Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4."

Transcript

1 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R 2. Στα άκρα του συστήματος όλων των αντιστατών συνδέουμε ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε = 18 V και εσωτερικής αντίστασης r = 1 Ω και το κύκλωμα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο ηλεκτρικό κύκλωμα. Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος. Να υπολογίσετε τη πολική τάση της ηλεκτρικής πηγής. Να υπολογίσετε την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει η αντίσταση R 1 σε χρόνο t = 2 min. Οι αντιστάτες με αντίσταση R 1 και R 2 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, η ισοδύναμη τους αντίσταση R 1,2 : R 1,2 = R 1 + R 2 R 1,2 = R 1,2 = 6 Ω. Παρατηρούμε ότι η R 1,2 αντίσταση είναι μεγαλύτερη και από την μεγαλύτερη από τις R 1 και R 2 αντιστάσεις. Οι αντιστάτες με αντίσταση R 1,2 και R 3 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα, η ισοδύναμη τους αντίσταση R ολ : 1 / R ολ = (1 / R 1,2 ) + (1 / R 3 ) 1 / R ολ = (1 / 6) + (1 / 3) 1 / R ολ = 3 / 6 R ολ = 6 / 3 R ολ = 2 Ω. Παρατηρούμε ότι η ολική αντίσταση R ολ είναι μικρότερη και από την μικρότερη από τις R 1,2 και R 3 αντιστάσεις. Ο νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι = Ε / (R ολ + r) I = 18 / (2 + 1) I = 6 A. Η πολική τάση της πηγής : V π = Ε Ι r V π = V π = 12 Volt. O νόμος του Ohm στον R 3 αντιστάτη : Ι 3 = V π / R 3 Ι 3 = 12 / 3 Ι 3 = 4 Α. 1ος κανόνας του Kirchhoff σε ένα από τους δύο κόμβους του κυκλώματος : Ι = Ι 1 + Ι 3 Ι 1 = Ι Ι 3 Ι 1 = 6 4 Ι 1 = 2 Α. H ηλεκτρική ενέργεια γίνεται εξ ολοκλήρου θερμότητα στον αντιστάτη R 1 : Q 1 = I 1 ² R 1 t Q 1 = 2² 2 (2 60) Q 1 = 960 joule. 2) Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος η ηλεκτρική πηγή έχει τάση V = 24 V και οι αντιστάτες έχουν αντιστάσεις R 1 = 8 Ω, R 2 = 24 Ω και R 3 = 6 Ω αντίστοιχα. Να υπολογίσετε:

2 την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος. την ηλεκτρική τάση στα άκρα της R 3. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R 2. το ποσό της θερμότητας που προκύπτει από τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας στον αντιστάτη R 1, σε 20 min. Οι αντιστάτες με αντίσταση R 1 και R 2 είναι παράλληλα συνδεδεμένοι, η ισοδύναμη τους αντίσταση : 1 / R 1,2 = (1 / R 1 ) + (1 / R 2 ) 1 / R 1,2 = (1 / 8) + (1 / 24) 1 / R 1,2 = 4 / 24 R 1,2 = 6 Ω. Οι αντιστάτες με αντίσταση R 1,2 και R 3 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, η ισοδύναμη τους αντίσταση : R ολ = R 1,2 + R 3 R ολ = R ολ = 12 Ω. Νόμος του Ohm σε όλο το κύκλωμα : Ι = V / R ολ Ι = 24 / 12 Ι = 2 A. Νόμος του Ohm στον αντιστάτη R 3 : Ι = V 3 / R 3 V 3 = Ι R 3 V 3 = 2 6 V 3 = 12 Volt. Iσχύει : V = V 1 + V 3 V 1 = V V 3 V 1 = V 1 = 12 Volt. Οι αντιστάτες με αντίσταση R 1 και R 2 είναι παράλληλα συνδεδεμένοι, άρα έχουν την ίδια τάση στα άκρα τους : V 2 = V 1 V 2 = 12 Volt. Νόμος του Ohm στον αντιστάτη R 2 : I 2 = V 2 / R 2 I 2 = 12 / 24 I 2 = ½ A. 1ος κανόνας του kirchhoff στο κόμβο Α (ή Β) : (ο 1ος κανόνας του kirchhoff είναι μια άλλη έκφραση της αρχής διατήρησης του φορτίου) Ι = I 1 + I 2 I 1 = Ι I 2 I 1 = 2 ½ I 1 = 3 / 2 I 1 = 1,5 Α. Το ποσό της θερμότητας Q 1 (θερμότητα joule) που εκλύεται στον αντιστάτη R 1 : Q 1 = I 1 ² R 1 t Q 1 = 1,5² Q 1 = joule. 3) Από ένα ομογενές μεταλλικό σύρμα σταθερού εμβαδού διατομής και μεγάλου μήκους, κόβουμε τρία σύρματα (1), (2), (3) με μήκη L 1 = L, L 2 = 2 L και L 3 = L αντίστοιχα. Συνδέουμε παράλληλα τα σύρματα (1) και (2), το σύρμα (3) σε σειρά με το σύστημα των (1) και (2) και στα άκρα του συστήματος των τριών συρμάτων συνδέουμε ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεργετικής δύναμης E = 18 V και εσωτερικής αντίστασης r = 1Ω. Εάν το σύρμα (1) διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I 1 = 2 Α, να υπολογίσετε: Την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το σύρμα (2). Τη πολική τάση της ηλεκτρικής πηγής. Τις τιμές των αντιστάσεων R 1, R 2 και R 3 των συρμάτων αντίστοιχα. Την ισχύ που καταναλώνει ο αντιστάτης αντίστασης R 3. H αντίσταση εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αντιστάτη : R = ρ (l / S). Η αντίσταση του αντιστάτη (1), είναι : R 1 = ρ (L / S). Η αντίσταση του αντιστάτη (2), είναι : R 2 = ρ (2 L / S). Η αντίσταση του αντιστάτη (3), είναι : R 3 = ρ (L / S). Άρα : R 2 / R 1 = (ρ (2 L / S)) / (ρ (L / S)) R 2 / R 1 = 2 R 2 = 2 R 1. R 3 / R 1 = (ρ (L / S)) / (ρ (L / S)) R 3 / R 1 = 1 R 3 = R 1.

3 Οι αντιστάτες R 2 και R 1 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα άρα έχουν την ίδια τάση V 1. Ο νόμος του Ohm στην αντίσταση R 2 : Ι 2 = V 1 / R 2 (Ι). Ο νόμος του Ohm στην αντίσταση R 1 : Ι 1 = V 1 / R 1 (ΙΙ). Διαιρούμε κατά μέλη τις σχέσεις (Ι) και (ΙΙ) : (Ι) / (ΙΙ) Ι 2 / Ι 1 = (V 1 / R 2 ) / (V 1 / R 1 ) Ι 2 / Ι 1 = R 1 / R 2 Ι 2 / Ι 1 = R 1 / (2 R 1 ) Ι 2 / Ι 1 = ½ Ι 2 = Ι 1 / 2 Ι 2 = 2 / 2 Ι 2 = 1 Α. 1ος κανόνας του kirchhoff, σε ένα από τους δύο κόμβους του κυκλώματος : Ι = Ι 1 + Ι 2 Ι = Ι = 3 Α. Η πολική τάση της πηγής, δίνεται από την σχέση : V π = Ε I r V π = V π = 15 Volt. Οι αντιστάτες με αντίσταση R 1 και R 2 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα, η ισοδύναμη τους αντίσταση R 1,2 είναι : 1 / R 1,2 = (1 / R 1 ) + (1 / R 2 ) 1 / R 1,2 = (1 / R 1 ) + (1 / (2 R 1 )) 1 / R 1,2 = 3 / (2 R 1 ) R 1,2 = 2 R 1 / 3. Οι αντιστάτες με αντίσταση R 1,2 και R 3 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, η ισοδύναμη τους αντίσταση R ολ είναι : R ολ = R 1,2 + R 3 R ολ = (2 R 1 / 3) + R 1 R ολ = (5 R 1 / 3). Ο νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα είναι : Ι = Ε / (R ολ + r) R ολ + r = E / I R ολ = (E / I) r R ολ = (18 / 3) 1 R ολ = 5 Ω. R ολ = (5 R 1 / 3) R 1 = 3 R ολ / 5 R 1 = 3 5 / 5 R 1 = 3 Ω. Άρα R 3 = R 1 = 3 Ω και R 2 = 2 R 1 R 2 = 2 3 R 2 = 6 Ω. Η θερμική ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης R 3 είναι : Ρ 3 = Ι² R 3 Ρ 3 = 3² 3 Ρ 3 = 27 Watt. 4) Στο πιο κάτω κύκλωμα ο λαμπτήρας Λ φέρει ενδείξεις κανονικής λειτουργίας 10 V / 20 W και οι αντιστάσεις των αντιστατών είναι R 1 = 1 Ω, R 2 = 3 Ω, R 3 = 4 Ω. Θεωρούμε ότι: η ηλεκτρική πηγή έχει μηδενική εσωτερική αντίσταση, οι αγωγοί σύνδεσης έχουν μηδενικές αντιστάσεις, ενώ ο λαμπτήρας συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης.

4 Να υπολογίσετε: Την αντίσταση του λαμπτήρα R Λ. Τη συνολική αντίσταση του κυκλώματος. Τις εντάσεις των ηλεκτρικών ρευμάτων που διαρρέουν τις αντιστάσεις του κυκλώματος αν δίνεται ότι E = 18 V. Τη τιμή που θα έπρεπε να έχει η ΗΕΔ της πηγής για να λειτουργεί κανονικά ο λαμπτήρας. Η ισχύς κανονικής λειτουργίας του λαμπτήρα : Ρ Λ = V Λ ² / R Λ R Λ = V Λ ² / Ρ Λ R Λ = 10² / 20 R Λ = 5 Ω. Το ρεύμα κανονικής λειτουργίας του λαμπτήρα : Ρ Λ = V Λ Ι κ Ι κ = Ρ Λ / V Λ Ι κ = 20 / 10 Ι κ = 2 Α. Οι αντιστάτες R 1 και R Λ είναι συνδεδεμένοι σε σειρά : R 1,Λ = R 1 + R Λ R 1,Λ = R 1,Λ = 6 Ω. Οι αντιστάτες R 1.Λ και R 2 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα : 1 / R 1,Λ,2 = (1 / R 1.Λ ) + (1 / R 2 ) 1 / R 1,Λ,2 = (1 / 6) + (1 / 3) 1 / R 1,Λ,2 = 3 / 6 R 1,Λ,2 = 6 / 3 R 1,Λ,2 = 2 Ω. Οι αντιστάτες R 1.Λ,2 και R 3 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά : R ολ = R 1.Λ,2 + R 3 R ολ = R ολ = 6 Ω. Αυτή είναι η συνολική ή ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος. Ο νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα (μας δίνεται r = 0) : Ι = Ε / R ολ Ι = 18 / 6 Ι = 3 Α. Ο νόμος του Ohm στον αντιστάτη R 3 : Ι = V 3 / R 3 V 3 = I R 3 V 3 = 3 4 V 3 = 12 Volt. Ισχύει : Ε = V 3 + V 2 V 2 = Ε V 3 V 2 = V 2 = 6 Volt. Ο νόμος του Ohm στον αντιστάτη R 2 : Ι 2 = V 2 / R 2 Ι 2 = 6 / 3 Ι 2 = 2 A. 1ος κανόνας του kirchhoff : (άλλη έκφραση της αρχής διατήρησης του φορτίου) Ι = Ι 1 + Ι 2 Ι 1 = Ι Ι 2 Ι 1 = 3 2 Ι 1 = 1 Α. Για να λειτουργεί κανονικά ο λαμπτήρας θα έπρεπε να τον διαρρέει Ι κ = 2 Α.

5 Η τάση στα άκρα του αντιστάτη R 1,Λ, από τον νόμο του Ohm : Ι κ = V 2 / R 1,Λ V 2 = Ι κ R 1,Λ V 2 = 2 6 V 2 = 12 Volt. Νόμος του Ohm στον αντιστάτη R 2 : Ι 2 = V 2 / R 2 Ι 2 = 12 / 3 Ι 2 = 4 Α. 1ος κανόνας του kirchhoff : (άλλη έκφραση της αρχής διατήρησης του φορτίου) Ι = Ι κ + Ι 2 Ι = Ι = 6 Α. Ο νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα (μας δίνεται r = 0) : Ι = Ε / R ολ Ε = Ι R ολ Ε = 6 6 Ε = 36 Volt. 5) Η χαρακτηριστική καμπύλη μιας ηλεκτρικής πηγής, φαίνεται στο διάγραμμα του σχήματος. Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε και την εσωτερική αντίσταση r της πηγής. Με αυτή την ηλεκτρική πηγή τροφοδοτείται το σύστημα δύο αντιστατών με αντιστάσεις R 1 = 36 Ω και R 2 = 12 Ω, που έχουν συνδεθεί σε σειρά, όπως φαίνεται στο κύκλωμα του σχήματος. Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και την τάση στα άκρα του αντιστάτη R 2. Να υπολογίσετε τον λόγο Ρ εξωτ. / Ρ πηγ. όπου Ρ εξωτ. είναι η ισχύς που παρέχει η πηγή στο σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R 2 και Ρ πηγ η συνολική ισχύς που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα. Διαθέτουμε λαμπάκι Λ με συνθήκες κανονικής λειτουργίας Ρ κ = 1,5 W και V κ = 3V. Συνδέουμε το λαμπάκι παράλληλα στην R 2. Θεωρούμε ότι το λαμπάκι συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης Να ελέγξετε αν το λαμπάκι θα λειτουργήσει κανονικά. Η γραφική παράσταση που μας δίνεται λέγεται χαρακτηριστική καμπύλη της πηγής, μας δίνει την πολική τάση της πηγής σε συνάρτηση με το ηλεκτρικό ρεύμα, την γραφική παράσταση της σχέσης V π = Ε Ι r, που η γενικότερη της μορφή είναι η παρακάτω :

6 Όπου Ε είναι η ΗΕΔ η ηλεκτρεγερτικής δύναμης της πηγής. Όπου Ι βρ = Ε / r είναι το ρεύμα βραχυκύκλωσης. Συγκρίνοντας τα δύο προηγούμενα διαγράμματα παίρνουμε : Ε = 12,5 Volt και Ι βρ = 6,25 Α, άρα : Ι βρ = Ε / r r = Ε / Ι βρ r = 12,5 / 6,25 r = 2 Ω. Στο κύκλωμα που δίνεται οι R 1, R 2 διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα Ι, άρα οι αντιστάτες βρίσκονται συνδεδεμένοι κατά σειρά, η ισοδύναμη τους αντίσταση : R ολ = R 1 + R 2 R ολ = R ολ = 48 Ω. Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι = Ε / (R ολ + r) I = 12,5 / (48 + 2) I = 12,5 / 50 I = ¼ A. Νόμος του Ohm στον αντιστάτη με αντίσταση R 2 : Ι = V 2 / R 2 V 2 = I R 2 V 2 = ¼ 12 V 2 = 3 Volt. Ρ εξωτ. = I² R ολ είναι η ισχύ που παρέχει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα. Ρ πηγ. = Ε Ι είναι η ισχύ που παρέχει η πηγή σε όλο το κύκλωμα. Ρ εξωτ. / Ρ πηγ. = I² R ολ / Ε Ι Ρ εξωτ. / Ρ πηγ. = I R ολ / Ε Ρ εξωτ. / Ρ πηγ. = ¼ 48 / 12,5 Ρ εξωτ. / Ρ πηγ. = 12 / 12,5. Το λαμπάκι Λ με συνθήκες κανονικής λειτουργίας Ρ κ = 1,5 W και V κ = 3V. Μπορούμε να υπολογίσουμε το ρεύμα κανονικής λειτουργίας στο λαμπάκι : Ρ κ = V κ Ι κ Ι κ = Ρ κ / V κ Ι κ = 1,5 / 3 Ι κ = 15 / 30 Ι κ = ½ Α. Και την αντίσταση R λ που έχει το λαμπάκι : Ρ κ = V κ ² / R λ R λ = V κ ² / Ρ κ R λ = 3² / 1,5 R λ = 6 Ω. Η ισοδύναμη αντίσταση των R 2, R λ : 1 / R 2,λ = (1 / R 2 ) + (1 / R λ ) 1 / R 2,λ = (1 / 12) + (1 / 6) 1 / R 2,λ = 3 / 12 R 2,λ = 4 Ω. Οι αντιστάτες R 2,λ και R 1 είναι συνδεδεμένες σε σειρά. Η ισοδύναμη αντίσταση στο νέο κύκλωμα : R ολ = R 2,λ + R 1 R ολ = R ολ = 40 Ω.

7 Ο νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι = Ε / (R ολ + r) Ι = 12,5 / (40 + 2) Ι = 0,3 A. Νόμος του Ohm στην αντίσταση R 1 : I = V 1 / R 1 V 1 =Ι R 1 V 1 = 0,3 36 V 1 = 10,8 Volt. Η πολική τάση στα άκρα της πηγής : V π = E I r V π = 12,5 0,3 2 V π = 11,9 Volt. Iσχύει : V π = V 1 + V λ V λ = V π V 1 V λ = 11,9 10,8 V λ = 1,1 Volt. Nόμος του Ohm στο λαμπάκι : Ι λ = V λ / R λ Ι λ = 1,1 / 6 Ι λ = 0,18 Α ισχύει Ι κ = 0,5 > Ι λ = 0,18 Α, η συσκευή υπολειτουργεί. 6) Πάνω σε ηλεκτρική θερμική συσκευή αναγράφονται τα στοιχεία «20 V 80 W». Τροφοδοτούμε την παραπάνω θερμική συσκευή με ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε = 40 V και εσωτερικής αντίστασης r = 1 Ω. Θεωρούμε ότι η ηλεκτρική συσκευή συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης. Να υπολογίσετε το ρεύμα κανονικής λειτουργίας της συσκευής. Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης R 1, ενός αντιστάτη που πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά με τη συσκευή ώστε αυτή να λειτουργεί κανονικά στο κύκλωμα. Στο παραπάνω κύκλωμα, όπου μετά τη σύνδεση του αντιστάτη R 1 η συσκευή λειτουργεί κανονικά, να υπολογίσετε τη πολική τάση στα άκρα της πηγής. Να υπολογίσετε στο κύκλωμα αυτό, τη καταναλισκόμενη θερμική ισχύ στην εσωτερική αντίσταση της πηγής. Από τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας Ρ κ, V κ υπολογίζουμε το ρεύμα κανονικής λειτουργίας της θερμικής συσκευής : Ρ κ = V κ Ι κ Ι κ = Ρ κ / V κ Ι κ = 80 / 20 Ι κ = 4 Α. Από τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας Ρ κ, V κ υπολογίζουμε την αντίσταση της θερμικής συσκευής : Ρ κ = V κ ² / R Σ R Σ = V κ ² / Ρ κ R Σ = 20² / 80 R Σ = 5 Ω. Συνδέουμε σε σειρά με τη συσκευή τον αντιστάτη R 1 ώστε αυτή να λειτουργεί κανονικά στο κύκλωμα. Το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι το Ι κ, ώστε η θερμική συσκευή να λειτουργεί κανονικά στο κύκλωμα. Nόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι κ = Ε / (R ολ + r) R ολ + r = E / Ι κ R ολ = (E / Ι κ ) r R ολ = (40 / 4) 1 R ολ = 9 Ω. Οι αντιστάτες R Σ και R 1 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, η ισοδύναμη τους αντίσταση είναι : R ολ = R Σ + R 1 R 1 = R ολ R Σ R 1 = 9 5 R 1 = 4 Ω. Η πολική τάση στα άκρα της πηγής : V π = Ε Ι κ r V π = V π = 36 Volt. Η καταναλισκόμενη θερμική ισχύ στην εσωτερική αντίσταση της πηγής : Ρ r = I κ ² r Ρ r = 4² 1 Ρ r = 16 Watt. 7) Το ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος αποτελείται από τέσσερις αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, R 3 = 3 Ω, R 4 = 7 Ω και μια ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ Ε και εσωτερική αντίσταση r = 1 Ω. Η ένδειξη του αμπερομέτρου (αμελητέας αντίστασης) Α 1 είναι I 1 = 1 Α. Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος. Να υπολογίσετε την ένταση Ι 2 του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R 3. Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της πηγής.. Να υπολογίσετε το ρυθμό με τον οποίο η πηγή προσφέρει ενέργεια στο κύκλωμα (συνολική ισxύ).

8 Οι αντιστάτες R 1 και R 2 βρίσκονται συνδεδεμένοι σε σειρά : R 1,2 = R 1 + R 2 R 1,2 = R 1,2 = 6 Ω. Οι αντιστάτες R 1,2 και R 3 βρίσκονται συνδεδεμένοι παράλληλα : 1 / R 1,2,3 = (1 / R 1,2 ) + (1 / R 3 ) 1 / R 1,2,3 = (1 / 6) + (1 / 3) 1 / R 1,2,3 = 3 / 6 R 1,2,3 = 6 / 3 R 1,2,3 = 2 Ω. Οι αντιστάτες R 1,2,3 και R 4 βρίσκονται συνδεδεμένοι σε σειρά : R ολ = R 1,2,3 + R 4 R ολ = = 9 Ω. Νόμος του Ohm στη R 1,2 : Ι 1 = V 1 / R 1,2 V 1 = Ι 1 R 1,2 V 1 = 1 6 V 1 = 6 Volt. H τάση V 1 = V 2 (στα άκρα της R 1,2 ) είναι ίση με την τάση V 3 (στα άκρα της R 3 ). Νόμος του Ohm στη R 3 : Ι 2 = V 3 / R 3 Ι 2 = V 1 / R 3 Ι 2 = 6 / 3 Ι 2 = 2 Α. 1ος Kirchhoff σε ένα από τους δύο κόμβους : Ι = Ι 1 + Ι 2 Ι = Ι = 3 Α. Νόμος του Ohm στη R 4 : Ι = V 4 / R 4 V 4 = Ι R 4 V 4 = 3 7 V 4 = 21 Volt. Ισχύει : V π = V 1 + V 4 V π = V π = 27 Volt. H πολική τάση στα άκρα της πηγής : V π = Ε Ι r E = V π + Ι r E = E = 30 Volt. O ρυθμός με τον οποίο η πηγή προσφέρει ενέργεια στο κύκλωμα (συνολική ισxύ) : Ρ ολ = Ε Ι Ρ ολ = 30 3 Ρ ολ = 90 Watt. 8) Στο ηλεκτρικό κύκλωμα δίνονται: R 1 = 12 Ω και R 2 = 6 Ω. Για την ηλεκτρική πηγή του κυκλώματος δίνονται: E = 36 V και r = 1 Ω. Να βρείτε: Τη τιμή της αντίστασης R x αν γνωρίζετε ότι η ολική εξωτερική αντίσταση του κυκλώματος είναι ίση με 11 Ω. Τη πολική τάση της πηγής και τη τάση στα άκρα της αντίστασης R 1. Τη συνολική ισχύ που καταναλώνεται στο εξωτερικό κύκλωμα. Εάν η αντίσταση R 2 καταστραφεί και δεν διαρρέεται από ρεύμα, η τάση στα άκρα της αντίστασης R 1 θα είναι η ίδια με αυτήν που υπολογίσατε στο ερώτημα Δ 2 ή όχι; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Το κύκλωμα γίνεται :

9 Άρα οι αντιστάτες R 1 και R 2 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα : 1 / R 1,2 = (1 / R 1 ) + (1 / R 2 ) 1 / R 1,2 = (1 / 12) + (1 / 6) 1 / R 1,2 = 3 / 12 R 1,2 = 12 / 3 R 1,2 = 4 Ω. Οι αντιστάτες R 1,2 και R x είναι συνδεδεμένοι σε σειρά : R ολ = R 1,2 + R x R x = R ολ R 1,2 R x = 11 4 R x = 7 Ω. Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι = Ε / (R ολ + r) Ι = 36 / (11 + 1) Ι = 3 A. H πολική τάση της πηγής είναι : V π = Ε Ι r V π = V π = 33 Volt. Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι = V x / R x V x = I R x V x = 3 7 V x = 21 Volt. Αφού οι αντιστάτες R 1,2 και R x είναι συνδεδεμένοι σε σειρά : V π = V x + V 1 V 1 = V π V x V 1 = V 1 = 12 Volt. H συνολική ισχύ που καταναλώνεται στο εξωτερικό κύκλωμα : Ρ εξ = V π Ι Ρ εξ = 33 3 Ρ εξ = 99 Watt. Ή Ρ εξ = Ι² R ολ Ρ εξ = 3² 11 Ρ εξ = 99 Watt. Αφού η R 2 καταστρέφεται, τι κύκλωμα ανοίγει στη θέση της R 2. Η νέα ολική αντίσταση είναι : R ολ = R 1 + R x R ολ = R ολ = R ολ = 19 Ω. Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι = V 1 / R 1 V 1 = Ι R 1 V 1 = 1,8 12 V 1 = 21,6 Volt. Παρατηρούμε ότι η τάση δεν παραμένει η ίδια.

10 9) Μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήματος δύο αντιστατών με αντιστάσεις R 1 = 4 Ω και R 2 = 2 Ω συνδεδεμένων σε σειρά μεταξύ τους. Αν το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα έχει ένταση I = 2 Α, να βρείτε αν έχει εσωτερική αντίσταση η πηγή και αν έχει να υπολογίσετε τη τιμή της. Να βρείτε ποιος από τους δύο αντιστάτες R 1, R 2 του κυκλώματος θα καταναλώσει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια για χρονικό διάστημα λειτουργίας 2 min του κυκλώματος και ποιο θα είναι αυτό το ποσό ενέργειας. Στη συνέχεια συνδέουμε τρίτο αντιστάτη με αντίσταση R 3 = 2 Ω παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R 2. Να βρείτε τη τιμή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος με το οποίο τροφοδοτεί η πηγή το κύκλωμα. Να υπολογίστε τη τιμή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R 3. Η ολική ισχύς που παρέχεται από την πηγή σε όλο το κύκλωμα : Ρ = Ε Ι Ρ = 15 2 Ρ = 30 W. H ισοδύναμη αντίσταση των R 1, R 2 : R 1,2 = R 1 + R 2 R 1,2 = R 1,2 = 6 Ω. H ισχύς που παρέχει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα : Ρ εξ = Ι² R 1,2 Ρ εξ = 2² 6 Ρ εξ = 24 W. Ισχύει Ρ εξ < Ρ, άρα θα υπάρχει και άλλη αντίσταση στο κύκλωμα, η εσωτερική αντίσταση r της πηγής. Για το κύκλωμα ισχύει : Ρ = Ρ εξ + Ρ r Ρ r = Ρ Ρ εξ I² r = Ρ Ρ εξ r = (Ρ Ρ εξ ) / I² r = (30 24) / 4 r = 1,5 Ω. Η ενέργεια που καταναλώνει ο αντιστάτης R 1 είναι : W 1 = I² R 1 t. Η ενέργεια που καταναλώνει ο αντιστάτης R 2 είναι : W 2 = I² R 2 t. Διαιρούμε κατά μέλη τις παραπάνω σχέσεις : W 1 / W 2 = I² R 1 t / I² R 2 t W 1 / W 2 = R 1 / R 2 > 1 W 1 / W 2 > 1 W 1 > W 2. Η ενέργεια W 1 = I² R 1 t W 1 = 2² W 1 = 1920 joule. Oι R 1,2 και η R 3 είναι παράλληλα συνδεδεμένες :

11 (1 / R 1,2,3 ) = (1 / R 1,2 ) + (1 / R 3 ) R 1,2,3 = (R 1,2 R 3 ) / (R 1,2 + R 3 ) R 1,2,3 = 6 2 / (6 + 2) R 1,2,3 = 1,5 Ω. Νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα : Ι = Ε / (R 1,2,3 + r) Ι = 15 / (1,5 + 1,5) Ι = 5 A. Από τον νόμο του Ohm για τον αντιστάτη R 3 στο παραπάνω σχήμα έχουμε : Ι 3 = V AB / R 3 Ι 3 = Vπ / R 3 Ι 3 = (Ε Ι r) / R 3 Ι 3 = (15 7,5) / 2 Ι 3 = 3,75 A. 10) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 10 Ω και R 2 = 40 Ω συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα και το σύστημά τους συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη αντίστασης R 3 = 10 Ω. Το παραπάνω σύστημα των τριών αντιστατών συνδέεται στους πόλους ηλεκτρικής πηγής της οποίας η εσωτερική αντίσταση είναι r = 2 Ω. Το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη αντίστασης R 3 έχει ένταση 0,5 Α. Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο ηλεκτρικό κύκλωμα. Να υπολογίσετε την ηλεκτρική τάση στα άκρα του αντιστάτη αντίστασης R 3. Να υπολογίσετε την ΗΕΔ της πηγής. Να βρείτε το ρυθμό με τον οποίο δαπανάται ηλεκτρική ενέργεια (ηλεκτρική ισχύς) στον αντιστάτη αντίστασης R 1. Οι αντιστάτες R 1 και R 2 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα, η ισοδύναμη τους αντίσταση είναι : 1 / R 1,2 = (1 / R 1 ) + (1 / R 2 ) 1 / R 1,2 = (1 / 10) + (1 / 40) 1 / R 1,2 = 5 / 40 R 1,2 = 40 / 5 R 1,2 = 8 Ω. Οι αντιστάτες R 1,2 και R 3 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος : R ολ = R 1,2 + R 3 R ολ = R ολ = 18 Ω. Το ρεύμα Ι 3 που διαρρέει τον R 3 αντιστάτη είναι ίσο με το Ι και η τάση στα άκρα έστω ότι είναι η V 3, νόμος του Ohm στον αντιστάτη R 3 : I 3 = V 3 / R 3 I = V 3 / R 3 V 3 = I R 3 V 3 = ½ 10 V 3 = 5 Volt. Θα εφαρμόσουμε τον νόμο του Ohm στη R 1,2 (ισοδύναμη αντίσταση με τις R 1 και R 2 ενώ η τάση στα άκρα της R 1,2 είναι V 1 : Ι = V 1 / R 1,2 V 1 = Ι R 1,2 V 1 = ½ 8 V 1 = 4 Volt. H πολική τάση στα άκρα της πηγής συνδέεται με τις τάσεις V 1 και V 3 με την σχέση : V π = V 1 + V 3 V π = V π = 9 Volt. H πολική τάση ορίζεται : V π = Ε Ι r E = V π + Ι r E = 9 + ½ 2 E = 10 Volt. Ο νόμος του Ohm στον αντιστάτη R 1 : Ι 1 = V 1 / R 1 Ι 1 = 4 / 10 Ι 1 = 0,4 A. H ηλεκτρική ισχύς που δαπανάται στον αντιστάτη αντίστασης R 1 (και γίνεται εξ ολοκλήρου θερμότητα στον αντιστάτη) : Ρ 1 = Ι 1 ² R 1 Ρ 1 = 0,4² 10 Ρ 1 = 1,6 Watt ( = 1 joule / s).

12 11) Στο πιο κάτω κύκλωμα η ένδειξη του βολτομέτρου είναι 14 V και οι αντιστάτες έχουν αντίσταση R 1 = 5 Ω, R 2 = 3 Ω, R 3 = 6 Ω. Το βολτόμετρο και το αμπερόμετρο είναι ιδανικά όργανα. Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος. Να υπολογίσετε τη τάση στα άκρα της R 1. Να βρείτε την ένδειξη του αμπερομέτρου και τη φορά του ρεύματος που το διαρρέει. Να υπολογίσετε το ποσό της θερμότητας που προκύπτει από τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας στον αντιστάτη R 2, σε 10 min. Η εκφώνηση έχει την φράση : «το βολτόμετρο και το αμπερόμετρο είναι ιδανικά όργανα», να σχολιάσουμε ότι πάντα θα είναι ιδανικά όργανα στο επίπεδο της Β λυκείου και ότι η φράση αυτή μας δηλώνει ότι : το βολτόμετρο έχει πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση άρα το διαρρέει μηδενικό ρεύμα, ενώ το αμπερόμετρο έχει πάρα πολύ μικρή αντίσταση άρα η τάση στα άκρα του είναι αμελητέα. Οι αντιστάτες R 2 και R 3 διαρρέονται από διαφορετική τιμή της έντασης του ρεύματος άρα είναι παράλληλα συνδεδεμένοι, η ισοδύναμη τους αντίσταση είναι : 1 / R 2,3 = (1 / R 2 ) + (1 / R 3 ) 1 / R 2,3 = (1 / 3) + (1 / 6) 1 / R 2,3 = 3 / 6 R 2,3 = 2 Ω. Οι αντιστάτες R 1 και R 2,3 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, η ισοδύναμη τους αντίσταση είναι : R ολ = R 1 + R 2,3 R ολ = R ολ = 7 Ω. H τάση στα άκρα του βολτομέτρου V β είναι ίση με την τάση της πηγής V. Νόμος του Ohm σε όλο το κύκλωμα : Ι = V / R ολ I = 14 / 7 I = 2 Α. Νόμος του Ohm στη R 1 : Ι = V 1 / R 1 V 1 = I R 1 V 1 = 2 5 V 1 = 10 Volt. Ισχύει : V = V 1 + V 2 V 2 = V V 1 V 2 = V 2 = 4 Volt. Nόμος του Ohm στη R 2 : Ι 2 = V 2 / R 2 Ι 2 = 4 / 3 A. 1ος kirchhoff σε ένα από τους δύο κόμβους (τα άκρα της R 2 ) : Ι = Ι 2 + Ι 3 Ι 3 = Ι Ι 2 Ι 3 = 2 (4 / 3) Ι 3 = 2 / 3 A. To ρεύμα Ι 3 διαρρέει το αμπερόμετρο. Η θερμότητα που εκλύεται από τον αντιστάτη R 2, είναι : Q 2 = Ι 2 ² R 2 t Q 2 = (4 / 3)² Q 2 = 3200 joule.

13 12) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 4 Ω, R 2 = 4 Ω αντίστοιχα, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι παράλληλα, και ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 5 Ω είναι συνδεδεμένος σε σειρά με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R 2. Το σύστημα τροφοδοτείται από ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης E = 24 V και εσωτερικής αντίστασης r = 1 Ω. Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο ηλεκτρικό κύκλωμα. Να υπολογίσετε την ολική αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος. Να υπολογίσετε την ισχύ που παρέχει η πηγή σε όλο το κύκλωμα. Να υπολογίσετε την ηλεκτρική ισχύ της αντίστασης R 1. Οι αντιστάτες R 1 και R 2 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα, άρα η ισοδύναμη τους αντίσταση είναι : 1 / R 1,2 = (1 / R 1 ) + (1 / R 2 ) 1 / R 1,2 = (1 / 4) + (1 / 4) 1 / R 1,2 = 2 / 4 R 1,2 = 4 / 2 R 1,2 = 2 Ω. Οι αντιστάτες R 1,2 και R 3 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, άρα η ισοδύναμη τους αντίσταση είναι : R ολ = R 1,2 + R 3 R ολ = R ολ = 7 Ω. Ο νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι = Ε / (R ολ + r) Ι = 24 / (7 + 1) Ι = 3 A. H ισχύς που παρέχει η πηγή σε όλο το κύκλωμα είναι : Ρ ολ = Ε Ι Ρ ολ = 24 3 Ρ ολ = 72 W. H πολική τάση της πηγής είναι : V π = Ε Ι r V π = V π = 21 V. Ο νόμος του Ohm στον αντιστάτη R 3 είναι : Ι = V 3 / R 3 V 3 = I R 3 V 3 = 3 5 V 3 = 15 V. Ισχύει : V π = V 1 + V 3 V 1 = V π V 3 V 1 = V 1 = 6 V. H ηλεκτρική ισχύ (θερμική ισχύς) στην αντίσταση R 1 είναι : Ρ 1 = V 1 ² / R 1 Ρ 1 = 6² / 4 Ρ 1 = 36 / 4 Ρ 1 = 9 W. 13) Δύο όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R συνδέονται παράλληλα με κοινά άκρα A, Β και κατά σειρά με το σύστημα αυτό συνδέεται τρίτος αντιστάτης αντίστασης R με άκρα Β, Γ όπως στο ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος. Στα άκρα Α και Γ της συνδεσμολογίας συνδέονται οι πόλοι μιας ηλεκτρικής πηγής με ΗΕΔ Ε = 3,1 V και εσωτερική αντίσταση r = 0,5 Ω. Στον κλάδο της ηλεκτρικής πηγής έχουμε συνδέσει κατά σειρά ένα ιδανικό αμπερόμετρο το οποίο δείχνει 0,2 Α.

14 Να υπολογίσετε την ηλεκτρική τάση στους πόλους της ηλεκτρικής πηγής. Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας των τριών αντιστατών. Να σχεδιάσετε όλα τα ρεύματα του κυκλώματος σημειώνοντας σε κάθε κλάδο τη φορά του ρεύματος και να υπολογίσετε τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες του κυκλώματος. Αν σας δίνεται ότι ισχύει V ΒΓ = 2 V AB, για τις τάσεις μεταξύ των σημείων Β,Γ και Α,Β του κυκλώματος αντίστοιχα, να υπολογίσετε τις αντιστάσεις κάθε αντιστάτη του κυκλώματος. Η πολική τάση της πηγής : V Π = Ε Ι r V Π = 3,1 0,2 ½ V Π = 3 Volt. Ο νόμος του Ohm στα άκρα της ισοδύναμης αντίστασης R ολ : Ι = V Π / R ολ R ολ = V Π / I R ολ = 3 / (0,2) R ολ = 15 Ω. Οι αντιστάτες R είναι συνδεδεμένοι παράλληλα, έχουν την ίδια τάση, είναι ίδιοι, άρα διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα Ι 1. Ο 1ος κανόνας του Kirchhoff στο κόμβο Α ή Β : Ι = Ι 1 + Ι 1 Ι = 2 Ι 1 Ι 1 = Ι / 2 Ι 1 = 0,2 / 2 Ι 1 = 0,1 Α. Η πολική τάση στα άκρα της πηγής συνδέεται με τις τάσεις V ΒΓ και V AB (μας δίνεται V ΒΓ = 2 V AB ) : V Π = V ΑΒ + V ΒΓ V Π = V ΑΒ + 2 V AB V Π = 3 V AB V AB = V Π / 3 V AB = 3 / 3 V AB = 1 Volt. Nόμος του Ohm στον αντιστάτη R (σε ένα από τους δύο) : Ι 1 = V ΑΒ / R R = V ΑΒ / Ι 1 R = 1 / 0,1 R = 10 Ω. Από τον νόμο του Ohm στην R : Ι = V ΒΓ / R V ΒΓ = Ι R, και τον νόμο του Ohm στην R : Ι 1 = V ΑΒ / R V ΑΒ = Ι 1 R. Aπό την σχέση που μας δίνεται : V ΒΓ = 2 V AB Ι R = 2 Ι 1 R Ι R = 2 (Ι / 2) R R = R R = 10 Ω.

15 14) Μία ομάδα μαθητών πραγματοποίησε στο εργαστήριο της φυσικής το κύκλωμα του σχήματος προκειμένου να υπολογίσει πειραματικά την τιμή R της αντίστασης του αντιστάτη καθώς και τα στοιχεία της ηλεκτρικής πηγής, δηλαδή την ηλεκτρεγερτική της δύναμη Ε και την εσωτερική της αντίσταση r. Το βολτόμετρο και το αμπερόμετρο θεωρούνται ιδανικά. Όταν οι μαθητές είχαν ανοιχτό το διακόπτη δ η ένδειξη του βολτομέτρου ήταν 6 V. Όταν οι μαθητές είχαν κλειστό το διακόπτη δ η ένδειξη του βολτομέτρου ήταν 5 V και του αμπερομέτρου 0,5 Α. Να υπολογίσετε: Την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής καθώς και την ένδειξη του αμπερομέτρου όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός. Τη τιμή της αντίστασης R του αντιστάτη. Την εσωτερική αντίσταση της πηγής. Οι μαθητές σύνδεσαν έναν αντιστάτη αντίστασης R 1 = 40 Ω παράλληλα με τον αντιστάτη R. Σε αυτή την περίπτωση να υπολογίσετε: Την ηλεκτρική ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα στο εξωτερικό κύκλωμα σε χρόνο 100 s. Η πολική τάση της πηγής δίνεται : V π = Ε Ι r. Όταν ο διακόπτης δ είναι ανοικτός, η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι Ι = 0, το αμπερόμετρο θα έχει αυτή την ένδειξη. Άρα το βολτόμετρο που είναι συνδεδεμένο στα άκρα της πηγής μετράει : V π = Ε 0 r V π = Ε Ε = V βολ Ε = 6 Volt, την ΗΕΔ της πηγής.

16 Ο διακόπτης δ είναι κλειστός, η ένδειξη του βολτομέτρου είναι V βολ = 5 V, και του αμπερομέτρου είναι Ι = 0,5 Α. Το βολτόμετρο που είναι συνδεδεμένο στα άκρα της πηγής μετράει την πολική τάση της πηγής V π = 5 V. Νόμος του Ohm στον αντιστάτη R : I = V π / R R = V π / I R = 5 / 0,5 R = 10 Ω. Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι = Ε / (R + r) E = I (R + r) E = I R + I r I r = E I R r = (E I R) / I r = (6 ½ 10) / ½ r = 2 Ω. Συνδέουμε τον αντιστάτη R 1 παράλληλα στην R, άρα η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος R ολ : 1 / R ολ = (1 / R 1 ) + (1 / R) 1 / R ολ = 1 / / 10 1 / R ολ = 5 / 40 R ολ = 8 Ω. Αφού άλλαξε η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος θα αλλάξει και η ένταση του ρεύματος. Nόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι = Ε / (R ολ + r) Ι = 6 / (8 + 2) Ι = 0,6 A. Θα αλλάξει και η πολική τάση στα άκρα της πηγής : V π = Ε Ι r V π = 6 0,6 2 V π = 4,8 Volt. H ηλεκτρική ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα στο εξωτερικό κύκλωμα (για τον χρόνο που δίνεται, θα είναι : Q = I² R ολ t Q = 0,6² Q = 288 joule. 15) Στο σχήμα παριστάνεται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με τρεις ωμικούς αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω και R 3. Η τρίτη αντίσταση είναι αυτή ενός λαμπτήρα πυρακτώσεως, ο οποίος έχει ενδείξεις κανονικής λειτουργίας 8 V / 16 W. Η πηγή έχει ΗΕΔ E = 14 V, δεν έχει εσωτερική αντίσταση, όπως δεν έχουν αντίσταση και οι αγωγοί σύνδεσης. Θεωρούμε ότι ο λαμπτήρας συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης. Να βρείτε την αντίσταση του λαμπτήρα. Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. Να υπολογίσετε την ισχύ του λαμπτήρα στο κύκλωμα και να ελέγξετε αν αυτός λειτουργεί κανονικά.

17 Μπορούμε να βραχυκυκλώσουμε (να ενώσουμε με σύρμα αμελητέας αντίστασης) είτε τα σημεία Α και Β είτε τα σημεία Β και Γ. Σε κάθε μία από τις δύο αυτές περιπτώσεις να χαρακτηρίσετε τη λειτουργία του λαμπτήρα (υπολειτουργεί, λειτουργεί κανονικά, υπερλειτουργεί με κίνδυνο να καταστραφεί). Τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας του λαμπτήρα είναι : Ρ κ = 16 W και V κ = 8 V. H ηλεκτρική ισχύς δίνεται : Ρ κ = V κ ² / R 3 R 3 = V κ ² / Ρ κ R 3 = 8² / 16 R 3 = 4 Ω. Αφού οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, ισχύει : R ολ = R 1 + R 2 + R 3 R ολ = R ολ = 10 Ω. Εφαρμόζουμε τον νόμο του Ohm για κλειστό κύκλωμα : Ι = Ε / R ολ Ι = 14 / 10 Ι = 1,4 Α. Έστω V η τάση στα άκρα του λαμπτήρα. Νόμος του Ohm στο λαμπτήρα : I = V / R 3 V = I R 3 V = 1,4 4 V = 5,6 V, άρα ο λαμπτήρας υπολειτουργεί. Αν βραχυκυκλώσω τα Α και Β είναι σαν να μην υπάρχει στο κύκλωμα ο αντιστάτης με αντίσταση R 1. Άρα η ολική αντίσταση : R ολ = R 2 + R 3 R ολ = R ολ = 8 Ω, Ο νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : I = E / R ολ I = 14 / 8 I = 1,75 Α, Ο νόμος του Ohm στον αντιστάτη R 3 : Ι = V / R 3 V = I R 3 V = 1,75 4 V = 7 V < V κ = 8 V άρα o λαμπτήρας υπολειτουργεί. Αν βραχυκυκλώσω τα B και Γ είναι σαν να μην υπάρχει στο κύκλωμα ο αντιστάτης με αντίσταση R 2. Άρα R ολ = R 1 +R 3 R ολ = R ολ = 6 Ω, Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : I = E / R ολ Ι = 14 / 6 Ι = (7 / 3) Α, Νόμος του Ohm στον αντιστάτη R 3 : Ι = V / R V = I R 3 V = 14 V > V κ = 8 V, άρα o λαμπτήρας R 3 υπερλειτουργεί. 16) Δύο αντιστάτες (1), (2) με αντιστάσεις αντίστοιχα R 1 = 8 Ω και R 2 = 8 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι παράλληλα. Ένας τρίτος αντιστάτης (3) με αντίσταση R 3 = 7 Ω είναι συνδεδεμένος σε σειρά με ιδανικό αμπερόμετρο και με το σύστημα των δύο αντιστατών (1) και (2). Στα άκρα του συστήματος αντιστατών- αμπερομέτρου, συνδέουμε ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης E = 24 V και εσωτερικής αντίστασης r. Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο ηλεκτρικό κύκλωμα. Η ολική αντίσταση του ηλεκτρικού κυκλώματος που σχεδιάσατε, είναι 12 Ω. Να υπολογίσετε την εσωτερική αντίσταση r της ηλεκτρικής πηγής και την ένδειξη του αμπερομέτρου. Ενώ το κύκλωμα λειτουργεί, συνδέουμε ένα ιδανικό βολτόμετρο στα άκρα της ηλεκτρικής πηγής. Να βρείτε την ένδειξη του βολτομέτρου. Να υπολογίσετε το ποσό της θερμότητας που εκλύεται από τον αντιστάτη (2) σε χρονικό διάστημα 5 min.

18 Πρέπει να υπολογίσουμε την ολική αντίσταση του κυκλώματος. Οι αντιστάτες R 1 και R 2 είναι συνδεδεμένοι παράλληλα : 1 / R 1,2 = (1 / R 1 ) + (1 / R 2 ) 1 / R 1,2 = (1 / 8) + (1 / 8) (1 / R 1,2 ) = 2 / 8 R 1,2 = 4 Ω. όπου R 1,2 είναι η ισοδύναμη αντίσταση των R 1 και R 2, δηλαδή δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με τους αντιστάτες R 1 και R 2. (Η αντίσταση είναι η δυσκολία στη κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων (ελευθέρων ηλεκτρονίων στους μεταλλικούς αγωγούς). Αυτό που αποκαλούμε αντίσταση είναι ουσιαστικά το σύνολο πολλών μικροσκοπικών συγκρούσεων είτε μεταξύ τους είτε με τα ιόντα του μεταλλικού αγωγού.) Οι αντιστάτες R 1,2 και R 3 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά : R ολ = R 1,2 + R 3 R ολ = R ολ = 11 Ω. Όπου R ολ είναι η ολική (ή ισοδύναμη) αντίσταση του εξωτερικού κυκλώματος. (Εξωτερικό θεωρούμε το κύκλωμα εκτός της πηγής) Μας δίνεται ότι η ολική αντίσταση είναι 12 Ω. R ολ = R ολ + r r = R ολ R ολ r = r = 1 Ω. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το ιδανικό (με αμελητέα αντίσταση) αμπερόμετρο είναι Ι, όπως βλέπετε στο σχήμα. (Είναι εύκολο αν τοποθετηθούν οι εντάσεις των ρευμάτων στο κύκλωμα, αρκεί να σκεφτούμε ότι η συμβατική φορά του ρεύματος είναι από το + στο της πηγής. Σε κάθε κόμβο το ηλεκτρικό ρεύμα (που είναι η ροή φορτίων) διακλαδίζεται.) Ο νόμος του Ohm : I = E / (R ολ + r) I = 24 / (11 + 1) I = 2 A. Συνδέσαμε το ιδανικό (με πρακτικά πολύ μεγάλη αντίσταση, έτσι ώστε να το διαρρέει αμελητέο ρεύμα) βολτόμετρο στα άκρα της πηγής, το βολτόμετρο μετράει την πολική τάση της πηγής : V π = Ε Ι r V π = V π = 22 Volt. Νόμος του Ohm στην R 3 : Ι = V 3 / R 3 V 3 = I R 3 V 3 = 2 7 V 3 = 14 Volt. Ισχύει : V π = V 2 + V 3 V 2 = V π V 3 V 2 = V 2 = 8 Volt. Νόμος του Οhm στη R 2 : Ι 2 = V 2 / R 2 Ι 2 = 8 / 8 Ι 2 = 1 Α. To ποσό της θερμότητας (φαινόμενο joule) που εκλύεται από τον αντιστάτη (αντιστάτης είναι ο αγωγός, αντίσταση είναι η δυσκολία) με αντίσταση R 2 είναι : Q = I 2 ² R 2 t Q = (1)² 8 (5 60) Q = 2400 joule.

19 17) Στο κύκλωμα του πιο πάνω σχήματος 1 έχουμε τις αντιστάσεις R 1 = 20 Ω και R 2 = 5 Ω. Ο ηλεκτρικός λαμπτήρας Λ έχει ενδείξεις κανονικής λειτουργίας P K = 27 W και V K = 9 V και η ηλεκτρική πηγή έχει ηλεκτρεργετική δύναμη Ε και μηδενική εσωτερική αντίσταση. Στην συγκεκριμένη συνδεσμολογία ο ηλεκτρικός λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Θεωρούμε ότι ο ηλεκτρικός λαμπτήρας συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης. Να υπολογίσετε την αντίσταση του λαμπτήρα. Να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση του ηλεκτρικού κυκλώματος που εικονίζεται στο Σχήμα 1. Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της ηλεκτρικής πηγής. Παράλληλα με τον λαμπτήρα συνδέουμε αντιστάτη με αντίσταση R 3, όπως φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα 2. Τότε ο λαμπτήρας υπολειτουργεί και η ισχύς του είναι 3 W. Να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον λαμπτήρα στη συνδεσμολογία του Σχήματος 2. Στο κύκλωμα του σχήματος 1, ο λαμπτήρας να λειτουργεί κανονικά. Δίνονται οι ενδείξεις (ή συνθήκες) κανονικής λειτουργίας : Ρ κ : ισχύς κανονικής λειτουργίας και V κ : τάση κανονικής λειτουργίας (ενώ Ι κ : ρεύμα κανονικής λειτουργίας) (Στις μπαταρίες των κινητών τηλεφώνων σας μπορείτε να δείτε, ότι αναγράφεται το ρεύμα Ι κ, και η ισχύς Ρ κ ) Η ηλεκτρική ισχύς : Ρ κ = V κ Ι κ Ι κ = Ρ κ / V κ Ι κ = 27 / 9 Ι κ = 3 Α. (Δεν σας ζητάει την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά καλό θα ήταν να την υπολογίσετε, το ρεύμα κανονικής λειτουργίας θα χρησιμοποιηθεί σαν μέτρο σύγκρισης για την κανονική ή όχι λειτουργία του λαμπτήρα.) Η αντίσταση του λαμπτήρα R Λ : Ρ κ = V κ ² / R Λ R Λ = V κ ² / Ρ κ R Λ = 9² / 27 R Λ = 81 / 27 R Λ = 3 Ω. (Θα μπορούσατε να πάρετε τον νόμο του Ohm : I κ = V κ / R Λ R Λ = V κ / I κ R Λ = 9 / 3 R Λ = 3 Ω. Σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τον δικό μας τρόπο, δεδομένου ότι : Σε καθετί σωστό, υπάρχει κάτι σωστότερο.) Η ισοδύναμη (ή ολική, αλλά ο όρος ισοδύναμη πλεονεκτεί στη χρήση του) αντίσταση του κυκλώματος του σχήματος 1 : Οι R 1 και R 2 είναι συνδεδεμένες παράλληλα αφού διαρρέονται από διαφορετικό ρεύμα. Η ισοδύναμη αντίσταση R 1,2 (των R 1 και R 2 ) είναι : 1 / R 1,2 = (1 / R 1 ) + (1 / R 2 ) 1 / R 1,2 = (1 / 20) + (1 / 5) 1 / R 1,2 = 5 / 20 R 1,2 = 4 Ω. Η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος (οι αντιστάτες R 1,2 και R Λ διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα, άρα βρίσκονται σε σειρά) R ολ = R 1,2 + R Λ R ολ = R ολ = 7 Ω. Μας δίνεται ότι ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά, άρα διαρρέεται από το ρεύμα κανονικής λειτουργίας Ι κ. Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : (δίνεται η εσωτερική αντίσταση της πηγής r = 0) Ι κ = Ε / (R ολ + r) E = Ι κ (R ολ + r) E = 3 (7 + 0) E = 21 Volt. Βρισκόμαστε στο κύκλωμα του σχήματος 2. Παράλληλα με τον λαμπτήρα συνδέεται η αντίσταση R 3. Η προσθήκη έστω και μίας αντίστασης οπουδήποτε στο κύκλωμα αλλάζει την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος, άρα και το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα. Ο λαμπτήρας έχει ισχύς Ρ Λ (δεν είναι η ισχύς κανονικής λειτουργίας) και υπολειτουργεί (άρα δεν διαρρέεται από το ρεύμα κανονικής λειτουργίας Ι κ αλλά από μικρότερο Ι Λ ). Ρ Λ = Ι Λ ² R Λ Ι Λ ² = Ρ Λ / R Λ Ι Λ ² = 3 / 3 Ι Λ ² = 1 Α Ι Λ = 1 Α.

20 18) Σε ένα λαμπτήρα, που θεωρείται ωμικός αντιστάτης, αναγράφονται οι ενδείξεις κανονικής λειτουργίας 100 W / 20 V. Να υπολογίσετε τη τιμή της αντίστασης του λαμπτήρα καθώς και το ρεύμα κανονικής λειτουργίας του. Τέσσερις όμοιοι με τον παραπάνω λαμπτήρα αποτελούν τη συστοιχία του κυκλώματος που απεικονίζεται στο σχήμα, στα άκρα της οποίας συνδέεται ηλεκτρική πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε και εσωτερικής αντίστασης r = 2 Ω. Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής Ε, αν γνωρίζετε ότι οι λαμπτήρες που είναι συνδεδεμένοι σε σειρά λειτουργούν κανονικά. Να υπολογίσετε την ενέργεια που προσφέρεται από την πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα σε χρόνο t = 1 h. Να υπολογίσετε το λόγο της ισχύος της εσωτερικής αντίστασης r, προς την ισχύ που παρέχει η πηγή σε όλο το κύκλωμα. Η αντίσταση του λαμπτήρα R : Ρ Λ = V Λ ² / R R = V Λ ² / Ρ Λ R = 20² / 100 R = 4 Ω. Το ρεύμα κανονικής λειτουργίας : Ρ Λ = V Λ Ι κ Ι κ = Ρ Λ / V Λ Ι κ = 100 / 20 Ι κ = 5 Α. Οι λαμπτήρες που είναι συνδεδεμένοι σε σειρά έχουν αντίσταση : R 1,2 = R + R R 1,2 = 2 R. οι λαμπτήρες που είναι συνδεδεμένοι παράλληλα : 1 / R 3,4 = (1 / R) + (1 / R) 1 / R 3,4 = 2 / R R 3,4 = R / 2. Η ολική αντίσταση είναι : R ολ = R 1,2 + R 3,4 R ολ = 2 R + R / 2 R ολ = 5 R / 2 R ολ = 5 4 / 2 R ολ = 10 Ω. Το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι το Ι κ. Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι κ = Ε / (R ολ + r) E = Ι κ (R ολ + r) E = 5 (10 + 2) E = 60 V. Η πολική τάση V π : V π = Ε Ι κ r V π = V π = 50 V. H ενέργεια που δίνει η πηγή στο εξωτερικό κύκλωμα είναι : W ηλ = V π Ι κ t W ηλ = W ηλ = joule. Ρ r / Ρ ολ = Ι κ ² r / E I κ Ρ r / Ρ ολ = Ι κ r / E Ρ r / Ρ ολ = 5 2 / 60 Ρ r / Ρ ολ = 1 / 6.

21 19) Δίνονται οι πιο κάτω συνδεσμολογίες αντιστατών. Όλοι οι αντιστάτες είναι όμοιοι. Αν η αντίσταση του κάθε αντιστάτη έχει τιμή 3 Ω να υπολογίσετε την ισοδύναμη αντίσταση για τη κάθε συνδεσμολογία. Αν στα άκρα της κάθε συνδεσμολογίας συνδέσουμε ηλεκτρική πηγή, με ΗΕΔ Ε = 9 V και αμελητέα εσωτερική αντίσταση, να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει κάθε αντιστάτη, και για τις τρεις συνδεσμολογίες. Συνδέσαμε κάθε μια από τις παραπάνω συνδεσμολογίες με αυτή την ηλεκτρική πηγή που αναφέραμε και την αφήσαμε να λειτουργεί 200 ώρες συνεχώς. Να υπολογίσετε πόσα χρήματα θα μας στοιχίσει η κατανάλωση ενέργειας σε κάθε συνδεσμολογία, αν έχουμε υπολογίσει κόστος 0,1 / KWh με τη χρήση της παραπάνω πηγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο κύκλωμα του σχήματος (α) οι αντιστάτες R είναι παράλληλα συνδεδεμένοι : (R ολ = είναι η ολική η ισοδύναμη αντίσταση που δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με όλους τους αντιστάτες R μαζί.) 1 / R ολ,α = (1 / R + 1 / R + 1 / R) 1 / R ολ,α = 3 / R R ολ,α = R / 3 R ολ,α = 3 / 3 R ολ,α = 1 Ω. Στο κύκλωμα του σχήματος (β) οι δύο αντιστάτες R είναι σε σειρά και με τον τρίτο αντιστάτη R είναι παράλληλα συνδεδεμένοι : R 1,2 = R + R R 1,2 = 2 R, 1 / R ολ,β = (1 / (2 R)) + (1 / R) 1 / R ολ,β = 3 / (2 R) R ολ,β = 2 R / 3 R ολ,β = 2 3 / 3 R ολ,β = 2 Ω. Στο κύκλωμα του σχήματος (γ) οι δύο αντιστάτες R είναι παράλληλα συνδεδεμένοι και με τον τρίτο αντιστάτη R είναι σε σειρά : 1 / R 1,2 = (1 / R) + (1 / R) 1 / R 1,2 = 2 / R R 1,2 = R / 2. R ολ,γ = R 1,2 + R R ολ,γ = (R / 2) + R R ολ,γ = 3 R / 2 R ολ,γ = 3 3 / 2 R ολ,γ = 4,5 Ω. Συνδέουμε το κάθε κύκλωμα με την πηγή Ε και r = 0. Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα για το α : Ι α = Ε / R ολ,α Ι α = Ε / (R / 3) Ι α = 3 Ε / R Ι α = 3 9 / 3 Ι α = 9 Α. Νόμος του Ohm στο κάθε αντιστάτη από πάνω προς τα κάτω : Ι 1 = Ε / R Ι 1 = 9 / 3 Ι 1 = 3 A. Ι 2 = Ι 3 = Ι 1 = 3 A, οι αντιστάσεις είναι ίσες και η τάση ίση. Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα για το β : Ι β = Ε / R ολ,β Ι β = Ε / (2 R / 3) Ι β = 3 Ε / 2 R Ι β = 3 9 / 2 3 Ι β = 4,5 Α. Νόμος του Ohm στο πάνω τμήμα του κυκλώματος : Ι 1 = Ε / R 1,2 Ι 1 = Ε / (2 R) Ι 1 = 9 / (2 3) I 1 = 1,5 A. Νόμος του Ohm στο κάτω τμήμα του κυκλώματος : Ι 2 = Ε / R Ι 2 = Ε / R Ι 2 = 9 / 3 I 2 = 3 A. Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα για το γ : Ι γ = Ε / R ολ,γ Ι γ = Ε / (3 R / 2) Ι γ = 2 Ε / 3 R Ι γ = 2 9 / 3 3 Ι γ = 2 Α. Νόμος του Ohm στη αντίσταση R : Ι γ = V 2 / R V 2 = Ι γ R V 2 = 2 3 V 2 = 6 V. Ισχύει : E = V 1 + V 2 V 1 = E V 2 V 1 = 9 6 V 1 = 3 V. Ι 1 = V 1 / R Ι 1 = 3 / 3 Ι 1 = 1 Α. Ι 2 = V 1 / R Ι 2 = Ι 1 = 1 Α. Ορισμός της ηλεκτρικής ισχύος : Ρ ηλ = ΔW ηλ / Δt ΔW ηλ = Ρ ηλ Δt. Αν μια συσκευή καταναλώνει ένα κιλοβάτ 1 ΚW σε χρονική διάρκεια μιας ώρας 1 h, η ηλεκτρική του ενέργεια θα είναι 1 ΚWh. H ηλεκτρική ισχύς : Ρ ηλ,α = Ε Ι α Ρ ηλ,α = 9 9 Ρ ηλ,α = 81 W Ρ ηλ,α = 81 / 1000 Ρ ηλ,α = 0,081 KW.

22 Ρ ηλ,β = Ε Ι β Ρ ηλ,β = 9 4,5 Ρ ηλ,β = 40,5 W Ρ ηλ,β = 40,5 / 1000 Ρ ηλ,β = 0,04 KW. Ρ ηλ,γ = Ε Ι γ Ρ ηλ,γ = 9 2 Ρ ηλ,γ = 18 W Ρ ηλ,γ = 18 / 1000 Ρ ηλ,γ = 0,018 KW. H ηλεκτρική ενέργεια : ΔW ηλ,α = Ρ ηλ,α Δt ΔW ηλ,α = 0, ΔW ηλ,α = 16,2 KWh. ΔW ηλ,β = Ρ ηλ,β Δt ΔW ηλ,β = 0, ΔW ηλ,β = 8 KWh. ΔW ηλ,γ = Ρ ηλ,γ Δt ΔW ηλ,γ = 0, ΔW ηλ,γ = 3,6 KWh. To κόστος (Κ) υπολογίζεται με την μέθοδο των τριών : Κ α = 0,1 ΔW ηλ,α Κ α = 0,1 16,2 Κ α = 1,62. Κ β = 0,1 ΔW ηλ,β Κ β = 0,1 8 Κ β = 0,8. Κ γ = 0,1 ΔW ηλ,γ Κ γ = 0,1 3,6 Κ γ = 0,36. 20) Ένας αντιστάτης με αντίσταση 40 Ω κι ένας άλλος με αντίσταση 50 Ω, συνδέονται σε σειρά με μια ηλεκτρική πηγή συνεχούς ρεύματος. Συνδέουμε ένα αμπερόμετρο για να μετρήσει την ένταση του ρεύματος που περνάει από την αντίσταση των 40 Ω κι ένα βολτόμετρο για να μετρήσει την τάση στον αντιστάτη με αντίσταση 50 Ω. Τότε το αμπερόμετρο δίνει την ένδειξη 400 ma. Να σχεδιάσετε το παραπάνω ηλεκτρικό κύκλωμα, δείχνοντας τα όργανα μέτρησης συνδεδεμένα στις κατάλληλες θέσεις. Να υπολογίσετε τη τάση V στα άκρα του κυκλώματος και την ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνεται στο σύστημα των δύο αντιστατών. (Τα όργανα μέτρησης θεωρούνται ιδανικά). Να υπολογίσετε την ένδειξη του βολτομέτρου. Αν η εσωτερική αντίσταση της ηλεκτρικής πηγής είναι 10 Ω, να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική της δύναμη. Ο νόμος του Ohm στο εξωτερικό κύκλωμα : Ι = V / R ολ V 1 = I (R 1 + R 2 ) V 1 = V = 36 Volt. Η ηλεκτρική (θερμική) ισχύς που καταναλώνεται στους αντιστάτες : Ρ θ = Ι² R ολ Ρ θ = ( )² 90 Ρ θ = 14,4 W. Ο νόμος του Ohm στον R 2 αντιστάτη : Ι = V 2 / R 2 V 2 = I R 2 V 2 = V 2 = 20 Volt. Το βολτόμετρο μετράει την τάση (διαφορά δυναμικού) V 2 στα άκρα της R 2. Nόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι = Ε / (R ολ + r) E = I (R ολ + r) E = ( ) E = 40 Volt. 21) Συνδέουμε παράλληλα τρεις αντιστάτες με ηλεκτρικές αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, R 3 = 3 Ω αντίστοιχα. Στα άκρα της συνδεσμολογίας συνδέουμε ηλεκτρική πηγή με μηδενική εσωτερική αντίσταση και με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 30 V. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα και να υπολογίσετε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον κάθε αντιστάτη. Να υπολογίσετε τη συνολική θερμότητα που θα παραχθεί από αυτούς τους τρεις αντιστάτες σε χρονικό διάστημα 100 s. Αντικαθιστούμε τον αντιστάτη R 2 με ένα άλλο αντιστάτη αντίστασης R 4 = 2 Ω έτσι ώστε οι αντιστάτες να παραμείνουν συνδεδεμένοι παράλληλα μεταξύ τους.

23 Η συνολική θερμότητα που θα παραχθεί από το κύκλωμα σε χρονικό διάστημα 100 s, θα αυξηθεί ή θα μειωθεί σε σχέση με πριν; Δικαιολογήστε την απάντηση σας. Να σχεδιάσετε σε διάγραμμα V -Ι με βαθμολογημένους άξονες, τη χαρακτηριστική καμπύλη της προαναφερόμενης ηλεκτρικής πηγής. Οι αντιστάτες βρίσκονται παράλληλα συνδεδεμένοι : 1 / R ολ = (1 / R 1 ) + (1 / R 2 ) + (1 / R 3 ) 1 / R ολ = (1 / 2) + (1 / 4) + (1 / 3) 1 / R ολ = 13 / 12 R ολ = 12 / 13 Ω. Ο νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι = Ε / R ολ Ι = 30 / (12 / 13) Ι = 32,5 Α. Ο νόμος του Ohm στον αντιστάτη R 1 : Ι 1 = Ε / R 1 Ι 1 = 30 / 2 Ι 1 = 15 Α. Ο νόμος του Ohm στον αντιστάτη R 2 : Ι 2 = Ε / R 2 Ι 2 = 30 / 4 Ι 2 = 7,5 Α. 1ος kirchhoff σε κάθε κόμβο : Ι = Ι 1 + Ι 2 + Ι 3 Ι 3 = Ι Ι 1 Ι 2 Ι 3 = 32,5 15 7,5 Ι 3 = 10 Α. (ή με τον νόμο του Ohm στον αντιστάτη R 3 : Ι 3 = Ε / R 3 Ι 3 = 30 / 3 Ι 3 = 10 Α.) Η συνολική θερμότητα που θα παραχθεί από τους τρεις αντιστάτες με την συνδεσμολογία πριν την αλλαγή, θα είναι : Q = I² R ολ t Q = 32,5² (12 / 13) 100 Q = joule. Η αντίσταση R 2 αλλάζει και γίνεται R 4, η νέα ολική αντίσταση R ολ : 1 / R ολ = (1 / R 1 ) + (1 / R 4 ) + (1 / R 3 ) 1 / R ολ = (1 / 2) + (1 / 2) + (1 / 3) 1 / R ολ = 8 / 6 R ολ = 3 / 4 Ω. Ο νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι = Ε / R ολ Ι = 30 / (3 / 4) Ι = 40 Α. Η συνολική θερμότητα που θα παραχθεί από τους τρεις αντιστάτες με την συνδεσμολογία μετά την αλλαγή, θα είναι : Q = I ² R ολ t Q = 40² (3 / 4) 100 Q = joule. Παρατηρούμε ότι η θερμότητα Q > Q, η θερμότητα αυξήθηκε, ένα λογικό αποτέλεσμα δεδομένου ότι Q = (E² / R ολ ) t ενώ η συνολική αντίσταση R ολ μειώθηκε. V π = Ε Ι r (η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι r = 0) V π = Ε H χαρακτηριστική καμπύλη της πηγής είναι :

24 22) Στο κύκλωμα του σχήματος η ένδειξη του ιδανικού βολτομέτρου (ιδανικό βολτόμετρο σημαίνει ότι η αντίσταση του είναι τόσο μεγάλη που μπορεί να θεωρηθεί ότι δε διαρρέεται από ρεύμα) είναι 20 V. Να υπολογίσετε : τις εντάσεις του ηλεκτρικού ρεύματος από τις οποίες διαρρέονται οι αντιστάτες R 1, R 2, και R 3 αντίστοιχα, τη πολική τάση V AB, τη τιμή της αντίστασης του αντιστάτη R 4, τη θερμότητα που καταναλώνεται στο εξωτερικό κύκλωμα σε χρόνο t = 1 h. Δίνονται: R 1 = 10 Ω, R 2 = R 3 = 5 Ω, Ε = 40 V, r = 1Ω. Οι εντάσεις των ρευμάτων φαίνονται στο σχήμα. Οι αντιστάτες R 2, R 3 συνδέονται σε σειρά : R 2,3 = R 2 + R 3 R 2,3 = R 1,2 = 10 Ω. Οι αντιστάτες R 2,3, R 1 συνδέονται παράλληλα : 1 / R 1,2,3 = (1 / R 2,3 ) + (1 / R 1 ) 1 / R 1,2,3 = (1 / 10) + (1 / 10) 1 / R 1,2,3 = 2 / 10 R 1,2,3 = 5 Ω. Οι αντιστάτες R 1,2,3, R 4 συνδέονται σε σειρά : R ολ = R 1,2,3 + R 4 (Ι) Νόμος του Ohm στα άκρα των R 2, R 3 ή R 2,3 : Ι 2 = V / R 2,3 Ι 2 = 20 / 10 Ι 2 = 2 A. Νόμος του Ohm στη R 1 : Ι 1 = V / R 1 Ι 1 = 20 / 10 Ι 1 = 2 Α. 1ος kirchhoff : Ι = Ι 1 + Ι 2 Ι = Ι = 4 Α. H πολική τάση της πηγής V AB = V π : V π = Ε Ι r V π = V π = 36 V. Ισχύει : V π = V + V 4 V 4 = V π V V 4 = V 4 = 16 V. Νόμος του Ohm στη R 4 : Ι = V 4 / R 4 V 4 = Ι R 4 R 4 = V 4 / Ι R 4 = 16 / 4 R 4 = 4 Ω. (Ι) R ολ = R 1,2,3 + R 4 R ολ = R ολ = 9 Ω.

25 Η θερμότητα στο εξωτερικό κύκλωμα Q εξ : (Η μία ώρα : 1h = s ) Q εξ = Ι² R ολ t Q εξ = 4² Q εξ = joule. 23) Στο διπλανό κύκλωμα οι αντιστάσεις των αντιστατών είναι: R 1 = 10 Ω, R 2 = 8 Ω, R 3 = 6 Ω, R 4 = 3 Ω και η πηγή είναι ιδανική με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε = 12 V. Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν αμελητέα αντίσταση. Να υπολογίσετε: Τη συνολική αντίσταση του κυκλώματος. Τις εντάσεις των ηλεκτρικών ρευμάτων που διαρρέουν κάθε αντιστάτη, με το διακόπτη ανοιχτό. Τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν κάθε αντιστάτη, αν κλείσουμε το διακόπτη δ. Το ποσοστό της ενέργειας της πηγής που ελευθερώνεται ως θερμότητα στον αντιστάτη R 3 μετά το κλείσιμο του διακόπτη δ. Οι αντιστάτες R 3 και R 4 συνδέονται παράλληλα : 1 / R 3,4 = (1 / R 3 ) + (1 / R 4 ) 1 / R 3,4 = (1 / 6) + (1 / 3) 1 / R 3,4 = 3 / 6 R 3,4 = 6 / 3 R 3,4 = 2 Ω. Οι αντιστάτες R 2 και R 3,4 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά : R 2,3,4 = R 2 + R 3,4 R 2,3,4 = R 2,3,4 = 10 Ω. Οι αντιστάτες R 1 και R 2,3,4 είναι συνδεδεμένοι σε σειρά : R ολ = R 1 + R 2,3,4 R ολ = R ολ = 20 Ω. Η πηγή είναι ιδανική άρα r = 0 Ω. Η πολική τάση της πηγής είναι ίση με την ΗΕΔ, γιατί : V π = Ε Ι r V π = Ε I 0 V π = Ε. O νόμος του Ohm στα άκρα της πηγής : Ι = V π / R ολ Ι = E / R ολ Ι = 12 / 20 Ι = 0,6 A. O νόμος του Ohm στα άκρα του R 1,2 αντιστάτη :

26 Ι = V 1,2 / R 1,2 V 1,2 = Ι R 1,2 V 1,2 = Ι (R 1 + R 2 ) V 1,2 = 0,6 (10 + 8) V 1,2 = 10,8 V. ισχύει (λόγω της αρχής διατήρησης της ενέργειας) : V π = V 1,2 + V 3 V 3 = V π V 1,2 V 3 = 12 10,8 V 3 = 1,2 V. Νόμος του Ohm στον R 3 αντιστάτη : Ι 3 = V 3 / R 3 Ι 3 = 1,2 / 6 Ι 3 = 0,2 Α 1ος kirchhoff : Ι = Ι 3 + Ι 4 Ι 4 = Ι Ι 3 Ι 4 = 0,6 0,2 Ι 4 = 0,4 Α. Κλείνουμε τον διακόπτη δ, άρα η R 1 αντίσταση δεν διαρρέεται από ρεύμα, είναι ουσιαστικά εκτός κυκλώματος. Η συνδεσμολογία άλλαξε, άρα και η ισοδύναμη αντίσταση άλλαξε : R ολ = R 2 + R 3,4 R ολ = R ολ = 10 Ω. O νόμος του Ohm στα άκρα της πηγής : Ι = V π / R ολ Ι = E / R ολ Ι = 12 / 10 Ι = 1,2 A. O νόμος του Ohm στα άκρα του R 2 αντιστάτη : Ι = V 2 / R 2 V 2 = Ι R 2 V 2 = Ι R 2 V 2 = 1,2 8 V 2 = 9,6 V. ισχύει (λόγω της αρχής διατήρησης της ενέργειας) : V π = V 2 + V 3 V 3 = V π V 2 V 3 = 12 9,6 V 3 = 2,4 V. Νόμος του Ohm στον R 3 αντιστάτη : Ι 3 = V 3 / R 3 Ι 3 = 2,4 / 6 Ι 3 = 0,4 Α 1ος kirchhoff : Ι = Ι 3 + Ι 4 Ι 4 = Ι Ι 3 Ι 4 = 1,2 0,4 Ι 4 = 0,8 Α. Η ενέργεια που δίνει η πηγή στο κύκλωμα μετά το κλείσιμο του διακόπτη είναι : W = E Ι t, H ενέργεια που γίνεται θερμότητα στον αντιστάτη είναι : Q 3 = (I 3 )² R 3 t. Το ποσοστό της ενέργειας της πηγής που ελευθερώνεται ως θερμότητα στον αντιστάτη R 3 μετά το κλείσιμο του διακόπτη δ : Q 3 / W % = [(I 3 )² R 3 t / (E Ι t)] 100 % Q 3 / W % = [(0,4² 6) / (12 1,2)] 100 % Q 3 / W % = 6,7 %. 24) Μία ομάδα μαθητών πραγματοποίησε στο εργαστήριο φυσικής το κύκλωμα του σχήματος.

27 Οι αντιστάτες έχουν αντιστάσεις R 1 = 30 Ω, R 2 = 60 Ω και R 3, ενώ τα βολτόμετρα V 1,V 2 και το αμπερόμετρο Α θεωρούνται ιδανικά. Αρχικά οι μαθητές έχουν το διακόπτη δ ανοιχτό οπότε η ένδειξη του βολτομέτρου V 1 είναι 6 V. Στη συνέχεια οι μαθητές κλείνουν το διακόπτη οπότε η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι 0,2 Α και του βολτομέτρου V 2 είναι 1,6 V. Να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής. Να βρείτε τη τιμή της αντίστασης R 3. Να υπολογίσετε την εσωτερική αντίσταση της πηγής. Οι μαθητές, κατόπιν, σύνδεσαν επιπλέον στο κύκλωμα ένα μικρό λαμπάκι με ενδείξεις «0,3 W, 3 V», σε σειρά με τον αντιστάτη αντίστασης R 3. Σε αυτή την περίπτωση να εξετάσετε αν το λαμπάκι λειτούργησε κανονικά. Θεωρούμε ότι το λαμπάκι συμπεριφέρεται σαν ωμικός αντιστάτης. O διακόπτης δ είναι ανοιχτός άρα το κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα Ι = 0. Το βολτόμετρο V 1 μετράει την ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε της πηγής, γιατί : V π = Ε Ι r (I = 0) V π = Ε 0 r V π = Ε. To βολτόμετρο συνδέεται παράλληλα στην πηγή, άρα : V 1 = V π = V 1 E = V 1 E = 6 V. Κλείνουμε τον διακόπτη, άρα το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα Ι. Η ένδειξη του αμπερομέτρου μας δίνει το ρεύμα που διαρρέει το συνολικό κύκλωμα (δηλαδή το κύκλωμα που έχει την πηγή και την ισοδύναμη R ισ. Οι τρεις αντιστάτες γίνονται ένας, η ισοδύναμη αντίσταση. Το βολτόμετρο V 2 μετράει την τάση στα άκρα της R 3. Ο νόμος του Ohm στα άκρα του αντιστάτη με αντίσταση R 3 : Ι = V 2 / R 3 R 3 = V 2 / I R 3 = 1,6 / 0,2 R 3 = 8 Ω. Θα βρούμε πρώτα την ισοδύναμη αντίσταση. Οι αντιστάτες R 1 και R 2 συνδέονται παράλληλα : 1 / R 12 = (1 / R 1 ) + (1 / R 2 ) 1 / R 12 = (1 / 30) + (1 / 60) 1 / R 12 = 3 / 60 R 12 = 60 / 3 R 12 = 20 Ω. Οι αντιστάτες R 12 και R 3 συνδέονται σε σειρά : R ισ = R 12 + R 3 R ισ = R ισ = 28 Ω. Ο νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα : Ι = Ε / (R ισ + r) (R ισ + r) = E / I R ισ + r = E / I r = (E / I) R ισ r = r = 2 Ω, η εσωτερική αντίσταση.

28 Από τις συνθήκες κανονικής λειτουργίας στο λαμπάκι, υπολογίζουμε την αντίσταση στο λαμπάκι : Ρ λ = V λ ² / R λ R λ = V λ ² / Ρ λ R λ = 3² / 0,3 R λ = 30 Ω. Υπολογίζουμε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το λαμπάκι : Ρ λ = V λ Ι λ Ι λ = Ρ λ / V λ Ι λ = 0,3 / 3 Ι λ = 0,1 Α. Το λαμπάκι συνδέεται σε σειρά με την R 3, έχουμε ένα νέο κύκλωμα αφού άλλαξε η ισοδύναμη αντίσταση. Οι αντιστάτες με αντιστάσεις R 12, R 3 και R λ είναι συνδεδεμένοι σε σειρά, στο νέο κύκλωμα με νέα ισοδύναμη αντίσταση : R ισ = R 12 + R 3 + R λ R ισ = R ισ = 58 Ω. Η νέα τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το νέο κύκλωμα είναι : Ι = Ε / (R ισ + r) I = 6 / (58 + 2) I = 6 / 60 I = 0,1 A. Παρατηρούμε ότι το λαμπάκι λειτουργεί κανονικά. 25) Δυο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 9 Ω, R 2 = 18 Ω συνδέονται παράλληλα και έχουν κοινά τα άκρα τους Α και Β. Το δίπολο που σχηματίζεται συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη ΒΓ αντίστασης R 3 = 3 Ω. Τα άκρα του νέου διπόλου ΑΓ που σχηματίσαμε συνδέονται μέσω διακόπτη με τους πόλους πηγής ΗΕΔ Ε και εσωτερικής αντίστασης r. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R 2 είναι Ι 2 = 1 Α. Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R 3. Να υπολογίσετε τη πολική τάση της πηγής καθώς και την ολική ισχύ που καταναλώνεται στη συστοιχία των αντιστατών R 1, R 2 και R 3. Αν το ρεύμα βραχυκύκλωσης της πηγής είναι I β = 12 Α, να υπολογίσετε την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής και την εσωτερική της αντίσταση. Αφήνουμε το διακόπτη κλειστό για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η ολική ενέργεια που καταναλώνεται στη παραπάνω διάταξη σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι 10,8 KWh. Να βρείτε το χρονικό διάστημα λειτουργίας της διάταξης.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΘΕΜΑ 4 Δύο όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R συνδέονται παράλληλα με κοινά άκρα Α, Β και κατά σειρά με το σύστημα αυτό συνδέεται τρίτος αντιστάτης αντίστασης R' με άκρα Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΗ Αντιστάτης κατασκευασμένος από υλικό με ειδική αντίσταση 3 0 - Ω m, έχει μήκος 8 cm και εμβαδό διατομής 6 cm² Να υπολογίσετε την αντίσταση R του αντιστάτη Μικρός λαμπτήρας έχει τάση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 B.1 Σ' έναν

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. Έχουμε ένα λαμπτήρα με τις ενδείξεις 100 W και 220 V. α. Ποια η σημασία αυτών των στοιχείων; β. Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα. γ. Να βρεθεί η ενέργεια που απορροφά ο λαμπτήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Β Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Β _005 Β.1 Διαθέτουμε μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής

1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής Υπολογισμός ηλεκτρικού φορτίου σε αγωγό ή κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου 5 N E 8 10. C E Σε ένα σημείο Α του πεδίου αυτού, που παριστάνεται στο διπλανό σχήμα, τοποθετούμε ακίνητο ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q. Τότε, σε ένα σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052)

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052) Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052) Α. Η σωστή απάντηση είναι η β. ΘΕΜΑ Β1 (15055) Β. Οι R 1, R 2, R 3 δίνονται από τις σχέσεις: 1 = 1 R 1 R + 1 R + 1 R = 3 R R 1 = R 3 1 = 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΚΕΦΛΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.. Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Ο ρυθµός µε τον οποίο παράγεται θερµότητα σε έναν αντιστάτη δίνεται από τη σχέση P=I 2 R είτε από τη σχέση P=V 2 /R. Σύµφωνα µε τη πρώτη σχέση, ο ρυθµός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R Θέµατα Εξετάσεων 94 Συνεχές ρεύµα 42) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία δ) να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V.

2. Ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V. 2.. 2.1.Κανόνες Kirchhoff Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση =40. Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α 1 είναι 5 Α, ενώ του Α 3 =2 Α. Εξάλλου η τάση στα άκρα του λαμπτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q.

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. +Q + (α ) R 1 E Vv R 2 Ι 1 Ι 2 (β) (γ) +q Αν θέλαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (1) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (1)  2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Να αντιστοιχίσετε τις μονάδες της αριστερής στήλης με τα μεγέθη στα οποία αντιστοιχούν και βρίσκονται στη δεξιά στήλη. 1. Ω.m

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438)

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438) Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438) ΘΕΜΑ Β2 (14731) Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Β. Από τον ορισμό της έντασης: = = = 10 5 = 50 Β. Η σύνδεση που προτείνεται στο α δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3.2. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3.2. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός 0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα -. Ηλεκτρική πηγή Ηλεκτρικό ρεύμα Ο ρόλος της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα B ΓΕΛ Ιανουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα B ΓΕΛ Ιανουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α Προτεινόμενα Θέματα ΓΕΛ Ιανουάριος 05 Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α-Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Η αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α και δίπλα το γράμμα

ΘΕΜΑ Α και δίπλα το γράμμα ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2017 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμόό καθεμιάς από τις παρακάτω π ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γενικού Λυκείου

Φυσική Β Γενικού Λυκείου Φυσική Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Ηλεκτρική Αγωγιμότητα ονομάζουμε την ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από τα διάφορα σώματα. Τα στερεά σώματα παρουσιάζουν διαφορετική ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου Σελ. 1 από 9

Γ Γυμνασίου Σελ. 1 από 9 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Oι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα θα πρέπει να αναγραφούν στο Φύλλο Απαντήσεων που θα σας δοθεί μαζί με τις εκφωνήσεις. 2. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε φύλλα Α4 ή σε τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Για το δείκτη διάδοσης της ακτινοβολίας στο οπτικό μέσο Β, στο οποίο διαδίδεται με ταχύτητα ισχύει:

Για το δείκτη διάδοσης της ακτινοβολίας στο οπτικό μέσο Β, στο οποίο διαδίδεται με ταχύτητα ισχύει: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/05/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α2. γ Α3. γ Α4. δ Α5. α) Λ β) Λ γ) Σ δ) Λ ε) Λ ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Φυσική Γενικής Β Λυκείου Κεφάλαιο: Ηλεκτρικό ρεύμα - Φως Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 26-02-2018 Επιδιωκόμενος Στόχος: 80/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα. Συνοπτικές Λύσεις. Θέµα Α.

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα. Συνοπτικές Λύσεις. Θέµα Α. Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα Συνοπτικές Λύσεις Θέµα Α Α.1. Ενα ϕορτίο q 1 = 4µC και ένα ϕορτίο q 2 = 8µC απέχουν µεταξύ τους απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική γενικής παιδείας

Φυσική γενικής παιδείας Φυσική Φυσική γενικής παιδείας ΘΕΜΑ Α Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α1-Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Στα άκρα ενός χάλκινου σύρματος, σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ Σχολείο: Ονόματα των μαθητών: 1) 2)...... 3) 1 Πειραματικός προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ B ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο :Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων μιας δυναμικής γραμμής, ομογενούς ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται

ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε ποιες από τις ακόλουθες σχέσεις, που αναφέρονται στο διπλανό κύκλωμα είναι σωστές, αν R 1 > R 2. i. Ι 1 = Ι 2 ii. V = V 1 + V 2 iii. I = I

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος Ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος Έστω ότι σε ένα τμήμα του κυκλώματος έχουμε τη συσκευή Σ η οποία έχει στα άκρα της τάση V και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Ι V

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς. Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς

ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς. Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς ΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΗΓΗΣ Η ηλεκτρική πηγή είναι μια αντλία φορτίων ΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Ένα πλήρες ή κλειστό κύκλωμα είναι αγωγός σε σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ]

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ] ΕΠΑΓΩΓΗ 1) Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΕ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ροής που διέρχεται από το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της. ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΦΥΣΙΚΗ. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της. ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός χάλκινου αγωγού σταθερής θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα Επαναληπτικό ιαγώνισµα Β Ενιαίου Λυκείου ευτέρα 26 Γενάρη 2015 Στατικός Ηλεκτρισµός/Συνεχές Ρεύµα Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο Οµάδα Α: Θέµα Α Στις ηµιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.5 Εφαρμογές των αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων Λέξεις κλειδιά: σύνδεση σε σειρά, παράλληλη σύνδεση, κόμβος, κλάδος, αντίσταση, τάση. Υπάρχουν δυο τρόποι σύνδεσης των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο.

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο. 1. Από μια διατομή ενός μεταλλικού αγωγού διέρχονται 2,25 10 ηλεκτρόνια / δευτερόλεπτο. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. [Απ. 0,36 μα] 2. Ρεύμα 5 Α διαρρέει αγωγό για 4 min. α) Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα 1. Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρισμού συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Με την εμπειρία μας διαπιστώνουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3 Συνεχές ρεύµα 1) Έχουµε ένα σύρµα µήκους 1m. Συνδέουµε στα άκρα του τάση V=4V, οπότε διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2Α. i) Κόβουµε ένα τµήµα από το παραπάνω σύρµα µε µήκος 40cm και στα άκρα του συνδέουµε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα - Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα -  Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 2 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΓΓ/Μ1 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική για την Γ' Τάξη του Γυμνασίου 1. Το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ Σχολείο: Ονόματα των μαθητών: 1) 2)...... 3) 1 Πειραματικός προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘEMA A: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Αντιστάτης με αντίσταση R συνδέεται με ηλεκτρική πηγή, συνεχούς τάσης V

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 1 ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής Σχ έτος 2011-2012 Εργαστήριο Φυσικής Υπεύθυνος : χ τζόκας 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου.

Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Φροντιστήριο Φάσμα 1 Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Ζήτημα 1 ο. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 1.1. Οι ρευματοδότες της ηλεκτρικής εγκατάστασης στα σπίτια μας λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α.

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α. ΘΕΜΑ Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Πριν το κλείσιμο του διακόπτη η αντίσταση του κυκλώματος είναι: λ, = Λ +. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ολική αντίσταση είναι: λ, = Λ. Έτσι,,,, Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικός σχεδιασμός της χαρακτηριστικής καμπύλης παθητικής διπολικής συσκευής ηλεκτρικού κυκλώματος. Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης

Πειραματικός σχεδιασμός της χαρακτηριστικής καμπύλης παθητικής διπολικής συσκευής ηλεκτρικού κυκλώματος. Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης Εργαστήριο Φυσικής Λυκείου Επιμέλεια: Κ. Παπαμιχάλης, Δρ Φυσικής Πειραματικός σχεδιασμός της χαρακτηριστικής καμπύλης παθητικής διπολικής συσκευής ηλεκτρικού κυκλώματος Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Τζαγκαράκης Γιάννης, Δημοπούλου Ηρώ, Κούζιλου Τάνια, Μαρκαντωνάκη Χριστίνα, Τσαγκαροπούλου Στέλλα, Τσάφος Γιάννης, Τσιρώνη

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού 2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα Το ηλεκτρικό ρεύμα ξέρουμε ότι είναι η προσανατολισμένη κίνηση φορτίων,

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό Ρεύμα 2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών 1. Τι είναι η ισοδύναμη αντίσταση; Γενικά ονομάζουμε σύστημα (συνδεσμολογία) αντιστατών ένα σύνολο αντιστατών που τους έχουμε συνδέσει με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (κεφάλαιο 2)

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (κεφάλαιο 2) ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (κεφάλαιο 2) A Ερώτηση παρακίνησης: 1 Συνολικοί Πόντοι: 2 Όταν αυξήσουμε την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στα άκρα της ηλ. πηγής τότε η ηλεκτρική ενέργεια που διαβιβάζεται

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ

AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ AΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η εξοικείωση στη συναρμολόγηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η εξοικείωση με τη σύνδεση και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις σε ράβδους γραφίτη.

Μετρήσεις σε ράβδους γραφίτη. 13 η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τοπικός διαγωνισμός στη ΦΥΣΙΚΗ 13 Δεκεμβρίου2014 Σχολείο: Ονόματα μαθητών:1) 2) 3) Μετρήσεις σε ράβδους γραφίτη. Για να γράψουμε χρησιμοποιούμε τα μολύβια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφάλαιο 2 - Ηλεκτρικό Ρεύμα Επιμέλεια: Αγκανάκης Παναγιώτης, Φυσικός https://physicscourses.wordpress.com/ Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γνωριμία με τη ηλεκτρική δύναμη. 1. Ποιες δυνάμεις λέγονται ηλεκτρικές; Λέμε τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων που έχουμε τρίψει προηγουμένως δηλαδή σωμάτων ηλεκτρισμένων. 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διαγώνισμα Γ Γυμνασίου Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

2 ο Διαγώνισμα Γ Γυμνασίου Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 ο Διαγώνισμα Γ Γυμνασίου Κυριακή 15 Ιανουαρίου 017 Διάρκεια Εξέτασης ώρες Ονοματεπώνυμο. Αξιολόγηση : Επιμέλεια διαγωνίσματος: Σηφάκης Μάνος Θέμα 1 ο Α. Δώστε τον ορισμό και τον τύπο της έντασης του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Άγγελος Σικελιανός 24 Μαΐου Λευκάδα 24 Μαΐου 2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΤΑΞΗ Β

2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας Άγγελος Σικελιανός 24 Μαΐου Λευκάδα 24 Μαΐου 2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΤΑΞΗ Β Λευκάδα 24 Μαΐου 2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΤΑΞΗ Β ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ A Οδηγία: Στις ερωτσεις Α1-Α4 να γράψετε στο απαντητικό σας φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό Ρεύμα και Ηλεκτρικό Κύκλωμα

Ηλεκτρικό Ρεύμα και Ηλεκτρικό Κύκλωμα ΕΡΓΣΤΗΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΙ (ΕΚΦΕ ΝΙΚΙΣ) ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ηλεκτρικό Ρεύμα και Ηλεκτρικό Κύκλωμα Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις: Κατασκευή απλού κλειστού ηλεκτρικού κυκλώματος Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 DC Circuits-Συνεχή Ρεύματα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 26 DC Circuits-Συνεχή Ρεύματα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 26 DC Circuits-Συνεχή Ρεύματα Περιεχόμενα Κεφαλαίου 26 Ηλεκτρεγερτική Δύναμη (ΗΕΔ) Αντιστάσεις σε σειρά και Παράλληλες Νόμοι του Kirchhoff Κυκλώματα σε Σειρά και Παράλληλα EMF-Φόρτιση Μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC ΜΕ ΠΗΓΗ, ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC ΜΕ ΠΗΓΗ, ΩΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ DC Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών πειραματικών κυκλωμάτων του ηλεκτρικού ρεύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική. Σύνδεση αμπερομέτρου και βολτόμετρου σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα

Φυσική. Σύνδεση αμπερομέτρου και βολτόμετρου σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα Ε.Κ.Φ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ 2 ος Πειραματικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών για την Γ τάξη Γυμνασίων Φυσική Ονοματεπώνυμα μελών ομάδας 1) 2) 3) Σχολείο: Ημερο μηνία: Τετάρτη 16/5/2018 Σύνδεση αμπερομέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM (ΩΜ) Για πολλά υλικά ο λόγος της πυκνότητας του ρεύματος προς το ηλεκτρικό πεδίο είναι σταθερός και ανεξάρτητος από το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ. γ. υ = χ 0 ωσυνωt δ. υ = -χ 0 ωσυνωt. Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ. γ. υ = χ 0 ωσυνωt δ. υ = -χ 0 ωσυνωt. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ Γυμνασίου. ΘΕΜΑΤΑ 7 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ Γυμνασίου. ΘΕΜΑΤΑ 7 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΘΕΜΑΤΑ 7 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σελίδα 1 από 11 ΘΕΜΑ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Να χαρακτηρίσετε στο απαντητικό φύλλο, χωρίς αιτιολόγηση, καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή ως Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 3: Συνδυασμός αντιστάσεων και πηγών Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ροή ηλεκτρικών φορτίων. Θεωρούμε ότι έχουμε για συγκέντρωση φορτίου που κινείται και διέρχεται κάθετα από

Διαβάστε περισσότερα

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΠΗΓΗ. Στο διπλανό κύκλωμα η πηγή έχει ΗΕΔ = V και ο διακόπτης είναι αρχικά στη θέση. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση στη θέση και αρχίζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμοί αντιστάσεων και πηγών

Συνδυασμοί αντιστάσεων και πηγών ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι Κεφάλαιο 3 Συνδυασμοί αντιστάσεων και πηγών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνδεση σε σειρά. Παράλληλη σύνδεση Ισοδυναμία τριγώνου και αστέρα Διαιρέτης τάσης Διαιρέτης ρεύματος Πραγματικές πηγές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Πειραματική διάταξη μελέτης, της χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Επισημάνσεις από τη θεωρία. 1 Ηλεκτρικό δίπολο ονομάζουμε κάθε ηλεκτρική συσκευή που έχει δύο πόλους (άκρα) και όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ

Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Φ Υ Σ Ι Κ Η Τ Α Ξ Η Σ Β 1 ο υ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε π ι σ η μ ά ν σ ε ι ς Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ a. Σ τ α τ ι κ ό ς Η λ ε κ τ ρ ι σ µ ό ς Ερ.1 Τι είναι το ηλεκτρικό φορτίο; Απ.1 Κανείς δεν γνωρίζει τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάσιο Κορίνθου ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

2 ο Γυμνάσιο Κορίνθου ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το παρόν φυλλάιο θα αυτοκαταστραφεί αν προσπαθήσεις να το ιαβάσεις χωρίς να έχεις ιαβάσει ούτε μια φορά το βιβλίο, σε 3...2... Ένα καλώιο έχει από μέσα σύρμα, ηλαή αγωγό και από έξω πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ :

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο : Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με

Διαβάστε περισσότερα

7. Α) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Β) Πώς ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο εξηγώντας το κάθε σύμβολο.

7. Α) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Β) Πώς ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο εξηγώντας το κάθε σύμβολο. 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Α. Όταν τα άτομα προσλάβουν ή αποβάλουν ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια γίνονται ιόντα. Β. Όταν ένα άτομο αποβάλει ηλεκτρόνια φορτίζεται αρνητικά.

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις από τη θεωρία

Επισημάνσεις από τη θεωρία 13 η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Τοπικός διαγωνισμός στη Φυσική 13 Δεκεμβρίου2014 α. β. γ. Ονοματεπώνυμο μαθητών Επισημάνσεις από τη θεωρία Σχολείο Ηλεκτρικό δίπολο ονομάζουμε κάθε ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 16 Συνεχή ρεύματα και κανόνες του Kirchhoff ΦΥΣ102 1 Ηλεκτρεγερτική δύναμη Ένα ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016. Νόμος του Coulomb q1 q2 F K. C 8,85 10 N m Ένταση πεδίου Coulomb σε σημείο του Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016. Νόμος του Coulomb q1 q2 F K. C 8,85 10 N m Ένταση πεδίου Coulomb σε σημείο του Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5/1/16 Τυπολόγιο 1ου Κεφαλαίου Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb 1 F K Για το κενό ή αέρα στο S: 9 k 91 N m / C Απόλυτη διηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα