ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Μπορεί να λειτουργήσει ένα οικοσύστημα α) με παραγωγούς και καταναλωτές; β) με παραγωγούς και αποικοδομητές; γ)με καταναλωτές και αποικοδομητές; Η διατήρηση των οικοσυστημάτων προϋποθέτει (i) τη συνεχή προσφορά ενέργειας (ii) τη διανομή της ενέργειας στους οργανισμούς και (iii) την ανακύκλωση της ύλης. Σύμφωνα με τα παραπάνω ένα αυτότροφο οικοσύστημα μπορεί να λειτουργήσει αρκεί να υπάρχουν παραγωγοί και αποικοδομητές. Ο ρόλος των παραγωγών είναι να δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια και να τη μετατρέπουν σε χημική ενέργεια (οργανική ύλη) που είναι απαραίτητη σε όλους τους οργανισμούς. Οι αποικοδομητές προσλαμβάνουν τη νεκρή οργανική ύλη (φυτική εν προκειμένω) και την ανοργανοποιούν έτσι ώστε αυτή να χρησιμοποιηθεί εκ νέου από τους παραγωγούς. Η έλλειψη όμως των καταναλωτών επηρεάζει τον πληθυσμό των παραγωγών, των οποίων ο πληθυσμός θα περιορίζεται από τους παράγοντες που καθορίζουν την παραγωγικότητα του (π.χ. διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών, νερού ). Ένα οικοσύστημα με παραγωγούς και καταναλωτές θα καταρρεύσει γιατί ενώ πληρούνται οι προϋποθέσεις (I), (ii) δεν πληρείται η (ιιι) που βασίζεται στη δράση των αποικοδομητών. Χωρίς τους αποικοδομητές θα υπάρξει σταδιακά μείωση και έλλειψη τελικά ανόργανων συστατικών που είναι απαραίτητα για τους παραγωγούς για την παραγωγή οργανικής ύλης, οπότε εξαφανίζονται και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές. Ένα οικοσύστημα με αποικοδομητές και καταναλωτές δεν μπορεί να λειτουργήσει διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις (I) και (ii) δηλ. διανομή ενέργειας στους καταναλωτές. Οι παραγωγοί είναι αυτοί που συντηρούν άμεσα ή έμμεσα όλους τους οργανισμούς ενός οικοσυστήματος. Μπορεί να συντηρηθεί ένα τέτοιο οικοσύστημα αν τροφοδοτείται με οργανικές θρεπτικές ουσίες από άλλα οικοσυστήματα. Δηλ. ένα ετερότροφο οικοσύστημα. 1 Κατερίνα Καλόσακα, Βιολόγος

2 Τι θα συμβεί σε ένα οικοσύστημα εάν εισαχθούν νέα είδη για τα οποία δεν υπάρχει φυσιολογικός καταναλωτής; Η απουσία φυσικού καταναλωτή για έναν οργανισμό επιτρέπει τον πολλαπλασιασμό του κατά κάποιο τρόπο ανεξέλεγκτο, οπότε και η αύξηση του πληθυσμού του θα προκαλέσει τον περιορισμό των άλλων οργανισμών (αν είναι καταναλωτής) ή των θρεπτικών ουσιών (αν είναι παραγωγός) από τους οποίους εξαρτάται τροφικά. Αυτό θα επηρεάσει κάποια τροφική αλυσίδα ή και όλο το οικοσύστημα. Μία πιθανότητα είναι το νέο είδος να εκτοπίσει όσους ανήκουν στο ίδιο τροφικό επίπεδο και να προκαλέσει και εξαφάνιση όλων όσων ανήκουν σε ανώτερο τροφικό επίπεδο. Γιατί επιλέγουμε την πυραμίδα βιομάζας αντί την πυραμίδα αριθμού των οργανισμών όταν θέλουμε να εξετάσουμε τη μεταφορά θρεπτικών υλικών σε ένα οικοσύστημα; Η πυραμίδα βιομάζας δείχνει πως μεταβάλλεται η ποσότητα της οργανικής ύλης σε κάθε τροφικό επίπεδο. Δείχνει σε κάθε τροφικό επίπεδο την ποσότητα βιομάζας που συντηρείται, οπότε και πόσο ευνοείται η ανάπτυξη ζωής. Αντίθετα η πυραμίδα αριθμού δεν δίνει πάντοτε την σωστή εικόνα για ένα οικοσύστημα. Αν οι οργανισμοί ενός επιπέδου είναι μικρόσωμοι (π.χ. έντομα), τότε το πλήθος τους είναι αυξημένο αλλά η βιομάζα τους περιορισμένη και ίσως ανεπαρκής για να στηρίξει τροφικά οργανισμούς ανώτερου τροφικού επιπέδου που υπάρχουν σε μικρότερο πληθυσμό. Γιατί στους παραγωγούς δεν διακρίνονται επιμέρους τροφικά επίπεδα όπως γίνεται στην τροφική αλυσίδα των καταναλωτών; Γιατί οι αποικοδομητές δεν αποτελούν συγκεκριμένο τροφικό επίπεδο μέσα στα οικοσυστήματα; Κάθε τροφικό επίπεδο αποτελείται από το σύνολο όλων των οργανισμών που τρέφονται απέχοντας τον ίδιο αριθμό βημάτων από τον ήλιο. Τροφικά επίπεδα παρατηρούνται μόνο στους καταναλωτές. Το σύνολο των οργανισμών που είναι παραγωγοί με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε χημική οπότε και έχουν την ίδια άμεση σχέση με τον ήλιο. 2 Κατερίνα Καλόσακα, Βιολόγος

3 Το σύνολο των αποικοδομητών τρέφονται με νεκρή οργανική ύλη την οποία προμηθεύονται από όλα τα τροφικά επίπεδα αδιακρίτως και τη μετατρέπουν σε ανόργανα συστατικά. Πως μπορεί να εξηγηθεί η απουσία μιας κατηγορίας οργανισμών (αναφορικά με το ρόλο που έχουν) σε ένα οικοσύστημα; Η φύση και η λειτουργία των οικοσυστημάτων καθορίζονται από τους αβιοτικούς παράγοντες που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με τους βιοτικούς. Στους βιοτικούς παράγοντες ανήκουν οι παραγωγοί, οι καταναλωτές και οι αποικοδομητές. Η απουσία παραγωγών συνεπάγεται μηδενική (πρωτογενή) παραγωγικότητα και υποδηλώνει την εμφάνιση κάποιου προβλήματος σε κάποιον από τους αβιοτικούς παράγοντες (ηλιοφάνεια, θερμοκρασία, κ.λπ) που την καθορίζουν. Αναλυτικότερα, για την ηλιοφάνεια ενδέχεται να μην είναι επαρκής (περίπτωση οικοσυστήματος μέσα σε σπηλιά ή σε μεγάλο βάθος θαλάσσιου οικοσυστήματος). Η θερμοκρασία μπορεί να είναι πέραν των επιτρεπτών ορίων που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη των παραγωγών. Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων είτε όλων είτε κάποιου από αυτά η έλλειψή τους σαφώς αποτελεί πρόβλημα στην παραγωγικότητα. Η διαθεσιμότητα νερού (αυτό αφορά μόνο τα χερσαία οικοσυστήματα) μπορεί π.χ, να έχει ελαχιστοποιηθεί σε βαθμό που οδηγεί σε ερημική περιοχή. Η έλλειψη καταναλωτών μπορεί να υποδηλώνει τη πολύ μικρή πρωτογενή παραγωγικότητα δεδομένου ότι οι καταναλωτές εξαρτώνται από τη διαθέσιμη από τους παραγωγούς ενέργεια. Ενώ η απουσία αποικοδομητών οι οποίοι εξαρτώνται από τη διαθέσιμη νεκρή οργανική ύλη, δείχνει είτε ότι έχουν τροποποιηθεί τόσο οι συνθήκες ώστε να μην αναπτύσσονται βακτήρια και μύκητες στο έδαφος, είτε ότι κάποια άλλη γενικότερη καταστροφή έχει επηρεάσει την ύπαρξη ζωής που είναι προϋπόθεση για τη μετέπειτα δημιουργία νεκρής οργανικής ύλης. 3 Κατερίνα Καλόσακα, Βιολόγος

4 Με ποια μορφή εισάγεται, διακινείται και χάνεται η ενέργεια στο οικοσύστημα; Η ενέργεια εισάγεται ως ηλιακή ακτινοβολία (φωτεινή ενέργεια), η οποία με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης δεσμεύεται και μετατρέπεται σε χρήσιμη χημική ενέργεια που περικλείεται στις οργανικές ενώσεις. Φωτοσύνθεση, πραγματοποιούν οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, όπως είναι τα φυτά και τα φωτοσυνθετικά βακτήρια ή τα κυανοφύκη που αποτελούν και τους παραγωγούς ενός οικοσυστήματος. Από τους παραγωγούς προς όλα τα άλλα είδη οργανισμών, (καταναλωτές και αποικοδομητές) μέσω της τροφής, η ενέργεια διακινείται στη μορφή χημικής ενέργειας των οργανικών ενώσεων. Κατά τη ροή αυτή μέρος της ενέργειας χάνεται από το οικοσύστημα με τη μορφή θερμότητας λόγω μετατροπών που συμβαίνουν στις οργανικές ενώσεις κατά την κυτταρική αναπνοή, οπότε και επιστρέφει στο σύμπαν. Ποιος είναι ο ρόλος των βακτηρίων και γενικότερα των μικροοργανισμών στα οικοσυστήματα; Η δράση των μικροοργανισμών στα οικοσυστήματα ποικίλει: (α) Αν πρόκειται για φωτοσυνθετικά βακτήρια και κυανοφύκη (ή κυανοβακτήρια) αυτά έχουν ρόλο παραγωγού οπότε και συνθέτουν οργανικές ουσίες, (β) στη περίπτωση ορισμένων μυκήτων και βακτηρίων του εδάφους που λειτουργούν ως αποικοδομητές του οικοσυστήματος, ανοργανοποιούν την νεκρή ύλη και είτε διοχετεύουν στο έδαφος ανόργανες ενώσεις όπως αμμωνία είτε απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα CO 2. Επίσης τα νιτροποιητικά βακτήρια μετατρέπουν την αμμωνία σε νιτρικά ιόντα, μορφή του αζώτου η οποία προσλαμβάνεται από τα φυτά. (γ) Ορισμένα βακτήρια είτε συμβιωτικά είτε ελεύθερα καθώς και ορισμένα κυανοφύκη, δεσμεύουν απευθείας το άζωτο της ατμόσφαιρας και το μετατρέπουν σε αξιοποιήσιμη αζωτούχο ένωση για τους παραγωγούς, δηλαδή ρόλο στην αζωτοδέσμευση. (δ) ορισμένα βακτήρια κάνουν απονιτροποίηση του εδάφους οπότε και επαναφέρουν άζωτο (N 2 ) στην ατμόσφαιρα και (ε) πολλοί μικροοργανισμοί είναι παράσιτα είτε φυτών είτε ζώων οπότε και έχουν το ρόλο καταναλωτή ανώτερης τάξης. 4 Κατερίνα Καλόσακα, Βιολόγος

5 Πως συσχετίζονται ανθρώπινες παρεμβάσεις με τον κύκλο του αζώτου και τι συνέπειες έχουν; Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις όπως (α) η απόρριψη στα υδάτινα οικοσυστήματα αστικών λυμάτων (β) η κατάχρηση των αζωτούχων λιπασμάτων οδηγούν σε εμπλουτισμό των υδάτινων αποδεκτών με αζωτούχες ενώσεις που προκαλούν για παράδειγμα το φαινόμενο του ευτροφισμού. Επίσης η χρησιμοποίηση μηχανών εσωτερικής καύσης έχει ως συνέπεια την απελευθέρωση μεταξύ άλλων και αζωτούχων ενώσεων που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα (φωτοχημικό νέφος, όξινη βροχή). Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων αναφορικά με τους αβιοτικούς τους παράγοντες. Χερσαία Οικοσυστήματα Καλύπτουν μικρότερο τμήμα της Γης Η παραγωγικότητά τους κατά κύριο λόγο επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα νερού Ακραία χαμηλή παραγωγικότητα εμφανίζουν οι έρημοι Ο κύκλος του νερού είναι πιο περίπλοκος Θρεπτικά στοιχεία χάνονται προς όφελος των υδάτινων (επιφανειακή απορροή) Η προσθήκη θρεπτικών ουσιών στους παραγωγούς (π.χ. λιπασμάτων) δεν επηρεάζει τη διαθεσιμότητα του Ο 2 Υδάτινα οικοσυστήματα Καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της Γης Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα τους είναι το βάθος στο οποίο διεισδύει το φως Ακραία χαμηλή παραγωγικότητα εμφανίζουν οι βαθιές λίμνες Ο κύκλος του νερού είναι απλός Η προσθήκη θρεπτικών ουσιών στους παραγωγούς (π.χ. νιτρικά άλατα) μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του διαθέσιμου Ο 2 (ευτροφισμός). 5 Κατερίνα Καλόσακα, Βιολόγος

6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα από τα θέματα αυτά έχουν συλλεχθεί από φροντιστηριακά βοηθήματα που κυκλοφορούν στα Ελληνικά βιβλιοπωλεία (ΕΚΔΟΣΕΙΣ_ Πατάκη, Μεταίχμιο, Σαββάλας, Γκοβόστη κ.ά.). 6 Κατερίνα Καλόσακα, Βιολόγος

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Ο γίββωνας και ο άνθρωπος κατατάσσονται σε Α. κοινό είδος Β. κοινό γένος Γ. κοινή οικογένεια Δ. κοινή τάξη ΜΟΝΑΔΕΣ 25

Α5. Ο γίββωνας και ο άνθρωπος κατατάσσονται σε Α. κοινό είδος Β. κοινό γένος Γ. κοινή οικογένεια Δ. κοινή τάξη ΜΟΝΑΔΕΣ 25 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 05/04/2015 ΕΞΕΤΑΣΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 1 ΘΕΜΑ 1ο ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 2000 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι ιοί είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Πρόδρομου Ζάνη Επίκουρου Καθηγητή Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 14 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2ο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ-ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ 1. Αντλώντας στοιχεία από το διπλανό τροφικό πλέγμα να βρεθούν τα εξής: α. Πόσες και ποιες τροφικές αλυσίδες δημιουργούνται;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 ΘΕΜΑ 1ο 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» 1 Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Βοηθητικές Σημειώσεις.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Βοηθητικές Σημειώσεις. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Φύλλο Εργασίας 1 (Εισαγωγικό) Τίτλος: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος Ο ρόλος της ενέργειας Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα

Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα Εικόνα 32. Πέµπτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ - ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων

οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Τα φυτά αποκαλούνται ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ επειδή

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα «ΕΠΙΣΤΗΜΗ TOY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» της Β τάξης Ενιαίου Λυκείου

Αναλυτικό Πρόγραμμα για το μάθημα «ΕΠΙΣΤΗΜΗ TOY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» της Β τάξης Ενιαίου Λυκείου 1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ 1. Ι. Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ Η δημιουργία του πλανήτη μας. Η θέση της Γης στο πλανητικό μας σύστημα. Υποθέσεις για τη σύσταση της αρχέγονης ατμόσφαιρας της Γης. - αντιληφθούν τις σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε κείµενο] 3/5/2012 ΛΛΝΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ Ερ. Εργασίες β τετράμηνο φυσική- μαθηματικά- τεχνολογία 4.1 Εισαγωγή Η ρύπανση του νερού είναι ένα θέµα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τεράστιες

Διαβάστε περισσότερα