Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε;"

Transcript

1 1 Κεφάλαιο Πρώτο 1. Τι είναι σταθερότητα. Ποια είδη σταθερότητας γνωρίζετε; Σταθερότητα είναι η τάση ή το μέτρο ώστε ένα οικοσύστημα, αντιμετωπίζοντας μια διαταραχή, να φτάσει και να διατηρηθεί σε μια κατάσταση ισορροπίας, είτε αυτή θα είναι μια μόνιμη και σταθερή κατάσταση, είτε αυτή θα αποτελεί μια σταθερή ταλάντωση. Η σταθερότητα δύναται να είναι τοπική, μπορεί όμως να είναι και καθολική. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε; Ποικιλότητα των ειδών είναι ο αριθμός των ειδών που υπάρχουν σε μια βιοκοινότητα. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη και η ποικιλότητα των ειδών. Τελευταία, η έννοια της ποικιλότητας των ειδών έχει διευρυνθεί και αναφέρεται πλέον, ως βιοποικιλότητα. Υπάρχουν τρία είδη ποικιλότητας. Η άλφα ποικιλότητα, όταν μελετούμε την ποικιλότητα όπως αυτή ενυπάρχει μέσα σε μια βιοκοινότητα, η βήτα ποικιλότητα, που αναφέρεται στην ποικιλότητα μεταξύ των βιοκοινοτήτων και η γάμα ποικιλότητα, η οποία περιγράφει την ποικιλότητα σ ένα μεγαλύτερο, περιφερειακό επίπεδο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι αντικαταστάσεις των ειδών, όπως αυτές παρουσιάζονται στις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. 3. Τα δύο συστατικά της σταθερότητας αποτελούν η αντίσταση και η ευστάθεια. Τι γνωρίζετε γι αυτά; Η αντίσταση περιγράφει την ικανότητα ενός οικοσυστήματος να αποφεύγει τις μεταβολές, όταν ένας συγκεκριμένος τύπος, συχνότητα ή μέγεθος διαταραχής επισυμβεί. Η ευστάθεια ή η ελαστικότητα, περιγράφει την ταχύτητα με την οποία ένα οικοσύστημα επιστρέφει στην προ της διαταραχής κατάσταση, αφού έχει ήδη υποστεί κάποια μεταβολή και αποτελεί το μέτρο της ικανότητας του οικοσυστήματος να απορροφά αλλαγές και να παραμένει ακόμη αμετάβλητο. Θεωρείται δηλαδή η ευστάθεια, ως η ικανότητα του οικοσυστήματος να διατηρεί την δομή του και το πρότυπο συμπεριφοράς του στην εμφάνιση μιας διαταραχής. 4. Τι ονομάζεται καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα του οικοσυστήματος; Η παραγωγικότητα που προκύπτει όταν από την συνολική πρωτογενή παραγωγικότητα αφαιρεθεί η ενέργεια, την οποία χρησιμοποιούν τα φυτά για να συντηρηθούν. 5. Τι ονομάζονται βιογεωχημικοί κύκλοι; Βιογεωχημικοί κύκλοι είναι οι κύκλοι που διαγράφουν τα θρεπτικά στοιχεα κατά την διάρκεια της ανακύκλωσής τους μέσα από τα βιοτικά συστατικά του οικοσυστήματος προς τα αβιοτικά μέρη αυτού και ξανά πάλι πίσω προς τα βιοτικά μέρη αυτού.

2 2 6. Τι ονομάζεται διαδοχή και τι κλίμαξ; Διαδοχή καλείται η διαδικασία της ανάκαμψης ενός (οικο)συστήματος μετά την διαταραχή, διαδικασία η οποία επιτρέπει την εγκατάσταση εκ νέου ενός οικοσυστήματος, παρόμοιο με αυτό που προϋπήρχε της διαταραχής. Αυτό το «τελικό σημείο» της διαδοχής καλείται κατάσταση κλίμαξ. 7. Τι καλείται δυναμική ισορροπία; Δυναμική ισορροπία καλείται η συνολική σταθερότητα, σε συνδυασμό με την δυναμική αλλαγή.

3 3 Κεφάλαιο Τρίτο 1. Σε ποιους στόχους έχει δομηθεί η συμβατική γεωργία; Η συμβατική γεωργία δομήθηκε πάνω σε δύο αλληλοσυσχετιζόμενους στόχους, ήτοι: (α) την μεγιστοποίηση της παραγωγής και (β) τη μεγιστοποίηση του κέρδους. 2. Στην επιδίωξη της ικανοποίησης των στόχων της συμβατικής γεωργίας, αναπτύχθηκε ένα σύνολο πρακτικών που σχηματίζουν τη ραχοκοκαλιά της σύγχρονης γεωργίας. Ποιες είναι οι έξη (6) βασικές πρακτικές αυτές; Οι έξη (6) βασικές πρακτικές είναι: η εντατική καλλιέργεια, η μονοκαλλιέργεια, η άρδευση, η εφαρμογή της ανόργανης λίπανσης, ο χημικός έλεγχος των ζιζανίων και των ανωφελών εντόμων, και ο γενετικός χειρισμός των φυτών καλλιέργειας, 3. Γιατί κατά την άποψή σας η γεωργία, όσο αυτή παραμένει εξαρτημένη από τις εισροές, δεν μπορεί να είναι αειφορική; Η γεωργία δεν μπορεί να είναι αειφορική, όσο αυτή παραμένει εξαρτημένη από τις εισροές για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι φυσικοί πόροι, από τους οποίους προέρχονται πολλές από τις εισροές, δεν είναι ανανεώσιμοι και τα αποθέματά τους είναι περατά. Δεύτερον, διότι η εξάρτηση από τις εξωτερικές εισροές καθιστά τους αγρότες, τις περιοχές και ολόκληρες χώρες ευάλωτους στις ελλείψεις των αποθεμάτων, τις διακυμάνσεις των αγορών και τις αυξήσεις των τιμών.

4 4 Κεφάλαιο Τέταρτο 1. Με λίγα λόγια τι καλείται φωτοσύνθεση; Η φωτοσύνθεση συνιστά ένα συνδυασμό βιοφυσικών και βιοχημικών διεργασιών, οι οποίες καθορίζονται και κατευθύνονται από την ηλιακή ακτινοβολία της φασματικής περιοχής από 400 έως 700 nm, η οποία προσλαμβάνεται από τους χλωροπλάστες. Η ακτινοβολία αυτή μετατρέπεται σε ελεύθερη χημική ενέργεια, η οποία ακολούθως, χρησιμοποιείται στη βιοσύνθεση των προϊόντων της φωτοσύνθεσης. 2. Από ποιες φάσεις αποτελείται η φωτοσύνθεση; Μπορείτε να τις περιγράψετε. Η φωτοσύνθεση αποτελείται από δύο φάσεις: (α) τη φωτοχημική φάση, κατά την οποία λαμβάνουν χώρα οι φωτεινές αντιδράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, την οξείδωση του νερού (φωτόλυση), απ όπου απελευθερώνεται υδρογόνο και οξυγόνο, και (β) την ενζυματική φάση, στην οποία η ηλιακή ακτινοβολία δεν παίζει κανένα ρόλο, και στην οποία συμβαίνουν η καρβοξυλίωση του CO 2 και η αναγωγή του σε υδατάνθρακες. 3. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του κλεισίματος των στομάτων; Το αποτέλεσμα του κλεισίματος των στομάτων είναι ο περιορισμός της εισερχόμενης ποσότητας του CO 2, γεγονός που προκαλεί την επιβράδυνση της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης. 4. Να αναφέρετε μερικές από τις γνωστότερες γεωργικές καλλιέργειες, τα φυτά των οποίων ακολουθούν την C 4 φωτοσύνθεση και πως λέγονται αυτές; Ανάμεσα στις γνωστότερες γεωργικές καλλιέργειες, τα φυτά των οποίων ακολουθούν την C 4 φωτοσύνθεση, είναι πολλές από τις λεγόμενες εαρινές γεωργικές καλλιέργειες, όπως π.χ. ο αραβόσιτος, το βαμβάκι, το σόργο, και το ζαχαροκάλαμο. 5. Γιατί σε γενικές γραμμές οι διαθέσιμες μορφές του αζώτου στο έδαφος διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα; Επειδή το άζωτο, είτε προσλαμβάνεται ταχύτατα, όταν είναι διαθέσιμο, είτε παρουσιάζει υψηλό δυναμικό απώλειας μέσω της απόπλυσης με τη βροχόπτωση ή της απόσπασης με την άρδευση. 6. Που δομείται ο φωσφόρος; Ο φωσφόρος δομείται στο DNA των χρωμοσωμάτων και το RNA του πυρήνα και των ριβοσωμάτων

5 5 7. Το κάλιο δεν αποτελεί δομικό συστατικό του φυτού, ούτε συστατικό των ενζύμων ή των πρωτεϊνών. Ποια είναι η πρωταρχική του λειτουργία; Πρωτίστως, η λειτουργία του καλίου είναι ρυθμιστική. 8. Σε ποιες διαδικασίες εμπλέκονται τα μικροστοιχεία Βόριο (Β) και Χλώριο (Cl); Το Βόριο (Β) εμπλέκεται στη μεταφορά και το μεταβολισμό των υδατανθράκων, στο μεταβολισμό της φαινόλης, και στη δραστηριοποίηση των ρυθμιστών αύξησης. Το Χλώριο (Cl) εμπλέκεται στην ενυδάτωση του κυττάρου, και τη δραστηριοποίηση των ενζύμων κατά τη φωτοσύνθεση. 9. Σε ποιες διαδικασίες εμπλέκονται τα μικροστοιχεία Χαλκός (Cu) και Σίδηρος (Fe); Ο Χαλκός (Cu) εμπλέκεται στο βασικό μεταβολισμό, τον μεταβολισμό του αζώτου, και στον δευτερεύοντα μεταβολισμό, ενώ ο Σίδηρος (Fe) εμπλέκεται στη χλωροφυλλική σύνθεση και στα ένζυμα μεταφοράς ηλεκτρονίων. 10. Σε ποιες διαδικασίες εμπλέκονται τα μικροστοιχεία Μαγγάνιο (Mn), Μολυβδαίνιο (Mo) και Ψευδάργυρος (Zn); Το Μαγγάνιο (Mn) εμπλέκεται στο βασικό μεταβολισμό, τη σταθεροποίηση της δομής των χλωροπλαστών και το μεταβολισμό του αζώτου. Το Μολυβδαίνιο (Mo) εμπλέκεται στην αζωτοδέσμευση, το μεταβολισμό του φωσφόρου, την απορρόφηση και τον καταμερισμό του σιδήρου και τέλος, ο Ψευδάργυρος (Zn) εμπλέκεται στο σχηματισμό της χλωροφύλλης, τη δραστηριοποίηση των ενζύμων, το βασικό μεταβολισμό, τη διάσπαση των πρωτεϊνών και τη βιοσύνθεση των ορμονών. 11. Τι ονομάζουμε αναπνοή των φυτών; Αναπνοή των φυτών ονομάζουμε τη συνεχή ροή του νερού από τις ρίζες προς την ατμόσφαιρα, μέσω μιας διαδρομής που αρχίζει από το έδαφος, συνεχίζει στις ρίζες, περνάει από τους βλαστούς και τα φύλλα και καταλήγει στα στόματα. 12. Ποιες καλούνται πυροδοτούμενες αντιδράσεις; Αναφέρατε ένα παράδειγμα. οι τις αντιδράσεις των φυτών που προκαλούνται από κάποια εξωτερικά ερεθίσματα. Οι αντιδράσεις αυτές είναι αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου παράγοντα, πλην όμως για να συνεχιστεί η αντίδραση ο εξωτερικός αυτός παράγοντας δεν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί. Για παράδειγμα, οι σπόροι του καπνού για να βλαστήσουν απαιτείται να εκτεθούν στο ηλιακό φως. Η έκθεση αυτή απαιτείται να είναι διάρκειας μόλις κλάσματος του δευτερολέπτου. Έτσι, ο σπόρος θα βλαστήσει ακόμη και αν φυτευτεί σε συνθήκες πλήρους σκότους, εάν προηγουμένως υποστεί μικρής διάρκειας έκθεση στο ηλιακό φως. 13 Ποιες αντιδράσεις καλούνται εξαρτημένες; Αναφέρατε ένα παράδειγμα. Εξαρτημένες αντιδράσεις καλούνται οι αντιδράσεις κάποιων φυτών που εξαρτώνται από τη συνεχή παρουσία ενός συγκεκριμένου εξωτερικού παράγοντα.

6 6 Αυτές προκαλούνται και διατηρούνται εξ αιτίας του παράγοντα αυτού. Ένα παράδειγμα αυτού του τύπου της αντίδρασης είναι η παραγωγή των φύλλων στον ακανθώδη βλαστό του φυτού οκοτίγιο (Fouquieria splendens). Τα φύλλα στους βλαστούς του φυτού εμφανίζονται μέσα σε μια ή δυο ημέρες και όσο τα επίπεδα της υγρασίας στο έδαφος είναι επαρκή, τα φύλλα διατηρούνται, αλλά αμέσως μόλις φτάσουν στο σημείο μαρασμού τα φύλλα πέφτουν. 14. Ποιες αντιδράσεις; Αναφέρατε ένα παράδειγμα. Ανεξάρτητες καλούνται οι αντιδράσεις που συμβαίνουν στα φυτά, ανεξάρτητα των συνθηκών που επικρατούν στο άμεσο περιβάλλον και είναι αποτέλεσμα κάποιων εσωτερικά ελεγχόμενων, φυσιολογικά καθοριζόμενων ομάδων παραγόντων. Για παράδειγμα, ένα φυτό αραβοσίτου αρχίζει να ανθίζει διότι έχει επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο στάδιο της αύξησης και της ανάπτυξης του. Οι εξωτερικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν, αργά ή γρήγορα την άνθηση επηρεάζοντας την αύξηση, η πραγματική αλλαγή στη φαινολογία του φυτού όμως, ελέγχεται εσωτερικά.

7 7 Κεφάλαιο Πέμπτο 1. Το ορατό φάσμα του φωτός είναι ίσης αξίας για τη φωτοσύνθεση; Τι γνωρίζετε γι αυτό; Ασφαλώς, και δεν είναι όλο το φως στο φάσμα αυτό ίσης αξίας για τη φωτοσύνθεση. Οι φωτοαποδέκτες στη χλωροφύλλη είναι, ως επί το πλείστο, απορροφητές του ιώδους κυανού και πορτοκαλόχρου ερυθρού φωτός, ενώ το πράσινο και το κίτρινο δεν είναι και τόσο χρήσιμα. Η χλωροφύλλη δεν μπορεί να απορροφήσει το πράσινο φως επαρκώς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος αυτού να ανακλάται, κάνοντας έτσι τα φυτά να φαίνονται πράσινα. 2. Τι καλείται σημείο απορρόφησης του φωτός; Σημείο απορρόφησης του φωτός καλείται το επίπεδο της έντασης του φωτός στο οποίο απορροφούνται οι φωτοσυνθετικές χρωστικές, γεγονός που σημαίνει ό,τι το επιπρόσθετο φως δεν αυξάνει αποτελεσματικά το ρυθμό της φωτοσύνθεσης. Αυτό συμβαίνει σε πολύ υψηλές εντάσεις φωτός. 3. Τι γνωρίζετε για το σημείο συμψηφισμού του φωτός; Σημείο συμψηφισμού του φωτός καλείται το χαμηλό επίπεδο του φωτός, όπου το ποσό της παραγόμενης φωτοσύνθεσης ισούται με το ποσό που απαιτείται για την αναπνοή. Όταν η ένταση του φωτός είναι μικρότερη του σημείου συμψηφισμού, τότε το ισοζύγιο της ενέργειας για το φυτό είναι αρνητικό. Εάν το αρνητικό ισοζύγιο δεν αντισταθμιστεί μέσα σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο με ποσότητα ενεργούς φωτοσύνθεσης και ενεργειακού οφέλους, το φυτό μπορεί να νεκρωθεί. 4. Ποιοι είναι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ποιότητα και η ποσότητα του φωτός που προσλαμβάνεται από ένα φυτό σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία και η διάρκεια της έκθεσής του στο φως; Οι παράγοντες αυτοί είναι η εποχικότητα, το γεωγραφικό πλάτος, το υψόμετρο, το τοπογραφικό ανάγλυφο, η ποιότητα του αέρα και η δομή της κομοστέγης. 5. Από ποια διαφορετικά σύνολα παραγόντων καθορίζεται ο ρυθμός της φωτοσύνθεσης; Ο ρυθμός της φωτοσύνθεσης, καταρχήν, καθορίζεται από τρία διαφορετικά σύνολα παραγόντων, ήτοι: (α) το στάδιο ανάπτυξης του φυτού, (β) τις περιβαλλοντικές συνθήκες που περιβάλλουν το φυτό, στις οποίες περιλαμβάνεται και το περιβάλλον του φωτός και (γ) τον τύπο της φωτοσυνθετικής διαδρομής (C 3, C 4 και CAM) που χρησιμοποιούν τα φυτά.

8 8 6. Σε ποιες περιοχές το φως δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα, και σε ποιες περιοχές αυτό αποτελεί; Οι περιοχές για τις οποίες το φως δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα είναι γενικά οι ξηρές περιοχές. Στους τόπους αυτούς, το κλειδί της υπόθεσης στον καθορισμό της δομής της βλάστησης και της οργάνωσης του καλλιεργητικού συστήματος είναι συνήθως η διαθεσιμότητα του νερού και όχι η διαθεσιμότητα του φωτός. Το φως, είναι πιθανότερο να αποτελεί τον περιοριστικό παράγοντα στις υγρές περιοχές.

9 9 Κεφάλαιο Έκτο 1. Ποια είναι η θερμαντική διαδικασία η οποία αποτελεί το γεγονός που ορίζεται ως το φαινόμενο του θερμοκηπίου; Η θερμοκρασία που δημιουργείται από την ηλίαση μπορεί να αποθηκευθεί στην επιφάνεια της γης ή να ανακλαστεί πίσω στην ατμόσφαιρα. Μέρος της επανακτινοβολούμενης προς την ατμόσφαιρα θερμότητας είναι δυνατό να ανακλαστεί και πάλι πίσω στην επιφάνεια. Αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών είναι η θερμική ενέργεια να παγιδεύεται τόσο στην επιφάνεια, όσο και κοντά σ αυτή και η θερμοκρασία να παραμένει σχετικά υψηλή, σε σύγκριση με το ακραίο ψύχος που επικρατεί στο απώτερο διάστημα. Σε τελική ανάλυση, η θερμαντική αυτή διαδικασία αποτελεί το γεγονός εκείνο που ορίζεται ως το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 2. Ποιες είναι οι αιτίες και ποιες συνέπειες από την υπερθέρμανση της Γης; Από την έναρξη της βιομηχανικής εποχής και μετά, τα ποσά του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχουν αυξηθεί κατά 30%. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την καύση των ορυκτών καυσίμων για την βιομηχανική παραγωγή, την παραγωγή ενέργειας και φυσικά από την αποδάσωση. Κάποιες πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι ένα θερμότερο κλίμα θα προκαλέσει περισσότερα ακραία τοπικά κλιματικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες και ξηρασίες. Μια άλλη ανησυχία είναι ότι οι μεγάλες γεωργικές εκτάσεις στις παραθαλάσσιες, τις χαμηλές υψομετρικά περιοχές της υφηλίου, θα κατακλυστούν, εάν η παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί αρκετά τόσο που να λειώσει ακόμη και ένα μικρό μέρος από τους πολικούς πάγους. 3. Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι θερμοκρασιακές διαφορές που παρατηρούνται στην επιφάνεια της γης; Οι θερμοκρασιακές διαφορές που παρατηρούνται στην επιφάνεια της γης είναι αποτέλεσμα της περιστροφής της Γης γύρω από τον Ήλιο. Κατά τη διάρκεια του έτους, μια δέσμη μέγιστου ηλιακού οφέλους μετακινείται εγκάρσια στον ισημερινό, ανάλογα με τη γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών ακτινών και τη διάρκεια της ημέρας. Οι μεγαλύτερες ημέρες οδηγούν σε περισσότερο ηλιακό όφελος. Η αιώρηση αυτή της ηλίασης είναι η άμεση αιτία των εποχιακών μεταβολών στη θερμοκρασία. Ο βαθμός της εποχιακής μεταβολής, σε μέσες θερμοκρασίες, αυξάνει καθώς αυξάνεται η απόσταση από τον ισημερινό. 4. Τι γνωρίζετε για τη διαδικασία της καταβατικής θέρμανσης; Τι συμβαίνει με αυτή; Σε πολλά μέρη του κόσμου, ο αέρας που κινείται από το πάνω μέρος της πλαγιάς, λόγω του ανέμου ή των διαφορών στις πιέσεις, επεκτείνεται ταχέως και κατερχόμενος θερμαίνεται. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία είναι γνωστή ως καταβατική θέρμανση. Καθώς θερμαίνεται ο αέρας, αυξάνεται και η ικανότητά του να συγκρατεί την υγρασία με τη μορφή υδρατμών (σχετική υγρασία), αυξάνοντας το δυναμικό εξάτμισης του θερμότερου αέρα.

10 10 5. Κατά τους χειμερινούς μήνες μια νότια πλαγιά είναι σημαντικά θερμότερη από μια βόρεια πλαγιά, όταν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν οι ίδιοι. Μπορείτε να το δικαιολογήσετε αυτό; Μια μεσημβρινή (νότια) πλαγιά είναι σημαντικά θερμότερη από μια βόρεια πλαγιά διότι οι πλαγιές που βλέπουν τον ήλιο, ως αποτέλεσμα της κλίσης της γης στον ηλιακό άξονα, κατά τους χειμερινούς μήνες δέχονται μεγαλύτερη ηλιακή ακτινοβολία. 6. Πως δημιουργείται το φαινόμενο της παροχέτευσης του ψυχρού αέρα; Ο ψυχρός αέρας ο οποίος επικρατεί στις πλαγιές των κοιλάδων που βρίσκονται στα μεγαλύτερα υψομετρικά σημεία και έχουμε ταχύτερη επανακτινοβολία, είναι βαρύτερος από τον θερμότερο αέρα που βρίσκεται στα χαμηλότερα σημεία, και μετακινείται προς τα χαμηλότερα σημεία, δημιουργώντας το φαινόμενο της παροχέτευσης του ψυχρού αέρα. 7. Τι περιλαμβάνουν οι πλέον κοινές μορφολογικές προσαρμογές των φυτών απέναντι στην υπερβολική θερμότητα; Οι πλέον κοινές μορφολογικές προσαρμογές των φυτών απέναντι στην υπερβολική θερμότητα περιλαμβάνουν: (α) υψηλό σημείο συμψηφισμού CΟ 2 του λόγου φωτοσύνθεση / αναπνοή, ο οποίος συχνά υποβοηθείται από αλλαγές στη δομή του φύλλου, (β) φύλλα λευκής ή φαιάς απόχρωσης, που ανακλούν το φως και απορροφούν έτσι, λιγότερη θερμότητα, (γ) εμφάνιση τριχιδίων στην επιφάνεια των φύλλων που απομονώνουν τους ιστούς των φύλλων, (δ) μικρά φύλλα, ώστε να εκτίθεται μικρότερη φυλλική επιφάνεια στο ηλιακό φως, (ε) φύλλα με μικρότερο το λόγο επιφάνεια / όγκος, για την πρόσληψη λιγότερης θερμότητας, (στ) κάθετος προσανατολισμός των φύλλων, για μειωμένη πρόσληψη θερμότητας, (ζ) εκτεταμένο ριζικό σύστημα, ή μεγαλύτερη σχέση του λόγου ρίζα / βλαστός, για την απορρόφηση περισσότερου νερού ώστε, να αντιπαρέρχονται την απώλεια νερού από τα φύλλα ή να διατηρούν μεγαλύτερη πρόσληψη νερού σε σχέση με τη φυλλική επιφάνεια, (η) παχύς, ή ινώδης φλοιός που απομονώνει το κάμβιο και το φλοίωμα του κορμού των φυτών, (θ) χαμηλότερη περιεχόμενη υγρασία στο πρωτόπλασμα και υψηλότερη ωσμωτική συγκέντρωση των ζωντανών ιστών. 8. Μετά την εμφάνιση της χλώρωσης ακολουθεί αμετάκλητα η νέκρωση των ιστών. Αυτή που οφείλεται; Η νέκρωση στις χαμηλές θερμοκρασίες οφείλεται στην πτώση της πρωτεΐνης (η οποία μπορεί να συμβεί και σε θερμοκρασίες πάνω από την ψύξη), την έξοδο του νερού από το πρωτόπλασμα (όταν το μεταξύ των κυττάρων νερό παγώνει) και το σχηματισμό των καταστρεπτικών παγοκρυστάλλων μέσα στο ίδιο το πρωτόπλασμα.

11 11 9. Στο κλασσικό εγχειρίδιο της Οικοφυσιολογίας του Went (1944), παρουσιάζεται η περίπτωση με τα φυτά της τομάτας, τα οποία, αναπτυσσόμενα σε ίδιες θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας, δεν εμφάνισαν την αυτή ανάπτυξη με άλλα φυτά τομάτας που δέχτηκαν κανονικές θερμοκρασίες ημέρας και χαμηλότερες θερμοκρασίες νύκτας. Πότε συμβαίνει η αντίδραση αυτή; Η αντίδραση αυτή συμβαίνει, όταν η άριστη για την ανάπτυξη θερμοκρασία, η οποία σημειωτέον λαμβάνει χώρα ως επί το πλείστον κατά τη διάρκεια της νύκτας, είναι ουσιωδώς διαφορετική από την άριστη θερμοκρασία για τη φωτοσύνθεση, η οποία ως γνωστό λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. 10. Τι γνωρίζετε για το μικροκλίμα; Το μικροκλίμα είναι η πλευρά του κλίματος στο επίπεδο των ανεξάρτητων φυτικών οργανισμών ή του αγρού με φυτά καλλιέργειας, την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε. Συνεπώς, μικροκλίμα θεωρείται το σύνολο των τοπικών συνθηκών της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ατμόσφαιρας που βρίσκονται σε άμεση εγγύτητα με τους οργανισμούς. Σύμφωνα με κάποιους ορισμούς, το μικροκλίμα σχηματίζεται από τις συνθήκες που επικρατούν σε μια ζώνη τετραπλάσια του ύψους των εξεταζόμενων οργανισμών. Μολονότι στο φάσμα του μικροκλίματος περιλαμβάνονται και άλλοι παράγοντες εκτός της θερμοκρασίας, οι αγρότες - παραγωγοί είναι προτιμότερο να ενδιαφέρονται για τη θερμοκρασία, όταν προσπαθούν να τροποποιήσουν το μικροκλίμα ή να εκμεταλλευτούν τις μεταβολές του μικροκλίματος. 11. Τι περιλαμβάνουν οι πρακτικές και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση της θερμοκρασίας του μικροκλίματος; Οι πρακτικές και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση της θερμοκρασίας του μικροκλίματος περιλαμβάνουν: (α) τη βιοτική κομοστέγη (κάλυψη) (β) την αβιοτική κομοστέγη (κάλυψη) (γ) την κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους (δ) τα θερμοκήπια και σκίαστρα (ε) τους τρόπους πρόληψης του παγετού

12 12 Κεφάλαιο Έβδομο 1. Τι καλείται σχετική υγρασία; Δώστε ένα παράδειγμα. Η σχετική υγρασία είναι η σχέση της περιεκτικότητας των υδρατμών στον αέρα προς την ποσότητα των υδρατμών που ο αέρας μπορεί να συγκρατήσει σε μια δεδομένη θερμοκρασία. Έτσι, για παράδειγμα, όταν αναφερόμαστε σε μια σχετική υγρασία 50%, αυτή αφορά την συνθήκη κατά την οποία ο αέρας συγκρατεί το 50% των υδρατμών που μπορεί να συγκρατήσει στη συγκεκριμένη θερμοκρασία. Όταν η σχετική υγρασία είναι 100%, τότε ο αέρας κορένυται με υδρατμούς. 2. Ποιους τύπους βροχόπτωσης γνωρίζετε; Οι τύποι της βροχόπτωσης είναι: (α) η μεταβιβαστική βροχόπτωση (β) η ορεογραφική βροχόπτωση, και (γ) η κυκλωνική βροχόπτωση 3. Τι γνωρίζετε για την όξινη βροχή; Η όξινη βροχή είναι ακριβώς μια από τις πολλές συνέπειες της ανθρωπογενούς ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Η καύση των ορυκτών καυσίμων από τα αυτοκίνητα και τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας προκαλεί εκπομπές μεγάλων ποσοτήτων οξειδίων του αζώτου και του θείου στην ατμόσφαιρα, κοντά στις αστικές και τις βιομηχανικές περιοχές. Τα στοιχεία αυτά ονομάζονται όξινοι «προπομποί» και εύκολα συνδυάζονται με το νερό της ατμόσφαιρας για να σχηματίσουν νιτρικά και θειικά οξέα. Στη συνέχεια, τα οξέα αυτά διαλύονται μέσα στα με φυσικό τρόπο σχηματιζόμενα σταγονίδια του νερού της ατμόσφαιρας. Τα σταγονίδια, αφού μετακινηθούν ομαλά για κάποια απόσταση, στη συνέχεια πέφτουν με τη μορφή της όξινης βροχής. Τα οξείδια του αζώτου και του θείου είναι επίσης δυνατό, να σχηματίσουν νιτρικά και θειικά στην ατμόσφαιρα και να «βρέξουν» στερεά τεμάχια. Όταν συνδυάζονται με το νερό, τα τεμάχια αυτά μετατρέπονται σε οξέα και έχουν την ίδια επίδραση με την όξινη βροχή. 4. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές όψεις της ξηρικής καλλιέργειας; Οι πιο σημαντικές όψεις της ξηρικής καλλιέργειας είναι: (α) η χρήση κάποιων τύπων του συστήματος καλλιέργειας που προωθούν την διείσδυση του νερού της βροχής στο εδαφικό προφίλ και την αποθήκευσή του σ αυτό, και (β) η συχνή χρήση των θερινών ή των βροχοπτώσεων των υπολοίπων εποχών που επιτρέπουν την επαναπλήρωση των υδατικών αποθεμάτων τα οποία αναλώνονται από την καλλιέργεια.

13 13 Κεφάλαιο Όγδοο 1. Ο άνεμος, ως παράγοντας του περιβάλλοντος, δεν είναι πάντοτε παρών, είναι όμως, κατά το μάλλον ή ήττον, ικανός να επιφέρει πολύ σημαντικές επιδράσεις στα αγροοικοσυστήματα. Ποιες είναι αυτές οι επιδράσεις; Οι επιδράσεις της ικανότητας του ανέμου είναι: (α) να ασκεί μια φυσική δύναμη στο σώμα του φυτού, (β) να μεταφέρει και να αποσπά από το αγροοικοσύστημα μόρια και υλικά (αλάτι, γύρη, άμμο, σπόρους) και, (γ) να αναμειγνύει την ατμόσφαιρα που άμεσα περιβάλλει τα φυτά, έτσι ώστε, να μεταβάλλει τη σύνθεσή του, να επηρεάζει τις ιδιότητες διασποράς της θερμότητας και να επιδρά στη φυσιολογία του φυτού 2. Ποιες είναι οι άμεσες επιπτώσεις του ανέμου στα φυτά; Ο άμεσες επιπτώσεις του ανέμου στα φυτά είναι: (α) η αφυδάτωση, (β) ο νανισμός (γ) ο αποσχηματισμός (δ) η καταστροφή του φυτού και το ξερίζωμα του (ε) οι αλλαγές στη σύνθεση του αέρα που περιβάλλει τα φυτά 3. Σε ποιες διαδικασίες οφείλεται η απώλεια του εδάφους από την αιολική διάβρωση; Η απώλεια του εδάφους από την αιολική διάβρωση οφείλεται σε δύο διαδικασίες: (α) την απόσπαση των μορίων, και (β) τη μεταφορά των μορίων. 4. Μερικές από τις πλέον σημαντικές επιδράσεις του ανέμου λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο του μικροκλίματος. Μπορείτε να αναφερθείτε σ αυτό; Στο εσωτερικό του αγροοικοσυστήματος, ειδικά στις κομοστέγες των συστημάτων φυτών καλλιέργειας, η κίνηση του αέρα είναι ουσιαστική για την ανάμιξη της ατμόσφαιρας. Η καλή κυκλοφορία του αέρα διατηρεί το CO 2 σε άριστα επίπεδα, διασκορπίζει την υπερβολική υγρασία και μπορεί ακόμη να αυξήσει την δραστική ανταλλαγή αερίων. Ο επαρκώς αναμεμιγμένος αέρας χαμηλώνει τα επίπεδα υγρασίας στην επιφάνεια των φύλλων, με συνέπεια να ελαττώνει την πιθανότητα να επικρατήσουν πολλές ασθένειες. Στα θερμά κλίματα επίσης, ο άνεμος έχει σημαντική επίδραση στην επαύξηση της μεταβατικής και εξατμισιακής ψύξης στο άμεσο ηλιακό φως.

14 14 5. Μια εναλλακτική λύση απέναντι στους μόνιμους από δένδρα ή θάμνους ανεμοφράκτες είναι να φυτευτούν στον αγρό ετήσια φυτά που θα λειτουργήσουν υπέρ της προστασίας των φυτών καλλιέργειας από τον άνεμο. Τι γνωρίζετε γι αυτό; Ο αραβόσιτος (Zea mays), τα ηλιοτρόπια (Helianthus annus) και μια πλειάδα σποροπαραγωγών φυτών καλλιέργειας, όπως το σόργο (Sorgum bicolor) και το πορφυρό κριθάρι (Pennisetum americanum) αποτελούν παραδείγματα ετήσιων φυτών που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Τέτοια ετήσια φράγματα έχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα έναντι των πολυετών ξύλινων ανεμοφρακτών στο ότι αυτά είναι ευκολότερα, ταχύτερα και φτηνότερα να εγκατασταθούν και πολλά επιτρέπουν περισσότερη ευελιξία στις γεωργικές δραστηριότητες.

15 15 Κεφάλαιο Ένατο 1. Τι γνωρίζετε για τη φυσική αποσάθρωση; Η αποσάθρωση των βράχων και των ορυκτών των πετρωμάτων είναι η πρωτογενής πηγή των ανόργανων μορίων του εδάφους, ανεξάρτητα εάν αυτά παραμένουν επί τόπου ή μεταφέρονται σε οποιοδήποτε άλλο σημείο. Οι συνδυασμένες δυνάμεις του νερού, του αέρα, της θερμοκρασίας και της βαρύτητας αποσαρθρώνουν με αργό ρυθμό το μητρικό πέτρωμα, συνοδευόμενες από μια βαθμιαία αποσύνθεση αυτών καθαυτών των ανόργανων στοιχείων. Το νερό διεισδύει στις ρωγμές και τα κοιλώματα των βράχων και, λόγω των εναλλασσόμενων συνθηκών θερμότητας και ψύξης, οι βράχοι συστέλλονται και διαστέλλονται και τελικά θρυμματίζονται. Επίσης, το διοξείδιο του άνθρακα που συνοδεύει το νερό εισέρχεται στις ρωγμές των βράχων, σχηματίζει ανθρακικό οξύ, έλκει ανόργανα στοιχεία, όπως ασβέστιο και μαγνήσιο από τους βράχους και σχηματίζει ενώσεις του άνθρακα. Στη συνέχεια, αποδυναμώνει την κρυσταλλική δομή του βράχου και την καθιστά περισσότερο επιρρεπή σε μελλοντική φυσική αποσάθρωση. Τα λεπτά μόρια αναμειγνύονται με μεγαλύτερα μόρια, υποκινούμενα από τη φυσική κίνηση που δημιουργείται από τις συνδυασμένες δυνάμεις της βαρύτητας, της θερμοκρασιακής αλλαγής και των εναλλαγών ανάμεσα στην υγρασία και την ξηρασία. 2. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο τα μόρια του μεταφέρονται, τα μεταφερόμενα εδάφη εμφανίζουν διαφορετικές ταξινομήσεις. Ποιες είναι αυτές; Οι ταξινομήσεις αυτές είναι: (α) τα κολλούβια, στα οποία τα μόρια του εδάφους έχουν μεταφερθεί λόγω της βαρύτητας, (β) τα αλλούβια, στα οποία τα μόρια του εδάφους έχουν μεταφερθεί λόγω της κίνησης του νερού, (γ) τα παγωμένα εδάφη, στα οποία τα μόρια του εδάφους έχουν μεταφερθεί λόγω της κίνησης των παγετώνων, και (δ) τα αιολικά εδάφη, στα οποία τα μόρια του εδάφους έχουν μεταφερθεί λόγω του ανέμου. 3. Τι γνωρίζετε για τη χημική αποσάθρωση; Ποιες είναι χημικές διαδικασίες γνωρίζετε για το σχηματισμό και την ανάπτυξη του εδάφους; Η χημική αποσάθρωση περιλαμβάνει τις φυσικές χημικές διαδικασίες, οι οποίες συμβάλλουν στη διάσπαση του μητρικού πετρώματος, τη μετατροπή των υλικών μέσα στο έδαφος από τη μια μορφή στην άλλη και την κίνηση των υλικών εντός του εδάφους. Πρωταρχικής σπουδαιότητας για το σχηματισμό και την ανάπτυξη του εδάφους είναι τέσσερις διαφορετικές χημικές διαδικασίες. 4. Για το σχηματισμό και την ανάπτυξη του εδάφους συμβάλλουν τέσσερις διαφορετικές χημικές διαδικασίες. Τι γνωρίζετε γι αυτές; Αυτές είναι: η ενυδάτωση, η υδρόλυση, η διάλυση και η οξείδωση.

16 16 Η ενυδάτωση είναι η διαδικασία της προσθήκης των μορίων του νερού στη χημική δομή ενός ορυκτού στοιχείου. Είναι μια σημαντική αιτία της κρυσταλλικής διόγκωσης και της θραύσης. Η υδρόλυση συμβαίνει όταν, τα ποικίλα κατιόντα της πρωτότυπης κρυσταλλικής δομής των πυριτικών ορυκτών αντικαθίστανται από ιόντα υδρογόνου, προκαλώντας την αποσύνθεση. Σε ρεγόλιθο με χαμηλό pη, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου επιταχύνει την υδρόλυση. Επίσης, στη διαδικασία αυτή, μπορεί να προσθέσει και η απελευθέρωση των οργανικών οξέων, ως ένα υποπροϊόν των μεταβολικών δραστηριοτήτων των ζώντων οργανισμών, ή ως αποσύνθεση της νεκρής οργανικής ύλης. Η διαδικασία της διάλυσης συμβαίνει, όταν το μητρικό πέτρωμα με μια μεγάλη συγκέντρωση ευδιάλυτων ορυκτών στοιχείων, όπως είναι τα νιτρικά και χλωρικά, οδηγείται σε διάλυση στο νερό. Ο ασβεστόλιθος είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στη διάλυση, λόγω της παρουσίας στο νερό υψηλών ποσοτήτων ανθρακικού οξέος. Σε ακραίες περιπτώσεις, η διάλυση του ασβεστόλιθου οδηγεί στο σχηματισμό των ασβεστολιθικών σπηλαίων, σε περιοχές όπου υφίστανται υπόγειες ροές νερού. Τέλος, η οξείδωση είναι η διαδικασία της μετατροπής κάποιων στοιχείων, όπως π.χ. ο σίδηρος, από την πρωτότυπη ελαττωμένη μορφή τους σε μια οξειδωμένη μορφή, με την παρουσία νερού ή αέρα. Τη διαδικασία αυτή συνήθως συνοδεύει η απαλότητα της κρυσταλλικής μορφής. 5. Ποιοι είναι οι τύποι της αργίλου; Οι τύποι είναι: (α) οι πυριτικοί άργιλοι, οι οποίοι κατά κύριο λόγο σχηματίζονται από μικροσκοπικές πλάκες πυριτικού αλουμινίου με διαφορετικές διευθετήσεις και με την παρουσία ή την απουσία άλλων στοιχείων, όπως του σιδήρου και του μαγνησίου, και (β) οι υδροξυλικοί άργιλοι, στους οποίους απουσιάζει μια καθορισμένη κρυσταλλική δομή. Οι υδροξυλικοί άργιλοι σχηματίζονται από υδροξείδια αλουμινίου και σιδήρου, στα οποία έχουν αντικατασταθεί πολλά από τα ιόντα πυριτίου. 6. Τι καθορίζει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, πως μετράται αυτή και από ποιους παράγοντες αυτή επηρεάζεται; Ο αριθμός των θέσεων στις μικέλλες που είναι διαθέσιμες για τη δέσμευση των θετικά φορτισμένων ιόντων (κατιόντα), καθορίζει αυτό που ονομάζουμε ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, η οποία μετράται σε χιλιοισοδύναμα κατιόντων ανά 100 γραμμάρια ξηρής εδαφικής μάζας. Η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων ποικίλει από έδαφος σε έδαφος, ανάλογα με τη δομή του συμπλόκου άργιλος / χούμος, τον τύπο των μικελλών που είναι παρούσες και την ποσότητα της οργανικής ουσίας που είναι ενσωματωμένη στο έδαφος. 7. Οι διαδικασίες που οδήγησαν στη διαφοροποίηση των οριζόντων λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις περιφερειακές ή τις τοπικές συνθήκες. Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τεσσάρων βασικών τύπων ανάπτυξης εδάφους. Τι γνωρίζετε γι αυτούς; Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τεσσάρων βασικών τύπων ανάπτυξης του εδάφους. Οι τύποι αυτοί είναι: η ασβεστοποίηση, η ποτζολοποίηση, η λατεριοποίηση και η γλειζοποίηση Η διαδικασία της

17 17 ασβεστοποίησης είναι ως επί το πολύ χαρακτηριστική σε περιοχές με ποώδη βλάστηση, στα ύφυγρα έως ξηρά και τα εύκρατα έως τροπικά κλίματα της υφηλίου. Η ποτζολοποίηση είναι ως επί το πλείστο χαρακτηριστική των υγρών, εύκρατων περιοχών του πλανήτη, όπου τα δάση έχουν καταστεί η κυρίαρχη βλαστητική κάλυψη για πολύ καιρό. Η λατεριοποίηση λαμβάνει χώρα σε παλαιότερα και ελαφρώς αποσαρθρωμένα εδάφη των υγρών υποτροπικών και τροπικών δασωμένων περιοχών του κόσμου, και η γλειζοποίηση είναι πολύ κοινή στα εδάφη στα οποία το νερό παραμένει πάνω από ή κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, για μια μεγάλη περίοδο του έτους. 8. Γνωρίζετε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του εδάφους; Τα χαρακτηριστικά του εδάφους είναι η υφή του εδάφους, η δομή του εδάφους, ο χρωματισμός, η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, η οξύτητα του εδάφους και το ph, η αλατότητα και η αλκαλικότητα. 9. Από τι εξαρτάται η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων; Η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων ποικίλει από έδαφος σε έδαφος, ανάλογα με τη δομή του συμπλόκου άργιλος / χούμος, τον τύπο των μικελλών που είναι παρούσες και την ποσότητα της οργανικής ουσίας που είναι ενσωματωμένη στο έδαφος.

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Βιογεωχημικός κύκλος ενός στοιχείου είναι, η επαναλαμβανόμενη κυκλική πορεία του στοιχείου στο οικοσύστημα. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι, πραγματοποιούνται με την βοήθεια, βιολογικών, γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί Η ζωή στον πλανήτη μας στηρίζεται στην ενέργεια του ήλιου. Η ενέργεια αυτή εκπέμπεται με τη μορφή ακτινοβολίας. Ένα πολύ μικρό μέρος αυτής της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή στη αγροοικολογία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή στη αγροοικολογία 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγή στη αγροοικολογία Κεφάλαιο Πρώτο: Η έννοια του οικοσυστήματος 1.1. Γενικά 1.2. Η δομή των φυσικών οικοσυστημάτων 1.2.1. Τα επίπεδα της οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων λέγεται η κίνηση των θρεπτικών στοιχείων και ο ανεφοδιασμός δασικών οικοσυστημάτων με θρεπτικά συστατικά Οικοσύστημα

Ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων λέγεται η κίνηση των θρεπτικών στοιχείων και ο ανεφοδιασμός δασικών οικοσυστημάτων με θρεπτικά συστατικά Οικοσύστημα Δρ. Γεώργιος Ζαΐμης Ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων λέγεται η κίνηση των θρεπτικών στοιχείων και ο ανεφοδιασμός δασικών οικοσυστημάτων με θρεπτικά συστατικά Οικοσύστημα Απελευθέρωση ουσιών αποσύνθεση Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η σχέση μεταξύ βλάστησης και των παραγόντων του περιβάλλοντος, δηλαδή του κλίματος (cl), του μητρικού πετρώματος(p), του ανάγλυφου

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Γεωχημικός, Βιοχημικός, Υδρολογικός κύκλος

Δασική Εδαφολογία. Γεωχημικός, Βιοχημικός, Υδρολογικός κύκλος Δασική Εδαφολογία Γεωχημικός, Βιοχημικός, Υδρολογικός κύκλος Μέρος 1 ο ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Η μεταφορά του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης, η κίνησή του σ αυτή και η επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές Οικολογίας

Γενικές Αρχές Οικολογίας Γενικές Αρχές Οικολογίας Γιώργος Αμπατζίδης Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Στο προηγούμενο μάθημα Τροφική αλυσίδα Τροφικό πλέγμα Τροφικό επίπεδο Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση

Δασική Εδαφολογία. Εδαφογένεση Δασική Εδαφολογία Εδαφογένεση Σχηματισμός της στερεάς φάσης του εδάφους Η στερεά φάση του εδάφους σχηματίζεται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης των φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων μαζί με τα προϊόντα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Μπορεί να λειτουργήσει ένα οικοσύστημα α) με παραγωγούς και καταναλωτές; β) με παραγωγούς και αποικοδομητές; γ)με καταναλωτές και αποικοδομητές; Η διατήρηση των οικοσυστημάτων προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Βιοενεργητική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ενέργεια για να επιβιώσουν και να υλοποιήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η ύλη που υπάρχει διαθέσιμη στη βιόσφαιρα είναι περιορισμένη. Ενώσεις και στοιχεία όπως:

ΚΥΚΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η ύλη που υπάρχει διαθέσιμη στη βιόσφαιρα είναι περιορισμένη. Ενώσεις και στοιχεία όπως: ΚΥΚΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ύλη που υπάρχει διαθέσιμη στη βιόσφαιρα είναι περιορισμένη. Ενώσεις και στοιχεία όπως: Το νερό (Η 2 Ο) Το οξυγόνο (Ο 2 ) Ο άνθρακας (C) Το άζωτο (N 2 ) Το θείο (S) Οφώσφορος(P) κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Για να σχηματιστεί το έδαφος Επιδρούν μακροχρόνιες διεργασίες εδαφογένεσης Διαδικασία μετατροπής μητρικού πετρώματος σε έδαφος

Για να σχηματιστεί το έδαφος Επιδρούν μακροχρόνιες διεργασίες εδαφογένεσης Διαδικασία μετατροπής μητρικού πετρώματος σε έδαφος Δρ. Γεώργιος Ζαΐμης Για να σχηματιστεί το έδαφος Επιδρούν μακροχρόνιες διεργασίες εδαφογένεσης Διαδικασία μετατροπής μητρικού πετρώματος σε έδαφος Κύριες διαδικασίες: 1) Αποσάθρωση 1) Μετακίνηση Έκπλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η έννοια του οικοσυστήματος 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η έννοια του οικοσυστήματος 11 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η έννοια του οικοσυστήματος 11 Κεφάλαιο Πρώτο: Το μοντέλο του οικοσυστήματος 1.1. Βασικές αρχές και ορισμοί της Οικολογίας των Οικοσυστημάτων 1.2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Αλμπάνη Βάλια Καραμήτρου Ασημίνα Π.Π.Σ.Π.Α. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Μανωλάς Αθήνα 2013 1 Πίνακας περιεχομένων ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ...2 Εξαντλούμενοι φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του Έδαφος Οι ιδιότητες και η σημασία του ΕΔΑΦΟΣ : Είναι το χαλαρό επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης. ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗ: Το έδαφος σχηματίζεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων με την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Οικολογία: η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών, και φυσικά του ανθρώπου, με τους βιοτικούς (ζωντανούς οργανισμούς του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Α Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Υ Α Θ Η Ν Α Δ Ρ. Χ Η Μ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Α Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Υ Α Θ Η Ν Α Δ Ρ. Χ Η Μ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Δ Ι Δ Α Σ Κ Ο Υ Σ Α Κ Ρ Ε Σ Τ Ο Υ Α Θ Η Ν Α Δ Ρ. Χ Η Μ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο & 3 O

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 7: Οικοσυστήματα (I)

Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 7: Οικοσυστήματα (I) Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 7: Οικοσυστήματα (I) Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πιο ενεργά συστατικά κολλοειδή κλασματα Διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή.

Πιο ενεργά συστατικά κολλοειδή κλασματα Διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Δρ. Γεώργιος Ζαΐμης Πιο ενεργά συστατικά κολλοειδή κλασματα Διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) οργανική ουσία (χούμος) Η άργιλος (< 2μ) των εδαφών, διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

26/5/2015. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. Σάκχαρα πρίσµα

26/5/2015. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. Σάκχαρα πρίσµα Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Φάσµα απορρόφησης της χρωστικής ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Φωτοσύνθεση» Ορεστιάδα 2015 Φωτοσύνθεση CO 2 +2H 2 S (CH 2 O) + H 2 O + 2S 6CO 2 +12H 2 O C 6

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. Το σύνολο των μετασχηματισμών βιολογικής ή χημικής φύσης που λαμβάνουν χώρα κατά την ανακύκλωση ορισμένων στοιχείων

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. Το σύνολο των μετασχηματισμών βιολογικής ή χημικής φύσης που λαμβάνουν χώρα κατά την ανακύκλωση ορισμένων στοιχείων ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Το σύνολο των μετασχηματισμών βιολογικής ή χημικής φύσης που λαμβάνουν χώρα κατά την ανακύκλωση ορισμένων στοιχείων Επιβίωση οργανισμών Ύλη o Η ύλη που υπάρχει διαθέσιμη στη βιόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Δεν υπάρχουν Μόνιμες αλλαγές ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ Υπάρχουν Μόνιμες αλλαγές Διαδοχή Μετανάστευση ειδών Ιστορικές αλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Θρεπτικά στοιχεία» Θρεπτικές ουσίες Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την αύξηση των φυτών: Μακροστοιχεία: C, H, O, N, P, S, K,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II)

Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II) Περιβαλλοντικά Συστήματα Ενότητα 8: Οικοσυστήματα (II) Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διάλεξης: Ο ρόλος του ανταγωνισμού των θρεπτικών στοιχείωνστηνανάπτυξηκαιτην. Χ. Λύκας

Τίτλος Διάλεξης: Ο ρόλος του ανταγωνισμού των θρεπτικών στοιχείωνστηνανάπτυξηκαιτην. Χ. Λύκας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μάθημα: «Επίδραση του αβιοτικού και βιοτικού περιβάλλοντος στην παραγωγή των φυτών» Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία 11 η Ενότητα Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στη

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους Δασική Εδαφολογία Χημικές ιδιότητες του εδάφους Χημικές ιδιότητες εδάφους Εδαφικά κολλοειδή Ηλεκτρικά φορτία των ανόργανων κολλοειδών Εναλλακτική ικανότητα του εδάφους Βαθμός κορεσμού με βάσεις Ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ Κίνηση στα αγγεία του ξύλου Κίνηση μέσω του φλοιού Τρόποι μετακίνησης των θρεπτικών στοιχείων στο εσωτερικό της ρίζας: Κίνηση με διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Μία αλεπού και ένα τσακάλι που ζουν σε ένα οικοσύστημα ανήκουν: Α. Στον ίδιο πληθυσμό Β. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΣΠΑ ΜΑΘΗΜΑ:Γεωλογία & ΔΦΠ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 9/12/2013 Σχολικό έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ...

ΠΠΣΠΑ ΜΑΘΗΜΑ:Γεωλογία & ΔΦΠ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 9/12/2013 Σχολικό έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ... ΠΠΣΠΑ ΜΑΘΗΜΑ:Γεωλογία & ΔΦΠ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 9/12/2013 Σχολικό έτος 2013-2014 Η εργασία συντάχθηκε από τις μαθήτριες Στεφανάκου Θεανώ και Μίτλεττον Μυρτώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ...σελιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ Βόσκηση είναι η αποκοπή τμημάτων ή ολόκληρων φυτών από τα ζώα, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους σε τροφή. Με τον όρο ένταση νοείται ο βαθμός ή η ποσότητα της

Διαβάστε περισσότερα

16/3/2017. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. πρίσµα. Σάκχαρα

16/3/2017. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. πρίσµα. Σάκχαρα Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Φωτοσύνθεση» Φωτοσύνθεση CO 2 +2H 2 S (CH 2 O) + H 2 O + 2S 6CO 2 +12H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6H 2 O + 6O 2 Φωτεινές αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Θρεπτικά στοιχεία» Ορεστιάδα 2017 Απαραίτητο θεωρείται ένα στοιχείο όταν: 1. Η έλλειψη του εµποδίζει την ολοκλήρωση του φυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ανόργανη θρέψη των φυτών

Η ανόργανη θρέψη των φυτών Η ανόργανη θρέψη των φυτών Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 1 Η μελέτη της πρόσληψης και αξιοποίησης των ανόργανων θρεπτικών από τα φυτά H αξιοποίηση περιλαμβάνει τη: διακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου;

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας ΑΠΘ Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Όλα τα έμβια όντα συνυπάρχουν με αβιοτικούς παράγοντες με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Υπάρχουν οργανισμοί: 1. Αυτότροφοι (Δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια και μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη Τύποι Φυτών Ετήσια Διετή Πολυετή Ποώδη Ξυλώδη Δένδρα Θάμνοι Ανατομική των αγγειωδών φυτών Κύτταρο Ιστός Όργανο Φυτό Υπόγειο μέρος Υπέργειο μέρος Ρίζα Βλαστοί ή στελέχη Ιστοί του βλαστού Εφυμενίδα Επιδερμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Οργανισμοί και Αβιοτικό Περιβάλλον (Περιβαλλοντικοί παράγοντες) Δρ. Κώστας Ποϊραζίδης, Δασολόγος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Οργανισμοί και Αβιοτικό Περιβάλλον (Περιβαλλοντικοί παράγοντες) Δρ. Κώστας Ποϊραζίδης, Δασολόγος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Οργανισμοί και Αβιοτικό Περιβάλλον (Περιβαλλοντικοί παράγοντες) Δρ. Κώστας Ποϊραζίδης, Δασολόγος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 Από τα προηγούμενα ΕΔΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Θερινό εξάμηνο 2011 Αύξηση Η μη αντιστρέψιμη μεγέθυνση ή διόγκωση, που συνοδεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Θερινό εξάμηνο 2011 Ο ρόλος του νερού στο φυτό Βασικότερο συστατικό των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/1017 ΘΕΜΑ 1 ο Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1. Σε ένα οικοσύστημα θα τοποθετήσουμε τις ύαινες και τα λιοντάρια στο ίδιο τροφικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Η έννοια του οικοσυστήματος αποτελεί θεμελιώδη έννοια για την Οικολογία

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Η έννοια του οικοσυστήματος αποτελεί θεμελιώδη έννοια για την Οικολογία Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η έννοια του οικοσυστήματος αποτελεί θεμελιώδη έννοια για την Οικολογία Οικολογία Οικολογία είναι η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών (συνεπώς και του ανθρώπου)

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη Τύποι Φυτών Ετήσια Διετή Πολυετή Ποώδη Ξυλώδη Δένδρα Θάμνοι Ανατομική των αγγειωδών φυτών Κύτταρο Ιστός Όργανο Φυτό Υπόγειο μέρος Υπέργειο μέρος Ρίζα Βλαστοί ή στελέχη Ιστοί του βλαστού Εφυμενίδα Επιδερμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του οικοσυστήματος Ροή ενέργειας

Η έννοια του οικοσυστήματος Ροή ενέργειας ΘΕΜΑ 1 ο Η έννοια του οικοσυστήματος Ροή ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Όξινη βροχή. Όξινη ονομάζεται η βροχή η οποία έχει ph μικρότερο από 5.6.

Όξινη βροχή. Όξινη ονομάζεται η βροχή η οποία έχει ph μικρότερο από 5.6. Όξινη βροχή Οξύτητα είναι η συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου σε μια ουσία όπως αυτή ορίζεται από τον αρνητικό λογάριθμο της συγκέντρωσης των ιόντων του υδρογόνου (ph). Το καθαρό νερό έχει ουδέτερο ph ίσο με

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. Β1 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις

Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ Τίτλος: Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου (SRC)

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου)

1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου) 8 Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου) 2. Καταστάσεις του νερού : το νερό είναι η μοναδική ουσία στη γη που βρίσκεται στη φύση και με τις τρεις μορφές τις (υγρή στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ Θερινό εξάμηνο 2011 ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ Τα πιο διαδεδομένα είδη της γήινης βλάστησης βάση διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου.

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Ζαΐμης Γεώργιος Κλάδος της Υδρολογίας. Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Η απόκτηση βασικών γνώσεων της ατμόσφαιρας και των μετεωρολογικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. με ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. με ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ με ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Κύκλος του άνθρακα ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΔΥΟ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΊΝΑΙ ΙΔΙΟΣ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμόσφαιρα και η δομή της

Η ατμόσφαιρα και η δομή της 1 Η ατμόσφαιρα και η δομή της Ατμόσφαιρα λέγεται το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη και το οποίο την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών της. 1.1 Έκταση της ατμόσφαιρας της γης Το ύψος στο οποίο φθάνει

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή Φυσικά μεγέθη: Ονομάζονται τα μετρήσιμα μεγέθη που χρησιμοποιούμε για την περιγραφή ενός φυσικού φαινομένου. Τέτοια μεγέθη είναι το μήκος, το εμβαδόν, ο όγκος,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος Ο ρόλος της ενέργειας. Κεφάλαιο 2.2

Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος Ο ρόλος της ενέργειας. Κεφάλαιο 2.2 Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος Ο ρόλος της ενέργειας Κεφάλαιο 2.2 Ο ρόλος της ενέργειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 Τροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας Τροφικές Σχέσεις και Ροή Ενέργειας Κάθε οργανωμένο σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: 1. Οι εδαφικές ιδιότητες μεταβάλλονται: Α. Κατά μήκος των τριών αξόνων (x, y, z) Β. Με το πέρασμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης.

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης. Ατμόσφαιρα Η γη, όπως και ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα, αναπτύχθηκε μέσα από ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και αερίων, πριν από 4,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Τότε η γη, περικλειόταν από ένα αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ

ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗΟ Θ Ω ΔΙΑΒΡΩΣΗ Έφη Λαμπροπούλου, Γεωλόγος 7 ου Γυμνασίου Περιστερίου ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Αποσάθρωση καλείται το φαινόµενο κατά το οποίο τα προϊόντα της φθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Κυριότερες ιδιότητες της αργίλου 2. Ποια είναι τα ποιο κοινά ορυκτά της αργίλου. Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο. 3. Κατατάξτε τα

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία. των φυτών μεγάλης καλλιέργειας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Ταξινόμηση, ανατομία και μορφολογία. των φυτών μεγάλης καλλιέργειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Γεωργία και εξέλιξή της 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1.1.1. Περιεχόμενο του μαθήματος... 17 1.1.2. Η γεωργία ως τέχνη και επιστήμη... 18 1.1.3. Βραχεία ιστορική αναδρομή... 18 1.1.4. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae)

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Σταυρινός Ελευθέριος Δρ Γεωπόνος - Εδαφολόγος Μέλος του ΔΣ Εδαφολογικής Εταιρείας www.edafologiki.gr Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία 10 η Ενότητα Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ Χάρτης βλάστησης Ελλάδος Κίνδυνοι για τα Δασικά Οικοσυστήματα από μεταδοτικές & μη μεταδοτικές ασθένειες Σχέσεις Εντόμων - Φυτών 1.

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Εισαγωγή. Μετεωρολογικός κλωβός

4.1 Εισαγωγή. Μετεωρολογικός κλωβός 4 Θερμοκρασία 4.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασία αποτελεί ένα μέτρο της θερμικής κατάστασης ενός σώματος, δηλ. η θερμοκρασία εκφράζει το πόσο ψυχρό ή θερμό είναι το σώμα. Η θερμοκρασία του αέρα μετράται διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος. ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Οικολογία 6 η Ενότητα Βασικές διαδικασίες πρωτογενούς παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου. Άνθρωπος και Περιβάλλον (Κεφ.2)

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου. Άνθρωπος και Περιβάλλον (Κεφ.2) Μάθημα/Τάξη: Κεφάλαιο: Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Άνθρωπος και Περιβάλλον (Κεφ.2) Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 13-02-2017 Επιδιωκόμενος Στόχος: 70/100 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη Ομάδας: Κοντόπουλος Φάνης Λούβης Γιάννης Λυμπεροπούλου Ηλιάννα Παπαζώτος Βασίλης Φωστιέρης Νικόλας

Μέλη Ομάδας: Κοντόπουλος Φάνης Λούβης Γιάννης Λυμπεροπούλου Ηλιάννα Παπαζώτος Βασίλης Φωστιέρης Νικόλας Α Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική εργασία Β τετραμήνου Θέμα: Το νερό στη φύση-εξοικονόμηση νερού-προστασία υδάτινων πόρων Μέλη Ομάδας: Κοντόπουλος Φάνης Λούβης Γιάννης Λυμπεροπούλου Ηλιάννα Παπαζώτος

Διαβάστε περισσότερα

που χάνεται κατά την καλλιέργεια και του Ν στην ατμόσφαιρα συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου,, στην τρύπα του όζοντος και στην όξινη βροχή.

που χάνεται κατά την καλλιέργεια και του Ν στην ατμόσφαιρα συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου,, στην τρύπα του όζοντος και στην όξινη βροχή. Επίδραση του ανθρώπου Γεωργία και επίδραση στον κύκλο του Ν Το Ν είναι το κύριο θρεπτικό που χάνεται κατά την καλλιέργεια και απελευθερώνεται ως οξείδια του Ν στην ατμόσφαιρα συνεισφέρει στο φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

AMINEMAX και ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

AMINEMAX και ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ AMINEMAX και ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Το AMINΕMAX παραλαμβάνεται από κανονική ενζυματική υδρόλυση με πρώτες ύλες από σπόρους σιτηρών και καλαμποκιού σε ισορροπία με μείγμα από ειδικά ένζυμα ( Έξω πρωτει πρωτεΐνάσες-

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα