Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για Παραγωγούς και Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας. v.2.6.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για Παραγωγούς και Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας. v.2.6.0"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για Παραγωγούς και Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας v Ιούλιος 2016

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΜ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΘΥΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠ ΑΠΕ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠ ΣΗΘΥΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠ ΑΠΕ από ΜΗΤΡΩΟ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠ ΣΗΘΥΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΟΡΗΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΘΥΑ

3 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΔΣΜ: Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ΗΜ: Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑΠΕ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΣΗΘ: Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ΣΗΘΥΑ: Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ΕΠ: Εγγυήσεις Προέλευσης Υπουργείο: Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ΡΑΕΚ: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου AIB: Association of Issuing Bodies EECS: European Energy Certificate System 2

4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν εγχειρίδιο αφορά στη χρήση του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΠΕ / ΣΗΘΥΑ από τους εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό χρήστες που δρουν για λογαριασμό παραγωγών και προμηθευτών με δικαίωμα εγγραφής. Ειδικότερα, το εγχειρίδιο περιγράφει τις λειτουργίες της εφαρμογής «Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ» και επεξηγεί τις διαθέσιμες επιλογές και τρόπο χρήσης της εφαρμογής. Για την αρτιότερη κατανόηση των θεμάτων που αφορούν στην Εκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης από Συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) συνίσταται να συμβουλεύονται οι χρήστες τα παρακάτω εγχειρίδια: «Κανονισμός Διαδικασιών για Εγγυήσεις Προέλευσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ» «Κανονισμός Διαδικασιών για Εγγυήσεις Προέλευσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας από Συμπαραγωγή». Eιδικότερα τεχνικά θέματα εφαρμογής των διατάξεων των παραπάνω κανονισμών περιέχονται στα αντίστοιχα τεχνικά εγχειρίδια: «Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ» «Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Συμπαραγωγής». Τα πιο πάνω βρίσκονται αναρτημένα στoν ιστότοπο του ΔΣΜ ( και στον ιστότοπο του ΗΜ ( To ΗΜ παρέχει δυνατότητα παραγωγής αναφορών βάσει κριτηρίων αναζήτησης από τα επίσημα δημόσια δεδομένα του. Αυτή η λειτουργικότητα παρέχεται στο τμήμα του ιστοτόπου «Δημόσιες Αναφορές» το οποίο δεν απαιτεί αυθεντικοποίηση του χρήστη και είναι διαθέσημο σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Τα αναφερόμενα στη συνέχεια του παρόντος εγχειριδίου αναφέρονται μόνο στις λειτουργίες του ΗΜ οι οποίες είναι προσβάσιμες αποκλειστικά στους εξουσιοδοτημένους χρήστες Προμηθευτών και Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ ή/και ΣΗΘΥΑ. 3

5 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΗΜ) υπάρχουν τρία κύρια είδη οντοτήτων: α) εταιρείες, β) εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γ) εγγυήσεις προέλευσης (ΕΠ). Οι εταιρείες που δικαιούνται να εγγραφούν στο Μητρώο ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: α) παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή από συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και β) προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εγκαταστάσεις που δικαιούνται να εγγραφούν στο Μητρώο ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: α) εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και β) εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Οι ΕΠ που μπορούν να εκδοθούν από τον ΔΣΜ μέσω του ΗΜ ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: α) εγγυήσεις προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΠ ΑΠΕ) και β) εγγυήσεις προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΕΠ ΣΗΘΥΑ). Μια εταιρεία που έχει καταχωρηθεί ως παραγωγός ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ μπορεί να έχει μια ή παραπάνω εγκαταστάσεις παραγωγής ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ αντιστοίχως. Μια εταιρεία που έχει καταχωρηθεί ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να έχει καμία εγκατάσταση παραγωγής ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ. Οι ΕΠ ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ εκδίδονται για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση από την οποία παράχθηκε η ενέργεια στην οποία αναφέρεται η ΕΠ και συνοδεύονται πάντα από την πληροφορία για την εγκατάσταση αυτή, ανεξάρτητα από το ποιός έχει στην κατοχή του αυτές τις ΕΠ. 4

6 Η εταιρεία στην οποία ανήκει η εγκατάσταση για την οποία εκδίδονται οι ΕΠ είναι ο αρχικός ιδιοκτήτης αυτών των ΕΠ. Εφόσον οι ΕΠ μεταβιβαστούν σε άλλη εταιρεία εντός ή εκτός Κύπρου, τότε ιδιοκτήτης θεωρείται η εταιρεία στην οποία μεταβιβάστηκαν οι ΕΠ. Εταιρείες και εγκαταστάσεις εγγράφονται στο μητρώο κατόπιν αίτησης εφόσον αυτή γίνει δεκτή από το ΔΣΜ. ΕΠ εκδίδονται για ενέργεια που παρήχθη από εγγεγραμμένη εγκατάσταση κατόπιν σχετικής αίτησης εφόσον γίνει αποδεκτή από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ή ως αποτέλεσμα αίτησης εισαγωγής ΕΠ από μητρώο χώρας της Ε.Ε κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (άρθρο 11(1)). Τα στοιχεία εταιρειών και εγκαταστάσεων μπορούν να αλλάξουν κατόπιν σχετικού αιτήματος, εφόσον εγκριθεί αυτό από το ΔΣΜ. 5

7 3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΜ Το Ηλεκτρονικό Μητρώο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση Η αρχική σελίδα δίνει τη δυνατότητα εγγραφής νέου χρήστη, της σύνδεσης εξουσιοδοτημένου χρήστη (εφόσον έχει ήδη εγγραφεί), καθώς και της παραγωγής δημοσίων αναφορών. Η τελευταία δυνατότητα δεν απαιτεί σύνδεση εξουσιοδοτημένου χρήστη, είναι άρα διαθέσιμη στο ευρύ κοινό. Οι υπόλοιπες λειτουργίες όμως του Μητρώου αφορούν αποκλειστικά και μόνο εξουσιοδοτημένους χρήστες. Εικόνα 1: Αρχική σελίδα Αν ο χρήστης έχει ήδη εγγραφεί επιλέγει το σύνδεσμο «Σύνδεση», εισάγει στο ηλεκτρονικό έντυπο που εμφανίζεται τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και το συνθηματικό του και επιλέγει «Υποβολή». Για οποιοδήποτε πρόβλημα πρόσβασης υπάρχουν σύνδεσμοι που καθοδηγούν το χρήστη για την επίλυσή του. 6

8 Εικόνα 2: Σελίδα σύνδεσης Αν ο χρήστης δεν έχει ήδη εγγραφεί, επιλέγει, από την αρχική σελίδα (Εικόνα 1) το σύνδεσμο «Εγγραφή» ή από τη σελίδα σύνδεσης (Εικόνα 2) το σύνδεσμο «Δεν έχω εγγραφεί». Στη σελίδα εγγραφής χρήστη (Εικόνα 3), ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του, ένα συνθηματικό (το οποίο εισάγεται εις διπλούν προς αποφυγή λανθασμένης εισαγωγής), μια ερώτηση αποκατάστασης πρόσβασης και την απάντησή της, καθώς και το αν ο χρήστης επιθυμεί να αποκτήσει δικαιώματα παραγωγού ή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ / ΣΗΘΥΑ. Πρέπει να σημειωθεί ότι για λόγους ασφάλειας τόσο το συνθηματικό όσο και η απάντηση στην ερώτηση αποκατάστασης πρόσβασης θα πρέπει να είναι γνωστά μόνο στο χρήστη. Ακόμα η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά στο χρήστη και να μην είναι κοινά με άλλους. 7

9 Εικόνα 3: Σελίδα εγγραφής Αφού ο χρήστης συμπληρώσει ορθά τα στοιχεία του ηλεκτρονικού εντύπου και επιλέξει «Καταχώρηση» ο χρήστης καταχωρείται στο Μητρώο. Πριν όμως μπορέσει να συνδεθεί για πρώτη φορά, θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα λάβει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνει ότι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έδωσε είναι σωστή και έχει πρόσβαση σε αυτήν. Οι οδηγίες είναι απλές: ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει ένα σύνδεσμο και κάνοντάς το θα μπορεί πλέον να συνδέεται στο Μητρώο από τη σελίδα σύνδεσης (Εικόνα 2). Οι χρήστες που έχουν αιτηθεί δικαιώματα παραγωγού ή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ / ΣΗΘΥΑ έχουν αρχικά μόνο το δικαίωμα να κάνουν αίτηση για εγγραφή της εταιρείας τους στο Μητρώο (βλ. παρακάτω). Προσοχή: η εγγραφή χρήστη δεν αποτελεί εγγύηση έγκρισης της αίτησης εγγραφής της εταιρείας στο Μητρώο. 8

10 4 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Κάθε εταιρεία που έχει εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή εταιρεία που έχει άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και επιθυμεί να διαχειρίζεται ΕΠ πρέπει να εγγραφεί πρώτα στο ΗΜ. Η καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων πραγματοποιείται στο ηλεκτρονικό έντυπο «Αίτηση εγγραφής εταιρείας» εμφανίζεται αφού επιλεγεί από το Μενού του ΗΜ η επιλογή «Νέα αίτηση» και στη συνέχεια η επιλογή «Εγγραφή εταιρείας». Η εισαγωγή πρέπει να γίνει με τα ακριβή στοιχεία της εταιρείας, καθώς παραλείψεις ή ανακρίβειες θα οδηγήσουν σε επιστροφή ή απόρριψη της αίτησης. Εικόνα 4: Αίτηση εγγραφής εταιρείας 9

11 Σημείωση 1: Για την εγγραφή της εταιρείας στο ΗΜ απαιτείται η αίτηση εγγραφής να συνοδεύεται από «Πιστοποιητικό Σύστασης» καθώς και «Πιστοποιητικού Διευθυντών» της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει από το Πιστοποιητικό Διευθυντών ότι το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, τότε απαιτείται και η υποβολή σχετικής εξουσιοδότησης («Εξουσιοδότηση Χρήστη») του προσώπου αυτού από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Σημειώνεται επίσης ότι η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται με κατάθεση ή ταχυδρομική αποστολή τους στα γραφεία του ΔΣΜ. Η ηλεκτρονική υποβολή τους μαζί με την αίτηση συνίσταται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, η Εκδίδουσα Αρχή δεν πρόκειται να προβαίνει σε έγκριση της αίτησης εγγραφής πριν την συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σημείωση 2: Παραγωγοί και Πάροχοι εγγεγραμμένοι στο ΗΜ της Κύπρου οι οποίοι επιθυμούν την συμμετοχή τους στο European Energy Certificate System (EECS) της AIB (Association of Issuing Bodies) θα πρέπει να συμπληρώσουν (στην Αγγλική) και να αποστείλουν υπογεγραμμένα στον ΔΣΚΜ το ερωτηματολόγιο Know Your Customer και τα Standard Terms and Conditions. Ο ΔΣΜΚ θα εξετάσει τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να εγκρίνει ή όχι την ένταξη στο EECS. Ένταξη στο EECS δίνει τη δυνατότητα τόσο αποδοχής μεταφοράς ΕΠ EECS όσο και την δυνατότητα αίτησης πιστοποίησης ενέργειας με ΕΠ EECS οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν μέσω του AIB Hub σε άλλα μητρώα που συμμετέχουν στο EECS. Στο τέλος, θα πρέπει να επιλεγεί η φράση «Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσω την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων.» και η εντολή «Κατάθεση». Το ΗΜ θα πραγματοποιήσει σειρά βασικών ελέγχων ορθότητας στοιχείων πριν αποδεχτεί την κατάθεση της αίτησης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα λαθών του αιτητή, όπως, π.χ., η μη συμπλήρωση υποχρεωτικού πεδίου. Αν ο βασικός αυτός έλεγχος δεν εντοπίσει κάποιο λάθος, η υποβολή καταχωρείται και το ΗΜ εμφανίζει το μήνυμα «Η αίτηση καταχωρήθηκε», το ιστορικό και τα δεδομένα της αίτησης (Εικόνα 4). 10

12 Εικόνα 5: Καταχωρημένη αίτηση εταιρείας Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα, αν χρειαστεί, να πραγματοποιήσει διορθώσεις στην αίτηση επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Διόρθωση» που θα εμφανίζεται στην κορυφή της και να την υποβάλει εκ νέου. Αυτή η επιλογή θα πάψει να είναι διαθέσιμη εφόσον ο ΔΣΜ ξεκινήσει την διαδικασία ελέγχου της αίτησης. Αν ο χρήστης διαπιστώσει λάθος αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, θα πρέπει να ειδοποιήσει τον ΔΣΜ. Ο ΔΣΜ, είτε έχοντας ανακαλύψει είτε έχοντας ειδοποιηθεί για κάποιο λάθος, μπορεί να επιστρέψει την αίτηση στον αιτητή για διόρθωση και εκ νέου υποβολή. Στην περίπτωση αυτή, η επιλογή «Διόρθωση», θα γίνει και πάλι διαθέσιμη. Αν υπάρχουν αιτήσεις καταχώρισης της εταιρείας που έχουν επιστραφεί, ο χρήστης θα τις βρει στον πίνακα που εμφανίζεται αν επιλέξει πρώτα «Αιτήσεις που έχουν επιστραφεί» από το κεντρικό μενού του ΗΜ και στη συνέχεια «Αιτήσεις ένταξης εταιρείας». Αμέσως αφού υποβληθεί, μια αίτηση είναι σε κατάσταση αρχικού ελέγχου και ο χρήστης μπορεί να την βρει στον πίνακα που εμφανίζεται αν επιλέξει πρώτα «Εκκρεμότητες σε στάδιο ελέγχου» 11

13 από το κεντρικό μενού του ΗΜ και στη συνέχεια «Αιτήσεις ένταξης εταιρείας». Ακολουθεί το στάδιο της επικύρωσης, όπου αρμόδιο ανώτατο στέλεχος του ΔΣΜ εξετάζει την έκβαση του πρωτοβάθμιου ελέγχου, δηλαδή την εισηγούμενη απόφαση για έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, την σχετική αιτιολόγηση και κάθε σχετική τεκμηρίωση, και είτε αποδέχεται και επικυρώνει την εισηγούμενη απόφαση είτε, αν προκύψει σχετικός λόγος, επιστρέφει την αίτηση στο στάδιο αρχικού ελέγχου για μια εκ νέου αξιολόγηση της. Όσο βρίσκεται η αίτηση στο στάδιο της επικύρωσης, ο χρήστης μπορεί να την βρει στον πίνακα που θα εμφανιστεί αν επιλέξει πρώτα «Εκκρεμότητες σε στάδιο επικύρωσης» από το κύριο μενού του ΗΜ και στη συνέχεια «Αιτήσεις ένταξης εταιρείας». Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, ο χρήστης μπορεί να την βρει στον πίνακα που θα εμφανιστεί αν επιλέξει πρώτα «Απορριφθείσες αιτήσεις» από το κύριο μενού του ΗΜ και στη συνέχεια «Αιτήσεις ένταξης εταιρείας». Εικόνα 6: Απορριφθείσες αιτήσεις ένταξης εταιρειών Σε περίπτωση που εγκριθεί η εγγραφή της εταιρείας τότε ο χρήστης μπορεί να την βρει στον πίνακα που θα εμφανιστεί αν επιλέξει «Εταιρείες» από το κύριο μενού του ΗΜ. 12

14 Εικόνα 7: Καταχωρημένη εταιρεία Αν η εταιρεία είναι Παραγωγός, τότε στο Μενού «Νέα αίτηση» θα εμφανιστούν επιλογές που επιτρέπουν την ένταξη εγκαταστάσεων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. Μόνο εφόσον εγγραφούν στο μητρώο οι ανάλογες εγκαταστάσεις, θα μπορεί ο Παραγωγός να κάνει αίτηση για έκδοση ΕΠ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. Τόσο στην περίπτωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ όσο και σε αυτή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, εμφανίζονται επιλογές που επιτρέπουν την εισαγωγή ΕΠ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ από χώρα της Ε.Ε. (για τη λειτουργία αυτή βλέπε Κεφάλαια 9 και 10). Κάθε αλλαγή της κατάστασης της αίτησης καταγράφεται στο ιστορικό της. Το ιστορικό των εγγραφών διευκολύνει στην γρήγορη επισκόπηση παρελθόντων ενεργειών και τυχόν ζητημάτων. Εφόσον μια αίτηση εγγραφής εταιρείας εγκριθεί, το ιστορικό της αντιγράφεται και χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης για το ιστορικό που θα τηρείται εφεξής για την εταιρεία. Εικόνα 8: Παράδειγμα ιστορικού αίτησης 13

15 5 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕ Η καταχώρηση των στοιχείων πραγματοποιείται στο ηλεκτρονικό έντυπο «Αίτηση εγγραφής εγκατάστασης στο μητρώο ΑΠΕ» που εμφανίζεται αφού επιλεγεί από το Μενού του ΗΜ η επιλογή «Νέα αίτηση» και στη συνέχεια η επιλογή «Ένταξης εγκατάστασης ΑΠΕ». Η εισαγωγή πρέπει να γίνει με τα ακριβή στοιχεία της εγκατάστασης, καθώς παραλείψεις ή ανακρίβειες θα οδηγήσουν σε επιστροφή ή απόρριψη της αίτησης. Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου μπορείτε να βρείτε στο «Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ». Εικόνα 9: Εγγραφή εγκατάστασης ΑΠΕ Αφού συμπληρώσει και ελέγξει την αίτηση, ο χρήστης επιλέγει «Υποβολή». 14

16 Σημείωση: Το τέλος της αίτησης 1 είτε θα πρέπει να έχει πληρωθεί εκ των προτέρων με άλλο τρόπο, είτε θα πρέπει να πληρωθεί ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, μετά την υποβολή ο χρήστης οδηγείται στο περιβάλλον της JCC όπου θα μπορεί με ασφάλεια να δώσει τα στοιχεία της κάρτας στην οποία θα γίνει η χρέωση των τελών. Στην περίπτωση της εκ των προτέρων πληρωμής με άλλο τρόπο (επιταγή, τραπεζικό έμβασμα, κτλ.), θα πρέπει να αναφέρονται οι σχετικές λεπτομέρειες στο πεδίο «Πρόσθετες σημειώσεις». Εικόνα 10: Καταχωρημένη αίτηση εγκατάστασης Εφόσον η υποβολή είναι επιτυχής, θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου από το προσωπικό του ΔΣΜ. Σε περίπτωση που εγκριθεί η εγγραφή της εγκατάστασης τότε ο χρήστης μπορεί να την βρει στον πίνακα που θα εμφανιστεί αν επιλέξει «Εγκαταστάσεις ΑΠΕ» από το κύριο μενού του ΗΜ. 1 Τα τρέχοντα τέλη αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ 15

17 Εικόνα 11: Εγκαταστάσεις ΑΠΕ 16

18 6 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΘΥΑ Η καταχώρηση των στοιχείων πραγματοποιείται στο ηλεκτρονικό έντυπο «Αίτηση εγγραφής εγκατάστασης στο μητρώο ΣΗΘΥΑ» που εμφανίζεται αφού επιλεγεί από το Μενού του ΗΜ η επιλογή «Νέα αίτηση» και στη συνέχεια η επιλογή «Ένταξης εγκατάστασης ΣΗΘΥΑ». Η εισαγωγή πρέπει να γίνει με τα ακριβή στοιχεία της εγκατάστασης, καθώς παραλείψεις ή ανακρίβειες θα οδηγήσουν σε επιστροφή ή απόρριψη της αίτησης. Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου μπορείτε να βρείτε στο «Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Συμπαραγωγής». Εικόνα 12: Αίτηση εγγραφής εγκατάστασης στο μητρώο ΣΗΘΥΑ 17

19 Στο ηλεκτρονικό έντυπο που εμφανίζεται, συμπληρώνονται τα στοιχεία και επιλέγεται η φράση «Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσω την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων». Τότε το ηλεκτρονικό έντυπο περνά σε κατάσταση προεπισκόπησης στην οποία εμφανίζονται και νέα πεδία, τα οποία έχουν συμπληρωθεί αυτόματα από το ΗΜ με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν προηγουμένως από το χρήστη. Εικόνα 13: Προεπισκόπηση αίτησης εγγραφής εγκατάστασης στο μητρώο ΣΗΘΥΑ 18

20 Αφού ελέγξει μια τελευταία φορά την αίτηση, ο χρήστης επιλέγει «Υποβολή». Εφόσον η υποβολή είναι επιτυχής, θα ακολουθήσει η διαδικασία εγκρίσεως από το προσωπικό του ΔΣΜ και αν εγκριθεί θα εμφανιστεί στον κατάλογο του Μενού «Εγκαταστάσεις ΣΗΘΥΑ». Σημείωση: Το τέλος της αίτησης 2 είτε θα πρέπει να έχει πληρωθεί εκ των προτέρων με άλλο τρόπο, είτε θα πρέπει να πληρωθεί ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της. Στην δεύτερη περίπτωση, μετά την υποβολή ο χρήστης οδηγείται στο περιβάλλον της JCC όπου θα μπορεί με ασφάλεια να δώσει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στην οποία θα γίνει η χρέωση των τελών. Εικόνα 14: Εγκαταστάσεις ΣΗΘΥΑ 2 Τα τρέχοντα τέλη αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ 19

21 7 ΕΚΔΟΣΗ ΕΠ ΑΠΕ Το ηλεκτρονικό έγγραφο αίτησης έκδοσης Εγγύησης Προέλευσης από ΑΠΕ εμφανίζεται αφού επιλεγεί «Νέα αίτηση» από το Μενού του ΗΜ και έπειτα «Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ». Εικόνα 15: Αίτηση έκδοσης ΕΠ ΑΠΕ Στο ηλεκτρονικό έντυπο που εμφανίζεται, συμπληρώνονται τα στοιχεία και επιλέγεται η φράση «Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσω την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων». Τότε το ηλεκτρονικό έντυπο περνά σε κατάσταση προεπισκόπησης στην οποία εμφανίζονται και νέα πεδία, τα οποία έχουν συμπληρωθεί αυτόματα από το ΗΜ με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν προηγουμένως από το χρήστη. 20

22 Εικόνα 16: Προεπισκόπηση αίτησης έκδοσης ΕΠ ΑΠΕ Αφού συμπληρώσει και ελέγξει την αίτηση, ο χρήστης επιλέγει «Υποβολή». Εφόσον η υποβολή είναι επιτυχής, θα ακολουθήσει η διαδικασία εγκρίσεως από το προσωπικό του ΔΣΜ και αν εγκριθεί θα εμφανιστεί στον κατάλογο «ΕΠ» του Μενού «ΕΠ (ΑΠΕ)». Σημείωση: Το τέλος της αίτησης 3 είτε θα πρέπει να έχει πληρωθεί εκ των προτέρων με άλλο τρόπο, είτε θα πρέπει να πληρωθεί ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της. Στην δεύτερη περίπτωση, μετά την υποβολή ο χρήστης οδηγείται στο περιβάλλον της JCC όπου θα μπορεί με ασφάλεια να δώσει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στην οποία θα γίνει η χρέωση των τελών. 3 Τα τρέχοντα τέλη αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ 21

23 Εικόνα 17: Κατάλογος εταιρείας ΕΠ ΑΠΕ στην κατοχή της 22

24 8 ΕΚΔΟΣΗ ΕΠ ΣΗΘΥΑ Το ηλεκτρονικό έγγραφο αίτησης έκδοσης Εγγύησης Προέλευσης από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας εμφανίζεται αφού επιλεγεί από το Μενού του ΗΜ η επιλογή «Νέα αίτηση» και έπειτα η επιλογή «Έκδοση ΕΠ ΣΗΘΥΑ». Εικόνα 18: Αίτηση έκδοσης ΕΠ ΣΗΘΥΑ 23

25 Στο ηλεκτρονικό έντυπο που εμφανίζεται, συμπληρώνονται τα στοιχεία 4 και επιλέγεται η φράση «Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσω την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων». Τότε το ηλεκτρονικό έντυπο περνά σε κατάσταση προεπισκόπησης στην οποία εμφανίζονται και νέα πεδία, τα οποία έχουν συμπληρωθεί αυτόματα από το ΗΜ με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν προηγουμένως από το χρήστη. 4 Για την διευκόλυνση παραγωγών ΣΗΘΥΑ που υποβάλλουν μηνιαίες δηλώσεις παραγωγής ενέργειας στο Ταμείο Χορηγιών, δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που έχουν υποβάλει για την αυτόματη συμπλήρωση μέρους της αίτησης έκδοσης ΕΠ επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Αυτόματη συμπλήρωση από δεδομένα μηνιαίων δηλώσεων". Σε καμία περίπτωση όμως δεν απαλλάσσεται ο παραγωγός από την ευθύνη διασφάλισης της ορθότητας των δεδομένων που υποβάλλονται για την έκδοση ΕΠ. 24

26 Εικόνα 19: Προεπισκόπηση αίτησης έκδοσης ΕΠ ΣΗΘΥΑ 25

27 Αφού συμπληρώσει και ελέγξει την αίτηση, ο χρήστης επιλέγει «Υποβολή». Εφόσον, η υποβολή είναι επιτυχής, θα ακολουθήσει η διαδικασία εγκρίσεως από το προσωπικό του ΔΣΜ και αν εγκριθεί θα εμφανιστεί στο Μενού «ΕΠ (ΣΗΘΥΑ)» Σημείωση: Το τέλος της αίτησης 5 είτε θα πρέπει να έχει πληρωθεί εκ των προτέρων με άλλο τρόπο, είτε θα πρέπει να πληρωθεί ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της. Στην δεύτερη περίπτωση, μετά την υποβολή ο χρήστης οδηγείται στο περιβάλλον της JCC όπου θα μπορεί με ασφάλεια να δώσει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στην οποία θα γίνει η χρέωση των τελών. Εικόνα 20: Κατάλογος ΕΠ ΣΗΘΥΑ στην κατοχή της εταιρείας 5 Τα τρέχοντα τέλη αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜ 26

28 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠ ΑΠΕ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Η εισαγωγή Εγγυήσεων Προέλευσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από μητρώο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτυγχάνεται επιλέγοντας «Νέα αίτηση» από το Μενού και στη συνέχεια «Εισαγωγή ΕΠ ΑΠΕ από μητρώο χώρας Ε.Ε.» από το υπομενού. Εικόνα 21: Αίτηση εισαγωγής ΕΠ ΑΠΕ 27

29 Στο ηλεκτρονικό έντυπο που εμφανίζεται, συμπληρώνονται τα στοιχεία και επιλέγεται η φράση «Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσω την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων». Τότε το ηλεκτρονικό έντυπο περνά σε κατάσταση προεπισκόπησης στην οποία εμφανίζονται και νέα πεδία, τα οποία έχουν συμπληρωθεί αυτόματα από το ΗΜ με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν προηγουμένως από το χρήστη. Εικόνα 22: Προεπισκόπηση αίτησης εισαγωγής ΕΠ ΑΠΕ Αφού συμπληρώσει και ελέγξει την αίτηση, ο χρήστης επιλέγει «Υποβολή». Εφόσον η υποβολή είναι επιτυχής, θα ακολουθήσει η διαδικασία εγκρίσεως. Αν εγκριθεί η αίτηση εισαγωγής ΕΠ ΑΠΕ, θα εμφανιστούν οι ανάλογες ΕΠ στο Μενού «ΕΠ (ΑΠΕ)» του αιτούντος. 28

30 Εικόνα 23: Παράδειγμα εισηγμένων ΕΠ ΑΠΕ 29

31 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠ ΣΗΘΥΑ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΕΕ Η εισαγωγή Εγγύησης Προέλευσης από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας από μητρώο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτυγχάνεται επιλέγοντας «Νέα αίτηση» από το Μενού και στη συνέχεια «Εισαγωγή ΕΠ ΣΗΘΥΑ από μητρώο χώρας Ε.Ε.» από το υπομενού. Εικόνα 24: Αίτηση εισαγωγής ΕΠ ΣΗΘΥΑ 30

32 Στο ηλεκτρονικό έντυπο που εμφανίζεται, συμπληρώνονται τα στοιχεία και επιλέγεται η φράση «Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσω την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων». Τότε το ηλεκτρονικό έντυπο περνά σε κατάσταση προεπισκόπησης στην οποία εμφανίζονται και νέα πεδία, τα οποία έχουν συμπληρωθεί αυτόματα από το ΗΜ με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν προηγουμένως από το χρήστη. Εικόνα 25: Προεπισκόπηση αίτησης εισαγωγής ΕΠ ΣΗΘΥΑ 31

33 Εφόσον ο χρήστης συμφωνεί με τα περιεχόμενα της αίτησης, επιλέγει «Υποβολή». Εφόσον η υποβολή ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα ακολουθήσει η διαδικασία εγκρίσεως. Αν εγκριθεί η αίτηση εισαγωγής ΕΠ ΣΗΘΥΑ, θα εμφανιστούν οι ανάλογες ΕΠ στο Μενού «ΕΠ (ΣΗΘΥΑ)» του αιτούντος. Εικόνα 26: Παράδειγμα εισηγμένων ΕΠ ΣΗΘΥΑ 32

34 11 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΟΡΗΓΕΙΩΝ Οι ΕΠ από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, που έχουν ήδη εκδοθεί μπορούν να υποβληθούν στο Ειδικό Ταμείο Χορηγιών του Υπουργείου για σκοπούς των χορηγιών. Επιλέγετε από το Μενού «ΕΠ (ΑΠΕ)» ή «ΕΠ (ΣΗΘΥΑ)» και στη συνέχεια «Υποβολή στο Ταμείο Χορηγιών» από το υπομενού. Εικόνα 27: Υποβολή ΕΠ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ στο Ταμείο Χορηγιών Στο ηλεκτρονικό έντυπο που εμφανίζεται, επιλέγετε τους κωδικούς Εγγυήσεων Προέλευσης που θα υποβάλετε. Υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλετε: 33

35 όλες ή μέρος των Εγγυήσεων Προέλευσης που επιλέγετε. Σε αυτή την περίπτωση, εισάγετε τον αριθμό των Εγγυήσεων Προέλευσης που επιθυμείτε να υποβληθούν στο πεδίο «Αριθμός ΕΠ προς υποβολή». Μετά ελέγξετε την επιλογή «Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η παραπάνω μη αναστρέψιμη ενέργεια.» και πατάτε «Υποβολή». 34

36 12 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ Οι ΕΠ ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που βρίσκονται στην κατοχή μιας εταιρείας μπορούν να μεταβιβαστούν σε κάποια άλλη εγγεγραμμένη στο Μητρώο εταιρεία, επιλέγοντας, αντίστοιχα, «ΕΠ (ΑΠΕ)» ή «ΕΠ (ΣΗΘΥΑ)» από το Μενού και «Μεταβίβαση (εντός Κύπρου)» από το υπομενού. Η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια για τις ΕΠ ΑΠΕ και τις ΕΠ ΣΗΘΥΑ. Εικόνα 28: Μεταφορά ΕΠ (εντός Κύπρου) Στο ηλεκτρονικό έντυπο που εμφανίζεται, επιλέγονται οι κωδικοί Εγγυήσεων Προέλευσης που θα μεταβιβαστούν. Υπάρχει η δυνατότητα να μεταβιβαστούν : όλες ή 35

37 μέρος των ΕΠ που επιλέγει ο χρήστης. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης εισάγει τον αριθμό των Εγγυήσεων Προέλευσης που επιθυμεί να μεταβιβάσει στο πεδίο «Αριθμός ΕΠ προς μεταφορά». Στη συνέχεια, επιλέγει την εταιρεία στην οποία επιθυμεί να μεταβιβαστούν οι ΕΠ. Τέλος, επιλέγει τη φράση «Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η παραπάνω μη αναστρέψιμη ενέργεια.» και το πλήκτρο «Υποβολή». 36

38 13 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ Οι Εγγυήσεις Προέλευσης ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που βρίσκονται στην κατοχή μιας εταιρείας μπορούν εύκολα να μεταβιβαστούν σε κάποια εταιρεία εκτός Κύπρου, επιλέγοντας, αντίστοιχα, «ΕΠ (ΑΠΕ)» ή «ΕΠ (ΣΗΘΥΑ)» από το Μενού και «Μεταβίβαση (εκτός Κύπρου)» από το υπομενού. Η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια για τις ΕΠ ΑΠΕ και τις ΕΠ ΣΗΘΥΑ. Εικόνα 29: Μεταφορά ΕΠ εκτός Κύπρου Στο ηλεκτρονικό έντυπο που εμφανίζεται, επιλέγονται οι κωδικοί Εγγυήσεων Προέλευσης που θα μεταβιβαστούν. Υπάρχει η δυνατότητα να μεταβιβαστούν : όλες ή μέρος των ΕΠ που επιλέγει ο χρήστης. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης εισάγει τον αριθμό των Εγγυήσεων Προέλευσης που επιθυμεί να μεταβιβάσει στο πεδίο «Αριθμός ΕΠ προς μεταφορά». 37

39 Στη συνέχεια, εφόσον πρόκειται για ΕΠ EECS, δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μεταφορά μέσω AIB Hub και στην μεταφορά&ακύρωση χωρίς χρήση του AIB Hub. Στην περίπτωση ΕΠ χωρίς τον χαρακτηρισμό EECS μπορεί μόνο να γίνει μεταφορά&ακύρωση χωρίς χρήση του AIB Hub. Μεταφορά&ακύρωση χωρίς χρήση του AIB Hub: Ο χρήστης επιλέγει τη χώρα στο ΗΜ της οποίας είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία στην οποία θα μεταβιβαστούν οι ΕΠ και στο πεδίο «Πρόσθετες σημειώσεις» θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία της εταιρείας που είναι ο αποδέκτης της μεταβίβασης, τον τύπο του αποδέκτη (Τελικός Καταναλωτής ή Προμηθευτής), τον σκοπό της ακύρωσης (Αποκάλυψη, Στήριξη, Άλλο), Περίοδο Κατανάλωσης, Τελικός Καταναλωτής/ες. Μεταφορά μέσω του AIB Hub: Ο χρήστης επιλέγει τη χώρα στο ΗΜ της οποίας είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία στην οποία θα μεταβιβαστούν οι ΕΠ, ο λογαριασμός EECS όπου θα μεταφερθούν, και στο πεδίο «Πρόσθετες σημειώσεις» θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία της εταιρείας που είναι ο αποδέκτης της μεταβίβασης, ο τύπος του αποδέκτη (Τελικός Καταναλωτής ή Προμηθευτής), και εφόσον είναι γνωστός, ο σκοπός που προμηθεύεται χρήση που θα κάνει. Και στις δυο περιπτώσεις για να ολοκληρωθεί η ενέργεια θα πρέπει να έχει επιλέξει ο χρήστης την δήλωση «Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η παραπάνω μη αναστρέψιμη ενέργεια» και κατόπιν να πατήσει το κουμπί «Υποβολή». 38

40 14 ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΘΥΑ Σύμφωνα με τον κανονισμό για την έκδοση ΕΠ ΣΗΘΥΑ, οι αντίστοιχες ΕΠ έχουν ετήσια περίοδο αναφοράς, και κατά συνέπεια εκδίδονται σε ετήσια βάση. Για λόγους διευκόλυνσης της καταβολής από το Ταμείο Χορηγιών των προβλεπόμενων χορηγιών στους Παραγωγούς ΣΗΘΥΑ, προβλέπεται από το Ταμείο η δυνατότητα υποβολής μηνιαίων δηλώσεων από κάθε εγκατάσταση ΣΗΘΥΑ. Οι δηλώσεις αυτές περιέχουν τα ίδια στοιχεία με αυτά της ετήσιας αίτησης έκδοσης ΕΠ ΣΗΘΥΑ, αλλά με περίοδο αναφοράς ένα ημερολογιακό μήνα. Οι δηλώσεις αυτές έχουν προσωρινό χαρακτήρα και λαμβάνονται υπόψη από το Ταμείο για την πληρωμή της χορηγίας που αντιστοιχεί στον ηλεκτρισμό που παράχθηκε από ΣΗΘΥΑ από την εγκατάσταση κατά το συγκεκριμένο μήνα. Οι μηνιαίες αυτές καταβολές έχουν χαρακτήρα προκαταβολών έναντι της τελικής ετήσιας πληρωμής η οποία θα γίνει από το Ταμείο αφού συμψηφιστούν όλες οι τυχόν μηνιαίες καταβολές. Το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής νέας μηνιαίας δήλωσης παραγωγής ενέργειας με Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας εμφανίζεται αφού επιλεγεί από το Μενού του ΗΜ η επιλογή «Νέα αίτηση» και στη συνέχεια η επιλογή «Επιδότησης Μηνιαίας Παραγωγής / Μηνιαία Δήλωση ΣΗΘΥΑ». 39

41 Εικόνα 30: Μηναία Δήλωση ΣΗΘΥΑ Στο ηλεκτρονικό έντυπο που εμφανίζεται, συμπληρώνονται τα στοιχεία και επιλέγεται η φράση «Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσω την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων». Τότε το ηλεκτρονικό έντυπο περνά σε κατάσταση προεπισκόπησης στην οποία εμφανίζονται και νέα πεδία, τα οποία έχουν συμπληρωθεί αυτόματα από το ΗΜ με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν προηγουμένως από το χρήστη. 40

42 Εικόνα 31: Προεπισκόπηση μηνιαίας δήλωσης ΣΗΘΥΑ Αφού συμπληρώσει και ελέγξει την αίτηση, ο χρήστης επιλέγει «Υποβολή». Εφόσον η υποβολή είναι επιτυχής, θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου και εκκαθάρισης της δήλωσης από το προσωπικό του Ταμείου Χορηγιών. 41

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Προσωπικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δημιουργία Λογαριασμού... 4 2. Διαδικασία υποβολής αίτησης... 13 3. Διόρθωση αίτησης κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου 2 Περιεχόμενα 1. Αρχική 3 2. Δημιουργία λογαριασμού...4 3. Εισαγωγή στο σύστημα......7 4. Εκτέλεση ανταλλαγής....12 5. Αξιολόγηση 14 6. Έξοδος 14 3 1. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στην πύλη ΕΡΜΗΣ και υποβολής αιτήματος έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών Έκδοση 1.0 σελίδα 1 / 11 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.2. Επισκόπηση Επιλογών Εφαρμογής... 1 1.3. Διαδικασίες Εφαρμογής... 1 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) 7/8/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την τήρηση και λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ & ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ & ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ & ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. http://eservices.oaed.gr:7777/pls/apex/f?p=110 [1] Την πρώτη φορά που θα επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Η κεντρική οθόνη του ιστότοπου χωρίζεται σε 4 περιοχές. Η αριστερή περιοχή με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (μερικής φοίτησης) Διετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με την επιλογή του συνδέσμου βρίσκεστε στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 1). Για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας στο νέο μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ A Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής... 5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής... 6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα...

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα... ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενηµέρωσης Ιατρών Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2014 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FAQ s ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ

FAQ s ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΣ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων Χορήγησης άδειας αλίευσης μεγάλων πελαγικών (Ξιφία SWO & Μακρύπτερου Τόννου ALB)... 1 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr

Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 18-08-2015 Αρ. Πρωτ.: ΔΒ4Α/οικ.31675 Γενική Δ/νση: Οργάνωσης & Σχεδιασμού ΠΡΟΣ Αγοράς Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Πιστοποιητικών... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.2. Επισκόπηση Επιλογών Εφαρμογής... 1 1.3. Διαδικασίες Εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Έκδοση 1.0, Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Contents 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1. Εισαγωγή ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ e - University / Unistudent Το εργαλείο Unistudent έχει υλοποιηθεί για να διευκολύνει τους φοιτητές του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Εγγραφή Χρηστών... 5 Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1. «Εγγραφή Νέου Χρήστη»... 5 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ. http://eservices.oaed.gr:7777/pls/apex/f?p=110 [1] Την πρώτη φορά που θα επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer. Καταχωρείτε τους Κωδικούς που έχετε λάβει για την πρόσβαση σας στο E-Banking

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους της δράσης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Σελίδα εισόδου... 3 Εγγραφή... 4 Σελίδα Εκτύπωσης Κουπονιού...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στη σελίδα εισόδου: Εισάγετε το Όνομα Χρήστη (ΑΦΜ) και τον Κωδικό σας και πατάτε «Σύνδεση» * Προσοχή στην εισαγωγή των στοιχείων (πεζά κεφαλαία). Αφού έχετε ήδη εισάγει το Όνομα χρήστη και τον κωδικό που

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ 1 Περιεχόμενα Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ.. 3 Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ... 6 Οδηγίες Επιθέματα.. 14 Επιπλέον επιλογές... 22 2

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων για έγκριση χορήγησης Άδειας Αλίευσης εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne. Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne. Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους DELF DALF SORBONNE A A B B C C B B C CL C C Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στις εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ «ΔΗΜΟ ΑΦΑΡΝΩΝ: «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΤΛΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΦΑΡΝΩΝ»

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ «ΔΗΜΟ ΑΦΑΡΝΩΝ: «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΤΛΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΦΑΡΝΩΝ» ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ... 2 2.1 ΓΕΝΘΚΕ ΟΔΗΓΘΕ... 2 2.2 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΘ ΤΝΔΕΗ ΥΡΗΣΗ... 2 2.3 ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΕ ΠΛΗΡΩΜΕ... 4 2.4 ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΕ ΑΘΣΗΕΘ... 4 2.5 ΓΕΝΘΚΑ ΑΘΣΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από Δικαιούχους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2015

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από Δικαιούχους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2015 OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από Δικαιούχους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2015 ΒΗΜΑ 1ο Επιλέγετε ΒΗΜΑ 2ο ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΒΗΜΑ 3ο Επιλέγετε Είσοδος Χρήστη στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ηλεκτρονικές Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών Χειμερινό Εξάμηνο /2011 1. Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής. Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής. Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 19 Νοεμβρίου 2014 Οδηγός για Συμπλήρωση Αίτησης Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ - Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gff.co.uk/gta. - Κάντε κλικ στο Enter Here (Δήλωση συμμετοχής εδώ), στο κόκκινο πλαίσιο, ή στο Access MyGuild

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ;

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Τεχνικά Ερωτήματα: (1) Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Απάντηση: Η εγγραφή στο ΚΗΜΔΣ γίνεται με την εισαγωγή των στοιχείων του αιτούντος, που είναι το ονοματεπώνυμο, το e-mail

Διαβάστε περισσότερα