ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση ισχύος από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στο κτίριο όπου στεγάζεται το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών της σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Αγρίνιο» ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,28 Φ.Π.Α. : 3.459,26 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (με Φ.Π.Α.). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ :«... Κ.Α. Ο συντάξας Ανδρέας Ντάσιος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Τ.Ε. Πάτρα 13/01/ 2015 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ Μελετών Θεόδωρος Ανδριώτης Μηχανολόγος Μηχανικός 1/6

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση ισχύος από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στο κτίριο όπου στεγάζεται το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών της σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Αγρίνιο» ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις απαραίτητες Η/Μ εργασίες που πρόκειται να γίνουν στις υπάρχουσες υποδομές του κτιρίου (Άγιος Ιωάννης, Ρηγανάς, Αγρίνιο) για την επαύξηση ισχύος από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε κατηγορία 6 (135KVA). Οι εργασίες της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. θα ολοκληρωθούν με την εγκατάσταση του νέου παροχικού καλωδίου μέχρι τον μετρητή του κτιρίου (μονοπολικό 95Cu). Για τη σύνδεση του μετρητή με το κτίριο θα εγκατασταθεί στο χώρο του μηχανοστασίου στο υπόγειο (σημειώνεται στο σχετικό σκαρίφημα), νέος επίτοιχος ηλεκτρικός μεταλλικός πίνακας διανομής, προστασίας ΙΡ43/ΙΚ08, με αδιαφανή μεταλλική πόρτα, διαστάσεων 70Χ125cm. Δύναται να χρησιμοποιηθεί και εναλλακτική αναλογία διαστάσεων του γενικού πίνακα διανομής, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει επαρκής χώρος τόσο για την εγκατάσταση όλων των οργάνων προστασίας, καλωδιώσεων κτλπ. που θα απαιτηθούν όσο και για μελλοντικές επεκτάσεις της τάξης του 20%. Ο πίνακας θα παραδοθεί πλήρης με τα όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης καθώς και όλα τα απαραίτητα εσωτερικά εξαρτήματα (κλέμμες ουδετέρου & γείωσης, φλάντζες διέλευσης καλωδίων, καλύμματα κενών θέσεων, ταινίες σήμανσης κυκλωμάτων κλπ). Η σύνδεση του μετρητή με το νέο γενικό ηλεκτρικό πίνακα (Γ.Π.) θα γίνει μέσω καλωδίου J1VV-R (πρώην ΝΥΥ) ελάχιστης διατομής 3Χ mm 2. Το παροχικό καλώδιο θα ασφαλιστεί στο γενικό πίνακα με αυτόματο 4Ρ διακόπτη ισχύος (κλειστού τύπου) ονομαστικής έντασης 200Α, ο οποίος θα διαθέτει την επιλογή ρυθμιζόμενης ηλεκτρονικής προστασίας από υπερένταση ( Α) και βραχυκύκλωμα ( Α). Στο γενικό ηλεκτρικό πίνακα (Γ.Π.) θα ασφαλιστούν και οι υπάρχουσες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του ανελκυστήρα και του λεβητοστασίου που βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Από το νέο Γ.Π. θα αναχωρήσουν 2 νέες τριφασικές παροχές οι οποίες θα τροφοδοτήσουν 2 νέους επίτοιχους ηλεκτρικούς μεταλλικούς υποπίνακες διανομής, προστασίας ΙΡ43/ΙΚ08, με αδιαφανή μεταλλική πόρτα, διαστάσεων 60Χ100cm (ή ανάλογων διαστάσεων με τις προϋποθέσεις που περιγράφηκαν ανωτέρω). Ο ένας νέος επίτοιχος ηλεκτρικός υποπίνακας διαμονής θα εγκατασταθεί στο ισόγειο του κτιρίου ακριβώς μπροστά από το κλιμακοστάσιο το οποίο οδηγεί στο υπόγειο. Ο έτερος νέος επίτοιχος ηλεκτρικός υποπίνακας διαμονής θα εγκατασταθεί στον 1 ο όροφο του κτιρίου στο σημείο όπου έχει ήδη γίνει διάτρηση του δαπέδου και υπάρχει όδευση καλωδιώσεων μέσω μεταλλικής κοιλοδοκού προς το ισόγειο. Οι 2 νέοι ηλεκτρικοί υποπίνακες διανομής του ισογείου και του υπογείου θα ονομάζονται εφ εξής για συντομία Γ.ΥΠ.Ισ. & Γ.ΥΠ.Ι ου ορ. Οι πίνακες θα παραδοθούν ομοίως πλήρεις με τα όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης καθώς και όλα τα απαραίτητα εσωτερικά εξαρτήματα (κλέμμες ουδετέρου & γείωσης, φλάντζες διέλευσης καλωδίων, καλύμματα κενών θέσεων, ταινίες σήμανσης κυκλωμάτων κλπ). 2/6

3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ: Ο Γ.ΥΠ.Ισ. θα τροφοδοτηθεί μέσω τριφασικής γραμμής με χρήση καλωδίου J1VV-R (πρώην ΝΥΥ) διατομής 5Χ35mm 2 (η οποία θα ασφαλιστεί και στον Γ.Π.) με αυτόματο 3Ρ διακόπτη ισχύος ονομαστικής έντασης 125(Α), ο οποίος θα διαθέτει την επιλογή ρυθμιζόμενης ηλεκτρονικής προστασίας από υπερένταση (64-160Α) και βραχυκύκλωμα ( Α). Στο Γ.ΥΠ.Ισ. θα συνδεθούν ξεχωριστά οι δύο υπάρχοντες χωνευτοί πίνακες που υπάρχουν στο ισόγειο του κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ο παλαιός γενικός πίνακας του κτιρίου, ο οποίος μέχρι τώρα τροφοδοτούσε και το κυλικείο μέσω τριφασικής γραμμής. Θα γίνει αποσύνδεση της παροχικής γραμμής του παλαιού γενικού πίνακα ισογείου η οποία θα επεκταθεί και θα ασφαλιστεί στον νέο Γ.ΥΠ.Ισ.(3Ρ ραγοδιακόπτης 80Α). Θα δοθεί προσοχή ώστε να γίνει και αποσύνδεση του παροχικού καλωδίου που τροφοδοτούσε το κυλικείο μέσω του παλαιού γενικού πίνακα του ισογείου και σύνδεση του υπάρχοντα υποπίνακα που βρίσκεται μέσα στο χώρο του κυλικείου με τον νέο Γ.ΥΠ.Ισ. ανεξάρτητα (βλέπε σχετικό σκαρίφημα). Η παροχική γραμμή του κυλικείου, ομοίως, θα ασφαλιστεί στον Γ.ΥΠ.Ισ. (3Ρ ραγοδιακόπτης 63Α). Οι οδεύσεις των επεκτάσεων των παροχικών καλωδίων θα γίνουν μέσω κατάλληλης διάτρητης μεταλλικής εσχάρας. Σαν αποτέλεσμα παλαιότερης εργολαβίας που είχε εκπονηθεί στο κτίριο, είχε εγκατασταθεί η υποδομή για τον κλιματισμό του κτιρίου, μέσω κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου, τόσο στο ισόγειο όσο και στον 1 0 όροφο του κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν εγκατεστημένοι επίτοιχοι μεταλλικοί ηλεκτρικοί υποπίνακες στους οποίους καταλήγουν οι αναμονές των καλωδιώσεων από τα κλιματιστικά των χώρων, ομαδοποιημένα για τη σωστή κατανομή των φορτίων. Έχουν χρησιμοποιηθεί καλώδια ονομαστικής διατομής 5Χ10mm 2 & 5Χ6mm 2 τα οποία οδεύουν μέσω διάτρητης μεταλλικής εσχάρας. Η διατομή των καλωδίων κρίνεται υπεραρκετή για την συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ των κλιματιστικών. Στους υπάρχοντες επίτοιχους μεταλλικούς υποπίνακες κλιματισμού θα εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα όργανα ασφάλειας, δηλαδή οι μονοπολικοί διακόπτες, μικροαυτόματοι, ενδεικτικές λυχνίες κτλ. Όλοι οι εγκατεστημένοι επίτοιχοι μεταλλικοί υποπίνακες κλιματισμού θα ομαδοποιηθούν και θα ασφαλιστούν σε ήδη εγκατεστημένο μεταλλικό, επίτοιχο γενικό πίνακα κλιματισμού. Κάθε παροχική γραμμή των υποπινάκων κλιματισμού θα ασφαλιστεί ομοίως στον γενικό πίνακα κλιματισμού του ισογείου. Θα δοθεί προσοχή όλα τα όργανα ασφάλειας των υποπινάκων κλιματισμού και του γενικού πίνακα κλιματισμού του ισογείου να είναι χαρακτηριστικής Κ. Λεπτομέρειες φαίνονται στο σχηματικό διάγραμμα των πινάκων καθώς και στο μονογραμμικό σχέδιο. Ο γενικός πίνακας κλιματισμού του ισογείου θα συνδεθεί με το Γ.ΥΠ.Ισ. μέσω καλωδίου ΑΟ5VV-R (πρώην ΝΥΜ) διατομής 5Χ10mm 2 και θα ασφαλιστεί μέσω κατάλληλου τριπολικού μικροαυτόματου 6kΑ χαρακτηριστικής Κ ονομαστικής έντασης 50(Α). Επίσης θα εγκατασταθεί και 4πολικός αυτόματος διακόπτης διαρροής (Α.Δ.Δ.Ε.) ονομαστικής έντασης 40(A). ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ 1 0 ΟΡΟΦΟ: Ο Γ.ΥΠ.Ι ου ορ. θα τροφοδοτηθεί μέσω τριφασικής γραμμής με χρήση καλωδίου J1VV-R (πρώην ΝΥΥ) διατομής 5Χ25mm 2 (η οποία θα ασφαλιστεί και στον Γ.Π.) με αυτόματο 3Ρ διακόπτη ισχύος ονομαστικής έντασης 100(Α) ο οποίος θα διαθέτει την επιλογή ρυθμιζόμενης ηλεκτρονικής προστασίας από υπερένταση (64-160Α) και βραχυκύκλωμα ( Α). Ο Γ.ΥΠ.Ι ου ορ. θα εγκατασταθεί δίπλα ακριβώς από το γενικό υποπίνακα κλιματισμού του 1 ου ορόφου στο σημείο όπου υπάρχει οπή στο δάπεδο για την όδευση των καλωδιώσεων προς το ισόγειο μέσω μεταλλικής κοιλοδοκού. Σε περίπτωση όπου η διάμετρος της μεταλλικής κοιλοδοκού δεν επαρκεί για την όδευση των καλωδιώσεων τότε θα γίνει περαιτέρω διάνοιξη της διαμέτρου της οπής και αντικατάσταση της κοιλοδοκού με μία μεγαλύτερης διαμέτρου. Ομοίως με το ισόγειο του κτιρίου υπάρχουν, μέσω παλαιότερης εργολαβίας, εγκατεστημένες όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις και οι επίτοιχοι μεταλλικοί υποπίνακες για των κλιματισμό των χώρων(αίθουσες, εργαστήρια, γραφεία Δ.Ε.Π. κτλ) μέσω κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου. 3/6

4 Έχουν χρησιμοποιηθεί καλώδια ονομαστικής διατομής 5Χ10mm 2 & 5Χ6mm 2 τα οποία οδεύουν μέσω διάτρητης μεταλλικής εσχάρας. Στους υπάρχοντες επίτοιχους μεταλλικούς υποπίνακες κλιματισμού του 1 ου ορόφου θα εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα όργανα ασφάλειας, δηλαδή οι μονοπολικοί διακόπτες, μικροαυτόματοι, ενδεικτικές λυχνίες κτλ. Όλοι οι εγκατεστημένοι επίτοιχοι μεταλλικοί υποπίνακες κλιματισμού θα ομαδοποιηθούν και θα ασφαλιστούν σε ήδη εγκατεστημένο μεταλλικό, επίτοιχο γενικό υποπίνακα κλιματισμού. Κάθε παροχική γραμμή των υποπινάκων κλιματισμού θα ασφαλιστεί ομοίως στον γενικό πίνακα κλιματισμού του ισογείου. Θα δοθεί προσοχή και εδώ όλα τα όργανα ασφάλειας των υποπινάκων κλιματισμού και του γενικού πίνακα κλιματισμού του 1 ου ορόφου να είναι χαρακτηριστικής Κ. Ο γενικός πίνακας κλιματισμού του 1 ου ορόφου θα συνδεθεί με το Γ.ΥΠ.Ι ου ορ. μέσω καλωδίου ΑΟ5VV-R (πρώην ΝΥΜ) διατομής 5Χ10mm 2 και θα ασφαλιστεί μέσω κατάλληλου τριπολικού μικροαυτόματου 6kΑ χαρακτηριστικής Κ ονομαστικής έντασης 50(Α). Επίσης θα εγκατασταθεί και 4πολικός αυτόματος διακόπτης διαρροής (Α.Δ.Δ.Ε.) ονομαστικής έντασης 40(A). Γραφεία μελών Δ.Ε.Π.: Στα 10 γραφεία μελών Δ.Ε.Π. (βλέπε σκαρίφημα) τα οποία βρίσκονται στον 1 ο όροφο του κτιρίου θα γίνει διαχωρισμός κυκλωμάτων φωτισμού και εγκατάσταση νέων επίτοιχων μονοπολικών διακοπτών φωτισμού για τον ξεχωριστό έλεγχο των φωτιστικών σωμάτων σε κάθε γραφείο. Θα γίνει χρήση καλωδίου ΑΟ5VV-R (πρώην ΝΥΜ) διατομής 3Χ1,5mm 2. Επιπλέον θα γίνει εγκατάσταση σε κάθε γραφείο 6 ρευματοδοτών τύπου σούκο για την κάλυψη των αναγκών των μελών Δ.Ε.Π. Για την τροφοδοσία των ρευματοδοτών τύπου σούκο θα γίνει χρήση καλωδίου ΑΟ5VV-R (πρώην ΝΥΜ) διατομής 3Χ2,5mm 2. Κάθε γραμμή θα τροφοδοτεί 3 ρευματοδότες. Όλες οι γραμμές των ρευματοδοτών τύπου σούκο θα ασφαλιστούν στον Γ.ΥΠ.Ι ου ορ. μέσω μονοπολικών μικροαυτόματων ονομαστικής έντασης 16(Α) και θα γίνει ισοκατανομή τους στις 3 φάσεις του Γ.ΥΠ.Ι ου ορ. Οι γραμμές θα χαρακτηριστούν ανά γραφείο με ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες στον Γ.ΥΠ.Ι ου ορ. Όλες οι καλωδιώσεις εντός των γραφείων θα οδεύουν εντός πλαστικού ηλεκτρολογικού καναλιού κατάλληλων διαστάσεων τύπου LeGrand. Εργαστήριο: Για την τροφοδοσία του εξοπλισμού του εργαστηρίου στον 1 ο όροφο, τον οποίο έχει προμηθευτεί το τμήμα και παραμένει ανενεργός, θα γίνει εγκατάσταση ενός νέου επίτοιχου μεταλλικού υποπίνακα με μεταλλική αδιαφανή πόρτα διαστάσεων 60Χ100cm. Ο υποπίνακας του εργαστηρίου θα παραδοθεί πλήρης με τα όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης καθώς και όλα τα απαραίτητα εσωτερικά εξαρτήματα (κλέμμες ουδετέρου & γείωσης, φλάντζες διέλευσης καλωδίων, καλύμματα κενών θέσεων, ταινίες σήμανσης κυκλωμάτων κλπ). ρευματοδοτών τύπου σούκο κατάλληλους για τοποθέτηση σε πλαστικό ηλεκτρολογικό κανάλι τύπου LeGrand. Ο υποπίνακας θα συνδεθεί με τον Γ.ΥΠ.Ι ου ορ. μέσω καλωδίου ΑΟ5VV-R (πρώην ΝΥΜ) διατομής 5Χ16mm 2 και θα ασφαλιστεί και στον Γ.ΥΠ.Ι ου ορ. μέσω τριπολικού ραγοδιακόπτη 80(Α) και ασφαλειών 63(Α). Επιπλέον θα γίνει εγκατάσταση 3 ενδεικτικών λυχνιών και 4πολικού αυτόματου διακόπτη διαρροής (Α.Δ.Δ.Ε.) ονομαστικής έντασης 63(A) (30mA). Όλες οι καλωδιώσεις εντός του εργαστηρίου θα οδεύουν εντός πλαστικού ηλεκτρολογικού καναλιού κατάλληλων διαστάσεων τύπου LeGrand. Σε όλους του ηλεκτρικούς πίνακες παροχής (παλαιούς και νέους) του κτιρίου θα γίνει χαρακτηρισμός των γραμμών με ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες. ΓΕΝΙΚΑ Ο ανάδοχος πριν την προσφορά, οφείλει να λάβει γνώση των εγκαταστάσεων του κτιρίου (Άγιος Ιωάννης, Ρηγανάς, Αγρίνιο). 4/6

5 Ο ανάδοχος θα παραδώσει τις ανωτέρω εγκαταστάσεις πλήρεις και σε πλήρη λειτουργία. Με το πέρας των εργασιών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες σύνδεσης του νέου παροχικού καλωδίου στον νέο γενικό πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του κτιρίου. Μετά την ολοκλήρωση των συνδέσεων θα ελέγξει ξανά τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης. Περιλαμβάνονται δε κάθε εργασία, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση τυχόν διαφοροποιήσεις σε συνδεσμολογίες ή οδεύσεις καλωδιώσεων, σωληνώσεων που θα εξυπηρετήσουν καλύτερα την λειτουργικότητα του χώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και τις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει, υπογράψει και καταθέσει στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Αγρινίου όλα απαραίτητα έντυπα που αφορούν την επαύξηση ισχύος στο κτίριο (Αίτηση ηλεκτρολόγου τύπου Β για τριφασική παροχή, δήλωση/εξουσιοδότηση καταναλωτή, δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, δήλωση πρόσθετων στοιχείων κτλπ.). Επίσης είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μονογραμμικό σχέδιο της τελικής εγκατεστημένης ισχύος στο κτίριο, υπογεγραμμένο από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και θεωρημένο από το Σύλλογο Ηλεκτρολόγων. Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική Νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί, διεθνείς πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ) και με την έγκριση της επίβλεψης. Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων για την αποφυγή ζημιών στο κτίριο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την διάρκεια των εργασιών, να φροντίσει για την ασφάλεια του περιβάλλοντος χώρου. Όλες οι εργασίες, θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο που δεν θα εμποδίζεται η λειτουργία του κτιρίου. Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της εργολαβίας υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών εντός του αυτού χώρου άλλης εργολαβίας και να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την προώθησή της. Χρόνος περαίωσης της εργολαβίας υπολογίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συντάξας Ανδρέας Ντάσιος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Τ.Ε. Πάτρα 13/01/ 2015 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ Μελετών Θεόδωρος Ανδριώτης Μηχανολόγος Μηχανικός 5/6

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση ισχύος από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στο κτίριο όπου στεγάζεται το τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών της σχολής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Αγρίνιο» ΤΟΠΟΣ: Παν/λη Πατρών ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας ( ) Σύνολο ( ) 1. Η/Μ εργασίες όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τ.Π. Τεμ , ,00 Σύνολο εργασιών ,00 Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.(18%) ,28 Φ.Π.Α.23% 3.459,26 Σύνολο ,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν από τιμολόγια ΑΤΗΕ και όπου δεν υπήρχαν ελήφθησαν από την αγορά. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο συντάξας Ανδρέας Ντάσιος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Τ.Ε. Πάτρα 13/01/ 2015 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Η/Μ Μελετών Θεόδωρος Ανδριώτης Μηχανολόγος Μηχανικός 6/6