ΕΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΩΣ ΕΤΟΣ «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΩΣ ΕΤΟΣ «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ»"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΩΣ ΕΤΟΣ «ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ» 1. Εισαγωγή Το τέλος του 2007 βρήκε την ελληνική ευρυζωνική αγορά σε μία ιδιαίτερα δυναμική τροχιά, με ρυθμούς αύξησης που ξεπερνούσαν το 100%, κατατάσσοντας τη χώρα ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ευρυζωνική αγορά στον κόσμο. Η ραγδαία ωστόσο αυτή ανάπτυξη έδειξε να καταλαμβάνει σε κάποιο βαθμό εξ απήνης τους παρόχους, τόσο τους εναλλακτικούς όσο και τον ΟΤΕ, που βρέθηκαν ανέτοιμοι να εξυπηρετήσουν μία συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Η εξυπηρέτηση, η τεχνική υποστήριξη και γενικότερα η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών χαρακτηρίζονταν ως εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου, με αποτέλεσμα να προκαλούν μεγάλα παράπονα στους καταναλωτές και να γίνονται η αιτία για έναν υψηλό αριθμό καταγγελιών, με πολλαπλούς αποδέκτες (ΕΕΤΤ, Συνήγορος του Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης, Καταναλωτικές Οργανώσεις) Η ΕΕΤΤ αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και επιθυμώντας, αφενός να προλάβει την επιδείνωση της κατάστασης, η οποία αποτελούσε δυσφήμιση για τον τηλεπικοινωνιακό τομέα εν γένει, και αφετέρου να διασφαλίσει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, ανέλαβε μία σειρά σχετικών πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Επιθυμώντας δε να τονίσει το επείγον του ζητήματος και την ανάγκη μίας γενικότερης δέσμευσης προς όφελος του καταναλωτή, χαρακτήρισε το 2008 ως «Έτος Ποιοτικής Ευρυζωνικότητας». Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε σε μία σειρά δράσεων, οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2008 είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Είχαν δε εντυπωσιακές επιπτώσεις στο βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών, όπως αυτό προκύπτει από την εξέλιξη των καταγγελιών που λαμβάνει η ΕΕΤΤ. Σε μία προσπάθεια να αποτυπωθεί το έργο της ΕΕΤΤ, υπό το πρίσμα του Έτους Ποιοτικής Ευρυζωνικότητας, στην παρούσα έκθεση καταγράφουμε: Τις δράσεις που υλοποιήθηκαν το 2008 με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τα θετικά αποτελέσματα των συγκεκριμένων δράσεων, όπως αυτά αναδεικνύονται μέσα από την ανάλυση των καταγγελιών που υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ και σχετική ερευνά που διεξήχθη. Τα επόμενα βήματα και τους στόχους, δεδομένου ότι ο στόχος της διασφάλισης του επιθυμητού για τους καταναλωτές επιπέδου ποιότητας δεν εξαντλείται μέσα σε ένα έτος. Σελίδα 1 από 11

2 2. Δράσεις εντός του 2008 για «Ποιοτική Ευρυζωνικότητα» Α. Δείκτες ποιότητας Το Μάιο 2008 η ΕΕΤΤ, μετά από διαβούλευση με την αγορά, προέβη στην έκδοση Κανονισμού για τη μέτρηση και δημοσιοποίηση Δεικτών Ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο Κανονισμός προβλέπει τη δημοσιοποίηση 35 δεικτών που καλύπτουν, τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1. Σταθερή τηλεφωνία ( πχ. χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση, συχνότητα αναφορών βλάβης ανά σύνδεση, χρόνος αποκατάστασης βλαβών κλπ) 2. Κινητή τηλεφωνία ( πχ. διαθεσιμότητα δικτύου, ποιότητα φωνής κλπ) 3. Ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες VoIP ( Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, χωρητικότητα διασύνδεσης, συχνότητα βλαβών ανά σύνδεση, χρόνος αποκατάστασης βλαβών, κλπ) 4. Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών (πχ διαθεσιμότητα υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών χρηστών, χρέωση υπηρεσιών εξυπηρέτησης τελικών χρηστών, μέσος χρόνος απόκρισης γραμμών υπηρεσιών εξυπηρέτησης τελικών χρηστών, ορθότητα λογαριασμού, κλπ) 5. Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου: (χρόνος απόκρισης υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου). Ο Κανονισμός: (α) καθορίζει τις διαδικασίες μέτρησης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα και συστάσεις, (β) περιγράφει τη διαδικασία και το χρόνο δημοσίευσης των δεικτών στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, και (γ) προβλέπει τον έλεγχο της ορθότητας των δημοσιοποιούμενων δεικτών από την ΕΕΤΤ. Με τον καθορισμό των δεικτών ποιότητας διαμορφώνεται ένα σαφές πλαίσιο υποχρεώσεων των παρόχων, το οποίο εγγυάται αντικειμενική, διαφανή και αμερόληπτη ενημέρωση του πολίτηκαταναλωτή καθώς επίσης και άμεση, εύκολη και γρήγορη πρόσβαση των καταναλωτών στις πληροφορίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι καταναλωτές θα είναι σε θέση, πριν επιλέξουν την τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία που επιθυμούν, να διενεργούν βασική έρευνα αγοράς, συγκρίνοντας τους σαφώς ορισμένους δείκτες ποιότητας ομοειδών υπηρεσιών, και να προβαίνουν στις καλύτερες γι αυτούς επιλογές. Ήδη 10 δείκτες είναι διαθέσιμοι στους δικτυακούς τόπους της ΕΕΤΤ και των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ενώ άλλοι 7 θα είναι διαθέσιμοι μέσα στο Μάρτιο Το σύνολο των δεικτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2009 (με εξαίρεση 7 δείκτες που αφορούν σε υπηρεσίες βίντεο-τηλεφωνίας και σε υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας). Β. Κώδικας δεοντολογίας Τον Ιούλιο 2008, η ΕΕΤΤ, μετά από διαβούλευση με την αγορά, εξέδωσε Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους καταναλωτές, ο οποίος θέτει υποχρεώσεις και συστάσεις στους παρόχους με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων που είχαν εντοπισθεί στο πλαίσιο των ελεγκτικών ενεργειών της ΕΕΤΤ και της επεξεργασίας καταγγελιών καταναλωτών. Ο εν λόγω Κώδικας, θέτει γενικές αρχές, διευκρινίζει διαδικασίες και προσδιορίζει με σαφήνεια τη συμπεριφορά και τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών απέναντι στους καταναλωτές. Σελίδα 2 από 11

3 Περαιτέρω, ρυθμίζει ζητήματα που σχετίζονται με τις προσυμβατικές και συμβατικές σχέσεις του καταναλωτή με τον πάροχο, δίνοντας έμφαση στην λεπτομερή και σαφή ενημέρωση του καταναλωτή. Η ΕΕΤΤ έχει ξεκινήσει ενέργειες εποπτείας της εφαρμογής του Κώδικα και είναι σε στενή συνεργασία με τους παρόχους για την ορθή εφαρμογή του, προάγοντας παράλληλα την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των παρόχων σε ζητήματα που είναι προς όφελος του καταναλωτή (πχ υλοποίηση συστήματος ενημέρωσης των καταναλωτών στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο). Γ. Ακεραιότητα και διαθεσιμότητα δικτύων Το 2008 η ΕΕΤΤ εκπόνησε σχέδιο Εισήγησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα προσδιορίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσιμότητας δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις. Το σχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε την 19η Ιανουαρίου Το σχέδιο Εισήγησης περιλαμβάνει τις ελάχιστες υποχρεώσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι πάροχοι έτσι ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία των δημόσιων σταθερών τηλεφωνικών υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε περίπτωση καταστρεπτικής βλάβης ή ανωτέρας βίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις: Διενέργεια αξιολόγησης διακινδύνευσης (risk assessment), Κατάρτιση σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plan), Κατάρτιση σχεδίου εκτάκτων συνθηκών, Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου μέσω μέτρων εφεδρείας εξοπλισμού και τροφοδοσίας ισχύος, φυσικής ασφάλειας, συντήρησης και αποκατάστασης της λειτουργίας του δικτύου, Διασφάλιση της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας η οποία είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών, Διασφάλιση της αδιάκοπης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, το σχέδιο Εισήγησης περιλαμβάνει θέματα έγκαιρης και αποτελεσματικής ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με γεγονότα τα οποία απειλούν ή επηρεάζουν την λειτουργία του δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών. Δ. Τροποποίηση του RUO Υπό το πρίσμα της διασφάλισης της ποιότητας στις παρεχόμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, η EETT τροποποίησε με Απόφασή της την Προσφορά Αναφοράς για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (γνωστή ως RUO) εισάγοντας διαδικασίες που διευκολύνουν την ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων των καταναλωτών για ευρυζωνικές συνδέσεις καθώς και την ταχύτερη αποκατάσταση των βλαβών (π.χ. εισαγωγή φανταστικού αριθμού, εμπλουτισμός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων και βλαβών κλπ.). Σελίδα 3 από 11

4 Ε. Τομέας Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (ΤΕΚΤΥ) Η ΕΕΤΤ σύστησε τον Ιανουάριο του 2008, Ειδική Ομάδα Αξιολόγησης των καταγγελιών που λαμβάνει από τους καταναλωτές ηλεκτρονικών υπηρεσιών με σκοπό τον εντοπισμό θεμάτων που απαιτούν την κινητοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού της ΕΕΤΤ ως προς τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες. Ο Τομέας Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ (ΤΕΚΤΥ) έχει αναλάβει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Τηλεφωνική εξυπηρέτηση και ενημέρωση καταναλωτών. β) Διαχείριση και αξιολόγηση έγγραφων καταγγελιών. γ) Αυθημερόν προώθηση προς τον καταγγελλόμενο παρόχο της καταγγελίας που παρέλαβε η ΕΕΤΤ. δ) Συντονισμό και επικοινωνία με συναρμόδιες Αρχές για την εξυπηρέτηση του καταναλωτή σε Ελλάδα και Ευρώπη. ε) Συμμετοχή σε ρυθμιστικά κείμενα για τη βελτίωση των Κανονισμών και Αποφάσεων της ΕΕΤΤ. στ) Συμμετοχή σε συναντήσεις με τους αντίστοιχους Ευρωπαίους Ρυθμιστές για τη εισαγωγή των απαραίτητων Κανονισμών και πρακτικών στην Ελληνική αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. ζ) Καθημερινή παρακολούθηση και καταγραφή των κακών πρακτικών των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών καθώς και των παραβάσεων της Νομοθεσίας και των Κανονισμών, για τη λήψη Μέτρων και Αποφάσεων, η) παραγωγή μηνιαίων αναφορών και στατιστικών με την εξέλιξη και τα προβλήματα της αγοράς. Αναφορικά με τη διαχείριση των έγγραφων καταγγελιών, επισημαίνεται ότι η ΕΕΤΤ τις αξιοποιεί για να: Εντοπίζει θέματα που απαιτούν τη ρυθμιστική της παρέμβαση για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς και προβαίνει σε Διαβουλεύσεις και σύνταξη ή τροποποίηση Κανονιστικών διατάξεων. Προβαίνει σε εποπτικούς ελέγχους των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών για τη διαπίστωση ενδεχομένων παραβιάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας. Προβαίνει σε κλήσεις σε ακροάσεις των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων και επιβάλλει πρόστιμα ή συστάσεις. Σχεδιάζει ενημερωτικές δράσεις για τους καταναλωτές πάνω σε ζητήματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους. ΣΤ. Βελτίωση του δικτυακού τόπου της ΕΕΤΤ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών Το Σεπτέμβριο 2008 η ΕΕΤΤ εγκαινίασε τον λειτουργικά, θεματικά και σχεδιαστικά ανανεωμένο δικτυακό τόπο της, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση επισκεπτών-καταναλωτών, ώστε να βρίσκουν ευκολότερα την πληροφορία που χρειάζονται. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ειδική ενότητα στην οποία συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους καταναλωτές: η διαδικασία υποβολής αιτημάτων /καταγγελιών προς την ΕΕΤΤ, τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι καταναλωτές για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, τα θέματα καταναλωτών για τα οποία είναι αρμόδια η ΕΕΤΤ, τα θέματα μη αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ κλπ. Οι νέες δυνατότητες και υπηρεσίες που προσφέρονται από το νέο site είναι οι ακόλουθες: Αυτόματη ενημέρωση μέσω RSS. Πολυμεσικές υπηρεσίες (video). Ευκολίες για Άτομα με Ειδικές Δεξιότητες. Σελίδα 4 από 11

5 Ζ. Εκστρατεία ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό Μέσα στο 2008, η ΕΕΤΤ διενήργησε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Σχεδιασμός Στρατηγικής Ενημέρωσης του Ευρέος Κοινού και Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης». Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2008 οπότε και υπεγράφη η σύμβαση με τον Ανάδοχο. Οι πρώτες δράσεις της εκστρατείας βρίσκονται ήδη σε στάδιο υλοποίησης. Μέσα από την υλοποίηση της συγκεκριμένης εκστρατείας ενημέρωσης η ΕΕΤΤ έχει ως στόχο να ενημερώσει το Ευρύ Κοινό για καίρια ζητήματα που αφορούν στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του στις εν λόγω αγορές καθώς και για τις δυνατότητες που του προσφέρονται. Η. Έκδοση Οδηγού Καταναλωτών Στο πλαίσιο της εκδοτικής της δραστηριότητας και εξαιτίας της έντονης ανάγκης των καταναλωτών για ενημέρωση όσον αφορά στις νέες δυνατότητες που τους προσφέρονται, η ΕΕΤΤ δημοσίευσε τον Οδηγό του Ενημερωμένου Καταναλωτή για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος δίνει απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα καταναλωτών, περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις των εταιρειών και επιπλέον, καθοδηγεί τους καταναλωτές όσον αφορά τον τρόπο υποβολής καταγγελιών. Σελίδα 5 από 11

6 3. Αποτελέσματα Οι δράσεις της ΕΕΤΤ είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην ουσιαστική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την εξέλιξη των καταγγελιών που λαμβάνει και επεξεργάζεται ο Τομέας Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών (ΤΕΚΤΥ) της ΕΕΤΤ. Σε μια αγορά με 14 εκατομμύρια ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, 5,3 εκατομμύρια λειτουργούσες γραμμές σταθερής τηλεφωνίας, 1,5 εκατομμύριο διαρκώς αυξανόμενες ευρυζωνικές συνδέσεις, συνδέσεις σε εναλλακτικούς παρόχους (ΑΠΤΒ), ο συνολικός αριθμός των ετήσιων καταγγελιών για το 2008 μειώθηκε κατά 22%, στις συνολικά από το 2007, όταν το ίδιο έτος οι γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο αυξήθηκαν κατά 136% (από σε ) και οι ευρυζωνικές συνδέσεις κατά 48% (από συνδέσεις το 2007 σε εκ. συνδέσεις το 2008). Πιο συγκεκριμένα, η συνολική εικόνα για όλη την τηλεπικοινωνιακή αγορά με βάση τις καταγεγραμμένες καταγγελίες της ΕΕΤΤ, που προέρχονται από καταναλωτές, τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, τον Συνήγορο του Καταναλωτή, τις Καταναλωτικές Οργανώσεις και άλλους φορείς, αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα 1, το οποίο καταδεικνύει ότι οι καταγγελίες για το 2008 βαίνουν μειούμενες και σταθεροποιούνται σε μέσο αριθμό νέων καταγγελιών το μήνα. Διάγραμμα 1. Μηνιαία εξέλιξη συνολικού αριθμού καταγγελιών περιόδου Έγγραφες καταγγελίες Ιαν 2007 Φεβ 2007 Μαρ 2007 Απρ 2007 Μαϊ 2007 Ιουν 2007 Ιουλ 2007 Αυγ 2007 Σεπ 2007 Οκτ 2007 Νοε 2007 Δεκ 2007 Ιαν 2008 Φεβ 2008 Μαρ 2008 Απρ 2008 Μαϊ 2008 Ιουν 2008 Ιουλ 2008 Αυγ 2008 Σεπ 2008 Οκτ 2008 Νοε 2008 Δεκ 2008 Πηγή: ΕΕΤΤ Σελίδα 6 από 11

7 Το 2008, το 53% των καταγγελιών αφορούν σε θέματα Τοπικού Βρόχου πλήρους πρόσβασης, το 9% σε θέματα Τοπικού Βρόχου μεριζόμενης πρόσβασης και το 28% σε λοιπά θέματα σταθερής τηλεφωνίας (διάγραμμα 2). Ειδικά οι καταγγελίες για θέματα Τοπικού Βρόχου (πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης) αναλύονται περαιτέρω στο διάγραμμα 3. Διάγραμμα 2. Κατανομή καταγγελιών για θέματα τηλεπικοινωνιών ανά κατηγορία (2008) Κατανομή καταγγελιών για θέματα τηλεπικοινωνιών ανά κατηγορία (2008) Πλήρης βρόχος 4% 2% 2% 1% 1% Μεριζόμενος βρόχος Σταθερή τηλεφωνία 28% Κινητή τηλεφωνία Επαναληπτικές καταγγελίες Λοιπά θέματα 9% 53% Εκτός αρμοδιότητας ΕΕΤΤ Γενική ενημέρωση Πηγή: ΕΕΤΤ Διάγραμμα 3. Ανάλυση καταγγελιών για θέματα Τοπικού Βρόχου (2008) Ανάλυση καταγγελιών για θέματα Τοπικού Βρόχου (2008) Βλάβες Ακύρωση 16% 4% 4% 2% 2% 27% Αυθαίρετη ενεργοποίηση Δέσμευση από προηγούμενο πάροχο Αμφισβήτηση χρεώσεων Καθυστέρηση ενεργοποίησης Κακή εξυπηρέτηση πελατών 18% 19% Χαμηλές ταχύτητες 3% 5% Καθυστέρηση μεταφοράς σύνδεσης Διάφορα Πηγή: ΕΕΤΤ Ειδικότερα για την αγορά της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), ο αριθμός των καταγγελιών την τελευταία διετία ακόλουθη την καμπύλη του διαγράμματος 4, καταδεικνύοντας ότι: Σελίδα 7 από 11

8 1. Η μεγάλη ζήτηση αποδέσμευσης του τοπικού βρόχου με παράλληλη αίτηση ευρυζωνικών συνδέσεων, συνοδεύτηκε και από μεγάλο αριθμό καταγγελιών για καθυστερήσεις ενεργοποίησης συνδέσεων, αυθαίρετες ενεργοποιήσεις, βλάβες και χρεώσεις, ενώ 2. στην πορεία του 2008, οι πάροχοι κατάφεραν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση, αλλά και να μειώσουν τον αριθμό των παραπόνων, εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους σε μεθόδους και επενδύσεις για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Διάγραμμα 4: Αριθμός μηνιαίων καταγγελιών σχετικά με συνδέσεις ΑΠΤΒ. Καταγγελίες για θέματα Τοπικού Βρόχου και γραμμές ΑΠΤΒ Καταγγελίες Γραμμές ΑΠΤΒ σε χιλιάδες 0 0 Ιαν 2007 Φεβ 2007 Μαρ 2007 Απρ 2007 Μαϊ 2007 Ιουν 2007 Ιουλ 2007 Αυγ 2007 Σεπ 2007 Οκτ 2007 Νοε 2007 Δεκ 2007 Ιαν 2008 Φεβ 2008 Μαρ 2008 Απρ 2008 Μαϊ 2008 Ιουν 2008 Ιουλ 2008 Αυγ 2008 Σεπ 2008 Οκτ 2008 Νοε 2008 Δεκ 2008 Πηγή: ΕΕΤΤ Καταγγελίες για θέματα ΑΠΤΒ Γραμμές ΑΠΤΒ Συμπερασματικά, υπογραμμίζεται ότι η εκρηκτική αύξηση των ευρυζωνικών γραμμών μέσω της απελευθέρωσης του τοπικού βρόχου συνοδεύτηκε από μείωση των καταγγελιών, όπως αυτές κατεγράφησαν από την ΕΕΤΤ. Αν συγκρίνουμε δε τις ενεργοποιημένες ευρυζωνικές συνδέσεις ως προς τις λαμβανόμενες καταγγελίες για αυτές, τότε το συμπέρασμα είναι πρόδηλο και επαληθεύει ότι αφενός η αγορά της Ευρυζωνικότητας και της Αποδέσμευσης του Τοπικού Βρόχου (Full LLU) βελτιώνεται μήνα με τον μήνα, αφετέρου όσο οι γραμμές ΑΠΤΒ αυξάνουν δυναμικά, οι καταγγελίες για ΑΠΤΒ, ως ποσοστό των ΑΠΤΒ γραμμών, φθίνουν δραματικά από 1.1% στις αρχές του 2007 σε 0,07% στο τέλος του 2008 (Διάγραμμα 5). Σελίδα 8 από 11

9 Διάγραμμα 5. Ποσοστό Καταγγελιών για την ΑΠΤΒ σε σχέση με το σύνολο των γραμμών ΑΠΤΒ. Καταγγελίες Τοπικού Βρόχου ως ποσοστό επί των γραμμών ΑΠΤΒ 1,20% 1,06% 1,00% 0,88% 0,80% 0,60% 0,40% 0,47% 0,40% 0,29% 0,20% 0,12% 0,11% 0,07% 0,00% Μαρ 2007 Ιουν 2007 Σεπ 2007 Δεκ 2007 Μαρ 2008 Ιουν 2008 Σεπ 2008 Δεκ 2008 Πηγή: ΕΕΤΤ Τέλος, μερικά από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν, ως απόρροια της εντατικοποίησης των δράσεων της ΕΕΤΤ αλλά και της προσπάθειας εκ μέρους των Παρόχων, είναι τα ακόλουθα: 1. Από την επεξεργασία των απαντήσεων των παρόχων, προκύπτει ότι το 80% των παραπόνων, επιλύεται προς όφελος του καταναλωτή. Σε σχετική διαπίστωση καταλήγει και το ΙΝΚΑ για το σύνολο των καταγγελιών που προωθεί στην ΕΕΤΤ και επιλύονται με την παρέμβασή της προς όφελος των καταναλωτών. 2. Ενώ οι ευρυζωνικές συνδέσεις αυξήθηκαν το 2008 κατά 48% και οι αδεσμοποίητοι τοπικοί βρόχοι κατά 136%, οι καταγγελίες που λαμβάνει η ΕΕΤΤ μειώθηκαν το 2008 σε σχέση με το 2007 κατά 22%. 3. Η πλειοψηφία των παρόχων έχουν εστιάσει τις δράσεις τους στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών τους, όπως προκύπτει από την εικόνα των μέχρι σήμερα διαθέσιμων δεικτών ποιότητας, των μειούμενων σε αριθμό καταγγελιών, και το υψηλό ποσοστό επίλυσης των παραπόνων/ καταγγελιών. Είναι έντονη η τάση συμμόρφωσης με τις ανάγκες της αγοράς και τις διατάξεις της ΕΕΤΤ (π.χ κώδικας δεοντολογίας), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί η παραβατική συμπεριφορά και οι κακές πρακτικές από ένα μικρό μέρος αυτών. Σημειώνεται ότι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ΕΕΤΤ το 2008 επέβαλε στους παρόχους πρόστιμα συνολικού ύψους ευρώ. 4. Η βελτίωση της εικόνας της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός από τις ευρυζωνικές συνδέσεις, αποτυπώνεται και στο μειούμενο αριθμό καταγγελιών για προεπιλογή και επιλογή φορέα, στον μειούμενο αριθμό των καταγγελιών για μεριζόμενο βρόχο όπως και στο αριθμό κλήσεων που δέχθηκε η ΕΕΤΤ το 2008 ( κλήσεις, έναντι κλήσεων το 2007). Σελίδα 9 από 11

10 5. Τέλος, η αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο τέλος του 2008 φαίνεται να ταλαιπωρείται ακόμη αν και σε μικρότερο ποσοστό- από προβλήματα όπως καθυστερήσεις ενεργοποίησης ευρυζωνικών συνδέσεων, αυξημένο αριθμό βλαβών, μεγάλη διακύμανση και μείωση των ρυθμών μετάδοσης δεδομένων καθώς και αμφισβητήσεις λογαριασμών. Σε αυτούς του τομείς η ΕΕΤΤ επεξεργάζεται μέτρα και προτάσεις παρέμβασης. Τη βελτίωση της εικόνας των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έρχονται να επιβεβαιώσουν και τα πορίσματα πανελλαδικής έρευνας που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ σε δείγμα ατόμων (ηλικίας 18-65), στο πλαίσιο σχεδιασμού της εκστρατείας ενημέρωσης προς το Ευρύ Κοινό. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές εμφανίζεται συνολικά ικανοποιητική. Τα 2/3 περίπου δηλώνουν ικανοποιημένα με την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν, ενώ πάνω από το 50% δηλώνει ότι δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Τα περισσότερα προβλήματα που καταγράφονται αφορούν στην ποιότητα σήματος, σε αμφισβητούμενες οικονομικές χρεώσεις και σε καθυστερήσεις ενεργοποίησης υπηρεσιών, τα οποία όμως εντοπίζονται σε χαμηλά ποσοστά. Σελίδα 10 από 11

11 4. Επόμενα βήματα Η ΕΕΤΤ, αντιλαμβανόμενη ότι η διασφάλιση των ωφελειών προς τον καταναλωτή δεν εξαντλείται σε ένα έτος, έχει θέσει αυτή ως έναν από τους κεντρικούς άξονες της ρυθμιστικής στρατηγικής για την περίοδο Στο πλαίσιο αυτό ο προγραμματισμός του 2009 περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων με επίκεντρο τον καταναλωτή: Ανάπτυξη εφαρμογής GIS για την εκτίμηση της ποιότητας σύνδεσης Πρόκειται για εφαρμογή γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS), χάρη στην οποία ο καταναλωτής θα μπορεί να αξιολογεί την ποιότητα της σύνδεσης τύπου DSL που θα πρέπει να αναμένει, βάσει της απόστασης από το Αστικό Κέντρο του ΟΤΕ στο οποίο συνδέεται. Ανάπτυξη υπηρεσίας για τη μέτρηση της πραγματικής ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο Η υπηρεσία αυτή θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και θα επιτρέπει στους καταναλωτές να μετρούν την πραγματική ταχύτητα πρόσβασης μέχρι το Αστικό Κέντρο του ΟΤΕ, στο οποίο συνδέονται. Η υπηρεσία αυτή βασίζεται σε μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Max Plank της Γερμανίας. Σύστημα ενημέρωσης καταναλωτή με βάση τον κώδικα δεοντολογίας Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας οι πάροχοι υποχρεούνται να αποτυπώνουν στα διαδικτυακό τους τόπο την κατάσταση της αίτησης σύνδεσης ή της αποκατάστασης της βλάβης τους. Δείκτες ποιότητας Κατά το 2009 αναμένεται η δημοσίευση της πλειοψηφίας των δεικτών ποιότητας (ήδη έχουν δημοσιευτεί οι πρώτοι 10) στους δικτυακούς τόπους των παρόχων αλλά και της ΕΕΤΤ. Με την ολοκλήρωση της δημοσίευσης αυτής, ο καταναλωτής θα διαθέτει στα χέρια του ένα ισχυρό εργαλείο για να επιλέξει τον πάροχο και την υπηρεσία που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τις προσδοκίες του. Εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού Το 2009 και 2010 θα υλοποιηθεί η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ανάθεση της οποίας έγινε το 2008, κατόπιν διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού. Εντατικοποίηση ελέγχων Κατά το 2009 θα εντατικοποιηθούν περαιτέρω οι εποπτικοί έλεγχοι της ΕΕΤΤ, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι κανένας πάροχος δεν παραβιάζει την τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία σε βάρος της αγοράς και των καταναλωτών και ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών βελτιώνεται διαρκώς. Συνεχής αναβάθμιση των συστημάτων εξυπηρέτησης και ενημέρωσης καταναλωτών Κατά το 2009 προγραμματίζεται η περαιτέρω αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων εξυπηρέτησης και ενημέρωσης καταναλωτών, με την προσθήκη φωνητικής πύλης στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτή Σελίδα 11 από 11

Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT

Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT Η ΕΕΤΤ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος EETT Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή Η ΕΕΤΤ προωθεί την ευρυζωνικότητα και τον ανταγωνισμό στην ευρυζωνική αγορά Η ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Νικόλαος Κουλούρης Αντιπρόεδρος Τηλεπικοινωνιών ΕΕΤΤ Αθήνα 11-12-07 (Ημερίδα Καταναλωτών) Προτάσεις ΕΕΤΤ 1. Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων 2. Δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεπέρασαν τις οι Χρήστες Υπηρεσιών Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου (ΑΠΤΒ)

Ξεπέρασαν τις οι Χρήστες Υπηρεσιών Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου (ΑΠΤΒ) 12 Ιουλίου 2007 Ξεπέρασαν τις 100.000 οι Χρήστες Υπηρεσιών Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου (ΑΠΤΒ) Ξεπέρασαν τις 100.000 οι Τοπικοί Βρόχοι που διέθεσαν οι πάροχοι στους καταναλωτές για την παροχή τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 6 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 1 5. Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία πορεία ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας

Ταχεία πορεία ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας 4 Φεβρουαρίου 2008 Ταχεία πορεία ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας - 300.000 τοπικοί βρόχοι σε εναλλακτικούς παρόχους - 1.000.000 ευρυζωνικές συνδέσεις - πάνω από 9% διείσδυση ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑΠΤΒ; 1.1 Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάρτιος 25 1 Αδειοδότηση Το πλαίσιο αδειοδότησης που εισήχθηκε από την ΕΕΤΤ το 21, έχει οδηγήσει στην εισαγωγή νέων παρόχων στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών, όπως αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Προστασία Καταναλωτών

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Προστασία Καταναλωτών Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Προστασία Καταναλωτών Τα δεδομένα Ο ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας Έχει υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας Υποστήριξη σε υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 5 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές ΜΑΪΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 8 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...

Διαβάστε περισσότερα

Έτος Ευρυζωνικής Σύγκλισης Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ»

Έτος Ευρυζωνικής Σύγκλισης Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ» «2009: Έτος Ευρυζωνικής Σύγκλισης Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ» Απολογισμός 2008 & Προγραμματισμός 2009 Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α A Εξάµηνο 2016 NOEMΒΡΙΟΣ 2016 Συντάκτης: Περσεφόνη Αποστολέλλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A Εξάμηνο 2017

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A Εξάμηνο 2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A Εξάμηνο 2017 Νοέμβριος 2017 Συντάκτης: Περσεφόνη Αποστολέλλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων Θέματα Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β. Συνεγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Dt.733.13-12-2012 ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγµατοποίησε σήµερα, στα γραφεία της, συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Συνέντευξη τύπου του Δρ. Λεωνίδα Κανέλλου Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ: Συνέντευξη Τύπου Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

ΕΕΤΤ: Συνέντευξη Τύπου Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ: Έργο, LLU, νέα εποχή Συνέντευξη Τύπου Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων www.eett.gr 9 Μαΐου 2007 ΕΕΤΤ 1. Σκοπός της συνέντευξης τύπου 2. Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Συντάκτης: Περσεφόνη Αποστολέλλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014

Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων επί της από 17/2/2014 διεξαχθείσας Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, αναφορικά µε το Σχέδιο Εισήγησης σχετικά µε τις Ελάχιστες Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ «Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18 o Συνέδριο InfoCom World 2016 2 Νοεμβρίου 2016 Agenda Ο ρόλος της ΕΕΤΤ Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών Στόχοι και προοπτικές 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 IOYNIΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 Μαρούσι, 22-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2010

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σε σύγκριση με τη λοιπή Ευρώπη...5 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο πρόσβασης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

3,1% 9,3% 1,9% 1,9% 20,5% 5,0% 10,0% 5,1% 4,0% 39,2%

3,1% 9,3% 1,9% 1,9% 20,5% 5,0% 10,0% 5,1% 4,0% 39,2% ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2008 01/07/2008 Συνολικών Καταγγελιών/ Αναφορών Καταγγελίες ανά Περίοδο Έγγραφων Καταγγελιών Τηλεφωνικών Καταγγελιών Συνολικός Καταγγελιών Μέχρι τις 18/11/2007

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Η ΕΕΤΤ αξιοποιεί την τεχνολογία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) Στην πορεία της τεχνολογικής ανάπτυξης της Χώρας οι υποδομές των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκτούν ιδιαίτερα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2009

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 21 Δ2. ΤΥΠΟΙ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 27 Δ3. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΕΚΟ 53 Δ4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, κ. Νίκου Κουλούρη, στο Κathimerini.gr

Συνέντευξη του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, κ. Νίκου Κουλούρη, στο Κathimerini.gr Συνέντευξη του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, κ. Νίκου Κουλούρη, στο Κathimerini.gr 6-3-2008 Πώς είναι κατανεμημένο το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην Ελλάδα; Ο ΟΤΕ έχει τον κορμό του δικτύου τηλεπικοινωνιών -του

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη»

«Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη» «Ο ρόλος της Vodafone στην συνολική κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του πολίτη» Ημερίδα ΕΕΤΤ Δεκέμβριος 07 Γιώργος Στεφανόπουλος Διευθυντής Στρατηγικής Vodafone Greece ΟΣτόχοςμας: Στόχος μας: Να προσανατολίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Αθήνα 11-12-07 (Ημερίδα Καταναλωτών) Προτάσεις ΕΕΤΤ 1. Οριοθέτηση αρμοδιοτήτων 2. Δείκτες Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Α) Το Όραμα της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες μέχρι το 2011 Η δημιουργία μιας πλήρως απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων 2008

Έκθεση Πεπραγμένων 2008 Έκθεση Πεπραγμένων 2008 Μαρούσι, 2009 Διοίκηση - Σύνθεση της ΕΕΤΤ Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων παρουσιάζει τις δράσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά σήμερα. 1.1 Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ)

1. Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά σήμερα. 1.1 Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ) «Η Ελλάδα ως Διεθνής Διαμετακομιστικός Κόμβος Ταχυδρομικών Αντικειμένων» Ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ, στην Ημερίδα «Οι Εξελίξεις στην Ταχυδρομική Αγορά: Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

VPRC ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009

VPRC ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2007-2008 2008 Η ΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ποια τµήµατα της επιχείρησής σας κυρίως επιλαµβάνονται των θεµάτων καταναλωτή; επιχειρήσεων, πολλαπλές απαντήσεις,,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη. στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου με θέμα:

Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη. στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου με θέμα: Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου με θέμα: «Απολογισμός του έργου της ΕΕΤΤ για την περίοδο 2005-2009» 15 Ιουλίου 2009 Συμπληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ME TA ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ME TA ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ME TA ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας ξεκίνησε με δειλά βήματα πριν χρόνια. Η Πολιτεία, αξιοποιώντας και χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ,

Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας ξεκίνησε με δειλά βήματα πριν χρόνια. Η Πολιτεία, αξιοποιώντας και χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ, 1 Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας ξεκίνησε με δειλά βήματα πριν 11-12 χρόνια. Η Πολιτεία, αξιοποιώντας και χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ, σχεδίασε και υλοποίησε πολλά έργα μικρού και μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ομιλία Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Μάρκου, στην ημερίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ηαγορά της ευρυζωνικότητας Επενδυτικές προκλήσεις. Μάιος 2006 Του Ανδρέα Αναστασόπουλου, Προέδρου του ΣΑΤΠΕ

Ηαγορά της ευρυζωνικότητας Επενδυτικές προκλήσεις. Μάιος 2006 Του Ανδρέα Αναστασόπουλου, Προέδρου του ΣΑΤΠΕ Ηαγορά της ευρυζωνικότητας Επενδυτικές προκλήσεις Μάιος 2006 Του Ανδρέα Αναστασόπουλου, Προέδρου του ΣΑΤΠΕ ΟΣΑΤΠΕ Ιδρύθηκε το 2003 ως µη κερδοσκοπικό σωµατείο Αντιπροσωπεύει µεγάλο τµήµα της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Συντάκτης: Περσεφόνη Αποστολέλλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ: 2005-2009. Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ. Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009

ΕΕΤΤ: 2005-2009. Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ. Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009 ΕΕΤΤ: 2005-2009 Συνέντευξη τύπου του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι 15 Ιουλίου 2009 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Εισαγωγή & Όραµα 2005-2009: Θεµελίωση της Ευρυζωνικότητας Άνοιγµα Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ «Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18 o Συνέδριο InfoCom World 2016 2 Νοεμβρίου 2016 Agenda Ο ρόλος της ΕΕΤΤ Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών Προοπτικές & Στόχοι 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Μαρούσι, Φεβρουάριος 2014

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Μαρούσι, Φεβρουάριος 2014 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υπηρεσία Fibair Broadband δημιουργήθηκε από την Citiwave Systems Ε.Π.Ε. με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων διασύνδεσης στο διαδίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη»

Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη» Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη» (Αθήνα 26-2-2008) Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Γενικοί Γραμματείς, Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-03-2009 ΑΠ.: 515/077 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιλογή Αναδόχου για την διεξαγωγή έρευνας καταναλωτών, σχετική με θέματα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιλογή Αναδόχου για την διεξαγωγή έρευνας καταναλωτών, σχετική με θέματα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 18.12.2014 ΑΠ.: 743/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επιλογή Αναδόχου για την διεξαγωγή έρευνας καταναλωτών, σχετική με θέματα υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011)

Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) Ρυθμιστική Στρατηγική της ΕΕΤΤ για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (2008-2011) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕΤΤ Δύο χρόνια μετά τη ψήφιση του νέου νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Απριλίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Αφενός, η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ρ. Κων/νος Μ. ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ Προϊστάµενος ιεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών Ενηµέρωση Καταχωρητών: «Ο νέος Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις της ρυθμιστικής αρχής

Οι απόψεις της ρυθμιστικής αρχής +78 05 08 ne.o Ο ρόλος της ΕΕΤΤ Ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης αναφέρεται στις νέες προκλήσεις που συνεπάγεται η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα και τοποθετείται σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ 2016 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνολικά οι δραστηριότητες της ΑΔΑΕ για το έτος 2016, με βάση Σ τις αρμοδιότητές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 10.09.2012 Α. Π.: 664/55 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Επιτροπής για την έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, σχετικά με την εποπτεία και τον έλεγχο της ταχυδρομικής αγοράς, βάσει του ν. 4053/2012 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-07-2017 ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ ιαπίστωση της Συµµόρφωσης του προϊόντος VPU light του ΟΤΕ µε το χονδρικό προϊόν VLU όπως αυτό προδιαγράφεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/002/27-4-2017 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην

Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Όλοι εμείς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε μέσα ή κοντά στην 3 ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ για την Ευρυζωνικότητα Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008 2 η Ενότητα: Ο ρόλος των εναλλακτικών παρόχων Ομιλία Βασίλη Βλαχογιάννη, Διευθυντή Πωλήσεων Tellas Κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 Ιούλιος 2006 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0309 (COD) 10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: TECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Παρουσίαση Συνέντευξη Τύπου 18 Μαρτίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Παρουσίαση Συνέντευξη Τύπου 18 Μαρτίου 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Παρουσίαση Συνέντευξη Τύπου 18 Μαρτίου 2014 Το παρόν είναι μία περίληψη του σχεδίου δράσης για το έτος 2014, το οποίο αναπτύχθηκε κατόπιν συνεργασίας όλων των διευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατά την έναρξη της «Εβδομάδας Ευρυζωνικότητας» στο Σύνταγμα, Μαΐου 2007

Ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατά την έναρξη της «Εβδομάδας Ευρυζωνικότητας» στο Σύνταγμα, Μαΐου 2007 Ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατά την έναρξη της «Εβδομάδας Ευρυζωνικότητας» στο Σύνταγμα, 17-23 Μαΐου 2007 Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και Κύριοι, Σας καλωσορίζω στα σημερινά εγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση για την: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12-2005 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE Διαθεσιμότητα υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών χρηστών (H01) Υπηρεσία Τηλεφωνική Γραμμή Ωράριο Λειτουργίας Χρέωση υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών χρηστών Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση-δελτίο Τύπου με θέμα τη λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή»

Ανακοίνωση-δελτίο Τύπου με θέμα τη λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007 Ανακοίνωση-δελτίο Τύπου με θέμα τη λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα