ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχι ακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσε ων Γενικών Συνελεύσεων A.E. και Iσολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημο σιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του π.δ. 181/1994 «Συγκρότηση της Γενι κής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α 116). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 112), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του π.δ. 137/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμο διοτήτων της» (ΦΕΚ Α 107), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 82/1998 (ΦΕΚ Α 74) και το π.δ. 23/2004 (ΦΕΚ Α 16). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/ ) «Κατάργηση Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ Σύσταση Γενικών Γραμματειών». 6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 και της παρ. 5 του άρθρου 43 β του κ.ν. 2190/1920, μετά την τροποποίησή τους με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 6 του ν.3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68). 7. Τις διατάξεις 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159),όπως ισχύει. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης». 9. Τις διατάξεις του ν.δ. 1263/1972 «Περί Ημερησίου Επαρχιακού Τύπου» (ΦΕΚ Α 197), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 1446/1984 (ΦΕΚ Α 80) και το ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α 159). 10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 «Περί Συστάσεως Ενώσεων Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου και άλλων τινών Διατάξεων αναφερόμενων εις τον Τύπον» και το π.δ. 419/1986 (ΦΕΚ Α 197). 11. Τη διάταξη του άρθρου 23 του ν. 2469/1997 «Περι ορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38). 12. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουρ γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 84). 13. Της υπ αριθμ. Υ93/ διατάξεις απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας» (ΦΕΚ Β 789). 14. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : Ορίζουμε ότι οι παρακάτω εφημερίδες έχουν τη δυ νατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύ σεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ) ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΧΜΗ ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

2 21198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΡΙ ΤΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΛΕΞ/ ΑΛΕΞ/ ΑΛΕΞ/ ΝΟΜΟΣ Σ ΗΧΩ ΤΗΣ Σ ΜΑΧΗΤΗΣ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΧΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΡΜΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ HMEΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΛΑΟΣ ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΚΥΤΑΛΗ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΙΝΗ ΘΗΒΑ ΘΗΒΑ ΝΟΜΟΣ Υ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΠΑΤΡΙΣ ΤΟΛΜΗ ΝΟΜΟΣ Σ ΔΡΑΜΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΧΩ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΟΔΟΣ ΡΟΔΙΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΑΛΕΞ/ ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΘΑΡΡΟΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΕΒΔΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ Η ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΜΟΣ Σ ΚΟΙΝΗ ΣΥΡΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΝΑΞΟΣ Η ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΝΟΜΟΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΩΝΗ ΚΟΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Σ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Η ΣΗΜΕΡΑ ΪΚΟ ΒΗΜΑ ΤΑ ΪΚΑ ΝΕΑ ΪΚΗ ΑΠΟΨΗ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ Σ ΕΜΠΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΠΡΩΙΝΗ NOMOΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

4 21200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΘΑΡΡΟΣ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ ΦΩΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ NOMOΣ Σ ΑΓΩΝΑΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΜΠΡΟΣ Η ΘΡΑΚΗ Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΧΗΤΗΣ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ XANTHI NEWS ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΝΕΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ Σ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΡΩΙΝΗ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΕΔΕΣΣΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΦΩΣ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ Σ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Η ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΒΗΜΑ ΤΗΣ Σ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΧΑΝΙΩΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΖΑΤ ΟΡ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΣΠΡΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ) ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΠΟΨΗ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΒΗΜΑ ΘΑΡΡΟΣ ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡEΒΕΝΩΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΠΑΛΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΙΤΩΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΕΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΔΕΑ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΣ ΜΙΔΕΑ ΑΡΓΟΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΨΙΘΥΡΟΙ PRESS ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ ΔΡΑΣΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΑΓΚΩΑΚΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΩΣ ΚΩΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟΨΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙ ΘΑΡΡΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

6 21202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΕΘΟΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΚΡΗΤΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΥΡΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΙΤΑΝΗ ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΟΛΜΗ ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΝ ΒΗΜΑ ΤΟΛΜΗ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΤΑ ΜΕΡΕΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΑΥΓΗ ΘΑΣΙΑΚΗ ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΞΥΡΑΦΙ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΧΡΥΣΟΥ ΝΟΜΟΣ Σ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ ΝΕΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ Σ ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑ ΛΕΜΕ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΟΠΑΝΟΣ ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Σ ΝΗ ΕΣΤΙΑ ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΕΝΤΡΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ Σ ΝΟΜΟΣ Σ ΝΟΜΟΣ Υ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ ΜΟΙΡΕΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΜΟΙΡΕΣ ΠΕΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΜΟΣ Σ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΖΙΖΑΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΑΧΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΕΑ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΑΚΡΙΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΝΕΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΠΕΛΛΑNEWS ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΕΔΕΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΣΚΥΔΡΑ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΑΡΙΔΑΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΦΩΝΗ ΜΥΡΙΝΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΗΜΝΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΜΥΡΙΝΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΛΗΜΝΟΣ ΜΥΡΙΝΑ ΤΟΜΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

8 21204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΕΜΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΚΙΟΥΝΔΕΜ (GUNDEM) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ BULTEN ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΗ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΖΟΥΜΧΟΥΡΙΕΤ(CUMHURIYET) TRAKYA NIN SESI ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΙΑΚΗ ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΥΓΗ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΑ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕΝΤΡΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ANAΤΡΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΑΠΕΣ KOMOTHNH KOMOTHNH KOMOTHNH ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠEΡΑΣΜΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΦΩΚΙΣ ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ ΧΑΟΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΕΛΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΜΥΡΟ ΧΙΑΧΤΙΔΑ ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ ΑΙΧΜΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΧΑΡΝΑΙΚΑ ΝΕΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΕΒΔΟΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΔΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕΓΑΡΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΡΑΦΗΝΑ ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΘΗΝΑ Ν. Ν. ΜΑΚΡΗ ΑΙΓΙΝΑ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΧΑΡΝΑΙ ΜΕΓΑΡΑ ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑ * *

9 ΦΕΚ 1447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ & ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΓΑΡΑ ΚΟΡΩΠΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΑΡΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ & ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ ΜΚ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΥΡΙΕΡ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΙΚΑΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ν. ΜΑΚΡΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΝΟΡ ΑΣΧΑΡ ΝΙΚΑΙΑ ΜΚ ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΥΡΙΕΡ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΧΑΡΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΙΚΗ ΝΟΡ ΑΣΧΑΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΧΑΡΝΑΙ ΧΤΥΠΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ (ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ) ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΧΤΥΠΟΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ ΑΙΧΜΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΠΟΛH ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕΓΑΡΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (Ν. Σ, ΕΒΡΟΥ, Σ, Σ, ΡΟΔΟΠΗΣ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΡΑΦΗΝΑ ΑΧΑΡΝΑΙΚΑ ΝΕΑ ΑΧΑΡΝΑΙ ΨΙΘΥΡΟΙ PRESS ΒΟΥΓΑΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΨΗ ΑΛΕΞΑΝΔ/ΛΗ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΑΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔ/ΛΗ ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΜΕΘΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔ/ΛΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔ/ΛΗ ΕΒΔΟΜΗ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΥΡΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔ/ΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

10 21206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΣΑΜΙΑΚΗ ΘΑΣΙΑΚΗ ΘΑΣΟΣ ΣΑΜΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΣΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΞΥΡΑΦΙ ΧΑΡΑΥΓΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΜΥΡΟ ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΙΑΧΤΙΔΑ ΓΚΙΟΥΝΔΕΜ(GUNDEM) ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ BULTEN ΣΑΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΗ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ ΚΩΣ ΤΖΟΥΜΧΟΥΡΙΕΤ(CHMHURIET) TRAKYA NIN SESI ΔΡΑΣΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (Ν. Υ, ΧΑΝΙΩΝ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ) ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ ΚΡΗΤΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΟΙΡΕΣ ΜΟΙΡΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΑΓΚΩΑΚΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ν. Σ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σ) ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΩΣ ΚΩΣ ΠΑΡΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΙΣ ΝΕΑ ΤΗΣ Σ ΣΕΛΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21 ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΤΙΤΑΝΗ ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΤΕΙΑ ΤΟΛΜΗ ΡΕΘΕΜΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (N. ΛΕΣΒΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ) ΕΠΤΑ ΜΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΗΜΝΙΑΚΗ ΦΩΝΗ ΜΥΡΙΝΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΗΜΝΟΣ ΜΥΡΙΝΑ ΤΟΜΗ ΣΤΗΝ ΛHMNIAKO BHMA ΜΥΡΙΝΑ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΓΕΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ ΑΡΓΟΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΓΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΔΕΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΙΔΕΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΡΓΟΣ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΡΙΔΑΙΑ ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΕΔΕΣΣΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΜΑΧΗ ΠΕΛΛΑ NEWS ΣΚΥΔΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Σ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ&ΙΘΑΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ ΝΕΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ Σ ΧΑΟΣ ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΚΟΠΑΝΟΣ ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΑ ΛΕΜΕ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΩΝΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

12 21208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΠΑΛΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΙΤΩΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΠΟΨΗ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΑΥΓΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ν. Σ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΛΑΡΙΣΗΣ) ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΑ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΝΕΑ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ * * ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΛΑΡΙΣΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΝΕΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Σ, Σ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΗ ΕΣΤΙΑ ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΣΕΝΤΡΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ Σ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ KOΣΜΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΔΙΑΒΗΜΑ ΘΑΡΡΟΣ ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΝ ΒΗΜΑ ΤΟΛΜΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕΝΤΡΑ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΦΩΚΙΣ ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 17 Ιουλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 18130 Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών),

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014)

Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014) Απόφαση 12179 (ΦΕΚ 1893/Β/11-07-2014) Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου Έχοντας υπόψη: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

19608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ πουργών» (Α 144). 13. της υπ αριθμ. Υ31/28.06.2012 απόφασης του Πρω θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1716 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 11 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας Χημικών Υπηρεσιών... 1 Τροποποίηση απόφασης καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 412 22 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση των προθεσμιών υποβολής των καταστά σεων των έγγραφων συμφωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 16.

Eθνική Nοµοθεσία 16. Eθνική Nοµοθεσία 16. Απόφαση 15.5.2003 «Ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωµα να καταχωρούν κρατικές δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισµούς Α.Ε.-Ε.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 8 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π./οικ. 6339 Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΥΓΕΊΑΣ 2) ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Δ.Υ.ΠΕ. Αθήνα, 18/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 0 Τροποποίηση της υπ αριθμ./0 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικς Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικς Διακυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 30 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22138 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1197 12 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15960 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν, για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα