ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2 Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (2004/108/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) (Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το κλιματιστικό σε χώρες της Ευρώπης, πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες) - Αυτή η σήμανση, που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΚ) δεν πρέπει να αναμιγνύονται με τα κοινά οικιακά απόβλητα. Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής στα οικιακά απόβλητα. Για την απόρριψή της, υπάρχουν αρκετές επιλογές: 1. Ο δήμος διαθέτει συστήματα συλλογής, όπου μπορούν να απορρίπτονται τα ηλεκτρονικά απόβλητα, τα οποία είναι τουλάχιστον χωρίς χρέωση για το χρήστη. 2. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν, το κατάστημα θα πάρει πίσω το παλιό προϊόν τουλάχιστον χωρίς χρέωση. 3. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή τουλάχιστον χωρίς χρέωση για το χρήστη. 4. Επειδή τα παλιά προϊόντα περιέχουν πολύτιμα υλικά, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους παλαιών μετάλλων και σιδήρου. Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε δάση και στη φύση θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας όταν οι επικίνδυνες ουσίες διαρρέουν στο έδαφος και το νερό και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Τύπος Όνομα μοντέλου Διάσταση Ονομαστική τάση και Hz Εξωτερική μονάδα 38QUS018DS2*/ 38VNM QUS027DS3*/ 38VNM x320x x315x860 38QUS036DS4*/ 38VNM x345x965 Επιτοίχια εσωτερική μονάδα 42QHF009DS*/ 42HVF-09 42QHF012DS*/ 42HVF-12 42QHF018DS*/ 42HVF x188x x188x x205x275 Εσωτερική μονάδα τύπου αεραγωγού 42QSM009DS*/ 42SVM-09 42QSM012DS*/ 42SVM-12 42QSM018DS*/ 42SVM x635x x635x x635x V ~ 50 Hz Εσωτερική μονάδα τύπου κασέτας 42QTD009DS*/ 42CVS-09 42QTD012DS*/ 42CVS-12 42QTD018DS*/ 42CVS x570x x570x x570x260 Εσωτερική μονάδα τύπου κονσόλας 42QFA009DS* 42QFA012DS* 42QFA018DS* 700x600x x600x x600x210 Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προδιαγραφής του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση. EL-1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Προφυλάξεις ασφαλείας Συνδυασμός εσωτερικών μονάδων ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Επιτοίχια εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα τύπου αεραγωγού Εσωτερική μονάδα τύπου κασέτας Εσωτερική μονάδα τύπου κονσόλας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Επιλογή της θέσης εγκατάστασης Διαστάσεις τοποθέτησης εξωτερικής μονάδας Απαιτήσεις χώρου για την εξωτερική μονάδα Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης για την εξωτερική μονάδα ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ Εκχείλωση Σύνδεση σωληνώσεων Σωλήνας ψυκτικού Εκκένωση αέρα Δοκιμή διαρροών ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ Καλωδίωση για την εξωτερική μονάδα Καλωδίωση για την εσωτερική μονάδα ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τελική λίστα έλεγχου Χειροκίνητη λειτουργία Δοκιμαστική λειτουργία EL-2

4 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγκατάσταση, εκκίνηση και συντήρηση των κλιματιστικών μπορεί να είναι επικίνδυνη λόγω των πιέσεων του συστήματος, των ηλεκτρικών μερών και της θέσης του εξοπλισμού (οροφές, ανυψωμένες κατασκευές κ.λπ.). Η εγκατάσταση, εκκίνηση και συντήρηση αυτού του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από εκπαιδευμένους και καταρτισμένους υπεύθυνους εγκατάστασης και μηχανικούς συντήρησης. Κατά την εκτέλεση εργασιών στον εξοπλισμό, τηρήστε τις προφυλάξεις που περιέχονται στο φυλλάδιο και στις ετικέτες, τα αυτοκόλλητα και τις πινακίδες που είναι επικολλημένα στον εξοπλισμό. Τηρήστε όλους τους κώδικες ασφαλείας. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια. Κατά τις εργασίες συγκόλλησης, χρησιμοποιήστε ειδικά ρούχα προστασίας ηλεκτροσυγκολλητών και φροντίστε να έχετε πρόχειρο έναν πυροσβεστήρα. Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την ανύψωση και την τοποθέτηση ογκώδους εξοπλισμού. Διαβάστε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις ή προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο και είναι επικολλημένες στη μονάδα. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τα κτίρια καθώς και τον Εθνικό Ηλεκτρολογικό Κανονισμό για τυχόν ειδικές απαιτήσεις. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού ή θανάτου. Το ψυκτικό αέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα και αντικαθιστά το οξυγόνο. Μια μαζική διαρροή θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξάντληση του οξυγόνου, ιδιαίτερα σε υπόγειους χώρους, και θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας που οδηγεί σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Όταν τοποθετείτε το κλιματιστικό σε μικρό δωμάτιο, λάβετε κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσετε ότι η συγκέντρωση σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού στο δωμάτιο δεν υπερβαίνει το κρίσιμο όριο. Αν υπάρξει διαρροή ψυκτικού αερίου κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, αερίστε αμέσως το χώρο. Το ψυκτικό αέριο μπορεί να παράγει τοξικά αέρια σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με φωτιά από συσκευές όπως αερόθερμα, σόμπες ή μαγειρικές εστίες. Η έκθεση σε τέτοιου είδους αέριο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα προτού επιχειρήσετε οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης σωστά. Τυχόν εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Χρησιμοποιήστε τα καθορισμένα καλώδια για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις και συνδέστε σφικτά τα καλώδια στα τμήματα σύνδεσης του μπλοκ ακροδεκτών, ώστε να μην εφαρμόζονται εξωτερικές δυνάμεις στους ακροδέκτες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει σύνδεση γείωσης. Μην συνδέετε τη γείωση των μονάδων σε σωλήνες αερίου ή νερού, αλεξικέραυνα ή καλώδια τηλεφώνου. Τυχόν ατελής γείωση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας με αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο. Απορρίψτε με ασφαλή τρόπο τα υλικά συσκευασίας. Ορισμένα υλικά συσκευασίας, όπως τα καρφιά και άλλα μεταλλικά ή ξύλινα εξαρτήματα, μπορεί να προκαλέσουν τρυπήματα ή άλλους τραυματισμούς. Ξεχωρίστε και απομακρύνετε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας, έτσι ώστε να μην παίξουν με αυτές παιδιά. Τα παιδιά που παίζουν με πλαστικές σακούλες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ασφυξίας. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε μέρη με υψηλές συγκεντρώσεις εύφλεκτων αερίων ή ατμών αερίου. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τα παρεχόμενα εξαρτήματα ή αυτά που ορίζονται αυστηρά για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Η χρήση διαφορετικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση του εξοπλισμού, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στον εξοπλισμό. Κατά την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση του συστήματος, δεν επιτρέπεται ο αέρας ή οποιεσδήποτε άλλες ουσίες, εκτός από το συγκεκριμένο ψυκτικό (R410A), να εισχωρήσουν στο κύκλωμα ψύξης. Η συντήρηση των εσωτερικών μονάδων τύπου αεραγωγού και κασέτας πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης και οι μονάδες αυτές πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 m από το δάπεδο. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης και τους εθνικούς, πολιτειακούς και τοπικούς κώδικες ηλεκτρικής καλωδίωσης. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικό κύκλωμα τροφοδοσίας. Το κλιματιστικό δεν πρέπει ποτέ να μοιράζεται την ίδια πρίζα με άλλη συσκευή. EL-3

5 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ποτέ μην τροποποιείτε αυτήν τη μονάδα αφαιρώντας κάποιο από τα προστατευτικά περιβλήματα ή παρακάμπτοντας οποιαδήποτε από τις διατάξεις αλληλασφάλισης. Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο λόγω ακούσιας επαναφοράς του θερμικού διακόπτη, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται με κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τη βοηθητική διάταξη. Χρησιμοποιείτε τα προβλεπόμενα καλώδια για την ηλεκτρική σύνδεση με μόνωση που προστατεύεται από μονωτικό περίβλημα με κατάλληλη διαβάθμιση θερμοκρασίας. Η χρήση ακατάλληλων καλωδίων μπορεί να προκαλέσει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, μη ομαλή παραγωγή θερμότητας ή πυρκαγιά. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα υλικών ζημιών ή σοβαρών συνεπειών. Για την αποφυγή τραυματισμών, να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε εξαρτήματα με αιχμηρές άκρες. Μην τοποθετείτε τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές μονάδες σε θέσεις όπου επικρατούν ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε χώρο που μπορεί να ενισχύσει το επίπεδο θορύβου της ή σε μέρος όπου ο θόρυβος και ο εξερχόμενος αέρας μπορεί να ενοχλούν τους γείτονες. Συνδέστε την αποστράγγιση/τις σωληνώσεις με ασφάλεια, σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης. Τυχόν ακατάλληλη σύνδεση σωληνώσεων αποστράγγισης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή νερού και την πρόκληση υλικών ζημιών. Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό στα ακόλουθα σημεία. - Σε χώρους όπου υπάρχει ορυκτέλαιο ή αρσενικό οξύ. - Σε χώρους όπου είναι πιθανή η συσσώρευση ή συγκέντρωση διαβρωτικών αερίων (όπως αέριο θειώδες οξύ) ή εύφλεκτων αερίων (όπως διαλυτικό) ή όπου πραγματοποιείται χειρισμός πτητικών εύφλεκτων ουσιών. - Σε χώρους όπου υπάρχει εξοπλισμός που δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή αρμονικές υψηλής συχνότητας. Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια καλυπτόμενα από το πρωτόκολλο του Κιότο Χημική ονομασία του αερίου R410A Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) του αερίου Επικολλήστε την εσώκλειστη ετικέτα ψυκτικού δίπλα στη θέση πλήρωσης ή/και ανάκτησης. 2. Γράψτε καθαρά την ποσότητα ψυκτικού που έχει προστεθεί πάνω στην ετικέτα του ψυκτικού, χρησιμοποιώντας ανεξίτηλο μελάνι. 3. Αποτρέψτε τις εκπομπές των περιεχόμενων φθοριούχων αερίων. Βεβαιωθείτε ότι το φθοριούχο αέριο δεν εξαερώνεται σε καμία περίπτωση στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, της συντήρησης ή της απόρριψης της συσκευής. Όταν εντοπιστεί οποιαδήποτε διαρροή του περιεχόμενου φθοριούχου αερίου, η διαρροή θα πρέπει να διακοπεί και να επισκευαστεί το ταχύτερο δυνατόν. 4. Μόνο ειδικευμένο προσωπικό συντήρησης επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτό το προϊόν και να το επισκευάζει. 5. Κάθε χειρισμός των φθοριούχων αερίων που περιέχονται σε αυτό το προϊόν, όπως κατά τη μετακίνηση του προϊόντος ή τον ανεφοδιασμό με αέριο, πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, καθώς και με κάθε σχετική τοπική νομοθεσία. 6. Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους, τους υπεύθυνους εγκατάστασης κ.λπ. EL-4

6 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σύστημα 2 38QUS018DS2*/ 38VNM Μία εσωτερική μονάδα Δύο εσωτερικές μονάδες * 18+12* Ο αστερίσκος [*] σημαίνει ότι οι δύο εσωτερικές μονάδες δεν θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα διότι θα υπάρχει μειωμένη απόδοση. Σύστημα 3 Μία εσωτερική μονάδα Δύο εσωτερικές μονάδες Τρεις εσωτερικές μονάδες 38QUS027DS3*/ 38VNM Σύστημα 4 Μία εσωτερική μονάδα Δύο εσωτερικές μονάδες Τρεις εσωτερικές μονάδες Τέσσερις εσωτερικές μονάδες 38QUS036DS4*/ 38VNM Η συνολική δυναμικότητα των εσωτερικών μονάδων θα πρέπει να είναι μικρότερη από το 130% της δυναμικότητας της εξωτερικής μονάδας. Όταν η δυναμικότητα του συνδυασμού των εσωτερικών μονάδων είναι μεγαλύτερη από τη δυναμικότητα της εξωτερικής μονάδας, η απόδοση ενδέχεται να μειωθεί αν όλες οι εσωτερικές μονάδες λειτουργούν ταυτόχρονα. EL-5

7 2.1 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Βοηθητικά εξαρτήματα Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα παρέχονται μαζί με την εσωτερική μονάδα. Ο τύπος και η ποσότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις προδιαγραφές. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Εγχειρίδιο 1 <Εγχειρίδιο χρήστη>, <Εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου> (ή <Εγχειρίδιο ενσύρματου χειριστηρίου>) Πλάτη εγκατάστασης 1 Ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας Ούπατ 5 ή 8 Στερέωση της πλάτης εγκατάστασης Λαμαρινόβιδα Β 5 ή 8 Στερέωση της πλάτης εγκατάστασης Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Τηλεχειριστήριο 1 Για τον έλεγχο του κλιματιστικού από απόσταση Βάση τηλεχειριστηρίου 1 Για τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο Λαμαρινόβιδα Α 2 Για τη στερέωση της βάσης του τηλεχειριστηρίου Μπαταρία 2 Για το τηλεχειριστήριο Σημείωση: Τα βοηθητικά εξαρτήματα που σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο δεν διατίθενται για τα μοντέλα με ενσύρματο χειριστήριο. Για τα βοηθητικά εξαρτήματα του ενσύρματου χειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το ενσύρματο χειριστήριο Επιλογή θέσης εγκατάστασης Σε θέση που δεν δέχεται άμεσο ηλιακό φως. Σε θέση όπου είναι ελεύθερη η ροή του αέρα. Σε θέση όπου εξασφαλίζεται βέλτιστη κατανομή αέρα. Σε θέση όπου τα συμπυκνώματα αποστραγγίζονται κατάλληλα και με ασφάλεια. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε έναν τοίχο/μια οροφή που αποτρέπει τους κραδασμούς και έχει επαρκή αντοχή για το βάρος του προϊόντος. Αφήστε επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από την εσωτερική μονάδα για τη συντήρηση και το σέρβις. Σε θέση όπου το φίλτρο αέρα μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα. Σε θέση όπου το μήκος των σωληνώσεων μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα τουλάχιστον 1 m μακριά από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ώστε να μην δημιουργούνται παραμορφώσεις στην οθόνη ή θόρυβος. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από φωτιστικά σώματα φθορισμού και πυράκτωσης ώστε να λειτουργεί σωστά το τηλεχειριστήριο. Το συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης για το χαμηλότερο κινούμενο μέρος της εσωτερικής μονάδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,3 m. EL-6

8 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Διαστάσεις πλάτης εγκατάστασης Μονάδα: mm Γ Δ Περίγραμμα εσωτερικής μονάδας 15 cm ή περισσότερο Οπή σωλήνα ψυκτικού πίσω αριστερής πλευράς Ø65 A 09/12: (A:800, B:275, Γ:100, Δ:95) B Οπή σωλήνα ψυκτικού πίσω δεξιάς πλευράς Ø65 12 cm ή περισσότερο 2,3 m ή περισσότερο 12 cm ή περισσότερο Γ Δ Περίγραμμα εσωτερικής μονάδας Σημείωση: Τηρήστε τις αποστάσεις που υποδεικνύονται με βέλη από τον τοίχο, την οροφή, το φράχτη ή άλλα εμπόδια. Οπή σωλήνα ψυκτικού πίσω αριστερής πλευράς Ø65 A 18: (A:940, B:275, Γ:110, Δ:100) B Οπή σωλήνα ψυκτικού πίσω δεξιάς πλευράς Ø Τοποθέτηση της πλάτης εγκατάστασης Στερεώστε την πλάτη εγκατάστασης σε οριζόντια και επίπεδη θέση στον τοίχο. Σε περίπτωση τοιχοποιίας με τούβλα, σκυρόδεμα ή παρόμοιο υλικό, ανοίξτε οπές διαμέτρου 5 mm και τοποθετήστε ούπατ για τις κατάλληλες βίδες στερέωσης. Στερεώστε την πλάτη εγκατάστασης με 5 ή περισσότερες βίδες τύπου Β Περιτύλιξη των σωληνώσεων Οι σωληνώσεις μπορούν να τοποθετηθούν με κατεύθυνση προς τα πίσω, αριστερά, πίσω αριστερά ή δεξιά. Αριστερά Πίσω αριστερά Πίσω Δεξιά Άνοιγμα οπής στον τοίχο Ανοίξτε μια οπή 65 mm στον τοίχο με ελαφριά κλίση προς τις εξωτερικές πλευρές. Εσωτερική πλευρά Τοίχος Αποστράγγιση Η γραμμή αποστράγγισης δεν πρέπει να σχηματίζει καμία κοιλότητα σε όλο το μήκος της, πρέπει να έχει καθοδική κλίση και πρέπει να είναι μονωμένη έως τον εξωτερικό τοίχο. Εξωτερική πλευρά Για τον σωστό προσανατολισμό των σωληνώσεων ψυκτικού, των ηλεκτρικών καλωδίων και των γραμμών αποστράγγισης, ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα. - Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης κάτω από τη σωλήνωση ψυκτικού. - Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει ανοδική κλίση ούτε είναι στριμμένος. Εσωτερική μονάδα Καλώδιο σύνδεσης Χώρος σωλήνα Σωλήνας σύνδεσης Ιμάντας περιτύλιξης Κάμψη Σχήμα S Η θέση της διασύνδεσης του σωλήνα αποστράγγισης μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης. Κατά τη ρύθμιση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, η υποδοχή που δεν χρησιμοποιείται πρέπει να σφραγίζεται με ελαστικό πώμα. EL-7 Άκρο αποστράγγισης σε νερό Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης Ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας Περάστε τις γραμμές ψυκτικού μέσα από την οπή στον τοίχο. Αναρτήστε την εσωτερική μονάδα στο επάνω άγκιστρο της πλάτης εγκατάστασης και, στη συνέχεια, πιέστε το κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας προς τα πάνω στον τοίχο και στερεώστε τη στο κάτω άγκιστρο. Μετακινήστε την εσωτερική μονάδα από τη μία πλευρά στην άλλη, καθώς και πάνω και κάτω για να ελέγξετε αν έχει αγκιστρωθεί σταθερά.

9 2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ Βοηθητικά εξαρτήματα Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα παρέχονται μαζί με τη μονάδα. Ο τύπος και η ποσότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις προδιαγραφές. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Εγχειρίδιο 2 <Εγχειρίδιο χρήστη>, <Εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου> (ή <Εγχειρίδιο ενσύρματου χειριστηρίου>) Μονωτικό υλικό σωλήνα 2 Μόνωση Στεγανοποιητικός σπόγγος 1 Για αλλαγή της κατεύθυνσης της εισόδου αέρα. Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Τηλεχειριστήριο 1 Για τον έλεγχο του κλιματιστικού από απόσταση Βάση τηλεχειριστηρίου 1 Για τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο Λαμαρινόβιδα 2 Για τη στερέωση της βάσης του τηλεχειριστηρίου Μπαταρία 2 Για το τηλεχειριστήριο Καλώδιο σύνδεσης για την οθόνη (2 m) 1 Δεν διατίθεται Καλωδίωση μεταξύ της οθόνης και του πίνακα ελέγχου. Σημείωση: Τα βοηθητικά εξαρτήματα που σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο δεν διατίθενται για τα μοντέλα με ενσύρματο χειριστήριο. Για τα βοηθητικά εξαρτήματα του ενσύρματου χειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το ενσύρματο χειριστήριο Επιλογή θέσης εγκατάστασης Σε θέση που δεν δέχεται άμεσο ηλιακό φως. Σε θέση όπου είναι ελεύθερη η ροή του αέρα. Σε θέση όπου εξασφαλίζεται βέλτιστη κατανομή αέρα. Σε θέση όπου τα συμπυκνώματα αποστραγγίζονται κατάλληλα και με ασφάλεια. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε έναν τοίχο/μια οροφή που αποτρέπει τους κραδασμούς και έχει επαρκή αντοχή για το βάρος του προϊόντος. Αφήστε επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από την εσωτερική μονάδα για τη συντήρηση και το σέρβις. Σε θέση όπου το φίλτρο αέρα μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα. Σε θέση όπου το μήκος των σωληνώσεων μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα τουλάχιστον 1 m μακριά από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ώστε να μην δημιουργούνται παραμορφώσεις στην οθόνη ή θόρυβος. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από φωτιστικά σώματα φθορισμού και πυράκτωσης ώστε να λειτουργεί σωστά το τηλεχειριστήριο. 200 mm ή περισσότερο 300 mm ή περισσότερο 600 mmx600 mm Άνοιγμα για επιθεώρηση Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για την εγκατάσταση και τη συντήρηση. EL-8

10 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Διαστάσεις περιγράμματος και μέγεθος ανοίγματος εξόδου αέρα Μονάδα: mm Μέγεθος ανοίγματος επιστροφής αέρα Μέγεθος ανοίγματος καθοδικού εξαερισμού Φίλτρο αέρα Φίλτρο αέρα Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου Μέγεθος προεξοχής στερέωσης Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου Διαστάσεις περιγράμματος Μέγεθος ανοίγματος εξόδου αέρα Μέγεθος ανοίγματος επιστροφής αέρα Μέγεθος άγκιστρου στερέωσης Είσοδος νωπού αέρα Μοντέλο A B C D E F G H I J K L M N O P T 09/ Ø Ø90 EL-9

11 Συνιστάται να εγκαταστήσετε το σύνδεσμο Y πριν από την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας Όταν μετακινείτε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης της συσκευασίας ή μετά από αυτήν, βεβαιωθείτε ότι την ανυψώνετε από τα άγκιστρά της. Μην εφαρμόζετε πίεση σε άλλα μέρη, ιδιαίτερα στις σωληνώσεις ψυκτικού και αποστράγγισης και στα εξαρτήματα με φλάντζες Εγκατάσταση των μπουλονιών ανάρτησης Σημαδέψτε τα σημεία της οροφής όπου θέλετε να εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα Ανοίξτε οπές στα σημεία που σημαδέψατε και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ούπατ μπουλονιών. Χρησιμοποιήστε υποστηρίγματα οροφής που υπάρχουν ήδη ή κατασκευάστε ένα κατάλληλο υποστήριγμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε ένθετο, βυθιζόμενο ούπατ για οπές για τις υπάρχουσες οροφές. Σκυρόδεμα Ένθετο Ούπατ για οπές Πείρος για οπές Μπουλόνι ανάρτησης (3/8'' ή M10) -δεν παρέχεται με τη μονάδα Τοποθετήστε τα μπουλόνια ανάρτησης (χρησιμοποιήστε μπουλόνια ανάρτησης W3/8 ή M10, 4 τεμάχια) ανάλογα με τον τύπο της οροφής. Βεβαιωθείτε ότι η οροφή είναι αρκετά ανθεκτική για το βάρος της μονάδας. Πριν από την ανάρτηση της μονάδας, ελέγξτε την αντοχή όλων των προσαρτημένων μπουλονιών ανάρτησης. Ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχύσετε το πλαίσιο της οροφής για να αποτρέψετε τους κραδασμούς. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε έναν αρχιτέκτονα ή έναν ξυλουργό Ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας Βιδώστε διπλά παξιμάδια σε κάθε μπουλόνι ανάρτησης, δημιουργώντας χώρο για την ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας Αναρτήστε την εσωτερική μονάδα στα μπουλόνια ανάρτησης ανάμεσα σε δύο παξιμάδια. Αντικραδασμικό παρέμβυσμα Βιδωτό παξιμάδι Ροδέλα Εξάρτημα ανάρτησης Βιδωτό μπουλόνι ανάρτησης Βιδώστε τα παξιμάδια για να αναρτήσετε τη μονάδα Ρυθμίστε την ευθυγράμμιση της μονάδας χρησιμοποιώντας αλφάδι και για τις τέσσερις πλευρές. EL-10

12 2.2.5 Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα (δεν παρέχεται με τη μονάδα, εσωτ. διάμ.: Ø25) στην υποδοχή εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Στερεώστε τον καλά στην εσωτερική μονάδα με σφιγκτήρα σωλήνων (δεν παρέχεται με τη μονάδα). Εγκαταστήστε σταθερά τον εύκαμπτο σωλήνα στο σωλήνα νερού από PVC με κόλλα PVC. Τυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με τα μονωτικά υλικά. Εσωτερική μονάδα Σφιγκτήρας σωλήνων Εύκαμπτος σωλήνας Σωλήνας νερού από PVC Υποδοχή σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης (εξωτ. διάμ.:ø25) Κόλλα PVC Σύνδεση σωλήνα αποστράγγισης Για μονάδες χωρίς αντλία αποστράγγισης Εγκαταστήστε τον οριζόντιο σωλήνα αποστράγγισης με κλίση 1/100 ή μεγαλύτερη και στερεώστε τον με αναρτήρα σε απόσταση 1,0~1,5 m. Εγκαταστήστε ένα σιφώνιο στο άκρο του σωλήνα αποστράγγισης για να αποφύγετε τη μεταφορά των άσχημων οσμών στην εσωτερική μονάδα. Μην τοποθετείτε το σωλήνα αποστράγγισης σε θέση με κατεύθυνση προς τα πάνω. Ενδέχεται το νερό να ρέει πίσω στη μονάδα. 1,0-1,5 m Κλίση πάνω από 1/100 Για μονάδες με αντλία αποστράγγισης Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να εγκαθίσταται εντός 200 mm από τον εύκαμπτο σωλήνα και, στη συνέχεια, να εγκαθίσταται ο οριζόντιος σωλήνας αποστράγγισης με κλίση 1/00 ή μεγαλύτερη και να στερεώνεται με αναρτήρα σε απόσταση 1,0~1,5 m. Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση με κατεύθυνση προς τα πάνω, διότι ενδέχεται το νερό να ρέει πίσω στην εσωτερική μονάδα. 1,0-1,5 m Κλίση πάνω από 1/100 Μέγ. 550 mm Δοκιμή αποστράγγισης Μονάδα χωρίς αντλία Πραγματοποιήστε τη δοκιμή αποστράγγισης προτού συνδέσετε τον αεραγωγό. Εισαγάγετε σταδιακά περίπου 2 λίτρα νερό στο δοχείο αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας από το σωληνάκι γεμίσματος. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι το νερό ρέει προς τα έξω μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγξτε ότι το νερό που αποστραγγίζεται εξέρχεται από το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού στο σύστημα αποστράγγισης. Μονάδα χωρίς αντλία EL-11 Σωληνάκι γεμίσματος

13 Μονάδα με αντλία Ανοίξτε το κάλυμμα της εισόδου παροχής νερού στρίβοντας και τραβώντας το κάλυμμα. Εισαγάγετε σταδιακά περίπου 2 λίτρα νερό στην εσωτερική μονάδα από το σωληνάκι γεμίσματος. Θέστε σε λειτουργία τη μονάδα σε τρόπο λειτουργίας COOLING (Ψύξη) και ελέγξτε την άντληση της αντλίας αποστράγγισης (επιτρέπεται μια καθυστέρηση της τάξης του 1 λεπτού πριν από τη ροή του νερού προς τα έξω, ανάλογα με το μήκος του σωλήνα αποστράγγισης). Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι το νερό ρέει προς τα έξω μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγξτε ότι το νερό που αποστραγγίζεται εξέρχεται από το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού στο σύστημα αποστράγγισης. Επανασυναρμολογήστε το κάλυμμα της εισόδου παροχής νερού. Μονάδα με αντλία Είσοδος παροχής νερού Κάλυμμα Χρησιμοποιήστε τις ράβδους ανάρτησης για να εγκαταστήσετε τον αεραγωγό σύνδεσης αντί να τον αναρτήσετε απευθείας επάνω στην εσωτερική μονάδα. Χρησιμοποιήστε μη εύφλεκτο παρέμβυσμα καμβά για την αποφυγή κραδασμών. Εάν η εξωτερική αντίσταση είναι υπερβολικά υψηλή (λόγω μεγάλου μήκους του αεραγωγού, για παράδειγμα), ο όγκος ροής αέρα μπορεί να μειωθεί υπερβολικά σε κάθε έξοδο αέρα. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο μηχανικό για να αυξήσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ώστε να αυξηθεί η στατική πίεση που αντιστοιχεί στην εξωτερική αντίσταση Εγκατάσταση του αεραγωγού Συνδέστε τον αεραγωγό ο οποίος δεν παρέχεται με τη μονάδα Προσαρτήστε τον αεραγωγό και τη φλάντζα πλευράς εισόδου/πλευράς εξόδου (δεν παρέχεται με τη μονάδα) Συνδέστε τη φλάντζα στην κύρια μονάδα με βίδες Τυλίξτε τη φλάντζα και την περιοχή σύνδεσης του αεραγωγού με ταινία αλουμινίου ή κάτι αντίστοιχο για να αποφευχθεί η διαφυγή αέρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η είσοδος αέρα και η έξοδος αέρα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους αρκετά ώστε να εξασφαλίζεται η απόδοση της μονάδας. Παρέμβυσμα καμβά Παρέμβυσμα καμβά Μονωτικός θάλαμος Έξοδος αέρα Μονωτικός θάλαμος Φίλτρο αέρα Άνοιγμα για επιθεώρηση Είσοδος αέρα Όταν συνδέετε έναν αεραγωγό στην πλευρά εισόδου, φροντίστε να προσαρτήσετε επίσης ένα φίλτρο αέρα (δεν παρέχεται με τη μονάδα). Μην παραλείψετε να μονώσετε τον αεραγωγό για να αποφεύγεται ο σχηματισμός συμπυκνώματος. Για την καμπύλη απόδοσης του ανεμιστήρα, ανατρέξτε στην τεχνική τεκμηρίωση. EL-12

14 2.2.7 Αλλαγή της κατεύθυνσης εξαερισμού (Εναλλακτικά: πίσω μέρος ή κάτω μέρος) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στις τυπικές μονάδες, ο αέρας εισέρχεται από την πίσω πλευρά. Η κατεύθυνση εισόδου αέρα μπορεί να τροποποιηθεί επιτόπου από την πίσω πλευρά στην κάτω πλευρά, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. 1. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από τη φλάντζα (δύο σημεία). Αφαιρέστε τη φλάντζα από το πίσω μέρος. Αφαιρέστε το πάνελ εξαερισμού από το κάτω μέρος. 2. Προσαρτήστε τον στεγανοποιητικό σπόγγο στο σημείο που φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Επανατοποθετήστε τη φλάντζα που αφαιρέσατε στο κάτω μέρος και το πάνελ εξαερισμού που αφαιρέσατε στο πίσω μέρος. Φλάντζα Πάνελ εξαερισμού Στεγανοποιητικός σπόγγος 3. Προσαρτήστε το φίλτρο αέρα στη φλάντζα με τον τρόπο που φαίνεται στο διάγραμμα Εγκατάσταση του αεραγωγού νωπού αέρα Όλες οι εσωτερικές μονάδες διαθέτουν μια οπή για σύνδεση του σωλήνα νωπού αέρα. Το μέγεθος της οπής είναι ως εξής: Σύνδεσμος αεραγωγού νωπού αέρα ΜΟΝΤΕΛΟ 09~18 EL-13

15 2.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ Βοηθητικά εξαρτήματα Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα παρέχονται μαζί με την εσωτερική μονάδα. Ο τύπος και η ποσότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις προδιαγραφές. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Εγχειρίδιο 2 <Εγχειρίδιο χρήστη>, <Εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου> (ή <Εγχειρίδιο ενσύρματου χειριστηρίου>) Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Τηλεχειριστήριο 1 Για τον έλεγχο του κλιματιστικού από απόσταση Βάση τηλεχειριστηρίου 1 Για τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο Λαμαρινόβιδα 2 Για τη στερέωση της βάσης του τηλεχειριστηρίου Μπαταρία 2 Για το τηλεχειριστήριο Σημείωση: Τα βοηθητικά εξαρτήματα που σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο δεν διατίθενται για τα μοντέλα με ενσύρματο χειριστήριο. Για τα βοηθητικά εξαρτήματα του ενσύρματου χειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το ενσύρματο χειριστήριο. Ξεχωριστά συσκευασμένα μέρη Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Πάνελ 1 / Επιλογή θέσης εγκατάστασης Σε θέση που δεν δέχεται άμεσο ηλιακό φως. Σε θέση όπου είναι ελεύθερη η ροή του αέρα. Σε θέση όπου εξασφαλίζεται βέλτιστη κατανομή αέρα. Σε θέση όπου τα συμπυκνώματα αποστραγγίζονται κατάλληλα και με ασφάλεια. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε έναν τοίχο/μια οροφή που αποτρέπει τους κραδασμούς και έχει επαρκή αντοχή για το βάρος του προϊόντος. Αφήστε επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από την εσωτερική μονάδα για τη συντήρηση και το σέρβις. Σε θέση όπου το φίλτρο αέρα μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα. Σε θέση όπου το μήκος των σωληνώσεων μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα τουλάχιστον 1 m μακριά από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ώστε να μην δημιουργούνται παραμορφώσεις στην οθόνη ή θόρυβος. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από φωτιστικά σώματα φθορισμού και πυράκτωσης ώστε να λειτουργεί σωστά το τηλεχειριστήριο. EL-14

16 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Απόσταση από τον τοίχο ή από άλλα εμπόδια Μονάδα: mm Διαστάσεις περιγράμματος Υποδοχή σύνδεσης σωλήνα αποστράγγισης Υποδοχή σύνδεσης σωλήνα ψυκτικού Υποδοχή σύνδεσης σωλήνα αποστράγγισης Υποδοχή σύνδεσης σωλήνα ψυκτικού 523 (Θέση άγκιστρου) 570 (Σώμα) 647 (Πάνελ) Οροφή Έξοδος Είσοδος Έξοδος 600 mm (Οπή οροφής) Πάνελ Έδαφος 545 (Θέση άγκιστρου) 570 (Σώμα) 647 (Πάνελ) Εισαγωγή νωπού αέρα (Ø65) EL-15

17 Συνιστάται να εγκαταστήσετε το σύνδεσμο Y πριν από την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας. Όταν μετακινείτε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης της συσκευασίας ή μετά από αυτήν, βεβαιωθείτε ότι την ανυψώνετε από τα άγκιστρά της. Μην εφαρμόζετε πίεση σε άλλα μέρη, ιδιαίτερα στις σωληνώσεις ψυκτικού και αποστράγγισης Εγκατάσταση των μπουλονιών ανάρτησης Σημαδέψτε τα σημεία της οροφής όπου θέλετε να εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα Ανοίξτε οπές στα σημεία που σημαδέψατε και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ούπατ μπουλονιών. Χρησιμοποιήστε υποστηρίγματα οροφής που υπάρχουν ήδη ή κατασκευάστε ένα κατάλληλο υποστήριγμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε ένθετο, βυθιζόμενο ούπατ για οπές για τις υπάρχουσες οροφές. Σκυρόδεμα Ένθετο Ούπατ για οπές Πείρος για οπές Μπουλόνι ανάρτησης (3/8'' ή M10) -δεν παρέχεται με τη μονάδα Τοποθετήστε τα μπουλόνια ανάρτησης (χρησιμοποιήστε μπουλόνια ανάρτησης W3/8 ή M10, 4 τεμάχια) ανάλογα με τον τύπο της οροφής. Βεβαιωθείτε ότι η οροφή είναι αρκετά ανθεκτική για το βάρος της μονάδας. Πριν από την ανάρτηση της μονάδας, ελέγξτε την αντοχή όλων των προσαρτημένων μπουλονιών ανάρτησης. Ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχύσετε το πλαίσιο της οροφής για να αποτρέψετε τους κραδασμούς. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε έναν αρχιτέκτονα ή έναν ξυλουργό Ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας Βιδώστε διπλά παξιμάδια σε κάθε μπουλόνι ανάρτησης, δημιουργώντας χώρο για την ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας Αναρτήστε την εσωτερική μονάδα στα μπουλόνια ανάρτησης ανάμεσα σε δύο παξιμάδια. Αντικραδασμικό παρέμβυσμα Βιδωτό παξιμάδι Σώμα L Ροδέλα Εξάρτημα ανάρτησης Βιδωτό μπουλόνι ανάρτησης Οροφή Βιδώστε τα παξιμάδια για να αναρτήσετε τη μονάδα. Ελέγξτε ότι η κάτω πλευρά της εσωτερικής μονάδας βρίσκεται σε υψηλότερη θέση (10 έως 12 mm) από την κάτω επιφάνεια της οροφής. Το L είναι περίπου το μισό μήκος της βίδας του άγκιστρου τοποθέτησης Ρυθμίστε την ευθυγράμμιση της μονάδας με αλφάδι για να επιβεβαιώσετε ότι το κύριο σώμα της μονάδας είναι οριζόντιο εντός εύρους ±1. EL-16

18 2.3.5 Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα (δεν παρέχεται με τη μονάδα, εσωτ. διάμ.: Ø25) στην υποδοχή εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Στερεώστε τον καλά στην εσωτερική μονάδα με σφιγκτήρα σωλήνων (δεν παρέχεται με τη μονάδα). Εγκαταστήστε σταθερά τον εύκαμπτο σωλήνα στο σωλήνα νερού από PVC με κόλλα PVC. Τυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με τα μονωτικά υλικά. Εσωτερική μονάδα Σφιγκτήρας σωλήνων Εύκαμπτος σωλήνας Σωλήνας νερού από PVC Υποδοχή σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης (εξωτ. διάμ.:ø25) Κόλλα PVC Σύνδεση σωλήνα αποστράγγισης Η μονάδα κασέτας είναι εξοπλισμένη με αντλία αποστράγγισης Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να εγκαθίσταται εντός 200 mm από τον εύκαμπτο σωλήνα και, στη συνέχεια, να εγκαθίσταται ο οριζόντιος σωλήνας αποστράγγισης με κλίση 1/00 ή μεγαλύτερη και να στερεώνεται με αναρτήρα σε απόσταση 1,0~1,5 m. Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση με κατεύθυνση προς τα πάνω, διότι ενδέχεται το νερό να ρέει πίσω στην εσωτερική μονάδα. 1,0-1,5 m Κλίση πάνω από 1/100 Μέγ. 750 mm Υποδοχή σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης Δοκιμή αποστράγγισης Πραγματοποιήστε τη δοκιμή αποστράγγισης κατά τη δοκιμαστική λειτουργία. Θέστε σε λειτουργία τη μονάδα σε τρόπο λειτουργίας COOLING (Ψύξη) και ελέγξτε την άντληση της αντλίας αποστράγγισης (επιτρέπεται μια καθυστέρηση της τάξης του 1 λεπτού πριν από τη ροή του νερού προς τα έξω, ανάλογα με το μήκος του σωλήνα αποστράγγισης). Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι το νερό ρέει προς τα έξω μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγξτε ότι το νερό που αποστραγγίζεται εξέρχεται από το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού στο σύστημα αποστράγγισης. EL-17

19 Προτού εγκαταστήσετε το πάνελ, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το προστατευτικό υλικό μεταφοράς μεταξύ του ανεμιστήρα και του στομίου. Εγκαταστήστε το πάνελ σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σωληνώσεων και καλωδιώσεων. Συνδέστε καλά τα τμήματα ένωσης του πάνελ, την επιφάνεια της οροφής και την εσωτερική μονάδα. Οποιοδήποτε διάκενο μεταξύ τους θα προκαλέσει διαρροή αέρα και αυτό με τη σειρά του θα προκαλέσει συμπύκνωση ή διαρροή νερού Εγκατάσταση του πάνελ Πιέστε τους δύο διακόπτες της γρίλιας ταυτόχρονα και, στη συνέχεια, ανασηκώστε τη γρίλια εισόδου αέρα και αφαιρέστε την. Διακόπτης γρίλιας Εγκαταστήστε το πάνελ Ευθυγραμμίστε το σημάδι του πάνελ με το ίδιο σημάδι του κύριου σώματος. Στερεώστε το πάνελ στο κύριο σώμα με τις 4 βίδες. Σφίξτε τις βίδες ομοιόμορφα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διάκενο ανάμεσα στο κύριο σώμα και το πάνελ και ότι η ακμή του πάνελ έρχεται σε καλή επαφή με την οροφή. Συνδέστε το καλώδιο του μοτέρ ταλάντωσης με τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο κύριο σώμα. Βιδώστε (με το πάνελ) Εγκαταστήστε τη γρίλια εισόδου αέρα Αναρτήστε το άγκιστρο που βρίσκεται πίσω από τη γρίλια εισόδου αέρα στο πάνελ. Συνδέστε το καλώδιο της οθόνης με τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο κύριο σώμα. Καλύψτε τη γρίλια εισόδου αέρα και το διακόπτη γρίλιας. EL-18

20 2.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑΣ Βοηθητικά εξαρτήματα Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα παρέχονται μαζί με την εσωτερική μονάδα. Ο τύπος και η ποσότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις προδιαγραφές. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Εγχειρίδιο 2 <Εγχειρίδιο χρήστη>, <Εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου> (ή <Εγχειρίδιο ενσύρματου χειριστηρίου>) Άγκιστρο 2 Για την εγκατάσταση Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Τηλεχειριστήριο 1 Για τον έλεγχο του κλιματιστικού από απόσταση Βάση τηλεχειριστηρίου 1 Για τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο Λαμαρινόβιδα 2 Για τη στερέωση της βάσης του τηλεχειριστηρίου Μπαταρία 2 Για το τηλεχειριστήριο Σημείωση: Τα βοηθητικά εξαρτήματα που σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο δεν διατίθενται για τα μοντέλα με ενσύρματο χειριστήριο. Για τα βοηθητικά εξαρτήματα του ενσύρματου χειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το ενσύρματο χειριστήριο Επιλογή θέσης εγκατάστασης Σε θέση που δεν δέχεται άμεσο ηλιακό φως. Σε θέση όπου είναι ελεύθερη η ροή του αέρα. Σε θέση όπου εξασφαλίζεται βέλτιστη κατανομή αέρα. Σε θέση όπου τα συμπυκνώματα αποστραγγίζονται κατάλληλα και με ασφάλεια. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε έναν τοίχο/μια οροφή που αποτρέπει τους κραδασμούς και έχει επαρκή αντοχή για το βάρος του προϊόντος. Αφήστε επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από την εσωτερική μονάδα για τη συντήρηση και το σέρβις. Σε θέση όπου το φίλτρο αέρα μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα. Σε θέση όπου το μήκος των σωληνώσεων μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα τουλάχιστον 1 m μακριά από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ώστε να μην δημιουργούνται παραμορφώσεις στην οθόνη ή θόρυβος. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από φωτιστικά σώματα φθορισμού και πυράκτωσης ώστε να λειτουργεί σωστά το τηλεχειριστήριο. EL-19

21 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για την εγκατάσταση και τη συντήρηση. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Διαστάσεις περιγράμματος Μονάδα: mm Άγκιστρο EL-20

22 2.4.3 Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας Στερεώστε το άγκιστρο με τη λαμαρινόβιδα επάνω στον τοίχο. Άγκιστρο Λαμαρινόβιδα Ροδέλα Αναρτήστε την εσωτερική μονάδα στο άγκιστρο. Η μονάδα πρέπει να τοποθετείται κατακόρυφα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διάκενο ανάμεσα στη μονάδα και το έδαφος. Χωρίς διάκενο ανάμεσα στη μονάδα και το έδαφος Τρόπος σύνδεσης σωλήνων και καλωδίων Πιέστε τους δύο διακόπτες ταυτόχρονα και, στη συνέχεια, ανοίξτε το πάνελ Αφαιρέστε το κορδόνι και αφαιρέστε το πάνελ. EL-21

23 Αφαιρέστε τις 4 βίδες και μετά αφαιρέστε το πλαίσιο από την κάτω πλευρά. Θα πρέπει να μπορείτε να δείτε την υποδοχή σύνδεσης σωληνώσεων και την υποδοχή σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης αφού αφαιρέσετε το πλαίσιο. Υποδοχή σύνδεσης σωλήνωσης Υποδοχή σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης Αφαιρέστε το φορέα εγκατάστασης και αφαιρέστε το κάλυμμα του κιβωτίου ελέγχου. Θα δείτε τον απολήκτη της καλωδίωσης. Φορέας εγκατάστασης Κάλυμμα κιβωτίου ελέγχου Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης Η γραμμή αποστράγγισης δεν πρέπει να κάνει καμία κοιλότητα σε όλο το μήκος της, πρέπει να έχει καθοδική κλίση και πρέπει να είναι μονωμένη έως τον εξωτερικό τοίχο. Κάμψη Σχήμα S EL-22

24 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3.1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα παρέχονται μαζί με την εξωτερική μονάδα. Ο τύπος και η ποσότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις προδιαγραφές. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Εγχειρίδιο 1 <Εγχειρίδιο εγκατάστασης> Τσιμούχα 1 Στεγανοποίηση της εξόδου αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας. Άγκιστρο 1 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας. 3.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σε θέση που δεν βρέχεται και δεν δέχεται άμεσο ηλιακό φως. Σε θέση με καλό εξαερισμό και απαλλαγμένη από εμπόδια κοντά στην είσοδο και την έξοδο του αέρα. Σε θέση όπου δεν αυξάνεται ο θόρυβος ή οι κραδασμοί κατά τη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας. Σε θέση όπου δεν προκαλείται πρόβλημα αποστράγγισης με το νερό που αποστραγγίζεται. Εγκαταστήστε σωστά την εξωτερική μονάδα σε μια θέση επαρκώς ανθεκτική για το βάρος της. Σε θέση όπου υπάρχουν κατάλληλες αποστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Σε θέση όπου το μήκος των σωληνώσεων μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Σε περιοχές με χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες, αποφύγετε την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε μέρη όπου μπορεί να καλυφθεί από χιόνι. Σε περιοχές όπου αναμένονται βαριές χιονοπτώσεις, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα μη παρεχόμενο κάλυμμα προστασίας από τον πάγο ή έναν μη παρεχόμενο ανεμοφράκτη, για την προστασία της μονάδας από τη συσσώρευση χιονιού και το φράξιμο της εισόδου αέρα. Όταν εγκαθιστάτε την εξωτερική μονάδα σε θέσεις που είναι συνεχώς εκτεθειμένες σε ισχυρούς ανέμους, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ανεμοφράκτη. Ισχυρός άνεμος 3.3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Π Γ Υ Β A Διαστάσεις περιγράμματος Μοντέλο Π Υ Β A Γ EL-23

25 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Εγκατάσταση μίας μονάδας (Τοίχος ή εμπόδιο) Είσοδος αέρα Είσοδος αέρα N Κανάλι συντήρησης Στερέωση με μπουλόνι M Έξοδος αέρα P Παράλληλη σύνδεση των δύο μονάδων ή επάνω μονάδα: cm Παράλληλη σύνδεση εμπρός και πίσω μέρους. μονάδα: cm 3.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε την αντοχή και την οριζόντια ευθυγράμμιση της βάσης ώστε να μην παράγονται μη φυσιολογικοί ήχοι. Στερεώστε τη βάση σταθερά με μπουλόνια αγκύρωσης (M10) για να αποτρέψετε την κατάρρευσή της. Εγκαταστήστε τα αντικραδασμικά ελαστικά θεμελίωσης για απευθείας υποστήριξη της κάτω επιφάνειας του σκέλους στερέωσης που έρχεται σε επαφή με την κάτω πλάκα της εξωτερικής μονάδας. Εξωτερική μονάδα Αντικραδασμικό ελαστικό Μπουλόνι ανάρτησης (M10) Οπή στα οικοδομικά υλικά (Ø100 mm x Βάθος 150 mm) Αποστράγγιση (Πλάτος 100 mm x Βάθος 150 mm) 3.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Συνδέστε την έξοδο αποστράγγισης με μια προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Προσαρμόστε την τσιμούχα στην έξοδο αποστράγγισης. Εισαγάγετε την έξοδο αποστράγγισης μέσα στην οπή της λεκάνης βάσης της εξωτερικής μονάδας και περιστρέψτε κατά 90 μοίρες για να ασφαλίσουν στη θέση τους. Τσιμούχα Οπή λεκάνης βάσης της εξωτερικής μονάδας Έξοδος αποστράγγισης Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (δεν παρέχεται με τη μονάδα) EL-24

26 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ Ελέγξτε αν η διαφορά ύψους μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας και το συνολικό μήκος του σωλήνα ψυκτικού πληρούν τις απαιτήσεις του συστήματος. Οι εργασίες σύνδεσης σωληνώσεων ψυκτικού πραγματοποιούνται μετά την εγκατάσταση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. Συνδέστε το σωλήνα πρώτα στην εσωτερική πλευρά και, στη συνέχεια, στην εξωτερική πλευρά. Διατηρείτε πάντα τα άκρα του σωλήνα σφραγισμένα με πώμα ή ταινία κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και ΜΗΝ τα αφαιρείτε παρά μόνο όταν είστε έτοιμοι να συνδέσετε τις σωληνώσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχουν μονωθεί όλες οι σωληνώσεις του χώρου σε όλη τη διαδρομή έως τη σύνδεση των σωληνώσεων στο εσωτερικό της μονάδας. Τυχόν εκτεθειμένοι σωλήνες ενδέχεται να προκαλέσουν συμπυκνώματα ή εγκαύματα κατά το άγγιγμα. Όταν η εξωτερική μονάδα είναι στην επάνω θέση και η διαφορά επιπέδου είναι μεγαλύτερη από 10 m, συνιστάται η τοποθέτηση γωνίας επιστροφής λαδιού κάθε 5~8 m στο σωλήνα αερίου. Η ακτίνα κάμψης της επιστροφής λαδιού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm. 4.1 ΕΚΧΕΙΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα εργαλεία που απαιτούνται για την εκχείλωση είναι κοπτήρας σωλήνων, γλείφανο, εργαλείο εκχείλωσης και διάταξη συγκράτησης σωλήνων Χρήση κοπτήρα σωλήνων για κόψιμο του σωλήνα στο απαιτούμενο μήκος. Βεβαιωθείτε ότι η ακμή κοπής παραμένει σε γωνία 90 με την πλευρά του σωλήνα. Λοξός Τραχύς Με γρέζια 4.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Ευθυγραμμίστε τα κέντρα των σωλήνων για να σφίξετε το ρακόρ και ολοκληρώστε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας δύο κλειδιά. Κλειδί Ρακόρ Ροπόκλειδο Μέγεθος σωλήνα Ροπή Ø6,35 mm 18 ~ 20 N.m Χρησιμοποιήστε ένα γλείφανο για να απομακρύνετε τα γρέζια, με την επιφάνεια κοπής προς τα κάτω, ώστε να μην εισέλθουν τα γρέζια στο σωλήνα Εκτελέστε τις εργασίες εκχείλωσης με τα εργαλεία εκχείλωσης όπως παρακάτω. Εξωτερική διάμετρος A (mm) Μέγ. Ελάχ. Ø6,35 mm 8,7 8,3 Ø9,52 mm 12,4 12,0 Ø12,7 mm 15,8 15, Ελέγξτε αν έχει γίνει σωστά η εκχείλωση. Δείτε παραδείγματα εσφαλμένης εκχείλωσης σωλήνων παρακάτω. R0,4~0,8 Ø9,52 mm 25 ~ 26 N.m Ø12,7 mm 35 ~ 36 N.m Επιλέξτε το κατάλληλο μονωτικό υλικό για το σωλήνα ψυκτικού. (Ελάχ. 10 mm, θερμομονωτικός αφρός C) Χρησιμοποιήστε ξεχωριστούς θερμομονωτικούς σωλήνες για τους σωλήνες αερίου και υγρού. Το παραπάνω πάχος είναι τυπικό για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 27 C και υγρασία 80%. Αν η εγκατάσταση γίνεται σε όχι ιδιαίτερα κατάλληλες συνθήκες, όπως κοντά σε μπάνια, κουζίνες και άλλες παρόμοιες θέσεις, ενισχύστε τη μόνωση. Η θερμοκρασία αντοχής στη θερμότητα της μόνωσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 120 C. Χρησιμοποιήστε την κολλητική ουσία στο συνδετικό μέρος της μόνωσης για να αποτρέψετε την εισχώρηση υγρασίας. Επιδιορθώστε και καλύψτε τυχόν ρωγμές στη μόνωση και ελέγξτε κυρίως το τμήμα κάμψης και τον αναρτήρα του σωλήνα. Κεκλιμμένος Κατεστραμμένη επιφάνεια Με ρωγμές Ανομοιόμορφο πάχος Αν χρειάζεται συγκόλληση, χρησιμοποιήστε αέριο άζωτο. Η εσφαλμένη ροπή θα προκαλέσει ζημιά στο χείλος ή διαρροές αερίου. EL-25

27 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 4.3 ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ Μοντέλο Πλευρά υγρού Πλευρά αερίου Συνολικό επιτρεπόμενο μήκος σωλήνα (m) Επιτρεπόμενο μήκος σωλήνα για κάθε εσωτερική μονάδα (m) Μέγ. διαφορά ύψους (m) Εξ. μ. υψηλότερα από την εσ. μ. Εσ. μ. υψηλότερα από την εξ. μ. Μέγ. διαφορά ύψους εσωτερικών μονάδων (m) Μήκος προπλήρωσης (m) Πρόσθετη πλήρωση (R410A) 18 Ø6,35 mm 2 Ø9,52 mm Ø6,35 mm 3 Ø9,52 mm Ø6,35 mm 4 Ø9,52 mm (Συνολικό μήκος σωληνώσεων - μήκος προ-πλήρωσης) 15 g/m Μοντέλο (εσωτερική μονάδα) Πλευρά υγρού Πλευρά αερίου Σημείωση 09/12 Ø6,35 mm Ø9,52 mm Εγκατάσταση προσαρμογέα σωλήνωσης (από Ø12,7 έως Ø9,52) στην εξωτερική πλευρά 18 Ø6,35 mm Ø12,7 mm για εσωτερική μονάδα 18K ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν το μήκος του σωλήνα είναι μεγαλύτερο από το μήκος προ-πλήρωσης, θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον ψυκτικό σύμφωνα με το μήκος της σωλήνωσης. 4.4 ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΑΕΡΑ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης από το μετρητή πολλαπλής έως την υποδοχή πλήρωσης της βαλβίδας της γραμμής αερίου με στεγάνωση. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης στην υποδοχή της αντλίας κενού. Ανοίξτε τελείως το διακόπτη χαμηλής πίεσης του μετρητή πολλαπλής. Θέστε σε λειτουργία την αντλία κενού για να εκκενωθεί ο αέρας από το σύστημα έως τα 76 cmhg. Κλείστε το διακόπτη χαμηλής πίεσης του μετρητή πολλαπλής. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για κάθε σύστημα (εσωτερική μονάδα) Ανοίξτε τελείως το στέλεχος βαλβίδας των βαλβίδων με στεγάνωση. Βαλβίδα πολλαπλής Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης από την υποδοχή πλήρωσης. Σφίξτε σταθερά τα καπάκια των βαλβίδων με στεγάνωση. Σύνθετο μανόμετρο Μετρητής πίεσης -76 cmhg Διακόπτης χαμηλής πίεσης Εύκαμπτος σωλήνας πλήρωσης Διακόπτης υψηλής πίεσης Εύκαμπτος σωλήνας πλήρωσης Αντλία κενού 4.5 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Βαλβίδα με στεγάνωση Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες σύνδεσης των σωληνώσεων, μην παραλείψετε να ελέγξετε τα συνδετικά μέρη όλων των σωλήνων ψυκτικού και να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου, με την εφαρμογή σαπουνόνερου στους σωλήνες ή με τη χρήση ανιχνευτή διαρροών ειδικού για ψυκτικά HFC. Για μια απεικόνιση, ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα. Σημείο ελέγχου εσωτερικής μονάδας Σημείο ελέγχου εξωτερικής μονάδας Φροντίστε να συνδέσετε την εσωτερική μονάδα (A, B,...) με τις βαλβίδες και τον ακροδέκτη καλωδίου σήματος (A, B,...) της εξωτερικής μονάδας, όπως προσδιορίζονται από τις σχετικές αντιστοιχισμένες συνδέσεις τους : Βαλβίδα απομόνωσης χαμηλής πίεσης : Βαλβίδα απομόνωσης υψηλής πίεσης : Ρακόρ εσωτερικής μονάδας : Προσαρμογέας σωληνώσεων εσωτερικής μονάδας 18K EL-26

28 5. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ Όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένους τεχνικούς εγκατάστασης και όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συνδέονται σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδιώσεων. Συνδέστε πρώτα τη γείωση, πριν από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρολογική σύνδεση. Όλες οι παροχές ρεύματος πρέπει να είναι απενεργοποιημένες προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία καλωδίωσης. Μην ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος αν δεν έχετε επιβεβαιώσει ότι όλες οι καλωδιώσεις έχουν ελεγχθεί όσον αφορά την ασφάλεια. Πρέπει να τοποθετείται κεντρικός διακόπτης και ασφαλειοδιακόπτης ή ασφάλεια, με χωρητικότητα τουλάχιστον 1,5 φορά μεγαλύτερη από το μέγιστο ρεύμα του κυκλώματος. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται αποκλειστικό κύκλωμα διακλάδωσης και μονή υποδοχή μόνο για το συγκεκριμένο κλιματιστικό. Η διατομή του καλωδίου εξαρτάται από το ονομαστικό ρεύμα και από τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς κανονισμούς ηλεκτρικής καλωδίωσης. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τα κτίρια καθώς και τον εθνικό ηλεκτρολογικό κανονισμό για τυχόν ειδικές απαιτήσεις. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή κάποιον ειδικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. Η μονάδα πρέπει να συνδεθεί στο κύριο δίκτυο τροφοδοσίας μέσω ενός ασφαλειοδιακόπτη ή διακόπτη με ελάχιστο διάκενο επαφής 3 mm σε όλους τους πόλους. Συνιστάται η εγκατάσταση μιας διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD) με ονομαστική ισχύ όχι μεγαλύτερη από 30 ma. 5.1 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Προδιαγραφές παροχής ρεύματος και καλωδίων σύνδεσης Τροφοδοσία ισχύος Μοντέλο Φάση 1 φάση 1 φάση 1 φάση Συχνότητα και τάση V ~ 50 Hz V ~ 50 Hz V ~ 50 Hz Ονομαστική ένταση ρεύματος 14,5 A 16,5 A 21,5 A Ονομαστική τιμή ασφάλειας (δεν παρέχεται με τη μονάδα) 25 A 25 A 35 A Καλώδιο ρεύματος (δεν παρέχεται με τη μονάδα) H07RN-F, 3 1,5 mm 2 H07RN-F, 3 2,5 mm 2 H07RN-F, 3 4,0 mm 2 Καλωδίωση σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (δεν παρέχεται με τη μονάδα) H07RN-F, 4 1,0 mm 2 H07RN-F, 4 1,0 mm 2 H07RN-F, 4 1,0 mm 2 38QUS018DS2*/ 38VNM Καλώδιο εισόδου ισχύος ΓΕΙΩΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Καλώδιο σύνδεσης ΓΕΙΩΣΗ ΤΡΟΦΟ- ΔΟΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Προς εσωτερική μονάδα Α Προς εσωτερική μονάδα Β Σφιγκτήρας φίλτρου: Σύσφιξη σε καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (δεν παρέχεται με τη μονάδα) Εσωτερική μονάδα Α Εσωτερική μονάδα Β EL-27

29 5. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 38QUS027DS3*/ 38VNM Καλώδιο εισόδου ισχύος ΓΕΙΩΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Προς εσωτερική μονάδα Γ Καλώδιο σύνδεσης ΓΕΙΩΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Προς εσωτερική μονάδα Α Προς εσωτερική μονάδα Β Σφιγκτήρας φίλτρου: Σύσφιξη σε καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (δεν παρέχεται με τη μονάδα) Εσωτερική μονάδα Α Εσωτερική μονάδα Β Εσωτερική μονάδα Γ 38QUS036DS4*/ 38VNM Καλώδιο εισόδου ισχύος ΓΕΙΩΣΗ Προς εσωτερική μονάδα Α Προς εσωτερική μονάδα Δ ΓΕΙΩΣΗ Καλώδιο σύνδεσης ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Προς εσωτερική μονάδα Β Προς εσωτερική μονάδα Γ Σφιγκτήρας φίλτρου: Σύσφιξη σε καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (δεν παρέχεται με τη μονάδα) Εσωτερική μονάδα Α Εσωτερική μονάδα Β Εσωτερική μονάδα Γ Εσωτερική μονάδα Δ Φροντίστε να συνδέσετε την εσωτερική μονάδα (A, B,...) με τις βαλβίδες και τον ακροδέκτη καλωδίου σήματος (A, B,...) της εξωτερικής μονάδας, όπως προσδιορίζονται από τις σχετικές αντιστοιχισμένες συνδέσεις τους. EL-28

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I F D E N L HI CRRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HI CRRIER N.. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IN Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Symmetry. 1,83 m και 2,44 m ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ. Συνθετικά κιγκλιδώματα χαμηλής συντήρησης. fiberondecking.com. Κατασκευαστής

Symmetry. 1,83 m και 2,44 m ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ. Συνθετικά κιγκλιδώματα χαμηλής συντήρησης. fiberondecking.com. Κατασκευαστής Symmetry Συνθετικά κιγκλιδώματα χαμηλής συντήρησης 1,83 m και 2,44 m ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Κατασκευαστής fiberondecking.com Οδηγίες εγκατάστασης κιγκλιδωμάτων Symmetry - Γραμμή 1,83 m και 2,44 m Λίστα εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας Οδηγός Υγείας και ασφάλειας EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. R32 Split Series MODELS FTXZ25NV1B RXZ25NV1B RXZ35NV1B RXZ50NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B. Installation manual R32 Split series

INSTALLATION MANUAL. R32 Split Series MODELS FTXZ25NV1B RXZ25NV1B RXZ35NV1B RXZ50NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B. Installation manual R32 Split series INSTALLATION MANUAL R32 Split Series Installation manual R32 Split series English Manuel d installation Série split R32 Français Manual de instalación Serie Split R32 Español Manuale d installazione Serie

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Your-conditions Περιεχόμενα 1. Ελληνικά / Greek...3 2. Αγγλικα / English...32 Οδηγίες Χρήσεως 1. Ονόματα και λειτουργίες των μερών του κλιματιστικού...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες τοποθέτησης

Συνθήκες τοποθέτησης Συνθήκες τοποθέτησης για τη συσκευή SUNNY CENTRAL 350 Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το όχημα Fiat 500 1,2 ltr. Κωδικός κινητήρα 169 A4.000 Η ContiTech σάς παρέχει τρόπους αποφυγής σφαλμάτων κατά την

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΈΛΑ FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα