Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement"

Transcript

1 Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα

2 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των Προγραμμάτων Outplacement - Κριτήρια Επιλογής Ατόμων για την παροχή & Εταιρείας Συμβούλων για την ανάθεση του προγράμματος Outplacement - Προσδοκώμενα Οφέλη & Σημαντικά Στοιχεία που συντελούν στην επιτυχία ενός προγράμματος Outplacement - Ικανοποίηση από προηγούμενη χρήση προγραμμάτων Outplacement i. Στοιχεία ii. Προτάσεις βελτίωσης - Μελλοντική Χρήση & Σύσταση προγραμμάτων σε άλλες εταιρείες 4. Βασικά Ευρήματα Τάσεις & Εξελίξεις 20 2 Outplacement Survey 2011

3 Πρόλογος Στη Randstad Hellas, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, θελήσαμε να διεξάγουμε την πρώτη έρευνα στην Ελλάδα για τα Προγράμματα Επαγγελματικής Επανατοποθέτησης (Outplacement), διερευνώντας τη γνώση, τη χρήση και το βαθμό ικανοποίησης όσων τα έχουν προσφέρει. Tο Outplacement έχει θεσμοθετηθεί σήμερα σε αρκετές χώρες ως μία από τις πλέον απαραίτητες παροχές των εταιρειών προς τους εργαζόμενους σε περίπτωση λήξης συνεργασίας. Στην Ελλάδα, ξεκίνησε πριν από 15 περίπου χρόνια ως μία παροχή προσφερόμενη σε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων, επιλεκτικά σε υψηλόβαθμα στελέχη, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια, η χρήση του έχει αυξηθεί σημαντικά και η προσφορά του αφορά σε όλα τα επίπεδα των εργαζομένων. Αν και το Outplacement έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια επίσημη έρευνα που να αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση. Με την παρούσα έρευνα θελήσαμε να κάνουμε μια πρώτη διερεύνηση και ανάλυση κάποιων σημαντικών ερωτημάτων όπως: Ποιες είναι οι απόψεις των στελεχών που προσφέρουν το Outplacement στους εργαζομένους τους για τη συγκεκριμένη υπηρεσία; Ποια είναι πραγματικά η διείσδυση του Outplacement αναφορικά με το πόσοι το γνωρίζουν και πόσοι το χρησιμοποιούν; Ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν ένα πρόγραμμα Outplacement επιτυχημένο; Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης όσων έχουν προσφέρει Outplacement στους εργαζομένους σε σχέση με τις αρχικές τους προσδοκίες; Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε μία ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εικόνα σχετικά με το Outplacement στην Ελλάδα σήμερα, ώστε οι εταιρείες που προτίθενται να το προσφέρουν κατά τη λήξη συνεργασίας σε υπαλλήλους τους να έχουν επαρκείς πληροφορίες με βάση τη γνώμη άλλων στελεχών («decision makers»). Outplacement Survey

4 Σύνοψη Αποτελεσμάτων Η λήξη της συνεργασίας επιφέρει μια σειρά σημαντικών και δύσκολων αποφάσεων για την εταιρεία σε θέματα που αφορούν στα άτομα που παραμένουν, στα άτομα που αποχωρούν και στην εταιρεία την ίδια. Τα προγράμματα Outplacement έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν την ανάγκη της μέριμνας των ατόμων που αποχωρούν. Στην παρούσα έρευνα απευθυνθήκαμε σε στελέχη στην Ελληνική αγορά τα οποία είναι σε θέση να αποφασίζουν για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, κυρίως Γενικοί Διευθυντές και στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Διερευνήσαμε τις απόψεις τους σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία από τη χρήση του Outplacement, τις προσδοκίες, τα οφέλη και το επίπεδο ικανοποίησης. Ως πάροχοι αυτής της υπηρεσίας, που υπάρχει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα αλλά σε σχέση με χώρες του εξωτερικού τελεί ακόμα υπό ανάπτυξη, διεξήγαμε αυτή την έρευνα για να αποτυπώσουμε το επίπεδο ικανοποίησης, γνώσης και χρήσης του Outplacement στην ελληνική αγορά. Μέσα από την έρευνα διαπιστώνουμε ότι αν και ο βαθμός της γνώσης των προγραμμάτων Outplacement είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο, εντούτοις η χρήση τους υστερεί κατά πολύ. Επίσης, οι λόγοι μη χορήγησης του Outplacement, όπως αποτυπώνονται στην έρευνα, αφορούν κυρίως σε δυο λόγους: ο πρώτος είναι η ανταγωνιστικότητα του Outplacement σε σχέση με άλλες παροχές και ο δεύτερος είναι οικονομικός. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν το Outplacement ως μία από τις παροχές που επιλέγουν να δώσουν και όχι ως μία επιπρόσθετη παροχή πέραν αυτών (συνέχιση της ομαδικής ασφάλισης, διατήρηση αυτοκινήτου κ.α.). Μάλιστα κάποιες φορές μετατοπίζουν την απόφαση επιλογής παροχών στα ίδια τα στελέχη που αποχωρούν. Σχετικά με την επιλογή της εταιρείας συμβούλων που παρέχει το Outplacement, διαπιστώνουμε ότι 4 Outplacement Survey 2011

5 1 good to know you στη λήψη της απόφασης συνεκτιμώνται η φήμη και η εμπειρία των συμβούλων σε συνδυασμό με το κόστος και τη μεθοδολογία του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα Outplacement, κατά τη γνώμη των ερωτώμενων, υποστηρίζει τόσο πρακτικά όσο και συναισθηματικά τα άτομα ως προς την καλύτερη δυνατή διαχείριση της επαγγελματικής τους μετάβασης. Ως σημαντικότερη συμβολή, αναδεικνύεται η πρόσβαση στις ευκαιρίες εργασίας συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας που δεν ανακοινώνονται. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση των δεξιοτήτων, η διαδικασία στοχοθέτησης και η ανάπτυξη ικανοτήτων αναζήτησης εργασίας κυρίως μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής συνθέτουν την εικόνα των δομικών συστατικών ενός επιτυχημένου προγράμματος. συμβούλων, η συνεργασία τους σε ατομικό επίπεδο με τους συμμετέχοντες, η μεθοδολογία του προγράμματος, η ενημέρωση των στελεχών της εταιρείας για την εξέλιξη του προγράμματος αλλά και το κατά πόσο τελικά το άτομο βρήκε νέα εργασία. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτάσεις βελτίωσης των προγραμμάτων Outplacement, που διαμόρφωσαν οι ερωτώμενοι, σύμφωνα με τις οποίες, η αποτελεσματικότητα του Outplacement συνδέεται με την εύρεση εργασίας. Επίσης είναι σημαντικό να διασφαλίζεται προσιτό κόστος, τα προγράμματα να είναι προσαρμοσμένα, εξατομικευμένα και να συμβάλουν στη δικτύωση του ατόμου με την αγορά εργασίας. Στην έρευνα φάνηκε ότι τα στοιχεία που επί της ουσίας επηρεάζουν το βαθμό ικανοποίησης είναι ο επαγγελματισμός και η εξειδίκευση των Outplacement Survey

6 Ταυτότητα της έρευνας 2 good to know you Μεθοδολογία Η έρευνα διεξήχθη ηλεκτρονικά στο διάστημα από 31/1/2011 ως 28/2/2011 με δείγμα 301 Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς Διευθυντές (CFO) και Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Directors & Managers). Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες με εκτεταμένη αναφορά, μέγεθος δείγματος και εύρος συμμετεχόντων το οποίο να αφορά σε όλη την ελληνική αγορά, στοχεύουμε μέσω της επανάληψης της έρευνας να εδραιώσουμε μία βάση για την εξέλιξη του Outplacement στην Ελλάδα. Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο όπου μέσα από 20 ερωτήματα διερευνήθηκε η γνώση και η χρήση των υπηρεσιών Επανατοποθέτησης Προσωπικού στην ελληνική αγορά καθώς και τα οφέλη που θεωρούν οι εταιρείες ότι μπορεί το Outplacement να προσφέρει τόσο στα άτομα που αποχωρούν όσο και στις ίδιες τις εταιρείες που το προσφέρουν. Κάποιες ερωτήσεις απευθύνθηκαν αποκλειστικά στις εταιρείες που είχαν ή που προσφέρουν στους εργαζομένους τους Outplacement ώστε να αποτυπωθεί η εμπειρία τους. Σε πολλές περιπτώσεις οι ερωτήσεις ήταν σε κλίμακα Likert με διαβάθμιση σημαντικότητας από Πολύ σημαντικό σε Τελείως Ασήμαντο. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απευθυνθήκαμε σε ειδικότητες επαγγελματιών που έχουν άμεση σχέση με τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά στην παροχή του Outplacement σε αποχωρούντα άτομα κυρίως Γενικούς Διευθυντές (GM), Οικονομικούς Διευθυντές (CFO) και Διευθυντικά στελέχη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Directors & Managers). Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε και από Βοηθούς τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Assistants) οι οποίοι είχαν ολοκληρωμένη εικόνα της υπηρεσίας. Προσεγγίστηκαν διαδικτυακά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω του site επαγγελματικής δικτύωσης LinkedIn, χίλιοι επαγγελματίες της Ελληνικής αγοράς, συνεργάτες και μη της Randstad. Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 301 επαγγελματίες, από τους οποίους το 55% συμπλήρωσε όλα τα δημογραφικά στοιχεία του ερωτηματολογίου. Στα γραφήματα που ακολουθούν εμφανίζονται αναλυτικά τα στοιχεία των συμμετεχόντων όσον αφορά στη θέση που κατέχουν, τον κλάδο, τον αριθμό των υπαλλήλων καθώς και τον τζίρο της εταιρείας. Όλα τα στοιχεία είναι αντιπροσωπευτικά της επαγγελματικής κατάστασης των συμμετεχόντων τη στιγμή συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 6 Outplacement Survey 2011

7 Αριθμός Υπαλλήλων Θέση Συμμετέχοντα στην έρευνα 46% 34% HR Assistant 13% Finance Manager 15% 8% 7% % HR Manager 28% General Manager 24% Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (46%) εργάζονταν σε εταιρείες με αριθμό υπαλλήλων Το 34% εργάζονταν σε εταιρείες με αριθμό υπαλλήλων από και μικρότερα ποσοστά συμμετεχόντων εργάζονταν σε εταιρείες με αριθμό υπαλλήλων από (8%), (7%) και τέλος ένα 4% σε εταιρείες με αριθμό υπαλλήλων άνω των 2500 ατόμων. Τζίρος Εταιρείας 18% 24% 5% 7% 4% 3% HR Director 20% Το μεγαλύτερο ποσοστό στο δείγμα της έρευνας αποτελείται κυρίως από διευθυντικά στελέχη της διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (28% Προϊστάμενοι τμήματος και 20% Διευθυντές τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού) και Γενικούς Διευθυντές (24%). 15% των ερωτηθέντων κατείχαν θέση Διευθυντών Οικονομικής Διεύθυνσης και 13% των ερωτηθέντων είχαν θέση βοηθού τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. 0-10m 10m - 50m 50m - 100m 100m - 200m 200m - 400m 400m + Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (24%) δήλωσαν τζίρο εταιρείας διακύμανσης από 10 εκατ έως 50 εκατ. Ένα μικρότερο ποσοστό εργάζονταν σε εταιρείες με τζίρο λιγότερο απο 10 εκατ (18%), 50 έως 100 εκατ (5%), 100 έως 200 εκατ (7%), 200 έως 400 εκατ (4%) και τέλος το μικρότερο ποσοστό των συμμετεχόντων εργάζονταν σε εταιρείες με τζίρο άνω των 400 εκατ. Κλάδος Δραστηριοποιήσης Εταιρείας Εμπορικός (Λιανική, Καταναλωτικά Προϊόντα, Τρόφιμα) Υγείας Βιομηχανίας/Παραγωγής Τεχνολογία Πληροφορίας (ΙΤ) Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικός Ενέργεια/Περιβάλλον Ναυτιλιακός/ Αεροναυσιπλοΐα PR/Μάρκετινγκ/Επικοινωνία/ΜΜΕ/Εκδόσεις Μεταφορά/Αποθήκευση Ιδιωτική Εκπαίδευση Μηχανικός/Κατασκευαστικός Τουριστικός Άλλος 8% 7% 7% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 14% 32% Τα στελέχη τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα ανήκουν σε εταιρείες που προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους με συμμετοχή κυρίως του εμπορικού στον οποίο έχουμε συμπεριλάβει τη λιανική, καταναλωτικά αγαθά, είδη διατροφής & ποτών, supermarket, ένδυμα και FMCG (32%). Outplacement Survey

8 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 3 good to know you Γνώση και χρήση του Outplacement Γνωρίζετε τα προγράμματα Outplacement; Πόσοι γνωρίζουν το Outplacement; Περίπου 8 στους 10 συμμετέχοντες, στην έρευνα, γνωρίζουν τι είναι τα Προγράμματα Outplacement (Επανατοποθέτηση Προσωπικού). Όχι 23% Ναι 77% Βασική πηγή γνώσης του Outplacement, όπως προκύπτει από την έρευνα, είναι η ενημέρωση από τις εταιρείες συμβούλων που το παρέχουν (62%). Άλλες πηγές ενημέρωσης αποτελούν τα κλαδικά περιοδικά (52%), το διαδίκτυο (31%), οι σχετικές εκδηλώσεις (21%) καθώς και η εκπαίδευση που δίνεται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα (10%). Παρακαλώ σημειώστε από πού έχετε ενημερωθεί για τα προγράμματα Outplacement Παρουσίαση από εταιρεία συμβούλων (εταιρεία HR) 62% Τύπο/έντυπο/περιοδικό HR 52% Internet 31% Ενημέρωση σε εταιρική εκδήλωση/event 21% Πανεπιστήμιο 10% 8 Outplacement Survey 2011

9 Έχει προχωρήσει η εταιρεία σας σε προσφορά προγράμματος Outplacement στους εργαζομένους της; Όχι 72% Ναι 28% Εφόσον προχωρήσατε σε προσφορά προγράμματος Outplacement, παρακαλώ σημειώστε τους λόγους λήξης της συνεργασίας σας με τον/τους εργαζόμενους. Εσωτερική αναδιοργάνωση Κατάργηση θέσης Διακοπή εργασιών τμήματος/υποκαταστήματος Χαμηλή απόδοση Όχι 72% Παρούσα οικονομική κατάσταση Συγχώνευση/ Εξαγορά εταιρείας 8% Ναι 28% 30% 11% 21% 48% 65% Πόσοι έχουν χρησιμοποιήσει τα προγράμματα Outplacement; Λόγοι προσφοράς και μη προσφοράς του προγράμματος. Από τους ερωτώμενους που γνωρίζουν τα Προγράμματα Outplacement, οι 3 στους 10 τα έχουν χρησιμοποιήσει. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε το Outplacement, οι λόγοι που οδήγησαν σε αποχωρήσεις υπαλλήλων και κατ επέκταση στη χρήση του ήταν κυρίως λόγοι εσωτερικής αναδιοργάνωσης (65%), κατάργησης θέσης (48%) και διακοπής τμήματος ή υποκαταστήματος της εταιρείας (30%). Λιγότερο συχνά αναφέρθηκαν λόγοι χαμηλής απόδοσης εργαζομένου (21%), παρούσας οικονομικής κατάστασης (11%) και συγχώνευσης ή εξαγοράς της εταιρείας (8%). Από τους ερωτώμενους που γνωρίζουν το Outplacement και δήλωσαν ότι δεν το έχουν χρησιμοποιήσει, το 13% ανέφερε ότι δεν υπήρξε ανάγκη χρήσης μιας τέτοιας υπηρεσίας εφόσον δεν έχουν υπάρξει μειώσεις προσωπικού στην εταιρεία. Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες (49%) ανέφεραν σημαντικό ως πολύ σημαντικό λόγο μη χρήσης το γεγονός ότι προσέφεραν άλλες παροχές στον αποχωρούντα εργαζόμενο και το 45% ανέφερε το κόστος. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι λόγοι μη χρήσης του Outplacement ανά βαθμό σημαντικότητας. Λόγοι μη παροχής Προγράμματος Outplacement Σημαντικό έως Πολύ Σημαντικό Ουδέτερο Ασήμαντο έως Τελείως Ασήμαντο 1. Προσφέραμε άλλες παροχές αντί Outplacement 49% 21% 31% 2. Οικονομικά μη προσιτό 45% 27% 28% 3. Ο συμμετέχοντας επέλεξε οικονομικές παροχές αντί για Οutplacement 32% 27% 41% 4. Ά ρνηση γενικής διεύθυνσης 33% 28% 39% 5. Ά ρνηση μητρικής εταιρείας 24% 27% 49% 6. Μη πειστική παρουσίαση 18% 28% 54% 7. Μη εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα του 18% 31% 51% 8. Ο εργαζόμενος αρνήθηκε να συμμετάσχει 17% 31% 53% 9. Μη εξειδίκευση συμβούλων στην Ελλάδα 16% 37% 48% Εάν δεν προχωρήσατε σε προσφορά προγράμματος Outplacement, παρακαλώ σημειώστε τη σημασία των λόγων στην απόφασή σας να μην παρέχετε προγράμματα Outplacement. Outplacement Survey

10 Κριτήρια Επιλογής Ατόμων 3 Το πρόγραμμα Outplacement προσφέρθηκε σε όλα τα αποχωρούντα άτομα ; Κριτήρια Επιλογής Ατόμων για την παροχή του Outplacement Τα Προγράμματα Outplacement προσφέρονται από εξειδικευμένους συμβούλους οι οποίοι παρέχουν ειδικά διαμορφωμένες υπηρεσίες στα άτομα που αποχωρούν. Όχι 49% Ναι 51% Από τους συμμετέχοντες που έχουν χορηγήσει Προγράμματα Outplacement, οι μισοί (51%) δήλωσαν ότι η παροχή αυτή δόθηκε σε όλα τα άτομα που βρίσκονταν στη διαδικασία αποχώρησης ενώ οι υπόλοιποι (49%) ανέφεραν συγκεκριμένους παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή των εργαζομένων στα οποία προσφέρθηκε το Outplacement. Παρακαλώ σημειώστε τους παράγοντες που επηρέασαν την προσφορά του προγράμματος σε συγκεκριμένα άτομα. Επίπεδο Θέσης Πολυετής Συνεργασία με την εταιρεία Δυσκολία για εύρεση εργασίας (ειδικότητα, προσωπικότητα) Ηλικία ατόμου Κοινωνικο-Οικονομική κατάσταση ατόμου Το ζήτησε το ίδιο το άτομο στη διαδικασία αποχώρησης 20% 43% 53% 63% 73% 83% Από τους παράγοντες που επηρέασαν την απόφαση προσφοράς του Outplacement σε συγκεκριμένα άτομα, ως σημαντικότερος αναφέρθηκε το επίπεδο της θέσης του αποχωρούντα εργαζόμενου (83%), στη συνέχεια η πολυετής συνεργασία του ατόμου με την εταιρεία (73%) και η δυσκολία του ατόμου για εύρεση εργασίας λόγω ειδικότητας (63%). Ως μικρότερης ή ουδέτερης σημασίας παράγοντες χαρακτηρίστηκαν από τους περισσότερους συμμετέχοντες η ηλικία του ατόμου (53%), η κοινωνικο-οικονομική του κατάσταση (43%) καθώς και το αίτημα από το ίδιο το άτομο να συμμετέχει στο πρόγραμμα κατά τη διαδικασία αποχώρησης (20%). 10 Outplacement Survey 2011

11 good to know you Κριτήρια Επιλογής Εταιρείας - Συμβούλων για την ανάθεση προγράμματος Outplacement Περίπου οι 9 στους 10 συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν το Outplacement χαρακτήρισαν σημαντικό ως πολύ σημαντικό λόγο επιλογής μίας εταιρείας συμβούλων την εμπιστοσύνη σε συγκεκριμένη εταιρεία βάσει συστάσεων και φήμης της εταιρείας συμβούλων (92%), την εμπειρία των συμβούλων στο συγκεκριμένο κλάδο της εταιρείας (88%), το προσιτό κόστος του προγράμματος (87%), την ποιότητα παρουσίασης του προγράμματος (86%) στην οποία στηρίζεται το Outplacement η οποία καλύπτει τη μεθοδολογία και προσέγγιση καθώς και την εξειδίκευση των συμβούλων στα προγράμματα Outplacement (83%). Τέλος, μικρότερης ή ουδέτερης σημασίας χαρακτηρίστηκε η περίπτωση των κεντρικών συμφωνιών (Global Agreements). Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα κριτήρια επιλογής της εταιρείας συμβούλων ανά βαθμό σημαντικότητας. Λόγοι για την τελική απόφαση επιλογής εταιρείας-συμβούλου Σημαντικό έως Πολύ Σημαντικό Ουδέτερο Ασήμαντο έως Τελείως Ασήμαντο 1. Εμπιστοσύνη σε συγκεκριμένη εταιρεία συμβούλων 92% 7% 2% 2. Εμπειρία συμβούλων σε συγκεκριμένο κλάδο 88% 8% 3% 3. Οικονομικά προσιτό 87% 13% - 4. Ποιότητα παρουσίασης προγράμματος 86% 8% 5% 5. Εξειδίκευση συμβούλων σε Outplacement 83% 12% 5% 6. Συνεργασία με συγκεκριμένη εταιρεία και σε άλλες υπηρεσίες 53% 33% 13% 7. Η μητρική εταιρεία επέλεξε τον συνεργάτη (Global Agreement) 40% 22% 39% Παρακαλώ σημειώστε τη σημασία που είχαν οι παραπάνω λόγοι στην επιλογή της εταιρείας συμβούλων μέσω της οποίας παρείχατε το πρόγραμμα. Outplacement Survey

12 Προσδοκώμενα Οφέλη & Στοιχεία Επιτυχίας Προγραμμάτων Outplacement 3 «Το σημαντικότερο στοιχείο για την επιτυχή έκβαση των προγραμμάτων Outplacement είναι η πρόσβαση των ατόμων σε ευκαιρίες εργασίας (98%)» Προσδοκώμενα οφέλη του Outplacement Οι συμμετέχοντες που γνώριζαν τα Προγράμματα Outplacement ρωτήθηκαν ανεξαρτήτως με το εάν είχαν προηγούμενα χρησιμοποιήσει ή όχι τέτοιου είδους υπηρεσία για τα οφέλη που εκτιμούν ότι μπορεί να αποκομίσει η εταιρεία που προσφέρει το Outplacement αλλά και το ίδιο το άτομο που συμμετέχει. Οφέλη για το άτομο Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η υποστήριξη στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση της επαγγελματικής μετάβασης είναι το νούμερο ένα όφελος που μπορεί να έχει κάποιος που συμμετέχει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα (97%). Σημαντικό έως πολύ σημαντικό όφελος για τον συμμετέχοντα χαρακτηρίστηκε η παροχή υποστηρικτικού πλαισίου στην αναζήτηση εργασίας (95%) και η πρακτική βοήθεια σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας (προετοιμασία βιογραφικού, προετοιμασία για συνέντευξη, δικτύωση, αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας) (93%). Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα οφέλη των προγραμμάτων Outplacement για τα άτομα ανά βαθμό σημαντικότητας. Οφέλη Outplacement για τα άτομα Σημαντικό έως Πολύ Σημαντικό Ουδέτερο Ασήμαντο έως Τελείως Ασήμαντο 1. Υποστήριξη στην διαχείριση επαγγελματικής μετάβασης 97% 2% - 2. Παροχή υποστηρικτικού πλαισίου αναζήτησης εργασίας 95% 3% - 3. Πρακτική βοήθεια σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας 93% 5% 1% 4. Συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη 88% 9% 3% 5. Δυνατότητα αυτο-αξιολόγησης 87% 11% 2% Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό σημαντικότητας που πιστεύετε ότι έχουν τα παραπάνω οφέλη των προγραμμάτων Outplacement για τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτά. 12 Outplacement Survey 2011

13 good to know you Οφέλη για την εταιρεία Σε ερώτηση για τα οφέλη της χρήσης του Outplacement για την ίδια την εταιρεία που προσφέρει το πρόγραμμα, οι 9 στους 10 συμμετέχοντες αναγνώρισαν ως σημαντικότερο όφελος την ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής εικόνας (91%) και την υποστήριξη των αποχωρούντων (88%). Ως ουδέτερα χαρακτηρίστηκαν τα οφέλη σχετικά με τη διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού και τη μείωση των παραιτήσεων (42%). Σημαντικά στοιχεία ενός επιτυχημένου προγράμματος Outplacement Τα σημαντικότερα στοιχεία για την επιτυχή έκβαση των προγραμμάτων Outplacement, κατά κοινή ομολογία, είναι η πρόσβαση των ατόμων σε ευκαιρίες εργασίας (98%). Για τους 9 στους 10 ερωτώμενους, η ατομική συμβουλευτική προσέγγιση ( one to one ) (91%), η αξιολόγηση δυνατοτήτων και η διαδικασία στοχοθέτησης (89%) καθώς και οι τεχνικές δικτύωσης (88%) συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός επιτυχημένου προγράμματος Outplacement. Oφέλη για την ίδια την εταιρεία που προσφέρει το πρόγραμμα Σημαντικό έως Πολύ Σημαντικό Ουδέτερο Ασήμαντο έως Τελείως Ασήμαντο 1. Ενίσχυση Εταιρικής Κοινωνικής Εικόνας 91% 8% 1% 2. Διευκόλυνση της διαδικασίας για τους αποχωρούντες 88% 10% 1% 3. Ανάπτυξη ηθικού στους απομείναντες υπαλλήλους 72% 20% 8% 4. Διευκόλυνση της διαδικασίας αλλαγής για τους απομείναντες 61% 30% 9% 5. Διευκόλυνση στους υπεύθυνους ανακοίνωσης της λήξης 60% 29% 11% 6. Διατήρηση επιπέδου παραγωγικότητας των εναπομείναντων 57% 34% 8% 7. Μείωση κινδύνου προσφυγών και άδικων νομικών αιτημάτων 53% 30% 17% 8. Διατήρηση προσωπικού (μείωση παραιτήσεων) 39% 42% 18% Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό σημαντικότητας που πιστεύετε ότι έχουν τα παραπάνω οφέλη των προγραμμάτων Outplacement για την ίδια την εταιρεία που προσφέρει το πρόγραμμα. Στοιχεία που συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση του προγράμματος Σημαντικό έως Πολύ Σημαντικό Ουδέτερο Ασήμαντο έως Τελείως Ασήμαντο 1. Πρόσβαση σε ευκαιρίες εργασίας 98% 2% 1% 2. Συμβουλευτική Προσέγγιση One to One 91% 9% 2% 3. Αξιολόγηση δυνατοτήτων και διαδικασία στοχοθέτησης 89% 10% 2% 4. Τεχνικές Δικτύωσης 88% 11% 2% 5. Ανατροφοδότηση μετά από συνεντεύξεις υποψηφίων 87% 12% 2% 6. Ανάπτυξη ικανοτήτων αναζήτησης εργασίας 86% 12% 2% 7. Πληροφόρηση για τις συνθήκες της αγοράς 84% 14% 2% 8. Εκπαίδευση στις τεχνικές συνέντευξης 84% 13% 3% 9. Ανάπτυξη Βιογραφικού Σημειώματος/ Συνοδευτικών Επιστολών 83% 15% 2% 10. Συναισθηματική και Ψυχολογική Υποστήριξη 80% 17% 3% 11. Συμμετοχή σε ομαδικά σεμινάρια 52% 40% 8% Από τα στοιχεία των προγραμμάτων Outplacement, παρακαλώ σημειώστε, με βάση την κλίμακα, το βαθμό σημαντικότητας του κάθε στοιχείου στην επιτυχή έκβαση του προγράμματος. Outplacement Survey

14 Βαθμός ικανοποίησης από τις εταιρείες / χορηγούς προγραμμάτων Outplacement 3 Η ικανοποίηση από την προηγούμενη χρήση του Outplacement διερευνήθηκε με βάση την κλίμακα 1 έως 10 όπου 1 ισούται με Καθόλου Ικανοποιημένος και 10 ισούται με Απόλυτα Ικανοποιημένος. Σε συνολικό αριθμό 55 συμμετεχόντων, οι οποίοι απάντησαν τη συγκεκριμένη ερώτηση και είχαν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν το Outplacement, ο μέσος βαθμός ικανοποίησης ( median ) ήταν 7 με μέσο όρο ( average ) 6.96 αναδεικνύοντας μία θετική εικόνα του βαθμού ικανοποίησης. N = 55 Median = 7 Average = 6.96 Στοιχεία που επηρέασαν το βαθμό ικανοποίησης Ως προς τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην ικανοποίηση από τη χρήση του Outplacement, ως σημαντικοί αναφέρθηκαν ο επαγγελματισμός και η εξειδίκευση των συμβούλων καθώς και η συνεργασία τους με τα άτομα σε προσωπικό επίπεδο ( one to one ). Η συνεργασία σε ατομικό επίπεδο εκτιμάται ιδιαίτερα σε σχέση με την προσπάθεια αυτοαξιολόγησης και αυτογνωσίας των ατόμων, την ανάπτυξη τεχνικών δικτύωσης ( networking ) καθώς και την ψυχολογική υποστήριξη. Τέλος, ως σημαντικοί παράγοντες αναφέρθηκαν η μεθοδολογία των προγραμμάτων, τα αποτελέσματα ως προς την εύρεση εργασίας καθώς και η συνεχής ενημέρωση προς την εταιρεία που προσέφερε το πρόγραμμα ( feedback ). Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα σχόλια των ερωτώμενων ανά συγκεκριμένο παράγοντα. Παράγοντας Επαγγελματισμός & εξειδίκευση συμβούλων Συνεργασία σε ατομικό επίπεδο (one to one) Μεθοδολογία Προγραμμάτων Αποτελέσματα Ενημέρωση προς την εταιρεία Σχόλια + Εξειδίκευση στο Outplacement και δικτύωση στην αγορά + Σοβαρότητα και οργάνωση της εταιρείας που το παρέχει + Εξειδίκευση στην εφαρμογή του προγράμματος + Εξατομίκευση του προγράμματος για κάθε συμμετέχοντα και προσωπική υποστήριξη + Προσωπική βοήθεια + Δυνατότητα εξερεύνησης δυνατοτήτων σε άλλους κλάδους + Προσωπικό ενδιαφέρον σε κάθε άτομο και στις ικανότητες του + Δομή του προγράμματος + Μεθοδολογία της εταιρείας μέσω της οποίας οι άνθρωποι κατάφεραν να οργανώσουν την προσπάθεια τους + Τελικό ποσοστό εργαζομένων που προσλήφθηκε σε νέα εταιρεία + Η εύρεση εργασίας ατόμων + Εύρεση επόμενης θέσης - Δεν λειτούργησε θετικά στην εύρεση εργασίας σε αντίστοιχο επίπεδο, άρα και δεν μείναμε ικανοποιημένοι - Δυστυχώς ήταν κατώτερη των προσδοκιών μας + Συνεχής επαφή ( follow up ) των συμβούλων για την πρόοδο των ατόμων + Η μεθοδική αναφορά και ενημέρωση προς την εταιρεία Τι ήταν αυτό που σας ικανοποίησε περισσότερο στο πρόγραμμα; 14 Outplacement Survey 2011

15 good to know you «Καλύτερη προσέγγιση και δικτυώση προς εταιρείες για εύρεση νέας εργασίας» «Ευελιξία στα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαζόμενου» Προτάσεις Βελτίωσης Προγραμμάτων Outplacement Στην προσπάθεια μας να κατανοήσουμε τη γνώμη των ερωτώμενων σχετικά με το Outplacement ως προς την προηγούμενη εμπειρία από τη χρήση του ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες τι θα ήθελαν ή τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο Outplacement. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων χωρίζονται σε κατηγορίες και μαζί με παραδείγματα για την κάθε κατηγορία δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Παράγοντας Τεχνικές Δικτύωσης Ατόμων (Networking) Προσαρμοσμένα Ατομικά Προγράμματα Κόστος Σχόλια Δικτύωση με την αγορά Καλύτερη προσέγγιση και δικτύωση προς εταιρείες για εύρεση νέας εργασίας Πιο αποτεσματική δικτύωση με υποψήφιους εργοδότες ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικά και γρήγορα η επανατοποθέτηση Η ουσιαστική και όχι τυπική διασύνδεση με άλλες εταιρείες Καλύτερη δικτύωση των εταιρειών που προσφέρουν την υπηρεσία με εταιρείες διαφορετικών κλάδων Ευελιξία στα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαζόμενου Περισσότερες ατομικές συναντήσεις ( οne to one ) Η εξατομίκευση των προγραμμάτων και η μείωση τεχνικών μαζικοποίησης όπως: η μαζική αποστολή βιογραφικών όλων των επιπέδων μαζί καθώς και οι μαζικές - group συναντήσεις των ατόμων Το κόστος παροχής του προγράμματος πρέπει ίσως να αναθεωρηθεί για να μην το βλέπουν απαγορευτικό οι εργοδότες Αν το κόστος ήταν μειωμένο, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερης διάρκειας Σύνδεση αμοιβής με αποτέλεσμα Αποτελεσματικότητα Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί στα προγράμματα Outplacement; Outplacement Survey

16 Μελλοντική Χρήση & Σύσταση Προγραμμάτων Outplacement 3 Η συνολική εικόνα των ερωτώμενων σχετικά με την άποψη τους για την μελλοντική χρήση & πρόταση των προγραμμάτων Outplacement δίνεται παρακάτω. Οι απαντήσεις αυτές δίνονται ξεχωριστά για το σύνολο των συμμετεχόντων που γνωρίζουν το Outplacement χωρίς να το έχουν χρησιμοποιήσει και για αυτούς που το γνωρίζουν από προηγούμενη χρήση. Μελλοντική Χρήση Outplacement Ανεξάρτητα από το εάν είχαν χρησιμοποιήσει ή όχι το Outplacement στο παρελθόν, 37% των ερωτώμενων θα χρησιμοποιούσε το Outplacement στο μέλλον σε αντίθεση με ένα μικρότερο ποσοστό (8%) οι οποίοι απάντησαν αρνητικά ενώ παράλληλα πιθανή θετική απάντηση μελλοντικής χρήσης έδωσε ένα 55% των ερωτώμενων. Μεγαλύτερη είναι η θετική απάντηση μελλοντικής χρήσης του Outplacement όσων εταιρειών το έχουν ήδη χρησιμοποιήσει (61%), με το ποσοστό της πιθανής χρήσης (37%) να είναι μικρότερο και το ποσοστό της αρνητικής απάντησης (2%) να είναι χαμηλό. Σε περίπτωση μελλοντικών αναδιοργανώσεων και περικοπών προσωπικού θα προβαίνατε σε προσφορά προγραμμάτων Outplacement; Ναι 37% Όχι 8% Πιθανόν 55% Ναι 61% Πιθανόν 37% Απάντησαν όλοι οι συμμετέχοντες Απάντησαν μόνο όσοι έχουν χρησιμοποιήσει τα προγράμματα Όχι 2% 16 Outplacement Survey 2011

17 good to know you «Από τους επαγγελματίες που είχαν χρησιμοποιήσει το Outplacement στο παρελθόν, 98% θα το πρότειναν σε άλλες εταιρείες» Πρόταση των Προγραμμάτων Outplacement Το 94% των ερωτώμενων θα πρότεινε το Outplacement σε άλλες εταιρείες ενώ το 6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν θα το σύστηνε σε άλλους. Η παραπάνω πληροφορία αντιστοιχεί στο συνολικό ερευνητικό δείγμα το οποίο αποτελείται από συμμετέχοντες που γνώριζαν αλλά δεν είχαν απαραίτητα χρησιμοποιήσει το Outplacement στο παρελθόν. Από τους επαγγελματίες που είχαν χρησιμοποιήσει το Outplacement στο παρελθόν, 98% θα το πρότειναν σε άλλες εταιρείες. Θα προτείνατε τα προγράμματα Outplacement σε άλλες εταιρείες; Όχι 6% Όχι 2% Ναι 94% Απάντησαν όλοι οι συμμετέχοντες Ναι 98% Απάντησαν μόνο όσοι έχουν χρησιμοποιήσει τα προγράμματα Outplacement Survey

18 Βασικά Ευρήματα Τα προγράμματα Outplacement φαίνεται ότι έχουν γίνει αρκετά δημοφιλή δεδομένου ότι οι 80% των ερωτώμενων ανέφερε ότι τα γνωρίζει. Παρόλα αυτά, μόνο το 30% δήλωσε ότι τα έχει χρησιμοποιήσει. Σχετικά με την ενημέρωση των εταιρειών για τo Outplacement, εμφανίστηκε ότι οι εταιρείες συμβούλων που το παρέχουν (62%) και ο τύπος/ τα έντυπα/ τα περιοδικά (52%) έχουν κατά κύριο λόγο ενημερώσει τους περισσότερους από τους ερωτώμενους. Μόνο το 13% των ερωτώμενων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει το Outplacement ανέφερε ότι δεν υπήρξε ανάγκη χρήσης μίας τέτοιας υπηρεσίας. Περίπου ο 1 στους 2 ερωτώμενους δήλωσε ως λόγους μη χρήσης του Outplacement το ότι προσέφερε άλλες παροχές στο άτομο που αποχωρεί (49%) και το κόστος (45%), γεγονός που μας ευαισθητοποιεί σχετικά με την άποψη των στελεχών για την αξία της υπηρεσίας (value for money) και την ανταγωνιστικότητα της ως παροχή σε κάποιον που αποχωρεί. Η οικονομική κρίση ως αυτοτελής αιτία για τη χρήση του Outplacement αναφέρθηκε μόνο από το 11% των ερωτώμενων. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι είναι μία υπηρεσία που παρέχεται σε άτομα που αποχωρούν κυρίως όχι για λόγους κακής απόδοσης αλλά για λόγους όπως η εσωτερική αναδιοργάνωση (65%), η κατάργηση της θέσης (48%) και η διακοπή των εργασιών ενός τμήματος/υπο-καταστήματος (30%). Η παροχή του Outplacement, κατά δήλωση του 51% των ερωτώμενων, δίνεται σε όλα τα άτομα που βρίσκονται στη διαδικασία αποχώρησης ενώ το 49% δήλωσε ότι αποτελεί παροχή που δίνεται είτε ως επιπρόσθετο προνόμιο στο πακέτο αποχώρησης των υψηλόβαθμων στελεχών (83%) είτε ως ένδειξη αναγνώρισης της μακροχρόνιας συνεργασίας με την εταιρεία (73%) είτε, τέλος, ως κοινωνική παροχή για την στήριξη ατόμων που θα δυσκολευτούν στην εύρεση εργασίας λόγω ειδικότητας, προσωπικότητας (63%). Η υπηρεσία Outplacement προσφέρεται κυρίως από εξειδικευμένες εταιρείες συμβούλων. Για την επιλογή του παρόχου της υπηρεσίας, οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι εξετάζουν τις συστάσεις και τη φήμη της εταιρείας συμβούλων (92%), την εμπειρία των συμβούλων στο συγκεκριμένο κλάδο (88%), το κόστος του προγράμματος (87%) και την παρουσίαση του προγράμματος καθώς και τη μεθοδολογία/προσέγγιση που ακολουθείται (86%). 18 Outplacement Survey 2011

19 4 good to know you Τα παραπάνω κριτήρια έχουν τόσο μικρή διαφοροποίηση μεταξύ τους που φαίνεται ότι επί της ουσίας η φήμη, η εμπειρία, το κόστος και η μεθοδολογία τελικά συνεκτιμώνται στη λήψη της απόφασης. Τα προσδοκώμενα οφέλη από το Outplacement για τους συμμετέχοντες, κατά την άποψη των 9 εκ των 10 ερωτώμενων είναι τόσο πρακτικά όσο και συναισθηματικά. Διαβαθμίζοντας το βαθμό σημαντικότητας, τα στελέχη εστιάζουν περισσότερο στην υποστήριξη της διαχείρισης της επαγγελματικής μετάβασης (97%), την παροχή υποστηρικτικού πλαισίου στην αναζήτηση εργασίας (95%), την πρακτική βοήθεια σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας (βιογραφικό, δικτύωση, προετοιμασία για συνέντευξη) (93%) και την συναισθηματική υποστήριξη (88%). Αναφορικά με τα οφέλη που αποκομίζει η εταιρεία από την παροχή ενός αντίστοιχου προγράμματος, όπως προκύπτει από την έρευνα, εμφανίζεται κατά κύριο λόγο η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής της εικόνας (91%) αλλά και η υποστήριξη στους αποχωρούντες υπαλλήλους (88%). Από τα σημαντικότερα στοιχεία του Outplacement, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επιτυχή έκβαση των προγραμμάτων, κατά κοινή ομολογία των συμμετεχόντων, ξεχωρίζει η πρόσβαση των ατόμων σε ευκαιρίες εργασίας (98%). Σημαντική έμφαση, επίσης, δίνεται στην ατομική συμβουλευτική προσέγγιση («one to one») (91%), στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων καθώς και στη διαδικασία στοχοθέτησης (89%). Η ικανοποίηση από τη χρήση του Outplacement, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας (ποιοτικά σχόλια), επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως ο επαγγελματισμός και η εξειδίκευση των συμβούλων, η μεθοδολογία των προγραμμάτων καθώς και η ενημέρωση που έχουν οι εταιρείες ως προς την πορεία των προγραμμάτων. Επίσης, 60% των ερωτώμενων που έχουν προσφέρει το Outplacement, επισημαίνουν ότι θα το προσέφεραν ξανά στο μέλλον σε περίπτωση αντίστοιχης ανάγκης ενώ, σχεδόν όλοι εξ αυτών (98%) θα σύστηναν τα συγκεκριμένα προγράμματα σε άλλους. Τέλος, η έρευνα αναδεικνύει ότι σήμερα οι εταιρείες στην Ελλάδα φαίνεται να αναγνωρίζουν τη αξία του Outplacement ως προσφερόμενη παροχή στα στελέχη που αποχωρούν, έχουν σε μεγάλο βαθμό θετική εμπειρία από τη μέχρι τώρα χρήση του και είναι πρόθυμα να το ξαναχρησιμοποιήσουν στο μέλλον εφόσον χρειαστεί. Outplacement Survey

20 Τάσεις & Εξελίξεις Η υπηρεσία Outplacement έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία έτη στην Ελλάδα ως προς την αναγνωρισιμότητα και την αναγνώριση της. Πράγματι, οι περισσότερες εταιρείες γνωρίζουν τι είναι το Outplacement και το θεωρούν ως μία ουσιαστική παροχή στο πακέτο αποχώρησης. Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών θα πρότεινε το Outplacement ή θα το χρησιμοποιούσε ξανά στο μέλλον σε περιπτώσεις αποχωρήσεων. 20 Outplacement Survey 2011

21 5 good to know you Ενώ το Outplacement θεωρείται ως μία ουσιαστική παροχή, οι εταιρείες είναι περισσότερο διστακτικές όταν φτάνει η στιγμή να το προσφέρουν. Πράγματι, άλλες παροχές, πέραν του Outplacement, συμπεριλαμβάνονται, αρκετές φορές, στο πακέτο αποχώρησης. Δεδομένης της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, όπου ζητείται από τις περισσότερες εταιρείες να περικόψουν τα κόστη και σε μία αγορά εργασίας που οι επαγγελματικές ευκαιρίες εμφανίζονται αλλά σε μικρότερο βαθμό, δεν είναι περίεργο το ότι οι εταιρείες αντιμετωπίζουν το Outplacement ως ένα επιπρόσθετο κόστος και είναι πιθανό να αμφισβητούν το αναμενόμενο αποτέλεσμα του. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το ότι οι ίδιοι λόγοι που αναφέρονται παραπάνω οδηγούν σταδιακά τις εταιρείες, ειδικά όσες έχουν προσφέρει το Outplacement στο παρελθόν, στο να διαπιστώσουν την αξία του αναγνωρίζοντας τη σημασία της εξατομικευμένης συμβουλευτικής προσέγγισης η οποία παρέχει έδαφος για αυτογνωσία, προετοιμασία τεχνικών αναζήτησης εργασίας και πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες. Τα οφέλη του Outplacement είναι πιθανό να εμφανίζονται σε δεύτερο χρόνο, παρόλα αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα και επηρεάζουν ολόκληρο τον οργανισμό. Πράγματι, μέσω του Outplacement μειώνεται ο χρόνος του συμμετέχοντα για την εξεύρεση της νέας θέσης εργασίας, βελτιώνεται το ηθικό των εργαζομένων που παραμένουν στην εταιρεία και ενδυναμώνεται η εταιρική κοινωνική εικόνα του οργανισμού. Η μελλοντική τάση υποδεικνύει ότι ολοένα και περισσότερες εταιρείες είναι πρόθυμες να προσφέρουν Outplacement στους εργαζομένους τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών ανέδειξε ως κριτήριο κλειδί, στην επιλογή του συνεργάτη, την εμπιστοσύνη ακολουθούμενη από τη γνώση, την εμπειρία στον κλάδο και την εξειδίκευση των Outplacement συμβούλων. Τέλος, στόχος μας είναι να εδραιώσουμε τη συγκεκριμένη έρευνα ως μία βάση για μελλοντική αναφορά και σκοπεύουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του Outplacement στην Ελλάδα από την σκοπιά τόσο των εταιρειών όσο και των συμμετεχόντων στα προγράμματα. Ιούλιος 2011 Outplacement Survey

22

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2012

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2012 Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2012 Ελλάδα 2012 Πρόλογος 3 1. Βασικά Ευρήματα 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση &

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement. Ελλάδα. Απτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement. Ελλάδα. Απτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2015 Ελλάδα 1 Απτελέσματα Έρευνας Outplacement 2015 Πρόλογος 3 1. Βασικά Ευρήματα 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία, Δείγμα & Ερωτηματολόγιο - Δημογραφική Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2013-2014 Ελλάδα 2013 Πρόλογος 3 1. Βασικά Ευρήματα 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία, Δείγμα & Ερωτηματολόγιο - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2014

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2014 Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2014 Ελλάδα Πρόλογος Για 4η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε φέτος η ετήσια έρευνα της Randstad Hellas σχετικά με τα προγράμματα Outplacement, διερευνώντας απόψεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2013

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2013 Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement για το έτος 2013 Ελλάδα 2013 Πρόλογος 3 1. Βασικά Ευρήματα 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία, Δείγμα & Ερωτηματολόγιο - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος - Δημογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση 72% 71% 69% 68% Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 26.1.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 29.3.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210 6770523 asykalou@randstad.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα

Αποτελέσματα Έρευνας για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Αποτελέσματα Έρευνας για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Ιούνιος 2017 Ταυτότητα της Έρευνας Η παρούσα έρευνα διεξήχθη το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2017. Δείγμα: 180 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

adecco.gr Δελτίο Τύπου

adecco.gr Δελτίο Τύπου Δελτίο Τύπου ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΠΩΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΨΗΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ «ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας. 13 Φεβρουαρίου 2014

Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας. 13 Φεβρουαρίου 2014 Αναδιοργάνωση: Η επόμενη ημέρα για τους εργαζόμενους Αποτελέσματα Έρευνας 13 Φεβρουαρίου 2014 Γενικά Στοιχεία της Έρευνας Σκοπός Αποτύπωση ενεργειών διαχείρισης εργαζομένων στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Πελατών από την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Επιχειρήσεων

Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Πελατών από την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Επιχειρήσεων Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Πελατών από την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Επιχειρήσεων Φεβρουάριος 2013 Ερώτηση 1 η : Η εταιρία σας έχει ενταχθεί στο παρελθόν σε Επιδοτούμενο Κοινοτικό Πρόγραμμα σε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΕΟ - ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΛΗ Επενδύοντας στη Γνώση... Εξασφαλίζετε το Μέλλον Η αποτελεσματική Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα. Λίλιαν Σουμέλη

Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα. Λίλιαν Σουμέλη Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα Λίλιαν Σουμέλη Μsc Ψυχολόγος & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Εξωτερική Συνεργάτης της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 16o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 16o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 16o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Στο Newsletter αυτό σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα Ονοματεπώνυμο: Μαρία Γεωργοπούλου Σειρά: 10 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ζωή Βεντούρα Δεκέμβριος 2013 Ο θεσμός των Δ.Σ. στην ελληνική κοινωνία Έρευνα από Πανηγυράκη & Βεντούρα (1999): το 47% έχει Τμήμα Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας PEOPLE SERVICES Your Opinion Justjobs Survey Ιανουάριος 2005 http://www.justjobs.gr/e-recruit_results_frame.html Αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τον εντοπισμό των εξελίξεων στο χώρο του e-recruiting. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ «Γνωριμία με το Γραφείο Διασύνδεσης» Μπούρα Έφη Ψυχολόγος Στέλεχος του Γρ. Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας. Το γραφείο Διασύνδεσης Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Λαμίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης στα δεδομένα Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 20-21 Νοεμβρίου 2008 Η έμφαση στη διαχείριση του χρόνου (time management) στον επιχειρησιακό χώρο υπήρξε για πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 2 0 1 4 Ιούνιος 2014 2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 1 Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. υποστηρικτικα δικτυα και τεχνικες δικτυωσης Υποθέμα 2.1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. υποστηρικτικα δικτυα και τεχνικες δικτυωσης Υποθέμα 2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ υποστηρικτικα δικτυα και τεχνικες δικτυωσης Υποθέμα 2.1 Πρακτική άσκηση και έλεγχος Ανάπτυξη και έλεγχος της επαγγελματικής πορείας Συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 2 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 2 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 2 ος Κύκλος Ιούλιος 7 7 ALBA Graduate Business School Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του έργου ανήκει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας του ALBA Graduate Business

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς page...2 Ποια είναι η Global Link? Γιατί ONLINE έρευνα αγοράς? Αποτελέσματα έρευνας Global Sustain Stakeholders Engagement page...3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το υποέργο: «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης» Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα