/ BF 16E / BF 30E

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "/ BF 16E / BF 30E"

Transcript

1 / BF 16E / BF 30E / BF 30E OU Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0716

2 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια Οδηγίες χρήσης Επεξήγηση συµβόλων Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό Γενικές πληροφορίες Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων ήλωση Συµµόρφωσης Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση Έλεγχος παράδοσης Συσκευασία Αποθήκευση Τεχνικές προδιαγραφές Πίνακας εξαρτηµάτων της συσκευής Τεχνικά στοιχεία Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής Εγκατάσταση Χρήση Καθαρισµός Πιθανές βκλάβες Ανακύκλωση Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

3 Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιµο χώρο! Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και της συντήρησής της, γι αυτό αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιµο οδηγό. Η γνώση και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και χρήσης είναι προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής. Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τοπικοί κανονισµοί που αφορούν την πρόληψη των ατυχηµάτων, καθώς και κανόνες προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της συσκευής και πρέπει να βρίσκονται πάντα κοντά της ώστε να είναι πάντα διαθέσιµες στα άτοµα που καταγίνονται µε την χρήση της συσκευής, την εγκατάστασή της, τη συντήρηση και τον καθαρισµό της. Όταν η συσκευή να µεταδοθεί δε έναν τρίτο, πρέπει να του µεταδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης. 1. Ασφάλεια Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους τωρινούς ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο µπορεί να προκύψουν από αυτή τη συσκευή κίνδυνοι, εάν γίνεται ακατάλληλη ή µη σύµφωνη µε τους κανονισµούς χρήση. Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις προτάσεις και τις συµβουλές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. 1.1 Οδηγίες χρήσης Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανο- µένων των παιδιών) µε σωµατικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτοµα χωρίς εµπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιµοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά µε τη χρήση της συσκευής από άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν µε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή όταν λειτουργεί χωρίς εποπτεία γιατί κατά πιθανή δυσλειτουργία το λάδι µπορεί να υπερθερµανθεί και σε υψηλή θερµοκρασία µπορεί να καεί. Πρέπει να χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο σε κλειστούς χώρους. εν προβλέπεται συνεργασία της συσκευής µε κανέναν εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή διάταξης τηλεελέγχου. Η συσκευή µπορεί να χρησηµοποιείται µόνο και µόνο όταν η τεχνική της κατάσταση δεν φέρνει επιφυλάξεις και επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία

4 Εµποδίσετε πρόσβαση στα υλικά συσκευασία όπως πλασιτκές σακούλες και εξαρτήµατα από το αφρώδες πολυστυρένιο για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! Την διατήρηση και επιδιόρθωση µπορούν να πραγµατοποιούν µόνο και µόνο οι ειδικοί, χρησιµοποιόντας προτότυπα ανταλλακτικά και εξαρτήµατα. Απαγορεύονται οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της συσκευής από µη ειδικούς. εν πρέπει να χρησιµοποιούνται εξαρτήµατα ούτε ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο παραγωγός. Αλλιώς µπορεί να δηµιουργηθούν καταστάσεις επικίνδυνες για τον χρήστη, να προκληθούν ζηµιές της συσκευής ή σωµατικές βλάβες ατόµων, καθώς και συνεπάγεται η απώλεια της εγγύησης. Για την αποφυγή κινδύνων και για την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στη συσκευή τροποποιήσεις και επανεξοπλισµοί που δεν έχουν εγκριθεί γραπτώς από τον κατασκευαστή. ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα εγκαυµάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια. Μην αφήνετε το καλώδιο επαφής νε έχει επαφή µε τις πηγές θερµότητας ή άλλες κοφτερές άκρες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να κρεµµιέται από το τραπέζι ή άλλο πάγκο. Πρέπει να προσέξετε το καλώδιο να µην πατη θεί ούτε να µην µπερδευτεί από κανέναν. Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να είναι λυγισµένο, µπερδεµένο, συµπιεσµένο, πάντα πρέπει να είναι ολοκλήρως φτερωµένο. Ποτέ µην τοποθετήσετε τη συσκευή ή άλλα αντικείµενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μη βάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε χάλια ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Μη καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται πάνω στον τόπο εργασίας και δεν επιτρέπεται να βυθιστεί µάσα στο νερό ή σε άλλα υγρά. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε βλαµµένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαµµένο, τότε µε σκοπό να αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτη- µένο ηλεκτρολόγο

5 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας µόνο το φις. Ποτέ µη µεταφέρετε, µη σύρετε και µην ανυψώνετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πρέπει να χρησιµοποιείτε τις λαβές τις συσκευής. Μη βάλετε µέσα στη συσκευή εργαλεία ή µαχαιροπήρουνα. Επαφή µε µεταλλικά εξαρτήµατα µπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωµα και ηλεκτροπληξία. Επιπλέον µπορεί να προκαλέσει βλάβη θερµάστρας και άλλων µηχανικών εξαρτηµάτων. Ποτέ µη βυθίσετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας στο νερό ή σε άλλα υγρά. Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται διαβρωτικά απορρυπαντικά και πρέπει να προσέχετε το νερό για να µη διαπεράσει µέσα στη συσκευή. Ποτέ µην χειρίζεστε τη συσκευή µε µουσκεµένα χέρια ή στεκόµενοι πάνω σε ένα υγρό δάπεδο. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική ενέργεια - όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή, - όταν υπάρχουν θόρυβοι και διαταραχές κατά χρήση της συσκευής, - πριν από καθαρισµό της συσκευής. ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! Κίνδυνος εγκαύµατος! Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα εγκαυµάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια. Κατά λειτουργία της συσκευής η επιφάνεια της συσκευής είναι πολύ ζέστη! Με σκοπό να αποφύγετε έγκαυµα δακτυλίων και χεριών δεν επιτρέπεται να αγγίξετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Όταν χειρίζεστε τη συσκευή µπορείτε να αγγίζετε µόνο τις ειδικές λαβές και τα εξαρτήµατα χειρισµού που προβλέπονται να τους αγγίξετε. Ακόµη µετά σβήσιµο της συσκευής το λάδι/έλαιο για ψήσιµο που παρα- µείνει στο δοχείο είναι ζεστό πολύ καιρό. Πριν να βγάλετε το εσωτερικό δοχείο, το εσωτερικό κάλυµµα ή να µεταφέρετε τη συσκευή σε άλλο τόπο πρέπει να περιµείνετε να ψύξει η συσκευή. Πιτσίλισµα ή έκρηξη ζεστού λαδιού µπορεί να προκαλέσουν εγκαύµατα χεριών, ώµων και προσώπου!

6 Μην χρησιµοποιήσετε υγρά προϊόντα για ψήσιµο. Αφαιρέστε υπερβολικό πάγο από καταψυγµένα προϊόντα. Μην κρεµάστε τα καταψυγµένα φαγητά στο καλάθι πάνω από το δοχείο µε ζεστό λάδι/έλαιο. Κατά ψήσιµο ακόµη οι πιο µικρές σταγόνες νερού προκαλούν πιτσίλισµα ζεστού λαδιού ή ακόµη µικρές εκρήξεις. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης! Με σκοπό να αποφύγετε τα αποτελέσµατα εγκαυµάτων πρέπει να παρακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια. Ποτέ µην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή δίπλα σε εύφλεκτα υλικά (π.χ. βενζίνη, οινόπνευµα, αλκοόλ κλπ.). Υψηλή θερµοκρασία µπορεί αν προκαλέσει υδρατµό τους και εν συνέπεια επαφή µε τις πηγές ανάφλεξης έτσι µπορεί αν γίνει ταχεία καύση µε αποτέλεσµα προσωπικές και υλικές απώλειες. Μην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή δίπλα σε εύφλεκτα αντικείµενα ή κάτω από αυτά (π.χ. κουρτίνες, κρεµασµένα ντουλάπια κλπ.). Σε περίπτωση πυρκαγιάς, πριν να λάβετε τα κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης, βγάλτε τι φις από την πρίζα. ιασφαλίστε επαρκή ροή φρέσκου αέρα. Προσοχή: Ποτέ µη σβήσετε την πυρκαγιά µε το νερό όταν το φις είναι συνδεδεµένο µε την πρίζα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 1.2 Επεξήγηση συµβόλων Σηµαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνικά ζητήµατα σηµειώνονται στον οδηγό µε κατάλληλα σύµβολα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχηµα, σωµατική βλάβη, καθώς και υλικές ζηµιές, πρέπει να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες. ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Αυτό το σύµβολο σηµαίνει άµεσο κίνδυνο το οποίο µπορεί να προκαλέσει σηµαντικά τραύµατα ή θάνατο. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το σύµβολο ενηµερώνει για επικίνδυνες καταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν σηµαντικά τραύµατα ή θάνατο,

7 ΚΑΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ! Το σύµβολο προειδοποιεί για τη ζεµατιστή επιφάνεια της συσκευής κατά τη λειτουργία της. Παραµέληση της προειδοποίησης µπορεί να οδηγήσει σε έγκαυµα! ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Αυτό το σύµβολο σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν ελαφριά τραύµατα ή βλάβες ή δυσλειτουργίας και/ή καταστροφή της συσκευής. Ο ΗΓΙΑ! Αυτό το σύµβολο σηµαίνει συµβουλές και πληροφορίες τις οποίε πρέπει να παρακολουθήσετε µε σκοπό την αποτελεσµατική και χωρίς βλάβες λειτουργία της συσκευής. 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό Η ασφαλής χρήση της συσκευής παρέχεται µόνο όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή σύµφωνα µε τον προορισµό της. Όλες οι τεχνικές εργασίες, ακόµη και η συναρµολόγηση και η συντήρησης µπορεί να εκτελεστούν αποκλειστικά από το εξειδικευµένο τµήµς σέρβις. Φριτέζα για ψωµί προορίζεται µόνο να ψήνετε κατάλληλα φαγητά. Μην χρησιµοποιήσετε τη φριτέζα για ψωµί για: - να ζεστάνετε τρόφιµα και υγρά. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Η άλλη ή διαφορετική από τον κανονικό προορισµό χρήση της συσκευής απαγορεύεται και θεωρείται αντίθετη στον προορισµό της. Αποκλείνονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των συνεργαστών του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσµα χρήσης αντίθετης µε τον προορισµό της συσκευής. Την ευθύνη για τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής µε τρόπο αντίθετο στον προορισµό της έχει µόνο και µόνο χρήστης

8 2. Γενικές πληροφορίες 2.1 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στον οδηγό συντάχθηκαν µε βάση έγκυρους κανονισµούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και µηχανικές γνώσεις, καθώς και µε τη δική µας γνώση και εµπειρία πολλών ετών. Επίσης οι οδηγίες χρήσης µεταφράστηκαν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα. εν µπορούµε όµως να είµαστε υπεύθυνοι για πιθανά λάθη της µετάφρασης. Γι αυτό είναι καθαριστικά χρήσιµη η ταυτόχρονη παράθεση των οδηγιών χρήσης στα γερµανικά. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού µοντέλου ή προσθέτων λειτουγριών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγµάτων, η συσκευή που σας παραδώθηκε µπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Πριν να αρχίσετε όλες τις ενέργειες σχετικά µε τη συσκευή, ιδιαίτερα πριν να την ενεργοποιήσετε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης! Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζηµιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από: - Το να µην παρακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και καθαρισµού της συσκευής, - το να χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε τον τρόπο άλλο από τον προορισµός της συσκευής, - το να τροποποιήσετε τις αλλαγές, - Το να χρησιµοποιήσετε µην προβλεπόµενα ανταλλακτικά. Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιµες για όσους χρησιµοποιούν τη συσκευή. ιατηρούµε το δικαίώµα να προσαρµώζουµε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειµένου να βελτιώνονται οι χρηστικές της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν. 2.2 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων Οι οδηγίες χρήσης και τα κείµενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αυτές περιέχουν προστατεύονται από τους νόµους περί της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχοµένου των οδηγιών ή µέρους αυτών σε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η χρήση του ή/και διανοµή σε τρίτους. Η παράβαση των δικαιωµάτων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωµής αποζηµίωσης. Επιφυλασσόµαστε του δικαιώµατος να διεκδικούµε πρόσθετες παροχές. Ο ΗΓΙΑ! Τα στοιχεία, κείµενα, σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές που βρίσκονται στον οδηγό προστατεύονται από τους νόµους περί πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Κάθε µη νόµιµη χρήση τιµωρείται. 2.3 ήλωση Συµµόρφωσης Η συσκευή εκπληρώνει τα έγκυρα πρότυπα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιβεβαιώνουµε στη ήλωση Συµµόρφωσης WE. Σε περίπτωση ανάγκης, ευχαρίστως, θα σας αποστείλουµε την κατάλληλη ήλωση Συµµόρφωσης

9 3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση 3.1 Έλεγχος παράδοσης Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αµέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζηµιές κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν ολοφάνερες ζηµιές λόγω µεταφοράς δεν πρέπει να δεχθείτε τη συσκευή ή µπορείτε να την παραλάβετε ύπο όρους. Τον χαρακτήρα της ζηµιάς πρέπει να περιγράψετε στα χαρτιά παράδοσης/παραλαβής του µεταφορέα. Εποµένως θα εκφράσετε τα παράπονά σας. Αόρατες ζηµιές πρέπει να δηλώσετε αµέσως µετά την εύρησή τους, διότι οι απαιτήσεις αποζηµιώσεων µπορούν να υποβάλλονται µόνο την προβλεπόµενη για απαιτήσεις απαιτήσεις. 3.2 Συσκευασία Παρακαλούµε να µη πετάξετε το χαρτινό κιβώτιο της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη µεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό µας κέντρο επισκευών σε περίπτωση βλαβών. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, βγάλτε προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία. Ο ΗΓΙΑ! Απορρίπτοντας τη συσκευασία πρέπει να τηρείτε τους κανονισµούς που ισχύουν στην χώρα σας. Τα υλικά της συσκευασίας που µπορούν να ξαναχρησιµοποιούνται πρέπει να τα ανακυκλώσετε. Παρακαλούµε να ελέγξετε αν η συσκευή και τα εξαρτήµατά της είναι πλήρη. Εάν λείπουν κάποια εξαρτήµατα, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών. 3.3 Αποθήκευση Η συσκευασία πρέπει να παραµένει κλειστή µέχρι την εγκατάσταση της συσκευής, και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν τον τρόπο τοποθέτησης και αποθήκευσης της συσκευασίας. Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να αποθηκεύεται σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: - µην την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους, - να την αποθηκεύετε στο ξηρό µέρος, προστατεύοντάς την από σκόνη, - µην την εκθέτειτε σε δράση των επιθετικών συνθήκων, - να την προστατεύετε από τον ήλιο, - να αποφευχθούν οι µηχανικές διαταραχές, - σε περίπτωση µακρόχρονης αποθήκευσης (πάνω από τρεις µήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτηµάτων και της συσκευασίας. Σε περίπτωση ανάγκης η συσκευή πρέπει να φρεσκαρηστεί και ανανεωθεί

10 4. Τεχνικές προδιαγραφές 4.1 Πίνακας εξαρτηµάτων της συσκευής Πάνελ χειρισµού 9 Μπλοκάρισµα 2 λαβή του πίνακα ελέγχου 10 Βασική συσκευή µε το δοχείο λαδιού για ψήσιµο 3 Άγκιστρα καλαθιού για ψήσιµο 11 Κάλυµµα από ανοξείδωτο χάλυβα µε λαβή 4 Πίνακας ελέγχου 12 Λαβή καλαθιού για ψήσιµο: 5 Λαβή της βασική συσκευής 13 Γάντζος του καλαθιού για ψήσιµο 6 Ποδαράκια (4) 14 Καλάθι ψησίµου 7 Μοχλός του µηχχανισµού αδειάσµατος λαδιού 8 Κοντός σωλήνας 15 Σωλήνας αποστράγγισης λαδιού

11 Πάνελ χειρισµού 9 Μπλοκάρισµα 2 λαβή του πίνακα ελέγχου 10 Βασική συσκευή µε το δοχείο λαδιού για ψήσιµο 3 Άγκιστρα καλαθιού για ψήσιµο 11 Κάλυµµα από ανοξείδωτο χάλυβα µε λαβή 4 Πίνακας ελέγχου 12 Λαβή καλαθιού για ψήσιµο: 5 Λαβή της βασική συσκευής 13 Γάντζος του καλαθιού για ψήσιµο 6 Ποδαράκια (4) 14 Καλάθι ψησίµου 7 Μοχλός του µηχανισµού αδειάσµατος λαδιού 8 Κοντός σωλήνας 15 Σωλήνας αποστράγγισης λαδιού

12 Πάνελ χειρισµού 8 Βασική συσκευή µε το δοχείο λαδιού για ψήσιµο 2 λαβή του πίνακα ελέγχου 9 Ανοιχτή βάση 3 Άγκιστρα καλαθιού για ψήσιµο 10 Ποδαράκι µε ικανότητα ρύµισης ύψους (4) 4 Πίνακας ελέγχου 11 Κόσκινο µε λαβή 2/3 GN 5 Λαβή καλαθιού για ψήσιµο 12 οχείο για αδειασµένο λίπος µε λαβή 1/1 GN (2) 6 Καλάθι ψησίµου 13 Βαλβίδα του µηχανισµού αδειάσµατος λαδιού 7 Γάντζος του καλαθιού για ψήσιµο 14 Κάλυµµα από ανοξείδωτο χάλυβα µε λαβή

13 Πρόσθετος εξοπλισµός (δεν περιλαµβάνεται στο σετ παράδοσης!) Πρόσθετο καλάθι για ψήσιµο για φριτέζα , 16L ιαστάσεις του καλαθιού. πλάτος 475 x βάθος 245 x ύψος 80 mm Βάρος: 1,3 kg Κωδ. προϊόντος Πρόσθετο καλάθι για ψήσιµο για φριτέζα , 30L ιαστάσεις του καλαθιού. πλάτος 570 x βάθος 440 x ύψος 80 mm Βάρος: 1,9 kg Κωδ. προϊόντος Πρόσθετο καλάθι για ψήσιµο για φριτέζα , 30L ιαστάσεις του καλαθιού. πλάτος 570 x βάθος 440 x ύψος 80 mm Βάρος: 1,9 kg Κωδ. προϊόντος Ράφι για καλάθι, άγκιστρα από αριστερά Για φριτέζα , 30 L ιαστάσεις: πλάτος 645 x βάθος 465 mm Βάρος: 3,95 kg Κωδ. προϊόντος Ράφι για καλάθι, άγκιστρα από αριστερά Για φριτέζα , 30L ιαστάσεις: πλάτος 645 x βάθος 465 mm Βάρος: 3,95 kg Κωδ. προϊόντος

14 4.2 Τεχνικά στοιχεία Ονοµασία Φριτέζα για ψωµί BF 16E Κωδ. προϊόντος: Υλικό: Κατασκευή: Αριθµός δοχείων λαδιού για ψήσιµο: Χωρητικότητα δοχείου λαδιού για ψήσιµο: Αριθµός καλαθιών για ψήσιµο: Φάσµα ρύθµισης θερµοκρασίας: Τιµή σύνδεσης: ιαστάσεις: Βάρος: Εξοπλισµός: ανοξείδωτος χάλυβας. δοχεί για λάδι ψησίµου µε µεγάλη ψυχρή ζώνη προστατευτικός θερµοστάτης (προστασία από υπερθέρµανση) µηχανισµός αδειάσµατος λαδιού µε µπλοκάρισµα 1, µέγαθος το δοχέιο πλάτος: 515 x βάθος 305 x ύψος 130 mm 16 λίτρα 1, µέγεθος του καλαθιού. πλάτος 475 x βάθος 245 x ύψος 80 mm 50 C C 9 kw / 400 V 50 Hz 3 NAC πλάτος 560 x βάθος 470 x ύψος 400 mm 14,7 kg 1 κάλυµµα από ανοξείδωτο χάλυβα Ονοµασία Φριτέζα για ψωµί BF 30E Κωδ. προϊόντος: Υλικό: Κατασκευή: Αριθµός δοχείων λαδιού για ψήσιµο: Χωρητικότητα δοχείου λαδιού για ψήσιµο: Αριθµός καλαθιών για ψήσιµο: Φάσµα ρύθµισης θερµοκρασίας: Τιµή σύνδεσης: ιαστάσεις: Βάρος: Εξοπλισµός: ανοξείδωτος χάλυβας. δοχείο για λάδι ψησίµου µε µεγάλη ψυχρή ζώνη προστατευτικός θερµοστάτης (προστασία από υπερθέρµανση) µηχανισµός αδειάσµατος λαδιού µε µπλοκάρισµα 1, µέγεθος το δοχέιου πλάτος 615 x βάθος 490 x ύψος 130 mm 30 λίτρα 1, µέγεθος του καλαθιού. πλάτος 570 x βάθος 440 x ύψος 80 mm 50 C C 15 kw / 400 V 50 Hz 3 NAC πλάτος 660 x βάθος 650 x ύψος 410 mm 23,4 kg 1 κάλυµµα από ανοξείδωτο χάλυβα

15 Ονοµασία Φριτέζα για ψωµί BF 30E OU µε ανοιχτή βάση Κωδ. προϊόντος: Υλικό: Κατασκευή: Αριθµός δοχείων λαδιού για ψήσιµο: Χωρητικότητα δοχείου λαδιού για ψήσιµο: Αριθµός καλαθιών για ψήσιµο: Φάσµα ρύθµισης θερµοκρασίας: Τιµή σύνδεσης: ιαστάσεις: Βάρος: Εξοπλισµός: ανοξείδωτος χάλυβας. δοχείο για λάδι ψησίµου µε µεγάλη ψυχρή ζώνη προστατευτικός θερµοστάτης (προστασία από υπερθέρµανση) βαλβίδα του µηχανισµού αδειάσµατος λαδιού 1, µέγεθος το δοχείου πλάτος 615 x βάθος 490 x ύψος 130 mm 30 λίτρα 1, µέγεθος του καλαθιού. πλάτος 570 x βάθος 440 x ύψος 80 mm 50 C C 15 kw / 400 V 50 Hz 3 NAC πλάτος 660 x βάθος 650 x ύψος mm 40,0 kg 2 δοχεία για άδειασµα λαδιού µε τη λαβή 1/1 GN, µε το βάθος150 mm 1 κόσκινο µε λαβή 2/3 GN 1 κάλυµµα από ανοξείδωτο χάλυβα ιατηρείται δυνατότητα εισαγωγής τεχνικών χαρακτηριστικών!

16 5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής 5.1 Εγκατάσταση ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Όλες οι εργασίες εγκατάστασης, σύνδεσης και συντήρησης σχετικές µε τη συσκευή πρέπει να εκτελεστούν από εξειδικευµένο και εξουσιοδοτηµένο τεχνικό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διεθνείς, εθνικές και τοπικές νοµικές διατάξεις. Τοποθέτηση Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας. Τοποθετήστε τη συσκευή σε µια ίσια, σταθερή, ξηρή και αδιάβροχη βάση που είναι ανθεκτική στην υψηλή θερµοκρασία. Ποτέ µη βάζετε τη συσκευή στην εύφλεκτη επιφάνεια. Απαγορεύεται να τοποθετηθεί η συσκευή κοντά σε ανοιχτή φωτιά, ηλεκτρικούς φούρνους, φούρνους θέρµανσης και άλλες πηγές θερµότητας. Ποτέ µην τοποθετείτε τη συσκευή στην άκρη ενός τραπεζιού για να µην γεράσει ή να πέσει. Ποτέ µην τοποθετήσετε τη συσκευή στ υγρό περιβάλλον. Όταν τοποθετήσετε τη συσκευή διατηρήστε την απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τοίχους ή άλλα αντικείµενα. Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να την αποσυνδέσετε γρήγορα από την ηλεκτρική ενέργεια όταν απαιτηθεί. Πριν να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από τη συσκευή. Πρέπει αν αφαιρέσετε το φύλλο προσεκτικά για να µην αφήσετε υπολείµµατα κόλλας Αφαιρέστε πιθανά υπολείµµατα κόλλας χρησιµοποιώντας κατάλληλο διαλυτικό. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Ποτέ µην αφαιρέσετε από τη συσκευή την ονοµαστική πινακίδα και τις προστατευτικές επισηµάνσεις

17 Σύνδεση ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης η συσκευή µπορεί να προκαλέσει τραύµατα! Πριν από την εγκατάσταση συγκρίνετε τα στιχεία του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής (βλέπε την αναγνωριστική πινακίδα). Συνδέστε τη συσκευή µόνο αν αυτά είναι πλήρως συµβατά! Πριν να συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να επιβεβαιωθείτε ότι η τιµή της ηλεκτρικής τάσης και της συχνότητας που αναφέρονται στην ονοµαστική πινακίδα είναι συµβατή µε την τιµή της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης Επιτρέπεται ανοχή της ηλεκτρικής τάσης η οποία δεν υπερβαίνει ± 10%. Επιβεβαιωθείτε ότι διαθέσιµη ηλεκτρική σύνδεση είναι συµβατή µε τις ισχυούσες νοµικές διατάξεις. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική ενέργεια εφαρµόστε το καλώδιο µε κατάλληλη διατοµή. Μεταξύ της συσκευής και της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να έχετε ενεργοποιηµένο πολυπολικό διακόπτη κατάλληλο για την ισχύ της συσκευής. ιακόπτης στο οποίο η διάσταση µεταξύ των επαφέων του είναι τουλάχιστον 3 mm πρέπει αν είναι εύκλα διαθέσιµος. Σύνδεση µε την εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να είναι συµβατή µε τις ισχυούσες διεθνείς, εθνικές και τοπικές διατάξεις

18 5.2 Χρήση ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Μόνο τα πρόσωπα τα οποία έχουν εξοικειωθεί µε το χειρισµό της συσκευής και τους ειδικού κινδύνου που πρκύπτουν από ψήσιµο µπορούν να χειριστούν τη φριτέζα. Προετοιµασία της συσκευής Βγάλτε το κάλυµµα και βγάλτε από τη συσκευή το καλάι για ψήσιµο χρησιµοποιώντας κατάλληλες λαβές. Χρησιµοποιώντας κατάλληλες λαβές βγάλτε τον πίνακα ελέγχου από τη συσκευή τραβώντας τον αργά προς τα επάνω (µέχρι αν ακούσετε ένα "κλικ"). Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή και τον εξοπλισµό της πρέπει να παρακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες που αναφέρονται στηνπαράγραφο 6 "Καθαρισµός". Προσέξτε να µην διαπεράσει το νερό µέσα στην ηλεκτρική εγκατάσταση ή στον πίνακα ελέγχου. Εποµένως στεγνώστε καλά τη συσκευή και τον εξοπλισµό της! Προσεκτικά βάλτε τον πίνακα ελέγχου στην οπίσθια άκρη της βασικής συσκευής. Άξονας του κάτω µέρους του πίνακα ελέγχου πρέπει να µπεί στο άνοιγµα τπυ δοχείου λαδιού. Τότε ο πίνακας ελέγχου είνιαικατάλληλα συναρµολογηµένος. Οδηγία: Για λόγους ασφαλείας η συσκευή λειτουργεί µόνο όταν ο πίνακας ελέγχου είναι κατάλληλα συναρµολογηµένος στο περίβληµα και έτσι µέσα από το µικροδιακόπτη γίνεται προγραµµατισµός του τρόπου λειτουργίας ετοιµότητας Εξαρτήµατα χειρισµού ιακόπτης ON/OFF Λυχνία τροφοδοσίας (πράσινη) Ρυθµιστής θερµοκρασίας Πίνακας ελέγχου µε εξαρτήµατα θέρµανσης Λυχνία θέρµανσης

19 Ενεργοποίηση της συσκευής ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν να ενεργοποιήσετε τη συσκευή επιβεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη (θέστε το ρυθµιστή θερµοκρασίας στη θέση "0"!). Πριν να γεµίσετε το δοχείο µε το λάδι για ψήσιµο µέσα στο δοχείο δεν επιτρέπεται να υπάρχει νερό. Το δοχείο λαδιού για ψήσιµο πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Μηχανισµός αδειάσµατος λαδιού ψησίµου στη συσκευή και πρέπει να είναι κλειστή και µπλοκαρισµένη (πατήστε το µπλοκάρισµα προς τα επάνω και τοποθετήστε το µοχλό προς τα δεξιά) Μπλοκάρισµ Μοχλός Στη συσκευή η βαλβίδα αδειάσµατος λαδιού πρέπει να είναι κλειστή και ο µοχλός στη θέση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά). Μοχλός Οδηγίες χρήσης λαδιού ή λίπους σε µορφή κύβου/συµπαγούς Για ψήσιµο πρέπει να χρησιµοποιήσετε κατάλληλο λάδι (π.χ. φυτικό λίπος, ηλιέλαιο, λάδι από φιστίκια κλπ.) ή λίπος σε µπλοκ. Προσοχή: Λιώστε το λίπος σε µπλοκ προγενέστερα σε µια ξεχωριστή σκευή! Χρησιµοποιήστε αποκλειστικά λάδια και λίπη τα οποία είναι κατάλληλα για εργασία σε υψηλή θερµοκρασία. Μην αναµείξετε διαφορετικά τύποι λάδι και λάδι γιατί αυτά µπορεί να έχουν διαφορετικό σηµείο βρασµού. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύµατος! Για ψήσιµο µην χρησιµοποιήστε κανένα παλιό λάδι γιατί έχει µειωµένο σηµείο βρασµού και έτσι αυξάνει το κίνδυνο αυτανάφλεξης καθώς και έχει µεγαλύτερη ικανότητα δηµιουργίας αφρού. Επιπλέον υπάρχει αυξηµένη ικανότηατς δηµιουργίας καπνού και οσµής

20 Προσεκτικά χύστε τοο λάδι στο δοχείο µε σκοπό να επιτύχετε κατάλληλο επίπεδο (µεταξύ επισηµάνσεων "MIN" και "MAX" µέσα στο δοχείο). ΟΙ επισηµάνσεις βρίσκονται στο πλευρικό τοίχωµα του δοχείου λαδιού για ψήσιµο. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν στο δοχείο γαι ψήσιµο δεν υπάρχει κανένα λάδι. Πάντα πρέπει να επιβεβαιωθείτε ότι τ επίπεδο λαδιού είναι µεταξύ των επισηµάνσεων "MIN"και "MAX". ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ! Αν η στάθµη λαδιού βρίσκεται κάτω από το επίπεδο "MIN" υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ! Αν ι στάθµη λαδιού βρίσκεται πάνω από την επισήµανση "MAX" το λάδι µπορεί να βγει έξω. Ψήσιµο ψωµιού Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιµοποιώντας το διακόπτηon / OFF. Θα ανάψει πράσινη λυχνία τροφοδοσίας. Προγραµµατίστε τον ρυθµιστή θερµοκρασία στη ζητούµενη τιµή (50 C C) περιστρέφοντας το δεξιοστρόφως. Κατά ζέσταµα λάµπει λυχνία ζεστάµατος η οποία σβήνει αφού η προγραµµατισµένη θερµοκρασία επιτευχθεί. Όταν η θερµοκρασία µέσα στο δοχείο λαδιού πέσει η λυχνία ανάψει ξανά και η συσκευή θα συνεχίσει το ζέσταµα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος εγκαύµατος! Όταν η φριτέζα λειτουργεί η συσκευή και το λάδι για ψήσιµο που βρίσκεται στο δοχείο είναι πολύ ζεστά και υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης του λαδιού. Η συσκευή δεν επιτρέποεται να είναι ενεργοποιηµένη πολύ καιρό. Αµέσως µετά να τελειώσετε να ψήνετε πρέπει να βάλετε το ρυθµιστή θερµοκρασίας στη θέση"0". Για να λάβετε καλύτερα αποτελέσµατα πρέπει να παραµείνετε µέχρι να επιτευχθεί η ζητούµενη θερµοκρασία και µόνο τότε βάλτε τα φαγητά στο δοχείο της φριτέζας. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! πρέπει να ταιριάξετε ποσότητα προϊόντων έτσι ώστε πιθανή υπερβολική γέµιση να µην επιδράσει αρνητικά τα αποτελέσµατα ψησίµου και να µην βράσει το λάδι

21 Το καλάθι είναι καλά προορισµένο για ψήσιµο ψωµιού. Το καλάθι είναι εξοπλισµένο µε δύο πλευρικές λαβές και δύο γάντζους. Τοποθετήστε στο καλάθι επιλεγµένα προϊόντα και αργά βυθίστε το καλάθι µέσο στο λάδι ψησίµου. Ψήνετε τα προϊόντα µέσα στη φριτέζα. Ψήνετε τα προϊόντα µέσα στη φριτέζα. Περιµένετε να αποστραγγίξουν καλά τα προϊόντα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυµάτων! Φριτέζα δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί µε το κάλυµµα! Πρέπει να βάλετε το κάλυµµα µόνο µε σκοπό την προστασία από σκόνη. Πριν να καλύψετε το κάλυµµα πρέπει να επιβεβαιωθείτε ότι είναι στεγνό µε σκοπό να µη διαπεράσει το νερό στο δοχείο µε λάδι γιατί έτσι µπορεί να δηµιουργήσει επικίνδυνο παφλασµό λαδιού. Αλλαγή / άδειασµα λαδιού Τακτικά ανταλλάζετε το λάδι για ψήσιµο. Πριν να χύσετε το παλιό λάδι σε κατάλληλα δοχεία περιµένετε να ψύξει. Φριτέζα για ψωµί / Κάτω από τον κρουνο αδειάσµατος βάλτε κατάλληλο δοχείο. Πριν να χύσετε έξω το λάδι, χρησιµοποιώντας τη ζεύξη µπαγιονέτας συναρµολογήστε το σωλήνα εκκένωσης λαδιού προς τον κοντό σωλήνα. Κοντός σωλήνας Σωλήνας αποστράγγισης λαδιού Μοχλός Μπλοκάρισµα Ανοίξτε το µηχανισµό εκκένωσης πατώντας το µπλοκάρισµα προς τα πάνω και µεταφέροντάς το προς τα αριστερά. Χύστε το λάδι στην κατάλληλη συσκευή. Επιβεβαιωθείτε ότι η σκευή στέκεται σταθερά

22 Φριτέζα για ψωµί Τοποθετήστε το παραδεδοµένο δοχείο για λάδι στο κάτω µέρος της βάσης κάτω από τη βαλβίδα αδειάσµατος λαδιού και υποστηρίξτε το κόσκινο στην άκρη του δοχείου για άδειασµα λαδιού. Για να αδειάσετε το λάδι ανοίξτε τη βαλβίδα αδειάσµατος λαδιού (ο µοχλός προς τα εµπρός). Προσεκτικά χύστε το λάδι προς το δοχείο. Επιβεβαιωθείτε ότι το δοχείο στέκεται σταθερά. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Πρέπει να διαθέσετε το λάδι σύµφωνα µε τις διατάξεις περί προστασία του περιβάλλοντος. Προστατευτικός µηχανισµός από υπερθέρµανση Αν τυχαία η φριτέζα ενεργοποιηθεί χωρίς λάδι στο δοχείο για ψήσιµο ή ότνα στο δοχείο βρίσκεται πάρα πολύ λίγο λάδι τότε µε σκοπό της προστασία από υπερθέρµανση, αφού επιτευχθεί η θερµοκρασία περίπου 230 C θα γίνει αυτόµατη απενεργοποίηση της φριτέζας. Οταν αυτό γίνει πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χρησιµοποιώντας το διακόπτη OΝ/OFF. Αφήστε τη συσκευή να ψύξει. Μετά αυτόµατη απενεργοποίηση ο µηχανισµός προστασία από υπερθέρµανση η συσκευή µπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά µε την επιφύλαξη ότι πρώτα πατήσετε το κουµπί RESET στον πίνακα ελέγχου. Με σκοπό να το κάνετε η συσκευή πρέπει να ψύξει µέχρι να φτάσει τη θερµοκρασία κάτω των 170 C, εποµένως, πρέπει να ξεβιδώσετε αριστεροστρόφως το πώµα του κουµπιού RESET, να πατήσετε το βύσµα και να βιδώσετε το πώµα. Εποµένως συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και αρχίστε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή. Κουµπί RESET

23 6. Καθαρισµός ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από καθαρισµό θέστε το ρυθµιστή θερµοκρασίας στη θέση "0" και εποµένως απενεργοποιήστε της συσκευή χρησιµοποιώντας το διακόπτη ΟΝ/OFF και αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική ενέργεια. Περιµένετε να ψύξει η συσκευή. Για να καθαρίσετε τη συσκευή µην χρησιµοποιήσετε το ρεύµα νερού υπό πίεση! Προσέξτε να µην διαπεράσει το νερό µέσα στη συσκευή. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Μην χρησιµοποιήσετε κανένα κοφτερό καθαριστικό µέσο ή υλικά βουρτσαρίσµατος που µπορεί να χαλάσουν επιφάνεια τηε συσκευής. o Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά. o Μετά να ψύξει το λάδι ψησίµου προσεκτικά αδειάστε το προς το δοχείο (παράγραφος "Ανταλλαγή/άδειασµα λαδιού ψησίµου" σελίδες 164, 165). Επιβεβαιωθείτε ότι το δοχείο γαι λάδι στέκεται σταθερά. o Μπορείτε να βγάλετε εύκολα τη θερµάστρα από το δοχείο λαδιού ανυψώνοντάς το και βγάζοντας τον πίνακα ελέγχου. Έτσι µπορείτε να καθαρίσετε εύκολα τη θερµάστρα και το δοχείο για ψήσιµο. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ µην καθαρίζετε µε νερό τον πίνακα ελέγχου (πάνελ χειρισµού) ούτε µην τι βυθίζετε στο νερό. Υγρασία µπορεί να διαπεράσει µέσα στη συσκευή. o Καθαρίστε το θερµαντικό εξάρτηµα και το δοχείο για ψήσιµο µε µαλακό, βραγµένο ύφασµα και απαλό απορρυπαντικό. Να τη λουστράρετε µε ύφασµα µε καθαρό νερό. o Να πλύνετε το καλάθι και το κάλυµµα στο ζεστό νερό µε πρόσθετο απαλό απορρυπαντικό. Αφήστε στο νερό για λίγο πολύ βρωµερά εξαρτήµατα. o Καθαρίστε το πάνελ χειρισµού, τις επιφάνειες και το καλώδιο τροφοδοσίας µόνο µε λίγο υγραµµένο ύφασµα και απαλό απορρυπαντικό. εν επιτρέπεται να διαπεράσει η υγρασία µέσα στον πίνακα ελέγχου. Έτσι µπορείτε να προκαλέσετε να δηµιουργηθούν επικίνδυνα ρεύµατα διαρροής και διαταραχές στη λειτουργία της συσκευής. o Πριν από συναρµολόγηση πρέπει να στεγνώσετε όλα τα εξαρτήµατα! Συναρµολογήστε ξανά τη συσκευή

24 Φύλαξη της συσκευής o Αν µην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή περισσότερο καιρό πρέπει να την καθαρίσετε παρακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες και φυλάξτε τη σε ένα µέρος στεγνό, καθαρό και προστατευµένο από πάγος, ήλιος και τα παιδιά. Με σκοπό την προστασία από ακαθαρσία πρέπει να συσκευάσετε τη φριτέζα ή να την καλύψετε. Μην βάζετε βαριά αντικείµενα πάνω στη συσκευή. 7. Πιθανές βκλάβες Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Με βάση την παρακάτω πίνακα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης διαταραχής λειτουργίας πριν να καλέσετε την υπηρεσία σέρβις ή να επικοινωνήσετε µε τον πελάτη. Πρόβληµα Αιτία Επίλυση Η συσκευή είναι συνδεδεµένη στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά η πράσινη λυχνία τροφοδοσίας δεν λάµπει και η συσκευή δεν ζεσταίνει. Η λυχνία ζεστάµατος λάµπει, αλλά η θερµοκρασία δεν αυξάνει. Η πράσινη λυχνία τροφοδοσίας λάµπει, αλλά παρά του προγραµµατισµού της θερµοκρασίας δεν λάµπει η λυχνία θέρµανσης. µετά από αρκετό καιρό η θερµάστρα αρχίζει να λειτουργεί. Ακατάλληλα συνδεδε- µένο φις. Ενεργοποιήθηκε η προστασία της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Ακατάλληλα συναρµολογη- µένος πίνακας ελέγχου. Ενεργοποιήθηκε προστατευτικός µηχανισµός από υπερθέρµανση εν υπάρχει επαφέας στο µικροδιακόπτη. ιακοπή της σύνδεσης της θερµάστρας. Χαλασµένη θερµάστρα. Η προγραµµατισµένη θερµοκρασία δεν επιτευχθεί. Χαλασµένος ρυθµιστής θερµοκρασίας. Χαλασµένη λυχνία. Ενεργοποιήθηκε προστατευτικός µηχανισµός από υπερθέρµανση Βγάλτε το φις και συνδέστε το ξανά κατάλληλα. Ελέγξτε την ασφάλεια, ελέγξτε τη συσκευή µετά να τη συνδέσετε σε µια άλλη πρίζα. Αλέγξτε αν ο πίνακας ελέγχου είναι κατάλληλα συτναρµολογηµέµνος. Πατήστε το κουνπί RESET στον πίνακα ελέγχου Επικοινωνήστε µε τον πωλητή. Επικοινωνήστε µε τον πωλητή. Επικοινωνήστε µε τον πωλητή. Ελέγξτε λειτουργία µετά να αλλάξετε τον προγραµµατισµό θερµοκρασίας. Επικοινωνήστε µε τον πωλητή. Επικοινωνήστε µε τον πωλητή. Πατήστε το κουνπί RESET στον πίνακα ελέγχου. Α η προστασία από υπερθέρ- µανση ενεργοποιηθεί σε λίγι καιρό ξανά, επικοινωνήστε µε τον πωλητή

25 Αν όµως δεν δύναται αν αφαιρέσετε τα προβλήµατα: - µην ανοίξετε το σώµα της συσκευής, - ενηµερώστε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών ή επικοινωνήστε µε τον πωλητή της συσκευής ενώ πρέπει να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες: τύπος δυσλειτουργίας, κωδικό του προϊόντος και της σειράς (αναγνωρίστε τα από την αναγνωριστική πινακίδα που βρίσκεται από πίσω της συσκευής). 8. Ανακύκλωση Παλιές συσκευές Όταν θα τερµατιστεί η χρήση της συσκευής, το παλιό προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύµφωνα µε διατάξεις ισχούσες στη συγκεκριµένη χώρα. Προτείνουµε να επικοινωνήσετε µε ειδική εταιρία ή να έρθετε σε επαφή µε υπεύθυνους δήµου στο θέµα της ανακύκλωσης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφευχθούν πιθανές καταχρήσεις και κίνδυνοι, πρέπει, πριν παραδώσετε τη συσκευή για την ανακύκλωση, να εξασφαλίσετε να µην µπορεί να ξαναλειτουργίσει. Γι αυτό το σκοπό πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρισµού και να κόψετε το καλώδιο. ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! Κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης πρέπει να τηρούνται κατάλληλοι κρατικοί ή τοπικοί κανονισµοί. ιάθεση µεταχειρισµένου λαδιού για ψήσιµο ιαθέτετε το µεταχειρισµένο λάδι/λίπος φροντίζοντας το περιβάλλον και σύµφωνα µε τις ισχυούσες τοπικές διατάξεις. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Professional /

Professional / Professional / 162900 Professional II / 162910 Original-Gebrauchsanleitung V3-2/0516 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 122 1.1 Οδηγίες χρήσης... 122 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 125 1.3 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 A150512 V9/0815 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 198 1.1 Οδηγίες χρήσης... 198 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 200 1.3 Πηγές κινδύνου... 201

Διαβάστε περισσότερα

Original-Gebrauchsanleitung V1-2/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1-2/0116 370037 Original-Gebrauchsanleitung V1-2/0116 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 86 1.1 Οδηγίες χρήσης... 86 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 89 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 90 2. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

MINI A A Original-Gebrauchsanleitung V8/0616

MINI A A Original-Gebrauchsanleitung V8/0616 MINI A165110 A165112 Original-Gebrauchsanleitung V8/0616 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Οδηγίες χρήσης... 254 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 257 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό...

Διαβάστε περισσότερα

5,4L. Original-Gebrauchsanleitung V1/102015

5,4L. Original-Gebrauchsanleitung V1/102015 5,4L 100062 Original-Gebrauchsanleitung V1/102015 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 228 1.3 Πηγές κινδύνου... 229 1.4 Χρήση σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Original-Gebrauchsanleitung V4/0116

Original-Gebrauchsanleitung V4/0116 190128 Original-Gebrauchsanleitung V4/0116 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 198 1.1 Οδηγίες χρήσης... 198 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 201 1.3 Χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 198 1.1 Οδηγίες χρήσης... 198 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 201 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 202 2.

Διαβάστε περισσότερα

2000D I. Original-Gebrauchsanleitung V5/0916

2000D I. Original-Gebrauchsanleitung V5/0916 2000D I 825207 Original-Gebrauchsanleitung V5/0916 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Επεξήγηση συµβόλων... 226 1.2 Οδηγίες χρήσης... 227 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 231

Διαβάστε περισσότερα

Jet Original-Gebrauchsanleitung V2/0616

Jet Original-Gebrauchsanleitung V2/0616 Jet 1800 850002 Original-Gebrauchsanleitung V2/0616 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 198 1.1 Οδηγίες χρήσης... 198 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 200 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 201

Διαβάστε περισσότερα

40x30 Plus. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

40x30 Plus. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 40x30 Plus 150342 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 230 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 231

Διαβάστε περισσότερα

IF-100 300321 V1/1014

IF-100 300321 V1/1014 IF-100 300321 V1/1014 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες... 74 1.1 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

IMBISS I / A IMBISS II / A Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

IMBISS I / A IMBISS II / A Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 IMBISS I / A150307 IMBISS II / A150407 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 282 1.1 Οδηγίες χρήσης... 282 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 285 1.3 Χρήση σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

/ 8L / 2 x 8L. Original-Gebrauchsanleitung V1/0417

/ 8L / 2 x 8L. Original-Gebrauchsanleitung V1/0417 162913 / 8L 162914 / 2 x 8L Original-Gebrauchsanleitung V1/0417 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια... 310 1.1 Επεξήγηση συμβόλων... 310 1.2 Οδηγίες χρήσης... 311 1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό...

Διαβάστε περισσότερα

MSI400. Original-Gebrauchsanleitung V3/0916

MSI400. Original-Gebrauchsanleitung V3/0916 MSI400 190129 Original-Gebrauchsanleitung V3/0916 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 229 1.3 Χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

78L G. Original-Gebrauchsanleitung V1/0916

78L G. Original-Gebrauchsanleitung V1/0916 78L 700778G Original-Gebrauchsanleitung V1/0916 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Επεξήγηση συµβόλων... 254 1.2 Οδηγίες χρήσης... 255 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 258 2.

Διαβάστε περισσότερα

Elegance 1/1 GN V1/1213

Elegance 1/1 GN V1/1213 Elegance 1/1 GN 500834 V1/1213 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher Deli PRO 2/1 GN

Bartscher Deli PRO 2/1 GN Bartscher Deli PRO 2/1 GN 305056 V1/0913 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως

Διαβάστε περισσότερα

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 700211G Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Οδηγίες χρήσης... 254 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 256 1.3 Πηγές κινδύνου... 256 1.4 Χρήση σύµφωνα µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 200069 V1/0615 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 228 1.3 Πηγές κινδύνου... 229

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική θερμαντική πλάκα

Ηλεκτρική θερμαντική πλάκα Ηλεκτρική θερμαντική πλάκα 114.360 114.361 114.362 V1/1209 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συμβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171

Διαβάστε περισσότερα

12L. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

12L. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 12L 150529 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 229 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 230 2. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213

IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213 IMBISS I A150107 IMBISS II A150207 V6/1213 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και

Διαβάστε περισσότερα

98L 78L 58L G G. Original-Gebrauchsanleitung V2/0416

98L 78L 58L G G. Original-Gebrauchsanleitung V2/0416 98L 78L 58L 700298G 700277G 700578G 700258G Original-Gebrauchsanleitung V2/0416 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Οδηγίες χρήσης... 254 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 257 1.3 Χρήση σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) DTE5 150983 V1/1213 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Chafing Dish 1/1 GN V4/0912

Chafing Dish 1/1 GN V4/0912 Chafing Dish 1/1 GN 500.831 V4/0912 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 200065 V2/0614 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 100054 V6/0114 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

PETIT V5/0815

PETIT V5/0815 PETIT 165103 V5/0815 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 228 1.3 Πηγές κινδύνου...

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 40L 700212G V3/1015 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 228 1.3 Πηγές κινδύνου...

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 S702 100529 V1/0313 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες... 198 1.1 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

V2/1210

V2/1210 104.446 104.447 V2/1210 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μπεν Μαρί Hotpot V1/0610

Μπεν Μαρί Hotpot V1/0610 Μπεν Μαρί Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16. Električno kuhalo za tjesteninu stranica 33 do 48

Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16. Električno kuhalo za tjesteninu stranica 33 do 48 SNACK 132260 Instrukcja obsługi Elektryczny warnik do gotowania makaronu strony od 1 do 16 Návod k obsłużę Elektrický vařič nudlí stránka 17 až 32 Upute za upotrebu Električno kuhalo za tjesteninu stranica

Διαβάστε περισσότερα

Mini 1,5L A100266 V2/1014

Mini 1,5L A100266 V2/1014 Mini 1,5L A100266 V2/1014 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 120.109 V2/1011 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων 171

Διαβάστε περισσότερα

/ GP2511GN V1/0915

/ GP2511GN V1/0915 104919 / GP2511GN V1/0915 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 226 1.1 Οδηγίες χρήσης... 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 228 1.3 Πηγές κινδύνου...

Διαβάστε περισσότερα

Deli Plus I D V2/0611

Deli Plus I D V2/0611 Deli Plus I D 305.055 V2/0611 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 200063 V1/0413 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 135.102 V1/0212 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων 171

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN

Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN Bartscher Deli-Cool PRO 2/1 GN 405056 V1/0513 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 100048 V2/0514 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

V5/0114

V5/0114 500830 500840 V5/0114 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) Jy 150.140 V2/0311 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 400L 700214 V1/0415 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Οδηγίες χρήσης... 254 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 256 1.3 Πηγές κινδύνου...

Διαβάστε περισσότερα

Panini A V3/0211

Panini A V3/0211 Panini A150.676 V3/0211 GR 1. Γενικές πληροφορίες 198 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 198 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 198 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 199 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher Deli-Cool II D

Bartscher Deli-Cool II D Bartscher Deli-Cool II D 700208G V1/1114 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Οδηγίες χρήσης... 254 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 255

Διαβάστε περισσότερα

A A V4/0111

A A V4/0111 A151.300 A151.600 V4/0111 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

PRO 2,5L. Original-Gebrauchsanleitung V1/0517

PRO 2,5L. Original-Gebrauchsanleitung V1/0517 PRO 2,5L 150159 Original-Gebrauchsanleitung V1/0517 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Επεξήγηση συμβόλων... 254 1.2 Οδηγίες χρήσης... 255 1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό... 259

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 200054 V6/0914 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

GE 18 200049 V3/0815

GE 18 200049 V3/0815 GE 18 200049 V3/0815 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Οδηγίες χρήσης... 254 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 256 1.3 Πηγές κινδύνου...

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 200061 V2/0214 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 110139 V2/0313 GR Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης 1. Γενικές πληροφορίες... 226 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

IV V4/0914

IV V4/0914 IV-65 300317 V4/0914 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

TKS V2/0614

TKS V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Original-Gebrauchsanleitung V2/0416

Original-Gebrauchsanleitung V2/0416 110156 110157 200259 57 200278 Original-Gebrauchsanleitung V2/0416 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια... 310 1.1 Οδηγίες χρήσης... 310 1. Επεξήγηση συμβόλων... 312 1.3 Πηγές κινδύνου... 312 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Γερµανία Fax: +49 (0) 5258 971-120 700205G V1/1212 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες... 226 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης για αλκοόλ και καταψυγμένα τρόφιμα

Καταψύκτης για αλκοόλ και καταψυγμένα τρόφιμα Καταψύκτης για αλκοόλ και καταψυγμένα τρόφιμα 700.075H V1/1209 GR 1. Γενικές πληροφορίες 198 1.1 Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης 198 1.2 Επεξήγηση συμβόλων 198 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 130206 V4/0813 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) Rimi 700220 V3/0214 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH D S Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH 1117 ➂ ➁ ➀ ➃ ➄ Υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Διαβάστε περισσότερα

100L G. Original-Gebrauchsanleitung V1/0316

100L G. Original-Gebrauchsanleitung V1/0316 100L 700213G Original-Gebrauchsanleitung V1/0316 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Οδηγίες χρήσης... 254 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 257 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 258 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher PRO II 60T

Bartscher PRO II 60T Bartscher PRO II 40T Bartscher PRO II 60T Bartscher PRO II 100T A190148 A190167 A190198 Original-Gebrauchsanleitung V1/0317 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια... 310 1.1 Επεξήγηση συμβόλων...

Διαβάστε περισσότερα

Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο

Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο PRO 40T PRO 60T PRO 100T A190.141 A190.161 A190.191 V7/0209-1 - GR 1. Γενικές πληροφορίες 173 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 173 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 173 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 135017 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 254 1.1 Οδηγίες χρήσης... 254 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 257 1.3 Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµό... 258 2. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Slim-Line 80L G V2/1011

Slim-Line 80L G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 GR 1. Γενικές πληροφορίες 226 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 226 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 227 1.4 Προστασία πνευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

IK 235Z 105.838 V1/1011

IK 235Z 105.838 V1/1011 IK 235Z 105.838 V1/1011 GR 1. Γενικές πληροφορίες 226 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 226 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 227 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

IK 35SK 105.837 V2/1211

IK 35SK 105.837 V2/1211 IK 35SK 105.837 V2/1211 GR 1. Γενικές πληροφορίες 226 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 226 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 226 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 227 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

KV 270L V1/0414

KV 270L V1/0414 KV 270L 700551 V1/0414 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLDM-400A Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση H COLORATO συνιστά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) 200270 V1/0413 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν πρέπει να είναι συνεχώς υπόψη! 1. Γενικές πληροφορίες... 226 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης HERENTHAL Tοστιέρα HT-ST750.14 Οδηγίες Χρήσης Aγαπητέ πελάτη, Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς από λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Piccolino A V2/0613

Piccolino A V2/0613 Piccolino A120787 V2/0613 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειμένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και εππομένως να τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

IK 20TS / 105848 V1/0415

IK 20TS / 105848 V1/0415 IK 20TS / 105848 V1/0415 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 282 1.1 Οδηγίες χρήσης... 282 1.2 Επεξήγηση συµβόλων... 283 1.3 Πηγές κινδύνου...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

FP 1000 150148 V2/0714

FP 1000 150148 V2/0714 FP 1000 150148 V2/0714 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

IK Original-Bedienungsanleitung V2/0916

IK Original-Bedienungsanleitung V2/0916 IK 3341 105940 Original-Bedienungsanleitung V2/0916 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Ασφάλεια... 338 1.1 Επεξήγηση συµβόλων... 338 1.2 Οδηγίες χρήσης... 339 1.3 Χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0) A135.009 V2/0912 GR 1. Γενικές πληροφορίες 170 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 170 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 170 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 171 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων 171

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Πίνακας περιεχοµένων 1. Γενικές πληροφορίες... 170 2. Οδηγίες ασφαλείας, πρότυπα, νοµικές διατάξεις και κανονισµοί... 171 3. Χρήση σύµφωνα µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M (220-240V~50/60HZ 9 φέτες: 2000Watt 13 φέτες: 2500 Watt) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά Η εταιρία δεν

Διαβάστε περισσότερα

174195 174220 174250 174275 174300 V3/1014

174195 174220 174250 174275 174300 V3/1014 174195 174220 174250 174275 174300 V3/1014 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ R-207 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ R-207 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ R-207 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΛΕΞΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: AS8622 Ref. No: 857-8622 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: LFH-05 Ref. No: 891-4151 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα