συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης"

Transcript

1 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης του ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημεία Εισαγωγή 1-5 Πληροφορίες προς υποστήριξη της δήλωσης αξιοπιστίας 6 Δήλωση αξιοπιστίας 7-14 Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 12 Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί Σχόλια σχετικά με τη δημοσιονομική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης SESAR στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ και του ΔΕΔ-Μ Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης SESAR στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 20 Λοιπά θέματα Βασικές δικλίδες ελέγχου και συστήματα εποπτείας 21 Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής 25 Παρακολούθηση προγενέστερων παρατηρήσεων Παρακολούθηση και κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα έργων 26 Συγκρούσεις συμφερόντων 27 Παράρτημα

3 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Κοινή Επιχείρηση του ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Single European Sky Air Traffic Management Research project, SESAR), με έδρα στις Βρυξέλλες, συστάθηκε τον Φεβρουάριο του προκειμένου να διαχειριστεί την τεχνολογική συνιστώσα του έργου SESAR. Η Κοινή Επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα στις 10 Αυγούστου 2007 και τον Ιούνιο του το Συμβούλιο τροποποίησε τον αρχικό κανονισμό και παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της έως τις 31 Δεκεμβρίου Το έργο SESAR στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (air traffic management, ATM) στην Ευρώπη και διαιρείται σε τρεις φάσεις: - τη «φάση καθορισμού» ( ), της οποίας ηγήθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), με συγχρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Επακόλουθό της υπήρξε το γενικό πρόγραμμα για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη (ΑΤΜ), το οποίο καθορίζει το περιεχόμενο και περιγράφει την ανάπτυξη και εφαρμογή της επόμενης γενιάς συστημάτων ATM. - τη «φάση ανάπτυξης» δύο περιόδων ( , επεκτάθηκε έως το 2015), την οποία διαχειρίζεται η Κοινή Επιχείρηση SESAR και η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέων τεχνολογικών συστημάτων και στοιχείων, καθώς και την καθιέρωση νέων επιχειρησιακών διαδικασιών, όπως προβλέπει το γενικό πρόγραμμα ATM για την Ευρώπη. 1 2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση Κοινής Επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) (ΕΕ L 64 της , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1361/2008 (ΕΕ L 352 της , σ. 12). Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 721/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 για τη σύσταση Κοινής Επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR), όσον αφορά την παράταση της Κοινής Επιχείρησης έως το 2024 (ΕΕ L 192 της , σ. 1).

4 4 - τη «φάση εφαρμογής» ( ), της οποίας θα ηγείται η βιομηχανία και οι ενδιαφερόμενοι, για την ευρείας κλίμακας παραγωγή και εφαρμογή της νέας υποδομής για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. 3. Στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία 3, το Συμβούλιο ανέθεσε στην Κοινή Επιχείρηση SESAR τη συνέχιση της έρευνας και της καινοτομίας σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και ιδίως σχετικά με τη συντονισμένη προσέγγιση στο πλαίσιο του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, ώστε να επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι των επιδόσεων. Το 2015 δρομολογήθηκε το πρόγραμμα SESAR II στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» («SESAR 2020») Η Κοινή Επιχείρηση SESAR σχεδιάστηκε ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ιδρυτικά μέλη της είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και ο Eurocontrol, εκπροσωπούμενος από τον Οργανισμό του. Κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεκαπέντε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις της βιομηχανίας αεροναυτιλίας κατέστησαν μέλη της Κοινής Επιχείρησης SESAR. Σε αυτές συγκαταλέγονται κατασκευαστές αεροσκαφών, κατασκευαστές επίγειου και αερομεταφερόμενου εξοπλισμού, πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας και αρχές αερολιμένων. 5. Ο προϋπολογισμός για τη φάση ανάπτυξης του προγράμματος SESAR Ι για την περίοδο ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται ισομερώς από την ΕΕ, τον Eurocontrol και τους συμμετέχοντες εταίρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα από τη βιομηχανία της αεροναυτιλίας 5. Η εισφορά της ΕΕ χρηματοδοτείται από το έβδομο Το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία ( ) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της , σ. 104). Στο παράρτημα παρουσιάζονται συνοπτικά, προς ενημέρωση, οι αρμοδιότητες, οι δραστηριότητες και οι διαθέσιμοι πόροι της Κοινής Επιχείρησης SESAR. Όσον αφορά τις χρηματοδοτικές εισφορές στις διοικητικές δαπάνες της Κοινής Επιχείρησης, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν από κάθε μέλος αναλογικά με τις εισφορές τις οποίες το μέλος συμφώνησε να καταβάλει και ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας τα μέλη πρέπει να καταβάλουν τις εισφορές τους.

5 5 πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας (7ο ΠΠ) και από το ΔΕΔ-Μ. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη φάση ανάπτυξης του προγράμματος SESAR II για την περίοδο ανέρχεται σε 585 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Βάσει των νέων συμφωνιών συμμετοχής στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», η εισφορά του Eurocontrol αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ και η εισφορά των άλλων εταίρων από τη βιομηχανία της αεροναυτιλίας σε περίπου 720,7 εκατομμύρια ευρώ. Το 90 % περίπου της χρηματοδότησης εκ μέρους του Eurocontrol και των λοιπών ενδιαφερομένων λαμβάνει τη μορφή εισφορών σε είδος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 6. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές ελεγκτικές διαδικασίες, ελεγκτικές δοκιμασίες πράξεων σε επίπεδο Κοινής Επιχείρησης και αξιολόγηση των βασικών δικλίδων ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου ελέγχου διασφάλισης της ποιότητας των κατασταλτικών ελέγχων που διενήργησε η Κοινή Επιχείρηση (ή ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες για λογαριασμό της) σε επίπεδο δικαιούχων. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία προερχόμενα, αφενός, από τις συναφείς εργασίες άλλων ελεγκτών και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης. ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 7. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο διενήργησε: α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών της Κοινής Επιχείρησης SESAR, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις 6 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση 6 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

6 6 του προϋπολογισμού 7 για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, καθώς και β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται αυτοί οι λογαριασμοί. Ευθύνη της διοίκησης 8. Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 22 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής 8, η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών της Κοινής Επιχείρησης SESAR, καθώς και για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα, την επιλογή και εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής 9, και τη διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. Ο διευθυντής εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης, αφού ο υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των διαθέσιμων πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι λογαριασμοί Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και σύνοψη των αρχών του προϋπολογισμού και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. ΕΕ L 38 της , σ. 2. Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ή, κατά περίπτωση, από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards, IAS)/Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards, IFRS) που εκδίδει το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

7 7 απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την οικονομική κατάσταση της Κοινής Επιχείρησης. β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, καθώς και τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει κατάλληλη εποπτεία, λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως. Ευθύνη του ελεγκτή 9. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 10 δήλωση τόσο ως προς την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών όσο και ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Το Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν ότι το Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 10. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται σε εκτίμηση των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις 10 Άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 110/2014.

8 8 του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως εάν αυτές οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής εξετάζει τυχόν εσωτερικές δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των σχετικών πράξεων, και σχεδιάζει αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς και της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. Για την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης και δήλωσης αξιοπιστίας, το Συνέδριο έλαβε υπόψη τις ελεγκτικές εργασίες του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή επί των λογαριασμών της Κοινής Επιχείρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 208, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της δήλωσης αξιοπιστίας του. Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 12. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης SESAR παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2015, των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της και τους κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 13. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές. 11 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της , σ. 1).

9 9 14. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Συνεδρίου. ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το Ο διαθέσιμος προς εκτέλεση οριστικός προϋπολογισμός του 2015 περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 81,7 εκατομμυρίων ευρώ και πιστώσεις πληρωμών ύψους 136,9 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ήταν 100 % και 82,3 % αντίστοιχα. Το χαμηλότερο του αναμενόμενου ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών οφειλόταν στο γεγονός ότι η προκήρυξη των πρώτων προσκλήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» καθυστέρησε, με αποτέλεσμα η υπογραφή των σχετικών συμφωνιών επιχορήγησης να πραγματοποιηθεί μόλις στις αρχές του Από το σύνολο των επιχειρησιακών αναλήψεων υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (74,5 εκατομμύρια ευρώ), το 29 % ήταν επιμέρους αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει περατωμένων διαδικασιών ανάθεσης σε σχέση με επιχορηγήσεις και συμβάσεις. Το υπόλοιπο 71 % αφορούσε συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων για τις οποίες δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης. Το υψηλό επίπεδο των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων το 2015 οφείλεται στο γεγονός ότι οι πρώτες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» για επιχορηγήσεις ύψους 51,5 εκατομμυρίων ευρώ προκηρύχθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και οι σχετικές συμφωνίες υπεγράφησαν το Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης SESAR στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ και του ΔΕΔ-Μ 17. Επί του συνολικού επιχειρησιακού και διοικητικού προϋπολογισμού που προβλεπόταν στο πλαίσιο των προγραμμάτων του 7ου ΠΠ και του ΔΕΔ-Μ, ύψους 892,8 εκατομμυρίων ευρώ 12 η Κοινή Επιχείρηση SESAR προέβη σε αναλήψεις υποχρεώσεων 12 Ο συνολικός προϋπολογισμός της Κοινής Επιχείρησης SESAR για τα προγράμματα του 7ου ΠΠ και του ΔΕΔ-Μ, ύψους 892,8 εκατομμυρίων ευρώ, συνίσταται σε εισφορά σε χρήμα της ΕΕ, ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από τα προγράμματα του 7ου ΠΠ και

10 10 ύψους 827,4 εκατομμυρίων ευρώ και σε πληρωμές ύψους 651,1 εκατομμυρίων ευρώ (78,7 % των αναλήψεων υποχρεώσεων). Οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 176,3 εκατομμυρίων ευρώ (27,1 %) θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μελλοντικών πληρωμών στο πλαίσιο των εν ισχύι συμφωνιών επιχορήγησης του 7ου ΠΠ και του ΔΕΔ-Μ, οι οποίες αναμένεται να κλείσουν έως το τέλος του Επί συνολικού ποσού 1 254,5 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί στις εισφορές σε είδος και σε χρήμα των άλλων μελών για επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες (670,2 εκατομμύρια ευρώ από τον Eurocontrol και 584,3 εκατομμύρια ευρώ από τη βιομηχανία της αεροναυτιλίας), έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 είχαν δηλωθεί στην Κοινή Επιχείρηση 986 εκατομμύρια ευρώ (500,9 εκατομμύρια ευρώ από τον Eurocontrol και 485,1 εκατομμύρια ευρώ από τη βιομηχανία της αεροναυτιλίας). Από τις δηλωθείσες εισφορές, το διοικητικό συμβούλιο έχει επικυρώσει τα 742,7 εκατομμύρια ευρώ (75,3 %) (348,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Eurocontrol και 394,2 εκατομμύρια για τη βιομηχανία αεροναυτιλίας). Το σχετικά υψηλό ποσό των σωρευμένων εισφορών σε είδος από τον Eurocontrol που δεν έχουν επικυρωθεί (152,4 εκατομμύρια ευρώ) αντικατοπτρίζει τις καθυστερήσεις στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων για το 2014 στην Κοινή Επιχείρηση. 19. Στα τέλη του 2015, οι διοικητικές δαπάνες της Κοινής Επιχείρησης ανέρχονταν σε 64,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 21,9 εκατομμύρια ευρώ ή 33,9 % προέρχονταν από την ΕΕ, 21,4 εκατομμύρια ευρώ ή 33,9 % από τον Eurocontrol και 21,2 εκατομμύρια ευρώ ή 32,9 % από τη βιομηχανία της αεροναυτιλίας. του ΔΕΔ-Μ, εισφορά σε χρήμα ύψους 165 εκατομμυρίων ευρώ από τον Eurocontrol και εισφορά σε χρήμα ύψους 27,8 εκατομμυρίων ευρώ από μέλη της βιομηχανίας της αεροναυτιλίας. 13 Βλέπε ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015, σ. 20.

11 11 Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κοινής Επιχείρησης SESAR στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 20. Όπως αναφέρεται ανωτέρω (σημεία 5 και 16), μέχρι και τα τέλη του 2015, οι συμφωνίες επιχορήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και οι διμερείς συμφωνίες με τον Eurocontrol και τη βιομηχανία της αεροναυτιλίας δεν είχαν συναφθεί. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Βασικές δικλίδες ελέγχου και συστήματα εποπτείας 21. Η Κοινή Επιχείρηση SESAR έθεσε σε εφαρμογή διαδικασίες προληπτικών ελέγχων οι οποίες βασίζονται σε εξέταση εγγράφων που αφορούν τις επιχειρησιακές και οικονομικές πτυχές και διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους σε επίπεδο δικαιούχων επιχορηγήσεων. Οι εν λόγω έλεγχοι αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε χρήμα και σε είδος που καταβλήθηκαν στην Κοινή Επιχείρηση από τα μέλη της πλην της ΕΕ. Το εναπομένον ποσοστό σφάλματος που προέκυψε από τους κατασταλτικούς ελέγχους ήταν, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης SESAR για το 2015, 0,7 % 14. Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης 22. Σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Κοινής Επιχείρησης SESAR, ο προϋπολογισμός εκτελείται σύμφωνα με τον αποτελεσματικό και αποδοτικό εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει πρόληψη, εντοπισμό, διόρθωση και παρακολούθηση των περιπτώσεων απάτης και των παρατυπιών Σε συνέχεια της έγκρισης, τον Ιούνιο του 2011, της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, τον Ιούλιο του 2012 εγκρίθηκε η πρώτη κοινή στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της έρευνας, η οποία Βλέπε ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης SESAR, σ. 68. Άρθρο 25 α.

12 12 επικαιροποιήθηκε τον Μάρτιο του 2015 προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που εισήχθησαν με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 16. Το 2015, η Κοινή Επιχείρηση SESAR ανέπτυξε στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης, βάσει της μεθοδολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ειδικής εκτίμησης του κινδύνου απάτης που διενήργησε η Κοινή Επιχείρηση το Η Κοινή Επιχείρηση SESAR διαθέτει ήδη διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου ώστε να παρέχει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών (εκ των προτέρων επαληθεύσεις πληρωμών, πολιτική σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και κατασταλτικοί έλεγχοι σε επίπεδο δικαιούχων επιχορηγήσεων). Η Κοινή Επιχείρηση εφαρμόζει, βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης, όπως η αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων της Επιτροπής για τον εντοπισμό φορέων που αποκλείονται ή πιθανών περιπτώσεων διπλής χρηματοδότησης 17. Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής 25. Το 2015 η υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου διενήργησε έλεγχο επί της επιχειρησιακής διακυβέρνησης και της επικαιροποίησης του γενικού προγράμματος στην Κοινή Επιχείρηση SESAR. Η υπηρεσία αυτή συνέστησε στην Κοινή Επιχείρηση SESAR να ενισχύσει τη διαδικασία επικαιροποίησης του γενικού προγράμματος και της υποβολής ετήσιας έκθεσης, να βελτιώσει τον συντονισμό με τον υπεύθυνο διαχείρισης της εγκατάστασης SESAR σε σχέση με την παρακολούθηση και την κατάρτιση εκθέσεων και να διορίσει τις νέες ομάδες εργασίας του SESAR. Η Κοινή Επιχείρηση SESAR κατήρτισε λεπτομερές σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των συστάσεων αυτών Παραδείγματος χάριν, η θέσπιση της Κοινής Υπηρεσίας Υποστήριξης, η οποία παρέχει κεντρική υπηρεσία ελέγχων και εναρμονισμένες επιχειρησιακές διαδικασίες για τους ερευνητικούς φορείς της ΕΕ. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει επίσης την εξέταση του ενδεχομένου προσφυγής σε πηγές χρηματοδότησης εκτός ΕΕ, στο πλαίσιο της αποτροπής της διπλής χρηματοδότησης.

13 13 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Παρακολούθηση και κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα έργων 26. Σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων 2020» 18 η Κοινή Επιχείρηση SESAR γνωστοποίησε ειδικούς δείκτες σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της (δείκτες επιδόσεων και δείκτες παρακολούθησης οριζόντιων ζητημάτων) 19. Συγκρούσεις συμφερόντων 27. Τον Ιούλιο του 2015 η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες προς τις Κοινές Επιχειρήσεις σχετικά με τους κανόνες για τις συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένου κοινού υποδείγματος για τη δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων, την οποία η Κοινή Επιχείρηση πρέπει να ενσωματώσει στις διαδικασίες της. Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κ. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Οκτωβρίου Για το Ελεγκτικό Συνέδριο Klaus-Heiner LEHNE Πρόεδρος Άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013. Βλέπε σχέδιο ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της 21ης Απριλίου 2016: παραρτήματα 8 έως 10, σ. 112 έως 116.

14 1 Παράρτημα Κοινή Επιχείρηση SESAR (Βρυξέλλες) Αρμοδιότητες και δραστηριότητες Τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης βάσει της Συνθήκης (Άρθρα 187 και 188 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Αρμοδιότητες της Κοινής Επιχείρησης SESAR (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 721/2014) Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμαπλαίσιο, η οποία προβλέπει την κοινοτική συμβολή στην καθιέρωση μακροπρόθεσμων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τη μορφή κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσω Κοινών Επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 187 της Συνθήκης. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου για τη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης SESAR, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1361/2008 (ΕΕ L 352 της ). Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 721/2014 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 για τη σύσταση Κοινής Επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR), όσον αφορά την παράταση της Κοινής Επιχείρησης έως το Στόχοι Σκοπός της Κοινής Επιχείρησης SESAR είναι να εξασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με τον συντονισμό και τη συγκέντρωση όλων των συναφών προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης στην Ένωση. Η Κοινή Επιχείρηση SESAR είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του γενικού προγράμματος ATM, και ιδίως για την πραγματοποίηση των ακόλουθων εργασιών: οργάνωση και συντονισμός των δραστηριοτήτων της φάσης ανάπτυξης του σχεδίου SESAR, σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα ATM, οι οποίες προκύπτουν από τη φάση καθορισμού του σχεδίου την οποία διαχειρίζεται ο Eurocontrol, συνδυάζοντας και διαχειριζόμενη, μέσω ενιαίας δομής, τη δημόσια και την ιδιωτική χρηματοδότηση, εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες της φάσης ανάπτυξης του σχεδίου SESAR σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα ATM, εξασφάλιση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων παραγόντων του τομέα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, ιδίως δε των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας, των χρηστών του εναέριου χώρου, των ενώσεων επαγγελματικού προσωπικού, των αερολιμένων, του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς και των αρμόδιων επιστημονικών φορέων ή της αρμόδιας επιστημονικής κοινότητας, οργάνωση του τεχνικού έργου έρευνας και ανάπτυξης, επικύρωσης και μελέτης, που θα πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη της, αποφεύγοντας την κατάτμηση των δραστηριοτήτων αυτών, εξασφάλιση της εποπτείας των δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη

15 2 κοινών προϊόντων που προσδιορίζονται δεόντως στο γενικό πρόγραμμα ATM και, εφόσον χρειάζεται, προκήρυξη ειδικών προσκλήσεων υποβολής προσφορών. Διοίκηση (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 721/2014) Διοικητικό συμβούλιο Το διοικητικό συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) υιοθετεί το γενικό πρόγραμμα ATM που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού SESAR, και εγκρίνει τις τυχόν προτάσεις τροποποίησής του, β) παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και λαμβάνει τις αποφάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της φάσης ανάπτυξης του σχεδίου SESAR και ασκεί συνολικό έλεγχο της υλοποίησής του, γ) εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας και τα ετήσια προγράμματα εργασίας της Κοινής Επιχείρησης SESAR που αναφέρονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα προσωπικού, δ) εγκρίνει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και αποφασίζει όσον αφορά την προσχώρηση νέων μελών και τις σχετικές συμφωνίες, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1, παράγραφος 3, ε) εποπτεύει την εκτέλεση των συμφωνιών μεταξύ μελών και της Κοινής Επιχείρησης SESAR, στ) διορίζει και παύει τον εκτελεστικό διευθυντή, εγκρίνει το οργανόγραμμα και παρακολουθεί τις επιδόσεις του εκτελεστικού διευθυντή, ζ) αποφασίζει όσον αφορά τα ποσά και τις διαδικασίες για την καταβολή των εισφορών των μελών σε χρήμα και για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος, η) εγκρίνει τους δημοσιονομικούς κανόνες της Κοινής Επιχείρησης SESAR, θ) εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς και τον ισολογισμό, ι) εγκρίνει την ετήσια έκθεση σχετικά με την πρόοδο της φάσης ανάπτυξης του σχεδίου SESAR και τη χρηματοοικονομική του κατάσταση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2, ια) αποφασίζει σχετικά με προτάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά την επέκταση και τη διάλυση της Κοινής Επιχείρησης SESAR, ιβ) θεσπίζει διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού που είναι περιουσία της Κοινής Επιχείρησης SESAR, καθώς και για τη μεταβίβαση των στοιχείων αυτών, ιγ) καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του γενικού προγράμματος ATM, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων διαδικασιών για τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, ιδ) αποφασίζει σχετικά με προτάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 24, ιε) ασκεί άλλες εξουσίες και αναλαμβάνει άλλα καθήκοντα,

16 3 συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης επικουρικών φορέων, αναγκαίων, ενδεχομένως, για τους σκοπούς της φάσης ανάπτυξης του σχεδίου SESAR, ιστ) θεσπίζει τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 8. Εκτελεστικός διευθυντής Ο εκτελεστικός διευθυντής εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία στο πλαίσιο των εξουσιών που του ανατίθενται. Εσωτερικός έλεγχος Εσωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξωτερικός έλεγχος Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής για τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών (σύμφωνα με το άρθρο 106 των δημοσιονομικών κανόνων της Κοινής Επιχείρησης SESAR) Αρμόδια για την απαλλαγή αρχή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πόροι που τέθηκαν στη διάθεση της Κοινής Επιχείρησης το 2015 Προσωρινοί λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης SESAR για το 2015 Προϋπολογισμός ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων («SESAR 1» 7ΠΠ/ΔΕΔ-Μ) ευρώ για πληρωμές («SESAR 1» 7ΠΠ/ΔΕΔ-Μ) και ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων («SESAR 2020» «Ορίζων 2020») ευρώ για πληρωμές («SESAR 2020» «Ορίζων 2020») Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Στον προϋπολογισμό λειτουργίας για το 2015 προβλεπόταν πίνακας προσωπικού ο οποίος περιλάμβανε 39 έκτακτους υπαλλήλους και τρεις αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ), ήτοι συνολικά 42 θέσεις, εκ των οποίων στο τέλος του 2015 είχαν πληρωθεί 41, οι οποίες είχαν διατεθεί ως εξής: - 35 έκτακτοι υπάλληλοι με εξωτερική πρόσληψη, - 1 υπάλληλος αποσπασμένος από τα μέλη της Κοινής Επιχείρησης SESAR, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007, - 2 συμβασιούχοι υπάλληλοι, - 3 ΑΕΕ. εκ των οποίων ασκούσαν επιχειρησιακά καθήκοντα: 22 υποστήριξη επιχειρησιακών δραστηριοτήτων: 6

17 4 διοικητικά καθήκοντα: 12 ΕΔ (εκτελεστικός διευθυντής): 1 Δραστηριότητες και υπηρεσίες το 2015 Βλέπε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης SESAR για το 2015 στον ιστότοπο (η δημοσίευση της τελικής ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων αναμένεται στις αρχές Ιουλίου, υπάρχει διαθέσιμο σχέδιο σε περίπτωση που χρειαστεί) Πηγή: Οι πληροφορίες παρασχέθηκαν από την Κοινή Επιχείρηση SESAR.

18 Single European Sky Air Traffic Management Research Joint Undertaking Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 15. Η Κοινή Επιχείρηση SESAR τονίζει ότι δεν είχε τη δυνατότητα να ελέγξει τη δίμηνη καθυστέρηση που σημειώθηκε στις πρώτες προσκλήσεις οι οποίες προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις σημαντικές αλλαγές που συντελέστηκαν στο εργαλείο ΤΠ για την προετοιμασία και την αξιολόγηση των επιχορηγήσεων. Ως εκ τούτου, τηρώντας κατά γράμμα τις διαδικασίες για τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», οι πρώτες συμφωνίες επιχορήγησης μπόρεσαν να υπογραφούν μόλις τον Ιανουάριο του Οι σχετικές πιστώσεις ανάληψης πληρωμών του 2015 που δεν χρησιμοποιήθηκαν εγγράφηκαν εκ νέου πλήρως στον προϋπολογισμό του Η Κοινή Επιχείρηση SESAR υπογραμμίζει ότι το ποσοστό των επιμέρους αναλήψεων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 92% όσον αφορά τον προϋπολογισμό της για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και το ΔΕΔ-Μ. 18. Η Κοινή Επιχείρηση SESAR τονίζει ότι ο Eurocontrol παρουσίασε τις οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2014 το Ωστόσο, καθώς έλειπαν ορισμένα βασικά στοιχεία, η Κοινή Επιχείρηση SESAR δεν ήταν σε θέση να επικυρώσει τις οικονομικές καταστάσεις του Eurocontrol συνολικά. Εν τω μεταξύ ελήφθησαν τα στοιχεία που έλειπαν και η αξιολόγηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο. SESAR EL

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς τoυ Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/41)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/41) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/219 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/09)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/09) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/51 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/29)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/29) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/157 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/19)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/19) C 449/102 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Ιδρύματος 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/20)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/20) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/107 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/07)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/07) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/41 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/35)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/35) C 449/188 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/38)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/38) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/203 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/33)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/33) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/179 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/02)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/02) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/17 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/23)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/23) C 449/128 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/25)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/25) C 449/138 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/37)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/37) C 449/198 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10) C 449/56 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/04)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/04) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/27 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/28)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/28) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/151 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/14)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/14) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/77 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/36)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/36) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/193 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/15)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/15) C 449/82 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/26)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/26) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/143 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής C 449/72 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/03)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/03) C 449/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/11)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/11) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/61 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης του ερευνητικού προγράμματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού για το οικονομικό έτος 2016

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/06)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/06) C 449/36 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/02) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/02) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ... 16.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/7 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμoύ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Βιομηχανιών Βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Υπηρεσίας 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Sisnet (δίκτυο επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχου των συνόρων και των τελωνειακών και αστυνομικών αρχών) για το

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust

συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Eurojust 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου

συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/07) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/07) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ... 16.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/57 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L -

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ENIAC για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 26η Ιουνίου 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ENIAC για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 26η Ιουνίου 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ENIAC για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 26η Ιουνίου 2014 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Κοινής Επιχείρησης 12,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Κέντρου 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Γραφείου 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος 12, rue Alcide De Gasperi - L

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12,

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Ταμείου και της Ευρωπόλ

συνοδευόμενη από την απάντηση του Ταμείου και της Ευρωπόλ Έκθεση όσον αφορά την τελική έκθεση που καταρτίστηκε κατ εφαρμογήν της απόφασης (ΕΕ) 2015/1889 του Συμβουλίου για τη διάλυση του Συνταξιοδοτικού Ταμείου της Ευρωπόλ από 1ης Ιανουαρίου 2016 συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Sisnet (δίκτυο επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχου των συνόρων και των αστυνομικών και τελωνειακών αρχών) για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/03) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/03) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ... 16.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/15 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος 12, rue

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/06) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/06) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ... 16.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 473/47 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/40)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/40) C 449/214 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/04) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ...

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 473/04) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ... C 473/24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία»

Διαβάστε περισσότερα

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Σύνοψη των αποτελεσμάτων του ετήσιου ελέγχου του Συνεδρίου σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Κοινές Επιχειρήσεις στον τομέα της έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Γραφείου 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 85 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/83 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τους Καταναλωτές για το οικονομικό έτος 2008 συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-lisa) για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/63

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/63 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/63 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ... 14.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 338/119 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/42)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/42) C 449/224 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από την απάντηση του Ινστιτούτου 12, rue Alcide De Gasperi - L

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/159 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/16)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/16) 1.12.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 449/87 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/106 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ECSEL για την περίοδο από την 27η Ιουνίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ECSEL για την περίοδο από την 27η Ιουνίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης ECSEL για την περίοδο από την 27η Ιουνίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Κοινής Επιχείρησης 12,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2014

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2014 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2014 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi - L

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ 15.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 304/95 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 36 C 338/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.12.2010 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2009, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης

συνοδευόμενη από την απάντηση της Κοινής Επιχείρησης Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Κοινής Επιχείρησης «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα