Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης"

Transcript

1 Living up to Life Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σειρά Leica S

2 Γενικές υποδείξεις Αρχές ασφαλείας Πριν από τη χρήση, διαβάστε το φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" που συνοδεύει το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο. Περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη φροντίδα. Χρήση σε θαλάμους ελέγχου ατμόσφαιρας Τα προϊόντα της σειράς Leica S μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θαλάμους ελέγχου ατμόσφαιρας χωρίς κανένα πρόβλημα. Καθαρισμός Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα καθαριστικά μέσα, ακατάλληλα χημικά ή ακατάλληλες μεθόδους καθαρισμού. Μην χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση χημικά για να καθαρίσετε έγχρωμες επιφάνειες ή προαιρετικά εξαρτήματα με μέρη από καουτσούκ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βλάψει τις επιφάνειες και τα δείγματα θα μπορούσαν να επιμολυνθούν από τα ξέσματα των υλικών. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να παράσχουμε ειδικές λύσεις κατά παραγγελία. Ορισμένα προϊόντα επιδέχονται τροποποιήσεις. Επίσης διαθέτουμε διαφορετικά προαιρετικά εξαρτήματα για χρήση σε θαλάμους ελέγχου ατμόσφαιρας. Εργασίες συντήρησης Η διενέργεια επισκευών επιτρέπεται μόνο από τεχνικούς επισκευών που έχουν εκπαιδευτεί από τη Leica Microsystems. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Leica Microsystems. Απαιτήσεις από τον υπεύθυνο Διασφαλίστε πως το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο της Leica χρησιμοποιείται, συντηρείται και επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 2

3 Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Μαζί με τις επιμέρους μονάδες των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων της Leica θα λάβετε και ένα διαδραστικό δίσκο CD-ROM, ο οποίος περιέχει όλα τα σχετικά εγχειρίδια σε πρόσθετες γλώσσες. Ο δίσκος αυτός πρέπει να φυλάσσεται επιμελώς και να είναι πάντα διαθέσιμος στο χρήστη. Οδηγίες χρήσης και ενημερωμένες εκδόσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα μας απ' όπου μπορείτε να τις κατεβάσετε και να τις εκτυπώσετε. Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιγράφει τις ειδικές λειτουργίες των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων Leica StereoZoom (σειρά S) και περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία, τη συντήρηση και τα προαιρετικά εξαρτήματα. Το φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" περιέχει περαιτέρω κανονισμούς ασφαλείας σχετικά με εργασίες σέρβις, απαιτήσεις και χειρισμό του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου, προαιρετικά εξαρτήματα και ηλεκτρικά προαιρετικά παρελκόμενα καθώς και γενικές διατάξεις ασφαλείας. Μπορείτε να συνδυάσετε επιμέρους προϊόντα του συστήματος με είδη από εξωτερικούς προμηθευτές (π.χ. πηγές ψυχρού φωτός κ.λπ.). Παρακαλείστε να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και τους κανονισμούς ασφάλειας του προμηθευτή. Πριν από την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία ή τη χρήση των οργάνων, διαβάστε τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης που αναφέρονται παραπάνω. Λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη όλους τους κανονισμούς ασφαλείας. Για τη διατήρηση της συσκευής σε άριστη κατάσταση και τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της, ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη τις υποδείξεις και τις προειδοποιητικές παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 3

4 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Προειδοποίηση για περιοχή κινδύνου Το σύμβολο αυτό επισημαίνει πληροφορίες που πρέπει οπωσδήποτε να διαβαστούν και να τηρούνται. Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει τα εξής: κίνδυνο για πρόσωπα! δυσλειτουργίες ή βλάβες του οργάνου. Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση Το σύμβολο αυτό επισημαίνει πληροφορίες που πρέπει οπωσδήποτε να διαβαστούν και να τηρούνται. Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει τα εξής: κίνδυνο για πρόσωπα! δυσλειτουργίες ή βλάβες του οργάνου. Προειδοποίηση για πολύ θερμή επιφάνεια Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για θερμές επιφάνειες με τις οποίες μπορεί να προκύψει επαφή, π.χ. λαμπτήρες πυράκτωσης. Σημαντικές πληροφορίες Το σύμβολο αυτό επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες ή επεξηγήσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση των οδηγιών. Συμπληρωματικές υποδείξεις Αυτό το σύμβολο επισημαίνει κείμενο συμπληρωματικών πληροφοριών και επεξηγήσεων. Εικόνες (1) Αριθμοί σε παρένθεση εντός των περιγραφών παραπέμπουν σε εικόνες και στις θέσεις σε αυτές τις εικόνες. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 4

5 Κανονισμοί ασφαλείας Περιγραφή Οι επιμέρους μονάδες πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις παρατήρησης και τεκμηρίωσης των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων της σειράς S της Leica. Ενδεδειγμένη χρήση Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Μη ενδεδειγμένη χρήση Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια της σειράς S καθώς και τα εξαρτήματά τους δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για χειρουργικές επεμβάσεις (π.χ: στους οφθαλμούς), εάν δεν προορίζονται ρητώς για αυτόν το σκοπό. Οι συσκευές και τα προαιρετικά εξαρτήματα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έχουν ελεγχθεί ως προς δυνητικούς κινδύνους. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή, μετατροπή ή λειτουργία της με εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή που δεν εμπίπτουν στα πλαίσια του παρόντος εγχειριδίου, πρέπει να συμβουλεύεστε τον αρμόδιο αντιπρόσωπο της Leica! Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης επέμβασης στη συσκευή ή μη ενδεδειγμένης χρήσης, αποσβέννυται οποιαδήποτε αξίωση απορρέει από την εγγύηση. Χώρος χρήσης Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Εγκαταστήστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τοίχους και εύφλεκτα αντικείμενα. Αποφύγετε μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, άμεσο ηλιακό φως και κραδασμούς. Εξαιτίας αυτών, οι μετρήσεις και οι λήψεις μικροφωτογράφησης μπορεί να εμπεριέχουν σφάλματα. Σε θερμές και θερμές-υγρές κλιματικές ζώνες, τα επιμέρους εξαρτήματα απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα για την αποφυγή σχηματισμού μυκήτων. Απαιτήσεις από τον υπεύθυνο Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Διασφαλίστε πως: τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια της σειράς S και τα προαιρετικά εξαρτήματα λειτουργούν, συντηρούνται και επισκευάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. όλοι ο χειριστές έχουν διαβάσει, κατανοήσει και τηρούν το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και ειδικά τις διατάξεις ασφάλειας. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 5

6 Κανονισμοί ασφαλείας (συνέχεια) Εργασίες επισκευής και συντήρησης Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Leica Microsystems. Πριν ανοίξετε τις συσκευές, διακόψτε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Η επαφή με το υπό τάση ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες. Μεταφορά Για την αποστολή ή τη μεταφορά των επιμέρους μονάδων των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων Leica S και των προαιρετικών εξαρτημάτων, χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ζημιές από κραδασμούς, αποσυναρμολογήστε και συσκευάστε ξεχωριστά όλα τα κινούμενα εξαρτήματα που μπορούν, σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, να συναρμολογηθούν και να αποσυναρμολογηθούν από τον ίδιο τον πελάτη. Εγκατάσταση σε προϊόντα τρίτων κατασκευαστών Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Απόρριψη Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Νομικές διατάξεις Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 6

7 Κανονισμοί ασφαλείας (συνέχεια) Κίνδυνοι για την υγεία Οι θέσεις εργασίας με στερεοσκοπικά μικροσκόπια διευκολύνουν και βελτιώνουν την παρατήρηση, θέτουν όμως ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς την όραση και τη μυϊκή δύναμη του χρήστη. Ανάλογα με τη διάρκεια της αδιάλειπτης εργασίας μπορεί να αισθανθείτε συμπτώματα εξασθένισης της οπτικής οξύτητας καθώς και μυοσκελετικά συμπτώματα, και επομένως θα πρέπει να λάβετε κατάλληλα μέτρα ώστε να μειώσετε την καταπόνηση: βέλτιστη διαμόρφωση του χώρου εργασίας, της φύσης των εργασιών και της ροής εργασιών (συχνή εναλλαγή δραστηριοτήτων). Τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια Leica S έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με εργονομικό τρόπο για τη περιορισμό της καταπόνησης του χρήστη στο ελάχιστο. Η άμεση επαφή με προσοφθάλμιους φακούς μπορεί να αποτελέσει πιθανό μέσο διάδοσης βακτηριδιακών και ιογενών οφθαλμικών λοιμώξεων. Η χρήση ατομικών προσοφθάλμιων φακών για κάθε άτομο ή αφαιρούμενων σκιάστρων μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο. λεπτομερής κατάρτιση του προσωπικού με τήρηση εργονομικών και οργανωτικών μέτρων. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 7

8 Πίνακας περιεχομένων Γενικές υποδείξεις 2 Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας 3 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται 4 Κανονισμοί ασφαλείας 5 Περιεχόμενα 8 Σειρά Leica S Συγχαρητήρια! 11 Αρθρωτός σχεδιασμός: Όλα είναι εφικτά 12 Τι σας προσφέρει το στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας 13 Τα μοντέλα της σειράς 14 Ας συνεχίσουμε 15 Η συναρμολόγηση Δομή του βασικού εξοπλισμού (επισκόπηση) 17 Στατήρας εστίασης 18 Υπόθεμα διερχόμενου φωτός και πηγή ψυχρού φωτός 19 Φορέας οπτικού συστήματος και συμπληρωματικός αντικειμενικός φακός 20 Διαθέσιμα σταυρονήματα 21 Τοποθέτηση σταυρονημάτων 22 Προσοφθάλμιοι φακοί 23 Φωτισμοί LED της Leica 24 Δομή κάμερας (Leica S6 D και S8 APO) 25 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Επισκόπηση ενός μικροσκοπίου της σειράς S 27 Συμβουλές εργονομικής εργασίας 28 Χρήση των προσοφθάλμιων φακών 29 Η ορθή απόσταση ματιών 30 Εστίαση 31 Αλλαγή μεγέθυνσης (ζουμ) 32 Περιορισμός εύρους μεγέθυνσης 33 Περιορισμός εύρους μεγέθυνσης (συνέχεια) 34 Προσαρμογή αντίστασης του ρυθμιστή εστίασης 35 Αλλαγή θέσης του φορέα οπτικού συστήματος 36 Διοπτρίες και ισοεστίαση: 1 ρυθμιζόμενος & 1 σταθερός προσοφθάλμιος φακός 37 Διόρθωση διοπτριών με δύο ρυθμιζόμενος προσοφθάλμιους φακούς 40 Φωτογραφία & βίντεο Φωτογραφία & βίντεο 44 Φωτογραφία με τα Leica S6 D και S8 APO 45 Σχέδια με διαστάσεις σε mm Leica S6 E (S4 E / S6 T) με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός 47 Leica S6 48 Leica S6 D με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός 49 Leica S8 APO με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός 50 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 8

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά Επισκόπηση των τεχνικών χαρακτηριστικών 52 Τεχνικά χαρακτηριστικά 53 Παράρτημα Υπολογισμός συνολικής μεγέθυνσης / διαμέτρου οπτικού πεδίου 55 Επίλυση προβλημάτων 56 Φροντίδα, συντήρηση και πρόσωπα επικοινωνίας 57 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 9

10 Σειρά Leica S Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 10

11 Συγχαρητήρια! Σας συγχαίρουμε που επιλέξατε ένα στερεοσκοπικό μικροσκόπιο της σειράς Leica StereoZoom (σειρά S). Είμαστε βέβαιοι πως θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας, καθώς η συσκευή ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν γίνει συνώνυμα του ονόματος Leica Microsystems: εξαιρετικοί αντικειμενικοί φακοί, υψηλής ποιότητας μηχανική, αξιοπιστία. Χάρη στη αρθρωτή δομή του, το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο της Leica προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες σας ασχέτως των προαιρετικών εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις εργασίες σας. Χάρη στο ισοεστιακό σύστημα με τις μεγάλες αποστάσεις εργασίας και τα πεδία θέασης μπορείτε να απεικονίζετε πάντοτε τα μικροσκοπικά παρασκευάσματά σας με ακρίβεια και ευκρίνεια από τη συνολική εικόνα έως την πιο μικρή λεπτομέρεια. Η αξιοπιστία και η αντοχή των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων της Leica είναι πασίγνωστη, όντας ωστόσο προϊόν μίας σειράς υψηλής τεχνολογίας όπως η σειρά Leica S, απαιτεί κάποια προσοχή και φροντίδα. Για το σκοπό αυτό σας συνιστούμε την ανάγνωση του παρόντος εγχειριδίου. Περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία, την ασφάλεια και τη φροντίδα. Εάν τηρήσετε ορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες, το στερεοσκοπικό σας μικροσκόπιο θα λειτουργεί ακόμη και μετά από χρόνια εντατικής χρήσης όσο άψογα και αξιόπιστα λειτουργούσε την πρώτη μέρα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα καθήκοντά σας! Έχετε πλέον εξοπλιστεί με την καλύτερη συσκευή. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 11

12 Αρθρωτός σχεδιασμός: Όλα είναι εφικτά Η σειρά Leica S χαρακτηρίζεται από υψηλή ευελιξία ως προς τις δυνατότητες εξοπλισμού, κυρίως χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό και την επί δεκαετίες διατηρούμενη συμβατότητα των προϊόντων. Φορείς οπτικού συστήματος, προσοφθάλμιοι φακοί, βάσεις και άλλα προϊόντα μπορούν να συνδυαστούν ελεύθερα μεταξύ τους, επιτρέποντας τη σύνθεση του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Θα διαπιστώσετε πως τα χειριστήρια και τα επιμέρους εξαρτήματα δεν διαφέρουν σημαντικά, και επομένως θα εξοικειωθείτε γρήγορα με το νέο στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας όποια σύνθεση και αν έχετε επιλέξει. Ειδικές επιθυμίες; Ευχαρίστως! Η Leica Microsystems φημίζεται επίσης για το σχεδιασμό λύσεων, ειδικά προσαρμοσμένων στις επιθυμίες των πελατών της. Εάν λοιπόν έχετε μία ιδιαίτερη επιθυμία, που δεν μπορεί να καλυφθεί με τα στάνταρ προϊόντα, μιλήστε με το σύμβουλο της Leica. Εκείνος/-η θα σας προτείνει μία κατάλληλη λύση για όλες σχεδόν τις εφαρμογές. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 12

13 Τι σας προσφέρει το στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας Το οπτικό σύστημα της σειράς Leica Stereo- Zoom αποτελείται από δύο οπτικές διαδρομές που συγκλίνουν κατά 12. Καθώς τα ζεύγη αντικειμενικών φακών δεν τοποθετούνται σε παράλληλη διάταξη, τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια μπορούν να κατασκευάζονται με πολύ μικρό πλάτος στο κάτω τμήμα τους. Το πλεονέκτημα: ελάχιστες απαιτήσεις χώρου κατά τη χρήση σε συγκολλητές και μηχανήματα, ανεμπόδιστη εργασία στο αντικείμενο, άφθονος χώρος για εργαλεία, ανεμπόδιστη όραση στο πεδίο θέασης. Διαταραχές, όπως χρωμασία, καμπυλότητα του οπτικού πεδίου και παραμόρφωση μπορούν με ελάχιστο κόπο, δηλ. με ελάχιστο κόστος, να διορθωθούν στο σύστημα Greenough. Στη νέα σειρά Leica StereoZoom, χρησιμοποιείται το ιδανικά διορθωμένο κέντρο του αντικειμενικού φακού για την απεικόνιση. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλή οπτική απόδοση, όπως επίπεδα οπτικά πεδία χωρίς παραμορφώσεις και εικόνες υψηλής αντίθεσης με ιδανική χρωματική διόρθωση. Προστασία από ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις Τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια Leica S4 E, S6 E, S6, S6 D και S8 APO συμπεριλαμβανομένης πηγής ψυχρού φωτός και βάσης, κατασκευάζονται από αγώγιμο υλικό με επιφανειακή αντίσταση Ohm/τετραγωνικό, χρόνο εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα, 1000 V σε 100 V. Η έκδοση Terminator του Leica S6 T για ιδιαίτερα δυσχερή εργασιακά πεδία και η βάση προσπίπτοντος φωτός Τ κατασκευάζονται από αγώγιμο υλικό με επιφανειακή αντίσταση Ohm/τετραγωνικό και χρόνο εκφόρτισης <0.1 δευτερόλεπτα από 1000 V σε μηδέν. Φωτογραφία Τα μοντέλα StereoZoom Leica S6 D και S8 APO έχουν εξοπλιστεί με οπτικό σωλήνα βίντεο/ φωτογραφίας που επιτρέπει την απλή και γρήγορη προσάρτηση ψηφιακών καμερών. Αποχρωματική διόρθωση Το Leica S8 APO είναι ένα πλήρως αποχρωματικά διορθωμένο σύστημα Greenough. Το αποχρωματικό οπτικό σύστημα διορθώνει ιδανικά χρωματικές διαταραχές, αφαιρεί ενοχλητική χρωματική άλω και αναπαραγάγει με απόλυτη ευκρίνεια ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Η αντίθεση, η λαμπρότητα, η ευκρίνεια, η διακριτική ικανότητα, η χρωματική πιστότητα και η ακρίβεια απεικόνισης είναι απλώς αξεπέραστες. Το πλεονέκτημα της αποχρωματικής διόρθωσης παρατηρείται ιδανικά σε αντικείμενα με λεπτές δομές χαμηλής αντίθεσης όπως για παράδειγμα μεγάλα ζωικά κύτταρα, φυτά με τριχίδια ή μεταλλικές, μικροηλεκτρονικές δομές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους μοντέλων παρατίθενται στη σελίδα 52. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 13

14 Τα μοντέλα της σειράς Leica S4 E Leica S6 E Leica S6 Leica S6 T Leica S6 D Leica S8 APO Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 14

15 Ας συνεχίσουμε Εάν το νέο σας στερεοσκοπικό μικροσκόπιο Leica έχει ήδη συναρμολογηθεί και τεθεί σε λειτουργία από το σύμβουλο της Leica, κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης,στη σελίδα 26χωρίς να διαβάσετε τις οδηγίες συναρμολόγησης. Εάν αντίθετα συναρμολογήσετε το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο Leica στις εγκαταστάσεις σας, συνεχίστε στο κεφάλαιο "Η συναρμολόγηση", το οποίο ξεκινά από τη σελίδα 16. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 15

16 Η συναρμολόγηση Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 16

17 Δομή του βασικού εξοπλισμού (επισκόπηση) Υπόθεμα διερχόμενου φωτός με γυάλινο ένθετο 2. Βάση προσπίπτοντος φωτός με ένθετο τράπεζας 3 3. Στατήρας εστίασης με φορέα μικροσκοπίου 4. Συμπληρωματικός αντικειμενικός φακός, προαιρετικός 2 5. Φορέας οπτικού συστήματος StereoZoom 6. Προσοφθάλμιοι φακοί, σταθεροί και/ή ρυθμιζόμενοι 1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 17

18 Στατήρας εστίασης Μη λύσετε ποτέ τις 3 βίδες στη δεξιά πλευρά του στατήρα εστίασης. Στατήρας εστίασης με βάση προσπίπτοντος φωτός 1. Αφαιρέστε το ένθετο τράπεζας. 3. Τοποθετήστε ξανά το ένθετο τράπεζας. 2. Περάστε τις 3 βίδες εξάγωνης κεφαλής από κάτω διαμέσου της βασικής πλάκας και βιδώστε τις σταθερά στο στατήρα εστίασης. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 18

19 Υπόθεμα διερχόμενου φωτός και πηγή ψυχρού φωτός 1. Αφαιρέστε το γυάλινο ένθετο. 2. Τραβήξτε τον άξονα ασφάλισης προς τα εμπρός. 4. Πιέστε τον άξονα ασφάλισης προς τα πίσω. Η βάση προσπίπτοντος φωτός και το υπόθεμα διερχόμενου φωτός έχουν τώρα συνδεθεί. 6. Εισαγάγετε τον οδηγό φωτός γενικής χρήσης στην πίσω υποδοχή. 3. Εφαρμόστε τη βάση προσπίπτοντος φωτός επάνω στο υπόθεμα διερχόμενου φωτός και ασφαλίστε τη με τη βίδα σύνδεσης. 5. Εισαγάγετε το γυάλινο ένθετο. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της πηγής ψυχρού φωτός Leica KL300 LED. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 19

20 Φορέας οπτικού συστήματος και συμπληρωματικός αντικειμενικός φακός. Φορέας οπτικού συστήματος 1. Εισαγάγετε προσεκτικά το φορέα οπτικού συστήματος στο φορέα μικροσκοπίου και καθηλώστε τον στην επιθυμητή θέση με τη βίδα σύσφιγξης. Συμπληρωματικός αντικειμενικός φακός (προαιρετικός) 1. Προσαρτήστε τον αντικειμενικό φακό που επιθυμείτε, βιδώνοντάς τον αριστερόστροφα στο φορέα οπτικού συστήματος. Γυάλινο προστατευτικό αντικειμενικού φακού (προαιρετικό) 1. Βιδώστε το γυάλινο προστατευτικό αντικειμενικού φακού απευθείας στο StereoZoom ή στο συμπληρωματικό αντικειμενικό φακό. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 20

21 Διαθέσιμα σταυρονήματα Τα προαιρετικά σταυρονήματα παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης ενώ επίσης παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες κατά τη σύγκριση και τη φωτογράφηση δειγμάτων. Τοποθετήστε τα σταυρονήματα προτού προσαρτήσετε τον προσοφθάλμιο φακό. Διαθέσιμα σταυρονήματα Διαθέσιμα είναι τα εξής σταυρονήματα και αντικειμενικά μικρόμετρα για βαθμονόμηση: Σταυρόνημα 10 mm/0.1 mm Σταυρόνημα 5 mm/0.1 mm Σταυρόνημα 5 mm/0.05 mm Σταυρόνημα 100 Div./0.002" Σταυρόνημα 100 Div./0.001" Σταυρόνημα 150 Div./0.0005" Σταυρόνημα Αντικειμενικό μικρόμετρο 50 mm, διαβαθμίσεις του 0.1/0.01 mm Αντικειμενικό μικρόμετρο 1", διαβαθμίσεις του 0.001" Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 21

22 Τοποθέτηση σταυρονημάτων Τα σταυρονήματα μπορούν να τοποθετηθούν στους ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς και στους προσοφθάλμιους φακούς για χρήστες με γυαλιά. Η διαδικασία μέτρησης περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης "Μέτρηση". Εισαγωγή σταυρονήματος(-ων) 1. Εντοπίστε την πλευρά της κλίμακας που έχει υποστεί χημική εξάτμιση, με τη βοήθεια του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου. Η κλίμακα θα πρέπει να είναι ορατή με το σωστό προσανατολισμό. 2. Τραβήξτε το ένθετο από την κάτω πλευρά του προσοφθάλμιου φακού και τοποθετήστε το με αυτήν τη ραβδωτή πλευρά επάνω στην τράπεζα. 3. Πιάστε το σταυρόνημα από την άκρη για να αποφύγετε δακτυλικά αποτυπώματα και ωθήστε το από τα πλάγια στην υποδοχή. 4. Τοποθετήστε και πάλι το ένθετο στον προσοφθάλμιο φακό και πιέστε το για να σταθεροποιηθεί. 5. Εισαγάγετε τον προσοφθάλμιο φακό στον οπτικό σωλήνα και προσανατολίστε το σταυρόνημα με περιστροφή του προσοφθάλμιου φακού στον οπτικό σωλήνα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 22

23 Προσοφθάλμιοι φακοί Μπορείτε να συνδυάσετε το Stereo- Zoom σας με ένα σταθερό και ένα ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο φακό. Για εξοπλισμούς με ένα σταυρόνημα μέτρησης ή φωτογραφίας σε ένα προσοφθάλμιο φακό, απαιτούνται δύο ρυθμιζόμενοι προσοφθάλμιοι φακοί. Σας συνιστούμε να εξοπλίσετε και το StereoZoom Leica S8 APO υψηλής απόδοσης με δύο ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς. Τοποθέτηση προσοφθάλμιων φακών 1. Ωθήστε τους προσοφθάλμιους φακούς μέχρι τέλους στους οπτικούς σωλήνες. 2. Επιεβεβαιώστε τη σταθερή και ακριβή έδραση των προσφθάλμιων φακών. Κίνδυνος μόλυνσης Η άμεση επαφή με τους προσοφθάλμιους φακούς μπορεί να αποτελέσει πιθανό μέσο διάδοσης βακτηριδιακών και ιογενών οφθαλμικών λοιμώξεων. Η χρήση ατομικών προσοφθάλμιων φακών για κάθε άτομο ή αφαιρούμενων σκιάστρων μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 23

24 Φωτισμοί LED της Leica Η πηγή ψυχρού φωτός Leica KL300 LED με τους οδηγούς φωτός οπτικών ινών, ενδείκνυται ιδανικά για τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια Leica S4 E, S6 E, S6 και S6 T. Για τη σύνδεση της πηγής ψυχρού φωτός Leica KL300 LED σε διάφορες βάσεις στερεοσκοπικών μικροσκοπίων, καθώς και για τη μεμονωμένη λειτουργία, διατίθενται κατάλληλοι προσαρμογείς. Φωτισμοί υψηλής ισχύος Για υψηλότερες απαιτήσεις π.χ. για τη φωτογράφηση ή για το συνδυασμό με το Leica S8 APO διαθέτουμε διαφορετικές βάσεις διερχόμενου φωτός υψηλής ισχύος και φωτισμούς προσπίπτοντος φωτός LED υψηλής ισχύος, όπως π.χ. τη σειρά Leica LED3000. Απευθυνθείτε στο σύμβουλο της Leica σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη χρήση θα βρείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του Leica KL300 LED. Λάβετε υπόψη πως ο οδηγός φωτός γενικής χρήσης στο Leica S8 APO μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μαζί με το βραχίονα λαμπτήρα πλάγιας προσάρτησης. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 24

25 Δομή κάμερας (Leica S6 D και S8 APO) Τα Leica S6 D και S8 APO έχουν εξοπλιστεί με ενσωματωμένο οπτικό σωλήνα βίντεο/φωτογραφίας, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα απλής και ταχείας προσάρτησης ψηφιακών καμερών για φωτογραφίες και βίντεο. Απευθυνθείτε στο σύμβουλο της Leica σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες. Προσάρτηση κάμερας 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη από τον αντικειμενικό φακό βίντεο/ φωτογραφίας (προσαρμογέας C-Mount) και την κάμερα του μικροσκοπίου. 3. Τοποθετήστε τη μονάδα στην έξοδο βίντεο/φωτογραφίας του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου και βιδώστε την. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα καμερών, τα προαιρετικά εξαρτήματα και τα πακέτα λογισμικού της Leica, θα βρείτε στα σχετικά εγχειρίδια. 2. Βιδώστε την κάμερα με τον αντικειμενικό φακό βίντεο/φωτογραφίας (C-Mount) Κλείνετε πάντοτε την έξοδο βίντεο/ φωτογραφίας με το καπάκι προστασίας από τη σκόνη, οπότε δεν υπάρχει προσαρτημένη κάμερα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 25

26 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 26

27 Επισκόπηση ενός στερεοσκοπικού μικροσκοπίου της σειράς S 1 Επιλογέας μεγέθυνσης, δεξιός κοχλίας ρύθμισης με κλίμακα μεγέθυνσης 2 Μοντέλα S6/S8: Αναστολέας για τον περιορισμό της μεγέθυνσης 3 Ρυθμιστής εστίασης 4 Η βίδα στερέωσης καθηλώνει το φορέα οπτικού συστήματος στο φορέα μικροσκοπίου 5 Ρυθμιζόμενοι οπτικοί σωλήνες: Δυνατότητα ρύθμισης απόστασης ματιών mm 6 Προσοφθάλμιοι φακοί 7 Σπείρωμα για τη στερέωση του βραχίονα λαμπτήρα (αμφίπλευρα και πίσω) 8 Φωτισμός Leica LED3000 SLI 9 Φωτισμός Leica LED3000 RL 10 Κάμερα μικροσκοπίου Leica 11 Προσαρμογέας C-Mount / οπτικός σωλήνας βίντεο/ φωτογραφίας Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 27

28 Συμβουλές εργονομικής εργασίας Διαμορφώστε ιδανικά το στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας. Μόνο έαν εκτελέσετε με ακρίβεια όλες τις ρυθμίσεις που περιγράφονται στο παρόν, θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε τα εξαιρετικά οπτικά και εργονομικά χαρακτηριστικά του. Διαμορφώστε ιδανικά το χώρο εργασίας σας. Λάβετε υπόψη το ύψος του τραπεζιού και του καθίσματος. Χρησιμοποιήστε ολόκληρη την επιφάνεια καθίσματος και το υποστήριγμα πλάτης. Ακουμπήστε τα αντιβράχιά σας στο τραπέζι. Οι κινήσεις σας κατά την εκτέλεση δευτερευόντων εργασιών θα πρέπει να είναι χαλαρές και να σας ξεκουράζουν. Αντικειμενικοί φακοί Ergo Οι αντικειμενικοί φακοί Ergo για το Leica S4 E και όλα τα μοντέλα S6 φροντίζουν για την ξεκούραστη εργασία σας. Ο αντικειμενικός φακός Ergo με προσαρμόσιμη απόσταση εργασίας mm και ο αντικειμενικός φακός Ergo με προσαρμόσιμη απόσταση εργασίας mm επιτρέπουν τη λεπτομερή προσαρμογή της απόστασης εργασίας, της μεγέθυνσης και του ύψους παρατήρησης χωρίς τη χρονοβόρα αντικατάσταση φακών. Το Leica S6 με γωνία θέασης 60 προσφέρει ιδανικό ύψος παρατήρησης στο κεκλιμένο στερεοσκοπικό μικροσκόπιο. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 28

29 Χρήση των προσοφθάλμιων φακών Οι προσοφθάλμιοι φακοί αποτελούν το συνδετικό κομμάτι μεταξύ του οπτικού σωλήνα και του οφθαλμού του χειριστή. Τοποθετούνται εύκολα στον οπτικό σωλήνα και είναι κατόπιν έτοιμοι για χρήση. Διόρθωση διοπτριών Για να διαμορφώσετε το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ισοεστιακά, απαιτείται τουλάχιστον ένας προσοφθάλμιος φακός με διόρθωση διοπτριών. Η διαμόρφωση περιγράφεται στις εξής σελίδες: Σε ένα ρυθμιζόμενο και ένα σταθερό προσοφθάλμιο φακό: από τη σελίδα 37. Σε δύο ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς: από τη σελίδα 40. Εάν φοράτε γυαλιά: Οι χρήστες που φορούν γυαλιά πρέπει να αφαιρούν ή να διπλώνουν προς τα πίσω σκίαστρα (εικ. κάτω αριστερά), διότι διαφορετικά δεν θα μπορούν πλέον να παρατηρούν ολόκληρο το οπτικό πεδίο. Τι σημαίνει "ισοεστιακά"; "Ισοεστιακά" σημαίνει πως το δείγμα παραμένει εστιασμένο ακόμη και κατά τη αλλαγή της μεγέθυνσης στο στερεοσκοπικό μικροσκόπιο. Όλα τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια της Leica Microsystems έχουν ισοεστιακή διαμόρφωση. Η ισοεστίαση προϋποθέτει ωστόσο μία προσωπική διόρθωση διοπτριών του χειριστή. Εάν δεν φοράτε γυαλιά: Ανάλογα με την προτίμηση του παρατηρητή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκίαστρα. Για την αποφυγή οφθαλμικών λοιμώξεων, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών σκιάστρων για κάθε χρήστη. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 29

30 Η ορθή απόσταση ματιών Η απόσταση ματιών έχει ρυθμιστεί σωστά όταν κατά την παρατήρηση ενός δείγματος βλέπετε μία στρογγυλή εικόνα. Εάν δεν έχετε αποκτήσει ακόμη εμπειρία στον τομέα της στερεοσκοπικής μικροσκοπίας, μπορεί να χρειαστείτε κάποιο διάστημα εξοικείωσης. Μην ανησυχείτε ύστερα από μικρό χρονικό διάστημα θα πάψει να σας απασχολεί. Ρύθμιση της απόστασης ματιών 1. Πλησιάστε αργά τα μάτια σας στους προσοφθάλμιους φακούς. 2. Συμπλησιάστε ή απομακρύνετε τους οπτικούς σωλήνες και με τα δύο σας χέρια, ώσπου και με τα δύο σας μάτια βλέπετε ένα μόνο, στρογγυλό οπτικό πεδίο χωρίς σκιάσεις. Τιμές αναφοράς Η απόσταση ματιών μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 55 και 75 mm. "Εστιακή απόσταση κόρης εξόδου" ονομάζεται η απόσταση μεταξύ οφθαλμού και προσοφθάλμιου φακού. Στους ευρυγώνιους προσοφθάλμιους φακούς για χρήστες με γυαλιά 10 /23B ανέρχεται σε περίπου 22 mm. Σε προσοφθάλμιους φακούς για χρήστες χωρίς γυαλιά ανέρχεται σε 12 mm. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 30

31 Εστίαση Κατά την εστίαση, το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ανυψώνεται και βυθίζεται μέσω του ρυθμιστή εστίασης. Μόλις η επιθυμητή θέση του δείγματος βρεθεί στο εστιακό σημείο του αντικειμενικού φακού, θα απεικονιστεί ευκρινώς. Εστίαση 1. Ευθυγραμμίστε το δείγμα κάτω από τον αντικειμενικό φακό. 3. Κοιτάξτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς και ωθήστε την επιθυμητή θέση του αντικειμένου στο κέντρο. 4. Εστιάστε στο δείγμα με τον κοχλία ρύθμισης. 2. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. Στη χαμηλότερη μεγέθυνση, η επιθυμητή θέση του αντικειμένου εντοπίζεται ευκολότερα χάρη στο μεγάλο οπτικό πεδίο. Ο χειρισμός του ρυθμιστή εστίασης μπορεί να γίνει τόσο με το αριστερό όσο και με το δεξί χέρι. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 31

32 Αλλαγή μεγέθυνσης (ζουμ) Όλα τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια της σειράς S επιτρέπουν αδιαβάθμητη αλλαγή μεγέθυνσης. Για το χειρισμό του επιλογέα μεγέθυνσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο το δεξιό, όσο και το αριστερό σας χέρι. Η κλίμακα μεγέθυνσης αναγράφεται στο δεξιό κοχλία ρύθμισης. Οι αρχές υπολογισμού της συνολικής μεγέθυνσης και της διαμέτρου του οπτικού πεδίου παρατίθενται στη σελίδα 55. Αλλαγή μεγέθυνσης 1. Κοιτάξτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς. 2. Εστιάστε στο αντικείμενο (βλ. σελίδα 31). 3. Περιστρέψτε τον επιλογέα μεγέθυνσης, ώσπου να ρυθμιστεί η επιθυμητή μεγέθυνση. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 32

33 Περιορισμός του εύρους μεγέθυνσης Στα δύο μοντέλα S6 και στο S8 APO, το εύρος μεγέθυνσης μπορεί να περιοριστεί προς τα επάνω και προς τα κάτω. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να ρυθμιστεί και μία σταθερή τιμή μεγέθυνσης. Στο ακόλουθο παράδειγμα περιγράφεται ο περιορισμός από 1 έως 3.2. Καθορισμός κάτω ορίου 1. Λύστε τις βίδες εξάγωνης κεφαλής του αριστερού κοχλία ρύθμισης με το παρεχόμενο κλειδί Allen. 3. Φέρτε τον αναστολέα του αριστερού κοχλία ρύθμισης προς τα εμπρός, ώσπου να αγγίξει τον ενσωματωμένο αναστολέα μεγέθυνσης. 2. Περιστρέψτε το δεξιό κοχλία ρύθμισης στη θέση "1". 4. Σφίξτε σχολαστικά τις βίδες εξάγωνης κεφαλής. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 33

34 Περιορισμός εύρους μεγέθυνσης (συνέχεια) Καθορισμός άνω ορίου 1. Λύστε τις βίδες εξάγωνης κεφαλής του δεξιού κοχλία ρύθμισης με το παρεχόμενο κλειδί Allen. 3. Φέρτε τον αναστολέα του δεξιού κοχλία ρύθμισης προς τα εμπρός, ώσπου να αγγίξει τον ενσωματωμένο αναστολέα μεγέθυνσης. 2. Περιστρέψτε το δεξιό κοχλία ρύθμισης στη θέση "3.2". 4. Σφίξτε σχολαστικά τις βίδες εξάγωνης κεφαλής. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 34

35 Προσαρμογή αντίστασης του ρυθμιστή εστίασης Ρύθμιση της αντίστασης Περιστρέφεται ο ρυθμιστής εστίασης υπερβολικά εύκολα/δύσκολα ή βυθίζεται αυτόματα ο εξοπλισμός; Ανάλογα με το βάρος του εξοπλισμού και την προσωπική σας προτίμηση, μπορεί να ρυθμίσετε την αντίσταση εξατομικευμένα: 1. Πιάστε για το σκοπό αυτό τους εξωτερικούς περιστροφικούς δακτυλίους με τα δύο χέρια και περιστρέψτε τους με αντίθετη μεταξύ τους φορά μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή αντίσταση κατά την εστίαση. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 35

36 Αλλαγή της θέσης του φορέα οπτικού συστήματος Ο φορέας οπτικού συστήματος μπορεί να περιστραφεί πλαγίως εντός του φορέα μικροσκοπίου, εάν ο χρήστης επιθυμεί πλάγια θέση εργασίας. Αλλαγή θέσης 1. Λύστε τη βίδα σύσφιγξης. 2. Περιστρέψτε πλαγίως το φορέα οπτικού συστήματος έως την επιθυμητή θέση. 3. Βιδώστε σφιχτά τη βίδα εξάγωνης κεφαλής. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 36

37 Διοπτρίες και ισοεστίαση: 1 ρυθμιζόμενος & 1 σταθερός προσοφθάλμιος φακός Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις διοπτρίες στο ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο φακό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφεται εδώ, η ευκρίνεια παραμένει σταθερή (ισοεστιακή) από τη μεγαλύτερη έως τη μικρότερη μεγέθυνση. Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται συμπληρωματική εστίαση κατά την αλλαγή μεγέθυνσης. Η εστίαση θα πρέπει να διορθώνεται συμπληρωματικά μόνο εάν επιθυμείτε να παρατηρήσετε μία χαμηλότερη ή μία υψηλότερη θέση του αντικειμένου. Εκμεταλλευτείτε αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο δεν σας παρέχουν όλα τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια. Οι διοπτρίες μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ +5 και -5. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις πρέπει να διεξαχθούν από κάθε χρήστη μία μόνο φορά. Εάν χρησιμοποιούνται σταυρονήματα, προκύπτουν ελαφρές αποκλίσεις των ρυθμίσεων, οι οποίες περιγράφονται στα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης των σταυρονημάτων (μέτρηση). Ρύθμιση διοπτριών 1. Στα Leica S6 D και Leica S8 APO περιστρέψτε τον περιστροφικό δακτύλιο στη θέση "Vis". 2. Στο ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο φακό, περιστρέψτε τη διόρθωση διοπτριών ως τη μεσαία θέση. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 37

38 Διοπτρίες και ισοεστίαση: 1 ρυθμιζόμενος & 1 σταθερός προσοφθάλμιος φακός (συνέχεια) 3. Τοποθετήστε ένα επίπεδο δείγμα κάτω από τον αντικειμενικό φακό. 4. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. 5. Παρατηρήστε το δείγμα μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς και εστιάστε με το ρυθμιστή εστίασης. 6. Ρυθμίστε την υψηλότερη μεγέθυνση. 7. Βελτιστοποιήστε την εστίαση με το ρυθμιστή εστίασης. 8. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. 9. Περιστρέψτε το φακό του προσοφθάλμιου στην κατεύθυνση "+", χωρίς να κοιτάτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς. 10. Κλείστε το μάτι πάνω από το σταθερό προσοφθάλμιο φακό και κοιτάξτε με το άλλο σας μάτι μέσα από το ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο φακό. 11. Περιστρέψτε αργά το φακό του προσοφθάλμιου στην κατεύθυνση " ", ώσπου να βλέπετε ευκρινώς το δείγμα. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 38

39 Διοπτρίες και ισοεστίαση: 1 ρυθμιζόμενος & 1 σταθερός προσοφθάλμιος φακός (συνέχεια) Έλεγχος ισοεστίασης 1. Επιλέξτε τη υψηλότερη μεγέθυνση. 2. Παρατηρήστε το δείγμα - εάν χρειάζεται, διορθώστε ελαφρώς την εστίαση. 3. Αλλάξτε από την υψηλότερη στη χαμηλότερη μεγέθυνση. Η ευκρίνεια πρέπει να παραμείνει σταθερή (ισοεστιακή). Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 39

40 Διόρθωση διοπτριών με δύο ρυθμιζόμενος προσοφθάλμιους φακούς Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις διοπτρίες στους ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφεται εδώ, η ευκρίνεια παραμένει σταθερή (ισοεστιακή) από τη μεγαλύτερη έως τη μικρότερη μεγέθυνση. Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται συμπληρωματική εστίαση κατά την αλλαγή μεγέθυνσης. Η εστίαση θα πρέπει να διορθώνεται συμπληρωματικά μόνο εάν επιθυμείτε να παρατηρήσετε μία χαμηλότερη ή μία υψηλότερη θέση του αντικειμένου. Εκμεταλλευτείτε αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο δεν σας παρέχουν όλα τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια. Οι διοπτρίες μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ +5 και -5. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις πρέπει να διεξαχθούν από κάθε χρήστη μία μόνο φορά. Εάν χρησιμοποιούνται σταυρονήματα, προκύπτουν ελαφρές αποκλίσεις των ρυθμίσεων, οι οποίες περιγράφονται στα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης των σταυρονημάτων (μέτρηση). Ρύθμιση διοπτριών 1. Στα Leica S6 D και Leica S8 APO περιστρέψτε τον περιστροφικό δακτύλιο στη θέση "Vis". 2. Περιστρέψτε τη διόρθωση διοπτριών έως τη μεσαία θέση και των δύο προσοφθάλμιων φακών. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 40

41 Διόρθωση διοπτριών με δύο ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς (συνέχεια) 3. Τοποθετήστε ένα επίπεδο δείγμα κάτω από τον αντικειμενικό φακό. 4. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. 5. Παρατηρήστε το δείγμα μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς και εστιάστε με το ρυθμιστή εστίασης. 6. Ρυθμίστε την υψηλότερη μεγέθυνση. 7. Βελτιστοποιήστε την εστίαση με το ρυθμιστή εστίασης. 8. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. 9. Περιστρέψτε το φακό του προσοφθάλμιου στην κατεύθυνση "+", χωρίς να κοιτάτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς. 10. Κοιτάξτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς και κλείστε το ένα μάτι. 11. Παρατηρήστε με το άλλο μάτι το δείγμα και περιστρέψτε αργά το φακό του προσοφθάλμιου στην κατεύθυνση " ", ώσπου να δείτε το δείγμα ευκρινώς. 12. Επαναλάβετε τα βήματα 10 και 11 με το άλλο μάτι. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 41

42 Διόρθωση διοπτριών με δύο ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς (συνέχεια) Έλεγχος ισοεστίασης 1. Επιλέξτε τη υψηλότερη μεγέθυνση. 2. Παρατηρήστε το δείγμα - εάν χρειάζεται, διορθώστε ελαφρώς την εστίαση. 3. Αλλάξτε από την υψηλότερη στη χαμηλότερη μεγέθυνση. Η ευκρίνεια πρέπει να παραμείνει σταθερή (ισοεστιακή). Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 42

43 Φωτογραφία & βίντεο Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 43

44 Φωτογραφία & βίντεο Για τους περισσότερους χρήστες στερεοσκοπικών μικροσκοπίων, η ψηφιακή τεκμηρίωση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας. Αποτελέσματα ερευνών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παρουσιάσεις, ενώ οι μετρήσεις σε ψηφιακές εικόνες να αποσαφηνίζουν ερωτήματα. Προσαρμογείς Εάν δεν χρειάζεστε έλεγχο της κάμερας μέσω της εφαρμογής Leica Application Suite, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τυπικές κάμερες τύπου reflex ή τηλεμετρικές (rangefinder) κάμερες. Η Leica Microsystems διαθέτει γι' αυτό το σκοπό διάφορους προσαρμογείς. Κάμερες Leica DFC Εάν επιθυμείτε τον απόλυτο έλεγχο της κάμερας και δεν περιορίζεστε μόνο στη φωτογράφιση αλλά μετράτε, αξιολογείτε και επιθυμείτε περισσότερα χαρακτηριστικά, ιδανική λύση αποτελούν οι ψηφιακές κάμερες Leica DFC. Μαζί με την εφαρμογή Leica Application Suite φροντίζουν για απόλυτη ελευθερία στις εφαρμογές σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κάμερες Leica, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της κάμερας. Leica Application Suite Η "Leica Application Suite" ή "LAS" αποτελεί την ψηφιακή προέκταση του στερεοσκοπικού σας μικροσκοπίου. Με αυτήν την εφαρμογή όχι μόνο μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψεις, αλλά και να ελέγχετε το φωτισμό, την κάμερα και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην online βοήθεια για την εφαρμογή LAS. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 44

45 Φωτογραφία με τα Leica S6 D και S8 APO Μπορείτε να μετάγετε μεταξύ οπτικής διαδρομής παρατήρησης και οπτικής διαδρομής φωτογραφίας. Η διαίρεση του φωτός μπορεί να προσαρμοστεί ως εξής: Θέση "Vis": 100 % φως στους δύο προσοφθάλμιους φακούς, χωρίς φως στην οπτική διαδρομή βίντεο/φωτογραφίας Θέση "Doc": 100 % φως στο δεξιό προσοφθάλμιο φακό, χωρίς φως στον αριστερό προσοφθάλμιο φακό. 100 % του φωτός διέρχεται από την οπτική διαδρομή βίντεο/φωτογραφίας Η εστίαση και ο έλεγχος του πλαισίου εικόνας γίνεται μέσω του αριστερού προσοφθάλμιου φακού (οπτική διαδρομή βίντεο/φωτογραφίας). Ενίοτε τα επίπεδα δείγματα δεν είναι καλά εστιασμένα στο αριστερό και στο δεξιό άκρο της εικόνας. Αυτή η απώλεια εστίασης οφείλεται σε νόμους της οπτικής και δεν αποτελεί δυσλειτουργία της κάμερας ή του μικροσκοπίου. Λήψη εικόνων και βίντεο 1. Όταν το πλαίσιο εικόνας και η εστίαση έχουν ρυθμιστεί ικανοποιητικά για εσάς, μεταβείτε στη θέση "Doc" και πραγματοποιήστε τη λήψη. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 45

46 Σχέδια με διαστάσεις σε mm Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 46

47 Leica S6 E (S4 E / S6 T) με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός ø58 ø ø58 ø Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 47

48 Leica S ø ø ø Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 48

49 Leica S6 D με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός ø58 ø ø58 ø Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 49

50 Leica S8 APO με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός ø58 ø ø58 ø Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 50

51 Τεχνικά χαρακτηριστικά Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 51

52 Επισκόπηση των τεχνικών χαρακτηριστικών StereoZoom Zoom Μεγέθυνση Γωνίαθέασης Πρόσθετα Leica S4 E 4.8: Αντικειμενικοί φακοί Ergo Leica S6 E 6.3: Αντικειμενικοί φακοί Ergo Leica S6 6.3: Αντικειμενικοί φακοί Ergo Leica S6 T 6.3: Terminator Αντικειμενικοί φακοί Ergo Leica S6 D 6.3: Leica S8 APO 8: Οπτικός σωλήνας φωτογραφίας/βίντεο Αντικειμενικοί φακοί Ergo Αποχρωματικό σύστημα Greenough Αποχρωματικό zoom Αποχρωματικοί αντικειμενικοί φακοί Οπτικός σωλήνας φωτογραφίας/βίντεο Το StereoZoom είναι σήμα κατατεθέν στο Principal Register του "US Patent und Trademark Office". Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 52

53 Τεχνικά χαρακτηριστικά StereoZoom Leica S4 E Leica S6 Leica S6 E Leica S6 T Leica S6 D Leica S8 APO Οπτικό σύστημα, χωρίς μόλυβδο Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Zoom 4.8:1 6.3:1 6.3:1 6.3:1 6.3:1 8:1, αποχρωματικό Γωνία θέασης Προστασία από ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις Ειδική επιφανειακή αντίσταση αντιστατικό αντιστατικό αντιστατικό Terminator (αγώγιμο) αντιστατικό αντιστατικό Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης < 0.1 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 0 V Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V Μεγέθυνση (βασική διαμόρφωση) Μέγιστη διακριτική ικανότητα 372 LP/mm 432 LP/mm 432 LP/mm 432 LP/mm 432 LP/mm 600 LP/mm Μεγ. αριθμ. άνοιγμα Απόσταση εργασίας (βασική διαμόρφωση) 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 75 mm Διάμετρος πεδίου θέασης 36.5 mm 36.5 mm 36.5 mm 36.5 mm 36.5 mm 23 mm Ρυθμιζόμενοι περιορισμοί zoom Οπτικός σωλήνας βίντεο/φωτογραφίας, με δυνατότητα μεταγωγής 100 % οπτικά ή 100 % βίντεο/ φωτογρ. και 100 % οπτικά στον αριστερό προσοφθ. φακό Λήψη εικόνας Ομοαξ. φωτισμός Ναι Ναι Τυπικοί αντικ. φακοί, χωρίς μόλυβδο Αντικειμενικοί φακοί Ergo Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Ρυθμιζόμενοι αντικ. φακοί / mm / mm / mm / mm / mm Εργονομικοί προσοφθ. φακοί, σταθεροί και ρυθμιζόμενοι, με δακτυλίους εφαρμογής ματιών Εργονομικοί προσοφθ. φακοί για χρήστες με γυαλιά, ρυθμιζόμενοι, με δακτυλίους εφαρμογής ματιών 10 / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 10 / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 10 / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 10 / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 10 / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V 100 % οπτικά ή 100 % βίντεο/φωτογρ. και 100 % οπτικά στον αριστερό προσοφθ. φακό Αποχρωματικοί 0.63, 1.6, 2.0 Αχρωματικός / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 Απόσταση ματιών mm mm mm mm mm mm Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 53

54 Παράρτημα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 54

55 Υπολογισμός συνολικής μεγέθυνσης / διαμέτρου οπτικού πεδίου Παράμετρος MO ME z NFOV Μεγέθυνση του συμπληρ. αντικειμενικού φακού Μεγέθυνση του προσοφθάλμιου φακού Θέση του επιλογέα μεγέθυνσης Αριθμός πεδίου του προσοφθάλμιου φακού Οι αριθμοί πεδίων έχουν τυπωθεί στους προσοφθάλμιους φακούς: 10 /23, 16 /16, 20 /12, 10 /23B, 16 14B, 25 /9.5B, 40 6B. Παράδειγμα MO Συμπληρωματικός αντικ. φακός 1.6 ME Προσοφθάλμιος φακός 20 /12 z Θέση Zoom 4.0 Μεγέθυνση στο διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης MTOT VIS = MO ME z ή = 128 Παράδειγμα υπολογισμού: Διάμετρος οπτικού πεδίου στο αντικείμενο OF: NFOV = 12 MO z = 1.9 mm Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 55

56 Επίλυση προβλημάτων Σκιάσεις του οπτικού πεδίου Ρυθμίστε σωστά την απόσταση των ματιών (σελ. 30). Η εικόνα δεν παραμένει εστιασμένη Τοποθετήστε σωστά τους προσοφθάλμιους φακούς (σελ. 23). Εκτελέστε τη διόρθωση διοπτριών τηρώντας πιστά τις οδηγίες (από σελ. 37). Ο ρυθμιστής εστίασης βυθίζεται αυτόνομα ή περιστρέφεται πολύ αργά. Ρυθμίστε την αντίσταση περιστροφής (σελ. 35). Σε περίπτωση βλάβης ηλεκτροκίνητων συσκευών, ελέγχεται πάντοτε καταρχήν τα εξής: Έχει ρυθμιστεί σωστά ο επιλογέας τάσης; Έχει ενεργοποιηθεί ο γενικός διακόπτης; Έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας; Έχουν συνδεθεί σωστά όλα τα καλώδια σύνδεσης; Είναι οι ασφάλειες άθικτες; Οι φωτογραφίες δεν είναι σωστά εστιασμένες. Εστιάστε με ακρίβεια (σελ. 31). Εστιάστε με ακρίβεια το σταυρόνημα και εκτελέστε τη διόρθωση διοπτριών τηρώντας πιστά τις οδηγίες (σελ. 37). Εισαγάγετε σωστά τους προσοφθάλμιους φακούς μέχρι τέλους (σελ. 23). Ελέγξτε τη σωστή έδραση του σταυρονήματος στον προσοφθάλμιο φακό (σελ. 22). Η εικόνα από την κάμερα παραμένει μαύρη Μετάγετε το διαιρέτη δέσμης του οπτικού σωλήνα φωτογραφίας στη θέση "Doc" (σελ. 45). Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 56

57 Φροντίδα, συντήρηση και πρόσωπα επικοινωνίας Ελπίζουμε πως το στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας θα σας προσφέρει κάθε ικανοποίηση. Οι συσκευές Leica φημίζονται για την αντοχή και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Εάν ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές φροντίδας και καθαρισμού, το στερεοσκοπικό σας μικροσκόπιο Leica θα λειτουργεί ακόμη και μετά από χρόνια, όπως λειτουργούσε την πρώτη ημέρα. Παροχές εγγύησης Η εγγύηση αφορά σφάλματα κατασκευής και υλικών, όχι όμως βλάβες που προέκυψαν από κακή χρήση ή μη ενδεδειγμένο χειρισμό. Διεύθυνση επικοινωνίας Εάν παρόλ' αυτά η συσκευή σας πάψει να λειτουργεί άψογα, απευθυνθείτε στον ειδικό έμπορο, στην αντιπροσωπεία της Leica ή στην Leica Microsystems (Schweiz) AG, CH-9435 Heerbrugg. Διεύθυνση Φροντίδα Προστατεύετε το στερεοσκοπικό σας μικροσκόπιο από υγρασία, ατμούς, οξέα και αλκαλικές ουσίες. Μη φυλάσσετε χημικές ουσίες κοντά στη συσκευή. Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση ή η αντικατάσταση βυσμάτων, οπτικών συστημάτων ή μηχανικών μερών εκτός και αν επιτρέπεται και περιγράφεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο. Προστατεύετε το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο από λάδι και γράσο. Δεν επιτρέπεται η λίπανση των επιφανειών οδήγησης και των μηχανικών μερών. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 57

58 Φροντίδα, συντήρηση και πρόσωπα επικοινωνίας (συνέχεια) Προστασία από ρύπους Η σκόνη και οι ρύποι αλλοιώνουν τα αποτελέσματα της εργασίας σας. Προστατεύετε το στερεοσκοπικό σας μικροσκόπιο με το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη σε περιπτώσεις παρατεταμένης αχρησίας. Προστατεύετε τα ανοίγματα των σωλήνων, τους οπτικούς σωλήνες χωρίς προσοφθ. φακούς και τους προσοφθάλμιους φακούς με καπάκια προστασίας από τη σκόνη. Φυλάσσετε τα προαιρειτκά εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιείτε, προστατευμένα από τη σκόνη. Καθαρισμός των πλαστικών μερών Διάφορα εξαρτήματα είναι πλαστικά ή φέρουν πλαστική επίστρωση. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν άνετη λαβή και διευκολύνουν το χειρισμό. Ο μη ενδεδειγμένος καθαρισμός με μη ενδεδειγμένα καθαριστικά μέσα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλαστικό. Επιτρεπόμενες ενέργειες Καθαρίζετε το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ή μέρη του με χλιαρό σαπουνόνερο, σκουπίζοντας κατόπιν με απιονισμένο νερό. Σε έντονους ρύπους μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήστε αιθανόλη (οινόπνευμα) και ισοπροπανόλη. Θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις ασφαλείας. Αφαιρέστε τη σκόνη με φυσητήρα και μαλακή βούρτσα. Καθαρίζετε τους προσοφθάλμιους φακούς και τους αντικειμενικούς φακούς μόνο με ειδικά πανάκια καθαρισμού οπτικών επιφανειών και καθαρή αλκοόλη. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 58

59 The productive cooperative effort "with the user, for the user" has always been the basis for the innovative strength of Leica Microsystems. On this, we have developed our five corporate values: pioneering, high-end quality, team spirit, dedication to science, and continuous improvement. We call making these values reality Living up to Life. INDUSTRY DIVISION The Leica Microsystems Industry Division's focus is to support customers' pursuit of the highest quality end result by providing the best and most innovative imaging systems for their needs to see, measure, and analyze microstructures. Its solutions are used in routine and research industrial applications, in materials science and quality control, in forensic science investigations, and educational applications. Leica Microsystems an international company with an experienced worldwide customer service network. Internationally active Phone Fax Australia North Ryde Belgium Diegem Denmark Ballerup Germany Wetzlar England Milton Keynes France Nanterre Cedex Italy Milan Japan Tokyo Canada Concord/Ontario Korea Seoul The Netherlands Rijswijk Austria Vienna Portugal Lisbon Sweden Kista Switzerland Heerbrugg Singapore Spain Barcelona USA Buffalo Grove/lllinois People's Republic of China Hong Kong Shanghai IDS10060EL Copyright by Leica Microsystems (Schweiz) AG, CH-9435 Heerbrugg, Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.

Leica A60 F Εγχειρίδιο

Leica A60 F Εγχειρίδιο Leica A60 F Εγχειρίδιο Πίνακας περιεχομένων Το μικροσκόπιο Leica A60 F 12 Συγχαρητήρια! 13 Επισκόπηση του μικροσκοπίου Leica A60 F 14 Συναρμολόγηση του μικροσκοπίου Leica A60 F 15 Σφιγκτήρας τραπεζιού

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 M Εγχειρίδιο

Leica DM750 M Εγχειρίδιο Leica DM750 M Εγχειρίδιο Πίνακας περιεχομένων Κανονισμοί ασφαλείας 3 Υποδείξεις ασφαλείας 4 Υποδείξεις για τη χρήση 5 Υποδείξεις για τη χρήση (συνέχεια) 6 Συναρμολόγηση του Leica DM750 M 7 Συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Leica ICC50 Εγχειρίδιο

Leica ICC50 Εγχειρίδιο Leica ICC50 Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Leica ICC50 9 Ετοιμαστείτε! 12 Έτοιμοι για λειτουργία! 15 Ξεκινήστε! 22 Φροντίδα και καθαρισμός 24 Τεχνικά χαρακτηριστικά 26 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM500, DM500 B 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 25 Ξεκινήστε! 34 Φροντίδα του μικροσκοπίου 36 Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 Εγχειρίδιο

Leica DM750 Εγχειρίδιο Leica DM750 Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM750 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 28 Ξεκινήστε! 42 Φροντίδα του μικροσκοπίου 44 Διαστάσεις 47 Εγχειρίδιο Leica

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επιµέλεια Αθανάσιος Γκοµπόιτσος Ηράκλειο 2002 Εργαστήριο Μικροσκοπίας. Το µικροσκόπιο ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Leica MacroFluo. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Leica MacroFluo. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica MacroFluo Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Αξιότιµε πελάτη Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε στο προϊόν µας και ευχόµαστε να µείνετε ικανοποιηµένοι. Οι συσκευές Leica MacroFluo µε ζουµ 6.3:1

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DISTO της Leica. Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67. 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67

Οδηγίες χρήσης. Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67. 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67 Οδηγίες χρήσης Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67 Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67 Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια εκπαιδευτικών στερεοσκοπίων».

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια εκπαιδευτικών στερεοσκοπίων». Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 02/04/2015 Αρ. Πρωτ. 427 Άστρος Αρκαδίας Πληροφορίες: Γιώργος Τρυφωνόπουλος Τηλ.: 27550 22021, εσωτ. 1 Φαξ: 27550

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 44260 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 44260

Διαβάστε περισσότερα

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Οδηγίες εγκατάστασης για την επιλογή εξαερισμού: "Προστασία από χημικά ενεργές ουσίες" Έκδοση: 1.1 Αρ. Υλικού: 98-4016911 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Τα γυαλιά Amblyz είναι γυαλιά ηλεκτρονικά ελεγχόμενου διαφράγματος που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας («οκνηρό μάτι») σε παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον σωστό φακό

Επιλέγοντας τον σωστό φακό Επιλέγοντας τον σωστό φακό Αφού έχομε επιλέξει την κάμερα κλειστόυ κυκλώματος, το επόμενο βήμα είναι να επιλέξουμε το σωστό φακό και τα σωστά υλικά για το σύστημα σας. Αυτός ο σύντομος οδηγός στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ. http://www.pulsar-nv.com ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ. http://www.pulsar-nv.com ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ EXPERT LRF 8x40 ΚΥΑΛΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ VASILIKOS Υιοί Νικηφόρου Βασιλικού ΟΕ Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1 54629 Θεσσαλονίκη T/F. 0030 2310540847 T/F. 0030 2310536191 info@vasilikos.com.gr www.vasilikos.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria

Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Art.-Nr. 1799-18 D E P GB F GR Bedienungsanleitung Akku-Bohrschrauber Manual de Instrucciones Taladro atornillador a batería Manual de operação Aparafusadora com bateria Instruction manual Cordless screwdriver/drill

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Τύπος RA / RL Χαρακτηριστικά Προϊόντων: Model Number RL0606 / RA0606 RL 0609 / RA0609 RL0612 / RA0612 RL0615 / RA06 15 RL0409 / RA0409 RL0415 / RA0415 Διαστάσεις 600mm

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερες CCTV Ευαισθησία Ανάλυση Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control) Ισορρόπηση χρώματος Συντελεστής Gamma

Κάμερες CCTV Ευαισθησία Ανάλυση Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC, Back Light Control) Ισορρόπηση χρώματος Συντελεστής Gamma Κάμερες CCTV Ευαισθησία Η ευαισθησία μιας κάμερας CCD, είναι η μέτρηση της απόδοσής της σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Οι περισσότεροι κατασκευαστές δηλώνουν τη στάθμη ευαισθησίας των καμερών τους, ως μια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER

CITRUSPERS CITRUS JUICER PRESSE-AGRUMES ZITRUSPRESSE SPREMIAGRUMI EXPRIMIDOR CITRUSPRESS CITRUSPRESSE SITRUSPURISTIN CITRUSPRESSER CITRUSPERS GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT CITRUS JUICER GUIDE TO EXPERT RESULTS PRESSE-AGRUMES GUIDE DU CONNAISSEUR ZITRUSPRESSE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE SPREMIAGRUMI GUIDA PER OTTENERE RISULTATI

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα