Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών"

Transcript

1 Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία, καταβάλει προσπάθεια για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσής τους. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο πληθυσμός των μεταναστών ανέρχεται στο 6,4% του πληθυσμού του δήμου Συκεών (πανελλαδικά από την αντίστοιχη απογραφή το ποσοστό των αλλοδαπών ανέρχεται στα 7,3% του πληθυσμού). Το ποσοστό αυτό συνυπολογιζόμενο με τον αριθμό των αιτήσεων που έγιναν στο δήμο τα επόμενα χρόνια, για τη χορήγηση άδειας παραμονής, μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι στο δήμο Συκεών κατοικούν περίπου οικονομικοί μετανάστες. Οι προσπάθειες για την κοινωνική ενσωμάτων των μεταναστών περιλαμβάνουν: - Το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων Σχεδίων Δράσης για την παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους μετανάστες - Την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους μετανάστες που κατοικούν στο Δήμο Συκεών από τον Συμβουλευτικό Σταθμό 1

2 - Την εξυπηρέτηση των μεταναστών μέσω του ειδικού γραφείου αλλοδαπών που παραλαμβάνει και προωθεί τις αιτήσεις για άδεια παραμονής και εργασίας - Την εξυπηρέτηση των μεταναστών γονέων από τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς - Την ισότιμη οικονομική στήριξη των μεταναστών με την παροχή οικονομικών βοηθημάτων σε όσους πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια - Δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων Η σημαντικότερη προσπάθεια ωστόσο, εστιάζεται στη σύσταση και λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Μεταναστών. Οι σημαντικότεροι σταθμοί κατά τη σύσταση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Μεταναστών στο Δήμο Συκεών, είναι οι παρακάτω: 1. Συντάχθηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Συκεών μετά από εντολή του Δημάρχου Συκεών, ένα Σχέδιο σύστασης Τοπικού Συμβουλίου Μεταναστών με σκοπό να αποτελέσει ένα είδος μελέτης σκοπιμότητας αλλά και ένα χρηστικό εργαλείο για τη σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Μεταναστών/ριών στο Δήμο Συκεών. 2. Ο Δήμος μας υπέβαλλε ως επικεφαλής φορέας ευρύ εταιρικού σχήματος, αίτηση χρηματοδότησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών που περιλαμβάνει και τη σύσταση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Μεταναστών στο Δήμο Συκεών. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε επίσης χρηματοδότηση για τη μίσθωση και τον εξοπλισμό του 2

3 φυσικού χώρου που θα στεγάσει τη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Μεταναστών στο Δήμο Συκεών. 3. Η έναρξη διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για τη μεταναστευτική πολιτική ενόψει της συγκρότησης Τοπικού Συμβουλίου Μεταναστών στο Δήμο Συκεών. Με την 323/2006 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Συκεών ενέκρινε ομόφωνα την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης στην κατεύθυνση της σύστασης ενός Τοπικού Συμβουλίου Μεταναστών στο Δήμο Συκεών 4. Η διοργάνωση ανοικτής εκδήλωσης προσέλκυσης μεταναστών, τη Δευτέρα 18 Δεκέμβρη 06 που περιλάμβανε μουσική και χορό από μεταναστευτικά μουσικοχορευτικά συγκροτήματα. Η παραπάνω ημερομηνία έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως παγκόσμια μέρα των μεταναστών πράγμα που προσδίδει στην εκδήλωση ένα επιπλέον συμβολικό χαρακτήρα. 5. Η ενημέρωση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών για την διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης ώστε να καταθέσουν εγγράφως τις δικές τους προτάσεις για τα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής και για τη σύσταση και λειτουργία στο Δήμο Συκεών ενός Τοπικού Συμβουλίου Μεταναστών 6. Έκδοση ψηφίσματος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τέκνα των αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών με τη μη εγγραφή τους στα δημοτολόγια του Δήμου που γεννήθηκαν. Με το ψήφισμα αυτό ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση να προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα αυτό, το οποίο διαιωνίζεται στην ελληνική κοινωνία και καταδικάζει μεγάλη μερίδα των νέων της σε μισά ή καθόλου δικαιώματα 7. Από τα στοιχεία των αλλοδαπών που συμμετείχαν στην πρόσφατη διαδικασία νομιμοποίησης (Ν. 3386/05) αιτούμενοι την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας παραμονής τους και βρίσκονται καταχωρημένα στο αρχείο του Γραφείου Αλλοδαπών του Δήμου Συκεών, προχωρήσαμε στη συλλογή και κωδικοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας και της χώρας προέλευσης 1400 αλλοδαπών που κατοικούν στο Δήμο Συκεών 8. Τέλος, το Δεκέμβρη του 2007, με απόφαση ΔΣ προχωρήσαμε στη Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Μεταναστών στο Δήμο Συκεών, τον καθορισμό της σύνθεσης και τον ορισμό των μελών που το απαρτίζουν Πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι από τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση Τέσσερις (4) αλλοδαποί, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Συκεών που αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες εθνότητες (δύο Αλβανικής καταγωγής, ένας Ουκρανικής και μία Αρμένικης) και ορίστηκαν με σχετική απόφαση Δημάρχου. 3

4 Έργο του Τοπικού Συμβουλίου είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη των αναγκών και των προβλημάτων των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο και η διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης τους, η παρότρυνση για συμμετοχή στα κοινά, η παροχή γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα που σχετίζονται με την βελτίωση της ζωής των μεταναστών. Στις προτάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Μεταναστών που υλοποιήθηκαν σχεδόν άμεσα ήταν: - Καθιέρωση της απογευματινής λειτουργίας του Γραφείου Αλλοδαπών - Ισότιμη μεταχείριση των αλλοδαπών σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου και στα νομικά του πρόσωπα - Ψήφισμα καταγγελία του Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών για την απαράδεκτη συμπεριφορά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς τους οικονομικούς μετανάστες κατά την έκδοση άδειας παραμονής. - Ψήφισμα καταγγελία του Δημοτικού Συμβουλίου Συκεών σχετικά με τη νομιμοποίηση της διαμονής στη χώρα των παιδιών των αλλοδαπών που γεννιούνται και μεγαλώνουν στην Ελλάδα. - Διοργάνωση ενός κινηματογραφικού αφιερώματος με ταινίες στη μητρική γλώσσα των μεταναστών στο πλαίσιο της λειτουργίας του δημοτικού θερινού σινεμά - Παραγωγή εντύπων στις γλώσσες των μεταναστών 4

5 Επιπλέον, το Τοπικό Συμβούλιο Μεταναστών συμμετέχει ενεργά στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο δήμος Συκεών κινητοποιώντας τους μετανάστες για συμμετοχή, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος Winning a medal for Europe διοργανώθηκαν αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες κοινωνικού διαλόγου. Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας για οικονομικούς μετανάστες: Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας των μεταναστών, αλλά και εργαλείο για όσους μετανάστες και μετανάστριες έχουν αποφασίσει να δράσουν διεκδικητικά, απαιτώντας συλλογικά τα εργασιακά και λοιπά κοινωνικά και πολιτικά τους δικαιώματα. Στην κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών ιδρύθηκε από τον Οκτώβρη 2009 Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας για μετανάστες που κατοικούν στο δήμο Συκεών. Το Σχολείο λειτουργεί με την επιστημονική καθοδήγηση και εποπτεία της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. 5

6 Μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ξεκίνησε η λειτουργία δύο τμημάτων (για αρχάριους και προχωρημένους στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου) με τη συμμετοχή 35 ατόμων. Πολύ σύντομα όμως αυξήθηκε ο αριθμός των ενδιαφερόμενων με αποτέλεσμα να προβλεφθεί η δημιουργία νέων τμημάτων καθώς και η μεταστέγαση των τμημάτων εκμάθησης ελληνικών στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών, όπου και σήμερα λειτουργεί με τη συμμετοχή 50 περίπου ατόμων. Οι συμμετέχοντες είναι μετανάστες κυρίως από την Αλβανία, από τη Ρωσία και τη Γεωργία ενώ το Σχολείο αξιοποιείται και από αναλφάβητους έλληνες και έφηβους που οι οικογένειές τους πρόσφατα μετανάστευσαν στην Ελλάδα και δυσκολεύονται να ενταχθούν στο ελληνικό γυμνάσιο. Β ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας πρόκειται να λειτουργήσει και πάλι από τον Οκτώβρη 2010 με τουλάχιστον 3 επίπεδα εκμάθησης (τμήματα ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων). Συμμετέχοντες θα είναι κάτοικοι των δήμων Συκεών, Νεάπολης, Αγίου Παύλου και Πεύκων (δεδομένης της επικείμενης συνένωσης των δήμων σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης»). Για τη δημοσιοποίηση της σχετικής δράσης πρόκειται να εκδοθούν ενημερωτικά έντυπα, αφίσες και θα υπάρξουν δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ (σε 3 γλώσσες). 2. Στο πλαίσιο της προκήρυξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Υπηκόων Τρίτων Χωρών με τίτλο «Η τέχνη δίαυλος για την ένταξη των 6

7 μεταναστών» και «Πολιτιστική Εκδήλωση για την Ημέρα του Μετανάστη», ο δήμος Συκεών υποβάλλει πρόταση (συνολικού προϋπολογισμού ,00 ), που περιλαμβάνει: - Διεξαγωγή εργαστηρίων ζωγραφικής, φωτογραφίας και θεάτρου, με συμμετοχή συνολικά 60 μεταναστών - Διοργάνωση θεατρικής παράστασης και έκθεσης των παραγόμενων από τα εργαστήρια προϊόντων - Δημιουργία λευκώματος Βασικός στόχος της πρότασης είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης μέσα από την εξασφάλιση χώρων διάδρασης ανάμεσα στους μετανάστες και τους πολίτες της κοινωνίας υποδοχής. Η αλληλεπίδραση ως θεμελιώδης μηχανισμός ένταξης ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από δράσεις βασισμένες στις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και την προώθηση της διαπολιτισμικότητας Επιπλέον, ο δήμος Συκεών καταθέτει πρόταση συνολικού προϋπολογισμού ,00, που θα περιλαμβάνει τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη στις 18 και 19/12/2010 και στην Ξάνθη 18/12/2010, με τουλάχιστον 600 συμμετέχοντες. Αφορμή για τις εν λόγω εκδηλώσεις είναι η Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη. 3. Προβλέπεται να συνεχιστεί η ολόπλευρη στήριξη των μεταναστών σε όλα τα προβλήματα που συναντούν ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική τους ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό οι μετανάστες υποστηρίζονται: Α) στην εύρεση εργασίας μέσα από το γραφείο εργασίας και επιχειρηματικότητας του δήμου Β) στην εξυπηρέτηση των μεταναστών γονέων από τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς Γ) όσον αφορά έκτακτη οικονομική στήριξη με την παροχή ή οικονομικών βοηθημάτων σε όσους πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια Δ) οποιοδήποτε ψυχοκοινωνικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν Μάρω Βασσάρα, ψυχολόγος Υπεύθυνη γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Συκεών 7

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012: ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ» 2010-2012:

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22 / 4836 Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, η οποία ψηφίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών

Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 107-126 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 107-126 Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών Μάρκος Παπακωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική,

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, Μ.Κ.Ο., μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA). Πάγια ενδιαφέροντα της Οργάνωσης, εθνικά και παγκόσμια, είναι η προώθηση της ισότητας, η στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ www.kethea.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ www.kethea.gr / facebook.com/kethea / www.twitter.com/ketheagr ΑΡ. ΛΟΓ. ΔΩΡΕΩΝ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Μάρτιος & Απρίλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Editorial. Μάρτιος & Απρίλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Newsletter Η ΑΡΣΙΣ είναι μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται για την πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των νέων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΑΘΗΝΑ 2013 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση απολογισμού των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ / ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το 2009 Η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο των 71, καλύπτοντας τις 13 περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά Τμήματα θεραπευτικών προγραμμάτων KEΘEA

Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά Τμήματα θεραπευτικών προγραμμάτων KEΘEA Απολογισμός Έργου y m2 εκδότης Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) υπεύθυνος έκδοσης Βασίλειος Γκιτάκος/PhD, Διευθυντής KEΘEA συλλογή στοιχείων Τμήματα Έρευνας Τεκμηρίωσης και Διοικητικο-οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα