Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ. Γεώργιος Πλιάκας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ. Γεώργιος Πλιάκας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 03/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΗΚ/ΔΟ/4913 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Ταχ/κή Διεύθυνση: Αερ. Ηρακλείου, ΤΚ: Πληροφορίες : Αρχοντάκη-Πετρίδου Χρ. Τηλέφωνο: Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού συντήρησης υποσταθμού (εργασίες και υλικά) του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ». Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (ΚΑΗΚ), προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανάδειξης μειοδότη εργασιών συντήρησης υποσταθμού και προμήθειας ανταλλακτικών διακοπτών μέσης και χαμηλής τάσης, σύμφωνα με την συν. τεχνική περιγραφή εργασιών, τεχνική προδιαγραφή υλικών και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Το ποσόν δέσμευσης ανέρχεται στις τριάντα πέντε χιλιάδες (35000) σύμφωνα με την ΥΠΑ/Δ11/Α/22420/06/11/2014 (ΑΔΑ:ΩΟΠΧ1-ΟΗΧ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ στα Γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» από την αρμόδια επιτροπή. Οι εργασίες συντήρησης του υποσταθμού και η προμήθεια των αναφερομένων υλικών θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 30/12/2014. λόγω του επείγοντος χαρακτήρα. Η παρούσα περίληψη να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στους πίνακες ανακοινώσεων του ΚΑΗΚ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα και από μμ. Παράρτημα της παρούσας αποτελούν, η τεχνική περιγραφή των εργασιών, η τεχνική προδιαγραφή των υλικών, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς. Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ Γεώργιος Πλιάκας

2 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 2 από 19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑΗΚ) "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΑΗΚ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΗΚ ΕΡΓΟ: Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ (2014) Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 3 από 19 Πληροφορίες : Γ. Κονσολάκης Αρ. τηλεφώνου : ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αρ.Fax : Κινητό: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τα υλικά και τις εργασίες συντήρησης και εξυγιάνσεων των εγκαταστάσεων του υποσταθμού του ΚΑΗΚ. Λόγω της παλαιότητας του ανωτέρω εξοπλισμού (περίπου 20ετίας), προβαίνουμε σε τακτικές ετήσιες συντηρήσεις και παρεμβάσεις, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του Αερολιμένα. Το περασμένο έτος (2013), πραγματοποιήθηκε γενική συντήρηση του υποσταθμού, μέρος της οποίας αφορούσε τον έλεγχο και την καταγραφή των δυσλειτουργιών και των προβλημάτων, τα οποία θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε με την σχεδιαζόμενη φετινή συντήρηση μικρότερης κλίμακας. Οι προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν: α) Τις εργασίες συντήρησης των πεδίων μέσης τάσης και την αποκατάσταση συγκεκριμένων προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την προηγούμενη συντήρηση. β) Τις εργασίες και τα υλικά (προμήθεια πηνίων και λοιπών ανταλλακτικών) για την αποκατάσταση λειτουργίας εφεδρικών διακοπτών μέσης τάσης. γ) Τις εργασίες και τα υλικά (προμήθεια πηνίων και λοιπών ανταλλακτικών) για την αποκατάσταση λειτουργίας εφεδρικών διακοπτών χαμηλής τάσης. δ) Τις εργασίες και τα υλικά κατασκευής νέου πεδίου διανομής φορτίων εξόδου UPS. ε) Τις εργασίες και τα υλικά για την συντήρηση των δύο κεντρικών UPS του ΚΑΗΚ. Με βάση τα παραπάνω θα περιγράψουμε στην συνέχεια μια σειρά από εργασίες προληπτικής συντήρησης καθώς και την προμήθεια κάποιων ιδιαίτερα κρίσιμων ανταλλακτικών τα οποία από την εμπειρία έχει παρατηρηθεί ότι συχνότερα παρουσιάζουν δυσλειτουργίες. Επισημαίνεται ότι όλες οι εργασίες που θα γίνουν θα πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα IEC Low voltage switchgear and controlgear και IEC High voltage test techniques.

4 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 4 από 19 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στην συνέχεια διακρίνουμε τα υλικά και τις εργασίες για την συντήρηση του υποσταθμού σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες: 1) Εξοπλισμός μέσης τάσης (εργασίες-εφεδρικός εξοπλισμός-ανταλλακτικά) 2) Εξοπλισμός χαμηλής τάσης (εργασίες-εφεδρικός εξοπλισμός-ανταλλακτικά) 3) Εξοπλισμός UPS (εργασίες-εφεδρικός εξοπλισμός-ανταλλακτικά) 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Ο Αερολιμένας διαθέτει τέσσερεις (4) κυψέλες μέσης τάσης της εταιρείας AEG, με διακόπτες ισχύος τύπου VAA 406/24-2, U: 24 KV, In: 630 A και δύο ABB με διακόπτες ABB SACE HA1 (SF6) ), U: 24 KV, In: 630 A. Οι γενικές εργασίες που απαιτείται να πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: Γενικός Έλεγχος - Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισμού Υποσταθμού. - Ακουστικός έλεγχος. - Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού. - Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων. - Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών. - Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας.μ - Έλεγχος πεδίου Πυκνωτών. - Έλεγχος φωτισμού, πυρασφάλειας, σήμανσης, προστατευτικών μέσων. - Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού. - Μετρήσεις γειώσεων Υ/Σ. Χώρος κυψελών μέσης τάσης - Γενικός οπτικός έλεγχος και καθαρισμός του χώρου των κυψελών ΜΤ. - Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ. - Έλεγχος καλής λειτουργίας των αυτομάτων διακοπτών Μ.Τ. - Έλεγχος καλής λειτουργίας των αποζευκτών Μ.Τ. - Καθαρισμός και κατάλληλη λίπανση των κοχλιών που μετακινούν τους κινητούς διακόπτες. - Έλεγχος λειτουργίας μηχανικών μερών. (Χειριστήρια διακοπτών) - Έλεγχος λειτουργίας των ενδεικτικών οργάνων μέτρησης (ηλεκτρονόμοι δευτερογενούς προστασίας). - Έλεγχος των μηχανικών και ηλεκτρικών μανδαλώσεων. - Έλεγχος και αποκατάσταση σωστής σύνδεσης των ζυγών. - Έλεγχος και καθαρισμός των ακροδεκτών Μέσης τάσης. - Έλεγχος καλού εξαερισμού των χώρων Μέσης τάσης.

5 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 5 από 19 - Έλεγχος μέτρων προστασίας και ασφαλείας των χώρων Μέσης τάσης. - Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών. - Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των μπουλονιών. - Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων. - Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μ.Τ - Έλεγχος ακροκιβωτίων - Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ - Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ - Έλεγχος γειώσεων πίνακα - Έλεγχος λειτουργικότητας διακόπτη Μ.Τ Χώρος μετασχηματιστών - Απορροφητικός καθαρισμός των χώρων των Μ/Σ και των καταπακτών αερισμού κάτω από αυτούς. - Γενικός οπτικός έλεγχος και καθαρισμός Μ.Τ. (εσωτερικού πηνίων, εξωτερικής επιφάνειας, μονωτήρες, ακροδέκτες κλπ). - Έλεγχος ρητίνης και μαγνητικού πυρήνα Μ.Τ. - Έλεγχος μονώσεων. - Έλεγχος κοχλιών. (Συσφίξεις) - Έλεγχος θερμοκρασίας και έλεγχος τοπικής υπερθέρμανσης (αλλαγή χρώματος). - Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων του Μ/Σ - Έλεγχος και καθαρισμός των ηλεκτρικών συνδέσεων (ουδετερογείωση, ακροκιβώτια Μ.Τ., ακροδέκτες Χ.Τ., καλώδια Μ.Τ. και Χ.Τ.) - Μέτρηση μονώσεων μετασχηματιστή (πηνία Μ.Τ. και Χ.Τ., ως προς γη και μεταξύ τους) - Έλεγχος των κυκλωμάτων προστασίας (thermistors) και των κυκλωμάτων ελέγχου των μετασχηματιστών. - Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόμβου Μ/Σ και μεταλλικών μερών - Έλεγχος καλού εξαερισμού των χώρων μετασχηματιστών. - Έλεγχος μέτρων προστασίας και ασφαλείας των χώρων μετασχηματιστών. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ Σε ορισμένα από τα πεδία της μέσης τάσης (πεδία AEG), κατά την συντήρηση του 2013 αναδείχθηκαν μηχανικά προβλήματα κατά την σύζευξη και απόζευξη των γειωτών σε περιπτώσεις διακοπών και συντηρήσεων των πεδίων. Τα παραπάνω προβλήματα λόγω της κρισιμότητάς τους θα πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως, για την σωστή και ασφαλή λειτουργία τους. Συντήρηση, καθαρισμός και έλεγχος των δύο (2) κυψελών εισαγωγής της μέσης τάσης της ΔΕΗ (πεδία και γενικοί διακόπτες). Καταγραφή πιθανών ευρημάτων. Λόγω της παλαιότητας των πεδίων εισόδου ΔΕΗ (πεδία AEG τα οποία αποτελούσαν εξοπλισμό του αερολιμένα πολύ πριν γίνει ο νέος υποσταθμός το 1993) θα πρέπει να κριθεί από τον

6 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 6 από 19 ανάδοχο και να καταγραφεί εγγράφως, η επιχειρησιακή τους κατάσταση, η ασφάλεια τους, και γενικά η ικανότητα τους να μπορούν να συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες ασφαλώς. Επιπλέον, ο Αερολιμένας διαθέτει έναν εφεδρικό διακόπτη για τα παραπάνω πεδία (τύπου AEG VAA 406/24-2, U: 24 KV, In: 630 A) στον οποίο θα πρέπει να γίνει γενικός έλεγχος, έλεγχος πηνίων λειτουργίας, συντήρηση - λίπανση έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μετά τα παραπάνω ο διακόπτης θα συσκευαστεί σε νάϋλον για προστασία από σκόνη, και θα αποθηκευτεί με ανηρτημένη πινακίδα στοιχείων και έλεγχου (υπογραφές- σφραγίδες και ημερομηνίες). Στην παραπάνω διαδικασία θα χρησιμοποιείται το προτεινόμενο έντυπο ελέγχου-συντήρησης των διακοπτών του αερολιμένα το οποίο και επισυνάπτεται στο παράρτημα 2. Ακόμα, ο Αερολιμένας διαθέτει έναν εφεδρικό, καινούριο διακόπτη τύπου ΑΒΒ SACE ΗΑ1 σαν εφεδρικό. Ο διακόπτης αυτός δεν διαθέτει πηνία λειτουργίας λόγω του ότι έχουν χρησιμοποιηθεί σαν ανταλλακτικά σε προηγούμενες βλάβες. Συνεπώς, για τον διακόπτη αυτό θα πρέπει να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου των πηνίων του, και να ακολουθήσει πλήρης έλεγχος, συντήρηση, λίπανση, καθαρισμός και δοκιμαστική λειτουργία. Τέλος, ο διακόπτης θα συσκευαστεί σε νάϋλον για προστασία από σκόνη, και θα αποθηκευτεί με ανηρτημένη πινακίδα στοιχείων και έλεγχου (υπογραφές- σφραγίδες και ημερομηνίες). Ο αναδοχος θα δηλώσει εγγράφως ότι ο διακόπτης είναι πλήρως λειτουργικός και έτοιμος προς χρήση σε περίπτωση που απαιτηθεί. Στις μετώπες των πεδίων εισαγωγής της ΔΕΗ υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες νήματος οι οποίες και θα πρέπει να αντικατασταθούν με αντίστοιχες τύπου led με τα ίδια χρώματα. Ακόμα, τα αναλογικά όργανα έλεγχου (αμπερόμετρα - βολτόμετρα) θα πρέπει να αντικατασταθούν με ανάλογα ψηφιακά για την αποτύπωση με ακρίβεια των μετρήσεων, καθώς τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται φαινόμενα υπερτάσεων. Όσον αφορά στην συντήρηση των εφεδρικών διακόπτων που έχουμε περιγράψει παραπάνω, τονίζουμε ότι θα πρέπει να γίνει πλήρη δοκιμαστική λειτουργία (προσομοίωση),

7 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 7 από 19 δίνοντας ρεύματα λειτουργίας των πηνίων του, και εκτελώντας όλες τις λειτουργίες του μέσω μιας αυτοσχέδιας μπουτονιέρας που διαθέτει ο αερολιμένας για τον σκοπό αυτό. Για την αποκατάσταση της ετοιμότητας του εφεδρικού διακόπτη και την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιασθούν στο μέλλον και αφορούν τα πηνία, απαιτείται η προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών υλικών: Ανταλλακτικά Α/Δ Μέσης Τάσης Τύπου ΑΒΒ SACE ΗΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ Πηνίο εντός (YC) 48 V DC 2 Πηνίο εκτός (YO1) 48 V DC 2 Πηνίο εκτός (YO2) 48 V DC 2 Πηνίο μανδάλωσης (YL1) 48 V DC 2 Βάσεις πηνίων 1 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Για τον εξοπλισμό των πεδίων της χαμηλής τάσης θα γίνουν τα έξης : Θα γίνει ένας γενικός οπτικός έλεγχος και δοκιμές καλής λειτουργίας των διακοπτών και του PLC. Σε περίπτωση που προκύψουν δυσλειτουργίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκαταστήσει την σωστή λειτουργία των διακοπτών (πχ αντικατάσταση πηνίων, έλεγχος κλεμμοσειρών και επαφών, ρελέ κτλ). Εάν κατά τις δοκιμές καλής λειτουργίας προκύψει βλάβη η οποία απαιτεί επιπλέον ανταλλακτικά ή υλικά που δεν διαθέτει ο αερολιμένας, τότε θα πρέπει ο ανάδοχος να καταθέσει εγγράφως προσφορά για την προμήθεια των εν λόγω υλικών και ανταλλακτικών, όπως επίσης και τεχνική περιγραφή εργασιών που θα πρέπει να γίνουν. Παρακάτω αναφέρονται οι εργασίες και τα ανταλλακτικά για τους διακόπτες χαμηλής τάσης που διαθέτει ο ΚΑΗΚ. Οι εγκατεστημένοι διακόπτες είναι οι παρακάτω: SACE MEGAMAX F1 F Α (τεμάχια: 3) SACE MEGAMAX F Α (τεμάχια: 8) EMAX E1/E6 3200Α (τεμάχια: 3 ) ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΤΥΠΟΥ MSN A (τεμάχια: 25 ) Για τους διακόπτες των κατηγοριών SACE MEGAMAX F1 F2 2000Α -SACE MEGAMAX F5 3200Α -EMAX E1/E6 3200Α έχει παρατηρηθεί ότι το βασικότερο πρόβλημα που παρουσιάζουν κατά καιρούς είναι η καταστροφή των πηνίων, τα οποία αντικαθίστανται με ανταλλακτικά που διαθέτει ο αερολιμένας. Τα ανταλλακτικά αυτά έχουν τελειώσει και κρίνεται αναγκαία η προμήθεια νέων. Πέρα από τους εν ενεργεία διακόπτες της παραπάνω κατηγορίας ο Αερολιμένας διαθέτει και εφεδρικούς διακόπτες της κατηγορίας αυτής (τεμάχια (F5=3) και (F1=2)) οι οποίοι όμως είναι άνευ πηνίων και επιβάλλεται αφενός η προμήθεια και η τοποθέτηση των πηνίων αφετέρου η πλήρης συντήρηση τους (έλεγχος- λίπανση) προκειμένου να είναι έτοιμοι για τυχόν αντικατάσταση.

8 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 8 από 19 Συγκεκριμένα, για τους εφεδρικούς διακόπτες - τεμάχια (F5=3) και (F1=2), θα πρέπει να γίνει προμήθεια και τοποθέτηση του συνόλου των πηνίων τους, και να ακολουθήσει πλήρης, έλεγχος συντήρηση, λίπανση, καθαρισμός και δοκιμαστική λειτουργία. Η δοκιμαστική λειτουργία των διακοπτών που επισκευάζονται θα γίνεται με προσομοίωση, δίνοντας ρεύματα λειτουργίας των πηνίων τους και εκτελώντας όλες τις λειτουργιές τους μέσω αυτοσχέδιας μπουτονιέρας που διαθέτει ο αερολιμένας για τον σκοπό αυτό. Μετά τα παραπάνω, οι διακόπτες θα συσκευάζονται σε νάϋλον για προστασία από ρύπανση, και θα αποθηκεύονται με αναρτημένη πινακίδα στοιχείων και ελέγχου και αναφορά για την πλήρη ετοιμότητα των διακοπτών να χρησιμοποιηθούν για πιθανή αντικατάσταση αν προκύψει ανάγκη(υπογραφές- σφραγίδα και ημερομηνία). Στην παραπάνω διαδικασία θα χρησιμοποιείτε το προτεινόμενο έντυπο ελέγχου-συντήρησης των διακοπτών του αερολιμένα το οποίο και επισυνάπτεται στο παράρτημα 2. Για την αποκατάσταση της ετοιμότητας των εφεδρικών διακόπτων αλλά και για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν, απαιτείται η προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών υλικών: Ανταλλακτικά Α/Δ Χαμηλής Τάσης Τύπου MEGAMAX F5S 3200A KAI F1-F2 2000A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ Πηνίο εντός (YC) 48 V DC 4 Πηνίο εκτός (YO) 48 V DC για F5 4 Πηνίο εκτός (YO) 48 V DC για F1- F2 4 Πηνίο ελλείψεως τάσης (YU) 48 V DC 4 Βάσεις για πηνία (YO YU) 1 Ανταλλακτικά Α/Δ Χαμηλής Τάσης Τύπου EMAX E1/E6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ Πηνίο εντός (YC) 48 V DC 2 Πηνίο εκτός (YO) 48 V DC 2 Πηνίο ελλείψεως τάσης (YU) 48 V DC ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 2 Κινητήρας τάνυσης ελατήριων M220 V AC/DC 1 Τα πεδία της χαμηλής τάσης του αερολιμένα διαθέτουν επίσης και μια σειρά από επιμέρους διακόπτες τύπου συρταριών MSN 160Α-400Α, ορισμένα από τα οποία έχουν παρουσιάσει δυσλειτουργίες σε επιμέρους σημεία τους όπως (χερούλια μηχανισμοί μανδάλωσης καταπονημένες καλωδιώσεις-επαφές κ.τ.λ.). Ο Αερολιμένας στα πλαίσια παλαιοτέρων συντηρήσεων αλλά και της γενικής συντήρησης του 2013 αντιμετώπισε και αποκατέστησε τέτοιου είδους δυσλειτουργίες αφαιρώντας ανάλογα ανταλλακτικά από δυο εφεδρικά συρτάρια που διέθετε λόγω έλλειψης σχετικών ανταλλακτικών. Στα πλαίσια των εργασιών συντήρησης του έτους 2014 τα παραπάνω συρτάρια-διακόπτες θα πρέπει να αποκατασταθούν προσθέτοντας τα ανταλλακτικά που έχουν αφαιρεθεί, και στην συνέχεια να συντηρηθούν (έλεγχος- λίπανση) και να δοκιμαστούν προκειμένου να είναι έτοιμα για τυχόν αντικατάσταση τους.

9 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 9 από 19 Μετά από όλα τα παραπάνω τα συρτάρια-διακόπτες θα συσκευάζονται σε νάϋλον για προστασία από την ρύπανση, και θα αποθηκεύονται με αναρτημένη πινακίδα στοιχείων και ελέγχου και αναφορά για την πλήρη ετοιμότητα των διακοπτών να χρησιμοποιηθούν για επερχόμενη αντικατάσταση αν προκύψει (υπογραφές- σφραγίδα και ημερομηνία). Στην παραπάνω διαδικασία θα χρησιμοποιείται το προτεινόμενο έντυπο ελέγχου-συντήρησης των διακοπτών του Αερολιμένα το οποίο και επισυνάπτεται στο παράρτημα 2. Για την αποκατάσταση της ετοιμότητας των εφεδρικών διακοπτών αλλά και για την αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν στο μέλλον, απαιτείται προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών υλικών. Ανταλλακτικά Πινάκων Χαμηλής Τάσης Τύπου MNS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ Α/Δ S4L250 PR211 (LI) 1 Πλάτη συρταριού 8Ε-24Ε 2 Φορέας σύνδεσης καλωδίων 400Α 8Ε-24Ε 2 Φορέας σύνδεσης καλωδίων 160Α 8Ε-24Ε 2 Ακροδέκτες με καλώδιο 70 mm 2 (800 mm) 10 Χερούλι μανδάλωσης συρταριού 8Ε-24Ε 10 Χώρος οργάνων συρταριού 8Ε-24Ε 5 3. ΚΕΝΤΡΙΚΑ UPS Ο Αερολιμένας διαθέτει δυο κεντρικά UPS 125KVA. Το σύνολο του εξοπλισμού των UPS, λόγω της αδιάλειπτης λειτουργίας τους πλέον των 20 ετών έχει αρχίσει και εμφανίζει σημάδια γήρανσης και καταπόνησης, και χρειάζεται ένα γενικό έλεγχο και συντήρηση ως έξης : Γενικός καθαρισμός του συνόλου του εξοπλισμού των UPS Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού Έλεγχος συνθηκών εγκατάστασης Έλεγχος καλής λειτουργίας UPS Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων. Δοκιμή UPS μέσω H/Z Δοκιμή UPS μέσω by-pass Δειγματοληπτική μέτρηση συσσωρευτών UPS Μέτρηση τάσης/συχνότητας παροχής UPS Μέτρηση τάσης εξόδου ανορθωτή / φορτιστή UPS Μέτρηση ρεύματος εξόδου UPS Έλεγχος συγχρονισμού UPS-ΔΕΗ Μέτρηση τάσης και ρεύματος εκφόρτισης συσσωρευτών UPS Μέτρηση ρεύματος φόρτισης συσσωρευτών

10 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 10 από 19 Έλεγχος και συσφίξεις όλων των κλεμμών - επαφών εσωτερικά των πεδίων UPS όσο και στους πίνακες τροφοδοσίας εισόδων εξόδων του UPS (υποσταθμού και γενικού πίνακα διανομής UPS υπογείου). Έλεγχος των ενδείξεων των ρευμάτων εξόδου (φορτίων ) των panel των UPS και κατά πόσο ανταποκρίνονται οι ενδείξεις αυτές με την πραγματική κατανάλωση (αμπερομετρήσεις). Σε περίπτωση μη συσχετισμού να εξεταστεί και να κοστολογηθεί η τοποθέτηση αμπερομέτρων έτσι ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τα φορτία των UPS και τα περιθώρια περαιτέρω φόρτωση αυτών σε σχέση με τις συνεχώς επεκτεινόμενες ανάγκες του αερολιμένα. Κατασκευή νέου τοπικού πίνακα διανομής των φορτιών εξόδου των UPS (πεδία υποσταθμού, υποπίνακες κτιρίου κ.τ.λ.) καθώς ο υπάρχον αφενός δεν επαρκεί, αφετέρου και λόγω της μειωμένης χωρητικότητας του εξ αρχής, έχουν επέλθει στο πέρασμα των χρόνων πρόχειρες παρεμβάσεις αλλά και αστοχίες φθορές υλικών. Στην συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή του νέου πίνακα στο παράρτημα 1. Αναφορά - εκτίμηση κατάστασης των UPS και υπολειπόμενου χρόνου ζωής-αποθέματα ανταλλακτικών και η αναγκαιότητα προμήθειας κρίσιμων ανταλλακτικών (έγγραφη τεχνική έκθεση) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΦΟΡΤΙΩΝ UPS Όπως γίνεται αντιληπτό από την επόμενη φωτογραφία, ο γενικός πίνακας εξόδων φορτιών και υποπινάκων δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και στην ασφάλεια που απαιτούν τα εν λόγω φορτία.

11 ΑΔΑ: 7Ρ0Π1-3ΣΞ Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 11 από 19 Προκειμένου να ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήματα, απαιτείται η δημιουργία ενός νέου πεδίου με μεγαλύτερες διαστάσεις, τις ανάλογες αναχωρήσεις και την δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης. Το νέο πεδίο θα πρέπει να είναι μέγιστων διαστάσεων: Υ: 2,20 μ, Π: 0,60 μ και Β: 0,30 μ, ενδεικτικό σχέδιο απεικονίζεται στην επόμενη εικόνα. Το πεδίο θα είναι μεταλλικό, παρόμοιο σε χαρακτηριστικά (μεταλλική κατασκευή χρωματισμός κ.τ.λ.) με το υπάρχον πεδίο με το οποίο και θα ενοποιηθεί.

12 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 12 από 19 Το πεδίο θα εδράζεται σε βάση ύψους 0,30μ μέσα από την οποία θα οδευόσουν οι καλωδιώσεις από το παρακείμενο πεδίο. Εξωτερικά, το πεδίο θα φέρει τρεις ενδεικτικές λυχνίες ( R-S-T) τύπου led, και ένα ψηφιακό πολυόργανο ενδείξεων. Η πόρτα της πρόσοψης του πεδίου θα πρέπει να είναι δύο φύλλων. Εσωτερικά στο πεδίο θα ταξινομηθούν σε σειρές τόσο η είσοδος όσο οι αναχωρήσεις των κυκλωμάτων όπως έχουν μέχρι και σήμερα αλλά και με προβλέψεις μελλοντικών αναχωρήσεων. Η είσοδος της παροχής του πεδίου θα γίνει με γενικό θερμομαγνητικό διακόπτη 3 Χ 250 Α, και αντίστοιχες μπάρες ουδετέρου και γειώσεων. Η έξοδος του διακόπτη θα καταλήγει σε τρεις μπάρες χαλκού (R-S-T) από τις οποίες στην συνέχεια θα αναχωρούν τα επιμέρους κυκλώματα των εν ενεργεία φορτιών καθώς και των μελλοντικών υποδομών του πεδίου και τα οποία θα είναι ως έξης : Παροχή Υποπίνακα Γ φάση με θερμομαγνητικό διακόπτη 3Χ100 Α ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ SACE Tmax τεμάχιο 1. Παροχή Υποπίνακα Ε φάση με θερμομαγνητικό διακόπτη 3Χ100 Α ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ SACE Tmax τεμάχιο 1. Παροχή μελλοντικού Υποπίνακα με θερμομαγνητικό διακόπτη 3Χ100 Α ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ SACE Tmax τεμάχιο 1. Παροχή μελλοντικού Υποπίνακα με θερμομαγνητικό διακόπτη 3Χ50 Α ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ SACE Tmax τεμάχιο 1. Παροχή Υποπίνακα φωτισμού υποσταθμού με ασφαλειοαποζεύκτη ράγας 3Χ32 Α και φυσίγγια των 32 Α 10,3Χ38mm τεμάχιο 1. Παροχή μελλοντικού Υποπίνακα με ασφαλειοαποζεύκτη ράγας 3Χ32 Α και φυσίγγια των 32 Α 10,3Χ38mm τεμάχιο 1. Παροχή πίνακος τροφοδοτικού No.1-48 V με ασφαλειοαποζεύκτη ράγας 1Χ32 Α και φυσίγγια των 32 Α 10,3Χ38mm τεμάχιο 1. Παροχή πίνακος τροφοδοτικού No.2-48 V με ασφαλειοαποζεύκτη ράγας 1Χ32 Α και φυσίγγια των 32 Α 10,3Χ38mm τεμάχιο 1. Τροφοδοσίες διάφορες με διπολικούς μικροαυτόματους 2Χ20 Α /220V/B/4.5 KA ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ SH200L περίπου 5 τεμάχια. Τροφοδοσίες διάφορες μελλοντικές με διπολικούς μικροαυτόματους 2Χ20 Α /220V/B/4.5 KA ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ SH200L περίπου 5 τεμάχια Παροχή νέου Η/Ζ με διπολικό μικροαυτόματο 2Χ20 Α /220V/B/4.5 KA ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ SH200L 1 τεμάχιο. Παροχή επιτήρηση νέου Η/Ζ με ασφαλειοαποζεύκτη ράγας 3Χ32 Α και φυσίγγια των 16 Α 10,3Χ38mm τεμάχιο 1. Παροχή εσωτερικού Υποπίνακα πεδίου με θερμομαγνητικό διακόπτη 3Χ50 Α ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ SACE Tmax τεμάχιο 1. Από τον Υποπίνακα πεδίου θα αναχωρούν στην συνέχεια όλα τα κυκλώματα των πεδίων του υποσταθμού(μέσης-χαμηλής PLC κ.τ.λ.) και τα οποία θα είναι: Τροφοδοσίες πεδίων (χαμηλής-μέσης τάσης-plc κ.τ.λ.) με διπολικούς μικροαυτόματους 2Χ20 Α /220V/B/4.5 KA ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ SH200L τεμάχια 25.

13 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 13 από 19 Τροφοδοσίες πεδίων (χαμηλής-μέσης τάσης-plc κ.τ.λ.) μελλοντικές με διπολικούς μικροαυτόματους 2Χ20 Α /220V/B/4.5 KA ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ SH200L τεμάχια 5. Τα υλικά του πίνακα θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές των ενδεικτικών τύπων που αναφέρονται παραπάνω. Η εσωτερική συρμάτωση του πεδίου θα γίνεται με καλαισθησία, με χρήση πλαστικών καναλιών πινάκων, και όλες οι εσωτερικές συρματώσεις από τις εξόδους των επιμέρους διακόπτων και ασφαλειών θα καταλήγουν σε κλέμμες ράγας άριστης ποιότητος από τις οποίες στην συνέχεια θα αναχωρούν τα κυκλώματα προς τις καταναλώσεις. Οι κλεμμοσειρές ράγας θα είναι στο κάτω μέρος του πεδίου καθώς η όδευση των αναχωρούντων κυκλωμάτων γίνεται από κάτω. Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του πεδίου (διακόπτες, ασφάλειες κ.τ.λ. ) θα φέρουν σήμανση και ονομασία και θα απεικονίζονται με την ονομασία αυτή στο μονογραμμικό σχέδιο που θα συνοδεύει το πεδίο και το οποίο θα αναρτηθεί σε ειδική θέση που θα υπάρχει στην πόρτα του πεδίου. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και τοποθέτησης του πεδίου θα ακολουθήσει η ηλεκτροδότηση από γενικό διακόπτη του παρακείμενου πεδίου με παροχή ΝΥΥ 5Χ50 mm 2. Μετά την ηλεκτροδότηση του πεδίου θα αρχίσει η σταδιακή μεταφορά των κυκλωμάτων από το παλιό πίνακα και θα γίνει η τροφοδοσία τους εκ νέου από νέο πεδίο. Οι καλωδιώσεις θα οδεύουν από το κάτω μέρος των πεδίων όπου είναι κενό και εκτιμούμε ότι το μήκος των είναι τέτοιο ώστε να συνδεθούν εκ νέου. Σε περιπτώσεις που το μήκος των καλωδιώσεων δεν είναι αρκετό θα γίνονται προεκτάσεις των καλωδίων είτε με ενδιάμεσες κλέμενς ράγας είτε με μούφες ρητίνης αν πρόκειται για παροχικά καλώδια. Επισημαίνεται ότι η μεταφορά θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και σωστή οργάνωση λόγω των ιδιαιτεροτήτων των παραπάνω κυκλωμάτων. Σε κάθε περίπτωση και με τις οδηγίες του επιβλέποντος του έργου θα εξασφαλίζονται οι ενδεικνυόμενες ενέργειες προς αποφυγή κινδύνου να τεθεί ο υποσταθμός του αερολιμένα εκτός ενεργείας. Λόγω των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων οι σχετικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν σε χειμερινούς μήνες που ο αερολιμένας έχει μειωμένη επιβατική κίνηση. Τύπος στοιχεία διακόπτη Sr. Number διακόπτη ή ονομασία κωδικός: Γενικός οπτικός έλεγχος: Καθάρισμα λίπανση: Έλεγχος καλωδιώσεων-επαφών: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΗΚ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

14 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 14 από 19 Έλεγχος μηχανικών μερών: Έλεγχος πηνίων κ.τ.λ.: Έλεγχος σχετικών αυτοματισμών: Έλεγχος ρυθμίσεων θερμικών: Έλεγχος καταπονήσεων γενικώς: Δοκιμαστική λειτουργία: ΕΥΡΗΜΑΤΑ -ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πλήρη αποκατάσταση : Πλήρη ετοιμότητα σε πιθανή αντικατάσταση: Εκκρεμούν προβλήματα εργασίες: Παρατηρήσεις Συνεργείου Αναδόχου: Παρατηρήσεις ΥΠΑ: Ημερομηνία Eλέγχου: Ο Ανάδοχος του έργου: Ο Επιβλέπων ΥΠΑ: Ο Προϊστάμενος ΚΑΗΚ/ΤΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Κατά την διάρκεια των παραπάνω εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει και να υπογράφει αναλυτικά και σε καθημερινή βάση το σύνολο των εκτελεσμένων εργασιών (κάθε μέρα ξεχωριστά) σε ειδικό μητρώο - ημερολόγιο συντηρήσεων παρεμβάσεων που τηρεί ο αερολιμένας για τον σκοπό αυτό. - Το μητρώο θα υπογράφουν επίσης τόσο ο επιβλέπων όσο και ο προϊστάμενος τεχνικής συντήρησης του ΚΑΗΚ.

15 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 15 από 19 - Η τιμολόγηση θα γίνεται μόνο για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, σε περίπτωση που μείνουν ανεκτέλεστες εργασίες. - Για την συντήρηση των εφεδρικών διακόπτων που έχει περιγραφεί παραπάνω, τονίζουμε ότι θα γίνει πλήρη δοκιμαστική λειτουργία (προσομοίωση), τροφοδοτώντας με ρεύματα λειτουργίας των πηνίων τους και εκτελώντας όλες τις λειτουργιές του μέσω μιας αυτοσχέδιας μπουτονιέρας που διαθέτει ο αερολιμένας για τον σκοπό αυτό. - Στην παραπάνω διαδικασία θα χρησιμοποιείται το έντυπο ελέγχου-συντήρησης των διακοπτών του αερολιμένα το οποίο και επισυνάπτεται στο παράρτημα 2. - Για την επίβλεψη της λειτουργίας, την συντήρηση, την τυχόν αποκατάσταση βλαβών και την αντικατάσταση οργάνων, διακοπτών και λοιπών στοιχείων του Υποσταθμού θα χρησιμοποιούνται ειδικοί πεπειραμένοι ηλεκτροτεχνίτες πού κατέχουν τις κατά Νόμο απαιτούμενες επαγγελματικές άδειες. - Σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον εργασία και υλικά για επισκευή ή αντικατάσταση κάποιου στοιχείου του εγκατεστημένου εξοπλισμού, τότε η δαπάνη της πρόσθετης εργασίας και των ανταλλακτικών θα βαρύνει πρόσθετα τον εργοδότη, ύστερα από σχετική ανάλυση και έγκριση της προκύπτουσας δαπάνης. - Η χορήγηση πιστοποιητικών και υπεύθυνων δηλώσεων προς ΔΕΗ για τυχόν επαναηλεκτροδοτηση του Υ/Σ θα γίνεται από τον συντηρητή χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. - Ο Συντηρητής / προμηθευτής πριν την έναρξη των εργασιών στον Υ/Σ θα προσκομίζει κατάσταση προσωπικού πού θα ασχοληθούν με τις εργασίες συντήρησης Υ/Σ, για την έκδοση απαιτουμένων αδειών εισόδου των. - Μετά την ανωτέρω επίσκεψη και με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων-μετρήσεων-και συντηρήσεων θα υποβάλλεται από τον δεύτερο των συμβαλλομένων αναλυτική τεχνική έκθεση-δελτίο συντηρήσεων σχετικά με τις εκτελεσμένες εργασίες τα αποτελέσματα, τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν, καθώς και τις προτάσεις του για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του Υ/Σ. - Την παραπάνω τεχνική έκθεση-δελτίο συντηρήσεων θα υπογράφουν τόσο ο ανάδοχος του έργου όσο και ο επιβλέποντας μηχανικός του ΚΑΗΚ καθώς και ο προϊστάμενος τεχνικής συντήρησης του ΚΑΗΚ και στην συνέχεια θα αρχειοθετείτε στο Αρχείο συντηρήσεων Η/Μ εξοπλισμού. - Για τις ανάγκες των παραπάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώνει και τα όποια τυποποιημένα έντυπα έχει και χρησιμοποιεί ο αερολιμένας για τον σκοπό αυτό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΎ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του, βάσει σχετικού πρωτοκόλλου. 2. Δωδεκάμηνη εγγύηση επισκευασθέντων-αντικατασταθέντων υλικών. 3. Πιστοποίηση ISO, για το πεδίο εφαρμογής Συντήρησης Υποσταθμών.

16 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 16 από Εμπειρία εργασιών συντήρησης (τουλάχιστον τριετής) σε Υ/Σ ανάλογους με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΥΠΑ που επιβεβαιώνεται με προσκόμιση λίστας εκτέλεσης παρεμφερών έργων. ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσότητα Σύνολο Υλικών Ολογράφως: Δέκα Πέντε Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα Ευρώ Σύνολο Υλικών Αριθμητικώς: Ευρώ (Ποσό Α) Τιμή Μονάδος (αριθμητικά μόνο) Σύνολο ( ) (αριθμητικά μόνο) Ανταλλακτικά Α/Δ Μέσης Τάσης Τύπου ΑΒΒ SACE ΗΑ1 Πηνίο εντός (YC) 48 V DC Πηνίο εκτός (YO1) 48 V DC Πηνίο εκτός (YO2) 48 V DC Πηνίο μανδάλωσης (YL1) 48 V DC Βάσεις πηνίων Ανταλλακτικά Α/Δ Χαμηλής Τάσης Τύπου MEGAMAX F5S 3200A KAI F1-F2 2000A Πηνίο εντός (YC) 48 V DC Πηνίο εκτός (YO) 48 V DC για F Πηνίο εκτός (YO) 48 V DC για F1- F Πηνίο ελλείψεως τάσης (YU) 48 V DC Βάσεις για πηνία (YO YU) Ανταλλακτικά Α/Δ Χαμηλής Τάσης Τύπου EMAX E1/E6 Πηνίο εντός (YC) 48 V DC Πηνίο εκτός (YO) 48 V DC Πηνίο ελλείψεως τάσης (YU) 48 V DC με χρονική καθυστέρηση Κινητήρας τάνυσης ελατήριων M220 V AC/DC Ανταλλακτικά Πινάκων Χαμηλής Τάσης Τύπου MNS Α/Δ S4L250 PR211 (LI) Πλάτη συρταριού 8Ε-24Ε Φορέας σύνδεσης καλωδίων 400Α 8Ε-24Ε Φορέας σύνδεσης καλωδίων 160Α 8Ε-24Ε Ακροδέκτες με καλώδιο 70 mm 2 (800 mm) Χερούλι μανδάλωσης συρταριού 8Ε-24Ε Χώρος οργάνων συρταριού 8Ε-24Ε Λοιπά υλικά Ενδεικτική λυχνία LED για πεδίο μέσης τάσης Ψηφιακό όργανο ελέγχου πεδίου μέσης τάσης Πεδίο (πλήρες) UPS

17 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 17 από 19 Για εργασίες (συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις, όχι Φ.Π.Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού μέσης τάσης (κυψέλες, διακόπτες και μετασχηματιστές) Ποσότητα Τιμή Μονάδος (αριθμητικά μόνο) Σύνολο ( ) (αριθμητικά μόνο) 1 τεμ Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού χαμηλής τάσης (πεδία, διακόπτες και PLC) 1 τεμ Εργασίες συντήρησης δύο UPS 1 τεμ Εργασίες κατασκευής, τοποθέτησης και δοκιμών νέου πεδίου φορτίων UPS 1 τεμ Σύνολο Εργασιών Ολογράφως: Δώδεκα Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ Σύνολο Εργασιών Αριθμητικώς: Ευρώ (Ποσό Β) Συνολικό ποσό προϋπολογισμού Α+Β (συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις, όχι Φ.Π.Α) Ολογράφως: Είκοσι Οκτώ Χιλιάδες Σαράντα Ευρώ Αριθμητικώς: ( )= Ευρώ Πλέον Φ.Π.Α.23%: Ευρώ Τελικό σύνολο προϋπολογισμού με Φ.Π.Α : Ευρώ

18 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 18 από 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΗΚ Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας ως ακολούθως : Για υλικά (συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις, όχι Φ.Π.Α) ΥΛΙΚΑ Ποσότητα Ανταλλακτικά Α/Δ Μέσης Τάσης Τύπου ΑΒΒ SACE ΗΑ1 Πηνίο εντός (YC) 48 V DC 2 Πηνίο εκτός (YO1) 48 V DC 2 Πηνίο εκτός (YO2) 48 V DC 2 Πηνίο μανδάλωσης (YL1) 48 V DC 2 Τιμή Μονάδος (αριθμητικά μόνο) Σύνολο ( ) (αριθμητικά μόνο) Βάσεις πηνίων 1 Ανταλλακτικά Α/Δ Χαμηλής Τάσης Τύπου MEGAMAX F5S 3200A KAI F1-F2 2000A Πηνίο εντός (YC) 48 V DC 4 Πηνίο εκτός (YO) 48 V DC για F5 4 Πηνίο εκτός (YO) 48 V DC για F1- F2 4 Πηνίο ελλείψεως τάσης (YU) 48 V DC 4 Βάσεις για πηνία (YO YU) 1 Ανταλλακτικά Α/Δ Χαμηλής Τάσης Τύπου EMAX E1/E6 Πηνίο εντός (YC) 48 V DC 2 Πηνίο εκτός (YO) 48 V DC 2 Πηνίο ελλείψεως τάσης (YU) 48 V DC με χρονική καθυστέρηση Κινητήρας τάνυσης ελατήριων M220 V AC/DC 1 Ανταλλακτικά Πινάκων Χαμηλής Τάσης Τύπου MNS Α/Δ S4L250 PR211 (LI) 1 Πλάτη συρταριού 8Ε-24Ε 2 Φορέας σύνδεσης καλωδίων 400Α 8Ε-24Ε 2 Φορέας σύνδεσης καλωδίων 160Α 8Ε-24Ε 2 Ακροδέκτες με καλώδιο 70 mm 2 (800 mm) 10 Χερούλι μανδάλωσης συρταριού 8Ε-24Ε 10 2

19 Συντήρηση Υποσταθμού ΚΑΗΚ-2014 Σελίδα 19 από 19 Χώρος οργάνων συρταριού 8Ε-24Ε 5 Λοιπά υλικά Ενδεικτική λυχνία LED για πεδίο μέσης τάσης 6 Ψηφιακό όργανο ελέγχου πεδίου μέσης τάσης 2 Πεδίο (πλήρες) UPS 1 Σύνολο Υλικών Ολογράφως:. Σύνολο Υλικών Αριθμητικώς: (Ποσό Α) Για εργασίες (συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις, όχι Φ.Π.Α) ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού μέσης τάσης (κυψέλες, διακόπτες και μετασχηματιστές) Ποσότητα 1 τεμ Τιμή Μονάδος (αριθμητικά μόνο) Σύνολο ( ) (αριθμητικά μόνο) Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού χαμηλής τάσης (πεδία, διακόπτες και PLC) Εργασίες συντήρησης δύο UPS Εργασίες κατασκευής, τοποθέτησης και δοκιμών νέου πεδίου φορτίων UPS 1 τεμ 1 τεμ 1 τεμ Σύνολο Εργασιών Ολογράφως. Σύνολο Εργασιών Αριθμητικώς (Ποσό Β) Συνολικό ποσό προσφοράς Α+Β (συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις, όχι Φ.Π.Α) Ολογράφως. Αριθμητικώς Διάρκεια προσφοράς. Πλέον Φ.Π.Α.. (Ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο υπογραφόντος και σφραγίδα επιχείρησης)

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003057315 2015-09-17

15PROC003057315 2015-09-17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 6520 Μυτιλήνη, 17-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή από το δικτυακό τόπο (web site) του Νοσοκομείου www.hosp-alexandra. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΤΟΥΜΠΑΣ Θεσσαλονίκη, 24 Mαρτίου 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Γρ. Λαμπράκη 100, 54 351 Αριθ. Πρωτ. : 3016 Πληροφορίες : Γαλατιανός Στυλιανός Τηλέφωνο: 2310 981825 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 4/4/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΗΚ/ Ο/1132 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: Αριθμ. Πρωτ: 1885 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: Αριθμ. Πρωτ: 1885 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3-2-2016 Αριθμ. Πρωτ: 1885 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ/Σ ΔΗΜΟΥ > με τη συνοπτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4910 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 21/04/2016 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4873/757562

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 751 Fax: 213-20 88 716 Πληροφορίες : E.OIKONOMAKH ΑΘΗΝΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:12458/21-8-15 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 30/08/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΑΣΤΚ/922 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 02/04/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 02/04/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 02/04/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:6016 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 20-05-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, /4/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Αρ. Μελ: 34/ 2016 «Ετήσια προληπτική συντήρηση και επιτήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης και

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 3, 15343 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:2112118000 Fax:2112118089, email: info@ppcr.gr web:www.ppcr.gr Σελίδα 1 από 5

Καποδιστρίου 3, 15343 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:2112118000 Fax:2112118089, email: info@ppcr.gr web:www.ppcr.gr Σελίδα 1 από 5 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Ως ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός νοείται οι 17 υποσταθμοί των ανεμογεννητριών (ΑΓ) και οι 2 κεντρικού υποσταθμοί (Substation Control Room) που στεγάζονται στο Αιολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω κατά κατηγορία εγκαταστάσεων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω κατά κατηγορία εγκαταστάσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΩΝ Η/Ζ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ. Γεώργιος Πλιάκας

Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ. Γεώργιος Πλιάκας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 22/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΗΚ/ΔΟ/3087 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Ταχ/κή Διεύθυνση: Αερ. Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003246563 2015-11-03

15REQ003246563 2015-11-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 03-11 - 2015 Αρ. Πρωτοκ :.Υ. Αρ. Προσφοράς : 38Μ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001688552 2013-10-29

13PROC001688552 2013-10-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213-2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002659623 2015-03-23

15PROC002659623 2015-03-23 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων CPV:50711000-2 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: YΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 6/6/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 7 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 13-088715 Fax: 13-088530

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. πρωτ. 8586 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002383933 2014-11-06 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 06/11/2014 Α.Π.: 9181 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συσσωρευτών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Θεσσαλονίκη 22/10/2015 Αρ. Πρωτ. 24620 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Προς

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

SACE Tmax XT Νέοι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου μέχρι τα 250 A

SACE Tmax XT Νέοι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου μέχρι τα 250 A SACE Tmax XT Νέοι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου μέχρι τα 250 A Νέοι SACE Tmax XT Ολοκληρωμένη σειρά διακοπτών Αυτοί είναι οι 4 νέοι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου Tmax XT: ο μικρός XT1 μέχρι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27-8-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò

Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò Ε Περιεχόμενα Ε Κεφαλαίου Ε.2 Μετασχηματιστές διανομής ελαίου / ξηρού τύπου Ε.4 Κυψέλες Μέσης Τάσης 24kV - AIR 24 Ε.5 Ασφάλειες Μέσης Τάσης 10/24kV / Αλεξικέραυνα ΕÂéïμç ανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 22/02/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αρ. Πρωτ. : 1989 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Ταχ. Διευθ. :

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s)

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s) (SPD s) Περιεχόμενα 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2 (μονοπολικοί)... 2 2. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1... 4 3. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1+2... 6 1/7 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2

Διαβάστε περισσότερα

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ A/A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος 2014 Σελ. 2 από 7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τη Συντήρηση και Επισκευή του Κλιματιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΊΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΊΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 18-11-16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25324 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-30808 e-mail: bsxoliki@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. προσκαλεί ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Θεσσαλονίκη 2/10/2015 Αρ. Πρωτ. 22733 ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ. Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για μηνιαία συντήρηση αντλιών θερμότητας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Διονυσία Σγούρου 213 1306 208 213 1306 480 dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 08 /04/2016 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 24-2-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 8/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088751 Fax: 213-2088716

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 266 ΛΑΡΙΣΑ 16/06/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων»

«Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων» «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 12.054,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΤΑΚΤΙΚΑ Κ.Α. : 30.6261.12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού Κ. Μ. : Π19/2010 ΠΡΟΫΠ. : 69.597,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100kW

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100kW ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 100kW http://www.perivallontologoi.gr 2015 Α/A Υπηρεσία προσφερόμενης υπηρεσίας ΑΞΙΑ 1 2 Περιοδική φυσική επιθεώρηση ανά δίμηνο. Έκτακτη διορθωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ:1561/2015 Α.Δ.Α:ΒΖΕΝ46906Ψ-0ΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 29/06/2016 Α.Π.: 5083 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εγκατάσταση Συσσωρευτών UPS του NOC του κτιρίου 7 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ και εργασίες ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14-12-2016 Πληροφορίες : Δ. Τσουμπλέκα Αρ. πρωτ.: 184258 Τηλ. : 210 8802553

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά υλικά μέσης τάσης

Βιομηχανικά υλικά μέσης τάσης Αυτόματοι διακόπτες ισχύος, HD4 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος 24 kv εξαφθοριούχου θείου (SF6) Πλαϊνό χειριστήριο, Απόσταση πόλων 300 mm. HD4/R300 HD4/R300 18248 24 kv / 630 A / 12,5 ka με πηνίο εργασίας 220

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ 10434, ΤΗΛ. 210-8203911, FAX: 210-8226204, http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 92/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ:22-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:35270 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.717,10 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 19520000-7)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.717,10 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 19520000-7) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 26/2014 ΚΗΦΙΣΙΑ, 21-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ημέρα Δευτέρα στις 11:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ημέρα Δευτέρα στις 11:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 990021/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07.03.2016 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ κ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 33593/20.08.201 «Συντήρηση κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων (έτους 201)» 1SYMV0022730

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης Τμήμα Αυτεπιστασίας και Συντήρησης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Υλοποίησης Έργων Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης Τμήμα Αυτεπιστασίας και Συντήρησης 3 η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 από 55 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ-ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

Σελ. 1/18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ, ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ-ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ Σελ. 1/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Β. Παγούδη Τηλ: 2271350258 AΔΑ :6Ω4Ρ469073-ΦΦΔ Χίος 3-10-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.22 12:34:28 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 22/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα