ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

2 Αν χρησιμοποιείται ως πολυδιαιρούμενη (MULTI) μονάδα, ανατρέξτε τα εγχειρίδια εγκατάστασης & λειτουργίας που συνοδεύουν την εξωτερική μονάδα.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ (η μονάδα με διπλή λειτουργία) ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΑ ΕΣ INVERTER) ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η διαδικασία εγκατάστασης θα πρέπει να ακολουθεί αυστηρά τις οδηγίες εγκατάστασης. Εάν η εγκατάσταση είναι ελαττωματική, θα προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και πυρκαγιά. Όταν τοποθετείτε τη μονάδα σε μικρό δωμάτιο, λάβετε μέτρα ώστε να αποτρέψετε τη συγκέντρωση ψυκτικού πάνω από τα επιτρεπτά όρια ασφαλείας σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Υπερβολική συγκέντρωση ψυκτικού σε κλειστό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη οξυγόνου. Για την εγκατάσταση χρησιμοποιήστε τα προσαρτημένα παρελκόμενα και τα συγκεκριμένα εξαρτήματα. διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πτώσης της μονάδας, διαρροής νερού, ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς. Χρησιμοποιήστε μια ανθεκτική και σταθερή βάση που είναι σε θέση να αντέξει το βάρος της μονάδας. Αν η αντοχή της βάσης δεν είναι αρκετή ή η εγκατάσταση δεν γίνει σωστά, η συσκευή θα πέσει και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Η μονάδα πρέπει να τοποθετείται σε ύψος 2,3 m πάνω από το δάπεδο. 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε μέρος όπου μπορεί να το βρει εύκολα ο χειριστής. ιαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα. Για λόγους ασφαλείας, ο χειριστής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την απαίτηση της NEC και της CEC μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι προφυλάξεις ασφαλείας που αναφέρονται εδώ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, η μονάδα μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές, τραυματισμό ή απώλεια ζωής. ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, η μονάδα μπορεί να προκαλέσει μικρού ή μέτριου βαθμού υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εκκίνησης. ώστε στον πελάτη οδηγίες σχετικά με το χειρισμό της μονάδας και ζητήστε του να τις ακολουθεί πιστά. Επίσης, ενημερώστε τους πελάτες ότι θα πρέπει να φυλάξουν αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Φροντίστε ώστε η εγκατάσταση, η επισκευή ή η συντήρηση του εξοπλισμού να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα, διαρροή, πυρκαγιά ή άλλες βλάβες στον εξοπλισμό. Η μονάδα δεν πρέπει να τοποθετείται στο πλυσταριό. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους ακροδέκτες, θα πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η πρίζα να είναι σε προσβάσιμο σημείο. Το περίβλημα της συσκευής θα πρέπει να φέρει λέξεις ή σύμβολα με την κατεύθυνση της ροής του υγρού. Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες, ακολουθήστε τα τοπικά εθνικά πρότυπα και κανονισμούς καλωδίωσης καθώς και αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ανεξάρτητο κύκλωμα και αποκλειστική πρίζα. Εάν η ηλεκτρική ισχύς του κυκλώματος δεν είναι επαρκής ή υπάρξει ελάττωμα στο ηλεκτρικό σύστημα, θα προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Χρησιμοποιήστε το ειδικό καλώδιο και συνδέστε το και στερεώστε το σφιχτά έτσι ώστε να μην ασκείται καμία εξωτερική δύναμη στον ακροδέκτη. Εάν η σύνδεση ή η στερέωση δεν είναι σωστή, θα προκληθεί υπερθέρμανση ή πυρκαγιά στη σύνδεση. Τα καλώδια πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα έτσι ώστε το κάλυμμα του πίνακα ελέγχου να τοποθετηθεί σωστά. Εάν το κάλυμμα δεν τοποθετηθεί σωστά, θα προκληθεί υπερθέρμανση στο σημείο ένωσης του ακροδέκτη, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις της αντιπροσωπείας ή κάποιον ειδικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. Στην καλωδίωση θα πρέπει να παρεμβληθεί ασφαλειοδιακόπτης που να αποσυνδέει όλους τους πόλους και να έχει ελάχιστο διάκενο επαφής 3mm. Κατά τη σύνδεση των σωληνώσεων, προσέξτε να μην εισχωρήσουν ξένα σώματα, εκτός του ειδικού ψυκτικού, στο κύκλωμα ψύξης. ιαφορετικά, θα προκληθεί μείωση της ισχύος λειτουργίας, μη φυσιολογική υψηλή πίεση στον κύκλο ψύξης, έκρηξη και τραυματισμός. Μην αλλάζετε το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας, μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα και μην τοποθετείτε το φις της συσκευής σε πολύπριζο, μαζί με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. ιαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Φροντίστε να εκτελείτε τις καθορισμένες εργασίες εγκατάστασης αφού λάβετε υπόψη τους ισχυρούς ανέμους, τους τυφώνες ή τους σεισμούς. Μια ακατάλληλη εγκατάσταση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της μονάδας και την πρόκληση ατυχημάτων. 1

4 Αν υπάρξει διαρροή ψυκτικού κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, αερίστε αμέσως το χώρο. Σε περίπτωση που το ψυκτικό έλθει σε επαφή με φωτιά ενδέχεται να προκληθεί έκλυση τοξικών αερίων. Η θερμοκρασία του κυκλώματος ψυκτικού είναι υψηλή, κατά συνέπεια, φροντίστε να τοποθετήσετε το καλώδιο διασύνδεσης μακριά από το χαλκοσωλήνα. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, επιθεωρήστε τη μονάδα για τυχόν διαρροές. Μπορεί να παραχθεί τοξικό αέριο σε περίπτωση που διαρρεύσει ψυκτικού μέσα στο δωμάτιο και εκτεθεί σε πηγή φωτιάς, το αερόθερμο, η σόμπα ή η ηλεκτρική κουζίνα. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης. Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σας σε υγρούς χώρους, όπως το μπάνιο ή το δωμάτιο του πλυντηρίου. Στην καλωδίωση θα πρέπει να παρεμβληθεί ασφαλειοδιακόπτης που να αποσυνδέει όλους τους πόλους και να έχει ελάχιστο διάκενο επαφής 3mm καθώς και μία διάταξη ρεύματος διαρροής (RCD) με ονομαστική ισχύ όχι μεγαλύτερη από 30mA, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. ΠΡΟΣΟΧΗ Γειώστε το κλιματιστικό. Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνες αερίου ή νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. Τυχόν ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Φροντίστε να εγκαταστήσετε ρελέ διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση ρελέ διαρροής γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Συνδέστε πρώτα τα καλώδια της εξωτερικής μονάδας και, στη συνέχεια, αυτά της εσωτερικής. εν επιτρέπεται να συνδέσετε το κλιματιστικό με την παροχή ρεύματος αν δεν ολοκληρώσετε πρώτα όλες τις καλωδιώσεις και σωληνώσεις του κλιματιστικού. Ακολουθώντας τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου εγκατάστασης, τοποθετήστε τους σωλήνες αποστράγγισης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή αποστράγγιση και να μονώστε τις σωληνώσεις ώστε να αποτραπεί η συμπύκνωση. Τυχόν ακατάλληλη εγκατάσταση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή νερού και την πρόκληση υλικών ζημιών. Εγκαταστήστε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, την καλωδίωση ηλεκτρικής παροχής και τα καλώδια τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα για την αποφυγή παρεμβολών στην εικόνα ή θορύβου. Ανάλογα με τα ραδιοκύματα, η απόσταση 1 μέτρου μπορεί να μην είναι επαρκής για να εξαλείψει το θόρυβο. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για σωστή εγκατάσταση, διαβάστε πρώτα το παρόν "εγχειρίδιο εγκατάστασης". Η μονάδα πρέπει να τοποθετείται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Κατά την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας ή των σωληνώσεών της, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Αν το κλιματιστικό είναι εγκατεστημένο σε κάποιο μεταλλικό τμήμα του κτιρίου, θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά μονωμένο σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες για τις ηλεκτρικές συσκευές. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες εγκατάστασης, μπορείτε να θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία μόνο μετά από αυστηρό έλεγχο. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις στο παρόν εγχειρίδιο λόγω της πολιτικής συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων μας ενδέχεται να γίνουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μην τοποθετείτε το κλιματιστικό στις ακόλουθες θέσεις: Σε σημεία όπου υπάρχουν ποσότητες γέλης πετρελαίου (βαζελίνη). Σε χώρους στους οποίους ο αέρας περιέχει υψηλά επίπεδα άλατος (κοντά σε ακτές). Σε μέρη όπου στον αέρα εκλύονται καυστικά αέρια (όπως το σουλφίδιο, για παράδειγμα - π.χ. κοντά σε ιαματικές πηγές). Σε χώρους με μεγάλες διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου (π.χ. σε εργοστάσια). Σε οχήματα ή κουβούκλια. Σε κουζίνα όπου υπάρχουν ατμοί ελαίου. Σε σημεία όπου υπάρχουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή αέριο. Σε όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον. Σε περιβάλλοντα με άλλες ειδικές συνθήκες. Επιλέξτε θέση. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα. Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα. Εγκαταστήστε το σωλήνα σύνδεσης. Εγκαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης. Καλωδιώσεις. οκιμαστική λειτουργία. 2

5 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ελέγξτε αν ο κατάλογος των παρακάτω εξαρτημάτων είναι πλήρης. Αν υπάρχουν κάποια επιπλέον εξαρτήματα, φροντίστε να τα προμηθευτείτε. Πίνακας 3-1 ΟΝΟΜΑ ΣΧΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Ηχομονωτική/μονωτική επένδυση 2 2. Συνδετική ταινία 1 Σωλήνες & Εξαρτήματα 3.Μονωτικός σπόγγος 1 4. Στόμιο 1 (σε ορισμένα μοντέλα) Παρελκόμενα σωλήνα αποστράγγισης (για ψύξη & θέρμανση) 5. Σύνδεσμος αποστράγγισης 1 6. ακτύλιος στεγανοποίησης 1 7. Τηλεχειριστήριο (σε ορισμένα μοντέλα) 1 Το τηλεχειριστήριο & η βάση του (Ταιριάζει με το τηλεχειριστήριο ) 8. Βάση 1 (σε ορισμένα μοντέλα) 9.Μπουλόνι συγκράτησης (ST2.9x10-C-H) 2 Αλκαλικές μπαταρίες ξηρού τύπου (AM4) Οδηγίες χρήσης τηλεχειριστηρίου 1 Ενσύρματο χειριστήριο & και η βάση του (Ταιριάζει με το ενσύρματο χειριστήριο) 12. Ενσύρματο χειριστήριο 1 Μονάδα EMC & και τα παρελκόμενά της (για ορισμένα μοντέλα) 13. Μαγνητικός δακτύλιος (τυλίξτε τα ηλεκτρικά καλώδια L και N γύρω από το μαγνητικό δακτύλιο σε πέντε κύκλους) Εγχειρίδιο κατόχου Σύνδεσμος μεταφοράς (Φ12.7-Φ15.9)/ (Φ0,5in-Φ0,63in) (Στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέγεθος του σωλήνα διαφέρει από συσκευή σε συσκευή. Για να ικανοποιηθούν οι διαφορετικές απαιτήσεις μεγέθους σωλήνα, μερικές φορές οι συνδέσεις των σωλήνων χρειάζονται σύνδεσμο μεταφοράς για την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας.) 1 (σε ορισμένα μοντέλα) Άλλα 17.Σύνδεσμος μεταφοράς (Φ6,35-Φ9,52)/ (Φ0,25in-Φ0,375in) (Στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέγεθος του σωλήνα διαφέρει από συσκευή σε συσκευή. Για να ικανοποιηθούν οι διαφορετικές απαιτήσεις μεγέθους σωλήνα, μερικές φορές οι συνδέσεις των σωλήνων χρειάζονται σύνδεσμο μεταφοράς για την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας.) 1 (σε ορισμένα μοντέλα) 18.Σύνδεσμος μεταφοράς (Φ9,52-Φ12,7)/ (Φ0,375in-Φ0,5in) (Στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας, χρησιμοποιείται μόνο για μοντέλα πολυδιαιρούμενου τύπου) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέγεθος του σωλήνα διαφέρει από συσκευή σε συσκευή. Για να ικανοποιηθούν οι διαφορετικές απαιτήσεις μεγέθους σωλήνα, μερικές φορές οι συνδέσεις των σωλήνων χρειάζονται σύνδεσμο μεταφοράς για την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας.) 1 (σε ορισμένα μοντέλα) 19. Καλώδιο σύνδεσης για την οθόνη (2M) 1 (σε ορισμένα μοντέλα) 3

6 4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 5.2 Εγκατάσταση του κύριου σώματος 1 Εγκατάσταση των μπουλονιών ανάρτησης Ø10/Ø0,394in. (4 μπουλόνια) Κατά την παράδοση, θα πρέπει να ελέγχεται η συσκευασία και σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς αυτή θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της αντιπροσωπείας. Όταν πιάνετε στα χέρια σας τη μονάδα, να έχετε υπόψη σας τα εξής: 1 Υπάρχουν εύθραυστα εξαρτήματα, πιάστε την με προσοχή. Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση για να αποφύγετε ζημιά στον συμπιεστή. 2 Επιλέξτε από πριν τη διαδρομή από την οποία θα μεταφέρετε τη μονάδα. 3 Μετακινήστε τη μονάδα μέσα στην αρχική της συσκευασία όσο το δυνατόν περισσότερο. 4 Κατά την ανύψωση της μονάδας, χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά για την πρόληψη ζημιάς στους ιμάντες και δώστε προσοχή στην θέση του κέντρου βάρους της μονάδας. Για την τοποθέτηση των 4 μπουλονιών ανατρέξτε στις ακόλουθες εικόνες. Αξιολογήστε την ανθεκτικότητα της οροφής και εγκαταστήστε τη μονάδα με κοχλίες ανάρτησης 010 / 0O,394 in. Για τις συγκεκριμένες διαδικασίες συμβουλευτείτε το προσωπικό κατασκευής. Η οροφή πρέπει να είναι οριζόντια. Ενισχύστε τη δοκό της οροφής για να αποφύγετε πιθανές δονήσεις. Εκτελέστε τις εργασίες τοποθέτησης των σωληνώσεων στην οροφή αφού πρώτα ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του κύριου σώματος. Ενώ επιλέγετε το σημείο έναρξης των εργασιών, καθορίστε την κατεύθυνση εξαγωγής των σωλήνων. Ειδικά στην περίπτωση της οροφής, τοποθετήστε τους σωλήνες ψυκτικού, τους σωλήνες αποστράγγισης και τους σωλήνες των εσωτερικών και εξωτερικών γραμμών στις θέσεις σύνδεσης προτού αναρτήσετε τη μονάδα. Τοποθέτηση των μπουλονιών ανάρτησης. Κόψτε τη δοκό της οροφής. 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 5.1 Θέση εγκατάστασης Η εσωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετείται σε θέση που να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Να υπάρχει αρκετός χώρος για την εγκατάσταση και τη συντήρησή της. Η οροφή πρέπει να είναι οριζόντια και η δομή της να μπορεί να αντέξει το βάρος της εσωτερικής μονάδας. Να μην παρεμποδίζεται η είσοδος και η εκροή του αέρα και η επίδραση του εξωτερικού αέρα να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Η ροή αέρα να μπορεί να φτάσει σε όλο το δωμάτιο. Να είναι εύκολη η εξαγωγή του σωλήνα σύνδεσης και του σωλήνα αποστράγγισης. Να μην υπάρχει άμεση ακτινοβολία από συσκευές θέρμανσης. Ενισχύστε το σημείο που έχει αποκοπεί, και σταθεροποιήστε την δοκό. Μετά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης, τοποθετήστε τους σωλήνες ψυκτικού, τους σωλήνες αποστράγγισης και τους σωλήνες των εσωτερικών και εξωτερικών γραμμών στις θέσεις σύνδεσης προτού αναρτήσετε τη μονάδα. Τοποθέτηση των μπουλονιών ανάρτησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι η ελάχιστη κλίση αποστράγγισης είναι 1/100 ή περισσότερο Ξύλινο πλαίσιο Τοποθετήστε το τετράγωνο ξύλινο πλαίσιο εγκάρσια πάνω στην δοκό της οροφής και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα μπουλόνια ανάρτησης. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-2) Τοποθέτηση του ξύλινου πλαισίου πάνω στην δοκό Χώρος συντήρησης 200mm/7,874in ή περισσότερο 300mm/11,811 in ή περισσότερο Μπουλόνια ανάρτησης Δοκός οροφής Οροφή Εικ.5-2 στόμιο ελέγχου Εικ.5-1 ΠΡΟΣΟΧΗ Κρατήστε την εσωτερική μονάδα, την εξωτερική μονάδα, τα καλώδια διασύνδεσης των μονάδων και τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 1 μέτρου τουλάχιστον από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Αυτό επιβάλλεται για να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή στην εικόνα και θόρυβος σε αυτές τις ηλεκτρικές συσκευές. (Θόρυβος μπορεί να παραχθεί ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγεται το ηλεκτρικό κύμα, ακόμη και όταν τηρηθεί η απόσταση του 1 μέτρου) 4

7 5.2.2 Τοποθέτηση νέων τούβλων από σκυρόδεμα Ένθεση ή ενσωμάτωση των μπουλονιών. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-3) (Εισαγωγή σε σχήμα λεπίδας) (Εισαγωγή με ολίσθηση) Ήδη υπάρχοντα τούβλα από σκυρόδεμα Εικ. 5-3 Χρησιμοποιήστε μπουλόνια σύνδεσης, στόκο και ταινία πλεξούδας καλωδίων. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-4) ομή χαλύβδινης δοκού οροφής Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε απευθείας την χαλύβδινη γωνία στήριξης. (Ανατρέξτε στην Εικ. 5-5) Μπουλόνι ανάρτησης Χαλύβδινη ράβδος Ενσωμάτωση μπουλονιού συγκράτησης (Ανάρτηση σωλήνα και ενσωμάτωση μπουλονιού) Εικ. 5-4 Πίνακας.5-1 ΜΟΝΤΕΛΟ (Btu/h) Στατική πίεση (Pa) Αλλάξτε τη στατική πίεση του μοτέρ του ανεμιστήρα σύμφωνα με την στατική πίεση του εξωτερικού αεραγωγού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Μην τοποθετείτε τον βαρύ μεταλλικό αγωγό πάνω στην εσωτερική μονάδα. 2. Κατά τη σύνδεση του αγωγού, χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σύνδεσμο από καμβά για την πρόληψη των κραδασμών. 3. Το εξωτερικό μέρος του αγωγού θα πρέπει να επενδυθεί με μονωτικό αφρό για την αποφυγή σχηματισμού συμπυκνωμάτων ενώ θα πρέπει να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του ένα υπόστρωμα για τη μείωση του θορύβου σύμφωνα με μια ειδική απαίτηση. Μπουλόνια ά 2 Ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας Γωνιακή χαλύβδινη δοκός ή ξ Εικ.5-5 (1) Αναρτήστε την εσωτερική μονάδα χρησιμοποιώντας τα μπουλόνια ανάρτησης με μπλοκ. (2) Τοποθετήστε την εσωτερική μονάδα σε οριζόντιο επίπεδο χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι, διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή. Αντικραδασμικό παρέμβυσμα Παξιμάδι Ροδέλα Εξάρτημα ανάρτησης Μπουλόνι ανάρτησης 5.3 Εγκατάσταση αεραγωγού και εξαρτημάτων Εικ Τοποθετήστε το φίλτρο (προαιρετικό) σύμφωνα με το μέγεθος της εισόδου αέρα. 2. Τοποθετήστε τον σύνδεσμο από καμβά μεταξύ του σώματος και του αεραγωγού. 3. Η είσοδος και η έξοδος του αέρα θα πρέπει να είναι αρκετά μακριά μεταξύ τους για να αποφευχθεί τυχόν βραχυκύκλωμα της διέλευσης του αέρα. 4. Συνιστώμενη σύνδεση αεραγωγού Σύνδεσμος από καμβά Σύνδεσμος από καμβά Σύνδεσμος από καμβά Μονωτικός θάλαμος Έξοδος αέρα Μονωτικός θάλαμος στόμιο ελέγχου Είσοδος αέρα Φίλτρο σκόνης Εικ Για την τοποθέτηση ανατρέξτε στις ακόλουθες στατικές πιέσεις 5

8 Η θέση της οπής στην οροφή, της εσωτερικής μονάδας και των μπουλονιών ανάρτησης ιαστάσεις και μέγεθος εξόδου αέρα Μονάδα: mm Μέγεθος εισόδου αέρα Φίλτρο αέρα Μέγεθος τοποθέτησης ανοίγματος καθοδικού αερισμού Φίλτρο αέρα Ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου Μέγεθος άγκιστρου στερέωσης Ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου Εικ, 5-8 6

9 Πίνακας.5-2 mm Διαστάσεις περιγράμματος μέγεθος στομίου εξόδου αέρα μέγεθος στομίου επιστροφής αέρα Μέγεθος προεξοχής στερέωσης A B C D E F G H I J K L M ~ (μικρό μοντέλο) ~ ~ (in=mm/25. 4) Πώς να ρυθμίσω την κατεύθυνση της εισόδου αέρα; (Από την πίσω πλευρά στην κάτω πλευρά.) 1. Αφαιρέστε το πάνελ εξαερισμού και φλάντζα και κόψτε τους συνδετήρες στην πλευρική ράγα. Πλαίσιο επιστροφής αέρα 2. Κολλήστε το μονωτικό σπόγγο σύμφωνα με την ένδειξη της παρακάτω εικόνας, και στη συνέχεια, αλλάξτε τις θέσεις τοποθέτησης των πάνελ επιστροφής αέρος και της φλάντζας επιστροφής αέρος. Πάνελ αερισμού Πλευρική ράγα Μονωτικός σπόγγος 3. Όταν τοποθετείτε το πλέγμα του φίλτρου, συνδέστε το στο πλαίσιο με κλίση από το στόμιο επιστροφής αέρα και, στη συνέχεια, σπρώξτε το προς τα πάνω. 4. Η εγκατάσταση τελειώνει με το κούμπωμα των προεξοχών στερέωσης του πλέγματος του φίλτρου στις οπές τοποθέτησης του πλαισίου. Εικ. 5-9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι μόνο για επεξήγηση. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από το κλιματιστικό που έχετε αγοράσει. Υπερισχύει το πραγματικό σχήμα. 7

10 5.9 Τιμές απόδοσης ανεμιστήρα Καμπύλη στατικής πίεσης (αεραγωγός μεσαίας στατικής πίεσης) Εξωτερική στατική πίεση (Pa) Υπερ-υψηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Χαμηλή ταχύτητα Εξωτερική στατική πίεση (Pa) Υπερ-υψηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Χαμηλή ταχύτητα Όγκος αέρα (m 3 /h) Όγκος αέρα (m 3 /h) Υπερ-υψηλή ταχύτητα Εξωτερική στατική πίεση (Pa) Υπερ-υψηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Εξωτερική στατική πίεση (Pa) Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Χαμηλή ταχύτητα Χαμηλή ταχύτητα Όγκος αέρα (m 3 /h) Όγκος αέρα (m 3 /h) 8

11 Υψηλή ταχύτητα Εξωτερική στατική πίεση (Pa) Υπερ-υψηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Εξωτερική στατική πίεση (Pa) Μεσαία ταχύτητα Χαμηλή ταχύτητα Χαμηλή ταχύτητα Όγκος αέρα (m 3 /h) Όγκος αέρα (m 3 /h) Εξωτερική στατική πίεση (Pa) Υπερ-υψηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Χαμηλή ταχύτητα Εξωτερική στατική πίεση (Pa) Υπερ-υψηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Χαμηλή ταχύτητα Όγκος αέρα (m 3 /h) Όγκος αέρα (m 3 /h) 9

12 Καμπύλη στατικής πίεσης (αεραγωγός υψηλής στατικής πίεσης) Υπερ-υψηλή ταχύτητα Εξωτερική στατική πίεση (Pa) Υπερ-υψηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Χαμηλή ταχύτητα Εξωτερική στατική πίεση (Pa) Χαμηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Όγκος αέρα (m 3 /h) Όγκος αέρα (m 3 /h) Υπερ-υψηλή ταχύτητα Υπερ-υψηλή ταχύτητα Εξωτερική στατική πίεση (Pa) Χαμηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Εξωτερική στατική πίεση (Pa) Χαμηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Όγκος αέρα (m 3 /h) Όγκος αέρα (m 3 /h) Υπερ-υψηλή ταχύτητα Υπερ-υψηλή ταχύτητα Εξωτερική στατική πίεση (Pa) Χαμηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Εξωτερική στατική πίεση (Pa) Χαμηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Όγκος αέρα (m 3 /h) Όγκος αέρα (m 3 /h) 10

13 6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 6.1 Θέση εγκατάστασης Η εσωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετείται σε θέση που να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Να υπάρχει αρκετός χώρος για την εγκατάσταση και τη συντήρησή της. Να μην παρεμποδίζεται η έξοδος και η είσοδος του αέρα και η μονάδα να είναι προφυλαγμένη από τους ισχυρούς ανέμους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι μόνο για επεξήγηση. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από το κλιματιστικό που έχετε αγοράσει (ανάλογα με το μοντέλο). Υπερισχύει το πραγματικό σχήμα. 6.2 Εικόνα μεγέθους σώματος μονάδας 1. Εξωτερική μονάδα διαιρούμενου τύπου Θα πρέπει να τοποθετηθεί σε καλά αεριζόμενο και στεγνό χώρο. Η βάση πρέπει να είναι επίπεδη και οριζόντια και να μπορεί να αντέξει το βάρος της εξωτερικής μονάδας. Θα πρέπει επίσης να μην δημιουργούνται θόρυβος και κραδασμοί. Οι γείτονές σας δεν πρέπει να ενοχλούνται από το θόρυβο της μονάδας ή τον εξερχόμενο αέρα. Η εγκατάσταση των σωλήνων σύνδεσης ή των καλωδίων είναι εύκολη. Ρυθμίστε την έξοδο του αέρα σε κατεύθυνση όπου δεν εμποδίζεται ο εξερχόμενος αέρας. εν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω διαρροής εύφλεκτου αερίου. Το μήκος των σωληνώσεων μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο μήκος σωληνώσεων. Σε περίπτωση που το σημείο εγκατάστασης είναι εκτεθειμένο σε ισχυρούς ανέμους, όπως στα παραθαλάσσια μέρη, βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί σωστά, τοποθετώντας τη μονάδα κατά το μήκος του τοίχου ή χρησιμοποιώντας προφυλακτήρα ή ανεμοφράκτη.(ανατρέξτε στη Εικ.6-1) Εικ.6-2 Αν είναι δυνατόν, αποφύγετε την εγκατάσταση της μονάδας σε μέρος όπου εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Εάν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε ηλιοπροστασία αρκεί να μην παρεμποδίζει την ροή του αέρα. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, το νερό αποστραγγίζεται στην εξωτερική μονάδα. Το νερό συμπύκνωσης πρέπει να είναι αποστραγγίζεται καλά μέσω της οπής αποστράγγισης σε κάποιο κατάλληλο σημείο, έτσι ώστε να μην ενοχλούνται άλλα άτομα. Επιλέξτε μια θέση που προστατεύεται από το χιόνι, τη συσσώρευση φύλλων ή άλλα εποχιακά υπολείμματα. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο, φροντίστε να προστατεύσετε τη μονάδα με κάποιο κάλυμμα. Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εσωτερική μονάδα. Εάν είναι δυνατόν, αφαιρέστε τα εμπόδια που βρίσκονται τριγύρω για να αποτρέψετε τυχόν μείωση της απόδοσης λόγω ανεπαρκούς κυκλοφορίας του αέρα. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της εξωτερικής μονάδας και τα εμπόδια που περιγράφονται στο διάγραμμα εγκατάστασης δεν σημαίνει ότι ισχύουν και για την περίπτωση ενός αεροστεγούς δωματίου. Αφήστε ανοιχτές δύο από τις τρεις κατευθύνσεις (M,N,P) (Ανατρέξτε στην Εικ.6-5) Εικ.6-3 Ισχυρός άνεμος Εικ.6-1 Εικ

14 Πίνακας 6-1 mm 3. Εξωτερική μονάδα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα ΜΟΝΤΕΛΟ A B C D E F H ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ Εικ.6-3 (in=mm/25,4. 2. Εξωτερική μονάδα τύπου κάθετης εκκένωσης Εικ.6-7 Πίνακας 6-3 mm ΜΟΝΤΕΛΟ A B C D E F G H I J Χώρος εγκατάστασης και συντήρησης 1. Εξωτερική μονάδα διαιρούμενου τύπου (Τοίχος ή εμπόδιο) Είσοδος αέρα Είσοδος αέρα Κανάλι συντήρησης Εικ.6-5 Εικ.6-6 Πίνακας 6-2 μονάδα: mm Είσοδος αέρα ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΟ A B C /24,92in 554/21,81 in 554/21,81 in /24,92in 554/21,81 in 554/21,81 in ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2. Εξωτερική μονάδα τύπου κάθετης εκκένωσης (Τοίχος ή εμπόδιο) Εικ /29,88in 554/21,81 in 554/21,81 in /24,92in 600/23,62in 600/23,62in Ανατρέξτε στην Εικ.6-5 Εικ.6-6 Έξοδος αέρα /29,88in 710/27,95in 710/27,95in /33,19in 710/27,95in 710/27,95in Εικ

15 (Τοίχος ή εμπόδιο) Είσοδος αέρα 6.2 ιαθέσιμη διαμόρφωση για εξωτερική μονάδα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές ρυθμίσεις διαθέσιμες για την εξωτερική μονάδα, αλλάζοντας μόνο τα πάνελ και τη θέση του ανεμιστήρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Λάβετε υπόψη ότι το βάρος της μονάδας με τον ανεμιστήρα είναι περίπου 30kg/1058oz. Η μονάδα καθώς και ο σχετικός εξοπλισμός καλύπτονται με επένδυση βινυλίου κατά την εγκατάσταση. Είσοδος αέρα Είσοδος αέρα Είσοδος αέρα Ρύθμιση εισαγωγής αέρα Για να αλλάξετε τη θέση της εισαγωγής αέρα χρειάζεται μόνο να αλλάξετε μεταξύ τους τις θέσεις των πάνελ, όπως βλέπετε στην εικόνα. Και τα δύο πάνελ χρησιμοποιούν βίδες για τη στερέωσή τους στο σασί της μονάδας. Εικ Εξωτερική μονάδα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα α) Σε περίπτωση ανάρτησης από την οροφή Αλλαγή πάνελ β) Σε περίπτωση εγκατάστασης στο δάπεδο Εικ Εικ.6-13 Για να αλλάξετε τη θέση της εξόδου αέρα χρειάζεται επίσης να αλλάξετε μεταξύ τους τις θέσεις των πάνελ. Το πάνελ εξόδου του ανεμιστήρα είναι προσαρτημένο στο σώμα του ανεμιστήρα, ως εξής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εικ.6-12 Εικ.6-14 Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι μόνο για επεξήγηση. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από το κλιματιστικό που έχετε αγοράσει. Υπερισχύει το πραγματικό σχήμα. 13

16 6.5 Μετακίνηση και εγκατάσταση Πίνακας 6-4 εδομένου ότι το κέντρο βάρους της μονάδας δεν συμπίπτει με το φυσικό κέντρο της, να είστε προσεκτικοί κατά την ανύψωσή της με αρτάνη. Μην πιάνετε ποτέ την εξωτερική μονάδα από την εισαγωγή αέρα γιατί υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης. Μην αγγίζετε τον ανεμιστήρα με τα χέρια ή άλλα αντικείμενα. Όχι Περιγραφή Εξωτερική μονάδα Ελαστικός αποσβεστήρας κραδασμών Μπουλόνι ανάρτησης M10 Μην δίνετε στη μονάδα κλίση μεγαλύτερη από 45 και μην την ακουμπάτε σε λοξή θέση. Κατασκευάστε βάση από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εξωτερικών μονάδων. (Ανατρέξτε στην Εικ. 6-15) Στερεώστε τα πόδια της μονάδας με βίδες σταθερά για να αποτρέψετε ενδεχόμενη κατάρρευσή της σε περίπτωση σεισμού ή ισχυρών ανέμων. (Ανατρέξτε στην Εικ. 6-15) Στερέωση με μπουλόνι Αποστράγγιση (Πλάτος 100/3.94inxΒάθος 150/5.9in) Αποστράγγιση Οπή από τσιμεντοκονίαμα (Ø100x/3.94in*Βάθος 150/5.9in) Πίνακας 6-5 μονάδα: mm Μοντέλο μονάδας B C 18~ /44,1 in 720/28,35in /52,67in 820/32,28in /52,67in 820/32,28in 48~ /52,67in 820/32,28in Εικ.6-15 Βάση από σκυρόδεμα 1 Η βάση πρέπει να είναι επίπεδη και συνιστάται να είναι mm/ in υψηλότερη από το επίπεδο του εδάφους. 2 Εγκαταστήστε κανάλι αποστράγγισης γύρω από τη βάση για την ομαλή αποχέτευση του νερού. 3 Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας, στερεώστε τη μονάδα με μπουλόνια ανάρτησης M10. 4 Όταν τοποθετείτε τη μονάδα σε στέγη ή βεράντα, το νερό που αποχετεύεται μετατρέπεται μερικές φορές σε πάγο σε ένα κρύο πρωινό. Ως εκ τούτου, προσέξτε ώστε η αποστράγγιση να μην γίνεται σε περιοχή συχνής διέλευσης άλλων ατόμων, επειδή ενδέχεται να γλιστρήσουν. Αναρτημένη μονάδα 1. Αναρτήστε τη μονάδα με τον τρόπο που δείχνει η εικόνα. 2. Βεβαιωθείτε ότι η οροφή μπορεί να αντέξει το βάρος της μονάδας που αναγράφεται στην πινακίδα προδιαγραφών. Μπουλόνι ανάρτησης Βραχίονας ανάρτησης Εικ.6-17 Σημείο εκροής Εικ.6-18 Εικ.6-16 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δημιουργείται γωνία 3-4 μοιρών μεταξύ της μονάδας και του δαπέδου, όταν η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία και υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι ο πάγος που συσσωρεύεται στο πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας μπορεί να απομακρυνθεί όταν η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία και υγρασία. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετείται σε βάση με ύψος 30cm /11.81in. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι άνω των 0. Το μηχάνημα πρέπει να τοποθετείται σε εσωτερικό χώρο. 14

17 7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 7.1 Προετοιμασία και προφυλάξεις Πριν από την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι η διαφορά ύψους, το μήκος του σωλήνα ψυκτικού υγρού και ο αριθμός των καμπών μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: Πίνακας 7-1 Τύπος μοντέλου 50Hz T1 condition/r22 Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου 50Hz Κλιματιστικό κάθετης εκκένωσης αέρα/60hz T1 condition/r22 Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου και κλιματιστικό κάθετης εκκένωσης αέρα Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου και εξωτερική μονάδα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα τύπου R410A inverter Κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου και εξωτερική μονάδα φυγοκεντρικού ανεμιστήρα τύπου R410A 50Hz/60Hz T3 condition (εξωτερική μονάδα κάτω) 50Hz/60Hz T3 condition (εξωτερική μονάδα πάνω) Μοντέλο Μήκος σωλήνα ψυκτικού μονάδα: m Μέγιστο ύψος πτώσης 12K 15/49,21ft 8/26,25ft 18K-24K 30/98,42ft 10/32,8ft 30K-42K 50/164,04ft 20/65,62ft 48K-60K 50/164,04ft 25/82,02ft 12K 15/49,21ft 8/26,25ft 18K-24K 30/98,42ft 10/32,8ft 30K-60K 30/98,42ft 20/65,62ft 12K 10/32,8ft 5/16,4ft 18K-24K 25/82,02ft 12/39,37ft 30K 25/82,02ft 15/49,21ft 36K 30/98,42ft 20/65,62ft 48K-60K 50/164,04ft 25/82,02ft 12K 15/49,21ft 8/26,25ft 18K-30K 25/82,02ft 15/49,21ft 36K 30/98,42ft 20/65,62ft 48K-60K 50/164,04ft 25/82,02ft 18K-24K 25/82,02ft 10/32,8ft 30K 30/98,42ft 15/49,21ft 36K 30/98,42ft 20/65,62ft 42K-60K 50/164,04ft 25/82,02ft 18K-24K 25/82,02ft 15/49,21ft 30K 30/98,42ft 20/65,62ft 36K 30/98,42ft 25/82,02ft 42K 50/164,04ft 30/98,42ft 48K-60K 50/164,04ft 35/114,83ft η μονάδα με ταχυσύνδεσμο 12K-18K 5/16,4ft 5/16,4ft Η εξωτερική μονάδα είναι γεμάτη με ψυκτικό από το εργοστάσιο. Για επιπλέον συμπλήρωση ψυκτικού ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 7-2 Ø6,35 Ø9,53 Ø12,7 Ø15,9 Ø19,0 σωλήνας υγρού (mm) R410A R22 στόμιο της εσωτερικής μονάδας 0,022kg/m x (L-5) 0,030kg/m x (L-5) στόμιο της εξωτερικής μονάδας 0,011kg/m x (L-5) 0,015kg/m x L στόμιο της εσωτερικής μονάδας 0,060kg/m x (L-5) 0,065kg/m x (L-5) στόμιο της εξωτερικής μονάδας 0,030kg/m x (L-5) 0,030kg/m x L στόμιο της εσωτερικής μονάδας 0,110kg/m x (L-5) 0,115kg/m x (L-5) στόμιο της εξωτερικής μονάδας 0,060kg/m x (L-5) 0,060kg/m x L στόμιο της εσωτερικής μονάδας 0,170kg/m x (L-5) 0,190kg/m x (L-5) στόμιο της εξωτερικής μονάδας 0,085kg/m x (L-5) 0,095kg/m x L στόμιο της εσωτερικής μονάδας 0,250kg/m x (L-5) 0,290kg/m x (L-5) στόμιο της εξωτερικής μονάδας 0,125kg/m x (L-5) 0,145kg/m x L 7.2 ιαδικασία τοποθέτησης των σωλήνων σύνδεσης 1 Μετρήστε το απαιτούμενο μήκος του σωλήνα σύνδεσης και, κάντε τη σύνδεση με τον ακόλουθο τρόπο. Συνδέστε πρώτα την εσωτερική μονάδα και, στη συνέχεια, την εξωτερική. Λυγίστε τους σωλήνες με το σωστό τρόπο. Μην συστρέφετε τον σωλήνα. Λυγίστε το σωλήνα με τους αντίχειρές σας 100mm/3.94in Εικ.7.1 Αλείψτε με λάδι ψυκτικού τις επιφάνειες του ρακόρ εκχείλωσης και τα παξιμάδια σύνδεσης και, στη συνέχεια, βιδώστε τα για 3~4 στροφές με το χέρι προτού σφίξετε τα ρακόρ.(ανατρέξτε στο διάγραμμα 16) Εικ.7.2 Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τις σωληνώσεις φροντίστε να χρησιμοποιείτε δύο κλειδιά ταυτόχρονα. Εικ.7-3 Οι βαλβίδες σέρβις της εξωτερικής μονάδας πρέπει να είναι τελείως ανοικτές (σε αρχική κατάσταση). Κάθε φορά που συνδέετε, χαλαρώστε πρώτα τα παξιμάδια και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ρακόρ μέσα σε 5 λεπτά. Αν τα παξιμάδια έχουν χαλαρώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να εισχωρήσουν σκόνες και άλλες ακαθαρσίες στο σύστημα σωληνώσεων και να προκαλέσουν δυσλειτουργία Επομένως, αφαιρέστε τον αέρα από το σωλήνα με το ψυκτικό μέσο πριν από τη σύνδεση. Αφαιρέστε τον αέρα (ανατρέξτε στην ενότητα "8.1") μετά τη σύνδεση του σωλήνα ψυκτικού με την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα. Στη συνέχεια, σφίξτε τα παξιμάδια στις βαλβίδες σέρβις. Λυγίστε τον σωλήνα σύνδεσης με μικρό πάχος τοιχώματος. Κόψτε ένα κατάλληλο καμπυλωτό τμήμα στο τμήμα καμπής του μονωτικού σωλήνα. Στη συνέχεια, γυμνώστε τον σωλήνα (μετά τον σχηματισμό της καμπύλης, καλύψτε τον με ταινία). Για να αποφύγετε την παραμόρφωση λόγω συστροφής, λυγίστε τον σωλήνα με κατάλληλη ακτίνα κάμψης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε παγωμένο λάδι Ισιώστε τις άκρες ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται στον σωλήνα υγρού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός των καμπών ισούται με το μήκος του μέγιστου ύψους πτώσης. Συνήθως, για κάθε 10m/32.8ft χρειάζεται μια καμπή. ΠΡΟΣΟΧΗ Η γωνία κάμψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90. Η θέση κάμψης να είναι κατά προτίμηση στη μέση του ευλύγιστου σωλήνα. Μη λυγίζετε το σωλήνα πάνω από τρεις φορές. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τα ίδια μονωτικά υλικά όταν αγοράζετε τον ορειχάλκινο σωλήνα. (Πάχος περισσότερο από 9mm/0.35in) Όλες οι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετούνται από εξουσιοδοτημένο ψυκτικό και να συμμορφώνονται με τους σχετικούς τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Αποτρέψτε την είσοδο του αέρα, της σκόνης ή άλλων ακαθαρσιών στο σύστημα σωληνώσεων κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Οι σωλήνες των γραμμών υγρού και αερίου πρέπει να φέρουν μονωτική επένδυση. ιαφορετικά, ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωμα. 15

18 2 Τοποθέτηση του σωλήνα Ανοίξτε μια τρύπα στον τοίχο (ώστε να χωρά ακριβώς το χιτώνιο του τοίχου) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα εξαρτήματα, όπως τον αγωγό και το κάλυμμά του. Συνδέστε σφιχτά μαζί το σωλήνα σύνδεσης στεγνό και τα καλώδια με ταινία. Περάστε το σωλήνα σύνδεσης μέσα από το χιτώνιο του τοίχου από την εξωτερική πλευρά. Να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση για να μην κάνετε ζημιά στο χαλκοσωλήνα. 3 Συνδέστε τους σωλήνες. 4 Αφαιρέστε τον αέρα με μια αντλία κενού ή ψυκτικό. 5 Ανοίξτε τις βαλβίδες σέρβις της εξωτερικής μονάδας 6 Ελέγξτε για τυχόν διαρροή ψυκτικού. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις με ανιχνευτή διαρροών ή με σαπουνόνερο. 7 Καλύψτε τις ενώσεις του σωλήνα σύνδεσης με μονωτικό αφρό και τυλίξτε τους καλά με ταινίες για την αποτροπή πιθανών διαρροών. 8. ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ (η μονάδα με διπλή λειτουργία) 8.1 Επιτρεπόμενο μήκος και κατακόρυφο ύψος του σωλήνα ψυκτικού Σημείωση: Το μήκος του σωλήνα διακλάδωσης είναι 0,5m/1.64ft του ισοδύναμου μήκους του σωλήνα. Πίνακας.8-1 Μήκος σωλήνα Ύψος πτώσης Επιτρεπόμενη τιμή 18K+18K Συνολικό μήκος σωλήνα (Πραγματικό) 50m/164.04ft (μακρύτερα από τη διακλάδωση της γραμμής σωληνώσεων) (μακρύτερα από τη διακλάδωση της γραμμής σωληνώσεων) Ύψος πτώσης εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας Ύψος πτώσης από εσωτερική σεεσωτερική μονάδα 15m/49.21 ft 10m/32.8ft 20m/65.8ft 0,5m/1.64ft 30 m/98.42ft 50m Σωλήνωση L+L1+L2 L1,L2 L1-L2 H1 H2 Σημείωση: Όλοι οι σωλήνες διακλάδωσης πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από την Midea, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. Οι εσωτερικές μονάδες πρέπει να τοποθετούνται και από τις δύο πλευρές του σωλήνα διακλάδωσης τύπου U. 8.2 Μέγεθος σωλήνων σύνδεσης για την εσωτερική μονάδα Πίνακας 8.2 Ισχύς εσωτερικής μονάδας (A) Μέγεθος σωλήνων σύνδεσης για εσωτερική μονάδα 410A Γραμμή αερίου Μέγεθος κύριου σωλήνα(mm) Γραμμή υγρού ιαθέσιμος σωλήνας διακλάδωσης 18K Φ12,7/0,5in 06,35/0,25in CE-FQZHN-01C 24K Φ15,9/0,626in 09,5/0,375in CE-FQZHN-01C 30Κ Φ15,9/0,626in 09,5/0,375in CE-FQZHN-01C 8.3 Μέγεθος σωλήνων σύνδεσης για την εξωτερική μονάδα Με βάση τους ακόλουθους πίνακες, επιλέξτε τις διαμέτρους των σωλήνων σύνδεσης της εξωτερικής μονάδας. Στην περίπτωση που το εξάρτημα του κύριου σωλήνα είναι μεγαλύτερο από τον κύριο σωλήνα, επιλέξτε το μεγαλύτερο τμήμα. Πίνακας 8.2 Μέγεθος σωλήνων σύνδεσης για εσωτερική μονάδα 410A Μοντέλο Γραμμή αερίου μέγεθος κύριου σωλήνα(mm) Γραμμή υγρού Ο 1ος σωλήνας διακλάδωσης 36 K Φ15,9/0,626in 09,5/0,375in CE-FQZHN-01C 48 K Φ15,9/0,626in 09,5/0,375in CE-FQZHN-01C 60 K Φ15,9/0,626in 09,5/0,375in CE-FQZHN-01C Εξωτερική μονάδα Ύψος πτώσης μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας H<20m/65,8ft Σωλήνας διακλάδωσης γραμμών Εσωτερική μονάδα Ύψος πτώσης από εσωτερική σεεσωτερική μονάδα H<0,5m/1,64ft Εικ

19 8.4 Άντληση με αντλία κενού 1) Χρησιμοποιήστε αντλία κενού της οποίας το επίπεδο κενού είναι χαμηλότερο από -0,1 MPa και η ικανότητα εκκένωσης αέρα υψηλότερη από 40L/min. 2) Στην εξωτερική μονάδα δεν είναι απαραίτητο να γίνει αναρρόφηση, επομένως, μην ανοίγετε τις βαλβίδες διακοπής της γραμμής υγρού και αερίου της εξωτερικής μονάδας. 3) Βεβαιωθείτε ότι η αντλία κενού μπορεί να αποδώσει τιμή πίεσης MPa ή χαμηλότερη μετά από 2 ώρες λειτουργίας ή περισσότερο. Αν η αντλία μετά από 3 ώρες-ή παραπάνωλειτουργίας δεν καταφέρει να επιτύχει πίεση -0,1 MPa ή χαμηλότερη, ελέγξτε αν υπάρχει μείγμα νερού ή διαρροή αερίου στο εσωτερικό του σωλήνα. Σωλήνας διακλάδωσης σχήματος U Προβολή κατεύθυνσης Α Λάθος Σωστό Συνδέστε την αντλία κενού Λειτουργήστε την αντλία (διάρκεια 2 ώρες ή παραπάνω) Οριζόντια επιφάνεια 9. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ Εικ.8-3 Όταν η αντλία επιτύχει επίπεδο κενού -0,1 MPa, θα πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία της για λεπτά Θέστε την αντλία κενού εκτός λειτουργίας. 1. Κλείστε την βαλβίδα του μετρητή κενού. 2. Κόψτε τη σύνδεση μεταξύ του μετρητή πίεσης και της αντλίας κενού. 3. Κλείστε την αντλία κενού. 9.1 Αφαίρεση του αέρα 1 ιεύρυνση Κόψτε τον σωλήνα με έναν κόφτη σωλήνων. (Ανατρέξτε στην Εικ. 9-1) Κλίση κατεργασία αφαίρεση γρεζιών Σημειώστε την κατάσταση που έμεινε αχρησιμοποίητη η αντλία κενού (1 ώρα ή παραπάνω) ΠΡΟΣΟΧΗ Εικ.8-2 Μην αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους ψυκτικών ούτε να εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη στα εργαλεία και τα μέσα μέτρησης που έρχονται απευθείας σε επαφή με το ψυκτικό μέσο. Μη χρησιμοποιείτε ψυκτικό αέριο για αναρρόφηση αέρα. Εάν η στάθμη του κενού δεν φθάσει στην τιμή πίεσης -0,1 MPa, ελέγξτε αν αυτό οφείλεται σε διαρροή και εντοπίστε το σημείο της διαρροής. Εάν δεν υπάρχει διαρροή, θέστε ξανά σε λειτουργία την αντλία κενού για 1 ή 2 ώρες. Βάλτε ένα ρακόρ διεύρυνσης σε ένα σωλήνα και διευρύνετε τα χείλη του σωλήνα. 2 Σφίξτε το ρακόρ Εικ. 9-1 Τοποθετήστε τους σωλήνες σύνδεσης στην κατάλληλη θέση, βιδώστε τα ρακόρ με τα χέρια και, στη συνέχεια, σφίξτε τα με δύο κλειδιά ταυτόχρονα. (Ανατρέξτε στην Εικ. 9-3) 8.5 Ποσότητα ψυκτικού που πρέπει να συμπληρωθεί Υπολογίστε την επιπλέον ποσότητα ψυκτικού σύμφωνα με τη διάμετρο και το μήκος του σωλήνα γραμμής υγρού της σύνδεσης της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας. Το ψυκτικό είναι τύπου R410A. Πίνακας.8-4 ΠΡΟΣΟΧΗ Εικ.9-2 Μέγεθος σωλήνα γραμμής υγρού Φ6,35/0,25in Φ9,52/0,375in Ψυκτικό που πρέπει να προστεθεί ανά μέτρο 0,015kg/0,033lb 0,030kg/0,066lb Η εφαρμογή υπερβολικής ροπής θα προκαλέσει ζημιά στο κωδωνοειδές στόμιο ενώ η πολύ μικρή ροπή θα προκαλέσει διαρροή. Καθορίστε τη ροπή σύμφωνα με τον Πίνακα 9-1. Πίνακας 9-1 1) Ο σωλήνας διακλάδωσης πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια θέση, ενώ η γωνία σφάλματος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10. ιαφορετικά, θα προκληθεί δυσλειτουργία. ιαμέτρημα σωλήνα Ø6,35/0,25in Ροπή σύσφιξης 14,2~17,2 N m (144~176 kgf cm) ιαστάσεις διευρυμένου στομίου A ελάχ. (mm) μέγ. 8,3/0,327in 8,7/0,343in Σχήμα διευρυμένου στομίου Ø9,52/0,375in 32,7~39,9 N m (333~407 kgf cm) 12,0/0,472in 12,4/0,488in Ø12,7/0,5in 49,5~60,3 N m (504~616 kgf cm) 15,4/0,606in 15,80,622in Ø15,9/0,626in 61,8~75,4 N m (630~770 kgf cm) 18,6/0,732in 19,0/0,748in Ø19,1/0,725in 97,2~118,6 N m (990~1210 kgf cm) 22,9/0,902in 23,3/0,917in 17

20 3 Αφαιρέστε τον αέρα με μια αντλία κενού (Ανατρέξτε στην Εικ. 9-3) (Για τον τρόπο χρήσης της βαλβίδας πολλαπλής ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της) Χαλαρώστε και αφαιρέστε τα παξιμάδια συντήρησης των βαλβίδων διακοπής Α και Β, και συνδέστε το σωλήνα πλήρωσης της βαλβίδας πολλαπλής στο στόμιο της βαλβίδας σέρβις Α. (Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες Α και Β είναι και οι δύο κλειστές) 9.3 Μόνωση Εικ.9-5 Φροντίστε να μονώσετε πλήρως όλα τα εκτεθειμένα μέρη των σωλήνων με εκχείλωση. Τυχόν ελλιπής μόνωση μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό συμπυκνωμάτων. Συνδέστε το ρακόρ του σωλήνα πλήρωσης με την αντλία κενού. Ανοίξτε τελείως το μοχλό χαμηλής της βαλβίδας πολλαπλής. Θέστε σε λειτουργία την αντλία κενού. Κατά την έναρξη της άντλησης, χαλαρώστε λίγο το παξιμάδι συντήρησης της βαλβίδας σέρβις B για να ελέγξετε αν εισέρχεται αέρας (ο ήχος της αντλίας αλλάζει και η ένδειξη του σύνθετου μετρητή γυρίζει κάτω από το μηδέν). Στη συνέχεια, σφίξτε το παξιμάδι. Όταν ολοκληρωθεί η άντληση, κλείστε τελείως το μοχλό χαμηλής της βαλβίδας πολλαπλής και απενεργοποιήστε την αντλία κενού. Μετά από άντληση 15 λεπτών, ελέγξτε αν η ένδειξη του πολύμετρου είναι -1.0X10' 5 Pa (-76cm Hg) Χαλαρώστε και αφαιρέστε τα παξιμάδια των βαλβίδων σέρβις A και B για να ανοίξετε τελείως τις βαλβίδες σέρβις Α και Β και, στη συνέχεια, σφίξτε ξανά τα παξιμάδια. Αποσυναρμολογήστε το σωλήνα πλήρωσης της βαλβίδας σέρβις Α, και σφίξτε το παξιμάδι. 10. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Στόμιο Γραμμή αερίου Γραμμή υγρού Βαλβίδα πολλαπλής Πολύμετρο Μετρητής πίεσης Εικ cmhg Μοχλός χαμηλής Σωλήνας πλήρωσης Μοχλός υψηλής Σωλήνας πλήρωσης Αντλία κενού Μοχλός χαμηλής ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του ρυθμιστή, τοποθετήστε το στόμιο σε όσο το δυνατόν πιο οριζόντια θέση και επενδύστε το εξωτερικό του στομίου με αντικραδασμικό ελαστικό παρέμβυσμα για ηχομόνωση. Σημαδέψτε την πινακίδα δεδομένων έχοντας εγκατεστημένο το στόμιο (για ορισμένα μοντέλα) Εικ.9-3 Αγοράστε τα παρελκόμενα ακολουθώντας αυστηρά τις απαιτήσεις του εγχειριδίου. ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την εγκατάσταση ανατρέξτε στο διάγραμμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το στόμιο πρέπει να τοποθετείται οριζόντια. Και οι δύο βαλβίδες σέρβις πρέπει να είναι ανοιχτές πριν από την εκτέλεση της δοκιμαστικής λειτουργίας. Κάθε κλιματιστικό διαθέτει δύο βαλβίδες σέρβις διαφορετικού μεγέθους. (Ανατρέξτε στην Εικ. 8-4) Ρακόρ Στόπερ Καπάκι Εσωτερικά Εσωτερικά Γραμμή υγρού Εξωτερικά Γραμμή υγρού Εξωτερικά Σώμα βαλβίδας Στέλεχος βαλβίδας Εικ.9-4 Εσωτερικά Γραμμή υγρού Εξωτερικά 9.2 Έλεγχος για διαρροή Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις με ανιχνευτή διαρροών ή με σαπουνόνερο. (Ανατρέξτε στην Εικ.9-5 ως εικόνα αναφοράς) στο διάγραμμα A... Βαλβίδα διακοπής χαμηλής A... Βαλβίδα διακοπής υψηλής C,D.. Σύνδεσμοι του σωλήνα σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας. Σημείο ελέγχου εσωτερικής μονάδας Σημείο ελέγχου εξωτερικής μονάδας Εικ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας Για σωλήνα αποστράγγισης χρησιμοποιήστε ένα σωλήνα πολυαιθυλενίου (εξωτ. διάμε mm /1,14-1,22in, εσωτ.- διάμ.25mm/0,984in). Μπορείτε να τον αγοράσετε από το εμπόριο. Μόλις επεκτείνετε το σωλήνα αποστράγγισης, σφίξτε καλά το σύνδεσμο με αδιάβροχη ταινία για να αποφύγετε τυχόν διαρροή. ώστε στο σωλήνα αποστράγγισης καθοδική κλίση πάνω από το 1/50 προς την εξωτερική πλευρά (πλευρά εξόδου) για να αποφύγετε την επιστροφή του νερού στην μονάδα. Αποφύγετε τη δημιουργία βαθουλωμάτων. Μην τραβάτε απότομα τον σωλήνα. Εν τω μεταξύ, κάθε 1~1,5m/3.28~4,92ft θα πρέπει να τοποθετείται ένα σημείο στήριξης να αποτραπεί το λύγισμα του εύκαμπτου σωλήνα. Ή δέστε το σωλήνα αποστράγγισης πάνω στο σωλήνα σύνδεσης για να τον στερεώσετε. 18

21 Εάν η έξοδος του σωλήνα αποστράγγισης είναι σε μεγαλύτερο ύψος από τον σωλήνα αντλίας του σώματος της μονάδας, ο σωλήνας θα πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κατακόρυφα. Και η απόσταση ανύψωσης πρέπει να είναι μικρότερη από 550mm/21,65in, διαφορετικά, δεν μπορεί να γίνει πλήρης ανύψωση του νερού με αποτέλεσμα να προκληθεί υπερχείλιση. ( ιαθέσιμο μόνο για τη μονάδα με αντλία). Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης θα πρέπει να είναι σε ύψος πάνω από 50mm/1,969in από την επιφάνεια του εδάφους ή το κάτω μέρος του αγωγού αποστράγγισης, και να μην είναι βυθισμένο σε νερό. Εάν το νερό κατευθύνεται απευθείας μέσα στην αποχέτευση, φροντίστε να δημιουργήσετε μια διάταξη στεγανοποίησης μορφής U λυγίζοντας το σωλήνα για την αποφυγή της έκλυσης δύσοσμων αερίων στο εσωτερικό της κατοικίας μέσα από το σωλήνα αποστράγγισης. Τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης για τη μονάδα με αντλία. Τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης για τη μονάδα χωρίς αντλία. Δώστε κλίση πάνω από 1/50 Εικ.11-1 Εικ Λειτουργήστε το κλιματιστικό σε λειτουργία ψύξης "COOLING". Θα πρέπει να ακουστεί ο ήχος της αντλίας αποστράγγισης. Ελέγξτε αν το νερό αποχετεύεται σωστά (είναι πιθανό να υπάρξει υστέρηση 1 min, ανάλογα με το μήκος του σωλήνα αποστράγγισης), και ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή νερού από τις ενώσεις. 3 Θέστε το κλιματιστικό εκτός λειτουργίας και επανατοποθετήστε το καπάκι. Η μονάδα χωρίς αντλία. Σωληνάκι γεμίσματος Δώστε κλίση πάνω από 1/50 οκιμή αποστράγγισης Εικ.11-2 Ελέγξτε εάν ο σωλήνας αποστράγγισης δεν παρεμποδίζεται. Οι νεόδμητες κατοικίες θα πρέπει να εκτελέσουν αυτή τη δοκιμή προτού σφραγίσουν την οροφή. Η μονάδα με αντλία. 1 Αφαιρέστε το δοκιμαστικό κάλυμμα και γεμίστε την λεκάνη νερού με περίπου 2000 ml νερό. Σωληνάκι γεμίσματος Γεμίστε τη λεκάνη νερού με 2000ml νερού μέσω του σωλήνα πλήρωσης και ελέγξτε αν η ροή του νερού είναι ανεμπόδιστη. Εγκατάσταση του συνδέσμου αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας (Για μοντέλα με αντλία θερμότητας) Εικ.11-5 Τοποθετήστε πρώτα την τσιμούχα στο σύνδεσμο αποστράγγισης, στη συνέχεια, βάλτε το σύνδεσμο μέσα στην οπή εξόδου της λεκάνης της εξωτερικής μονάδας, περιστρέφοντάς τον κατά 90 για να ασφαλίσει στη θέση του. Συνδέστε το σύνδεσμο αποστράγγισης με σωλήνα επέκτασης (αγορασμένο σε κοντινό κατάστημα) για να αποφύγετε τη διαρροή νερού από την εξωτερική μονάδα στη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης. Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα Σύνδεσμος αποστράγγισης Οπή λεκάνης αποστράγγισης Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα Οπή λεκάνης αποστράγγισης Σύνδεσμος αποστράγγισης Εικ.11-6 Δοκιμαστική τάπα Εικ.11-3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι μόνο για επεξήγηση. Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικές από το κλιματιστικό που έχετε αγοράσει. Υπερισχύει το πραγματικό σχήμα. 19

22 12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ 13. ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ INVERTER) ιάσταση: Σύνδεσμος αεραγωγού φρέσκου αέρα ΜΟΝΤΕΛΟ Η ισχύς του συστήματος και η διεύθυνση δικτύου του κλιματιστικού μπορεί να ρυθμιστεί από τους διακόπτες του Κεντρικού πίνακα ελέγχου της εσωτερικής μονάδας. Πριν από τη ρύθμιση, θέστε τη μονάδα εκτός λειτουργίας. Μετά τη ρύθμιση, θέστε ξανά τη μονάδα σε λειτουργία. Η ρύθμιση της μονάδας δεν επιτρέπεται όταν αυτή είναι σε λειτουργία Ρύθμιση κωδικού ισχύος Η ισχύς της εσωτερικής μονάδας έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Κωδικός ισχύος Εικ Συντήρηση μοτέρ και αντλίας αποστράγγισης (Παράδειγμα μονάδας με οπίσθιο αερισμό) Συντήρηση μοτέρ: 1. Αφαιρέστε το πάνελ αερισμού. 2. Αφαιρέστε το περίβλημα του ανεμιστήρα. 3. Αφαιρέστε το μοτέρ. Πίνακας 13-1 ENC1 Κωδικός μοχλοδιακόπτη Χωρητικότητα(kw) Σημείωση: Η εργοστασιακή ισχύς επιτρέπεται να ρυθμιστεί μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 4 5,3 5,6 5 7,1 7 9,0 8 10,5 9 14,0 16, Ρύθμιση διεύθυνσης δικτύου Κινητήρας Κάθε κλιματιστικό στο δίκτυο έχει μόνο μία διεύθυνση δικτύου ώστε να διακρίνετε το ένα από το άλλο. Ο κωδικός διεύθυνσης σε δίκτυο LAN ορίζεται από τους διακόπτες κωδικού S1 & S2 του Κεντρικού Πίνακα Ελέγχου της εσωτερικής μονάδας και το εύρος ρύθμισης είναι Πίνακας 13-2 Περίβλημα ανεμιστήρα Πάνελ αερισμού Ρύθμιση κωδικού μοχλοδιακόπτη S1 S2 Κωδικός διεύθυνσης δικτύου 00~15 Συντήρηση αντλίας: Εικ Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες από την αντλία αποστράγγισης. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της αντλίας και τον διακόπτη στάθμης νερού. 3. Αφαιρέστε την αντλία. 14. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 16~31 32~47 48~63 Αντλία Εικ.12-3 Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης. Το κλιματιστικό θα πρέπει να χρησιμοποιεί ξεχωριστή παροχή ρεύματος με ονομαστική τάση. Η εξωτερική παροχή ρεύματος του κλιματιστικού θα πρέπει να γειώνεται και να συνδέεται με τα καλώδια γείωσης της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. Οι εργασίες καλωδίωσης πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα καλωδίωσης. Στην καλωδίωση θα πρέπει να παρεμβληθεί ασφαλειοδιακόπτης καθώς και μία διάταξη ρεύματος διαρροής (RCD) με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη από 10mA, σύμφωνα με τον τοπικό κανονισμό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τα καλώδια παροχής ρεύματος και τα καλώδια σήματος για να αποφύγετε τυχόν αλληλοπαρεμβολές. Μην θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό αν δεν έχετε ελέγξει προσεκτικά την καλωδίωση. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι τύπου H07RN-F. 20

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IN Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I F D E N L HI CRRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς

Γρήγορη έναρξη. Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς OPTIFLUX 1000 Γρήγορη έναρξη Ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας ροής τύπου σάντουιτς Το τεχνικό εγχειρίδιο θεωρείται ολοκληρωμένο μόνον όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σχετικό εγχειρίδιο για το μετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HI CRRIER N.. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Καναλάτο Χαμηλού Προφίλ DC Inverter DC INVERTER DUCT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUD-18UX4SKL1 / AUW-18U4SZ1 AUD-24UX4SLH1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ Εξωτερική μονάδα Όνομα μοντέλου: HWS-P804HR-E HWS-P1104HR-E Ελληνικά ιαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης πριν εγκαταστήσετε την αντλία θερμότητας αέρανερού.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

R Αφυγραντήρας R-9110

R Αφυγραντήρας R-9110 R-9110 Αφυγραντήρας R-9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε. τες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL

Ρυθμιστής πίεσης τύπου για αυξημένη παροχή αέρα. Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB EL Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 για αυξημένη παροχή αέρα Eικ. 1: Ρυθμιστής πίεσης τύπου 4708-45 Οδηγίες τοποθέτησης και λειτουργίας EB 8546-1 EL Έκδοση March 2010 Προσδιορισμός των λεκτικών συμβόλων που

Διαβάστε περισσότερα