Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης"

Transcript

1 Living up to Life Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σειρά Leica S

2 Γενικές υποδείξεις Αρχές ασφαλείας Πριν από τη χρήση, διαβάστε το φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" που συνοδεύει το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο. Περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη φροντίδα. Χρήση σε θαλάμους ελέγχου ατμόσφαιρας Τα προϊόντα της σειράς Leica S μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θαλάμους ελέγχου ατμόσφαιρας χωρίς κανένα πρόβλημα. Καθαρισμός Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα καθαριστικά μέσα, ακατάλληλα χημικά ή ακατάλληλες μεθόδους καθαρισμού. Μην χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση χημικά για να καθαρίσετε έγχρωμες επιφάνειες ή προαιρετικά εξαρτήματα με μέρη από καουτσούκ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βλάψει τις επιφάνειες και τα δείγματα θα μπορούσαν να επιμολυνθούν από τα ξέσματα των υλικών. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να παράσχουμε ειδικές λύσεις κατά παραγγελία. Ορισμένα προϊόντα επιδέχονται τροποποιήσεις. Επίσης διαθέτουμε διαφορετικά προαιρετικά εξαρτήματα για χρήση σε θαλάμους ελέγχου ατμόσφαιρας. Εργασίες συντήρησης Η διενέργεια επισκευών επιτρέπεται μόνο από τεχνικούς επισκευών που έχουν εκπαιδευτεί από τη Leica Microsystems. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Leica Microsystems. Απαιτήσεις από τον υπεύθυνο Διασφαλίστε πως το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο της Leica χρησιμοποιείται, συντηρείται και επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 2

3 Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Μαζί με τις επιμέρους μονάδες των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων της Leica θα λάβετε και ένα διαδραστικό δίσκο CD-ROM, ο οποίος περιέχει όλα τα σχετικά εγχειρίδια σε πρόσθετες γλώσσες. Ο δίσκος αυτός πρέπει να φυλάσσεται επιμελώς και να είναι πάντα διαθέσιμος στο χρήστη. Οδηγίες χρήσης και ενημερωμένες εκδόσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα μας απ' όπου μπορείτε να τις κατεβάσετε και να τις εκτυπώσετε. Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιγράφει τις ειδικές λειτουργίες των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων Leica StereoZoom (σειρά S) και περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία, τη συντήρηση και τα προαιρετικά εξαρτήματα. Το φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" περιέχει περαιτέρω κανονισμούς ασφαλείας σχετικά με εργασίες σέρβις, απαιτήσεις και χειρισμό του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου, προαιρετικά εξαρτήματα και ηλεκτρικά προαιρετικά παρελκόμενα καθώς και γενικές διατάξεις ασφαλείας. Μπορείτε να συνδυάσετε επιμέρους προϊόντα του συστήματος με είδη από εξωτερικούς προμηθευτές (π.χ. πηγές ψυχρού φωτός κ.λπ.). Παρακαλείστε να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και τους κανονισμούς ασφάλειας του προμηθευτή. Πριν από την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία ή τη χρήση των οργάνων, διαβάστε τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης που αναφέρονται παραπάνω. Λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη όλους τους κανονισμούς ασφαλείας. Για τη διατήρηση της συσκευής σε άριστη κατάσταση και τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της, ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη τις υποδείξεις και τις προειδοποιητικές παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 3

4 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Προειδοποίηση για περιοχή κινδύνου Το σύμβολο αυτό επισημαίνει πληροφορίες που πρέπει οπωσδήποτε να διαβαστούν και να τηρούνται. Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει τα εξής: κίνδυνο για πρόσωπα! δυσλειτουργίες ή βλάβες του οργάνου. Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση Το σύμβολο αυτό επισημαίνει πληροφορίες που πρέπει οπωσδήποτε να διαβαστούν και να τηρούνται. Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει τα εξής: κίνδυνο για πρόσωπα! δυσλειτουργίες ή βλάβες του οργάνου. Προειδοποίηση για πολύ θερμή επιφάνεια Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για θερμές επιφάνειες με τις οποίες μπορεί να προκύψει επαφή, π.χ. λαμπτήρες πυράκτωσης. Σημαντικές πληροφορίες Το σύμβολο αυτό επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες ή επεξηγήσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση των οδηγιών. Συμπληρωματικές υποδείξεις Αυτό το σύμβολο επισημαίνει κείμενο συμπληρωματικών πληροφοριών και επεξηγήσεων. Εικόνες (1) Αριθμοί σε παρένθεση εντός των περιγραφών παραπέμπουν σε εικόνες και στις θέσεις σε αυτές τις εικόνες. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 4

5 Κανονισμοί ασφαλείας Περιγραφή Οι επιμέρους μονάδες πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις παρατήρησης και τεκμηρίωσης των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων της σειράς S της Leica. Ενδεδειγμένη χρήση Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Μη ενδεδειγμένη χρήση Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια της σειράς S καθώς και τα εξαρτήματά τους δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για χειρουργικές επεμβάσεις (π.χ: στους οφθαλμούς), εάν δεν προορίζονται ρητώς για αυτόν το σκοπό. Οι συσκευές και τα προαιρετικά εξαρτήματα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έχουν ελεγχθεί ως προς δυνητικούς κινδύνους. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή, μετατροπή ή λειτουργία της με εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή που δεν εμπίπτουν στα πλαίσια του παρόντος εγχειριδίου, πρέπει να συμβουλεύεστε τον αρμόδιο αντιπρόσωπο της Leica! Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης επέμβασης στη συσκευή ή μη ενδεδειγμένης χρήσης, αποσβέννυται οποιαδήποτε αξίωση απορρέει από την εγγύηση. Χώρος χρήσης Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Εγκαταστήστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τοίχους και εύφλεκτα αντικείμενα. Αποφύγετε μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, άμεσο ηλιακό φως και κραδασμούς. Εξαιτίας αυτών, οι μετρήσεις και οι λήψεις μικροφωτογράφησης μπορεί να εμπεριέχουν σφάλματα. Σε θερμές και θερμές-υγρές κλιματικές ζώνες, τα επιμέρους εξαρτήματα απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα για την αποφυγή σχηματισμού μυκήτων. Απαιτήσεις από τον υπεύθυνο Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Διασφαλίστε πως: τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια της σειράς S και τα προαιρετικά εξαρτήματα λειτουργούν, συντηρούνται και επισκευάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. όλοι ο χειριστές έχουν διαβάσει, κατανοήσει και τηρούν το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και ειδικά τις διατάξεις ασφάλειας. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 5

6 Κανονισμοί ασφαλείας (συνέχεια) Εργασίες επισκευής και συντήρησης Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Leica Microsystems. Πριν ανοίξετε τις συσκευές, διακόψτε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Η επαφή με το υπό τάση ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες. Μεταφορά Για την αποστολή ή τη μεταφορά των επιμέρους μονάδων των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων Leica S και των προαιρετικών εξαρτημάτων, χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ζημιές από κραδασμούς, αποσυναρμολογήστε και συσκευάστε ξεχωριστά όλα τα κινούμενα εξαρτήματα που μπορούν, σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, να συναρμολογηθούν και να αποσυναρμολογηθούν από τον ίδιο τον πελάτη. Εγκατάσταση σε προϊόντα τρίτων κατασκευαστών Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Απόρριψη Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Νομικές διατάξεις Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 6

7 Κανονισμοί ασφαλείας (συνέχεια) Κίνδυνοι για την υγεία Οι θέσεις εργασίας με στερεοσκοπικά μικροσκόπια διευκολύνουν και βελτιώνουν την παρατήρηση, θέτουν όμως ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς την όραση και τη μυϊκή δύναμη του χρήστη. Ανάλογα με τη διάρκεια της αδιάλειπτης εργασίας μπορεί να αισθανθείτε συμπτώματα εξασθένισης της οπτικής οξύτητας καθώς και μυοσκελετικά συμπτώματα, και επομένως θα πρέπει να λάβετε κατάλληλα μέτρα ώστε να μειώσετε την καταπόνηση: βέλτιστη διαμόρφωση του χώρου εργασίας, της φύσης των εργασιών και της ροής εργασιών (συχνή εναλλαγή δραστηριοτήτων). Τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια Leica S έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με εργονομικό τρόπο για τη περιορισμό της καταπόνησης του χρήστη στο ελάχιστο. Η άμεση επαφή με προσοφθάλμιους φακούς μπορεί να αποτελέσει πιθανό μέσο διάδοσης βακτηριδιακών και ιογενών οφθαλμικών λοιμώξεων. Η χρήση ατομικών προσοφθάλμιων φακών για κάθε άτομο ή αφαιρούμενων σκιάστρων μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο. λεπτομερής κατάρτιση του προσωπικού με τήρηση εργονομικών και οργανωτικών μέτρων. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 7

8 Πίνακας περιεχομένων Γενικές υποδείξεις 2 Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας 3 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται 4 Κανονισμοί ασφαλείας 5 Περιεχόμενα 8 Σειρά Leica S Συγχαρητήρια! 11 Αρθρωτός σχεδιασμός: Όλα είναι εφικτά 12 Τι σας προσφέρει το στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας 13 Τα μοντέλα της σειράς 14 Ας συνεχίσουμε 15 Η συναρμολόγηση Δομή του βασικού εξοπλισμού (επισκόπηση) 17 Στατήρας εστίασης 18 Υπόθεμα διερχόμενου φωτός και πηγή ψυχρού φωτός 19 Φορέας οπτικού συστήματος και συμπληρωματικός αντικειμενικός φακός 20 Διαθέσιμα σταυρονήματα 21 Τοποθέτηση σταυρονημάτων 22 Προσοφθάλμιοι φακοί 23 Φωτισμοί LED της Leica 24 Δομή κάμερας (Leica S6 D και S8 APO) 25 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Επισκόπηση ενός μικροσκοπίου της σειράς S 27 Συμβουλές εργονομικής εργασίας 28 Χρήση των προσοφθάλμιων φακών 29 Η ορθή απόσταση ματιών 30 Εστίαση 31 Αλλαγή μεγέθυνσης (ζουμ) 32 Περιορισμός εύρους μεγέθυνσης 33 Περιορισμός εύρους μεγέθυνσης (συνέχεια) 34 Προσαρμογή αντίστασης του ρυθμιστή εστίασης 35 Αλλαγή θέσης του φορέα οπτικού συστήματος 36 Διοπτρίες και ισοεστίαση: 1 ρυθμιζόμενος & 1 σταθερός προσοφθάλμιος φακός 37 Διόρθωση διοπτριών με δύο ρυθμιζόμενος προσοφθάλμιους φακούς 40 Φωτογραφία & βίντεο Φωτογραφία & βίντεο 44 Φωτογραφία με τα Leica S6 D και S8 APO 45 Σχέδια με διαστάσεις σε mm Leica S6 E (S4 E / S6 T) με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός 47 Leica S6 48 Leica S6 D με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός 49 Leica S8 APO με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός 50 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 8

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά Επισκόπηση των τεχνικών χαρακτηριστικών 52 Τεχνικά χαρακτηριστικά 53 Παράρτημα Υπολογισμός συνολικής μεγέθυνσης / διαμέτρου οπτικού πεδίου 55 Επίλυση προβλημάτων 56 Φροντίδα, συντήρηση και πρόσωπα επικοινωνίας 57 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 9

10 Σειρά Leica S Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 10

11 Συγχαρητήρια! Σας συγχαίρουμε που επιλέξατε ένα στερεοσκοπικό μικροσκόπιο της σειράς Leica StereoZoom (σειρά S). Είμαστε βέβαιοι πως θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας, καθώς η συσκευή ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν γίνει συνώνυμα του ονόματος Leica Microsystems: εξαιρετικοί αντικειμενικοί φακοί, υψηλής ποιότητας μηχανική, αξιοπιστία. Χάρη στη αρθρωτή δομή του, το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο της Leica προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες σας ασχέτως των προαιρετικών εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις εργασίες σας. Χάρη στο ισοεστιακό σύστημα με τις μεγάλες αποστάσεις εργασίας και τα πεδία θέασης μπορείτε να απεικονίζετε πάντοτε τα μικροσκοπικά παρασκευάσματά σας με ακρίβεια και ευκρίνεια από τη συνολική εικόνα έως την πιο μικρή λεπτομέρεια. Η αξιοπιστία και η αντοχή των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων της Leica είναι πασίγνωστη, όντας ωστόσο προϊόν μίας σειράς υψηλής τεχνολογίας όπως η σειρά Leica S, απαιτεί κάποια προσοχή και φροντίδα. Για το σκοπό αυτό σας συνιστούμε την ανάγνωση του παρόντος εγχειριδίου. Περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία, την ασφάλεια και τη φροντίδα. Εάν τηρήσετε ορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες, το στερεοσκοπικό σας μικροσκόπιο θα λειτουργεί ακόμη και μετά από χρόνια εντατικής χρήσης όσο άψογα και αξιόπιστα λειτουργούσε την πρώτη μέρα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα καθήκοντά σας! Έχετε πλέον εξοπλιστεί με την καλύτερη συσκευή. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 11

12 Αρθρωτός σχεδιασμός: Όλα είναι εφικτά Η σειρά Leica S χαρακτηρίζεται από υψηλή ευελιξία ως προς τις δυνατότητες εξοπλισμού, κυρίως χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό και την επί δεκαετίες διατηρούμενη συμβατότητα των προϊόντων. Φορείς οπτικού συστήματος, προσοφθάλμιοι φακοί, βάσεις και άλλα προϊόντα μπορούν να συνδυαστούν ελεύθερα μεταξύ τους, επιτρέποντας τη σύνθεση του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Θα διαπιστώσετε πως τα χειριστήρια και τα επιμέρους εξαρτήματα δεν διαφέρουν σημαντικά, και επομένως θα εξοικειωθείτε γρήγορα με το νέο στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας όποια σύνθεση και αν έχετε επιλέξει. Ειδικές επιθυμίες; Ευχαρίστως! Η Leica Microsystems φημίζεται επίσης για το σχεδιασμό λύσεων, ειδικά προσαρμοσμένων στις επιθυμίες των πελατών της. Εάν λοιπόν έχετε μία ιδιαίτερη επιθυμία, που δεν μπορεί να καλυφθεί με τα στάνταρ προϊόντα, μιλήστε με το σύμβουλο της Leica. Εκείνος/-η θα σας προτείνει μία κατάλληλη λύση για όλες σχεδόν τις εφαρμογές. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 12

13 Τι σας προσφέρει το στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας Το οπτικό σύστημα της σειράς Leica Stereo- Zoom αποτελείται από δύο οπτικές διαδρομές που συγκλίνουν κατά 12. Καθώς τα ζεύγη αντικειμενικών φακών δεν τοποθετούνται σε παράλληλη διάταξη, τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια μπορούν να κατασκευάζονται με πολύ μικρό πλάτος στο κάτω τμήμα τους. Το πλεονέκτημα: ελάχιστες απαιτήσεις χώρου κατά τη χρήση σε συγκολλητές και μηχανήματα, ανεμπόδιστη εργασία στο αντικείμενο, άφθονος χώρος για εργαλεία, ανεμπόδιστη όραση στο πεδίο θέασης. Διαταραχές, όπως χρωμασία, καμπυλότητα του οπτικού πεδίου και παραμόρφωση μπορούν με ελάχιστο κόπο, δηλ. με ελάχιστο κόστος, να διορθωθούν στο σύστημα Greenough. Στη νέα σειρά Leica StereoZoom, χρησιμοποιείται το ιδανικά διορθωμένο κέντρο του αντικειμενικού φακού για την απεικόνιση. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλή οπτική απόδοση, όπως επίπεδα οπτικά πεδία χωρίς παραμορφώσεις και εικόνες υψηλής αντίθεσης με ιδανική χρωματική διόρθωση. Προστασία από ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις Τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια Leica S4 E, S6 E, S6, S6 D και S8 APO συμπεριλαμβανομένης πηγής ψυχρού φωτός και βάσης, κατασκευάζονται από αγώγιμο υλικό με επιφανειακή αντίσταση Ohm/τετραγωνικό, χρόνο εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα, 1000 V σε 100 V. Η έκδοση Terminator του Leica S6 T για ιδιαίτερα δυσχερή εργασιακά πεδία και η βάση προσπίπτοντος φωτός Τ κατασκευάζονται από αγώγιμο υλικό με επιφανειακή αντίσταση Ohm/τετραγωνικό και χρόνο εκφόρτισης <0.1 δευτερόλεπτα από 1000 V σε μηδέν. Φωτογραφία Τα μοντέλα StereoZoom Leica S6 D και S8 APO έχουν εξοπλιστεί με οπτικό σωλήνα βίντεο/ φωτογραφίας που επιτρέπει την απλή και γρήγορη προσάρτηση ψηφιακών καμερών. Αποχρωματική διόρθωση Το Leica S8 APO είναι ένα πλήρως αποχρωματικά διορθωμένο σύστημα Greenough. Το αποχρωματικό οπτικό σύστημα διορθώνει ιδανικά χρωματικές διαταραχές, αφαιρεί ενοχλητική χρωματική άλω και αναπαραγάγει με απόλυτη ευκρίνεια ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Η αντίθεση, η λαμπρότητα, η ευκρίνεια, η διακριτική ικανότητα, η χρωματική πιστότητα και η ακρίβεια απεικόνισης είναι απλώς αξεπέραστες. Το πλεονέκτημα της αποχρωματικής διόρθωσης παρατηρείται ιδανικά σε αντικείμενα με λεπτές δομές χαμηλής αντίθεσης όπως για παράδειγμα μεγάλα ζωικά κύτταρα, φυτά με τριχίδια ή μεταλλικές, μικροηλεκτρονικές δομές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους μοντέλων παρατίθενται στη σελίδα 52. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 13

14 Τα μοντέλα της σειράς Leica S4 E Leica S6 E Leica S6 Leica S6 T Leica S6 D Leica S8 APO Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 14

15 Ας συνεχίσουμε Εάν το νέο σας στερεοσκοπικό μικροσκόπιο Leica έχει ήδη συναρμολογηθεί και τεθεί σε λειτουργία από το σύμβουλο της Leica, κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης,στη σελίδα 26χωρίς να διαβάσετε τις οδηγίες συναρμολόγησης. Εάν αντίθετα συναρμολογήσετε το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο Leica στις εγκαταστάσεις σας, συνεχίστε στο κεφάλαιο "Η συναρμολόγηση", το οποίο ξεκινά από τη σελίδα 16. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 15

16 Η συναρμολόγηση Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 16

17 Δομή του βασικού εξοπλισμού (επισκόπηση) Υπόθεμα διερχόμενου φωτός με γυάλινο ένθετο 2. Βάση προσπίπτοντος φωτός με ένθετο τράπεζας 3 3. Στατήρας εστίασης με φορέα μικροσκοπίου 4. Συμπληρωματικός αντικειμενικός φακός, προαιρετικός 2 5. Φορέας οπτικού συστήματος StereoZoom 6. Προσοφθάλμιοι φακοί, σταθεροί και/ή ρυθμιζόμενοι 1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 17

18 Στατήρας εστίασης Μη λύσετε ποτέ τις 3 βίδες στη δεξιά πλευρά του στατήρα εστίασης. Στατήρας εστίασης με βάση προσπίπτοντος φωτός 1. Αφαιρέστε το ένθετο τράπεζας. 3. Τοποθετήστε ξανά το ένθετο τράπεζας. 2. Περάστε τις 3 βίδες εξάγωνης κεφαλής από κάτω διαμέσου της βασικής πλάκας και βιδώστε τις σταθερά στο στατήρα εστίασης. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 18

19 Υπόθεμα διερχόμενου φωτός και πηγή ψυχρού φωτός 1. Αφαιρέστε το γυάλινο ένθετο. 2. Τραβήξτε τον άξονα ασφάλισης προς τα εμπρός. 4. Πιέστε τον άξονα ασφάλισης προς τα πίσω. Η βάση προσπίπτοντος φωτός και το υπόθεμα διερχόμενου φωτός έχουν τώρα συνδεθεί. 6. Εισαγάγετε τον οδηγό φωτός γενικής χρήσης στην πίσω υποδοχή. 3. Εφαρμόστε τη βάση προσπίπτοντος φωτός επάνω στο υπόθεμα διερχόμενου φωτός και ασφαλίστε τη με τη βίδα σύνδεσης. 5. Εισαγάγετε το γυάλινο ένθετο. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της πηγής ψυχρού φωτός Leica KL300 LED. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 19

20 Φορέας οπτικού συστήματος και συμπληρωματικός αντικειμενικός φακός. Φορέας οπτικού συστήματος 1. Εισαγάγετε προσεκτικά το φορέα οπτικού συστήματος στο φορέα μικροσκοπίου και καθηλώστε τον στην επιθυμητή θέση με τη βίδα σύσφιγξης. Συμπληρωματικός αντικειμενικός φακός (προαιρετικός) 1. Προσαρτήστε τον αντικειμενικό φακό που επιθυμείτε, βιδώνοντάς τον αριστερόστροφα στο φορέα οπτικού συστήματος. Γυάλινο προστατευτικό αντικειμενικού φακού (προαιρετικό) 1. Βιδώστε το γυάλινο προστατευτικό αντικειμενικού φακού απευθείας στο StereoZoom ή στο συμπληρωματικό αντικειμενικό φακό. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 20

21 Διαθέσιμα σταυρονήματα Τα προαιρετικά σταυρονήματα παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης ενώ επίσης παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες κατά τη σύγκριση και τη φωτογράφηση δειγμάτων. Τοποθετήστε τα σταυρονήματα προτού προσαρτήσετε τον προσοφθάλμιο φακό. Διαθέσιμα σταυρονήματα Διαθέσιμα είναι τα εξής σταυρονήματα και αντικειμενικά μικρόμετρα για βαθμονόμηση: Σταυρόνημα 10 mm/0.1 mm Σταυρόνημα 5 mm/0.1 mm Σταυρόνημα 5 mm/0.05 mm Σταυρόνημα 100 Div./0.002" Σταυρόνημα 100 Div./0.001" Σταυρόνημα 150 Div./0.0005" Σταυρόνημα Αντικειμενικό μικρόμετρο 50 mm, διαβαθμίσεις του 0.1/0.01 mm Αντικειμενικό μικρόμετρο 1", διαβαθμίσεις του 0.001" Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 21

22 Τοποθέτηση σταυρονημάτων Τα σταυρονήματα μπορούν να τοποθετηθούν στους ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς και στους προσοφθάλμιους φακούς για χρήστες με γυαλιά. Η διαδικασία μέτρησης περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης "Μέτρηση". Εισαγωγή σταυρονήματος(-ων) 1. Εντοπίστε την πλευρά της κλίμακας που έχει υποστεί χημική εξάτμιση, με τη βοήθεια του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου. Η κλίμακα θα πρέπει να είναι ορατή με το σωστό προσανατολισμό. 2. Τραβήξτε το ένθετο από την κάτω πλευρά του προσοφθάλμιου φακού και τοποθετήστε το με αυτήν τη ραβδωτή πλευρά επάνω στην τράπεζα. 3. Πιάστε το σταυρόνημα από την άκρη για να αποφύγετε δακτυλικά αποτυπώματα και ωθήστε το από τα πλάγια στην υποδοχή. 4. Τοποθετήστε και πάλι το ένθετο στον προσοφθάλμιο φακό και πιέστε το για να σταθεροποιηθεί. 5. Εισαγάγετε τον προσοφθάλμιο φακό στον οπτικό σωλήνα και προσανατολίστε το σταυρόνημα με περιστροφή του προσοφθάλμιου φακού στον οπτικό σωλήνα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 22

23 Προσοφθάλμιοι φακοί Μπορείτε να συνδυάσετε το Stereo- Zoom σας με ένα σταθερό και ένα ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο φακό. Για εξοπλισμούς με ένα σταυρόνημα μέτρησης ή φωτογραφίας σε ένα προσοφθάλμιο φακό, απαιτούνται δύο ρυθμιζόμενοι προσοφθάλμιοι φακοί. Σας συνιστούμε να εξοπλίσετε και το StereoZoom Leica S8 APO υψηλής απόδοσης με δύο ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς. Τοποθέτηση προσοφθάλμιων φακών 1. Ωθήστε τους προσοφθάλμιους φακούς μέχρι τέλους στους οπτικούς σωλήνες. 2. Επιεβεβαιώστε τη σταθερή και ακριβή έδραση των προσφθάλμιων φακών. Κίνδυνος μόλυνσης Η άμεση επαφή με τους προσοφθάλμιους φακούς μπορεί να αποτελέσει πιθανό μέσο διάδοσης βακτηριδιακών και ιογενών οφθαλμικών λοιμώξεων. Η χρήση ατομικών προσοφθάλμιων φακών για κάθε άτομο ή αφαιρούμενων σκιάστρων μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 23

24 Φωτισμοί LED της Leica Η πηγή ψυχρού φωτός Leica KL300 LED με τους οδηγούς φωτός οπτικών ινών, ενδείκνυται ιδανικά για τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια Leica S4 E, S6 E, S6 και S6 T. Για τη σύνδεση της πηγής ψυχρού φωτός Leica KL300 LED σε διάφορες βάσεις στερεοσκοπικών μικροσκοπίων, καθώς και για τη μεμονωμένη λειτουργία, διατίθενται κατάλληλοι προσαρμογείς. Φωτισμοί υψηλής ισχύος Για υψηλότερες απαιτήσεις π.χ. για τη φωτογράφηση ή για το συνδυασμό με το Leica S8 APO διαθέτουμε διαφορετικές βάσεις διερχόμενου φωτός υψηλής ισχύος και φωτισμούς προσπίπτοντος φωτός LED υψηλής ισχύος, όπως π.χ. τη σειρά Leica LED3000. Απευθυνθείτε στο σύμβουλο της Leica σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη χρήση θα βρείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του Leica KL300 LED. Λάβετε υπόψη πως ο οδηγός φωτός γενικής χρήσης στο Leica S8 APO μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μαζί με το βραχίονα λαμπτήρα πλάγιας προσάρτησης. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 24

25 Δομή κάμερας (Leica S6 D και S8 APO) Τα Leica S6 D και S8 APO έχουν εξοπλιστεί με ενσωματωμένο οπτικό σωλήνα βίντεο/φωτογραφίας, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα απλής και ταχείας προσάρτησης ψηφιακών καμερών για φωτογραφίες και βίντεο. Απευθυνθείτε στο σύμβουλο της Leica σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες. Προσάρτηση κάμερας 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη από τον αντικειμενικό φακό βίντεο/ φωτογραφίας (προσαρμογέας C-Mount) και την κάμερα του μικροσκοπίου. 3. Τοποθετήστε τη μονάδα στην έξοδο βίντεο/φωτογραφίας του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου και βιδώστε την. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα καμερών, τα προαιρετικά εξαρτήματα και τα πακέτα λογισμικού της Leica, θα βρείτε στα σχετικά εγχειρίδια. 2. Βιδώστε την κάμερα με τον αντικειμενικό φακό βίντεο/φωτογραφίας (C-Mount) Κλείνετε πάντοτε την έξοδο βίντεο/ φωτογραφίας με το καπάκι προστασίας από τη σκόνη, οπότε δεν υπάρχει προσαρτημένη κάμερα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 25

26 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 26

27 Επισκόπηση ενός στερεοσκοπικού μικροσκοπίου της σειράς S 1 Επιλογέας μεγέθυνσης, δεξιός κοχλίας ρύθμισης με κλίμακα μεγέθυνσης 2 Μοντέλα S6/S8: Αναστολέας για τον περιορισμό της μεγέθυνσης 3 Ρυθμιστής εστίασης 4 Η βίδα στερέωσης καθηλώνει το φορέα οπτικού συστήματος στο φορέα μικροσκοπίου 5 Ρυθμιζόμενοι οπτικοί σωλήνες: Δυνατότητα ρύθμισης απόστασης ματιών mm 6 Προσοφθάλμιοι φακοί 7 Σπείρωμα για τη στερέωση του βραχίονα λαμπτήρα (αμφίπλευρα και πίσω) 8 Φωτισμός Leica LED3000 SLI 9 Φωτισμός Leica LED3000 RL 10 Κάμερα μικροσκοπίου Leica 11 Προσαρμογέας C-Mount / οπτικός σωλήνας βίντεο/ φωτογραφίας Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 27

28 Συμβουλές εργονομικής εργασίας Διαμορφώστε ιδανικά το στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας. Μόνο έαν εκτελέσετε με ακρίβεια όλες τις ρυθμίσεις που περιγράφονται στο παρόν, θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε τα εξαιρετικά οπτικά και εργονομικά χαρακτηριστικά του. Διαμορφώστε ιδανικά το χώρο εργασίας σας. Λάβετε υπόψη το ύψος του τραπεζιού και του καθίσματος. Χρησιμοποιήστε ολόκληρη την επιφάνεια καθίσματος και το υποστήριγμα πλάτης. Ακουμπήστε τα αντιβράχιά σας στο τραπέζι. Οι κινήσεις σας κατά την εκτέλεση δευτερευόντων εργασιών θα πρέπει να είναι χαλαρές και να σας ξεκουράζουν. Αντικειμενικοί φακοί Ergo Οι αντικειμενικοί φακοί Ergo για το Leica S4 E και όλα τα μοντέλα S6 φροντίζουν για την ξεκούραστη εργασία σας. Ο αντικειμενικός φακός Ergo με προσαρμόσιμη απόσταση εργασίας mm και ο αντικειμενικός φακός Ergo με προσαρμόσιμη απόσταση εργασίας mm επιτρέπουν τη λεπτομερή προσαρμογή της απόστασης εργασίας, της μεγέθυνσης και του ύψους παρατήρησης χωρίς τη χρονοβόρα αντικατάσταση φακών. Το Leica S6 με γωνία θέασης 60 προσφέρει ιδανικό ύψος παρατήρησης στο κεκλιμένο στερεοσκοπικό μικροσκόπιο. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 28

29 Χρήση των προσοφθάλμιων φακών Οι προσοφθάλμιοι φακοί αποτελούν το συνδετικό κομμάτι μεταξύ του οπτικού σωλήνα και του οφθαλμού του χειριστή. Τοποθετούνται εύκολα στον οπτικό σωλήνα και είναι κατόπιν έτοιμοι για χρήση. Διόρθωση διοπτριών Για να διαμορφώσετε το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ισοεστιακά, απαιτείται τουλάχιστον ένας προσοφθάλμιος φακός με διόρθωση διοπτριών. Η διαμόρφωση περιγράφεται στις εξής σελίδες: Σε ένα ρυθμιζόμενο και ένα σταθερό προσοφθάλμιο φακό: από τη σελίδα 37. Σε δύο ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς: από τη σελίδα 40. Εάν φοράτε γυαλιά: Οι χρήστες που φορούν γυαλιά πρέπει να αφαιρούν ή να διπλώνουν προς τα πίσω σκίαστρα (εικ. κάτω αριστερά), διότι διαφορετικά δεν θα μπορούν πλέον να παρατηρούν ολόκληρο το οπτικό πεδίο. Τι σημαίνει "ισοεστιακά"; "Ισοεστιακά" σημαίνει πως το δείγμα παραμένει εστιασμένο ακόμη και κατά τη αλλαγή της μεγέθυνσης στο στερεοσκοπικό μικροσκόπιο. Όλα τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια της Leica Microsystems έχουν ισοεστιακή διαμόρφωση. Η ισοεστίαση προϋποθέτει ωστόσο μία προσωπική διόρθωση διοπτριών του χειριστή. Εάν δεν φοράτε γυαλιά: Ανάλογα με την προτίμηση του παρατηρητή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκίαστρα. Για την αποφυγή οφθαλμικών λοιμώξεων, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών σκιάστρων για κάθε χρήστη. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 29

30 Η ορθή απόσταση ματιών Η απόσταση ματιών έχει ρυθμιστεί σωστά όταν κατά την παρατήρηση ενός δείγματος βλέπετε μία στρογγυλή εικόνα. Εάν δεν έχετε αποκτήσει ακόμη εμπειρία στον τομέα της στερεοσκοπικής μικροσκοπίας, μπορεί να χρειαστείτε κάποιο διάστημα εξοικείωσης. Μην ανησυχείτε ύστερα από μικρό χρονικό διάστημα θα πάψει να σας απασχολεί. Ρύθμιση της απόστασης ματιών 1. Πλησιάστε αργά τα μάτια σας στους προσοφθάλμιους φακούς. 2. Συμπλησιάστε ή απομακρύνετε τους οπτικούς σωλήνες και με τα δύο σας χέρια, ώσπου και με τα δύο σας μάτια βλέπετε ένα μόνο, στρογγυλό οπτικό πεδίο χωρίς σκιάσεις. Τιμές αναφοράς Η απόσταση ματιών μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 55 και 75 mm. "Εστιακή απόσταση κόρης εξόδου" ονομάζεται η απόσταση μεταξύ οφθαλμού και προσοφθάλμιου φακού. Στους ευρυγώνιους προσοφθάλμιους φακούς για χρήστες με γυαλιά 10 /23B ανέρχεται σε περίπου 22 mm. Σε προσοφθάλμιους φακούς για χρήστες χωρίς γυαλιά ανέρχεται σε 12 mm. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 30

31 Εστίαση Κατά την εστίαση, το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ανυψώνεται και βυθίζεται μέσω του ρυθμιστή εστίασης. Μόλις η επιθυμητή θέση του δείγματος βρεθεί στο εστιακό σημείο του αντικειμενικού φακού, θα απεικονιστεί ευκρινώς. Εστίαση 1. Ευθυγραμμίστε το δείγμα κάτω από τον αντικειμενικό φακό. 3. Κοιτάξτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς και ωθήστε την επιθυμητή θέση του αντικειμένου στο κέντρο. 4. Εστιάστε στο δείγμα με τον κοχλία ρύθμισης. 2. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. Στη χαμηλότερη μεγέθυνση, η επιθυμητή θέση του αντικειμένου εντοπίζεται ευκολότερα χάρη στο μεγάλο οπτικό πεδίο. Ο χειρισμός του ρυθμιστή εστίασης μπορεί να γίνει τόσο με το αριστερό όσο και με το δεξί χέρι. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 31

32 Αλλαγή μεγέθυνσης (ζουμ) Όλα τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια της σειράς S επιτρέπουν αδιαβάθμητη αλλαγή μεγέθυνσης. Για το χειρισμό του επιλογέα μεγέθυνσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο το δεξιό, όσο και το αριστερό σας χέρι. Η κλίμακα μεγέθυνσης αναγράφεται στο δεξιό κοχλία ρύθμισης. Οι αρχές υπολογισμού της συνολικής μεγέθυνσης και της διαμέτρου του οπτικού πεδίου παρατίθενται στη σελίδα 55. Αλλαγή μεγέθυνσης 1. Κοιτάξτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς. 2. Εστιάστε στο αντικείμενο (βλ. σελίδα 31). 3. Περιστρέψτε τον επιλογέα μεγέθυνσης, ώσπου να ρυθμιστεί η επιθυμητή μεγέθυνση. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 32

33 Περιορισμός του εύρους μεγέθυνσης Στα δύο μοντέλα S6 και στο S8 APO, το εύρος μεγέθυνσης μπορεί να περιοριστεί προς τα επάνω και προς τα κάτω. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να ρυθμιστεί και μία σταθερή τιμή μεγέθυνσης. Στο ακόλουθο παράδειγμα περιγράφεται ο περιορισμός από 1 έως 3.2. Καθορισμός κάτω ορίου 1. Λύστε τις βίδες εξάγωνης κεφαλής του αριστερού κοχλία ρύθμισης με το παρεχόμενο κλειδί Allen. 3. Φέρτε τον αναστολέα του αριστερού κοχλία ρύθμισης προς τα εμπρός, ώσπου να αγγίξει τον ενσωματωμένο αναστολέα μεγέθυνσης. 2. Περιστρέψτε το δεξιό κοχλία ρύθμισης στη θέση "1". 4. Σφίξτε σχολαστικά τις βίδες εξάγωνης κεφαλής. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 33

34 Περιορισμός εύρους μεγέθυνσης (συνέχεια) Καθορισμός άνω ορίου 1. Λύστε τις βίδες εξάγωνης κεφαλής του δεξιού κοχλία ρύθμισης με το παρεχόμενο κλειδί Allen. 3. Φέρτε τον αναστολέα του δεξιού κοχλία ρύθμισης προς τα εμπρός, ώσπου να αγγίξει τον ενσωματωμένο αναστολέα μεγέθυνσης. 2. Περιστρέψτε το δεξιό κοχλία ρύθμισης στη θέση "3.2". 4. Σφίξτε σχολαστικά τις βίδες εξάγωνης κεφαλής. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 34

35 Προσαρμογή αντίστασης του ρυθμιστή εστίασης Ρύθμιση της αντίστασης Περιστρέφεται ο ρυθμιστής εστίασης υπερβολικά εύκολα/δύσκολα ή βυθίζεται αυτόματα ο εξοπλισμός; Ανάλογα με το βάρος του εξοπλισμού και την προσωπική σας προτίμηση, μπορεί να ρυθμίσετε την αντίσταση εξατομικευμένα: 1. Πιάστε για το σκοπό αυτό τους εξωτερικούς περιστροφικούς δακτυλίους με τα δύο χέρια και περιστρέψτε τους με αντίθετη μεταξύ τους φορά μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή αντίσταση κατά την εστίαση. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 35

36 Αλλαγή της θέσης του φορέα οπτικού συστήματος Ο φορέας οπτικού συστήματος μπορεί να περιστραφεί πλαγίως εντός του φορέα μικροσκοπίου, εάν ο χρήστης επιθυμεί πλάγια θέση εργασίας. Αλλαγή θέσης 1. Λύστε τη βίδα σύσφιγξης. 2. Περιστρέψτε πλαγίως το φορέα οπτικού συστήματος έως την επιθυμητή θέση. 3. Βιδώστε σφιχτά τη βίδα εξάγωνης κεφαλής. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 36

37 Διοπτρίες και ισοεστίαση: 1 ρυθμιζόμενος & 1 σταθερός προσοφθάλμιος φακός Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις διοπτρίες στο ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο φακό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφεται εδώ, η ευκρίνεια παραμένει σταθερή (ισοεστιακή) από τη μεγαλύτερη έως τη μικρότερη μεγέθυνση. Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται συμπληρωματική εστίαση κατά την αλλαγή μεγέθυνσης. Η εστίαση θα πρέπει να διορθώνεται συμπληρωματικά μόνο εάν επιθυμείτε να παρατηρήσετε μία χαμηλότερη ή μία υψηλότερη θέση του αντικειμένου. Εκμεταλλευτείτε αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο δεν σας παρέχουν όλα τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια. Οι διοπτρίες μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ +5 και -5. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις πρέπει να διεξαχθούν από κάθε χρήστη μία μόνο φορά. Εάν χρησιμοποιούνται σταυρονήματα, προκύπτουν ελαφρές αποκλίσεις των ρυθμίσεων, οι οποίες περιγράφονται στα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης των σταυρονημάτων (μέτρηση). Ρύθμιση διοπτριών 1. Στα Leica S6 D και Leica S8 APO περιστρέψτε τον περιστροφικό δακτύλιο στη θέση "Vis". 2. Στο ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο φακό, περιστρέψτε τη διόρθωση διοπτριών ως τη μεσαία θέση. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 37

38 Διοπτρίες και ισοεστίαση: 1 ρυθμιζόμενος & 1 σταθερός προσοφθάλμιος φακός (συνέχεια) 3. Τοποθετήστε ένα επίπεδο δείγμα κάτω από τον αντικειμενικό φακό. 4. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. 5. Παρατηρήστε το δείγμα μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς και εστιάστε με το ρυθμιστή εστίασης. 6. Ρυθμίστε την υψηλότερη μεγέθυνση. 7. Βελτιστοποιήστε την εστίαση με το ρυθμιστή εστίασης. 8. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. 9. Περιστρέψτε το φακό του προσοφθάλμιου στην κατεύθυνση "+", χωρίς να κοιτάτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς. 10. Κλείστε το μάτι πάνω από το σταθερό προσοφθάλμιο φακό και κοιτάξτε με το άλλο σας μάτι μέσα από το ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο φακό. 11. Περιστρέψτε αργά το φακό του προσοφθάλμιου στην κατεύθυνση " ", ώσπου να βλέπετε ευκρινώς το δείγμα. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 38

39 Διοπτρίες και ισοεστίαση: 1 ρυθμιζόμενος & 1 σταθερός προσοφθάλμιος φακός (συνέχεια) Έλεγχος ισοεστίασης 1. Επιλέξτε τη υψηλότερη μεγέθυνση. 2. Παρατηρήστε το δείγμα - εάν χρειάζεται, διορθώστε ελαφρώς την εστίαση. 3. Αλλάξτε από την υψηλότερη στη χαμηλότερη μεγέθυνση. Η ευκρίνεια πρέπει να παραμείνει σταθερή (ισοεστιακή). Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 39

40 Διόρθωση διοπτριών με δύο ρυθμιζόμενος προσοφθάλμιους φακούς Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις διοπτρίες στους ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφεται εδώ, η ευκρίνεια παραμένει σταθερή (ισοεστιακή) από τη μεγαλύτερη έως τη μικρότερη μεγέθυνση. Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται συμπληρωματική εστίαση κατά την αλλαγή μεγέθυνσης. Η εστίαση θα πρέπει να διορθώνεται συμπληρωματικά μόνο εάν επιθυμείτε να παρατηρήσετε μία χαμηλότερη ή μία υψηλότερη θέση του αντικειμένου. Εκμεταλλευτείτε αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο δεν σας παρέχουν όλα τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια. Οι διοπτρίες μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ +5 και -5. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις πρέπει να διεξαχθούν από κάθε χρήστη μία μόνο φορά. Εάν χρησιμοποιούνται σταυρονήματα, προκύπτουν ελαφρές αποκλίσεις των ρυθμίσεων, οι οποίες περιγράφονται στα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης των σταυρονημάτων (μέτρηση). Ρύθμιση διοπτριών 1. Στα Leica S6 D και Leica S8 APO περιστρέψτε τον περιστροφικό δακτύλιο στη θέση "Vis". 2. Περιστρέψτε τη διόρθωση διοπτριών έως τη μεσαία θέση και των δύο προσοφθάλμιων φακών. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 40

41 Διόρθωση διοπτριών με δύο ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς (συνέχεια) 3. Τοποθετήστε ένα επίπεδο δείγμα κάτω από τον αντικειμενικό φακό. 4. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. 5. Παρατηρήστε το δείγμα μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς και εστιάστε με το ρυθμιστή εστίασης. 6. Ρυθμίστε την υψηλότερη μεγέθυνση. 7. Βελτιστοποιήστε την εστίαση με το ρυθμιστή εστίασης. 8. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. 9. Περιστρέψτε το φακό του προσοφθάλμιου στην κατεύθυνση "+", χωρίς να κοιτάτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς. 10. Κοιτάξτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς και κλείστε το ένα μάτι. 11. Παρατηρήστε με το άλλο μάτι το δείγμα και περιστρέψτε αργά το φακό του προσοφθάλμιου στην κατεύθυνση " ", ώσπου να δείτε το δείγμα ευκρινώς. 12. Επαναλάβετε τα βήματα 10 και 11 με το άλλο μάτι. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 41

42 Διόρθωση διοπτριών με δύο ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς (συνέχεια) Έλεγχος ισοεστίασης 1. Επιλέξτε τη υψηλότερη μεγέθυνση. 2. Παρατηρήστε το δείγμα - εάν χρειάζεται, διορθώστε ελαφρώς την εστίαση. 3. Αλλάξτε από την υψηλότερη στη χαμηλότερη μεγέθυνση. Η ευκρίνεια πρέπει να παραμείνει σταθερή (ισοεστιακή). Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 42

43 Φωτογραφία & βίντεο Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 43

44 Φωτογραφία & βίντεο Για τους περισσότερους χρήστες στερεοσκοπικών μικροσκοπίων, η ψηφιακή τεκμηρίωση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας. Αποτελέσματα ερευνών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παρουσιάσεις, ενώ οι μετρήσεις σε ψηφιακές εικόνες να αποσαφηνίζουν ερωτήματα. Προσαρμογείς Εάν δεν χρειάζεστε έλεγχο της κάμερας μέσω της εφαρμογής Leica Application Suite, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τυπικές κάμερες τύπου reflex ή τηλεμετρικές (rangefinder) κάμερες. Η Leica Microsystems διαθέτει γι' αυτό το σκοπό διάφορους προσαρμογείς. Κάμερες Leica DFC Εάν επιθυμείτε τον απόλυτο έλεγχο της κάμερας και δεν περιορίζεστε μόνο στη φωτογράφιση αλλά μετράτε, αξιολογείτε και επιθυμείτε περισσότερα χαρακτηριστικά, ιδανική λύση αποτελούν οι ψηφιακές κάμερες Leica DFC. Μαζί με την εφαρμογή Leica Application Suite φροντίζουν για απόλυτη ελευθερία στις εφαρμογές σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κάμερες Leica, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της κάμερας. Leica Application Suite Η "Leica Application Suite" ή "LAS" αποτελεί την ψηφιακή προέκταση του στερεοσκοπικού σας μικροσκοπίου. Με αυτήν την εφαρμογή όχι μόνο μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψεις, αλλά και να ελέγχετε το φωτισμό, την κάμερα και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην online βοήθεια για την εφαρμογή LAS. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 44

45 Φωτογραφία με τα Leica S6 D και S8 APO Μπορείτε να μετάγετε μεταξύ οπτικής διαδρομής παρατήρησης και οπτικής διαδρομής φωτογραφίας. Η διαίρεση του φωτός μπορεί να προσαρμοστεί ως εξής: Θέση "Vis": 100 % φως στους δύο προσοφθάλμιους φακούς, χωρίς φως στην οπτική διαδρομή βίντεο/φωτογραφίας Θέση "Doc": 100 % φως στο δεξιό προσοφθάλμιο φακό, χωρίς φως στον αριστερό προσοφθάλμιο φακό. 100 % του φωτός διέρχεται από την οπτική διαδρομή βίντεο/φωτογραφίας Η εστίαση και ο έλεγχος του πλαισίου εικόνας γίνεται μέσω του αριστερού προσοφθάλμιου φακού (οπτική διαδρομή βίντεο/φωτογραφίας). Ενίοτε τα επίπεδα δείγματα δεν είναι καλά εστιασμένα στο αριστερό και στο δεξιό άκρο της εικόνας. Αυτή η απώλεια εστίασης οφείλεται σε νόμους της οπτικής και δεν αποτελεί δυσλειτουργία της κάμερας ή του μικροσκοπίου. Λήψη εικόνων και βίντεο 1. Όταν το πλαίσιο εικόνας και η εστίαση έχουν ρυθμιστεί ικανοποιητικά για εσάς, μεταβείτε στη θέση "Doc" και πραγματοποιήστε τη λήψη. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 45

46 Σχέδια με διαστάσεις σε mm Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 46

47 Leica S6 E (S4 E / S6 T) με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός ø58 ø ø58 ø Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 47

48 Leica S ø ø ø Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 48

49 Leica S6 D με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός ø58 ø ø58 ø Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 49

50 Leica S8 APO με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός ø58 ø ø58 ø Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 50

51 Τεχνικά χαρακτηριστικά Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 51

52 Επισκόπηση των τεχνικών χαρακτηριστικών StereoZoom Zoom Μεγέθυνση Γωνίαθέασης Πρόσθετα Leica S4 E 4.8: Αντικειμενικοί φακοί Ergo Leica S6 E 6.3: Αντικειμενικοί φακοί Ergo Leica S6 6.3: Αντικειμενικοί φακοί Ergo Leica S6 T 6.3: Terminator Αντικειμενικοί φακοί Ergo Leica S6 D 6.3: Leica S8 APO 8: Οπτικός σωλήνας φωτογραφίας/βίντεο Αντικειμενικοί φακοί Ergo Αποχρωματικό σύστημα Greenough Αποχρωματικό zoom Αποχρωματικοί αντικειμενικοί φακοί Οπτικός σωλήνας φωτογραφίας/βίντεο Το StereoZoom είναι σήμα κατατεθέν στο Principal Register του "US Patent und Trademark Office". Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 52

53 Τεχνικά χαρακτηριστικά StereoZoom Leica S4 E Leica S6 Leica S6 E Leica S6 T Leica S6 D Leica S8 APO Οπτικό σύστημα, χωρίς μόλυβδο Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Zoom 4.8:1 6.3:1 6.3:1 6.3:1 6.3:1 8:1, αποχρωματικό Γωνία θέασης Προστασία από ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις Ειδική επιφανειακή αντίσταση αντιστατικό αντιστατικό αντιστατικό Terminator (αγώγιμο) αντιστατικό αντιστατικό Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης < 0.1 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 0 V Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V Μεγέθυνση (βασική διαμόρφωση) Μέγιστη διακριτική ικανότητα 372 LP/mm 432 LP/mm 432 LP/mm 432 LP/mm 432 LP/mm 600 LP/mm Μεγ. αριθμ. άνοιγμα Απόσταση εργασίας (βασική διαμόρφωση) 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 75 mm Διάμετρος πεδίου θέασης 36.5 mm 36.5 mm 36.5 mm 36.5 mm 36.5 mm 23 mm Ρυθμιζόμενοι περιορισμοί zoom Οπτικός σωλήνας βίντεο/φωτογραφίας, με δυνατότητα μεταγωγής 100 % οπτικά ή 100 % βίντεο/ φωτογρ. και 100 % οπτικά στον αριστερό προσοφθ. φακό Λήψη εικόνας Ομοαξ. φωτισμός Ναι Ναι Τυπικοί αντικ. φακοί, χωρίς μόλυβδο Αντικειμενικοί φακοί Ergo Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Ρυθμιζόμενοι αντικ. φακοί / mm / mm / mm / mm / mm Εργονομικοί προσοφθ. φακοί, σταθεροί και ρυθμιζόμενοι, με δακτυλίους εφαρμογής ματιών Εργονομικοί προσοφθ. φακοί για χρήστες με γυαλιά, ρυθμιζόμενοι, με δακτυλίους εφαρμογής ματιών 10 / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 10 / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 10 / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 10 / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 10 / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V 100 % οπτικά ή 100 % βίντεο/φωτογρ. και 100 % οπτικά στον αριστερό προσοφθ. φακό Αποχρωματικοί 0.63, 1.6, 2.0 Αχρωματικός / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 Απόσταση ματιών mm mm mm mm mm mm Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 53

54 Παράρτημα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 54

55 Υπολογισμός συνολικής μεγέθυνσης / διαμέτρου οπτικού πεδίου Παράμετρος MO ME z NFOV Μεγέθυνση του συμπληρ. αντικειμενικού φακού Μεγέθυνση του προσοφθάλμιου φακού Θέση του επιλογέα μεγέθυνσης Αριθμός πεδίου του προσοφθάλμιου φακού Οι αριθμοί πεδίων έχουν τυπωθεί στους προσοφθάλμιους φακούς: 10 /23, 16 /16, 20 /12, 10 /23B, 16 14B, 25 /9.5B, 40 6B. Παράδειγμα MO Συμπληρωματικός αντικ. φακός 1.6 ME Προσοφθάλμιος φακός 20 /12 z Θέση Zoom 4.0 Μεγέθυνση στο διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης MTOT VIS = MO ME z ή = 128 Παράδειγμα υπολογισμού: Διάμετρος οπτικού πεδίου στο αντικείμενο OF: NFOV = 12 MO z = 1.9 mm Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 55

56 Επίλυση προβλημάτων Σκιάσεις του οπτικού πεδίου Ρυθμίστε σωστά την απόσταση των ματιών (σελ. 30). Η εικόνα δεν παραμένει εστιασμένη Τοποθετήστε σωστά τους προσοφθάλμιους φακούς (σελ. 23). Εκτελέστε τη διόρθωση διοπτριών τηρώντας πιστά τις οδηγίες (από σελ. 37). Ο ρυθμιστής εστίασης βυθίζεται αυτόνομα ή περιστρέφεται πολύ αργά. Ρυθμίστε την αντίσταση περιστροφής (σελ. 35). Σε περίπτωση βλάβης ηλεκτροκίνητων συσκευών, ελέγχεται πάντοτε καταρχήν τα εξής: Έχει ρυθμιστεί σωστά ο επιλογέας τάσης; Έχει ενεργοποιηθεί ο γενικός διακόπτης; Έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας; Έχουν συνδεθεί σωστά όλα τα καλώδια σύνδεσης; Είναι οι ασφάλειες άθικτες; Οι φωτογραφίες δεν είναι σωστά εστιασμένες. Εστιάστε με ακρίβεια (σελ. 31). Εστιάστε με ακρίβεια το σταυρόνημα και εκτελέστε τη διόρθωση διοπτριών τηρώντας πιστά τις οδηγίες (σελ. 37). Εισαγάγετε σωστά τους προσοφθάλμιους φακούς μέχρι τέλους (σελ. 23). Ελέγξτε τη σωστή έδραση του σταυρονήματος στον προσοφθάλμιο φακό (σελ. 22). Η εικόνα από την κάμερα παραμένει μαύρη Μετάγετε το διαιρέτη δέσμης του οπτικού σωλήνα φωτογραφίας στη θέση "Doc" (σελ. 45). Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 56

57 Φροντίδα, συντήρηση και πρόσωπα επικοινωνίας Ελπίζουμε πως το στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας θα σας προσφέρει κάθε ικανοποίηση. Οι συσκευές Leica φημίζονται για την αντοχή και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Εάν ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές φροντίδας και καθαρισμού, το στερεοσκοπικό σας μικροσκόπιο Leica θα λειτουργεί ακόμη και μετά από χρόνια, όπως λειτουργούσε την πρώτη ημέρα. Παροχές εγγύησης Η εγγύηση αφορά σφάλματα κατασκευής και υλικών, όχι όμως βλάβες που προέκυψαν από κακή χρήση ή μη ενδεδειγμένο χειρισμό. Διεύθυνση επικοινωνίας Εάν παρόλ' αυτά η συσκευή σας πάψει να λειτουργεί άψογα, απευθυνθείτε στον ειδικό έμπορο, στην αντιπροσωπεία της Leica ή στην Leica Microsystems (Schweiz) AG, CH-9435 Heerbrugg. Διεύθυνση Φροντίδα Προστατεύετε το στερεοσκοπικό σας μικροσκόπιο από υγρασία, ατμούς, οξέα και αλκαλικές ουσίες. Μη φυλάσσετε χημικές ουσίες κοντά στη συσκευή. Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση ή η αντικατάσταση βυσμάτων, οπτικών συστημάτων ή μηχανικών μερών εκτός και αν επιτρέπεται και περιγράφεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο. Προστατεύετε το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο από λάδι και γράσο. Δεν επιτρέπεται η λίπανση των επιφανειών οδήγησης και των μηχανικών μερών. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 57

58 Φροντίδα, συντήρηση και πρόσωπα επικοινωνίας (συνέχεια) Προστασία από ρύπους Η σκόνη και οι ρύποι αλλοιώνουν τα αποτελέσματα της εργασίας σας. Προστατεύετε το στερεοσκοπικό σας μικροσκόπιο με το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη σε περιπτώσεις παρατεταμένης αχρησίας. Προστατεύετε τα ανοίγματα των σωλήνων, τους οπτικούς σωλήνες χωρίς προσοφθ. φακούς και τους προσοφθάλμιους φακούς με καπάκια προστασίας από τη σκόνη. Φυλάσσετε τα προαιρειτκά εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιείτε, προστατευμένα από τη σκόνη. Καθαρισμός των πλαστικών μερών Διάφορα εξαρτήματα είναι πλαστικά ή φέρουν πλαστική επίστρωση. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν άνετη λαβή και διευκολύνουν το χειρισμό. Ο μη ενδεδειγμένος καθαρισμός με μη ενδεδειγμένα καθαριστικά μέσα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλαστικό. Επιτρεπόμενες ενέργειες Καθαρίζετε το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ή μέρη του με χλιαρό σαπουνόνερο, σκουπίζοντας κατόπιν με απιονισμένο νερό. Σε έντονους ρύπους μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήστε αιθανόλη (οινόπνευμα) και ισοπροπανόλη. Θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις ασφαλείας. Αφαιρέστε τη σκόνη με φυσητήρα και μαλακή βούρτσα. Καθαρίζετε τους προσοφθάλμιους φακούς και τους αντικειμενικούς φακούς μόνο με ειδικά πανάκια καθαρισμού οπτικών επιφανειών και καθαρή αλκοόλη. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 58

59 The productive cooperative effort "with the user, for the user" has always been the basis for the innovative strength of Leica Microsystems. On this, we have developed our five corporate values: pioneering, high-end quality, team spirit, dedication to science, and continuous improvement. We call making these values reality Living up to Life. INDUSTRY DIVISION The Leica Microsystems Industry Division's focus is to support customers' pursuit of the highest quality end result by providing the best and most innovative imaging systems for their needs to see, measure, and analyze microstructures. Its solutions are used in routine and research industrial applications, in materials science and quality control, in forensic science investigations, and educational applications. Leica Microsystems an international company with an experienced worldwide customer service network. Internationally active Phone Fax Australia North Ryde Belgium Diegem Denmark Ballerup Germany Wetzlar England Milton Keynes France Nanterre Cedex Italy Milan Japan Tokyo Canada Concord/Ontario Korea Seoul The Netherlands Rijswijk Austria Vienna Portugal Lisbon Sweden Kista Switzerland Heerbrugg Singapore Spain Barcelona USA Buffalo Grove/lllinois People's Republic of China Hong Kong Shanghai IDS10060EL Copyright by Leica Microsystems (Schweiz) AG, CH-9435 Heerbrugg, Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.

Leica A60 F Εγχειρίδιο

Leica A60 F Εγχειρίδιο Leica A60 F Εγχειρίδιο Πίνακας περιεχομένων Το μικροσκόπιο Leica A60 F 12 Συγχαρητήρια! 13 Επισκόπηση του μικροσκοπίου Leica A60 F 14 Συναρμολόγηση του μικροσκοπίου Leica A60 F 15 Σφιγκτήρας τραπεζιού

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 M Εγχειρίδιο

Leica DM750 M Εγχειρίδιο Leica DM750 M Εγχειρίδιο Πίνακας περιεχομένων Κανονισμοί ασφαλείας 3 Υποδείξεις ασφαλείας 4 Υποδείξεις για τη χρήση 5 Υποδείξεις για τη χρήση (συνέχεια) 6 Συναρμολόγηση του Leica DM750 M 7 Συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM500 Εγχειρίδιο

Leica DM500 Εγχειρίδιο Leica DM500 Εγχειρίδιο Πληροφορίες κατασκευαστή Εκδόθηκε το Ιανουάριος 2015από: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Ελβετία) Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 P Εγχειρίδιο

Leica DM750 P Εγχειρίδιο Leica DM750 P Εγχειρίδιο Πληροφορίες κατασκευαστή Εκδόθηκε το Ιανουάριος 2015από: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Ελβετία) Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 P Εγχειρίδιο

Leica DM750 P Εγχειρίδιο Leica DM750 P Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM750 P 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 25 Ξεκινήστε! 36 Φροντίδα του μικροσκοπίου 38 Διαστάσεις 42 Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 Εγχειρίδιο

Leica DM750 Εγχειρίδιο Leica DM750 Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM750 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 28 Ξεκινήστε! 42 Φροντίδα του μικροσκοπίου 44 Διαστάσεις 47 Εγχειρίδιο Leica

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Leica ICC50 Εγχειρίδιο

Leica ICC50 Εγχειρίδιο Leica ICC50 Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Leica ICC50 9 Ετοιμαστείτε! 12 Έτοιμοι για λειτουργία! 15 Ξεκινήστε! 22 Φροντίδα και καθαρισμός 24 Τεχνικά χαρακτηριστικά 26 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM500, DM500 B 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 25 Ξεκινήστε! 34 Φροντίδα του μικροσκοπίου 36 Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr AVTECH ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZOOM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επιµέλεια Αθανάσιος Γκοµπόιτσος Ηράκλειο 2002 Εργαστήριο Μικροσκοπίας. Το µικροσκόπιο ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα Leica EG F Θερμαινόμενη λαβίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica EG F_θερμαινόμενη λαβίδα Αρ. παραγγελίας 14 0388 83106, Αναθ.C Έκδ. 1.3 Αναθ.C, Ελληνικά 11/2012 Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Leica MacroFluo. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Leica MacroFluo. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica MacroFluo Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Αξιότιµε πελάτη Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε στο προϊόν µας και ευχόµαστε να µείνετε ικανοποιηµένοι. Οι συσκευές Leica MacroFluo µε ζουµ 6.3:1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις µε περιστροφικό. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Βάσεις µε περιστροφικό. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Βάσεις µε περιστροφικό βραχίονα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Βάση µε περιστροφικό βραχίονα ESD 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Σύνδεση βραχιόνων/ µηχανισµών εστίασης 2 Βίδα σύσφιξης για τη σύνδεση 3 Οριζόντιος βραχίονας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το μικροσκόπιο Προσοφθάλμιος φακός

Πληροφορίες για το μικροσκόπιο Προσοφθάλμιος φακός Πληροφορίες για το μικροσκόπιο Προσοφθάλμιος φακός Μεγέθυνση: τράπεζα Αντικειμενικοί φακοί Μεγέθυνση κοχλίες λάμπα φωτισμού Κόκκινος φακός: Κίτρινος φακός: Μπλε φακός: Οδηγίες χρήσης μικροσκοπίου 1.Κατεβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας 1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα. Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία.

Φύλλο εργασίας 1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα. Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Ενότητα λογισμικού Γενετική Φύλλο εργασίας 1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα Βιολογία Γ Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Όλοι οι οργανισμοί εμφανίζουν συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8

Πίνακας περιεχομένων. Ελληνικά. Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια αποχυμωτή Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Μέρη και εξαρτήματα... 8 Συναρμολόγηση του αποχυμωτή Συναρμολόγηση των μερών του αποχυμωτή... 9 Προσάρτηση του συναρμολογήματος του

Διαβάστε περισσότερα

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ... ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» ΑΣΚΗΣΗ 2 η Μετρήσεις µε το µικροσκόπιο Κ. Φασσέας. Ονοµατεπώνυµο...ΑΜ... Σκοπός της άσκησης είναι: Να µάθουµε πώς γίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

# 43973 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43973 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43973 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43973

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67. 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67

Οδηγίες χρήσης. Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67. 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67 Οδηγίες χρήσης Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67 Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67 Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DISTO της Leica. Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FISH ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (προϋπολογισμός : 25.000,00 Ευρώ) Σταθμός εργασίας ανάλυσης εικόνων FISH με δυνατότητα αναβάθμισης αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 7.1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Όταν φωτεινή παράλληλη δέσμη διαδιδόμενη από οπτικό μέσο α με δείκτη διάθλασης n 1 προσπίπτει σε άλλο οπτικό μέσο β με δείκτη διάθλασης n 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας KALIVIS KD-5130S Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης Οδηγίες Λειτουργίας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις ασφαλείας του παρόντος φυλλαδίου

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ. http://www.pulsar-nv.com ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ. http://www.pulsar-nv.com ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ VASILIKOS Υιοί Νικηφόρου Βασιλικού ΟΕ Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1 54629 Θεσσαλονίκη T/F. 0030 2310540847 T/F. 0030 2310536191 info@vasilikos.com.gr www.vasilikos.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i της CD V2.6 ii Copyright 2002, 2003, 2004 Sun Microsystems Copyright 2009 Στέργιος Προσινικλής (steriosprosinikls@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Τα µέρη του µικροσκοπίου

Τα µέρη του µικροσκοπίου Ε.Κ.Φ.Ε. Αργολίδας ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Περιγραφή Χρήση Το µικροσκόπιο είναι µια διάταξη φακών µε την οποία επιτυγχάνεται η µεγέθυνση διαφόρων αντικειµένων. Το οπτικό µικροσκόπιο είναι χρήσιµο όταν εξετάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep ISOfix Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

FELCO 17 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες

FELCO 17 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες FELCO 17 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες Made in Switzerland by FELCO 7 8 3 9 2 9 1 0 0 6 5 4 > Αξιοπιστία: πρακτικές λαβές, ελαφριές και ισχυρές, από σφυρηλατημένο

Διαβάστε περισσότερα