Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις"

Transcript

1 Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη

2 Στόχος της έρευνας ήταν η συλλογή στοιχείων σχετικά με τις μέχρι τώρα συνέπειες της οικονομικής κρίσης και την αντιμετώπισή της εκ μέρους των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.

3 Πρωτογενής έρευνα σε δείγμα 110 μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Συλλογή στοιχείων από το Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - The Athens Laboratory of Research in Marketing (A.LA.R.M.) Μέθοδος συλλογής: τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη μέθοδο C.A.T.I. (Computer-Aided Telephone Interviewing) την περίοδο τέλος Ιανουαρίου αρχές Φεβρουαρίου 2009 Ερευνητικό εργαλείο: Δομημένο Ερωτηματολόγιο

4 Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 110 στελέχη από ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Από τις επιχειρήσεις αυτές: Οι 59, ήτοι ποσοστό 54%, είναι μικρές, με τζίρο μικρότερο των Οι 20, ήτοι ποσοστό 18%, είναι μεσαίες, με τζίρο μεταξύ και Οι 31, ήτοι ποσοστό 28%, είναι μεγάλες με τζίρο μεγαλύτερο των Διάκριση επιχειρήσεων βάσει μεγέθους Μεγάλες Μεσαίες Μικρές

5 Οι επιχειρήσεις του δείγματος της έρευνας ανήκουν, ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, στις τρεις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: 2. Υπηρεσίες 46% Π.χ. επικοινωνία, media, τραπεζικός κλάδος, ασφαλιστικός κλάδος, τουρισμός, ξενοδοχεία, μεταφορές & ενέργεια κ.λπ. 1. Εμπόριο 32% Π.χ. είδη διατροφής, ένδυσης, οικιακής χρήσης, τεχνολογίας, πληροφορικής κ.λπ. 3. Βιομηχανία 22% Π.χ. πρώτες ύλες, βιομηχανικά υλικά, φάρμακα, καλλυντικά κ.λπ.

6 Τα ευρήματα της έρευνας

7 Στην ερώτηση εάν πιστεύουν ότι ο κλάδος τους έχει επηρεαστεί από την υφιστάμενη οικονομική κρίση στην Ελλάδα: Το 77% απάντησε ότι έχει επηρεαστεί αρνητικά και Το 23% απάντησε ότι δεν έχει επηρεαστεί μέχρι τώρα.

8 Από τα στελέχη που απάντησαν ότι ο κλάδος τους δεν έχει μέχρι στιγμής επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση (23%): Το 28% εκτιμά ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει στο προσεχές 12μηνο (μέχρι το τέλος του 2009) και Το 72% ότι θα παραμείνει ίδια ή θα βελτιωθεί ελαφρά. Από τα στελέχη που απάντησαν ότι ο κλάδος τους έχει ήδη επηρεαστεί αρνητικά (77%): Το 61% εκτιμά ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει περαιτέρω Το 27% ότι δεν θα μεταβληθεί (θα παραμείνει το ίδιο κακή) και Το 12% ότι θα βελτιωθεί. Βάσει των ανωτέρω τα στελέχη κατατάχτηκαν σε αισιόδοξα και απαισιόδοξα σχετικά με την πορεία των κλάδων τους εντός του 2009: ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ 25,45% 74,55%

9 Τα ευρήματα της έρευνας

10 Στην ερώτηση εάν πιστεύουν ότι η επιχείρηση στην οποία εργάζονται τα στελέχη έχει επηρεαστεί από την υφιστάμενη οικονομική κρίση: Το 3% απάντησε ότι έχει επηρεαστεί θετικά, Το 55% απάντησε ότι έχει επηρεαστεί αρνητικά και Το 42% απάντησε ότι δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά μέχρι στιγμής. οκλάδοςδεν επηρεάστηκε (23%) οκλάδος επηρεάστηκε αρνητικά (77%)

11 Ποσοστό επιχειρήσεων που παρουσίασαν... Δείκτες απόδοσης που επηρεάστηκαν Μείωση Αύξηση Καμία μεταβολή Πωλήσεις 44% 10% 46% Κέρδη 46% 11% 43% Αριθμός πελατών 26% 18% 56% Μερίδιο αγοράς 18% 24% 58% Από την κρίση επηρεάστηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό οι μεγάλες επιχειρήσεις (με ετήσιο τζίρο άνω των ), αφού: Το 68% των μεγάλων επιχειρήσεων δήλωσαν ότι έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την υφιστάμενη οικονομική κρίση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι 49%.

12 Από άποψη πωλήσεων έχει κυρίως πληγεί ο κλάδος του Εμπορίου και ελαφρώς λιγότερο ο κλάδος των Υπηρεσιών. Ο κλάδοςτηςβιομηχανίας, στο μεγαλύτερο μέρος του (75%) δενέχειπαρουσιάσεισημαντικέςδιαφορές: 75% 25% 53% 47% 49% 51% Από άποψη κερδοφορίας έχουν κυρίως επηρεαστεί οι μεγάλες επιχειρήσεις, αφού το 61,3% αυτών των επιχειρήσεων δήλωσε ότι εξαιτίας της κρίσης έχουν μειωθεί τα κέρδη του αισθητά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι 40%.

13 Από το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα: Το 25% δήλωσε ότι οι τιμές των προμηθευτών τους μειώθηκαν εξαιτίας της κρίσης, Το 23% δήλωσε ότι αυξήθηκαν και Το 52% δήλωσε ότι δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές των τιμών των προμηθευτών τους εξαιτίας της κρίσης. Οι μεγαλύτερες μειώσεις στις τιμές των προμηθευτών έγιναν στον κλάδο των Υπηρεσιών, ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον κλάδο της Βιομηχανίας.

14 Στην ερώτηση σχετικά με το ποια πιστεύουν ότι θα είναι η μελλοντική κατάσταση της επιχείρησης σε προοπτική 12μήνου σε σχέση με την σημερινή: Το 20% εκτιμά ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη, Το 44,5% εκτιμά ότι η κατάσταση θα είναι χειρότερη και Το 35,5% εκτιμά ότι η κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη. Η άποψη των στελεχών της αγοράς σχετικά με την μελλοντική πορεία της επιχείρησής τους συμβαδίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με την αντίστοιχη άποψή τους σχετικά με την μελλοντική πορεία του κλάδου, στον οποίο αυτή ανήκει.

15 Τα στελέχη εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του 2009, η επίδραση της κρίσης στους παρακάτω παράγοντες θα είναι η εξής: Ποσοστό επιχειρήσεων που εκτιμούν ότι θα παρουσιάσουν... Δείκτες απόδοσης Μείωση Αύξηση Καμία Μεταβολή Πωλήσεις 58,2% 20,0% 21,8% Κέρδη 57,3% 17,3% 25,4% Μερίδιο αγοράς 16,4% 39,1% 44,5% Το σημαντικότερο μέλημα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου, είναι η διατήρηση ή αύξηση του μεριδίου αγοράς και η διατήρηση ήαύξησητουαριθμούτωνπελατώντους. Όσες επιχειρήσεις αναμένουν μείωση του μεριδίου αγοράς, την συναρτούν ευθέως με την κατάργηση τομέων δραστηριότητος και την συρρίκνωση της γκάμας των προϊόντων τους.

16 Οι εκτιμήσεις των στελεχών ως προς τα μελλοντικές πωλήσεις και κέρδη τους, μέχρι το τέλος του 2009, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, είναι οι ακόλουθες: Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι περισσότερο απαισιόδοξες σε σχέση με τις μικρές, όσον αφορά στην εκτίμηση των μελλοντικών πωλήσεων και κερδών.

17 Το 44% των επιχειρήσεων δεν προβλέπουν καμία μεταβολή του μεριδίου αγοράς τους. Από τις επιχειρήσεις που αναμένουν μείωση του μεριδίου αγοράς (16,4%), το 55,6% ανήκει στον κλάδο του Εμπορίου, όπου και επικρατεί η μεγαλύτερη απαισιοδοξία όσον αφορά στην προοπτική της διατήρησης πελατών. Από τις επιχειρήσεις που αναμένουν αύξηση του μεριδίου αγοράς (39,1%), το 51,2% ανήκει στον κλάδο των Υπηρεσιών, όπου και επικρατεί η μεγαλύτερη αισιοδοξία όσον αφορά στην διατήρηση τηςυπάρχουσαςπελατειακήςβάσηςκαι την προσέλκυση νέων πελατών.

18 Τα στελέχη πιστεύουν ότι ο σημαντικότερος παράγων, από τον οποίο θα εξαρτηθούν κατά κύριο λόγο οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πορεία της επιχείρησής τους, είναι οι αποφάσεις που θα ληφθούν και οι κινήσεις που θα γίνουν από την ίδια την επιχείρηση. Ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγων είναι ο τρόπος που θα χειριστεί το κράτος το ζήτημα της αντιμετώπισης της κρίσης. Ο τρίτος παράγων είναι τυχαία γεγονότα, όπως απρόβλεπτες κινήσεις του ανταγωνισμού, διεθνής και εσωτερική συγκυρία και γενικά παράγοντες που βρίσκονται έξω από τον έλεγχο της επιχείρησης.

19 Τα στελέχη πιστεύουν ότι οι πελάτες των επιχειρήσεων το 2009, κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών θα δώσουν κυρίως έμφαση στα παρακάτω κριτήρια, που παρατίθενται κατά σειρά σημαντικότητας: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ Βαθμός Σημαντικότητας 1 ος 2 ος 3 ος ΣΥΝΟΛΟ 1. Χαμηλήτιμήπροϊόντος/υπηρεσίας 54% 18% 9% 81% 2. Εξυπηρέτηση πελατών 7% 19% 33% 59% 3. Σχέση εμπιστοσύνης με την επιχείρηση 19% 17% 19% 55% 4. Υψηλή ποιότητα προϊόντος/υπηρεσίας 6% 26% 21% 53% 5. Επώνυμο προϊόν 8% 13% 12% 33% 6. Καινοτομικότητα προϊόντος/υπηρεσίας 6% 7% 6% 19%

20 Τα ευρήματα της έρευνας

21 Οι επιχειρήσεις, γιανααντιμετωπίσουνταπροβλήματαπουπροκύπτουν εξαιτίας της κρίσης, μέχρι σήμερα, έχουν προβεί στις παρακάτω ενέργειες: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 1. Μείωση εξόδων διαφήμισης 41,7% 2. Περικοπές bonus 39,4% 3. Μείωση εξόδων Μάρκετινγκ 36,2% 4. Μείωση τιμών προϊόντων/υπηρεσιών 25,5% 5. Μείωση εξόδων εκπαίδευσης εργαζομένων 25,3% 6. Αύξηση εξόδων διαφήμισης 19,8% 7. Αύξηση εξόδων Μάρκετινγκ 18,1% 8. Αύξηση τιμών 15,5% Κατάργηση τομέων δραστηριότητας 15,5% Σύναψη δανείων 15,5% 9. Απολύσεις προσωπικού/στελεχών 13,6%

22 Ειδικά για τις δαπάνες τους που αφορούν στο Μάρκετινγκ, τη Διαφήμιση και τα Bonus των στελεχών, οι επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους, δήλωσαν τα ακόλουθα:

23 Οι επιχειρήσεις, των οποίων ο κλάδος έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση (77,3%), προβαίνουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην μείωση των τιμών τους, απ ότι οι επιχειρήσεις των οποίων ο κλάδος δεν έχει επηρεαστεί αρνητικά (22,7%). Τιμές Προϊόντων/ Υπηρεσιών Οκλάδος Καμία επηρεάστηκε Μείωση Αύξηση μεταβολή Αρνητικά 31% 15% 54% 77,3% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθόλου 8% 16% 76% 22,7% Σε επίπεδο κλάδων εντείνεται ο ανταγωνισμός, ιδιαίτερα στο πεδίο των τιμών. Αυτό συμβαδίζει με την προαναφερθείσα γενικότερη άποψη των στελεχών ότι οι καταναλωτές θα δώσουν έμφαση στην τιμή κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

24 Μέχρι σήμερα, από το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν προβεί σε σύναψη δανείων εξαιτίας της κρίσης (15,5%): το 53% ανήκει στον κλάδο του Εμπορίου και το 47% ανήκει στον κλάδο των Υπηρεσιών. Επιπλέον, εντός του 2009, το 24,5% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, σχεδιάζουν να προβούν σε σύναψη νέου δανείου λόγω της κρίσης. Ειδικότερα: το 17% των επιχειρήσεων αυτών ανήκει στον κλάδο της Βιομηχανίας, το 40% στον κλάδο του Εμπορίου και το 18% στον κλάδο των Υπηρεσιών.

25 o Απότοσύνολοτωνεπιχειρήσεωνπουέχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση (55%), το 22% προβαίνει σε απολύσεις στελεχών και προσωπικού. o Από τις επιχειρήσεις που προβλέπουν μείωση των πωλήσεών τους για το 2009 (58,2%), το 15,6% προβαίνει σε απολύσεις στελεχών και προσωπικού, ενώ από τις επιχειρήσεις που προβλέπουν μείωση των κερδών τους για την αντίστοιχη περίοδο (57,3%), το 17,5% προβαίνει σε απολύσεις στελεχών και προσωπικού.

26 Οι περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν να μεταβάλουν την γκάμα των προϊόντων τους, εντός του 2009, με έμφαση κυρίως στην εξυγίανση του προϊοντικού τους χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα: Το 10% των επιχειρήσεων θα μειώσει την γκάμα των προϊόντων του, Το 43% θα την αυξήσει και Το 47% δεν θα τη μεταβάλει. Τα αντίστοιχα ποσοστά ανά κλάδο δραστηριότητας είναι τα ακόλουθα: Συνολικός Αριθμός Προϊόντων και Υπηρεσιών Κλάδος Μείωση Αύξηση Καμία μεταβολή Βιομηχανία 4% 25% 71% Εμπόριο 14% 57% 29% Υπηρεσίες 10% 41% 49%

27 Τα στελέχη της αγοράς πιστεύουν ότι το 2009 είναι χρονιά μεγάλων αλλαγών για τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου. Επίσης, το 15,5% δήλωσε ότι θα προβεί σε συγχώνευση, το 19,1% πιστεύει ότι θα εξαγοράσει άλλη επιχείρηση, το 6,4% πιστεύει ότι θα εξαγοραστεί από άλλη επιχείρηση και το 33,6% σχεδιάζει να προβεί σε νέες συνεργασίες με προμηθευτές, πελάτες κ.ά. 15,5% 19,1% 6,4% 33,6%

28 Από όλες τις επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι εντός του 2009 θα προβούν σε εξαγορές άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν το 19,1% του συνόλου των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, το 52,4% ήταν μεγάλες επιχειρήσεις. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι απαντήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την πρόθεση εξαγοράς άλλων, ανάλογα με το μέγεθός τους: Του συνόλου των Του συνόλου των Του συνόλου των μικρών επιχειρήσεων μεσαίων επιχειρήσεων μεγάλων επιχειρήσεων

29 Από την έρευνα προκύπτει μια μεγαλύτερη σταθερότητα στους μακροπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

30 Η πλειοψηφία των στελεχών απάντησε ότι αλλάζει τους βραχυπρόθεσμους στόχους για να αντιμετωπίζει τα τρέχοντα προβλήματα, αλλά αποφεύγει να αλλάζει τους μεσο- και μακρο- πρόθεσμους στόχους, όσο δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, καθώς είναι δύσκολο και επικίνδυνο να κάνει κανείς προβλέψεις και σχέδια για το μέλλον, σε ένα τόσο ασταθές και δυναμικό περιβάλλον. Επιπλέον, από τις επιχειρήσεις που αναμένουν ότι η μελλοντική κατάσταση του κλάδου θα χειροτερέψει (53,7%), το 71% προβαίνει σε αλλαγή των επιχειρηματικών του σχεδίων δράσης που συνδέονται με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης, ενώ το υπόλοιπο 29% παραμένει αδρανές!

31 ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

32 Το 77% τωνστελεχώντηςαγοράςεκτιμούνότιηκρίση έχει επιδράσει αρνητικά στο κλάδο τους, από τα οποία το 61% προβλέπει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. 54,6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνει ότι έχει ήδη πληγεί σημαντικά από την οικονομική κρίση και το 44,5% του συνόλου των επιχειρήσεων προβλέπει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασής τους. Η κρίση έχει επιδράσει αρνητικά κυρίως στις πωλήσεις, τα κέρδη, τον αριθμό των πελατών και τα μερίδια αγοράς των πληγέντων επιχειρήσεων. Από την κρίση επλήγησαν κυρίως οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

33 Από άποψη πωλήσεων (τζίρου) έχει κυρίως πληγεί ο κλάδος του Εμπορίου, δεύτερος ο κλάδος των Υπηρεσιών και λιγότερο ο κλάδος της Βιομηχανίας. Οι μελλοντικές προβλέψεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη είναι περισσότερο δυσοίωνες για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, την μεγαλύτερη δε απαισιοδοξία σχετικά με τους παράγοντες αυτούς έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι πέρα από τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν οι ίδιες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, ο αμέσως επόμενος σημαντικότερος παράγων είναι ο τρόπος που θα χειριστεί το κράτος την οικονομική κρίση.

34 Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών της αγοράς (81%) εκτιμούν ότι οι πελάτες των επιχειρήσεων θα δώσουν κυρίως έμφαση στην χαμηλή τιμή κατά την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών το Από το σύνολο των επιχειρήσεων μάλιστα, το 25,5% σχεδιάζει να προβεί σε μείωση των τιμών των προϊόντων/ υπηρεσιών του. Οιτρειςαμέσωςπιοσημαντικοίπαράγοντεςμετάτην τιμή είναι η εξυπηρέτηση των πελατών, ησχέση εμπιστοσύνης τους με την επιχείρηση και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών.

35 4 στις 10 επιχειρήσεις μειώνουν τα έξοδα διαφήμισης και τα bonus στελεχών. 1 στις 4 επιχειρήσεις μειώνουν τις τιμές των προϊόντων/ υπηρεσιών και τα έξοδα εκπαίδευσης του προσωπικού. Από τις επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί αρνητικά, 1 στις 5 απολύει προσωπικό. Το 15,6% των επιχειρήσεων που προβλέπουν μείωση των πωλήσεων προβαίνουν σε απολύσεις προσωπικού, ενώ το ποσοστό αυξάνει στο 17,5% για τις επιχειρήσεις που προβλέπουν μείωση κερδών.

36 Όσον αφορά στην γκάμα προϊόντων/ υπηρεσιών, οι περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις θα την αυξήσουν, αλλά λίγες γενικά επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να τη μειώσουν. Τέλος, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις αλλάζουν συνεχώς τους βραχυπρόθεσμους στόχους, γιανααντιμετωπίζει τα τρέχοντα προβλήματα. Μάλιστα από τις επιχειρήσεις που αναμένουν χειροτέρευση της κατάστασης, το 71% αλλάζει τους επιχειρηματικούς στόχους, αλλά το 29% παραμένει αδρανές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΕΣ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, MA Κοινωνιολογίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ, MA Κοινωνιολογίας ΕΪΜΗ ΠΛΑΚΑ, Ph.D Ανθρωπολογίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΠΑΝΤΙ ΟΥ, MA Κοινωνιολογίας Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΩΡΑΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΩΡΑΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΩΡΑΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο «Ωράριο Εμπορικών Καταστημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα Τόμος IV, Τεύχος 1, Φεβρουάριος 2009 ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Κώστας Βορλόου Senior Economist cvorlow@eurobank.gr Στέλλα Κανελλοπούλου Research Economist skanellopoulou@eurobank.gr Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ 0 ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. ΜΕ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑΣΟ ΠΑΤΩΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης

Κείμενο Πολιτικής. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης No 12_Ιούλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης Κωνσταντίνος Μανασάκης Λέκτορας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Copyright 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα