ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2 Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (2004/108/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) (Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το κλιματιστικό σε χώρες της Ευρώπης, πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες) - Αυτή η σήμανση, που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ΕΚ) δεν πρέπει να αναμιγνύονται με τα κοινά οικιακά απόβλητα. Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής στα οικιακά απόβλητα. Για την απόρριψή της, υπάρχουν αρκετές επιλογές: 1. Ο δήμος διαθέτει συστήματα συλλογής, όπου μπορούν να απορρίπτονται τα ηλεκτρονικά απόβλητα, τα οποία είναι τουλάχιστον χωρίς χρέωση για το χρήστη. 2. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν, το κατάστημα θα πάρει πίσω το παλιό προϊόν τουλάχιστον χωρίς χρέωση. 3. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή τουλάχιστον χωρίς χρέωση για το χρήστη. 4. Επειδή τα παλιά προϊόντα περιέχουν πολύτιμα υλικά, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους παλαιών μετάλλων και σιδήρου. Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων σε δάση και στη φύση θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας όταν οι επικίνδυνες ουσίες διαρρέουν στο έδαφος και το νερό και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Τύπος Όνομα μοντέλου Διάσταση Ονομαστική τάση και Hz Εξωτερική μονάδα 38QUS018DS2*/ 38VNM QUS027DS3*/ 38VNM x320x x315x860 38QUS036DS4*/ 38VNM x345x965 Επιτοίχια εσωτερική μονάδα 42QHF009DS*/ 42HVF-09 42QHF012DS*/ 42HVF-12 42QHF018DS*/ 42HVF x188x x188x x205x275 Εσωτερική μονάδα τύπου αεραγωγού 42QSM009DS*/ 42SVM-09 42QSM012DS*/ 42SVM-12 42QSM018DS*/ 42SVM x635x x635x x635x V ~ 50 Hz Εσωτερική μονάδα τύπου κασέτας 42QTD009DS*/ 42CVS-09 42QTD012DS*/ 42CVS-12 42QTD018DS*/ 42CVS x570x x570x x570x260 Εσωτερική μονάδα τύπου κονσόλας 42QFA009DS* 42QFA012DS* 42QFA018DS* 700x600x x600x x600x210 Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προδιαγραφής του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση. EL-1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Προφυλάξεις ασφαλείας Συνδυασμός εσωτερικών μονάδων ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Επιτοίχια εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα τύπου αεραγωγού Εσωτερική μονάδα τύπου κασέτας Εσωτερική μονάδα τύπου κονσόλας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Επιλογή της θέσης εγκατάστασης Διαστάσεις τοποθέτησης εξωτερικής μονάδας Απαιτήσεις χώρου για την εξωτερική μονάδα Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης για την εξωτερική μονάδα ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ Εκχείλωση Σύνδεση σωληνώσεων Σωλήνας ψυκτικού Εκκένωση αέρα Δοκιμή διαρροών ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ Καλωδίωση για την εξωτερική μονάδα Καλωδίωση για την εσωτερική μονάδα ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τελική λίστα έλεγχου Χειροκίνητη λειτουργία Δοκιμαστική λειτουργία EL-2

4 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγκατάσταση, εκκίνηση και συντήρηση των κλιματιστικών μπορεί να είναι επικίνδυνη λόγω των πιέσεων του συστήματος, των ηλεκτρικών μερών και της θέσης του εξοπλισμού (οροφές, ανυψωμένες κατασκευές κ.λπ.). Η εγκατάσταση, εκκίνηση και συντήρηση αυτού του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από εκπαιδευμένους και καταρτισμένους υπεύθυνους εγκατάστασης και μηχανικούς συντήρησης. Κατά την εκτέλεση εργασιών στον εξοπλισμό, τηρήστε τις προφυλάξεις που περιέχονται στο φυλλάδιο και στις ετικέτες, τα αυτοκόλλητα και τις πινακίδες που είναι επικολλημένα στον εξοπλισμό. Τηρήστε όλους τους κώδικες ασφαλείας. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια. Κατά τις εργασίες συγκόλλησης, χρησιμοποιήστε ειδικά ρούχα προστασίας ηλεκτροσυγκολλητών και φροντίστε να έχετε πρόχειρο έναν πυροσβεστήρα. Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την ανύψωση και την τοποθέτηση ογκώδους εξοπλισμού. Διαβάστε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες και ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις ή προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο και είναι επικολλημένες στη μονάδα. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τα κτίρια καθώς και τον Εθνικό Ηλεκτρολογικό Κανονισμό για τυχόν ειδικές απαιτήσεις. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού ή θανάτου. Το ψυκτικό αέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα και αντικαθιστά το οξυγόνο. Μια μαζική διαρροή θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξάντληση του οξυγόνου, ιδιαίτερα σε υπόγειους χώρους, και θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας που οδηγεί σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Όταν τοποθετείτε το κλιματιστικό σε μικρό δωμάτιο, λάβετε κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσετε ότι η συγκέντρωση σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού στο δωμάτιο δεν υπερβαίνει το κρίσιμο όριο. Αν υπάρξει διαρροή ψυκτικού αερίου κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, αερίστε αμέσως το χώρο. Το ψυκτικό αέριο μπορεί να παράγει τοξικά αέρια σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με φωτιά από συσκευές όπως αερόθερμα, σόμπες ή μαγειρικές εστίες. Η έκθεση σε τέτοιου είδους αέριο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα προτού επιχειρήσετε οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης σωστά. Τυχόν εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Χρησιμοποιήστε τα καθορισμένα καλώδια για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις και συνδέστε σφικτά τα καλώδια στα τμήματα σύνδεσης του μπλοκ ακροδεκτών, ώστε να μην εφαρμόζονται εξωτερικές δυνάμεις στους ακροδέκτες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει σύνδεση γείωσης. Μην συνδέετε τη γείωση των μονάδων σε σωλήνες αερίου ή νερού, αλεξικέραυνα ή καλώδια τηλεφώνου. Τυχόν ατελής γείωση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας με αποτέλεσμα τραυματισμό ή θάνατο. Απορρίψτε με ασφαλή τρόπο τα υλικά συσκευασίας. Ορισμένα υλικά συσκευασίας, όπως τα καρφιά και άλλα μεταλλικά ή ξύλινα εξαρτήματα, μπορεί να προκαλέσουν τρυπήματα ή άλλους τραυματισμούς. Ξεχωρίστε και απομακρύνετε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας, έτσι ώστε να μην παίξουν με αυτές παιδιά. Τα παιδιά που παίζουν με πλαστικές σακούλες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ασφυξίας. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε μέρη με υψηλές συγκεντρώσεις εύφλεκτων αερίων ή ατμών αερίου. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τα παρεχόμενα εξαρτήματα ή αυτά που ορίζονται αυστηρά για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Η χρήση διαφορετικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση του εξοπλισμού, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στον εξοπλισμό. Κατά την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση του συστήματος, δεν επιτρέπεται ο αέρας ή οποιεσδήποτε άλλες ουσίες, εκτός από το συγκεκριμένο ψυκτικό (R410A), να εισχωρήσουν στο κύκλωμα ψύξης. Η συντήρηση των εσωτερικών μονάδων τύπου αεραγωγού και κασέτας πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης και οι μονάδες αυτές πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 2,5 m από το δάπεδο. Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης και τους εθνικούς, πολιτειακούς και τοπικούς κώδικες ηλεκτρικής καλωδίωσης. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικό κύκλωμα τροφοδοσίας. Το κλιματιστικό δεν πρέπει ποτέ να μοιράζεται την ίδια πρίζα με άλλη συσκευή. EL-3

5 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ποτέ μην τροποποιείτε αυτήν τη μονάδα αφαιρώντας κάποιο από τα προστατευτικά περιβλήματα ή παρακάμπτοντας οποιαδήποτε από τις διατάξεις αλληλασφάλισης. Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο λόγω ακούσιας επαναφοράς του θερμικού διακόπτη, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται με κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τη βοηθητική διάταξη. Χρησιμοποιείτε τα προβλεπόμενα καλώδια για την ηλεκτρική σύνδεση με μόνωση που προστατεύεται από μονωτικό περίβλημα με κατάλληλη διαβάθμιση θερμοκρασίας. Η χρήση ακατάλληλων καλωδίων μπορεί να προκαλέσει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, μη ομαλή παραγωγή θερμότητας ή πυρκαγιά. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα υλικών ζημιών ή σοβαρών συνεπειών. Για την αποφυγή τραυματισμών, να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε εξαρτήματα με αιχμηρές άκρες. Μην τοποθετείτε τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές μονάδες σε θέσεις όπου επικρατούν ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε χώρο που μπορεί να ενισχύσει το επίπεδο θορύβου της ή σε μέρος όπου ο θόρυβος και ο εξερχόμενος αέρας μπορεί να ενοχλούν τους γείτονες. Συνδέστε την αποστράγγιση/τις σωληνώσεις με ασφάλεια, σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης. Τυχόν ακατάλληλη σύνδεση σωληνώσεων αποστράγγισης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή νερού και την πρόκληση υλικών ζημιών. Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό στα ακόλουθα σημεία. - Σε χώρους όπου υπάρχει ορυκτέλαιο ή αρσενικό οξύ. - Σε χώρους όπου είναι πιθανή η συσσώρευση ή συγκέντρωση διαβρωτικών αερίων (όπως αέριο θειώδες οξύ) ή εύφλεκτων αερίων (όπως διαλυτικό) ή όπου πραγματοποιείται χειρισμός πτητικών εύφλεκτων ουσιών. - Σε χώρους όπου υπάρχει εξοπλισμός που δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή αρμονικές υψηλής συχνότητας. Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια καλυπτόμενα από το πρωτόκολλο του Κιότο Χημική ονομασία του αερίου R410A Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) του αερίου Επικολλήστε την εσώκλειστη ετικέτα ψυκτικού δίπλα στη θέση πλήρωσης ή/και ανάκτησης. 2. Γράψτε καθαρά την ποσότητα ψυκτικού που έχει προστεθεί πάνω στην ετικέτα του ψυκτικού, χρησιμοποιώντας ανεξίτηλο μελάνι. 3. Αποτρέψτε τις εκπομπές των περιεχόμενων φθοριούχων αερίων. Βεβαιωθείτε ότι το φθοριούχο αέριο δεν εξαερώνεται σε καμία περίπτωση στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, της συντήρησης ή της απόρριψης της συσκευής. Όταν εντοπιστεί οποιαδήποτε διαρροή του περιεχόμενου φθοριούχου αερίου, η διαρροή θα πρέπει να διακοπεί και να επισκευαστεί το ταχύτερο δυνατόν. 4. Μόνο ειδικευμένο προσωπικό συντήρησης επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτό το προϊόν και να το επισκευάζει. 5. Κάθε χειρισμός των φθοριούχων αερίων που περιέχονται σε αυτό το προϊόν, όπως κατά τη μετακίνηση του προϊόντος ή τον ανεφοδιασμό με αέριο, πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, καθώς και με κάθε σχετική τοπική νομοθεσία. 6. Για τυχόν απορίες, επικοινωνήστε με τους αντιπροσώπους, τους υπεύθυνους εγκατάστασης κ.λπ. EL-4

6 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σύστημα 2 38QUS018DS2*/ 38VNM Μία εσωτερική μονάδα Δύο εσωτερικές μονάδες * 18+12* Ο αστερίσκος [*] σημαίνει ότι οι δύο εσωτερικές μονάδες δεν θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα διότι θα υπάρχει μειωμένη απόδοση. Σύστημα 3 Μία εσωτερική μονάδα Δύο εσωτερικές μονάδες Τρεις εσωτερικές μονάδες 38QUS027DS3*/ 38VNM Σύστημα 4 Μία εσωτερική μονάδα Δύο εσωτερικές μονάδες Τρεις εσωτερικές μονάδες Τέσσερις εσωτερικές μονάδες 38QUS036DS4*/ 38VNM Η συνολική δυναμικότητα των εσωτερικών μονάδων θα πρέπει να είναι μικρότερη από το 130% της δυναμικότητας της εξωτερικής μονάδας. Όταν η δυναμικότητα του συνδυασμού των εσωτερικών μονάδων είναι μεγαλύτερη από τη δυναμικότητα της εξωτερικής μονάδας, η απόδοση ενδέχεται να μειωθεί αν όλες οι εσωτερικές μονάδες λειτουργούν ταυτόχρονα. EL-5

7 2.1 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Βοηθητικά εξαρτήματα Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα παρέχονται μαζί με την εσωτερική μονάδα. Ο τύπος και η ποσότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις προδιαγραφές. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Εγχειρίδιο 1 <Εγχειρίδιο χρήστη>, <Εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου> (ή <Εγχειρίδιο ενσύρματου χειριστηρίου>) Πλάτη εγκατάστασης 1 Ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας Ούπατ 5 ή 8 Στερέωση της πλάτης εγκατάστασης Λαμαρινόβιδα Β 5 ή 8 Στερέωση της πλάτης εγκατάστασης Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Τηλεχειριστήριο 1 Για τον έλεγχο του κλιματιστικού από απόσταση Βάση τηλεχειριστηρίου 1 Για τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο Λαμαρινόβιδα Α 2 Για τη στερέωση της βάσης του τηλεχειριστηρίου Μπαταρία 2 Για το τηλεχειριστήριο Σημείωση: Τα βοηθητικά εξαρτήματα που σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο δεν διατίθενται για τα μοντέλα με ενσύρματο χειριστήριο. Για τα βοηθητικά εξαρτήματα του ενσύρματου χειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το ενσύρματο χειριστήριο Επιλογή θέσης εγκατάστασης Σε θέση που δεν δέχεται άμεσο ηλιακό φως. Σε θέση όπου είναι ελεύθερη η ροή του αέρα. Σε θέση όπου εξασφαλίζεται βέλτιστη κατανομή αέρα. Σε θέση όπου τα συμπυκνώματα αποστραγγίζονται κατάλληλα και με ασφάλεια. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε έναν τοίχο/μια οροφή που αποτρέπει τους κραδασμούς και έχει επαρκή αντοχή για το βάρος του προϊόντος. Αφήστε επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από την εσωτερική μονάδα για τη συντήρηση και το σέρβις. Σε θέση όπου το φίλτρο αέρα μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα. Σε θέση όπου το μήκος των σωληνώσεων μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα τουλάχιστον 1 m μακριά από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ώστε να μην δημιουργούνται παραμορφώσεις στην οθόνη ή θόρυβος. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από φωτιστικά σώματα φθορισμού και πυράκτωσης ώστε να λειτουργεί σωστά το τηλεχειριστήριο. Το συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης για το χαμηλότερο κινούμενο μέρος της εσωτερικής μονάδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,3 m. EL-6

8 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Διαστάσεις πλάτης εγκατάστασης Μονάδα: mm Γ Δ Περίγραμμα εσωτερικής μονάδας 15 cm ή περισσότερο Οπή σωλήνα ψυκτικού πίσω αριστερής πλευράς Ø65 A 09/12: (A:800, B:275, Γ:100, Δ:95) B Οπή σωλήνα ψυκτικού πίσω δεξιάς πλευράς Ø65 12 cm ή περισσότερο 2,3 m ή περισσότερο 12 cm ή περισσότερο Γ Δ Περίγραμμα εσωτερικής μονάδας Σημείωση: Τηρήστε τις αποστάσεις που υποδεικνύονται με βέλη από τον τοίχο, την οροφή, το φράχτη ή άλλα εμπόδια. Οπή σωλήνα ψυκτικού πίσω αριστερής πλευράς Ø65 A 18: (A:940, B:275, Γ:110, Δ:100) B Οπή σωλήνα ψυκτικού πίσω δεξιάς πλευράς Ø Τοποθέτηση της πλάτης εγκατάστασης Στερεώστε την πλάτη εγκατάστασης σε οριζόντια και επίπεδη θέση στον τοίχο. Σε περίπτωση τοιχοποιίας με τούβλα, σκυρόδεμα ή παρόμοιο υλικό, ανοίξτε οπές διαμέτρου 5 mm και τοποθετήστε ούπατ για τις κατάλληλες βίδες στερέωσης. Στερεώστε την πλάτη εγκατάστασης με 5 ή περισσότερες βίδες τύπου Β Περιτύλιξη των σωληνώσεων Οι σωληνώσεις μπορούν να τοποθετηθούν με κατεύθυνση προς τα πίσω, αριστερά, πίσω αριστερά ή δεξιά. Αριστερά Πίσω αριστερά Πίσω Δεξιά Άνοιγμα οπής στον τοίχο Ανοίξτε μια οπή 65 mm στον τοίχο με ελαφριά κλίση προς τις εξωτερικές πλευρές. Εσωτερική πλευρά Τοίχος Αποστράγγιση Η γραμμή αποστράγγισης δεν πρέπει να σχηματίζει καμία κοιλότητα σε όλο το μήκος της, πρέπει να έχει καθοδική κλίση και πρέπει να είναι μονωμένη έως τον εξωτερικό τοίχο. Εξωτερική πλευρά Για τον σωστό προσανατολισμό των σωληνώσεων ψυκτικού, των ηλεκτρικών καλωδίων και των γραμμών αποστράγγισης, ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα. - Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης κάτω από τη σωλήνωση ψυκτικού. - Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει ανοδική κλίση ούτε είναι στριμμένος. Εσωτερική μονάδα Καλώδιο σύνδεσης Χώρος σωλήνα Σωλήνας σύνδεσης Ιμάντας περιτύλιξης Κάμψη Σχήμα S Η θέση της διασύνδεσης του σωλήνα αποστράγγισης μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης. Κατά τη ρύθμιση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης, η υποδοχή που δεν χρησιμοποιείται πρέπει να σφραγίζεται με ελαστικό πώμα. EL-7 Άκρο αποστράγγισης σε νερό Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης Ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας Περάστε τις γραμμές ψυκτικού μέσα από την οπή στον τοίχο. Αναρτήστε την εσωτερική μονάδα στο επάνω άγκιστρο της πλάτης εγκατάστασης και, στη συνέχεια, πιέστε το κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας προς τα πάνω στον τοίχο και στερεώστε τη στο κάτω άγκιστρο. Μετακινήστε την εσωτερική μονάδα από τη μία πλευρά στην άλλη, καθώς και πάνω και κάτω για να ελέγξετε αν έχει αγκιστρωθεί σταθερά.

9 2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ Βοηθητικά εξαρτήματα Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα παρέχονται μαζί με τη μονάδα. Ο τύπος και η ποσότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις προδιαγραφές. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Εγχειρίδιο 2 <Εγχειρίδιο χρήστη>, <Εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου> (ή <Εγχειρίδιο ενσύρματου χειριστηρίου>) Μονωτικό υλικό σωλήνα 2 Μόνωση Στεγανοποιητικός σπόγγος 1 Για αλλαγή της κατεύθυνσης της εισόδου αέρα. Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Τηλεχειριστήριο 1 Για τον έλεγχο του κλιματιστικού από απόσταση Βάση τηλεχειριστηρίου 1 Για τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο Λαμαρινόβιδα 2 Για τη στερέωση της βάσης του τηλεχειριστηρίου Μπαταρία 2 Για το τηλεχειριστήριο Καλώδιο σύνδεσης για την οθόνη (2 m) 1 Δεν διατίθεται Καλωδίωση μεταξύ της οθόνης και του πίνακα ελέγχου. Σημείωση: Τα βοηθητικά εξαρτήματα που σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο δεν διατίθενται για τα μοντέλα με ενσύρματο χειριστήριο. Για τα βοηθητικά εξαρτήματα του ενσύρματου χειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το ενσύρματο χειριστήριο Επιλογή θέσης εγκατάστασης Σε θέση που δεν δέχεται άμεσο ηλιακό φως. Σε θέση όπου είναι ελεύθερη η ροή του αέρα. Σε θέση όπου εξασφαλίζεται βέλτιστη κατανομή αέρα. Σε θέση όπου τα συμπυκνώματα αποστραγγίζονται κατάλληλα και με ασφάλεια. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε έναν τοίχο/μια οροφή που αποτρέπει τους κραδασμούς και έχει επαρκή αντοχή για το βάρος του προϊόντος. Αφήστε επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από την εσωτερική μονάδα για τη συντήρηση και το σέρβις. Σε θέση όπου το φίλτρο αέρα μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα. Σε θέση όπου το μήκος των σωληνώσεων μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα τουλάχιστον 1 m μακριά από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ώστε να μην δημιουργούνται παραμορφώσεις στην οθόνη ή θόρυβος. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από φωτιστικά σώματα φθορισμού και πυράκτωσης ώστε να λειτουργεί σωστά το τηλεχειριστήριο. 200 mm ή περισσότερο 300 mm ή περισσότερο 600 mmx600 mm Άνοιγμα για επιθεώρηση Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για την εγκατάσταση και τη συντήρηση. EL-8

10 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Διαστάσεις περιγράμματος και μέγεθος ανοίγματος εξόδου αέρα Μονάδα: mm Μέγεθος ανοίγματος επιστροφής αέρα Μέγεθος ανοίγματος καθοδικού εξαερισμού Φίλτρο αέρα Φίλτρο αέρα Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου Μέγεθος προεξοχής στερέωσης Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου Διαστάσεις περιγράμματος Μέγεθος ανοίγματος εξόδου αέρα Μέγεθος ανοίγματος επιστροφής αέρα Μέγεθος άγκιστρου στερέωσης Είσοδος νωπού αέρα Μοντέλο A B C D E F G H I J K L M N O P T 09/ Ø Ø90 EL-9

11 Συνιστάται να εγκαταστήσετε το σύνδεσμο Y πριν από την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας Όταν μετακινείτε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης της συσκευασίας ή μετά από αυτήν, βεβαιωθείτε ότι την ανυψώνετε από τα άγκιστρά της. Μην εφαρμόζετε πίεση σε άλλα μέρη, ιδιαίτερα στις σωληνώσεις ψυκτικού και αποστράγγισης και στα εξαρτήματα με φλάντζες Εγκατάσταση των μπουλονιών ανάρτησης Σημαδέψτε τα σημεία της οροφής όπου θέλετε να εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα Ανοίξτε οπές στα σημεία που σημαδέψατε και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ούπατ μπουλονιών. Χρησιμοποιήστε υποστηρίγματα οροφής που υπάρχουν ήδη ή κατασκευάστε ένα κατάλληλο υποστήριγμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε ένθετο, βυθιζόμενο ούπατ για οπές για τις υπάρχουσες οροφές. Σκυρόδεμα Ένθετο Ούπατ για οπές Πείρος για οπές Μπουλόνι ανάρτησης (3/8'' ή M10) -δεν παρέχεται με τη μονάδα Τοποθετήστε τα μπουλόνια ανάρτησης (χρησιμοποιήστε μπουλόνια ανάρτησης W3/8 ή M10, 4 τεμάχια) ανάλογα με τον τύπο της οροφής. Βεβαιωθείτε ότι η οροφή είναι αρκετά ανθεκτική για το βάρος της μονάδας. Πριν από την ανάρτηση της μονάδας, ελέγξτε την αντοχή όλων των προσαρτημένων μπουλονιών ανάρτησης. Ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχύσετε το πλαίσιο της οροφής για να αποτρέψετε τους κραδασμούς. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε έναν αρχιτέκτονα ή έναν ξυλουργό Ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας Βιδώστε διπλά παξιμάδια σε κάθε μπουλόνι ανάρτησης, δημιουργώντας χώρο για την ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας Αναρτήστε την εσωτερική μονάδα στα μπουλόνια ανάρτησης ανάμεσα σε δύο παξιμάδια. Αντικραδασμικό παρέμβυσμα Βιδωτό παξιμάδι Ροδέλα Εξάρτημα ανάρτησης Βιδωτό μπουλόνι ανάρτησης Βιδώστε τα παξιμάδια για να αναρτήσετε τη μονάδα Ρυθμίστε την ευθυγράμμιση της μονάδας χρησιμοποιώντας αλφάδι και για τις τέσσερις πλευρές. EL-10

12 2.2.5 Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα (δεν παρέχεται με τη μονάδα, εσωτ. διάμ.: Ø25) στην υποδοχή εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Στερεώστε τον καλά στην εσωτερική μονάδα με σφιγκτήρα σωλήνων (δεν παρέχεται με τη μονάδα). Εγκαταστήστε σταθερά τον εύκαμπτο σωλήνα στο σωλήνα νερού από PVC με κόλλα PVC. Τυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με τα μονωτικά υλικά. Εσωτερική μονάδα Σφιγκτήρας σωλήνων Εύκαμπτος σωλήνας Σωλήνας νερού από PVC Υποδοχή σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης (εξωτ. διάμ.:ø25) Κόλλα PVC Σύνδεση σωλήνα αποστράγγισης Για μονάδες χωρίς αντλία αποστράγγισης Εγκαταστήστε τον οριζόντιο σωλήνα αποστράγγισης με κλίση 1/100 ή μεγαλύτερη και στερεώστε τον με αναρτήρα σε απόσταση 1,0~1,5 m. Εγκαταστήστε ένα σιφώνιο στο άκρο του σωλήνα αποστράγγισης για να αποφύγετε τη μεταφορά των άσχημων οσμών στην εσωτερική μονάδα. Μην τοποθετείτε το σωλήνα αποστράγγισης σε θέση με κατεύθυνση προς τα πάνω. Ενδέχεται το νερό να ρέει πίσω στη μονάδα. 1,0-1,5 m Κλίση πάνω από 1/100 Για μονάδες με αντλία αποστράγγισης Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να εγκαθίσταται εντός 200 mm από τον εύκαμπτο σωλήνα και, στη συνέχεια, να εγκαθίσταται ο οριζόντιος σωλήνας αποστράγγισης με κλίση 1/00 ή μεγαλύτερη και να στερεώνεται με αναρτήρα σε απόσταση 1,0~1,5 m. Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση με κατεύθυνση προς τα πάνω, διότι ενδέχεται το νερό να ρέει πίσω στην εσωτερική μονάδα. 1,0-1,5 m Κλίση πάνω από 1/100 Μέγ. 550 mm Δοκιμή αποστράγγισης Μονάδα χωρίς αντλία Πραγματοποιήστε τη δοκιμή αποστράγγισης προτού συνδέσετε τον αεραγωγό. Εισαγάγετε σταδιακά περίπου 2 λίτρα νερό στο δοχείο αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας από το σωληνάκι γεμίσματος. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι το νερό ρέει προς τα έξω μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγξτε ότι το νερό που αποστραγγίζεται εξέρχεται από το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού στο σύστημα αποστράγγισης. Μονάδα χωρίς αντλία EL-11 Σωληνάκι γεμίσματος

13 Μονάδα με αντλία Ανοίξτε το κάλυμμα της εισόδου παροχής νερού στρίβοντας και τραβώντας το κάλυμμα. Εισαγάγετε σταδιακά περίπου 2 λίτρα νερό στην εσωτερική μονάδα από το σωληνάκι γεμίσματος. Θέστε σε λειτουργία τη μονάδα σε τρόπο λειτουργίας COOLING (Ψύξη) και ελέγξτε την άντληση της αντλίας αποστράγγισης (επιτρέπεται μια καθυστέρηση της τάξης του 1 λεπτού πριν από τη ροή του νερού προς τα έξω, ανάλογα με το μήκος του σωλήνα αποστράγγισης). Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι το νερό ρέει προς τα έξω μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγξτε ότι το νερό που αποστραγγίζεται εξέρχεται από το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού στο σύστημα αποστράγγισης. Επανασυναρμολογήστε το κάλυμμα της εισόδου παροχής νερού. Μονάδα με αντλία Είσοδος παροχής νερού Κάλυμμα Χρησιμοποιήστε τις ράβδους ανάρτησης για να εγκαταστήσετε τον αεραγωγό σύνδεσης αντί να τον αναρτήσετε απευθείας επάνω στην εσωτερική μονάδα. Χρησιμοποιήστε μη εύφλεκτο παρέμβυσμα καμβά για την αποφυγή κραδασμών. Εάν η εξωτερική αντίσταση είναι υπερβολικά υψηλή (λόγω μεγάλου μήκους του αεραγωγού, για παράδειγμα), ο όγκος ροής αέρα μπορεί να μειωθεί υπερβολικά σε κάθε έξοδο αέρα. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο μηχανικό για να αυξήσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα ώστε να αυξηθεί η στατική πίεση που αντιστοιχεί στην εξωτερική αντίσταση Εγκατάσταση του αεραγωγού Συνδέστε τον αεραγωγό ο οποίος δεν παρέχεται με τη μονάδα Προσαρτήστε τον αεραγωγό και τη φλάντζα πλευράς εισόδου/πλευράς εξόδου (δεν παρέχεται με τη μονάδα) Συνδέστε τη φλάντζα στην κύρια μονάδα με βίδες Τυλίξτε τη φλάντζα και την περιοχή σύνδεσης του αεραγωγού με ταινία αλουμινίου ή κάτι αντίστοιχο για να αποφευχθεί η διαφυγή αέρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η είσοδος αέρα και η έξοδος αέρα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους αρκετά ώστε να εξασφαλίζεται η απόδοση της μονάδας. Παρέμβυσμα καμβά Παρέμβυσμα καμβά Μονωτικός θάλαμος Έξοδος αέρα Μονωτικός θάλαμος Φίλτρο αέρα Άνοιγμα για επιθεώρηση Είσοδος αέρα Όταν συνδέετε έναν αεραγωγό στην πλευρά εισόδου, φροντίστε να προσαρτήσετε επίσης ένα φίλτρο αέρα (δεν παρέχεται με τη μονάδα). Μην παραλείψετε να μονώσετε τον αεραγωγό για να αποφεύγεται ο σχηματισμός συμπυκνώματος. Για την καμπύλη απόδοσης του ανεμιστήρα, ανατρέξτε στην τεχνική τεκμηρίωση. EL-12

14 2.2.7 Αλλαγή της κατεύθυνσης εξαερισμού (Εναλλακτικά: πίσω μέρος ή κάτω μέρος) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στις τυπικές μονάδες, ο αέρας εισέρχεται από την πίσω πλευρά. Η κατεύθυνση εισόδου αέρα μπορεί να τροποποιηθεί επιτόπου από την πίσω πλευρά στην κάτω πλευρά, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. 1. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα από τη φλάντζα (δύο σημεία). Αφαιρέστε τη φλάντζα από το πίσω μέρος. Αφαιρέστε το πάνελ εξαερισμού από το κάτω μέρος. 2. Προσαρτήστε τον στεγανοποιητικό σπόγγο στο σημείο που φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Επανατοποθετήστε τη φλάντζα που αφαιρέσατε στο κάτω μέρος και το πάνελ εξαερισμού που αφαιρέσατε στο πίσω μέρος. Φλάντζα Πάνελ εξαερισμού Στεγανοποιητικός σπόγγος 3. Προσαρτήστε το φίλτρο αέρα στη φλάντζα με τον τρόπο που φαίνεται στο διάγραμμα Εγκατάσταση του αεραγωγού νωπού αέρα Όλες οι εσωτερικές μονάδες διαθέτουν μια οπή για σύνδεση του σωλήνα νωπού αέρα. Το μέγεθος της οπής είναι ως εξής: Σύνδεσμος αεραγωγού νωπού αέρα ΜΟΝΤΕΛΟ 09~18 EL-13

15 2.3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ Βοηθητικά εξαρτήματα Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα παρέχονται μαζί με την εσωτερική μονάδα. Ο τύπος και η ποσότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις προδιαγραφές. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Εγχειρίδιο 2 <Εγχειρίδιο χρήστη>, <Εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου> (ή <Εγχειρίδιο ενσύρματου χειριστηρίου>) Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Τηλεχειριστήριο 1 Για τον έλεγχο του κλιματιστικού από απόσταση Βάση τηλεχειριστηρίου 1 Για τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο Λαμαρινόβιδα 2 Για τη στερέωση της βάσης του τηλεχειριστηρίου Μπαταρία 2 Για το τηλεχειριστήριο Σημείωση: Τα βοηθητικά εξαρτήματα που σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο δεν διατίθενται για τα μοντέλα με ενσύρματο χειριστήριο. Για τα βοηθητικά εξαρτήματα του ενσύρματου χειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το ενσύρματο χειριστήριο. Ξεχωριστά συσκευασμένα μέρη Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Πάνελ 1 / Επιλογή θέσης εγκατάστασης Σε θέση που δεν δέχεται άμεσο ηλιακό φως. Σε θέση όπου είναι ελεύθερη η ροή του αέρα. Σε θέση όπου εξασφαλίζεται βέλτιστη κατανομή αέρα. Σε θέση όπου τα συμπυκνώματα αποστραγγίζονται κατάλληλα και με ασφάλεια. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε έναν τοίχο/μια οροφή που αποτρέπει τους κραδασμούς και έχει επαρκή αντοχή για το βάρος του προϊόντος. Αφήστε επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από την εσωτερική μονάδα για τη συντήρηση και το σέρβις. Σε θέση όπου το φίλτρο αέρα μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα. Σε θέση όπου το μήκος των σωληνώσεων μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα τουλάχιστον 1 m μακριά από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ώστε να μην δημιουργούνται παραμορφώσεις στην οθόνη ή θόρυβος. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από φωτιστικά σώματα φθορισμού και πυράκτωσης ώστε να λειτουργεί σωστά το τηλεχειριστήριο. EL-14

16 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Απόσταση από τον τοίχο ή από άλλα εμπόδια Μονάδα: mm Διαστάσεις περιγράμματος Υποδοχή σύνδεσης σωλήνα αποστράγγισης Υποδοχή σύνδεσης σωλήνα ψυκτικού Υποδοχή σύνδεσης σωλήνα αποστράγγισης Υποδοχή σύνδεσης σωλήνα ψυκτικού 523 (Θέση άγκιστρου) 570 (Σώμα) 647 (Πάνελ) Οροφή Έξοδος Είσοδος Έξοδος 600 mm (Οπή οροφής) Πάνελ Έδαφος 545 (Θέση άγκιστρου) 570 (Σώμα) 647 (Πάνελ) Εισαγωγή νωπού αέρα (Ø65) EL-15

17 Συνιστάται να εγκαταστήσετε το σύνδεσμο Y πριν από την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας. Όταν μετακινείτε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης της συσκευασίας ή μετά από αυτήν, βεβαιωθείτε ότι την ανυψώνετε από τα άγκιστρά της. Μην εφαρμόζετε πίεση σε άλλα μέρη, ιδιαίτερα στις σωληνώσεις ψυκτικού και αποστράγγισης Εγκατάσταση των μπουλονιών ανάρτησης Σημαδέψτε τα σημεία της οροφής όπου θέλετε να εγκαταστήσετε την εσωτερική μονάδα Ανοίξτε οπές στα σημεία που σημαδέψατε και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ούπατ μπουλονιών. Χρησιμοποιήστε υποστηρίγματα οροφής που υπάρχουν ήδη ή κατασκευάστε ένα κατάλληλο υποστήριγμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε ένθετο, βυθιζόμενο ούπατ για οπές για τις υπάρχουσες οροφές. Σκυρόδεμα Ένθετο Ούπατ για οπές Πείρος για οπές Μπουλόνι ανάρτησης (3/8'' ή M10) -δεν παρέχεται με τη μονάδα Τοποθετήστε τα μπουλόνια ανάρτησης (χρησιμοποιήστε μπουλόνια ανάρτησης W3/8 ή M10, 4 τεμάχια) ανάλογα με τον τύπο της οροφής. Βεβαιωθείτε ότι η οροφή είναι αρκετά ανθεκτική για το βάρος της μονάδας. Πριν από την ανάρτηση της μονάδας, ελέγξτε την αντοχή όλων των προσαρτημένων μπουλονιών ανάρτησης. Ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχύσετε το πλαίσιο της οροφής για να αποτρέψετε τους κραδασμούς. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε έναν αρχιτέκτονα ή έναν ξυλουργό Ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας Βιδώστε διπλά παξιμάδια σε κάθε μπουλόνι ανάρτησης, δημιουργώντας χώρο για την ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας Αναρτήστε την εσωτερική μονάδα στα μπουλόνια ανάρτησης ανάμεσα σε δύο παξιμάδια. Αντικραδασμικό παρέμβυσμα Βιδωτό παξιμάδι Σώμα L Ροδέλα Εξάρτημα ανάρτησης Βιδωτό μπουλόνι ανάρτησης Οροφή Βιδώστε τα παξιμάδια για να αναρτήσετε τη μονάδα. Ελέγξτε ότι η κάτω πλευρά της εσωτερικής μονάδας βρίσκεται σε υψηλότερη θέση (10 έως 12 mm) από την κάτω επιφάνεια της οροφής. Το L είναι περίπου το μισό μήκος της βίδας του άγκιστρου τοποθέτησης Ρυθμίστε την ευθυγράμμιση της μονάδας με αλφάδι για να επιβεβαιώσετε ότι το κύριο σώμα της μονάδας είναι οριζόντιο εντός εύρους ±1. EL-16

18 2.3.5 Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα (δεν παρέχεται με τη μονάδα, εσωτ. διάμ.: Ø25) στην υποδοχή εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Στερεώστε τον καλά στην εσωτερική μονάδα με σφιγκτήρα σωλήνων (δεν παρέχεται με τη μονάδα). Εγκαταστήστε σταθερά τον εύκαμπτο σωλήνα στο σωλήνα νερού από PVC με κόλλα PVC. Τυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με τα μονωτικά υλικά. Εσωτερική μονάδα Σφιγκτήρας σωλήνων Εύκαμπτος σωλήνας Σωλήνας νερού από PVC Υποδοχή σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης (εξωτ. διάμ.:ø25) Κόλλα PVC Σύνδεση σωλήνα αποστράγγισης Η μονάδα κασέτας είναι εξοπλισμένη με αντλία αποστράγγισης Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να εγκαθίσταται εντός 200 mm από τον εύκαμπτο σωλήνα και, στη συνέχεια, να εγκαθίσταται ο οριζόντιος σωλήνας αποστράγγισης με κλίση 1/00 ή μεγαλύτερη και να στερεώνεται με αναρτήρα σε απόσταση 1,0~1,5 m. Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε θέση με κατεύθυνση προς τα πάνω, διότι ενδέχεται το νερό να ρέει πίσω στην εσωτερική μονάδα. 1,0-1,5 m Κλίση πάνω από 1/100 Μέγ. 750 mm Υποδοχή σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης Δοκιμή αποστράγγισης Πραγματοποιήστε τη δοκιμή αποστράγγισης κατά τη δοκιμαστική λειτουργία. Θέστε σε λειτουργία τη μονάδα σε τρόπο λειτουργίας COOLING (Ψύξη) και ελέγξτε την άντληση της αντλίας αποστράγγισης (επιτρέπεται μια καθυστέρηση της τάξης του 1 λεπτού πριν από τη ροή του νερού προς τα έξω, ανάλογα με το μήκος του σωλήνα αποστράγγισης). Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι το νερό ρέει προς τα έξω μέσω του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Ελέγξτε ότι το νερό που αποστραγγίζεται εξέρχεται από το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού στο σύστημα αποστράγγισης. EL-17

19 Προτού εγκαταστήσετε το πάνελ, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το προστατευτικό υλικό μεταφοράς μεταξύ του ανεμιστήρα και του στομίου. Εγκαταστήστε το πάνελ σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σωληνώσεων και καλωδιώσεων. Συνδέστε καλά τα τμήματα ένωσης του πάνελ, την επιφάνεια της οροφής και την εσωτερική μονάδα. Οποιοδήποτε διάκενο μεταξύ τους θα προκαλέσει διαρροή αέρα και αυτό με τη σειρά του θα προκαλέσει συμπύκνωση ή διαρροή νερού Εγκατάσταση του πάνελ Πιέστε τους δύο διακόπτες της γρίλιας ταυτόχρονα και, στη συνέχεια, ανασηκώστε τη γρίλια εισόδου αέρα και αφαιρέστε την. Διακόπτης γρίλιας Εγκαταστήστε το πάνελ Ευθυγραμμίστε το σημάδι του πάνελ με το ίδιο σημάδι του κύριου σώματος. Στερεώστε το πάνελ στο κύριο σώμα με τις 4 βίδες. Σφίξτε τις βίδες ομοιόμορφα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διάκενο ανάμεσα στο κύριο σώμα και το πάνελ και ότι η ακμή του πάνελ έρχεται σε καλή επαφή με την οροφή. Συνδέστε το καλώδιο του μοτέρ ταλάντωσης με τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο κύριο σώμα. Βιδώστε (με το πάνελ) Εγκαταστήστε τη γρίλια εισόδου αέρα Αναρτήστε το άγκιστρο που βρίσκεται πίσω από τη γρίλια εισόδου αέρα στο πάνελ. Συνδέστε το καλώδιο της οθόνης με τον αντίστοιχο σύνδεσμο στο κύριο σώμα. Καλύψτε τη γρίλια εισόδου αέρα και το διακόπτη γρίλιας. EL-18

20 2.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΣΟΛΑΣ Βοηθητικά εξαρτήματα Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα παρέχονται μαζί με την εσωτερική μονάδα. Ο τύπος και η ποσότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις προδιαγραφές. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Εγχειρίδιο 2 <Εγχειρίδιο χρήστη>, <Εγχειρίδιο τηλεχειριστηρίου> (ή <Εγχειρίδιο ενσύρματου χειριστηρίου>) Άγκιστρο 2 Για την εγκατάσταση Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Τηλεχειριστήριο 1 Για τον έλεγχο του κλιματιστικού από απόσταση Βάση τηλεχειριστηρίου 1 Για τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο Λαμαρινόβιδα 2 Για τη στερέωση της βάσης του τηλεχειριστηρίου Μπαταρία 2 Για το τηλεχειριστήριο Σημείωση: Τα βοηθητικά εξαρτήματα που σχετίζονται με το τηλεχειριστήριο δεν διατίθενται για τα μοντέλα με ενσύρματο χειριστήριο. Για τα βοηθητικά εξαρτήματα του ενσύρματου χειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το ενσύρματο χειριστήριο Επιλογή θέσης εγκατάστασης Σε θέση που δεν δέχεται άμεσο ηλιακό φως. Σε θέση όπου είναι ελεύθερη η ροή του αέρα. Σε θέση όπου εξασφαλίζεται βέλτιστη κατανομή αέρα. Σε θέση όπου τα συμπυκνώματα αποστραγγίζονται κατάλληλα και με ασφάλεια. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε έναν τοίχο/μια οροφή που αποτρέπει τους κραδασμούς και έχει επαρκή αντοχή για το βάρος του προϊόντος. Αφήστε επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από την εσωτερική μονάδα για τη συντήρηση και το σέρβις. Σε θέση όπου το φίλτρο αέρα μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα. Σε θέση όπου το μήκος των σωληνώσεων μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα τουλάχιστον 1 m μακριά από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ώστε να μην δημιουργούνται παραμορφώσεις στην οθόνη ή θόρυβος. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από φωτιστικά σώματα φθορισμού και πυράκτωσης ώστε να λειτουργεί σωστά το τηλεχειριστήριο. EL-19

21 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για την εγκατάσταση και τη συντήρηση. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Διαστάσεις περιγράμματος Μονάδα: mm Άγκιστρο EL-20

22 2.4.3 Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας Στερεώστε το άγκιστρο με τη λαμαρινόβιδα επάνω στον τοίχο. Άγκιστρο Λαμαρινόβιδα Ροδέλα Αναρτήστε την εσωτερική μονάδα στο άγκιστρο. Η μονάδα πρέπει να τοποθετείται κατακόρυφα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διάκενο ανάμεσα στη μονάδα και το έδαφος. Χωρίς διάκενο ανάμεσα στη μονάδα και το έδαφος Τρόπος σύνδεσης σωλήνων και καλωδίων Πιέστε τους δύο διακόπτες ταυτόχρονα και, στη συνέχεια, ανοίξτε το πάνελ Αφαιρέστε το κορδόνι και αφαιρέστε το πάνελ. EL-21

23 Αφαιρέστε τις 4 βίδες και μετά αφαιρέστε το πλαίσιο από την κάτω πλευρά. Θα πρέπει να μπορείτε να δείτε την υποδοχή σύνδεσης σωληνώσεων και την υποδοχή σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης αφού αφαιρέσετε το πλαίσιο. Υποδοχή σύνδεσης σωλήνωσης Υποδοχή σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης Αφαιρέστε το φορέα εγκατάστασης και αφαιρέστε το κάλυμμα του κιβωτίου ελέγχου. Θα δείτε τον απολήκτη της καλωδίωσης. Φορέας εγκατάστασης Κάλυμμα κιβωτίου ελέγχου Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης Η γραμμή αποστράγγισης δεν πρέπει να κάνει καμία κοιλότητα σε όλο το μήκος της, πρέπει να έχει καθοδική κλίση και πρέπει να είναι μονωμένη έως τον εξωτερικό τοίχο. Κάμψη Σχήμα S EL-22

24 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3.1 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα παρέχονται μαζί με την εξωτερική μονάδα. Ο τύπος και η ποσότητα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις προδιαγραφές. Όνομα βοηθητικών εξαρτημάτων Ποσότητα (τμχ.) Σχήμα Χρήση Εγχειρίδιο 1 <Εγχειρίδιο εγκατάστασης> Τσιμούχα 1 Στεγανοποίηση της εξόδου αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας. Άγκιστρο 1 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας. 3.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σε θέση που δεν βρέχεται και δεν δέχεται άμεσο ηλιακό φως. Σε θέση με καλό εξαερισμό και απαλλαγμένη από εμπόδια κοντά στην είσοδο και την έξοδο του αέρα. Σε θέση όπου δεν αυξάνεται ο θόρυβος ή οι κραδασμοί κατά τη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας. Σε θέση όπου δεν προκαλείται πρόβλημα αποστράγγισης με το νερό που αποστραγγίζεται. Εγκαταστήστε σωστά την εξωτερική μονάδα σε μια θέση επαρκώς ανθεκτική για το βάρος της. Σε θέση όπου υπάρχουν κατάλληλες αποστάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Σε θέση όπου το μήκος των σωληνώσεων μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Σε περιοχές με χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες, αποφύγετε την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας σε μέρη όπου μπορεί να καλυφθεί από χιόνι. Σε περιοχές όπου αναμένονται βαριές χιονοπτώσεις, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα μη παρεχόμενο κάλυμμα προστασίας από τον πάγο ή έναν μη παρεχόμενο ανεμοφράκτη, για την προστασία της μονάδας από τη συσσώρευση χιονιού και το φράξιμο της εισόδου αέρα. Όταν εγκαθιστάτε την εξωτερική μονάδα σε θέσεις που είναι συνεχώς εκτεθειμένες σε ισχυρούς ανέμους, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ανεμοφράκτη. Ισχυρός άνεμος 3.3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Π Γ Υ Β A Διαστάσεις περιγράμματος Μοντέλο Π Υ Β A Γ EL-23

25 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Εγκατάσταση μίας μονάδας (Τοίχος ή εμπόδιο) Είσοδος αέρα Είσοδος αέρα N Κανάλι συντήρησης Στερέωση με μπουλόνι M Έξοδος αέρα P Παράλληλη σύνδεση των δύο μονάδων ή επάνω μονάδα: cm Παράλληλη σύνδεση εμπρός και πίσω μέρους. μονάδα: cm 3.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε την αντοχή και την οριζόντια ευθυγράμμιση της βάσης ώστε να μην παράγονται μη φυσιολογικοί ήχοι. Στερεώστε τη βάση σταθερά με μπουλόνια αγκύρωσης (M10) για να αποτρέψετε την κατάρρευσή της. Εγκαταστήστε τα αντικραδασμικά ελαστικά θεμελίωσης για απευθείας υποστήριξη της κάτω επιφάνειας του σκέλους στερέωσης που έρχεται σε επαφή με την κάτω πλάκα της εξωτερικής μονάδας. Εξωτερική μονάδα Αντικραδασμικό ελαστικό Μπουλόνι ανάρτησης (M10) Οπή στα οικοδομικά υλικά (Ø100 mm x Βάθος 150 mm) Αποστράγγιση (Πλάτος 100 mm x Βάθος 150 mm) 3.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Συνδέστε την έξοδο αποστράγγισης με μια προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Προσαρμόστε την τσιμούχα στην έξοδο αποστράγγισης. Εισαγάγετε την έξοδο αποστράγγισης μέσα στην οπή της λεκάνης βάσης της εξωτερικής μονάδας και περιστρέψτε κατά 90 μοίρες για να ασφαλίσουν στη θέση τους. Τσιμούχα Οπή λεκάνης βάσης της εξωτερικής μονάδας Έξοδος αποστράγγισης Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (δεν παρέχεται με τη μονάδα) EL-24

26 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ Ελέγξτε αν η διαφορά ύψους μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας και το συνολικό μήκος του σωλήνα ψυκτικού πληρούν τις απαιτήσεις του συστήματος. Οι εργασίες σύνδεσης σωληνώσεων ψυκτικού πραγματοποιούνται μετά την εγκατάσταση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. Συνδέστε το σωλήνα πρώτα στην εσωτερική πλευρά και, στη συνέχεια, στην εξωτερική πλευρά. Διατηρείτε πάντα τα άκρα του σωλήνα σφραγισμένα με πώμα ή ταινία κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και ΜΗΝ τα αφαιρείτε παρά μόνο όταν είστε έτοιμοι να συνδέσετε τις σωληνώσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχουν μονωθεί όλες οι σωληνώσεις του χώρου σε όλη τη διαδρομή έως τη σύνδεση των σωληνώσεων στο εσωτερικό της μονάδας. Τυχόν εκτεθειμένοι σωλήνες ενδέχεται να προκαλέσουν συμπυκνώματα ή εγκαύματα κατά το άγγιγμα. Όταν η εξωτερική μονάδα είναι στην επάνω θέση και η διαφορά επιπέδου είναι μεγαλύτερη από 10 m, συνιστάται η τοποθέτηση γωνίας επιστροφής λαδιού κάθε 5~8 m στο σωλήνα αερίου. Η ακτίνα κάμψης της επιστροφής λαδιού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm. 4.1 ΕΚΧΕΙΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα εργαλεία που απαιτούνται για την εκχείλωση είναι κοπτήρας σωλήνων, γλείφανο, εργαλείο εκχείλωσης και διάταξη συγκράτησης σωλήνων Χρήση κοπτήρα σωλήνων για κόψιμο του σωλήνα στο απαιτούμενο μήκος. Βεβαιωθείτε ότι η ακμή κοπής παραμένει σε γωνία 90 με την πλευρά του σωλήνα. Λοξός Τραχύς Με γρέζια 4.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Ευθυγραμμίστε τα κέντρα των σωλήνων για να σφίξετε το ρακόρ και ολοκληρώστε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας δύο κλειδιά. Κλειδί Ρακόρ Ροπόκλειδο Μέγεθος σωλήνα Ροπή Ø6,35 mm 18 ~ 20 N.m Χρησιμοποιήστε ένα γλείφανο για να απομακρύνετε τα γρέζια, με την επιφάνεια κοπής προς τα κάτω, ώστε να μην εισέλθουν τα γρέζια στο σωλήνα Εκτελέστε τις εργασίες εκχείλωσης με τα εργαλεία εκχείλωσης όπως παρακάτω. Εξωτερική διάμετρος A (mm) Μέγ. Ελάχ. Ø6,35 mm 8,7 8,3 Ø9,52 mm 12,4 12,0 Ø12,7 mm 15,8 15, Ελέγξτε αν έχει γίνει σωστά η εκχείλωση. Δείτε παραδείγματα εσφαλμένης εκχείλωσης σωλήνων παρακάτω. R0,4~0,8 Ø9,52 mm 25 ~ 26 N.m Ø12,7 mm 35 ~ 36 N.m Επιλέξτε το κατάλληλο μονωτικό υλικό για το σωλήνα ψυκτικού. (Ελάχ. 10 mm, θερμομονωτικός αφρός C) Χρησιμοποιήστε ξεχωριστούς θερμομονωτικούς σωλήνες για τους σωλήνες αερίου και υγρού. Το παραπάνω πάχος είναι τυπικό για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 27 C και υγρασία 80%. Αν η εγκατάσταση γίνεται σε όχι ιδιαίτερα κατάλληλες συνθήκες, όπως κοντά σε μπάνια, κουζίνες και άλλες παρόμοιες θέσεις, ενισχύστε τη μόνωση. Η θερμοκρασία αντοχής στη θερμότητα της μόνωσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 120 C. Χρησιμοποιήστε την κολλητική ουσία στο συνδετικό μέρος της μόνωσης για να αποτρέψετε την εισχώρηση υγρασίας. Επιδιορθώστε και καλύψτε τυχόν ρωγμές στη μόνωση και ελέγξτε κυρίως το τμήμα κάμψης και τον αναρτήρα του σωλήνα. Κεκλιμμένος Κατεστραμμένη επιφάνεια Με ρωγμές Ανομοιόμορφο πάχος Αν χρειάζεται συγκόλληση, χρησιμοποιήστε αέριο άζωτο. Η εσφαλμένη ροπή θα προκαλέσει ζημιά στο χείλος ή διαρροές αερίου. EL-25

27 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 4.3 ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ Μοντέλο Πλευρά υγρού Πλευρά αερίου Συνολικό επιτρεπόμενο μήκος σωλήνα (m) Επιτρεπόμενο μήκος σωλήνα για κάθε εσωτερική μονάδα (m) Μέγ. διαφορά ύψους (m) Εξ. μ. υψηλότερα από την εσ. μ. Εσ. μ. υψηλότερα από την εξ. μ. Μέγ. διαφορά ύψους εσωτερικών μονάδων (m) Μήκος προπλήρωσης (m) Πρόσθετη πλήρωση (R410A) 18 Ø6,35 mm 2 Ø9,52 mm Ø6,35 mm 3 Ø9,52 mm Ø6,35 mm 4 Ø9,52 mm (Συνολικό μήκος σωληνώσεων - μήκος προ-πλήρωσης) 15 g/m Μοντέλο (εσωτερική μονάδα) Πλευρά υγρού Πλευρά αερίου Σημείωση 09/12 Ø6,35 mm Ø9,52 mm Εγκατάσταση προσαρμογέα σωλήνωσης (από Ø12,7 έως Ø9,52) στην εξωτερική πλευρά 18 Ø6,35 mm Ø12,7 mm για εσωτερική μονάδα 18K ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν το μήκος του σωλήνα είναι μεγαλύτερο από το μήκος προ-πλήρωσης, θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον ψυκτικό σύμφωνα με το μήκος της σωλήνωσης. 4.4 ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΑΕΡΑ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης από το μετρητή πολλαπλής έως την υποδοχή πλήρωσης της βαλβίδας της γραμμής αερίου με στεγάνωση. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης στην υποδοχή της αντλίας κενού. Ανοίξτε τελείως το διακόπτη χαμηλής πίεσης του μετρητή πολλαπλής. Θέστε σε λειτουργία την αντλία κενού για να εκκενωθεί ο αέρας από το σύστημα έως τα 76 cmhg. Κλείστε το διακόπτη χαμηλής πίεσης του μετρητή πολλαπλής. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για κάθε σύστημα (εσωτερική μονάδα) Ανοίξτε τελείως το στέλεχος βαλβίδας των βαλβίδων με στεγάνωση. Βαλβίδα πολλαπλής Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης από την υποδοχή πλήρωσης. Σφίξτε σταθερά τα καπάκια των βαλβίδων με στεγάνωση. Σύνθετο μανόμετρο Μετρητής πίεσης -76 cmhg Διακόπτης χαμηλής πίεσης Εύκαμπτος σωλήνας πλήρωσης Διακόπτης υψηλής πίεσης Εύκαμπτος σωλήνας πλήρωσης Αντλία κενού 4.5 ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Βαλβίδα με στεγάνωση Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες σύνδεσης των σωληνώσεων, μην παραλείψετε να ελέγξετε τα συνδετικά μέρη όλων των σωλήνων ψυκτικού και να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου, με την εφαρμογή σαπουνόνερου στους σωλήνες ή με τη χρήση ανιχνευτή διαρροών ειδικού για ψυκτικά HFC. Για μια απεικόνιση, ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα. Σημείο ελέγχου εσωτερικής μονάδας Σημείο ελέγχου εξωτερικής μονάδας Φροντίστε να συνδέσετε την εσωτερική μονάδα (A, B,...) με τις βαλβίδες και τον ακροδέκτη καλωδίου σήματος (A, B,...) της εξωτερικής μονάδας, όπως προσδιορίζονται από τις σχετικές αντιστοιχισμένες συνδέσεις τους : Βαλβίδα απομόνωσης χαμηλής πίεσης : Βαλβίδα απομόνωσης υψηλής πίεσης : Ρακόρ εσωτερικής μονάδας : Προσαρμογέας σωληνώσεων εσωτερικής μονάδας 18K EL-26

28 5. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ Όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένους τεχνικούς εγκατάστασης και όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συνδέονται σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδιώσεων. Συνδέστε πρώτα τη γείωση, πριν από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρολογική σύνδεση. Όλες οι παροχές ρεύματος πρέπει να είναι απενεργοποιημένες προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία καλωδίωσης. Μην ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος αν δεν έχετε επιβεβαιώσει ότι όλες οι καλωδιώσεις έχουν ελεγχθεί όσον αφορά την ασφάλεια. Πρέπει να τοποθετείται κεντρικός διακόπτης και ασφαλειοδιακόπτης ή ασφάλεια, με χωρητικότητα τουλάχιστον 1,5 φορά μεγαλύτερη από το μέγιστο ρεύμα του κυκλώματος. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται αποκλειστικό κύκλωμα διακλάδωσης και μονή υποδοχή μόνο για το συγκεκριμένο κλιματιστικό. Η διατομή του καλωδίου εξαρτάται από το ονομαστικό ρεύμα και από τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς κανονισμούς ηλεκτρικής καλωδίωσης. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κανονισμούς για τα κτίρια καθώς και τον εθνικό ηλεκτρολογικό κανονισμό για τυχόν ειδικές απαιτήσεις. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή κάποιον ειδικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. Η μονάδα πρέπει να συνδεθεί στο κύριο δίκτυο τροφοδοσίας μέσω ενός ασφαλειοδιακόπτη ή διακόπτη με ελάχιστο διάκενο επαφής 3 mm σε όλους τους πόλους. Συνιστάται η εγκατάσταση μιας διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD) με ονομαστική ισχύ όχι μεγαλύτερη από 30 ma. 5.1 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Προδιαγραφές παροχής ρεύματος και καλωδίων σύνδεσης Τροφοδοσία ισχύος Μοντέλο Φάση 1 φάση 1 φάση 1 φάση Συχνότητα και τάση V ~ 50 Hz V ~ 50 Hz V ~ 50 Hz Ονομαστική ένταση ρεύματος 14,5 A 16,5 A 21,5 A Ονομαστική τιμή ασφάλειας (δεν παρέχεται με τη μονάδα) 25 A 25 A 35 A Καλώδιο ρεύματος (δεν παρέχεται με τη μονάδα) H07RN-F, 3 1,5 mm 2 H07RN-F, 3 2,5 mm 2 H07RN-F, 3 4,0 mm 2 Καλωδίωση σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (δεν παρέχεται με τη μονάδα) H07RN-F, 4 1,0 mm 2 H07RN-F, 4 1,0 mm 2 H07RN-F, 4 1,0 mm 2 38QUS018DS2*/ 38VNM Καλώδιο εισόδου ισχύος ΓΕΙΩΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Καλώδιο σύνδεσης ΓΕΙΩΣΗ ΤΡΟΦΟ- ΔΟΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Προς εσωτερική μονάδα Α Προς εσωτερική μονάδα Β Σφιγκτήρας φίλτρου: Σύσφιξη σε καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (δεν παρέχεται με τη μονάδα) Εσωτερική μονάδα Α Εσωτερική μονάδα Β EL-27

29 5. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 38QUS027DS3*/ 38VNM Καλώδιο εισόδου ισχύος ΓΕΙΩΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Προς εσωτερική μονάδα Γ Καλώδιο σύνδεσης ΓΕΙΩΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Προς εσωτερική μονάδα Α Προς εσωτερική μονάδα Β Σφιγκτήρας φίλτρου: Σύσφιξη σε καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (δεν παρέχεται με τη μονάδα) Εσωτερική μονάδα Α Εσωτερική μονάδα Β Εσωτερική μονάδα Γ 38QUS036DS4*/ 38VNM Καλώδιο εισόδου ισχύος ΓΕΙΩΣΗ Προς εσωτερική μονάδα Α Προς εσωτερική μονάδα Δ ΓΕΙΩΣΗ Καλώδιο σύνδεσης ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Προς εσωτερική μονάδα Β Προς εσωτερική μονάδα Γ Σφιγκτήρας φίλτρου: Σύσφιξη σε καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (δεν παρέχεται με τη μονάδα) Εσωτερική μονάδα Α Εσωτερική μονάδα Β Εσωτερική μονάδα Γ Εσωτερική μονάδα Δ Φροντίστε να συνδέσετε την εσωτερική μονάδα (A, B,...) με τις βαλβίδες και τον ακροδέκτη καλωδίου σήματος (A, B,...) της εξωτερικής μονάδας, όπως προσδιορίζονται από τις σχετικές αντιστοιχισμένες συνδέσεις τους. EL-28

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (2004/108/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (2004/108/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I F D E N L HI CRRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (2004/108/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HI CRRIER N.. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (2004/108/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB PEL0-A.book Page Thursday, January 0, 09 : PM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 8 8 0 BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ κορυφαίας σχεδίασης BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PEL9-.book Page Monday, January 7, 09 : PM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή θέσετε σε λειτουργία το νέο κλιματιστικό σας. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Κοπή ανοίγματος πάγκου. Ελάχ. 5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Κοπή ανοίγματος πάγκου. Ελάχ. 5 Κοπή ανοίγματος πάγκου Το πάχος του πάγκου εργασίας πρέπει να είναι 8-0 mm, ενώ το πλάτος του πρέπει να είναι τουλάχιστον 600 mm Ο πάγκος πρέπει να είναι επίπεδος και οριζόντιος Τα σόκορα του πάγκου εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 52 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 52 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 52 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ: MCF-16233 / MCF-16234 Διαβάστε τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστινός εκτροχιαστής

Μπροστινός εκτροχιαστής (Greek) DM-FD0002-05 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Μπροστινός εκτροχιαστής FD-9000 FD-6800 FD-5800 FD-4700 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ... 3 ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΡΥΘΜΙΣΗ... 9

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων

Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων (Greek) DM-SW0002-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων SW-E6000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ...3 ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...4 Εγκατάσταση...6 Χρήση του SM-EWE1 για τοποθέτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα για εξωτερικές μονάδες με EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα για εξωτερικές μονάδες με Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο για εξωτερικές μονάδες με ενσωματωμένα EKCB07CAV Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διαβάστε πλήρως αυτές τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST SPLIT - VACUUM 160 & 200 Πίνακας περιεχομένων 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Περιγραφή... 2 3. Εγκατάσταση συστήματος COMPACT... 2 4. Υδραυλική σύνδεση του ηλιακού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 Πίνακας περιεχομένων 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Περιγραφή... 2 3. Εγκατάσταση συστήματος COMPACT... 2 4. Υδραυλική σύνδεση του ηλιακού συστήματος COMPACT...

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

AC220V 7 o o o o 7 o - 15 CMH 55/15 45/5 65/25 80/40 C O 75/35 - 45/5 45/5 O O 75/35 75/35 C M H 55/15 65/25 80/40 C C M H 55/15 65/25 80/40 C 16 O O O 55/15 65/25 C M H 45/5 80/40 C 75/35 45/5 55/15

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστινός εκτροχιαστής

Μπροστινός εκτροχιαστής (Greek) DM-RAFD001-03 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ City Touring/ Απλό Ποδήλατο URBAN SPORT E-BIKE Μπροστινός εκτροχιαστής DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R8000 105 FD-5801 Οι διαδικασίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστινός εκτροχιαστής

Μπροστινός εκτροχιαστής (Greek) DM-MDFD001-02 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ City Touring/ Απλό Ποδήλατο URBAN SPORT E-BIKE Μπροστινός εκτροχιαστής ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Εκτός σειράς FD-MT400 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Μπροστινός εκτροχιαστής

Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Μπροστινός εκτροχιαστής (Greek) DM-FD0003-05 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Μπροστινός εκτροχιαστής FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ... 4 ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 2 1.1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... 2

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 (Greek) DM-FC0001-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο του αντιπροσώπου προορίζεται κυρίως για χρήση από επαγγελματίες μηχανικούς ποδηλάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστινός εκτροχιαστής

Μπροστινός εκτροχιαστής (Greek) DM-RAFD001-04 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ City Touring/ Απλό Ποδήλατο URBAN SPORT E-BIKE Μπροστινός εκτροχιαστής DURA-ACE FD-R9100 ULTEGRA FD-R8000 105 FD-5801 Οι διαδικασίες για

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual GR Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστινός εκτροχιαστής

Μπροστινός εκτροχιαστής (Greek) DM-MBFD001-01 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ City Touring/ Απλό Ποδήλατο URBAN SPORT E-BIKE Μπροστινός εκτροχιαστής SLX FD-M7025 FD-M7020 FD-M7005 FD-M7000 DEORE FD-M6025 FD-M6020

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLMFW-20/26 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής ΓΕΝΙΚΑ: Ο ανεμιστήρας έχει μεγάλη παροχή αέρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστινός εκτροχιαστής

Μπροστινός εκτροχιαστής (Greek) DM-UAFD001-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ City Touring / Απλό Ποδήλατο URBAN SPORT E-BIKE Μπροστινός εκτροχιαστής METREA FD-U5000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ... 3 ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Altherm BRP069A61 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 1.1 Πληροφορίες για το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Τύπου κασέτας τεσσάρων οδών Compact MCA3U-2FNXD0 MCA3-8FND0 MOU-2FN-QD0 MOU-8FN-QD0 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΟΡΟΦΗΣ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρολογική Σύνδεση Ενδεικτική Συνδεσμολογία Σωληνώσεων Οι ηλεκτρολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για μύλο ζωοτροφών Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρολογική σύνδεση Συνδεσμολογία Σωληνώσεων Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Περιγραφή προϊόντος 1. Αυτό το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για να συγκολλήσετε μέταλλα όπως ανοξείδωτα μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Βαλβίδες αντεπιστροφής με βιδωτό κάλυμμα Διαμόρφωση βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου αιώρησης, ανύψωσης, ανακλινόμενου δίσκου Με φλαντζωτά ή συγκολλητά άκρα Αποθήκευση βαλβίδων Προετοιμασία και διατήρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.- www..com.gr 5 6 ΦΑΣΗ ance 1. ΦΑΣΗ 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ 7. ΓΕΙΩΣΗ P 1 ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για κομπρεσέρ αέρος MY1000 / MY2000 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά DIRECT DRIVEN COMPRESSOR

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δαγκάνα Φρένων Dual Pivot

Δαγκάνα Φρένων Dual Pivot (Greek) DM-BL0001-03 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Δαγκάνα Φρένων Dual Pivot BR-4700 BR-4600 BR-3500 BR-2400 BL-R780 BL-4700 BL-4600 BL-3500 BL-2400 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο αντιπροσώπου προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστινός εκτροχιαστής

Μπροστινός εκτροχιαστής (Greek) DM-FD0003-06 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ City Touring/ Απλό ποδήλατο URBAN SPORT E-BIKE Μπροστινός εκτροχιαστής XTR FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 DEORE XT FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΕΡΑΣΚΕΠΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΕΡΑΣΚΕΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΕΡΑΣΚΕΠΗΣ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρολογική Σύνδεση Ενδεικτική Συνδεσμολογία Σωληνώσεων Οι ηλεκτρολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο δισκόφρενου δρόμου

Κέντρο δισκόφρενου δρόμου (Greek) DM-HB0004-01 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Κέντρο δισκόφρενου δρόμου HB-CX75 HB-RS505 FH-CX75 FH-RS505 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο αντιπροσώπου προορίζεται κυρίως για χρήση από επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

DM-RBRD (Greek) Εγχειρίδιο αντιπροσώπου. ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ. City Touring/ Απλό Ποδήλατο. Πίσω εκτροχιαστής

DM-RBRD (Greek) Εγχειρίδιο αντιπροσώπου. ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ. City Touring/ Απλό Ποδήλατο. Πίσω εκτροχιαστής (Greek) DM-RBRD001-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ City Touring/ Απλό Ποδήλατο URBAN SPORT E-BIKE Πίσω εκτροχιαστής CLARIS RD-R2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ... 3 ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Περιεχόμενα 1. Περιγραφή μηχανήματος 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 3. Οδηγίες ασφαλείας 4. Συναρμολόγηση 5. Συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μπροστινός εκτροχιαστής

Μπροστινός εκτροχιαστής (Greek) DM-TRFD001-01 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου ΔΡΟΜΟΥ MTB Τρέκινγκ City Touring/ Απλό Ποδήλατο URBAN SPORT E-BIKE Μπροστινός εκτροχιαστής DEORE XT FD-T8000 DEORE FD-T6000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα