Μέρος K Ακαδημαϊκές Ενστάσεις ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος K Ακαδημαϊκές Ενστάσεις ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015"

Transcript

1 K K1 Ακαδημαϊκές Ενστάσεις Εισαγωγή K1.1 Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους όπως η διατριβή, οι εξετάσεις, οι ερευνητικές εργασίες, τα δοκίμια, οι παρουσιάσεις, η πρακτική εργασία ή οποιαδήποτε άλλη άσκηση που έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει τους φοιτητές να αποδεικνύουν έμπρακτα τα επιτεύγματά τους. K1.2 Πριν υποβάλλουν ένσταση, οι φοιτητές θα πρέπει να θέσουν και να συζητήσουν ανεπισήμως τα ζητήματα με τα μέλη της Ομάδας του Προγράμματος ή, στην περίπτωση φοιτητών μεταπτυχιακών σπουδών με έρευνα* με την επιβλέπουσα ομάδας τους, και να προσπαθήσουν να επιλύσουν το θέμα που τους απασχολεί. K1.3 Όπου εμφανίζεται ο όρος «αρμόδια Επιτροπή Έρευνας» στο παρόν έγγραφο, αφορά είτε Επιτροπή Έρευνας του Κολεγίου (ή ανάλογου φορέα) ή Επιτροπή Έρευνας του Πανεπιστημίου, ανάλογα με το θέμα που έχει προκύψει και αφορά φοιτητή μεταπτυχιακών σπουδών με έρευνα.* K1.4 Αμερόληπτες συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τίθενται τα ζητήματα παρέχει το Κέντρο Φοιτητών, οι Υπεύθυνοι Σχέσεων με τους Φοιτητές και ο Φοιτητικός Σύλλογος. K1.5 Είναι σημαντικό οι φοιτητές να είναι σίγουροι ότι έχουν καταγραφεί οι όποιες περιστάσεις θεωρούν ότι επηρεάζουν αρνητικά την απόδοσή τους σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες διαδικασίες και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις διαδικασίες αυτές. Κατά πάσα πιθανότητα, τέτοιου είδους ενστάσεις δεν θα έχουν αίσια έκβαση αν δεν έχει γίνει ήδη αναφορά και δεν έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες. K1.6 Όλα τα μέλη του προσωπικού που ασχολούνται με τις ενστάσεις θα τηρούν το απόρρητο. K2 Βάσιμη Αιτιολογία για υποβολή ένστασης K2.1 Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά ενός αποτελέσματος αξιολόγησης ή μίας απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης/αρμόδιας Επιτροπής Έρευνας μόνο για έναν ή και περισσότερους από τους παρακάτω λόγους: (iii) (iv) Η απόδοση του φοιτητή σε μία αξιολόγηση ήταν ανεπαρκής εξαιτίας ασθένειας ή άλλων επιτακτικών λόγων που εύλογα δεν θα μπορούσαν να έχουν αναφερθεί τη στιγμή της αξιολόγησης. Οι φοιτητές που στηρίζουν την ένστασή τους σε αυτή την αιτιολογία θα πρέπει να αποδείξουν για ποιον λόγο οι περιστάσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να έχουν αναφερθεί νωρίτερα. Η αξιολόγηση δεν διεξήχθη σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες του προγράμματος/μαθήματος. Οι διοικητικές διαδικασίες δεν ακολουθήθηκαν σωστά ή έγινε ένα σημαντικό λάθος στη διοικητική διαδικασία. Ο/Οι αξιολογητής/ές ή η Επιτροπή Αξιολόγησης, ή στην περίπτωση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με έρευνα, οι διορισμένοι εξεταστές 77

2 Διδακτορικών ή οι εξεταστές ανεξάρτητων σπουδών Επαγγελματικών Διδακτορικών ή/και η αρμόδια Επιτροπή Έρευνας δεν έλαβαν υπόψη τους όλες τους λόγους που είχαν ήδη αναφερθεί και ενδεχομένως επηρέασαν την απόδοση του φοιτητή. Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι τέτοιοι λόγοι θα πρέπει να αναφέρονται τη στιγμή που προκύπτουν. K3 Αβάσιμη Αιτιολογία για υποβολή ένστασης K3.1 Οι φοιτητές δεν μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά ακαδημαϊκών κρίσεων, βλ. ΣΤ3.1 and Ζ3.1. K3.2 Οι φοιτητές δεν μπορούν να υποβάλουν ένσταση βασισμένη σε καταγγελία η οποία δεν είχε επισήμως καταγραφεί τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης, δηλαδή την επίσημη έκδοση των αποτελεσμάτων, βλ. Παράγραφο ΣΤ8.9 και Παράγραφο Ζ9.6. Στις περιπτώσεις όπου έχει γίνει η εν λόγω επίσημη καταγγελία και δεν έχει διευθετηθεί ικανοποιητικά, η διερεύνηση της καταγγελίας θα ολοκληρώνεται πριν εξεταστεί η ένσταση. Αν αποκαλυφθεί ότι οι περιστάσεις είχαν επιπτώσεις στην απόδοση του φοιτητή, τυχόν σχετικά ευρήματα μπορεί κατόπιν να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση της ένστασης. K4 Υποβολή Ενστάσεων K4.1 Υπάρχουν δύο οδοί μέσω των οποίων οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν ένσταση: Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου του Ντέρμπυ (βλ. Ενότητα A): Η οδός αυτή χρησιμοποιείται για όλα τα προγράμματα που οδηγούν σε τίτλο σπουδών του Πανεπιστημίου του Ντέρμπυ, δηλαδή είτε δικό του τίτλο σπουδών είτε τίτλο σπουδών που απονέμεται με άδεια. Τα προγράμματα αυτά υπόκεινται σε Επιτροπή Αξιολόγησης ή στην περίπτωση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με έρευνα, σε διορισμένους εξεταστές Διδακτορικών ή εξεταστές ανεξάρτητων σπουδών Επαγγελματικών Διδακτορικών ή/και σε αρμόδια Επιτροπή Έρευνας και οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο κατά απόφασης μίας τέτοιας Επιτροπής/διορισμένων εξεταστών τίτλων σπουδών με έρευνα ή/και της αρμοδίας Επιτροπής Έρευνας ή απόφασης σχετικά με επισήμως εκδοθέντα αποτελέσματα. Τίτλοι Σπουδών από Εξωτερικούς Φορείς: Η οδός αυτή ακολουθείται για πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε τίτλο εξωτερικού φορέα ή σε συνεργασία με εξωτερικό φορέα, για παράδειγμα, CIPS, CIMA, ACCA, CIM, Diploma in Acoustics and Noise (Βλ. Παράγραφο A4). K5 Διαδικασία Ενστάσεων: Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου του Ντέρμπυ K5.1 Η διαδικασία αυτή αφορά ενστάσεις κατά επίσημα εκδοθέντων αποτελεσμάτων ή της απόφασης Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά με ένα μάθημα ή μία ομάδα μαθημάτων, ή για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών με έρευνα, σχετικά με μία επίσημη απόφαση προαγωγής, επιπλέον από αρμόδια Επιτροπή Έρευνας, ή σε σχέση με διορισμένους αξιολογητές για Πιστοποίηση ή Εγγραφή ή για εξεταστές Διδακτορικών ή εξεταστές ανεξάρτητων σπουδών Επαγγελματικών Διδακτορικών. 78

3 K5.2 Αρχικά ο φοιτητής θα προσεγγίσει τα μέλη της Ομάδας του Προγράμματος ή τον Επικεφαλής του Μαθήματος για να ζητήσει διευκρινήσεις. K5.3 Αν το ζήτημα δεν λυθεί, ο φοιτητής συμπληρώνει και υποβάλει Έντυπο Επίσημης Ένστασης στη Μονάδα Αξιολογήσεων και Τίτλων Σπουδών εντός 21 ημερών από την ημερομηνία της επίσημης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του μαθήματος (η ανακοίνωση είναι το πιο αρχικό στάδιο της γνωστοποίησης είτε στο University of Derby online (UDo)/σύστημα του Κέντρου Φοιτητών ή γραπτής επιβεβαίωσης με τη μορφή επιστολής από την Επιτροπή Αξιολόγησης. K5.4 Με την παραλαβή, το έντυπο θα ελεγχθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληροί τις εξής προϋποθέσεις: Είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία (συμπεριλαμβάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα και η υπογραφή) Είναι συνημμένα όλα τα σχετικά αποδεικτικά (iii) Η υπόθεση είναι σαφής και αφορά έναν από τους παραπάνω λόγους που στοιχειοθετούν τη βάσιμη αιτιολογία υποβολής ένστασης. K5.5 Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μία υποβολή ένστασης χωρίς περαιτέρω διερεύνηση αν δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. K5.6 Ο Γραμματέας Εγγραφών ή ο εκπρόσωπός του θα βεβαιώσει τον φοιτητή για την παραλαβή της ένστασης και θα τον ενημερώσει επίσης για το κατά πόσο η υποβολή της ένστασης έχει γίνει δεκτή καθώς και για το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διερεύνησης. Οι φοιτητές ενημερώνονται ότι η πλήρης διερεύνηση μίας ένστασης όπου περιλαμβάνεται η σύσταση ειδικής επιτροπής ενδέχεται να διαρκέσει ως και 90 ημερολογιακές ημέρες ανάλογα με τη δυσκολία της υπόθεσης. K5.7 Το έντυπο κοινοποιείται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης, τον επικεφαλής του προγράμματος** ή τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Έρευνας ή εκπρόσωπο και στον Κοσμήτορα/Διευθυντή που έχει την ευθύνη του προγράμματος του φοιτητή. K5.8 Ο Γραμματέας Εγγραφών ή ο εκπρόσωπός του μπορεί να λάβει αποδεικτικά στοιχεία εγγράφως από τα αρμόδια μέλη του προσωπικού ή από την Επιτροπή Αξιολόγησης/ αρμόδια Επιτροπή Έρευνας και θα συσκεφθεί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής/ αρμόδιας Επιτροπής Έρευνας ή εκπρόσωπό τους. K5.9 Αν, κατόπιν της παραπάνω σύσκεψης, ο Γραμματέας Εγγραφών ή ο εκπρόσωπός του διαπιστώσει ότι η ένσταση δεν έχει βασιστεί όπως θα έπρεπε σε έναν από τους αποδεκτούς λόγους που στοιχειοθετούν τη βάσιμη αιτιολογία υποβολής ένστασης, όπως περιγράφονται παραπάνω στην παράγραφο 2, θα εισηγηθεί σε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπρόσωπό του να απορριφθεί η ένσταση. K5.10 Αν ο Γραμματέας Εγγραφών ή ο εκπρόσωπός του και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης/της αρμόδιας Επιτροπής Έρευνας ή εκπρόσωπός τους διαπιστώσει ότι η ένσταση δεν είναι βάσιμα αιτιολογημένη, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τα αρμόδια μέλη της Επιτροπής/αρμόδιας Επιτροπής Έρευνας και τον Εξωτερικό Εξεταστή. Με τη σύσκεψη θα αποφασιστεί ποια μέτρα θα ληφθούν, αν υπάρχουν, ώστε να διαχειριστούν την ένσταση χωρίς να είναι απαραίτητη η ακρόαση από Επίσημη Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων. Τα μέτρα αυτά θα επιβεβαιωθούν από μέτρα 79

4 του Προέδρου και θα αναφερθεί στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής Αξιολόγησης/αρμόδιας Επιτροπής Έρευνας. K5.11 Ο Γραμματέας Εγγραφών ή ο εκπρόσωπός του θα ενημερώσει τον φοιτητή σχετικά με την απόφαση και θα δώσει και την αιτιολογία. K5.12 Θα θεωρείται ότι ο φοιτητής έχει αποδεχθεί την απόφαση εκτός αν την απορρίψει ενημερώνοντας τον Γραμματέα Εγγραφών ή τον εκπρόσωπό του εγγράφως, με τη σχετική αιτιολογία εντός 14 ημερών από την παραλαβή της επίσημης γνωστοποίησης. Στην περίπτωση που ο φοιτητής απορρίψει την απόφαση, μπορεί να ζητήσει η υπόθεση να παραπεμφθεί σε επίσημη Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων. K6 Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων K6.1 Ο Γραμματέας Εγγραφών ή ο εκπρόσωπός του θα συσκεφθεί με την Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα αποτελείται από: Έναν ακαδημαϊκό διευθυντή του Πανεπιστημίου ή αρμόδιο Κοσμήτορα/ Διευθυντή ή εκπρόσωπο, εκτός από τον Κοσμήτορα/Διευθυντή ή προϊστάμενο με ευθύνη για το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή, ως Πρόεδρο. Δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, συνήθως από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο ή την Επιτροπή Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και Ποιότητας ή τον Επικεφαλής του Μαθήματος ή, στην περίπτωση φοιτητή μεταπτυχιακών σπουδών με έρευνα, τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Έρευνας του Πανεπιστημίου, κανένα όμως μέλος του προσωπικού που να σχετίζεται με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή ή την επίβλεψη τίτλου σπουδών με έρευνα. (iii) Έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, συνήθως μέλος της διοίκησης του Φοιτητικού Συλλόγου (iv) Ο Γραμματέας Εγγραφών ή ο εκπρόσωπός του θα έχει τον ρόλο του Γραμματέα της Ειδικής Επιτροπής. K6.2 Ο Γραμματέας Εγγραφών ή ο εκπρόσωπός του θα ενημερώσει τον φοιτητή, τουλάχιστον 14 ημέρες πριν, για την ώρα, την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της ακρόασης της ειδικής επιτροπής. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να ελαττωθεί με αμοιβαία συμφωνία. K6.3 Αποτελεί ευθύνη του φοιτητή να προετοιμάσει και να παρουσιάσει τα στοιχεία του και έχει δικαίωμα να συνοδεύεται από έναν φίλο του. Το άτομο αυτό θα πρέπει να είναι μέλος του Πανεπιστημίου ή εκπρόσωπος του Φοιτητικού Συλλόγου. Ο φίλος μπορεί να προβεί σε δηλώσεις εκ μέρους του φοιτητή με την άδεια του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής. Στην περίπτωση που η ένσταση προέρχεται από φοιτητή κάτω από 18 ετών, μπορεί να συνοδεύεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του. Τα στοιχεία οποιουδήποτε συνοδεύει τον φοιτητή θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων 7 ημέρες πριν την ακρόαση. K6.4 Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να καλέσει μάρτυρες, όμως θα πρέπει να ενημερώσει τον Γραμματέα Εγγραφών ή τον εκπρόσωπό του για αυτήν του την πρόθεση 7 ημέρες πριν την ακρόαση της ειδικής επιτροπής. K6.5 Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να δει πριν από την ακρόαση όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εκτός από την προσωρινή βαθμολογία και τους βαθμούς της αξιολόγησης αλλά θα πρέπει να θεωρεί αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές. Έχει δικαίωμα να 80

5 παρίσταται σε όλη τη διάρκεια της ακρόασης εκτός από τις κατ ιδίαν συναντήσεις της ειδικής επιτροπής. K6.6 Η ειδική επιτροπή μπορεί επίσης να καλέσει μάρτυρες και μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης/αρμόδιας Επιτροπής Έρευνας ή εκπρόσωπό τους. K6.7 Τα μέλη της ειδικής επιτροπής μπορούν να θέσουν ερωτήματα στον φοιτητή και τους μάρτυρες. Ο φοιτητής μπορεί επίσης να θέσει ερωτήματα στον μάρτυρα. Όλοι οι μάρτυρες θα αποχωρήσουν από τη συνάντηση μόλις δώσουν τις καταθέσεις τους. K6.8 Όταν ακουστούν όλες οι καταθέσεις, καθώς και η τελική δήλωση του φοιτητή, ο φοιτητής, ο φίλος του ή ο γονέας/κηδεμόνας του θα αποχωρήσουν από τη συνάντηση και η ειδική επιτροπή θα συσκεφθεί προκειμένου να αποφασίσει κατ ιδίαν. K6.9 Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία, η Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων είτε: Θα καθορίσει αν θα πρέπει να τηρηθεί η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης/της αρμόδιας Επιτροπής Έρευνας ή το ανακοινωθέν αποτέλεσμα, ΕΙΤΕ Θα ζητήσει από την Επιτροπή Αξιολόγησης/αρμόδια Επιτροπή Έρευνας να ακυρώσει την απόφασή της ή να ανακαλέσει το ανακοινωθέν αποτέλεσμα. K6.10 Σε υπόθεση που αφορά την εξέταση ερευνητικών διδακτορικών πτυχίων η Ειδική Επιτροπή δεν έχει τη δικαιοδοσία να παραβλέψει την εισήγηση των εξεταστών ή να εισηγηθεί την απονομή τίτλου σπουδών με έρευνα, μπορεί όμως να: καλέσει τους εξεταστές να επανεξετάσουν την εισήγησή τους βάσει των νέων στοιχείων διορίσουν νέους εξεταστές οι οποίοι θα αναλάβουν την πλήρη επανεξέταση (η οποία δεν θα θεωρηθεί δεύτερη προσπάθεια) Οι εισηγήσεις των νέων εξεταστών γίνονται δεκτές ως οριστικές. K6.11 Η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων είναι οριστική. K6.12 Η απόφαση της ειδικής επιτροπής κανονικά θα ανακοινώνεται στον φοιτητή αμέσως μετά τη συνάντηση και κατόπιν θα επιβεβαιώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο. Η έκθεση σχετικά με την ακρόαση της ειδικής επιτροπής, μόλις εγκριθεί από τον Πρόεδρο της ειδικής επιτροπής, θα υποβάλλεται εμπιστευτικά στα μέλη της ειδικής επιτροπής, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης/αρμόδιας Επιτροπής Έρευνας και στους Προέδρους του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και Ποιότητας, και ανάλογα με την περίπτωση στον Πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας του Πανεπιστημίου. K6.13 Αν η Επιτροπή Αξιολόγησης/αρμόδια Επιτροπή Έρευνας υποχρεωθεί να ακυρώσει την απόφασή της ή να ανακαλέσει το ανακοινωθέν αποτέλεσμα, τότε θα πρέπει να συμφωνήσει τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε ο φοιτητής να εκπληρώσει τυχόν προϋποθέσεις αξιολόγησης που εκκρεμούν το συντομότερο δυνατόν και να ενημερώσει τον φοιτητή σχετικά. Τέτοιου είδους διαδικασίες μπορούν να συμφωνηθούν σε ολομέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης/αρμόδιας Επιτροπής Έρευνας που θα συγκληθεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό, ή σε συμφωνημένο μικρότερο σχήμα της Επιτροπής/αρμόδιας Επιτροπής Έρευνας η οποία θα πρέπει να αποτελείται από τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπό του, τον επικεφαλής του 81

6 προγράμματος** και τον Εξωτερικό Εξεταστή/Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Έρευνας ή εκπρόσωπό του. K7 Ολοκλήρωση των Εσωτερικών Διαδικασιών του Πανεπιστημίου K7.1 Μετά τη σύσκεψη της Ειδικής Επιτροπή Ενστάσεων, το Πανεπιστήμιο θα επιβεβαιώσει ότι η εσωτερική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. K7.2 Στην περίπτωση που το άτομο που υποβάλει ένσταση απορρίψει το πόρισμα της Διαδικασίας Ενστάσεων, μπορεί να ζητήσει ανεξάρτητη αναθεώρηση της διαδικασίας από το Γραφείο Ανεξάρτητου Κριτή, με την προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς του, έχει αυτό το δικαίωμα. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο φοιτητής θα πρέπει να αποστείλει έντυπο Αίτησης για το Πρόγραμμα στο Γραφείο του Ανεξάρτητου Κριτή. Έντυπα Αίτησης για το Πρόγραμμα διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Γραφείου Ανεξάρτητου Κριτή: K8 Διαδικασία Ενστάσεων: Τίτλοι Σπουδών από Εξωτερικούς Φορείς K8.1 Ενστάσεις που αφορούν την επίσημη εσωτερική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων: Εσωτερική Αναθεώρηση: Ο φοιτητής υποβάλει ένσταση συμπληρώνοντας το Έντυπο Ερωτήματος για Αποτελέσματα Φοιτητή όπου επισημαίνει με σαφήνεια τον λόγο στον οποίο βασίζεται η ένσταση (σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο Κ2) και το καταθέτει στο Κέντρο Φοιτητών εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε το αποτέλεσμα εγγράφως. Το ερώτημα θα παραπέμπεται στον αρμόδιο επικεφαλής του προγράμματος** προς διερεύνηση ή στον Επικεφαλής του Μαθήματος αν ο επικεφαλής του προγράμματος** εμπλέκεται στις καταστάσεις που οδήγησαν στην ένσταση. K8.2 Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της έρευνας είναι σαφές, π.χ. διοικητικό λάθος, ο επικεφαλής του προγράμματος** θα εισηγηθεί τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις στον Κοσμήτορα/Διευθυντή ή εκπρόσωπό τους που είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα του φοιτητή προς έγκριση και άμεση εφαρμογή. Ο φοιτητής θα ενημερωθεί εγγράφως για αυτές τις ενέργειες. K8.3 Στην περίπτωση που η έρευνα δεν επιλύει άμεσα το ζήτημα της ένστασης, ο επικεφαλής του προγράμματος** θα ζητήσει διαδικασία αναθεώρησης ως εξής: Για τα προγράμματα που βασίζονται στις ικανότητες μέσω του Εσωτερικού Ελεγκτή Για όλα τα άλλα προγράμματα μέσω του συντονιστή του προγράμματος σπουδών. K8.4 Ο επικεφαλής του προγράμματος** θα ενημερώνει τον φοιτητή εγγράφως σχετικά με το αποτέλεσμα της αναθεώρησης. Το αποτέλεσμα θα κοινοποιείται στον φάκελο του φοιτητή και στη Μονάδα Αξιολογήσεων & Τίτλων Σπουδών. K8.5 Αν ο φοιτητής δεν είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της αναθεώρησης, μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας ενστάσεων. K8.6 Ενστάσεις που αφορούν το αποτέλεσμα της εσωτερικής αναθεώρησης: 82

7 (iii) (iv) (v) (vi) Ο φοιτητής συμπληρώνει Έντυπο Επίσημης Ένστασης στον Γραμματέα Εγγραφών ή εκπρόσωπό του όπου αναφέρει με σαφήνεια και προσδιορίζει τους λόγους για τους οποίους υποβάλει ένσταση όπως ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 2 ενώ περιλαμβάνει και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει την ένσταση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που ενημερώθηκε εγγράφως από τον επικεφαλής του προγράμματος** για το αποτέλεσμα της εσωτερικής αναθεώρησης. Ο Γραμματέας Εγγραφών ή ο εκπρόσωπός του θα βεβαιώσει τον φοιτητή για την παραλαβή της ένστασης και θα τον ενημερώσει για το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διερεύνησης. Η ένσταση κονιοποιείται στον αρμόδιο Κοσμήτορα/Διευθυντή που έχει την ευθύνη του προγράμματος του φοιτητή. Ο Γραμματέας Εγγραφών ή ο εκπρόσωπός του μπορεί να λάβει αποδεικτικά στοιχεία εγγράφως από τα αρμόδια μέλη του προσωπικού και τον εσωτερικό ελεγκτή/επόπτη και θα συσκεφθεί με τον αρμόδιο Κοσμήτορα/Διευθυντή που έχει την ευθύνη του προγράμματος του φοιτητή. Αν, κατόπιν της παραπάνω σύσκεψης, ο Γραμματέας Εγγραφών ή ο εκπρόσωπός του διαπιστώσει ότι η ένσταση δεν έχει βασιστεί όπως θα έπρεπε σε έναν από τους αποδεκτούς λόγους υποβολής ένστασης όπως περιγράφονται παραπάνω στην παράγραφο 2, θα εισηγηθεί σε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπρόσωπό του να απορριφθεί η ένσταση. Ο Γραμματέας Εγγραφών ή ο εκπρόσωπός του θα ενημερώσει τον φοιτητή σχετικά με την απόφαση και θα δώσει και την αιτιολογία. (vii) Αν ο Γραμματέας Εγγραφών ή ο εκπρόσωπός του και ο αρμόδιος Κοσμήτορας/Διευθυντής ή εκπρόσωπος διαπιστώσει ότι ο φοιτητής δεν έχει βάσιμη αιτιολογία για υποβολή ένστασης, τότε ο Κοσμήτορας/Διευθυντής ή εκπρόσωπος θα συσκεφθεί με την αρμόδια ομάδα διδασκόντων στο Κολέγιο ώστε να συμφωνήσουν τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για να διορθωθούν τα ζητήματα που αναφέρονται στην ένσταση. (viii) Ο αρμόδιος Κοσμήτορας/Διευθυντής ή εκπρόσωπος θα ενημερώσουν τον Γραμματέα Εγγραφών ή εκπρόσωπο για το αποτέλεσμα, ο οποίος θα ενημερώσει εγγράφως τον φοιτητή για τα μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα που τίθενται στην ένσταση. (ix) Θεωρείται ότι ο φοιτητής έχει αποδεχθεί αυτήν την επίλυση του ζητήματος εκτός αν την απορρίψει εγγράφως εντός 14 ημερών από την παραλαβή της επίσημης επιβεβαίωσης της απόφασης και εκφράσει την πρόθεσή του να υποβάλει έφεση στον Φορέα Απονομής. 83

Μέρος Ι Ακαδημαϊκές Παραβάσεις ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Μέρος Ι Ακαδημαϊκές Παραβάσεις ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015 Ι Ι1 Ακαδημαϊκές Παραβάσεις Εισαγωγή Ι1.1 Η διασφάλιση της διατήρησης των υψηλότερων προδιαγραφών στη διεξαγωγή της αξιολόγησης αποτελεί δημόσιο καθήκον του Πανεπιστημίου. Κατά συνέπεια, διαφυλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 2 Πειθαρχική Διαδικασία ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Παράρτημα 2 Πειθαρχική Διαδικασία ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015 A2 Πειθαρχική Διαδικασία 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός της Πειθαρχικής Διαδικασίας είναι η διαχείριση κινδύνου και η υποστήριξη της εποικοδομητικής συμμετοχής των φοιτητών στη σπουδαστική κοινότητα. 1.2 Στον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Μέρος Ζ Κανονισμοί Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Κανονισμοί Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Μέρος Ζ Κανονισμοί Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Μέρος Ζ Κανονισμοί Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ζ1 Γενικές Αρχές Ζ1.1 Επεξήγηση των Όρων (i) Στοιχεία Αξιολόγησης - δοκίμια, παρουσιάσεις, ομαδικές δραστηριότητες, εργασίες ή άλλες αξιολογήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Εγγραφής και Εγγραφή για τα Προγράμματα με Διδασκαλία

Δήλωση Εγγραφής και Εγγραφή για τα Προγράμματα με Διδασκαλία Δ Δ1 Δήλωση Εγγραφής και Εγγραφή για τα Προγράμματα με Διδασκαλία Δήλωση Εγγραφής Δ1.1 Όλοι οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποχρεούνται να κάνουν δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το Τμήμα απονέμει Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία Μάστερ Διδακτορικού Τμήμα ΜΜΚ: Σημαντικές Οδηγίες και Διαδικασίες Πτυχίο Μάστερ Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πτυχίο Μάστερ

Πτυχία Μάστερ Διδακτορικού Τμήμα ΜΜΚ: Σημαντικές Οδηγίες και Διαδικασίες Πτυχίο Μάστερ Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πτυχίο Μάστερ 1 Πτυχία Μάστερ Διδακτορικού Τμήμα ΜΜΚ: Σημαντικές Οδηγίες και Διαδικασίες Πτυχίο Μάστερ Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πτυχίο Μάστερ 1. Υποβολή πρότασης διατριβής 1 χρόνο πριν την προτιθέμενη ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα εξετάσεων... 2 2. Οργάνωση εξετάσεων... 2 3. Διεξαγωγή εξετάσεων... 3 Εσωτερικοί Κανονισμοί Εξετάσεων 1 1. Θέματα εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ

Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Ημερολόγιο Ενεργειών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΔΜ Αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του Ιδρύματος συνολικά, και λειτουργεί ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια σχολεία οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 10ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Πρακτικά 10ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10 η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α ) ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 Νοεμβρίου 2012 ΜΕΡΟΣ Α (χωρίς την παρουσία Φοιτητών) Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάρτιος 2015 Εισαγωγή Η διανομή των ερωτηματολογίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας TÜV AUSTRIA HELLAS Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο θέμα Διαχείριση Παραπόνων και Προσφυγών Δημιουργήθηκε σε αναθεώρηση Νο : 01 Ανασκοπήθηκε Αποδεσμεύτηκε Από :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016/2017 Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017 Ειδικές Εγκρίσεις και έντυπα για υπογραφή από Πρόεδρο Τμήματος

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016/2017 Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017 Ειδικές Εγκρίσεις και έντυπα για υπογραφή από Πρόεδρο Τμήματος ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016/2017 Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017 Ειδικές Εγκρίσεις και έντυπα για υπογραφή από Πρόεδρο Τμήματος Παράδοση Εντύπων στην Γραμματεία Τμήματος για να διευθετήσει υπογραφές από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. (αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 77/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 77/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 77/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 77/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Συμβούλιο Λέσχης Φιλίας Κολοκυνθούς Αίμονος 9, Κολωνός, 10442 2) Κύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10.1. Στόχοι και σκοποί της επί των συστάσεων 3 10.2. Αντικείμενο της... 3 10.3. Χρονική στιγμή της... 4 10.4. Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

κλειδιά

κλειδιά ΚΩ ΙΚΟΣ:S-KAN02.2. HOTEL ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 9 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την κατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων δωµατίων (ΞΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Kαλλιθέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 2725

Kαλλιθέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 2725 Kαλλιθέα 05-05-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 2725 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604540

Διαβάστε περισσότερα

1.1 τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή (Πρόεδρος της Επιτροπής) 1.2 ένα μέλος από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος

1.1 τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή (Πρόεδρος της Επιτροπής) 1.2 ένα μέλος από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Για την απόκτηση Μάστερ Εκπόνηση Διατριβής 1. Μετά την παρακολούθηση πέντε τουλάχιστον μαθημάτων, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 12/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4165 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum)

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

3. Η προσφορά σας πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά σε έντυπη μορφή: το πρωτότυπο και τρία αντίγραφα.

3. Η προσφορά σας πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά σε έντυπη μορφή: το πρωτότυπο και τρία αντίγραφα. Βρυξέλλες, 5/9/2016 LT/MC/IU/D1780/2016 Αξιότιμη Κυρία / Αξιότιμε Κύριε, Θέμα: Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς των συνταγματικών υποθέσεων, της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Πρόγραμμα Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος

Ανακοίνωση. Πρόγραμμα Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος Ανακοίνωση Πρόγραμμα Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 Το Sylvia Ioannou Foundation ανακοινώνει το 5ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στα γνωστικά πεδία των Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Παραδοτέο: Αναφορά υπηρεσιών βοήθειας προς τους χρήστες

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Παραδοτέο: Αναφορά υπηρεσιών βοήθειας προς τους χρήστες Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Παραδοτέο: Αναφορά υπηρεσιών βοήθειας προς τους χρήστες Πεπραγμένα Γραφείου Αρωγής Χρηστών της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Μετεγγραφών Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES

Οδηγός διαδικασιών συµµόρφωσης µε τη CITES Συνδ. 14.3* ιαδικασίες συµµόρφωσης της CITES ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ την Απόφαση 12.84, µέσω της οποίας η Συνδιάσκεψη των Μερών έδωσε εντολή στη Γραµµατεία να σχεδιάσει ένα πακέτο οδηγιών για τη συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Αξιολόγησης Πτυχιακών Προγραμμάτων

Κανονισμοί Αξιολόγησης Πτυχιακών Προγραμμάτων ΣΤ ΣΤ1 Γενικές Αρχές ΣΤ1.1 Επεξήγηση των Όρων (i) Στοιχεία Αξιολόγησης - δοκίμια, παρουσιάσεις, ομαδικές δραστηριότητες, εργασίες ή άλλες αξιολογήσεις (που κοινώς ονομάζονται εργασίες διδακτέας ύλης),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωµατική εργασία στο τµήµα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων Η ιπλωµατική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης - Συγκερασµός Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης - Συγκερασµός Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα 26-09 - 2011 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine Σελίδα 1 από 5 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει το τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης εντάσσονται στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύνθεση και λειτουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Σεναρίων

1. Σύνθεση και λειτουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Σεναρίων Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει τη λειτουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Σεναρίων για κυπριακές τηλεοπτικές παραγωγές και την υποβολή και αξιολόγηση σεναρίων 1. Σύνθεση και λειτουργία Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 Απόφαση ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου, 2015 που εκδίδεται από την Έφορο Ασφαλίσεων δυνάμει του άρθρου193(4)(στ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ---------------------------------- 12/02/2015 UΣυνοπτική Γενική Ενημέρωση Δανειοληπτών Αγαπητοί Δανειολήπτες, Αν λόγω της οικονομικής κρίσης, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Modified 15/12/2017 2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ... 4 2.1 Επιτροπή Επιλογής... 5 2.2 Προετοιμασία Προκήρυξης... 6 2.3 Δημοσίευση Προκήρυξης...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Συχνές Ερωτήσεις FAQ:

Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Συχνές Ερωτήσεις FAQ: Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Συχνές Ερωτήσεις FAQ: 1. Πώς διεξάγονται τα εξ αποστάσεως μαθήματα; Ποιες είναι οι απαιτήσεις τους; Η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων γίνεται μέσω μιας διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ή ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Το διδακτορικό πρόγραμμα στις Γαλλικές ή Ευρωπαϊκές Σπουδές αποτελείται από 240 π.μ. Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων στα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εισαγωγή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016

Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016 Βρυξέλλες, 28/07/2016 LT/MC/IU/D1598/2016 Αξιότιμη Κυρία / Αξιότιμε Κύριε, Θέμα: Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών στους τομείς της γεωργίας, της υγείας και της θαλάσσιας πολιτικής CDR/TL1/62/2016

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών (Υ.Α 109088/20-13 ΦΕΚ 2824/2011 Β) Άρθρο 1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 1.1 Προσόντα Οι διαµεσολαβητές πρέπει να είναι διαπιστευµένοι από

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου. Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών

Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου. Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών 2015 Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-04-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2186/06-04-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, Κ.Δ.Π. 214/2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3420, 21.7.2000 879 Κ.Δ.Π. 214/2000 Αριθμός 214 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 230380 Fax: 2710 230 383 Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Τρίπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 84 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, Σάββατο 13 Μαϊου 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εγγραφή στην εφαρμογή βεβαίωσης κερδών Ομίλου ΟΠΑΠ

Α. Εγγραφή στην εφαρμογή βεβαίωσης κερδών Ομίλου ΟΠΑΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ Α. Εγγραφή στην εφαρμογή βεβαίωσης κερδών Ομίλου ΟΠΑΠ Κατά την εγγραφή σας, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία συμπεριλαμβανομένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Έκδοση 2.0. (Δεκέμβριος 2013)

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Έκδοση 2.0. (Δεκέμβριος 2013) Έκδοση 2.0. (Δεκέμβριος 2013) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Γενικά θέματα Η άδεια παραμονής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Ισπανία Tel

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Ισπανία Tel ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Lxxx ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ... 2 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ... 2 3. ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ... 2 4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα