ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1"

Transcript

1 ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΓΚ) 1 Χρήση άμεσων πηγών Από το πρώτο τρίμηνο του 2010 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καταρτίζει τους Τριμηνιαίους Μη χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης χρησιμοποιώντας κυρίως άμεσες πηγές στοιχείων. Κατά τη διάρκεια του 2010, η ΕΛΣΤΑΤ ακολούθησε την ίδια μέθοδο για να επανυπολογίσει τα στοιχεία του 2009 και ολοκλήρωσε αυτό το έργο στα τέλη Δεκεμβρίου Συμμόρφωση με τους κανόνες του ΕΣΛ Τα πρωτογενή δεδομένα μετατρέπονται έτσι ώστε να συνάδουν με την μεθοδολογία του ΕΣΛ95. Συνέπεια ανάμεσα στα ετήσια και τα τριμηνιαία στοιχεία Οι μέθοδοι βάσει των οποίων καταρτίζονται τα τριμηνιαία στοιχεία είναι συνεπείς με τις μεθόδους βάσει των οποίων καταρτίζονται τα ετήσια στοιχεία. Το άθροισμα των τεσσάρων τριμήνων ισούται πάντοτε με το ετήσιο αποτέλεσμα. Πολιτική αναθεωρήσεων Τα στοιχεία μπορούν να αναθεωρούνται κάθε φορά που καταρτίζονται τα τριμηνιαία στοιχεία. Στην πράξη, τα στοιχεία του Απριλίου και Οκτωβρίου, τα οποία προκύπτουν από την κοινοποίηση της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), λόγω της ενδελεχούς εξέτασης που επιβάλει αυτή η διαδικασία, έχουν συνήθως περισσότερες αναθεωρήσεις από ότι τα στοιχεία άλλων τριμήνων. Γενικές πληροφορίες Μητρώα Το επίσημο Μητρώο όλων των φορέων που ταξινομούνται στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης (το Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης) ενημερώνεται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια ταξινόμησης που ορίζονται από το ΕΣΛ95 (κεφαλαία 2 και 3 και πιο συγκεκριμένα παράγραφοι 2.68, 3.27 έως 3.37 και πίνακας 3.1) καθώς και από το σχετικό εγχειρίδιο για το Δημόσιο Έλλειμμα και Χρέος (ESA95 implementation Manual on Government Deficit and Debt MGDD). Στα μέσα του 2010 η ΕΛΣΤΑΤ, σε στενή συνεργασία με τη Eurostat, ξεκίνησε την επανεξέταση του Μητρώου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που μέχρι τότε χρησιμοποιείτο για την κατάρτιση των δημοσιονομικών στατιστικών, με προτεραιότητα την αντιμετώπιση των προβλημάτων ποιότητας των στοιχείων του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος της Ελλάδας λόγω της, μεταξύ άλλων, εσφαλμένης ταξινόμησης εκτός γενικής κυβέρνησης 17 μεγάλων φορέων (όπως ΟΣΕ, ΕΛΓΑ, ΕΟΤ, κλπ), που είχαν την δυνατότητα να αναλαμβάνουν χρέη. Η επανεξέταση αυτή ήταν επείγουσα προτεραιότητα καθώς έπρεπε να υπάρχει μια σαφής εικόνα των στατιστικών του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος που θα αποτελούσαν τη βάση για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των οικονομικών πολιτικών. Μετά την ολοκλήρωση της αναταξινόμησης των μεγάλων φορέων όταν απαιτείτο από τα κριτήρια του ΕSA στη Γενική Κυβέρνηση, η ΕΛΣΤΑΤ ξεκίνησε με τη βοήθεια της Eurostat το έργο της ολοκλήρωσης του ελέγχου και της αναθεώρησης του Μητρώου των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Το έργο αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των μικρών φορέων (η συντριπτική πλειονότητα των οποίων δεν επιβαρύνει με χρέος) που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο, καθώς επίσης και των φορέων που υπήρχαν στο Μητρώο από το παρελθόν και δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια του Ε5Α95 για να παραμένουν σε αυτό. Ο λόγος για το τελευταίο μπορεί να είναι ότι η ταξινόμηση τους στο Μητρώο πριν το 2010 ήταν εσφαλμένη ή ότι μπορεί να άλλαξαν οι οικονομικές τους προϋποθέσεις από τον χρόνο ένταξης τους στο Μητρώο. 1 Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος

2 Στο πλαίσιο αυτής της ολοκλήρωσης του ελέγχου και της αναθεώρησης του Μητρώου, και κατόπιν εξέτασης ως προς την ορθή τους ταξινόμηση, έχουν ενσωματωθεί μέχρι στιγμής ένας αριθμός Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ενώ έχουν εξαιρεθεί από το Μητρώο ορισμένα Ασφαλιστικά Ταμεία. Σε αυτή τη διαδικασία υπήρξε στενή συνεργασία με την Eurostat. Η ένταξη πρόσθετων φορέων στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και η πιθανή διαγραφή κάποιων που ήδη συμπεριλαμβάνονται, αναμένεται να προκαλέσει μη σημαντικές αναθεωρήσεις στα αποδεκτά ευρωπαϊκά όρια του ελλείμματος και του χρέους, εξαιτίας του πολύ μικρού μεγέθους των φορέων αυτών και της μη ύπαρξης ή του πολύ μικρού μεγέθους του χρέους τους. Έρευνες Το Τμήμα Ερευνών Δημοσίου Τομέα της Διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ διεξάγει έρευνες σε τριμηνιαία και ετήσια βάση. Από το 2011 οι έρευνες διεξάγονται ηλεκτρονικά για τους ακόλουθους φορείς: Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης(ερευνήθηκαν 326 φορείς το Μάρτιο 2011 και 162 πρόσθετοι φορείς τον Σεπτέμβριο 2011) Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ 43 φορείς) Δημόσια Νοσοκομεία (ΔΝ 134 φορείς) Όσον αφορά στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί σύστημα ηλεκτρονικής συλλογής στοιχείων. Οριοθέτηση των Τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών Λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ) Οι Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης καταρτίζονται για την Γενική Κυβέρνηση (S13) και για τους ακόλουθους υποτομείς: Κεντρική Κυβέρνηση (S.1311) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (S.1313) Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης Δημόσια Νοσοκομεία (S.1314) S Κεντρική Κυβέρνηση Ο υποτομέας της Κεντρικής Κυβέρνησης διακρίνεται στις εξής υποκατηγορίες: S Κράτος S Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης 2 και Δημόσιες επιχειρήσεις Το Κράτος (S ) α) Οριοθέτηση της Κεντρικής Κυβέρνησης του Κράτους (S ) Το Κράτος (S ) περιλαμβάνει δημόσιους φορείς και κρατικές υπηρεσίες Υπουργεία, Κεντρικές Αρχές και γενικά όλες τις υπηρεσίες και φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης που ανήκουν και λειτουργούν στα Υπουργεία και σε άλλες Κεντρικές Αρχές, των οποίων τα έσοδα και οι δαπάνες συνδέονται πλήρως με τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 2 Τα Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης περιλαμβάνουν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν ταξινομηθεί στη Γενική Κυβέρνηση. 2

3 β ) Πηγές στοιχείων Παρακάτω περιγράφονται οι κύριες πηγές στοιχείων: Στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού Τα στοιχεία αυτά παρέχονται σε τριμηνιαία βάση από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ). Ο Κρατικός Προϋπολογισμούς περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία εσόδων και δαπανών σε μηνιαία ταμειακή βάση, με ανάλυση κατά συγκεκριμένους κωδικούς, κατά κατηγορία άμεσων ή έμμεσων φορών, καθώς και κατά άλλες κατηγορίες εσόδων, όπως για παράδειγμα διάφορα έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών ή έσοδα από επιχορηγήσεις επενδύσεων, μη φορολογικά έσοδα και έσοδα από Κοινοτικά Ταμεία. Οι δαπάνες αφορούν σε όλες τις πληρωμές που διενεργούνται κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκαν. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεταβιβάσεις προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και προς λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Μηνιαίο Δελτίο του ΓΛΚ για την Εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού: Από τον Ιανουάριο του 2011 είναι διαθέσιμα και χρησιμοποιούνται λεπτομερή μηναία στοιχεία για το Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού του ΓΛΚ είναι αρμόδια για την δημοσίευση του μηνιαίου Δελτίου Πορείας Εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού το οποίο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΓΛΚ ( ct,fileresourceobject,arrayoffileresourcetypeobject/topicnames/budgetexecutionbulletin/resource RepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate) Τα στοιχεία του Μηνιαίου Δελτίου του ΓΛΚ είναι σε Ταμειακή βάση και το Δελτίο περιλαμβάνει τις κύριες και αναλυτικές κατηγορίες ταμειακών δαπανών και εσόδων. Τα στοιχεία προέρχονται από δημοσιονομικές εκθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών βάσει λογιστικών στοιχείων και χρησιμοποιούνται για σκοπούς δημοσιονομικού ελέγχου (για τον έλεγχο του προϋπολογισμού). Τα στοιχεία αυτά βασίζονται στις λογιστικές εγγραφές πραγματικών στοιχείων που λαμβάνονται από το ΓΛΚ. Πιο συγκεκριμένα, το Μηνιαίο Δελτίο περιλαμβάνει σε συγκεντρωτική βάση Καθαρά Έσοδα και Δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού και Έσοδα και Δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το αποτέλεσμα (σε ταμειακή βάση) είναι το Έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού, γνωστό ως Ισοζύγιο του Κράτους, σε Ταμειακή βάση σύμφωνα με την περίοδο αναφοράς του έτους. Το Μηνιαίο Δελτίο περιέχει ακόμη έναν πίνακα με τις πληρωμές εισπράξεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του Ελλείμματος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Συμπληρωματικά αδημοσίευτα στοιχεία του ΓΛΚ Για την μετάβαση από το ταμειακό έλλειμμα στο δημοσιονομικό έλλειμμα κατά ΕΣΛ 95 και προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των ορισμών και των αρχών του ΕΣΛ95, η ΕΛΣΤΑΤ ζητά περαιτέρω πληροφορίες από διάφορες Διευθύνσεις του ΓΛΚ. Στοιχεία από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) Η ΕΑΠ αποτελεί κομμάτι της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της οποίας η κύρια αρμοδιότητα είναι η προώθηση της εφαρμογής των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Η ΕΑΠ ελέγχει την εφαρμογή Αναπτυξιακών Επενδυτικών Νόμων και την τήρηση των δεσμεύσεων απέναντι στην ΕΕ. Η ΕΑΠ παρέχει στην ΕΛΣΤΑΤ στοιχεία σχετικά με τις ροές από την ΕΕ (προκαταβολές, συνολικά ποσά που εισπράχθηκαν από αιτήσεις πληρωμής, συνολικές αιτήσεις πληρωμής εντός του έτους). 3

4 Στοιχεία από Υπουργεία και τις επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει από τους προαναφερόμενους φορείς στοιχεία (ετήσια και τριμηνιαία) που αφορούν σε πληρωτέες υποχρεώσεις και εισπρακτέες απαιτήσεις. Το Υπουργείο Άμυνας δίνει στοιχεία και για τις εξοπλιστικές δαπάνες. γ) Μέθοδοι Στοιχεία Κρατικού Προϋπολογισμού και Μηνιαίου Δελτίου Η ΕΛΣΤΑΤ αντιστοιχίζει κάθε μοναδικό κωδικό εσόδων και δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού με τους αντίστοιχους κωδικούς του ΕΣΛ95 (π.χ. D11 Μισθοί και Ημερομίσθια, P2 Ενδιάμεση Ανάλωση κ.λ.π.). Στα πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας, η ΕΛΣΤΑΤ προσπαθεί να εναρμονίσει το δημοσιευμένο Ισοζύγιο με τα αναλυτικά μηναία στοιχεία σε ταμειακή βάση. Η ΕΛΣΤΑΤ εξετάζει τα έσοδα και τις πληρωμές που δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του Ελλείμματος του Κρατικού Προϋπολογισμού, και σε περίπτωση που εντοπίσει μια «μηχρηματοοικονομική» συναλλαγή, διενεργεί την κατάλληλη προσαρμογή. Ροές από ΕΕ (Ενιαία Αρχή Πληρωμών ΕΑΠ) Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει από την ΕΑΠ, σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, έναν τριγωνικό πίνακα που περιέχει στοιχεία, όπως αιτήσεις πληρωμής που έχουν υποβληθεί στην ΕΕ, συνολικά ποσά που εισπράχθηκαν από αιτήσεις πληρωμής, καθώς και προκαταβολές από την ΕΕ. Πληρωτέες υποχρεώσεις και εισπρακτέες απαιτήσεις των Υπουργείων και των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Η ΕΛΣΤΑΤ αποστέλλει σε τακτική βάση ένα νέο ερωτηματολόγιο, ειδικά σχεδιασμένο για την συλλογή στοιχείων αναφορικά με τις πληρωτέες υποχρεώσεις και εισπρακτέες απαιτήσεις των Υπουργείων και των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Το ερωτηματολόγιο συνοδεύεται από οδηγίες για την συμπλήρωση των πινάκων του. Προκειμένου να διασταυρωθούν τα στοιχεία που συλλέγονται, γίνεται σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία που συλλέγει το ΓΛΚ από τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Εξοπλιστικές δαπάνες Η καταγραφή των εξοπλιστικών δαπανών γίνεται βάσει της παράδοσής τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που λαμβάνονται από το Υπουργείο Άμυνας. Μέχρι το 2010, οι ταμειακές πληρωμές για αμυντικό εξοπλισμό δεν συμπεριλαμβάνονταν στο Ισοζύγιο του Κράτους. Το πρώτο τρίμηνο του 2011 το ΓΛΚ ενσωμάτωσε αυτές τις ταμειακές δαπάνες στο Ισοζύγιο του Κράτους. Η ΕΛΣΤΑΤ εισήγαγε νέα εθνικολογιστική προσαρμογή με τίτλο «Εξοπλιστικές Δαπάνες (ταμειακές πληρωμές)» προκειμένου να αφαιρέσει τα έξοδα που έχουν καταγραφεί στον Προϋπολογισμό για αμυντικές δαπάνες καθώς αυτές καταγράφονται με βάσει την ημερομηνία παράδοσης. Στοιχεία που εξηγούν την μετάβαση από το Ισοζύγιο στο Δημοσιονομικό Έλλειμμα του Κράτους σε τριμηνιαία βάση Η ΕΛΣΤΑΤ καταρτίζει πίνακα με όλες τις προσαρμογές που γίνονται αναφορικά με τον υποτομέα S

5 Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης(S ) Σύμφωνα με στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2011, αυτός ο υποτομέας περιλαμβάνει 307 Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης,19 νέες (δηλ. επαναταξινομημένες) δημόσιες επιχειρήσεις και 162 πρόσθετους φορείς συνεπώς συνολικά 488 φορείς που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως πανεπιστήμια, μουσεία, η Εθνική Λυρική Σκηνή, εθνικά θέατρα κ.α. Δημόσιες Επιχειρήσεις, όπως ΟΣΕ, ΗΣΑΠ κ.λ.π.. Η διαδικασία κατάρτισης βασίζεται κυρίως σε τριμηνιαία στοιχεία που συλλέγονται μέσω ερωτηματολογίων. Η συλλογή των τριμηνιαίων στοιχείων διενεργείται μέσω απευθείας ερευνών με υψηλό βαθμό ανταπόκρισης. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται για την κατάρτιση των στοιχείων όλων των τριμήνων από το Επιπλέον, από τις αρχές του 2011 χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή των στοιχείων. Στις αρχές του 2011 αναθεωρήθηκε το ερωτηματολόγιο όσον αφορά στην ανάλυση ορισμένων κωδικών και τις σχετικές οδηγίες, ώστε να παρέχονται πιο λεπτομερή στοιχεία. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται στοιχεία αναφορικά με τρέχουσες συναλλαγές, δάνεια, απαιτήσεις πληρωμής, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και άλλα στοιχεία από το ΓΛΚ. Όσον αφορά στην ενοποίηση των λογαριασμών, γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων των Τρεχουσών μεταβιβάσεων (D73) από το Κράτος (S1311.1) προς τον υποτομέα S Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) (S.1313) Δήμοι (και Κοινότητες μέχρι το 2010) Νομικά Πρόσωπα των Δήμων Δημοτικές επιχειρήσεις 13 Περιφέρειες, από το 2011 και εξής Ο υποτομέας Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει όλους τους δήμους και κοινότητες σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση που ορίζει η Ελληνική νομοθεσία. Ο συνολικός αριθμός των δήμων και κοινοτήτων μέχρι το 2010 ήταν Μετά την νέα διοικητική μεταρρύθμιση, σύμφωνα με το Σχέδιο Καλλικράτης, ο αριθμός των δήμων μειώθηκε σε 325. Μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2010 η ΕΛΣΤΑΤ συνέλεγε τα στοιχεία για τους ΟΤΑ μέσω απευθείας έρευνας, με την χρήση μη εξειδικευμένων ερωτηματολογίων όπου ζητούνταν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα έσοδα και δαπάνες, σε τριμηνιαία και ετήσια βάση. Από τις αρχές του 2011, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ηλεκτρονικό σύστημα για τη συλλογή στοιχείων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας και της εγκαιρότητας των στοιχείων. Η εφαρμογή του συστήματος με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων βοηθά στον περιορισμό των καθυστερήσεων που δημιουργούνταν κατά την συλλογή των ερωτηματολογίων σε έντυπη μορφή. 5

6 Συμπληρωματικές πληροφορίες για τα τρία τρίμηνα του 2010 έχουν ληφθεί από την Διεύθυνση Δ39 του ΓΛΚ. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν σε τριμηνιαία και ετήσια στοιχεία, αλλά σε πιο συγκεντρωτική βάση. Καθώς ο ρυθμός ανταπόκρισης στα ερωτηματολόγια του ΓΛΚ ήταν ικανοποιητικός, τα στοιχεία του ΓΛΚ χρησιμοποιούνταν μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2010 για την κατάρτιση των τριμηνιαίων λογαριασμών. Από το τέταρτο τρίμηνο του 2010, χρησιμοποιούνται στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς ο ρυθμός ανταπόκρισης των ερωτηματολογίων είναι αρκετά υψηλός πάνω από 91%. Με την περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής στοιχείων στο προσεχές μέλλον, θα καταστεί δυνατή η συλλογή των αντίστοιχων στοιχείων από της Περιφέρειες και τους εποπτευόμενους φορείς των ΟΤΑ. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Δημόσια Νοσοκομεία (S.1314) Αυτός ο υποτομέας περιλαμβάνει 43 Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και 134 Δημόσια Νοσοκομεία. Διακρίνεται στις εξής δύο υποομάδες: Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (όπως το ΙΚΑ κ.α.) Δημόσια Νοσοκομεία Η συλλογή των τριμηνιαίων στοιχείων γίνεται μέσω έρευνας (παρόμοια με την πρακτική που ακολουθείται για την ΔΥΕ) με υψηλή κάλυψη για τους ΟΚΑ και τα Δημόσια Νοσοκομεία. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι κυρίως σε ταμειακή βάση και καλύπτουν χρηματοοικονομικές και μηχρηματοοικονομικές συναλλαγές των ΟΚΑ. Αυτή η διαδικασία εφαρμόστηκε για τα τρίμηνα του 2009 και Επιπλέον, τον Ιανουάριο 2011, εφαρμόστηκε ηλεκτρονικό σύστημα για την συλλογή των στοιχείων για το τέταρτο τρίμηνο του 2010 και για το έτος Στις αρχές του 2011 αναθεωρήθηκε το ερωτηματολόγιο όσον αφορά στην ανάλυση ορισμένων κωδικών και τις σχετικές οδηγίες, ώστε να συλλέγονται πιο λεπτομερή στοιχεία. Σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις, όπως η εισαγωγή στοιχείων αναφορικά με τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις των ΟΚΑ και των Δημόσιων Νοσοκομείων, με υγειονομικές δαπάνες, εφάπαξ πληρωμές κ.λ.π. Κατά την διαδικασία κατάρτισης διενεργούνται οι ακόλουθες προσαρμογές: Προσαρμογή του εφάπαξ του ΤΠΔΥ (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων) Προσαρμογή των ανεξόφλητων υποχρεώσεων των ΟΚΑ προς ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και ιδιώτες ιατρούς Προσαρμογή μη καταγεγραμμένων τόκων από ομόλογα που εκδίδονται στο εξωτερικό και ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο των ΟΚΑ Δημοσιονομική προσαρμογή των κοινωνικών εισφορών Προσαρμογή των ανεξόφλητων υποχρεώσεων των δημοσίων νοσοκομείων Ενσωμάτωση των πληρωμών παλαιότερων ανεξόφλητων υποχρεώσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Στο Παράρτημα που ακολουθεί, παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και μεθόδους αναφορικά με Φόρους, Έσοδα και Δαπάνες κατά κατηγορία. Το Παράρτημα αποτελείται από τα εξής δύο μέρη: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Πηγές και μέθοδοι για την Κεντρική Κυβέρνηση D2 φόροι επί των προϊόντων και της παραγωγής ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : Πηγές και μέθοδοι κατά υποτομέα και κατά συγκεκριμένους κωδικούς /συναλλαγές εσόδων και δαπανών 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Πηγές και μέθοδοι για την Κεντρική Κυβέρνηση D2 φόροι επί των προϊόντων και της παραγωγής D.211 ΦΠΑ Πηγές Κεντρική Κυβέρνηση Μηνιαία ταμειακά στοιχεία διαθέσιμα 30 ημέρες από το τέλος του μήνα (T+ 30) Μέθοδοι Κεντρική Κυβέρνηση Οι φόροι καταγράφονται στον προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση και πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή ώστε τα στοιχεία να συνάδουν με τους κανόνες του ΕΣΛ95. Γίνεται διόρθωση για την χρονική διαφορά ανάμεσα στην ημερομηνία πληρωμής και την περίοδο στην οποία αναφέρεται ο φόρος (T+ 30), βάση της μεθόδου της «χρονικά προσαρμοσμένης ταμειακής καταγραφής». Για κάθε τρίμηνο, πρέπει να αφαιρεθούν από το ταμειακό ποσό του ΦΠΑ τα έσοδα που προέκυψαν από οικονομικές συναλλαγές που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου, και με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να προστεθούν τα έσοδα από οικονομικές συναλλαγές που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του τρέχοντος τριμήνου αλλά που θα εισπραχθούν το επόμενο τρίμηνο. Χρονική υστέρηση ανάμεσα στην ημερομηνία της δραστηριότητας (ή ημερομηνία καθορισμού του ποσού του φόρου) και στην ημερομηνία καταβολής ΦΠΑ (D.211) 1 μήνας S.1311 Ο υπολογιζόμενος ΦΠΑ είναι το σύνολο του ΦΠΑ που καταβάλλεται στις εφορίες. Προκειμένου να έχουμε τον ΦΠΑ που καταγράφεται από την Γενική Κυβέρνηση ως έσοδο, αφαιρείται σε ταμειακή βάση ο ΦΠΑ που καταβάλλεται στα όργανα της ΕΕ. D.214 φόροι επί των προϊόντων Μηνιαία ταμειακά στοιχεία διαθέσιμα 30 ημέρες από το τέλος του μήνα Μέθοδοι Κεντρική Κυβέρνηση Οι φόροι καταγράφονται στον προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση και πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή ώστε τα στοιχεία να συνάδουν με τους κανόνες του ΕΣΛ95. Γίνεται διόρθωση για την χρονική διαφορά ανάμεσα στην ημερομηνία πληρωμής και την περίοδο στην οποία αναφέρεται ο φόρος (T+ 30), βάση της μεθόδου της «χρονικά προσαρμοσμένης ταμειακής καταγραφής». Για κάθε τρίμηνο, πρέπει να αφαιρεθούν από το ταμειακό ποσό των φόρων D214 τα έσοδα που προέκυψαν από οικονομικές συναλλαγές που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου, και με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να προστεθούν τα έσοδα από οικονομικές συναλλαγές που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του τρέχοντος τριμήνου αλλά που θα εισπραχθούν το επόμενο τρίμηνο. Χρονική υστέρηση ανάμεσα στην ημερομηνία της δραστηριότητας (ή ημερομηνία καθορισμού του ποσού του φόρου) και στην ημερομηνία καταβολής D μήνας S1311 Μόνο για τους φόρους επί του καπνού η χρονική υστέρηση είναι 2 μήνες Λόγω των αλλαγών στην ημερομηνία καταβολής, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2011, η χρονική υστέρηση για τον καπνό θα είναι ένας μήνας. D.29 λοιποί φόροι επί των προϊόντων 7

8 Εφαρμόζεται η μέθοδος της «χρονικά προσαρμοσμένης ταμειακής καταγραφής», ενώ τα στοιχεία προέρχονται από την Εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : Πηγές και μέθοδοι κατά υποτομέα και κατά συγκεκριμένους κωδικούς /συναλλαγές εσόδων και δαπανών Πίνακας : Σχετική βαρύτητα κάθε υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης για τις πιο σημαντικές κατηγορίες συναλλαγών για το 2010 S S S1313 S1314 S13 P2 37,51 16,49 14,14 31,86 100,00 P5+K2 58,67 17,44 21,01 2,89 100,00 P51 58,65 17,16 21,19 2,99 100,00 D1 67,07 6,97 10,33 15,63 100,00 D29Pay 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 D3 83,72 16,28 0,00 0,00 100,00 D4 πληρωνόμενο (μη ενοποιημένα) 94,04 5,29 0,53 0,15 100,00 D41πληρωνόμενο (ενοποιημένα) 93,51 5,76 0,58 0,16 100,00 D62Rec 17,27 0,13 0,01 82,60 100,00 D7Pay 70,03 11,45 7,87 10,65 100,00 D92+D99 (ενοποιημένα) 68,58 17,60 1,69 12,13 100,00 Σημείωση: ο παραπάνω πίνακας δείχνει την ποσοστιαία συμμετοχή κάθε υποτομέα ανά βαρύτητα συναλλαγής (τα στοιχεία προέρχονται από την Κοινοποίηση της ΔΥΕ Σεπτεμβρίου 2011 και αναφέρονται στο έτος 2010) Το Κράτος S Ανάλυση κωδικών εξόδων Ενδιάμεση ανάλωση (P.2) Οι περισσότερες πληροφορίες λαμβάνονται από το ΓΛΚ από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού, 70 ημέρες μετά το πέρας του τριμήνου αναφοράς, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΓΛΚ και ΕΛΣΤΑΤ. Γίνονται διάφορες αναπροσαρμογές όσον αφορά στα μεγέθη: Υπηρεσίες Χρηματοπιστωτικής Διαμεσολάβησης που Μετρώνται Έμμεσα (ΥΧΔΜΕ), Πληρωτέες υποχρεώσεις, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), εξοπλιστικές δαπάνες όπως εντοπίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ από τα στοιχεία που λαμβάνει. Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου (P.5 ) Αγορές μείον πωλήσεις μη χρηματοπιστωτικών μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων (Κ.2) Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως περιγράφεται και παραπάνω. Γίνονται αναπροσαρμογές για το ΠΔΕ και για τις πληρωτέες υποχρεώσεις. Αμοιβή εξαρτημένης εργασίας (D.1) Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού όπως περιγράφεται και παραπάνω. Γίνονται αναπροσαρμογές για το ΠΔΕ, πληρωτέες υποχρεώσεις και αμοιβή εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. 8

9 Εισόδημα Περιουσίας (D.4) Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού όπως περιγράφεται και παραπάνω. Γίνονται αναπροσαρμογές για την διαφορά ανάμεσα σε καταβληθέντες και δεδουλευμένους τόκους όπως λαμβάνονται από το ΓΛΚ και από την εφαρμογή των ΥΧΔΜΕ. Κοινωνικές εισφορές και επιδόματα (D.6) Όλα τα στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού. Τρέχουσες μεταβιβάσεις εντός Γενικής Κυβέρνησης (D.73) Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού όπως περιγράφεται και παραπάνω. Χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στοιχεία από το ΓΛΚ. Γίνεται ενοποίηση για όλους τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης. Τρέχουσα διεθνή συνεργασία (D74) Διάφορες τρέχουσες μεταβιβάσεις (D75) Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού όπως περιγράφεται και παραπάνω. Χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στοιχεία από το ΓΛΚ και τα Υπουργεία. Μεταβιβάσεις κεφαλαίου (D9) Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού όπως περιγράφεται και παραπάνω. Χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στοιχεία από το ΓΛΚ. Για τη συναλλαγή D99, γίνεται ενοποίηση με όλους τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης. Ανάλυση κωδικών εσόδων Παραγωγή (P.1) Προκειμένου να υπολογιστεί η παραγωγή, χρειάζονται οι συντελεστές της ενδιάμεσης κατανάλωσης, ημερομίσθια, αποσβέσεις παγίου κεφαλαίου λοιποί φόροι επί της παραγωγής και λοιπές επιχορηγήσεις παραγωγής. Για τον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης Κράτος τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από την Εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού όπου υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί για την ενδιάμεση κατανάλωση, τα ημερομίσθια κ.λ.π. Συμπληρωματικά στοιχεία προέρχονται από απογραφική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις πληρωτέες υποχρεώσεις των Υπουργείων και από το Υπουργείο Άμυνας για τις εξοπλιστικές δαπάνες. Εισόδημα Περιουσίας (D.4) Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού όπως περιγράφεται παραπάνω. Πραγματικές κοινωνικές εισφορές (D.611) Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως περιγράφεται παραπάνω. Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις (D.7) Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως περιγράφεται παραπάνω. Χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στοιχεία από το ΓΛΚ. Επιχορηγήσεις επενδύσεων (D.92) Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού όπως περιγράφεται παραπάνω. Χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στοιχεία από την ΕΑΠ. Λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου (D.99) 9

10 Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως περιγράφεται παραπάνω. Χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στοιχεία από το ΓΛΚ. Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης (S ) Οι φορείς που υπάγονται στον υποτομέα S καλούνται να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια σε δημοσιονομική βάση. Αυτό ισχύει για τα πρόσωπα και ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που υπάγονται στο μητρώο. Τα πρόσωπα δημοσίου δικαίου συνήθως καταγράφουν τους λογαριασμούς τους σε ταμειακή βάση, επομένως δίδουν συνήθως τα στοιχεία τους στην ίδια λογιστική βάση. Ανάλυση κωδικών εξόδων P.2 Ενδιάμεση ανάλωση Τα στοιχεία συλλέγονται μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία αποτελεί την κύρια πηγή στοιχείων για την κατάρτιση των ετησίων και των τριμηνιαίων λογαριασμών αυτού του υποτομέα. P.5 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου Κ.2 Αγορές μείον πωλήσεις μη χρηματοπιστωτικών μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων D.1 Αμοιβή εξαρτημένης εργασίας D.29 Λοιποί φόροι επί της παραγωγής, πληρωνόμενοι D.39 Λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής, πληρωνόμενες D.4 Εισόδημα Περιουσίας, πληρωνόμενο Όλο το ποσό του κωδικού D.4 αφορά σε τόκους (D.41). D.5 Τρέχοντες φόροι εισοδήματος και πλούτου, πληρωνόμενοι D.62 Κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος D.7 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, πληρωνόμενες D.9 Μεταβιβάσεις κεφαλαίου, πληρωνόμενες Για επαλήθευση, τα στοιχεία διασταυρώνονται με τα στοιχεία του ΓΛΚ, ειδικά σε ότι αφορά σε καταπτώσεις εγγυήσεων (D99) Ανάλυση κωδικών εσόδων P.1 Προϊόν D.2 Φόροι επί των προϊόντων και των εισαγωγών 10

11 D.39 Λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής, εισπραττόμενες D.4 Εισόδημα περιουσίας, εισπραττόμενο D.61 Κοινωνικές εισφορές D.7 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, εισπραττόμενες Όσον αφορά στις τρέχουσες μεταβιβάσεις εντός Γενικής Κυβέρνησης (D.73) τα στοιχεία διασταυρώνονται με τα αντίστοιχα στοιχεία του ΓΛΚ. Γίνεται η απαραίτητη ενοποίηση. D.9 Μεταβιβάσεις κεφαλαίου, εισπραττόμενες Τα στοιχεία διασταυρώνονται με το στοιχεία του ΓΛΚ, ειδικά σε ότι αφορά στις καταπτώσεις εγγυήσεων (D99), ή άλλα μεγέθη που περιλαμβάνονται στον κωδικό Λοιπές μεταβιβάσεις κεφαλαίου (D99), καθώς και στις επιχορηγήσεις επενδύσεων (D92). Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης S.1313 Η βασική πηγή στοιχείων για τα τριμηνία στοιχεία των ΟΤΑ είναι η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Από το πρώτο τρίμηνο του 2011, βάσει και του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών, τα στοιχεία συλλέγονται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει στοιχεία εσόδων και εξόδων που καλύπτουν όλους τους δήμους και περιφέρειες. Στην βάση δεδομένων πρόκειται να συμπεριληφθούν και στοιχεία για τις νέες δημοτικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης. Από το τελευταίο τρίμηνο του 2010, όλοι οι δήμοι (1034 το 2010 και 325 από το 2011) και όλες οι περιφέρειες (13 από το 2011) υποχρεούνται να παρέχουν σε μηνιαία βάση στοιχεία εσόδων εξόδων, καθώς και χρηματοοικονομικά στοιχεία (καταθέσεις, δάνεια, πληρωτέες υποχρεώσεις, κ.α.). Όλα τα στοιχεία καταχωρούνται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Η φόρμα του ερωτηματολογίου που πρέπει να συμπληρωθεί περιλαμβάνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναλυτικές υποκατηγορίες. Κάτι τέτοιο διευκολύνει την κατάρτιση των ετήσιων και τριμηνιαίων λογαριασμών κατά συναλλαγή, σύμφωνα με τις αρχές του ΕΣΛ95. Ο αριθμός ανταπόκρισης ανέρχεται στο 100% και τα στοιχεία είναι διαθέσιμα ένα μήνα μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς (μήνας, Τ+30). Ανάλυση κωδικών εξόδων P.2 Ενδιάμεση ανάλωση Από το πρώτο τρίμηνο του 2011, όπως έχει ήδη αναφερθεί, χρησιμοποιούνται τα στοιχεία από την ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα στοιχεία είναι σε ταμειακή βάση. Επιπλέον, η συναλλαγή P2 τροποποιείται από το ποσό των πληρωτέων υποχρεώσεων, οι οποίες υπολογίζονται από στοιχεία της βάσης δεδομένων. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα ένα μήνα μετά το τέλος του τριμήνου (Τ+30). Πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2011, το P2 υπολογιζόταν βάσει δεικτών από τα ερωτηματολόγια δύο τριμηνιαίων ερευνών, εκ των οποίων η μια διεξάγονταν από το ΓΛΚ και η άλλη από την ΕΛΣΤΑΤ. P.5 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου Κ.2 Αγορές μείον πωλήσεις μη χρηματοπιστωτικών μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων 11

12 Από το πρώτο τρίμηνο του 2011, όπως έχει ήδη αναφερθεί, χρησιμοποιούνται τα στοιχεία από την ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τον υπολογισμό του P.5, τα στοιχεία από τη βάση δεδομένων είναι αναλυτικά. Τα στοιχεία είναι σε ταμειακή βάση. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα ένα μήνα μετά το τέλος του τριμήνου (Τ+30). Πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2011, το P5 υπολογιζόταν βάσει δεικτών από ερωτηματολόγια δύο τριμηνιαίων ερευνών, εκ των οποίων η μια διεξάγονταν από το ΓΛΚ και η άλλη από την ΕΛΣΤΑΤ. D.1 Αμοιβή εξαρτημένης εργασίας Από το πρώτο τρίμηνο του 2011, όπως έχει ήδη αναφερθεί, χρησιμοποιούνται τα στοιχεία από την ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Εσωτερικών. Σημειώνεται ότι όσον αφορά στο D1, τα στοιχεία από τη βάση δεδομένων είναι αναλυτικά. Τα στοιχεία είναι σε ταμειακή βάση. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα ένα μήνα μετά το τέλος του τριμήνου (Τ+30). Πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2011, το D1 υπολογιζόταν βάσει δεικτών από τα ερωτηματολόγια δύο τριμηνιαίων ερευνών, εκ των οποίων η μια διεξάγονταν από το ΓΛΚ και η άλλη από την ΕΛΣΤΑΤ. D.4 Εισόδημα Περιουσίας, πληρωνόμενο Αυτό το στοιχείο αφορά μόνο σε τόκους. Πηγή αυτού του στοιχείου είναι η προαναφερόμενη ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Τα στοιχεία είναι σε ταμειακή βάση. D.7 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, πληρωνόμενες Πηγή αυτού του στοιχείου είναι η προαναφερόμενη ηλεκτρονική βάση δεδομένων καθώς και πρωτογενή στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών. D.9 Μεταβιβάσεις κεφαλαίου, πληρωνόμενες Πηγή αυτού του στοιχείου είναι η προαναφερόμενη ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Ανάλυση κωδικών εσόδων P.11 Εμπορεύσιμο προϊόν και πληρωμές για λοιπά μη εμπορεύσιμα προϊόντα Πηγή αυτού του στοιχείου είναι η προαναφερόμενη ηλεκτρονική βάση δεδομένων. D.2 Φόροι επί των προϊόντων και των εισαγωγών Πηγή αυτού του στοιχείου είναι η προαναφερόμενη ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Η ανάλυση του κωδικού D.2 σε D.214 και D.29 γίνεται χρησιμοποιώντας την ετήσια κατανομή. Τα στοιχεία είναι σε ταμειακή βάση D.4 Εισόδημα περιουσίας, πληρωνόμενο Το βασικό στοιχείο είναι ο κωδικός D.41, Τόκοι, πληρωνόμενοι. Το στοιχείο αυτό συμπεριλαμβάνεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων σε ταμειακή βάση. D.5 Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, πλούτου κ.λ.π. Βασική πηγή αυτού του στοιχείου είναι η προαναφερόμενη ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Τα στοιχεία είναι σε ταμειακή βάση D.7 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, εισπραττόμενες Βασική πηγή αυτού του στοιχείου είναι η προαναφερόμενη ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στοιχεία από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας. D.91 Φόροι κεφαλαίου Βασική πηγή αυτού του στοιχείου είναι η προαναφερόμενη ηλεκτρονική βάση δεδομένων. 12

13 D.92 Επιχορηγήσεις επενδύσεων Βασική πηγή αυτού του στοιχείου είναι η προαναφερόμενη ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης Δημόσια Νοσοκομεία S.1314 Ανάλυση κωδικών εξόδων P.2 Ενδιάμεση κατανάλωση Ενσωματώνεται η αναπροσαρμογή για τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις των Δημόσιων Νοσοκομείων από τα στοιχεία που λαμβάνονται μέσω επίσημης επικοινωνίας με το επιβλέπων Υπουργείο Υγείας και άμεσα από τρία εποπτευόμενά του νοσοκομεία. Επιπλέον, ενσωματώνονται πληρωμές παλαιότερων ανεξόφλητων υποχρεώσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων. P.5 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου Κ.2 Αγορές μείον πωλήσεις μη χρηματοπιστωτικών μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων D.1 Αμοιβή εξαρτημένης εργασίας Τα σχετικά στοιχεία για τους ΟΚΑ συλλέγονται μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ για τα Δημόσια νοσοκομεία μέσω επίσημης επικοινωνίας με το ΓΛΚ. D.29 Άλλοι φόροι επί των προϊόντων, πληρωνόμενοι D.4 Εισόδημα Περιουσίας, πληρωνόμενο D.62 Κοινωνικές παροχές εκτός από κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος Στα στοιχεία που λαμβάνονται απευθείας από τους αρμόδιους φορείς, γίνεται αναπροσαρμογή για τις πληρωτέες υποχρεώσεις των ΟΚΑ προς ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ιδιώτες ιατρούς και ασφαλισμένους (εφάπαξ). D.63 Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος D.7 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, πληρωνόμενες Γίνεται ενοποίηση με τον υποτομέα Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης (S ) D.9 Μεταβιβάσεις κεφαλαίου, πληρωνόμενες Ανάλυση κωδικών εσόδων P.1 Προϊόν D.2 Φόροι επί των προϊόντων και των εισαγωγών 13

14 Η ανάλυση του κωδικού D.2 σε D.214 και D.29 γίνεται χρησιμοποιώντας την ετήσια κατανομή. D.4 Εισόδημα Περιουσίας, εισπραττόμενο Όσον αφορά στον κωδικό D.41, Τόκοι, γίνεται αναπροσαρμογή για τους δεδουλευμένους τόκους με χρήση στοιχείων από την Τράπεζα της Ελλάδας. D.61 Κοινωνικές εισφορές Καθώς τα απαιτούμενα τριμηνιαία στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα, γίνεται αναπροσαρμογή για τις οφειλόμενες κοινωνικές εισφορές, βάσει της ετήσιας δημοσιονομικής αναπροσαρμογής διαιρώντας την με το 4. D.7 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις, εισπραττόμενες Όσον αφορά στον κωδικό D.73, Τρέχουσες μεταβιβάσεις εντός Γενικής Κυβέρνησης, τα στοιχεία διασταυρώνονται με τα αντίστοιχα ποσά του ΓΛΚ. Γίνεται η απαραίτητη ενοποίηση. D.9 Μεταβιβάσεις κεφαλαίου, εισπραττόμενες 14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος 2014 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 276/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.10.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος 20 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2017 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός Νομικών Προσώπων Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός Νομικών Προσώπων Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός Νομικών Προσώπων Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ Εισηγητής: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος 2015 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος 2015 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα Φεβρουάριος 2016 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα Ιανουάριος 2016 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος 2014 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο παράρτημα του παρόντος Δελτίου παρουσιάζεται σημείωμα για την αναθεώρηση ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο παράρτημα του παρόντος Δελτίου παρουσιάζεται σημείωμα για την αναθεώρηση ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών τομέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΤΗΣΙΟΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 2/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα Μάρτιος 2016 Πίνακες δεδομένων για Φεβρουάριο 2016 1 1 Τα προϋπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 C(2013) 4164 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27.6.2013 προς συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα Δεκέμβριος 20 Πίνακες δεδομένων για Νοέμβριο 20 1 1 Τα προϋπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα Αύγουστος 2016 Πίνακες δεδομένων για Ιούλιο 2016 1 1 Τα προϋπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα Απρίλιος 2016 Πίνακες δεδομένων για Μάρτιο 2016 1 1 Τα προϋπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα Ιούλιος 2016 Πίνακες δεδομένων για Ιούνιο 2016 1 1 Τα προϋπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος 2015 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Μηνιαίο Δελτίο της Γενικής Κυβέρνησης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/02/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΟΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ: Αναθεώρηση των ετήσιων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012 Εξέλιξη ληξιπρόθεσμων οφειλών Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Ονομασία: Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων

Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Ονομασία: Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων Χώρα: Ελλάδα Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) Ονομασία: Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων ΕΛΣΤΑΤ μεταδεδομένα Περιεχόμενα 1. Επικοινωνία 2. Ενημέρωση μεταδεδομένων 3. Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πειραιάς, 11 03 2014. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πειραιάς, 11 03 2014. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 03 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4 o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία) Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2016 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (ΤΜΣ) [ ] Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΛΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (ΤΜΣ) [ ] Φεβρουαρίου 2012 ΕΛΛΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (ΤΜΣ) [ ] Φεβρουαρίου 2012 1. Το παρόν Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης (TMΣ) προσδιορίζει το πλαίσιο συνεννόησης όσον αφορά τους ορισµούς των δεικτών που υπόκεινται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΠΡΟΣ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 41/28 18.2.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/231 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΓΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Συντονίστρια: Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ)» ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία κατάθεσης Υπουργού Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη, στην εξεταστική επιτροπή για το έλλειμμα 2009

Κύρια σημεία κατάθεσης Υπουργού Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη, στην εξεταστική επιτροπή για το έλλειμμα 2009 Κύρια σημεία κατάθεσης Υπουργού Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη, στην εξεταστική επιτροπή για το έλλειμμα 2009 Εκτιμώ ως ιδιαίτερα σημαντικό το έργο της επιτροπής γιατί οι έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 2ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς

Ελληνική Στατιστική Αρχή 2ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς Ελληνική Στατιστική Αρχή 2ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 29.12.2011 Περιεχόμενα Ι. Κάλυψη κενών και βελτίωση ποιότητας της Στατιστικής Πληροφορίας - Παραγωγή νέων στατιστικών ΙΙ. Διάχυση Στατιστικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 103/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-11 - 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 2828/130052 /ΝΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠ Σ)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠ Σ) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠ Σ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΠ Σ (σε εκατ. ) Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Ι. Έσοδα 54.633 59.184 58.077 59.094 58.148

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 48667 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμηνο του 2011.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμηνο του 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9-6-2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Τρίμηνο 2011 (Προσωρινά στοιχεία) Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης

Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιανουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή ανάλυση της κατάστασης 2. Στρατηγικοί Στόχοι 3. Τακτική Προσέγγιση 4. Τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΝ-ΡΨΒ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εγκύκλιος υπ αριθμ.: 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα 9 Απριλίου Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΝ-ΡΨΒ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εγκύκλιος υπ αριθμ.: 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα 9 Απριλίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Με e-mail και fax ΑΔΑ: ΒΕΑΙΝ-ΡΨΒ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Φ Ο ΡΑ Σ Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Η Σ Ε Λ Σ ΤΑΤ

Α Ν Α Φ Ο ΡΑ Σ Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Η Σ Ε Λ Σ ΤΑΤ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Α Ν Α Φ Ο ΡΑ Σ Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Η Σ Ε Λ Σ ΤΑΤ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 1 Πειραιασ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναφορά στο Εργο της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα