Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης"

Transcript

1 Living up to Life Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σειρά Leica S

2 Γενικές υποδείξεις Αρχές ασφαλείας Πριν από τη χρήση, διαβάστε το φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" που συνοδεύει το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο. Περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη φροντίδα. Χρήση σε θαλάμους ελέγχου ατμόσφαιρας Τα προϊόντα της σειράς Leica S μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θαλάμους ελέγχου ατμόσφαιρας χωρίς κανένα πρόβλημα. Καθαρισμός Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα καθαριστικά μέσα, ακατάλληλα χημικά ή ακατάλληλες μεθόδους καθαρισμού. Μην χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση χημικά για να καθαρίσετε έγχρωμες επιφάνειες ή προαιρετικά εξαρτήματα με μέρη από καουτσούκ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βλάψει τις επιφάνειες και τα δείγματα θα μπορούσαν να επιμολυνθούν από τα ξέσματα των υλικών. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να παράσχουμε ειδικές λύσεις κατά παραγγελία. Ορισμένα προϊόντα επιδέχονται τροποποιήσεις. Επίσης διαθέτουμε διαφορετικά προαιρετικά εξαρτήματα για χρήση σε θαλάμους ελέγχου ατμόσφαιρας. Εργασίες συντήρησης Η διενέργεια επισκευών επιτρέπεται μόνο από τεχνικούς επισκευών που έχουν εκπαιδευτεί από τη Leica Microsystems. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Leica Microsystems. Απαιτήσεις από τον υπεύθυνο Διασφαλίστε πως το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο της Leica χρησιμοποιείται, συντηρείται και επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 2

3 Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Μαζί με τις επιμέρους μονάδες των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων της Leica θα λάβετε και ένα διαδραστικό δίσκο CD-ROM, ο οποίος περιέχει όλα τα σχετικά εγχειρίδια σε πρόσθετες γλώσσες. Ο δίσκος αυτός πρέπει να φυλάσσεται επιμελώς και να είναι πάντα διαθέσιμος στο χρήστη. Οδηγίες χρήσης και ενημερωμένες εκδόσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα μας απ' όπου μπορείτε να τις κατεβάσετε και να τις εκτυπώσετε. Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιγράφει τις ειδικές λειτουργίες των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων Leica StereoZoom (σειρά S) και περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία, τη συντήρηση και τα προαιρετικά εξαρτήματα. Το φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" περιέχει περαιτέρω κανονισμούς ασφαλείας σχετικά με εργασίες σέρβις, απαιτήσεις και χειρισμό του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου, προαιρετικά εξαρτήματα και ηλεκτρικά προαιρετικά παρελκόμενα καθώς και γενικές διατάξεις ασφαλείας. Μπορείτε να συνδυάσετε επιμέρους προϊόντα του συστήματος με είδη από εξωτερικούς προμηθευτές (π.χ. πηγές ψυχρού φωτός κ.λπ.). Παρακαλείστε να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και τους κανονισμούς ασφάλειας του προμηθευτή. Πριν από την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία ή τη χρήση των οργάνων, διαβάστε τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης που αναφέρονται παραπάνω. Λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη όλους τους κανονισμούς ασφαλείας. Για τη διατήρηση της συσκευής σε άριστη κατάσταση και τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της, ο χρήστης πρέπει να λάβει υπόψη τις υποδείξεις και τις προειδοποιητικές παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 3

4 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Προειδοποίηση για περιοχή κινδύνου Το σύμβολο αυτό επισημαίνει πληροφορίες που πρέπει οπωσδήποτε να διαβαστούν και να τηρούνται. Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει τα εξής: κίνδυνο για πρόσωπα! δυσλειτουργίες ή βλάβες του οργάνου. Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση Το σύμβολο αυτό επισημαίνει πληροφορίες που πρέπει οπωσδήποτε να διαβαστούν και να τηρούνται. Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει τα εξής: κίνδυνο για πρόσωπα! δυσλειτουργίες ή βλάβες του οργάνου. Προειδοποίηση για πολύ θερμή επιφάνεια Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για θερμές επιφάνειες με τις οποίες μπορεί να προκύψει επαφή, π.χ. λαμπτήρες πυράκτωσης. Σημαντικές πληροφορίες Το σύμβολο αυτό επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες ή επεξηγήσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση των οδηγιών. Συμπληρωματικές υποδείξεις Αυτό το σύμβολο επισημαίνει κείμενο συμπληρωματικών πληροφοριών και επεξηγήσεων. Εικόνες (1) Αριθμοί σε παρένθεση εντός των περιγραφών παραπέμπουν σε εικόνες και στις θέσεις σε αυτές τις εικόνες. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 4

5 Κανονισμοί ασφαλείας Περιγραφή Οι επιμέρους μονάδες πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις παρατήρησης και τεκμηρίωσης των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων της σειράς S της Leica. Ενδεδειγμένη χρήση Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Μη ενδεδειγμένη χρήση Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια της σειράς S καθώς και τα εξαρτήματά τους δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται για χειρουργικές επεμβάσεις (π.χ: στους οφθαλμούς), εάν δεν προορίζονται ρητώς για αυτόν το σκοπό. Οι συσκευές και τα προαιρετικά εξαρτήματα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έχουν ελεγχθεί ως προς δυνητικούς κινδύνους. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή, μετατροπή ή λειτουργία της με εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή που δεν εμπίπτουν στα πλαίσια του παρόντος εγχειριδίου, πρέπει να συμβουλεύεστε τον αρμόδιο αντιπρόσωπο της Leica! Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης επέμβασης στη συσκευή ή μη ενδεδειγμένης χρήσης, αποσβέννυται οποιαδήποτε αξίωση απορρέει από την εγγύηση. Χώρος χρήσης Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Εγκαταστήστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τοίχους και εύφλεκτα αντικείμενα. Αποφύγετε μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, άμεσο ηλιακό φως και κραδασμούς. Εξαιτίας αυτών, οι μετρήσεις και οι λήψεις μικροφωτογράφησης μπορεί να εμπεριέχουν σφάλματα. Σε θερμές και θερμές-υγρές κλιματικές ζώνες, τα επιμέρους εξαρτήματα απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα για την αποφυγή σχηματισμού μυκήτων. Απαιτήσεις από τον υπεύθυνο Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Διασφαλίστε πως: τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια της σειράς S και τα προαιρετικά εξαρτήματα λειτουργούν, συντηρούνται και επισκευάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. όλοι ο χειριστές έχουν διαβάσει, κατανοήσει και τηρούν το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και ειδικά τις διατάξεις ασφάλειας. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 5

6 Κανονισμοί ασφαλείας (συνέχεια) Εργασίες επισκευής και συντήρησης Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Leica Microsystems. Πριν ανοίξετε τις συσκευές, διακόψτε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Η επαφή με το υπό τάση ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες. Μεταφορά Για την αποστολή ή τη μεταφορά των επιμέρους μονάδων των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων Leica S και των προαιρετικών εξαρτημάτων, χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ζημιές από κραδασμούς, αποσυναρμολογήστε και συσκευάστε ξεχωριστά όλα τα κινούμενα εξαρτήματα που μπορούν, σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, να συναρμολογηθούν και να αποσυναρμολογηθούν από τον ίδιο τον πελάτη. Εγκατάσταση σε προϊόντα τρίτων κατασκευαστών Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Απόρριψη Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Νομικές διατάξεις Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Βλ. φυλλάδιο "Αρχές ασφαλείας" Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 6

7 Κανονισμοί ασφαλείας (συνέχεια) Κίνδυνοι για την υγεία Οι θέσεις εργασίας με στερεοσκοπικά μικροσκόπια διευκολύνουν και βελτιώνουν την παρατήρηση, θέτουν όμως ιδιαίτερες απαιτήσεις ως προς την όραση και τη μυϊκή δύναμη του χρήστη. Ανάλογα με τη διάρκεια της αδιάλειπτης εργασίας μπορεί να αισθανθείτε συμπτώματα εξασθένισης της οπτικής οξύτητας καθώς και μυοσκελετικά συμπτώματα, και επομένως θα πρέπει να λάβετε κατάλληλα μέτρα ώστε να μειώσετε την καταπόνηση: βέλτιστη διαμόρφωση του χώρου εργασίας, της φύσης των εργασιών και της ροής εργασιών (συχνή εναλλαγή δραστηριοτήτων). Τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια Leica S έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με εργονομικό τρόπο για τη περιορισμό της καταπόνησης του χρήστη στο ελάχιστο. Η άμεση επαφή με προσοφθάλμιους φακούς μπορεί να αποτελέσει πιθανό μέσο διάδοσης βακτηριδιακών και ιογενών οφθαλμικών λοιμώξεων. Η χρήση ατομικών προσοφθάλμιων φακών για κάθε άτομο ή αφαιρούμενων σκιάστρων μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο. λεπτομερής κατάρτιση του προσωπικού με τήρηση εργονομικών και οργανωτικών μέτρων. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 7

8 Πίνακας περιεχομένων Γενικές υποδείξεις 2 Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας 3 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται 4 Κανονισμοί ασφαλείας 5 Περιεχόμενα 8 Σειρά Leica S Συγχαρητήρια! 11 Αρθρωτός σχεδιασμός: Όλα είναι εφικτά 12 Τι σας προσφέρει το στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας 13 Τα μοντέλα της σειράς 14 Ας συνεχίσουμε 15 Η συναρμολόγηση Δομή του βασικού εξοπλισμού (επισκόπηση) 17 Στατήρας εστίασης 18 Υπόθεμα διερχόμενου φωτός και πηγή ψυχρού φωτός 19 Φορέας οπτικού συστήματος και συμπληρωματικός αντικειμενικός φακός 20 Διαθέσιμα σταυρονήματα 21 Τοποθέτηση σταυρονημάτων 22 Προσοφθάλμιοι φακοί 23 Φωτισμοί LED της Leica 24 Δομή κάμερας (Leica S6 D και S8 APO) 25 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Επισκόπηση ενός μικροσκοπίου της σειράς S 27 Συμβουλές εργονομικής εργασίας 28 Χρήση των προσοφθάλμιων φακών 29 Η ορθή απόσταση ματιών 30 Εστίαση 31 Αλλαγή μεγέθυνσης (ζουμ) 32 Περιορισμός εύρους μεγέθυνσης 33 Περιορισμός εύρους μεγέθυνσης (συνέχεια) 34 Προσαρμογή αντίστασης του ρυθμιστή εστίασης 35 Αλλαγή θέσης του φορέα οπτικού συστήματος 36 Διοπτρίες και ισοεστίαση: 1 ρυθμιζόμενος & 1 σταθερός προσοφθάλμιος φακός 37 Διόρθωση διοπτριών με δύο ρυθμιζόμενος προσοφθάλμιους φακούς 40 Φωτογραφία & βίντεο Φωτογραφία & βίντεο 44 Φωτογραφία με τα Leica S6 D και S8 APO 45 Σχέδια με διαστάσεις σε mm Leica S6 E (S4 E / S6 T) με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός 47 Leica S6 48 Leica S6 D με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός 49 Leica S8 APO με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός 50 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 8

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά Επισκόπηση των τεχνικών χαρακτηριστικών 52 Τεχνικά χαρακτηριστικά 53 Παράρτημα Υπολογισμός συνολικής μεγέθυνσης / διαμέτρου οπτικού πεδίου 55 Επίλυση προβλημάτων 56 Φροντίδα, συντήρηση και πρόσωπα επικοινωνίας 57 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 9

10 Σειρά Leica S Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 10

11 Συγχαρητήρια! Σας συγχαίρουμε που επιλέξατε ένα στερεοσκοπικό μικροσκόπιο της σειράς Leica StereoZoom (σειρά S). Είμαστε βέβαιοι πως θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας, καθώς η συσκευή ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν γίνει συνώνυμα του ονόματος Leica Microsystems: εξαιρετικοί αντικειμενικοί φακοί, υψηλής ποιότητας μηχανική, αξιοπιστία. Χάρη στη αρθρωτή δομή του, το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο της Leica προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες σας ασχέτως των προαιρετικών εξαρτημάτων που απαιτούνται για τις εργασίες σας. Χάρη στο ισοεστιακό σύστημα με τις μεγάλες αποστάσεις εργασίας και τα πεδία θέασης μπορείτε να απεικονίζετε πάντοτε τα μικροσκοπικά παρασκευάσματά σας με ακρίβεια και ευκρίνεια από τη συνολική εικόνα έως την πιο μικρή λεπτομέρεια. Η αξιοπιστία και η αντοχή των στερεοσκοπικών μικροσκοπίων της Leica είναι πασίγνωστη, όντας ωστόσο προϊόν μίας σειράς υψηλής τεχνολογίας όπως η σειρά Leica S, απαιτεί κάποια προσοχή και φροντίδα. Για το σκοπό αυτό σας συνιστούμε την ανάγνωση του παρόντος εγχειριδίου. Περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία, την ασφάλεια και τη φροντίδα. Εάν τηρήσετε ορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες, το στερεοσκοπικό σας μικροσκόπιο θα λειτουργεί ακόμη και μετά από χρόνια εντατικής χρήσης όσο άψογα και αξιόπιστα λειτουργούσε την πρώτη μέρα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα καθήκοντά σας! Έχετε πλέον εξοπλιστεί με την καλύτερη συσκευή. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 11

12 Αρθρωτός σχεδιασμός: Όλα είναι εφικτά Η σειρά Leica S χαρακτηρίζεται από υψηλή ευελιξία ως προς τις δυνατότητες εξοπλισμού, κυρίως χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό και την επί δεκαετίες διατηρούμενη συμβατότητα των προϊόντων. Φορείς οπτικού συστήματος, προσοφθάλμιοι φακοί, βάσεις και άλλα προϊόντα μπορούν να συνδυαστούν ελεύθερα μεταξύ τους, επιτρέποντας τη σύνθεση του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Θα διαπιστώσετε πως τα χειριστήρια και τα επιμέρους εξαρτήματα δεν διαφέρουν σημαντικά, και επομένως θα εξοικειωθείτε γρήγορα με το νέο στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας όποια σύνθεση και αν έχετε επιλέξει. Ειδικές επιθυμίες; Ευχαρίστως! Η Leica Microsystems φημίζεται επίσης για το σχεδιασμό λύσεων, ειδικά προσαρμοσμένων στις επιθυμίες των πελατών της. Εάν λοιπόν έχετε μία ιδιαίτερη επιθυμία, που δεν μπορεί να καλυφθεί με τα στάνταρ προϊόντα, μιλήστε με το σύμβουλο της Leica. Εκείνος/-η θα σας προτείνει μία κατάλληλη λύση για όλες σχεδόν τις εφαρμογές. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 12

13 Τι σας προσφέρει το στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας Το οπτικό σύστημα της σειράς Leica Stereo- Zoom αποτελείται από δύο οπτικές διαδρομές που συγκλίνουν κατά 12. Καθώς τα ζεύγη αντικειμενικών φακών δεν τοποθετούνται σε παράλληλη διάταξη, τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια μπορούν να κατασκευάζονται με πολύ μικρό πλάτος στο κάτω τμήμα τους. Το πλεονέκτημα: ελάχιστες απαιτήσεις χώρου κατά τη χρήση σε συγκολλητές και μηχανήματα, ανεμπόδιστη εργασία στο αντικείμενο, άφθονος χώρος για εργαλεία, ανεμπόδιστη όραση στο πεδίο θέασης. Διαταραχές, όπως χρωμασία, καμπυλότητα του οπτικού πεδίου και παραμόρφωση μπορούν με ελάχιστο κόπο, δηλ. με ελάχιστο κόστος, να διορθωθούν στο σύστημα Greenough. Στη νέα σειρά Leica StereoZoom, χρησιμοποιείται το ιδανικά διορθωμένο κέντρο του αντικειμενικού φακού για την απεικόνιση. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλή οπτική απόδοση, όπως επίπεδα οπτικά πεδία χωρίς παραμορφώσεις και εικόνες υψηλής αντίθεσης με ιδανική χρωματική διόρθωση. Προστασία από ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις Τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια Leica S4 E, S6 E, S6, S6 D και S8 APO συμπεριλαμβανομένης πηγής ψυχρού φωτός και βάσης, κατασκευάζονται από αγώγιμο υλικό με επιφανειακή αντίσταση Ohm/τετραγωνικό, χρόνο εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα, 1000 V σε 100 V. Η έκδοση Terminator του Leica S6 T για ιδιαίτερα δυσχερή εργασιακά πεδία και η βάση προσπίπτοντος φωτός Τ κατασκευάζονται από αγώγιμο υλικό με επιφανειακή αντίσταση Ohm/τετραγωνικό και χρόνο εκφόρτισης <0.1 δευτερόλεπτα από 1000 V σε μηδέν. Φωτογραφία Τα μοντέλα StereoZoom Leica S6 D και S8 APO έχουν εξοπλιστεί με οπτικό σωλήνα βίντεο/ φωτογραφίας που επιτρέπει την απλή και γρήγορη προσάρτηση ψηφιακών καμερών. Αποχρωματική διόρθωση Το Leica S8 APO είναι ένα πλήρως αποχρωματικά διορθωμένο σύστημα Greenough. Το αποχρωματικό οπτικό σύστημα διορθώνει ιδανικά χρωματικές διαταραχές, αφαιρεί ενοχλητική χρωματική άλω και αναπαραγάγει με απόλυτη ευκρίνεια ακόμη και τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Η αντίθεση, η λαμπρότητα, η ευκρίνεια, η διακριτική ικανότητα, η χρωματική πιστότητα και η ακρίβεια απεικόνισης είναι απλώς αξεπέραστες. Το πλεονέκτημα της αποχρωματικής διόρθωσης παρατηρείται ιδανικά σε αντικείμενα με λεπτές δομές χαμηλής αντίθεσης όπως για παράδειγμα μεγάλα ζωικά κύτταρα, φυτά με τριχίδια ή μεταλλικές, μικροηλεκτρονικές δομές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους μοντέλων παρατίθενται στη σελίδα 52. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 13

14 Τα μοντέλα της σειράς Leica S4 E Leica S6 E Leica S6 Leica S6 T Leica S6 D Leica S8 APO Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 14

15 Ας συνεχίσουμε Εάν το νέο σας στερεοσκοπικό μικροσκόπιο Leica έχει ήδη συναρμολογηθεί και τεθεί σε λειτουργία από το σύμβουλο της Leica, κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης,στη σελίδα 26χωρίς να διαβάσετε τις οδηγίες συναρμολόγησης. Εάν αντίθετα συναρμολογήσετε το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο Leica στις εγκαταστάσεις σας, συνεχίστε στο κεφάλαιο "Η συναρμολόγηση", το οποίο ξεκινά από τη σελίδα 16. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 15

16 Η συναρμολόγηση Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 16

17 Δομή του βασικού εξοπλισμού (επισκόπηση) Υπόθεμα διερχόμενου φωτός με γυάλινο ένθετο 2. Βάση προσπίπτοντος φωτός με ένθετο τράπεζας 3 3. Στατήρας εστίασης με φορέα μικροσκοπίου 4. Συμπληρωματικός αντικειμενικός φακός, προαιρετικός 2 5. Φορέας οπτικού συστήματος StereoZoom 6. Προσοφθάλμιοι φακοί, σταθεροί και/ή ρυθμιζόμενοι 1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 17

18 Στατήρας εστίασης Μη λύσετε ποτέ τις 3 βίδες στη δεξιά πλευρά του στατήρα εστίασης. Στατήρας εστίασης με βάση προσπίπτοντος φωτός 1. Αφαιρέστε το ένθετο τράπεζας. 3. Τοποθετήστε ξανά το ένθετο τράπεζας. 2. Περάστε τις 3 βίδες εξάγωνης κεφαλής από κάτω διαμέσου της βασικής πλάκας και βιδώστε τις σταθερά στο στατήρα εστίασης. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 18

19 Υπόθεμα διερχόμενου φωτός και πηγή ψυχρού φωτός 1. Αφαιρέστε το γυάλινο ένθετο. 2. Τραβήξτε τον άξονα ασφάλισης προς τα εμπρός. 4. Πιέστε τον άξονα ασφάλισης προς τα πίσω. Η βάση προσπίπτοντος φωτός και το υπόθεμα διερχόμενου φωτός έχουν τώρα συνδεθεί. 6. Εισαγάγετε τον οδηγό φωτός γενικής χρήσης στην πίσω υποδοχή. 3. Εφαρμόστε τη βάση προσπίπτοντος φωτός επάνω στο υπόθεμα διερχόμενου φωτός και ασφαλίστε τη με τη βίδα σύνδεσης. 5. Εισαγάγετε το γυάλινο ένθετο. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της πηγής ψυχρού φωτός Leica KL300 LED. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 19

20 Φορέας οπτικού συστήματος και συμπληρωματικός αντικειμενικός φακός. Φορέας οπτικού συστήματος 1. Εισαγάγετε προσεκτικά το φορέα οπτικού συστήματος στο φορέα μικροσκοπίου και καθηλώστε τον στην επιθυμητή θέση με τη βίδα σύσφιγξης. Συμπληρωματικός αντικειμενικός φακός (προαιρετικός) 1. Προσαρτήστε τον αντικειμενικό φακό που επιθυμείτε, βιδώνοντάς τον αριστερόστροφα στο φορέα οπτικού συστήματος. Γυάλινο προστατευτικό αντικειμενικού φακού (προαιρετικό) 1. Βιδώστε το γυάλινο προστατευτικό αντικειμενικού φακού απευθείας στο StereoZoom ή στο συμπληρωματικό αντικειμενικό φακό. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 20

21 Διαθέσιμα σταυρονήματα Τα προαιρετικά σταυρονήματα παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης ενώ επίσης παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες κατά τη σύγκριση και τη φωτογράφηση δειγμάτων. Τοποθετήστε τα σταυρονήματα προτού προσαρτήσετε τον προσοφθάλμιο φακό. Διαθέσιμα σταυρονήματα Διαθέσιμα είναι τα εξής σταυρονήματα και αντικειμενικά μικρόμετρα για βαθμονόμηση: Σταυρόνημα 10 mm/0.1 mm Σταυρόνημα 5 mm/0.1 mm Σταυρόνημα 5 mm/0.05 mm Σταυρόνημα 100 Div./0.002" Σταυρόνημα 100 Div./0.001" Σταυρόνημα 150 Div./0.0005" Σταυρόνημα Αντικειμενικό μικρόμετρο 50 mm, διαβαθμίσεις του 0.1/0.01 mm Αντικειμενικό μικρόμετρο 1", διαβαθμίσεις του 0.001" Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 21

22 Τοποθέτηση σταυρονημάτων Τα σταυρονήματα μπορούν να τοποθετηθούν στους ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς και στους προσοφθάλμιους φακούς για χρήστες με γυαλιά. Η διαδικασία μέτρησης περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης "Μέτρηση". Εισαγωγή σταυρονήματος(-ων) 1. Εντοπίστε την πλευρά της κλίμακας που έχει υποστεί χημική εξάτμιση, με τη βοήθεια του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου. Η κλίμακα θα πρέπει να είναι ορατή με το σωστό προσανατολισμό. 2. Τραβήξτε το ένθετο από την κάτω πλευρά του προσοφθάλμιου φακού και τοποθετήστε το με αυτήν τη ραβδωτή πλευρά επάνω στην τράπεζα. 3. Πιάστε το σταυρόνημα από την άκρη για να αποφύγετε δακτυλικά αποτυπώματα και ωθήστε το από τα πλάγια στην υποδοχή. 4. Τοποθετήστε και πάλι το ένθετο στον προσοφθάλμιο φακό και πιέστε το για να σταθεροποιηθεί. 5. Εισαγάγετε τον προσοφθάλμιο φακό στον οπτικό σωλήνα και προσανατολίστε το σταυρόνημα με περιστροφή του προσοφθάλμιου φακού στον οπτικό σωλήνα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 22

23 Προσοφθάλμιοι φακοί Μπορείτε να συνδυάσετε το Stereo- Zoom σας με ένα σταθερό και ένα ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο φακό. Για εξοπλισμούς με ένα σταυρόνημα μέτρησης ή φωτογραφίας σε ένα προσοφθάλμιο φακό, απαιτούνται δύο ρυθμιζόμενοι προσοφθάλμιοι φακοί. Σας συνιστούμε να εξοπλίσετε και το StereoZoom Leica S8 APO υψηλής απόδοσης με δύο ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς. Τοποθέτηση προσοφθάλμιων φακών 1. Ωθήστε τους προσοφθάλμιους φακούς μέχρι τέλους στους οπτικούς σωλήνες. 2. Επιεβεβαιώστε τη σταθερή και ακριβή έδραση των προσφθάλμιων φακών. Κίνδυνος μόλυνσης Η άμεση επαφή με τους προσοφθάλμιους φακούς μπορεί να αποτελέσει πιθανό μέσο διάδοσης βακτηριδιακών και ιογενών οφθαλμικών λοιμώξεων. Η χρήση ατομικών προσοφθάλμιων φακών για κάθε άτομο ή αφαιρούμενων σκιάστρων μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 23

24 Φωτισμοί LED της Leica Η πηγή ψυχρού φωτός Leica KL300 LED με τους οδηγούς φωτός οπτικών ινών, ενδείκνυται ιδανικά για τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια Leica S4 E, S6 E, S6 και S6 T. Για τη σύνδεση της πηγής ψυχρού φωτός Leica KL300 LED σε διάφορες βάσεις στερεοσκοπικών μικροσκοπίων, καθώς και για τη μεμονωμένη λειτουργία, διατίθενται κατάλληλοι προσαρμογείς. Φωτισμοί υψηλής ισχύος Για υψηλότερες απαιτήσεις π.χ. για τη φωτογράφηση ή για το συνδυασμό με το Leica S8 APO διαθέτουμε διαφορετικές βάσεις διερχόμενου φωτός υψηλής ισχύος και φωτισμούς προσπίπτοντος φωτός LED υψηλής ισχύος, όπως π.χ. τη σειρά Leica LED3000. Απευθυνθείτε στο σύμβουλο της Leica σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη χρήση θα βρείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του Leica KL300 LED. Λάβετε υπόψη πως ο οδηγός φωτός γενικής χρήσης στο Leica S8 APO μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μαζί με το βραχίονα λαμπτήρα πλάγιας προσάρτησης. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 24

25 Δομή κάμερας (Leica S6 D και S8 APO) Τα Leica S6 D και S8 APO έχουν εξοπλιστεί με ενσωματωμένο οπτικό σωλήνα βίντεο/φωτογραφίας, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα απλής και ταχείας προσάρτησης ψηφιακών καμερών για φωτογραφίες και βίντεο. Απευθυνθείτε στο σύμβουλο της Leica σχετικά με τις διαθέσιμες δυνατότητες. Προσάρτηση κάμερας 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη από τον αντικειμενικό φακό βίντεο/ φωτογραφίας (προσαρμογέας C-Mount) και την κάμερα του μικροσκοπίου. 3. Τοποθετήστε τη μονάδα στην έξοδο βίντεο/φωτογραφίας του στερεοσκοπικού μικροσκοπίου και βιδώστε την. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα καμερών, τα προαιρετικά εξαρτήματα και τα πακέτα λογισμικού της Leica, θα βρείτε στα σχετικά εγχειρίδια. 2. Βιδώστε την κάμερα με τον αντικειμενικό φακό βίντεο/φωτογραφίας (C-Mount) Κλείνετε πάντοτε την έξοδο βίντεο/ φωτογραφίας με το καπάκι προστασίας από τη σκόνη, οπότε δεν υπάρχει προσαρτημένη κάμερα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 25

26 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 26

27 Επισκόπηση ενός στερεοσκοπικού μικροσκοπίου της σειράς S 1 Επιλογέας μεγέθυνσης, δεξιός κοχλίας ρύθμισης με κλίμακα μεγέθυνσης 2 Μοντέλα S6/S8: Αναστολέας για τον περιορισμό της μεγέθυνσης 3 Ρυθμιστής εστίασης 4 Η βίδα στερέωσης καθηλώνει το φορέα οπτικού συστήματος στο φορέα μικροσκοπίου 5 Ρυθμιζόμενοι οπτικοί σωλήνες: Δυνατότητα ρύθμισης απόστασης ματιών mm 6 Προσοφθάλμιοι φακοί 7 Σπείρωμα για τη στερέωση του βραχίονα λαμπτήρα (αμφίπλευρα και πίσω) 8 Φωτισμός Leica LED3000 SLI 9 Φωτισμός Leica LED3000 RL 10 Κάμερα μικροσκοπίου Leica 11 Προσαρμογέας C-Mount / οπτικός σωλήνας βίντεο/ φωτογραφίας Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 27

28 Συμβουλές εργονομικής εργασίας Διαμορφώστε ιδανικά το στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας. Μόνο έαν εκτελέσετε με ακρίβεια όλες τις ρυθμίσεις που περιγράφονται στο παρόν, θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε τα εξαιρετικά οπτικά και εργονομικά χαρακτηριστικά του. Διαμορφώστε ιδανικά το χώρο εργασίας σας. Λάβετε υπόψη το ύψος του τραπεζιού και του καθίσματος. Χρησιμοποιήστε ολόκληρη την επιφάνεια καθίσματος και το υποστήριγμα πλάτης. Ακουμπήστε τα αντιβράχιά σας στο τραπέζι. Οι κινήσεις σας κατά την εκτέλεση δευτερευόντων εργασιών θα πρέπει να είναι χαλαρές και να σας ξεκουράζουν. Αντικειμενικοί φακοί Ergo Οι αντικειμενικοί φακοί Ergo για το Leica S4 E και όλα τα μοντέλα S6 φροντίζουν για την ξεκούραστη εργασία σας. Ο αντικειμενικός φακός Ergo με προσαρμόσιμη απόσταση εργασίας mm και ο αντικειμενικός φακός Ergo με προσαρμόσιμη απόσταση εργασίας mm επιτρέπουν τη λεπτομερή προσαρμογή της απόστασης εργασίας, της μεγέθυνσης και του ύψους παρατήρησης χωρίς τη χρονοβόρα αντικατάσταση φακών. Το Leica S6 με γωνία θέασης 60 προσφέρει ιδανικό ύψος παρατήρησης στο κεκλιμένο στερεοσκοπικό μικροσκόπιο. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 28

29 Χρήση των προσοφθάλμιων φακών Οι προσοφθάλμιοι φακοί αποτελούν το συνδετικό κομμάτι μεταξύ του οπτικού σωλήνα και του οφθαλμού του χειριστή. Τοποθετούνται εύκολα στον οπτικό σωλήνα και είναι κατόπιν έτοιμοι για χρήση. Διόρθωση διοπτριών Για να διαμορφώσετε το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ισοεστιακά, απαιτείται τουλάχιστον ένας προσοφθάλμιος φακός με διόρθωση διοπτριών. Η διαμόρφωση περιγράφεται στις εξής σελίδες: Σε ένα ρυθμιζόμενο και ένα σταθερό προσοφθάλμιο φακό: από τη σελίδα 37. Σε δύο ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς: από τη σελίδα 40. Εάν φοράτε γυαλιά: Οι χρήστες που φορούν γυαλιά πρέπει να αφαιρούν ή να διπλώνουν προς τα πίσω σκίαστρα (εικ. κάτω αριστερά), διότι διαφορετικά δεν θα μπορούν πλέον να παρατηρούν ολόκληρο το οπτικό πεδίο. Τι σημαίνει "ισοεστιακά"; "Ισοεστιακά" σημαίνει πως το δείγμα παραμένει εστιασμένο ακόμη και κατά τη αλλαγή της μεγέθυνσης στο στερεοσκοπικό μικροσκόπιο. Όλα τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια της Leica Microsystems έχουν ισοεστιακή διαμόρφωση. Η ισοεστίαση προϋποθέτει ωστόσο μία προσωπική διόρθωση διοπτριών του χειριστή. Εάν δεν φοράτε γυαλιά: Ανάλογα με την προτίμηση του παρατηρητή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκίαστρα. Για την αποφυγή οφθαλμικών λοιμώξεων, συνιστάται η χρήση ξεχωριστών σκιάστρων για κάθε χρήστη. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 29

30 Η ορθή απόσταση ματιών Η απόσταση ματιών έχει ρυθμιστεί σωστά όταν κατά την παρατήρηση ενός δείγματος βλέπετε μία στρογγυλή εικόνα. Εάν δεν έχετε αποκτήσει ακόμη εμπειρία στον τομέα της στερεοσκοπικής μικροσκοπίας, μπορεί να χρειαστείτε κάποιο διάστημα εξοικείωσης. Μην ανησυχείτε ύστερα από μικρό χρονικό διάστημα θα πάψει να σας απασχολεί. Ρύθμιση της απόστασης ματιών 1. Πλησιάστε αργά τα μάτια σας στους προσοφθάλμιους φακούς. 2. Συμπλησιάστε ή απομακρύνετε τους οπτικούς σωλήνες και με τα δύο σας χέρια, ώσπου και με τα δύο σας μάτια βλέπετε ένα μόνο, στρογγυλό οπτικό πεδίο χωρίς σκιάσεις. Τιμές αναφοράς Η απόσταση ματιών μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 55 και 75 mm. "Εστιακή απόσταση κόρης εξόδου" ονομάζεται η απόσταση μεταξύ οφθαλμού και προσοφθάλμιου φακού. Στους ευρυγώνιους προσοφθάλμιους φακούς για χρήστες με γυαλιά 10 /23B ανέρχεται σε περίπου 22 mm. Σε προσοφθάλμιους φακούς για χρήστες χωρίς γυαλιά ανέρχεται σε 12 mm. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 30

31 Εστίαση Κατά την εστίαση, το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ανυψώνεται και βυθίζεται μέσω του ρυθμιστή εστίασης. Μόλις η επιθυμητή θέση του δείγματος βρεθεί στο εστιακό σημείο του αντικειμενικού φακού, θα απεικονιστεί ευκρινώς. Εστίαση 1. Ευθυγραμμίστε το δείγμα κάτω από τον αντικειμενικό φακό. 3. Κοιτάξτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς και ωθήστε την επιθυμητή θέση του αντικειμένου στο κέντρο. 4. Εστιάστε στο δείγμα με τον κοχλία ρύθμισης. 2. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. Στη χαμηλότερη μεγέθυνση, η επιθυμητή θέση του αντικειμένου εντοπίζεται ευκολότερα χάρη στο μεγάλο οπτικό πεδίο. Ο χειρισμός του ρυθμιστή εστίασης μπορεί να γίνει τόσο με το αριστερό όσο και με το δεξί χέρι. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 31

32 Αλλαγή μεγέθυνσης (ζουμ) Όλα τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια της σειράς S επιτρέπουν αδιαβάθμητη αλλαγή μεγέθυνσης. Για το χειρισμό του επιλογέα μεγέθυνσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο το δεξιό, όσο και το αριστερό σας χέρι. Η κλίμακα μεγέθυνσης αναγράφεται στο δεξιό κοχλία ρύθμισης. Οι αρχές υπολογισμού της συνολικής μεγέθυνσης και της διαμέτρου του οπτικού πεδίου παρατίθενται στη σελίδα 55. Αλλαγή μεγέθυνσης 1. Κοιτάξτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς. 2. Εστιάστε στο αντικείμενο (βλ. σελίδα 31). 3. Περιστρέψτε τον επιλογέα μεγέθυνσης, ώσπου να ρυθμιστεί η επιθυμητή μεγέθυνση. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 32

33 Περιορισμός του εύρους μεγέθυνσης Στα δύο μοντέλα S6 και στο S8 APO, το εύρος μεγέθυνσης μπορεί να περιοριστεί προς τα επάνω και προς τα κάτω. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να ρυθμιστεί και μία σταθερή τιμή μεγέθυνσης. Στο ακόλουθο παράδειγμα περιγράφεται ο περιορισμός από 1 έως 3.2. Καθορισμός κάτω ορίου 1. Λύστε τις βίδες εξάγωνης κεφαλής του αριστερού κοχλία ρύθμισης με το παρεχόμενο κλειδί Allen. 3. Φέρτε τον αναστολέα του αριστερού κοχλία ρύθμισης προς τα εμπρός, ώσπου να αγγίξει τον ενσωματωμένο αναστολέα μεγέθυνσης. 2. Περιστρέψτε το δεξιό κοχλία ρύθμισης στη θέση "1". 4. Σφίξτε σχολαστικά τις βίδες εξάγωνης κεφαλής. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 33

34 Περιορισμός εύρους μεγέθυνσης (συνέχεια) Καθορισμός άνω ορίου 1. Λύστε τις βίδες εξάγωνης κεφαλής του δεξιού κοχλία ρύθμισης με το παρεχόμενο κλειδί Allen. 3. Φέρτε τον αναστολέα του δεξιού κοχλία ρύθμισης προς τα εμπρός, ώσπου να αγγίξει τον ενσωματωμένο αναστολέα μεγέθυνσης. 2. Περιστρέψτε το δεξιό κοχλία ρύθμισης στη θέση "3.2". 4. Σφίξτε σχολαστικά τις βίδες εξάγωνης κεφαλής. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 34

35 Προσαρμογή αντίστασης του ρυθμιστή εστίασης Ρύθμιση της αντίστασης Περιστρέφεται ο ρυθμιστής εστίασης υπερβολικά εύκολα/δύσκολα ή βυθίζεται αυτόματα ο εξοπλισμός; Ανάλογα με το βάρος του εξοπλισμού και την προσωπική σας προτίμηση, μπορεί να ρυθμίσετε την αντίσταση εξατομικευμένα: 1. Πιάστε για το σκοπό αυτό τους εξωτερικούς περιστροφικούς δακτυλίους με τα δύο χέρια και περιστρέψτε τους με αντίθετη μεταξύ τους φορά μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή αντίσταση κατά την εστίαση. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 35

36 Αλλαγή της θέσης του φορέα οπτικού συστήματος Ο φορέας οπτικού συστήματος μπορεί να περιστραφεί πλαγίως εντός του φορέα μικροσκοπίου, εάν ο χρήστης επιθυμεί πλάγια θέση εργασίας. Αλλαγή θέσης 1. Λύστε τη βίδα σύσφιγξης. 2. Περιστρέψτε πλαγίως το φορέα οπτικού συστήματος έως την επιθυμητή θέση. 3. Βιδώστε σφιχτά τη βίδα εξάγωνης κεφαλής. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 36

37 Διοπτρίες και ισοεστίαση: 1 ρυθμιζόμενος & 1 σταθερός προσοφθάλμιος φακός Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις διοπτρίες στο ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο φακό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφεται εδώ, η ευκρίνεια παραμένει σταθερή (ισοεστιακή) από τη μεγαλύτερη έως τη μικρότερη μεγέθυνση. Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται συμπληρωματική εστίαση κατά την αλλαγή μεγέθυνσης. Η εστίαση θα πρέπει να διορθώνεται συμπληρωματικά μόνο εάν επιθυμείτε να παρατηρήσετε μία χαμηλότερη ή μία υψηλότερη θέση του αντικειμένου. Εκμεταλλευτείτε αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο δεν σας παρέχουν όλα τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια. Οι διοπτρίες μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ +5 και -5. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις πρέπει να διεξαχθούν από κάθε χρήστη μία μόνο φορά. Εάν χρησιμοποιούνται σταυρονήματα, προκύπτουν ελαφρές αποκλίσεις των ρυθμίσεων, οι οποίες περιγράφονται στα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης των σταυρονημάτων (μέτρηση). Ρύθμιση διοπτριών 1. Στα Leica S6 D και Leica S8 APO περιστρέψτε τον περιστροφικό δακτύλιο στη θέση "Vis". 2. Στο ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο φακό, περιστρέψτε τη διόρθωση διοπτριών ως τη μεσαία θέση. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 37

38 Διοπτρίες και ισοεστίαση: 1 ρυθμιζόμενος & 1 σταθερός προσοφθάλμιος φακός (συνέχεια) 3. Τοποθετήστε ένα επίπεδο δείγμα κάτω από τον αντικειμενικό φακό. 4. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. 5. Παρατηρήστε το δείγμα μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς και εστιάστε με το ρυθμιστή εστίασης. 6. Ρυθμίστε την υψηλότερη μεγέθυνση. 7. Βελτιστοποιήστε την εστίαση με το ρυθμιστή εστίασης. 8. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. 9. Περιστρέψτε το φακό του προσοφθάλμιου στην κατεύθυνση "+", χωρίς να κοιτάτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς. 10. Κλείστε το μάτι πάνω από το σταθερό προσοφθάλμιο φακό και κοιτάξτε με το άλλο σας μάτι μέσα από το ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο φακό. 11. Περιστρέψτε αργά το φακό του προσοφθάλμιου στην κατεύθυνση " ", ώσπου να βλέπετε ευκρινώς το δείγμα. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 38

39 Διοπτρίες και ισοεστίαση: 1 ρυθμιζόμενος & 1 σταθερός προσοφθάλμιος φακός (συνέχεια) Έλεγχος ισοεστίασης 1. Επιλέξτε τη υψηλότερη μεγέθυνση. 2. Παρατηρήστε το δείγμα - εάν χρειάζεται, διορθώστε ελαφρώς την εστίαση. 3. Αλλάξτε από την υψηλότερη στη χαμηλότερη μεγέθυνση. Η ευκρίνεια πρέπει να παραμείνει σταθερή (ισοεστιακή). Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 39

40 Διόρθωση διοπτριών με δύο ρυθμιζόμενος προσοφθάλμιους φακούς Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις διοπτρίες στους ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που περιγράφεται εδώ, η ευκρίνεια παραμένει σταθερή (ισοεστιακή) από τη μεγαλύτερη έως τη μικρότερη μεγέθυνση. Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται συμπληρωματική εστίαση κατά την αλλαγή μεγέθυνσης. Η εστίαση θα πρέπει να διορθώνεται συμπληρωματικά μόνο εάν επιθυμείτε να παρατηρήσετε μία χαμηλότερη ή μία υψηλότερη θέση του αντικειμένου. Εκμεταλλευτείτε αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο δεν σας παρέχουν όλα τα στερεοσκοπικά μικροσκόπια. Οι διοπτρίες μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ +5 και -5. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις πρέπει να διεξαχθούν από κάθε χρήστη μία μόνο φορά. Εάν χρησιμοποιούνται σταυρονήματα, προκύπτουν ελαφρές αποκλίσεις των ρυθμίσεων, οι οποίες περιγράφονται στα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης των σταυρονημάτων (μέτρηση). Ρύθμιση διοπτριών 1. Στα Leica S6 D και Leica S8 APO περιστρέψτε τον περιστροφικό δακτύλιο στη θέση "Vis". 2. Περιστρέψτε τη διόρθωση διοπτριών έως τη μεσαία θέση και των δύο προσοφθάλμιων φακών. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 40

41 Διόρθωση διοπτριών με δύο ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς (συνέχεια) 3. Τοποθετήστε ένα επίπεδο δείγμα κάτω από τον αντικειμενικό φακό. 4. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. 5. Παρατηρήστε το δείγμα μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς και εστιάστε με το ρυθμιστή εστίασης. 6. Ρυθμίστε την υψηλότερη μεγέθυνση. 7. Βελτιστοποιήστε την εστίαση με το ρυθμιστή εστίασης. 8. Ρυθμίστε τη χαμηλότερη μεγέθυνση. 9. Περιστρέψτε το φακό του προσοφθάλμιου στην κατεύθυνση "+", χωρίς να κοιτάτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς. 10. Κοιτάξτε μέσα από τους προσοφθάλμιους φακούς και κλείστε το ένα μάτι. 11. Παρατηρήστε με το άλλο μάτι το δείγμα και περιστρέψτε αργά το φακό του προσοφθάλμιου στην κατεύθυνση " ", ώσπου να δείτε το δείγμα ευκρινώς. 12. Επαναλάβετε τα βήματα 10 και 11 με το άλλο μάτι. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 41

42 Διόρθωση διοπτριών με δύο ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς (συνέχεια) Έλεγχος ισοεστίασης 1. Επιλέξτε τη υψηλότερη μεγέθυνση. 2. Παρατηρήστε το δείγμα - εάν χρειάζεται, διορθώστε ελαφρώς την εστίαση. 3. Αλλάξτε από την υψηλότερη στη χαμηλότερη μεγέθυνση. Η ευκρίνεια πρέπει να παραμείνει σταθερή (ισοεστιακή). Σε αντίθετη περίπτωση επαναλάβετε τη διαδικασία. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 42

43 Φωτογραφία & βίντεο Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 43

44 Φωτογραφία & βίντεο Για τους περισσότερους χρήστες στερεοσκοπικών μικροσκοπίων, η ψηφιακή τεκμηρίωση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας. Αποτελέσματα ερευνών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παρουσιάσεις, ενώ οι μετρήσεις σε ψηφιακές εικόνες να αποσαφηνίζουν ερωτήματα. Προσαρμογείς Εάν δεν χρειάζεστε έλεγχο της κάμερας μέσω της εφαρμογής Leica Application Suite, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τυπικές κάμερες τύπου reflex ή τηλεμετρικές (rangefinder) κάμερες. Η Leica Microsystems διαθέτει γι' αυτό το σκοπό διάφορους προσαρμογείς. Κάμερες Leica DFC Εάν επιθυμείτε τον απόλυτο έλεγχο της κάμερας και δεν περιορίζεστε μόνο στη φωτογράφιση αλλά μετράτε, αξιολογείτε και επιθυμείτε περισσότερα χαρακτηριστικά, ιδανική λύση αποτελούν οι ψηφιακές κάμερες Leica DFC. Μαζί με την εφαρμογή Leica Application Suite φροντίζουν για απόλυτη ελευθερία στις εφαρμογές σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κάμερες Leica, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της κάμερας. Leica Application Suite Η "Leica Application Suite" ή "LAS" αποτελεί την ψηφιακή προέκταση του στερεοσκοπικού σας μικροσκοπίου. Με αυτήν την εφαρμογή όχι μόνο μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψεις, αλλά και να ελέγχετε το φωτισμό, την κάμερα και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην online βοήθεια για την εφαρμογή LAS. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 44

45 Φωτογραφία με τα Leica S6 D και S8 APO Μπορείτε να μετάγετε μεταξύ οπτικής διαδρομής παρατήρησης και οπτικής διαδρομής φωτογραφίας. Η διαίρεση του φωτός μπορεί να προσαρμοστεί ως εξής: Θέση "Vis": 100 % φως στους δύο προσοφθάλμιους φακούς, χωρίς φως στην οπτική διαδρομή βίντεο/φωτογραφίας Θέση "Doc": 100 % φως στο δεξιό προσοφθάλμιο φακό, χωρίς φως στον αριστερό προσοφθάλμιο φακό. 100 % του φωτός διέρχεται από την οπτική διαδρομή βίντεο/φωτογραφίας Η εστίαση και ο έλεγχος του πλαισίου εικόνας γίνεται μέσω του αριστερού προσοφθάλμιου φακού (οπτική διαδρομή βίντεο/φωτογραφίας). Ενίοτε τα επίπεδα δείγματα δεν είναι καλά εστιασμένα στο αριστερό και στο δεξιό άκρο της εικόνας. Αυτή η απώλεια εστίασης οφείλεται σε νόμους της οπτικής και δεν αποτελεί δυσλειτουργία της κάμερας ή του μικροσκοπίου. Λήψη εικόνων και βίντεο 1. Όταν το πλαίσιο εικόνας και η εστίαση έχουν ρυθμιστεί ικανοποιητικά για εσάς, μεταβείτε στη θέση "Doc" και πραγματοποιήστε τη λήψη. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 45

46 Σχέδια με διαστάσεις σε mm Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 46

47 Leica S6 E (S4 E / S6 T) με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός ø58 ø ø58 ø Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 47

48 Leica S ø ø ø Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 48

49 Leica S6 D με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός ø58 ø ø58 ø Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 49

50 Leica S8 APO με φωτισμό προσπίπτοντος και διερχόμενου φωτός ø58 ø ø58 ø Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 50

51 Τεχνικά χαρακτηριστικά Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 51

52 Επισκόπηση των τεχνικών χαρακτηριστικών StereoZoom Zoom Μεγέθυνση Γωνίαθέασης Πρόσθετα Leica S4 E 4.8: Αντικειμενικοί φακοί Ergo Leica S6 E 6.3: Αντικειμενικοί φακοί Ergo Leica S6 6.3: Αντικειμενικοί φακοί Ergo Leica S6 T 6.3: Terminator Αντικειμενικοί φακοί Ergo Leica S6 D 6.3: Leica S8 APO 8: Οπτικός σωλήνας φωτογραφίας/βίντεο Αντικειμενικοί φακοί Ergo Αποχρωματικό σύστημα Greenough Αποχρωματικό zoom Αποχρωματικοί αντικειμενικοί φακοί Οπτικός σωλήνας φωτογραφίας/βίντεο Το StereoZoom είναι σήμα κατατεθέν στο Principal Register του "US Patent und Trademark Office". Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 52

53 Τεχνικά χαρακτηριστικά StereoZoom Leica S4 E Leica S6 Leica S6 E Leica S6 T Leica S6 D Leica S8 APO Οπτικό σύστημα, χωρίς μόλυβδο Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Greenough 12 με χρήση του ιδανικά διορθωμένου κέντρου αντικειμενικού φακού Zoom 4.8:1 6.3:1 6.3:1 6.3:1 6.3:1 8:1, αποχρωματικό Γωνία θέασης Προστασία από ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις Ειδική επιφανειακή αντίσταση αντιστατικό αντιστατικό αντιστατικό Terminator (αγώγιμο) αντιστατικό αντιστατικό Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης < 0.1 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 0 V Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V Μεγέθυνση (βασική διαμόρφωση) Μέγιστη διακριτική ικανότητα 372 LP/mm 432 LP/mm 432 LP/mm 432 LP/mm 432 LP/mm 600 LP/mm Μεγ. αριθμ. άνοιγμα Απόσταση εργασίας (βασική διαμόρφωση) 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 75 mm Διάμετρος πεδίου θέασης 36.5 mm 36.5 mm 36.5 mm 36.5 mm 36.5 mm 23 mm Ρυθμιζόμενοι περιορισμοί zoom Οπτικός σωλήνας βίντεο/φωτογραφίας, με δυνατότητα μεταγωγής 100 % οπτικά ή 100 % βίντεο/ φωτογρ. και 100 % οπτικά στον αριστερό προσοφθ. φακό Λήψη εικόνας Ομοαξ. φωτισμός Ναι Ναι Τυπικοί αντικ. φακοί, χωρίς μόλυβδο Αντικειμενικοί φακοί Ergo Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Αχρωματικοί 0.32, 0.5, 0.63, 0.75, 1.6, / mm / mm Ρυθμιζόμενοι αντικ. φακοί / mm / mm / mm / mm / mm Εργονομικοί προσοφθ. φακοί, σταθεροί και ρυθμιζόμενοι, με δακτυλίους εφαρμογής ματιών Εργονομικοί προσοφθ. φακοί για χρήστες με γυαλιά, ρυθμιζόμενοι, με δακτυλίους εφαρμογής ματιών 10 / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 16, 20 / / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 10 / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 10 / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 10 / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 10 / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / Ω / τετραγωνικό, χρόνος εκφόρτισης <2 δευτερόλεπτα από 1000 V σε 100 V 100 % οπτικά ή 100 % βίντεο/φωτογρ. και 100 % οπτικά στον αριστερό προσοφθ. φακό Αποχρωματικοί 0.63, 1.6, 2.0 Αχρωματικός / 23, 16 / 15, 25 / 9.5, 40 / 6 Απόσταση ματιών mm mm mm mm mm mm Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 53

54 Παράρτημα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 54

55 Υπολογισμός συνολικής μεγέθυνσης / διαμέτρου οπτικού πεδίου Παράμετρος MO ME z NFOV Μεγέθυνση του συμπληρ. αντικειμενικού φακού Μεγέθυνση του προσοφθάλμιου φακού Θέση του επιλογέα μεγέθυνσης Αριθμός πεδίου του προσοφθάλμιου φακού Οι αριθμοί πεδίων έχουν τυπωθεί στους προσοφθάλμιους φακούς: 10 /23, 16 /16, 20 /12, 10 /23B, 16 14B, 25 /9.5B, 40 6B. Παράδειγμα MO Συμπληρωματικός αντικ. φακός 1.6 ME Προσοφθάλμιος φακός 20 /12 z Θέση Zoom 4.0 Μεγέθυνση στο διοφθάλμιο σύστημα παρατήρησης MTOT VIS = MO ME z ή = 128 Παράδειγμα υπολογισμού: Διάμετρος οπτικού πεδίου στο αντικείμενο OF: NFOV = 12 MO z = 1.9 mm Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 55

56 Επίλυση προβλημάτων Σκιάσεις του οπτικού πεδίου Ρυθμίστε σωστά την απόσταση των ματιών (σελ. 30). Η εικόνα δεν παραμένει εστιασμένη Τοποθετήστε σωστά τους προσοφθάλμιους φακούς (σελ. 23). Εκτελέστε τη διόρθωση διοπτριών τηρώντας πιστά τις οδηγίες (από σελ. 37). Ο ρυθμιστής εστίασης βυθίζεται αυτόνομα ή περιστρέφεται πολύ αργά. Ρυθμίστε την αντίσταση περιστροφής (σελ. 35). Σε περίπτωση βλάβης ηλεκτροκίνητων συσκευών, ελέγχεται πάντοτε καταρχήν τα εξής: Έχει ρυθμιστεί σωστά ο επιλογέας τάσης; Έχει ενεργοποιηθεί ο γενικός διακόπτης; Έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας; Έχουν συνδεθεί σωστά όλα τα καλώδια σύνδεσης; Είναι οι ασφάλειες άθικτες; Οι φωτογραφίες δεν είναι σωστά εστιασμένες. Εστιάστε με ακρίβεια (σελ. 31). Εστιάστε με ακρίβεια το σταυρόνημα και εκτελέστε τη διόρθωση διοπτριών τηρώντας πιστά τις οδηγίες (σελ. 37). Εισαγάγετε σωστά τους προσοφθάλμιους φακούς μέχρι τέλους (σελ. 23). Ελέγξτε τη σωστή έδραση του σταυρονήματος στον προσοφθάλμιο φακό (σελ. 22). Η εικόνα από την κάμερα παραμένει μαύρη Μετάγετε το διαιρέτη δέσμης του οπτικού σωλήνα φωτογραφίας στη θέση "Doc" (σελ. 45). Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 56

57 Φροντίδα, συντήρηση και πρόσωπα επικοινωνίας Ελπίζουμε πως το στερεοσκοπικό μικροσκόπιό σας θα σας προσφέρει κάθε ικανοποίηση. Οι συσκευές Leica φημίζονται για την αντοχή και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Εάν ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές φροντίδας και καθαρισμού, το στερεοσκοπικό σας μικροσκόπιο Leica θα λειτουργεί ακόμη και μετά από χρόνια, όπως λειτουργούσε την πρώτη ημέρα. Παροχές εγγύησης Η εγγύηση αφορά σφάλματα κατασκευής και υλικών, όχι όμως βλάβες που προέκυψαν από κακή χρήση ή μη ενδεδειγμένο χειρισμό. Διεύθυνση επικοινωνίας Εάν παρόλ' αυτά η συσκευή σας πάψει να λειτουργεί άψογα, απευθυνθείτε στον ειδικό έμπορο, στην αντιπροσωπεία της Leica ή στην Leica Microsystems (Schweiz) AG, CH-9435 Heerbrugg. Διεύθυνση Φροντίδα Προστατεύετε το στερεοσκοπικό σας μικροσκόπιο από υγρασία, ατμούς, οξέα και αλκαλικές ουσίες. Μη φυλάσσετε χημικές ουσίες κοντά στη συσκευή. Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση ή η αντικατάσταση βυσμάτων, οπτικών συστημάτων ή μηχανικών μερών εκτός και αν επιτρέπεται και περιγράφεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο. Προστατεύετε το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο από λάδι και γράσο. Δεν επιτρέπεται η λίπανση των επιφανειών οδήγησης και των μηχανικών μερών. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 57

58 Φροντίδα, συντήρηση και πρόσωπα επικοινωνίας (συνέχεια) Προστασία από ρύπους Η σκόνη και οι ρύποι αλλοιώνουν τα αποτελέσματα της εργασίας σας. Προστατεύετε το στερεοσκοπικό σας μικροσκόπιο με το κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη σε περιπτώσεις παρατεταμένης αχρησίας. Προστατεύετε τα ανοίγματα των σωλήνων, τους οπτικούς σωλήνες χωρίς προσοφθ. φακούς και τους προσοφθάλμιους φακούς με καπάκια προστασίας από τη σκόνη. Φυλάσσετε τα προαιρειτκά εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιείτε, προστατευμένα από τη σκόνη. Καθαρισμός των πλαστικών μερών Διάφορα εξαρτήματα είναι πλαστικά ή φέρουν πλαστική επίστρωση. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν άνετη λαβή και διευκολύνουν το χειρισμό. Ο μη ενδεδειγμένος καθαρισμός με μη ενδεδειγμένα καθαριστικά μέσα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλαστικό. Επιτρεπόμενες ενέργειες Καθαρίζετε το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο ή μέρη του με χλιαρό σαπουνόνερο, σκουπίζοντας κατόπιν με απιονισμένο νερό. Σε έντονους ρύπους μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήστε αιθανόλη (οινόπνευμα) και ισοπροπανόλη. Θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις ασφαλείας. Αφαιρέστε τη σκόνη με φυσητήρα και μαλακή βούρτσα. Καθαρίζετε τους προσοφθάλμιους φακούς και τους αντικειμενικούς φακούς μόνο με ειδικά πανάκια καθαρισμού οπτικών επιφανειών και καθαρή αλκοόλη. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σειράς Leica S 58

59 The productive cooperative effort "with the user, for the user" has always been the basis for the innovative strength of Leica Microsystems. On this, we have developed our five corporate values: pioneering, high-end quality, team spirit, dedication to science, and continuous improvement. We call making these values reality Living up to Life. INDUSTRY DIVISION The Leica Microsystems Industry Division's focus is to support customers' pursuit of the highest quality end result by providing the best and most innovative imaging systems for their needs to see, measure, and analyze microstructures. Its solutions are used in routine and research industrial applications, in materials science and quality control, in forensic science investigations, and educational applications. Leica Microsystems an international company with an experienced worldwide customer service network. Internationally active Phone Fax Australia North Ryde Belgium Diegem Denmark Ballerup Germany Wetzlar England Milton Keynes France Nanterre Cedex Italy Milan Japan Tokyo Canada Concord/Ontario Korea Seoul The Netherlands Rijswijk Austria Vienna Portugal Lisbon Sweden Kista Switzerland Heerbrugg Singapore Spain Barcelona USA Buffalo Grove/lllinois People's Republic of China Hong Kong Shanghai IDS10060EL Copyright by Leica Microsystems (Schweiz) AG, CH-9435 Heerbrugg, Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.

Leica A60 F Εγχειρίδιο

Leica A60 F Εγχειρίδιο Leica A60 F Εγχειρίδιο Πίνακας περιεχομένων Το μικροσκόπιο Leica A60 F 12 Συγχαρητήρια! 13 Επισκόπηση του μικροσκοπίου Leica A60 F 14 Συναρμολόγηση του μικροσκοπίου Leica A60 F 15 Σφιγκτήρας τραπεζιού

Διαβάστε περισσότερα

Leica A60 S Εγχειρίδιο

Leica A60 S Εγχειρίδιο Leica A60 S Εγχειρίδιο Πίνακας περιεχομένων Το μικροσκόπιο Leica A60 S Συγχαρητήρια! 13 Επισκόπηση του μικροσκοπίου Leica A60 S 14 Εγκατάσταση του μικροσκοπίου Leica A60 S Στήλη και επίπεδη βάση 16 Δακτύλιος

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 M Εγχειρίδιο

Leica DM750 M Εγχειρίδιο Leica DM750 M Εγχειρίδιο Πίνακας περιεχομένων Κανονισμοί ασφαλείας 3 Υποδείξεις ασφαλείας 4 Υποδείξεις για τη χρήση 5 Υποδείξεις για τη χρήση (συνέχεια) 6 Συναρμολόγηση του Leica DM750 M 7 Συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενικός φακός Leica M320 MultiFoc / Προσαρμογέας καλύμματος

Αντικειμενικός φακός Leica M320 MultiFoc / Προσαρμογέας καλύμματος Αντικειμενικός φακός Leica M320 MultiFoc / Προσαρμογέας καλύμματος Medical Division Παράρτημα στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica M320 (10718878) 10745317 - Έκδοση 00 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχέας λεπίδας Premium

Υποδοχέας λεπίδας Premium Υποδοχέας λεπίδας Premium Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica υποδοχέας λεπίδας Premium Έ κδοση 1.3, Ελληνικά 10/2012 Αρ. παραγγελίας: 14 0491 82106, Αναθ.D Να φυλάσσεται πάντα κοντά στη συσκευή. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM500 Εγχειρίδιο

Leica DM500 Εγχειρίδιο Leica DM500 Εγχειρίδιο Πληροφορίες κατασκευαστή Εκδόθηκε το Ιανουάριος 2015από: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Ελβετία) Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 P Εγχειρίδιο

Leica DM750 P Εγχειρίδιο Leica DM750 P Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM750 P 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 25 Ξεκινήστε! 36 Φροντίδα του μικροσκοπίου 38 Διαστάσεις 42 Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 P Εγχειρίδιο

Leica DM750 P Εγχειρίδιο Leica DM750 P Εγχειρίδιο Πληροφορίες κατασκευαστή Εκδόθηκε το Ιανουάριος 2015από: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Ελβετία) Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά HDM 330 HDM 500 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM500, DM500 B 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 25 Ξεκινήστε! 34 Φροντίδα του μικροσκοπίου 36 Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Leica ICC50 Εγχειρίδιο

Leica ICC50 Εγχειρίδιο Leica ICC50 Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Leica ICC50 9 Ετοιμαστείτε! 12 Έτοιμοι για λειτουργία! 15 Ξεκινήστε! 22 Φροντίδα και καθαρισμός 24 Τεχνικά χαρακτηριστικά 26 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 Εγχειρίδιο

Leica DM750 Εγχειρίδιο Leica DM750 Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM750 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 28 Ξεκινήστε! 42 Φροντίδα του μικροσκοπίου 44 Διαστάσεις 47 Εγχειρίδιο Leica

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η Το κοινό σύνθετο μικροσκόπιο και το φυτικό κύτταρο

Άσκηση 1 η Το κοινό σύνθετο μικροσκόπιο και το φυτικό κύτταρο Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Εργαστηριακές Ασκήσεις Βοτανικής (Συστηματική-Ανατομία) Άσκηση 1 η Το κοινό σύνθετο μικροσκόπιο και το φυτικό κύτταρο Λαβή. Είναι η χειρολαβή του οργάνου. Για

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Ζώων Ι. ίνος Γκιώκας. Πανεπιστήμιο Πατρών Σμήμα Βιολογίας. Πάτρα 2015

Βιολογία Ζώων Ι. ίνος Γκιώκας. Πανεπιστήμιο Πατρών Σμήμα Βιολογίας. Πάτρα 2015 Βιολογία Ζώων Ι ίνος Γκιώκας Πανεπιστήμιο Πατρών Σμήμα Βιολογίας Πάτρα 2015 Πατρών 2015 1 Μικροσκοπία Πατρών 2015 2 Σο σύνθετο οπτικό μικροσκόπιο Σύπος οπτικού μικροσκοπίου με δύο ξεχωριστά συστήματα φακών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος 0390.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 230/10 (4) A~ με διάταξη ανοίγματος 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 Εγχειρίδιο

Leica DM750 Εγχειρίδιο Leica DM750 Εγχειρίδιο Πληροφορίες κατασκευαστή Εκδόθηκε το Ιανουάριος 2015από: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Ελβετία) Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4867/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4867/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4867/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης b c d e i h g f a Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ασφάλεια Κατά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ακολουθείστε τις παρακάτω υποδείξεις: 7 Αυτή η συσκευή προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα θόλου Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας - Ελληνικά

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα θόλου Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας - Ελληνικά Κάμερα Δικτυακή κάμερα θόλου Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας - Ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr AVTECH ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZOOM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα Leica EG F Θερμαινόμενη λαβίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica EG F_θερμαινόμενη λαβίδα Αρ. παραγγελίας 14 0388 83106, Αναθ.C Έκδ. 1.3 Αναθ.C, Ελληνικά 11/2012 Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επιµέλεια Αθανάσιος Γκοµπόιτσος Ηράκλειο 2002 Εργαστήριο Μικροσκοπίας. Το µικροσκόπιο ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα θόλου. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα θόλου. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά Κάμερα Δικτυακή κάμερα θόλου Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών (3.1) 2. Σύνδεση (3.2) 3. Εγκατάσταση σε Windows (3.3) 4. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (4.0) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις.

Panels PM. Ηλεκτρική σύνδεση Τα πάνελ παρέχονται με ένα εύκαμπτο καλώδιο με φις. 1 2 3 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν ώστε να αποφευχθεί τυχόν ζημιά ή επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση του προϊόντος εκτός των Panels PM προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4829/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης c d b e g a f Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα bullet Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα bullet Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD. Κάμερα Δικτυακή κάμερα bullet Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας---ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.6L001B170A01EU 0 Κανονιστικές πληροφορίες Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Το προϊόν αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης j k Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Κάλυμμα σκούτερ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Κάλυμμα σκούτερ Στοιχεία μοτοσικλέτας / εμπόρου Στοιχεία μοτοσικλέτας Στοιχεία εμπόρου Μοντέλο Υπεύθυνος για το Service Αριθμός αναγνώρισης οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οϑήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ της BMW Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. Η BMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ

BMW Motorrad. Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης. Οδηγίες χειρισμού. Σάκος ρεζερβουάρ BMW Motorrad Απόλυτο Μηχάνημα Οδήγησης Οδηγίες χειρισμού Σάκος ρεζερβουάρ Γενικές οδηγίες z Εισαγωγή Ο σάκος ρεζερβουάρ τηςbmw Motorrad είναι ο ιδανικός συνοδός για εκδρομές με τη μοτοσικλέτα. ΗBMW Motorrad

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Κουτί αποσυναρμολόγησης για την αποσύσφιξη μπουλονιών RUPEX. Οδηγίες λειτουργίας BA EL 11/2010. FLENDER couplings

Κουτί αποσυναρμολόγησης για την αποσύσφιξη μπουλονιών RUPEX. Οδηγίες λειτουργίας BA EL 11/2010. FLENDER couplings Κουτί αποσυναρμολόγησης για την αποσύσφιξη μπουλονιών RUPEX Οδηγίες λειτουργίας FLENDER couplings Κουτί αποσυναρμολόγησης για την αποσύσφιξη μπουλονιών RUPEX Κουτί αποσυναρμολόγησης Αποσύσφιξη των μπουλονιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Leica MacroFluo. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Leica MacroFluo. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica MacroFluo Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Αξιότιµε πελάτη Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε στο προϊόν µας και ευχόµαστε να µείνετε ικανοποιηµένοι. Οι συσκευές Leica MacroFluo µε ζουµ 6.3:1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης. Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας , ,

Οδηγίες συναρμολόγησης. Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας , , Οδηγίες συναρμολόγησης Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας 1371 00, 1372 00, 1373 00 Περιγραφή συσκευής Στην ευέλικτη στήλη λειτουργίας μπορούν να εγκατασταθούν μαζί στον τοίχο πολλές μεμονωμένες συσκευές με ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις µε περιστροφικό. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Βάσεις µε περιστροφικό. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Βάσεις µε περιστροφικό βραχίονα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Βάση µε περιστροφικό βραχίονα ESD 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Σύνδεση βραχιόνων/ µηχανισµών εστίασης 2 Βίδα σύσφιξης για τη σύνδεση 3 Οριζόντιος βραχίονας

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ΣΕΙΡΑ MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες στα Windows 1. Από το μενού Αρχείο της εφαρμογής λογισμικού, κάντε κλικ στο κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Staightener. Register your product and get support at HP8309/00 HP8310/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Staightener. Register your product and get support at  HP8309/00 HP8310/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Staightener HP8309/00 HP8310/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης d e c b a Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για

Διαβάστε περισσότερα

Straightener HP8330. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Straightener HP8330. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8330 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1.

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Σύμβολα 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης Οι υποδείξεις προειδοποίησης διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το είδος του κινδύνου με τις εξής λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654

Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 Μεταλλικός Ανεμιστήρας 16 Με Τηλεχειριστήριο ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-654 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα cube. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα cube. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD. Κάμερα Δικτυακή κάμερα cube Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.6L0201B1273A01EU 1 Κανονιστικές πληροφορίες Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Το προϊόν αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Εάν η ένδειξη BAT εμφανιστεί στην οθόνη LCD, αυτό υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από το περίβλημα. Αντικαταστήστε την άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Hair Styler. Register your product and get support at HP4696/22. Εγχειρίδιο χρήσης

Hair Styler. Register your product and get support at  HP4696/22. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 EL Εγχειρίδιο χρήσης e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα εγχειρίδια... 2 Αποποίηση ευθυνών... 3 Σημειώσεις... 3 Τι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα