ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ενηµέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράµµατος Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Στοιχεία σχετικά µε την ανάλυση της χρήσης των Ταµείων Συνδροµή ανά οµάδες - στόχο Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδροµής Στοιχεία σχετικά µε τη συµµόρφωση µε το Κοινοτικό δίκαιο Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισης [Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου] Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος Τροποποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 57 του 1083/ Συµπληρωµατικότητα µε άλλα µέσα Παρακολούθηση- Αξιολόγηση Ποιοτική Ανάλυση επιτευγµάτων και µέτρα που έχουν ληφθεί για την βελτίωση της Προόδου Εφαρµογής του Προγράµµατος Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος Θέµατα Αξιολόγησης Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Συνεισφορά του Προγράµµατος στο ΕΣΠΑ Συνεισφορά του Προγράµµατος στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Συνεισφορά του Προγράµµατος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας Συνεισφορά Προγράµµατος στη Στρατηγική Ευρώπη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Χρηµατοδοτικά Εργαλεία Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

3 3.5.2 Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Πρόοδος Χρηµατοδοτικών Εργαλείων Ρήτρα Ευελιξίας Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Πρόοδος Χρηµατοδοτικών Εργαλείων Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Πρόοδος Χρηµατοδοτικών Εργαλείων Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής - Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο) Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής - Στόχου Σταδιακής Εισόδου (Νότιο Αιγαίο) Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποτελέσµατα από την Ενσωµάτωση της αρχής της µη διάκρισης, των κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε Αναπηρία και της ισότητας των φύλων (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006) Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής Πληροφόρηση και ηµοσιότητα (Π & ) Περιβαλλοντικά και Μεγάλα Έργα Περιβαλλοντικά έργα προϋπολογισµού Μ Μεγάλα Έργα Έργα Προτεραιότητας Συµπεράσµατα ετήσιων συναντήσεων ΕΕ και Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Παράρτ. Ι: Παράρτ. ΙΙ Παράρτ. ΙΙΙ: Παράρτ. ΙV: Σωρευτική ανάλυση κονδυλίων κοινοτικής συνδροµής (& έκθεσης) Εθνική Νοµοθεσία 2014-Τοµέας Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιµατική Αλλαγή (& 1.2) Χρηµατοδοτικά Εργαλεία JESSICA, ΤΕΠΙΧ, ΕΛΤΕΠ, ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ, ΤΖΕΡΕΜΙ Έργα Προτεραιότητας Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σχετικός στόχος: Αµιγής Στόχος «Σύγκλιση» και Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» Σχετική επιλέξιµη περιοχή: Περιφέρειες Κρήτης (GR 43), Βορείου Αιγαίου (GR 41) και Νοτίου Αιγαίου (GR 42) Περίοδος προγραµµατισµού: Αριθµός προγράµµατος (αριθ. CCI): Τίτλος προγράµµατος: 2007GR16UPO002 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος αναφοράς: 2014 Ηµεροµηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης 23/6/2014 Η παρούσα έκθεση αποτελεί την όγδοη κατά σειρά ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», σύµφωνα µε το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999». Η έκθεση συντάχθηκε από την ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ), σύµφωνα: µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI «ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» του Καν. (ΕΚ) 846/2009 που τροποποιεί τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το EΤΠΑ», την τροποποίηση του Γενικού Κανονισµού 1083/2006 της 13 εκεµβρίου 2011, (Κανονισµός 1310/2011), την εγκύκλιο υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/ , και τις συµπληρωµατικές οδηγίες που δόθηκαν για το περιεχόµενο των εκθέσεων µε το έγγραφο 15060/ΕΥΣΣΑΑΠ/720/ και το έγγραφο /ΕΥΣΣΑΑΠ 1056/ του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, τις προφορικές και γραπτές οδηγίες της ΕΥΣ και ΕΥΣΣΑΑΠ, τα στοιχεία του ΟΠΣ έως και το έτος αναφοράς (31/12/2014 [ηµ/νία άντλησης στοιχείων: 29/4/2014], τις επιµέρους παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Ετήσιες Εκθέσεις του 2013, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις.α των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1. Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (ΕΠ ΚΝΑ) , όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο του, έχει πεδίο εφαρµογής τη Χωρική Ενότητα Κρήτης Νήσων Αιγαίου, η οποία καλύπτει τρεις διοικητικές Περιφέρειες της χώρας. Οι δύο ανήκουν στον αµιγή στόχο «Σύγκλιση» (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο) και η τρίτη ανήκει στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»-phasing in (Νότιο Αιγαίο). Το ΕΠ ΚΝΑ εγκρίθηκε µε την απόφαση της Επιτροπής Ε(2007) 5439/ Τον Ιούλιο του 2011, λόγω των σηµαντικών κοινωνικοοικονοµικών αλλαγών, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηµα για την αναθεώρηση του ΕΠ, το οποίο έγινε αποδεκτό και η αρχική απόφαση έγκρισης τροποποιήθηκε µε την Ε(2011) 6984/ To 2012 προτάθηκε η 2 η αναθεώρηση του Προγράµµατος, η οποία αφορά τόσο στο κείµενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο χρηµατοδότησής του. Η αναθεώρηση αυτή εγκρίθηκε µε την απόφαση C(2012) 9526/ Εντός του 2014 πραγµατοποιήθηκε η 3η αναθεώρηση του Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. C(2014) 9874 final/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αναθεώρηση είχε στόχο την κάλυψη της υπερδέσµευσης των Αξόνων 1 και 8 του Προγράµµατος ώστε να είναι δυνατή η εκταµίευση των κοινοτικών πόρων που αντιστοιχούν στην εν λόγω υπερδέσµευση έτσι ώστε οι πόροι αυτοί να συνυπολογιστούν στην εφαρµογή του κανόνα ν+2 για το έτος Αναλυτικά στοιχεία για την αναγκαιότητα της αναθεώρησης, τις βασικές κατευθύνσεις και τις αλλαγές στο ΕΠ δίνονται στην παράγραφο 1.4 της έκθεσης. Το παρόν Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα,σύµφωνα µε την πρόταση αναθεώρησής του, εκφράζει την αναπτυξιακή στρατηγική της Xωρικής Eνότητας «Κρήτης Νήσων Αιγαίου», τους επιµέρους γενικούς και ειδικούς στόχους, καθώς και τις παρεµβάσεις και τα µέσα που εξειδικεύουν τον αναπτυξιακό σχεδιασµό για την προγραµµατική περίοδο , κατόπιν της πρώτης περιόδου εφαρµογής του µέχρι και το 2012, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική κρίση και ύφεση της Ελληνικής οικονοµίας, η οποία πλήττει βασικούς παραγωγικούς κλάδους στο σύνολο της επιχειρηµατικής βάσης, µε ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Το αναπτυξιακό όραµα για τη Χωρική Ενότητα Κρήτης Νήσων Αιγαίου για την περίοδο είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη της ελκυστικότητάς της σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης. Το όραµα αυτό εξυπηρετείται από τους εξής στρατηγικούς στόχους: Βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές της Χωρικής Ενότητας. Προώθηση της καινοτοµίας και της έρευνας και σύνδεσή τους µε την επιχειρηµατικότητα. ιασφάλιση της βιωσιµότητας και λειτουργικότητας των περιφερειακών υποδοµών, έµφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον µορφών ενέργειας. Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής. Ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας, ως τόπου διαβίωσης και άσκησης επιχειρηµατικών & επενδυτικών δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού για την αποτελεσµατική ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

6 1.1.1 Ενηµέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράµµατος Η φυσική πρόοδος που έχει σηµειωθεί για το σύνολο του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», µέχρι και το έτος αναφοράς (2014), καταγράφεται συνοπτικά ως εξής: έχουν εκδοθεί 382 προσκλήσεις και προκηρύξεις προϋπολογισµού (σε όρους συνολικής ηµόσιας απάνης), µε τις οποίες: έχουν ενταχθεί Πράξεις, συγχρηµ έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ύψους (συγχρηµ.. ) έχουν πραγµατοποιηθεί πιστοποιηµένες δαπάνες ύψους (συγχρηµ.. ). ενώ η απορρόφηση του Προγράµµατος ανέρχεται στο 91,06%. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί (συνολικά και ανά Άξονα Προτεραιότητας), ενώ στους πίνακες παρουσιάζονται τα στοιχεία ανά διοικητική Περιφέρεια (Άξονα Περιφέρειας, Θεµατική Προτεραιότητα και ΕΦ / Φορέα Πρόσκλησης). Σηµειώνεται ότι η αναλυτική παρουσίαση της υλοποίησης του Προγράµµατος ανά Άξονα Προτεραιότητας, γίνεται στο Κεφάλαιο 3 της Έκθεσης. Επίσης, στο κεφάλαιο γίνεται ποιοτική ανάλυση των επιτευγµάτων και συνοπτική παρουσίαση των µέτρων που έχουν ληφθεί για την βελτίωση της προόδου εφαρµογής του Προγράµµατος Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Στοιχεία Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (συνολικά και ανά ΑΠ). ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠ ΚΝΑ Χρηµατοδοτικό Σχήµα Π/Υ- Συνολική και Αρ. Προσκλήσεις / Προκηρύξεις Εντάξεις Νοµικές εσµεύσεις Π/Υ- Συνολική % Αριθ. Πράξεων Π/Υ- % % Πιστοποιηµένες απάνες Απορρόφηση (%) [1] [2] [3]=[2]/[1] [4] [5]=[4]/[1] [6] [7]=[6]/[1] [8] [9]=[8]/[1] ΑΠ 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρεια Κρήτης ΑΠ 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΑΠ 3: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΑΠ 10: Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΑΠ 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής - Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο) ΑΠ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής - Στόχου Σταδιακής Εισόδου (Νότιο Αιγαίο) % % ,40% ,32% % % ,31% ,27% % % ,11% ,69% % % ,64% ,03% % % ,56% ,06% % % ,07% ,64% % % ,03% ,04% % % ,46% ,34% % % ,41% ,60% % % ,83% ,19% % % ,22% ,81% % % ,05% ,28% ΣΥΝΟΛΟ % % ,58% ,06% Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Στοιχεία Υλοποίησης Περιφέρεια Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ - ) Νοµικές εσµεύσεις απάνες ( ) ( ) ΑΠ 1: ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΘΠ (22): Eθνικές οδοί Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 86/ ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί / / Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 44/ / / / ΚΘΠ (30): Λιµένες Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 13/ / ΑΠ 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΘΠ (2) Υποδοµή (Ε&ΤΑ) (συµπεριλαµβ. των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών µεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριµένες τεχνολογίες Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 21/ ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις [κρατικές ενισχύσεις] Πιστωτικά Ιδρύµατα/ ΕΥΣ ΕΥ01 Α/Β/Γ/ ΜΤΕΥ / ΕΛΕΥΘ/ ΚΘΠ (9): Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ [κρατικές ενισχύσεις] ΕΥ ΕΠΑΕ ΜΜΕ01/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

9 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ - ) Νοµικές εσµεύσεις απάνες ( ) ( ) ΑΠ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΘΠ (44): ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 81/ / EΥΣ TZEΣ1/ , ΚΘΠ (45): ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 28/ ΚΘΠ (46): Επεξεργασία υδάτων (λύµατα) Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 37/ / ΚΘΠ (51): Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συµπεριλαµβ. των περιοχών του Natura 2000) Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 49/ ΚΘΠ (53): Πρόληψη κινδύνων Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 24/ ΚΘΠ (57): Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 83/ ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 22/ ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδοµής / Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 39/ EΥΣ ΤΖΕΣ1/ , ΚΘΠ (61): Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 11/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

10 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ - ) Νοµικές εσµεύσεις απάνες ( ) ( ) 29/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

11 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ - ) Νοµικές εσµεύσεις απάνες ( ) ( ) 72/ / / / / EΥΣ ΤΖΕΣ1/ , ΕΕΤΑΑ ΑΕ 49/ ΚΘΠ (75): Υποδοµές εκπαίδευσης / / Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 23/ / / ΚΘΠ (76): Υποδοµές Υγείας / / Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 46/ / ΚΘΠ (77): Υποδοµές φροντίδας παιδιών / Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 40/ / ΚΘΠ (79): Άλλες κοινωνικές υποδοµές Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 41/ / ΑΠ 11: ΤΥΕ -ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Β. ΑΙΓΑΙΟ) ΚΘΠ (85): Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

12 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ - ) Νοµικές εσµεύσεις απάνες ( ) ( ) Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 07/ ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 8/ ΕΥΣ 1/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

13 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 Στοιχεία Υλοποίησης Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΠ 2: ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αρ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ) Νοµικές εσµεύσεις ( ) απάνες ( ) ΚΘΠ (22): Εθνικές οδοί Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 03/ / ΕΥ ΕΠ ΕΠ 37/ ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 11/ / / / / / ΚΘΠ (30): Λιµένες Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠ 5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 07/ / / / / ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις [κρατικές ενισχύσεις] Γ ΙΕ ΙΕ001/ Πιστωτικά Ιδρύµατα/ ΕΥΣ ΕΥ01 Α/Β/Γ/ ΜΤΕΥ / ΕΛΕΥΘ/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

14 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αρ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ) Νοµικές εσµεύσεις ( ) απάνες ( ) ΚΘΠ (9): Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ ΑΠ 8: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ [κρατικές ενισχύσεις] ΕΥ ΕΠΑΕ ΜΜΕ01/ ΚΘΠ (44): ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 34/ / / / / / / ΚΘΠ (45): ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 04/ / / / / ΚΘΠ (46): Επεξεργασία υδάτων (λύµατα) Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 36/ / / ΚΘΠ (54): Άλλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 15/ / / Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

15 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αρ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ) Νοµικές εσµεύσεις ( ) απάνες ( ) 87/ / ΚΘΠ (56): Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 44/ ΚΘΠ (57): Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος / / ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 41/ / ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδοµής Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 30/ / / / ΚΘΠ (60): Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 31/ / ΚΘΠ (61): Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 45/ / / / / / / / / /

16 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αρ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ) Νοµικές εσµεύσεις ( ) απάνες ( ) 105/ / / ΕΕΤΑΑ Α. Ε. 48/ ΕΥΣ ΤΖΕΣ1/ ΚΘΠ (75): Υποδοµές εκπαίδευσης / / / / Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 05/ / / / / / / ΚΘΠ (76): Υποδοµές Υγείας Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 13/ / / / ΚΘΠ (77): Υποδοµές φροντίδας παιδιών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 8/ / ΚΘΠ (79): Άλλες κοινωνικές υποδοµές Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ 51/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

17 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αρ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ) Νοµικές εσµεύσεις ( ) απάνες ( ) ΑΙΓΑΙΟΥ 89/ ΚΘΠ (83): Ειδικές δράσεις για την αντιστάθµιση του πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόµενους µε το µέγεθος της αγοράς / Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 83/ / / ΑΠ 11: ΤΥΕ-ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Β. ΑΙΓΑΙΟ) ΚΘΠ (85): Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 06/ / / / ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 09/ / ΕΥΣ 1/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΟ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 Στοιχεία Υλοποίησης Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Εντάξεις Νοµικές εσµεύσεις απάνες Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων (Π/Υ- ) ( ) ( ) ΑΠ 3: ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΘΠ (22: Εθνικές οδοί Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 24/ ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος / / / ΚΘΠ (30): Λιµένες Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6/ / ΚΘΠ (33): Ηλεκτρισµός ΕΥ ΕΠΑΕ 42/ ΕΥ ΕΠΑΕ 129/ ΚΘΠ (34): Ηλεκτρισµός/ ΕΗ ΕΥ ΕΠΑΕ 132/ ΚΘΠ (43): Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας ΕΥ ΕΠΑΕ ΕΥΣΕ ΕΝΚΑ & ΚΑΠΕ/ ΥΠΕΚΑ ΚΘΠ (81): Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραµµατικού σχεδιασµού, παρακολούθηση & αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερ. & τοπικό επίπεδο και δηµιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρµογή πολιτικών & προγραµµάτων 27/ / / / ΥΠΕΚΑ01/ ΕΥ ΕΠΑΕ 105Α/

19 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Εντάξεις Νοµικές εσµεύσεις απάνες Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων (Π/Υ- ) ( ) ( ) ΑΠ 6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΘΠ (4): Συνδροµή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συµπεριλ.της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) [κρατικές ενισχύσεις] ΕΥ Ε-ΕΤΑΚ/ΓΓΕΤ 03/ / / ΚΘΠ (5): Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων ΕΥΣ ΤΖΕΡ1/ / ΕΥ ΕΠΑΕ 56/ ΚΘΠ (6): Συνδροµή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής 105/ [κρατικές ενισχύσεις] ΕΥΠΟΤ & ΕΦΕΠΑΕ/ ΕΥΠΟΤ ΕΥΤΟΠ6/ ΚΘΠ (7): Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την έρευνα και την καινοτοµία (καινοτόµες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήµια, υφιστάµενα κέντρα, επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κλπ) [κρατικές ενισχύσεις] ΕΥ Ε-ΕΤΑΚ / / ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΕΥ01 Α/Β/Γ [κρατικές ενισχύσεις] Πιστωτικά Ιδρύµατα/ΕΥΣ ΜΤΕΥ / ΕΛΕΥΘ/ [κρατικές ενισχύσεις] Γ ΙΕ ΙΕ001/ ΕΦΕΠΑΕ/ ΕΠΑΕ ΧΜ01/ ΓΓΒ 02/ / Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

20 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΦΕΠΑΕ/ ΓΓΒ Προσκλήσεις / Προκηρ. Εντάξεις Νοµικές εσµεύσεις απάνες Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων (Π/Υ- ) ( ) ( ) 04/ / ΚΘΠ (9): Άλλα µέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας / / / / ΕΥ ΕΠΑΕ 33/ / / / / / [κρατικές ενισχύσεις] ΕΦΕΠΑΕ/ ΕΠΑΕ MME ΕΦΕΠΑΕ/ ΕΥΣΕΥΤ ΕΥΣΕΥΤ/ [κρατικές ενισχύσεις] ΓΓΕΤ 50/ / [κρατικές ενισχύσεις] ΕΦΕΠΑΕ/ ΓΓΒ 11/ / / ΚΘΠ (10): Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των ευρυζωνικών δικτύων) ΕΥ ΕΠ ΨΣ ΚΘΠ (11): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο) 28/ / Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

21 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Εντάξεις Νοµικές εσµεύσεις απάνες Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων (Π/Υ- ) ( ) ( ) Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 44/ / / / / Α/ Α/ / / ΕΥ ΕΠ ΨΣ 25/ Β/ / / / / / Β/ / / [κρατικές ενισχύσεις] ΚτΠ ΑΕ ΨΗΦΕΝ1/ ΚΘΠ (12): Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών [ΤΠΕ- Ε (διευρωπαϊκό δίκτυο)] ΕΥ ΕΠ ΨΣ 02/ ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκµάθηση, ηλεκτρονική ενσωµάτωση) ΕΥ ΕΠ ΨΣ / / Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

22 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Εντάξεις Νοµικές εσµεύσεις απάνες Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων (Π/Υ- ) ( ) ( ) 06/ / / / / / / / / / Α/ Β/ Α/ Β/ Α/ Β/ Γ/ / / Β/ / Β/ / / / / Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

23 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Εντάξεις Νοµικές εσµεύσεις απάνες Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων (Π/Υ- ) ( ) ( ) 35/ Β/ Β/ / Γ/ / / / / A/ ΕΕΤΑΑ αε 59/ ΚΘΠ (14): Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση / ΕΥ ΕΠ ΨΣ 10/ [κρατικές ενισχύσεις] ΚτΠ ΑΕ 14/ ΨΗΦΕΝ2/ ΨΗΦΕΝ3/ ΨΗΦΕΝ4/ ΚΤΠ4/ ΚΘΠ (15): Άλλα µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και την αποτελεσµατική χρήση τους από τις ΜΜΕ ΕΥ ΕΠ ΨΣ ΤΖΕΡΨΣ/ ΚΘΠ (57): Συνδροµή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 10/ / Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

24 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Εντάξεις Νοµικές εσµεύσεις απάνες Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων (Π/Υ- ) ( ) ( ) ΚΘΠ (81): Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραµµατικού σχεδιασµού, παρακολούθηση, αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερ. & τοπικό επίπεδο και δηµιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρµογή πολιτικών & προγραµµάτων / ΕΥ ΕΠΑΕ 38/ / / ΑΠ 9: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΘΠ (45): ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) ΕΥ ΕΠΠΕΡΑΑ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος / / / ΚΘΠ (46): Επεξεργασία υδάτων (λύµατα) Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 53/ ΚΘΠ (47): Ποιότητα του αέρα ΕΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΘΠ (51): Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συµπεριλαµβ. των περιοχών Natura 2000) 603/ / / / Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 26/ ΕΥ ΕΠΠΕΡΑΑ 905/ / ΚΘΠ (53): Πρόληψη κινδύνων ΕΥ ΕΠΠΕΡΑΑ 802/ / ΚΘΠ (54): Άλλα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων

25 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Εντάξεις Νοµικές εσµεύσεις απάνες Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων (Π/Υ- ) ( ) ( ) 1003/ / / / / ΕΥ ΕΠΠΕΡΑΑ 705/ / / / / ΕΥ ΕΠΑΕ 69/ ΚΘΠ (56): Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 39/ ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς / Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 45/ ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδοµής / Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 21/ ΚΘΠ (61): Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 40/ ΕΕΤΑΑ αε 45/ ΚΘΠ (75): Υποδοµές εκπαίδευσης / / Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 33/ / Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

26 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Εντάξεις Νοµικές εσµεύσεις απάνες Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων (Π/Υ- ) ( ) ( ) 41/ / ΚΘΠ (76): Υποδοµές Υγείας Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 04/ ΚΘΠ (77): Υποδοµές φροντίδας παιδιών / Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 55/ ΚΘΠ (79): Άλλες κοινωνικές υποδοµές Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 51/ ΑΠ 10: ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί / Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 31/ / ΚΘΠ (30): Λιµένες Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 17/ ΚΘΠ (46): Επεξεργασία ύδατος (λύµατα) / Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 43/ ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 30/ ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδοµής Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 29/ ΚΘΠ (75): Υποδοµές εκπαίδευσης Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 14/ ΚΘΠ (76): Υποδοµές Υγείας Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

27 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Εντάξεις Νοµικές εσµεύσεις απάνες Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων (Π/Υ- ) ( ) ( ) Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 23/ / ΚΘΠ (77): Υποδοµές φροντίδας παιδιών ΑΠ 12: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ (ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ) Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 13/ ΚΘΠ (85): Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 07/ ΕΥ ΕΠ ΨΣ 3/ ΕΥ ΕΠΑΕ 16/ / / / / / / / / / / / / / ΕΥΣΣΑΑΠ 9/ ΕΥ ΕΠΠΕΡΑΑ 1104/ ΜΟ ΑΕ 18/ ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

28 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Εντάξεις Νοµικές εσµεύσεις απάνες Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ) Αριθ. Πράξεων (Π/Υ- ) ( ) ( ) Ε Α ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 08/ / ΕΥ ΕΠ ΨΣ 27/ / / ΕΥ ΕΠΑΕ 46/ / / ΕΥΣ 1/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΟ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

29 Στον πίνακα 1.5 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών κορµού (core indicators) του Προγράµµατος συνολικά για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου, και στους πίνακες , η πρόδος των δεικτών κορµού ανά διοικητική Περιφέρεια. Οι όποιες µειώσεις στις τιµές των δεικτών οφείλονται σε µεταφορές έργων, σε phasing έργων και διορθώσεις λόγω εισαγωγής λανθασµένων στοιχείων. Αναµένεται η οριστική τακτοποίηση των τιµών των δεικτών µε το κλείσιµο του Ε.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 είκτες Κορµού (Core Indicators) Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου (συνολικά και για τις 3 Περιφέρειες) είκτης / Κωδικός είκτη Σύνολο Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης/ [Κωδ. 1] Επίτευγµα ,3 2524,32 Αφορά στους ΑΠ 1 έως 10 Αφετηρία 0 Μεταφορές / ΑΠ 1, 2, 3 και 10 Στόχος Επίτευγµα Αριθµός Έργων τοµέα Στόχος 100 µεταφορών / [Κωδ. 13] Αφετηρία 118 Χιλιόµετρα κατασκευασµένων/ αναβαθµισµένων δρόµων/ Επίτευγµα ,4 101,6 193, ,88 [Κωδ. 16] Στόχος 340 Μείωση εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου (CO2 και ισοδύναµα kt) [Κωδ. 30] Αφετηρία 546,4 Επίτευγµα ,21 6,61 Στόχος 5,4 Αφετηρία 0 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη / ΑΠ 4 και 6 Αριθµός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης/ Επίτευγµα [Κωδ. 4] Στόχος 3 Αριθµός θέσεων εργασίας στην Ερευνα που δηµιουργούνται / [Κωδ. 6] Αφετηρία 24 Επίτευγµα ,29 8,89 Στόχος 19 Αφετηρία 0 Άµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ/ ΑΠ 4, 5 και 6 Αριθµός έργων / [Κωδ. 7] Εκ των οποίων: αριθµός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν / [Κωδ. 8] Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται (µεικτές, ισοδύναµες θέσεις πλήρους απασχόλησης)/ [Κωδ. 9] Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία 991 Επίτευγµα Στόχος 700 Αφετηρία 215 Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία 979 Επαγόµενες Επενδύσεις Επίτευγµα ,9 85, ,8 131,7 130,66 ( million)/ [Κωδ. 10] Στόχος 372 Αφετηρία 185,962 Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) / ΑΠ 5 και ΑΠ 6 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

30 είκτης / Κωδικός είκτη Σύνολο Αριθµός Έργων ΚτΠ/ [Κωδ. 11] Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας / ΑΠ 6 Αριθµός Έργων ΑΠΕ/ [Κωδ. 23] Περιβάλλον / ΑΠ 7 και 8 Επιπρόσθετος Πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων /[Κωδ. 25] Επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων [Κωδ. 26] Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων/ [Κωδ. 27] Πρόληψη κινδύνων / ΑΠ 7 και 8 Επίτευγµα Στόχος 202 Αφετηρία Επίτευγµα Στόχος 20 Αφετηρία 30 Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία Επίτευγµα Στόχος 10 Αφετηρία 2 Αριθµός Έργων πρόληψης/ Επίτευγµα [Κωδ. 31] Στόχος 16 Αριθµός ατόµων που επωφελούνται από αντιπληµµυρικά µέτρα προστασίας/ [Κωδ. 32] Τουρισµός / ΑΠ 4, 5, 6, 7 και 8 Αριθµός Έργων "τουρισµός" / [Κωδ. 34] Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται στον τοµέα του τουρισµού (µικτές, ισοδύναµες πλήρους απασχόλησης/ [Κωδ. 35] Εκπαίδευση / ΑΠ 7, 8, 9 και 10 Αριθµός Έργων εκπαίδευσης/ [Κωδ. 36] Αριθµός ωφελούµενων µαθητών/ [Κωδ. 37] Υγεία / ΑΠ 7, 8, 9, 10 Αριθµός Έργων Τοµέα Υγείας/ [Κωδ. 38] Αφετηρία 5 Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία 0 Επίτευγµα Στόχος 873 Αφετηρία Επίτευγµα Στόχος 475 Αφετηρία 0 Επίτευγµα Στόχος 104 Αφετηρία 199 Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία Επίτευγµα Στόχος 54 Αφετηρία 41 Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση / ΑΠ 7 και 8 Αριθµός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων [Κωδ. 39] Επίτευγµα Στόχος 53 Αφετηρία 70 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

31 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 είκτες Κορµού (Core Indicators) Περιφέρειας Κρήτης είκτης / Κωδικός είκτη Σύνολο Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης/ [Κωδ. 1] Αφορά στους ΑΠ 1,4 και 7 Μεταφορές / ΑΠ 1 Αριθµός Έργων τοµέα µεταφορών / [Κωδ. 13] Χιλιόµετρα κατασκευασµένων/ αναβαθµισµένων δρόµων/ [Κωδ. 16] ` Αριθµός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης/ [Κωδ. 4] Αριθµός θέσεων εργασίας στην Ερευνα που δηµιουργούνται / [Κωδ. 6] Άµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ/ ΑΠ 4 Αριθµός έργων / [Κωδ. 7] Εκ των οποίων: αριθµός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν / [Κωδ. 8] Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται (µεικτές, ισοδύναµες θέσεις πλήρους απασχόλησης)/ [Κωδ. 9] Επαγόµενες Επενδύσεις ( million)/ [Κωδ. 10] Περιβάλλον / ΑΠ 7 Επιπρόσθετος Πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων /[Κωδ. 25] Επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων [Κωδ. 26] Επίτευγµα ,5 928,5 1061,8 Στόχος Αφετηρία 0 Επίτευγµα Στόχος 50 Αφετηρία 25 Επίτευγµα ,5 64,2 97,4 1830,0 Στόχος 180 Αφετηρία 261,4 Επίτευγµα Στόχος 1 Αφετηρία 16 Επίτευγµα Στόχος 15 Αφετηρία 0 Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία 220 Επίτευγµα Στόχος 150 Αφετηρία 33 Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία 682 Επίτευγµα ,8 55,3 58,8 57,37 56,83 Στόχος 160 Αφετηρία 69,8 Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων/ [Κωδ. 27] Πρόληψη κινδύνων / ΑΠ 7 Αριθµός Έργων πρόληψης/ [Κωδ. 31] Αριθµός ατόµων που επωφελούνται από αντιπληµµυρικά µέτρα προστασίας/ [Κωδ. 32] Επίτευγµα Στόχος 3 Αφετηρία 1 Επίτευγµα Στόχος 8 Αφετηρία 1 Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία 0 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

32 είκτης / Κωδικός είκτη Σύνολο Τουρισµός / ΑΠ 4, ΑΠ 7 Αριθµός Έργων "τουρισµός" / [Κωδ. 34], ΕΥ ΠΕΠ Κρήτης 2005 και ΕΥ ΠΕΠ Κρήτης Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται στον τοµέα του τουρισµού (µικτές, ισοδύναµες πλήρους απασχόλησης/ [Κωδ. 35] Εκπαίδευση / ΑΠ 7 Αριθµός Έργων εκπαίδευσης/ [Κωδ. 36] Αριθµός ωφελούµενων µαθητών/ [Κωδ. 37] Υγεία / ΑΠ 7 Αριθµός Έργων Τοµέα Υγείας/ [Κωδ. 38] Επίτευγµα Στόχος 501 Αφετηρία 118 Επίτευγµα Στόχος 300 Αφετηρία 0 Επίτευγµα Στόχος 48 Αφετηρία 132 Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία Επίτευγµα Στόχος 30 Αφετηρία 12 Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση / ΑΠ 7 Αριθµός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων [Κωδ. 39] Επίτευγµα Στόχος 35 Αφετηρία 54 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

33 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 είκτες Κορµού (Core Indicators) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είκτης / Κωδικός είκτη Σύνολο Αριθµός θέσεων απασχόλησης Επίτευγµα ,62 387,56 404,56 που δηµιουργούνται κατά τη Στόχος 313 λειτουργία της πράξης/ [Κωδ. 1] Αφορά στους ΑΠ 2, 5 και 8 Μεταφορές / ΑΠ 2 Αριθµός Έργων τοµέα µεταφορών / [Κωδ. 13] Χιλιόµετρα κατασκευασµένων/ αναβαθµισµένων δρόµων/ [Κωδ. 16] Άµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ/ ΑΠ 5 Αριθµός έργων / [Κωδ. 7] Αφετηρία 0 Επίτευγµα Στόχος 28 Αφετηρία 48 Επίτευγµα ,87 9,2 27,15 40,22 Στόχος 75 Αφετηρία 110 Επίτευγµα Στόχος 750 Αφετηρία 347 Αριθµός έργων (Άµεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ) εκ των οποίων: αριθµός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν / [Κωδ. 8] Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται (µεικτές, ισοδύναµες θέσεις πλήρους απασχόλησης)/ [Κωδ. 9] Επίτευγµα Στόχος 150 Αφετηρία 55 Επίτευγµα ,82 462,7 471,51 Στόχος 240 Αφετηρία 87 Επαγόµενες Επενδύσεις ιδιωτικές ( million)/ [Κωδ. 10] Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) / ΑΠ 5 Επίτευγµα ,2 18,2 26,4 28,69 27,296 27,145 Στόχος 70 Αφετηρία 75 Αριθµός Έργων ΚτΠ/ [Κωδ. 11] Περιβάλλον / ΑΠ 8 Επιπρόσθετος Πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων /[Κωδ. 25] Επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων [Κωδ. 26] Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων/ [Κωδ. 27] Πρόληψη κινδύνων / ΑΠ 8 Αριθµός Έργων πρόληψης/ [Κωδ. 31] Αριθµός ατόµων που επωφελούνται από αντιπληµµυρικά µέτρα προστασίας/ [Κωδ. 32] Επίτευγµα Στόχος 2 Αφετηρία 14 Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία Επίτευγµα Στόχος 7 Αφετηρία 1 Επίτευγµα Στόχος 8 Αφετηρία 4 Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία 0 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

34 είκτης / Κωδικός είκτη Σύνολο Τουρισµός / ΑΠ 5, ΑΠ 8 Αριθµός Έργων "τουρισµός" ΕΥ ΠΕΠ Β. Αιγαίου και ΕΥ ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2006 / [Κωδ. 34] Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται στον τοµέα του τουρισµού (µικτές, ισοδύναµες πλήρους απασχόλησης/ [Κωδ. 35] Εκπαίδευση / ΑΠ 8 Αριθµός Έργων εκπαίδευσης/ [Κωδ. 36] Αριθµός ωφελούµενων µαθητών/ [Κωδ. 37] Υγεία / ΑΠ 8 Αριθµός Έργων Τοµέα Υγείας/ [Κωδ. 38] Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση / ΑΠ 8 Αριθµός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων [Κωδ. 39] Επίτευγµα Στόχος 252 Αφετηρία 182 Επίτευγµα Στόχος 80 Αφετηρία 0 Επίτευγµα Στόχος 30 Αφετηρία 33 Επίτευγµα , Στόχος Αφετηρία Επίτευγµα Στόχος 15 Αφετηρία 7 Επίτευγµα Στόχος 18 Αφετηρία 16 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

35 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8 είκτες Κορµού (Core Indicators) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είκτης / Κωδικός είκτη Σύνολο Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται κατά τη Επίτευγµα ,7 1001,2 1057,97 λειτουργία της πράξης/ [Κωδ. 1] Στόχος Αφορά στους ΑΠ 3, 6, 9 και 10 Μεταφορές / ΑΠ 3 και ΑΠ 10 Αριθµός Έργων τοµέα µεταφορών / [Κωδ. 13] Χιλιόµετρα κατασκευασµένων/ αναβαθµισµένων δρόµων/ [Κωδ. 16] Μείωση εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου (CO2 και ισοδύναµα kt) [Κωδ. 30] Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη / ΑΠ 6 Αριθµός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης/ [Κωδ. 4] Αριθµός θέσεων εργασίας στην Ερευνα που δηµιουργούνται / [Κωδ. 6] Αφετηρία 0 Επίτευγµα Στόχος 22 Αφετηρία 45 Επίτευγµα ,2 69,41 88,71 Στόχος 85 Αφετηρία 175 Επίτευγµα ,21 6,61 Στόχος 5,4 Αφετηρία 0 Επίτευγµα Στόχος 2 Αφετηρία 8 Επίτευγµα ,29 8,89 Στόχος 4 Αφετηρία 0 Άµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ/ ΑΠ 6 Αριθµός έργων / [Κωδ. 7] Εκ των οποίων: αριθµός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν / [Κωδ. 8] Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται (µεικτές, ισοδύναµες θέσεις πλήρους απασχόλησης)/ [Κωδ. 9] Επαγόµενες Επενδύσεις ( million)/ [Κωδ. 10] Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία 424 Επίτευγµα Στόχος 400 Αφετηρία 127 Επίτευγµα , ,08 Στόχος Αφετηρία 210 Επίτευγµα ,7 28,9 42,3 48,4 47,03 46,69 Στόχος 142 Αφετηρία 41,162 Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) / ΑΠ 6 Αριθµός Έργων ΚτΠ/ [Κωδ. 11] Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας / ΑΠ 6 Επίτευγµα Στόχος 200 Αφετηρία Αριθµός Έργων ΑΠΕ/ [Κωδ. 23] Τουρισµός / ΑΠ 6 Αριθµός Έργων "τουρισµός" / [Κωδ. 34] Επίτευγµα Στόχος 20 Αφετηρία 30 Επίτευγµα Στόχος 120 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

36 είκτης / Κωδικός είκτη Σύνολο Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται στον τοµέα του τουρισµού (µικτές, ισοδύναµες πλήρους απασχόλησης/ [Κωδ. 35] Εκπαίδευση / ΑΠ 9, ΑΠ 10 Αριθµός Έργων εκπαίδευσης/ [Κωδ. 36] Αριθµός ωφελούµενων µαθητών/ [Κωδ. 37] Υγεία / ΑΠ 9 και ΑΠ 10 Αριθµός Έργων Τοµέα Υγείας/ [Κωδ. 38] Αφετηρία 827 Επίτευγµα Στόχος 95 Αφετηρία 0 Επίτευγµα Στόχος 26 Αφετηρία 34 Επίτευγµα Στόχος Αφετηρία Επίτευγµα Στόχος 9 Αφετηρία 22 Η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών κορµού ανά Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

37 1.1.2 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Ε(2007) 5439/ έγκρισης του ΕΠ ΚΝΑ , η χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ήταν (ποσό συγχρηµατοδ. δηµόσιας δαπάνης), εκ των οποίων, τα ήταν η Κοινοτική Συνδροµή (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ). Με βάση το τροποποιηµένο σχέδιο χρηµατοδότησης του ΕΠ ΚΝΑ (όπως αυτό έχει εγκριθεί µε την απόφαση της Επιτροπής της Ε(2011) 6984/ και την απόφαση C(2013) 8733/ , η συνολική χρηµατοδότησή του ανέρχεται σε (ποσό συγχρηµατοδ. δηµόσιας δαπάνης), εκ των οποίων, τα αντιπροσωπεύουν την Κοινοτική Συνδροµή (ΕΤΠΑ). Με βάση την αξιολόγηση του ΕΠ (άρθρο 48 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006), η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος ενέκρινε µε γραπτή διαδικασία στις την αναθεώρηση του ΕΠ ΚΝΑ. Η αναθεώρηση εγκρίθηκε µε την απόφαση της Επιτροπής C(2014) 9874/ και τροποποιεί την κατανοµή της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης στους Άξονες Προτεραιότητας, τους ενδεικτικούς προϋπολογισµούς ορισµένων Θεµατικών Προτεραιοτήτων, ενώ γίνονται και µικρής κλίµακας τροποποιήσεις ορισµένων δεικτών του ΑΠ 8, για ορθολογικοποίηση, είτε του ορισµού τους, είτε και των τιµών στόχων. (βλ. παράγρ. 1.4 της έκθεσης). Το ΕΠ ΚΝΑ δύναται να χρηµατοδοτήσει, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και εντός ορίου 10% της κοινοτικής συνδροµής του κάθε Άξονα Προτεραιότητά του (εφεξής ("ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του ΕΚΤ (ήτοι δράσεις ή παρεµβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση µιας Πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτήν. Στη βάση αυτή και στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 7, 8 και 9 προβλέπεται η χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" για τη χρηµατοδότηση κατηγοριών παρεµβάσεων τύπου ΕΚΤ, οι οποίες θα συµβάλουν κατά τρόπο συµπληρωµατικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεµβάσεων των εν λόγω Αξόνων. Ο πίνακας που ακολουθεί, περιλαµβάνει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εφαρµογής του ΕΠ ανά πηγή χρηµατοδότησης µέχρι και τις 31/12/2014, µε βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.9 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» Άξονας Προτεραιότητας Συνολική χρηµατοδότηση του επιχειρησιακού προγράµµατος (Ένωση και εθνικό επίπεδο) Βάση υπολογισµού της ενωσιακής συνεισφοράς ( ηµόσιο ή συνολικό κόστος) Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών επιλέξιµων δαπανών που καταβλήθηκαν από δικαιούχους Αντίστοιχη δηµόσια συνεισφορά Ποσοστό υλοποίησης % ΑΠ 1 ΑΠ 2 Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης Αµιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Αµιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ηµόσιο Κόστος ,32% ηµόσιο Κόστος ,27% Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

38 Άξονας Προτεραιότητας Συνολική χρηµατοδότηση του επιχειρησιακού προγράµµατος (Ένωση και εθνικό επίπεδο) Βάση υπολογισµού της ενωσιακής συνεισφοράς ( ηµόσιο ή συνολικό κόστος) Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών επιλέξιµων δαπανών που καταβλήθηκαν από δικαιούχους Αντίστοιχη δηµόσια συνεισφορά Ποσοστό υλοποίησης % ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ 8 ΑΠ 9 ΑΠ 10 ΑΠ 11 ΑΠ 12 Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in) (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Κρήτης - Αµιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου - Αµιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in) (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Κρήτης - Αµιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Αµιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in) (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Χωρική Συνοχή και Συνεργασία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in) (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Στόχου Σταδιακής Εισόδου Νότιο Αιγαίο (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ηµόσιο Κόστος ,32% ηµόσιο Κόστος ,03% ηµόσιο Κόστος ,06% ηµόσιο Κόστος ,05% ηµόσιο Κόστος ,04% ηµόσιο Κόστος ,34% ηµόσιο Κόστος ,6% ηµόσιο Κόστος ,19% ηµόσιο Κόστος ,81% ηµόσιο Κόστος ,28% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ηµόσιο Κόστος ,12% Σύνολο των µεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου ηµόσιο Κόστος ,42% Σύνολο των µη µεταβατικών περιοχών ηµόσιο Κόστος ,18% απάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

39 1.1.3 Στοιχεία σχετικά µε την ανάλυση της χρήσης των Ταµείων Ο ακόλουθος πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει µία σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδροµής ανά κατηγορία, παρουσιάζεται συµπληρωµένος στο Παράρτηµα Ι της έκθεσης. ΠΙΝΑΚΑΣ: Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδροµής ανά κατηγορία Συνδυασµός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 Κωδικός * ιάσταση 1 Θέµα προτεραιότητας Κωδικός * ιάσταση 2 Μορφή χρηµατοδότησης Κωδικός * ιάσταση 3 Έδαφος Κωδικός * ιάσταση 4 Οικονοµική δραστηριότητα Κωδικός * ιάσταση 5 Γεωγραφική περιοχή Ποσό ** Σύνολο * Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιηµένες για κάθε διάσταση σύµφωνα µε την τυποποιηµένη ταξινόµηση. ** Χορηγούµενο ποσό της κοινοτικής συνδροµής για κάθε συνδυασµό κατηγοριών Συνδροµή ανά οµάδες - στόχο Στον Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου περιλαµβάνονται στοχευµένες δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας ειδικών οµάδων του πληθυσµού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας ΡΟΜ, τρίτεκνων, νέων και γυναικών, µε σκοπό την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από επιχειρηµατίες των ειδικών αυτών οµάδων-στόχου, σε όλους σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Οι παραπάνω δράσεις ανήκουν στον ΚΘΠ 08 και υλοποιούνται για το σύνολο της χώρας, µέσω σχετικών εκχωρήσεων από τα ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης στην ΕΥ ΕΠΑΝΕΚ. Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των έργων που αφορούν σε ΡΟΜ και τρίτεκνους είναι ολοκληρωµένο, ενώ τα έργα ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας γυναικών και νέων βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης. Ο συνολικός προϋπολογισµός ένταξης ( ) των έργων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι 1,94 εκ., µε τις δαπάνες να ανέρχονται σε 1,04 εκ., και αναλύονται ανά δράση στον Πίνακα που ακολουθεί. Τίτλος ράσης Αριθµός έργων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ Ένταξης (..) απάνες (αποδεκτό διαχείρισης) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων ΣΥΝΟΛΟ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

40 Τα µέχρι αποτελέσµατα των ανωτέρω δράσεων συνοψίζονται ως εξής: Ιδρύθηκαν 4 νέες επιχειρήσεις από ΡΟΜΑ Ιδρύθηκαν 11 νέες επιχειρήσεις από άτοµα οικογενειών µε τρία τέκνα και άνω Ιδρύθηκαν 9 νέες επιχειρήσεις από γυναίκες επιχειρηµατίες Ιδρύθηκαν 10 νέες επιχειρήσεις από νέους επιχειρηµατίες Επιπλέον υλοποιείται στο πλαίσιο του ΚΘΠ 09 η «ηµιουργία Ελληνικού Προτύπου ή Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής για την απονοµή Ελληνικού Σήµατος Συµµόρφωσης: Χώρος προσβάσιµος σε άτοµα µε αναπηρία» µε ικαιούχο τον ΕΛΟΤ (πλέον Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας). Αντικείµενο του έργου είναι η παραγωγή Ελληνικών Προτύπων ή/και Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τον καθορισµό των απαιτήσεων προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται εµπορικά και λοιπά καταστήµατα καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού, προκειµένου να λαµβάνουν το Ελληνικό Σήµα Συµµόρφωσης «Φιλικό σε άτοµα µε αναπηρίες». Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε (..) για το σύνολο της Χώρας, εκ των οποίων αντιστοιχούν στο ΠΕΠ (Ν. Αιγαίο). Το φυσικό αντικείµενο του έργου έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, δεν προβλέπεται η συγχρηµατοδότηση έργων αρµοδιότητας Ε.Υ. /Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (τ. Ε.Υ../Ε.Π.-Ε.Π.) προς όφελος στοχευµένων οµάδων Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδροµής Στο πλαίσιο του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής, για το ΕΠ ΚΝΑ, το 2013 το ποσό ανάκλησης δαπάνης που πραγµατοποιήθηκε ανέρχεται σε ,61 ( ) και αφορά στους Άξονες Προτεραιότητας 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 και 12. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.5: Ποσά ανάκλησης δαπάνης ανά Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ ( ηµόσια απάνη) ΑΠ του ΕΠ ΚΝΑ Ποσά 2014 ( ) , , , , , , , , , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,61 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

41 1.2. Στοιχεία σχετικά µε τη συµµόρφωση µε το Κοινοτικό δίκαιο Τοµέας Περιβάλλοντος Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ράσεων Με την ενσωµάτωση των κοινοτικών οδηγιών στην εθνική νοµοθεσία και την έκδοση εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων, που αποσαφηνίζουν θέµατα στον τοµέα του περιβάλλοντος, επιδιώκεται η διευκόλυνση και απλοποίηση της χρηµατοδότησης των ενταγµένων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα πράξεων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προϋποθέσεις κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί. Η εθνική περιβαλλοντική νοµοθεσία, κατά τη διάρκεια του έτους 2014, εµπλουτίστηκε µε κανονιστικά κείµενα, κυρίως µε την έκδοση υπουργικών αποφάσεων (σε εφαρµογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας των προηγούµενων ετών) ή µε εξειδίκευση ειδικότερων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές αλλά και µε την ενσωµάτωση Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Εθνικό ίκαιο. Συγκεκριµένα ανά τοµέα παρέµβασης τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο του παρόντος ΠΕΠ έχουµε τα εξής: Α. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΥΑ 70601/2013 (ΦΕΚ Β 3273/ ) «Βραχυπρόθεσµα σχέδια δράσης για την αντιµετώπιση ατµοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωµατίδια». ΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ Β' 1450) «Καθορισµός πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες» ΚΥΑ 5/ΗΑ/Β/Φ29/οικ. 238/2014 (ΦΕΚ Β' 5). «Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος για την αντιµετώπιση ατµοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωµατίδια» Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ Κανονιστικές διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α 209) για το έτος 2014: ΥΑ οικ / (ΦΕΚ 135/Β'/ ) «Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. 1958/2012 (Β 21) όπως ισχύει.» ΚΥΑ 1649/45/ (ΦΕΚ 45/Β'/ ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ/Α /21)». KYA Αριθµ. οικ / (ΦΕΚ 1817/Β / ) «Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)». Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

42 Γ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η ενσωµάτωση της οδηγίας 2012/19/ΕΕ - ΚΥΑ Η.Π /651/Ε.103 «Καθορισµός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1184/Β / ) Ν.4257/2014- άρθρο 77 «παράταση συγχωνεύσεων Φο ΣΑ & παράταση εφαρµογής του τέλους ταφής (ΦΕΚ/Α /93) Π 114/2013 «Για τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (ΦΕΚ Α'147). Π 117/2013 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» (ΦΕΚ Α'82). ΚΥΑ 23615/651/Ε.1.03/2014 «Καθορισµός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β'1184). ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΑΣΗ / ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ CITES ΥΑ Αριθµ /2014 (ΦΕΚ 2383 Β ) «Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη και Σχεδίου ράσης πενταετούς διάρκειας» ΥΑ 6825/203/ (ΦΕΚ 104ΥΟ /2014). «Συγκρότηση Επιτροπής «Φύση 2000» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/1998.» Εγκύκλιος ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Αρ. Οικ.1037/ «ιευκρινίσεις σχετικά µε την έκδοση οικοδοµικών αδειών µέσα στα όρια περιοχών Natura.» ΥΑ /33/ (ΦΕΚ 330 ΥΟΟ ). «Επανασύσταση και ορισµός µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής Εµπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας (Επιστηµονική Αρχή CITES) εφαρµογή του Εθνικού και Κοινοτικού ικαίου. ΚΥΑ /433/ (ΦΕΚ 272 Β ). «Λήψη µέτρων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης-αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus arctos) σε κατοικηµένες περιοχές». Ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α 159) «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Νόµος 4122/2013 (ΦΕΚ 42 A' / ) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

43 Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις». Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (2014, 21 Μαΐου) «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ για τον Περιφερειακό Φόρο επί των εισοδηµάτων των συµβάσεων που συνάπτονται µεταξύ Ελληνικού ηµοσίου και αναδόχου κατά τον ν.2289/1995». ΣΤ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΚΥΑ οικ / «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σηµείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήµατα» (ΦΕΚ Β 31/ ) ΚΥΑ /2014 «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. ιαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόµενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 2878/Β ) ΚΥΑ οικ /2014 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». (ΦΕΚ Β 1212) Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων οικ. 1005/2014 «Έγκριση του Σχεδίου ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ιαµερίσµατος Ηπείρου» (ΦΕΚ Β 2292), Ε. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ -ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α / ) «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη» Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α 94) «ιαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» Ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α 159) «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τοµέας Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηµατικότητας- ΕΥ ΕΠΑΕ Η διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών και της συµµόρφωσης µε το κοινοτικό δίκαιο αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντική υποχρέωση που ακολουθείται σε όλα τα στάδια του προγραµµατισµού και της εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». Ειδικότερα στο στάδιο πριν από κάθε ένταξη εξετάζεται από την ΕΥ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο των Κριτηρίων Επιλογής προς Χρηµατοδότηση Πράξεων (στις δράσεις υποδοµών) η τήρηση των κοινοτικών κανόνων που αφορούν: στις δηµόσιες συµβάσεις έργων, µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών στο περιβάλλον στη προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και µη διάκριση στην τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία Στις περιπτώσεις εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης σε ΕΦ (κυρίως δράσεις κρατικών ενισχύσεων) εξετάζεται από την ΕΥ ΕΠΑΕ, η τήρηση κατ αναλογία των σχετικών αρχών στους Οδηγούς Εφαρµογής Πράξεων που εγκρίνει και στους οποίους καθορίζεται αναλυτικά Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

44 το πλαίσιο εφαρµογής των πράξεων. Η τήρηση των παραπάνω κανόνων αποτυπώνεται και στις υποχρεώσεις των ικαιούχων κατά την ένταξή τους, και παρακολουθείται στο στάδιο της υλοποίησης από τους ικαιούχους είτε άµεσα από την ΕΥ είτε µέσω της εποπτείας που ασκεί στους ΕΦ στους οποίους έχει εκχωρήσεις αρµοδιότητες. Αποτελεί επίσης σηµαντικό στοιχείο που εξετάζεται κατά τις επαληθεύσεις που διενεργούνται από τη ΕΥ ΕΠΑΕ (σε όλες τις κατηγορίες πράξεων). Σε όλα τα στάδια και για όλα τα σχετικά θέµατα, συνεχής είναι η υποστήριξη των ικαιούχων και ΕΦ του ΕΠ. Ειδικό θέµα που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ενασχόληση λόγω της φύσης των παρεµβάσεων του Προγράµµατος αποτελεί η συµµόρφωση µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων που αποτελούν την πλειοψηφία των δράσεων του ΕΠ και για τη διασφάλιση της οποίας η ΕΥ ΕΠΑΕ συµµετέχει ενεργά στο στάδιο σχεδιασµού τους και συνεργάζεται συχνά µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση ειδικών θεµάτων. Αντίστοιχα λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τη ενηµέρωση και συµµόρφωση των ικαιούχων µε τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου στα θέµατα δηµοσίων συµβάσεων (προέγκριση προκηρύξεων δηµοπράτησης ή συµβάσεων στα ενταγµένα ή υπό ένταξη έργα). Για τις δύο αυτές κατηγορίες θεµάτων αλλά και συνολικά για τα θέµατα συµµόρφωσης µε το κοινοτικό δίκαιο πραγµατοποιήθηκαν εδικά σεµινάρια σε ικαιούχους και ΕΦ. Μέσω όλων των παραπάνω ενεργειών επιτυγχάνεται η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων του κοινοτικού δικαίου, ενώ τυχόν αστοχίες προλαµβάνονται σε αρχικό στάδιο και αντιµετωπίζονται έγκαιρα µε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Στη διάρκεια του έτους 2014, δεν προέκυψαν προβλήµατα ως προς την συµµόρφωση µε το Κοινοτικό ίκαιο Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισης [Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου] A. Κανονιστικές ρυθµίσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων του ΕΣΠΑ Εντός του 2014, θεσµοθετήθηκαν µε νοµοθετικές παρεµβάσεις πρόσθετες απλοποιήσεις στη νοµοθεσία υλοποίησης και χρηµατοδότησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Πιο συγκεκριµένα: Στα άρθρα 28 και 29 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) αντιµετωπίζονται θέµατα που είχε διαπιστωθεί ότι προκαλούν καθυστερήσεις και εµπλοκές στην υλοποίηση των πράξεων. Ειδικότερα : προβλέπεται για τις συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, που έχουν ανατεθεί µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισµού, να προηγείται ο έλεγχός τους από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ ΗΣΥ) και να ακολουθεί ο έλεγχος της αρµόδιας αρχής διαχείρισης, ο οποίος λαµβάνει υπόψη του τη γνώµη της ΕΑΑ ΗΣΥ. Στην περίπτωση που οι αναθέσεις συγχρηµατοδοτούµενων συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν ελέγχονται από την ΕΑΑ ΗΣΥ, προβλέπεται η δηµιουργία, µε ευθύνη της ΜΟ ΑΕ, µητρώου εξειδικευµένων στελεχών προερχόµενων από τον ιδιωτικό τοµέα, προκειµένου να υποστηρίζουν την επίβλεψη συγχρηµατοδοτούµενων έργων, προβλέπεται η κατάθεση ειδικού παραβόλου υπέρ του ηµοσίου σε περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων προσωρινής προστασίας κατά των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) που αφορούν σε έργα και δραστηριότητες της Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

45 κατηγορίας Α1 και Α2, ή κατά αποφάσεων ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής των εγκεκριµένων ΑΕΠΟ, ή κατά αποφάσεων κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, δίνεται η δυνατότητα στις προκηρύξεις συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, να εκδίδεται µια και µόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο για τα αποτελέσµατα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. Επίσης, στις εν λόγω προκηρύξεις για τα αποτελέσµατα του σταδίου της αξιολόγησης της οικονοµικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου µπορεί να εκδίδεται µια και µόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο, δίνεται η δυνατότητα η εκταµίευση των προκαταβολών των συγχρηµατοδοτούµενων έργων να γίνεται και χωρίς την κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, µέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασµών µε τη µορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασµών (Escrow Accounts)», εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (προµήθειες δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων) οι προµήθειες που εντάσσονται σε ΕΠ, δίνεται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού η δυνατότητα να αναθέτει την εκτίµηση της αξίας γης των ακινήτων, απαραίτητων για την κατασκευή συγχρηµατοδοτούµενων έργων, σε διεθνώς διαπιστευµένο εξωτερικό εκτιµητή και δηµιουργείται η υποχρέωση στο φορέα υλοποίησης του έργου να προσφεύγει στον εκτιµητή αυτόν και να καταθέτει την εκτίµηση αυτή στο αρµόδιο δικαστήριο για τον υπολογισµό των τιµών µονάδων απαλλοτρίωσης, συµπληρώθηκαν οι εξαιρούµενες οµάδες από την υπαγωγή στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2190/1994, µία εκ των οποίων είναι το επιστηµονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαµόρφωσης µνηµείων και έργων για συγχρηµατοδοτούµενα έργα, εξαιρέθηκε η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα του ΕΣΠΑ ή άλλων κοινοτικών ή διεθνών προγραµµάτων χρηµατοδότησης από το πεδίο εφαρµογής του ν. 2527/1997 καθώς και της ΠΥΣ 33/2006. Με το άρθρο 31 του ν. 4314/2014 (Α 265) τροποποιήθηκε ο ν. 2882/2001 (Α 17) µε σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ειδικά στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων και ιδίως: παραλείπεται η υποχρέωση ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας κατά το στάδιο σύνταξης του κτηµατολογικού διαγράµµατος, επειδή δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίησή του κατά το στάδιο αυτό, αλλά και επειδή ο έλεγχος τίτλων πραγµατοποιείται σε επόµενο στάδιο της διαδικασίας, προβλέπεται η αποβολή των δυστροπούντων που βρίσκονται εγκατεστηµένοι στα ακίνητα που έχουν επιταχθεί να διατάσσεται από το Ειρηνοδικείο της περιοχής που βρίσκονται τα εν λόγω ακίνητα µε τη διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων χωρίς να επιτρέπεται η άσκηση έφεσης κατά της απόφασης του ικαστηρίου. B. Ετήσια Έκθεση Αρχής Ελέγχου Η ετήσια έκθεση της Αρχής Ελέγχου αφορά στο χρονικό διάστηµα υποβολής δηλώσεων δαπανών στην Επιτροπή από 1/1/2013 έως 31/12/2013 (περίοδος αναφοράς), καθώς και στην 12µηνη ελεγκτική περίοδο από 1/7/2013 έως 30/6/2014 και βασίζεται στις επικαιροποιηµένες τον Ιούνιο 2013 και τον Φεβρουάριο 2014 στρατηγικές ελέγχου για τα ΕΠ των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση». Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

46 Ειδικότερα κατά την περίοδο διενεργήθηκαν δεκατρείς (13) έλεγχοι συστήµατος σε ισάριθµους φορείς του κοινού Σ Ε. Ο βαθµός αξιοπιστίας του κοινού Συστήµατος των ΕΠ των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» του ΕΣΠΑ προέκυψε από τη σύνθεση των αποτελεσµάτων των ελέγχων στους οικείους φορείς διαχείρισης. Από τους ελέγχους συστηµάτων όλων των ελεγκτικών περιόδων διαπιστώθηκε για την πλειοψηφία των φορέων ικανοποιητική ανταπόκριση στις θεµελιώδεις απαιτήσεις και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης των φορέων που ελέγχθηκαν, µε τα ευρήµατα να υποδεικνύουν την ανάγκη ορισµένων βελτιώσεων σε επιµέρους τοµείς της διαχειριστικής ευθύνης ορισµένων φορέων. Για ένα φορέα (Γ ΙΕ), τα αποτελέσµατα ελέγχου κατέδειξαν µία σειρά ουσιαστικών ευρηµάτων (µη επαρκή εφαρµογή των διαδικασιών επιλογής πράξεων και υπαγωγής αυτών στις διατάξεις του Ν.3299/04, πληµµελή υλοποίηση της υποχρέωσης ελέγχου τήρησης των µακροχρονίων υποχρεώσεων των επενδύσεων, ελλιπή συστήµατα λογιστικής παρακολούθησης των επενδύσεων), τα οποία θεωρήθηκαν επαρκή για να οδηγήσουν στο συµπέρασµα ότι ο ΕΦ λειτουργεί µερικώς και απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις. Για ένα άλλο φορέα (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) διαπιστώθηκε επίσης ότι λειτουργεί µερικώς και ότι απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις, συνεπεία ελλείψεων που εντοπίστηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης από το φορέα εγκεκριµένων αναπτυξιακών προγραµµάτων της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού. Όλα τα προηγούµενα ευρήµατα αντιµετωπίστηκαν ή είναι σε εξέλιξη η αντιµετώπισή τους µε την επιβολή κατάλληλων δηµοσιονοµικών διορθώσεων. Σε ό,τι αφορά στους δειγµατοληπτικούς ελέγχους πράξεων, το ποσοστό του προβληθέντος σφάλµατος ανέρχεται σε 2,22% µεγαλύτερο δηλ. του ορίου σηµαντικότητας του 2% και η συνακόλουθη ποιοτική και ποσοτική ανάλυσή του κατέδειξε περιπτώσεις ευρηµάτων που αντιµετωπίζονται µε α) συµµόρφωση σε κατάλληλες συστάσεις, β) επιβολή δηµοσιονοµικών διορθώσεων γ) ανάδειξη περιοχών κινδύνου και δ) περιοχών που έφεραν χαρακτηριστικά συστηµικότητας. Ειδικότερα η Αρχή Ελέγχου µε στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Σ Ε ανάλογα µε την έκταση και τη φύση των προβληµάτων που ανέδειξε η επεξεργασία των αποτελεσµάτων των ελέγχων της, προχώρησε στις εξής ενέργειες: α) για µεµονωµένες περιπτώσεις παρατυπιών επέβαλε τις κατάλληλες δηµοσιονοµικές διορθώσεις και παρακολουθεί την πορεία ανάκτησης, β) για προβλήµατα που χαρακτηρίστηκαν ως σηµεία κινδύνου για περαιτέρω διερεύνηση θα διενεργήσει έλεγχο προκειµένου να οδηγηθεί σε ασφαλέστερα συµπεράσµατα γι αυτά, γ) για όσες περιοχές έφεραν χαρακτηριστικά συστηµικότητας, αφού πρώτα οριοθετήθηκαν στη συνέχεια για τις δαπάνες που τις αφορούν επιβλήθηκαν οι προσήκουσες δηµοσιονοµικές διορθώσεις και λήφθηκαν τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα. Περαιτέρω, λαµβάνοντας υπόψη αφενός τις κατευθυντήριες γραµµές για το κλείσιµο των Προγραµµάτων και τη σηµασία που αυτές αποδίδουν στην έννοια του υπολειπόµενου σφάλµατος και αφετέρου: - τις σωρευτικά δηλωθείσες δαπάνες της περιόδου µέχρι και τις , - τα προβληθέντα σφάλµατα που έχει υπολογίσει η Ε ΕΛ σε όλα τα έτη αναφοράς, - τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις που έχουν λάβει χώρα έως σήµερα, η Αρχή Ελέγχου οδηγήθηκε µε εύλογη βεβαιότητα στο συµπέρασµα ότι ο υπολειπόµενος πολυετής και ετήσιος κίνδυνος δεν υπερβαίνει το ανεκτό επίπεδο σηµαντικότητας του 2%. Η Αρχή Ελέγχου, από την εκτίµηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων του Σ Ε αλλά και των δειγµατοληπτικών ελέγχων πράξεων, χαρακτήρισε τη συνολική αξιοπιστία του κοινού Σ Ε ως Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

47 «µέση». Πιο συγκεκριµένα, γνωµάτευσε ότι το κοινό Σ Ε λειτουργεί αποτελεσµατικά ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 58 έως 62 του Καν.1083/2006 και στο τµήµα 3 του Καν.1828/2006 και η λειτουργία του παρέχει εύλογη βεβαιότητα ως προς την ορθότητα των καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και κατά συνέπεια ως προς τη νοµιµότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, µε εξαίρεση τον Ενδιάµεσο Φορέα ιαχείρισης Γ ΙΕ σε σχέση µε ευρήµατα που άπτονται θεµάτων του Αναπτυξιακού νόµου (Ν.3299/04) προ της εισαγωγής των τροποποιήσεων και των νέων στοιχείων που εισέφερε ο Ν.3908/11. Πορεία Υλοποίησης Ελέγχων στα ΠΕΠ Επιτόπιες επαληθεύσεις των φορέων διαχείρισης Η εφαρµογή των προγραµµάτων επιτόπιων επαληθεύσεων των ΕΦ, για το έτος αναφοράς 2014, αποτυπώνεται στον Πίνακα Αποτύπωσης της Εφαρµογής των Προγραµµάτων Επιτόπιων Επαληθεύσεων έτους Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

48 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΩ. ΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (2013) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (2013) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ Σ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΝΗ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΑΝΟ % ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟ Ο ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟ Ο ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΟΠΣ % ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΡΑΞΕΩΝ % ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Eυδ EΠ-ΕΠ Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ευδ ΕΠΑΕ Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ευδ ΕΠΠΕΡΑΑ Π.Ε.Π. Κρήτης & 11 Νήσων Αιγαίου Ευδ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Π.Ε.Π. Κρήτης & 11 Νήσων Αιγαίου 11 Ε Α Β.ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ε Α Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)=(12)/(10 )*100 (16)=(13)/ (11)* % 100% % ,00% 100,00% % ,02 [95%] , (17) (18) 11 Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ΛΟΓΩ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙ 12 ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Ε Α ΚΡΗΤΗΣ 11 Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ,1 95% ,36 ΣΥΝΟΛΟ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

49 ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΩ. ΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΟΠΣ % ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΡΑΞΕΩΝ % ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΥΠΟΕΡΓΩΝ 11 Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Eυδ EΠ-ΕΠ 11 Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου % 100% Ευδ ΕΠΑΕ 11 Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ευδ ΕΠΠΕΡΑΑ 11 Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ,00% 100,00% Ευδ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 11 Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ε Α Β.ΑΙΓΑΙΟΥ 11 Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ε Α Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 11 Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Ε Α ΚΡΗΤΗΣ 11 Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ,36 EETAA 11 Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου ,66% EETAA Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

50 1.4. Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος Το Οικονοµικό Περιβάλλον στην Ελλάδα Το έτος 2014 σηµατοδοτεί την αναµενόµενη ισορρόπηση της οικονοµικής δραστηριότητας σε πολύ χαµηλούς ρυθµούς έπειτα από έξι έτη βαθιάς οικονοµικής κρίσης που αποτιµώνται σε σωρευτική υποχώρηση του ΑΕΠ πάνω από 25%. Επίσης, σηµειώθηκε αύξηση των εξαγωγών και αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, χωρίς όµως κάποιον ιδιαίτερο δυναµισµό. Εκείνο που συµβαίνει κυρίως είναι η καθίζηση της συνολικής εσωτερικής ζήτησης και η συνακόλουθη δραστική µείωση των εισαγωγών. Στην αγορά εργασίας παρατηρείται οριακή άνοδος της απασχόλησης και ελαφρά µείωση του ποσοστού ανεργίας, το οποίο όµως παραµένει υψηλό. Από την άλλη πλευρά, το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος και οι τιµές συνέχισαν να µειώνονται, αντανακλώντας εν µέρει τις δυσµενείς συνθήκες στην αγορά εργασίας. Οι εξελίξεις στην οικονοµική δραστηριότητα και την απασχόληση πραγµατοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον σχετικά χαµηλής εξωτερικής ζήτησης, που χαρακτηρίστηκε από ασθενή ανάπτυξη στην ευρωζώνη. Οι συνολικές επενδύσεις, παρά την αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων, παραµένουν ιδιαίτερα χαµηλές, αντανακλώντας τη µείωση των ιδιωτικών επενδύσεων - ως αποτέλεσµα κυρίως του περιορισµού της τραπεζικής χρηµατοδότησης και του υψηλού κόστους δανεισµού. Η πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων εντοπίζεται κυρίως στις επενδύσεις σε κατοικίες, ενώ οι επενδύσεις σε µηχανολογικό και µεταφορικό εξοπλισµό έχουν αρχίσει να δείχνουν σηµάδια ανάκαµψης και το µερίδιό τους ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει αυξηθεί. Η δηµιουργία πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκε το 2014 κατά 3,0%. Στις βασικές κατηγορίες επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, η κατασκευή κατοικιών ήταν 51,5% χαµηλότερη από ότι το Σωρευτικά, ο σχηµατισµός πάγιου κεφαλαίου σε κατοικίες έχει συρρικνωθεί στην περίοδο κατά 90,9%. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες πάγιου κεφαλαίου κινήθηκαν ανοδικά στο περασµένο έτος. Η µεγαλύτερη αύξηση σηµειώθηκε στον εξοπλισµό µεταφορών και στα αγροτικά προϊόντα. Ακολουθούν οι λοιπές κατασκευές, οι οποίες όµως, ενώ εµφάνισαν στο πρώτο τρίµηνο ισχυρή ανοδική τάση, κινήθηκαν πτωτικά κατά το χρονικό διάστηµα Οκτωβρίου - εκεµβρίου (-12,0%). Ακριβώς αντίθετη ήταν η εξέλιξη της τάσης στα µεταλλικά προϊόντα-µηχανήµατα, οι επενδύσεις στα οποία διευρύνθηκαν κατά 4,2%, έναντι µείωσης κατά 12,0% το Εκτός των εξαγωγών, οι τουριστικές υπηρεσίες και η ναυτιλία είναι βασικοί τοµείς που παρουσίασαν µια δυναµική στηριζόµενες σε έναν κύκλο εργασιών και σε µια ζήτηση που δεν προέρχεται µόνο από χώρες της ΕΕ. Η ανάκαµψη του τουρισµού βασίστηκε κυρίως στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ως προς τις τιµές, στην υποτίµηση του ευρώ έναντι των νοµισµάτων των ανταγωνιστριών χωρών που αποτελούν τουριστικούς προορισµούς στη Μεσόγειο και βέβαια από την πολιτική αστάθεια σε ανταγωνιστικούς προορισµούς (Ανατολική Μεσόγειος κλπ). Αξιοσηµείωτη υπήρξε και η αύξηση των εισπράξεων από την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών (ποντοπόρος ναυτιλία), κυρίως λόγω της ανόδου των ναύλων στις διεθνείς ναυλαγορές κατά 14% περίπου. Το 2014 χαρακτηρίστηκε από µια µικρή αύξηση της απασχόλησης, η οποία οφείλεται κατά βάση στις πιο ευέλικτες και επισφαλείς µορφές εργασίας, µετά την άρση των θεσµικών περιορισµών. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

51 Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας παραµένει υψηλό (26,6% για το 9µηνο, που είναι το υψηλότερο στην ΕΕ). Επιπλέον, το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων αυξάνεται (το γ' τρίµηνο του 2014, το 75,4% των ανέργων είναι µακροχρόνια άνεργοι), µε κίνδυνο να απαξιωθεί ένα µεγάλο µέρος των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού. Μόνο ο συνδυασµός πολιτικών όπως η αποκατάσταση σηµαντικών θετικών ρυθµών ανάπτυξης, η ενίσχυση της ενεργού ζήτησης, η ισχυροποίηση των εισοδηµάτων και σε συνάφεια µε τη συνέχιση της εφαρµογής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, θα µπορέσει να συµβάλλει στη σηµαντική αποκλιµάκωση της ανεργίας. Στο σύνολο της προηγούµενης χρονιάς, οι περισσότερες θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν κατά µέσο όρο στις Υπηρεσίες καταλύµατος- εστίασης (+41,6 χιλ.), στις ιοικητικές - Υποστηρικτικές ραστηριότητες (+24,1 χιλ.) και στην Εκπαίδευση (+20,4 χιλ.). Η άνοδος στους δύο τελευταίους κλάδους συσχετίζεται θετικά µε την απασχόληση στο πλαίσιο προγραµµάτων του ΟΑΕ. Στον αντίποδα, οι απασχολούµενοι µειώθηκαν πρωτίστως στη ηµόσια διοίκηση-άµυνα-κοινωνική ασφάλιση ( 28,3 χιλ.), στις Χρηµατοπιστωτικέςασφαλιστικές δραστηριότητες (-22,9 χιλ.) και στις Κατασκευές (-10,6 χιλ.). Στα χρόνια της κρίσης, η αύξηση του αριθµού των ανέργων και της διάρκειας της ανεργίας, σε συνδυασµό µε τα κενά που παρουσιάζει το δηµόσιο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας στη χώρα µας, οδήγησε στη διεύρυνση της φτώχειας και της εισοδηµατικής ανισότητας. Σε κάθε περίπτωση, µέτρα εισοδηµατικής ή άλλης στήριξης και αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης κρίνονται αναγκαία για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, της σταθερότητας και της ανάπτυξης. Το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος µειώθηκε περαιτέρω το Εκτιµάται ότι, χωρίς µείωση αλλά µε σταθερότητα ή µικρή αύξηση των ονοµαστικών αποδοχών, το µοναδιαίο κόστος εργασίας θα συνέχιζε να µειώνεται µε επιβραδυνόµενους ρυθµούς και κατά τη διάρκεια του Είναι αµφίβολη όµως η επίπτωση αυτής της µείωσης στην ανταγωνιστικότητα, όταν σε αυτήν επιδρούν αρνητικά µια σειρά από παράγοντες, όπως πχ η πιστωτική συρρίκνωση ή το πολύ υψηλό κόστος του χρήµατος. Το 2014 χαρακτηρίστηκε από αρνητικό πληθωρισµό, ως συνέπεια της πτώσης του εργατικού κόστους ανά µονάδα προϊόντος, της χαµηλής συνολικής ζήτησης, της αρνητικής επίδρασης των έµµεσων φόρων στις τιµές και, ειδικά για τους τελευταίους µήνες του έτους, της πτώσης των διεθνών τιµών του πετρελαίου. Στην ίδια αποπληθωριστική κατεύθυνση εκτιµάται ότι συνέβαλαν και οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, η ανάκαµψη του αποπληθωρισµού στο τελευταίο τρίµηνο του 2014, στο 1,8% από 0,6% κατά το τρίτο τρίµηνο, παρά το χαµηλό επίπεδο του Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ ΤΚ) στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα το 2013, όταν η πτώση των τιµών ήταν η µεγαλύτερη διαχρονικά (-2,2%), οφείλεται πρωτίστως στη σηµαντική µείωση της διεθνούς τιµής του πετρελαίου στις δύο εκ των τριών βασικών οµάδων αγαθών/υπηρεσιών που διαµορφώνουν το δείκτη, συγκεκριµένα στις «Μεταφορές» και στη «Στέγαση». Το κόστος µεταφορών περιορίστηκε και από τη µείωση του κόµιστρου στα µέσα µαζικής µεταφοράς στην Αθήνα. Σταθερή, σηµαντική υποχώρηση τιµών, υψηλότερη του 3,0% σηµειώθηκε στο περασµένο τρίµηνο Οκτωβρίου - εκεµβρίου στην Εκπαίδευση (µ.ο. -3,1%), ωστόσο η συγκεκριµένη κατηγορία υπηρεσιών καθορίζει σε πολύ µικρότερο βαθµό από τις δύο προηγούµενες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών το Γ ΤΚ. Αυτές οι τάσεις στα τέλη του 2014 διαµόρφωσαν τον αποπληθωρισµό στο σύνολο του έτους στο 1,3%, µε την πτώση τιµών πέρυσι να ξεπερνάει εκείνη το 2013 ( 0,9%) και να είναι η µεγαλύτερη τουλάχιστον από το Ορισµένοι από αυτούς τους παράγοντες αναµένεται να επιδράσουν στη διαµόρφωση των Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

52 τιµών και το Στόχος απορρόφησης Μνηµονίου 2014 Ο βασικός στόχος µνηµονίου για την απορρόφηση το 2014 για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ ανερχόταν σε 3 δις ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδροµής. Οι πιστοποιηµένες δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των 2,736 δις ευρώ (κοιν. συνδροµή) στο τέλος του έτους (ποσοστό κάλυψης στόχου 91,22%). Κατά το έτος αναφοράς, το ΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου » συνεισέφερε µε δαπάνες ύψους ευρώ (κοιν. συνδροµή) στην επίτευξη του στόχου για απορρόφηση πιστοποιηµένων δαπανών 3 δις ευρώ (ποσοστό 5%). ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» Εντός του 2014 πραγµατοποιήθηκε η 3 η αναθεώρηση του Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. C(2014) 9874 final/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αναθεώρηση είχε στόχο την κάλυψη της υπερδέσµευσης των Αξόνων 1 και 8 του Προγράµµατος ώστε να είναι δυνατή η εκταµίευση των κοινοτικών πόρων που αντιστοιχούν στην εν λόγω υπερδέσµευση έτσι ώστε οι πόροι αυτοί να συνυπολογιστούν στην εφαρµογή του κανόνα ν+2 για το έτος Βασικά στοιχεία της αναθεώρησης ήταν : 1. η µεταφορά ποσού Κοινοτικής Συνδροµής ( ηµόσια απάνη) από τον Αξονα 7 / Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα ζωής Περιφέρειας Κρήτης στον Αξονα 1 /Υποδοµές & υπηρεσίες προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης 2. Η µεταφορά ποσού Κοινοτικής Συνδροµής ( ηµόσια απάνη) από τον Αξονα 11 / Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο στον Αξονα 8 / Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα ζωής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αναλυτικότερα: Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Σύµφωνα µε το άρθρο 33, παράγραφος 1, του Κ(ΕΚ) 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, µε πρωτοβουλία του κράτους µέλους, γίνεται πρόταση αναθεώρησης του υπολοίπου Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (ΚΝΑ)» , µε βάση την αξιολόγηση του άρθρου 48, παράγραφος 3, του Κ(ΕΚ) 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου άρθρου του Κ(ΕΚ) 539/2010, από τη διαδικασία παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, έχουν διαπιστωθεί κάποιες σηµαντικές αποκλίσεις, κυρίως ως προς τους οικονοµικούς στόχους που είχαν τεθεί, για τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 7, 8 και 11. Οι αποκλίσεις αυτές στους συγκεκριµένους Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), µε στοιχεία 31/07/2014, αναφέρονται στα εξής: α) Στον ΑΠ 1 έχουν ενταχθεί έργα / πράξεις προϋπολογισµού 213,26 εκατ. ευρώ ο οποίος υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του ΑΠ κατά 94%, ενώ οι συµβάσεις του (νοµικές και οικονοµικές δεσµεύσεις) υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό του ΑΠ κατά 53,43%. Το Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

53 κυριότερο είναι ότι ήδη οι πιστοποιηθείσες δαπάνες του ΑΠ υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό του κατά 17,36%. β) Στον ΑΠ 7, παρά το ότι έχουν ενταχθεί έργα / πράξεις προϋπολογισµού 494,15 εκατ. ευρώ, ο οποίος υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του ΑΠ κατά 71,15%, οι νοµικές και οικονοµικές δεσµεύσεις (συµβάσεις) δεσµεύουν το 88% του προϋπολογισµού του ΑΠ και οι πιστοποιηθείσες δαπάνες φθάνουν µόλις στο 54,18% του προϋπολογισµού του ΑΠ. γ) Στον ΑΠ 8 έχουν ενταχθεί έργα προϋπολογισµού 281,22 εκατ. ευρώ, ο οποίος υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του ΑΠ κατά 67,16%. Οι νοµικές και οικονοµικές δεσµεύσεις (συµβάσεις) υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό του ΑΠ κατά 13,56% και οι πιστοποιηθείσες δαπάνες αντιστοιχούν στο 67,08% του προϋπολογισµού του ΑΠ. δ) Τέλος, στον ΑΠ 11 έχουν ενταχθεί έργα / πράξεις προϋπολογισµού 6,21 εκατ. ευρώ, ο οποίος αντιπροσωπεύει µόλις το 57,31% του προϋπολογισµού του ΑΠ. Παρατηρείται δηλαδή, πολύ χαµηλή δέσµευση του προϋπολογισµού του ΑΠ µε ενταγµένα έργα, ενώ οι συµβάσεις είναι ακόµα χαµηλότερες, δεσµεύοντας το 41,78% του προϋπολογισµού του ΑΠ. Οι δε δαπάνες αντιπροσωπεύουν µόλις το 28,71% του προϋπολογισµού του ΑΠ. Με βάση αυτά τα δεδοµένα της πορείας υλοποίησης του Προγράµµατος, µόλις 15 µήνες πριν τη λήξη της εφαρµογής του, έγινε αξιολόγηση βάσει του άρθρου 48, παράγραφος 3 του Κ(ΕΚ) 539/2010, η οποία προτείνει την αναθεώρηση του ΕΠ ΚΝΑ , ως προς τα εξής σηµεία του: 1) Αυξάνεται ο προϋπολογισµός του ΑΠ 1 κατά 25,16 εκατ. ευρώ ηµόσια απάνη, ή κατά 21,39 εκατ. ευρώ κοινοτική συνδροµή, µε αντίστοιχες ισόποσες µειώσεις του ΑΠ 7. 2) Αυξάνεται ο προϋπολογισµός του ΑΠ 8 κατά 4,0 εκατ. ευρώ ηµόσια απάνη, ή κατά 3,4 εκατ. ευρώ κοινοτική συνδροµή, µε αντίστοιχες ισόποσες µειώσεις του ΑΠ 11. 3) Τροποποιούνται οι ενδεικτικοί προϋπολογισµοί ορισµένων Θεµατικών Προτεραιοτήτων, όπως διακριτά φαίνονται στον πίνακα 48 του Προγράµµατος. 4) Γίνονται µικρής κλίµακας τροποποιήσεις ορισµένων δεικτών του ΑΠ 8, για ορθολογικοποίηση, είτε του ορισµού τους, είτε και των τιµών στόχων. Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΑΠ 1: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» Τα οδικά έργα που εντάχθηκαν στον ΑΠ1 και δηµιουργούν τις υπερδεσµεύσεις του προϋπολογισµού του, έχουν ιδιαίτερη αναπτυξιακή σκοπιµότητα για τους εξής λόγους: α) Η Κρήτη υστερούσε σηµαντικά για πολλά χρόνια σε οδικές υποδοµές, λόγω της µεγάλης έκτασης (8.336 τ. χλµ.) και του ανάγλυφου του εδάφους της (το 49,4% της έκτασής της είναι ορεινό). β) Με τη µεγέθυνση της παραγωγικής δραστηριότητας σε γεωργικά προϊόντα, σε όλη την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

54 έκτασή της (και στα ορεινά / ηµιορεινά), αλλά κυρίως µε την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας σε όλα τα παράλια, αλλά και στους ορεινούς / ηµιορεινούς οικισµούς της, αυξήθηκαν οι ανάγκες για ασφαλείς και κατά το δυνατόν σύντοµες σε χρόνους οδικές µεταφορές. γ) Ως εκ τούτου οι πρόσθετες οδικές υποδοµές που εντάχθηκαν στον ΑΠ 1 συνδέουν άµεσα ή / και έµµεσα τα παραγωγικά και τουριστικά κέντρα της Περιφέρειας µε τις πύλες εισόδου / εξόδου του Νησιού, καθώς επίσης συνδέουν και τουριστικά κέντρα µεταξύ τους. Παράλληλα, παρά την αύξηση των οικονοµικών στοιχείων των οδικών υποδοµών (εντάξεις, συµβάσεις, δαπάνες), οι τιµές στόχοι των δεικτών δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά για τους εξής λόγους: α) Οι τιµές στόχοι των αντίστοιχων δεικτών µε κωδικούς 13 και 14, ήταν υπερεκτιµηµένοι µε βάση το χαµηλό µέσο µοναδιαίο κόστος ανά έργο και ανά χιλιόµετρο, λαµβάνοντας, ίσως, υπόψη έργα «εύκολα», ή βελτιώσεις και όχι νέες χαράξεις. β) Με δεδοµένο το ορεινό ή ηµιορεινό ανάγλυφο του εδάφους, τα οδικά έργα στην Κρήτη είναι κοστοβόρα, σε σχέση µε άλλες περιοχές που έχουν πεδινές εκτάσεις και ως εκ τούτου δεν έχουν µεγάλες εκπτώσεις. γ) Έτσι, η µικρή υπέρβαση των στόχων σύµφωνα µε τα ενταγµένα έργα, της τάξης του 8% και του 1% αντίστοιχα στους δύο δείκτες, δεν επιβάλλει τροποποίηση των στόχων των δύο δεικτών, σύµφωνα µε την πορεία υλοποίησης των έργων και µε δεδοµένο ότι ένα έργο προϋπολογισµού 22,11 εκατ. Ευρώ θα πρέπει να γίνει phasing στη νέα περίοδο. ΑΠ 7: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» Ο συγκεκριµένος Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει έργα σχετικά εύκολα στην κατασκευή τους και έτσι, λόγω της οικονοµικής ύφεσης και κρίσης οι ανάδοχοι των έργων αυτών (κτηριακά, υδρεύσεις, αποχετεύσεις / ΕΕΛ, αντιπληµµυρικά), δίνουν µεγάλες εκπτώσεις. Αποτέλεσµα αυτών των εκπτώσεων είναι η µε λιγότερα χρήµατα επίτευξη των αρχικών φυσικών στόχων. Επίσης, ένα µέρος του Jessica (4,5 εκατ. Ευρώ) δεσµεύθηκαν για διαχείριση απορριµµάτων, µετά την έγκριση και κατ ακολουθία µετά την στοχοθέτηση του Άξονα Προτεραιότητας. Έτσι, µε δεδοµένο ότι δεν έχει πρόοδο υλοποίησης, τα χρήµατα µεταφέρονται στον ΑΠ 1, όπως και από άλλες Θεµατικές Προτεραιότητες του ΑΠ 7, χωρίς να επηρεάζονται οι στόχοι των φυσικών δεικτών, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν (µεγάλες εκπτώσεις των αναδόχων). ΑΠ 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΠ 11: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΚΡΗΤΗ & ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» Στον συγκεκριµένο ΑΠ µεταφέρθηκαν 4,00 εκατ. Ευρώ δηµόσια δαπάνη από τον ΑΠ 11 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

55 («Τεχνική Βοήθεια Στόχου 1»), ή 3,4 εκατ. Ευρώ κοινοτική συνδροµή, µε δεδοµένο ότι η αύξηση του προϋπολογισµού του συγκεκριµένου ΑΠ (11) σε προηγούµενη αναθεώρηση δεν αξιοποιήθηκε πλήρως. Παράλληλα, εντός του ΑΠ 8 έγιναν µετακινήσεις πόρων µεταξύ των Θεµατικών Προτεραιοτήτων, κυρίως από τη Θεµατική Προτεραιότητα 69 (ρήτρα ευελιξίας, η οποία έµεινε ανενεργή), στη Θεµατική Προτεραιότητα 54. Έτσι αυξήθηκε ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της ΘΠ 54, µε αντίστοιχη αύξηση της τιµής στόχου του δείκτη κορµού µε κωδικό 32 ΠΕΠ ΚΝΑ Πρόταση Αναθεώρησης Πίνακας 48 Ενδεικτική ανάλυση της Κοινοτικής Συνδροµής ως προς τη διάσταση 1 ΚΩ Θ.Π ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ), καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα Υποδοµή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συµπεριλαµβάνοντας υλικό εξοπλισµό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισµένου κύρους σε εξειδικευµένη τεχνολογία Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας µεταξύ µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων, ιδρυµάτων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστηµονικών και τεχνολογικών πόλων (επιστηµονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλοι κ.λπ.) Βοήθεια προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) ΣΤΟΧΟΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ 2 (Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο) (Νότιο Αιγαίο) ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

56 ΣΤΟΧΟΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ (Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο) (Νότιο Αιγαίο) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Θ.Π. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Προηγµένες υποστηρικτικές 5 υπηρεσίες για επιχειρήσεις και 0, , ,00 οµάδες επιχειρήσεων Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιµης παραγωγής (εισαγωγή αποτελεσµατικών συστηµάτων 6 περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών 0, , ,00 για την καταπολέµηση της ρύπανσης, ενσωµάτωση µη ρυπογόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις ) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε έρευνα και καινοτοµία (καινοτόµες τεχνολογίες, 7 ίδρυση νέων επιχειρήσεων από 0, , ,00 πανεπιστήµια, υπάρχοντα κέντρα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρήσεις κ.λ.π.) 8 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις , , ,00 Άλλα µέτρα για την προώθηση 9 έρευνας, καινοτοµίας και , , ,00 επιχειρηµατικότητας Κοινωνία της πληροφορίας , , ,00 Υποδοµή τηλεπικοινωνιών 10 (συµπεριλαµβανοµένων των , , ,00 ευρυζωνικών δικτύων) Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, 11 ασφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής εναλλαγής συστηµάτων, πρόληψη 0, , ,00 κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λ.π.) 12 Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT) 0, , ,00 Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 13 ηλεκτρονική διακυβέρνηση 0, , ,00 ηλεκτρονική εκµάθηση, ηλεκτρονική ενσωµάτωση, κ.λ.π.) 14 Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση, κ.λ.π.) 0, , ,00 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

57 ΣΤΟΧΟΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ (Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο) (Νότιο Αιγαίο) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Θ.Π. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 15 Άλλα µέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην αποτελεσµατική χρήση τους 0, , ,00 Μεταφορές , , , , ,00 22 Εθνικές οδοί , , ,00 23 Περιφερειακές/τοπικές οδοί , , ,00 24 Ποδηλατόδροµοι 0, , ,00 25 Αστικές µεταφορές 0, , ,00 30 Λιµένες , , ,00 Ενέργεια 0, , ,00 33 Ηλεκτρισµός 0, , ,00 34 Ηλεκτρισµός (TEN-E) 0, , ,00 39 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: άνεµος 0, , ,00 40 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: ηλιακή 0, , ,00 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: 42 υδροηλεκτρική, γεωθερµική και 0, , ,00 άλλες 43 Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας 0, , ,00 Προστασία του περιβάλλοντος , , ,00 και πρόληψη κινδύνων , ,00 44 ιαχείριση οικιακών και ,00 βιοµηχανικών αποβλήτων , ,00 45 ιαχείριση και διανοµή ύδατος , , ,00 (πόσιµο νερό) , ,00 46 Επεξεργασία υδάτων (λύµατα) , , , , ,00 47 Ποιότητα του αέρα 0, , ,00 Προώθηση βιοποικιλότητας και 51 φυσικής προστασίας , , ,00 (συµπεριλαµβάνοντας τις περιοχές Natura 2000) 52 Προώθηση καθαρών αστικών µεταφορών 0,00 0,00 0,00 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

58 ΚΩ Θ.Π ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβάνοντας την επεξεργασία και εφαρµογή σχεδίων και µέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων) Άλλα µέτρα για την διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων Τουρισµός ΣΤΟΧΟΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ 2 (Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο) (Νότιο Αιγαίο) ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ , , , , , , , , , , , , ,00 55 Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους , , ,00 56 Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονοµιάς 57 Συνδροµή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών Πολιτισµός 58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 59 Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδοµών 60 Συνδροµή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών Αστική και Αγροτική Αναγγέννηση 61 Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της βιωσιµότητας Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συµµετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε 69 να µειωθεί ο διαχωρισµός µε βάση το φύλο στην αγορά εργασίας και για την εναρµόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως πχ µε την ευχερέστερη πρόσβαση στη φροντίδα παιδιών και εξαρτώµενων προσώπων , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

59 ΣΤΟΧΟΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ (Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο) (Νότιο Αιγαίο) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Θ.Π. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Επενδύσεις σε Κοινωνικές , , ,00 Υποδοµές , ,00 75 Υποδοµές εκπαίδευσης , , , , ,00 76 Υποδοµές Υγείας , , , , ,00 77 Υποδοµές φροντίδας παιδιών , , ,00 79 Άλλες κοινωνικές υποδοµές , , ,00 Ενίσχυση της θεσµικής επίπεδο ικανότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 0, , ,00 Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραµµατικού σχεδιασµού, 81 παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δηµιουργία ικανότητας 0, , ,00 όσον αφορά την εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων Μείωση του πρόσθετου κόστους που εµποδίζει την ανάπτυξη των ιδιάιτερα αποµακρυσµένων περιφερειών , , ,00 Εξισορρόπηση του πρόσθετου 82 κόστους λόγω ελλείµµατος προσβασιµότητας και χωρικού κατακερµατισµού , , ,00 Ειδικές δράσεις για την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους 83 που οφείλεται σε παράγοντες , , ,00 σχετιζόµενους µε το µέγεθος της αγοράς Τεχνική Βοήθεια , , , , ,00 85 Προετοιµασία, εφαρµογή , , ,00 παρακολούθηση και επιθεώρηση , ,00 86 Αξιολόγηση και Μελέτες, , , ,00 πληροφορίες και επικοινωνία , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

60 1.5. Τροποποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 57 του 1083/2006 Όσον αφορά τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αρ. 57 του Καν. (Ε.Κ.) αριθ.1083/2006, αυτός γίνεται από τους ΕΦ που διαχειρίζονται πράξεις κρατικών ενισχύσεων ή από την αρµόδια ιαχειριστική Αρχή. Οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις αποτελούν σηµείο ελέγχου των ελέγχων που διεξάγονται από την Αρχή Πιστοποίησης και την Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου και όταν διαπιστώνεται απόκλιση επιβάλλονται οι αντίστοιχες διορθώσεις. Κατά το έτος 2014 δεν υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκε σηµαντική τροποποίηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 57 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για τα έργα αρµοδιότητας Ε.Υ. /Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (τ.ε.υ../ε.π.-ε.π.) Συµπληρωµατικότητα µε άλλα µέσα Τοµέας εκπαίδευσης Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και προκειµένου να ενισχυθεί η συµβολή του στις προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όρους χρηµατοδοτικής προσπάθειας (Earmarking), συνυπολογίστηκε στις κατηγορίες δαπανών του Παραρτήµατος IV του Γενικού Κανονισµού (στους Στόχους 1 και 2) ο Κωδικός 75: «Υποδοµές εκπαίδευσης». Οι δαπάνες του Κωδικού 75 συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Σύµφωνα µε την εξειδίκευση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων έχει προβλεφθεί η χρηµατοδότηση Υποδοµών Εκπαίδευσης (Κωδικός 75) µέσω των οποίων θα υλοποιούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες της εκπαιδευτικής στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε άµεση συνάφεια µε τις συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις που υλοποιούνται ή προβλέπεται να υλοποιηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια βίου Μάθηση». Ο προϋπολογισµός που διατίθεται για τον Κωδικό 75 ανέρχεται σε ευρώ. Η κατανοµή του διαθέσιµου π/υ (συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη) για τον Κωδικό 75 σε κάθε Περιφέρεια όπως ορίσθηκε στις Επιχειρησιακές Συµφωνίες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. Περιφέρειες Κωδικός 75 "Υποδοµές Εκπαίδευσης" (ΕΤΠΑ) Βορείου Αιγαίου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης Στο πλαίσιο του διαθέσιµου π/υ για τον Κωδικό 75, (ορίσθηκε στις Επιχειρησιακές Συµφωνίες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) σε ειδικό µάλιστα παράρτηµα που καταρτίσθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ΒΜΘ), έχουν σχεδιασθεί και υλοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες πράξεων: Έργα σχολικής στέγης Εξοπλισµός α βάθµιας και β βαθµιας εκπαίδευσης που επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικό εξοπλισµό ειδικών σχολείων για ΑµεΑ. Υποδοµές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (κτιριακά και εξοπλισµοί), µε προτεραιότητα Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

61 στην κάλυψη αναγκών λειτουργίας εργαστηρίων, δοµών έρευνας και καινοτοµίας. Εξοπλισµός αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης για εξοπλισµούς ΙΕΚ και Ναυτικών Σχολών. Για αυτή τη κατηγορία πράξεων θα διατεθεί ένα ποσοστό περίπου 5% από τον προϋπολογισµό του Κωδικού 75 κάθε Περιφέρειας (συνολικά 52 εκ ευρώ), εκ των οποίων 1,1 εκ ευρώ για το ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου. Στο τέλος του 2014 οι ενταγµένες πράξεις του Κωδικού 75 ανήλθαν σε 101% του συνολικού προϋπολογισµού, οι νοµικές δεσµεύσεις σε 83% και οι αντίστοιχες πραγµατοποιηθείσες δαπάνες σε 63%. Τα υψηλότερα ποσοστά (και στα τρία οικονοµικά µεγέθη) εµφανίζονται στην κατηγορία της σχολικής στέγης η οποία ήταν και η κατηγορία µε την υψηλότερη βαρύτητα κατά το σχεδιασµό και την κατανοµή των πόρων. Τα αντίστοιχα ποσοστά ανά κατηγορία πράξεων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Κατηγορίες Εντάξεις Νοµικές εσµεύσεις απάνες ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 114% 101% 77% ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩ % 28% 25% 105% 73% 54% 4% 0% 0% 101% 83% 63% Επίσης αναλυτικά στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης των πράξεων Κωδικού 75 στις Περιφέρειες Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΤΑΞΕΙΣ (%) ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (%) ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (%) ΚΡΗΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Παρακολούθηση- Αξιολόγηση Ποιοτική Ανάλυση επιτευγµάτων και µέτρα που έχουν ληφθεί για την βελτίωση της Προόδου Εφαρµογής του Προγράµµατος Ποιοτική Ανάλυση Επιτευγµάτων Το 2014, η απορρόφηση του Προγράµµατος ανέρχεται στο 91,06% (έναντι του 74,86% που ήταν το 2013). Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

62 Η φυσική και οικονοµική πρόοδος ανά θεµατικό Άξονα (οµάδα Αξόνων ίδιας θεµατικής για τις τρεις Περιφέρειες) αναλύεται ως εξής: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας (ΑΠ 1, 2, 3 του ΕΠ KNA) Στο πλαίσιο των ΑΠ του ΕΠ που αφορούν σε Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας: έχουν εκδοθεί 38 προσκλήσεις στις ΘΠ: 22, 23, 30, 33, 34, 43 και 81 έχουν ενταχθεί 116 Πράξεις ύψους συγχρηµ..., που αντιστοιχεί στο 155,6% του συνόλου της συγχρηµ... των τριών Αξόνων στο χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ποσού συγχρηµ..., που αντιστοιχεί στο 123,86% του συνόλου της συγχρηµ... των τριών Αξόνων και έχουν πραγµατοποιηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες ποσού , που αντιστοιχούν στο 89,1% του συνόλου της συγχρηµ... των τριών Αξόνων στο χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ. Οι ενταγµένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και Κεφ. 2): στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: «13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας» και «14. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία» στην Κοινοτική Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραµµή (ΚΣΚΓ): «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» Οι κυριότεροι δείκτες που σηµειώνουν φυσική πρόοδο µε βάση τα στοιχεία ΟΠΣ είναι : 1958,88 χιλιόµετρα κατασκευασµένων/αναβαθµισµένων δρόµων (συµπεριλαβάνεται η συνεισφορά του ΑΠ 10) 76 έργα µεταφορών (συµπεριλαβάνεται η συνεισφορά του ΑΠ 10) 11 λιµένες που αναβαθµίζονται (συµπεριλαβάνεται η συνεισφορά του ΑΠ 10) 466 οικίες που αναβαθµίζονται ενεργειακά. Μείωση εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου (CO2 και ισοδύναµα kt) = 6,51 Τα κυριότερα προβλήµατα και µέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιµετώπισή τους, όπως καταγράφονται από τις Ε Α και ΕΦ των τριών Αξόνων ( 3.1.2, και της έκθεσης), είναι: Παρουσιάσθηκαν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων απαραίτητων για τη δηµοπράτηση έργων και στην εκπλήρωση υποχρεώσεων αναδόχων για την ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων, που εντάθηκαν λόγω και της οικονοµικής κρίσης. Η αλλαγή-αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου, τόσο όσον αφορά τις αρµοδιότητες των ικαιούχων, όπως και τον τρόπο διεξαγωγής των διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και την προσαρµογή του συστήµατος παραγωγής έργων στα νέα δεδοµένα, είναι ακόµη ένας παράγοντας που οδήγησε στην αύξηση του χρόνου υλοποίησης των ενταγµένων Πράξεων. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα (ΑΠ 4, 5, 6 του ΕΠ ΚΝΑ) Στο πλαίσιο των ΑΠ του ΕΠ που αφορούν στην Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα: έχουν εκδοθεί 122 προσκλήσεις στις ΘΠ: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 57 και 81 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

63 έχουν ενταχθεί Πράξεις στις ΘΠ: 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 57, και 81, ποσού συγχρηµ..., που αντιστοιχεί στο 239,49% του συνόλου της συγχρηµ... των τριών Αξόνων, έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ποσού συγχρηµ..., που αντιστοιχεί στο 235,3% του συνόλου της συγχρηµ... των τριών Αξόνων και έχουν πραγµατοποιηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες ποσού , που αντιστοιχεί στο 126% του συνόλου της συγχρηµ... των τριών Αξόνων (όπως αυτή αποτυπώνεται στο χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ). Σηµειώνεται ότι από τους 3 Αξονες (αλλά και από το σύνολο των Αξόνων του ΕΠ ΚΝΑ), αυτός που παρουσιάζει υπέρβαση είναι ο ΑΠ 6. Στον ΑΠ 6 περιλαµβάνεται σχεδόν το σύνολο των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας (εκτός αυτών της ενέργειας), και σχεδόν το σύνολο των δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης. Ειδική κατηγορία δράσεων αποτελούν τα Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία - Ταµεία. Στους ΑΠ 4, 5 και 6 έχει ενταχθεί µεγάλος αριθµός πράξεων κρατικών ενισχύσεων κυρίως για τις ενισχύσεις των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Με δεδοµένο ότι από την οικονοµική κρίση, περισσότερο πλήττονται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης, και από αυτές εκείνες που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγµένες και πλέον αποµακρυσµένες Περιφέρειες της, όπως της Ελλάδας, η επιλογή αυτή της στήριξης και ανάπτυξής τους σε περιφερειακό επίπεδο αποβλέπει πρωτίστως στην τόνωση της περιφερειακής οικονοµίας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δηµιουργία νέων, µε απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσµού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Η κατεύθυνση προς τα κράτη µέλη είναι η επιπλέον ενίσχυση των δράσεων επιχειρηµατικότητας ΜΜΕ µέσω των ιαρθρωτικών Ταµείων. Υιοθετήθηκε το Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικών ενισχύσεων, µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης, και από τη Γ.. Ανταγωνισµού αποφασίστηκε η τροποποίηση και παράτασή του. Στη βάση αυτή, µέσω του ΕΣΠΑ, σε πρώτη φάση κρίθηκε σκόπιµο να ενδυναµωθεί ο προσανατολισµός σε επενδύσεις και δράσεις επιχειρηµατικότητας που άµεσα συνεπάγονται τη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των επιχειρήσεων και της θέσης τους στην αγορά και επαγωγικά οδηγούν στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δηµιουργία νέων. Οι ενταγµένες Πράξεις των ΑΠ 4, 5 και 6 συνεισφέρουν (βλ. και Κεφ. 2): στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: «2. Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας», «3. ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», «5. Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης», «6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης». στις ΚΣΚΓ: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση», «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη», «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και «Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής». Οι κυριότεροι δείκτες που σηµειώνουν φυσική πρόοδο µε βάση τα στοιχεία ΟΠΣ για τα Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

64 ενταγµένα έργα είναι: θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούνται τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται 332 χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις για ενσωµάτωση ΤΠΕ στην καθηµερινή τους λειτουργία 244 έργα κοινωνίας της πληροφορίας Τα κυριότερα προβλήµατα και µέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιµετώπισή τους, όπως καταγράφονται από τις Ε Α και ΕΦ των τριών Αξόνων, είναι: Εξακολουθεί να υφίσταται σηµαντική υπερδέσµευση λόγω της ένταξης µεγάλου αριθµού πράξεων κρατικών ενισχύσεων (επενδυτικού νόµου, ενισχύσεις ΜΜΕ κ.λ.π.), ξεπερνώντας κατά πολύ τους διαθέσιµους πόρους, παρά την υλοποίηση διαδικασίας εξυγίανσης του Άξονα. Χαµηλός βαθµός υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ Κατά το 2014, η υλοποίηση παρεµβάσεων µε αποδέκτες τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις εξακολούθησε να επηρεάζεται έντονα από τη δυσµενή συγκυρία της οικονοµικής κρίσης, λόγω της οικονοµικής στενότητας των συµµετεχόντων, αλλά και της έλλειψης δυνατότητας χρηµατοδότησης (διασφάλιση ρευστότητας) από τις τράπεζες. Από τα ενταγµένα επενδυτικά σχέδια, ένα µέρος δεν υλοποιήθηκε ή υλοποιείται µε τροποποιήσεις φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν είτε απεντάξεις, είτε τροποποιήσεις αποφάσεων ένταξης. Για την επίλυση των ανωτέρω προβληµάτων και µε στόχο την επιτάχυνση της εφαρµογής, πραγµατοποιήθηκαν βελτιώσεις στους όρους και στο πλαίσιο παροχής κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, καθώς και απλουστεύσεις των διαδικασιών υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2014 πραγµατοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: Έκδοση Οδηγών Υλοποίησης (συµπληρωµατικών των Οδηγών Εφαρµογής) για τις δράσεις «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα», «Εξωστρέφεια και Επιχειρηµατικότητα ΙΙ» και «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ». Τροποποιήσεις Οδηγών Εφαρµογής διαφόρων δράσεων µε στόχο την ελάφρυνση του διοικητικού βάρους και την ενίσχυση της απορρόφησης (π.χ. κατάργηση εγγυητικών καλής εκτέλεσης σε έργα έρευνας και τεχνολογίας, αύξηση της προκαταβολής έως το 60% πχ σε έργα - ΠΑΒΕΤ, δυνατότητα αντικατάστασης επιχείρησης που συµµετέχει σε cluster και δεν πληροί κριτήρια ένταξης, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση των υπόλοιπων έργων του cluster - «ηµιουργία Καινοτοµικών Συστάδων Επιχειρήσεων, Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο Πλανήτης»). Οριζόντια τροποποίηση των Οδηγών Εφαρµογής των δράσεων του τοµέα έρευνας για τη δυνατότητα προσθήκης στις επιλέξιµες δαπάνες, της αµοιβής ορκωτού λογιστή, εγγεγραµµένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) για την υποστήριξη των επαληθεύσεων του οικονοµικού αντικειµένου των έργων, µε σκοπό την επιτάχυνση της πιστοποίησης και αποπληρωµής αυτών. Έκδοση Αποφάσεων για Παρατάσεις για τις περισσότερες δράσεις, προκειµένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων. Σηµαντικά Οριζόντια Προβλήµατα που αφορούν στις δράσεις Ψηφιακής Σύγκλισης: Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

65 Η σηµαντική υστέρηση στην υλοποίηση του ΕΠ ΨΣ οφείλεται καταρχάς στον απαιτητικό τεχνικά και καινοτόµο χαρακτήρα των δράσεων και στις καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται. Άλλα προβλήµατα που εντοπίζονται είναι: Κατακερµατισµός λήψης αποφάσεων και συντονισµού / Αδύναµος στρατηγικός προγραµµατισµός / Αλλαγές πολιτικής που επηρεάζουν τη συνέχεια των παρεµβάσεων Αργή εκκίνηση ενεργοποίησης του ΕΠ ΨΣ / Περιπλοκότητα των δράσεων, διασπορά / Μεσολάβηση χρόνου µεταξύ ένταξης και σύµβασης Υπαναχωρήσεις ικαιούχων Φορέων (ανακλήσεις αποφάσεων ένταξης) και τα αιτήµατα τροποποίησης φυσικού ή/και οικονοµικού αντικειµένου, ακόµη και πράξεων σε προκήρυξη Καθυστερήσεις στις καταθέσεις φακέλων µεγάλων έργων, λόγω αλλαγής πολιτικής και λόγω της ικανότητας των ικαιούχων Φορέων για εκπόνηση καλής ποιότητας φακέλων µεγάλων έργων (ανάλυση κόστους οφέλους, µελέτες σκοπιµότητας, κλπ) Καθυστερήσεις σε όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, λόγω δυσκολιών που συνοδεύουν τις περισσότερες διαγωνιστικές διαδικασίες (θέµατα στις προεγκρίσεις από την ΕΥ, καθυστερήσεις λόγω ενστάσεων, χρόνοι δικαστικών προσφυγών, θέµατα επιτροπών αξιολόγησης, ρυθµοί αξιολόγησης) Οι καταργήσεις, συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις φορέων / Οι δυσκολίες που συνδέονται µε µεγάλους ικαιούχους του ΕΠ ΨΣ (ΚτΠ ΑΕ). Αδυναµία εκ µέρους των δικαιούχων καταβολής της ίδιας συµµετοχής ή της έκδοσης εγγυητικής επιστολής Η µη συµµόρφωση των δικαιούχων ως προς το Σ Ε και τις προβλεπόµενες διαδικασίες Αδράνεια µετά την ένταξη των πράξεων (ανενεργά - sleeping projects) Ανωριµότητα ικαιούχων για την υλοποίηση έργων ΤΠΕ (ICT capacity) Έλλειψη της έννοιας της ιδιοκτησίας (ownership) των έργων από τους ικαιούχους Οι περίπλοκες, χρονοβόρες διαδικασίες στον κύκλο ζωής υλοποίησης, ακατάλληλες για έργα ΤΠΕ Η υπερδέσµευση εκχωρηµένων ποσών στην ΕΥ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση δεδοµένου ότι, η εκχώρηση που έχει πραγµατοποιηθεί ως σήµερα, αποτελεί τµήµα της προβλεπόµενης εκχώρησης, µε αποτέλεσµα σε επίπεδο εντάξεων να παρατηρούνται σηµαντικές υπερδεσµεύσεις. Ο κατακερµατισµός των οριζόντιων έργων σε ΕΠ ΨΣ και 5 ΠΕΠ και οι δυσκολίες διαχείρισης των εκχωρήσεων από τα ΠΕΠ Μέτρα αντιµετώπισης των προβληµάτων που αφορούν στις δράσεις Ψηφιακής Σύγκλισης το 2014: ιαχειριστικά µέτρα: o Μετά τις οδηγίες/εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας ΕΣΠΑ, η ΕΥ ΕΠ ΨΣ εκπόνησε και πρότεινε σχέδιο εξυγίανσης και επιτάχυνσης, που περιλαµβάνει απεντάξεις ανενεργών δράσεων, προσαρµογή του προγραµµατικού προϋπολογισµού στο ποσό της συµβασιοποίησης, εξορθολογισµό, σύµπτυξη και επιτάχυνση των έργων ώστε να ολοκληρωθούν εντός της επιλέξιµης περιόδου, τµηµατοποίηση των µεγάλων (>50 Μ ) καθώς και 13 ακόµη έργων (>5 M ), λίγες νέες στοχευµένες εντάξεις, µεταφορά έτοιµων δαπανών από άλλα ΕΠ. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

66 o o o o o Αποδέσµευση πόρων από κατηγορίες δράσεων που παρουσιάζουν χαµηλό βαθµό υλοποίησης Επαναπρογραµµατισµός και ανακατανοµή πόρων του ΕΠ ΨΣ, προώθηση νέων αναπτυξιακών δράσεων και έργων και διαµόρφωση ενός αναθεωρηµένου προγράµµατος Εξορθολογισµός (µείωση) της εκχώρησης των 310 Μ στον ΕΦ ΚτΠ Α.Ε., βάσει ρεαλιστικής εκτίµησης απόδοσης όσον αφορά στην απορρόφηση, αλλά και ως αποτέλεσµα της µείωσης της εκχώρησης από τα ΠΕΠ. Αλλαγή της ΚΥΑ σύστασης της ΕΥ ΕΠ ΨΣ, προκειµένου να δηµιουργηθεί Μονάδα Β2 «Σχεδιασµού και ιαχείρισης ράσεων Ενισχύσεων» Επαναπροσδιορισµός της εκτίµησης του βαθµού υλοποίησης του προϋπολογισµού των χρηµατοδοτικών εργαλείων (χαρτοφυλάκιο JEREMIE) και διορθωτικά µέτρα (αποδέσµευση ICT-earmarked πόρων από τα ΠΕΠ) Συντονισµός και παρακολούθηση (σχέδια δράσης, τεχνικές συναντήσεις, Επιτροπές Παρακολούθησης, διαρκής παρακολούθηση των έργων προτεραιότητας και διάγνωση κινδύνων, αναφορές προβληµάτων προς επίλυση στην ΕΥΣ). Αποτελεσµατική εφαρµογή του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ Ε): o Όλοι οι εξωτερικοί έλεγχοι επιβεβαίωσαν ότι η ΕΥ ΕΠ ΨΣ εφαρµόζει αποτελεσµατικά το Σ Ε και όποια λάθη εντοπίστηκαν έχουν διορθωθεί o Η ΕΥ ΕΠ ΨΣ έχει καταθέσει 4 άρτια τεκµηριωµένες προτάσεις για την απλοποίηση του Σ Ε και του Εφαρµοστικού Κανονισµού 3614/2007, συµπεριλαµβανοµένης και πρότασης τροποποίησης του νόµου που να επιτρέπει τη δειγµατοληψία στις προεγκρίσεις τευχών δηµοπράτησης o Η ΕΥ ΕΠ ΨΣ µοιράζει καταρχάς εσωτερικά, αλλά επικοινωνεί και µέσω της ιστοσελίδας της (portal) προς όλους τους ενδιαφερόµενους, επαναλαµβανόµενα λάθη/παραλείψεις/ευρήµατα σε τεύχη δηµοπράτησης, διασφαλίζοντας ότι οι δηλώσεις δαπανών θα είναι κατά το δυνατόν ελεύθερες από παρατυπίες (διατηρώντας µε αυτόν τον τρόπο χαµηλό το επίπεδο/ρυθµό δηµοσιονοµικών διορθώσεων) και θα αντανακλούν την πραγµατική πρόοδο του έργου στο φυσικό του αντικείµενο, και συνεισφέροντας στη διεύρυνση του ανταγωνισµού Επίσπευση της αποτελεσµατικής και αποδοτικής υλοποίησης των παρεµβάσεων του Προγράµµατος: o αλλαγή διαδικασιών για την επιτάχυνση του ΕΠ και αναδιοργάνωση της ΕΥ o επιτάχυνση διαδικασιών προεγκρίσεων ώστε να υλοποιούνται εντός του προβλεποµένου εικοσαηµέρου (αρχής γενοµένης από 1η Οκτωβρίου 2013), µέσω της αξιοποίησης της εξωτερικής συµβουλευτικής υποστήριξης Αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων τεχνικής βοήθειας (ΣΤΥ): ιαχείριση κινδύνων o Η ΕΥ σε συνεργασία µε τον ΣΤΥ (Σύµβουλο Τεχνικής Υποστήριξης) έχει υλοποιήσει µια µεθοδολογία στενής παρακολούθησης των έργων µε risk-based προσέγγιση o Ενίσχυση της διαχείρισης των έργων µέσω ενεργειών πρόληψης των κινδύνων, σε µια συντοµευµένη περίοδο χρηµατοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί η διαδικασία οµαλού κλεισίµατος των έργων και του ΕΠ ΨΣ Project management o Η ΕΥ ΕΠ ΨΣ πραγµατοποιεί τακτικά (εβδοµαδιαία) και ad hoc (ανάλογα µε τις Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

67 o o o ανάγκες που θα προκύψουν) αναφορές: συλλογή και επεξεργασία εκτιµήσεων πληρωµών των έργων (µέσω της Μονάδας Β και των ικαιούχων, και εκτίµηση προόδου του ΕΠ ΨΣ, βάσει της εφαρµογής γενικών κανόνων που εξάγονται από την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων (ολοκλήρωσης, χρόνων υλοποίησης, κλπ, ανά ικαιούχο, είδος έργου, ύψος προϋπολογισµού) των έργων της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου (ΕΠ ΚτΠ) και της αξιοποίησης της Αναφοράς Κινδύνου Έργων (από τον ΣΤΥ της ΕΥ ). Η ΕΥ ΕΠ ΨΣ έχει οργανώσει ειδικό Helpdesk για την επιτάχυνση των έργων, µέσω της άσκησης πίεσης αλλά και της τεχνικής βοήθειας προς τους δικαιούχους σε υποχρεώσεις τους σε θέµατα Σ Ε, που στελεχώνεται από στελέχη του ΣΤΥ της ΕΥ ΕΠ ΨΣ. Σύµφωνα µε τις σχετικές εγκυκλίους της ΕΥΣ γίνεται κατάρτιση Σχεδίων ράσης βάσει των προβλέψεων προόδου και, τακτικά (τριµηνιαία) γίνεται επισκόπηση της εφαρµογής τους, µε αποτύπωση των αιτών που οδήγησαν σε αποκλίσεις και προτάσεις για ενέργειες εξυγίανσης / επιτάχυνσης, και επικαιροποίησή τους. Ουσιαστική και συστηµατική παρακολούθηση τόσο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ως ιαχειριστή του Ταµείου JEREMIE, όσο και των Ενδιαµέσων Χρηµατοοικονοµικών Οργανισµών, µε συγκεκριµένες αναφορές προόδου των χρηµατοδοτικών εργαλείων, µέσω της τυποποίησης ενιαίου περιοδικού συστήµατος κεντρικής παρακολούθησης των επιµέρους προϊόντων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των χρηµατοδοτικών εργαλείων (µε πρότυπους πίνακες µηνιαίας παρακολούθησης, καθώς και µε αναφορές πιθανών προβληµάτων που ενδεχοµένως να απαιτούν πρόσθετα διαχειριστικά µέτρα ή/και προσαρµογή της επενδυτικής στρατηγικής). Προώθηση θεσµικών παρεµβάσεων για τη διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού πλαισίου υλοποίησης έργων ΤΠΕ Στην Ενότητα γίνεται αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω προβληµάτων και των µέτρων που έχουν ληφθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής (ΑΠ 7, 8, 9 του ΕΠ ΚΝΑ) Στο πλαίσιο των ΑΠ του ΕΠ που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής: έχουν εκδοθεί 173 προσκλήσεις στις ΘΠ: 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 75, 76, 77, 79 και 83 έχουν ενταχθεί 794 Πράξεις στις ΘΠ: 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 79 και 83 ποσού συγχρηµ..., που αντιστοιχεί στο 155,69% της συγχρηµ... και των τριών Αξόνων στο χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ, έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ποσού συγχρηµ..., που αντιστοιχεί στο 115,3% του συνόλου της συγχρηµ... των τριών Αξόνων και έχουν πραγµατοποιηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες ποσού , που αντιστοιχεί στο 76,6% του συνόλου της συγχρηµ... των τριών Αξόνων (στο χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ). Οι ενταγµένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και Κεφ. 2): στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: «3. ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», «4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος», «9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης», «10. Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

68 βιώσιµου συστήµατος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας», «15. Αειφόρος ιαχείριση του Περιβάλλοντος», «17. Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας» και «18. Βιώσιµη αστική ανάπτυξη» στις ΚΣΚΓ: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση», και «Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής». Οι κυριότεροι δείκτες που σηµειώνουν φυσική πρόοδο µε βάση τα στοιχεία ΟΠΣ για τα ενταγµένα έργα είναι: επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων (αριθµός): επιπρόσθετος πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων (αριθµός): έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 11 έργα πρόληψης κινδύνων αριθµός ατόµων που επωφελούνται από αντιπληµµυρικά µέτρα προστασίας: ,95 νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων 61 µνηµεία αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται 625 σχολικές αίθουσες αναβαθµίζονται ή κατασκευάζονται 325 νοσοκοµειακές κλίνες αναβαθµίζονται ή κατασκευάζονται 76 έργα εκπαίδευσης ωφελούµενοι µαθητές 36 έργα στον τοµέα Υγείας Τα κυριότερα προβλήµατα και µέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιµετώπισή τους, όπως καταγράφονται από τις Ε Α και ΕΦ των τριών Αξόνων (παρ , και της έκθεσης), είναι: Μη επιλεξιµότητα του ΦΠΑ σε έργα ύδρευσης αποχέτευσης που υλοποιούν οι ήµοι. Σε συνέχεια των νοµοθετικών ρυθµίσεων που έγιναν σχετικά µε την µη επιλεξιµότητα του ΦΠΑ σε έργα ύδρευσης αποχέτευσης που υλοποιούν οι ήµοι, απαιτήθηκε η έκδοση σειράς ερµηνευτικών εγκυκλίων για την εξασφάλιση προσωρινής ρευστότητας των ήµων ως προς τη χρηµατοδότηση του ΦΠΑ. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση της δηµοπράτησης και εν γένει υλοποίησης έργων ύδρευσης αποχέτευσης ενταγµένων στο ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ». Περιορισµένη ρευστότητα. Λόγω των περιορισµών που υφίστανται στον τραπεζικό δανεισµό των επιχειρήσεων, παρουσιάζονται προβλήµατα καθυστερήσεων τόσο στη φάση υπογραφής των συµβάσεων, όσο και εν συνεχεία στη φάση της υλοποίησης των έργων. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, αλλά και στην προπληρωµή των υλικών κατασκευής. Πολύπλοκο νοµικό πλαίσιο στις διαδικασίες προµηθειών κεντρικών φορέων του τοµέα υγείας. Ενώ βελτιώθηκε η ροή υλοποίησης στο πλαίσιο του άξονα 8 µετά την οµαλοποίηση της εξέλιξης στο πλαίσιο της διοικητικής µεταρρύθµισης, σηµαντικό πρόβληµα εξακολουθεί να υφίσταται µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών προµηθειών κεντρικών φορέων του τοµέα υγείας λόγω του πολύπλοκου νοµικού πλαισίου. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

69 Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφ. Νοτίου Αιγαίου (Άξονας 10 του ΕΠ) Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 του ΕΠ: έχουν εκδοθεί 12 προσκλήσεις στις ΘΠ: 23, 30, 46, 58, 59, 75, 76 και 77 έχουν ενταχθεί 51 Πράξεις στις ΘΠ: 23, 30, 46, 58, 59, 75, 76 και 77 ποσού συγχρηµ..., που αντιστοιχεί στο 130% της συγχρηµ... του Άξονα, έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ποσού συγχρηµ..., που αντιστοιχεί στο 117,8% της συγχρηµ... του Άξονα και έχουν πραγµατοποιηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες ποσού , που αντιστοιχεί στο 72,2% της συγχρηµ... του Άξονα. Οι ενταγµένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και Κεφ. 2): στο Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ: «4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος», «9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης», «10. Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας», «13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας», «15. Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος» και «17. Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας» στην ΚΣΚΓ: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση». Οι κυριότεροι δείκτες που σηµειώνουν φυσική πρόοδο µε βάση τα στοιχεία ΟΠΣ για τα ενταγµένα έργα είναι: 654,81 θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούµτυαι κατά την υλοποίηση της πράξης 4 σχολικές αίθουσες που αναβαθµίζονται / κατασκευάζονται 2 υποδοµές µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας Μέτρα για τη βελτίωση της προόδου εφαρµογής του Προγράµµατος Πλέον των κανονιστικών ρυθµίσεων για την ταχύτερη υλοποίηση των στόχων του ΕΣΠΑ που αναφέρθηκαν στο Κεφ παρ. A, επικαιροποιήθηκαν στοιχεία του Σ Ε και αποσαφηνίστηκαν/ρυθµίστηκαν διάφορα ζητήµατα µε στόχο τη διευκόλυνση του έργου της διαχείρισης και υλοποίησης των πράξεων. Ειδικότερα: Εκδόθηκε η υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ/502 (ΦΕΚ 1209/Β/2014) υπουργική απόφαση µε την οποία ενσωµατώνονται στους εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας οι ρυθµίσεις για την εφαρµογή κατ αποκοπή δήλωσης έµµεσων δαπανών σε ερευνητικές πράξεις επιχορηγήσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των ΠΕΠ, του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, µε δικαιούχους τα Ερευνητικά Ιδρύµατα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών προσδιορισµού και ελέγχου των έµµεσων δαπανών που µπορούν να επιβαρύνουν συγχρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα επιχορηγήσεων από το ΕΤΠΑ. Αναθεωρήθηκε το τυποποιηµένο έντυπο «Ε.Ι.2_2 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» µε την προσθήκη παραγράφου, στην οποία υπενθυµίζεται στον αποδέκτη της επιστολής (δυνητικό δικαιούχο) το δικαίωµά του για υποβολή αίτησης θεραπείας σε σχέση µε την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

70 απόρριψη του αιτήµατος χρηµατοδότησής του από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας. Οι φορείς διαχείρισης ενηµερώθηκαν µε το αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ363/ έγγραφο. Σχετικά µε τις µικτές δηµόσιες συµβάσεις, και προκειµένου να γίνεται ορθός χαρακτηρισµός µιας σύµβασης που συχνά έχει µικτό χαρακτήρα έργου, προµηθειών και υπηρεσιών από τους φορείς διαχείρισης στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου τους και προς αποφυγή δηµοσιονοµικών διορθώσεων, παρασχέθηκαν διευκρινήσεις προς τις αναθέτουσες καθώς και στις διαχειριστικές αρχές µε το αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ 378/ έγγραφο. Παρασχέθηκαν συµπληρωµατικές οδηγίες για τη δειγµατοληψία πράξεων/υποέργων και την κατάρτιση του προγράµµατος επιτόπιων επαληθεύσεων των φορέων διαχείρισης των ΕΠ (έγγραφο µε αριθ. πρωτ. 7943/ΕΥΘΥ/262/ ), µε τις οποίες δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τον πληθυσµό των πράξεων προς επιτόπια επαλήθευση, εκείνων των πράξεων οι οποίες, λόγω των χαρακτηριστικών τους, δύναται να επαληθευτούν µόνο διοικητικά. Η δυνατότητα αυτή αποτρέπει την επιτόπια επαλήθευση πράξεων που η διοικητική επαλήθευσή τους προσφέρει επαρκή βεβαιότητα ως προς την επιλεξιµότητά τους και παράλληλα αυξάνει την πιθανότητα επιλογής για επιτόπια επαλήθευση άλλων έργων/δαπανών βελτιώνοντας την προστιθέµενη αξία των επιτόπιων επαληθεύσεων. Εκδόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης των ΕΠ (έγγραφο µε αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ/430/ ) σχετικά µε την οµοιόµορφη αποτύπωση στο ΟΠΣ, των ηµεροµηνιών που σχετίζονται µε τις επιτόπιες επαληθεύσεις των φορέων διαχείρισης, µε στόχο να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση των ενδεικτικών προθεσµιών που προβλέπονται στην ΥΠΑΣΥ. Με την αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ/592/ (ΦΕΚ Β 1491) υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε η Υπουργική Απόφαση του Συστήµατος ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ ) και επιµηκύνεται η προθεσµία σύνταξης των εκθέσεων επιτόπιας επαλήθευσης από 15 σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες από την ολοκλήρωση της επιτόπιας επαλήθευσης/επιθεώρησης και της λήψης τυχόν συµπληρωµατικών στοιχείων, ώστε η πληθώρα των εκθέσεων να συντάσσεται εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας και να περιορισθεί ο κίνδυνος µη συµµορφώσεων µε το εφαρµοζόµενο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου. Με το αριθ. πρωτ. 3519/ΕΥΘΥ879/ έγγραφο υπενθυµίστηκε στους φορείς διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων η υποχρέωση κατάρτισης ερωτηµατολογίου επιτόπιας επαλήθευσης µε βάση το καθεστώς ή την προκήρυξη κρατικών ενισχύσεων που διαχειρίζονται, ώστε να περιλαµβάνονται σε αυτό τα σηµεία ελέγχου που θα πρέπει να επαληθευτούν/πιστοποιηθούν κατά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης. Ως βάση ή οδηγό για τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου, πέραν του καθεστώτος/προκήρυξης µπορούν να χρησιµοποιήσουν και το ενδεικτικό υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου κρατικών ενισχύσεων. Επιπλέον, υλοποιήθηκε από τη ΜΟ ΑΕ η επιχειρησιακή πλατφόρµα επικοινωνίας και διαβούλευσης «ΙΑΥΛΟΣ», που έχει ως στόχο να αποτελέσει τον αποκλειστικό χώρο ανάρτησης, δηµοσιοποίησης και διαβούλευσης εγγράφων µεταξύ των Ειδικών Υπηρεσιών ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή έγκαιρης και αποτελεσµατικής πληροφόρησης µεταξύ τους. Μέτρα για τη µείωση της υπερδέσµευσης στα ΕΠ του ΕΣΠΑ Στοχεύοντας στην αντιµετώπιση της υπερδέσµευσης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ , στη µείωση του κινδύνου επιβάρυνσης του εθνικού σκέλους του Π Ε και στο ασφαλές κλείσιµο Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

71 των προγραµµάτων, το Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού εξέδωσε τον Αύγουστο του 2013 εγκύκλιο µε θέµα: «Οδηγίες ιαχείρισης για τα έτη & προετοιµασία κλεισίµατος / Αναθεώρηση 2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ» (αρ.πρωτ.36042/ευσ 4495/ )» Α. Συµφωνίες εξυγίανσης Σε συνέχεια των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνηµόνιο για τη µείωση της υπερδέσµευσης των Ε.Π., εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2014 έγγραφο εφαρµογής της παραπάνω εγκυκλίου (αρ.πρωτ / ), προκειµένου να τηρηθούν τα προβλεπόµενα χρονοδιαγράµµατα και οι λοιπές υποχρεώσεις, µε το οποίο προβλέπονται : Εκπόνηση από όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα Σχεδίων Εξυγίανσης βάσει συγκεκριµένου πίνακα εργασίας (πίνακες εξυγίανσης) Μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το κλείδωµα του ΟΠΣ ως προς την εισαγωγή νέων εντάξεων και προσκλήσεων Μη ανάληψη Νοµικών εσµεύσεων Στα Σχέδια Εξυγίανσης των Ε.Π, αποτυπώνεται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των έργων σε επίπεδο πράξης µε τον χαρακτηρισµό /κατηγοριοποίηση, από τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης, του κάθε ενταγµένου έργου ως προς τα κάτωθι καθώς και οι ενέργειες σταδιακής µείωσης της υπερδέσµευσης : στάδιο υλοποίησης έργου (συµβασιοποίηση) κατάσταση έργου ( κατηγορίες 0,1,2α,2β,3α,3β,4) µέγεθος έργου ( κατ.α <5 εκ., κατ.b 5 εκ., κατ.c µεγάλα έργα) Οι προβλεπόµενες ενέργειες εξυγίανσης περιλαµβάνουν : απεντάξεις έργων µεταφορά έργων σε άλλα Ε.Π. της τρέχουσας περιόδου ή της επόµενης περιόδου επιµερισµό του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων µεταξύ των 2 προγραµµατικών περιόδων (έργα phasing). Για το σκοπό αυτό προβλέπονται στους πίνακες εξυγίανσης σχετικές στήλες που αφορούν : τον τελικό προϋπολογισµό έργου στο ΕΣΠΑ , τον τελικό π/υ έργου στο ΕΣΠΑ , την εκτιµώµενη επιβάρυνση εθνικού Π Ε, την υποχρέωση π/υ για ΕΣΠΑ Η διαδικασία εξυγίανσης έχει ως στόχο την πρόβλεψη «κλεισίµατος των Ε.Π.» στο 105% της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης του κάθε προγράµµατος πριν την εφαρµογή του top-up και 115% για τα ΕΠ όπου δεν εφαρµόζεται το top-up, προκειµένου το πρόγραµµα κατά το κλείσιµο, µετά την εφαρµογή του top-up, να διασφαλίζει επαρκή υπερδέσµευση ασφαλείας. Για την οριστικοποίηση των Σχεδίων Εξυγίανσης των Ε.Π. πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας της ΓΓ Ε-ΕΣΠΑ του ΥΠΑΑΝ µε τους αρµόδιους φορείς διαχείρισης των Τοµεακών και των Περιφερειακών Προγραµµάτων, σε συνέχεια των οποίων υπεγράφησαν συµφωνίες εξυγίανσης που απεστάλησαν στις Υπηρεσίες της Ε.Ε. Τα αποτελέσµατα της ανωτέρω διαδικασίας, όπως προέκυψαν από τις συµφωνίες εξυγίανσης ανά Ε.Π., αποτυπώνονονται στον Συγκεντρωτικό Πίνακα Εξυγίανσης Ε.Π. ΕΣΠΑ Β. Οδηγίες αποµείωσης της υπερδέσµευσης και έναρξης της νέας Προγραµµατικής Περιόδου Για την επιτάχυνση των διαδικασιών αποµείωσης της υπερδέσµευσης αλλά και την έναρξη της νέας Π.Π., η Γ.Γ. Ε-ΕΣΠΑ απέστειλε επιστολή προς την DG Regio σχετικά µε την εφαρµογή Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

72 ενός Σχεδίου ράσης για την εµπροσθοβαρή έναρξη του ΕΣΠΑ που αφορούσε στην διαδικασία προεπιλογής έργων/δράσεων και την προένταξή τους. (αρ.πρωτ.46504/gspi-nsrf 3236). Σε συνέχεια της απάντησης της DG Regio (επιστολή µε αρ.πρωτ. (2014) /09/2014) και µε στόχο την διευκόλυνση και επιτάχυνση των ανωτέρω διαδικασιών, εκδόθηκαν από την ΓΓ Ε-ΕΣΠΑ οι κάτωθι οδηγίες/ εγκύκλιοι : I. Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ , µε αρ.πρωτ /ΕΥΘΥ στην οποία προβλέπεται ο χαρακτηρισµός ως εµπροσθοβαρών δράσεων/έργων που αφενός συνάδουν µε τις αναπτυξιακές επιλογές του ΕΣΠΑ και αφετέρου είναι ώριµα προς υλοποίηση, ώστε να επιτραπεί η ταχύτερη απορρόφηση των πόρων της νέας Π.Π. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η επιλογή και έγκριση των εµπροσθοβαρών έργων θα ακολουθήσει 4 στάδια: ιαδικασία προεπιλογής ιαδικασία αξιολόγησης µε βάση προυποθέσεις επιλεξιµότητας όπως ορίζονται στον Καν. 1303/2013, στους ειδικούς κανονισµούς των Ταµείων αλλά και στα νέα ΕΠ ιαδικασία προένταξης των έργων Οριστική ένταξη προενταγµένων έργων η οποία θα γίνει µετά την έγκριση και ενεργοποίηση των Ε.Π. της περιόδου II. Οδηγίες διαχείρισης των έργων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το οµαλό κλείσιµο της περιόδου και κατά την µεταβατική περίοδο, µε αρ.πρωτ Οι οδηγίες αφορούν τις εξής κατηγορίες έργων : έργα ενταγµένα που ολοκληρώνονται εντός του ΕΣΠΑ (κατ.0 και 1 των σχεδίων εξυγίανσης) έργα που προτείνονται προς απένταξη (κατ.2 ) έργα phasing (κατ.3) έργα που δεν ολοκληρώνονται εντός της περιόδου και δεν γίνονται phasing µη λειτουργικά (κατ.4) νέες εντάξεις έργων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ για το ασφαλές κλείσιµο της προγραµµατικής περιόδου III. Παρακολούθηση της εφαρµογής των ενεργειών εξυγίανσης κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως , µε αρ.πρωτ / Επιπλέον των ανωτέρω εγκυκλίων κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση στο τέλος του έτους συγκεκριµένων οδηγιών για την επιτάχυνση υλοποίησης των συµφωνηθέντων σχεδίων εξυγίανσης ώστε τα αποτελέσµατα των ενεργειών αποµείωσης της υπερδέσµευσης να αποτυπωθούν άµεσα στο ΟΠΣ. Ειδικότερα προβλέφθηκαν τα εξής : Άµεσες απεντάξεις: ολοκλήρωση έως µε πρόβλεψη για όσες περιπτώσεις δεν ανταποκριθούν να υπάρξει µηδενισµός των στοιχείων του σχετικού εναρίθµου στο Π Ε. Εν δυνάµει µεταφερόµενα έργα: α) ολοκλήρωση διαδικασιών προεπιλογής/αξιολόγησης και προένταξης των µεταφερόµενων έργων χωρίς νοµικές δεσµεύσεις, β) ολοκλήρωση φάσης προεπιλογής/αξιολόγησης για τα έργα µε νοµικές δεσµεύσεις. Μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω, προβλέπεται η µη ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

73 Έργα phasing: σταδιακή οριστικοποίηση των φάσεων σε συνεργασία µε την ΕΥΣ και την Ε.Ε. Νέες εντάξεις: δεν επιτρέπονται νέες εντάξεις έργων προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Εµπροσθοβαρή έργα (πέραν των εν δυνάµει µεταφερόµενων): ενεργοποίηση διαδικασίας ένταξης νέων εµπροσθοβαρών έργων στο ΕΣΠΑ µόνον εφόσον η ΕΥ Ε.Π έχει ολοκληρώσει τις άµεσες απεντάξεις και τις µεταφορές των ενταγµένων έργων που την αφορούν. Γ. Αποτελέσµατα ενεργειών µείωσης της υπερδέσµευσης στα ΕΠ του ΕΣΠΑ Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των ενεργειών µείωσης της υπερδέσµευσης είναι συνοπτικά τα ακόλουθα : ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ: Σε σύνολο στόχου άµεσων απεντάξεων 853 εκ. έχουν πραγµατοποιηθεί απεντάξεις ύψους 588 εκ., ποσοστό 69% των συνολικά συµφωνηθέντων υποχρεώσεων (στοιχεία ΟΠΣ ). Η σχετική διαδικασία είναι σε εξέλιξη για την ολοκλήρωσή της. ΕΝ ΥΝΑΜΕΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΡΟΣΘΟΒΑΡΗ: Με την εφαρµογή της διαδικασίας προέγκρισης έχουν µέχρι σήµερα µεταφερθεί/προεγκριθεί 50 έργα συν. επιλέξιµου π/υ Επιπλέον και όσον αφορά στην εµπροσθοβαρή έναρξη της ν.π.π. (νέα έργα) έχουν προεγκριθεί 36 νέα έργα ύψους 657 εκ.. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΡΓΩΝ PHASING: Σε συνέχεια αποστολής στην Ε.Ε. του καταλόγου των προτεινόµενων έργων Phasing µεταξύ του ΕΣΠΑ και του νέου ΕΣΠΑ ή του προγράµµατος CEF, οι αρµόδιες ιαχειριστικές Αρχές που προτείνουν Μεγάλα Έργα ως Phasing, προχωρούν στην οριστικοποίηση των φάσεων. Η διαδικασία phasing είναι ήδη σε εξέλιξη στο ΟΠΣ για 3 έργα που αφορούν π/υ 571,7 εκ.. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: εδοµένου ότι βρισκόµαστε στο έτος κλεισίµατος του ΕΣΠΑ , η διαδικασία αυτή, σε ότι δεν σχετίζεται µε τις άµεσες απεντάξεις και τις µεταφορές έργων, είναι σε διαρκή εξέλιξη εφόσον οι αρµόδιες διαχειριστικές αρχές βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης τροποιητικών αποφάσεων ένταξης αλλά και αποφάσεων ολοκλήρωσης πράξεων, ενώ προς υποβοήθηση τους σε προετοιµασία βρίσκεται η έκδοση σχετικών οδηγιών κλεισίµατος από την ΕΥΘΥ (?). ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και την επεξεργασία των πινάκων εξυγίανσης για την αποτύπωση της σηµερινής εικόνας των υπερδεσµεύσεων των Ε.Π., είναι κρίσιµη η επικαιροποίηση των Σχεδίων Εξυγίανσης στα οποία θα ενσωµατωθούν και τα σχέδια δράσης δαπανών των Ε.Π. εφόσον βρισκόµαστε στο τελευταίο έτος υλοποίησης του ΕΣΠΑ Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος Η Επιτροπή Παρακολούθησης δεν συνεδρίασε το έτος Οι αποφάσεις για την αναθεώρηση του Προγράµµατος και την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης έτους 2013 ελήφθησαν δια της γραπτής διαδικασίας µέσω της ηλεκτρονικής επιχειρησιακής πλατφόρµας «ίαυλος» µε συντονισµό της Ε Α Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

74 1.7.3 Θέµατα Αξιολόγησης Σηµαντικότερα ευρήµατα και γενικά συµπεράσµατα που πρόεκυψαν από την Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης του ΕΠ ΚΝΑ Στο Κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται συνοπτικά και ανά υποενότητα Αξιολόγησης τα σηµαντικότερα ευρήµατα της Ενδιάµεσης έκθεσης Αξιολόγησης του Προγράµµατος. 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κατά την επισκόπηση κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης της Χωρικής Ενότητας του ΠΕΠ ΚΝΑ, διαπιστώνεται ότι το κύριο χαρακτηριστικό των κοινωνικο-οικονοµικών εξελίξεων της ΧΕ ΚΝΑ είναι η συρρίκνωση των εισοδηµάτων, κυρίως στις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, η µείωση της απασχόλησης και η συνακόλουθη αύξηση της ανεργίας, καθώς και η µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας. Το ΑΕΠ της Χωρικής Ενότητας αυξάνεται µε βραδύτερους ρυθµούς σε σχέση µε το ΑΕΠ της χώρας κατά το διάστηµα , κυρίως για τις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε Μονάδες Αγοραστικής ύναµης, της Χωρικής Ενότητας υπολείπεται του Ευρωπαϊκού µέσου όρου για το έτος 2010, έχοντας σηµειώσει πτώση συγκριτικά µε τις αρχές της δεκαετίας του Όσον αφορά στην αγορά εργασίας, το ποσοστό συµµετοχής δείχνει να αυξάνεται διαχρονικά, eνώ, το ποσοστό απασχόλησης παρουσιάζει µείωση, εκτινάσσοντας την ανεργία σε πολύ υψηλά επίπεδα, µε συνακόλουθη αύξηση και στο ποσοστό της µακροχρόνιας ανεργίας. Σε σχέση δε µε την ανάλυση SWOT, διαπιστώθηκε ότι πέραν της επιδείνωσης βασικών µακροοικονοµικών δεικτών, όπως αναφέρεται αµέσως πιο πάνω, τα οποία οξύνουν τα αδύνατα σηµεία και τις απειλές για τη ΧΕ ΚΝΑ, σε γενικές γραµµές τα υπόλοιπα δυνατά σηµεία, οι αδυναµίες, καθώς και οι ευκαιρίες και απειλές για τη Χωρική Ενότητα ισχύουν εν πολλοίς, σε σχέση µε τα αρχικά στοιχεία που είχαν προσδιορισθεί στη SWOT κατά το σχεδιασµό του Προγράµµατος. Κατ ακολουθία, από την αξιολόγηση της συνέπειας των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του ΠΕΠ σε σχέση µε τις ανάγκες, διαπιστώνεται ότι η ανταπόκριση του ΠΕΠ ΚΝΑ στο σύνολο των βασικών αναγκών / προβληµάτων της Χωρικής Ενότητας, σε γενικές γραµµές µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, λαµβάνοντας υπόψη και τις παράλληλες δράσεις/έργα που υλοποιούνται στη Χωρική Ενότητα, µέσω των Τοµεακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Συγκεκριµένα, διαπιστώνεται ότι αυξηµένος βαθµός ανταπόκρισης των Γενικών Στόχων παρατηρείται στα προβλήµατα / ανάγκες περιφερειακής / τοπικής εµβέλειας, ενώ µικρότεροι βαθµοί συνάφειας / ανταπόκρισης παρατηρούνται σε προβλήµατα / ανάγκες που άπτονται ευρύτερων εθνικών πολιτικών. Το φαινόµενο αυτό, παρά την ανάγκη βελτίωσης της κατανοµής των κονδυλίων του ΠΕΠ µεταξύ των ΚΘΠ ή / και ενεργοποίηση νέων / πρόσθετων ΚΘΠ, είναι αιτιολογηµένο και ανταποκρίνεται στην εξυπηρέτηση περιφερειακών πολιτικών από ένα ΠΕΠ, µε δεδοµένη τη χρηµατοδότηση έργων στις Περιφέρειες της Χωρικής Ενότητας από τα αντίστοιχα Τοµεακά Προγράµµατα. Όσον αφορά στη συνάφεια των Γενικών µε τους Στρατηγικούς στόχους του Προγράµµατος, διαπιστώνεται απόκλιση του βαθµού συνάφειας από το άριστο (100%) του συνόλου των Γενικών Στόχων από τους Στρατηγικούς Στόχους, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι δεν συµβάλλει στο µέγιστο κάθε Γενικός Στόχος σε αντίστοιχο Στρατηγικό Στόχο, αφού έχει σχεδιασθεί το µέγιστο της συµβολής να επιτυγχάνεται µε την συµπληρωµατικότητα και τη συνέργεια των δράσεων του ΠΕΠ ΚΝΑ µε τις παράλληλες δράσεις που υλοποιούνται στη Χωρική Ενότητα από τα Τοµεακά Επιδοτούµενα Προγράµµατα. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

75 Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και µε δεδοµένη την αιτιολογηµένη χαµηλή συνάφεια των Στρατηγικών Στόχων µε τους Γενικούς Στόχους του Προγράµµατος, διαπιστώνεται ότι τη µεγαλύτερη συµβολή / συνάφεια µε το σύνολο των Στρατηγικών Στόχων, παρουσιάζουν ο ΓΣ 7 «Αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων» και ο ΓΣ 2 «ιασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων», απόλυτα αιτιολογηµένο γεγονός, µε δεδοµένο ότι αυτοί οι στόχοι εξυπηρετούν τους Στρατηγικούς Στόχους ενός Περιφερειακού Προγράµµατος. Όσον αφορά, στη συνάφεια των Ειδικών µε τους Γενικούς Στόχους του Προγράµ-µατος, το σύνολο των Ειδικών Στόχων συµβάλει σηµαντικά στην επίτευξη των Γε-νικών Στόχων του Προγράµµατος, µε τη µεγαλύτερη συµβολή του συνόλου των Ειδικών Στόχων να παρατηρείται στο 7ο Γενικό Στόχο «Αντιµετώπιση των ενδοπε-ριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων» και τη δεύτερη µεγαλύτερη συµβολή του συνόλου των Ειδικών Στόχων να παρατηρείται στον 2ο Γενικό Στόχο «ιασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων»». Ακολουθούν οι υπόλοιποι στόχοι µε µικρότερους βαθµούς συµβολής. Παρ όλα αυτά διαπιστώνεται ότι ο βαθµός συµβολής / συνάφειας του συνόλου των Ειδικών Στόχων στους οκτώ (8) Γενικούς Στόχους του Προγράµµατος αυξάνε-ται στο σύνολο του Προγράµµατος υπερβαίνοντας, την µονάδα (ήτοι το 100% της συνάφειας) όταν λαµβάνεται υπόψη η κατανοµή του προϋπολογισµού ανά Ειδικό Στόχο, στο πλαίσιο της αντιστοίχισης Ειδικών Στόχων, ανά Περιφέρεια, µε Κωδι-κούς Θέµατος Προτεραιότητας. Αυτή η πολύ σηµαντική αύξηση του βαθµού συµ-βολής / συνάφειας µε τον συνυπολογισµό της κατανοµής του προϋπολογισµού ανά Ειδικό Στόχο, δείχνει µια ιδιαίτερα ορθολογική κατανοµή, ανά Ειδικό Στόχο, αλλά όχι απαραίτητα και ανά ΚΘΠ, ήτοι ορθολογική κατανοµή πόρων σε επίπεδο Περι-φέρειας, λαµβάνοντας υπόψη και τις συνέργειες που δηµιουργούνται µεταξύ των ΚΘΠ και Ειδικών Στόχων για την επίτευξη των Γενικών Στόχων του Προγράµµα-τος, όταν αυτοί συντίθενται από τους Γενικούς Στόχους των Αξόνων Προτεραιότη-τας. Αντίστοιχες διαπιστώσεις γίνονται όταν ληφθεί υπόψη η κατανοµή των ενταγµένων έργων ανά Ειδικό Στόχο, περίπτωση στην οποία ο βαθµός συµβολής του συνόλου των Ειδικών Στόχων στους οκτώ (8) Γενικούς Στόχους του Προγράµµατος υπερ-βαίνοντας τη µονάδα, καταδεικνύοντας ότι η κατανοµή των ενταγµένων έργων στους ΚΘΠ και στους Άξονες Προτεραιότητας κάθε Περιφέρειας συµβάλλει τα κατά το δυνατό µέγιστα στην επίτευξη των Γενικών Στόχων του ΠΕΠ ΚΝΑ. 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Όσον αφορά στη συµβολή των παρεµβάσεων του ΠΕΠ ΚΝΑ στο ΕΣΠΑ, αν ληφθεί υπόψη η χρηµατοδοτική βαρύτητα του Προγράµµατος ΚΝΑ στο σύνολο του ΕΣΠΑ, διαπιστώνεται ότι είναι σηµαντική η συµβολή του Προγράµµατος, τόσο προσεγγίζοντας ποιοτικά τους στόχους του, είτε στο πλαίσιο των Θεµατικών, είτε των Χωρικών Προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ, όσο και προσεγγίζοντάς τους ποσοτικά, µέσω της συµβολής των ενταγµένων έργων. Παρατηρείται δε, διαφοροποίηση του δείκτη αυτού ανά Περιφέρεια, µε κυρίαρχο όµως παράγοντα διαφοροποίησης τα οικονοµικά στοιχεία του Προγράµµατος ανά Περιφέρεια σύµφωνα µε τα ενταγµένα έργα. Ως προς τη συνάφεια του ΠΕΠ ΚΝΑ µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) , η σηµαντικότερη συµβολή του ΠΕΠ ΚΝΑ στο ΕΠΜ παρατηρείται στην προτεραιότητα «Επένδυση του 0,67% του ΑΕΠ για την Έρευνα και Καινοτοµία», στην οποία το ΠΕΠ ΚΝΑ συµβάλει µε τις Θεµατικές Προτεραιότητες που περιλαµβάνει και οι οποίες, είτε έχουν άµεση ισχυρή συµβολή, είτε έχουν άµεση µικρή συµβολή. Σύµφωνα δε µε τα ενταγµένα έργα στις Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

76 συγκεκριµένες ΘΠ αυξάνεται η συµβολή του ΠΕΠ ΚΝΑ στο ΕΠΜ. Η συµβολή δε, του συνόλου των παρεµβάσεων του ΠΕΠ ΚΝΑ στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Πολιτική Συνοχής, ως προγραµµατισµός παρεµβάσεων είναι σχετικά χαµηλή (0,059), ενώ αν ληφθούν υπόψη τα ενταγµένα έργα στο Πρόγραµµα, ο δείκτης αυτός αυξάνεται κατά περίπου 30%. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι κατά την υλοποίηση του Προγράµµατος αυξάνεται σηµαντικά ο δείκτης συνάφειας του Προγράµµατος µε τις ΣΚΓ για τη πολιτική Συνοχής. Τέλος, όσον αφορά στη συνάφεια του ΠΕΠ ΚΝΑ µε Στρατηγική «Ευρώπη 2020» και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαµψης της Οικονοµίας, οι δράσεις του ΠΕΠ ΚΝΑ, συµβάλλουν µε κονδύλια της τάξης των 709 εκατ. Ευρώ στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», τα οποία αντιπροσωπεύουν το 37% του συνόλου των ενταγµένων έργων στο ΠΕΠ ΚΝΑ, ενώ παράλληλα το Πρόγραµµα συµβάλλει σε όλες τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την ανάκαµψη της Οικονοµίας, εκτός από τη «µικροπίστωση», την «ανάπτυξη ικανοτήτων» και τις «δεξιότητες για την οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα». 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΤΩΝ Ως προς την ορθότητα και αξιοπιστία του συστήµατος ποσοτικών στόχων του Προγράµµατος, διαπιστώνεται ότι όσον αφορά στους δείκτες εκροών, τηρούνται σε γενικές γραµµές οι αρχές µετρησιµότητας και σαφήνειας σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, εκτός του Άξονα Προτεραιότητας 6 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον οποίο εξακολουθεί (και µετά την αναθεώρηση του 2012) να υφίσταται µεγάλο πλήθος δεικτών, µη τηρούµενης της αρχής της αναλογικότητας. Επιπλέον, όσον αφορά στους δείκτες αποτελέσµατος, ειδικά στην περίπτωση του Άξονα Προτεραιότητας 6 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αναφέρονται στην επιχειρηµατικότητα και ψηφιακή σύγκλιση, δηµιουργούνται ζητήµατα σαφήνειας, µετρησιµότητας και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να παρακολουθείται µέσω αυτών των δεικτών η επιτευξιµότητα των στόχων. Τα τηρούµενα δε στοιχεία στο ΟΠΣ, που αφορούν δείκτες αποτελέσµατος και επιπτώσεων, ιδιαίτερα, όσον αφορά στους δείκτες απασχόλησης, σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν προβλήµατα εγκυρότητας. Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, κυρίως όσον αφορά στους δείκτες αποτελέσµατος και επιπτώσεων, θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές ενέργειες στα αντίστοιχα στοιχεία του ΟΠΣ, ενώ για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της ποσοτικοποίησης των στόχων απαιτούνται έρευνες πεδίου ή case studies. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το πλέγµα δεικτών του Προγράµµατος, κατά ένα πολύ µεγάλο βαθµό παρέχει εν δυνάµει τη δυνατότητα αποτελεσµατικής παρακολούθησης και αξιολόγησης. Αµβλύνεται όµως η δυνατότητα αποτελεσµατικής παρακολούθησης και αξιολόγησης, λόγω των προβληµάτων που αναφέρθηκαν αναφορικά µε την εγκυρότητα / αξιοπιστία και επικαιρότητα συµπλήρωσης και καταχώρησης στο ΟΠΣ των «εργαλείων» / µέσων αρχικής αποτύπωσης των πρωτογενών στοιχείων υλοποίησης και διαχείρισης (π.χ. Εξαµηνιαία ελτία Παρακολούθησης της Υλοποίησης, συµβάσεις κάτω των ορίων της Οδηγίας, καθώς και λανθασµένη αποτύπωση δεικτών και στόχων στα Τ Π). Για το δεικτη εκροών «Αριθµός έργων άµεσης ενίσχυσης επενδύσεων στις ΜΜΕ, εκ των οποίων: αριθµός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν» (δείκτες κορµού), καθώς και για ορισµένους δείκτες αποτελέσµατος, απαιτούνται έρευνες πεδίου ή case studies, προκειµένου να εκτιµηθούν οι τιµές τους. Επίσης, για τους δείκτες που αφορούν σε δηµιουργούµενη απασχόληση, είτε κατά την υλοποίηση, είτε και κατά τη λειτουργία, ιδιαίτερα σε έργα / πράξεις δηµόσιων υποδοµών, απαιτούνται case studies δειγµατοληπτικά για συγκεκριµένες κατηγορίες πράξεων, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

77 προκειµένου να επικαιροποιηθούν / διορθωθούν, εφ όσον απαιτηθεί, οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι εκτίµησής τους. 4. ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Από το σύνολο των δεικτών του Προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των δεικτών κορµού, δέκα (10) σχετίζονται απολύτως µε αντίστοιχους δείκτες ΕΣΠΑ. Από το σύνολο των παραπάνω δέκα (10) δεικτών του ΠΕΠ ΚΝΑ που συµβάλλουν στους αντίστοιχους δείκτες του ΕΣΠΑ, οι πέντε (5) είναι δείκτες µόνο του «Προγράµµατος» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) είναι δείκτες του ΑΠ 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Από τους υπόλοιπους δείκτες, οι περισσότεροι αναφέρονται στους αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας και των τριών Περιφερειών, ή τουλάχιστον σε Άξονες Προτεραιότητας δύο Περιφερειών. Ως εκ τούτου, αν και σε ορισµένες περιπτώσεις κάποιοι από αυτούς τους δείκτες δεν συνάδουν µε την αρχή της αναλογικότητας, ενώ ανταποκρίνονται στις υπόλοιπες βασικές αρχές της µετρησιµότητας και της σαφήνειας, δεν τίθεται θέµα αλλαγών / τροποποιήσεων και κατ ακολουθία δεν υπάρχει περίπτωση επίδρασης στο σύστηµα δεικτών του ΕΣΠΑ. Ένα ζήτηµα τίθεται για ελάχιστους από αυτούς τους δείκτες, οι οποίοι αναφέρονται κυρίως σε περιβαλλοντικούς στόχους και των οποίων, η επίτευξη των στόχων τους µέσω του ΠΕΠ ΚΝΑ είναι πολύ χαµηλού βαθµού και προοπτικά, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι τους. Σε αυτή την περίπτωση όµως, η µη επίτευξη των στόχων τους καλύπτεται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, µε δεδοµένο ότι οι προβλεπόµενες αντίστοιχες πράξεις χρηµατοδοτούνται από το συγκεκριµένο Τοµεακό Πρόγραµµα. 5. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Με βάση τα ενταγµένα έργα, συνυπολογίζοντας τις αναµενόµενες εκπτώσεις των αναδόχων για τα µη συµβασιοποιηµένα έργα / υποέργα, εκτιµήθηκε ότι θα δηµιουργηθεί απασχόληση της τάξης πλησίον των ανθρωποετών. Με δεδοµένο το άµεσο και εντεινόµενο πρόβληµα µείωσης της απασχόλησης και αύξησης της ανεργίας στην Χωρική Ενότητα ΚΝΑ, η δηµιουργία απασχόλησης κατά την υλοποίηση των δράσεων / έργων του ΠΕΠ, αποτελεί ένα σηµαντικό αποτέλεσµα της εφαρµογής του Προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη ότι για τα επόµενα δύο χρόνια µέχρι τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου µένει να υλοποιηθεί πάνω από το 35% του Προγράµµατος. Επίσης, οι δράσεις που έχουν ενταχθεί και χρηµατοδοτούνται από το ΠΕΠ ΚΝΑ, δηµιουργούν σηµαντικό αριθµό θέσεων εργασίας κατά τη λειτουργία τους, πέραν εκείνης της απασχόλησης που δηµιουργούν κατά την υλοποίησή τους. Το γεγονός αυτό καθιστά το Πρόγραµµα ως ένα σηµαντικό παράγοντα άµβλυνσης του έντονου προβλήµατος µείωσης της απασχόλησης και αύξησης της ανεργίας στη Χωρική Ενότητα ΚΝΑ, ως την πλέον αρνητική επίπτωση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης και οικονοµικής ύφεσης στη Χώρα. Ο συνολικός αριθµός άµεσων µικτών θέσεων απασχόλησης που θα δηµιουργηθούν από τις δράσεις του ΠΕΠ ΚΝΑ, όταν αυτές ολοκληρωθούν, εκτιµάται στις 2.476, όταν όµως θα έχουν αποδώσει πλήρως οι χρηµατοδοτούµενες επενδύσεις. 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας ως κρίσιµη βάση τις αρχές της Πράσινης Ανάπτυξης, από την ενδελεχή εξέταση του πεδίου εφαρµογής του ΠΕΠ ΚΝΑ, διαπιστώνεται ότι στη Χωρική Ενότητα «Κρήτης και Νήσων Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

78 Αιγαίου» υλοποιείται ένας σηµαντικός αριθµός περιβαλλοντικών παρεµβάσεων, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Οι περιβαλλοντικές αυτές παρεµβάσεις αφορούν κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη κινδύνων, µε έµφαση στην ορθολογική διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στην ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων, καθώς και, έστω σε µικρότερο βαθµό, στην προστασία της ποιότητας της ατµόσφαιρας µέσα από τους Άξονες Προτεραιότητας του Νοτίου Αιγαίου. Επίσης, διαπιστώνεται σηµντική συµβολή στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, µε σεβασµό στο περιβάλλον, µέσω µιας σειράς σηµαντικών παρεµβάσεων αστικής αναζωογόνησης, κυρίως στις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου. Πέραν όµως αυτών των δράσεων, ένας σηµαντικός αριθµός παρεµβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράµµατος, συµβάλλουν κατά ένα µέρος, έστω και έµµεσα αλλά ορισµένες και άµεσα στη πράσινη ανάπτυξη. Παράλληλα όµως, στη Χωρική Ενότητα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, πέραν των σχετικών παρεµβάσεων του ΠΕΠ, πραγµατοποιούνται παρεµβάσεις, όσο και στο πλαίσιο λοιπών τοµεακών προγραµµάτων. 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΤΗΣ ΜΗ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ Στο πλαίσιο της εφαρµογής του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις και διαδικασίες και υλοποιούνται δράσεις, προκειµένου να επιτευχθεί η αρχή της µη διάκρισης, λόγω του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων και ειδικότερα, της πρόσβασης σε αυτά στο επίπεδο, µε ενσωµάτωση των αρχών αυτών στο επίπεδο της εταιρικής σχέσης, των διαδικασιών επιλογής Πράξεων και της διαχείρισης και εφαρµογής. Πέραν αυτών όµως των δεδοµένων οριζόντιας εφαρµογής και συµµόρφωσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τις αρχές της ισότητας των φύλων, της µη διάκρισης και της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ, στο πλαίσιο εφαρµογής του Προγράµµατος έχουν ενταχθεί εξειδικευµένες πράξεις µε βάση τις αρχές της µη διάκρισης και της προσβασιµότητας, όπως ειδικά συστήµατα προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες στις παραλίες των νησιών, κατασκευή και εξοπλισµός Ειδικών Σχολείων για µαθητές µε προβλήµατα µάθησης, έκδοση φυλλαδίων µε σύστηµα Μπράιγ για επισκέψιµα µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους. 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Η ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Ένας πολύ σηµαντικός αριθµός παρεµβάσεων της Χωρικής Ενότητας ΚΝΑ κατά την περίοδο πραγµατοποιείται στο πλαίσιο εφαρµογής των οκτώ (8) Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, αλλά και στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Οι παρεµβάσεις των Τοµεακών Προγραµµάτων στη Χωρική Ενότητα ΚΝΑ σε επίπεδο ένταξης έργων, καλύπτουν προϋπολογισµό 2,76 δισ. Ευρώ. Το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος των παραπάνω παρεµβάσεων, προϋπολογισµού 2,42 δισ. Ευρώ είναι από τα Τοµεακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, ενώ το σύνολο των ενταγµένων έργων στη Χωρική Ενότητα ανέρχεται σε 4,7 δισ. Από τα Τοµεακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, πρώτο σε συµµετοχή είναι το ΕΠ «Προσπελασιµότητα», ακολουθεί το ΕΠΑΕ, σε τρίτη σειρά το ΕΠΠΕΡΑΑ ακολουθούν το ΕΠΑΝΑ και το «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (τέταρτο και πέµπτο κατά σειρά Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

79 συµµετοχής αντίστοιχα), ενώ το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», είναι έκτο κατά σειρά συµµετοχής από τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Όσον αφορά στην κατά τοµέα κατανοµή των παρεµβάσεων στη Χωρική Ενότητα, πρώτος είναι ο τοµέας των µεταφορικών υποδοµών, µε έργα στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΝΑ και του ΕΠ «Προσπελασιµότητα». Ακολουθεί ο τοµέας του περιβάλλοντος, µε έργα στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΝΑ, του ΕΠΠΕΡΑΑ, του ΕΠΑΕ αλλά και του ΕΠ «Προσπελασιµότητα». Τρίτος είναι ο τοµέας «Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα», µε έργα στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΝΑ και του ΕΠΑΕ. Ακολουθεί, µε σηµαντική διαφορά από τους προηγούµενους, ο τοµέας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», µε δράσεις στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» και ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση», ακολουθεί ο τοµέας των κοινωνικών υποδοµών, µε έργα αποκλειστικά στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΝΑ, ακολουθούµενος από τον τοµέα «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» και παρεµβάσεις στο πλαίσιο των ΕΠ «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση»,«Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» και «ιοικητική Μεταρρύθµιση». Επόµενος είναι ο τοµέας «Τουρισµός/Πολιτισµός», µε έργα στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΝΑ και του ΕΠΑΕ και ακολουθεί ο τοµέας «Ψηφιακή Σύγκλιση», µε παρεµβάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΚΝΑ, του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», καθώς και του ΕΠ «Προσπελασιµότητα». Επίσης, υπάρχει και ένας αριθµός παρεµβάσεων στους τοµείς της Τεχνικής Βοήθειας και της ιοικητικής Μεταρρύθµισης, µε περιορισµένους πόρους, συγκριτικά µε τους προαναφερθέντες τοµείς. 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΣΤΙΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Το ΠΕΠ ΚΝΑ συµβάλει µε τη στρατηγική του, αλλά και µε τις παρεµβάσεις που υλοποιούνται, στις δύο από τις τρεις Χωρικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, αυτήν της «Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης» και της «Ανάπτυξης της Υπαίθρου». Οι Κωδικοί Θέµατος Προτεραιότητας που συµβάλουν στις δύο Χωρικές Προτεραιότητες είναι κατά κύριο λόγο οι ΚΘΠ 61 «Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», 81 «Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραµµατικού σχεδιασµού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δηµιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων», 82 «Εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους λόγω ελλείµµατος προσβασιµότητας και χωρικού κατακερµατισµού» και 83 «Ειδικές δράσεις για την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόµενους µε το µέγεθος της αγοράς». 10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Γενικώς, δεν διαπιστώνονται θεσµικά και διοικητικά κενά σε ότι αφορά το σύστηµα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του ΠΕΠ ΚΝΑ. Όσον αφορά στους µηχανισµούς εφαρµογής του Προγράµµατος, οι οποίοι κατά κύριο λόγο αφορούν στη διαχείριση και στην υλοποίηση του Προγράµµατος, ήτοι στη ιαχειριστική Αρχή, στις Ενδιάµεσες ιαχειριστικές Αρχές (ως ΕΦ ), και στους άλλους Ενδιάµεσους Φορείς ιαχείρισης, καθώς και στους ικαιούχους, διαπιστώνονται τα εξής: Η ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος διαδραµατίζει ένα ρόλο παρακολούθησης της υλοποίησης της εφαρµογής του Προγράµµατος, µε µικρή έως ελάχιστη συµµετοχή στη διαχείριση του Προγράµµατος. Οι Ενδιάµεσες ιαχειριστικές Αρχές των τριών Περιφερειών, διαχειρίζονται το µεγαλύτερο µέρος Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

80 του Προγράµµατος, ιδιαίτερα εκείνες των Περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου. Οι υπόλοιποι Ενδιάµεσοι Φορείς ιαχείρισης δράσεων του Προγράµµατος, κυρίως όσον αφορά στη συγκεκριµένη λειτουργία τους για τις δράσεις και κονδύλια που τους έχουν εκχωρηθεί από το ΠΕΠ ΚΝΑ, είναι πολυδιασπασµένοι, µε διαχείριση οµοειδών δράσεων µε εκείνες που διαχειρίζονται οι Ε Α, ή ακόµα και µε διπλές εκχωρήσεις σε άλλους Ενδιάµεσους Φορείς ιαχείρισης (κυρίως για τους Άξονες Προτεραιότητας του Νοτίου Αιγαίου). Αναφορικά µε τους ικαιούχους πράξεων του Προγράµµατος, οι οποίοι αποτελούν τον κρισιµότερο παράγοντα των µηχανισµών υλοποίησης του Προγράµµατος, για την πρόοδο του Προγράµµατος και όσον αφορά στη βελτίωση του µέρους αυτού των µηχανισµών / φορέων εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, από την έναρξη εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων προβλέφθηκε θεσµικά η πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας των εν δυνάµει δικαιούχων πράξεων των Προγραµµάτων. Παράλληλα κατά τη διάρκεια εφαρµογής των Προγραµµάτων και του ΠΕΠ ΚΝΑ, έχουν εφαρµοσθεί µέτρα για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη των δικαιούχων πράξεων του Προγράµµατος µε την ανάθεση σε εξειδικευµένους συµβούλους, από τις Ε Α ή και από την ΜΟ, ή / και από άλλους φορείς (π.χ. ΕΕΤΑΑ), έργων υποστήριξης επιλεγµένων δικαιούχων ή για το σύνολο των έργων που υλοποιούν. Παρ όλα αυτά, τα προβλήµατα σ αυτό το επίπεδο των µηχανισµών εφαρµογής του Προγράµµατος δεν έχουν επιλυθεί σε ικανοποιητικό βαθµό και οι ελλείψεις δεν έχουν καλυφθεί, συµβάλλουσας αρνητικά και της οικονοµικής κρίσης και ύφεσης και των ενεργειών επίλυσης του δηµοσιονοµικού προβλήµατος της Χώρας και µέσω συγκράτησης σε χαµηλά επίπεδα του αριθµού προσωπικού των δηµόσιων υπηρεσιών / φορέων που τυγχάνει να είναι ικαιούχοι πράξεων του Προγράµµατος. Επιπρόσθετα προβλήµατα δηµιουργήθηκαν κατά τα πρώτα έτη εφαρµογής του «Καλλικράτη». Σε γενικές γραµµές, η δυνατότητα των περισσότερων ικαιούχων να ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες προετοιµασίας, ένταξης και παρακολούθησης των έργων του ΠΕΠ ΚΝΑ είναι σχετικά περιορισµένη. Ενώ, τα περισσότερα προβλήµατα ανταπόκρισης των ικαιούχων εντοπίζονται κυρίως στο επίπεδο των µικρών ήµων και παρατηρούνται κατά τη φάση του προγραµµατισµού/προετοιµασίας και ωρίµανσης έργων, καθώς και στη φάση της συµβασιοποίησης. Όσον αφορά στη συνεργασία / συντονισµό, µια από τις παραµέτρους που αµβλύνουν την αποτελεσµατική και συνεκτική διαδικασία εφαρµογής του Προγράµµατος είναι η αδιευκρίνιστη και θεσµικά ή διοικητικά ασαφώς καθορισµένη έννοια της συνεργασίας µεταξύ των επιτελικών / συντονιστικών Ειδικών Υπηρεσιών. Αντίθετα, αναφορικά µε τον συντονισµό των περιφερειακών µηχανισµών διαχείρισης του Προγράµµατος µε τους αντίστοιχους κεντρικούς διαχειριστικούς µηχανισµούς των Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο και δη των Τοµεακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ διαπιστώνεται, αλλά και αναφέρεται από τους φορείς διαχείρισης του ΠΕΠ ΚΝΑ, ότι αυτός ο συντονισµός λειτουργεί σχετικά ικανοποιητικά, εξυπηρετώντας την συµπληρωµατικότητα και τη συνέργεια των δράσεων του ΠΕΠ ΚΝΑ µε τα αντίστοιχα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Όσον αφορά στο σύστηµα αξιολόγησης και επιλογής των προς ένταξη πράξεων, αυτό λειτουργεί ικανοποιητικά, µε ανάγκη άµβλυνσης/ελαστικοποίησης ορισµένων κριτηρίων ως προς την ωριµότητα των έργων, προκειµένου να εντάσσονται τα καταλληλότερα αναπτυξιακά έργα, υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας ολοκλήρωσής τους εντός της προγραµµατικής περιόδου. Η διασφάλιση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης του ΠΕΠ αντανακλάται σε συγκεκριµένα µέτρα που έχουν ληφθεί και αναφέρονται αναλυτικά στα προηγούµενα, ενώ στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης µε φορείς και εταίρους από τις τρεις Περιφέρειες, πέραν εκείνων των µελών που εκπροσωπούν Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

81 κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους κεντρικού επιπέδου, δηµιουργεί κατά κάποιο τρόπο την καθ υπερβολή λειτουργία της Εταιρικής σχέσης στην εφαρµογή του ΠΕΠ, όταν εταίροι µιας Περιφέρειας αποφασίζουν για την εφαρµογή του ΠΕΠ σε άλλη Περιφέρεια. Η τήρηση της συµβατότητας των υλοποιούµενων δράσεων µε τις κοινοτικές πολιτικές, πέραν των κριτηρίων ένταξης, διασφαλίζεται µε τις επιτόπιες επαληθεύσεις που διενεργούν οι αρµόδιες Μονάδες της Ε Α. Αναφορικά µε το σύστηµα ελέγχου διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και δεσµεύσεις του Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου, ενώ σύµφωνα µε τις απόψεις των στελεχών των φορέων διαχείρισης, διαπιστώνονται ορισµένες αδυναµίες, όπως η χαµηλή επάρκεια και η ετοιµότητα των ικαιούχων / Φορέων Υλοποίησης ως προς την πλήρη τεκµηρίωση της ορθής υλοποίησης των έργων σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο, οι επικαλύψεις διαδικασιών επαληθεύσεων και ελέγχου, οι οποίες αν και συµπληρωµατικές στο Σ Ε, στην πραγµατοποίησή τους υπάρχουν περιπτώσεις επικαλύψεων, η µη οµογενοποιηµένη / κοινή αντιµετώπιση οµοειδών περιπτώσεων ευρηµάτων από την Αρχή Ελέγχου. Ως προς την επάρκεια και καταλληλότητα των προβλεπόµενων µηχανισµών και διαδικασιών αξιολόγησης του ΠΕΠ ΚΝΑ, υπό την έννοια της εξειδίκευσης των διαδικασιών αξιολόγησης του Προγράµµατος, είναι υψηλού βαθµού 11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΘΕΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Όσον αφορά στην αξιολόγηση της φυσικής προόδου υλοποίησης του ΠΕΠ ( είκτες Αποτελεσµατικότητας), διαπιστώνεται ότι υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, αλλά και µεταξύ κατηγοριών δράσεων εντός του Άξονα Προτεραιότητας. Από την ανάλυση της φυσικής προόδου, προκύπτει ικανοποιητική πρόοδος για σηµαντικό αριθµό Θεµατικών Προτεραιοτήτων ανά Άξονα, µε σηµαντικότερη την πρόοδο των: ΚΘΠ 8 των ΑΠ 4,5 και 6, αλλά και των ΚΘΠ 23 του ΑΠ 1, 22 και 43 του ΑΠ 3, 44, 45 και 75 του ΑΠ 7, 45 και 58 του ΑΠ 8, 75 του ΑΠ 9 και 58 και 77 του ΑΠ 10Για τις υπόλοιπες Θεµατικές Προτεραιότητες, είτε τα έργα τους παρουσιάζουν χαµηλή ή πολύ χαµηλή φυσική υλοποίηση, είτε δεν υπάρχουν ενταγµένα έργα. Σε ότι αφορά στην αποτελεσµατικότητα του ΠΕΠ ΚΝΑ, συνδυάζοντας την φυσική πρόοδο µε τη σηµαντικότητα / βαρύτητα των υλοποιούµενων έργων στο σύνολο του ΠΕΠ, ο σχετικός δείκτης αποτελεσµατικότητας υπολογίζεται σε 0,72 (72% σταθµισµένη υλοποίηση του συνολικού φυσικού αντικειµένου του Προγράµµατος), τιµή η οποία είναι υψηλή, κυρίως λόγω της υψηλής τιµής του δείκτη σταθµισµένης φυσικής αποτελεσµατικότητας των τριών Αξόνων Προτεραιότητας 1, 4 και 6, οι οποίοι αναφέρονται στην Επιχειρηµατικότητα και Ψηφιακή Σύγκλιση των Περιφερειών Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου (ΑΠ 4 και 6) και στις Υπηρεσίες και Υποδοµές Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης (ΑΠ 1). Η σηµαντική αποτελεσµατικότητα φυσικής υλοποίησης των ΑΠ που αναφέρονται στην Επιχειρηµατικότητα, στην παρούσα συγκυρία της οικονοµικής κρίσης και ύφεσης, αλλά και η µέση αποτελεσµατικότητα φυσικής υλοποίησης των ΑΠ µε µεγάλη χρηµατοδοτική βαρύτητα στο Πρόγραµµα, συµβάλλουν στην «εξυπηρέτηση» των αναπτυξιακών στόχων του Προγράµµατος. Ως προς την τρέχουσα οικονοµική υλοποίηση του ΠΕΠ και των τεθέντων χρηµατοδοτικών στόχων, µέχρι 31/8/2013, το Πρόγραµµα παρουσίαζε συνολικό ποσοστό απορρόφησης 63,1% επί της συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης του, διαγράφοντας ικανοποιητική Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

82 πορεία υλοποίησης, µε συµβάσεις ως προς τον προϋπολογισµό του της τάξης του 103,2%, ενώ ο προϋπολογισµός ενταγµένων έργων αντιπροσωπεύει το 166,6% του προϋπολογισµού του. Στην ικανοποιητική εικόνα του συνολικού ΠΕΠ ΚΝΑ ως προς το κριτήριο της απορρόφησης, ιδιαίτερα θετική συµβολή έχουν οι Άξονες Προτεραιότητας 4, 6 και 1 (Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου και Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Κρήτης), στο πλαίσιο των οποίων έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες οι οποίες φθάνουν το 74,4%, το 223,4% και το 81,9%, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, οι 3 αυτοί Άξονες Προτεραιότητας έχουν τα υψηλότερα ποσοστά και ως προς τα ενταγµένα έργα, σε σύγκριση µε τους λοιπούς Άξονες. Παρ όλα αυτά, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η πολύ µεγάλη υπέρβαση δαπανών του Άξονα Προτεραιότητας 6 (223,4%, δαπάνες ως προς τον προϋπολογισµό του) καθιστά χωρίς πρακτική αξία αυτή την υπεραπορρόφηση, µε δοµένο ότι δεν είναι δυνατό να δηλωθούν στην Επιτροπή οι δαπάνες στο σύνολό τους. Η παραπάνω εικόνα και πορεία προόδου οικονοµικής εφαρµογής του Προγράµµατος, σε συνδυασµό µε την πρόοδο φυσικής εφαρµογής του, όπως αυτή εκφράζεται µε τους δείκτες αποτελεσµατικότητας και τον βαθµό επίτευξης των στόχων των δεικτών, προσδιορίζει την αποδοτικότητα του Προγράµµατος και των διακριτών µερών του (Άξονες Προτεραιότητας, ΚΘΠ και κατηγορίες πράξεων), εκφραζόµενη µε τον δείκτη αποδοτικότητας και το µοναδιαίο κόστος. Ο δείκτης αποδοτικότητας του ΠΕΠ ΚΝΑ φθάνει το 1,14, ενώ ως προς τους Άξονες Προτεραιότητας η µέγιστη τιµή παρατηρείται στον ΑΠ 7 (1,257) και η χαµηλότερη στον ΑΠ 10 (0,965). Η τιµή του δείκτη πάνω από τη µονάδα θεωρείται ικανοποιητική, ίση µε τη µονάδα θεωρείται αποδεκτή και κάτω (µικρότερη) από τη µονάδα θεωρείται µη ικανοποιητική, πάντα σε σχέση µε την κλίµακα διαφοράς από τη µονάδα. Σύµφωνα µε αυτή την κατάταξη, όλοι οι Άξονες Προτεραιότητας του ΠΕΠ ΚΝΑ παρουσιάζουν ικανοποιητικούς (όλοι, µε εξαίρεση τον 10, πάνω από τη µονάδα) δείκτες αποδοτικότητας, φαινόµενο όµως το οποίο οφείλεται κυρίως στην µέση απορροφητικότητα πόρων, µε µία ικανοποιητική µέση αποτελεσµατικότητα φυσικής υλοποίησης. Εντός του 2014 πραγµατοποιήθηκε η 3η αναθεώρηση του Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. C(2014) 9874 final/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αναθεώρηση είχε στόχο την κάλυψη της υπερδέσµευσης των Αξόνων 1 και 8 του Προγράµµατος ώστε να είναι δυνατή η εκταµίευση των κοινοτικών πόρων που αντιστοιχούν στην εν λόγω υπερδέσµευση έτσι ώστε οι πόροι αυτοί να συνυπολογιστούν στην εφαρµογή του κανόνα ν+2 για το έτος Αναλυτικά στοιχεία για την αναγκαιότητα της αναθεώρησης, τις βασικές κατευθύνσεις και τις αλλαγές στο ΕΠ δίνονται στην παράγραφο 1.4 της έκθεσης Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Οι βασικές αρχές που διέπουν την περιβαλλοντική παρακολούθηση είναι: Ο έγκαιρος εντοπισµός των απρόβλεπτων δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση του ΕΠ. Η λήψη κατάλληλων επανορθωτικών µέτρων και όχι ο έλεγχος της υλοποίησης του ΕΠ. Τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα απαιτείται να προταθούν, σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ΕΠ δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που δεν είχαν προβλεφθεί ή προκύψουν νέες υποχρεώσεις από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

83 Το πεδίο και ο χαρακτήρας των περιβαλλοντικών πληροφοριών παρακολούθησης εξαρτώνται από το είδος και το επίπεδο των περιβαλλοντικών πληροφοριών του ΕP, καθώς και από τις προβλεπόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που εντοπίζονται στην αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Στις 28/2/2012, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ράσεων (ΕΥΣΠΕ ) διαβίβασε στο ΥΠΑΑΥΜ, το έντυπο αξιολόγησης της ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του ΕΠ ΚΝΑ που εκπονήθηκε το 2011 και έχει περίοδο αναφοράς τα έτη Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΝΑ παρακολουθείται ένα σύνολο «περιβαλλοντικών» δεικτών, που αντιστοιχεί στην πλειοψηφία των Αξόνων Προτεραιότητας και των περιβαλλοντικών συνιστωσών. Πιο συγκεκριµένα, οι ΑΠ του "ΕΠ Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου", που εξετάστηκαν στην Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης για τα έτη , είναι οι: ΑΠ 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Κρήτης ΑΠ 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Βορείου Αιγαίου ΑΠ 3: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Νοτίου Αιγαίου ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Νοτίου Αιγαίου ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Κρήτης ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Βορείου Αιγαίου ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Νοτίου Αιγαίου ΑΠ 10: Χωρική Συνοχή και Συνεργασία Νοτίου Αιγαίου Από την περιβαλλοντική παρακολούθηση έχουν εξαιρεθεί οι Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5, που αφορούν στην "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα" στις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου. Η αξιολόγηση της έκθεσης καταλήγει στα εξής συµπεράσµατα: Για την παρακολούθηση του προγράµµατος, ως προς την επίπτωσή του στο Περιβάλλον, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα οµοιογενές σύστηµα περιβαλλοντικών δεικτών και για τις 3 Περιφέρειες παρέµβασης, όπου θα περιλαµβάνονται και οι κατάλληλοι δείκτες κορµού του εγκεκριµένου ΕΠ, έτσι ώστε να αποτιµώνται συνολικά οι επιπτώσεις από τις δράσεις του ΕΠ. Ιδιαίτερα σηµαντικός, για την παρακολούθηση και εκτίµηση των επιπτώσεων, είναι ο προσδιορισµός των τιµών βάσης και στόχου των δεικτών. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου, υπάρχουν δείκτες µε προσδιορισµένες τιµές βάσης και στόχου στο εγκεκριµένο προγραµµατικό κείµενο. Τα σχετικά στοιχεία είναι απαραίτητο να αναφέρονται στις Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης ή να αιτιολογείται η µεταβολή/παράλειψή τους. Η αναφορά στην αξιολόγηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιδράσεων από την υλοποίηση του ΕΠ και η συσχέτιση των αποτελεσµάτων µε το κεφάλαιο της ΣΜΠΕ του Προγράµµατος, που αναφέρεται στην εκτίµηση των επιπτώσεων, αποτελούν ζητήµατα, στα οποία είναι σκόπιµο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη σύνταξη της επόµενης έκθεσης. Με την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του Προγράµµατος και την επανεξέταση και περαιτέρω επεξεργασία του «συστήµατος» των δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης είναι βέβαιο ότι η επόµενη ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, καθώς και η συγκριτική Έκθεση, θα οδηγήσουν σε εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του ΕΠ, ώστε να καταστεί δυνατό να ληφθούν, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται, τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα ή µέτρα Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

84 άµβλυνσης των επιπτώσεων. Για το έτος 2014 δεν έχουν υποβληθεί οι Ετήσιες Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 2.1. Συνεισφορά του Προγράµµατος στο ΕΣΠΑ Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ στο ΕΣΠΑ έως το έτος αναφοράς (2014). Ανά Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, στον οποίο υπάρχουν ενταγµένα έργα (Πράξεις) στο ΕΠ, αποτυπώνονται: οι Κωδικοί Θεµατικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) των ενταγµένων έργων που συµβάλλουν στο συγκεκριµένο στόχο η κοινοτική συνδροµή των ενταγµένων έργων του ΕΠ, που συµβάλλουν στο συγκεκριµένο στόχο (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά) οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν τα έργα και οι δείκτες του ΕΠ (κορµού, εκροών και αποτελέσµατος), στους οποίους συµβάλλουν τα ενταγµένα έργα. Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζεται η συµβολή των παρεµβάσεων του ΕΠ έως το έτος αναφοράς (2014) στην εφαρµογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής Ανά ΚΣΚΓ αποτυπώνονται: οι Κωδικοί Θεµατικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) των ενταγµένων έργων που συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ η κοινοτική συνδροµή των ενταγµένων έργων του ΕΠ, που συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά) οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν τα έργα. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

86 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. Συνεισφορά του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»" στην εφαρµογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Κοινοτική Συνδροµή ενταγµένων έργων). Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΚΘΠ ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ 8 ΑΠ 9 ΑΠ 10 ΣΥΝΟΛΟ Κυριότερες κατηγορίες πράξεων / υλοποιηθείσες και σε εξέλιξη δράσεις [ονοµαστικά] Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορµού που σηµειώνουν φυσική πρόοδο Θεµατικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι 1. Αύξηση της εξωστρέφειας & των εισροών ξένων άµεσων επενδύσεων 2. Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας 05,06, 08, , , , , ,6 Επιχειρηµατικά σχέδια µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τοµέα τουρισµού) µέσω του αναπτυξιακού νόµου Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηµατικότητας (ΤΕΠΙΧ) Σύσταση Ταµείου ΕΛΤΕπ ΜΜΕ Σύσταση Ταµείου χαρτοφυλακίου JEREMIE Ολοκληρωµένα προγράµµατα ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας ηµιουργία ενίσχυση δοµών υποστήριξης επιχειρήσεων Περιβαλλοντικά σχέδια επιχειρήσεων Πράσινη επιχειρηµατικότητα Πράσινος τουρισµός ράσεις υποστήριξης φορέων του ενεργειακού τοµέα Εκσυγχρονισµός των επιχειρηµατικών υποδοµών Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και γενική τουριστική προβολή, δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης µε αξιοπ/ση ΤΠΕ Ανάπτυξη, Βελτίωση και Εκσυγχρονισµός των υποδοµών τουρισµού. Κορµού Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται (µεικτές, ισοδύναµες θέσεις πλήρους απασχόλησης) - Άµεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ: (στόχος: 2.640). Επαγόµενες επενδύσεις: 130,7 εκ. (στόχος: 372) 3. ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας , , , ,6. Κορµού: Αριθµός έργων τουρισµού: 9 (στόχος: 873) 4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος , , , , ,1 Ανάπτυξη -βελτίωση υποδοµών στην προσχολική, α βάθµια, β βάθµια και γ' βάθµια εκπαίδευση Προµήθεια εξοπλισµού Σχολικές αίθουσες που αναβαθµίζονται / κατασκευάζονται: 354 (στόχος: 380). Κορµού Αριθµός ωφελούµενων µαθητών: (στόχος: ):. Κορµού: Αριθµός Έργων Εκπαίδευσης: 76 (στόχος: 104) 5. Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης 02, 04,07, , , , ,5 Ενίσχυση υφιστάµενων υποδοµών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Επιχειρηµατικά σχέδια µικρών, πολύ µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων Ενίσχυση νέων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΤΑ Κουπόνια καινοτοµίας για µικροµεσαίες επιχειρήσεις (voucher for SMEs) ηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (spin off spin out) Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού.κορµού: Αριθµός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης: 3 (στόχος: 3) 6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης. 10, 11,12, 13,14, , ,7 Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ηµόσιας ιοίκησης για τον πολίτη Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσµατικότητας ηµοσίου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ Ενίσχυση εξοπλισµού (ΕΤΠΑ) Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE στην περιοχή της Ψηφιακής Σύγκλισης Ενίσχυση δοµών υποστήριξης επιχειρήσεων ΤΠΕ Ψηφιακές υπηρεσίες προς φορείς (Υπουργεία, ήµοι). Κορµού: Αριθµός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας: 10 (στόχος: 202) Χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις για ενσωµάτωση ΤΠΕ στην καθηµερινή τους λειτουργία: 332 (στόχος: 600) Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

87 Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΚΘΠ ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ 8 ΑΠ 9 ΑΠ 10 ΣΥΝΟΛΟ Θεµατικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι 7. Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων 8. ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση Κυριότερες κατηγορίες πράξεων / υλοποιηθείσες και σε εξέλιξη δράσεις [ονοµαστικά] Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορµού που σηµειώνουν φυσική πρόοδο 9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 77, , , , , ,5 Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί Ανάπτυξη δοµών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης ειδικών κοινωνικών οµάδων 10. Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης & φροντίδας , , , , ,7 Επέκταση-ανάπτυξη -αναβάθµιση υποδοµών στην α, β' βάθµια και γ' βάθµια φροντίδα υγείας Αναβάθµιση υποδοµών, προµήθεια εξοπλισµού φορέων παροχής υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και δράσεις προάσπισης της δηµόσιας υγείας 'Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - µετασχηµατισµός ψυχιατρικών νοσοκοµείων - Νοσοκοµειακές κλίνες που δηµιουργούνται / αναβαθµίζονται (επί των υφιστάµενων) (%): 35 (στόχος: 83). Κορµού: Αριθµός έργων τοµέα Υγείας: 36 (στόχος: 54) 11. Ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη απασχόληση-κοινωνική συνοχή). 12. Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης 13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας 22,23, , , , , ,1 Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθµιση/ ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου & επαρχιακών οδών & περιφερειακών και τοπικών οδών Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθµιση λιµενικών υποδοµών. Κορµού: Χιλιόµετρα κατασκευασµένων/ αναβαθµισµένων δρόµων: 1957 (στόχος: 340). Κορµού: Αριθµός έργων τοµέα µεταφορών: 75 (στόχος: 100) Αριθµός λιµένων που αναβαθµίζονται: 10 (στόχος: 12) 14. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία 15. Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος 33,34, , ,1 44,45,46, 47,51, 53,54, , , , , ,3 ράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας Αναβάθµιση,Επέκταση & Κατασκευή νέων EEΛ Κατασκευή & αναβάθµιση εγκατ. ιαχείρισης στερεών αποβλήτων Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Έργα προστασίας & ολοκληρωµ. διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιµου νερού Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθµιση Εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Εκσυγχρονισµός / αναβάθµιση δικτύου ύδρευσης Έργα πρόληψης και διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου ύδρευσης Έργα πρόληψης, προστασίας,, ανάδειξης επιλεγµένων προστατευόµενων περιοχών Προµήθεια εξοπλισµού αντιπυρικής αντισεισµικής προστασίας και εκπόνηση υποστηρικτικών µελετών Εκπόνηση µελετών για κλιµατική αλλαγή Ανάπλαση τουριστικών περιοχών Οικίες που αναβαθµίζονται ενεργειακά: 466 (στόχος: 750) Ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας στον οικιακό τοµέα (GWh): 8,83 (στόχος: 5,5). Κορµού: Αριθµός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων: 30 (στόχος: 10). Κορµού: Επιπρόσθετος ισοδύναµος πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων: (στόχος: ) Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ): 15,95 (στόχος: 32). Κορµού: Επιπρόσθετος πληθυσµός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων: (στόχος: ) Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

88 Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΚΘΠ ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ 8 ΑΠ 9 ΑΠ 10 ΣΥΝΟΛΟ Θεµατικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι 16. Άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής Κυριότερες κατηγορίες πράξεων / υλοποιηθείσες και σε εξέλιξη δράσεις [ονοµαστικά] Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορµού που σηµειώνουν φυσική πρόοδο 17. Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. 58, 59, 60, , , , , ,4 Αποκατάσταση Μνηµείων Ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων Υποδοµές Σύγχρονου Πολιτισµού Ειδικές δράσεις εξισορρόπησης πρόσθετου κόστους (που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόµενους µε το µε µέγεθος της αγοράς Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Μνηµεία Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται: 25 (στόχος: 33) Χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής 18. Βιώσιµη αστική ανάπτυξη , , , ,6 Ολοκληρωµένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίµακας Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

89 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. Χρηµατοδοτική συµβολή των παρεµβάσεων του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» στην εφαρµογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής (Κοινοτική Συνδροµή Ενταγµένων Έργων) ΚΣΚΓ ΚΘΠ Καν. 1828/06 (1) ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ 8 ΑΠ 9 ΑΠ 10 ΑΠ 11 ΑΠ 12 ΣΥΝΟΛΟ Σχετικές κατηγορίες πράξεων ενταγµένων έργων [τίτλος] Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση 10, 22, 23, 30, 33, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, , , , , , , , , ,6 Βελτίωση/ κατασκευή / αναβάθµιση / ολοκλήρωση εθνικών, επαρχιακών, περιφερειακών και τοπικών οδών Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας Αναβάθµιση- Επέκταση και Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυµάτων και στερεών αποβλήτων Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Έργα προστασίας και ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιµου νερού Έργα πρόληψης, προστασίας,, ανάδειξης επιλεγµένων προστατευόµενων περιοχών Αποκατάσταση Μνηµείων Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων Υποδοµές Σύγχρονου Πολιτισµού Ανάπτυξη -βελτίωση υποδοµών στην προσχολική, α βάθµια, β βάθµια και γ'βάθµια εκπαίδευση Επέκταση-ανάπτυξη -αναβάθµιση υποδοµών στη β'βάθµια και γ'βάθµια φροντίδα υγείας Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη 02,04, 05, 06, 07, 08, 09,11, 12,13,14, , , , ,6 Επιχειρηµατικά σχέδια µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων Ενίσχυση υφιστάµενων υποδοµών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηµατικότητας Σύσταση Ταµείου ΕΛΤΕπ ΜΜΕ Σύσταση Ταµείου χαρτοφυλακίου JEREMIE Ολοκληρωµένα προγράµµατα ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας Προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠΕ Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα Ενίσχυση δοµών υποστήριξης επιχειρήσεων ΤΠΕ Ψηφιακές υπηρεσίες προς φορείς (Υπουργεία, ήµοι) Περιβαλλοντικά σχέδια επιχειρήσεων Πράσινη επιχειρηµατικότητα Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας , , ,9 ηµιουργία ενίσχυση δοµών υποστήριξης επιχειρήσεων Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής 57, , , , , ,3 Ολοκληρωµένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίµακας Σύσταση Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Προβολή θεµατικών µορφών τουρισµού και γενική τουριστική προβολή, δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης µε αξιοπ/ση ΤΠΕ Τεχνική βοήθεια 85, , , ,9 Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των Ε.Π. για την προπαρασκευή, την εφαρµογή και την παρακολούθηση των Ε.Π. Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , ,2 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

90 2.2. Συνεισφορά του Προγράµµατος στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Στο ΕΠΜ δίνεται προτεραιότητα σε πέντε τοµείς - όπως προκύπτουν από τους πέντε κυρίαρχους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - στο πλαίσιο των οποίων προτείνονται τα σηµαντικότερα µέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων: 1. Απασχόληση 2. Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 3. Περιβάλλον 4. Εκπαίδευση 5. Καταπολέµηση της φτώχειας 1. Το ΕΠ ΚΝΑ συµβάλλει στην επίτευξη του στόχου στον τοµέα της Απασχόλησης, κυρίως ενισχύοντας άµεσα και έµµεσα - µέσω κοινωνικών υποδοµών - την απασχόληση των γυναικών και των νέων. Σχετικές δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο των θεµατικών προτεραιοτήτων: ΘΠ 08/Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΘΠ 77/Υποδοµές στον τοµέα φροντίδας παιδιών ΘΠ 79/Άλλες κοινωνικές υποδοµές 2. Όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων στον τοµέα της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το ΕΠ ΚΝΑ συµβάλλει µέσω δράσεων ενίσχυσης υφιστάµενων υποδοµών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ενίσχυσης νέων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΤΑ, προώθησης της συνεργασίας παραγωγικών φορέων µε φορείς Ε&ΤΑ και της διεθνούς συνεργασίας στην Έρευνα και Τεχνολογία, δηµιουργίας καινοτόµων επιχειρήσεων κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (spin off και spin out), κουπονιών καινοτοµίας κ.ά. στο πλαίσιο των θεµατικών προτεραιοτήτων: ΘΠ 02/Υποδοµή (Ε&ΤΑ) (συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών µεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριµένες τεχνολογίες, ΘΠ 04/Συνδροµή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων), ΘΠ 07/Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την έρευνα και την καινοτοµία (καινοτόµες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήµια, υφιστάµενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.), ΘΠ 09/Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜ 3. Οι στόχοι που τίθενται στο ΕΠΜ στον τοµέα του περιβάλλοντος αφορούν κυρίως σε ενεργειακή εξοικονόµηση µεγάλης κλίµακας, αυξανόµενη χρήση εναλλακτικών µορφών ενέργειας, εισαγωγή βιοκαυσίµων κλπ. Το ΕΠ ΚΝΑ συµβάλλει σε µικρό βαθµό µέσω υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο των θεµατικών προτεραιοτήτων: ΘΠ 06/ Συνδροµή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση & χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωµάτωση καθαρών τεχνολογιών) ΘΠ 43 / Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας, Στους τοµείς της Εκπαίδευσης και της Καταπολέµησης της Φτώχειας οι στόχοι που τίθενται Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

91 µπορούν να υλοποιηθούν µέσω δράσεων ΕΚΤ και δεν αφορούν σε δράσεις των ΠΕΠ Συνεισφορά του Προγράµµατος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζεται η συµβολή του ΕΠ έως το έτος αναφοράς (2013) στους εθνικούς χρηµατοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (earmarking). Αποτυπώνονται ανά Στόχο: οι Κωδικοί Θεµατικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) και το σύνολο της κοινοτικής συνδροµής των ενταγµένων έργων, που συµβάλλουν στην ατζέντα της Λισσαβόνας προγραµµατικά στοιχεία για τη χρηµατοδοτική συµβολή στην ατζέντα της Λισσαβόνας. ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 Συµβολή του ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» στους εθνικούς χρηµατοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (earmarking) Εθνικοί στόχοι ΕΣΠΑ για το earmarking Συνεισφορά του ΠΕΠ Στόχος Κοινοτική Συνδροµή Ποσοστό Συνολικής Συνδροµής ΕΣΠΑ Κωδικοί θέµατος προτεραιότητας του ΠΕΠ που συµβάλλουν στο earmarking Σύνολο Κοινοτικής Συνδροµής (earmarked) κωδικών* θέµατος Προτεραιότηταςτου εγκεκριµένου ΠΕΠ (σύµφωνα µε κείµενο αρχικού σχεδιασµού) Σύνολο Κοινοτικής Συνδροµής ενταγµένων έργων (earmarked) κωδικών * θέµατος Προτεραιότητας του ΠΕΠ (1) (2) (3) (4) (5) (6) Σύγκλιση εκ ευρώ 61,9% 02, 08, 09, 30, , ,9 Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση 426 εκ. ευρώ 67% 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 34, 43, , ,2 * µε βάση τους κωδικούς ΘΠ που συµβάλλουν στη Στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα V του ΕΣΠΑ Συνεισφορά Προγράµµατος στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η οποία αποτελεί Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική και Κατεύθυνση µε επίπτωση και συνάφεια µε τις παρεµβάσεις του ΕΠ («Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, µε τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη»). Στο πλαίσιο αυτό, η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» εστιάζει στις ακόλουθες τρεις αλληλοενισχυόµενες προτεραιότητες: Ι. «Έξυπνη ανάπτυξη» της οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτοµία ΙΙ. «Βιώσιµη ανάπτυξη», προώθηση µιας αποδοτικότερης και πιο ανταγωνιστικής πράσινης οικονοµίας, που θα συµβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων ΙΙΙ. «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς», µε απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και προσφορά θέσεων απασχόλησης, για την εδραίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Η ανωτέρω στρατηγική υλοποιείται στη θεσµική βάση δέκα (10) Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ευρώπη του 2020, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2010, οι οποίες αντικατέστησαν τις 24 κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση και τους γενικούς προσανατολισµούς οικονοµικής πολιτικής. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

92 Το ΕΠ ΚΝΑ συµβάλλει κυρίως στις Κατευθυντήριες Γραµµές: 4 «Βελτιστοποίηση της στήριξης για Ε&Α και καινοτοµία, ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης και ενεργοποίηση του δυναµικού της ψηφιακής οικονοµίας», 5 «Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στη χρήση των πόρων και µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου» και 6 «Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και εκσυγχρονισµός της βιοµηχανικής βάσης». Ειδικότερα: Στην Κατευθυντήρια Γραµµή 4, συµβάλλουν οι παρεµβάσεις του τοµέα Ε&ΤΑ του ΕΠ ΚΝΑ (Άξονας Προτεραιότητας 6), µε τις οποίες επιδιώκεται η επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης, η ενσωµάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας, ως του κύριου παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, και η γενικότερη διάχυση των αποτελεσµάτων της έρευνας και της καινοτοµίας στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, οι αναφερόµενες παρεµβάσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους, ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας και τη µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης. Ως κύριες προτεραιότητές του καταγράφονται η αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στη γνώση και αριστεία και η προώθηση της καινοτοµίας, της διάδοσης νέων τεχνολογιών και της επιχειρηµατικότητας. Στην Κατευθυντήρια Γραµµή 5, συµβάλλουν οι παρεµβάσεις του τοµέα της ενέργειας των Αξόνων 3 και 9 του ΕΠ ΚΝΑ. Οι αναφερόµενες παρεµβάσεις στοχεύουν στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας, στο πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της, της υποστήριξης της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και της ένταξης της χώρας στα µεγάλα διεθνή δίκτυα µεταφοράς. Στην Κατευθυντήρια Γραµµή 6, συµβάλλουν οι παρεµβάσεις άµεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων, καθώς οι παρεµβάσεις βελτίωσης του θεσµικού περιβάλλοντος των Αξόνων 4, 5 και 6. Πιο συγκεκριµένα, οι δράσεις άµεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας, στην αναβάθµιση του παραγωγικού ιστού της χώρας, στην αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων και στη γενική ποιοτική αναβάθµιση των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς και κλάδους της ελληνικής οικονοµίας που καλύπτονται από το Πρόγραµµα. Στην Κατευθυντήρια Γραµµή 6 συµβάλλουν και οι επιµέρους παρεµβάσεις, που συνδέονται µε τη βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δοµών, υποδοµών, µηχανισµών και εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού και την προστασία του καταναλωτή (π.χ. έργα που αφορούν σε ενίσχυση εποπτείας αγοράς, υποδοµών ποιότητας, ενεργειών προώθησης της προστασίας καταναλωτή κλπ), καθώς και οι σχετικές µε τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία παρεµβάσεις, µέσω των οποίων υποστηρίζεται η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

93 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Το Κεφάλαιο 3 περιλαµβάνει ανάλυση της φυσικής και οικονοµικής προόδου για κάθε Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», παρουσιάζοντας και στοιχεία για τους σχετικούς δείκτες. Σε όσους Άξονες έχει γίνει αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων, περιλαµβάνεται σχετικό διακριτό υποκεφάλαιο. Επίσης αναφέρονται ενδεχόµενα προβλήµατα που προέκυψαν στο πλαίσιο του κάθε Άξονα Προτεραιότητας, καθώς και τα µέτρα που ελήφθησαν για την αντιµετώπισή τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Γενικός στόχος του συγκεκριµένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της Περιφέρειας Κρήτης. Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σηµαντικό βαθµό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων του Άξονα. Σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα της τελευταίας αναθεώρησης του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 1 ανέρχεται σε Αρµοδιότητες διαχείρισης παρεµβάσεων έχουν εκχωρηθεί στην Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή (Ε Α) Περιφέρειας Κρήτης Συνολικά, στο πλαίσιο του ΑΠ 1, µέχρι και το έτος αναφοράς (2014): έχουν ενταχθεί συνολικά 59 Πράξεις συγχρηµ , έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις (συγχρηµ...) (124,4% του ενταγµένου π/υ), έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες (συγχρηµ...) και το ποσοστό απορρόφησης είναι 100,3%. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ [EΦ : Ε Α ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ] ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΕΣΜΕΥΣ. απάνες α/α ΘΠ ΕΦ / Φορέας Πρόσκλ. Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ Κωδ. / Ετος Έκδοσης 86/2013 4/2009 Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠ - ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 22 ΕΘΝΙΚΕΣ Ο ΟΙ Βελτίωση/κατασκευή/ αναβάθµιση/ολοκλήρωση επαρχιακών & περιφερ. τοπικών οδών Συνολική Αρ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

94 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΕΣΜΕΥΣ. απάνες α/α ΘΠ ΕΦ / Φορέας Πρόσκλ. Κωδ. / Ετος Έκδοσης Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική Αρ Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 20/2011 Βελτίωση/κατασκευή/ αναβάθµιση/ολοκλήρωση επαρχιακών & περιφερ. τοπικών οδών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 44/2011 Βελτίωση/κατασκευή/ αναβάθµιση/ολοκλήρωση περιφερ. τοπικών οδών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 47/2011 Βελτίωση/κατασκευή/ αναβάθµιση/ολοκλήρωση επαρχιακών οδών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 48/2012 Βελτίωση/κατασκευή/ αναβάθµιση/ολοκλήρωση επαρχιακών οδών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 85/2013 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 13/2010 Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθµιση λιµενικών υποδοµών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 51/2012 Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθµιση λιµενικών υποδοµών ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΙΚΤΕΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ 1, µε βάση τα στοιχεία ΟΠΣ (υποβολή των Εξαµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης). ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΤΩΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Κρήτης ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ είκτης / Κωδικός είκτη Μεταφορές / ΑΠ 1 Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης/ [Κωδ. 1] Αριθµός Έργων τοµέα µεταφορών / [Κωδ. 13] Χιλιόµετρα κατασκευασµένων/ αναβαθµισµένων Σύνολο Επίτευγµα Στόχος 10 Αφετηρία 0 Επίτευγµα Στόχος 50 Αφετηρία 25 Επίτευγµα ,5 64,23 97,4 1829,0 * Στόχος 180 Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

95 είκτης / Κωδικός είκτη Μεταφορές / ΑΠ Σύνολο δρόµων/ Αφετηρία 261,4 [Κωδ. 16] *Όσον αφορά τον δείκτη core 16, η µεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση µε το 2013 οφείλεται σε ένα έργο οδικής ασφάλειας που περιλαµβάνει το σύνολο σχεδόν του οδικού δικτύου της Κρήτης. Κατά την τροποποίηση του ΕΠ ο σύµβουλος αξιολόγησης έκρινε ότι λόγω της φύσης του έργου δεν απαιτείται η τροποποίηση του δείκτη ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ είκτης / Κωδικός είκτη ΣΥΝΟ ΛΟ Εκροές Λιµένες που αναβαθµίζονται (αριθµός) / 2301] Αποτελέσµατα Ποσοστό αναβάθµισης οδικού δικτύου (%) / [2019] Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης (ισοδύναµα ανθρωποέτη) ΝΕΟΣ / [501] Επίτευγµα ,82 1, Στόχος 3 Αφετηρία 5 Επίτευγµα ,40 1,38 2,96 4,49 6,78 Στόχος 8,3 Αφετηρία 0 Επίτευγµα ,8 1039, ,88 Στόχος 900 Αφετηρία 0 * Όσον αφορά στις τιµές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους εν έχουν προκύψει προβλήµατα πέραν αυτών που περιγράφηκαν στην Ετήσια Έκθεσης έτους 2013 ήτοι: Ως βασικό πρόβληµα στην έγκαιρη υλοποίηση των έργων αναβάθµισης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κρήτης εξακολουθεί να αναφέρεται η καθυστέρηση στην συντέλεση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων, τόσο σε επίπεδο κήρυξης όσο και στο επίπεδο της εκδίκασης της τιµής µονάδας Λόγω των περιορισµών που υφίστανται στον τραπεζικό δανεισµό των επιχειρήσεων (περιορισµένη ρευστότητα), παρουσιάζονται προβλήµατα καθυστερήσεων τόσο στη φάση υπογραφής των συµβάσεων, όσο και εν συνεχεία στη φάση της υλοποίησης των έργων. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

96 3.2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 2 είναι η βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας, αλλά και η λειτουργική και χωρική διασύνδεση των νησιών µεταξύ τους, µε παράλληλη ενδυνάµωση της προσπελασιµότητας από και προς τις εσωτερικές ζώνες των νησιών µε τα διοικητικά, οικονοµικά/παραγωγικά κέντρα των νησιών, καθώς και µε τις πύλες εισόδου/ εξόδου της Περιφέρειας (αεροδρόµια, λιµάνια). Ο ανωτέρω γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σηµαντικό βαθµό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων του Άξονα. Σύµφωνα µε το τροποποιηµένο χρηµατοδοτικό σχήµα του ΕΠ ΚΝΑ η συγχρηµατοδοτούµενη ηµόσια απάνη του ΑΠ 2 ανέρχεται σε Αρµοδιότητες διαχείρισης παρεµβάσεων έχουν εκχωρηθεί στους εξής ΕΦ : Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή (Ε Α) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκηση ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π. «Ενίσχυση Προσπελασιµότητας». Συνολικά, στο πλαίσιο του ΑΠ 2, µέχρι και το έτος αναφοράς (2014): έχουν ενταχθεί συνολικά 33 Πράξεις συγχρηµ. ηµόσιας απάνης έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις συγχρηµ (120,3% του ενταγµένου π/υ) έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες (συγχρηµ...) που αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης του Άξονα 71,3%. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ [ΕΦ : Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ] ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΕΣΜΕΥΣ. απάνες α/α ΘΠ ΕΦ / Φορέας Πρόσκλησης Κωδ. / Ετος Έκδοσης Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική Αρ. ( ) ( ) 1 22 Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 03/2010 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθµιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 71/2012 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθµιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 11/2010 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθµιση/ολοκλήρωση επαρχιακών και περιφερ. τοπικών οδών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 12/ / /2010 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθµιση/ολοκλήρωση επαρχιακών οδών Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθµιση/ολοκλήρωση επαρχιακών οδών Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθµιση/ολοκλήρωση επαρχιακών οδών Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

97 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΕΣΜΕΥΣ. απάνες α/α ΘΠ ΕΦ / Φορέας Πρόσκλησης Κωδ. / Ετος Έκδοσης Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική Αρ. ( ) ( ) 7 23 Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 61/2011 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθµιση/ολοκλήρωση επαρχιακών και περιφερ. τοπικών οδών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 92/2013 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθµιση/ολοκλήρωση περιφερειακών τοπικών οδών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 07/2010 Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθµιση λιµενικών υποδοµών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 22/2010 Λιµενικά Έργα Εύδηλου Ικαρίας Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 39/2011 Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθµιση λιµενικών υποδοµών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 75/2012 Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθµιση λιµενικών υποδοµών Ε Α ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 106/2013 Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθµιση λιµενικών υποδοµών ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ [ΕΦ : ΕΥ ΕΠ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ] ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΕΣΜΕΥΣ. απάνες α/α ΘΠ ΕΦ / Φορέας Πρόσκλησης Κωδ. / Ετος Έκδοσης Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική Αρ. ( ) ( ) 3 22 ΕΥ ΕΠ ΕΠ 37/2013 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθµιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ - ΕΙΚΤΕΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ 2, µε βάση τα στοιχεία ΟΠΣ (υποβολή των Εξαµηνιαίων ελτίων Παρακολούθησης). Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

98 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΤΩΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ είκτης / Κωδικός είκτη Σύνολο Μεταφορές / ΑΠ 2 Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης/ [Κωδ. 1] Αριθµός Έργων τοµέα µεταφορών / [Κωδ. 13] Χιλιόµετρα κατασκευασµένων/ αναβαθµισµένων δρόµων/ [Κωδ. 16] Επίτευγµα Στόχος 8 Αφετηρία 0 Επίτευγµα Στόχος 28 Αφετηρία 48 Επίτευγµα ,87 9,2 27,15 40,22 Στόχος 75 Αφετηρία 110 Λοιποί είκτες ΕΚΡΟΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. είκτης / Κωδικός είκτη Σύνολο Εκροές Λιµένες που αναβαθµίζονται (αριθµός)- / [2301] Αποτελέσµατα Ποσοστό αναβάθµισης οδικού δικτύου (%) / [2019] Παρεµβάσεις αναβάθµισης λιµένων επί των υφιστάµενων (%) / [2304] Αριθµός θέσεων απασχόλησης που δηµιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης (ισοδύν. ανθρωποέτη) / [501] Επίτευγµα Στόχος 6 Αφετηρία 9 Επίτευγµα ,14 0,14 0,67 2,1 2,73 Στόχος 5,9 Αφετηρία 9 Επίτευγµα ,1 11,1 0 16,67 29,64 Στόχος 66,7 Αφετηρία 69 Επίτευγµα ,2 325,62 302,70 Στόχος 910 Αφετηρία 0 * Όσον αφορά στις τιµές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ Σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν και µέτρα αντιµετώπισής τους Παρουσιάσθηκαν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων απαραίτητων για τη δηµοπράτηση έργων και στην εκπλήρωση υποχρεώσεων αναδόχων για την ανάληψη νοµικών δεσµεύσεων, που εντάθηκαν λόγω και της οικονοµικής κρίσης. Η αλλαγή-αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου, τόσο όσον αφορά τις αρµοδιότητες των ικαιούχων, όπως και τον τρόπο διεξαγωγής των διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και την προσαρµογή του συστήµατος παραγωγής έργων στα νέα δεδοµένα, είναι ακόµη ένας παράγοντας που οδήγησε στην αύξηση του χρόνου υλοποίησης των ενταγµένων Πράξεων. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ιούνιος

99 3.3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου τ&