ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 i

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος Χρηματοοικονομικά στοιχεία Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων Συνδρομή ανά ομάδες - στόχο Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης [Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου] Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/ Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα Παρακολούθηση- Αξιολόγηση Ποιοτική Ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για την βελτίωση της Προόδου Εφαρμογής του Προγράμματος Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Θέματα Αξιολόγησης Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος 71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Συνεισφορά του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ Συνεισφορά του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας Συνεισφορά Προγράμματος στη Στρατηγική Ευρώπη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ii

3 3.5.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Πρόοδος Χρηματοδοτικών Εργαλείων Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Πρόοδος Χρηματοδοτικών Εργαλείων Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Πρόοδος Χρηματοδοτικών Εργαλείων Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο) Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Στόχου Σταδιακής Εισόδου (Νότιο Αιγαίο) Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του άξονα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποτελέσματα από την Ενσωμάτωση αρχής της μη διάκρισης, των κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με Αναπηρία και της ισότητας των φύλων (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006) Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής Πληροφόρηση και Δημοσιότητα (Π & Δ) Περιβαλλοντικά και Μεγάλα Έργα Περιβαλλοντικά έργα προϋπολογισμού Μ Μεγάλα Έργα Έργα Προτεραιότητας Συμπεράσματα ετήσιων συναντήσεων ΕΕ και ΔΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Παράρτ. Ι: Παράρτ. ΙΙ Παράρτ. ΙΙΙ: Σωρευτική ανάλυση κονδυλίων κοινοτικής συνδρομής (& έκθεσης) Εθνική Νομοθεσία 2012-Τομέας Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή (& 1.2) Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA iii

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σχετικός στόχος: Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» και Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» Σχετική επιλέξιμη περιοχή: Περιφέρειες Κρήτης (GR 43), Βορείου Αιγαίου (GR 41) και Νοτίου Αιγαίου (GR 42) Περίοδος προγραμματισμού: Αριθμός προγράμματος (αριθ. CCI): Τίτλος προγράμματος: 2007GR16UPO002 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος αναφοράς: 2012 Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης 21/6/2013 Η παρούσα έκθεση αποτελεί την έκτη κατά σειρά ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999». Η έκθεση συντάχθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), σύμφωνα: με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI «ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» του Καν. (ΕΚ) 846/2009 που τροποποιεί τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το EΤΠΑ», την τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού 1083/2006 της 13 Δεκεμβρίου 2011, (Κανονισμός 1310/2011), την εγκύκλιο υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/ , και τις συμπληρωματικές οδηγίες που δόθηκαν για το περιεχόμενο των εκθέσεων με το έγγραφο 15060/ΕΥΣΣΑΑΠ/720/ και το έγγραφο /ΕΥΣΣΑΑΠ 1056/ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ), τις προφορικές και γραπτές οδηγίες της ΕΥΣ και ΕΥΣΣΑΑΠ. τα στοιχεία του ΟΠΣ έως και το έτος αναφοράς (31/12/2012) [ημ/νία άντλησης στοιχείων: 14/5/2013]. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1. Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (ΕΠ ΚΝΑ) , όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο του, έχει πεδίο εφαρμογής τη Χωρική Ενότητα Κρήτης Νήσων Αιγαίου, η οποία καλύπτει τρεις διοικητικές Περιφέρειες της χώρας. Οι δύο ανήκουν στον αμιγή στόχο «Σύγκλιση» (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο) και η τρίτη ανήκει στο στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»-phasing in (Νότιο Αιγαίο). Το ΕΠ ΚΝΑ εγκρίθηκε με την απόφαση της Επιτροπής Ε(2007) 5439/ Τον Ιούλιο του 2011, λόγω των σημαντικών κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα για την αναθεώρηση του ΕΠ, το οποίο έγινε αποδεκτό και η αρχική απόφαση έγκρισης τροποποιήθηκε με την Ε(2011) 6984/ Εντός του έτους αναφοράς (2012), προτάθηκε η 2 η αναθεώρηση του Προγράμματος, η οποία αφορά τόσο στο κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο χρηματοδότησής του. Η αναθεώρηση αυτή εγκρίθηκε με την απόφαση C(2012) 9526/ Αναλυτικά στοιχεία για την αναγκαιότητα της αναθεώρησης, τις βασικές κατευθύνσεις και τις αλλαγές στο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ δίνονται στην παράγραφο 1.4 της έκθεσης. Το αναπτυξιακό όραμα για τη Χωρική Ενότητα Κρήτης Νήσων Αιγαίου για την περίοδο είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη της ελκυστικότητάς της σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης. Το όραμα αυτό εξυπηρετείται από τους εξής στρατηγικούς στόχους: Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές της Χωρικής Ενότητας. Προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα. Διασφάλιση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των περιφερειακών υποδομών, έμφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας. Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής. Ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας, ως τόπου διαβίωσης και άσκησης επιχειρηματικών & επενδυτικών δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος Το 2012, έκτο έτος εφαρμογής του ΕΠ, εκτός από την ενεργοποίηση Θεματικών Προτεραιοτήτων, μέσω της έκδοσης προσκλήσεων & προκηρύξεων, σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων και την πραγματοποίηση δαπανών, ενώ προωθήθηκαν δράσεις Πληροφόρησης & Δημοσιότητας του ΕΠ. Συνοπτικά, η φυσική πρόοδος που έχει σημειωθεί για το σύνολο του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», μέχρι και το έτος αναφοράς (2012), καταγράφεται ως εξής: έχουν εκδοθεί 341 προσκλήσεις και προκηρύξεις σε 50 Θεματικές Προτεραιότητες, προϋπολογισμού (σε όρους συνολικής Δημόσιας Δαπάνης), έχουν ενταχθεί Πράξεις, συγχρημ. Δ.Δ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

6 έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους (συγχρημ. Δ.Δ) έχουν πραγματοποιηθεί πιστοποιημένες δαπάνες ύψους (συγχρημ. Δ.Δ). Επομένως για το σύνολο του ΕΠ: έχει ενεργοποιηθεί (μέσω της έκδοσης προσκλήσεων/ προκηρύξεων), το 175% της συνολικής Δ.Δ, έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις Πράξεων που αντιστοιχούν στο 150% της συγχρημ. Δ.Δ, έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις που αντιστοιχούν στο 92% της συγχρημ. Δ.Δ (και στο 61,4 %, του ενταγμένου π/υ σε όρους συγχρημ. δαπάνης) η απορρόφηση του Προγράμματος ανέρχεται στο 50,87%. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί (συνολικά και ανά Άξονα Προτεραιότητας), ενώ στους πίνακες παρουσιάζονται τα στοιχεία ανά διοικητική Περιφέρεια (Άξονα Περιφέρειας, Θεματική Προτεραιότητα και ΕΦΔ/ Φορέα Πρόσκλησης). Σημειώνεται ότι η αναλυτική παρουσίαση της υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας, γίνεται στο Κεφάλαιο 3 της Έκθεσης. Επίσης, στο κεφάλαιο γίνεται ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων και συνοπτική παρουσίαση των μέτρων που έχουν ληφθεί για την βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Στοιχεία Ενεργοποίησης και Υλοποίησης του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (συνολικά και ανά ΑΠ). ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠ ΚΝΑ ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρεια Κρήτης ΑΠ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφ. Βορείου Αιγαίου ΑΠ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρ. Νοτίου Αιγαίου ΑΠ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης ΑΠ 5: Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα - Περιφ. Βορείου Αιγαίου ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Περιφ. Νοτίου Αιγαίου ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΑΠ 10: Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΑΠ 11: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη, Β. Αιγαίο) ΑΠ 12: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Στόχου Σταδιακής Εισόδου (Νότιο Αιγαίο) Χρηματοδοτικό Σχήμα Π/Υ- Συνολική ΔΔ και ΔΔ Αρ. Προσκλήσεις / Προκηρύξεις Εντάξεις Νομικές Δεσμεύσεις Π/Υ- Συνολική ΔΔ % ΔΔ Αριθ. Πράξεων Π/Υ- ΔΔ % ΔΔ ΔΔ % ΔΔ Πιστοποιημ. Δαπάνες ΔΔ Απορρόφ. (%) [1] [2] [3]=[2]/[1] [4] [5]=[4]/[1] [6] [7]=[6]/[1] [8] [9]=[8]/[1] % % % ,20% % % % ,23% % % % ,79% % % % ,80% % % % ,93% % % % ,94% % % % ,66% % % % ,53% % % % ,20% % % % ,03% % % % ,62% % % % ,85% ΣΥΝΟΛΟ % % % ,87% Στον ΑΠ 11, το έργο που έχει ενταχθεί στη ΘΠ 86 με ΕΦΔ την ΕΥΣ και αφορά και στις 2 Περιφέρειες (Κρήτης, Βορείου Αιγαίου), στον πίνακα αυτόν, προσμετράται μία φορά. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Στοιχεία Υλοποίησης Περιφέρεια Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ - ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) ΑΠ 1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί / / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 44/ / / ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 19/ ΚΘΠ (30): Λιμένες ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 13/ / ΑΠ 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΘΠ (2) Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβ. των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριμένες τεχνολογίες ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 21/ ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΕΥ01 Α/Β/Γ/ [κρατικές ενισχύσεις] Πιστωτικά Ιδρύματα/ ΕΥΣ ΜΤΕΥΔ/ ΕΛΕΥΘ/ ΑΠ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΘΠ (44): Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 27/ EΥΣ ΤΖΕΣ1/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

9 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ - ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 28/ ΕΕΤΑΑ ΑΕ 13/ ΚΘΠ (46): Επεξεργασία υδάτων (λύματα) ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 37/ ΕΕΤΑΑ ΑΕ 13/ ΚΘΠ (51): Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβ. των περιοχών του Natura 2000) ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 49/ ΚΘΠ (53): Πρόληψη κινδύνων ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 24/ ΚΘΠ (57): Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 43/ ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 22/ ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 38/ / EΥΣ ΤΖΕΣ1/ ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση / / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 30/ / / / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

10 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ - ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) 34/ / / / / / / / / / / / EΥΣ ΤΖΕΣ1/ ΕΕΤΑΑ ΑΕ 49/ ΚΘΠ (75): Υποδομές εκπαίδευσης / / / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 25/ / / ΚΘΠ (76): Υποδομές Υγείας / / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 46/ / ΚΘΠ (77): Υποδομές φροντίδας παιδιών ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 05/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

11 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ - ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) 40/ / ΚΘΠ (79): Άλλες κοινωνικές υποδομές ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 41/ / ΑΠ 11: ΤΥΕ -ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Β. ΑΙΓΑΙΟ) ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 07/ ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 08/ ΕΥΣ 1/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ Η ΔΔ του έργου που έχει ενταχθεί στη ΘΠ 86 με ΕΦΔ την ΕΥΣ "μοιράζεται" στις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 Στοιχεία Υλοποίησης Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αρ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) ΑΠ 2: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΘΠ (22): Εθνικές οδοί / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 71/ ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί / / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 19/ / / ΕΕΤΑΑ Α. Ε. 20/ ΚΘΠ (30): Λιμένες / / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 22/ / / ΑΠ 5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΓΔΙΕ ΙΕ001/ [κρατικές ενισχύσεις] Πιστωτικά Ιδρύματα/ ΕΥΣ ΕΥ01 Α/Β/Γ/ ΜΤΕΥΔ/ ΕΛΕΥΘ/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

13 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αρ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) ΑΠ 8: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΘΠ (44): Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων / / / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 60/ / / / ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) / / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 62/ / / EETAA AE 7/ ΚΘΠ (46): Επεξεργασία υδάτων (λύματα) / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 63/ / EETAA AE 7/ ΚΘΠ (54): Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 55/ / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

14 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αρ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) ΚΘΠ (56): Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 44/ ΚΘΠ (57): Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 67/ ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 41/ / ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής / / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 48/ / ΚΘΠ (60): Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 31/ ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 74/ / ΕΕΤΑΑ ΑΕ 48/ ΕΥΣ ΤΖΕΣ1/ ΚΘΠ (75): Υποδομές εκπαίδευσης / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18/ / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

15 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αρ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) 33/ / / / / / / / ΚΘΠ (76): Υποδομές Υγείας / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 32/ / ΚΘΠ (77): Υποδομές φροντίδας παιδιών / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 57/ ΚΘΠ (79): Άλλες κοινωνικές υποδομές ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 51/ ΚΘΠ (83): Ειδικές δράσεις για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της αγοράς ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 58/ / ΑΠ 11: ΤΥΕ-ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Β. ΑΙΓΑΙΟ) ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 06/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

16 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αρ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) 21/ / / ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 09/ ΕΥΣ 1/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΟ Η ΔΔ του έργου που έχει ενταχθεί στη ΘΠ 86 με ΕΦΔ την ΕΥΣ "μοιράζεται" στις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 Στοιχεία Υλοποίησης Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) ΑΠ 3: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΘΠ (22: Εθνικές οδοί ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 24/ ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 48/ / ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 22/ ΚΘΠ (30): Λιμένες ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6/ / ΚΘΠ (33): Ηλεκτρισμός ΕΥΔ ΕΠΑΕ 42/ / ΚΘΠ (34): Ηλεκτρισμός/ΔΕΗ / ΕΥΔ ΕΠΑΕ 90/ ΚΘΠ (43): Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας / / ΕΥΔ ΕΠΑΕ 53/ / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

18 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) ΕΥΣΕΔ ΕΝΚΑ & ΚΑΠΕ/ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΚΑ01/ ΚΘΠ (81): Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση & αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερ. & τοπικό επίπεδο κλπ ΕΥΔ ΕΠΑΕ 105Α/ ΑΠ 6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΘΠ (3): Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασ'ιας μεταξύ ΜΜΕ, κλπ [κρατικές ενισχύσεις] ΑΘΗΝΑ/ ΓΓΕΤ 01/ ΚΘΠ (4): Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλ.της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ/ΓΓΕΤ 03/ [κρατικές ενισχύσεις] 03/ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 04/ ΚΘΠ (5): Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων ΕΥΣ ΤΖΕΡ1/ / ΕΥΔ ΕΠΑΕ 56/ / ΚΘΠ (6): Συνδρομή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής ΓΓΒ 10/ [κρατικές ενισχύσεις] ΕΦΕΠΑΕ/ΓΓΒ 09/ ΚΘΠ (7): Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα, επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κλπ) [κρατικές ενισχύσεις] ΕΥΠΟΤ & ΕΦΕΠΑΕ/ ΕΥΠΟΤ ΕΥΤΟΠ6/ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος / / ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ/ΓΓΕΤ 25/

19 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις [κρατικές ενισχύσεις] Πιστωτικά Ιδρύματα/ΕΥΣ ΕΥ01 Α/Β/Γ ΜΤΕΥΔ/ ΕΛΕΥΘ/ ΓΔΙΕ ΙΕ001/ ΕΥΔ ΕΠΑΕ 61/ / [κρατικές ενισχύσεις] ΕΦΕΠΑΕ/ ΕΠΑΕ ΧΜ01/ ΕΥΠΟΤ & ΕΦΕΠΑΕ/ ΕΥΠΟΤ ΓΓΒ ΕΥΤΟΠ07/ / / / ΕΦΕΠΑΕ/ ΓΓΒ 08/ / ΚΘΠ (9): Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας / / / / ΕΥΔ ΕΠΑΕ 33/ / / / / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

20 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) 50/ / / / ΓΓΕΤ 02/ / ΓΓΕΤ 4/ [κρατικές ενισχύσεις] 35/ / ΕΦΕΠΑΕ/ΓΓΒ 11/ / ΚΘΠ (10): Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων) / / / / / ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 17/ / / Α/ Α/ / / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

21 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) 12Β/ Β/ / / / / / Β/ Β/ / Α/ / [κρατικές ενισχύσεις] ΓΔΙΕ ΙΕ ΚΘΠ (11): Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο) ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 44/ / / / ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 10/ / / / / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

22 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) 15/ / / / / Α/ Β/ Α/ / / / Β/ Β/ / / / / / / / / Β/ Β/ Β/ / Α/ / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

23 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) [κρατικές ενισχύσεις] ΚτΠ ΑΕ ΨΗΦΕΝ1/ ΚΘΠ (12): Τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)] / / / / ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 09/ / / / / / ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση) / / / / / / ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 11/ / / / / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος / /

24 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) 18/ / Α/ Β/ Α/ Β/ Α/ Β/ Γ/ / / Β/ Δ/ Β/ / / / / / / Β/ Β/ Β/ / Α/ / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

25 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) ΚΘΠ (14): Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση / / / / / / / / / ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 18/ / [κρατικές ενισχύσεις] ΚτΠ ΑΕ 20Α/ Α/ Γ/ Δ/ / / / / Α/ ΨΗΦΕΝ2/ ΨΗΦΕΝ3/ ΨΗΦΕΝ4/ ΨΗΦΕΝ5/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

26 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) ΚΘΠ (15): Άλλα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και την αποτελεσματική χρήση τους από τις ΜΜΕ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ΤΖΕΡΨΣ/ ΚΘΠ (57): Συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΘΠ (81): Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση, αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερ. & τοπικό επίπεδο και δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών & προγραμμάτων ΕΥΔ ΕΠΑΕ 10/ / / / / / ΑΠ 9: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) / ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 703/ / ΕΕΤΑΑ αε 14/ ΚΘΠ (46): Επεξεργασία υδάτων (λύματα) ΕΕΤΑΑ αε 14/ ΚΘΠ (47): Ποιότητα του αέρα / ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 604/ / / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

27 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) ΚΘΠ (51): Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβ. των περιοχών Natura 2000) ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 26/ / ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 905/ / ΚΘΠ (53): Πρόληψη κινδύνων / / ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 804/ / ΚΘΠ (54): Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων / / / / / ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 1007/ / / / / / ΕΥΔ ΕΠΑΕ 69/ ΚΘΠ (56): Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 39/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

28 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς / ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 45/ ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής / ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 21/ ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 40/ ΕΕΤΑΑ αε 45/ ΚΘΠ (69): Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχ ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 02/ ΚΘΠ (75): Υποδομές εκπαίδευσης / / / / ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 33/ / / / ΚΘΠ (76): Υποδομές Υγείας ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 04/ ΚΘΠ (77): Υποδομές φροντίδας παιδιών ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 12/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

29 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) ΑΠ 10: ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί / ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 31/ / ΚΘΠ (30): Λιμένες ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 17/ ΚΘΠ (46): Επεξεργασία ύδατος (λύματα) / ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 43/ ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 30/ ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 29/ ΚΘΠ (75): Υποδομές εκπαίδευσης ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 14/ ΚΘΠ (76): Υποδομές Υγείας ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 23/ / ΚΘΠ (77): Υποδομές φροντίδας παιδιών ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 13/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

30 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) ΑΠ 12: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ) ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση ΕΔΑ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 07/ / ΕΥΔ ΨΣ 3/ / / / / / ΕΥΔ ΕΠΑΕ 32/ / / / / / / ΕΥΣΣΑΑΠ 9/ ΜΟΔ ΑΕ 18/ ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 08/ ΕΥΔ ΨΣ 3/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

31 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡ./ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Προσκλήσεις / Προκηρ. Κωδικός/ Ετος έκδοσης (Π/Υ - Συνολική ΔΔ) Αριθ. Πράξεων Εντάξεις (Π/Υ- ΔΔ) Νομικές Δεσμεύσεις ( ΔΔ) Δαπάνες ( ΔΔ) 27/ / / ΕΥΔ ΕΠΑΕ 46/ / / ΕΥΣ 1/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΥΝΟΛΟ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

32 Στον πίνακα 1.5 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών κορμού (core indicators) του Προγράμματος συνολικά για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου, και στους πίνακες , η πρόδος των δεικτών κορμού ανά διοικητική Περιφέρεια. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 Δείκτες Κορμού (Core Indicators) Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου (συνολικά και για τις 3 Περιφέρειες) Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολο Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης/ [Κωδ. 1] Αφορά στους ΑΠ 1 έως 10 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 0 Μεταφορές / ΑΠ 1, 2, 3 και 10 Αριθμός Έργων τομέα μεταφορών / [Κωδ. 13] Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων/ [Κωδ. 16] Επίτευγμα Στόχος 97 Αφετηρία 163 Επίτευγμα ,4 101,6 Στόχος 330 Αφετηρία 721,4 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη / ΑΠ 4 και 6 Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης/ [Κωδ. 4] Αριθμός θέσεων εργασίας στην Ερευνα που δημιουργούνται / [Κωδ. 6] Επίτευγμα Στόχος 3 Αφετηρία 24 Επίτευγμα Στόχος 19 Αφετηρία 0 Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ/ ΑΠ 4, 5 και 6 Επίτευγμα Αριθμός έργων / [Κωδ. 7] Στόχος Αφετηρία 991 Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν / [Κωδ. 8] Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)/ [Κωδ. 9] Επαγόμενες Επενδύσεις ( million)/ [Κωδ. 10] Επίτευγμα Στόχος 700 Αφετηρία 215 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 979 Επίτευγμα ,9 85, ,8 Στόχος 372 Αφετηρία 186,0 Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) / ΑΠ 5 και ΑΠ 6 Επίτευγμα Αριθμός Έργων ΚτΠ/ [Κωδ. 11] Στόχος 202 Αφετηρία Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

33 Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / ΑΠ 6 Αριθμός Έργων ΑΠΕ/ [Κωδ. 23] Επίτευγμα Στόχος 20 Αφετηρία 30 Περιβάλλον / ΑΠ 7 και 8 Επιπρόσθετος Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων /[Κωδ. 25] Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων [Κωδ. 26] Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων/ [Κωδ. 27] Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών Πρόληψη κινδύνων / ΑΠ 7 και 8 Αριθμός Έργων πρόληψης/ [Κωδ. 31] Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας/ [Κωδ. 32] Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 9 Αφετηρία 2 Επίτευγμα Στόχος 26 Αφετηρία 25 Επίτευγμα Στόχος 13 Αφετηρία 5 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 0 Τουρισμός / ΑΠ 4, 5, 6, 7 και 8 Αριθμός Έργων "τουρισμός" / [Κωδ. 34] Επίτευγμα Στόχος 875 Αφετηρία Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στον τομέα του τουρισμού (μικτές, ισοδύναμες πλήρους απασχόλησης/ [Κωδ. 35] Επίτευγμα Στόχος 475 Αφετηρία 0 Εκπαίδευση / ΑΠ 7, 8, 9 και 10 Επίτευγμα Αριθμός Έργων εκπαίδευσης/ [Κωδ. 36] Στόχος 92 Αφετηρία 233 Επίτευγμα Αριθμός ωφελούμενων μαθητών/ [Κωδ. 37] Στόχος Αφετηρία Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

34 Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολο Υγεία / ΑΠ 7, 8, 9, 10 Αριθμός Έργων Τομέα Υγείας/ [Κωδ. 38] Επίτευγμα Στόχος 49 Αφετηρία 63 Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση / ΑΠ 7 και 8 Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων [Κωδ. 39] Επίτευγμα Στόχος 28 Αφετηρία 70 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 Δείκτες Κορμού (Core Indicators) Περιφέρειας Κρήτης Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολο Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης/ [Κωδ. 1] Αφορά στους ΑΠ 1,4 και 7 Επίτευγμα ,5 Στόχος Αφετηρία 0 Μεταφορές / ΑΠ 1 Αριθμός Έργων τομέα μεταφορών / [Κωδ. 13] Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων/ [Κωδ. 16] Επίτευγμα Στόχος 50 Αφετηρία 25 Επίτευγμα ,5 64,2 Στόχος 180 Αφετηρία 261,4 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη / ΑΠ 4 Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης/ [Κωδ. 4] Αριθμός θέσεων εργασίας στην Ερευνα που δημιουργούνται / [Κωδ. 6] Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ/ ΑΠ 4 Επίτευγμα Στόχος 1 Αφετηρία 16 Επίτευγμα 0 Στόχος 15 Αφετηρία 0 Επίτευγμα Αριθμός έργων / [Κωδ. 7] Στόχος Αφετηρία 220 Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν / [Κωδ. 8] Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)/ [Κωδ. 9] Επαγόμενες Επενδύσεις ( million)/ [Κωδ. 10] Επίτευγμα Στόχος 150 Αφετηρία 33 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 682 Επίτευγμα ,8 55,3 58,8 Στόχος 160 Αφετηρία 69,8 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

35 Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολο Περιβάλλον / ΑΠ 7 Επιπρόσθετος Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων /[Κωδ. 25] Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων [Κωδ. 26] Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων/ [Κωδ. 27] Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών Πρόληψη κινδύνων / ΑΠ 7 Αριθμός Έργων πρόληψης/ [Κωδ. 31] Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας/ [Κωδ. 32] Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 5 Αφετηρία 1 Επίτευγμα Στόχος 1 Αφετηρία 20 Επίτευγμα Στόχος 5 Αφετηρία 1 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 0 Τουρισμός / ΑΠ 4, ΑΠ 7 Αριθμός Έργων "τουρισμός" / [Κωδ. 34], ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης 2005 Αριθμός Έργων "τουρισμός" / [Κωδ. 34], ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στον τομέα του τουρισμού (μικτές, ισοδύναμες πλήρους απασχόλησης/ [Κωδ. 35] Επίτευγμα Στόχος 500 Αφετηρία 118 Επίτευγμα Στόχος 3 Αφετηρία 118 Επίτευγμα Στόχος 300 Αφετηρία 0 Εκπαίδευση / ΑΠ 7 Αριθμός Έργων εκπαίδευσης/ [Κωδ. 36] Αριθμός ωφελούμενων μαθητών/ [Κωδ. 37] Υγεία / ΑΠ 7 Αριθμός Έργων Τομέα Υγείας/ [Κωδ. 38] Επίτευγμα Στόχος 40 Αφετηρία 132 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 30 Αφετηρία 12 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

36 Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολο Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση / ΑΠ 7 Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων [Κωδ. 39] Επίτευγμα Στόχος 20 Αφετηρία 54 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 Δείκτες Κορμού (Core Indicators) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολ Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης/ [Κωδ. 1] Αφορά στους ΑΠ 2, 5 και 8 Επίτευγμα ,6 Στόχος 313 Αφετηρία 0 Μεταφορές / ΑΠ 2 Αριθμός Έργων τομέα μεταφορών / [Κωδ. 13] Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων/ [Κωδ. 16] Επίτευγμα Στόχος 25 Αφετηρία 48 Επίτευγμα ,87 9,2 Στόχος 65 Αφετηρία 110 Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ/ ΑΠ 5 Αριθμός έργων / [Κωδ. 7] Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν / [Κωδ. 8] Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)/ [Κωδ. 9] Επαγόμενες Επενδύσεις ιδιωτικές ( million)/ [Κωδ. 10] Επίτευγμα Στόχος 750 Αφετηρία 347 Επίτευγμα Στόχος 150 Αφετηρία 55 Επίτευγμα ,8 Στόχος 240 Αφετηρία 87 Επίτευγμα ,2 18,2 26,4 28,7 Στόχος 70 Αφετηρία 75 Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) / ΑΠ 5 Επίτευγμα Αριθμός Έργων ΚτΠ/ [Κωδ. 11] Στόχος 2 Αφετηρία 14 Περιβάλλον / ΑΠ 8 Επιπρόσθετος Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων /[Κωδ. 25] Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

37 Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολ Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων [Κωδ. 26] Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων/ [Κωδ. 27] Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 4 Αφετηρία 1 Επίτευγμα Στόχος 25 Αφετηρία 5 Πρόληψη κινδύνων / ΑΠ 8 Αριθμός Έργων πρόληψης/ [Κωδ. 31] Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας/ [Κωδ. 32] Τουρισμός / ΑΠ 5, ΑΠ 8 Αριθμός Έργων "τουρισμός" ΕΥΔ ΠΕΠ Β. Αιγαίου / [Κωδ. 34] Αριθμός Έργων "τουρισμός" ΕΥΔ ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2006 / [Κωδ. 34] Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στον τομέα του τουρισμού (μικτές, ισοδύναμες πλήρους απασχόλησης/ [Κωδ. 35] Επίτευγμα Στόχος 8 Αφετηρία 4 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 0 Επίτευγμα Στόχος 250 Αφετηρία 182 Επίτευγμα Στόχος 2 Αφετηρία 182 Επίτευγμα Στόχος 80 Αφετηρία 0 Εκπαίδευση / ΑΠ 8 Αριθμός Έργων εκπαίδευσης/ [Κωδ. 36] Επίτευγμα Στόχος 30 Αφετηρία 33 Αριθμός ωφελούμενων μαθητών/ [Κωδ. 37] Υγεία / ΑΠ 8 Αριθμός Έργων Τομέα Υγείας/ [Κωδ. 38] Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση / ΑΠ 8 Επίτευγμα ,3 Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα Στόχος 10 Αφετηρία 7 Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων [Κωδ. 39] Επίτευγμα Στόχος 8 Αφετηρία 16 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

38 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8 Δείκτες Κορμού (Core Indicators) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολ Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης/ [Κωδ. 1] Αφορά στους ΑΠ 3, 6, 9 και 10 Μεταφορές / ΑΠ 3 και ΑΠ 10 Αριθμός Έργων τομέα μεταφορών / [Κωδ. 13] Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων/ [Κωδ. 16] Επίτευγμα ,7 Στόχος Αφετηρία 0 Επίτευγμα Στόχος 22 Αφετηρία 90 Επίτευγμα ,2 Στόχος 85 Αφετηρία 350 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη / ΑΠ 6 Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης/ [Κωδ. 4] Αριθμός θέσεων εργασίας στην Ερευνα που δημιουργούνται / [Κωδ. 6] Επίτευγμα Στόχος 2 Αφετηρία 8 Επίτευγμα Στόχος 4 Αφετηρία 0 Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ/ ΑΠ 6 Επίτευγμα Αριθμός έργων / [Κωδ. 7] Στόχος Αφετηρία 424 Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν / [Κωδ. 8] Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)/ [Κωδ. 9] Επαγόμενες Επενδύσεις ( million)/ [Κωδ. 10] Επίτευγμα Στόχος 400 Αφετηρία 127 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 210 Επίτευγμα ,7 28,9 42,3 48,4 Στόχος 142 Αφετηρία 41,162 Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) / ΑΠ 6 Επίτευγμα Αριθμός Έργων ΚτΠ/ [Κωδ. 11] Στόχος 200 Αφετηρία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / ΑΠ 6 Επίτευγμα Αριθμός Έργων ΑΠΕ/ [Κωδ. 23] Στόχος 20 Αφετηρία 30 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

39 Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολ Τουρισμός / ΑΠ 6 Αριθμός Έργων "τουρισμός" / [Κωδ. 34] Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στον τομέα του τουρισμού (μικτές, ισοδύναμες πλήρους απασχόλησης/ [Κωδ. 35] Επίτευγμα Στόχος 120 Αφετηρία 827 Επίτευγμα 0 Στόχος 95 Αφετηρία 0 Εκπαίδευση / ΑΠ 9, ΑΠ 10 Αριθμός Έργων εκπαίδευσης/ [Κωδ. 36] Αριθμός ωφελούμενων μαθητών/ [Κωδ. 37] Επίτευγμα Στόχος 22 Αφετηρία 68 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Υγεία / ΑΠ 9 και ΑΠ 10 Αριθμός Έργων Τομέα Υγείας/ [Κωδ. 38] Επίτευγμα Στόχος 9 Αφετηρία 44 Η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών κορμού ανά Αξονα Προτεραιότητας παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

40 1.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ε(2007) 5439/ έγκρισης του ΕΠ ΚΝΑ , η χρηματοδότηση του Προγράμματος ήταν (ποσό συγχρηματοδ. δημόσιας δαπάνης), εκ των οποίων, τα ήταν η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ). Με βάση το τροποποιημένο σχέδιο χρηματοδότησης του ΕΠ ΚΝΑ (όπως αυτό έχει εγκριθεί με την απόφαση της Επιτροπής της Ε(2011) 6984/ και την απόφαση C(2012) 9526/ , η συνολική χρηματοδότησή του ανέρχεται πλέον σε (ποσό συγχρηματοδ. δημόσιας δαπάνης), εκ των οποίων, τα αντιπροσωπεύουν την Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ). Σημειώνεται ότι με την τελευταία απόφαση έγκρισης C(2012) 9526 έχει τροποποιηθεί η κατανομή της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης στους Άξονες Προτεραιότητας (βλ. και παράγρ. 1.4 της έκθεσης). Το ΕΠ ΚΝΑ δύναται να χρηματοδοτήσει, κατά συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 10% της κοινοτικής συνδρομής του κάθε Άξονα Προτεραιότητά του (εφεξής ("ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (ήτοι δράσεις ή παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική υλοποίηση μιας Πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν. Στη βάση αυτή και στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 7, 8 και 9 προβλέπεται η χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" για τη χρηματοδότηση κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ, οι οποίες θα συμβάλουν κατά τρόπο συμπληρωματικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων των εν λόγω Αξόνων. Ο πίνακας που ακολουθεί, περιλαμβάνει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφαρμογής του ΕΠ ανά πηγή χρηματοδότησης μέχρι και τις 31/12/2012, με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.9 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» Άξονας Προτεραιότητας Συνολική χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος (Ένωση και εθνικό επίπεδο) Βάση υπολογισμού της ενωσιακής συνεισφοράς (Δημόσιο ή συνολικό κόστος) Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών επιλέξιμων δαπανών που καταβλήθηκαν από δικαιούχους Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά Ποσοστό υλοποίησης % ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in) (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Δημόσιο Κόστος , ,87 64,20% Δημόσιο Κόστος , ,63 28,23% Δημόσιο Κόστος , ,09 65,79% Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

41 Άξονας Προτεραιότητας Συνολική χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος (Ένωση και εθνικό επίπεδο) Βάση υπολογισμού της ενωσιακής συνεισφοράς (Δημόσιο ή συνολικό κόστος) Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών επιλέξιμων δαπανών που καταβλήθηκαν από δικαιούχους Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά Ποσοστό υλοποίησης % ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ 8 ΑΠ 9 ΑΠ 10 ΑΠ 11 ΑΠ 12 Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Κρήτης - Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου - Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in) (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Κρήτης - Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in) (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Χωρική Συνοχή και Συνεργασία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (phasing in) (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στόχου Σταδιακής Εισόδου Νότιο Αιγαίο (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ Δημόσιο Κόστος , ,21 70,80% Δημόσιο Κόστος , ,74 45,93% Δημόσιο Κόστος , ,09 172,94% Δημόσιο Κόστος , ,78 27,66% Δημόσιο Κόστος , ,67 35,53% Δημόσιο Κόστος , ,90 38,20% Δημόσιο Κόστος , ,24 22,03% Δημόσιο Κόστος , ,73 6,62% Δημόσιο Κόστος , ,92 37,85% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δημόσιο Κόστος ,87% Σύνολο των μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου Δημόσιο Κόστος ,74% Σύνολο των μη μεταβατικών περιοχών Δημόσιο Κόστος ,52% Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

42 1.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων Ο ακόλουθος πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει μία σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία, παρουσιάζεται συμπληρωμένος στο Παράρτημα Ι της έκθεσης. ΠΙΝΑΚΑΣ: Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 Κωδικός * Διάσταση 1 Θέμα προτεραιότητας Κωδικός * Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης Κωδικός * Διάσταση 3 Έδαφος Κωδικός * Διάσταση 4 Οικονομική δραστηριότητα Κωδικός * Διάσταση 5 Γεωγραφική περιοχή Ποσό ** Σύνολο * Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση. ** Χορηγούμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε συνδυασμό κατηγοριών Συνδρομή ανά ομάδες - στόχο Το 2012, η στόχευση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται άμεσα με φτώχεια και αποκλεισμό συνεχίστηκε και ενισχύθηκε σημαντικά, προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων και κατ επέκταση στα οφέλη της πολιτικής της συνοχής. Το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων, που αφορούν και στο ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου». Πρόκειται για ειδικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας ΡΟΜΑ Οικογενειών με τρία τέκνα και άνω Γυναικών και Νέων, με σκοπό την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από επιχειρηματίες των ειδικών αυτών ομάδωνστόχο, σε όλους σχεδόν τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι παραπάνω δράσεις ανήκουν στη ΘΠ 08. Στο ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (Άξονα Προτεραιότητα 6- Νότιο Αιγαίο), σε συνέχεια σχετικών προκηρύξεων, έχουν ενταχθεί: 4 Πράξεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας «ΡΟΜ», συγχρηματοδ. δημόσιας δαπάνης , με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις ( ) και πιστοποιημένες δαπάνες συγχρηματ. δημόσιας δαπάνης Πράξεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας «Οικογενειών με τρία τέκνα και άνω», συγχρηματοδ. δημόσιας δαπάνης , με νομικές δεσμεύσεις και πιστοποιημένες Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

43 δαπάνες συγχρηματοδ. δημόσιας δαπάνης Πράξεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας γυναικών, συγχρηματοδ. δημόσιας δαπάνης , με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις ( ) και πιστοποιημένες δαπάνες συγχρηματοδ. δημόσιας δαπάνης Πράξεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας νέων, συγχρηματοδ. δημόσιας δαπάνης , με ισόποσες νομικές δεσμεύσεις ( ) και πιστοποιημένες δαπάνες συγχρηματοδ. δημόσιας δαπάνης Επιπλέον στο πλαίσιο της ΘΠ 09, έχει προκηρυχθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ενταχθεί η δράση «Δημιουργία Ελληνικού Προτύπου ή Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής για την απονομή Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης: Χώρος προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία». Αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή Ελληνικών Προτύπων ή/και Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τον καθορισμό των απαιτήσεων προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται εμπορικά και λοιπά καταστήματα καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού, προκειμένου να λαμβάνουν το Ελληνικό Σήμα Συμμόρφωσης «Φιλικό σε άτομα με αναπηρίες». Ο προϋπολογισμός του έργου για το σύνολο της Χώρας είναι ΔΔ. Στο ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Άξονας Προτεραιότητας 6 του ΕΠ ΚΝΑ) αντιστοιχούν Ειδική Αναφορά για την Ομάδα-Στόχο ΡΟΜΑ: Η προώθηση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων για την κοινωνική ένταξη των ελλήνων τσιγγάνων (Ρομά) προϋποθέτει τη συνολική πολιτική προσέγγιση του θέματος σε συνεργασία με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η χρηματοδότηση που έχει διατεθεί μέχρι στιγμής, για έργα κοινωνικής ένταξης του ελληνικού πληθυσμού των Ρομά, αφορά στα ακόλουθα: Ιατροκοινωνικά Κέντρα (ΙαΚ): Εγκρίθηκε η ένταξή τους στον άξονα 4 του ΕΠΑΝΑΔ. Στην παρούσα φάση γίνεται επεξεργασία ΚΥΑ για το μετασχηματισμό των Ιατροκοινωνικών Κέντρων (ΙαΚ) σε "Υπηρεσίες Κοινωνικής ένταξης ΡΟΜΑ-Ευπαθών Ομάδων" (ΥΚΕΡ-ΕΟ). Προβλέπεται τα 33 λειτουργούντα Ιατροκοινωνικά Κέντρα για Ρομά, να μετασχηματιστούν σε Κέντρα Στήριξης και ένταξης στην αγορά εργασίας των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Οι παρεχόμενες εξατομικευμένες υπηρεσίες θα εστιάζουν στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθεί η εμπειρία και η υπάρχουσα υποδομή. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»: Το έργο «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ» αποτελεί μεταφερόμενο έργο από το Γ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ. Η δημόσια δαπάνη που μεταφέρεται στο ΕΣΠΑ είναι περίπου 6,7 εκ.. Ειδικότερα, 2,2 εκ. αφορούν τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 του ΕΠΑΝ ΙΙ και 4,6 εκ. τις 5 Μεταβατικές Περιφέρειες (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο). Αναλυτικά σχετικά στοιχεία για το Ν.Αιγαίο παρουσιάζονται παραπάνω. Επιπλέον, στον άξονα 2 του ΕΠΑΕ προβλέπονται δράσεις για μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού, στις οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να ενταχθούν δράσεις για ΡΟΜΑ, κατά την περαιτέρω εξειδίκευση. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»:Στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχουν υποβληθεί προτάσεις για νέους ΡΟΜΑ που γνωρίζουν στοιχειώδη ανάγνωση (Προσωπικοί υπολογιστές και κοινωνική δικτύωση με εφαρμογές web 2.0, μικρά εργαστήρια και κιοσκ σε καταυλισμούς ρομά), συνολικού Π/Υ ,00. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

44 ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»: Στο πλαίσιο του ΑΠ «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» και για την κατηγορία πράξης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ». Η Ειδική Υπηρεσία του ΕΠ είχε εκδώσει προς τα ΑΕΙ και ΤΕΙ πρόσκληση υποβολής προτάσεων για παρεμβάσεις σε 80 Δήμους της χώρας με μεγάλη συγκέντρωση ΡΟΜΑ. Οι ενδεικτικές δράσεις που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών και γονέων ΡΟΜΑ. Η παρέμβαση δύναται να υποστηρίξει περίπου 234 σχολεία με ωφελούμενους μαθητές κατ έτος. Η πρόσκληση θα επανεκδοθεί από την αρμόδια ΕΥΔ του ΕΠ, επειδή δεν κατατέθηκε καμία πρόταση από τους Φορείς. ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»/ τομέας Υγείας: Στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού /τομέας Υγείας» υλοποιούνται δράσεις δικτύωσης των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και δράσεις ανάπτυξης προτύπων και εργαλείων παροχής υπηρεσιών, αγωγής υγείας κλπ. Οι αναφερόμενες δράσεις δύναται να ενισχύσουν τις υπηρεσίες των Κέντρων για Ρομά και ευπαθείς ομάδες. ΠΕΠ: Στο πλαίσιο των ΑΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» των ΠΕΠ και στο πλαίσιο της εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης, οι περιοχές κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας είναι στις δυνητικές περιοχές-στόχο του Προγράμματος και στις ενδεικτικές δράσεις περιλαμβάνονται έργα βελτίωσης υποδομών για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Μελλοντικές Δυνατότητες χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ: Το Δεκέμβριο του 2011, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά. Η υποβληθείσα Εθνική Στρατηγική ανταποκρινομένη στην αρχή της αποκέντρωσης αναφέρεται στην εξειδίκευση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων για Ρομά. Οι περιοχές παρέμβασης όπως ορίσθηκαν από το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνουν τους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας: Στέγαση και βασικές Υποδομές Απασχόληση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική φροντίδα Για την περίοδο επελέγησαν 3 Περιφέρειες για την πιλοτική εφαρμογή Επιχειρησιακών Σχεδίων (Αν. Μακ. Θράκη/Θεσσαλία/ Δυτική Ελλάδα) κυρίως λόγω της ετοιμότητας των σχετικών φορέων και της ωριμότητας του σχετικού σχεδιασμού και των σχετικών δράσεων. Ωστόσο, και οι άλλες Περιφέρειες θα πρέπει να υλοποιήσουν μεμονωμένες δράσεις ή χωρικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ειδικά σε περιοχές και οικισμούς όπου η κατάσταση είναι άκρως προβληματική. Σημειώνεται ότι η χώρα έχει δεσμευτεί να αρχίσει την υλοποίηση της Στρατηγικής από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Για το λόγο αυτό το ΕΠΑΝΑΔ έχει δεσμευμένα 10 εκ. ευρώ για χωρικά ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία θα πρέπει να συνεργούν με αντίστοιχες δράσεις ΕΤΠΑ στα πλαίσια των Περιφερειακών Στρατηγικών. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

45 1.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής, για το ΕΠ ΚΝΑ, το 2012 το ποσό ανάκλησης δαπάνης που πραγματοποιήθηκε ανέρχεται σε ,47 (ΔΔ) και αφορά στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 και 8. ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.5: Ποσά ανάκλησης δαπάνης ανά Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ (Δημόσια Δαπάνη) ΑΠ του ΕΠ ΚΝΑ , , , ,98 ΣΥΝΟΛΟ , Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο Τομέας Περιβάλλοντος Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων Με την προσαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία και την έκδοση εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων, που αποσαφηνίζουν θέματα στον τομέα του περιβάλλοντος, επιδιώκεται η διευκόλυνση και απλοποίηση της χρηματοδότησης των ενταγμένων στα ΕΠ πράξεων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϋποθέσεις κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί. Πιο συγκεκριμένα, η εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, κατά τη διάρκεια του έτους 2012, εμπλουτίστηκε με κανονιστικά κείμενα, τα οποία αποτελούν κυρίως ενσωμάτωση Οδηγιών και Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξειδίκευση ειδικότερων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Με το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α`/ ) θεσπίστηκαν ή και τροποποιήθηκαν η Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος, σε εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ, το Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και ρυθμίστηκαν θέματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Επίσης, εκδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις με σκοπό την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο διατάξεων που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που έχουν τεθεί για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου, που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τη διαχείριση ειδικών τύπων αποβλήτων, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη δασική προστασία κ.λπ (Βλ. Παράρτημα ΙΙ, πίνακα νομοθετικών διατάξεων). Σημειώνεται ότι, πολλές από τις δράσεις που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ, συνεισφέρουν στη συμμόρφωση με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

46 Κατά το έτος 2012 και στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με βάση την Οδηγία 2001/42/ΕΚ και το Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ / που αποτελεί την εθνική διάταξη ενσωμάτωσης της προαναφερόμενης Οδηγίας, σχετικά με την «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων,..», τα υπό αναθεώρηση προγράμματα υποβλήθηκαν σε διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου (screening), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του αναθεωρημένου ΕΠ διαφέρουν ποιοτικά, ποσοτικά ή και χωρικά από τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που θα επέφερε το αρχικά σχεδιασμένο Πρόγραμμα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται διαδικασία νέας Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ), αφού δεν υπήρχαν αλλαγές στο φυσικό περιεχόμενο των ΠΕΠ. Ο περιβαλλοντικός προέλεγχος επέφερε μια σχετική καθυστέρηση στη διαδικασία αναθεώρησης, αλλά διασφάλισε τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο, στον τομέα της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε γενικές γραμμές δεν αντιμετωπίστηκαν προβλήματα συμβατότητας με το κοινοτικό δίκαιο, στο επίπεδο της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τομέας Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας- ΕΥΔ ΕΠΑΕ Η διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών και της συμμόρφωσης με το κοινοτικό δίκαιο αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική υποχρέωση που ακολουθείται σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Ειδικότερα στο στάδιο πριν από κάθε ένταξη εξετάζεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο των Κριτηρίων Επιλογής προς Χρηματοδότηση Πράξεων (στις δράσεις υποδομών) η τήρηση των κοινοτικών κανόνων που αφορούν: στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών στο περιβάλλον στη προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση στην τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία Στις περιπτώσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε ΕΦΔ (κυρίως δράσεις κρατικών ενισχύσεων) εξετάζεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ, η τήρηση κατ αναλογία των σχετικών αρχών στους Οδηγούς Εφαρμογής Πράξεων που εγκρίνει και στους οποίους καθορίζεται αναλυτικά το πλαίσιο εφαρμογής των πράξεων. Η τήρηση των παραπάνω κανόνων αποτυπώνεται και στις υποχρεώσεις των Δικαιούχων κατά την ένταξή τους, και παρακολουθείται στο στάδιο της υλοποίησης από τους Δικαιούχους είτε άμεσα από την ΕΥΔ είτε μέσω της εποπτείας που ασκεί στους ΕΦΔ στους οποίους έχει εκχωρήσεις αρμοδιότητες. Αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο που εξετάζεται κατά τις επαληθεύσεις που διενεργούνται από τη ΕΥΔ ΕΠΑΕ (σε όλες τις κατηγορίες πράξεων). Σε όλα τα στάδια και για όλα τα σχετικά θέματα, συνεχής είναι η υποστήριξη των Δικαιούχων και ΕΦΔ του ΕΠ. Ειδικό θέμα που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ενασχόληση λόγω της φύσης των παρεμβάσεων του Προγράμματος αποτελεί η συμμόρφωση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων που αποτελούν την πλειοψηφία των δράσεων του ΕΠ και για τη διασφάλιση της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συμμετέχει ενεργά στο στάδιο σχεδιασμού τους και συνεργάζεται συχνά Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

47 με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση ειδικών θεμάτων. Αντίστοιχα λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη ενημέρωση και συμμόρφωση των Δικαιούχων με τις απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου στα θέματα δημοσίων συμβάσεων (προέγκριση προκηρύξεων δημοπράτησης ή συμβάσεων στα ενταγμένα ή υπό ένταξη έργα). Για τις δύο αυτές κατηγορίες θεμάτων αλλά και συνολικά για τα θέματα συμμόρφωσης με το κοινοτικό δίκαιο πραγματοποιήθηκαν εδικά σεμινάρια σε Δικαιούχους και ΕΦΔ. Μέσω όλων των παραπάνω ενεργειών επιτυγχάνεται η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων του κοινοτικού δικαίου, ενώ τυχόν αστοχίες προλαμβάνονται σε αρχικό στάδιο και αντιμετωπίζονται έγκαιρα με κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Στη διάρκεια του έτους 2012, δεν προέκυψαν προβλήματα ως προς την συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης [Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου] A. Κανονιστικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων του ΕΣΠΑ Κατά τη διάρκεια του 2012 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων του ΕΣΠΑ, οι κυριότερες των οποίων ήταν οι εξής: Στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης των πράξεων επιχορηγήσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ, εκδόθηκαν η υπ. αριθμ. 3653/ΕΥΘΥ114/ Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) «Ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 11(3)β του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006» (ΦΕΚ 312/Β / ) και η υπ. αριθμ /ΕΥΘΥ913/ τροποποίηση της ανωτέρω ΥΑ, με τις οποίες ενσωματώνονται στους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας οι ρυθμίσεις εφαρμογής για κατ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων των ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». Οι ΥΑ εκδόθηκαν κατόπιν έγκρισης των σχετικών μεθοδολογιών υπολογισμού των ποσοστών για κατ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών από την ΕΕ, οι οποίες αναπτύχθηκαν με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των πράξεων αυτών στη βάση του άρθρου 11(3)β του Καν. 1081/2007. Με τα άρθρα του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/ ) προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικές με την μείωση του χρόνου των απαλλοτριώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του συστήματος παρακολούθησης των απαλλοτριώσεων (μείωση χρόνου για τις απαλλοτριώσεις από 33 μήνες σε 19). Με τα άρθρα του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α/ ) ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και συγκεκριμένα θεσμοθετούνται οι Περιφερειακοί Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων οι οποίοι θα διαδεχθούν τους ήδη λειτουργούντες ΦΟΔΣΑ. Με το άρθρο 242 του ν «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α/ ) προωθήθηκαν ρυθμίσεις για: Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα: εναρμονίζεται το εθνικό θεσμικό πλαίσιο με την κοινοτική νομοθεσία και προσδιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

48 καταβολή των ενισχύσεων. Σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε από το ΓΛτΚ/Δ16 για την πληρωμή των αναδόχων και με βεβαίωση μη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Προκαταβολές σε συγχρηματοδοτούμενα έργα: στις διακηρύξεις των συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, ενώ για τις εν εξελίξει συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις έργων που έχουν προκηρυχθεί έως χωρίς πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής παρέχεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής από τους αναδόχους. Χρηματοδότηση μη επιλέξιμου ΦΠΑ: λαμβάνεται μέριμνα για την ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης αποχέτευσης που υλοποιούν ως δικαιούχοι το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ κλπ στις περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας για συγχρηματοδότηση του ΦΠΑ. Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης από το ΠΔΕ του συνόλου της δαπάνης για το έργο συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Από εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ αριθμ /ΕΥΘΥ580 (ΦΕΚ 1968/Β/ ) «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου » και προετοιμάστηκε σχετική εγκύκλιος οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης. Από , απεστάλη εγκύκλιος σχετικά με τις «Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997», με την οποία καταγράφονται τα βήματα που ακολουθούνται από την για τη νόμιμη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα σε συγχρηματοδοτ. έργα του ΕΣΠΑ. Από , στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου παρασχέθηκαν διευκρινίσεις στους φορείς που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης αναφορικά με την «Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων από Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ». Από , απεστάλη διευκρινιστικός οδηγός σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας «Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης» στον οποίο προσδιορίζονται διακριτά οι αλλαγές στα στοιχεία υλοποίησης ενός έργου οι οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση της πράξης και τροποποίηση της απόφασης ένταξης και διακρίνονται σε σχέση με τις αλλαγές οι οποίες δεν επηρεάζουν τους όρους χρηματοδότησης της πράξης και συνεπώς οδηγούν σε απλή επικαιροποίηση των στοιχείων της Απόφασης Ένταξης. Από απεστάλησαν διευκρινιστικές οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδ. έργα των ΕΠ του ΕΣΠΑ. Από , στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων για την αύξηση της απορροφητικότητας, παρασχέθηκαν στους φορείς διαχείρισης οδηγίες για την εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης των απαλλοτριώσεων για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ. Από ενσωματώθηκε στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) νέα διαδικασία με τίτλο Διαδικασία ΙΙΙ_6: «Επαλήθευση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων» με σκοπό να διασφαλίσει την επαλήθευση της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 57 του Καν. 1083/2006. Με το άρθρο 3 της από (ΦΕΚ 237 Α ) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρώθηκε με το ν. 4111/2013), τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν.3614/2007 στην κατεύθυνση της απλούστευσης των διαδικασιών και της επιτάχυνσης της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ. Συνοπτικά: Καθιερώνεται ως υποχρεωτική η χρήση του πληροφοριακού συστήματος της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων για το σύνολο των φορέων που χορηγούν κρατικές Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

49 ενισχύσεις, νομοθετική ρύθμιση που συνάδει με σχετικές συστάσεις κοινοτικών ελέγχων καθώς και ελέγχων της ΕΔΕΛ. Παρακάμπτονται γραφειοκρατικού χαρακτήρα εμπόδια σε διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ, όπως - απάλειψη της υποχρέωσης υπογραφής από τους δικαιούχους του συμφώνου αποδοχής όρων χρηματοδότησης ως μία διακριτή διαδικασία προαπαιτούμενη για την έκδοση της απόφασης ένταξης, - θεσμοθέτηση δυνατότητας ορισμού από το διατάκτη ως υπολόγων και των ΝΠΙΔ στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ (π.χ. ΔΕΥΑ), επομένως δεν απαιτείται δημόσιος υπάλληλος-φυσικό πρόσωπο για τη μεταφορά της χρηματοδότησης/επιχορήγησης, - απλοποιήσεις στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων με απάλειψη της υποχρέωσης βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου από το ΚΕΠ την ίδια μέρα με το διαγωνισμό, - δυνατότητα σώρευσης περισσότερων σταδίων σε μία διοικητική πράξη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα α) του ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς και β) της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Με τα άρθρα 1 και 2 της από (ΦΕΚ 246 Α) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας» (κυρώθηκε με το ν. 4128/2013), τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν. 3614/2007, του ν. 3852/2010 και του ν. 3871/2010 στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών ΕΣΠΑ και της εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Συνοπτικά: Μειώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων υπογραφών με τον περιορισμό της συναρμοδιότητας σε υπουργικές αποφάσεις που αφορούν διαδικασίες εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως, ενδεικτικά, ο ορισμός ενδιάμεσων φορέων, η έκδοση κανονιστικών πράξεων για δράσεις των ΕΠ του ΕΣΠΑ, οι αποσπάσεις του προσωπικού των ΕΥ, η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών κλπ. Δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή των αναδόχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέχρι Ορίζεται η (αιρετή) περιφέρεια ως υπεύθυνη για τη διαχείριση των συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Μειώνεται ο αριθμός των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στις τροποποιήσεις των πιστώσεων των έργων των Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) του ΠΔΕ ανακατανομή των πιστώσεων μεταξύ των έργων από τους διατάκτες των ΣΑ (Υπουργοί, Περιφερειάρχες). B. Ετήσια Έκθεση Αρχής Ελέγχου Η ετήσια έκθεση της Αρχής Ελέγχου αφορά στο χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων δαπανών στην Επιτροπή από 1/1/2011 έως 31/12/2011, καθώς και στη 12μηνη ελεγκτική περίοδο από 1/7/2011 έως 30/6/2012. Ο βαθμός αξιοπιστίας του κοινού Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) των ΕΠ των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» του ΕΣΠΑ προέκυψε από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στους φορείς διαχείρισης των ΕΠ. Από τη συνολική αξιολόγηση των επιμέρους θεμελιωδών απαιτήσεων για κάθε σύστημα των είκοσι δύο ελεγχθέντων φορέων, προέκυψε ότι πέντε συστήματα φορέων λειτουργούν Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

50 καλά (βαθμός 1), δεκαπέντε συστήματα φορέων κρίθηκε ότι λειτουργούν, απαιτούνται όμως κάποιες βελτιώσεις (βαθμός 2), ενώ στην περίπτωση των συστημάτων δύο φορέων (Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Περιφέρειας Κρήτης ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα») κρίθηκε ότι αυτοί λειτουργούν μερικώς και απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις (βαθμός 3) όμως το σύνολο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν επιτρέπουν και δικαιολογούν τη βελτίωση της βαθμολογίας τους. Κατά συνέπεια, κρίθηκε ότι στο σύνολό του το κοινό ΣΔΕ λειτουργεί, απαιτούνται εντούτοις ορισμένες βελτιώσεις (βαθμός 2). Σε ό,τι αφορά στους δειγματοληπτικούς ελέγχους πράξεων, προέκυψε συνολικό προβληθέν σφάλμα 4,95% σημαντικά μεγαλύτερο του ορίου σημαντικότητας του 2%, όμως η ποιοτική και ποσοτική ανάλυσή του οδήγησε στο χαρακτηρισμό αυτού ως τυχαίου. Η Αρχή Ελέγχου προχώρησε στην επιβολή κατά προβολή δημοσιονομικής διόρθωσης ποσοστού 2,96% σε όλο τον ανέλεγκτο πληθυσμό του έτους αναφοράς και χαρακτήρισε τα χαμηλής συχνότητας εμφάνισης ευρήματα ως σημεία κινδύνου προς περαιτέρω διερεύνηση στους ελέγχους της επόμενης ελεγκτικής περιόδου, προκειμένου να περιοριστεί ο υπολειπόμενος κίνδυνος σε ποσοστό μικρότερο του 2%. Δεδομένου ότι ο κίνδυνος ύπαρξης ουσιαστικών ελλείψεων μετριάζεται σε αποδεκτό επίπεδο από τα αποτελέσματα των ελέγχων και των διορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν, η συνολική αξιοπιστία του κοινού ΣΔΕ χαρακτηρίζεται ως «υψηλή», οπότε η Αρχή Ελέγχου στην ετήσια γνωμοδότησή της διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφυλάξεις για το κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, το κοινό ΣΔΕ κρίθηκε ότι λειτουργεί αποτελεσματικά ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 58 έως 62 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου και στο τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1828/2006 της Επιτροπής, παρέχοντας εύλογη βεβαιότητα ως προς την ορθότητα των καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και κατά συνέπεια ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Το Οικονομικό Περιβάλλον στην Ελλάδα Το έτος 2012, συνεχίστηκε η εφαρμογή του τριετούς Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, που υιοθετήθηκε το Μάιο του 2010 σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να τεθεί η ελληνική οικονομία σε μία διατηρήσιμη πορεία ανάπτυξης. Το πρόγραμμα προσαρμογής βασίσθηκε α) σε μία εμπροσθοβαρή πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής ώστε να μειωθεί το έλλειμμα και να καταστεί το χρέος διατηρήσιμο, β) σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, την αγορά προϊόντων και το επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, γ) στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που να βασίζεται στις παραγωγικές επενδύσεις και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια σταθεροποίησης σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και παρά τις αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών στόχων του Προγράμματος προσαρμογής και νέες συμφωνίες με τους εταίρους, η προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών και μείωσης του ελλείμματος προσέκρουσε στην επιδείνωση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων σε σχέση με τα εκάστοτε προσδοκώμενα και την αύξηση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

51 Στις 13 Μαρτίου 2012, το Συμβούλιο ECOFIN εξέδωσε απόφαση για την προσαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που απαιτούνται από την Ελλάδα βάσει της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ κατόπιν της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν η ελληνική κυβέρνηση και η Τρόικα. Παράλληλα, στις 15 Μαρτίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο ύψους 28 δισεκατομμυρίων προς την Ελλάδα σαν μέρος του χρηματοδοτικού πακέτου των 130 δισεκατομμυρίων που συμφωνήθηκε μεταξύ της Αθήνας και των εταίρων της ζώνης του Ευρώ. Το νέο δάνειο θα χορηγηθεί μέσω ενός Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού που είναι σχεδιασμένος για χώρες που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν βαθειά ριζωμένες διαρθρωτικές αδυναμίες. Η Ελληνική Κυβέρνηση ολοκλήρωσε τον Μάρτιο του 2012 με επιτυχία την εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων στα πλαίσια του PSI. Το μέσο επιτόκιο των νέων ομολόγων θα είναι 3,65% για το σύνολο των 30 ετών (που θα είναι η μέγιστη διάρκεια των νέων ομολόγων) και 2,63% ως το Η μείωση στην ονομαστική αξία ήταν 53,5%, μεγαλύτερη δηλαδή από το 50% που είχε συμφωνηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου Σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, η ζημία υπολογίζεται στο 75%. Το υπόλοιπο 31,5% δόθηκε σε 20 νέα ελληνικά ομόλογα, λήξεως ετών και το υπόλοιπο 15% σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα του EFSF. Η συμφωνία ανταλλαγής ομολόγων προβλέπει χρεόγραφα με ρήτρα ανάπτυξης που σημαίνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα πληρώνει επιπλέον επιτόκιο 1% σε περίπτωση, που από το 2015 και μετά το ΑΕΠ ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο και καταγράψει ανάπτυξη σε πραγματικούς όρους, πέραν των στόχων, που έχουν τεθεί. Η νέα Κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τρόικα αναζήτησε τρόπους μείωσης του χρέους που οριστικοποιήθηκαν στη συνεδρίαση του Eurogroup της 26ης Νοεμβρίου Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν σε ένα πακέτο μέτρων με σκοπό τη μείωση του δημοσίου χρέους στο 124% το 2020 και λιγότερο από 110% το Τα μέτρα που αποφασίστηκαν είναι: Μείωση κατά 100 μονάδες βάσης των επιτοκίων των δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα. Οι χώρες που έχουν λάβει και αυτές βοήθεια από την ΕΕ εξαιρούνται από τη μείωση την επιτοκίων για την περίοδο που διαρκεί η χορήγηση της βοήθειας σε αυτές. Μείωση κατά 10 μονάδες βάσης του κόστους εγγύησης που καταβάλλει η Ελλάδα στο EFSF. Επέκταση της περιόδου ωρίμασης κατά 15 χρόνια των διμερών δανείων και των δανείων από το EFSF, καθώς και αναστολή πληρωμής των τόκων προς αυτό για 10 χρόνια. Οι χώρες της ευρωζώνης δεσμεύονται να μεταφέρουν από το 2013 στον ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό της Ελλάδας τα κέρδη τους από τις αγορές ελληνικών ομολόγων που έχει πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι χώρες που έχουν λάβει και αυτές βοήθεια από την ΕΕ δεν είναι υποχρεωμένες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό όσον καιρό εξακολουθούν να λαμβάνουν αυτή τη βοήθεια. Επίσης, υπήρξε ρητή αναφορά ότι οι χώρες-μέλη θα εξετάσουν την παροχή επιπλέον βοήθειας στην Ελλάδα μελλοντικά εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, αποφασίστηκε η επαναγορά ελληνικού χρέους σε τρέχουσες αγοραίες τιμές με σκοπό την περαιτέρω μείωση του. Η επαναγορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο του To ΑΕΠ υποχώρησε σημαντικά και κατά την περίοδο , ενώ η οικονομική ύφεση αναμένεται να συνεχιστεί και το Η σταδιακή ανάκαμψη του ΑΕΠ εκτιμάται να αρχίσει στο τέλος του Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου θα αρχίσουν να ανακάμπτουν από το 2013, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση και η δημόσια κατανάλωση προβλέπεται να ανακάμψουν από το 2014 και το 2016 αντίστοιχα. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα βελτιωθούν σημαντικά μεσοπρόθεσμα, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα βελτιωθούν παράλληλα με την ιδιωτική κατανάλωση. Οι προοπτικές του Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

52 εξωτερικού τομέα αναμένεται ότι θα ωθήσουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε μια διατηρήσιμη πορεία. Επίσης, ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί ως αποτέλεσμα της μείωσης της εγχώριας ζήτησης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή αναμένεται να είναι σταδιακή, καθώς η επίδραση της αύξησης των έμμεσων φόρων παραμένει σημαντική. Η απασχόληση αναμένεται να αυξάνεται από το 2014, ενώ το ποσοστό ανεργίας θα κορυφωθεί το 2013 και θα αρχίσει να μειώνεται τα επόμενα έτη. Στόχος απορρόφησης Μνημονίου 2012 Ο βασικός στόχος μνημονίου για την απορρόφηση το 2012 για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ ανερχόταν σε 3,730 δις ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδρομής. Οι πιστοποιημένες δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των 2,976 δις ευρώ (κοιν. συνδρομή) στο τέλος του έτους (ποσοστό κάλυψης στόχου 79,81%). Κατά το έτος αναφοράς, το ΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου » συνεισέφερε με δαπάνες ύψους ευρώ (κοιν. συνδρομή) στην επίτευξη του παραπάνω στόχου για απορρόφηση πιστοποιημένων δαπανών 2,976 δις ευρώ (ποσοστό 5%). Επίπτωση στους στόχους και τη στρατηγική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο «περιβάλλον» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι πολύπλευρες και επηρεάζουν συνολικά την πορεία υλοποίησής τους και συνακόλουθα τους στόχους και τη στρατηγική τους. Η πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έχει επηρεασθεί άμεσα από τη διαφοροποίηση που έχει προκύψει σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο η χώρα είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει και από τις ανάγκες που προκύπτουν από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Η αναθεώρηση των ΕΠ κρίθηκε απολύτως αναγκαία για την επίσπευση της υλοποίησής τους, με την ταυτόχρονη προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα και στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Στο πρώτο στάδιο αναθεώρησης που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2011 από τη ΕΕ, τροποποιήθηκαν οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες των ΕΠ με την αναδρομική αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής Συμμετοχής στο 85% (εκτός των αξόνων που αφορούν τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος και Νοτίου Αιγαίου). Σημειώνεται ότι το πρώτο στάδιο αναθεώρησης δεν επέφερε αλλαγές στη δομή των ΕΠ. Επίσης, το Δεκέμβριο του 2011, με τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ), σε κάθε αίτηση πληρωμής που υποβάλλουν οι ελληνικές αρχές, μπορεί να καταβάλλεται από την ΕΕ πρόσθετη χρηματοδότηση από το ισχύον χρηματοδοτικό σχέδιο των ΕΠ ύψους 10 ποσοστιαίων μονάδων (10%), δηλαδή η κοινοτική συνδρομή φτάνει στο 95%. Η κατ εξαίρεση αυτή πρόσθετη χρηματοδότηση ισχύει για τις πληρωμές που πιστοποιήθηκαν ή θα πιστοποιηθούν από το Μάιο του 2010 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου Εντός του 2012 ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η 2η αναθεώρηση όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, πλην αυτής του ΕΠΕΠ και του ΕΠΤΥΕ. Βασικές κατευθύνσεις της αναθεώρησης αποτελούν η ενίσχυση νέων αναπτυξιακών δράσεων με αιχμή τις δράσεις επιχειρηματικότητας με έμφαση α) στη στοχευμένη στήριξη των ΜΜΕ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, β) στη στοχευμένη στήριξη της παραγωγικής επιχειρηματικότητας Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

53 και μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και γ) στη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Στα ΠΕΠ σημαντική είναι η ενίσχυση των ΑΠ της Ανταγωνιστικότητας και Ψηφιακής Σύγκλισης με μεταφορά πόρων, μειώνοντας αντίστοιχα τη συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ των ΑΠ: «Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας Ενέργειας» και «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής». Επίσης, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη διογκούμενη ανεργία, και ιδιαίτερα των νέων, των νέων επιστημόνων και των γυναικών, προβλέπεται η ενίσχυση του ΕΠΑΝΑΔ κατά 81,9 εκ. ΔΔ με μετακίνηση αντίστοιχων πόρων από το ΕΠΔΜ στο οποίο εντοπίζεται σχετική υστέρηση στην απορρόφηση (δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων (Youth Employment),και δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης) και η ενίσχυση του ΕΠΑΕ κατά 300 εκ. ΔΔ με μετακίνηση αντίστοιχων πόρων από το ΕΠΨΣ στο οποίο εντοπίζεται σχετική υστέρηση στην απορρόφηση και κίνδυνος απώλειας πόρων. Η αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ, επιδιώκει επίσης, την άρση κατά το δυνατόν των δυσμενών επιπτώσεων από τη σοβαρή οικονομική κρίση με την κατάλληλη προσαρμογή του Προϋπολογισμού των ΑΠ των ΕΠ. Η σχετική προσπάθεια γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές υλοποίησης των δράσεων και της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και των δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί, την αντιμετώπιση καθυστερήσεων, την προώθηση νέων αναπτυξιακών δράσεων και έργων λαμβάνοντας υπόψη τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της χώρας με έμφαση στο περιβάλλον, όπως και τη διασφάλιση της ταχείας υλοποίησης των 181 έργων προτεραιότητας που έχουν προσδιοριστεί σε συνεργασία με την Ε.Ε. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιούργησε η έλλειψη ρευστότητας στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ ακόμα και στον τομέα των υποδομών, αποφασίστηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η σύσταση ενός Ταμείου Επιμερισμού Κινδύνου. Για τη σύσταση του Ταμείου απαιτήθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού 1083/2006. Το Μάϊο του 2012 δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός 423/2012 για την τροποποίηση του Κανονισμού 1083/2006 «όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα Κ-Μ που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα». Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή δανείων, εγγυήσεων ή κάθε είδους χρηματοδοτικές εξασφαλίσεις για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους κινδύνου έργων που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση. Για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αποφασίστηκε η δημιουργία νέου χρηματοδοτικού εργαλείου (guaranty fund) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Στο Ταμείο υπάρxει συνεισφορά πόρων του ΕΤΠΑ 500 εκ. (170 εκ. από το ΕΠΑΕ για τις 8 περιφέρειες του Στόχου Σύγκλιση, καθώς και 330 εκ. από τις 5 μεταβατικές Περιφέρειες ) και μόχλευση 1:2 προκειμένου η ΕΤΕπ να χορηγήσει δάνεια ύψους 1 δις στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες στη συνέχεια θα τα διαθέσουν στις επιχειρήσεις. Η προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων επιδιώκεται και μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), με διαχειριστή το ΕΤΕΑΝ και με συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ κεφάλαιο ύψους 460 εκ.. Συγκεκριμένα στοιχεία για την Αναθεώρηση του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» Εκτός, από τη διαφοροποίηση που έχει προκύψει σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον, τα δεδομένα από την υλοποίηση του ΕΠ «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» έδειξαν ότι υπήρχε καθυστέρηση και αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες στην υλοποίηση συγκεκριμένων κατηγοριών παρεμβάσεων, ενώ παράλληλα, για λόγους στήριξης της εθνικής προσπάθειας αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας, έγινε υπερδέσμευση σε κάποιους Άξονες Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

54 Προτεραιότητας και κυρίως σε εκείνους που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας-ανταγωνιστικότητας. Τα στοιχεία υλοποίησης έδειξαν ότι υπήρχε ενδεχόμενο απόκλισης τόσο σε κάποιους από τους στόχους του Μνημονίου, όσο και από τους στόχους που είχαν τεθεί για τον κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης με κίνδυνο την απώλεια πόρων από το 2013 και μετά. Έτσι η πρόταση αναθεώρησης έλαβε υπόψη τόσο την αναγκαιότητα για την επίσπευση της υλοποίησης όσο και για την προσαρμογή του Προγράμματος στις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συμβολή του στη σταδιακή αποκατάσταση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής εφαρμογής και να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις από τη διογκούμενη ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, των νέων επιστημόνων και των γυναικών. Οι βασικές κατευθύνσεις της πρότασης αναθεώρησης ήταν οι εξής: 1. Ενίσχυση νέων αναπτυξιακών δράσεων με αιχμή τις δράσεις επιχειρηματικότητας με έμφαση: Στη στήριξη των ΜΜΕ μέσω νέου κύκλου προκήρυξης κρατικών ενισχύσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την στήριξη του εξαγωγικού τους χαρακτήρα. Ο νέος κύκλος προκήρυξης ενισχύσεων για ΜΜΕ θα ανέλθει στα 25 εκ. για την Περιφέρεια Κρήτης, 25 εκ. για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 15 εκ. για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με τη δημιουργία του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου (guarantee fund) σε συνεργασία με την ΕΤΕπ. Στο Ταμείο θα υπάρξει συνεισφορά πόρων του ΕΤΠΑ και μόχλευση 1:2, προκειμένου η ΕΤΕπ να χορηγήσει δάνεια διπλάσιου ύψους στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες στη συνέχεια θα τα διαθέσουν στις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή στο Ταμείο για τις Περιφέρειες Στόχου 1 θα καλυφθεί από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ενώ για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα είναι 4,9 εκ.. 2. Κάλυψη των υπερδεσμεύσεων που έχουν προκύψει στο Πρόγραμμα προκειμένου να είναι εφικτή η καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των δεσμεύσεων και των αναλογουσών δαπανών στα αιτήματα πληρωμών και συνεπώς να μην επιβαρυνθούν αποκλειστικά εθνικοί πόροι έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου. 3. Συμμετοχή υπό προϋποθέσεις, του ΕΠ στη δημιουργία χρηματοδοτικού εργαλείου επιμερισμού κινδύνου (risk sharing), εφόσον μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων προκύψουν χρηματοδοτικές ανάγκες για έργα. 4. Αντιμετώπιση καθυστερήσεων σε τομείς/δράσεις/ έργα και προώθηση νέων αναπτυξιακών δράσεων και έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της χώρας με έμφαση στο περιβάλλον. 5. Αύξηση των πόρων της Τεχνικής Βοήθειας. Λόγω των διαπιστωμένων αναγκών επιτάχυνσης υλοποίησης των έργων του Προγράμματος μέσω και της χρηματοδότησης των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης, καθώς και των αναγκών προετοιμασίας προγραμμάτων και έργων για την επόμενη προγραμματική περίοδο , αλλά και της κάλυψης των δαπανών λειτουργίας και μισθοδοσίας των Ειδικών Υπηρεσιών των ΕΠ, κρίνεται απαραίτητη η αύξηση του προϋπολογισμού Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Προγράμματος ως εξής: Περιφέρεια Κρήτης 0,9 εκ. και Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 7,0 εκ.. Συνολική αύξηση Δημόσιας Δαπάνης 7,9 εκ.. 6. Διασφάλιση της ταχείας υλοποίησης των έργων προτεραιότητας που έχουν προσδιοριστεί σε συνεργασία και με την Ε.Ε. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της αναθεώρησης αποτέλεσε και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

55 μεταφορά ορισμένων έργων από το ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» για χρηματοδότηση από Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, προκειμένου να απελευθερωθούν οι αναγκαίοι πόροι χωρίς να μειωθεί η υλοποίηση έργων στην Περιφέρεια. Ειδικότερα προβλέφθηκε: Μεταφορά έργων προσπελασιμότητας από τον Άξονα «Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης» στο αντίστοιχο τομεακό ΕΠ προϋπολογισμού ένταξης: 26 εκ. ευρώ. Μεταφορά έργων προσπελασιμότητας από τον Άξονα «Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» στο αντίστοιχο τομεακό ΕΠ προϋπολογισμού ένταξης: 27 εκ. ευρώ. Προτεινόμενες αλλαγές: Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της αναθεώρησης προτάθηκαν τα εξής: Ενίσχυση της Συγχρηματοδ. Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ «Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακή Σύγκλιση Περιφέρειας Κρήτης» κατά 60,1 εκ. ευρώ Ενίσχυση της Συγχρηματοδ. Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ «Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακή Σύγκλιση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» κατά 40,0 εκ. ευρώ Ενίσχυση της Συγχρηματοδ. Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ «Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακή Σύγκλιση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» κατά 20,0 εκ. ευρώ Ενίσχυση της Συγχρηματοδ. Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» κατά 14,3 εκ. ευρώ Ενίσχυση της Συγχρηματοδ. Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο» κατά 7,9 εκ. ευρώ. Η πρόταση προέβλεπε εξεύρεση αυτών των πόρων με μεταφορές από τους υπόλοιπους Άξονες του Προγράμματος ως εξής: Μείωση της Συγχρηματοδ. Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ «Υποδομές Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης» κατά 75,3 εκ. ευρώ Μείωση της Συγχρηματοδ. Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ «Υποδομές Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» κατά 7,0 εκ. ευρώ Μείωση της Συγχρηματοδ. Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ «Υποδομές Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» κατά 5,0 εκ. ευρώ Μείωση της Συγχρηματοδ. Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» κατά 40,0 εκ. ευρώ Μείωση της Συγχρηματοδ. Δημόσιας Δαπάνης του ΑΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» κατά 15,0 εκ. ευρώ. Οι αλλαγές αυτές διαμορφώνουν το νέο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ (βλ. Πίνακα 1.1). Διαδικασία 2ης αναθεώρησης Οι βασικές αρχές της 2ης Αναθεώρησης εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος μέσω της Γραπτής Διαδικασίας (Α.Π. 1598/ Απόφαση του Προέδρου της Επ.Πα.), ενώ η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε να προβεί στην αναμόρφωση των κειμένων και των απαιτούμενων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του Προγράμματος. Σε συνέχεια αυτής της απόφασης, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και το Σύμβουλο Αξιολόγησης του Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

56 Προγράμματος, προχώρησε στην απαιτούμενη αναμόρφωση των κειμένων και των σχετικών ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του Προγράμματος. Το πλήρες αναθεωρημένο κείμενο του Προγράμματος εγκρίθηκε επίσης μέσω της Γραπτής Διαδικασίας (Α.Π. 3862/ Απόφαση του Προέδρου της Επ.Πα.), απεστάλη στις Υπηρεσίες της Ε.Ε. και εγκρίθηκε με την C(2012) 9526/ Απόφαση Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/2006 Όσον αφορά τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αρ. 57 του Καν. (Ε.Κ.) αριθ.1083/2006, αυτός γίνεται από τους ΕΦΔ που διαχειρίζονται πράξεις κρατικών ενισχύσεων ή από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποτελούν σημείο ελέγχου των ελέγχων που διεξάγονται από την Αρχή Πιστοποίησης και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και όταν διαπιστώνεται απόκλιση επιβάλλονται οι αντίστοιχες διορθώσεις. Κατά το έτος 2012 δεν υπήρξαν τροποποιήσεις σχετικές με τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 57 του 1083/ Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα Σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 Κεφάλαιο Β Άρθρο 10 «Θέματα Συντονισμού», ο συντονισμός μεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ασκείται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας σε συνεργασία με αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές. Ο συντονισμός ασκείται μέσω μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς χάραξης της πολιτικής, χωρικά (περιοχή παρέμβασης) και θεματικά (τομέας παρέμβασης), που λειτουργεί σε επίπεδο α) προγραμματισμού (εξειδίκευση κατευθύνσεων), β) παρακολούθησης υλοποίησης (Διαχειριστικές Αρχές - τήρηση κατευθύνσεων) και γ) επανεξέταση στρατηγικής (ΕΑΣ και ΔΑ του ΠΑΑ). Η Μονάδα Συντονισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ συμμετείχε στις επιτροπές παρακολούθησης των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Μετά την πρώτη ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων την 21/12/2011 για την άρση των κριτηρίων διαχωρισμού για τα μέτρα 313, 321, 322, 323 του ΠΑΑ και για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα (μικρά δημόσια έργα), κατά το έτος 2012 δεν προέβη σε περαιτέρω ενημέρωση του μηχανισμού συντονισμού για άρση των κριτηρίων διαχωρισμού. Επίσης σε συνέχεια της από 3/11/2011 πρότασης της ΕΥΔ ΠΑΑ για την τροποποίηση απλοποίηση των κριτηρίων διαχωρισμού, αναμένονται οι σχετικές ενέργειες από το ΕΣΠΑ ώστε στη συνέχεια να ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις των κριτηρίων διαχωρισμού σε πρόταση τροποποίησης του ΠΑΑ. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

57 1.7. Παρακολούθηση- Αξιολόγηση Ποιοτική Ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για την βελτίωση της Προόδου Εφαρμογής του Προγράμματος Ποιοτική Ανάλυση Επιτευγμάτων Μέχρι το 2012 ενεργοποιήθηκαν 50 Θεματικές Προτεραιότητες (ΘΠ) με την έκδοση μεγάλου αριθμού προσκλήσεων/προκηρύξεων και πραγματοποιήθηκαν εντάξεις Πράξεων σημαντικού Π/Υ, αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις και πραγματοποιήθηκαν δαπάνες. Το 2012, η απορρόφηση του Προγράμματος ανέρχεται στο 50,87% (έναντι του 37% που ήταν το 2011). Η φυσική και οικονομική πρόοδος ανά θεματικό Άξονα (ομάδα Αξόνων ίδιας θεματικής για τις τρεις Περιφέρειες) αναλύεται ως εξής: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας (ΑΠ 1, 2, 3 του ΕΠ KNA) Στο πλαίσιο των ΑΠ του ΕΠ που αφορούν σε Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας: έχουν εκδοθεί 38 προσκλήσεις στις ΘΠ: 22, 23, 30, 33, 34, 43 και 81 έχουν ενταχθεί 106 Πράξεις στις ΘΠ: 22, 23, 30, 33 και 43, ποσού συγχρημ. Δ.Δ., που αντιστοιχεί στο 163% του συνόλου της συγχρημ. Δ.Δ. των τριών Αξόνων στο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ποσού συγχρημ. Δ.Δ., που αντιστοιχεί στο 86% του συνόλου της συγχρημ. Δ.Δ. των τριών Αξόνων και έχουν πραγματοποιηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες ποσού , που αντιστοιχεί στο 49% του συνόλου της συγχρημ. Δ.Δ. των τριών Αξόνων στο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ. Οι ενταγμένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και Κεφ. 2): στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: «13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας» και «14. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία» στην Κοινοτική Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραμμή (ΚΣΚΓ): «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» Οι κυριότεροι δείκτες που σημειώνουν φυσική πρόοδο με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ για τα ενταγμένα έργα είναι: χιλιόμετρα κατασκευασμένων/αναβαθμισμένων δρόμων 95 έργα μεταφορών 17 λιμένες που αναβαθμίζονται 696 οικίες που αναβαθμίζονται ενεργειακά. Τα κυριότερα προβλήματα και μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους, όπως καταγράφονται από τις ΕΔΑ και ΕΦΔ των τριών Αξόνων ( 3.1.2, και της έκθεσης), είναι: Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων. Παρουσιάσθηκαν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων σε επίπεδο κήρυξης, εκδίκασης της τιμής μονάδας, καθώς και στην εκπλήρωση υποχρεώσεων αναδόχων για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, που εντάθηκαν λόγω και της οικονομικής κρίσης. Αδυναμία των εργοληπτικών επιχειρήσεων να χρηματοδοτήσουν τα έργα εξαιτίας της Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

58 έλλειψης ρευστότητας, λόγω και των περιορισμών που υφίστανται στον τραπεζικό δανεισμό των επιχειρήσεων, δημιουργούν προβλήματα καθυστερήσεων τόσο στη φάση υπογραφής των συμβάσεων, όσο και εν συνεχεία στη φάση της υλοποίησης των έργων. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, αλλά και στην προπληρωμή των υλικών κατασκευής. Επίσης, αναφέρεται ότι η ρύθμιση για την λήψη προκαταβολής με την υπογραφή της σύμβασης, αποδείχθηκε μη ελκυστική λόγω απαίτησης ισόποσης εγγυητικής. Προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Ανάπτυξης με μια σειρά μέτρων προσπάθησε να συμβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τα έργα του τομέα ενέργειας, για τα οποία είναι ΕΦΔ η ΕΥΔ ΕΠΑΕ, σημειώνεται ότι μέσα στο 2012 προέκυψε η ανάγκη επανεξέτασης του συνόλου των ενεργειακών έργων υποδομής από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ (DG Comp) ως δυνάμει «κρατικές ενισχύσεις», διαδικασία που αποδείχθηκε εξαιρετικά χρονοβόρα. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα (ΑΠ 4, 5, 6 του ΕΠ ΚΝΑ) Στο πλαίσιο των ΑΠ του ΕΠ που αφορούν στην Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα: έχουν εκδοθεί 74 προσκλήσεις και 40 προκηρύξεις κρατικών ενισχύσεων στις ΘΠ: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 57 και 81 έχουν ενταχθεί Πράξεις στις ΘΠ: 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 57, και 81, ποσού συγχρημ. Δ.Δ., που αντιστοιχεί στο 181% του συνόλου της συγχρημ. Δ.Δ. των τριών Αξόνων, εκ των οποίων οι είναι Πράξεις κρατικών ενισχύσεων με Π/Υ συγχρημ. Δ.Δ (87% του συνόλου) έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ποσού συγχρημ. Δ.Δ., που αντιστοιχεί στο 171% του συνόλου της συγχρημ. Δ.Δ. των τριών Αξόνων και έχουν πραγματοποιηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες ποσού , που αντιστοιχεί στο 103% του συνόλου της συγχρημ. Δ.Δ. των τριών Αξόνων (όπως αυτή αποτυπώνεται στο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ). Σημειώνεται ότι από τους 3 Αξονες (αλλά και από το σύνολο των Αξόνων του ΕΠ ΚΝΑ), αυτός που παρουσιάζει υπέρβαση είναι ο ΑΠ 6. Στον ΑΠ 6 περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (εκτός αυτών της ενέργειας), και σχεδόν το σύνολο των δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης. Ειδική κατηγορία δράσεων αποτελούν τα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία - Ταμεία. Στους ΑΠ 4, 5 και 6 έχει ενταχθεί μεγάλος αριθμός πράξεων κρατικών ενισχύσεων κυρίως για τις ενισχύσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Με δεδομένο ότι από την οικονομική κρίση, περισσότερο πλήττονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης, και από αυτές εκείνες που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμένες και πλέον απομακρυσμένες Περιφέρειες της, όπως της Ελλάδας, η επιλογή αυτή της στήριξης και ανάπτυξής τους σε περιφερειακό επίπεδο αποβλέπει πρωτίστως στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Η κατεύθυνση προς τα κράτη μέλη είναι η επιπλέον ενίσχυση των δράσεων επιχειρηματικότητας ΜΜΕ μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων. Υιοθετήθηκε το Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικών ενισχύσεων, με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

59 οικονομικής κρίσης, και από τη Γ.Δ. Ανταγωνισμού αποφασίστηκε η τροποποίηση και παράτασή του. Στη βάση αυτή, μέσω του ΕΣΠΑ, σε πρώτη φάση κρίθηκε σκόπιμο να ενδυναμωθεί ο προσανατολισμός σε επενδύσεις και δράσεις επιχειρηματικότητας που άμεσα συνεπάγονται τη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των επιχειρήσεων και της θέσης τους στην αγορά και επαγωγικά οδηγούν στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων. Οι ενταγμένες Πράξεις των ΑΠ 4, 5 και 6 συνεισφέρουν (βλ. και Κεφ. 2): στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: «2. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας», «3. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», «5. Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης» και «6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης» στις ΚΣΚΓ: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση», «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη», «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και «Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής». Οι κυριότεροι δείκτες που σημειώνουν φυσική πρόοδο με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ για τα ενταγμένα έργα είναι: θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται 651 χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 211 έργα κοινωνίας της πληροφορίας Τα κυριότερα προβλήματα και μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους, όπως καταγράφονται από τις ΕΔΑ και ΕΦΔ των τριών Αξόνων, είναι: Παρά την ενίσχυση του Αξονα Προτεραιότητας 6, με 20 εκ. μετά την αναθεώρηση, εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική υπερδέσμευση λόγω της ένταξης μεγάλου αριθμού πράξεων κρατικών ενισχύσεων (ενισχύσεις ΜΜΕ, επενδυτικού νόμου, κλπ), ξεπερνώντας κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους. Δράσεις που αφορούν ΜΜΕ:Κατά το 2012, η υλοποίηση παρεμβάσεων με αποδέκτες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολούθησε να επηρεάζεται έντονα από τη δυσμενή συγκυρία της οικονομικής κρίσης, η οποία έχει ως επίπτωση, αφενός τον όχι ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ανταπόκρισης του ιδιωτικού τομέα στις δράσεις άμεσης ενίσχυσης στο στάδιο των προκηρύξεων, και αφετέρου, κυρίως, καθυστερήσεις στην έναρξη της υλοποίησης και μειωμένο βαθμό προόδου ολοκλήρωσης, λόγω της οικονομικής στενότητας των συμμετεχόντων, αλλά και της έλλειψης δυνατότητας χρηματοδότησης (διασφάλιση ρευστότητας) από τις τράπεζες. Για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη βελτίωση του πλαισίου κινήτρων με την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ώστε να παρέχονται ευνοϊκότεροι όροι σε Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

60 θέματα π.χ ποσοστών ενίσχυσης, επιλεξιμότητα ενεργειών και δαπανών κλπ. Παράλληλα, απλοποιήθηκαν οι Οδηγοί Εφαρμογής των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, με στόχο την ελάφρυνση του διοικητικού βάρους, την επιτάχυνση των εντάξεων και πληρωμών, και την ενίσχυση της απορρόφησης σε όλους τους τομείς. Μέσω των πόρων των ΕΠ, δημιουργήθηκε ένα πλέγμα δράσεων ενίσχυσης, στοχευμένων σε συγκεκριμένους τομείς ή παραγωγικές ομάδες της πραγματικής οικονομίας καθώς και σε ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη πρόσβαση στο επιχειρείν. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των εκάστοτε προκηρύξεων αποτελούν η δημιουργία θέσεων εργασίας, η συμβολή του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου στην προστασία του περιβάλλοντος, την τοπική ανάπτυξη και την καινοτομία. Λόγω της χορήγησης των προαναφερόμενων ενισχύσεων και για να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού σε ότι αφορά τη σώρευση των χορηγούμενων ενισχύσεων και την τήρηση των επιτρεπτών ανώτατων ορίων ενίσχυσης αναπτύχθηκε και είναι ήδη σε παραγωγική λειτουργία, από τη Μονάδα Δ της ΕΥΣ, τη ΜΟΔ Α.Ε., την Ομάδα Εφαρμογών ΟΠΣ καθώς και με τη συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη, μια ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία αποτελεί επί της ουσίας ένα εθνικό μητρώο σώρευσης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούνται οι ενισχύσεις που χορηγούνται, τόσο από εθνικούς όσο και από πόρους των διαρθρωτικών ταμείων. Σε ό,τι αφορά τις δράσεις του Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας, η εξέλιξή τους συνεχίστηκε με χαμηλούς συγκριτικά ρυθμούς. Αυτό οφείλεται στο σύνθετο ρυθμιστικό πλαίσιο και στον ειδικό χαρακτήρα των δράσεων του Τομέα που απαιτούν εξ αντικειμένου μεγαλύτερο χρόνο, τόσο κατά το σχεδιασμό των δράσεων, όσο και για την αξιολόγηση, υλοποίηση και παρακολούθηση των προτάσεων. Στην καθυστέρηση συνέβαλε επίσης η ελλιπής στελέχωση του ΕΦΔ που χειρίζεται την πλειονότητα των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων. Το θέμα αυτό βρίσκεται στην επίλυσή του χάρη στην ενίσχυσή του με επιπλέον στελέχη. Παράλληλα προωθήθηκε η απλοποίηση των Οδηγών Εφαρμογής των Προκηρύξεων που αναμένεται να επιταχύνει περαιτέρω τον ρυθμό υλοποίησής τους. Σε ότι αφορά το χρηματοδοτικά εργαλεία, τα μέτρα που ελήφθησαν εντός του 2012 αναφέρονται στην & Για τις δράσεις Ψηφιακής Σύγκλισης, τα προβλήματα που καταγράφονται, περιλαμβάνουν θέματα, όπως: Η Ωριμότητα Δικαιούχων. Η έλλειψη τμημάτων Πληροφορικής σε αρκετούς Δικαιούχους ή η αδύναμη στελέχωσή τους σε συνδυασμό με την απειρία πολλών Δικαιούχων σε δράσεις ΤΠΕ, δημιουργούν συχνά θέματα σχετικά με το επίπεδο ωριμότητας των σχεδιαζόμενων δράσεων. Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ και η ΚτΠ ΑΕ υποστηρίζουν τους Δικαιούχους ώστε να διασφαλιστεί η ωριμότητα των έργων και κυρίως αυτών που αποτελούν βασικές στρατηγικές επιλογές του ΕΠ. Απλοποίηση διαδικασιών ΣΔΕ: Ο μεγάλος αριθμός των δράσεων ΨΣ και η πολυμορφία των σχετικών προκηρύξεων, εξακολούθησαν να αποτελούν πρόβλημα στην ανάγκη ανταπόκρισης της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ στη διαδικασία των προεγκρίσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ έχει λάβει μέτρα: ετοίμασε και προώθησε πρότυπο προκήρυξης, και το 2012 έλαβε εξωτερική συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα προεγκρίσεων, η οποία έχει ήδη συνδράμει σημαντικά στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος και αναμένεται να φέρει περαιτέρω επιτάχυνση τα επόμενα έτη. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

61 Μη συμμόρφωση των Δικαιούχων: Στο πλαίσιο ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι, αν και αρκετοί Δικαιούχοι βελτίωσαν τους χρόνους ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους εντός του έτους αναφοράς, εξακολουθούν να προκύπτουν παρατυπίες ή/και αδυναμία τήρησης υποχρεώσεων. Επιπλέον, παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις, η αδράνεια Δικαιούχων στις ενέργειες που οφείλουν να πραγματοποιήσουν μετά την ένταξη των πράξεων (ανενεργά έργα). Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ εφαρμόζει τη διαδικασία αποστολής προειδοποιητικής επιστολής σε όσους έχουν ξεπεράσει τις προθεσμίες. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του Δικαιούχου στις προθεσμίες που του δίνονται, ακολουθεί ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει. Ακολουθώντας αυτήν την πολιτική, η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ προέβη στην απένταξη Πράξεων. Μεγάλα Έργα: Καταθέσεις σχετικών φακέλων και καθυστερήσεις: Είναι συχνό φαινόμενο η αλλαγή πολιτικής αρκετών φορέων όσον αφορά τις προτεραιότητες που ήδη έχουν θέσει σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σε δράσεις ΨΣ, ακόμη και σε μεγάλα έργα για τα οποία έχουν οι ίδιοι συμφωνήσει στην υλοποίησή τους. Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, με συνεχή συνεργασία με αυτούς τους φορείς, με το συντονισμό της ΕΑΣ και την παρέμβαση στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο, επιδιώκουν να παρακάμψουν αυτά τα εμπόδια. Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Φορέων: Η εφαρμογή του Μνημονίου περιλαμβάνει καταργήσεις, συγχωνεύσεις ή ιδιωτικοποιήσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ορισμένοι από τους φορείς αυτούς, είναι Δικαιούχοι πράξεων που διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ. Προφανώς οι αλλαγές αυτές δημιουργούν καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων πράξεων ή δύναται να οδηγήσουν και στην απένταξή τους. Επιπλέον, η απορρόφηση της «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», προκάλεσε αναπόφευκτα καθυστερήσεις στη διαχείριση των έργων κρατικών ενισχύσεων, αλλά και σε έναν βαθμό στα υπόλοιπα έργα που διαχειρίζεται η ΚτΠ Α.Ε. Διαδικασίες Διαγωνισμών-Καθυστερήσεις Δαπανών: Η ενεργοποίηση των δράσεων ΨΣ, μέσω σημαντικού αριθμού προκηρύξεων ξεκίνησε ουσιαστικά το Ως επακόλουθο αυτού, παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην πρόοδο σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων και δαπανών. Το 2012 αποτέλεσε το έτος που ξεκίνησαν αρκετοί σημαντικοί διαγωνισμοί έργων Ψηφιακής Σύγκλισης, ωστόσο τα δείγματα από τους πρώτους σημαντικούς διαγωνισμούς σε εξέλιξη, δεν είναι ενθαρρυντικά. Τα προβλήματα εντοπίζονται σε ενστάσεις και δικαστικές προσφυγές, στις οποίες καταφεύγουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι και σε Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση. Ανταπόκριση του Ιδιωτικού Τομέα, στα έργα ενισχύσεων: Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις ενισχύσεων σε τομείς που αφορούν την ΨΣ. Παρά το γεγονός ότι οι δράσεις είναι αρκετά ελκυστικές, σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούνται καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους λόγω έλλειψης ρευστότητας για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ως συνέπεια της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις προτιμούν να μη λάβουν προκαταβολή, λόγω της απροθυμίας τους να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, με συνέπεια μια επιπλέον καθυστέρηση στο ρυθμό απορρόφησης δαπανών των δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

62 Υπερδέσμευση εκχωρημένων ποσών στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ: Για να είναι εφικτή η υλοποίηση του συνόλου των δράσεων που αφορούν στην Ψηφιακή Σύγκλιση, απαιτείται το σύνολο των προβλεπόμενων, στο εγκεκριμένο ΕΠ ΨΣ, εκχωρήσεων. Η εκχώρηση που έχει πραγματοποιηθεί ως σήμερα, αποτελεί τμήμα της προβλεπόμενης εκχώρησης, με αποτέλεσμα σε επίπεδο εντάξεων να παρατηρούνται σημαντικές υπερδεσμεύσεις. Άλλα Μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν στις δράσεις ΨΣ το 2012: Από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ γίνεται, τακτικά και ad hoc, συλλογή και επεξεργασία εκτιμήσεων πληρωμών των έργων και εκτίμηση προόδου του ΕΠ ΨΣ, καθώς και κατάρτιση Σχεδίων Δράσης, σε συνέχεια σχετικών εγκυκλιών της ΕΥΣ. Επιπλέον, με εντολή του Υπουργού ΑΑΥΜΔ, διαμορφώθηκαν από την ΕΥΣ συγκεκριμένες απαιτήσεις για τις αναφορές προόδου των χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο την ουσιαστική και συστηματική παρακολούθησή τους. Το 2012, η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, λαμβάνοντας υπόψη επιστολή της EEREGIO, όρισε εξειδικευμένα στελέχη της ως Διαχειριστές Λογαριασμού (Account Managers), για τους μεγάλους (στρατηγικά και σε προϋπολογισμό ενταγμένων έργων) Δικαιούχους και ΕΦΔ του ΕΠ. Επιπλέον, συστηματοποίησε τις αναφορές προόδου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφενός μέσω της ΕΥΣ και του ΟΠΣ για τα έργα Προτεραιότητας, αφετέρου μέσω της τακτικής κατάρτισης Σχεδίων Δράσης, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη DG REGIO, για τους Μεγάλους Δικαιούχους. Στην γίνεται πιο αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω προβλημάτων και των μέτρων που έχουν ληφθεί/λαμβάνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής (ΑΠ 7, 8, 9 του ΕΠ ΚΝΑ) Στο πλαίσιο των ΑΠ του ΕΠ που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής: έχουν εκδοθεί 144 προσκλήσεις στις ΘΠ: 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 69, 75, 76, 77, 79 και 83 έχουν ενταχθεί 546 Πράξεις στις ΘΠ: 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 79 και 83 ποσού συγχρημ. Δ.Δ., που αντιστοιχεί στο 138% συγχρημ. Δ.Δ. και των τριών Αξόνων στο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ, έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ποσού συγχρημ. Δ.Δ., που αντιστοιχεί στο 62% του συνόλου της συγχρημ. Δ.Δ. των τριών Αξόνων και έχουν πραγματοποιηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες ποσού , που αντιστοιχεί στο 32% του συνόλου της συγχρημ. Δ.Δ. των τριών Αξόνων (στο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ). Οι ενταγμένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και Κεφ. 2): στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: «3. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», «4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», «9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης», «10. Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας», «15. Αειφόρος Διαχείριση του Περιβάλλοντος», «17. Ανάδειξη του Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

63 Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» και «18. Βιώσιμη αστική ανάπτυξη» στις ΚΣΚΓ: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση», και «Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής». Οι κυριότεροι δείκτες που σημειώνουν φυσική πρόοδο με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ για τα ενταγμένα έργα είναι: επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων 41 έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 36 νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 132 μνημεία αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται 794 σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται 103 έργα εκπαίδευσης ωφελούμενοι μαθητές νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται αναβαθμίζονται 60 έργα τομέα Υγείας Τα κυριότερα προβλήματα και μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους, όπως καταγράφονται από τις ΕΔΑ και ΕΦΔ των τριών Αξόνων (παρ , και της έκθεσης), είναι: Μη επιλεξιμότητα του ΦΠΑ σε έργα ύδρευσης αποχέτευσης που υλοποιούν οι Δήμοι. Σε συνέχεια των νομοθετικών ρυθμίσεων που έγιναν σχετικά με την μη επιλεξιμότητα του ΦΠΑ σε έργα ύδρευσης αποχέτευσης που υλοποιούν οι Δήμοι, απαιτήθηκε η έκδοση σειράς ερμηνευτικών εγκυκλίων για την εξασφάλιση προσωρινής ρευστότητας των Δήμων ως προς τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της δημοπράτησης και εν γένει υλοποίησης έργων ύδρευσης αποχέτευσης ενταγμένων στο ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου ». Περιορισμένη ρευστότητα. Λόγω των περιορισμών που υφίστανται στον τραπεζικό δανεισμό των επιχειρήσεων (περιορισμένη ρευστότητα), παρουσιάζονται προβλήματα καθυστερήσεων τόσο στη φάση υπογραφής των συμβάσεων, όσο και εν συνεχεία στη φάση της υλοποίησης των έργων. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, αλλά και στην προπληρωμή των υλικών κατασκευής. Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση για την λήψη προκαταβολής με την υπογραφή της σύμβασης, αποδείχθηκε μη ελκυστική λόγω απαίτησης ισόποσης εγγυητικής. Πολύπλοκο νομικό πλαίσιο στις διαδικασίες προμηθειών κεντρικών φορέων του τομέα υγείας. Ενώ βελτιώθηκε η ροή υλοποίησης στο πλαίσιο του άξονα 8 μετά την ομαλοποίηση της εξέλιξης στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης, σημαντικό πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμηθειών κεντρικών φορέων του τομέα υγείας λόγω του πολύπλοκου νομικού πλαισίου. Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφ. Νοτίου Αιγαίου (Άξονας 10 του ΕΠ) Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 του ΕΠ: έχουν εκδοθεί 12 προσκλήσεις στις ΘΠ: 23, 30, 46, 58, 59, 75, 76 και 77 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

64 έχουν ενταχθεί 43 Πράξεις στις ΘΠ: 23, 30, 46, 58, 59, 75, 76 και 77 ποσού συγχρημ. Δ.Δ., που αντιστοιχεί στο 97% της συγχρημ. Δ.Δ. του Άξονα, έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ποσού συγχρημ. Δ.Δ., που αντιστοιχεί στο 72% της συγχρημ. Δ.Δ. του Άξονα και έχουν πραγματοποιηθεί και πιστοποιηθεί δαπάνες ποσού , που αντιστοιχεί στο 22% της συγχρημ. Δ.Δ. του Άξονα. Οι ενταγμένες Πράξεις συνεισφέρουν (βλ. και Κεφ. 2): στο Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ: «4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος», «9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης», «10. Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας», «13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας», «15. Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος» και «17. Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» στην ΚΣΚΓ: «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση». Οι κυριότεροι δείκτες που σημειώνουν φυσική πρόοδο με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ για τα ενταγμένα έργα είναι: 2 λιμάνια που αναβαθμίζονται 13 έργα μεταφορών 16 σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται 4 υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το σημαντικότερο πρόβλημα που επηρέασε την υλοποίηση των έργων του Άξονα 10, το 2012, ήταν η αδυναμία των εργοληπτικών επιχειρήσεων να χρηματοδοτήσουν τα έργα εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας και της δυσκολίας προσφυγής σε δανεισμό. Προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Ανάπτυξης με μια σειρά μέτρων προσπάθησε να συμβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Μέτρα για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος Μετά την ανάλυση της προόδου κάθε θεματικής ομάδας Αξόνων, κρίνεται σκόπιμη μία αναφορά στα ευρύτερα μέτρα βελτίωσης της προόδου εφαρμογής των ΠΕΠ που λήφθηκαν κατά το Α) Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Προγραμμάτων 1. Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η διαδικασία πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω Κεντρικού Λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο, αλλά και ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Παράλληλα έγινε διασύνδεση της Τράπεζας της Ελλάδας με το ΟΠΣ, η οποία παρέχει στοιχεία αναλυτικών κινήσεων των λογαριασμών που τηρούνται για τα έργα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα στοιχεία είναι ισοδύναμα του τραπεζικού extrait και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διοικητική επαλήθευση της δαπάνης. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

65 2. Τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση με έμφαση, στην επανεξέταση των ανενεργών έργων, στη χρηματοδότηση νέων ώριμων έργων με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα, στην κατάργηση των πολλαπλών επιπέδων διαχείρισης, στην παροχή ευελιξίας διαχείρισης των πόρων από τις αποκεντρωμένες αρχές, στην οργανωμένη και συστηματική υποστήριξη αδύναμων Φορέων διαχείρισης και Φορέων διαχείρισης στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας καθώς επίσης και αδύναμων Δικαιούχων Έργων. 3. Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται υποχρέωση ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα ΕΠ και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σημαντική επιτάχυνση στη συμβασιοποίηση των αντίστοιχων έργων. Η εξαίρεση παρατάθηκε για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του Β) Αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης πιστώσεων του ΠΔΕ Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ αποφασίστηκε η εφαρμογή τριών μέτρων: 1. Εντατικοποίηση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών προκειμένου για όλα τα έργα ΕΣΠΑ να επιτευχθεί ο ακριβέστερος δυνατόν προσδιορισμός δαπανών εντός του έτους, η έγκαιρη έκδοση όλων των σχετικών αποφάσεων ανάληψης δέσμευσης, χρηματοδότησης και κατανομής καθώς και η άμεση καταχώρηση όλων των πραγματοποιημένων δαπανών στο ΟΠΣ. 2. Αυτόματη ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων. Εμπεδώθηκε η αρχή του προγραμματισμού με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού που είναι δεσμευτικά. Σύμφωνα με την εγκύκλιο οδηγιών για το ΠΔΕ 2012, ζητήθηκε η άμεση ανακατανομή των πιστώσεων των φορέων χρηματοδότησης, ώστε να χρηματοδοτηθούν έργα που παρουσίαζαν δυναμική και θα απέφεραν πόρους από την ΕΕ. Φορείς που είχαν εξαντλήσει το μηχανισμό ανακατανομής των πιστώσεών τους, όφειλαν να το γνωστοποιήσουν άμεσα. Σοβαρές καθυστερήσεις στον προγραμματισμό των αναγκαίων πιστώσεων των έργων ΕΣΠΑ επέβαλαν την άμεση ανάληψη διορθωτικών κινήσεων που για λόγους συντομίας πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο, με στόχο οι πιστώσεις κάθε έργου μετά και την εφαρμογή της εγκυκλίου να αντανακλούν με ακρίβεια τις αναμενόμενες πληρωμές για το έργο αυτό έως το τέλος του Ειδικότερα προβλέφθηκε: η άμεση αυτόματη ανάκληση του υπολειπόμενου ποσού των ετήσιων πιστώσεων των έργων ΕΣΠΑ για τα οποία δεν τεκμηριώνονταν η εκτίμηση περαιτέρω εκτέλεσης πληρωμών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2012 (ανενεργά έργα ή συμβάσεις, έργα με εμπλοκές, έργα χωρίς νομική δέσμευση κλπ). Για όσα έργα είχαν εκδοθεί εντολές κατανομών, έγιναν ανακλήσεις μετά από συνεργασία της ΕΥΣ και της ΔΔΕ και διατύπωση σχετικής εισήγησης. η αυτόματη ανάκληση του 50% των ετήσιων πιστώσεων των έργων που κατά το μήνα Οκτώβριο, η διαφορά μεταξύ εγκεκριμένων πιστώσεων και πραγματοποιημένων πληρωμών ήταν μεγαλύτερη του 75%. Οι πιστώσεις που αποδεσμεύτηκαν κατανεμήθηκαν στους Φορείς Χρηματοδότησης που είχαν αποδεδειγμένα ανάγκη (κατόπιν υποβολής σχετικών προτάσεων και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣ). Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

66 3. Τήρηση προβλεπόμενων προθεσμιών καταγραφής δαπανών στο ΟΠΣ. Παρακολούθηση των Διαχειριστικών Αρχών, ώστε να καταχωρούν και να επιβεβαιώνουν το πρώτο δεκαήμερο του μήνα όλες τις δαπάνες των έργων ΕΣΠΑ στο ΟΠΣ. Γ) Διευκρινιστικές οδηγίες/έγγραφα προς τους φορείς με αρμοδιότητες διαχείρισης Πλέον των κανονιστικών ρυθμίσεων για την ταχύτερη υλοποίηση των στόχων του ΕΣΠΑ που αναφέρθηκαν στο Κεφ παρ. A, παρασχέθηκαν εκ μέρους της ΕΥΘΥ διευκρινιστικές οδηγίες/έγγραφα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση του έργου της διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων. Ειδικότερα: Με το έγγραφο υπ αριθμ /ΕΥΘΥ515/ προς τους φορείς που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης: - διευκρινίστηκαν θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της μεθοδολογίας δειγματοληψίας κατά τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων, - έγινε υπενθύμιση της υποχρέωσης ορθής και κατάλληλης συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων-λιστών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και της αναγραφής σε αυτές της ημερομηνίας συμπλήρωσης και υπογραφής τους από τους διενεργούντες την επαλήθευση, - έγινε υπενθύμιση της υποχρέωσης για συμπλήρωση και καταχώριση των εκθέσεων επιτόπιας επαλήθευσης εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) και απεστάλη τροποποιημένο έντυπο Ε.ΙΙΙ.4_3 «Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης» ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτό η αναγραφή του χρόνου συμμόρφωσης του δικαιούχου προς ενδεχόμενες συστάσεις του φορέα διαχείρισης, - παρασχέθηκαν οδηγίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωση που κατά τις επαληθεύσεις των φορέων διαχείρισης σε έργα γέφυρες εντοπίζονται μη επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες ενδεχομένως αφορούν και τις πιστοποιημένες δαπάνες στην Επιτροπή των ΕΠ του Γ ΚΠΣ., - έγινε υπενθύμιση των ισχυόντων κανόνων δημοσιότητας σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από δύο προγραμματικές περιόδους ή μεταφερόμενα έργα, ώστε να διασφαλίζεται η επιλεξιμότητά τους στο ΕΣΠΑ. Στις , απεστάλη ηλεκτρονικά στους φορείς διαχείρισης το νέο έντυπο Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται Παράρτημα με τον αναλυτικό υπολογισμό των τόκων που κατ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 15 της υπ. Αριθμ /ΕΥΘΥ 2041/ Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης βαρύνουν το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης. Δ) Προσαρμογές και νέες λειτουργίες του ΟΠΣ Νέα Εργαλεία σε παραγωγική λειτουργία: Έργα Προτεραιότητας Εμπλοκές: Για τις ανάγκες παρακολούθησης των 181 Έργων Προτεραιότητας δημιουργήθηκαν οθόνες που καλύπτουν την παρακολούθηση της υλοποίησής τους, σε στάδια με σημαντικά ορόσημα. Οι οθόνες ενημερώνονται με ευθύνη των Διαχειριστικών Αρχών ενώ τα στοιχεία αξιολόγησης οριστικοποιούνται από τους αρμόδιους χειριστές της ΕΥΣ και εντάσσουν το έργο σε συγκεκριμένη κατηγορία προόδου υλοποίησης. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

67 Ταυτόχρονα, καταχωρούνται αναλυτικές πληροφορίες για ενδεχόμενες Εμπλοκές που καθυστερούν την υλοποίηση. Η λειτουργικότητα αυτή είναι προσβάσιμη για όλα τα έργα ακόμη κι αν αυτά δεν εντάσσονται σε έργα προτεραιότητας. Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν ενσωματωθεί ήδη και στη δομή του ΒΙ. Οι πρότυποι πίνακες δείχνουν τα βασικά στοιχεία των έργων προτεραιότητας ανά ταμείο/τομέα, τα στοιχεία πορείας υλοποίησης με συγκεντρωτικά/αναλυτικά πλήθη και οικονομικά μεγέθη ανά ταμείο/τομέα, την κατηγοριοποίηση ανά ταμείο, τις εμπλοκές/ενέργειες, τους στόχους του τρέχοντος τριμήνου, τα βήματα σε αρχικό προγραμματισμό, σε αναθεώρηση ή ολοκληρωμένα για το τρέχον τρίμηνο, τις συμβάσεις καθώς και τις ομαδοποιήσεις ανά Δικαιούχο και ανά έργο προτεραιότητας. Πρόσβαση έχουν οι ΔΑ, ΕΕ, Taskforce, ΕΥΣ. Η έκθεση των έργων προτεραιότητας ονομάστηκε Επιτελική Σύνοψη με δυνατότητες εξαγωγής σε διάφορους τύπους αρχείων και είναι «δυναμική», δηλ. κάθε μέρα εμπλουτίζεται με τα στοιχεία της προηγούμενης μέρας. Για άμεση πληροφόρηση, υπάρχει και η λίστα Έργων Προτεραιότητας η οποία συνδέεται και με την ιστοσελίδα Τέλος, μέσα στο ΟΠΣ έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχες νέες εκτυπώσεις για την πλήρη και αναλυτική εικόνα οποιουδήποτε έργου, προτεραιότητας ή μη, με στοιχεία ένταξηςσυμβάσεων-πληρωμών-εμπλοκών. Απαλλοτριώσεις. Δημιουργήθηκε στο ΟΠΣ, νέα οθόνη για την παρακολούθηση των απαλλοτριώσεων. Η οθόνη εξυπηρετεί απαίτηση παρακολούθησης της εξέλιξης των σταδίων απόκτησης γης. Η ενημέρωση της οθόνης γίνεται ανά υποέργο με τα στοιχεία που υποβάλει ο Δικαιούχος, όπως ορίζεται στο σύμφωνο αποδοχής όρων της ένταξης. Στην οθόνη αποτυπώνεται απολογιστικά η εξέλιξη των διαδικασιών απόκτησης γης. Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για πράξη που περιλαμβάνει δαπάνες απαλλοτριώσεων, ο Δικαιούχος υποχρεώνεται να συνυποβάλλει το Δελτίο Αποτύπωσης Απόκτησης Γης (ΔΑΠΑΓ). Στο δελτίο αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση της απαλλοτρίωσης με στοιχεία τα οποία αποτελούν και πεδίο εξέτασης κατά την αξιολόγηση της ωριμότητας της πράξης. Η λειτουργικότητα αναπτύσσεται και στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υποβολής. Ανάρτηση των αποφάσεων ένταξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσω του ΟΠΣ. Υλοποιήθηκε η διασύνδεση του ΟΠΣ με το σύστημα της Διαύγειας, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία των δύο συστημάτων για τις ανάγκες ανάρτησης των, παραγομένων από το ΟΠΣ, αποφάσεων, ενός συγκεκριμένου φορέα. Η λειτουργία <Ανάρτηση στη Διαύγεια> έχει ήδη ενσωματωθεί στην οθόνη της Απόφασης Ένταξης πράξεων, πλην Κρατ. Ενισχύσεων, ενώ θα ακολουθήσει και για τις υπόλοιπες αποφάσεις που παράγονται από το ΟΠΣ. Προγραμματισμένες προσαρμογές Δρομολογήθηκαν οι παρακάτω προσαρμογές: Ψηφιακή υπογραφή. Σε συνεργασία με την ΕΥΔ Διοικητικής Μεταρρύθμισης, υλοποιείται η πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Υπογραφής στις διαδικασίες παραγωγής των εγγράφων του ΕΣΠΑ, αρχικά στη έκδοση της Απόφασης Ένταξης και εν συνεχεία σε όλα τα παραγόμενα έγγραφα του ΟΠΣ. Επιπροσθέτως, όλα τα έγγραφα μορφής PDF που παράγονται τόσο από το ΟΠΣ όσο και από την Ηλεκτρονική Υποβολή, θα έχουν την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

68 ψηφιακή υπογραφή του συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα και εγκυρότητα των, εν λόγω, στοιχείων. Δήλωση κατ αποκοπή Έμμεσων Δαπανών Απλοποιημένο Κόστος. Προσεχώς, θα είναι εφικτή η δήλωση, κατ αποκοπή, έμμεσων δαπανών, σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων επιχορηγήσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΠ του ΕΚΤ για τα οποία υφίστανται σχετικές εγκριτικές αποφάσεις της ΕΕ. Η δήλωση των έμμεσων δαπανών γίνεται ως σταθερό ποσοστό των επιλέξμων άμεσων δαπανών, χωρίς να προηγηθεί επαλήθευση των σχετικών με αυτές δικαιολογητικών εγγράφων από το φορέα διαχείρισης και ακολουθεί τη δήλωση των σχετικών άμεσων δαπανών. Τα εφαρμοζόμενα ποσοστά διαφοροποιούνται ανά κατηγορία έργων ή/και δικαιούχων και δεν υπερβαίνουν το 20%. Η εφαρμογή της κατ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην απλοποίηση της διαχείρισης και του ελέγχου των σχετικών έργων. Ανταλλαγή δεδομένων πληρωμών έργων με εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα. Στα πλαίσια της βέλτιστης διαχείρισης των περιορισμένων ταμειακών διαθεσίμων του ΠΔΕ, η Κεντρική Διαχειριστική Αρχή αλλά και όσες αρχές έχουν αρμοδιότητες διαχείρισης χρειάζονται έγκυρη και έγκαιρα ενημέρωση για τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές των έργων ΕΣΠΑ. Ένα τέτοιο «κανάλι» επικοινωνίας έχει ήδη στηθεί για έργα που πληρώνονται από λογαριασμούς της Τραπέζης της Ελλάδος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν αντίστοιχη πληροφορία από αναφορές του ΟΠΣ. Για τις πληρωμές που γίνονται από εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Στην παρούσα φάση, έχει ξεκινήσει μια πρώτη απόπειρα ανταλλαγής δεδομένων, η οποία αναμένεται να εμπλουτιστεί και επεκταθεί στο σύνολο των τραπεζών Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος πραγματοποίησε την 4η συνεδρίασή της στις 24/10/2012 στη Ρόδο, μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος προέδρευε κατά το έτος Στη συνεδρίαση παρέστησαν 38 από τα μέλη της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου και 8 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. Συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα που αφορούσαν στην πρόοδο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και στην αναθεώρηση και στις ενέργειες για την ενδιάμεση αξιολόγησή του. Οι κυριότερες αποφάσεις συμπεράσματα της Επιτροπής αφορούσαν: στη διαπίστωση της επιτάχυνσης της προόδου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε επίπεδο προσκλήσεων, εντάξεων και πληρωμών, που όμως πρέπει να ενταθεί περαιτέρω με τη συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην επισήμανση της ανάγκης για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την κάλυψη του κανόνα Ν+3 για το έτος 2013, αλλά και της επίτευξης του στόχου του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης στη διαπίστωση του καθοριστικού ρόλου των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών (ΕΔΑ) των Περιφερειών στη διαχείριση του ΕΣΠΑ και στην ανάγκη της περαιτέρω ενίσχυσής τους, για την επιτυχή ολοκλήρωση των Προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, αλλά και την υποστήριξη του σχεδιασμού και της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου στην αντίθεση της για την εκχώρηση αρμοδιότητας διαχείρισης πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου σε άλλους ενδιάμεσους Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

69 φορείς, για θεματικές προτεραιότητες που επικαλύπτονται απόλυτα από προσκλήσεις των ΕΔΑ των Περιφερειών στην επισήμανση ότι η μεταφορά έργων από τους Άξονες Ενίσχυσης της Προσπελασιμότητας, ευθύνης των Περιφερειών Κρήτης & Βορείου Αιγαίου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Προσπελασιμότητας, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση της Επ.Πα. για την αναθεώρηση, θα γίνει μετά από πρόταση της αρμόδιας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του ΕΠ στην επισήμανση της ανάγκης να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τόσο στην υλοποίηση έργων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, όσο και στο σχεδιασμό των δράσεων της Νέας Προγραμματικής Περιόδου Τέλος στο πλαίσιο της 4 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης οργανώθηκαν τεχνικές συναντήσεις των φορέων διαχείρισης του ΕΠ με στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θέματα Αξιολόγησης Σημαντικότερα ευρήματα και γενικά συμπεράσματα που πρόεκυψαν από την Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης του ΕΠ ΚΝΑ Από την ανάλυση όλων των αξιολογητικών ερωτημάτων στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, αλλά και από το σύνολο των εργασιών του Συμβούλου Αξιολόγησης, διαπιστώθηκαν ορισμένα καίρια σημεία στα οποία εστιάζουν τα προβλήματα και οι δυσκολίες στην αποτελεσματική υλοποίηση του ΠΕΠ. Το κυριότερο πρόβλημα του Προγράμματος εντοπίζεται στην καθυστέρηση εφαρμογής του, ιδιαίτερα του μέρους εκείνου που αφορά στις Περιφέρειες του Στόχου 1. Η ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας που αφορούν στην «Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής», αλλά και στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας» στην Περιφέρεια Στόχου 1, δημιουργεί έντονους κινδύνους απώλειας πόρων από την εφαρμογή του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης του έτους 2013, ενώ επιπρόσθετα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη μη αποτελεσματική ολοκλήρωση του Προγράμματος μέχρι το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου. Αντίθετα, στους Άξονες Προτεραιότητας που αναφέρονται στην ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα και για τις τρεις Περιφέρειες, τόσο οι εντάξεις, όσο και οι συμβάσεις, υπερκάλυπταν κατά πολύ τον προϋπολογισμό των Αξόνων Προτεραιότητας, ιδιαίτερα εκείνους του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, με επίσης σημαντική υπέρβαση δαπανών σε σχέση με τον προϋπολογισμό των Αξόνων Προτεραιότητας. Οι υπερδεσμεύσεις αναφέρονται αποκλειστικά στις Θεματικές Προτεραιότητες της επιχειρηματικότητας, ενώ στην ψηφιακή σύγκλιση παρατηρείται σημαντική υστέρηση. Ως εκ τούτου, είχε αμβλυνθεί σημαντικά η συνεκτικότητα του Προγράμματος κατά την υλοποίηση σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του, τόσο σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας, όσο και σε επί μέρους τομείς. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, κυριότεροι των οποίων είναι οι εξής: α) Η ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση από την επιχειρηματική βάση επενδυτικών δράσεων στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, τουλάχιστον κατά τα έτη β) Ο χαμηλός βαθμός ωριμότητας έργων/ πράξεων υποδομών, αλλά και ψηφιακής σύγκλισης γ) Οι μεγάλες καθυστερήσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών κατά την φάση δημοπράτησης των έργων υποδομής, με κομβικό σημείο τις ενστάσεις και προσφυγές των Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

70 διαγωνιζομένων. Επιπρόσθετα όμως, στα έργα υποδομών ορισμένων τομέων, κυρίως στους Τομείς Υγείας Πρόνοιας και Εκπαίδευσης, οι συντονιστικές διαδικασίες των κεντρικών υπηρεσιών των αντίστοιχων Υπουργείων, πριν την ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα, αντί να αναφέρονται στον συντονισμό των πολιτικών, έχουν μετατραπεί σε συνδιαχείριση, υπό την μορφή εγκρίσεων προϋπολογισμών, δικαιούχων και τεχνικών χαρακτηριστικών των έργων. Οι διαδικασίες αυτές δημιουργούν μεγάλες καθυστερήσεις στις σχετικές εγκρίσεις/ αδειοδοτήσεις, με αποτέλεσμα σε αυτούς τους τομείς να παρατηρείται πολύ χαμηλό επίπεδο ενταγμένων έργων σε σχέση με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των αντίστοιχων Θεματικών Προτεραιοτήτων. Επίσης, η εφαρμογή της θεσμικής μεταρρύθμισης στην Αυτοδιοίκηση με τον Νόμο 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δημιούργησε σημαντικές δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος, κυρίως με τις αλλαγές Δικαιούχων, οι οποίες επέφεραν σημαντικές καθυστερήσεις στις δημοπρατήσεις και συμβασιοποιήσεις, καθώς επίσης και εμφάνιση αδυναμιών εκτέλεσης έργων από τους νέους Δικαιούχους. Με την εμφάνιση δε της οικονομικής κρίσης και την εντεινόμενη εξέλιξή της, δημιουργήθηκαν πρόσθετοι αρνητικοί παράγοντες για την ομαλή εξέλιξη της εφαρμογής του Προγράμματος. Κυριότεροι από αυτούς τους παράγοντες είναι οι εξής: Δυσκολίες συμβασιοποιήσεων από τους αναδόχους, λόγω αδυναμίας έκδοσης εγγυητικών επιστολών, ως αποτέλεσμα της δυσπραγίας των Τραπεζών στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Αντίστοιχες αδυναμίες χρηματοδότησης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ και της ιδιωτικής συμμετοχής των φορέων των Δήμων (Δημοτικές επιχειρήσεις/ ΔΕΥΑ) στις περιπτώσεις περιβαλλοντικών έργων. Αδράνεια ή και αδυναμία εκτέλεσης των συμβάσεων λόγω παρακράτησης μεγάλου μέρους ή / και του συνόλου των αμοιβών των αναδόχων από τις ΔΟΥ ή/ και τις τράπεζες ακόμα και στις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών στην Εφορία, καθώς και οφειλών στις τράπεζες αντίστοιχα. Αυτές οι περιπτώσεις δυσχερειών στο επίπεδο της υλοποίησης έργων υποδομών (διαδικασίες μεταξύ Δικαιούχων και Αναδόχων), οι οποίες εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα και για μεγάλο μέρος/ πλήθος αναδόχων και δικαιούχων, έχουν ως αποτέλεσμα τη αναστολή της διαδικασίας συμβασιοποίησης ή/ και εκτέλεσης μεγάλου αριθμού έργων, με κίνδυνο μεγάλης καθυστέρησης στην εφαρμογή του Προγράμματος. Εκτός από τις αρνητικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή διαδικασία των τριών Περιφερειών, οι καθυστερήσεις αυτές δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους απώλειας πόρων από την εφαρμογή του κανόνα ν+3/ ν+2 το έτος 2013, αλλά και κινδύνους μη ολοκλήρωσης του Προγράμματος μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Παράλληλα όμως, φαίνεται ότι η οικονομική κρίση / ύφεση, έχει δημιουργήσει προβλήματα στην υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων σε ΜΜΕ, με διαφαινόμενη αναστολή ή ακύρωση των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους. Πέραν όμως αυτών των δυσχερειών υλοποίησης δράσεων του Προγράμματος στο επίπεδο Δικαιούχων και Αναδόχων, παρατηρούνται και σοβαρές δυσχέρειες στην διαχείριση δράσεών του, ιδιαίτερα για το μέρος που αφορά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως Περιφέρεια Στόχου 2. Συγκεκριμένα, οι πολλαπλές εκχωρήσεις κονδυλίων και αρμοδιοτήτων διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

71 Θεματικών Προτεραιοτήτων και κατηγοριών πράξεων, σε επί μέρους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, έχει ως πρώτο και κύριο αποτέλεσμα την αδυναμία παρακολούθησης της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη διαδικασία λήψης άμεσων αποφάσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος, ως προς συγκεκριμένες δράσεις / Θεματικές Προτεραιότητες, ενώ παράλληλα δημιουργούνται κίνδυνοι για την τήρηση της Αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Προγράμματος. Αντίστοιχα δε φαινόμενα, μικρότερης όμως κλίμακας και επικινδυνότητας, παρατηρούνται και για το μέρος του Προγράμματος που αφορά στις Περιφέρειες του αμιγούς Στόχου 1, με εκχωρήσεις κονδυλίων και αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε τρίτους ΕΦΔ, για κατηγορίες πράξεων και Θεματικές Προτεραιότητες που έχουν ήδη εκχωρηθεί στο σύνολό τους στις ΕΔΑ των αντίστοιχων Περιφερειών, γεγονός που δημιουργεί και αυτό κινδύνους στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Προγράμματος. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα παραπάνω προβλήματα απαιτείται επαναπροσδιορισμός των διαδικασιών συντονισμού και υποστήριξης της εφαρμογής του Προγράμματος, με παράλληλη απλούστευση των διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης, με αιχμή όμως του δόρατος την υποστήριξη των δικαιούχων για έγκαιρη και ορθολογική προετοιμασία/ωρίμανση των προς ένταξη έργων τους, αλλά κυρίως στις διαδικασίες δημοπράτησης, συμβασιοποίησης και παρακολούθησης/διαχείρισης των συμβάσεων με αναδόχους Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος Οι βασικές αρχές που διέπουν την περιβαλλοντική παρακολούθηση είναι: Ο έγκαιρος εντοπισμός των απρόβλεπτων δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση του ΕΠ. Η λήψη κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων και όχι ο έλεγχος της υλοποίησης του ΕΠ. Τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα απαιτείται να προταθούν, σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΕΠ δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που δεν είχαν προβλεφθεί ή προκύψουν νέες υποχρεώσεις από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος. Το πεδίο και ο χαρακτήρας των περιβαλλοντικών πληροφοριών παρακολούθησης εξαρτώνται από το είδος και το επίπεδο των περιβαλλοντικών πληροφοριών του ΕP, καθώς και από τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που εντοπίζονται στην αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Στις 28/2/2012, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) διαβίβασε στο ΥΠΑΑΥΜΔ, το έντυπο αξιολόγησης της ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του ΕΠ ΚΝΑ που εκπονήθηκε το 2011 και έχει περίοδο αναφοράς τα έτη Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΝΑ παρακολουθείται ένα σύνολο «περιβαλλοντικών» δεικτών, που αντιστοιχεί στην πλειοψηφία των Αξόνων Προτεραιότητας και των περιβαλλοντικών συνιστωσών. Πιο συγκεκριμένα, οι ΑΠ του "ΕΠ Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου", που εξετάστηκαν στην Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης για τα έτη , είναι οι: ΑΠ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Κρήτης ΑΠ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Βορείου Αιγαίου ΑΠ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Νοτίου Αιγαίου ΑΠ 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

72 ΑΠ 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Κρήτης ΑΠ 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Βορείου Αιγαίου ΑΠ 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Νοτίου Αιγαίου ΑΠ 10: Χωρική Συνοχή και Συνεργασία Νοτίου Αιγαίου Από την περιβαλλοντική παρακολούθηση έχουν εξαιρεθεί οι Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5, που αφορούν στην "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα" στις Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου. Η αξιολόγηση της έκθεσης καταλήγει στα εξής συμπεράσματα: Για την παρακολούθηση του προγράμματος, ως προς την επίπτωσή του στο Περιβάλλον, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ομοιογενές σύστημα περιβαλλοντικών δεικτών και για τις 3 Περιφέρειες παρέμβασης, όπου θα περιλαμβάνονται και οι κατάλληλοι δείκτες κορμού του εγκεκριμένου ΕΠ, έτσι ώστε να αποτιμώνται συνολικά οι επιπτώσεις από τις δράσεις του ΕΠ. Ιδιαίτερα σημαντικός, για την παρακολούθηση και εκτίμηση των επιπτώσεων, είναι ο προσδιορισμός των τιμών βάσης και στόχου των δεικτών. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτη - Νήσοι Αιγαίου, υπάρχουν δείκτες με προσδιορισμένες τιμές βάσης και στόχου στο εγκεκριμένο προγραμματικό κείμενο. Τα σχετικά στοιχεία είναι απαραίτητο να αναφέρονται στις Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης ή να αιτιολογείται η μεταβολή/παράλειψή τους. Η αναφορά στην αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιδράσεων από την υλοποίηση του ΕΠ και η συσχέτιση των αποτελεσμάτων με το κεφάλαιο της ΣΜΠΕ του Προγράμματος, που αναφέρεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων, αποτελούν ζητήματα, στα οποία είναι σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη σύνταξη της επόμενης έκθεσης. Με την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και την επανεξέταση και περαιτέρω επεξεργασία του «συστήματος» των δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης είναι βέβαιο ότι η επόμενη ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, καθώς και η συγκριτική Έκθεση, θα οδηγήσουν σε εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του ΕΠ, ώστε να καταστεί δυνατό να ληφθούν, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται, τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα ή μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 2.1. Συνεισφορά του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ στο ΕΣΠΑ έως το έτος αναφοράς (2012). Ανά Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, στον οποίο υπάρχουν ενταγμένα έργα (Πράξεις) στο ΕΠ, αποτυπώνονται: οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) των ενταγμένων έργων που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο στόχο η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων έργων του ΕΠ, που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο στόχο (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά) οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν τα έργα και οι δείκτες του ΕΠ (κορμού, εκροών και αποτελέσματος), στους οποίους συμβάλλουν τα ενταγμένα έργα. Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζεται η συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠ έως το έτος αναφοράς (2012) στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής Ανά ΚΣΚΓ αποτυπώνονται: οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) των ενταγμένων έργων που συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων έργων του ΕΠ, που συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά) οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν τα έργα. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

74 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. Συνεισφορά του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»" στην εφαρμογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων). Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΚΘΠ ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ 8 ΑΠ 9 ΑΠ 10 ΣΥΝΟΛΟ Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι Κυριότερες κατηγορίες πράξεων / υλοποιηθείσες και σε εξέλιξη δράσεις [ονομαστικά] Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορμού που σημειώνουν φυσική πρόοδο 1. Αύξηση της εξωστρέφειας & των εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων 2. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας 05,06, 08, Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τομέα τουρισμού) μέσω του αναπτυξιακού νόμου 3299/04, όπως αυτός ισχύει ή τροποποιείται Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) Σύσταση Ταμείου ΕΛΤΕπ ΜΜΕ Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JEREMIE Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας Δ. Κορμού Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) - Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ: (στόχος: 2.640). Επαγόμενες επενδύσεις: 375,3 εκ. (στόχος: 372) 3. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας 4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση ΤΠΕ Ανάπτυξη, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των υποδομών τουρισμού Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην προσχολική, α βάθμια, β βάθμια και γ' βάθμια εκπαίδευση Προμήθεια εξοπλισμού Δ. Κορμού: Αριθμός έργων τουρισμού: 16 (στόχος: 373) Σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται: 810 (στόχος: 595) Δ. Κορμού Αριθμός ωφελούμενων μαθητών: (στόχος: ): Δ. Κορμού: Αριθμός Έργων Εκπαίδευσης: 107 (στόχος: 92) 5. Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης 02, 04,07, Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Επιχειρηματικά σχέδια μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Ενίσχυση νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΤΑ Δ.Κορμού: Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης: 3,4 (στόχος: 3) 6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης. 10, 11,12, 13,14, Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ Ενίσχυση εξοπλισμού (ΕΤΠΑ) Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE στην περιοχή της Ψηφιακής Σύγκλισης Ενίσχυση δομών υποστήριξης επιχειρήσεων ΤΠΕ Ψηφιακές υπηρεσίες προς φορείς (Υπουργεία, Δήμοι) Δ. Κορμού: Αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας: 214 (στόχος: 202) Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις: Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία: 651 (στόχος: 600) 7. Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων 8. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση 9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 77, Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

75 Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΚΘΠ ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ 8 ΑΠ 9 ΑΠ 10 ΣΥΝΟΛΟ Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι Κυριότερες κατηγορίες πράξεων / υλοποιηθείσες και σε εξέλιξη δράσεις [ονομαστικά] Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορμού που σημειώνουν φυσική πρόοδο 10. Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης & φροντίδας Επέκταση-ανάπτυξη -αναβάθμιση υποδομών στην α, β' βάθμια και γ' βάθμια φροντίδα υγείας Αναβάθμιση υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού φορέων παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας και δράσεις προάσπισης της δημόσιας υγείας Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται - αναβαθμίζονται: (στόχος: 2.250) Δ. Κορμού: Αριθμός έργων τομέα Υγείας: 64 (στόχος: 49) 11. Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη απασχόληση-κοινωνική συνοχή). 12. Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης 13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας 22,23, Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου & επαρχιακών οδών & περιφερειακών και τοπικών οδών Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθμιση λιμενικών υποδομών Δ. Κορμού: Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων: (στόχος: 330) Δ. Κορμού: Αριθμός έργων τομέα μεταφορών: 108 (στόχος: 97) Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται: 19 (στόχος: 12) 14. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία 33, Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας Οικίες που αναβαθμίζονται ενεργειακά: 696 (στόχος: 500) Eγκατεστημένη ενεργειακή ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW): 18,61 (στόχος: 17) 15. Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος 44,45,46, 47,51, 53,54, Αναβάθμιση,Επέκταση & Κατασκευή νέων EEΛ Κατασκευή & αναβάθμιση εγκατ. Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Έργα προστασίας & ολοκληρωμ. διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιμου νερού Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση Εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Εκσυγχρονισμός / αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Έργα πρόληψης και διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου ύδρευσης Έργα πρόληψης, προστασίας,, ανάδειξης επιλεγμένων προστατευόμενων περιοχών Προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής αντισεισμικής προστασίας και εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών Εκπόνηση μελετών για κλιματική αλλαγή Ανάπλαση τουριστικών περιοχών Δ. Κορμού: Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων: 41 (στόχος: 9) Δ. Κορμού: Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων: (στόχος: ) Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ): 39 (στόχος: 17) Δ. Κορμού: Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων: (στόχος: ) 16. Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

76 Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ ΚΘΠ ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ 8 ΑΠ 9 ΑΠ 10 ΣΥΝΟΛΟ Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι Κυριότερες κατηγορίες πράξεων / υλοποιηθείσες και σε εξέλιξη δράσεις [ονομαστικά] Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορμού που σημειώνουν φυσική πρόοδο 17. Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 58, 59, 60, Αποκατάσταση Μνημείων Ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού Ειδικές δράσεις εξισορρόπησης πρόσθετου κόστους (που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόμενους με το με μέγεθος της αγοράς Μνημεία Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται: 149 (στόχος: 80) Χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής 18. Βιώσιμη αστική ανάπτυξη Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

77 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. Χρηματοδοτική συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής (Κοινοτική Συνδρομή Ενταγμένων Έργων) ΚΣΚΓ ΚΘΠ Καν. 1828/06 (1) ΑΠ 1 ΑΠ 2 ΑΠ 3 ΑΠ 4 ΑΠ 5 ΑΠ 6 ΑΠ 7 ΑΠ 8 ΑΠ 9 ΑΠ 10 ΑΠ 11 ΑΠ 12 ΣΥΝΟΛΟ Σχετικές κατηγορίες πράξεων ενταγμένων έργων [τίτλος] Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση 10, 22, 23, 30, 33, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 79, Βελτίωση/ κατασκευή / αναβάθμιση / ολοκλήρωση εθνικών, επαρχιακών, περιφερειακών και τοπικών οδών Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιμου νερού Έργα πρόληψης, προστασίας,, ανάδειξης επιλεγμένων προστατευόμενων περιοχών Αποκατάσταση Μνημείων Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην προσχολική, α βάθμια, β βάθμια και γ'βάθμια εκπαίδευση Επέκταση-ανάπτυξη -αναβάθμιση υποδομών στη β'βάθμια και γ'βάθμια φροντίδα υγείας Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη 02,04, 05, 06, 07, 08, 09,11, 12,13,14, Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας Σύσταση Ταμείου ΕΛΤΕπ ΜΜΕ Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JEREMIE Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα Ενίσχυση δομών υποστήριξης επιχειρήσεων ΤΠΕ Ψηφιακές υπηρεσίες προς φορείς (Υπουργεία, Δήμοι) Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας Δημιουργία ενίσχυση δομών υποστήριξης επιχειρήσεων Η Εδαφική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής 57, Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση ΤΠΕ Τεχνική βοήθεια 85, Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Ε.Π. για την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των Ε.Π. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση ΣΥΝΟΛΟ (1) Η συνεισφορά των κωδικών θέματος προτεραιότητας στις ΚΣΚΓ δίνεται με βάση το COM(2010)110 τελικό «Πολιτική για τη συνοχή. Στρατηγική έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων » Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

78 2.2. Συνεισφορά του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Στο ΕΠΜ δίνεται προτεραιότητα σε πέντε τομείς - όπως προκύπτουν από τους πέντε κυρίαρχους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - στο πλαίσιο των οποίων προτείνονται τα σημαντικότερα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων: 1. Απασχόληση 2. Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 3. Περιβάλλον 4. Εκπαίδευση 5. Καταπολέμηση της φτώχειας 1. Το ΕΠ ΚΝΑ συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου στον τομέα της Απασχόλησης, κυρίως ενισχύοντας άμεσα και έμμεσα - μέσω κοινωνικών υποδομών - την απασχόληση των γυναικών και των νέων. Σχετικές δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων: ΘΠ 08/Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις ΘΠ 77/Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών ΘΠ 79/Άλλες κοινωνικές υποδομές 2. Όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων στον τομέα της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το ΕΠ ΚΝΑ συμβάλλει μέσω δράσεων ενίσχυσης υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ενίσχυσης νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΤΑ, προώθησης της συνεργασίας παραγωγικών φορέων με φορείς Ε&ΤΑ και της διεθνούς συνεργασίας στην Έρευνα και Τεχνολογία, δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (spin off και spin out), κουπονιών καινοτομίας κ.ά. στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων: ΘΠ 02/Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριμένες τεχνολογίες, ΘΠ 04/Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων), ΘΠ 07/Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.), ΘΠ 09/Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜ 3. Οι στόχοι που τίθενται στο ΕΠΜ στον τομέα του περιβάλλοντος αφορούν κυρίως σε ενεργειακή εξοικονόμηση μεγάλης κλίμακας, αυξανόμενη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, εισαγωγή βιοκαυσίμων κλπ. Το ΕΠ ΚΝΑ συμβάλλει σε μικρό βαθμό μέσω υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων: ΘΠ 06/ Συνδρομή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση & χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών) ΘΠ 43 / Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας, Στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας οι στόχοι που τίθενται Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

79 μπορούν να υλοποιηθούν μέσω δράσεων ΕΚΤ και δεν αφορούν σε δράσεις των ΠΕΠ Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας Στον Πίνακα 2.3 παρουσιάζεται η συμβολή του ΕΠ έως το έτος αναφοράς (2012) στους εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (earmarking). Αποτυπώνονται ανά Στόχο: οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) και το σύνολο της κοινοτικής συνδρομής των ενταγμένων έργων, που συμβάλλουν στην ατζέντα της Λισσαβόνας προγραμματικά στοιχεία για τη χρηματοδοτική συμβολή στην ατζέντα της Λισσαβόνας. ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 Συμβολή του ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» στους εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (earmarking) Εθνικοί στόχοι ΕΣΠΑ για το earmarking Συνεισφορά του ΠΕΠ Στόχος Κοινοτική Συνδρομή Ποσοστό Συνολικής Συνδρομής ΕΣΠΑ Κωδικοί θέματος προτεραιότητας του ΠΕΠ που συμβάλλουν στο earmarking Σύνολο Κοινοτικής Συνδρομής (earmarked) κωδικών* θέματος Προτεραιότηταςτου εγκεκριμένου ΠΕΠ (σύμφωνα με κείμενο αρχικού σχεδιασμού) Σύνολο Κοινοτικής Συνδρομής ενταγμένων έργων (earmarked) κωδικών * θέματος Προτεραιότητας του ΠΕΠ (1) (2) (3) (4) (5) (6) Σύγκλιση εκ ευρώ 61,9% 02, 08, 30, Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση 426 εκ. ευρώ 67% 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 43, * με βάση τους κωδικούς ΘΠ που συμβάλλουν στη Στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V του ΕΣΠΑ Συνεισφορά Προγράμματος στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η οποία αποτελεί Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική και Κατεύθυνση με επίπτωση και συνάφεια με τις παρεμβάσεις του ΕΠ («Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»). Πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινητοποίησης του δυναμικού καινοτομίας και προώθησης της έξυπνης ανάπτυξης, ώστε να μπορέσουν οι χώρες της Ευρώπης, λειτουργώντας αποκεντρωτικά και σε επίπεδο περιφερειών, να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες για την καινοτομία, την έρευνα και την εκπαίδευση, προκειμένου να ενισχύσουν ουσιαστικά την ανάπτυξη, να διευκολύνουν τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, και να προσανατολιστούν σε δραστηριότητες με προστιθέμενη αξία. Στο πλαίσιο αυτό, η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» εστιάζει στις ακόλουθες τρεις αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες: Ι. «Έξυπνη ανάπτυξη» της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία ΙΙ. «Βιώσιμη ανάπτυξη», προώθηση μιας αποδοτικότερης και πιο ανταγωνιστικής πράσινης οικονομίας, που θα συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

80 ΙΙΙ. «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», με απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καλλιέργεια της δημιουργικότητας και προσφορά θέσεων απασχόλησης, για την εδραίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Η ανωτέρω στρατηγική υλοποιείται στη θεσμική βάση δέκα (10) Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ευρώπη του 2020, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010, οι οποίες αντικατέστησαν τις 24 κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και τους γενικούς προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής. Οι δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας του ΕΠ, έχουν ως κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας, συμβάλλοντας, κυρίως, στις Κατευθυντήριες Γραμμές: 4 «Βελτιστοποίηση της στήριξης για Ε&Α και καινοτομία, ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης και ενεργοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας», 5 «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» και 6 «Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής βάσης». Ειδικότερα: Στην Κατευθυντήρια Γραμμή 4, συμβάλλουν οι παρεμβάσεις του τομέα Ε&ΤΑ του ΕΠ ΚΝΑ (Άξονας Προτεραιότητας 6), με τις οποίες επιδιώκεται η επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης, η ενσωμάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας, ως του κύριου παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, και η γενικότερη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, οι αναφερόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους, ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. Ως κύριες προτεραιότητές του καταγράφονται η αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στη γνώση και αριστεία και η προώθηση της καινοτομίας, της διάδοσης νέων τεχνολογιών και της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο του ΑΠ 6 υλοποιούνται 9 έργα που συμβάλλουν στην Κατευθυντήρια Γραμμή 4, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 0,3 εκατ. (στοιχεία ). Η συμβολή αυτή παρουσιάζεται σε όρους κοινοτικής συνδρομής στον Πίνακα 2.4. Στην Κατευθυντήρια Γραμμή, συμβάλλουν οι παρεμβάσεις του τομέα της ενέργειας των Αξόνων 3 και 9 του ΕΠ ΚΝΑ. Οι αναφερόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, στο πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της, της υποστήριξης της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και της ένταξης της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς. Σε ό,τι αφορά τα ποσοτικά στοιχεία των δράσεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στην κατευθυντήρια γραμμή 5, στους Άξονες 3 και 9 έχουν ενταχθεί 14 αντίστοιχα έργα, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 9 εκατ., με τις δαπάνες να ανέρχονται σε 5,4 εκατ.. Η συμβολή αυτή παρουσιάζεται σε όρους κοινοτικής συνδρομής στον Πίνακα 2.4. Στην Κατευθυντήρια Γραμμή 6, συμβάλλουν οι παρεμβάσεις άμεσης ενίσχυσης των Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

81 επιχειρήσεων, καθώς οι παρεμβάσεις βελτίωσης του θεσμικού περιβάλλοντος του Άξονα 6. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις άμεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, στην αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της χώρας, στην αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και στη γενική ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας που καλύπτονται από το Πρόγραμμα. Στην Κατευθυντήρια Γραμμή 6 συμβάλλουν και οι επιμέρους παρεμβάσεις, που συνδέονται με τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δομών, υποδομών, μηχανισμών και εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή (π.χ. έργα που αφορούν σε ενίσχυση εποπτείας αγοράς, υποδομών ποιότητας, ενεργειών προώθησης της προστασίας καταναλωτή κλπ), καθώς και οι σχετικές με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία παρεμβάσεις, μέσω των οποίων υποστηρίζεται η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αφορούν στους τομείς Βιομηχανίας, Τουρισμού, Εμπορίου και Καταναλωτή και συμβάλλουν στη «Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής βάσης». Σε ό,τι αφορά τα ποσοτικά στοιχεία συμβολής των δράσεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας του ΕΠ στην Κατευθυντήρια Γραμμή 6, στον Άξονα 6 του ΕΠ έχουν ενταχθεί 189 έργα ΔΔ 27,5 εκατ. και με δαπάνες 17,2 εκατ.. Στον ακόλουθο Πίνακα 2.4 αποτυπώνεται η χρηματοδοτική συμβολή (Κοινοτική Συνδρομή) των δράσεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στο ΕΠ σε όρους εντάξεων και δαπανών στην επίτευξη των Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την «Ευρώπη 2020». ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 Ποσοτική συμβολή των δράσεων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας του ΕΠ στiς Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ευρώπη 2020 Κατευθυντήρια Γραμμή ΑΠ Κοινοτική Συνδρομή (εντάξεις) Κοινοτική Συνδρομή (δαπάνες) ΚΓ 4. Βελτιστοποίηση της στήριξης για Ε&Α και καινοτομία, ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης και ενεργοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας ΚΓ 5. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ΚΓ 6. Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής βάσης , , , , , , ,00 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Το Κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει ανάλυση της φυσικής και οικονομικής προόδου για κάθε Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», παρουσιάζοντας και στοιχεία για τους σχετικούς δείκτες. Σε όσους Άξονες έχει γίνει αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, περιλαμβάνεται σχετικό διακριτό υποκεφάλαιο. Επίσης αναφέρονται ενδεχόμενα προβλήματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του κάθε Άξονα Προτεραιότητας, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 1 είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της Περιφέρειας Κρήτης. Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Άξονα. Σύμφωνα με το τροποποιημένο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του ΑΠ 1 ανέρχεται σε Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ): Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκηση ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Συνολικά, στο πλαίσιο του ΑΠ 1, μέχρι και το έτος αναφοράς (2012): έχουν εκδοθεί 8 προσκλήσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης , στις Θεματικές Προτεραιότητες (ΘΠ): 23 και 30 και στις δύο ΘΠ έχουν ενταχθεί συνολικά 53 Πράξεις συγχρημ. Δ.Δ , έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις (συγχρημ. Δ.Δ.) (63 % του ενταγμένου π/υ), έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες (συγχρημ. Δ.Δ.) και το ποσοστό απορρόφησης είναι 64,2%. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ [EΦΔ: ΕΔΑ ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ] ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣ. Δαπάνες α/α ΘΠ 1 23 ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλ. ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ Κωδ. / Ετος Έκδοσης 4/2009 Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Βελτίωση/κατασκευή/ αναβάθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών & περιφερ. τοπικών οδών Συνολική Αρ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 20/2011 Βελτίωση/κατασκευή/ αναβάθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών & περιφερ. τοπικών οδών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

83 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣ. Δαπάνες α/α ΘΠ ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλ. Κωδ. / Ετος Έκδοσης Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική Αρ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 44/2011 Βελτίωση/κατασκευή/ αναβάθμιση/ολοκλήρωση περιφερ. τοπικών οδών ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 47/2011 Βελτίωση/κατασκευή/ αναβάθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών οδών ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 48/2012 Βελτίωση/κατασκευή/ αναβάθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών οδών ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 13/2010 Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ 51/2012 Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ [EΦΔ: ΕΕΤΑΑ ΑΕ] ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣ. Δαπάνες α/α ΘΠ ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλ. Κωδ. / Ετος Έκδοσης Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική Αρ ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 19/2011 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών οδών και περιφερ. τοπικών οδών ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΚΤΕΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ 1, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ (υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης). ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολο Μεταφορές / ΑΠ 1 Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης/ [Κωδ. 1] Επίτευγμα Στόχος 10 Αφετηρία 0 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

84 Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολο Μεταφορές / ΑΠ 1 Αριθμός Έργων τομέα μεταφορών / [Κωδ. 13] Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων/ [Κωδ. 16] Επίτευγμα Στόχος 50 Αφετηρία 25 Επίτευγμα ,5 64,23 Στόχος 180 Αφετηρία 261,4 ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δείκτης / Κωδικός Δείκτη ΣΥΝΟΛΟ Εκροές Λιμένες που αναβαθμίζονται (αριθμός) / 2301] Αποτελέσματα Ποσοστό αναβάθμισης οδικού δικτύου (%) / [2019] Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) ΝΕΟΣ / [501] Επίτευγμα ,82 1,82 2 Στόχος 3 Αφετηρία 5 Επίτευγμα ,40 1,38 2,96 Στόχος 8,3 Αφετηρία 0 Επίτευγμα ,8 Στόχος 900 Αφετηρία 0 * Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 εντάσσονται έργα αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κρήτης. Ως βασικό πρόβλημα στην έγκαιρη υλοποίηση των έργων αυτών εξακολουθεί να αναφέρεται η καθυστέρηση στην συντέλεση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων, τόσο σε επίπεδο κήρυξης όσο και στο επίπεδο της εκδίκασης της τιμής μονάδας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στην απένταξη 3 έργων επαρχιακής οδοποιίας. Λόγω των περιορισμών που υφίστανται στον τραπεζικό δανεισμό των επιχειρήσεων (περιορισμένη ρευστότητα), παρουσιάζονται προβλήματα καθυστερήσεων τόσο στη φάση υπογραφής των συμβάσεων, όσο και εν συνεχεία στη φάση της υλοποίησης των έργων. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, αλλά και στην προπληρωμή των υλικών κατασκευής. Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση για την λήψη προκαταβολής με την υπογραφή της σύμβασης, αποδείχθηκε μη ελκυστική λόγω απαίτησης ισόποσης εγγυητικής. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

85 3.2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 2 είναι η βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, αλλά και η λειτουργική και χωρική διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους, με παράλληλη ενδυνάμωση της προσπελασιμότητας από και προς τις εσωτερικές ζώνες των νησιών με τα διοικητικά, οικονομικά/παραγωγικά κέντρα των νησιών, καθώς και με τις πύλες εισόδου/ εξόδου της Περιφέρειας (αεροδρόμια, λιμάνια). Ο ανωτέρω γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Άξονα. Σύμφωνα με το τροποποιημένο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ ΚΝΑ η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του ΑΠ 2 ανέρχεται σε Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων έχουν εκχωρηθεί στους εξής ΕΦΔ: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκηση ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Συνολικά, στο πλαίσιο του ΑΠ 2, μέχρι και το έτος αναφοράς (2012): έχουν εκδοθεί 13 προσκλήσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης στις Θεματικές Προτεραιότητες (ΘΠ): 22, 23 και 30. έχουν ενταχθεί συνολικά 30 Πράξεις συγχρημ. Δημόσιας Δαπάνης , εκ των οποίων 4 πράξεις, συγχρημ. Δ.Δ αφορούν σε έργα - γέφυρες από το Γ ΚΠΣ. Ο π/υ των ενταγμένων Πράξεων έχει αυξηθεί κατά 53 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις συγχρημ. Δ.Δ (36 % του ενταγμένου π/υ), αυξημένες κατά 43% σε σχέση με το προηγούμενο έτος έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες (συγχρημ. Δ.Δ.) που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 34% σε σχέση με τις πληρωμές που είχαν γίνει μέχρι το έτος 2011 Το ποσοστό απορρόφησης του Άξονα είναι 28,23%. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ [ΕΦΔ: ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ] ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣ. Δαπάνες α/α ΘΠ ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης Κωδ. / Ετος Έκδοσης Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική Αρ. ΔΔ ( ) ΔΔ ( ) 1 22 ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 03/2010 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθμιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 71/2012 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθμιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 11/2010 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών και περιφερ. τοπικών οδών ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 12/2009 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών οδών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

86 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣ. Δαπάνες α/α ΘΠ ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης Κωδ. / Ετος Έκδοσης Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική Αρ. ΔΔ ( ) ΔΔ ( ) ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 19/ / / /2010 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών οδών Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών οδών Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών και περιφερ. τοπικών οδών Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών /2012 Λιμάνι Μυτιλήνης /2010 Λιμενικά Έργα Εύδηλου Ικαρίας ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 39/2011 Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 75/2012 Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ [ΕΦΔ: ΕΕΤΑΑ Α.Ε.] ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣ. Δαπάνες α/α ΘΠ ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης Κωδ. / Ετος Έκδοσης Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική Αρ. ΔΔ ( ) ΔΔ ( ) 1 23 ΕΕΤΑΑ Α. Ε. 20/2011 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών και περιφερ. τοπικών οδών ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΚΤΕΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ 2, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ (υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης). Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

87 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολο Μεταφορές / ΑΠ 2 Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης/ [Κωδ. 1] Αριθμός Έργων τομέα μεταφορών / [Κωδ. 13] Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων/ [Κωδ. 16] Επίτευγμα Στόχος 8 Αφετηρία 0 Επίτευγμα Στόχος 25 Αφετηρία 48 Επίτευγμα ,87 9,2 Στόχος 65 Αφετηρία 110 Λοιποί Δείκτες ΕΚΡΟΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολ Εκροές Λιμένες που αναβαθμίζονται (αριθμός)- / [2301] Αποτελέσματα Ποσοστό αναβάθμισης οδικού δικτύου (%) / [2019] Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμένων επί των υφιστάμενων (%) / [2304] Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης (ισοδύν. ανθρωποέτη) / [501] Επίτευγμα Στόχος 4 Αφετηρία 9 Επίτευγμα ,14 0,14 0,67 Στόχος 4,7 Αφετηρία 9 Επίτευγμα ,1 11,1 0 Στόχος 44,4 Αφετηρία 69 Επίτευγμα ,2 Στόχος 910 Αφετηρία 0 * Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Παρουσιάσθηκαν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων απαραίτητων για την δημοπράτηση έργων και στην εκπλήρωση υποχρεώσεων αναδόχων για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, που εντάθηκαν λόγω και της οικονομικής κρίσης. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

88 3.3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Ο τρίτος Άξονας Προτεραιότητας (ΑΠ) του Προγράμματος θέτει ως γενικό στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας και της ενεργειακής επάρκειας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο γενικός αυτός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Άξονα. Σύμφωνα με το τροποποιημένο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του ΑΠ 3 ανέρχεται σε Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής ΕΦΔ: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς ενέργειας, φυσικού πλούτου & κλιματικής αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) Συνολικά, στο πλαίσιο του ΑΠ 3, μέχρι και το έτος αναφοράς (2012): Έχουν εκδοθεί 17 προσκλήσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης στις ΘΠ: 22, 23, 30, 33, 34, 43 και 81 έχουν ενταχθεί συνολικά 23 πράξεις συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης στις ΘΠ: 22, 23, 30, 33, 43 έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις συγχρημ. Δ.Δ (60,7 % του ενταγμένου π/υ) έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες (συγχρημ. Δ.Δ.) και το ποσοστό απορρόφησης είναι 65,79 %. Αναλυτικά ανά ΕΦΔ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ [ΕΦΔ: ΕΔA ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ] ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣ. Δαπάνες α/α ΘΠ ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης Κωδ. / Ετος Έκδοσης Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική ΔΔ ( ) Αρ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 24/2010 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθμιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18/2011 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών και περιφερ. τοπικών οδών ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 48/2012 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών και περιφερ. τοπικών οδών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

89 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣ. Δαπάνες α/α ΘΠ ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης Κωδ. / Ετος Έκδοσης Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική ΔΔ ( ) Αρ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 50/2012 Βελτίωση/κατασκευή/αναβ άθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών και περιφερ. τοπικών οδών ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6/2010 Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών ΕΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 19/2012 Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ [ΕΦΔ: ΕΥΔ ΕΠΑE] ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣ. Δαπάνες α/α ΘΠ ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλ. Κωδ. / Ετος Έκδοσης Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική Αρ ΕΥΔ ΕΠΑΕ 42/ ΕΥΔ ΕΠΑΕ 57/2010 Δράσεις υποστήριξης φορέων του ενεργειακού τομέα Εγκατάσταση Συστ. Τηλεμ. Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης ΕΥΔ ΕΠΑΕ 43/ ΕΥΔ ΕΠΑΕ 90/2011 Υποβρύχια διασύνδεση Κω Καλύμνου Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης (ΥΤ)* ΕΥΔ ΕΠΑΕ 27/ ΕΥΔ ΕΠΑΕ 34/ ΕΥΔ ΕΠΑΕ 53/2010 Αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας (ΟΧΕ) και των ΑΠΕ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ** ΕΥΔ ΕΠΑΕ 70/2011 Εξοικονομώ κατ Οίκον Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

90 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣ. Δαπάνες α/α ΘΠ ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλ. Κωδ. / Ετος Έκδοσης Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική Αρ ΕΥΔ ΕΠΑΕ 105Α/ 2012 Προώθηση της αξιοποίησης του φυσικού πλούτου (υδρογονάνθρακες) ΣΥΝΟΛΟ * Πρόσκληση για «Μεγάλο Έργο» (βλ. & 4.4) **Χρηματοδοτικό Εργαλείο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ [ΕΦΔ: ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ και ΚΑΠΕ] ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣ. Δαπάνες α/α ΘΠ ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης Κωδ. / Ετος Έκδοσης Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική ΔΔ ( ) Αρ ΕΥΣΕΔ ΕΝΚΑ & ΚΑΠΕ/ ΥΠΕΚΑ* ΥΠΕΚΑ01 /2009 Δράση Εξοικονόμησης της ενέργειας από τους ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΤΑ) ΣΥΝΟΛΟ *Εκχώρηση από ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ [ΕΦΔ: ΕΕΤΑΑ ΑΕ] ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου α/α ΘΠ ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης Κωδ. / Ετος Έκδοσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης Συνολική ΔΔ ( ) Αρ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣ. Δαπάνες 1 23 ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 22/2011 Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμ ιση/ολοκλήρωση επαρχιακών και περιφερ. τοπικών οδών ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΚΤΕΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ 3, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ (υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης). ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολο Μεταφορές / ΑΠ 3 Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης/ [Κωδ. 1] Επίτευγμα Στόχος 12 Αφετηρία 0 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

91 Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολο Μεταφορές / ΑΠ 3 Αριθμός Έργων τομέα μεταφορών / [Κωδ. 13] Επίτευγμα Στόχος 10 Αφετηρία 45 Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων/ [Κωδ. 16] Επίτευγμα ,5 Στόχος 40 Αφετηρία 175 Λοιποί Δείκτες ΕΚΡΟΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Δείκτης / Κωδικός Δείκτη ΣΥΝΟΛΟ Εκροές Λιμένες που αναβαθμίζονται (αριθμός)/ [2301] Μήκος υποβρύχιων καλωδίων (χιλιόμετρα) Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW) Οικίες που αναβαθμίζονται ενεργειακά (αριθμός) / [3426] Επίτευγμα ,75 2,7 2 Στόχος 3 Αφετηρία 10 Επίτευγμα Στόχος 90 Αφετηρία 87 Επίτευγμα Στόχος 17 Αφετηρία 20 Επίτευγμα Στόχος 500 Αφετηρία 0 Αποτελέσματα Αριθμός νησιών που διασυνδέονται με το ηπειρωτικό δίκτυο ενέργειας (αριθμός) Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (GWh) ΝΕΟΣ/ [3420] Μείωση εκπομπών αερίου κινδύνου (CO 2 και ισοδύν. Kt/έτος) ΝΕΟΣ/ Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης (ισοδύν. ανθρωποέτη) [501] Επίτευγμα Στόχος 6 Αφετηρία 0 Επίτευγμα ,65 Στόχος 5,5 Αφετηρία 0 Επίτευγμα ,91 Στόχος 5,4 Αφετηρία 0 Επίτευγμα ,8 Στόχος 360 Αφετηρία 0 * Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ Χρηματοδοτικά Εργαλεία Ταμείο «Εξοικονομώ Κατ Οίκον» (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) Μέσα στο έτος 2010 συστάθηκε το Ταμείο Χαρτοφυλακίου (ΚΥΑ Σύστασης Ταμείου: 31654/ΕΥΘΥ1415/ / ΦΕΚΒ 1262/6.8.10), υπεγράφη η Συμφωνία Χρηματοδότησης του Προγράμματος [4ης Αυγούστου 2010 μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου (Υ.Π.Οι.Α.Ν, ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης) και Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε] και εκδόθηκε η πρόσκληση του Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

92 Ταμείου προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία. Επίσης, με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ, ΕΤΕΑΝ, ΕΥΔ ΕΠΑΕ) διαμορφώθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος, ο οποίος εγκρίθηκε το 2011 και τροποποιήθηκε ριζικά τον Μάρτιο του 2012, βελτιώνοντας και καθιστώντας ελκυστικότερους τους όρους συμμετοχής των πολιτών στο Πρόγραμμα, με τις άμεσες ενισχύσεις να φθάνουν πλέον έως και το 70%. Τέλος, το Νοέμβρη του 2012 ορίστηκαν τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα υπαγωγής στο Πρόγραμμα άλλων κατοικιών Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Το σημαντικότερο πρόβλημα που επηρέασε την υλοποίηση των έργων του Άξονα το 2012, ήταν η αδυναμία των εργοληπτικών επιχειρήσεων να χρηματοδοτήσουν τα έργα εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας και της δυσκολίας προσφυγής σε δανεισμό. Προς αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο Ανάπτυξης με μια σειρά μέτρων προσπάθησε να συμβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. ΕΥΔ ΕΠΑΕ Μέσα στο 2012 προέκυψε η ανάγκη επανεξέτασης του συνόλου των ενεργειακών έργων υποδομής από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ (DG Comp) ως δυνάμει «κρατικές ενισχύσεις», διαδικασία που αποδείχθηκε εξαιρετικά χρονοβόρα. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

93 3.4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου του Άξονα Ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) αφορά στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, την προώθηση της καινοτομίας και την αποτελεσματική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Περιφέρεια Κρήτης. Ο ανωτέρω γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του Άξονα. Σύμφωνα με το τροποποιημένο χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ ΚΝΑ, η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του ΑΠ 4 ανέρχεται σε Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής ΕΦΔ: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Κρήτης Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ (ΕΥΣ) του ΥΠΑΑΥΜΔ για την ενεργοποίηση και υλοποίηση Πράξεων κρατικών ενισχύσεων. Η ΕΥΣ με τη σειρά της έχει εκχωρήσει τις αρμοδιότητες διαχείρισης σε Πιστωτικά Ιδρύματα. Συνολικά, στο πλαίσιο του ΑΠ 4, μέχρι και το έτος αναφοράς (2012): έχουν εκδοθεί 1 πρόσκληση στη ΘΠ 02 και 3 προκηρύξεις κρατικών ενισχύσεων στη ΘΠ 08. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη είναι έχουν ενταχθεί συνολικά Πράξεις, συγχρημ. Δημόσιας Δαπάνης έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις συγχρημ. Δ.Δ (98,7% του ενταγμένου π/υ), έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες (συγχρημ. Δ.Δ.) και το ποσοστό απορρόφησης είναι 70,80%. Η εξέλιξη του Άξονα αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν. Η αποτύπωση γίνεται ανά ΕΦΔ και με διακριτή την παρουσίαση των παρεμβάσεων εκτός κρατικών ενισχύσεων και των πράξεων κρατικών ενισχύσεων. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ [ΕΦΔ: ΕΔΑ ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ] ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣ. ΔΑΠΑΝΕΣ α/α ΘΠ Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης ΕΦΔ/ Φορέας Πρόσκλησης Κωδ. / Ετος Έκδοσης Συνολική ΔΔ ( ) Αρ Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Κρήτης 21/ ΣΥΝΟΛΟ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

94 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ [ΕΦΔ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ] ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜ. ΔΕΣΜΕΥΣ. ΔΑΠΑΝΕΣ α/α ΘΠ Τίτλος Πρόσκλησης/ Κατηγορία Πράξης ΕΦΔ/Φορ. Προκήρυξ. Κωδ. / Ετος Έκδοσης Συνολική Αρ Προκήρυξη ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα (Α', Β', Γ φάση) Πιστωτικά Ιδρύματα/ ΕΥΣ ΕΥ01 Α/Β/Γ/ η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ Πιστωτικά Ιδρύματα/ ΕΥΣ ΜΤΕΥΔ/ Προκήρυξη για την ενίσχυση επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ Πιστωτικά Ιδρύματα/ ΕΥΣ ΕΛΕΥΘ/ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΚΤΕΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των δεικτών του ΑΠ 4, με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ (υποβολή των Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης). ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρήτης ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ Δείκτης / Κωδικός Δείκτη Σύνολο Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης/ [Κωδ. 1] Επίτευγμα ,5 Στόχος Αφετηρία 0 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη / ΑΠ 4 Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης/ [Κωδ. 4] Αριθμός θέσεων εργασίας στην Ερευνα που δημιουργούνται / [Κωδ. 6] Επίτευγμα Στόχος 1 Αφετηρία 16 Επίτευγμα Στόχος 15 Αφετηρία 0 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Ιούνιος

95 Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ/ ΑΠ 4 Αριθμός έργων / [Κωδ. 7] Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν / [Κωδ. 8] Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)/ [Κωδ. 9] Επαγόμενες Επενδύσεις ( million)/ [Κωδ. 10] Τουρισμός / ΑΠ 4 Αριθμός Έργων "τουρισμός" / [Κωδ. 34], ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης 2005 Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στον τομέα του τουρισμού (μικτές, ισοδύναμες πλήρους απασχόλησης/ [Κωδ. 35] Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 220 Επίτευγμα Στόχος 150 Αφετηρία 33 Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία 682 Επίτευγμα ,8 55,3 58,8 Στόχος 160 Αφετηρία 69,8 Επίτευγμα Στόχος 500 Αφετηρία 118 Επίτευγμα Στόχος 300 Αφετηρία 0 Λοιποί Δείκτες ΕΚΡΟΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. Δείκτης / Κωδικός Δείκτη ΣΥΝΟΛΟ Εκροές Τουριστικές κλίνες που εκσυγχρονίζονται (αριθμός) ΝΕΟΣ/ [3205] Αποτελέσματα ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (%) Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της πράξης (ισοδύν. ανθρωποέτη)- ΝΕΟΣ/ [501] Επίτευγμα Στόχος Αφετηρία Επίτευγμα 0 0 0,33 1,57 2,08 0 Στόχος 2,8 Αφετηρία 0 Επίτευγμα ,2 Στόχος Αφετηρία 0 * Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο ΕΠ Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Τα προβλήματα που καταγράφονται απο την ΕΥΣ σε σχέση με τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων με ΕΦΔ τα Πιστωτικά Ιδρύματα και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, τα οποία αφορούν και στους 3 Αξονες Ψηφιακής Σύγκλισης και Επιχειρηματικότητας του ΕΠ ΚΝΑ (ΑΠ 4, 5 και 6) αναφέρονται αναλυτικά στην παράγρ της έκθεσης. Ειδ