ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνα τότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συ νελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β 664/ (ΦΕΚ 409/τ. Β / ) απόφασης του Υπουργού Οικο νομίας και Οικονομικών Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Υπουρ γείου Τουριστικής Ανάπτυξης από έως και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: Α. 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 112), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημο σιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο Τις διατάξεις της παρ. 2, περ. ε, του άρθρου 26 και της παρ. 5, περ. γ, του άρθρου 43 Β του κ.ν. 2190/1920, μετά την τροποποίησή τους με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης», όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή πε ρισσότερων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 8). 6. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ362/2009 (ΦΕΚ Β 133) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Υφυ πουργού στο Υπουργείο Εσωτερικών». 7. Τις διατάξεις του π.δ. 6/2009 (ΦΕΚ 9Α ) «Διορισμός Υφυπουργού Εσωτερικών». 8. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 440/2009 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανά θεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στον Υφυπουργό Εσωτερικών» (ΦΕΚ 178 Β ). 9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ότι οι παρακάτω εφημερίδες έχουν τη δυ νατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύ σεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΧΜΗ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΗΧΩ ΤΗΣ Σ ΜΑΧΗΤΗΣ ΝΕΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΑΙΓΙΟΧΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΙΓΙΟ

2 16772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σ ΗΧΩ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΟΔΟΣ ΡΟΔΙΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Η ΓΝΩΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΓΙΟ ΘΗΒΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΕΒΔΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΝΟΜΟΣ Σ Η ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΡΜΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΙΣ ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΑΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΠΑΤΡΙΣ ΤΟΛΜΗ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΥΡΟΣ ΝΑΞΟΣ Ο ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΗΧΩ ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ Η ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΑΡΡΟΣ ΦΩΝΗ ΝΟΜΟΣ Σ ΑΓΩΝΑΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΜΠΡΟΣ ΘΡΑΚΗ ΜΑΧΗΤΗΣ ΦΩΝΗ ΤΗΣ Σ ΧΑΝΤΗΙ NEWS ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΔΕΣΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΧΑΝΙΑ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΧΑΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΓΛΥΦΑΔΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΜΠΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΙΤΩΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΕΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΓΟΣ ΜΙΔΕΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΙΔΕΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΙΧΜΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ

4 16774 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ Σ ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΠΑΤΡΩΝ Η ΓΝΩΜΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΒΗΜΑ ΘΑΡΡΟΣ ΤΩΝ ΒΟΙΩΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΙΓΙΟ ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΝΟΜΟΣ Σ ΔΕΥΤΕΡΙΑΤΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΞΥΡΑΦΙ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΝΟΜΟΣ Σ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΨΙΘΥΡΟΙ PRESS ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΩΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ ΣΕΝΤΡΑ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΒΗΜΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑ ΛΕΜΕ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ TITANH ΤΟΛΜΗ ΝΑΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 21ος ΑΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΑ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑ NEWS ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΠΤΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΕΜΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΨΗ ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ GUNDEM ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΦΩΚΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΑΧΤΙΔΑ ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΚΥΔΡΑ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΑΠΕΣ ΣΑΜΟΣ ΣΑΜΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΜΦΙΣΣΑ ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Η ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΕΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΑΛΛΗΝΗ Ν. ΜΑΚΡΗ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΕΓΑΡΑ ΚΟΡΩΠΙ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Ν. ΨΥΧΙΚΟ 30 ΜΕΡΕΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΧΤΥΠΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑ Β. 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α 112), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις της του άρθρου 6 και των παρ. 2, 3 του άρθρου 7 του ν.3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 3. Τις διατάξεις της παρ. 2, περ. ε, του άρθρου 26 και της παρ. 5, περ. γ, του άρθρου 43 Β του κ.ν. 2190/1920, μετά την τροποποίησή τους με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης», όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του ν.δ. 1263/1972 «Περί Ημερησίου Επαρχιακού Τύπου» (ΦΕΚ Α 197), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 1446/1984 (ΦΕΚ Α 80) και το ν.2328/1995 (ΦΕΚ Α 159) 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 «Περί Συστάσεως Ενώσεων Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου και άλλων τινών Διατάξεων αναφερόμενων εις τον Τύ πον». 7. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή πε ρισσότερων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 8). 8. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ362/2009 (ΦΕΚ Β 133) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Υφυ πουργού στο Υπουργείο Εσωτερικών». 9. Τις διατάξεις του π.δ. 6/2009 (ΦΕΚ 9Α ) «Διορισμός Υφυπουργού Εσωτερικών». 10. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 440/2009 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στον Υφυπουργό Εσωτερικών» (ΦΕΚ 178 Β ). 11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε ότι οι παρακάτω εφημερίδες έχουν τη δυ νατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύ σεων Α.Ε. και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ Σ ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΣ Σ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ ΝΟΜΟΣ Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

6 16776 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΝ ΒΗΜΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΜΑΧΗ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΩΣ ΠΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΛΑΜΙΑ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ Αθήνα, 1 Ιουλίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ F Αριθμ. 1011/22/28 ε (2) Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2194/1994 (Α 34). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 3. Την υπ αριθμ. Υ 357 από απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Α 3). 4. Την υπ αριθμ. οικ από απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Β 1/ ). 5. Την από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας και των ενδιαφερομένων οργανώσεων εργο δοτών και εργαζομένων. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αρθρο 1. Ωράριο λειτουργίας. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 1011/22/ 19 ιβ από κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης (Β 724) αντικαθίσταται ως εξής : «1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκε δάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών καθορίζονται ως ακολούθως : α. Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι την ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου και μέχρι την ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την ώρα. β. Χωρίς χρονικό περιορισμό τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, τις παραμονές των επίσημων αργιών, την Τσικνοπέμπτη, την παραμονή και την ημέρα της εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου όταν ισχύει και τοπική αρ γία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγύρεων». Αρθρο 2. Εναρξη ισχύος. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ F Αριθμ /Β/1603 (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β 664/ (ΦΕΚ 409/τ. Β / ) απόφασης του Υπουργού Οικονο μίας και Οικονομικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 1 του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» όπως και ισχύει. 2. Το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγ ματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» 3. Τα άρθρα 41 παρ.1 και 5, 47 παρ. 3 και 90 του Κώδι κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 /τ.α / ). 4. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού».. 5. Την υπ αριθμ /Β 3033/ (ΦΕΚ 2540/

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τ.β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 6. Την υπ αριθμ /Β 664/ (ΦΕΚ 409/ τ.β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 7. Το υπ αριθμ. 287/ Έγγραφο της Ε.Α.Σ. Αμυ νταίου, και το από έγγραφο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νικαίας, ο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ». 8. Την ανάγκη στήριξης των Ενώσεων Αγροτικών Συ νεταιρισμών (ΕΑΣ) και των Πρωτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας προκειμένου να αντιμετωπι σθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών στη διάθεση των παραγομένων στη χώρα μας το 2008 δημητριακών, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ αριθμ / Β 664/ (ΦΕΚ 409 τ.β / ) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως ακολού θως: Άρθρο 1 «Εγκρίνεται η επιδότηση επιτοκίου στα δάνεια που έχουν χορηγηθεί κατά το έτος 2008 ή θα χορηγηθούν μέχρι την 15η Ιουλίου 2009, από τα Πιστωτικά Ιδρύμα τα στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και στους Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της χώρας, προκειμένου να διατεθούν στους παραγωγούς, για αγο ρασθείσες ή παραληφθείσες ποσότητες δημητριακών το Τα ανωτέρω δάνεια θα επιδοτούνται από την ημερο μηνία χορήγησης τους». Κάλυψη δαπάνης Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, θα βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/1975, όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /Β 664/ (ΦΕΚ 409τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονο μίας και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ F Αριθμ (4) Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Υπουργεί ου Τουριστικής Ανάπτυξης από έως και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/ ). 2. Την υπ αριθμ. 2/16606/0022/ «Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ» εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 3. Το π.δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Του ριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α/ ). 4. Το π.δ. 122/ «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α/ ) 5. Το άρθρο 2 του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα προ σωπικού» (ΦΕΚ 187/Α/ ). 6. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτή Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Α/ ). 7. Την υπ αριθμ. 1961/ (ΦΕΚ 40/ΥΟΔΔ/ ) κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης». 8. Την υπ αριθμ. 4501/2009 (ΦΕΚ 409/Β/ ) «με ταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» και διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 633/Β/ ). 9. Το γεγονός ότι ανά την Επικράτεια λειτουργούν εννέα επιχειρήσεις Καζίνο, τα οποία λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας σε εικοσιτετράωρη βάση ώστε να παρουσιάζονται ανάγκες υπερωριακής απα σχόλησης και απασχόλησης κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και αργίες του προσωπικού της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, που ασκεί έλεγχο στις εν λόγω επιχειρήσεις καθώς και το γεγονός της έλλειψης προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου ειδικά κατόπιν των αυξημέ νων αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τη ψήφιση του ν. 3270/2004 «αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης». 10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα απόφαση ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ (κα 0511) και ,00 (κα 0512) στους οποίους υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ,00 ευρώ και ,00 αντίστοιχα στον τακτικό προϋπολογισμό Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, έτους Οι απαιτούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις ανέρχονται στο ποσό των ,00 ευρώ και ,00 στους ανωτέρω ΚΑΕ, μέρος των οποίων θα καλυφθεί με αυ ξομείωση των συμπληρωματικών πιστώσεων και/είτε με εγγραφή νέων από το Γενικό λογιστήριο του Κράτους, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση από έως και του προσωπικού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και τη νυκτερινή απα σχόληση προς συμπλήρωση του νομίμου υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας για το ίδιο χρονικό διάστημα, ως εξής: 1. Για πενήντα δύο (52) μονίμους υπαλλήλους του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης που υπηρετούν στη Διεύθυνση Καζίνο εξήντα (60) ώρες απογευματινές, δέκα έξι (16) ώρες νυχτερινής υπερωριακής απασχόλησης και δέκα έξι (16) ώρες υπερωριακές Κυριακών & εξαιρέσιμων, κατά μήνα και κατ άτομο. 2. Για τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλους με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης που υπηρετούν στη Διεύθυνση Καζίνο εξήντα (60) ώρες απογευματινές, δέκα έξι (16) ώρες νυχτερινής υπερωριακής απασχόλησης και δέκα έξι (16) ώρες υπερωριακές Κυριακών & εξαιρέσιμων, κατά μήνα και κατ άτομο. 3. Για πενήντα δύο (52) μονίμους υπαλλήλους και για τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Υπουργείο Τουρι

8 16778 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στικής Ανάπτυξης που υπηρετούν στη Διεύθυνση Καζίνο ογδόντα (80) ώρες νυχτερινές εργασίμων ημερών και πενήντα (50) ώρες νυχτερινές Κυριακών και εξαιρέσιμων κατά μήνα και κατ άτομο προς συμπλήρωση του νομί μου υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας. 4. Για εκατόν δέκα (110) μονίμους υπαλλήλους του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης εξήντα (60) ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης κατά μήνα και κατ άτομο. 5. Για εξήντα τρεις (63) υπαλλήλους με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης εξήντα (60) ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης κατά μήνα και κατ άτο μο. 6. Για δέκα (10) υπαλλήλους Διευθυντικών καθηκόντων τριετούς θητείας εξήντα (60) ώρες απογευματινές κατά μήνα και κατά άτομο. 7. Για δεκατρείς (13) Ειδικούς Συμβούλους και Συνερ γάτες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξήντα (60) ώρες απογευματινές κατά μήνα και κατά άτομο. 8. Για τέσσερις (4) μονίμους υπαλλήλους που υπηρε τούν στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρί ου στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης εξήντα (60) ώρες απογευματινές κατά μήνα και κατά άτομο. 9. Για πέντε (5) μονίμους υπαλλήλους που απασχο λούνται στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης εξήντα (60) ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης κατά μήνα και κατ άτομο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: