ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος Χρηματοοικονομικά στοιχεία Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων Συνδρομή ανά ομάδες - στόχο Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής Στοιχεία σχετικά με την συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/ Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα Παρακολούθηση - Αξιολόγηση Ποιοτική Ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της Προόδου Εφαρμογής του Προγράμματος Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Θέματα Αξιολόγησης Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Συνεισφορά του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ Συνεισφορά του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας» Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων» Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου» ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος 2012

3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ««Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων»» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Πρόοδος χρηματοδοτικών εργαλείων Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Πρόοδος χρηματοδοτικών εργαλείων Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Πρόοδος χρηματοδοτικών εργαλείων Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποτελέσματα από την Ενσωμάτωση της αρχής της μη διάκρισης, των κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με Αναπηρία και της ισότητας των φύλων (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006) Τεχνική Βοήθεια Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Περιβαλλοντικά και Μεγάλα έργα Έργα Προτεραιότητας Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων Ε.Ε και Δ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Σωρευτική ανάλυση κονδυλίων κοινοτικής συνδρομής (παράγραφος ετήσιας έκθεσης 2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Jessica ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος 2012

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σχετικός στόχος: Στόχος «Σύγκλιση» Σχετική επιλέξιμη περιοχή : Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (GR 23), Πελοποννήσου (GR 25) και Ιονίων Νήσων (GR 22) Περίοδος προγραμματισμού : Αριθμός προγράμματος (αριθ. CCI) : CCI 2007GR161PO007 Τίτλος προγράμματος : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος υποβολής στοιχείων : 2012 Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης: 13/11/2012 Η παρούσα έκθεση αποτελεί την έκτη ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999». Η έκθεση συντάχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.), σύμφωνα: με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI «ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» του Καν. (ΕΚ) 846/2009 που τροποποιεί τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το EΤΠΑ», την τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού 1083/2006 της 13 Δεκεμβρίου 2011, (Κανονισμός 1310/2011), την εγκύκλιο υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/ , τις συμπληρωματικές οδηγίες που δόθηκαν για το περιεχόμενο των εκθέσεων με το έγγραφο 15060/ΕΥΣΣΑΑΠ/720/ και το έγγραφο /ΕΥΣΣΑΑΠ 1056/ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ), τις προφορικές και γραπτές οδηγίες της ΕΥΣ και της ΕΥΣΣΑΑΠ. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1. Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ως έκτο έτος εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το 2012 ήταν έτος πλήρους ενεργοποίησης του Προγράμματος με την έκδοση προσκλήσεων και την ένταξη σημαντικού αριθμού έργων. Επιπλέον κατά το έτος αναφοράς πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες ενέργειες δημοσιότητας του Προγράμματος Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος Ειδικότερα, το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν οι κατωτέρω ενέργειες στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων. Στοιχεία σε επίπεδο ΕΠ Έως το έτος αναφοράς έχουν ενταχθεί 3928 πράξεις (οι 3392 αφορούν ΜΜΕ που επιδοτήθηκαν) συνολικού προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Οι συνολικές δηλωθείσες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 41,3% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Στοιχεία ανά Άξονα Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας Έως το έτος αναφοράς έχουν ενταχθεί είκοσι (20) πράξεις προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Οι δηλωθείσες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 35,8% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 59,6% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Άξονας Προτεραιότητας 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου Έως το έτος αναφοράς έχουν ενταχθεί εικοσιέξι (26) πράξεις προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Οι δηλωθείσες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 24,2% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 53,3% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Άξονας Προτεραιότητας 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων Έως το έτος αναφοράς έχουν ενταχθεί δεκατέσσερις (14) πράξεις προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Οι δηλωθείσες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 33,5% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 45,6% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Άξονας Προτεραιότητας 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας Έως το έτος αναφοράς έχουν ενταχθεί 1297 πράξεις (1273 ΜΜΕ) προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Οι δηλωθείσες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 57,5% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 80,4% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Άξονας Προτεραιότητας 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου Έως το έτος αναφοράς έχουν ενταχθεί 1271 πράξεις (ΜΜΕ) προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Οι δηλωθείσες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 51% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 73,9% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Άξονας Προτεραιότητας 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων Έως το έτος αναφοράς έχουν ενταχθεί 857 πράξεις (848 ΜΜΕ) προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Οι δηλωθείσες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 54,6% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 77,3% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Άξονας Προτεραιότητας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας Έως το έτος αναφοράς έχουν ενταχθεί 161 πράξεις προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Οι δηλωθείσες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 41% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 73,9% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Άξονας Προτεραιότητας 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου Έως το έτος αναφοράς έχουν ενταχθεί 149 πράξεις προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Οι δηλωθείσες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 39,2% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 71,6% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Άξονας Προτεραιότητας 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων Έως το έτος αναφοράς έχουν ενταχθεί 81 πράξεις προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Οι δηλωθείσες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 46,7% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 89% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Άξονας Προτεραιότητας 10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Έως το έτος αναφοράς έχουν ενταχθεί 52 πράξεις προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Οι δηλωθείσες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 14,1% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 24,75% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Στους Πίνακες 1, 2, 3, 4 που ακολουθούν παρουσιάζεται, συνολικά και ανά διοικητική Περιφέρεια, η ενεργοποίηση του Ε.Π., ενώ στους Πίνακες δεικτών κορμού παρουσιάζεται, ανά διοικητική Περιφέρεια, η πρόοδος υλοποίησης των σχετικών δεικτών (core indicators). Η αναλυτική παρουσίαση της Υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας, γίνεται στο Κεφάλαιο 3 της Παρούσας Έκθεσης ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Πίνακας 1: Ενεργοποίηση ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Αριθμός ΠΥ πρόσκλησης (Συνολική Δ.Δ.) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) Συγχρημ. Δ.Δ. Νομικές Δεσμεύσεις Συγχρημ. Δ.Δ. ΑΠ 01: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύνολο Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.= % συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ. 176,95% 35,78% 59,56% ΑΠ 02: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σύνολο Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.= % συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ. 146,07% 24,17% 53,32% ΑΠ 03: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Σύνολο Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.= % συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ. 123,34% 33,47% 45,64% ΑΠ 04: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύνολο Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.= % συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ. 87,24% 57,50% 80,40% ΑΠ 05: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σύνολο Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.= % συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ. 73,86% 51,02% 73,86% ΑΠ 06: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Σύνολο Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.= % συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ. 81,34% 54,56% 77,28% ΑΠ 07: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύνολο Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.= % συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ. 181,53% 41,04% 73,91% ΑΠ 08: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύνολο Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.= % συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ. 168,85% 39,24% 71,64% ΑΠ 09: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύνολο Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.= % συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ. 135,00% 46,72% 89,06% ΑΠ 10: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σύνολο Συν. Συγχρημ. Δ.Δ.= % συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ. 34,94% 14,12% 24,75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Συν. Συγχρημ. Δ.Δ. ΕΠ = % συνολικής Συγχρημ. Δ.Δ. 136,8% 41,3% 70,1% ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

9 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Πίνακας 2: Ενεργοποίηση ΠΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας Διαχείρισης Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης ΠΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (Συνολική Δ.Δ.) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) Συγχρημ. Δ.Δ. Νομικές δεσμεύσεις Συγχρημ. Δ.Δ. ΑΠ 01: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΘΠ (22): Εθνικές οδοί ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ /22/01/ /22/01/ /23/01/ /23/01/ / /23/01/01/ ΚΘΠ (30): Λιμένες ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 01/23/01/02/ / ΑΠ 04: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΘΠ (1): Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα ερευνών. ΚΘΠ (2): Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία. 01/30/01/ ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 7377/ ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 04/02/01/01/ ΚΘΠ (4): Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα) ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 04/04/02/ ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας Διαχείρισης Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης ΠΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (Συνολική Δ.Δ.) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) Συγχρημ. Δ.Δ. Νομικές δεσμεύσεις Συγχρημ. Δ.Δ. ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΥ01Α, Β, Γ/ ΜΤΕΥΔ / /ΕΥΣ ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π.) ΓΔΙΕ / ΥΠΟΙΑΝ ΙΕ09 / ΔΙΣΑ Π. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΣ ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 04/13/01/ ΑΠ 07: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΘΠ (44): Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 07/44/01/ /44/02/ ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 07/45/01/ ΚΘΠ (46): Επεξεργασια υδάτων(λύματα) ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 07/46/01/ ΚΘΠ (54): Μέτρα για τη διατήρηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων ΚΘΠ (57): Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 07/54/ ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 07/57/01/01/2984/ ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 07/58/01/01/ /58/01/02/ ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 07/59/01/ /59/01/02/ ΚΘΠ (60): Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών. ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 07/60/01/01/2995/ ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΖΕΣ1/ /61/ ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας Διαχείρισης Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης ΠΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (Συνολική Δ.Δ.) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) Συγχρημ. Δ.Δ. Νομικές δεσμεύσεις Συγχρημ. Δ.Δ. 07/61/ ΚΘΠ (69): Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 07/69/01/ /75/01/ ΚΘΠ(75): Υποδομές εκπαίδευσης. ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 07/75/02/ /75/03/ ΚΘΠ (76): Υποδομές Υγείας ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 07/75/04/ /76/06/ /76/08/ /76/01/ ΚΘΠ(79): Άλλες κοινωνικές υποδομές ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 07/79/01/ ΑΠ 10: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ Πίνακας 3: Ενεργοποίηση ΠΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Νομικές δεσμεύσεις ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας Διαχείρισης Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης ΠΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (Συνολική Δ.Δ.) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) Συγχρημ. Δ.Δ. Συγχρημ. Δ.Δ. ΑΠ 02: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Νομικές δεσμεύσεις ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας Διαχείρισης Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης ΠΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (Συνολική Δ.Δ.) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) Συγχρημ. Δ.Δ. Συγχρημ. Δ.Δ. ΚΘΠ (22): Εθνικές οδοί ΕΔΑ ΠΕΛ 3 / / / / / / ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί ΕΔΑ ΠΕΛ 32 / ΚΘΠ (30): Λιμένες ΕΔΑ ΠΕΛ 21 / ΑΠ 05: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΥ01Α, Β, Γ/ ΜΤΕΥΔ / /ΕΥΣ67 13/ (ΕΛΕΥΘ) ΑΠ 08: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΘΠ (44): Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων ΕΔΑ ΠΕΛ 18 / ΤΖΕΣ1 / ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) ΕΔΑ ΠΕΛ 20 / ΚΘΠ (46): Επεξεργασία υδάτων (λύματα) ΕΔΑ ΠΕΛ 22 / ΚΘΠ (54): Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων ΚΘΠ (57): Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών ΕΔΑ ΠΕΛ 25/ ΕΔΑ ΠΕΛ 37 / ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών ΕΔΑ ΠΕΛ ΕΔΑ ΠΕΛ 15/ / / / ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση. ΕΔΑ ΠΕΛ ΤΖΕΣ1 / ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

13 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Νομικές δεσμεύσεις ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας Διαχείρισης Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης ΠΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (Συνολική Δ.Δ.) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) Συγχρημ. Δ.Δ. Συγχρημ. Δ.Δ. 29 / / ΚΘΠ (69): Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζω ΕΔΑ ΠΕΛ 1/ ΚΘΠ (75): Υποδομές εκπαίδευσης. ΚΘΠ (76): Υποδομές Υγείας ΕΔΑ ΠΕΛ ΕΔΑ ΠΕΛ 19/ / / / / ΑΠ 10: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία ΕΔΑ ΠΕΛ / ΕΔΑ ΠΕΛ ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Πίνακας 4: Ενεργοποίηση ΠΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας Διαχείρισης ΑΠ 03: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Νομικές δεσμεύσεις ΠΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (Συνολική Δ.Δ.) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) ΚΘΠ (22): Εθνικές οδοί ΕΔΑ ΠΙΝ 08/ / / ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί ΕΔΑ ΠΙΝ 23/ / / ΚΘΠ (30): Λιμένες ΕΔΑ ΠΙΝ ΑΠ 06: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΥ01Α, Β, Γ/2007 ΜΤΕΥΔ ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις / /ΕΥΣ67 13/ (ΕΛΕΥΘ) ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση 45 / 1170 / ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π.) 17/ / ΕΥ01Α, Β, Γ/ ΜΤΕΥΔ / /ΕΥΣ67 13/ (ΕΛΕΥΘ) / 1170 / ΑΠ 09: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΘΠ (44): Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) ΚΘΠ (57): Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών ΕΔΑ ΠΙΝ 26 / ΕΔΑ ΠΙΝ ΕΔΑ ΠΙΝ 22/ / / / / / / ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

15 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας Διαχείρισης Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Νομικές δεσμεύσεις ΠΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (Συνολική Δ.Δ.) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) 36 / / / / / / ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση ΚΘΠ (69): Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζω ΕΔΑ ΠΙΝ 21/ / / / ΕΥΤΟΠ4/ ΕΥΤΟΠ4/ / ΕΔΑ ΠΙΝ 15/ ΕΔΑ ΠΙΝ ΤΖΕΣ1/ ΕΔΑ ΠΙΝ 03/ / / ΚΘΠ(75): Υποδομές εκπαίδευσης ΕΔΑ ΠΙΝ 29/ / / / ΚΘΠ(76): Υποδομές Υγείας ΕΔΑ ΠΙΝ 13/ / ΚΘΠ(79): Άλλες κοινωνικές υποδομές. ΕΔΑ ΠΙΝ 14/ ΑΠ 10: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία ΕΔΑ ΠΙΝ 24/ ΕΔΑ ΠΙΝ 25/ ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) Δείκτες Σύνολο Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης - Δεικτης 1 Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης - Δεικτης 4 Αριθμός έργων άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε ΜΜΕ - Δεικτης 7 Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (ΜΜΕ) (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) - Δεικτης 8 Αριθμός θέσεων Απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) - Δεικτης 9 Επαγόμενες επενδύσεις (εκ. Ευρώ) - Δεικτης 10 Αριθμός έργων Κοινωνίας της πληροφορίας - Δεικτης 11 Αριθμός Έργων (μεταφορές) - Δεικτης 13 Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (εκτός TEN) - Δεικτης 16 Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων - Δεικτης 25 Επίτευγμα ,98 Στόχος 316 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 21 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 4040 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 800 Αφετηρία Επίτευγμα ,1 1104, , ,78 Στόχος 3190 Αφετηρία Επίτευγμα ,03 106,07 Στόχος 408 Αφετηρία 205, ,2 Επίτευγμα Στόχος 16 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 45 Αφετηρία Επίτευγμα ,66 33,45 41,94 Στόχος 179,3 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

17 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Αφετηρία Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων - Δεικτης 26 Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων - Δεικτης 27 Επίτευγμα ,54 Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 8 Αφετηρία Επίτευγμα ,5 Αποκατάσταση περιοχών (km2) - Δεικτης 29 Στόχος 58 Αφετηρία Αριθμός Έργων πρόληψης κινδύνων - Δεικτης 31 Αριθμός Ατομων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας - Δεικτης 32 Επίτευγμα Στόχος 10 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 0 0 Επίτευγμα Αριθμός έργων τουρισμού - Δεικτης 34 Στόχος 612 Αφετηρία Επίτευγμα Αριθμός έργων Εκπαίδευσης - Δεικτης 36 Αριθμός ωφελούμενων μαθητών - Δεικτης 37 Στόχος 52 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα ,1 Αριθμός έργων Υγείας - Δεικτης 38 Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων - Δεικτης 39 Στόχος 37 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 35 ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

18 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Αφετηρία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δείκτες Σύνολο Αξονας 1 Επίτευγμα Αριθμός Έργων (μεταφορές) - Δεικτης 13 Στόχος 12 Αφετηρία Χιλιόμετρα Επίτευγμα , ,57 κατασκευασμένων/αναβαθμισμένων Στόχος 48,3 δρόμων (εκτός TEN) - Δεικτης 16 Αφετηρία Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης - Δεικτης 1 Αξονας 4 Αριθμός «έργων» ΜΜΕ - Δεικτης 7 Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) - Δεικτης 8 Αριθμός έργων τουρισμού - Δεικτης 34 Επαγόμενες Επενδύσεις (εκ. Ευρώ) - Δεικτης 10 Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Δεικτης 4 Αριθμός έργων Κοινωνίας της πληροφορίας - Δεικτης 11 Αριθμός θέσεων Απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ - Δεικτης 9 Αξονας 7 Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων - Δεικτης 27 Αριθμός Έργων πρόληψης κινδύνων - Δεικτης 31 Επίτευγμα Στόχος 5 5 Αφετηρία 0 Επίτευγμα Στόχος 1500 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 450 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 300 Αφετηρία Επίτευγμα ,49 Στόχος 110 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 21 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 9 Αφετηρία Επίτευγμα ,49 456,64 590, Στόχος 850 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 3 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 6 Αφετηρία Επίτευγμα Αριθμός έργων εκπαίδευσης - Δεικτης 36 Στόχος 28 Αφετηρία Αριθμός ωφελούμενων μαθητών - Επίτευγμα ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

19 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δείκτες Σύνολο Δεικτης 37 Στόχος 4774 Αφετηρία Επίτευγμα Αριθμός έργων τομέα Υγείας - Δεικτης 38 Στόχος 19 Αφετηρία Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων - Δεικτης 39 Αποκατάσταση περιοχών (km2) - Δεικτης 29 Αριθμός Ατομων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας - Δεικτης 32 Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων - Δεικτης 25 Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων - Δεικτης 26 Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης - Δεικτης 1 Επίτευγμα Στόχος 13 Αφετηρία 23 Επίτευγμα ,5 Στόχος 58 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 0 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 85 Αφετηρία - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δείκτες Σύνολο Άξονας 2 Επίτευγμα Αριθμός Έργων (μεταφορές) - Δεικτης Στόχος Αφετηρία Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (εκτός TEN) - Δεικτης 16 Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης - Δεικτης 1 Άξονας 5 Αριθμός έργων άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε ΜΜΕ - Δεικτης 7 Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) - Δεικτης 8 Αριθμός έργων τουρισμού - Δεικτης 34 Επίτευγμα ,64 2,84 Στόχος 85 Αφετηρία 5850 Επίτευγμα Στόχος 25 Αφετηρία 0 Επίτευγμα Στόχος 1100 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 330 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 200 ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

20 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δείκτες Σύνολο Επίτευγμα ,85 513,71 613,77 702,85 Αριθμός θέσεων Απασχόλησης που Στόχος 900 δημιουργούνται στις ΜΜΕ - Δεικτης 9 Αφετηρία Επαγόμενες επενδύσεις (εκ. Ευρώ) - Δεικτης 10 Άξονας 8 Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων - Δεικτης 27 Αριθμός έργων εκπαίδευσης - Δεικτης 36 Αριθμός ωφελούμενων μαθητών - Δεικτης 37 Αριθμός έργων τομέα υγείας - Δεικτης 38 Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων - Δεικτης 39 Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου - Δεικτης 31 Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων - Δεικτης 25 Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων - Δεικτης 26 Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης - Δεικτης 1 Επίτευγμα ,98 Στόχος 180 Αφετηρία 106,2 106,2 Επίτευγμα Στόχος 2 Αφετηρία 1 1 Επίτευγμα Στόχος 13 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα ,1 Στόχος 12 Αφετηρία 4 4 Επίτευγμα Στόχος 14 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 3 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα ,54 Στόχος 2000 Αφετηρία Επίτευγμα ,88 Στόχος 55 Αφετηρία 0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δείκτες Σύνολο Αξονας 3 Επίτευγμα Αριθμός Έργων (μεταφορές) - Δεικτης Στόχος 13 Αφετηρία Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (εκτός TEN) - Δεικτης 16 Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία Επίτευγμα ,5 19,81 26,53 Στόχος 46 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 23 ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

21 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δείκτες Σύνολο της πράξης - Δεικτης 1 Αφετηρία 0 Αξονας 6 Αριθμός έργων άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων σε ΜΜΕ - Δεικτης 7 Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (ΜΜΕ) (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) - Δεικτης 8 Επαγόμενες επενδύσεις (εκ. Ευρώ) - Δεικτης 10 Αριθμός έργων Κοινωνίας της πληροφορίας - Δεικτης 11 Αριθμός θέσεων Απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) - Δεικτης 9 Αξονας 9 Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων - Δεικτης 25 Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων - Δεικτης 27 Αριθμός Έργων Πρόληψης κινδύνων - Δεικτης 31 Αριθμός έργων Τουρισμού - Δεικτης 34 Αριθμός έργων Εκπαίδευσης - Δεικτης 36 Αριθμός ωφελούμενων μαθητών - Δεικτης 37 Αριθμός έργων Υγείας - Δεικτης 38 Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων - Δεικτης 39 Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης - Δεικτης 1 Επίτευγμα Στόχος 1440 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 20 Αφετηρία 40 Επίτευγμα ,03 28,6 Στόχος Αφετηρία 94 Επίτευγμα Στόχος 7 Αφετηρία 6 Επίτευγμα ,76 133,93 300,02 427,93 Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 3 Αφετηρία 1 1 Επίτευγμα Στόχος 1 Αφετηρία 15 Επίτευγμα Στόχος 12 Αφετηρία 27 Επίτευγμα Στόχος 11 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 3400 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 6 Αφετηρία 24 Επίτευγμα Στόχος 8 Αφετηρία 6 6 Επίτευγμα ,1 Στόχος 123 Αφετηρία 0 ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

22 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Χρηματοοικονομικά στοιχεία Η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων ανέρχεται σε Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφαρμογής του Ε.Π. έως 31/12/2012 με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

23 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Άξονας προτεραιότητας Συνολική χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος (Ένωση και εθνικό επίπεδο) Βάση υπολογισμού της ενωσιακής συνεισφοράς (Δημόσιο ή συνολικό κόστος) Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών επιλέξιμων δαπανών που καταβλήθηκαν από δικαιούχους Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά Ποσοστό υλοποίησης % ΑΠ 1 Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας , ,04 35,78% Αμιγής Στόχος ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 2 Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου , ,84 24,17% Αμιγής Στόχος ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 3 Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων Αμιγής , ,54 33,47% Στόχος ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 4 Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας Αμιγής Στόχος , ,46 57,50% ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 5 Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου Αμιγής Στόχος , ,11 51,02% ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 6 Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων Αμιγής Στόχος ΣΥΓΚΛΙΣΗ , ,70 54,56% (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

24 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Άξονας προτεραιότητας Συνολική χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος (Ένωση και εθνικό επίπεδο) Βάση υπολογισμού της ενωσιακής συνεισφοράς (Δημόσιο ή συνολικό κόστος) Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών επιλέξιμων δαπανών που καταβλήθηκαν από δικαιούχους Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά Ποσοστό υλοποίησης % ΑΠ 7 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας Αμιγής Στόχος , ,63 41,04% ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 8 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου Αμιγής Στόχος , ,03 39,24% ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 9 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων Αμιγής Στόχος ΣΥΓΚΛΙΣΗ , ,11 46,72% (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΑΠ 10 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Αμιγής Στόχος ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΕΤΠΑ) , ,10 14,12% Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,56 Σύνολο των μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου Σύνολο των μη μεταβατικών περιοχών , ,56 Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

25 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων Ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει μία σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία παρουσιάζεται συμπληρωμένος στο Παράρτημα Α του Παρόντος. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 Κωδικός * Διάσταση 1 Θέμα προτεραιότητας Κωδικός * Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης Κωδικός * Διάσταση 3 Έδαφος Κωδικός * Διάσταση 4 Οικονομική δραστηριότητα Κωδικός * Διάσταση 5 Γεωγραφική περιοχή Ποσό ** Σύνολο * Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση. ** Χορηγούμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε συνδυασμό κατηγοριών Συνδρομή ανά ομάδες - στόχο ΡΟΜΑ Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε και ολοκλήρωσε την εκπόνηση Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την κοινωνική ένταξη των Ρομά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ομάδα Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων της Μ.Ο.Δ., έπειτα από διαβούλευση με τοπικούς φορείς (Δήμους, Συλλόγους ΡΟΜΑ κ.α.) της Περιφέρειάς. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχεδιο για την Δυτική Ελλάδα διαπιστώνει ότι: Ο πληθυσμός των Ρομά της Περιφέρειας, σε υψηλό ποσοστό, ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Τα ποσοστά ανεργίας στην κοινωνία των Ρομά είναι πολύ υψηλά, ενώ σε κάποιους οικισμούς η ανεργία είναι καθολική. Οι κύριοι τομείς απασχόλησης, είναι οι εποχικές αγροτικές εργασίες, η μουσική σε κέντρα διασκέδασης & υπαίθρια πανηγύρια, η ανακύκλωση υλικών και το πλανόδιο εμπόριο. Η είσοδος εργατικού δυναμικού για αγροτικές εργασίες από γειτονικές χώρες, καθώς και η γενικότερη οικονομική κρίση, επηρέασε αρνητικά την απασχόληση τους και το εισοδηματικό τους επίπεδο. Λιγότερο φαίνεται να πλήττονται οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι είναι πολύ περισσότερο ευέλικτοι. Μία από τις βασικές πηγές εισοδήματος είναι οι προνοιακές παροχές, οι οποίες όμως μειώνονται δραματικά λόγω της οικονομικής κρίσης, γεγονός που απειλεί, περαιτέρω το βιοτικό τους επίπεδο. Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, κυρίως από την Πρόνοια. Το υψηλό ποσοστό αστικοδημοτικής τακτοποίησης και η εγγραφή στα Φορολογικά Μητρώα, αποτελεί ασπίδα απέναντι στον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις σχέσεις των Ρομά με τις Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης και την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Οι οικισμοί, συνήθως βρίσκονται στις παρυφές των πόλεων, σε αμφισβητούμενες, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεις. Συχνά υπάρχει πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη επέκτασή τους και την καταπάτηση ξένης ιδιοκτησίας. Ωστόσο ο πληθυσμός των οικισμών είναι μόνιμα εγκατεστημένος εκεί με δική του επιλογή, για πολλά χρόνια. Ο μετακινούμενος πληθυσμός είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

26 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Οι οικισμοί ή/και καταυλισμοί είναι διάσπαρτοι σε μεγάλες αποστάσεις από την έδρα του δήμου αναφοράς με περιστασιακή ή και ανύπαρκτη εξυπηρέτηση τους από αστικές συγκοινωνίες. Οι οικισμοί που βρίσκονται εντός, ή στις παρυφές των πόλεων διακρίνονται από έλλειψη βασικών υποδομών. Θετικό στοιχείο αποτελεί η κάλυψη των περισσότερων οικισμών από δίκτυα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, με τα οποία εξυπηρετούνται οι οικίες των κατοίκων. Οι συνθήκες στέγασης σε αρκετούς οικισμούς είναι κακές, υπάρχει στενότητα χώρου και σε κατοικίες λίγων τετραγωνικών, φιλοξενούνται δύο ή και τρεις οικογένειες. Ο αναλφαβητισμός των ενηλίκων βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, αποτελώντας εμπόδιο στην ομαλή ένταξη των Ρομά στις τοπικές κοινωνίες, μειώνοντας παράλληλα τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και κινητικότητας. Αντίθετα, τα ποσοστά μαθητικής διαρροής, διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή αναφοράς, ωστόσο εμφανίζει τάσεις μείωσης με τη βοήθεια σχετικών υποστηρικτικών προγραμμάτων. Σε αρκετούς οικισμούς παρατηρείται έλλειψη σχολικών αιθουσών, ενώ σε μερικούς άλλους η πρόσβαση είναι δύσκολη λόγω της μεγάλης απόστασης του οικισμού από το σχολείο. Η γενικότερη κατάσταση της υγείας τους είναι κακή, για λόγους που οφείλονται στην έλλειψη πρόληψης, τις κακές συνθήκες διαβίωσης, την ανέχεια και την έλλειψη πληροφόρησης. Υψηλό ποσοστό του πληθυσμού παρουσιάζει προβλήματα Ψυχικής Υγείας και εξαρτήσεων από ουσίες. Γενικά υπάρχει πρόσβαση στα Νοσοκομεία και τα Κέντρα υγείας της περιοχής, δυσκολία αντιμετωπίζουν μόνο κάποιοι απομακρυσμένοι οικισμοί. Οι εμβολιασμοί είναι τακτικοί, ειδικά στους οικισμούς που λειτουργούν ΙΑΚ. Η παιδική εκμετάλλευση, καθώς και η ενδοοικογενειακή βία όπου αναφέρεταιυφίστανται σε μεγάλο βαθμό, αλλά συναρτώνται κυρίως με την οικονομική κατάσταση των οικογενειών. Σε αστικές περιοχές λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης και της γυναικείας εκμετάλλευσης. Σε αστικές περιοχές λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της αύξησης παραβατικότητας με δράση σε τομείς εμπορίας ναρκωτικών, παραεμπορίου, κλοπών και επαιτείας. Μετά από την κατάθεση του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, στις 15 Οκτωβρίου 2012, η ΕΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναμένει οδηγίες από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας (Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.) για την προκήρυξη των έργων για τις Υποδομές, που περιγράφονται σε αυτό με τη συγχρηματοδότηση τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς επίσης και την εκχώρηση σχετικού ποσού για την προκήρυξη δράσεων Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού με τη συγχρηματοδότηση τους από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. Την τρέχουσα χρονική περίοδο η ΕΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνεργάζεται στενά με τους Δήμους της Περιφέρειάς, προκειμένου να ωριμάσουν προτάσεις και δράσεις παρέμβασης στο πλαίσιο του ανωτέρω Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου. Πιο συγκεκριμένα το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχεδιο για την Δυτική Ελλάδα προτεινει την άμεση εφαρμογή των δράσεων με στόχο: α. Να διαμορφωθούν συνθήκες μόνιμης στέγασης των Ρομά, με ταυτόχρονη μεταβολή του νομικού καθεστώτος ιδιοκτησίας και με προώθηση των ρυμοτομικών σχεδίων β. Να ρυθμιστούν τα προβλήματα σύνδεσης οργανισμών κοινής ωφέλειας, δηλαδή με τα δίκτυα νερού, ηλεκτρισμού και αποχέτευσης γ. Να δημιουργηθούν σε οικισμούς ή/και καταυλισμούς υποδομές για μετακινούμενες ομάδες πληθυσμού δ. Να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ανήλικων Ρομά στην εκπαίδευση και να προωθηθεί η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού των ενηλίκων ρομά ε. Να παρέχονται αδιαλείπτως υπηρεσίες υγείας και ανάλογη ενημέρωση για την πρόληψη νοσημάτων και κινδύνων για τη δημόσια υγεία ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

27 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» στ. Να επιδιωχθεί η αποτροπή παράνομων και επιβλαβών για όλους δραστηριοτήτων βιοπορισμού, μέσω της προσφοράς εναλλακτικών πόρων διαβίωσης ζ. Να προταχθεί η δημόσια διαβούλευση για τη μετακίνηση των Ρομά, όπου απαιτείται, και η μετεγκατάσταση των καταυλισμών σε οικισμούς και περιοχές μετεγκατάστασης με κατάλληλες υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζουν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής, το ποσό ανάκλησης δαπάνης που πραγματοποιήθηκε για το ΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ. για το έτος 2012, ανέρχεται σε ,71 ευρώ (ΔΔ) και αφορά στους Άξονες Προτεραιότητας 3, 4, 5, και 6. Αναλυτικότερα: ΠΙΝΑΚΑΣ: Ποσά ανάκλησης δαπάνης ανά Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ (Δημόσια Δαπάνη) ΑΠ του ΕΠ ΔΕΠΙΝ , , , ,07 ΣΥΝΟΛΟ , Στοιχεία σχετικά με την συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο Τομέας Περιβάλλοντος Με την προσαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία και την έκδοση εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων, που αποσαφηνίζουν θέματα στον τομέα του περιβάλλοντος, επιδιώκεται η διευκόλυνση και απλοποίηση της χρηματοδότησης των ενταγμένων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα πράξεων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϋποθέσεις κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί. Πιο συγκεκριμένα, η εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, κατά τη διάρκεια του έτους 2012, εμπλουτίστηκε με κανονιστικά κείμενα, τα οποία αποτελούν κυρίως ενσωμάτωση Οδηγιών και Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξειδίκευση ειδικότερων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Με το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α`/ ) θεσπίστηκαν ή και τροποποιήθηκαν η Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος, σε εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ, το Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και ρυθμίστηκαν θέματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Επίσης, εκδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις με σκοπό την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο διατάξεων που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου, που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τη διαχείριση ειδικών τύπων αποβλήτων, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη δασική προστασία κ.λπ. (επισυνάπτεται πίνακας σχετικών θεσμικών διατάξεων). Σημειώνεται ότι, πολλές από τις δράσεις που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ, συνεισφέρουν στη συμμόρφωση με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

28 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Κατά το έτος 2012 και στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με βάση την Οδηγία 2001/42/ΕΚ και το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ / που αποτελεί την εθνική διάταξη ενσωμάτωσης της προαναφερόμενης Οδηγίας, σχετικά με την «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων,..», τα υπό αναθεώρηση προγράμματα υποβλήθηκαν σε διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου (screening), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος διαφέρουν ποιοτικά, ποσοτικά ή και χωρικά από τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που θα επέφερε το αρχικά σχεδιασμένο Πρόγραμμα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται διαδικασία νέας Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ), αφού δεν υπήρχαν αλλαγές στο φυσικό περιεχόμενο των ΠΕΠ. Ο περιβαλλοντικός προέλεγχος επέφερε μια σχετική καθυστέρηση στη διαδικασία αναθεώρησης, αλλά διασφάλισε τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο, στον τομέα της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε γενικές γραμμές δεν αντιμετωπίστηκαν προβλήματα συμβατότητας με το κοινοτικό δίκαιο, στο επίπεδο της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Παρακάτω, παρατίθενται οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν με σκοπό την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο περιβαλλοντικών διατάξεων: Α. ΓΕΝΙΚΑ Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α`/ ) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Β. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Υ.Α. Δ13/Ο/11985/2012 (ΦΕΚ 3181/Β`/ ) Τροποποίηση της υπ αριθ. Δ13/0/121/ κοινής υπουργικής απόφασης (53/Β) «Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και της 21ης Απριλίου 2004 αντίστοιχα», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ Δ13/Ο/3967/ κοινή υπουργική απόφαση (741/Β) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2011/88/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις για τους κινητήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος Υ.Α. 120/2012/2012 (ΦΕΚ 1583/Β`/ ) Τροποποίηση της ΑΧΣ 437/2005 (ΦΕΚ 1641/Β) και εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2010/79/ΕΕ της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2010 «για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των πτητικών οργανικών ενώσεων (EE L )» Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β`/ ) Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ 209/Α/2011) Υ.Α. με αρ /12 (ΦΕΚ 1565/Β/8.5.12) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της ΥΑ 1958/12 Υ.Α /2012 (ΦΕΚ 224/ΥΟΔΔ/ ) Συγκρότηση κεντρικού συμβουλίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) σύμφωνα με την παράγραφο1 του άρθρου 13 του Ν. 4014/2011 (209/Α) Υ.Α. οικ /800/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 3251/Β`/ ) Συμπλήρωση της οικ. 3137/191/Φ. 15/2012 (1048/Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Αντιστοίχηση των ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

29 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» Υ.Α /2012 (ΦΕΚ 1565/Β`/ ) Τροποποίηση της 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (209/Α)» (21/Β) Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β`/ ) Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης- λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/11 και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (για τις βιομηχανικές δραστηριότητες). Κ.Υ.Α. με αρ /12 (ΦΕΚ 1510/Β/12) με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. ΚΥΑ 59845/12 (ΦΕΚ 3438/Β/2012) με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τουριστικά έργα Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ. 15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β`/ ) Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα Υ.Α. με αρ /12 (ΦΕΚ 1077/Β/12) με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ και στις ΠΠΔ της έγκρισης επέμβασης σε δάση-δασικές εκτάσεις. Κ.Υ.Α. με αρ (ΦΕΚ 1470/Β/2012) για την ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και των αποφάσεων ανανέωσης/τροποποίησης ΑΕΠΟ. Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ / για τη λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011). Κ.Υ.Α. με αρ. οικ (ΦΕΚ 2703/Β/ ) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)». Η πλειονότητα των ανωτέρω αποφάσεων αποτελεί τις κανονιστικές διατάξεις του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α 209). Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιατρικά απόβλητα Υ.Α. οικ /2012 (ΦΕΚ 1537/Β`/ ) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων Ραδιενεργά απόβλητα Υ.Α. Π/112/305/2012 (ΦΕΚ 2877/Β`/ ) Βασικές απαιτήσεις - αρχές πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων Στερεά απόβλητα Υ.Α /548/Ε103/2012 (ΦΕΚ 945/Β`/ ) Τροποποίηση της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (81/Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/37/ΕΚ «για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Απόβλητα υγειονομικών μονάδων Υ.Α. οικ /2012 (ΦΕΚ 1537/Β`/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων», που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 38, παρ. 7 του ν. 4042/2012 ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

30 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ MARPOL Ν. 4037/2012 (ΦΕΚ 10/Α`/ ) Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήματα ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις Κ.Υ.Α. με Αριθ. Φακέλου: /2012 (ΦΕΚ 3266/Β`/ ) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παραρτήματα IV και VΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (ΔΣ MARPOL 73/78) Κ.Υ.Α. με αρ. Φακ /2012/2012 (ΦΕΚ 186/Β`/ ) Αποδοχή τροποποιήσεων στο παράρτημα Ι του πρωτοκόλλου 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Προσθήκη νέου κεφαλαίου 9 στο Παράρτημα Ι της Δ.Σ MARPOL Υ.Α. με αρ. οικ / (ΦΕΚ. 189/ Υ.Ο.Δ.Δ./ ) «Συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ)». Απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ με Αριθμ. οικ. 1175/ (ΦΕΚ 2939/ Β'/ ) «Έγκριση περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών για τα θαλάσσια ύδατα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 3983/2011 (Α 144)». ΣΤ. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΔΑΣΗ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ CITES Κατά το έτος 2012, εκδόθηκε πλήθος εγκυκλίων σχετικά με τα δάση και την εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης CITES, σχετικά με ρυθμίσεις διεθνούς εμπορίου ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση. Ζ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ NOMOΣ 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/ ) «Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) A. Κανονιστικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων του ΕΣΠΑ Κατά τη διάρκεια του 2012 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων του ΕΣΠΑ, οι κυριότερες των οποίων ήταν οι εξής : Στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης των πράξεων επιχορηγήσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ, εκδόθηκαν η υπ. αριθμ. 3653/ΕΥΘΥ114/ Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) «Ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 11(3)β του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006» (ΦΕΚ 312/Β / ) και η υπ. αριθμ /ΕΥΘΥ913/ τροποποίηση τής ανωτέρω ΥΑ, με τις οποίες ενσωματώνονται στους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας οι ρυθμίσεις εφαρμογής για κατ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων των ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». Οι ΥΑ εκδόθηκαν κατόπιν έγκρισης των σχετικών μεθοδολογιών υπολογισμού των ποσοστών για κατ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών από την ΕΕ, οι οποίες αναπτύχθηκαν με στόχο την απλοποίηση των ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

31 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» διαδικασιών διαχείρισης των πράξεων αυτών στη βάση του άρθρου 11(3)β του Καν. 1081/2007. Με τα άρθρα του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/ ) προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικές με την μείωση του χρόνου των απαλλοτριώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του συστήματος παρακολούθησης των απαλλοτριώσεων (μείωση χρόνου για τις απαλλοτριώσεις από 33 μήνες σε 19). Με τα άρθρα του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/ ) ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και συγκεκριμένα θεσμοθετούνται οι Περιφερειακοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων οι οποίοι θα διαδεχθούν τους ήδη λειτουργούντες ΦΟΔΣΑ. Με το άρθρο 242 του ν «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α/ ) προωθήθηκαν ρυθμίσεις για: Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα: εναρμονίζεται το εθνικό θεσμικό πλαίσιο με την κοινοτική νομοθεσία και προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την καταβολή των ενισχύσεων. Σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε από το ΓΛτΚ/Δ16 για την πληρωμή των αναδόχων και με βεβαίωση μη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Προκαταβολές σε συγχρηματοδοτούμενα έργα: στις διακηρύξεις των συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, ενώ για τις εν εξελίξει συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις έργων που έχουν προκηρυχθεί έως χωρίς πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής παρέχεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής από τους αναδόχους. Χρηματοδότηση μη επιλέξιμου ΦΠΑ: λαμβάνεται μέριμνα για την ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης αποχέτευσης που υλοποιούν ως δικαιούχοι το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ κλπ στις περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας για συγχρηματοδότηση του ΦΠΑ. Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης από το ΠΔΕ του συνόλου της δαπάνης για το έργο συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Από εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ αριθμ /ΕΥΘΥ580 (ΦΕΚ 1968/Β/ ) «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου » και προετοιμάστηκε σχετική εγκύκλιος οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης. Από , απεστάλη εγκύκλιος σχετικά με τις «Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997», με την οποία καταγράφονται τα βήματα που ακολουθούνται από την για τη νόμιμη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ. Από , στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου παρασχέθηκαν διευκρινίσεις στους φορείς που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης αναφορικά με την «Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων από Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ». Από , απεστάλη διευκρινιστικός οδηγός σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης» στον οποίο προσδιορίζονται διακριτά οι αλλαγές στα στοιχεία υλοποίησης ενός έργου οι οποίες θα πρέπει να ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

32 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση της πράξης και τροποποίηση της απόφασης ένταξης και διακρίνονται σε σχέση με τις αλλαγές οι οποίες δεν επηρεάζουν τους όρους χρηματοδότησης της πράξης και συνεπώς οδηγούν σε απλή επικαιροποίηση των στοιχείων της Απόφασης Ένταξης. Από απεστάλησαν διευκρινιστικές οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των ΕΠ του ΕΣΠΑ. Από , στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων για την αύξηση της απορροφητικότητας, παρασχέθηκαν στους φορείς διαχείρισης οδηγίες για την εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης των απαλλοτριώσεων για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ. Από ενσωματώθηκε στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) νέα διαδικασία με τίτλο Διαδικασία ΙΙΙ_6: «Επαλήθευση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων» με σκοπό να διασφαλίσει την επαλήθευση της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 57 του Καν. 1083/2006. Με το άρθρο 3 της από (ΦΕΚ 237 Α ) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρώθηκε με το ν. 4111/2013), τροποποίηθηκαν διατάξεις του ν.3614/2007 στην κατεύθυνση της απλούστευσης των διαδικασιών και της επιτάχυνσης της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ. Συνοπτικά: Καθιερώνεται ως υποχρεωτική η χρήση του πληροφοριακού συστήματος της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων για το σύνολο των φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις, νομοθετική ρύθμιση που συνάδει με σχετικές συστάσεις κοινοτικών ελέγχων καθώς και ελέγχων της ΕΔΕΛ. Παρακάμπτονται γραφειοκρατικού χαρακτήρα εμπόδια σε διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ, όπως o o o o απάλειψη της υποχρέωσης υπογραφής από τους δικαιούχους του συμφώνου αποδοχής όρων χρηματοδότησης ως μία διακριτή διαδικασία προαπαιτούμενη για την έκδοση της απόφασης ένταξης, θεσμοθέτηση δυνατότητας ορισμού από το διατάκτη ως υπολόγων και των ΝΠΙΔ στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ (π.χ. ΔΕΥΑ), επομένως δεν απαιτείται δημόσιος υπάλληλος - φυσικό πρόσωπο για τη μεταφορά της χρηματοδότησης/επιχορήγησης, απλοποιήσεις στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων με απάλειψη της υποχρέωσης βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου από το ΚΕΠ την ίδια μέρα με το διαγωνισμό, δυνατότητα σώρευσης περισσότερων σταδίων σε μία διοικητική πράξη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα α) του ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς και β) της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Με τα άρθρα 1 και 2 της από (ΦΕΚ 246 Α ) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» (κυρώθηκε με το ν. 4128/2013), τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν. 3614/2007, του ν. 3852/2010 και του ν. 3871/2010 στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών ΕΣΠΑ και της εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Συνοπτικά: ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

33 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Μειώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων υπογραφών με τον περιορισμό της συναρμοδιότητας σε υπουργικές αποφάσεις που αφορούν διαδικασίες εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως, ενδεικτικά, ο ορισμός ενδιάμεσων φορέων, η έκδοση κανονιστικών πράξεων για δράσεις των ΕΠ του ΕΣΠΑ, οι αποσπάσεις του προσωπικού των ΕΥ, η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών κλπ. Δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή των αναδόχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέχρι Ορίζεται η (αιρετή) περιφέρεια ως υπεύθυνη για τη διαχείριση των συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Μειώνεται ο αριθμός των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στις τροποποιήσεις των πιστώσεων των έργων των Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) του ΠΔΕ ανακατανομή των πιστώσεων μεταξύ των έργων από τους διατάκτες των ΣΑ (Υπουργοί, Περιφερειάρχες). B. Ετήσια έκθεση Αρχής ελέγχου Η ετήσια έκθεση της Αρχής Ελέγχου αφορά στο χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων δαπανών στην Επιτροπή από 1/1/2011 έως 31/12/2011, καθώς και στη 12μηνη ελεγκτική περίοδο από 1/7/2011 έως 30/6/2012. Ο βαθμός αξιοπιστίας του κοινού Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) των ΕΠ των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» του ΕΣΠΑ προέκυψε από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στους φορείς διαχείρισης των ΕΠ. Από τη συνολική αξιολόγηση των επιμέρους θεμελιωδών απαιτήσεων για κάθε σύστημα των είκοσι δύο ελεγχθέντων φορέων, προέκυψε ότι πέντε συστήματα φορέων λειτουργούν καλά (βαθμός 1), δεκαπέντε συστήματα φορέων κρίθηκε ότι λειτουργούν, απαιτούνται όμως κάποιες βελτιώσεις (βαθμός 2), ενώ στην περίπτωση των συστημάτων δύο φορέων (Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιφέρειας Κρήτης ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα») κρίθηκε ότι αυτοί λειτουργούν μερικώς και απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις (βαθμός 3) όμως το σύνολο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν επιτρέπουν και δικαιολογούν τη βελτίωση της βαθμολογίας τους. Κατά συνέπεια, κρίθηκε ότι στο σύνολό του το κοινό ΣΔΕ λειτουργεί, απαιτούνται εντούτοις ορισμένες βελτιώσεις (βαθμός 2). Σε ό,τι αφορά στους δειγματοληπτικούς ελέγχους πράξεων, προέκυψε συνολικό προβληθέν σφάλμα 4,95% σημαντικά μεγαλύτερο του ορίου σημαντικότητας του 2%, όμως η ποιοτική και ποσοτική ανάλυσή του οδήγησε στο χαρακτηρισμό αυτού ως τυχαίου. Η Αρχή Ελέγχου προχώρησε στην επιβολή κατά προβολή δημοσιονομικής διόρθωσης ποσοστού 2,96% σε όλο τον ανέλεγκτο πληθυσμό του έτους αναφοράς και χαρακτήρισε τα χαμηλής συχνότητας εμφάνισης ευρήματα ως σημεία κινδύνου προς περαιτέρω διερεύνηση στους ελέγχους της επόμενης ελεγκτικής περιόδου, προκειμένου να περιοριστεί ο υπολειπόμενος κίνδυνος σε ποσοστό μικρότερο του 2%. Δεδομένου ότι ο κίνδυνος ύπαρξης ουσιαστικών ελλείψεων μετριάζεται σε αποδεκτό επίπεδο από τα αποτελέσματα των ελέγχων και των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν, η συνολική αξιοπιστία του κοινού ΣΔΕ χαρακτηρίζεται ως «υψηλή», οπότε η Αρχή Ελέγχου στην ετήσια γνωμοδότησή της διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφυλάξεις για το κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, το κοινό ΣΔΕ κρίθηκε ότι ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

34 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» λειτουργεί αποτελεσματικά ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 58 έως 62 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου και στο τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1828/2006 της Επιτροπής, παρέχοντας εύλογη βεβαιότητα ως προς την ορθότητα των καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και κατά συνέπεια ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Το οικονομικό Περιβάλλον στην Ελλάδα 1. Το έτος 2012, συνεχίστηκε η εφαρμογή του τριετούς Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, που υιοθετήθηκε το Μάιο του 2010 σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να τεθεί η ελληνική οικονομία σε μία διατηρήσιμη πορεία ανάπτυξης. Το πρόγραμμα προσαρμογής βασίσθηκε α) σε μία εμπροσθοβαρή πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής ώστε να μειωθεί το έλλειμμα και να καταστεί το χρέος διατηρήσιμο, β) σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, την αγορά προϊόντων και το επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, γ) στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που να βασίζεται στις παραγωγικές επενδύσεις και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια σταθεροποίησης σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και παρά τις αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών στόχων του Προγράμματος προσαρμογής και νέες συμφωνίες με τους εταίρους, η προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών και μείωσης του ελλείμματος προσέκρουσε στην επιδείνωση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων σε σχέση με τα εκάστοτε προσδοκώμενα και την αύξηση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στις 13 Μαρτίου 2012, το Συμβούλιο ECOFIN εξέδωσε απόφαση για την προσαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που απαιτούνται από την Ελλάδα βάσει της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ κατόπιν της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν η ελληνική κυβέρνηση και η Τρόικα. Παράλληλα, στις 15 Μαρτίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο ύψους 28 δισεκατομμυρίων προς την Ελλάδα σαν μέρος του χρηματοδοτικού πακέτου των 130 δισεκατομμυρίων που συμφωνήθηκε μεταξύ της Αθήνας και των εταίρων της ζώνης του Ευρώ. Το νέο δάνειο θα χορηγηθεί μέσω ενός Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού που είναι σχεδιασμένος για χώρες που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν βαθειά ριζωμένες διαρθρωτικές αδυναμίες. Η Ελληνική Κυβέρνηση ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 2012 με επιτυχία την εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων στα πλαίσια του PSI. Το μέσο επιτόκιο των νέων ομολόγων θα είναι 3,65% για το σύνολο των 30 ετών (που θα είναι η μέγιστη διάρκεια των νέων ομολόγων) και 2,63% ως το Η μείωση στην ονομαστική αξία ήταν 53,5%, μεγαλύτερη δηλαδή από το 50% που είχε συμφωνηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου Σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, η ζημία υπολογίζεται στο 75%. Το υπόλοιπο 31,5% δόθηκε σε 20 νέα ελληνικά ομόλογα, λήξεως ετών και το υπόλοιπο 15% σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα του EFSF. Η συμφωνία ανταλλαγής ομολόγων προβλέπει χρεόγραφα με ρήτρα ανάπτυξης που σημαίνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα πληρώνει επιπλέον επιτόκιο 1% σε περίπτωση, που από το 2015 και μετά το ΑΕΠ ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο και καταγράψει ανάπτυξη σε πραγματικούς όρους, πέραν των στόχων, που έχουν τεθεί. Η νέα Κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τρόικα αναζήτησε τρόπους μείωσης του χρέους που οριστικοποιήθηκαν στη συνεδρίαση του Eurogroup της 26ης Νοεμβρίου Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν σε ένα πακέτο μέτρων με σκοπό τη μείωση του δημοσίου χρέους στο 124% το 2020 και λιγότερο από 110% το Τα μέτρα που αποφασίστηκαν είναι: 1. Μείωση κατά 100 μονάδες βάσης των επιτοκίων των δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα. Οι χώρες που έχουν λάβει και αυτές βοήθεια από την ΕΕ εξαιρούνται από τη μείωση την επιτοκίων για την περίοδο που διαρκεί η χορήγηση της βοήθειας σε αυτές. 2. Μείωση κατά 10 μονάδες βάσης του κόστους εγγύησης που καταβάλλει η Ελλάδα στο EFSF. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

35 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Επέκταση της περιόδου ωρίμασης κατά 15 χρόνια των διμερών δανείων και των δανείων από το EFSF, καθώς και αναστολή πληρωμής των τόκων προς αυτό για 10 χρόνια. 4. Οι χώρες της ευρωζώνης δεσμεύονται να μεταφέρουν από το 2013 στον ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό της Ελλάδας τα κέρδη τους από τις αγορές ελληνικών ομολόγων που έχει πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι χώρες που έχουν λάβει και αυτές βοήθεια από την ΕΕ δεν είναι υποχρεωμένες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό όσον καιρό εξακολουθούν να λαμβάνουν αυτή τη βοήθεια. Επίσης, υπήρξε ρητή αναφορά ότι οι χώρες-μέλη θα εξετάσουν την παροχή επιπλέον βοήθειας στην Ελλάδα μελλοντικά εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, αποφασίστηκε η επαναγορά ελληνικού χρέους σε τρέχουσες αγοραίες τιμές με σκοπό την περαιτέρω μείωση του. Η επαναγορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο του To ΑΕΠ υποχώρησε σημαντικά και κατά την περίοδο , ενώ η οικονομική ύφεση αναμένεται να συνεχιστεί και το Η σταδιακή ανάκαμψη του ΑΕΠ εκτιμάται να αρχίσει στο τέλος του Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου θα αρχίσουν να ανακάμπτουν από το 2013, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση και η δημόσια κατανάλωση προβλέπεται να ανακάμψουν από το 2014 και το 2016 αντίστοιχα. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν σημαντικά μεσοπρόθεσμα, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα βελτιωθούν παράλληλα με την ιδιωτική κατανάλωση. Οι προοπτικές του εξωτερικού τομέα αναμένεται ότι θα ωθήσουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε μια διατηρήσιμη πορεία. Επίσης, ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης της εγχώριας ζήτησης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή αναμένεται να είναι σταδιακή, καθώς η επίδραση της αύξησης των έμμεσων φόρων παραμένει σημαντική. Η απασχόληση αναμένεται να αυξάνεται από το 2014, ενώ το ποσοστό ανεργίας θα κορυφωθεί το 2013 και θα αρχίσει να μειώνεται τα επόμενα έτη. 2 Επίπτωση στους στόχους και τη στρατηγική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο «περιβάλλον» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι πολύπλευρες και επηρεάζουν συνολικά την πορεία υλοποίησής τους και συνακόλουθα τους στόχους και τη στρατηγική τους. Η πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχει επηρεασθεί άμεσα από τη διαφοροποίηση που έχει προκύψει σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο η χώρα είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει και από τις ανάγκες που προκύπτουν από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Εντός του 2012 ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η δεύτερη αναθεώρηση όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, πλην αυτής του ΕΠΕΠ και του ΕΠΤΥΕ. Βασικές κατευθύνσεις της αναθεώρησης αποτελούν η ενίσχυση νέων αναπτυξιακών δράσεων με αιχμή τις δράσεις επιχειρηματικότητας με έμφαση α) στη στοχευμένη στήριξη των ΜΜΕ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, β) στη στοχευμένη στήριξη της παραγωγικής επιχειρηματικότητας και μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και γ) στη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. τα ΠΕΠ σημαντική είναι η ενίσχυση των ΑΠ της Ανταγωνιστικότητας και Ψηφιακής Σύγκλισης με μεταφορά πόρων, μειώνοντας αντίστοιχα τη συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ των ΑΠ : Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας Ενέργειας και Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής. Επίσης, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη διογκούμενη ανεργία, και ιδιαίτερα των νέων, των νέων επιστημόνων και των γυναικών, προβλέπεται η ενίσχυση του ΕΠΑΝΑΔ κατά 81,9 εκ. ΔΔ με μετακίνηση αντίστοιχων πόρων από το ΕΠΔΜ στο οποίο εντοπίζεται σχετική υστέρηση στην απορρόφηση. (δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων (Youth Employment),και δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης) και η ενίσχυση του ΕΠΑΕ κατά 300 εκ. ΔΔ με μετακίνηση αντίστοιχων πόρων από το ΕΠΨΣ στο οποίο εντοπίζεται σχετική υστέρηση στην απορρόφηση και κίνδυνος απώλειας πόρων. Η αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ, επιδιώκει επίσης, την άρση κατά το δυνατόν των δυσμενών επιπτώσεων από τη σοβαρή οικονομική κρίση με την κατάλληλη προσαρμογή του Προϋπολογισμού των ΑΠ των ΕΠ. Η σχετική προσπάθεια γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

36 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» τις προοπτικές υλοποίησης των δράσεων και της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και των δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί, την αντιμετώπιση καθυστερήσεων, την προώθηση νέων αναπτυξιακών δράσεων και έργων λαμβάνοντας υπόψη τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της χώρας με έμφαση στο περιβάλλον, όπως και τη διασφάλιση της ταχείας υλοποίησης των 181 έργων προτεραιότητας που έχουν προσδιοριστεί σε συνεργασία με την Ε.Ε. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιούργησε η έλλειψη ρευστότητας στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ ακόμα και στον τομέα των υποδομών, αποφασίστηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η σύσταση ενός Ταμείου Επιμερισμού Κινδύνου. Για τη σύσταση του Ταμείου απαιτήθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού 1083/2006. Το Μάϊο του 2012 δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός 423/2012 για την τροποποίηση του Κανονισμού 1083/2006 «όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα Κ-Μ που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα». Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή δανείων, εγγυήσεων ή κάθε είδους χρηματοδοτικές εξασφαλίσεις για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους κινδύνου έργων που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση. Για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αποφασίστηκε η δημιουργία νέου χρηματοδοτικού εργαλείου (guaranty fund) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Στο Ταμείο υπάρxει συνεισφορά πόρων του ΕΤΠΑ 500 εκ. (170 εκ. από το ΕΠΑΕ για τις 8 περιφέρειες του Στόχου Σύγκλιση, καθώς και 330 εκ. από τις 5 μεταβατικές Περιφέρειες ) και μόχλευση 1:2 προκειμένου η ΕΤΕπ να χορηγήσει δάνεια ύψους 1 δις στις ελληνικές τράπεζες οι οποίες στη συνέχεια θα τα διαθέσουν στις επιχειρήσεις. Η προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων επιδιώκεται και μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), με διαχειριστή το ΕΤΕΑΝ και με συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ κεφάλαιο ύψους 460 εκ.. Στόχος απορρόφησης Μνημονίου 2012 Ο βασικός στόχος μνημονίου για την απορρόφηση το 2012 για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ ανερχόταν σε 3,730 δις ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδρομής. Οι πιστοποιημένες δαπάνες σε όρους κοινοτικής συνδρομής ανήλθαν στο ποσό των 2,976 δις ευρώ στο τέλος του έτους (ποσοστό κάλυψης στόχου 79,81%). Κατά το έτος αναφοράς, το ΕΠ «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι » συνεισέφερε με δαπάνες ύψους 111,92 εκατ. ευρώ κοινοτικής συνδρομής στην επίτευξη του παραπάνω στόχου για απορρόφηση πιστοποιημένων δαπανών 2,976 δις κοινοτικής συνδρομής (ποσοστό 67,83%) Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Η αναθεώρηση του Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ως στόχο την κάλυψη των κατευθύνσεων που δίνονται στην εγκύκλιο του ΥΠΟΙΑΝ για ενίσχυση νέων αναπτυξιακών δράσεων με αιχμή τις δράσεις επιχειρηματικότητας με έμφαση στη στήριξη των ΜΜΕ μέσω νέου κύκλου προκήρυξης κρατικών ενισχύσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης για διαχειριστικούς λόγους με την αναθεώρηση γίνεται εξορθολογισμός του διαθέσιμου Π/Υ με βάση την θεώρηση μέσης έκπτωσης 50% των έργων τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία δημοπράτησης και αξιοποιούνται οι προβλέψεις της ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων δεσμεύσεων υλοποίησης έργων σύμφωνα με το σχεδιασμό του προγράμματος και την εξειδίκευση των θεματικών προτεραιοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ άλλων προβλέπονται και μεταφορές πόρων, όπως η μεταφορά έργων προσπελασιμότητας στο αντίστοιχο τομεακό Ε.Π. Ειδικότερα, σε ότι αφορά το περιεχόμενο της αναθεώρησης, η συνολική Δ.Δ. του προγράμματος που αφορά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παραμένει στα , έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την μείωση της εθνικής συμμετοχής με την αύξηση του ποσοστού κοινοτικής συνδρομής σε 85%. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

37 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Η αναθεώρηση του ΑΠ 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» περιλαμβάνει: α) την μεταφορά έργων προσπελασιμότητας που έχουν ενταχθεί στο ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Ε.Π. Προσπελασιμότητα, β) τον εξορθολογισμό του διαθέσιμου Π/Υ με βάση την θεώρηση μέσης έκπτωσης 50% των έργων τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία δημοπράτησης και γ) την πρόβλεψη για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων δεσμεύσεων υλοποίησης έργων (λιμενικών, οδοποιίας, κλπ.) σύμφωνα με το σχεδιασμό του προγράμματος και την εξειδίκευση των θεματικών προτεραιοτήτων. Με βάση τα παραπάνω η συνολική Δ.Δ. του Άξονα Προτεραιότητας 1 μειώνεται από 102 εκ. σε 82 εκ (μείωση κατά ) κυρίως με την μείωση του προϋπολογισμού στο ΚΘΠ 23 «Περιφερειακές/τοπικές οδοί» (μεταφορά πόρων στο αντίστοιχο ΕΠ). Αντίθετα, υπάρχει πρόβλεψη προϋπολογισμού για σιδηροδρομικές υποδομές αντίθετα με τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό που δεν περιελάμβανε τις σιδηροδρομικές υποδομές. Επίσης, υπάρχει μικρή μείωση του προϋπολογισμού σε υποδομές Εθνικών Οδών, πέραν εκείνων των οδικών έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Τομεακό ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και σε υποδομές λιμένων. Βασικό στοιχείο της αναθεώρησης των δεσμεύσεων του ΑΠ 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» είναι η μεταφορά 65 εκ. για την κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μέσω των εκχωρήσεων στη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στις Τράπεζες και στη Δ/νση Αν. Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ. Επίσης λήφθηκαν υπόψη τα δεδομένα συμβάσεων αλλά και δυνητικών εκπτώσεων από την υλοποίηση των έργων υποδομών και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Με βάση τα ανωτέρω, συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΑΠ 2 αυξάνεται από 55 εκ. σε 120 εκ. κυρίως για την κάλυψη ενός μεγάλου μέρους των υπερδεσμεύσεων σε εγκρίσεις επενδύσεων ΜΜΕ («άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις»). Όπως στον ΑΠ1 έτσι και στον ΑΠ7 «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» η αναθεώρηση βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία: α) τον εξορθολογισμό του διαθέσιμου Π/Υ με βάση την θεώρηση μέσης έκπτωσης 50% των έργων, τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία δημοπράτησης και β) την πρόβλεψη για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων δεσμεύσεων υλοποίησης έργων (προστασίας περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, υγείας κλπ) σύμφωνα με το σχεδιασμό του προγράμματος και την εξειδίκευση των θεματικών προτεραιοτήτων. Με βάση τα ανωτέρω η συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΑΠ 7 μειώνεται κατά 52 εκ. (από 256 εκ. σε 204 εκ. ). Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της εγκυκλίου ο Π/Υ Δ.Δ. της συμμετοχής του ΠΕΠ στον ΑΠ 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» όσο αφορά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αυξάνεται από ,82 σε ,82, (γίνεται 3,68% του συνολικού Π/Υ Δ.Δ. του προγράμματος που αφορά στην Δυτική Ελλάδα) με κύριο γνώμονα την επιτάχυνση της εφαρμογής του Προγράμματος και την άμεση προσαρμογή του στις αναπτυξιακές ανάγκες και προτεραιότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθεί για την ωρίμανση έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα της περιόδου ή / και για την προετοιμασία έργων / δράσεων της νέας προγραμματικής περιόδου Κατόπιν αυτών των προτεινόμενων μετακινήσεων πόρων μεταξύ θεματικών προτεραιοτήτων και κατηγοριών πράξεων, οι νέοι προτεινόμενοι προϋπολογισμοί των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος διαμορφώνονται ως εξής: ΑΠ 2: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας»: ΑΠ 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα»: ΑΠ 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής»: ΑΠ 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (για Περ. Δυτ. Ελ.)»: 82,47 εκατ. Ευρώ 120,12 εκατ. Ευρώ 204,22 εκατ. Ευρώ 15,55 εκατ. Ευρώ 422,35 εκ. Ευρώ» Σε κάθε περίπτωση στους δύο άξονες υποδομών ΑΠ1 & ΑΠ7 που η δημόσια δαπάνη τους μειώνεται αισθητά, η διαχείριση τους θα γίνει με ένα δυναμικό προγραμματικό overbooking της τάξεως του 25% ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

38 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Περιφέρεια Πελοποννησου Κατά το έτος αναφοράς ολοκληρώθηκε το δεύτερο στάδιο της αναθεώρησης που αφορούσε την αναμόρφωση του περιεχομένου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε συνέχεια ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης που αφορούσε την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων των ΕΠ για την αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής Συνδρομής στο 85% και που ολοκληρώθηκε το Η ολοκλήρωση της β φάσης της αναθεώρησης πραγματοποιήθηκε με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις (η Υπ. Αριθ /ΕΥΣΑΑΠ 909/ εγκύκλιος) Η αναγκαιότητα της εγκριθείσας αναθεώρησης προέκυψε από την διαφοροποίηση που είχε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο η χώρα είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει κατά το 2012 και τις ανάγκες που προέκυψαν από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Στην κρίσιμη περίοδο του 2012, το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ επιφορτίσθηκε και με έναν επιπλέον ρόλο, αυτόν της συμβολής στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της άρσης κατά το δυνατό των δυσμενών επιπτώσεων από τη σοβαρή οικονομική κρίση η οποία έπληττε και πλήττει μεταξύ των άλλων και τη διαθεσιμότητα εθνικών πόρων για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, με άμεσα επακόλουθα στην απασχόληση και την ευημερία. Στη βάση αυτή, η επίσπευση της υλοποίησης των προγραμμάτων με την ταυτόχρονη προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα για τη σταδιακή αποκατάσταση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο και οδηγό για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αναθεώρησης και επιτάχυνσης της εφαρμογής των προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα από την υλοποίηση του ΠΕΠ κατά το έτος αναφοράς έδειχναν ότι υπάρχει καθυστέρηση και αντιμετωπίζονταν δυσκολίες στην υλοποίηση συγκριμένων κατηγοριών παρεμβάσεων ενώ παράλληλα, για λόγους στήριξης της εθνικής προσπάθειας αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας, διαπιστώθηκε υπερδέσμευση σε κάποιους άξονες προτεραιότητας και κυρίως σε εκείνους που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας-ανταγωνιστικότητας. Στη βάση αυτή, και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις από τη διογκούμενη ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, των νέων επιστημόνων και των γυναικών, προτάθηκε η αναθεώρηση του ΠΕΠ κατά το έτος αναφοράς με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις. 1. Ενίσχυση νέων αναπτυξιακών δράσεων με αιχμή τις δράσεις επιχειρηματικότητας με έμφαση: Στη στήριξη των ΜΜΕ μέσω νέου κύκλου προκήρυξης (πραγματοποιήθηκε μεταγενέστερα κατά το 2013) κρατικών ενισχύσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την στήριξη του εξαγωγικού τους χαρακτήρα. Ο νέος κύκλος προκήρυξης ενισχύσεων για ΜΜΕ θα ανήλθε, 22,5 εκ. για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στη ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με τη δημιουργία του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου (guarantee fund) σε συνεργασία με την ΕΤΕπ. Στο Ταμείο θα υπάρξει συνεισφορά πόρων του ΕΤΠΑ και μόχλευση 1:2 προκειμένου η ΕΤΕπ να χορηγήσει δάνεια διπλάσιου ύψους στις ελληνικές τράπεζες οι οποίες στη συνέχεια θα τα διαθέσουν στις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή στο Ταμείο για τις Περιφέρειες Στόχου 1 θα καλυφθεί από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

39 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Κάλυψη των υπερδεσμεύσεων που έχουν προκύψει στο Πρόγραμμα προκειμένου να είναι εφικτή η καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των δεσμεύσεων και των αναλογουσών δαπανών στα αιτήματα πληρωμών και συνεπώς να μην επιβαρυνθούν αποκλειστικά εθνικοί πόροι έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου. 3. Συμμετοχή υπό προϋποθέσεις του ΠΕΠ στη δημιουργία χρηματοδοτικού εργαλείου επιμερισμού κινδύνου (risk sharing) εφόσον μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων προκύψουν χρηματοδοτικές ανάγκες για έργα. 4. Αντιμετώπιση καθυστερήσεων σε τομείς / δράσεις / έργα και προώθηση νέων αναπτυξιακών δράσεων και έργων λαμβάνοντας υπόψη τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της χώρας με έμφαση στο περιβάλλον 5. Αύξηση των πόρων της Τεχνικής Βοήθειας 6. Διασφάλιση της ταχείας υλοποίησης των έργων προτεραιότητας που έχουν προσδιοριστεί σε συνεργασία και με την Ε.Ε. ΟΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της αναθεώρησης για το ΕΠ Πελοποννήσου προτάθηκαν τα εξής: Ενίσχυση της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακή Σύγκλιση Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά 49,4 εκ. ευρώ Ενίσχυση της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας κατά 22,5 εκατ. Ευρώ Ενίσχυση της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος ΔΕΠΙΝ κατά 1,5 εκατ. Ευρώ. Οι παραπάνω πόροι προήλθαν από τους υπόλοιπους Άξονες του Προγράμματος ως εξής: Μείωση της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά 73,5 εκατ.ευρώ Τα ανωτέρω διαμόρφωσαν νέο χρηματοδοτικό πίνακα σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ. Με την έγκριση των βασικών αρχών και της προτεινόμενης αναθεώρησης δια της γραπτής διαδικασίας από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, η Διαχειριστική Αρχή προέβη στην αναμόρφωση των κειμένων και των σχετικών ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του Προγράμματος όπου αυτό απαιτήθηκε. Το ολοκληρωμένο κείμενο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΔΕΠΙΝ που πραγματοποιήθηκε την 13 η Νοεμβρίου 2012 στο Ναύπλιο. Στη συνέχεια το αναθεωρημένο Πρόγραμμα υποβλήθηκε προς στην τις υπηρεσίες της ΕΕ, και εγκρίθηκε με την υπ. Αριθ. C(2012) 9559/ απόφαση της ΕΕ. Περιφέρεια Ιονίων Νησων Τον Νοέμβριο 2012 παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ΔΕΠΙΝ η 2η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αφού προηγήθηκε γραπτή διαδικασία. Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης προέκυψε από την διαφοροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο η χώρα είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει και από τις ανάγκες που προκύπτουν από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και ειδικότερα της συμβολής του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ στην επίτευξη των στόχων του ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

40 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη διογκούμενη ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, των νέων επιστημόνων και των γυναικών. Κατευθύνσεις Αναθεώρησης: 1. Ενίσχυση νέων αναπτυξιακών δράσεων με αιχμή τις δράσεις επιχειρηματικότητας με έμφαση στη στήριξη των ΜΜΕ μέσω νέου κύκλου προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων και άλλων δράσεων υπέρ των ΜΜΕ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Χωρικής Ενότητας και την στήριξη του εξαγωγικού τους χαρακτήρα. 2. Κάλυψη των υπερδεσμεύσεων που έχουν προκύψει στο Πρόγραμμα. 4. Αντιμετώπιση καθυστερήσεων σε τομείς / δράσεις / έργα και προώθηση νέων αναπτυξιακών δράσεων και έργων λαμβάνοντας υπόψη τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της χώρας με έμφαση στο περιβάλλον. 5. Αύξηση των πόρων της Τεχνικής Βοήθειας. Λόγω των διαπιστωμένων αναγκών επιτάχυνσης υλοποίησης των έργων των προγραμμάτων μέσω και της χρηματοδότησης των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης, καθώς και των αναγκών προετοιμασίας προγραμμάτων και έργων για την επόμενη προγραμματική περίοδο , κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση του προϋπολογισμού Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του ΠΕΠ και η επιλεξιμότητα τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων. 6. Διασφάλιση της ταχείας υλοποίησης των έργων προτεραιότητας που έχουν προσδιοριστεί σε συνεργασία και με την Ε.Ε. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της αναθεώρησης αποτελεί και η δυνατότητα μεταφοράς ορισμένων έργων από το ΠΕΠ για χρηματοδότηση από Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα προκειμένου να απελευθερωθούν οι αναγκαίοι πόροι χωρίς να μειωθεί η υλοποίηση έργων στην Περιφέρεια. Αλλαγές στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων: - Ενίσχυση της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακή Σύγκλιση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά 27,51 εκ. ευρώ. - Ενίσχυση της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας Υποδομές Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά 5,86 εκατ. ευρώ. - Ενίσχυση της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας Τεχνική Υποστήριξη του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων κατά 3,88 εκ. ευρώ. Οι παραπάνω πόροι εξασφαλίζονται με τη: - Μείωση της Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά 37,25 εκατ. ευρώ. Στη μείωση αυτή οδήγησε η για μεγάλο χρονικό διάστημα μη ανταπόκριση των δυνητικών Δικαιούχων στις Προσκλήσεις της ΕΔΑ και επακόλουθος κίνδυνος να παραμείνουν αδιάθετοι οι πόροι Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/2006 Όσον αφορά τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αρ. 57 του Καν. (Ε.Κ.) αριθ.1083/2006, αυτός γίνεται από τους ΕΦΔ που διαχειρίζονται πράξεις κρατικών ενισχύσεων ή από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποτελούν σημείο ελέγχου και των ελέγχων που διεξάγονται από την Αρχή Πιστοποίησης και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και όταν διαπιστώνεται απόκλιση επιβάλλονται οι αντίστοιχες διορθώσεις. Κατά το έτος 2012 δεν υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκε τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

41 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα Σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 Κεφάλαιο Β Άρθρο 10 «Θέματα Συντονισμού», ο συντονισμός μεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ασκείται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας σε συνεργασία με αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές. Ο συντονισμός ασκείται μέσω μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς χάραξης της πολιτικής, χωρικά (περιοχή παρέμβασης) και θεματικά (τομέας παρέμβασης), που λειτουργεί σε επίπεδο α) προγραμματισμού (εξειδίκευση κατευθύνσεων), β) παρακολούθησης υλοποίησης (διαχειριστικές αρχές - τήρηση κατευθύνσεων) και γ) επανεξέταση στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισμού και διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ). ΕΥΔ ΠΑΑ Η Μονάδα Συντονισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ συμμετείχε στις επιτροπές παρακολούθησης των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Μετά την πρώτη ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων την 21/12/2011 για την άρση των κριτηρίων διαχωρισμού για τα μέτρα 313, 321, 322, 323 του ΠΑΑ και για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα (μικρά δημόσια έργα), κατά το έτος 2012 δεν προέβη σε περαιτέρω ενημέρωση του μηχανισμού συντονισμού για άρση των κριτηρίων διαχωρισμού. Επίσης σε συνέχεια της από 3/11/2011 πρότασης της ΕΥΔ ΠΑΑ για την τροποποίηση απλοποίηση των κριτηρίων διαχωρισμού αναμένονται οι σχετικές ενέργειες από το ΕΣΠΑ ώστε στη συνέχεια να ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις των κριτηρίων διαχωρισμού σε πρόταση τροποποίησης του ΠΑΑ Παρακολούθηση - Αξιολόγηση Ποιοτική Ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της Προόδου Εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρα για τη βελτίωση της Προόδου Εφαρμογής των Προγραμμάτων Α) Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Προγραμμάτων 1. Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η διαδικασία πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω Κεντρικού Λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο αλλά και ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Παράλληλα έγινε διασύνδεση της Τράπεζας της Ελλάδας με το ΟΠΣ, η οποία παρέχει στοιχεία αναλυτικών κινήσεων των λογαριασμών που τηρούνται για τα έργα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα στοιχεία είναι ισοδύναμα του τραπεζικού extrait και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διοικητική επαλήθευση της δαπάνης. 2. Σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν στο ΕΣΠΑ λόγω της εφαρμογής του Καλλικράτη. 3. Τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση με έμφαση, στην επανεξέταση των ανενεργών έργων, στη χρηματοδότηση νέων ώριμων έργων με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, στην κατάργηση των πολλαπλών επιπέδων διαχείρισης, στην παροχή ευελιξίας διαχείρισης των πόρων από τις αποκεντρωμένες αρχές, στην οργανωμένη και συστηματική υποστήριξη αδύναμων Φορέων διαχείρισης και Φορέων διαχείρισης στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας καθώς επίσης και αδύναμων Δικαιούχων Έργων. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

42 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται υποχρέωση ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σημαντική επιτάχυνση στη συμβασιοποίηση των αντίστοιχων έργων. Η εξαίρεση παρατάθηκε για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του Β) Αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης πιστώσεων του ΠΔΕ Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ αποφασίστηκε η εφαρμογή τριών μέτρων: 1. Εντατικοποίηση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών προκειμένου για όλα τα έργα ΕΣΠΑ να επιτευχθεί ο ακριβέστερος δυνατόν προσδιορισμός δαπανών εντός του έτους, η έγκαιρη έκδοση όλων των σχετικών αποφάσεων ανάληψης δέσμευσης, χρηματοδότησης και κατανομής καθώς και η άμεση καταχώρηση όλων των πραγματοποιημένων δαπανών στο ΟΠΣ. 2. Αυτόματη ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων. Εμπεδώθηκε η αρχή του προγραμματισμού με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού που είναι δεσμευτικά. Σύμφωνα με την εγκύκλιο οδηγιών για το ΠΔΕ 2012, ζητήθηκε η άμεση ανακατανομή των πιστώσεων των φορέων χρηματοδότησης, ώστε να χρηματοδοτηθούν έργα που παρουσίαζαν δυναμική και θα απέφεραν πόρους από την ΕΕ. Φορείς που είχαν εξαντλήσει το μηχανισμό ανακατανομής των πιστώσεών τους, όφειλαν να το γνωστοποιήσουν άμεσα. Σοβαρές καθυστερήσεις στον προγραμματισμό των αναγκαίων πιστώσεων των έργων ΕΣΠΑ επέβαλαν την άμεση ανάληψη διορθωτικών κινήσεων που για λόγους συντομίας πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο, με στόχο οι πιστώσεις κάθε έργου μετά και την εφαρμογή της εγκυκλίου να αντανακλούν με ακρίβεια τις αναμενόμενες πληρωμές για το έργο αυτό έως το τέλος του Ειδικότερα προβλέφθηκε: η άμεση αυτόματη ανάκληση του υπολειπόμενου ποσού των ετήσιων πιστώσεων των έργων ΕΣΠΑ για τα οποία δεν τεκμηριώνονταν η εκτίμηση περαιτέρω εκτέλεσης πληρωμών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2012 (ανενεργά έργα ή συμβάσεις, έργα με εμπλοκές, έργα χωρίς νομική δέσμευση κλπ). Για όσα έργα είχαν εκδοθεί εντολές κατανομών, έγιναν ανακλήσεις μετά από συνεργασία της ΕΥΣ και της ΔΔΕ και διατύπωση σχετικής εισήγησης. η αυτόματη ανάκληση του 50% των ετήσιων πιστώσεων των έργων που κατά το μήνα Οκτώβριο, η διαφορά μεταξύ εγκεκριμένων πιστώσεων και πραγματοποιημένων πληρωμών ήταν μεγαλύτερη του 75%. Οι πιστώσεις που αποδεσμεύτηκαν κατανεμήθηκαν στους Φορείς Χρηματοδότησης που είχαν αποδεδειγμένα ανάγκη (κατόπιν υποβολής σχετικών προτάσεων και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣ). 3. Τήρηση προβλεπόμενων προθεσμιών καταγραφής δαπανών στο ΟΠΣ. Παρακολούθηση των Διαχειριστικών Αρχών ώστε να καταχωρούν και να επιβεβαιώνουν το πρώτο δεκαήμερο του μήνα όλες τις δαπάνες των έργων ΕΣΠΑ στο ΟΠΣ. Γ) Διευκρινιστικές οδηγίες/έγγραφα προς τους φορείς με αρμοδιότητες διαχείρισης. Πλέον των κανονιστικών ρυθμίσεων για την ταχύτερη υλοποίηση των στόχων του ΕΣΠΑ που αναφέρθηκαν στο Κεφ παρ. A, παρασχέθηκαν εκ μέρους της ΕΥΘΥ διευκρινιστικές οδηγίες/έγγραφα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση του έργου της ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

43 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων. Ειδικότερα: Με το έγγραφο υπ αριθμ /ΕΥΘΥ515/ προς τους φορείς που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης o διευκρινίστηκαν θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της μεθοδολογίας δειγματοληψίας κατά τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων, o έγινε υπενθύμιση της υποχρέωσης ορθής και κατάλληλης συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων-λιστών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και της αναγραφής σε αυτές της ημερομηνίας συμπλήρωσης και υπογραφής τους από τους διενεργούντες την επαλήθευση, o έγινε υπενθύμιση της υποχρέωσης για συμπλήρωση και καταχώριση των εκθέσεων επιτόπιας επαλήθευσης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) και απεστάλη τροποποιημένο έντυπο Ε.ΙΙΙ.4_3 «Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης» ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτό η αναγραφή του χρόνου συμμόρφωσης του δικαιούχου προς ενδεχόμενες συστάσεις του φορέα διαχείρισης, o παρασχέθηκαν οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωση που κατά τις επαληθεύσεις των φορέων διαχείρισης σε έργα γέφυρες εντοπίζονται μη επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες ενδεχομένως αφορούν και τις πιστοποιημένες δαπάνες στην Επιτροπή των ΕΠ του Γ ΚΠΣ., o έγινε υπενθύμιση των ισχυόντων κανόνων δημοσιότητας σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από δύο προγραμματικές περιόδους ή μεταφερόμενα έργα, ώστε να διασφαλίζεται η επιλεξιμότητά τους στο ΕΣΠΑ. Στις , απεστάλη ηλεκτρονικά στους φορείς διαχείρισης το νέο έντυπο Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται Παράρτημα με τον αναλυτικό υπολογισμό των τόκων που κατ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 15 της υπ. Αριθμ /ΕΥΘΥ 2041/ Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης βαρύνουν το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης. Δ) Προσαρμογές και νέες λειτουργίες του ΟΠΣ Νέα Εργαλεία σε παραγωγική λειτουργία 1. Έργα Προτεραιότητας Εμπλοκές Για τις ανάγκες παρακολούθησης των 181 Έργων Προτεραιότητας δημιουργήθηκαν οθόνες που καλύπτουν την παρακολούθηση της υλοποίησής τους σε στάδια με σημαντικά ορόσημα. Οι οθόνες ενημερώνονται με ευθύνη των Διαχειριστικών Αρχών ενώ τα στοιχεία αξιολόγησης οριστικοποιούνται από τους αρμόδιους χειριστές της ΕΥΣ και εντάσσουν το έργο σε συγκεκριμένη κατηγορία προόδου υλοποίησης. Ταυτόχρονα, καταχωρούνται αναλυτικές πληροφορίες για ενδεχόμενες Εμπλοκές που καθυστερούν την υλοποίηση. Η λειτουργικότητα αυτή είναι προσβάσιμη για όλα τα έργα ακόμη κι αν αυτά δεν εντάσσονται σε έργα προτεραιότητας. Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν ενσωματωθεί ήδη και στη δομή του ΒΙ. Οι πρότυποι πίνακες δείχνουν τα βασικά στοιχεία των έργων προτεραιότητας ανά ταμείο/τομέα, τα στοιχεία πορείας υλοποίησης με συγκεντρωτικά/αναλυτικά πλήθη και οικονομικά μεγέθη ανά ταμείο/τομέα, την κατηγοριοποίηση ανά ταμείο, τις εμπλοκές/ενέργειες, τους στόχους του τρέχοντος τριμήνου, τα βήματα σε αρχικό προγραμματισμό, σε αναθεώρηση ή ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

44 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ολοκληρωμένα για το τρέχον τρίμηνο, τις συμβάσεις καθώς και τις ομαδοποιήσεις ανά Δικαιούχο και ανά έργο προτεραιότητας. Πρόσβαση έχουν οι ΔΑ, ΕΕ, Taskforce, ΕΥΣ. Η έκθεση των έργων προτεραιότητας ονομάστηκε Επιτελική Σύνοψη με δυνατότητες εξαγωγής σε διάφορους τύπους αρχείων και είναι «δυναμική», δηλ. κάθε μέρα εμπλουτίζεται με τα στοιχεία της προηγούμενης μέρας. Για άμεση πληροφόρηση, υπάρχει και η λίστα Έργων Προτεραιότητας η οποία συνδέεται και με την ιστοσελίδα Τέλος, μέσα στο ΟΠΣ έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχες νέες εκτυπώσεις για την πλήρη και αναλυτική εικόνα οποιουδήποτε έργου, προτεραιότητας ή μη, με στοιχεία ένταξηςσυμβάσεων-πληρωμών-εμπλοκών. 2. Απαλλοτριώσεις Δημιουργήθηκε στο ΟΠΣ νέα οθόνη για την παρακολούθηση των απαλλοτριώσεων. Η οθόνη εξυπηρετεί απαίτηση παρακολούθησης της εξέλιξης των σταδίων απόκτησης γης. Η ενημέρωση της οθόνης γίνεται ανά υποέργο με τα στοιχεία που υποβάλει ο δικαιούχος, όπως ορίζεται στο σύμφωνο αποδοχής όρων της ένταξης. Στην οθόνη αποτυπώνεται απολογιστικά η εξέλιξη των διαδικασιών απόκτησης γης. Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για πράξη που περιλαμβάνει δαπάνες απαλλοτριώσεων, ο Δικαιούχος υποχρεώνεται να συνυποβάλλει το Δελτίο Αποτύπωσης Απόκτησης Γης (ΔΑΠΑΓ). Στο δελτίο αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση της απαλλοτρίωσης με στοιχεία τα οποία αποτελούν και πεδίο εξέτασης κατά την αξιολόγηση της ωριμότητας της πράξης. Η λειτουργικότητα αναπτύσσεται και στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υποβολής. 3. Ανάρτηση των αποφάσεων ένταξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσω του ΟΠΣ Υλοποιήθηκε η διασύνδεση του ΟΠΣ με το σύστημα της Διαύγειας, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία των δύο συστημάτων για τις ανάγκες ανάρτησης των, παραγομένων από το ΟΠΣ, αποφάσεων, ενός συγκεκριμένου φορέα. Η λειτουργία <Ανάρτηση στη Διαύγεια> έχει ήδη ενσωματωθεί στην οθόνη της Απόφασης Ένταξης πράξεων, πλην Κρατ. Ενισχύσεων, ενώ θα ακολουθήσει και για τις υπόλοιπες αποφάσεις που παράγονται από το ΟΠΣ. Προγραμματισμένες προσαρμογές Δρομολογήθηκαν οι παρακάτω προσαρμογές: 1. Ψηφιακή υπογραφή Σε συνεργασία με την ΕΥΔ Διοικητικής Μεταρρύθμισης, υλοποιείται η πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Υπογραφής στις διαδικασίες παραγωγής των εγγράφων του ΕΣΠΑ, αρχικά στη έκδοση της Απόφασης Ένταξης και εν συνεχεία σε όλα τα παραγόμενα έγγραφα του ΟΠΣ. Επιπροσθέτως, όλα τα έγγραφα μορφής PDF που παράγονται τόσο από το ΟΠΣ όσο και από την Ηλεκτρονική Υποβολή, θα έχουν την ψηφιακή υπογραφή του συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα και εγκυρότητα των, εν λόγω, στοιχείων. 2. Δήλωση κατ αποκοπή Έμμεσων Δαπανών Απλοποιημένο Κόστος ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

45 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Προσεχώς, θα είναι εφικτή η δήλωση, κατ αποκοπή, έμμεσων δαπανών, σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων επιχορηγήσεων που συχγρηματοδοτούνται από τα ΕΠ του ΕΚΤ για τα οποία υφίστανται σχετικές εγκριτικές αποφάσεις της ΕΕ. Η δήλωση των έμμεσων δαπανών γίνεται ως σταθερό ποσοστό των επιλέξμων άμεσων δαπανών, χωρίς να προηγηθεί επαλήθευση των σχετικών με αυτές δικαιολογητικών εγγράφων από το φορέα διαχείρισης και ακολουθεί τη δήλωση των σχετικών άμεσων δαπανών. Τα εφαρμοζόμενα ποσοστά διαφοροποιούνται ανά κατηγορία έργων ή/και δικαιούχων και δεν υπερβαίνουν το 20%. Η εφαρμογή της κατ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην απλοποίηση της διαχείρισης και του ελέγχου των σχετικών έργων. 3. Ανταλλαγή δεδομένων πληρωμών έργων με εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα Στα πλαίσια της βέλτιστης διαχείρισης των περιορισμένων ταμειακών διαθεσίμων του ΠΔΕ, η Κεντρική Διαχειριστική Αρχή αλλά και όσες αρχές έχουν αρμοδιότητες διαχείρισης χρειάζονται έγκυρη και έγκαιρα ενημέρωση για τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές των έργων ΕΣΠΑ. Ένα τέτοιο «κανάλι» επικοινωνίας έχει ήδη στηθεί για έργα που πληρώνονται από λογαριασμούς της Τραπέζης της Ελλάδος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν αντίστοιχη πληροφορία από αναφορές του ΟΠΣ. Για τις πληρωμές που γίνονται από εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Στην παρούσα φάση, έχει ξεκινήσει μια πρώτη απόπειρα ανταλλαγής δεδομένων, η οποία αναμένεται να εμπλουτιστεί και επεκταθεί στο σύνολο των τραπεζών Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων , η οποία συγκροτήθηκε µε την ΥΑ 5257/ΕΥΣ 630/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνήλθε σε 4 η Συνεδρίαση στις 13 Νοεμβρίου 2012 στο Ναύπλιο, µετά την µε αρ. πρωτ. 3475/ πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Πέτρου Τατούλη, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Στη Συνεδρίαση παρέστησαν 28 µέλη µε δικαίωµα ψήφου και 6 µέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, μετά την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, τόνισε τη σύνδεση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τους αναπτυξιακούς στόχους των τριών Περιφερειών που συνθέτουν την Χωρική Ενότητα ΔΕΠΙΝ, καθώς και με τους δημοσιονομικούς στόχους της Χώρας στο πλαίσιο του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επισηµαίνοντας ότι απαιτείται περαιτέρω επιτάχυνσή του. Στη συνέχεια έγιναν σχετικές τοποθετήσεις από τους Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων. Τα µέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν για την ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας (Προσκλήσεις Εντάξεις Νοµικές Δεσµεύσεις Δαπάνες). Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενηµερώθηκε για την πρόοδο των εισροών κοινοτικής συµµετοχής, προκαταβολών και ενδιάµεσων πληρωµών, για την κάλυψη των απαιτήσεων του κανόνα ν+3 για το έτος 2012, καθώς και για την κάλυψη των απαιτήσεων ν+3/ν+2 για το έτος Βάσει των στοιχείων που παρουσιάσθηκαν έχουν ήδη καλυφθεί οι απαιτήσεις του κανόνα ν+3 για το έτος 2012 για όλες τις Περιφέρειες, ενώ απαιτείται εντατικοποίηση των προσπαθειών και των τριών Περιφερειών για την αποφυγή απώλειας πόρων από την εφαρμογή του κανόνα ν+3/ν+2 για το έτος Τέλος παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης των έργων προτεραιότητας των Περιφερειών, ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

46 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» καθώς και οι ενέργειες που αναλήφθηκαν σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων του μνηµονίου και της ρήτρας αυτόματης αποδέσμευσης. Ακόμα, παρουσιάστηκε στα µέλη της Επιτροπής η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, όπως αυτή έχει αποφασισθεί µε τη γραπτή διαδικασία (Α.Π / ). Η πρόταση αναθεώρησης έχει αποσταλεί στην ΕΕ και αναµένεται η έγκρισή της. Έγινε παρουσίαση από το Σύµβουλο Αξιολόγησης της ανάλυσης της αξιολόγησης που αυτή τεκµηριώνει την Αναθεώρηση του Προγράµµατος. Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης το πλαίσιο για την έναρξη διαλόγου για το σχεδιασµό της νέας προγραµµατικής περιόδου , σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν οι αντίστοιχες προτάσεις των Περιφερειών για τη διαµόρφωση κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Τα µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης εξέφρασαν την ανάγκη κατά τον δυνατόν περιφερειοποίησης των πόρων στη νέα προγραµµατική περίοδο και δηµιουργίας ισχυρών πολυταμειακών και πολυτομεακών Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ανά Περιφέρεια, με ενδυνάμωση του ρόλου των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και τη μετατροπή τους σε Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των αντίστοιχων Περιφερειακών Προγραμμάτων. Έγινε συνοπτική παρουσίαση της πορείας κλεισίµατος των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των τριών Περιφερειών της Χωρικής Ενότητας της Προγραµµατικής Περιόδου Ακόμα: α) Έγινε ενηµέρωση για θέµατα που αφορούν την καταπολέµηση της απάτης και η Επιτροπή Παρακολούθησης επισήµανε την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών όλων των εµπλεκόµενων για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή της. β) Έγινε ενημέρωση επί της μελέτης για τις κοινές δράσεις των τριών Περιφερειών στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ , οι οποίες αφορούν στην σύνδεση τουρισμού, πολιτισμού και παραδοσιακών παραγωγικών δραστηριοτήτων, και τονίστηκε η ανάγκη εξειδίκευσης και υλοποίησης αντίστοιχων έργων και στις τρεις Περιφέρειες. γ) Επισημάνθηκαν τα προβλήματα καθυστέρησης εφαρμογής του ΕΠ ΔΕΠΙΝ, που δημιουργούνται με την Απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β / 2221 / ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εκφράστηκε η ανάγκη άμεσης επίλυσής τους με ανάλογη απόφαση. δ) Παρουσιάστηκαν από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου οι σημαντικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την επίλυση των αναπτυξιακών προβλημάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων και η αξιοποίηση των ΣΔΙΤ για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και η εκπόνηση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2020», με κυρίαρχους στόχους την αντιμετώπιση της απερημοποίησης και της ενίσχυσης της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, με αξιοποίηση πόρων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και της νέας προγραμματικής περιόδου ε) Σημειώθηκε η αναγκαιότητα άμεσης εκταμίευσης των πόρων για τις πυρόπληκτες περιοχές των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, με δεδομένο τον χαρακτήρα και της σημασίας αυτών των πόρων. Η Επιτροπή Παρακολούθησης: ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

47 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» α) διαπιστώνει την επιτάχυνση της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων και πληρωµών, που όµως πρέπει να ενταθεί περαιτέρω µε τη συνεργασία όλων των φορέων που εµπλέκονται στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. β) επισηµαίνει την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την κάλυψη του κανόνα ν+3 / ν+2 για το έτος 2013, αλλά και της επίτευξης του στόχου του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. γ) διαπιστώνει τον καθοριστικό ρόλο των Ενδιάµεσων Διαχειριστικών Αρχών (ΕΔΑ) των Περιφερειών στη διαχείριση του ΕΣΠΑ και επισηµαίνει την ανάγκη της περαιτέρω ενίσχυσής τους με ανθρώπινο δυναμικό, για την επιτυχή ολοκλήρωση των Προγραµµάτων της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, αλλά και την υποστήριξη του σχεδιασµού και της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου δ) εκφράζει την αντίθεση της για την εκχώρηση αρµοδιότητας διαχείρισης πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων σε άλλους ενδιάµεσους φορείς, για θεµατικές προτεραιότητες που επικαλύπτονται απόλυτα από προσκλήσεις των ΕΔΑ των Περιφερειών. ε) θεωρεί θετική εξέλιξη την αποκέντρωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και εξέφρασε την ανάγκη άμεσης πραγματοποίησής της. στ) αναγνωρίζει τις προσπάθειες και τις διαδικασίες επίλυσης των αναπτυξιακών προβλημάτων των Περιφερειών με καινοτόμες δράσεις, όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, καθώς και ο σχεδιασμός και υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου από τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της τρέχουσας και της νέας προγραμματικής περιόδου. ζ) αναγνωρίζει την αναγκαιότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του οδικού δικτύου «Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα», χωρίς τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου έτσι όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στην αντίστοιχη Σύμβαση Παραχώρησης, καθώς και την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού, λόγω της ιδιαίτερα σημαντικής αναπτυξιακής σκοπιμότητας αυτών των δυο έργων. η) συμμερίζεται και εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τη προσπάθεια της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και του Δήμου Κερκυραίων, υλοποίησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ του έργου υδροδότησης της Κέρκυρας και των Παξών με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο. θ) συμφωνεί και θεωρεί αναγκαία την εξειδίκευση και εκτέλεση κοινών δράσεων και έργων των τριών Περιφερειών για τις κοινές δράσεις του ΕΠ ΔΕΠΙΝ , στο πλαίσιο της μελέτης «Οι Δρόμοι του Κρασιού». ι) θεωρεί αναγκαία την άμεση τροποποίηση της Απόφασης ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ Β / 2221 / ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τα νέα τιμολόγια των δημοσίων έργων, έτσι ώστε να αρθούν τα προβλήματα καθυστέρησης που δημιουργεί αυτή η απόφαση. ια) συμφωνεί με την αναγκαιότητα μεγιστοποίησης της ευελιξίας και δυνατότητας διαχείρισης και υλοποίησης των έργων του ΠΕΠ από τις ΕΔΑ και τις Περιφέρειες. ιβ) εκφράζει την ανησυχία της για την καθυστέρηση υλοποίησής έργων στα Περιφερειακά Προγράμματα, μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού Jessica, με κίνδυνο απώλειας πόρων και μείωσης του αναπτυξιακού αποτελέσματος. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

48 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Θέματα Αξιολόγησης Πυρήνα του αξιολογικού έργου του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, κατά την περίοδο αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης του 2012, αποτελεί η Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012, η οποία αποτελεί την 1 η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος. Η έκθεση διαρθρώνεται σε πέντε αξιολογικές ενότητες, με τρόπο ώστε να συνδέεται με τις απαιτήσεις των ενδιάμεσων αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (έγγραφο οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑΠ Α.Π.: 61072/ΕΥΣΣΑΑΠ 3543). Τα κυριότερα αξιολογικά ευρήματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ για το 2012, ανά Ενότητα Αξιολόγησης είναι τα κάτωθι: Αξιολόγηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ Στη χωρική ενότητα (ΧΕ) του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ καταγράφονται σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την αρχική κοινωνικοοικονομική ανάλυση του Προγράμματος, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης κρίσης που διέρχεται η ελληνική οικονομία. Κύριο χαρακτηριστικό των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων μεταβολών στη ΧΕ ΔΕΠΙΝ είναι η περαιτέρω συρρίκνωση των εισοδημάτων, η μείωση της απασχόλησης και η συνεπαγόμενη αύξηση της ανεργίας και η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Η SWOT ανάλυση για την ΧΕ του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ παραμένει επίκαιρη με κύριο χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι διαπιστώσεις της ανάλυσης, που συνδέονται άμεσα με τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη χώρα, έχουν διαφοροποιηθεί όχι τόσο ως προς το περιεχόμενο τους αλλά κυρίως ως προς την ένταση τους με σαφή επιδείνωση των αρχικών διαπιστώσεων, ενώ η οικονομική ύφεση φαίνεται να έχει οδηγήσει σε μία ομογενοποίηση των διαπιστώσεων αυτών για τις περιφέρειες της ΧΕ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ. Η στρατηγική του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική λογική και προγραμματική συνέχεια από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο στοχοθεσίας. Σε γενικές γραμμές η αναπτυξιακή στρατηγική του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ, παραμένει αμετάβλητη με κυρίαρχη όμως άμεση προτεραιότητα αυτής της στρατηγικής να είναι η αντιμετώπιση των αρνητικών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της εντεινόμενης εθνικής δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαπιστώνεται μία ανακατεύθυνση της βαρύτητας της στρατηγικής, μέσω της συνεχιζόμενης δέσμευσης πόρων για δράσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες που τίθενται για την αντιμετώπιση της κρίσης, γεγονός που καθιστά απαραίτητες τροποποιήσεις του Προγράμματος ως προς την ένταση των στρατηγικών επιλογών (με ενίσχυση δράσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης) και λιγότερο ως προς το περιεχόμενο της στρατηγικής. Τα ενταγμένα έργα του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ συμβάλλουν έμμεσα ή άμεσα και σε σημαντικό βαθμό στην εφαρμογή της στρατηγικής του ΕΣΠΑ, στην επίτευξη των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της EE για την Πολιτική Συνοχής , αλλά και στην επίτευξη των στόχων του ΕΠΜ Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων Το σύστημα δεικτών του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό κάλυψης των αναγκών, που προκύπτουν από την επανεξέταση της SWOT ανάλυσης. Οι ανάγκες αυτές συνδέονται και με τους ειδικούς στόχους και τις ΘΠ του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, οπότε και επαληθεύεται η καταλληλότητα των ποσοτικών στόχων σε σχέση με την επίτευξη των ποιοτικών στόχων. Το σύστημα δεικτών του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και επιτρέπει να δίδεται ακριβής και επίκαιρη εικόνα κυρίως ως προς τις εκροές από την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, αλλά υστερεί στο να δίνεται ακριβής και επίκαιρη εικόνα ως προς τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων αυτών, στην αξιοπιστία των συστημάτων συγκέντρωσης των δεδομένων και την ορθότητα των τιμών στόχου. Οι βασικές μέθοδοι συγκέντρωσης των δεδομένων υλοποίησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ περιλαμβάνουν: α) τη συγκέντρωση δεδομένων για την ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

49 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» παρακολούθηση των δημοσίων έργων, τα οποία υλοποιούνται από τις ΕΔΑ, όπου και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προσδιορίζονται από τις διατάξεις εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και η ενημέρωση και διαχείριση του ΟΠΣ και β) τη συγκέντρωση δεδομένων για την παρακολούθηση των έργων κρατικών ενισχύσεων. Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στην παρακολούθηση και καταγραφή της πορείας του φυσικού αντικειμένου από τους δικαι ούχους κατά την διάρκεια υλοποίησης των έργων, οι οποίοι ενημερώνουν τους σχετικούς δείκτες του ΟΠΣ πολλές φορές ελλιπώς ή και καθόλου, με σημαντικές καθυστερήσεις, με συνέπεια η εικόνα της φυσικής ολοκλήρωσης του Προγράμματος που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ να απέχει (υπολείπεται), πολλές φορές σημαντικά, από την πραγματικότητα. Οι στόχοι των ενταγμένων έργων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τους δείκτες του ΕΣΠΑ με κύρια αποτελέσματα την αύξηση της τιμής στόχου των δεικτών του ΕΣΠΑ, που συνδέονται με θεματικές προτεραιότητες του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ που παρουσιάζουν σημαντική φυσική πρόοδο (π.χ ΘΠ 5 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις») και αντίστροφα. Ειδικότερα, οι στόχοι των ενταγμένων έργων του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ συμβάλουν στην αύξηση των τιμών στόχου των δεικτών του ΕΣΠΑ «Αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τα προγράμματα», «Αριθμός νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την ενίσχυση των επιχειρήσεων» και «Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται», αλλά και στη μείωση των τιμών στόχου των δεικτών «Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού εξυπηρετείται από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)» και «Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ/ΣΜΑ» Η απασχόληση που δημιουργείται κατά την διάρκεια υλοποίησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ εκτιμάται σε ισοδύναμα ανθρωποέτη απασχόλησης 12μηνης διάρκειας μέχρι τις 30/6/2012, ενώ η απασχόληση που θα έχει δημιουργηθεί μέχρι το τέλος υλοποίησης του ΠΕΠ, με βάση μια υπόθεση εργασίας ότι το πρόγραμμα θα έχει απορροφήσει το σύνολο της σήμερα προβλεπόμενης συνολικής δημόσιας δαπάνης του, εκτιμάται στα ανθρωποέτη. Οι μόνιμες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης που θα απαιτηθούν/δημιουργηθούν για τη λειτουργία των δράσεων/έργων του Προγράμματος, μετά τη φάση της ολοκλήρωσής του, ανέρχονται σε (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης). Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΠΕΠ Ο βαθμός φυσικής υλοποίησης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, όπως αξιολογείται από την επίτευξη των στόχων των δεικτών ανά έργο, θεωρείται σχετικά ικανοποιητικός, ενώ διαφέρει μεταξύ των ΘΠ και των ΑΠ, με τους ΑΠ4,5 και 6 να εμφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας υπολογίζεται σε 0,36 (36% σταθμισμένη υλοποίηση του συνολικού φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος, τιμή που θα πρέπει να θεωρείται ως οριακά ικανοποιητική για το χρονικό σημείο αναφοράς, με δεδομένο τον χρόνο θεσμικής και οργανωτικής προετοιμασίας που απαιτείται για την ενεργοποίηση ορισμένων ΘΠ, ιδίως με τις αυξημένες κανονιστικές και διαχειριστικές απαιτήσεις του ΕΣΠΑ. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

50 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Σχήμα 1: Δείκτης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας ανά ΑΠ και συνολικά του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεμβάσεων Το πλαίσιο διαχείρισης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ χαρακτηρίζεται από ικανοποιητικό βαθμό σαφήνειας, επάρκειας, καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας, καθώς και ικανοποιητικό βαθμό ποιότητας των ρυθμίσεων υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου. Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας υλοποίησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ είναι ο σύνθετος χαρακτήρας του συστήματος διαχείρισης και υλοποίησης. Η υλοποίηση του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ αναδεικνύει επίσης ορισμένες περιπτώσεις, όπου οι διαδικασίες συντονισμού αποτέλεσαν αιτία να εμφανιστούν καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση παρεμβάσεων, είτε λόγω καθυστέρησης στην ίδια την διαδικασία είτε λόγω καθυστέρησης όσον αφορά την εξειδίκευση και οριστικοποίηση εθνικών πολιτικών σε κάποιους τομείς. Ειδικά αξιολογητικά ερωτήματα Το ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ συμβάλλει έμμεσα ή άμεσα στις προτεραιότητες της πράσινης ανάπτυξης που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο ενώ συμβάλλει και στην οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές α) της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού) και γ) της προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006). Σημαντική είναι και η συμβολή των λοιπών παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στη ΧΕ του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ. Η μεγαλύτερη συμβολή επέρχεται από τις εισροές πόρων από το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», το ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με έργα κρατικών ενισχύσεων που αφορούν τις Περιφέρειες της ΧΕ του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης για το 2012, εκπονήθηκαν και 3 τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ με την τελευταία να ολοκληρώνεται στις 31/12/2012. Η 3η ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

51 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» τριμηνιαία έκθεση αποτέλεσε την πρώτη έκθεση παρακολούθησης του Προγράμματος με τα στοιχεία του αναθεωρημένου ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, σύμφωνα με την από απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5441 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των στόχων σύγκλισης στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων της Ελλάδας Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος Η παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΕΠ ΔΕΠΙΝ αποτελεί ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής με τη συνδρομή και τη συνεργασία των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης που συμμετέχουν στο ΕΠ. Οι βασικές αρχές που διέπουν την περιβαλλοντική παρακολούθηση είναι: Ο έγκαιρος εντοπισμός των απρόβλεπτων δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση του ΕΠ. Η λήψη κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων και όχι ο έλεγχος της υλοποίησης του ΕΠ. Τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα απαιτείται να προταθούν, σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΕΠ δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που δεν είχαν προβλεφθεί ή προκύψουν νέες υποχρεώσεις από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος. Το πεδίο και ο χαρακτήρας των περιβαλλοντικών πληροφοριών παρακολούθησης εξαρτώνται από το είδος και το επίπεδο των περιβαλλοντικών πληροφοριών του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και από τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που εντοπίζονται στην αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Στις 28/2/2012 η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων διαβίβασε στο ΥΠΟΙΑΝ το εντυπο αξιολογησης της ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του ΕΠ ΔΕΠΙΝ με περίοδο αναφοράς τα έτη που εκπονήθηκε το Στο πλαίσιο του ΕΠ ΔΕΠΙΝ παρακολουθείται ένα σύνολο «περιβαλλοντικών» δεικτών, που αντιστοιχεί στην πλειοψηφία των Αξόνων Προτεραιότητας και των περιβαλλοντικών συνιστωσών. Πιο συγκεκριμένα, οι άξονες προτεραιότητας του ΕΠ ΔΕΠΙΝ που εξετάστηκαν στην έκθεση είναι: Α.Π.1 "Υποδομές και Υπηρεσίας Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας" Α.Π.2 "Υποδομές και Υπηρεσίας Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου" Α.Π.3 "Υποδομές και Υπηρεσίας Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων" Α.Π.7 "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας" Α.Π.8 "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου" Α.Π.9 "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων" Η αξιολόγηση της έκθεσης καταλήγει ότι: Στο επίπεδο των δεικτών που έχουν επιλεγεί για την περιβαλλοντική παρακολούθηση έχουν γίνει τροποποιήσεις σε σχέση με την 1η έκθεση, που αφορούσε στα έτη Στην επόμενη ετήσια έκθεση είναι σημαντικό να έχουν καθοριστεί οι τιμές βάσης και στόχου των δεικτών. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΕΠ ΔΕΠΙΝ υπάρχουν δείκτες που αποτελούν και δείκτες του ΕΠ, με προσδιορισμένες τιμές βάσης και στόχου στο εγκεκριμένο προγραμματικό κείμενο. Τα σχετικά στοιχεία είναι απαραίτητο να αναφέρονται στις Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης ή να αιτιολογείται η παράλειψή τους. Η συμπλήρωση των περιβαλλοντικών δεικτών στο επίπεδο του συνόλου των Προσκλήσεων διευκολύνει την παρακολούθησή τους μέσω του ΟΠΣ. Η αναφορά στην αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιδράσεων από την υλοποίηση του ΕΠ, καθώς και η διατύπωση σχετικών προτάσεων, αποτελούν θέματα στα οποία είναι σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

52 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 2.1. Συνεισφορά του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ Στους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν, αναλύονται έως το έτος αναφοράς: - η συνεισφορά του Προγράμματος ΕΠ ΔΕΠΙΝ στην εφαρμογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Πίνακας 1). Η συνεισφορά εκφράζεται σε όρους κοινοτικής συνδρομής των ενταγμένων έως έργων και αντιστοιχίζεται με τις κυριότερες κατηγορίες πράξεων καθώς και τους δείκτες προόδου των έργων αυτών. - η χρηματοδοτική συμβολή σε όρους κοινοτικής συνδρομής των ενταγμένων έως έργων του ΕΠ ΔΕΠΙΝ στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής με αντιστοίχιση τόσο στις σχετικές κατηγορίες πράξεων όσο και στους κωδικούς θεματικής προτεραιότητας των εν λόγω έργων (Πίνακας 2). ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

53 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Πίνακας 1: Συνεισφορά του «ΠΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ » στην εφαρμογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων σε ) Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ Κυριότερες σχετικές κατηγορίες πράξεων / υλοποιηθείσες και σε εξέλιξη δράσεις [ονομαστικά] Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορμού που σημειώνουν φυσική πρόοδο Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι 1. Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων 2. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας 3. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας , , , , , , , ,6 "807 - Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τομέα τουρισμού) μέσω του αναπτυξιακού νόμου 3299/04, Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του εμπορίου Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του franchise Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού " " Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών Ανάπτυξη, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των υποδομών τουρισμού Έργα προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού" Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται: 6771 Επαγόμενες Επενδύσεις ( million) (core): 106,07 Αριθμός έργων τουρισμού (core): 14 ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

54 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ Κυριότερες σχετικές κατηγορίες πράξεων / υλοποιηθείσες και σε εξέλιξη δράσεις [ονομαστικά] Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορμού που σημειώνουν φυσική πρόοδο Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι 4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος , , , ,0 " Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών στην προσχολική α βάθμια και β βάθμια εκπαίδευση Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Αναβάθμιση υποδομών ΜΟΝΑΔΩΝ αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων" Αριθμός έργων εκπαίδευσης (core): 63 Αριθμός ωφελούμενων μαθητών (core): Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης 6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης. 7. Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων 8. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση 9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης , , , , , , , , Ανάπτυξη Κέντρων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (voucher for SMEs) Υποστήριξη της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας Συνεργασία παραγωγικών και Ε&ΤΑ φορέων" Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο σπίτι" Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωματωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων Αριθμός Έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (core): 31 Αριθμός έργων στην Κοινωνία της Πληροφορίας (core) : 18 ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

55 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ Κυριότερες σχετικές κατηγορίες πράξεων / υλοποιηθείσες και σε εξέλιξη δράσεις [ονομαστικά] Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορμού που σημειώνουν φυσική πρόοδο Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι 10. Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας. 11. Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη απασχόληση κοινωνική συνοχή). 12. Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης 13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας , , , , , , , ,6 " Επέκταση - ανάπτυξη - αναβάθμιση υποδομών στη β βάθμια και γ βάθμια φροντίδα υγείας Δημιουργία - αναβάθμιση - ανάπτυξη υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Αναβάθμιση υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού φορέων παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας και δράσεις προάσπισης της δημόσιας υγείας Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - μετασχηματισμός ψυχιατρικών νοσοκομείων - ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - Μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές" Βελτίωση /κατασκευή /αναβάθμιση /ολοκλήρωση επαρχιακών οδών Βελτίωση /κατασκευή /αναβάθμιση /ολοκλήρωση περιφερειακών τοπικών οδών Βελτίωση /κατασκευή /αναβάθμιση /ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών Οδική Ασφάλεια και Διαχείριση της Κυκλοφορίας Αριθμός έργων υγείας (core): 29,1 Αριθμός έργων μεταφορών (core): 34 Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (core): 41, Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

56 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ Κυριότερες σχετικές κατηγορίες πράξεων / υλοποιηθείσες και σε εξέλιξη δράσεις [ονομαστικά] Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορμού που σημειώνουν φυσική πρόοδο Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι 15. Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος , , , ,4 " Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών Έργα διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύων Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση Εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση - Επέκταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Εκσυγχρονισμός / αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β και Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/ Μέτρα διατήρησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Αναπλάσεις τουριστικών περιοχών Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων (core:) 9 Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (core): 81 Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων (core): Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής 17. Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας , , , ,4 " Αποκατάσταση Μνημείων Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων Αποκατάσταση, ανάδειξη Μνημείων- Αρχαιολογικών Χώρων- Παραδοσιακών Οικισμών- Διατηρητέων Κτιρίων Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού Δημιουργία / υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον "Μνημεία Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται: 22,,86 ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

57 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ Κυριότερες σχετικές κατηγορίες πράξεων / υλοποιηθείσες και σε εξέλιξη δράσεις [ονομαστικά] Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορμού που σημειώνουν φυσική πρόοδο Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι πολιτιστικό τομέα Χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής 18. Βιώσιμη αστική ανάπτυξη , , , ,7 19. Ανάπτυξη της υπαίθρου 20. Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία " Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Μελέτες Πολεοδομικού - Χωροταξικού Σχεδιασμού Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων: 23 ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

58 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Πίνακας 2: Χρηματοδοτική συμβολή των παρεμβάσεων του ΠΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής (Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων σε ) Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής (ΚΣΚΓ) Σχετικοί κωδικοί θέματος προτεραιότ ητας Καν. 1828/2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 1 : Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότη τας Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητ ας Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότη τας Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότη τα Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότη τα Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότη τα Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ Σχετικές κατηγορίες πράξεων / ολοκληρωθείσες ή σε εξέλιξη παρεμβάσεις [τίτλος] 1.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση Επέκταση και βελτίωση των υποδομών μεταφορών Ενίσχυση των συνεργειών ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη Αντιμετώπιση του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας 22, 23, 30, 44, 45, 46, 54 58, 59, 60 75, 76, , , , , , , ,0 Βελτίωση /κατασκευή /αναβάθμιση /ολοκλήρωση επαρχιακών οδών Βελτίωση /κατασκευή /αναβάθμιση /ολοκλήρωση περιφερειακών τοπικών οδών Βελτίωση /κατασκευή /αναβάθμιση /ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών Οδική Ασφάλεια και Διαχείριση της Κυκλοφορίας" "Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών Έργα διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύων Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση Εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση - Επέκταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Εκσυγχρονισμός / αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β και Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271 Μέτρα διατήρησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων. Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Αναπλάσεις τουριστικών περιοχών" "Αποκατάσταση Μνημείων Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων Αποκατάσταση, ανάδειξη Μνημείων- Αρχαιολογικών Χώρων-Παραδοσιακών Οικισμών-Διατηρητέων Κτιρίων Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην προσχολική α βάθμια και β βάθμια εκπαίδευση Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Αναβάθμιση υποδομών ΜΟΝΑΔΩΝ αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων" "Επέκταση -ανάπτυξη - αναβάθμιση υποδομών στη β βάθμια και γ βάθμια φροντίδα υγείας Δημιουργία -αναβάθμιση - ανάπτυξη υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Αναβάθμιση υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού φορέων παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας και δράσεις προάσπισης της δημόσιας υγείας Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - μετασχηματισμός ψυχιατρικών νοσοκομείων - ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - Μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές" "Επέκταση -ανάπτυξη - αναβάθμιση ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

59 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής (ΚΣΚΓ) Σχετικοί κωδικοί θέματος προτεραιότ ητας Καν. 1828/2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 1 : Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότη τας Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητ ας Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότη τας Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότη τα Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότη τα Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότη τα Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ Σχετικές κατηγορίες πράξεων / ολοκληρωθείσες ή σε εξέλιξη παρεμβάσεις [τίτλος] υποδομών στη β βάθμια και γ βάθμια φροντίδα υγείας Δημιουργία -αναβάθμιση - ανάπτυξη υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Αναβάθμιση υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού φορέων παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας και δράσεις προάσπισης της δημόσιας υγείας Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - μετασχηματισμός ψυχιατρικών νοσοκομείων - ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές" 1.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην ΕΤΑ Διευκόλυνση της καινοτομίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους 02, , , , ,4 Ανάπτυξη Κέντρων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του εμπορίου Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του franchise Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

60 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής (ΚΣΚΓ) Σχετικοί κωδικοί θέματος προτεραιότ ητας Καν. 1828/2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 1 : Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότη τας Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητ ας Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότη τας Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότη τα Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότη τα Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότη τα Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Σ 10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ Σχετικές κατηγορίες πράξεων / ολοκληρωθείσες ή σε εξέλιξη παρεμβάσεις [τίτλος] Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση 1.3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων Διοικητικές ικανότητες Προστασία της υγείας των εργαζομένων 2. Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 2.1. Η συμβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση 2.2. Υποστήριξη για την οικονομική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών με φυσικά πλεονεκτήματα , , , ,3 57, , , ,3 [Τεχνική βοήθεια] 85, , ,0 Σύνολο , , , , , , , , , , ,0 Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο σπίτι" Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

61 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Συνεισφορά του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Στο ΕΠΜ δίνεται προτεραιότητα σε πέντε τομείς - όπως προκύπτουν από τους πέντε κυρίαρχους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - στο πλαίσιο των οποίων προτείνονται τα σημαντικότερα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων: 1. Απασχόληση 2. Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 3. Περιβάλλον 4. Εκπαίδευση 5. Καταπολέμηση της φτώχειας 1. Το ΕΠ ΔΕΠΙΝ συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου στον τομέα της Απασχόλησης, κυρίως ενισχύοντας άμεσα και έμμεσα μέσω κοινωνικών υποδομών την απασχόληση των γυναικών και των νέων. Σχετικές δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων: ΘΠ 08 / Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΘΠ 69 / Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής ΘΠ 79 / Άλλες κοινωνικές υποδομές 2. Όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το ΕΠ ΔΕΠΙΝ συμβάλλει μέσω δράσεων ανάπτυξης Κέντρων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, υποστήριξης της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, συνεργασίας παραγωγικών και Ε&ΤΑ φορέων κ.α στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων: ΘΠ 01 - Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα ερευνών ΘΠ 02 - Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία ΘΠ 04 - Συνδρομή στην Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ στα ερευνητικά κέντρα), 3. Οι στόχοι που τίθενται στο ΕΠΜ στον τομέα του περιβάλλοντος αφορούν κυρίως σε ενεργειακή εξοικονόμηση μεγάλης κλίμακας, αυξανόμενη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, εισαγωγή βιοκαυσίμων κλπ στους οποίους το ΕΠ ΔΕΠΙΝ δεν συμβάλλει με την υλοποίηση σχετικών δράσεων. Στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας οι στόχοι που τίθενται μπορούν να υλοποιηθούν μέσω δράσεων ΕΚΤ και δεν αφορούν σε δράσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

62 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ ΔΕΠΙΝ στη στρατηγική της Λισσαβόνας. Ειδικότερα αναλύεται σε όρους κοινοτικής συνδρομής των έως ενταγμένων έργων και με αντιστοίχιση στους κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας αυτών, η συμβολή του ΕΠ ΔΕΠΙΝ στους εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβώνας (earmarking) ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

63 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Πίνακας 3: Συμβολή του ΠΕΠ «ΔΕ.Π.ΙΝ » στους εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβώνας (earmarking) Εθνικοί στόχοι ΕΣΠΑ για το earmarking Συνεισφορά του ΠΕΠ Στόχος Κοινοτική Συνδρομή Ποσοστό Συνολικής Συνδρομής ΕΣΠΑ Κωδικοί θέματος προτεραιότητας του ΠΕΠ που συμβάλλουν στο earmarking Σύνολο Κοινοτικής Συνδρομής (earmarked) κωδικών* θέματος Προτεραιότητας του εγκεκριμένου ΠΕΠ (σύμφωνα με κείμενο αρχικού σχεδιασμού) Σύνολο Κοινοτικής Συνδρομής ενταγμένων έργων (earmarked) κωδικών θέματος Προτεραιότητας του ΠΕΠ (1) (2) (3) (4) (5) (6) Σύγκλιση εκ ευρώ 61,90% 02, 08, 30, 69, , ,6 Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα Απασχόληση και 426 εκ. ευρώ 67% ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

64 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπης 2020» έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ακόλουθες τρεις αλληλο-ενισχυόμενες προτεραιότητες: I. «Έξυπνη ανάπτυξη» της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία II. «Βιώσιμη ανάπτυξη», προώθηση μιας αποδοτικότερης και πιο ανταγωνιστικής πράσινης οικονομίας, που θα συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων III. «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», με απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καλλιέργεια της δημιουργικότητας και προσφορά θέσεων απασχόλησης, για την εδραίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής Οι παραπάνω προτεραιότητες αντανακλώνται στους ακόλουθους πρωταρχικούς στόχους για την ΕΕ, όπως αυτές τέθηκαν από την Επιτροπή: i. 75% του πληθυσμού μεταξύ ετών πρέπει να έχει απασχόληση. ii. 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε E&A. iii. Οι στόχοι του «20/20/20» ως προς το κλίμα/την ενέργεια πρέπει να έχουν επιτευχθεί (περιλαμβανομένης της αύξησης σε 30% του ποσοστού μείωσης των εκπομπών εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν). iv. Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την σχολική εκπαίδευση πρέπει να είναι μικρότερο από 10% και τουλάχιστον 40% των νέων πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. v. Ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια πρέπει να μειωθεί κατά 20 εκατομμύρια. Το ΕΠ ΔΕ.Π.ΙΝ. συμβάλλει μέσω δράσεων Ε&ΤΑ στο στόχο της «Ευρώπης 2020» 1. «Ένωση καινοτομίας», για τη βελτίωση των συνθηκών πλαίσιο και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και καινοτομία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων: ΘΠ 01 - Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα ερευνών ΘΠ 02 - Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία ΘΠ 04 - Συνδρομή στην Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ στα ερευνητικά κέντρα), ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

65 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται, ανά Άξονα Προτεραιότητας, τα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων, με βάση όσα αποτυπώθηκαν ήδη στην Ενότητα 1.1. ως προς την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά το έτος αναφοράς της παρούσας Έκθεσης (2012) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 εξυπηρετεί τη στρατηγική επιδίωξη και τον βασικό αναπτυξιακό στόχο του Προγράμματος που είναι η ανάπτυξη και οργάνωση των υποδομών και υπηρεσιών προσπελασιμότητας, με την ταχύτερη ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος μεταφορών για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ασφαλούς μετακίνησης. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 1 ανέρχεται σε Ενεργοποίηση Προσκλήσεις: Η ΕΔΑ Δ. Ελλάδας δημοσιοποίησε κατά το έτος αναφοράς (2012) δύο προσκλήσεις στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 23 «Περιφερειακές/τοπικές οδοί. Εντάξεις Πράξεων Το 2012 εντάχθηκαν εννέα έργα. Οι εντάξεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 έως αφορούν συνολικά είκοσι (20) πράξεις και ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ενώ αντιπροσωπεύουν το 176,9% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Η κοινοτική συνδρομή στο ανωτέρω ποσό εντάξεων ανέρχεται Νομικές Δεσμεύσεις Οι νομικές δεσμεύσεις του άξονα 1 έως ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και αντιπροσωπεύουν το 59,6% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του άξονα. Δαπάνες Οι πιστοποιημένες δαπάνες του άξονα 1 ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και αντιπροσωπεύουν το 35,8% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του άξονα. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Άξονα 1. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

66 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας Διαχείρισης Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης ΠΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (Συνολική Δ.Δ.) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) Συγχρημ. Δ.Δ. Νομικές δεσμεύσεις Συγχρημ. Δ.Δ. ΑΠ 01: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΘΠ (22): Εθνικές οδοί ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ /22/01/ /22/01/ /23/01/ /23/01/ / ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 01/23/01/01/ /23/01/02/ / ΚΘΠ (30): Λιμένες ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 01/30/01/ ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

67 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Φυσική Πρόοδος Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, από την υποβολή των Εξαμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας. Κατά το έτος αναφοράς εμφανίζεται φυσική πρόοδος στην εφαρμογή του άξονα με τον Αριθμό έργων στις μεταφορές να ανέρχονται στα 19 με τιμή στοχου τα 12, και τα Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (εκτός TEN) να φτάνουν τα 12,57. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

68 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτες Σύνολο Core Δείκτες Επίτευγμα Αριθμός Έργων (μεταφορές) - Δεικτης 13 Στόχος 12 Αφετηρία Επίτευγμα , ,57 Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / Στόχος αναβαθμισμένων δρόμων (εκτός TEN) - Δεικτης Αφετηρία ,3 Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης - Δεικτης 1 Δείκτες Εκροών Βελτίωση κατασκευή εθνικής οδοποιίας (χλμ.) Δεικτης 1.1 Βελτίωση κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (Επαρχ. Δίκτυο) (χλμ.) - Δεικτης 1.2 Δείκτες Αποτελέσματος Ποσοστό οδικού δικτύου που αναβαθμίζεται επί του συνολικού υφιστάμενου (%) Δεικτης - Δεικτης 1.5 Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης (ισοδυναμα απασχόλησης) Δεικτης 1.6 Επίτευγμα Στόχος 5 Αφετηρία 0 Επίτευγμα ,1 1,52 1,52 Στόχος 3,3 Αφετηρία Επίτευγμα , ,57 Στόχος 45 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 1,1% Αφετηρία 0 Επίτευγμα Στόχος 550 Αφετηρία 0 Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

69 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους Τα σημαντικότερα προβλήματα που ανέκυψαν κατά το έτος αναφοράς σχετίζονται τόσο με το βαθμό ωρίμανσης των πράξεων από τους Δικαιούχους όσο και με τις χρονοβόρες διαδικασίες των απαλλοτριώσεων. Επίσης παρουσιάζεται μια υστέρηση από τους φορείς υλοποίησης στην παρακολούθηση των προθεσμιών οι οποίες τέθηκαν με την υπ αριθμ /ΕΥΘΥ1212/ Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ1088) ως προς την υλοποίηση των έργων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Στόχος του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η λειτουργική και χωρική διασύνδεση των περιοχών της ενδοχώρας μεταξύ τους, αλλά και με τα αστικά και ημιαστικά εμπορικά και τουριστικά κέντρα της Περιφέρειας και κατ επέκταση, μέσω του συστήματος των αυτοκινητόδρομων και λιμένων, και σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες υποδομές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, με τα παραγωγικά / οικονομικά και διοικητικά κέντρα της Χώρας και του ευρύτερου διεθνούς χώρου. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 2 ανέρχεται σε Ενεργοποίηση Προσκλήσεις: Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου κατά το 2012 δεν δημοσιοποίησε προσκλήσεις προς τους εν δυνάμει δικαιούχους στους Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας του Άξονα 2, εφόσον υπήρχαν προσκλήσεις σε ισχύ από προηγούμενα έτη. Εντάξεις Πράξεων Το 2012 εντάχθηκαν 10 έργα. Συνολικά, οι εντάξεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 έως αφορούν εικοσιέξι (26) πράξεις και ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ενώ αντιπροσωπεύουν το 146,1% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Η κοινοτική συνδρομή στο ανωτέρω ποσό εντάξεων ανέρχεται σε Νομικές Δεσμεύσεις Οι νομικές δεσμεύσεις του άξονα 2 έως ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και αντιπροσωπεύουν το 53,3% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του άξονα. Δαπάνες Οι πιστοποιημένες δαπάνες του άξονα 2 έως ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και αντιπροσωπεύουν το 24,2% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του άξονα Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Άξονα 2. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

70 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Νομικές δεσμεύσεις ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας Διαχείρισης Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης ΠΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (Συνολική Δ.Δ.) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) Συγχρημ. Δ.Δ. Συγχρημ. Δ.Δ. ΑΠ 02: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΘΠ (22): Εθνικές οδοί ΕΔΑ ΠΕΛ / / / / / / ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί ΕΔΑ ΠΕΛ 32 / ΚΘΠ (30): Λιμένες ΕΔΑ ΠΕΛ 21 / ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

71 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Φυσική πρόοδος Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, από την υποβολή των Εξαμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας. Από τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτει σημαντική πρόοδος του φυσικού αντικειμένου εφόσον τα περισσότερα έργα του Άξονα Προτεραιότητας κατά το έτος αναφοράς εισήλθαν στο στάδιο της συμβασιοποίησης. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

72 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτες Σύνολο Core Δείκτες Επίτευγμα Αριθμός Έργων (μεταφορές) - Δεικτης 13 Στόχος 18 Αφετηρία Επίτευγμα ,64 2,84 Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/αναβαθμισμένων Στόχος 85 δρόμων (εκτός TEN) - Δεικτης 16 Αφετηρία 5850 Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης - Δεικτης 1 Εκροές Λιμένες που αναβαθμίζονται (Αριθμός) Δεικτης 2.3 Αποτελέσματα Παρεμβάσεις βελτίωσης/ αναβάθμισης κατασκευής οδικού δικτύου επί του υφιστάμενου (%)- Δεικτης 2.4 Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμένων επί των υφιστάμενων (%)- Δεικτης 2.5 Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξη Δεικτης 2.6 Επίτευγμα Στόχος 25 Αφετηρία 0 Επίτευγμα Στόχος 2 Αφετηρία 11 Επίτευγμα Στόχος 1,45 Αφετηρία 2,4 2,4 Επίτευγμα Στόχος 18.2 Αφετηρία 36,0 36 Επίτευγμα Στόχος 1100 Αφετηρία 0 Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

73 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους Κατά το έτος αναφοράς παρά την συντελεσθείσα πρόοδο στο σκέλος των εντάξεων του ΑΠ 2 παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις και στο σκέλος της ανάληψης νομικών δεσμεύσεων αλλά και στο σκέλος των δαπανών. Παρά τις δεσμεύσεις που τέθηκαν με την υπ αριθμ /ΕΥΘΥ1212/ Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ1088) για την υλοποίηση των έργων, παρατηρήθηκαν αποκλίσεις των χρονοδιαγραμμάτων από την πλευρά των δικαιούχων ως προς την τήρηση των προθεσμιών (Προέγκριση τευχών δημοπράτησης από ΕΔΑ, προέγκριση συμβάσεων κλπ) σε ορισμένα οδικά έργα παρατηρούνται καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης εξαιτίας της αντικειμενικής καθυστέρησης των διαδικασιών απαλλοτρίωσης (εκδίκαση αιτημάτων). Στην περίπτωση αυτή η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις απαλλοτριώσεις καθώς και η συνεργασία ΕΔΑ και Φορέων βοήθησε προς την κατεύθυνση μείωσης των καθυστερήσεων. Μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών για ανάθεση συμβάσεων, λόγω δικαστικών προσφυγών των υποψήφιων αναδόχων, αδυναμία υποψηφίων αναδόχων για κατάθεση εγγυητικών επιστολών, καθυστερήσεις εγκρίσεων σε ελεγκτικά όργανα. Τεχνικές αδυναμίες των δικαιούχων πράξεων παρά την ύπαρξη διαχειριστικής επάρκειας για τεχνική και διοικητική ωρίμανση των προς ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων καθυστερήσεων στις διαδικασίες περιβαλλοντικών και αρχαιολογικών αδειοδοτήσεων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Στόχος του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας αποτελεί η δημιουργία και λειτουργία ενός ασφαλούς, γρήγορου και άνετου ενδοπεριφερειακού μεταφορικού άξονα, με συνδυασμό των συστημάτων μεταφοράς, που θα ενισχύει την «εξωτερική» και «εσωτερική» προσπελασιμότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εντάσσοντας τις βασικές υποδομές μεταφορών, σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Ο άξονας αυτός θα πρέπει να συνδέεται και να λειτουργεί στο πλαίσιο των δικτύων μεταφορών τόσο της ευρύτερης περιοχής με τις απέναντι ελληνικές ηπειρωτικές περιοχές όσο και γενικότερα του θαλάσσιου άξονα Αδριατικής Ιονίου. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 3 ανέρχεται σε Ενεργοποίηση Προσκλήσεις: Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων κατά το 2012 δεν δημοσιοποίησε προσκλήσεις. Εντάξεις Πράξεων Οι εντάξεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 έως αφορούν 14 πράξεις και ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ενώ αντιπροσωπεύουν το 123,3% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Η κοινοτική συνδρομή στο ανωτέρω ποσό εντάξεων ανέρχεται σε ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

74 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Νομικές Δεσμεύσεις Οι νομικές δεσμεύσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 έως ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και αντιπροσωπεύουν το 45,6% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του άξονα. Δαπάνες Οι πιστοποιημένες δαπάνες του Άξονα Προτεραιότητας 3 έως ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και αντιπροσωπεύουν το 33,5% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του άξονα Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Άξονα 3. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

75 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας Διαχείρισης ΑΠ 03: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός - Η/νία έκδοσης Πρόσκλησης Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Νομικές δεσμεύσεις ΠΥ πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (Συνολική Δ.Δ.) Αριθ. Ενταγμένων Πράξεων ΠΥ ένταξης (Συγχρημ. Δ.Δ.) ΚΘΠ (22): Εθνικές οδοί ΕΔΑ ΠΙΝ 08/ / ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί ΚΘΠ (30): Λιμένες ΕΔΑ ΠΙΝ ΕΔΑ ΠΙΝ 07/ / / / / / ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

76 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Φυσική Πρόοδος Οι πράξεις του Άξονα -3- παρουσιάζουν μικρή φυσική πρόοδο κατά το 2012, καθώς: ένα μέρος αυτών είναι μεταφερόμενες από το Γ ΠΕΠ και για την ολοκλήρωσή τους, απαιτήθηκε τροποποίηση εντάξεων ή δημοπράτηση των υπολειπόμενων υποέργων. Η ανταπόκριση από πλευράς των τελικών Δικαιούχων υπήρξε ελλειπής. Υπογράφηκαν συμβάσεις και δρομολογήθηκε η ολοκλήρωση για δύο από αυτά (Παράκαμψη αεροδρομίου και Παράκαμψη Αυλιωτών) Δεν έχουν ολοκληρωθεί και εντός του 2012 οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης και στα τρία έργα που απαιτούνται. (Δύο οδικά έργα της Ζακύνθου και η Εθν. Οδός Κέρκυρα Παλαιοκαστρίτσα) Η πράξη «Δίαυλος Λευκάδας» με σημαντική βαρύτητα στον Άξονα, δημοπρατήθηκε εντός του 2012 και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης. Το επόμενο μεγάλο έργο «Λειτουργική αποκατάσταση-ασφάλεια Ε.Ο. 25 (Περιοχή Χάρακα) κηρύχθηκε μειοδότης τον Σεπτέμβρη 2012, δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα η υπογραφή της σύμβασης λόγω αδυναμίας του αναδόχου να προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά. Στο τρίτο σε σειρά προϋπολογισμού έργο «Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης», ήταν ουσιατικά το 2012 στάσιμο, λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργολάβου. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

77 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτες Σύνολο Εκροές Επίτευγμα Αριθμός Έργων (μεταφορές) - Δεικτης 13 Στόχος 15 Αφετηρία Επίτευγμα ,5 19,81 26,53 Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / Στόχος αναβαθμισμένων δρόμων (εκτός TEN) - 46 Δεικτης 16 Αφετηρία Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης - Δεικτης 1 Εκροές Επίτευγμα Στόχος 23 Αφετηρία 0 Αποτελέσματα Αναβάθμιση επί υφιστάμενου βασικού οδικού δικτύου (%)- Δεικτης 3.4 Επίτευγμα Στόχος 3 3 Αφετηρία 4,3 4 Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

78 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους Το 2012: -καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης εξαιτίας των διαδικασιών απαλλοτρίωσης (εκδίκαση αιτημάτων), ήταν σε ένα βαθμό αντικειμενική υπήρξε όμως και αδυναμία φορέων να προωθήσουν και να ολοκληρώσουν την διαδικασία (Εθνική οδός Παλαιοκαστρίτσας). -οι φορείς δεν έδειξαν το αντίστοιχο ενδιαφέρον μετά την ένταξη και για την ολοκλήρωση και εφησυχάστηκαν με την ένταξη των έργων. -Ελλείψεις στην ποιότητα και την πληρότητα των μελετών οδήγησαν σε εμπλοκές στην εκτέλεση έργων και την ανάγκη λήψης αποφάσεων τροποποίησης συμβάσεων, επανένταξης των πράξεων. - καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων, η οποία οφείλεται είτε στον μεγάλο αριθμό των εμπλεκομένων και τον επιμερισμό της ευθύνης, είτε στην έλλειψη συντονισμού, είτε στην απροθυμία λήψης δύσκολων αποφάσεων. - οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης δεν άφησε ανεπηρέαστους τους αναδόχους και τις δυνατότητές τους στην υλοποίηση των έργων το οποίο εκφράστηκε είτε ωε επιβράδυνση του ρυθμού υλοποίησης, είτε ως αδυναμία υπογραφής συμβάσεων ή είτε αδυναμίας είσπραξης λογαριασμών λόγω έλλειψης εγγυητικών και ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Στρατηγικός στόχος στο επίπεδο περιφερειακού σχεδιασμού είναι να καταστεί η Περιφέρεια ένας πόλος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι εξυπηρετούν το στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφορούν στην ίδρυση νέων και στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων όλων των τομέων της οικονομίας, με προτεραιότητα στη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην ενίσχυση της παραγωγής εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογίας, στη σύνδεση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, στην ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και στην ανάδειξη των δυναμικών κλάδων. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε Ενεργοποίηση Προσκλήσεις: Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δ. Ελλάδας δεν δημοσιοποίησε προσκλήσεις κατά το έτος αναφοράς Από τις προσκλήσεις σε ισχύ, όλες έχουν εξαντλήσει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για την ένταξη πράξεων πλην της πρόσκλησης με Κωδικό 04/04/01/02 στον ΚΘΠ 4 - «Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ». ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Για τις Πράξεις κρατικών ενισχύσεων, η εξέλιξη του Άξονα Προτεραιότητας 4 ανά ΕΦΔ έχει ως εξής: ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

79 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Πιστωτικά Ιδρύματα Έως το έτος αναφοράς 2012 έχουν δημοσιοποιηθεί τρεις προκηρύξεις στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 08 - Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις: Προκήρυξη για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (εμπόριο υπηρεσίες) που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ το 2007 (κωδ. Προσκλ. ΕΥ01Α/Β/Γ). Η προκήρυξη είναι οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, με συνολικό προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 660 Μ. Έχουν ενταχθεί 580 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ το 2009 (κωδικ. Προσκλ. ΜΤΕΥΔ). Έχουν ενταχθεί 236 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ το 2009 (κωδ. Προσκλ. ΕΛΕΥΘ ΕΥΣ6713). Έχουν ενταχθεί 370 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦΔ: Πιστωτικά Ιδρύματα) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ α/α ΚΘΠ Τίτλος Προκήρυξης Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης ΕΦΔ Φορέας Προκήρ. Συνολική ΔΔ ( ) Αριθμός Συγχρημ. ΔΔ ( ) 1 08 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα (Α, Β, Γ φάση) ΕΥ01 Α/Β/Γ/ 2007 Πιστωτικά Ιδρύματα ΕΥΣ Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης τουρισμού - εμπορίου- υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ ΜΤΕΥΔ / Πιστωτικά Ιδρύματα ΕΥΣ Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ ΕΛΕΥΘ ΕΥΣ Πιστωτικά Ιδρύματα ΕΥΣ ΣΥΝΟΛΟ Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων είναι ΕΦΔ για διαχείριση κατηγοριών Πράξεων κρατικών ενισχύσεων που αφορούν σε επενδύσεις του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261 Α'/ ). Μέχρι το έτος αναφοράς 2012 έχει εκδοθεί μία (1) προκήρυξη, στο πλαίσιο του ΚΘΠ 08 με συνολική δημόσια δαπάνη Έχουν ενταχθεί 5 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦΔ: ΓΔΙΕ) ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

80 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ α/α ΘΠ Τίτλος Προκήρυξης/ Κατηγορία Πράξης Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης ΕΦΔ Φορέας Προκήρ. Συνολική ΔΔ ( ) Αριθμός Συγχρημ. ΔΔ ( ) 1 08 Ανοικτή πρόσκληση για επενδυτικά σχέδια Επενδυτικού Νόμου - Δ. Ελλάδα ΙΕ09 /2010 ΓΔΙΕ ΓΔΙΕ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΣΑ Δ. Ελλάδας Η ΔΙΣΑ Δ. Ελλάδας είναι ΕΦΔ για διαχείριση κατηγοριών Πράξεων κρατικών ενισχύσεων που αφορούν σε επενδύσεις του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261 Α'/ ). Μέχρι το έτος αναφοράς 2012 έχει εκδοθεί μία (1) προκήρυξη, με συνολική δημόσια δαπάνη Έχουν ενταχθεί 82 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦΔ: ΔΙΣΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ α/α ΘΠ Τίτλος Προκήρυξης/ Κατηγορία Πράξης Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης ΕΦΔ Φορέας Προκήρ. Συνολική ΔΔ ( ) Αριθμός Συγχρημ. ΔΔ ( ) 1 08 Ανοικτή πρόσκληση Επενδυτικού Νόμου (Δ. Ελλάδα)/ Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τομέα τουρισμού) μέσω του αναπτυξιακού νόμου 3299/04, όπως αυτός ισχύει ή τροποποιείται /2007 ΔΙΣΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΣΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Εντάξεις Πράξεων Οι εντάξεις πράξεων στον Άξονα 4 έως αφορούν 1297 πράξεις, ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, ενώ αντιπροσωπεύουν το 87,24% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Η κοινοτική συνδρομή στο ανωτέρω ποσό εντάξεων ανέρχεται σε Νομικές Δεσμεύσεις Οι νομικές δεσμεύσεις του άξονα 4 έως ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και αντιπροσωπεύουν το 80,4% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του άξονα. Δαπάνες Οι πιστοποιημένες δαπάνες του άξονα 4 έως ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 57,5% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία ενεργοποίησης του Άξονα 4. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

81 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας Διαχείρισης ΑΠ 04: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΘΠ (1): Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα ερευνών. ΚΘΠ (2): Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία. Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Νομικές δεσμεύσεις ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 7377/ ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 04/02/01/01/ ΚΘΠ (4): Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα) ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 04/04/02/ ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π.) ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΥ01Α, Β, Γ/ ΜΤΕΥΔ / /ΕΥΣ ΓΔΙΕ / ΥΠΟΙΑΝ ΙΕ09 / ΔΙΣΑ Π. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΣ ΕΔΑ Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ 04/13/01/ ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

82 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Φυσική Πρόοδος Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, από την υποβολή των Εξαμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας. Κατά το έτος αναφοράς εμφανίζεται φυσική πρόοδος στην εφαρμογή του άξονα, με τις Επαγόμενες Επενδύσεις να φτάνουν τα 36,49 εκ. Ευρώ, τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τα προγράμματα να ανέρχεται στις 54 και τον αριθμό θέσεων Απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ να φτανει στις 721. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

83 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτες Σύνολο Core Δεικτες Αριθμός «έργων» ΜΜΕ Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) - Δεικτης 8 Επίτευγμα Στόχος 1500 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 450 Αφετηρία Αριθμός έργων τουρισμού - Δεικτης 34 Επαγόμενες Επενδύσεις (εκ. Ευρώ) - Δεικτης 10 Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης - Δεικτης 4 Αριθμός έργων Κοινωνίας της πληροφορίας - Δεικτης 11 Αριθμός θέσεων Απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ - Δεικτης 9 Εκροές Αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τα προγράμματα Δεικτης 4.1 Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται Δεικτης 4.3 Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας Δεικτης 4.4 Αποτελέσματα Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης Δεικτες 4.9 Επίτευγμα Στόχος 300 Αφετηρία Επίτευγμα ,49 Στόχος 110 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 21 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 9 Αφετηρία Επίτευγμα ,49 456,64 590, Στόχος 850 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 1500 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 12 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 1300 Αφετηρία 0 Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

84 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους Οι παρατηρούμενες υστερήσεις οφείλονται κυρίως σε καθυστέρηση δημοπράτησης των έργων λόγω συνεχιζόμενης αδυναμίας ανταπόκρισης των δικαιούχων στις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ, και δυσκολία από μέρους τους στην κατανόηση των διαδικασιών εφαρμογής του Προγράμματος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας έχει ως γενικό στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Η ανάπτυξη της Περιφέρειας, σχετικά με την ψηφιακή σύγκλιση και την επιχειρηματικότητα, αποτυπώνεται μέσω επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 5 ανέρχεται σε Ενεργοποίηση Προσκλήσεις Η ενεργοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 5 προέρχεται αποκλειστικά από τη Θεματική Προτεραιότητα 8 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις». Για τους υπόλοιπους Κωδικούς Θεματικών Προτεραιοτήτων που απαρτίζουν τον άξονα η Ε.Δ.Α. Πελοποννήσου δεν προώθησε την εξειδίκευση τους κατά το έτος αναφοράς. Έως το έτος αναφοράς έχουν δημοσιοποιηθεί τρεις προκηρύξεις με ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης τα πιστωτικά ιδρύματα: Προκήρυξη για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (εμπόριο υπηρεσίες) που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ το 2007 (κωδ. Προσκλ. ΕΥ01Α/Β/Γ). Η προκήρυξη είναι οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, με συνολικό προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 660 Μ. Έχουν ενταχθεί 643 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ το 2009 (κωδικ. Προσκλ. ΜΤΕΥΔ). Είναι οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, με συνολικό προϋπολογισμό σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης 653Μ. Το ποσό της προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ που αφορά στο συγκεκριμένο Άξονα ανέρχεται σε Έχουν ενταχθεί 298 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ το 2009 (κωδ. Προσκλ. ΕΛΕΥΘ ΕΥΣ6713). Το ποσό της προκήρυξης που αφορά στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Έχουν ενταχθεί 330 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦΔ: Πιστωτικά Ιδρύματα) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

85 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ α/α ΚΘΠ Τίτλος Προκήρυξης Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης ΕΦΔ Φορέας Προκήρ. Συνολική ΔΔ ( ) Αριθμός Συγχρημ. ΔΔ ( ) 1 08 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα (Α, Β, Γ φάση) ΕΥ01 Α/Β/Γ/ 2007 Πιστωτικά Ιδρύματα ΕΥΣ Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης τουρισμού - εμπορίου- υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ ΜΤΕΥΔ / Πιστωτικά Ιδρύματα ΕΥΣ Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ ΕΛΕΥΘ 41240/ΕΥΣ Πιστωτικά Ιδρύματα ΕΥΣ ΣΥΝΟΛΟ Εντάξεις Πράξεων Οι εντάξεις του Άξονα έως αφορούν 1271 πράξεις, ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, ενώ αντιπροσωπεύουν το 73,9% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Η κοινοτική συνδρομή στο ανωτέρω ποσό εντάξεων ανέρχεται σε Νομικές Δεσμεύσεις Οι νομικές δεσμεύσεις του άξονα 5 έως ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και αντιπροσωπεύουν το 73,9% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του άξονα. Δαπάνες Οι πιστοποιημένες δαπάνες έως ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 51% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία ενεργοποίησης του Άξονα 5. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

86 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας Διαχείρισης Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Νομικές δεσμεύσεις ΑΠ 05: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΥ01Α, Β, Γ/ ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΤΕΥΔ / /ΕΥΣ67 13/ (ΕΛΕΥΘ) ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

87 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Φυσική Πρόοδος Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, από την υποβολή των Εξαμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας. Κατά το έτος αναφοράς εμφανίζεται φυσική πρόοδος στην εφαρμογή του άξονα, στον αριθμό θέσεων Απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ που αυξήθηκε στις 702,85 το 2012 με τιμή στόχου τις 900. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

88 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτες Σύνολο Core Δείκτες Επίτευγμα Αριθμός έργων άμεσης ενίσχυσης Στόχος 1100 επενδύσεων σε ΜΜΕ - Δεικτης 7 Αφετηρία Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) - Δεικτης 8 Αριθμός έργων τουρισμού - Δεικτης 34 Αριθμός θέσεων Απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ - Δεικτης 9 Επαγόμενες επενδύσεις (εκ. Ευρώ) - Δεικτης 10 Αποτελέσματα ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται/ βελτιώνονται (%)- Δεικτης 5.2 Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης Δεικτης 5.3 Επίτευγμα Στόχος 330 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 200 Επίτευγμα ,85 513,71 613,77 702,85 Στόχος 900 Αφετηρία Επίτευγμα ,98 Στόχος 180 Αφετηρία 106,2 106,2 Επίτευγμα ,94 2,54 Στόχος 3,3 Αφετηρία 1,4 1,4 Επίτευγμα ,36 Στόχος 1510 Αφετηρία 0 Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

89 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους Κατά το έτος αναφοράς 2012 δεν προέκυψαν προβλήματα στην εφαρμογή του παρόντος Άξονα ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Γενικός στόχος του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού μέσω του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας και σημαντική μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα αποτελούν: - αφενός η προσπάθεια ιδιαίτερα του εμπλουτισμού του συνολικού τουριστικού προϊόντος, με νέες και εναλλακτικές δυνατότητες προσαρμοσμένες στην τοπική ταυτότητα και ιδιαιτερότητα, που μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία, διαφοροποίηση και αναγνωρισιμότητα, - αφετέρου και συμπληρωματικά, η συνέχιση της προσπάθειας ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού. Ο γενικός αυτός στόχος θα πραγματοποιηθεί με την επίτευξη επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 6 ανέρχεται σε Ενεργοποίηση Προσκλήσεις Έως το έτος αναφοράς έχουν εξειδικευτεί οι Θεματικές Προτεραιότητες ΚΘΠ 8, ΚΘΠ 9 και KΘΠ 13, ενώ παραμένει χωρίς εξειδίκευση και εκχώρηση ο ΚΘΠ 14 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λ.π.)». Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΙΝ δημοσιοποίησε κατά το έτος αναφοράς 2012, νέα πρόσκληση ύψους 2,8 εκατ. ευρώ και το Σεπτέμβριο εντάχθηκαν εννέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ (α κύκλος). Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης αναμένεται να διατεθεί στις αρχές 2013 (β κύκλος) ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Για τις Πράξεις κρατικών ενισχύσεων, η εξέλιξη του Άξονα Προτεραιότητας 6 έχει ως εξής: Πιστωτικά Ιδρύματα Έως το έτος αναφοράς έχουν δημοσιοποιηθεί τρεις προκηρύξεις με ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης τα πιστωτικά ιδρύματα: Προκήρυξη για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα (εμπόριο υπηρεσίες) που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ το 2007 (κωδ. Προσκλ. ΕΥ01Α/Β/Γ). Η προκήρυξη είναι οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, με συνολικό προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 660 Μ. Έχουν ενταχθεί 349 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ το 2009 (κωδικ. Προσκλ. ΜΤΕΥΔ). Είναι οριζόντια για όλα τα ΠΕΠ, με συνολικό προϋπολογισμό σε όρους συνολικής δημόσιας δαπάνης 653Μ. Το ποσό της προκήρυξης για την ενίσχυση ΜΜΕ που αφορά στο συγκεκριμένο Άξονα ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

90 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ανέρχεται σε Έχουν ενταχθεί 312 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΟΙΑΝ το 2009 (κωδ. Προσκλ. ΕΛΕΥΘ ΕΥΣ6713). Το ποσό της προκήρυξης που αφορά στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας ανέρχεται σε Έχουν ενταχθεί 187 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΦΔ: Πιστωτικά Ιδρύματα) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ α/α ΚΘΠ Τίτλος Προκήρυξης Κωδικός / Ημ/νία Έκδοσης ΕΦΔ Φορέας Προκήρ. Συνολική ΔΔ ( ) Αριθμός Συγχρημ. ΔΔ ( ) 1 08 Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα (Α, Β, Γ φάση) ΕΥ01 Α/Β/Γ/ 2007 Πιστωτικά Ιδρύματα ΕΥΣ Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης τουρισμού - εμπορίου- υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ ΜΤΕΥΔ / Πιστωτικά Ιδρύματα ΕΥΣ Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ ΕΛΕΥΘ 41240/ΕΥΣ Πιστωτικά Ιδρύματα ΕΥΣ ΣΥΝΟΛΟ Εντάξεις Πράξεων Οι εντάξεις του Άξονα 6 αφορούν 857 πράξεις, ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, ενώ αντιπροσωπεύουν το 81,3% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Η κοινοτική συνδρομή στο ανωτέρω ποσό εντάξεων ανέρχεται σε Νομικές Δεσμεύσεις Οι νομικές δεσμεύσεις του άξονα 6 έως ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και αντιπροσωπεύουν το 77,3% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του άξονα. Δαπάνες Οι πιστοποιημένες δαπάνες έως ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 54,56% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία ενεργοποίησης του Άξονα 6. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

91 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας Διαχείρισης ΑΠ 06: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π.) ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Προσκλήσεις Εντάξεις Δαπάνες Νομικές δεσμεύσεις ΕΥ01Α, Β, Γ/ ΜΤΕΥΔ / /ΕΥΣ67 13/ (ΕΛΕΥΘ) ΕΔΑ ΠΙΝ 45 / 1170 / ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

92 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Φυσική Πρόοδος Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ, από την υποβολή των Εξαμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας. Δημοσιεύτηκε νέα Πρόσκληση ύψους 2,8 εκατ. ευρώ και το Σεπτέμβριο εντάχθηκαν εννέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ (α κύκλος). Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης αναμένεται να διατεθεί στις αρχές 2013 (β κύκλος) Μεταξύ άλλων πρόοδο εμφάνησαν οι ακολουθοι δεικτες: - Επαγόμενες επενδύσεις ανηλθαν σε 28,6 εκ. Ευρώ. - Ο αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας εφτασε τα 9 με τιμή στοχο τα 7 έργα. - Οι τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται έφτασαν τις 6287 στο τέλος του 2012 από 2387 το 2011 ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

93 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Δείκτες Σύνολο Core Δεικτες Επίτευγμα Αριθμός έργων άμεσης ενίσχυσης Στόχος επενδύσεων σε ΜΜΕ - Δεικτης 7 Αφετηρία Αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (ΜΜΕ) (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) - Δεικτης 8 Επαγόμενες επενδύσεις (εκ. Ευρώ) - Δεικτης 10 Αριθμός έργων Κοινωνίας της πληροφορίας - Δεικτης 11 Αριθμός θέσεων Απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) - Δεικτης 9 Εκροές Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται Δεικτης 6.2 Αποτελέσματα % υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται - βελτιώνονται Δεικτης 6.3 Επίτευγμα Στόχος 20 Αφετηρία 40 Επίτευγμα ,03 28,6 Στόχος Αφετηρία 94 Επίτευγμα Στόχος 7 Αφετηρία 6 Επίτευγμα ,76 133,93 300,02 427,93 Στόχος 1440 Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα ,53 2,7 0 Στόχος 8% Αφετηρία 0 Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

94 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους Η συμβασιοποίηση και κυρίως η υλοποίηση των ενταγμένων έργων αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω της κατά κανόνα μικρής εμπειρίας των Δικαιούχων σε έργα αυτής της κατηγορίας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Στο πλαίσιο της ευρύτερης εθνικής και περιφερειακής πολιτικής προώθησης και μακροπρόθεσμης διατήρησης της ανάπτυξης, οι γενικοί στόχοι του Άξονα αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου, στην προώθηση του τουρισμού, στην άρση της απομόνωσης και στη μείωση του κοινωνικού ρατσισμού, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 7 ανέρχεται σε Ενεργοποίηση Προσκλήσεις Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δ. Ελλάδας δημοσιοποίησε κατά το έτος αναφοράς 2012, νέες προσκλήσεις προς τους δυνητικούς δικαιούχους σε Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας του Άξονα 7 ως εξής: ΚΘΠ Κωδικός Πρόσκλησης Η/νία Έκδοσης Συνολική ΔΔ ( ) 45 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων 61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση 07/45/01/ /61/ Υποδομές εκπαίδευσης 07/75/ Υποδομές εκπαίδευσης 07/75/ Υποδομές υγείας 07/76/ Εντάξεις Πράξεων Έχουν ενταχθεί έως πράξεις (1 πράξη είχε ενταχθεί το 2009, 31 εντάχθηκαν το 2010, 45 το 2011 και 84 το 2012). Οι εντάξεις του Άξονα Προτεραιότητας 7 ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ενώ αντιπροσωπεύουν το 181,53% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Η κοινοτική συνδρομή στο ανωτέρω ποσό εντάξεων ανέρχεται σε Νομικές Δεσμεύσεις Οι νομικές δεσμεύσεις του άξονα 7 έως ανέρχονται σε συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης και αντιπροσωπεύουν το 73,9% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του άξονα. Δαπάνες ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

95 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΕ.Π.ΙΝ.)» Οι δηλωθείσες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των , ποσοστό 41% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία ενεργοποίησης του Άξονα 7. ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιού&nu