ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Dt ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγµατοποίησε σήµερα, στα γραφεία της, συνέντευξη τύπου στην οποία παρουσίασε τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση του προγράµµατος «Νοµική Υποστήριξη Καταναλωτών σχετικά µε Τηλεπικοινωνίες και Ιδιωτική Ασφάλιση». Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε µε την χρηµατοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε προϋπολογισµό ευρώ και διάρκεια έξι µηνών και αφορούσε στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών που κατοικούν στην περιφέρεια Αττικής. Από τον Ιούλιο 2012 δεχθήκαµε και συνεχίζουµε να δεχόµαστε πλήθος καταγγελιών που αφορούν τους τοµείς των Τηλεπικοινωνιών και της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Το 6µηνο Ιούλιος 10 εκέµβριου 2012, η ΕΚΠΟΙΖΩ Αθήνας κατέγραψε 425 καταγγελίες µέσω του τηλεφωνικού κέντρου και των σχετικών ιστοσελίδων της. υστυχώς για µια ακόµα φορά επιβεβαιωνόµαστε για την έκταση και ένταση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές σε αυτούς τους τοµείς οι οποίοι παραµένουν προβληµατικοί. ιαχρονικά στην ΕΚΠΟΙΖΩ, από την καταγραφή των καταγγελιών της τελευταίας 3ετίας, οι τοµείς αυτοί κατέχουν την 2 η και 3 η θέση στον πίνακα παράπονων των καταναλωτών. Ειδικότερα: Από το σύνολο των καταγγελιών που δέχθηκε η ΕΚΠΟΙΖΩ Αθήνας το τελευταίο 6µηνο το 66% αφορά σε θέµατα ιδιωτικής ασφάλισης,ενώ το 34% σε προβλήµατα παροχή υπηρεσιών στις τηλεπικοινωνίες (πίν. 1). ΑΘΗΝΑ: ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 17, Τ.Κ ATHENS: 17 STOURNARI STR., Z. C Tel Fax ΘΕΣΣΑΛΟNΙΚΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7, Τ.Κ THESSALONIKI: 7, ARISTOTELOUS STR., Z.C Tel Fax ΠΑΤΡΑ:ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 51,Τ.Κ PATRAS: 51, FILOPIMENOS STR. Z.C Tel Fax

2 Ιδιωτική Ασφάλιση Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλισης, όπως αναφέρεται παραπάνω, συγκέντρωσε το 66% του συνόλου των καταγγελιών που διαχειρίστηκε η ΕΚΠΟΙΖΩ Αθήνας από τον Ιούλιο του 2012 έως σήµερα στα πλαίσια του προγράµµατος «Νοµική Υποστήριξη Καταναλωτών σχετικά µε Τηλεπικοινωνίες και Ιδιωτική Ασφάλιση», εντός του Νοµού Αττικής. Τα προβλήµατα που µας καταγγέλθηκαν αφορούν σε ποσοστά (πίν. 2): - 60% αυθαίρετες και ανεξέλεγκτες αυξήσεις των ασφάλιστρων στα συµβόλαιο Νοσοκοµειακής Περίθαλψης, - 12% άρνηση καταβολής αποζηµίωσης - 11% καταχρηστική και παράνοµη ακύρωση συµβολαίων - 7% εξαγορά/λήξη συµβολαίων ζωής - 6% ασφαλισµένοι σε εταιρείες που έκλεισαν (ΑΣΠΙΣ &Commercial Value) - 4% διάφορα Από την παραπάνω καταγραφή προκύπτει ότι παραµένει αµείωτο το ενδιαφέρον των ασφαλισµένων σχετικά µε τις αυθαίρετες και ανεξέλεγκτες αυξήσεις των ασφάλιστρων Νοσοκοµειακής Περίθαλψης. Στις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες στις οποίες ζουν σήµερα τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά, η υπερβολική αύξηση των ασφαλίστρων που δεν στηρίζεται σε συγκεκριµένα κριτήρια, αποτελεί εύλογα πληγή για κάθε ασφαλισµένο. Οι σχετικές καταγγελίες αφορούν το σύνολο σχεδόν των εταιριών ιδιωτικής ασφάλισης στον κλάδο της υγείας. Οι ασφαλισµένοι βλέπουν τα ασφάλιστρα να αυξάνονται σηµαντικά ετησίως συχνά σε διψήφια νούµερα και ιδιαίτερα σε ηλικίες που τόσο η εξαγορά των ασφαλιστηρίων συµβολαίων όσο και η µεταφορά τους σε οικονοµικότερο πρόγραµµα είναι ασύµφορη. Υψηλός φαίνεται να είναι και ο αριθµός των καταγγελιών για περιπτώσεις όπου η ασφαλιστική εταιρία αρνείται να αποζηµιώσει τον ασφαλισµένο παρά τα όσα προβλέπει το µεταξύ τους συµβόλαιο (12%), ενώ έχει κάνει την εµφάνισή της µια νέα αθέµιτη πρακτική των εταιριών να ακυρώνουν µε καταχρηστικό και συχνά παράνοµο τρόπο ευνοϊκά για τους ασφαλισµένους συµβόλαια (11%). Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το 6% των ασφαλισµένων συνεχίζει να ταλαιπωρείται από το «κλείσιµο» της Ασπίδας και της Commercial Value αγωνιώντας για την τύχη των συµβολαίων τους και των αποθεµατικών τους. Τέλος, έχουν καταγραφεί και άλλες αθέµιτες και καταχρηστικές πρακτικές σε ποσοστό 4%. 2

3 Τηλεπικοινωνίες Μικρότερος αλλά αξιοσηµείωτος είναι ο όγκος των καταγγελιών που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, αποτελώντας το 34% του συνόλου των καταγεγραµµένων παραπόνων στα πλαίσια του παραπάνω προγράµµατος. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν σε ποσοστά (πίν. 3): - 40% καταχρηστικές/υπέρογκες χρεώσεις - 28% πληµµελή παροχή υπηρεσιών - 22% ελλιπή προσυµβατική ενηµέρωση - 22% αδυναµία εξόφλησης λογαριασµών (Σηµείωση: Τα ως άνω ποσοστά υπερβαίνουν το 100, δεδοµένου ότι πολλές καταγγελίες αναφέρονται σε περισσότερες από µία κατηγορίες.) Ειδικότερα, στην κατηγορία των καταχρηστικών χρεώσεων (πίν. 4), την πρώτη θέση καταλαµβάνουν οι χρεώσεις για το mobile internet µε ποσοστό 40% επί του συνόλου των σχετικών µε τις χρεώσεις καταγγελιών. Το ζήτηµα αυτό, που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των συνδροµητών τα τελευταία δύο έτη, έχει προβληθεί ιδιαίτερα από την ΕΚΠΟΙΖΩ και θεωρούµε σηµαντικό το γεγονός ότι η ΕΕΤΤ προσφάτως επέβαλλε πρόστιµα εκατοµµυρίων σε όλες τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ιντερνέτ για το θέµα αυτό. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι συνεχίζεται το πρόβληµα µε τις χρεώσεις από υπηρεσίες πολυµεσικών µηνυµάτων (5ψήφια νούµερα), αν και πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει µειωθεί σηµαντικά ο αριθµός των σχετικών καταγγελιών, καταλαµβάνοντας πλέον το 15% των καταγγελιών για καταχρηστικές και αυθαίρετες χρεώσεις. Εκτός των παραπάνω έχουν καταγραφεί παράπονα για επιβολή χρεώσεων µε την µορφή τελών ενεργοποίησης, ποινών διακοπής συµβολαίου, υψηλών παγίων και χρεώσεων εκτός παγίου, για τις οποίες δεν είχαν ενηµερωθεί σωστά οι συνδροµητές. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι µετά την αµφισβήτηση των χρεώσεων από τον συνδροµητή, οι εταιρίες, στο 20% των περιπτώσεων, προχώρησαν σε φραγή της σύνδεσης εφόσον ο συνδροµητής αρνήθηκε να πληρώσει τον λογαριασµό πριν την επίλυση της διαφοράς. Περαιτέρω και αναφορικά µε την πληµµελή παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, προβλήµατα καταγράφονται στην ποιότητα των υπηρεσιών, στις ταχύτητες του ιντερνέτ, σε διακοπή της τηλεφωνικής σύνδεσης και σε καθυστερήσεις και προβλήµατα στη φορητότητα των αριθµών. 3

4 Αντίστοιχα, στο προσυµβατικό στάδιο παρουσιάζονται συχνά ελλείψεις στην ενηµέρωση των καταναλωτών από τους εκπροσώπους των παρόχων. Ιδιαίτερα κατά την προώθηση νέων συνδέσεων ή νέων πακέτων υπηρεσιών, έχει παρατηρηθεί ότι αποσιωπούνται σηµαντικά στοιχεία της σύµβασης, όπως η επιβολή τελών ενεργοποίησης, η διάρκεια του συµβολαίου, οι παρεχόµενες υπηρεσίες, οι ελάχιστες χρεώσεις και άλλοι όροι σχετικά µε την τιµολόγηση. Εποµένως, είναι ορατή η ανάγκη των καταναλωτών για υποστήριξη και βοήθεια στο στάδιο πριν την σύναψη της σύµβασης, προκειµένου να αποφύγουν τα ψιλά γράµµατα και άλλες αθέµιτες πρακτικές. Τέλος, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι µεγάλο ποσοστό καταναλωτών, πάνω από 1 στους 5 βάσει των καταγγελιών που επεξεργαστήκαµε, αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασµούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις συναντάµε την απροθυµία των εταιρειών να συναινέσουν στην τµηµατική εξόφληση αυτών. Μάλιστα στο 32% των περιπτώσεων, οι εταιρίες αγνοούν το αίτηµα του συνδροµητή για διακοπή της σύνδεσης, αντιθέτως θέτουν φραγή σε αυτήν και συνεχίζουν να χρεώνουν πάγια, απαιτώντας την ολοσχερή εξόφληση των οφειλών µε αποτέλεσµα αφενός η οφειλή να διογκώνεται και αφετέρου να στερείται ο καταναλωτής την χρήση της υπηρεσίας. Συµπεράσµατα Η ΕΚΠΟΙΖΩ συνεχίζει να επεξεργάζεται τα παραπάνω στατιστικά δεδοµένα καθώς διαπιστώνει ότι τα προβλήµατα αυτά αφορούν εκατοντάδες καταναλωτών και προγραµµατίζει τις περαιτέρω ενέργειές της. Ειδικότερα, θα συνεχίσει τους αγώνες της, µε όλα τα µέσα που διαθέτει και µεταξύ άλλων, µε την άσκηση συλλογικών αγωγών για καταχρηστικούς όρους και αθέµιτες πρακτικές στις συµβάσεις τηλεπικοινωνιακών παρόχων και ασφαλιστικών εταιρειών. Τέλος, θεωρούµε ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίσει την προστασία των ασφαλισµένων από πρακτικές αδιαφάνειας, καλλιέργειας ανακριβών εντυπώσεων, εκµετάλλευσης της αδυναµίας των καταναλωτών και αιφνιδιασµού τους µε υπέρµετρες και αλόγιστες αυξήσεις κατά τη διάρκεια των συµβάσεων, ιδίως στις νοσοκοµειακές ασφαλίσεις, καθώς στο χρέος της αυτό η Πολιτεία δεν έχει ανταποκριθεί. Στο παράρτηµα θα βρείτε στατιστικούς πίνακες µε την κατηγοριοποίηση των καταγγελιών, όπως αναλύονται παραπάνω. 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 28% 22% 22% ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σημείωση: Τοάθροισμα τωνποσοστών υπερβαίνει το 100, δεδομένου ότι πολλές καταγγελίες αναφέρονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2012 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 212 Περιεχόμενα Mπορούμε να σας βοηθήσουμε... σε περίπτωση διαφοράς σας που αφορά τραπεζική ή επενδυτική υπηρεσία διότι: - διαθέτουμε την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία - μεσολαβούμε

Διαβάστε περισσότερα

σύµβασης. Οι πληροφορίες που παρέχονται προς τους ασφαλισµένους πρέπει να είναι απλές, επαρκείς και ευσύνοπτες, ώστε να επιτρέπουν στον ενδιαφερόµενο

σύµβασης. Οι πληροφορίες που παρέχονται προς τους ασφαλισµένους πρέπει να είναι απλές, επαρκείς και ευσύνοπτες, ώστε να επιτρέπουν στον ενδιαφερόµενο Βασικές αρχές του σχεδίου νόµου για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάµωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομική συμπεριφορά : Η περίπτωση των δανειοληπτών Ανδρομανέτσικου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 86 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 86 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 10-07-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3898/10-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 86 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Τηλεφωνικό δίκτυο µέσω Συνδέσεων Υψηλής Χωρητικότητας (Primary

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα

Χαιρετισµός Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα Ανεξάρτητη Αρχή Χαιρετισµός Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα στo συνέδριο HILA AIDA 2014 που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα και συνδιοργάνωσε ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» 9 Μαϊου 2014 Στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 2 Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Η χώρα µας βιώνει µια δύσκολη περίοδο σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων, κρίσης Θεσµών και µιας ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2010 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2010 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2010 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ Εισαγωγή Η διαχείριση των παραπόνων και των αναφορών των καταναλωτών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλου:

Δήλωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Γιάννη Αδαμόπουλου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 27 Ανακοίνωση-δελτίο Τύπου με θέμα τη λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» κατά τον μήνα Οκτώβριο Ο Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2002 ΑΘΗΝΑ 2003

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2002 ΑΘΗΝΑ 2003 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2002 ΑΘΗΝΑ 2003 -ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...5 A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 B. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΙ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Έχοντας να αντιμετωπίσει μια συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, ο σύγχρονος επιχειρηματίας είναι σχεδόν βέβαιο ότι κατά την διάρκεια της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2011 2 Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Η δηµοσιοποίηση της φετινής Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της έκτης κατά σειρά, βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο: Πόλη : Κινητό Τηλέφωνο : E-mail. επικοινωνίας : H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα.

Φύλο: Πόλη : Κινητό Τηλέφωνο : E-mail. επικοινωνίας : H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα. Αίτηση Σύνδεσης Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός τίτλος : Ηµ.Γέννησης : Φύλο: Όνοµα: Άνδρας Γυναίκα Επάγγελµα / ραστηριότητα : ιεύθυνση : Περιοχή :

Διαβάστε περισσότερα