ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. καλούντες Εκτελεστές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. καλούντες Εκτελεστές"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής των Εκτελεστών του υπό το Δήμο Μεσσήνης Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη. Αριθμ.απόφ...7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Δημοπρασία εκμίσθωσης του Β ορόφου του Κτιρίου επί οδού Λ.Αλεξάνδρας 58 στην Αθήνα Ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος) Στη Μεσσήνη και στο Δημαρχιακό κατάστημα σήμερα 1η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα μμ, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήματος Νικολάου Αθαν. Χιώτη κατόπιν της με αριθμό 216 και από έγγραφης πρόσκλησης του κ. Εκπροσώπου του Κληροδοτήματος,η οποία δόθηκε σε κάθε ένα των μελών της Διοικούσης Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του Κληροδοτήματος.Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου σε σύνολο τριάντα τεσσάρων (34) μελών βρέθηκαν παρόντες είκοσι τρεις (23) ήτοι: Οι καλούντες Εκτελεστές 1)Τσώνης Γεώργιος, 2) Αδαμόπουλος Αριστομένης 3) Αναγνωστόπουλος Δημήτριος,4)Γεωργακόπουλος Κων/νος,5)Καρύδης Χρήστος,6)Κοτταρίδης Νικόλαος,7)Κρασσακόπουλος Σπυρίδων,8)Μπουρίκας Κων/νος,8)Μπουρίκας Κων/νος,9)Μυστριώτη Γιαννούλα,10)Νικολόπουλος Αντώνιος,11)Ξαρχάκος Νικόλαος,12)Ξενογιάννης Νικόλαος,13)Παναγοπούλου Γεωργία,14)Πετρόπουλος Ηλίας,15)Πουλόπουλος Αναστάσιος,16)Σταθόπουλος Διονύσιος,17)Τράκας Ανδρέας,18)Τσάμης Κων/νος,19)Τσερπές Αναστάσιος,20)Χονδρός Νικόλαος,21)Χριστόπουλος Χρήστος,22)Αναστασόπουλος Ευστάθιος,23) Αθανασόπουλος Γεώργιος,24) Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος,25) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 26) Δαβίλλας Γεώργιος, 27) Παπαγεωργίου Αναστάσιος,28) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 29) Φύκιρης Νικόλαος,30) Γαλιάτσος Δημήτριος,31)Σαμπαζιώτης Δημήτριος,32)Αλεβίζος Αθανασίος,33)Γρουσουζάκος Γεώργιος, 34) Αποστολόπουλος Κων/νος Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τεσσάρων (34) μελών βρέθηκαν παρόντες είκοσι τρεις (23): ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)Τσώνης Γεώργιος 2)Αδαμόπουλος Αριστομένης 3)Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος 4)Καρύδης Χρήστος 5)Μπουρίκας Κωνσταντίνος 6)Μυστριώτη Γιαννούλα 7)Νικολόπουλος Αντώνιος 8)Ξαρχάκος Νικόλαος 9)Ξενόγιαννης Νικόλαος 10)Πετρόπουλος Ηλίας 11)Πουλόπουλος Αναστάσιος 12)Σταθόπουλος Διονύσιος 13)Τράκας Ανδρέας 14)Τσάμης Κωνσταντίνος ΑΠΟΝΤΕΣ 1)Τσερπές Αναστάσιος 2)Αναγνωστόπουλος Δημήτριος 3)Κοτταρίδης Νικόλαος 4)Κρασσακόπουλος Σπυρίδων 5)Παναγοπούλου Γεωργία 6)Γαλιάτσος Δημήτριος 7)Δαβίλλας Γεώργιος 8)Φύκιρης Νικόλαος 9)Σαμπαζιώτης Δημήτριος 10)Αλεβίζος Αθανάσιος 11)Αποστολόπουλος Κων/νος

2 15)Χονδρός Νικόλαος 16)Χριστόπουλος Χρήστος 17)Αναστασόπουλος Αναστάσιος 18)Αθανασόπουλος Γεώργιος 19)Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος 20)Γιαννόπουλος Παναγιώτης 21)Παπαγεωργίου Αναστάσιος 22)Παπαδόπουλος Γεώργιος 23)Γρουσουζάκος Γεώργιος Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Γεώργιος Τσώνης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Διοικούσης Επιτροπής και εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης (Δημοπρασία εκμίσθωσης του Β ορόφου του Κτιρίου επί οδού Λ.Αλεξάνδρας 58 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος),έδωσε το λόγο στον γραμματέα και υπάλληλο του κληροδοτήματος ο οποίος είπε. Το κληροδότημα προσπαθεί να μισθώσει τον Β όροφο του κτιρίου της οδού Λ.Αλεξάνδρας 58 και Πλαπούτα στην Αθήνα Ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διαδικασίες εκμίσθωσης ακινήτων που καθορίζονται με το νέο νόμο Ν. 4182/2013, η Δ.Ε. οφείλει να προχωρήσει σε προκήρυξη εκμίσθωσης, οι όροι της οποίας καθορίζονται από την Διοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήματος. Πρέπει να συνταχθεί και να αποσταλεί για έγκριση στην αρμόδια αρχή (Αποκ. Διοίκηση Πελοποννήσου) το σχέδιο του κειμένου της διακήρυξης, περίληψη αυτής, μαζί με το Απόσπασμα της απόφασης της Δ.Ε., και αφού εγκριθεί θα προωθηθεί για ανάρτηση στο site του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα στο site του Κληροδοτήματος για είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης. Στο διάστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως αλλά υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά. Οι προσφορές αυτές θα συμπληρωθούν σε σχετικό πινάκιο έτοιμη φόρμα/υπόδειγμα του site του Υπουργείου Οικονομικών. Με το πέρας του 20ήμερου, η Δ.Ε. συνεδριάζει, αποφασίσει για την καλύτερη προσφορά και αποστέλλει την απόφαση αυτή στην αρμόδια αρχή για έγκριση. Αν μετά το πέρας 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του Αποσπάσματος Πράξης της Δ.Ε. δεν έχει κατατεθεί κάποια ένσταση επί της διαδικασίας, η Αποκ. Διοίκηση Πελοποννήσου εγκρίνει τη μίσθωση με σχετική ανάρτηση στην Διαύγεια και κοινοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο σημείο αυτό ο Γραμματέας του κληροδοτήματος κος Τσάμης Κων/νος παρουσίασε στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ένα σχέδιο προκήρυξης για την μίσθωση του κενού γραφείου του Α ορόφου καθώς επίσης και ένα σχέδιο περίληψης της προκήρυξης αυτής. Η Διοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ.Χιώτη υπό το Δήμο Μεσσήνης Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση, του Β ορόφου του κτιρίου επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 58 και Πλαπούτα (1ος από την οδό Πλαπούτα), επιφάνειας 126,19 τ.μ., ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις της με αριθμ. 9877/1994 πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Καλαμιώτη, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Ν. Χιώτη. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται εντός ενός μοντέρνου τετραώροφου κτιρίου, με είσοδο από την οδό Πλαπούτα. Οι όροι της μίσθωσης είναι οι παρακάτω:

3 1.- Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται εξαετής, θα αρχίζει την.. και θα λήγει την, οπότε ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο χωρίς αντίρρηση και χωρίς άλλη προειδοποίηση, όχληση σε καλή κατάσταση, όπως το παρέλαβε. 2.- Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνείται για τα τρία πρώτα έτη της μισθώσεως.. στο ποσό των ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ (900,00) ΕΥΡΩ και το τρίτο έτος θα αναπροσαρμόζεται (την.) κατά το ποσοστό του συνόλου της μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε από τον μήνα της αναπροσαρμογής (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται και ανακοινώνεται για κάθε μήνα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή το μίσθωμα δεν θα υφίσταται ανάλογη μείωση αλλά θα παραμένει σταθερό (σημείωση: αυτό είναι καταχρηστικό διότι ο άλλος μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο και να του το μειώσει). Το ανωτέρω μίσθωμα θα προκαταβάλλεται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα στον υπ αριθ. GR λογαριασμό Ταμιευτηρίου του εκμισθωτή της ΕΤΕ ΜΕΣΣΗΝΗΣ βάσει πάγιας εντολής του μισθωτή, άνευ άλλης οχλήσεως του, ο οποίος υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως το Κληροδότημα για κάθε κατάθεση μισθώματος με την αποστολή φαξ του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ( ) επισυνάπτοντας και το παραστατικό της Τράπεζας. Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνον με την έγγραφη απόδειξη κατάθεσης στον ανωτέρω λογαριασμό που θα χορηγεί η ανωτέρω Τράπεζα στον μισθωτή, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού και την τράπεζα στην οποία τηρείται, γνωστοποιώντας την αλλαγή αυτή εγγράφως στον μισθωτή τουλάχιστον δέκα ημέρες προ της ημερομηνίας καταβολής του μισθώματος. 3.- Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν κάνει χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Κληροδοτήματος, εκτός εάν παρακωλύθηκε στη χρήση του μισθίου από λόγους ανωτέρας βίας. 4.- Ο μισθωτής παραλαμβάνει σήμερα τη χρήση του μισθίου δηλώνοντας ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει, καθώς και τις εγκαταστάσεις του σε άριστη λειτουργία. Ο εκμισθωτής παραδίδοντας το μίσθιο στο μισθωτή σε άριστη κατάσταση δεν υπόκειται σε ευθύνη για τυχόν επισκευές ή συντήρηση τούτου, εκτός αυτών που προέρχονται από συμφωνημένη χρήση. 5.- Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για επαγγελματική στέγη από το μισθωτή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του μισθίου, καθώς

4 και η ολική ή μερική υπομίσθωσή του, ή η με οποιοδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους, ή η συγκατοίκηση οποιωνδήποτε τρίτων χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. 6.- Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου διατηρώντας το σε καλή κατάσταση ευθυνόμενος σε αποζημίωση του εκμισθωτή για κάθε ζημία πέραν της συνήθους χρήσης που προκλήθηκε απ αυτόν ή οποιουδήποτε άλλου εισέλθει σ αυτό. Επιτρέπεται στο μισθωτή να προβεί σε εργασίες διαρρύθμισης του μισθίου, αφού πριν λάβει την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος, καθώς και διακόσμησης του και των εγκαταστάσεών του, ώστε να καταστεί κατάλληλο για τη χρήση που μισθώθηκε, με συμμόρφωσή του προς το νόμο και τους κανόνες της τέχνης και της αισθητικής. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση τυχόν πραγματοποιηθεί από το μισθωτή, το μεν θα γίνει με αποκλειστική δαπάνη, ευθύνη και επιμέλειά του, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσής του για οποιαδήποτε, έστω και αναγκαία δαπάνη που τυχόν έκανε στο μίσθιο, το δε θα παραμένει προς όφελος του μισθίου μετά τη λήξη της μισθώσεως, χωρίς να γεννά κανένα απολύτως δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή, είτε έγινε κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του εκμισθωτή, είτε χωρίς αυτήν, εκτός εάν πρόκειται για κινητό εξοπλισμό (κλιματιστικά, συναγερμός κ.α.). Σε περίπτωση που έγιναν μεταρρυθμίσεις χωρίς την έγκριση του εκμισθωτή ο τελευταίος δύναται και κατά την κρίση του να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη καλή και λειτουργική κατάστασή του με δαπάνες του μισθωτή. 7.- Σιωπηρή αναμίσθωση απαγορεύεται ούτε ισχύει παράταση λόγω τυχόν μελλοντικών διατάξεων που αφορούν τη μίσθωση κατοικίας. 8.- Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει τους δημόσιους και δημοτικούς φόρους, τα τέλη καθαριότητας, φωτισμού, θέρμανσης και γενικά τους λογαριασμούς κατανάλωσης Δ.Ε.Η και Ε.ΥΔ.Α.Π. που βαρύνουν το μίσθιο και τυχόν φόρων, τελών και εισφορών που θα επιβληθούν στο μέλλον. Επίσης βαρύνεται με τις κοινόχρηστες δαπάνες για υδροληψία, φωτισμό, κηπουρό, φύλαξη και γενικά όλες τις δαπάνες που αναλογούν στο μίσθιο από τον Κανονισμό του οικοδομικού συγκροτήματος ( του Συμ/φου Αθηνών Αθηνών Ιωάννου Καλαμιώτη), του οποίου έλαβε πλήρη γνώση ο μισθωτής. 9.- Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί το μίσθιο κατά τρόπο που να μην θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη του εκμισθωτή και των λοιπών διαμενόντων στο οικοδομικό συγκρότημα Κατά τη λήξη ή τη λύση της μισθώσεως εξ υπαιτιότητας του μισθωτή, αυτός υποχρεώνεται να παραδώσει το μίσθιο με πρωτόκολλο σε καλή κατάσταση, αλλιώς θα κινηθεί εναντίον του διαδικασία εξώσεώς του και θα καταβάλει στο

5 Κληροδότημα ως αποζημίωση χρήσης για κάθε μήνα παραμονής του στο μίσθιο, ποσό ίσο με το τελευταίο καταβαλλόμενο μίσθωμα προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) από την ημέρα λήξης της μίσθωσης ή της λύσης της. Επίσης υποχρεούται ένα μήνα πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της μισθώσεως να επιτρέπει σε κατάλληλες ώρες, που θα συμφωνηθούν, την επίσκεψη του μισθίου στους επιθυμούντες να μισθώσουν αυτό, εκτός εάν συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων η ανανέωση της μίσθωσης για ίσο χρόνο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους Η τυχόν πρόωρη αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μισθώσεως, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή, πέραν των αναφερομένων στον 10 ο όρο του παρόντος, θα παρέχει επιπροσθέτως σε αυτόν το δικαίωμα να απαιτήσει από το μισθωτή όλα τα μισθώματα έως την εκμίσθωση του μισθίου σε άλλο μισθωτή και τις τυχόν διαφορές μισθωμάτων, καθώς και την κατάπτωση της εγγυήσεως ως ποινικής ρήτρας Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, καθώς και η παράταση της μισθώσεως, θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου Η μη τυχόν έγκαιρη ενάσκηση από τον εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιώματός του είτε μία φορά είτε κατ επανάληψη δεν θα σημαίνει παραίτηση του από το δικαίωμα αυτό Ως εγγύηση για την ακριβή τήρηση των όρων της παρούσης μισθώσεως, καθώς και για την κάλυψη τυχόν ζημιών ή φθορών που θα προξενηθούν από το μισθωτή και την οικογένειά του, ή οποιουδήποτε άλλου εισέλθει σ αυτό, συμφωνήθηκε το ποσό των. (.) ευρώ, ποσό το οποίο κατέβαλε σήμερα στον ανωτέρω αντιπρόσωπο του Κληροδοτήματος κατά την υπογραφή του παρόντος, επέχοντος και θέση αποδείξεως. Η εγγύηση αυτή που θα αναπροσαρμόζεται σε κάθε αύξηση του μισθώματος ώστε να είναι ίση προς ένα (1) μίσθωμα θα επιστραφεί άτοκα στο μισθωτή μετά την εμπρόθεσμη, κατά τη λήξη της μισθώσεως, αποχώρησή του από το μίσθιο, την παράδοση του μισθίου & των κλειδιών του και την εκκαθάριση όλων των εκκρεμών λογαριασμών. Ρητά συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμψηφιστεί προς τα μισθώματα ή άλλες οφειλές του μισθωτή προς τον εκμισθωτή. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή εάν η μίσθωση διαλυθεί εξ υπαιτιότητας του μισθωτή ή εάν παραβιάσει οποιοδήποτε όρο του παρόντος και ιδιαίτερα τον όρο της ακριβοχρόνου καταβολής του μηνιαίου μισθώματος Η μη εμπρόθεσμη προκαταβολή του μισθώματος, όπως συμφωνήθηκε ανωτέρω, καθώς και της βαρύνουσας το μίσθιο αναλογίας επί των δαπανών

6 κοινοχρήστων χώρων ή η παράβαση οποιουδήποτε των όρων του παρόντος, συμφωνουμένων όλων ως ουσιωδών, ή η παράβαση του νόμου παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να λύσει μονομερώς την παρούσα μίσθωση και να εξώσει το μισθωτή από το μίσθιο κατά τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε τέτοια δε περίπτωση καταπίπτει η εγγύηση υπέρ του εκμισθωτή ως ποινική ρήτρα και καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και τα μη δεδουλευμένα μισθώματα έως το χρόνο εκμίσθωσης του μισθίου σε άλλο μισθωτή και οι τυχόν διαφορές μισθωμάτων Η παρούσα μίσθωση διέπεται από τις διατάξεις του Ν /2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Α.Κ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήματος Νικολάου Αθ. Χιώτη υπό το Δήμο Μεσσήνης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε κλειστό φάκελο για την εκμίσθωση για πέντε (5) του Β ορόφου του κτιρίου που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 58 και Πλαπούτα 45, επιφάνειας 126,19 τ.μ., ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις της με αριθμ. 9877/1994 πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Καλαμιώτη, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος Ν. Χιώτη. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται επί της Λ.Αλεξάνδρας,εντός ενός μοντέρνου τετραώροφου κτιρίου, με είσοδο από την οδό Πλαπούτα. Η εν λόγω μίσθωση θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013.Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ( κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) εννιακόσια ευρώ (900,00 ) Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα αποστέλλονται υποχρεωτικά και ταυτοχρόνως α) σε ηλεκτρονική και β) σε έντυπη μορφή στην ηλεκτρονική και ταχ. Διεύθυνση του Κληροδοτήματος αντίστοιχα. Προσφορές γίνονται δεκτές για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση ή άλλα στοιχεία που αφορούν το αντικείμενό της τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία του Κληροδοτήματος στην Ταχυδρ. Δ/νση:Δημάρχου Παύλου Πτωχού Μεσσήνη Μεσσηνίας και στην ηλεκτρον. Δ/νση: Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Η Διοικούσα Επιτροπή Αφού άκουσε τον Πρόεδρο,αφού είδε τους όρους της δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου, και μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζει Ομόφωνα Εγκρίνουν το παραπάνω σχέδιο προκήρυξης μίσθωσης του Β ορόφου του κτιρίου της Λ.Αλεξάνδρας 58 στην Αθήνα, καθώς επίσης και την περίληψη της προκήρυξης για την εκμίσθωσής της, και την διαβίβασή τους στην Αποκεντρωμένη

7 Διοίκηση Πελοποννήσου προς έγκριση και προώθηση στο Υπουργείο Οικονομικών για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 7 Άλλο θέμα για συζήτηση δεν υπάρχει για τούτο και η συνεδρίαση λύεται. Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τσώνης Γεώργιος Τα μέλη 1)Αδαμόπουλος Αριστομένης 2)Γεωργακόπουλος Κων/νος 3)Καρύδης Χρήστος 4)Μπουρίκας Κωνσταντίνος 5)Μυστριώτη Γιαννούλα 6)Νικολόπουλος Αντώνιος 7)Ξαρχάκος Νικόλαος 8)Ξενόγιαννης Νικόλαος 9)Πετρόπουλος Ηλίας 10)Πουλόπουλος Αναστάσιος 11)Σταθόπουλος Διονύσιος 12)Τράκας Ανδρέας 13)Τσάμης Κωνσταντίνος 14)Χονδρός Νικόλαος 15)Χριστόπουλος Χρήστος 16)Αναστασόπουλος Αναστάσιος 17)Αθανασόπουλος Γεώργιος 18)Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος 19)Γιαννόπουλος Παναγιώτης 20)Παπαγεωργίου Αναστάσιος 21)Παπαδόπουλος Γεώργιος 22)Γρουσουζάκος Γεώργιος Ακριβές απόσπασμα Μεσσήνη Ο Πρόεδρος α/α Ο Αντιπρόεδρος Τσώνης Γεώργιος

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Αθήνα, 17 Μαρ. 10 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 623, 628 και 815 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ (ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ:

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ.25/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Αριθμ. Απόφ. 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 18 02 2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 1645 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 48/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 02/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Ταχ. Δ/νση:Εθνομαρτύρων 98 Ταχ. Κώδ.: 68200 Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/1995 1 ΦΕΚ 30 Α /10-2-1995 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 Προστατευόμενες δραστηριότητες (άρθ. 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής δηµοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Ο Προϊστάµενος της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Νοµού Λέσβου στη Μυτιλήνη διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα