Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης"

Transcript

1 Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Διαδρομές στην πόλη μου» Συγγραφή: ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εφαρμογή: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη 2013

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» MIS (κωδ ), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι. Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Υπεύθυνοι υπο-ομάδας εργασίας γλώσσας πρωτοβάθμιας: Κώστας Ντίνας & Σωφρόνης Χατζησαββίδης ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Καραμαούνα 1 Πλατεία Σκρα Τ.Κ Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Φαξ: , Σελίδα 2 από 34

3 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος Διαδρομές στην πόλη μου Εφαρμογή σεναρίου Μαρία Λαζαρίδου Δημιουργία σεναρίου Μοίρας Παναγιώτης Διδακτικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα Τάξη Ε Δημοτικού Σχολική μονάδα 43ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Χρονολογία Από έως Διδακτική/θεματική ενότητα Σχολικό βιβλίο Ε Δημοτικού, ενότητα 2η «Παν Μέτρο Άριστον (Η ζωή στην πόλη)», υποενότητα: «Διαδρομές στην πόλη» Διαθεματικό Ναι Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα Ι. Φιλολογικής ζώνης Σελίδα 3 από 34

4 Τοπική Ιστορία ΙΙ. Άλλα γνωστικά αντικείμενα Μαθηματικά Εικαστικά Γεωγραφία Μελέτη περιβάλλοντος Πληροφορική ΙΙΙ. Ημιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης Εκπαιδευτικές εκδρομές Χρονική διάρκεια Για την εφαρμογή του σεναρίου απαιτήθηκαν 11 διδακτικές ώρες. Χώρος Ι. Φυσικός χώρος Εντός σχολείου: εργαστήριο Πληροφορικής Εκτός σχολείου: γειτονιά Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή Ύπαρξη ικανού αριθμού Η/Υ εφοδιασμένων με τα απαραίτητα λογισμικά και σύνδεση με το διαδίκτυο. Εξοικείωση των μαθητών με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Εξοικείωση των μαθητών με την πλοήγηση στο διαδίκτυο Εξοικείωση των μαθητών με βασικές λειτουργίες των Windows (άνοιγμα φακέλου, αρχείου, αποθήκευση, εκτύπωση κλπ.) Σελίδα 4 από 34

5 Εφαρμογή στην τάξη Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε στην τάξη. Το σενάριο στηρίζεται Παναγιώτης Μοίρας, Διαδρομές στην πόλη μου, Γλώσσα Ε Δημοτικού, 2012 Το σενάριο αντλεί Το συγκεκριμένο σενάριο δεν αντλεί προτάσεις, δραστηριότητες και ιδέες από άλλα σενάρια. Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το διδακτικό σενάριο «Διαδρομές στην πόλη μου» περιλαμβάνει οργανωμένες συστηματικά δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους μαθητές του σχολείου να επιλύσουν την προβληματική κατάσταση που παρουσιάζεται. Αντιπροσωπεία από την Κύπρο, η οποία αποτελείται από εκπαιδευτικούς, τοπικούς φορείς και μαθητές, ταξιδεύει στον Δήμο μας για να παραστεί στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης. Οι μαθητές του σχολείου μας θα πρέπει να οργανώσουν τη μετάβαση και να καθοδηγήσουν την πορεία των επισκεπτών από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο δια μέσου αξιόλογων σημείων ενδιαφέροντος της περιοχής. Είναι ευνόητο ότι ο εκπαιδευτικός που θα εφαρμόσει το διδακτικό σενάριο θα επιλέξει τον τόπο διαμονής των επισκεπτών πάνω στον χάρτη ανάλογα με την απόσταση που θέλει να καλύψουν οι επισκέπτες μέχρι το σχολείο του, ανάλογα με τους χώρους ενδιαφέροντος που επιθυμεί να επισκεφτούν, αλλά και ανάλογα με το μέσο που θα προβλέψει στο σενάριο να χρησιμοποιήσουν οι επισκέπτες. Οι μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες των 3-4 ατόμων (συνολικός αριθμός μαθητών: 15) εργάστηκαν στην αίθουσα των Η/Υ, η οποία είναι διαμορφωμένη έτσι (τραπέζια εργασίας στο κέντρο και πάγκοι με Η/Υ περιμετρικά Σελίδα 5 από 34

6 της αίθουσας), ώστε να εξυπηρετεί τόσο την εργασία στην ολομέλεια (εισηγήσεις, συζητήσεις, προβολές) όσο και την εργασία σε ομάδες (με τη χρήση ή όχι των Η/Υ). Κατά την εφαρμογή του σεναρίου εφαρμόστηκε η καθοδηγούμενη ανακάλυψη, όπως προτείνεται και από τον συγγραφέα. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν υποστηρικτικός και καθοδηγητικός. Η εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε τις ερωτήσεις, τη συζήτηση, προβληματισμούς, φύλλα δραστηριοτήτων και δραστηριότητες με τη χρήση των ΤΠΕ προκειμένου να καθοδηγήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν τη γνώση. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και η μάθηση που επιτυγχάνεται είναι ουσιαστική και όχι μηχανική. Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο Τα παιδιά κινούνται το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της καθημερινότητάς τους μέσα στα όρια της γειτονιάς ή της περιοχής του σχολείου τους. Ο χώρος τους είναι οικείος και αναμένεται να δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτόν. Η γνώση του ευρύτερου χώρου του σχολείου θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν ευκολότερα τα περιβάλλοντα των ηλεκτρονικών χαρτών στα οποία θα εισαχθούν, να προσανατολιστούν και να συντάξουν με τη σειρά τους τις κατάλληλες οδηγίες προσανατολισμού. Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το διδακτικό σενάριο προσφέρει τις δυνατότητες της βιωματικής προσέγγισης της γνώσης, της σύνδεσης με διάφορα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος, του «ανοίγματος» του σχολείου προς την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία και του περιβαλλοντικού και τεχνολογικού γραμματισμού. Σελίδα 6 από 34

7 Με το διδακτικό σενάριο επιχειρείται μέσα από δραστηριότητες με τη χρήση των ΤΠΕ οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για τη γλώσσα και δεξιότητες γραμματισμών, ιδίως των νέων γραμματισμών που πηγάζουν από τις ΤΠΕ Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής Οι μαθητές/-τριες επιχειρείται: να γνωρίσουν την ευρύτερη περιοχή του σχολείου τους μέσα από την «ανάγνωση» ηλεκτρονικών χαρτών και τη δυνατότητα μετακίνησής τους στην πόλη τους να γνωρίσουν σημαντικά σημεία πολιτισμού και άλλα αξιοθέατα της περιοχής τους και να μπορούν να μετακινηθούν με αφετηρία το σχολείο τους από και προς αυτά να κατανοήσουν τη δυνατότητα άντλησης πληροφορίας από πολλαπλές πηγές, όπως είναι τα διάφορα είδη χαρτών (ηλεκτρονικοί, πολιτικοί, γεωφυσικοί, ιστορικοί) και οι φωτογραφίες (ψηφιακές, δορυφορικές κ.ά.) και να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις πληροφορίες να αναπτύξουν την ικανότητα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές τους, αλλά και με φορείς της πόλης τους να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής χρήσης αριθμών και μαθηματικών εννοιών στην καθημερινή ζωή. Γνώσεις για τη γλώσσα Οι μαθητές/-τριες επιχειρείται: Σελίδα 7 από 34

8 να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους των οδηγιών προσανατολισμού μέσα από ανακαλυπτικές δραστηριότητες στην προσπάθειά τους να επιλύσουν μια προβληματική κατάσταση να προχωρούν σε συγκρίσεις μεταξύ κειμένων, να αποκωδικοποιούν και να απομονώνουν τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους των οδηγιών να παράγουν κείμενο που περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες προσανατολισμού να καταστούν ικανοί να αρθρώνουν κατευθυντικό λόγο διατυπώνοντας με ακρίβεια οδηγίες προσανατολισμού να διαμορφώνουν το κείμενο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με στόχο να επικοινωνήσουν με τους αποδέκτες του με σαφήνεια και πληρότητα να επιλέγουν και να κρατούν σημειώσεις που θα φανούν σημαντικές και χρήσιμες στην πορεία των δραστηριοτήτων να επιλέγουν το κατάλληλο περιβάλλον και να συντάσσουν σε αυτό κείμενα ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας (σημειώσεις, ηλεκτρονικό μήνυμα, σύντομη πληροφόρηση, οδηγία) να δίνουν οδηγίες χρησιμοποιώντας διαφορετικά πρόσωπα και εγκλίσεις ρημάτων επισημαίνοντας τις νοηματικές ή υφολογικές διαφορές μεταξύ των κειμένων να ασκήσουν τον προφορικό και τον γραπτό τους λόγο να αποκτήσουν νέο λεξιλόγιο (ταχυδρομικός κώδικας, οικοδομικό τετράγωνο, υπόμνημα, δορυφόρος). Γραμματισμοί Οι μαθητές/-ες επιχειρείται: να εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού επεξεργασίας κειμένου (σύνταξη κειμένου, διαμόρφωση κειμένου, κείμενο σε πίνακα) Σελίδα 8 από 34

9 να εξοικειωθούν παίζοντας με τη χρήση του λογισμικού παρουσιάσεων (εισαγωγή εικόνας, drag & drop, πλαίσιο κειμένου) αναπαριστώντας τη γειτονιά τους να εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σύνταξη μηνύματος, επισύναψη αρχείου) με στόχο να επικοινωνήσουν με τους αποδέκτες του με σαφήνεια και πληρότητα να εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τις λειτουργίες στα ποικίλα περιβάλλοντα ηλεκτρονικών χαρτών, ώστε να μπορούν να τους διαβάζουν οι ίδιοι, να προσανατολίζονται, αλλά και να τους χρησιμοποιούν προκειμένου να καθοδηγούν αποτελεσματικά άλλους να εξοικειωθούν με βασικές λειτουργίες του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης (γραφή, συνδέσεις, εισαγωγή εικόνας) να εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού ηλεκτρονικού σημειωματάριου να τραβούν και να εισάγουν ψηφιακές φωτογραφίες στον Η/Υ, να ενσωματώνουν ψηφιακές φωτογραφίες σε λογισμικά να αναζητούν εικόνες στο διαδίκτυο να εξοικειωθούν με την αναζήτηση σε μηχανή αναζήτησης να εξοικειωθούν με αναζητήσεις στο εσωτερικό ενός ιστότοπου να εξοικειωθούν με την αναζήτηση στο εσωτερικό ενός φακέλου να εξοικειωθούν με την αναζήτηση στο εσωτερικό ενός αρχείου να μάθουν να αποθηκεύουν ένα αρχείο σε συγκεκριμένο φάκελο. Διδακτικές πρακτικές Οι διδακτικές πρακτικές συνοψίζονται στο Ε. Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αφετηρία Σελίδα 9 από 34

10 Αφετηρία για τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου στάθηκε ο τίτλος της ενότητας «Διαδρομές στην πόλη μου» που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Γλώσσας της Ε Δημοτικού. Είναι μια θεματική που δεν περιλαμβάνει τη μετακίνηση και τον προσανατολισμό στο κλειστό και οικείο περιβάλλον της γειτονιάς. Επιδίωξη ήταν να μάθουν οι μαθητές να κινούνται στο περιβάλλον της περιοχής του σχολείου τους γνωρίζοντας ταυτόχρονα τους χώρους πολιτισμού της γειτονιάς τους μέσα από τους ψηφιακούς χάρτες που αποτελούν ένα νέο περιβάλλον γραμματισμού. Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο Το σενάριο υπηρετεί τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών καθώς πραγματεύεται τον κατευθυντικό λόγο, ο οποίος παράγεται με σκοπό να οδηγήσει τον παραλήπτη σε ορισμένη ενέργεια ή συμπεριφορά και προσφέρει τη δυνατότητα για διαθεματικές προεκτάσεις που σχετίζονται με την τοπική ιστορία, τη γεωγραφία, τα μαθηματικά και τον πολιτισμό. Αξιοποίηση των ΤΠΕ Το σενάριο περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης εργαλείων ΤΠΕ μέσα από τις οποίες γίνεται η δόμηση της νέας γνώσης. Οι δραστηριότητες έχουν δημιουργηθεί σε μια σειρά από προγράμματα και λογισμικά και φέρουν μια προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά την προσέγγιση της γνώσης με παιδαγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα στο σενάριο χρησιμοποιούνται: Το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Word), το οποίο χρησιμοποιείται για να συνθέσουν οι μαθητές τις δικές τους προτάσεις, τα δικά τους κείμενα και να παράγουν λόγο. Ο επεξεργαστής κειμένου δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν κείμενα και απόψεις πάνω σε αυτά. Οργανώνουν τις ιδέες τους μέσα από μια διερευνητική κι ανακαλυπτική διαδικασία, τροποποιούν τα κείμενά τους και τα συγκρίνουν με προηγούμενα δικά τους ή συμμαθητών τους με στόχο τη βελτίωσή τους, λαμβάνοντας έτσι τη μορφή ενός δυναμικού εργαλείου διαμορφωτικής αξιολόγησης. Σελίδα 10 από 34

11 Ο φυλλομετρητής (Internet Εxplorer), ο οποίος δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με πλήθος πληροφοριών που σχετίζονται με το θέμα που διερευνούν. Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να επεξεργάζονται τις πληροφορίες με τρόπο κριτικό και να τις διαχειρίζονται κατάλληλα για να φτάσουν στους επιδιωκόμενους στόχους. Για αυτό ο εκπαιδευτικός φροντίζει αφενός να οργανώσει μέσω της έρευνας και της συγγραφής των φύλλων εργασίας τους δικτυακούς τόπους που θα επισκεφτούν οι μαθητές του, αφετέρου σε κάθε ευκαιρία να ασκεί τους μαθητές στην αναζήτηση της χρήσιμης και έγκυρης πληροφορίας. Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Inspiration), το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συνεργαστούν και να κατασκευάσουν τον δικό τους εννοιολογικό χάρτη με τα δομικά χαρακτηριστικά των οδηγιών προσανατολισμού «αποκρυπτογραφώντας» έτσι το συγκεκριμένο κειμενικό είδος. Οι μαθητές μέσα από τους χάρτες οργανώνουν επίσης και οπτικοποιούν τις ιδέες τους με συνέπεια η μάθηση να γίνεται αποτελεσματικότερη. Το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook Express), το οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα δυναμικό εργαλείο που επιδρά στη γραπτή έκφραση των μαθητών. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δημιουργεί την επικοινωνιακή περίσταση που θα επηρεάσει το παραγόμενο κείμενο, ως καινοτομία προσφέρει ισχυρό κίνητρο για συμμετοχή, ενώ και ο άμεσος τρόπος έκφρασης που υιοθετείται από το μέσο απελευθερώνει τους μαθητές. Οι ηλεκτρονικοί χάρτες αποτελούν περιβάλλοντα οπτικοποίησης και διερεύνησης που συμβάλλουν στην ενίσχυση της οπτικής αντίληψης των μαθητών, στην αντίληψη του χώρου και τον προσανατολισμό και στη διερεύνηση για επίλυση προβλημάτων. Το λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint), στο οποίο οι μαθητές αναπαριστούν παίζοντας τη γνώση. Χρησιμοποιούν κείμενο και εικόνες για να Σελίδα 11 από 34

12 αναπαραστήσουν την περιοχή τους και αποκτούν δεξιότητες οργάνωσης και σχεδιασμού. Παράλληλα το λογισμικό παρουσίασης λειτουργεί και ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης των μαθητών. Κείμενα Ιστοσελίδες Μετατροπέας μονάδων, από το εργαστήριο Φυσικής του Ε.Κ.Π.Α (Στην εφαρμογή αντικαταστάθηκε από: (Στην εφαρμογή αντικαταστάθηκε από: http//portal.survey.ntua.gr/main/courses/cartography/gencarto/map_types.html Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις 1η & 2η διδακτική ώρα Πρόκληση ενδιαφέροντος των μαθητών Γνωριμία με τους ηλεκτρονικούς χάρτες και την περιοχή του σχολείου μου Α Φάση Ολομέλεια Η εκπαιδευτικός μπαίνει στην τάξη με ένα χαρτί και ενημερώνει τους μαθητές και τις μαθήτριες ότι μόλις έφτασε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από τον δήμαρχο προς το σχολείο μας. Στο μήνυμα αυτό ο Δήμαρχος ζητά την εμπλοκή μαθητών του σχολείου μας για την ξενάγηση μιας αντιπροσωπείας από την Κύπρο, που πρόκειται να έρθουν στην πόλη μας την επόμενη εβδομάδα, για να παραστούν στις εκδηλώσεις για την Σελίδα 12 από 34

13 απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου). Ο Διευθυντής του σχολείου μας ανέθεσε στο δικό μας τμήμα την αποστολή αυτή, καθώς το τμήμα μας χρησιμοποιεί ως αίθουσα διδασκαλίας την αίθουσα Πληροφορικής. Τα παιδιά εκπλήσσονται ευχάριστα: «Ποιος Δήμαρχος; Ο κ. Μπουτάρης;» «Τον ξέρω. Τον συνάντησα μια φορά». «Αχ, κυρία, αλήθεια θα έρθουν από την Κύπρο; Έζησα εκεί έναν χρόνο» Μόλις ησυχάσουν λίγο, προβάλλεται το μήνυμα στον διαδραστικό πίνακα και τα παιδιά το παρατηρούν. Πατάμε τον υπερσύνδεσμο και εισαγόμαστε στον χάρτη της google, όπου απλώς είναι σημειωμένο το ξενοδοχείο. Δε σημειώσαμε περισσότερα στοιχεία σε μια προσπάθεια διερεύνησης προηγούμενων γνώσεων των παιδιών. Αρκετοί γνώριζαν το ξενοδοχείο. Στην ερώτηση της δασκάλας «Είναι πλήρη τα στοιχεία του ξενοδοχείου;» όλοι εντόπισαν την έλλειψη της ονομασίας του, και αρκετοί μίλησαν και για τη διεύθυνση. Μοιράστηκε στα παιδιά το Α Φύλλο δραστηριοτήτων και κάθησαν στους Η/Υ. Διαφοροποιηθήκαμε από το αρχικό σενάριο και δε δώσαμε τη διεύθυνση. Παροτρύναμε τα παιδιά να καθήσουν στους Η/Υ και να την αναζητήσουν στη μηχανή αναζήτησης google. Όταν βρήκαν τη διεύθυνση του ξενοδοχείου όλες οι ομάδες, προσπάθησαν να τη γράψουν με τη βοήθειά μας μέσα στο συννεφάκι. Συνεχίσαμε με τη 2η δραστηριότητα, στην οποία ζητείται από τα παιδιά να εντοπίσουν το σχολείο τους, να δώσουν τα στοιχεία του και εισάγονται στην έννοια του «οικοδομικού τετραγώνου». Ο υπερσύνδεσμος που προτείνεται από τον συγγραφέα είναι ανενεργός, έτσι προτείνουμε έναν άλλο στο Φύλλο Δραστηριοτήτων. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να τον χρησιμοποιήσουμε, καθώς όλα τα παιδιά γνώριζαν την πλήρη διεύθυνση του σχολείου. Σελίδα 13 από 34

14 Ενθουσιάστηκαν με την μπάρα εστίασης και θέλησαν να κάνουν μετατροπές από πόδια σε μέτρα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση για αυτόματες μετατροπές, που δίνεται από τον συγγραφέα του σεναρίου, έγινε παιχνίδι και δεν ήθελαν να βγουν για διάλειμμα. Γενικότερα, η συμμετοχή και η εμπλοκή των παιδιών κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. 3η & 4η διδακτική ώρα Γνωριμία με τους ηλεκτρονικούς χάρτες Υπόμνημα Εργασία σε ομάδες και ολομέλεια Στην 3η ώρα εφαρμογής τα παιδιά εργάστηκαν αυτόνομα χωρισμένα σε ομάδες. Γνώρισαν ένα άλλο περιβάλλον ηλεκτρονικού χάρτη (ploigos.gr) και τη χρήση του υπομνήματος μέσα από τη β δραστηριότητα. Ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για την ονομασία «πλοηγός», οπότε ανατρέξαμε στο Ηλεκτρονικό Λεξικό (Τριανταφυλλίδη) της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα». Τα σύμβολα του υπομνήματος αναλύθηκαν στον διαδραστικό πίνακα (ολομέλεια) με τη συμμετοχή όλων. Αυτό που τους εντυπωσίασε ήταν η ύπαρξη αρκετών σχολείων σε πολύ κοντινή απόσταση. Μια μαθήτρια πρότεινε να τα επισκεφθούμε και η πρόταση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. Στη συνέχεια η δασκάλα ζήτησε να συγκρίνουν τους δύο χάρτες (πλοηγό και google) εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές. Η εργασία αυτή προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις στην ομάδα, αλλά όλες οι ομάδες εργάστηκαν αποτελεσματικά. Σελίδα 14 από 34

15 Με το υπόμνημα του χάρτη δεν σημειώθηκε καμία δυσκολία. Σε κάθε ομάδα υπήρχε ένα τουλάχιστον παιδί που είχε επισκεφθεί την Αθήνα και μετέφερε τη γνώση του και στους άλλους. Αξιοποιώντας γνώσεις από το μάθημα της Γεωγραφίας ο συγκεκριμένος χάρτης κατατάχθηκε στους θεματικούς. Οι σχετικές γνώσεις τους εμπλουτίστηκαν με τον σύνδεσμο που παραθέτει ο συγγραφέας. 5η & 6η διδακτική ώρα Άλλοι ηλεκτρονικοί χάρτες Γνωρίζουμε καλύτερα την περιοχή μας Δορυφόρος Εργασία σε ομάδες & Ολομέλεια Μοιράστηκε στα παιδιά το Φύλλο δραστηριοτήτων Β και μοιράστηκαν στους Η/Υ. Η ιστοσελίδα του Δήμου προκάλεσε έντονα το ενδιαφέρον τους και κυρίως το εικονιστικό υλικό. Έμαθαν την ελαχιστοποίηση των παραθύρων με τη βοήθεια της δασκάλας. Εργάστηκαν ομαδικά ακολουθώντας το παραπάνω Φύλλο δραστηριοτήτων. Μεταφέραμε στον διαδραστικό πίνακα τα σημεία ενδιαφέροντος, που εντόπισαν οι ομάδες. Στο σημείο αυτό είχαμε κάποιες διαφωνίες, γιατί υπήρχαν δημοφιλή σημεία, που διεκδικούσαν όλες οι ομάδες. Αποφασίστηκε τελικά πως ο χάρτης που θα μπορούσαμε να προτείνουμε στην αντιπροσωπεία των Κυπρίων, θα είχε την ακόλουθη μορφή: Σελίδα 15 από 34

16 Στη 2 η δραστηριότητα του φύλλου δραστηριοτήτων Β οι μαθητές συνεχίζουν να εργάζονται στους «Χάρτες» Google. Σύμφωνα με το σενάριο καθοδηγούνται να ανακαλύψουν το εργαλείο του «Δορυφόρου» που διαθέτει το λογισμικό και μια διαφορετική πηγή πληροφόρησης που είναι η δορυφορική φωτογραφία. Λυπάμαι που δε σκέφτηκα να ηχογραφήσω τις αντιδράσεις τους. Μόλις ενεργοποιήσαμε τον δορυφόρο ένα θαυμαστικό βγήκε από όλα τα στόματα: «Ποπό, τι ωραίο!», «Αααααααα!» Πρώτα βρήκαμε τα σπίτια μας και μετά τα σημεία ενδιαφέροντος. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration, έτσι ζητήθηκε από τα παιδιά χειρόγραφος εννοιολογικός χάρτης. Στο σημείο αυτό κάποιες ομάδες χρειάστηκαν περισσότερη βοήθεια. 7η & 8η διδακτική ώρα Διαδρομές στον χάρτη Χαρακτηριστικά Οδηγιών Προσανατολισμού Εργασία σε ομάδες & Ολομέλεια Μοιράστηκε στα παιδιά το Φύλλο δραστηριοτήτων Γ και δόθηκε η πρόσθετη οδηγία να δοκιμάσουν δύο διαδρομές η κάθε ομάδα και να προτείνουν στην ολομέλεια την καλύτερη με δικά τους κριτήρια: Σελίδα 16 από 34

17 Οι περισσότερες ομάδες επέλεξαν τη διαδρομή με τα μαγαζιά και όχι από την παραλία, γιατί: «Μπορεί να θέλουν να ψωνίσουν κάτι», «Όλοι παίρνουν σουβενίρ» και «Είναι η πιο σύντομη». Στη 2η δραστηριότητα, όπου έπρεπε να συγκρίνουν οδηγίες, τα παιδιά με ευκολία εντόπισαν την ελλειπτικότητα και τον εμπλουτισμό των οδηγιών και μάλιστα απέδωσαν τις διαφορές στο επιχειρηματικό δαιμόνιο: «Προσπαθούν να φανούν ευγενικοί, για να μη χάσουν πελάτες», «Τις έγραψαν έτσι, για να τις ακούν καθώς θα οδηγούν για το ξενοδοχείο» Οι μετασχηματισμοί των οδηγιών με αλλαγές σε πρόσωπα και εγκλίσεις έγινε προφορικά, ώστε από τη μία να παρουσιαστεί σαν δραματοποίηση και από την άλλη να κερδηθεί χρόνος. Όλα τα παιδιά συνειδητοποίησαν τη διαφορά ύφους και το απέδιδαν με ανάλογες κινήσεις στον προφορικό λόγο. Η τελευταία προτεινόμενη δραστηριότητα συνοψίζει και δίνει με παραστατικό τρόπο την υπερδομή των Οδηγιών. Ελλείψει του λογισμικού δόθηκε η δραστηριότητα σε φωτοτυπία στα παιδιά και αυτό αποτέλεσε και ένα είδος αξιολόγησης. 9η & 10η διδακτική ώρα Αναπαράσταση του τόπου Αναλυτικές Οδηγίες Μοιράζεται σε ομάδες το Φύλλο δραστηριοτήτων Δ. Τα παιδιά με την υποστήριξη της δασκάλας επιλέγουν σε κάθε ομάδα ένα μνημείο. Το εντοπίζουν στον χάρτη Σελίδα 17 από 34

18 running map και χαράζουν τη διαδρομή από το ξενοδοχείο μέχρι εκεί. Παρουσιάζεται πρόβλημα στον Η/Υ μιας ομάδας, οπότε τα παιδιά μοιράζονται σε τρεις ομάδες. Ανοίγουν ένα έγγραφο word και καταγράφουν αναλυτικές οδηγίες. Εισάγουν και αντίστοιχη εικόνα. Αποθηκεύουν το έγγραφό τους και με φορητό μέσο αποθήκευσης (usb) τα συγκεντρώνουμε όλα στον κεντρικό Η/Υ. Σε ολομέλεια και με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα συντάσσονται και οι οδηγίες από το ξενοδοχείο προς το σχολείο μας. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μέσα στο τμήμα υπάρχουν δυο παιδιά, που γνωρίζουν πώς χρησιμοποιείται και αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν και τους υπόλοιπους. Όλοι αναρωτιούνται αν η κυπριακή αντιπροσωπεία θα έρθει τελικά. Αποφασίζουν με πλειοψηφία να τους καλέσουν και στη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Με τη βοήθεια της δασκάλας επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία: Τα παιδιά ρωτούν: «Θα έρθουν τελικά, κυρία;» και εισπράττουν διφορούμενες απαντήσεις. Δυστυχώς ο χρόνος δεν επαρκεί για το Παιχνίδι, την τελευταία δραστηριότητα του σεναρίου. Σελίδα 18 από 34

19 11η διδακτική ώρα Αναπαράσταση του τόπου-παιχνίδι Ολομέλεια Αποφασίσαμε να αφιερώσουμε μια επιπλέον ώρα στην αναπαράσταση της γειτονιάς του σχολείου μας με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα. Το καινούριο στοιχείο για τα παιδιά είναι η εισαγωγή του πλαισίου κειμένου και όλοι θέλουν να το δοκιμάσουν. Αντικαταστήσαμε την εικόνα του σχολείου, ώστε να μοιάζει περισσότερο με το δικό μας και προσθέσαμε την εικόνα του μουσείου: Σελίδα 19 από 34

20 ΣΤ. ΦΥΛΛΟ/-Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α 1η Δραστηριότητα (Γνωριμία με τους ηλεκτρονικούς χάρτες) Πατώντας εδώ θα βρείτε τον χάρτη της περιοχής στον οποίο σημειώνεται ο τόπος φιλοξενίας της κυπριακής αντιπροσωπείας. Επιλέξτε με διπλό κλικ το συννεφάκι και διαβάστε τις πληροφορίες που περιέχει. Ποια είναι η διεύθυνση που γράφει; Γνωρίζετε τι αντιπροσωπεύει ο αριθμός δίπλα από τα ονόματα των οδών; Ποιο κτίριο βρίσκεται εκεί; Ποια άλλα πληροφοριακά στοιχεία θα μπορούσε να γράψει κάποιος; Υπάρχει κάπου αλλού στην οθόνη το συννεφάκι; Επιλέξτε το, τοποθετήστε το σε άλλα σημεία του χάρτη και δοκιμάστε να γράψετε μέσα σε αυτό. Σελίδα 20 από 34

21 Πληροφορηθείτε σε ποια οδό βρίσκεται το Σχολείο σας. Εντοπίστε τη στο χάρτη και χρησιμοποιήστε το χεράκι ή τα βελάκια για να κεντράρετε τον χάρτη ως προς το Σχολείο. Βρείτε τον ταχυδρομικό κώδικα του σχολείου σας στην ιστοσελίδα των ΕΛ.ΤΑ. Τοποθετήστε το συννεφάκι στον χάρτη για να σημειώσετε τη θέση του σχολείου σας και γράψτε μέσα σε αυτό τις απαραίτητες πληροφορίες για κάποιον ενδιαφερόμενο (όνομα του σχολείου, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας). Αυξομειώστε την μπάρα (zoom) στα αριστερά του χάρτη για να δείτε την περιοχή του σχολείου από χαμηλότερα κι από ψηλότερα. Τι παρατηρείτε στις ενδείξεις στο κάτω αριστερά τμήμα της οθόνης; (Σημείωση: Το 1 πόδι = 0,31 μέτρα). Στην ηλεκτρονική διεύθυνση physlab.phys.uoa.gr/misc/units-conversions.htm μπορείτε να μετατρέψετε τα πόδια σε μέτρα. Οι δρόμοι που περικλείουν το σχολείο σας σχηματίζουν ένα «οικοδομικό τετράγωνο». Αναζητήστε τους στον χάρτη και γράψτε τους εδώ. οδός οδός οδός οδός Σελίδα 21 από 34

22 2η Δραστηριότητα (Γνωριμία με τους ηλεκτρονικούς χάρτες Υπόμνημα) Ανοίξτε την ηλεκτρονική διεύθυνση Στο κενό πεδίο πληκτρολογήστε τη πλήρη διεύθυνση του σχολείου σας, σύμφωνα με το υπόδειγμα της εφαρμογής. Πατήστε τον φακό και το αποτέλεσμα της αναζήτησης για να μεταφερθείτε στον σωστό χάρτη. Στο πάνω μέρος του χάρτη αναζητήστε στην κυλιόμενη ταινία το εικονίδιο για την εκπαίδευση. Κάνετε κλικ πάνω του κι επιλέξτε την κατηγορία «Δημοτικά». Εμφανίζεται τώρα η θέση του σχολείου σας στον χάρτη; Επιλέξτε τα σύμβολα των γειτονικών σας σχολείων. Ποια σχολεία είναι; Ποια άλλα σημεία ενδιαφέροντος και με ποια σύμβολα παρουσιάζονται στην κυλιόμενη μπάρα; Τα σύμβολα και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τις βασικές πληροφορίες που απεικονίζει ένας χάρτης αποτελούν το Υπόμνημα. Το Υπόμνημα βοηθάει τους ανθρώπους να «διαβάσουν» το χάρτη και να επικοινωνήσουν. Προσθέστε εδώ τον Τίτλο Εντοπίστε στον παρακάτω χάρτη το Υπόμνημα. Ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες που θέλει να δώσει ο χάρτης; Με βάση το Υπόμνημα μπορείτε να δώσετε έναν τίτλο στον χάρτη και να τον γράψετε στο γαλάζιο πλαίσιο; Ποια άλλα εικονίδια υπάρχουν στον χάρτη εκτός από τα σύμβολα του Υπομνήματος; Είναι σημαντικά; Γιατί; Σελίδα 22 από 34

23 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Β 1η Δραστηριότητα (Εύρεση σημείου ενδιαφέροντος στον ηλεκτρονικό χάρτη) Ανοίξτε την ιστοσελίδα του Δήμου Ελαχιστοποιήστε τη σελίδα και κρατήστε την ανοιχτή. Ταυτόχρονα ανοίξτε τη μηχανή αναζήτησης και από τη γραμμή menu επιλέξτε «Χάρτες». Ελαχιστοποιήστε τη σελίδα και κρατήστε την ανοιχτή. Έχοντας ανοικτές τις δύο ιστοσελίδες εργαζόμαστε παράλληλα σε αυτές. Από το menu της ιστοσελίδας του Δήμου ακολουθήστε τη διαδρομή Οδηγός πόλης < Πολιτισμός & Διαχρονικότητα. Επιλέξτε έναν χώρο πολιτισμού (π.χ. την Κεντρική Βιβλιοθήκη), αντιγράψτε τη διεύθυνσή της και επικολλήστε την στο Πεδίο Αναζήτησης των Χαρτών. Πατήστε την αναζήτηση. Επαναλάβετε τις ίδιες ενέργειες με τις διευθύνσεις και άλλων χώρων πολιτισμού (μνημεία, μουσεία, εκθέσεις). Σημειώστε στο ηλεκτρονικό σας σημειωματάριο τα ονόματα και τις διευθύνσεις των χώρων ενδιαφέροντος που βρίσκονται κοντά στο σχολείο σας. Σελίδα 23 από 34

24 2η Δραστηριότητα (Εύρεση σημείου ενδιαφέροντος στον ηλεκτρονικό χάρτη με τον Δορυφόρο) Στους «Xάρτες» Google πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του σχολείου σας και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο «Δορυφόρος» Κάντε zoom στην τοποθεσία. Αναγνωρίζετε το κτήριο του σχολείου σας; Αναγνωρίζετε άλλα κτήρια; Θα μπορούσαν κάποια από αυτά να αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες μας; Συζητήστε στις ομάδες σας αν υπάρχουν και κάποια άλλα κτίρια ή τοποθεσίες που θα μπορούσαν να τραβήξουν την προσοχή των επισκεπτών μας. Δημιουργήστε στο πρόγραμμα εννοιολογικής χαρτογράφησης ένα χάρτη με το σύνολο των ιδεών σας (ο χάρτης μπορεί να εστιαστεί σε σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής σας και να περιλαμβάνει για αυτά διευθύνσεις, πληροφορίες και φωτογραφίες). Συζητήστε στις ομάδες σας για τις διαφορές που εντοπίζετε ανάμεσα στον χάρτη και τη δορυφορική φωτογραφία. Στις παρακάτω δορυφορικές φωτογραφίες παρουσιάζονται ανθρώπινα δημιουργήματα. Μπορείτε να τα αναγνωρίσετε και να γράψετε στα λευκά πλαίσια για ποια δημιουργήματα πρόκειται; Γνωρίζετε άλλα είδη χαρτών με διαφορετικές απεικονίσεις; Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: Σελίδα 24 από 34

25 http//portal.survey.ntua.gr/main/courses/cartography/gencarto/map_types.html για να μάθετε για τα είδη των χαρτών. Οι δορυφορικές φωτογραφίες μας βοηθούν να απεικονίσουμε σε χάρτες, όπως στους αστικούς χάρτες που επεξεργαζόμαστε το ανθρωπογενές περιβάλλον. Σελίδα 25 από 34

26 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γ 1η Δραστηριότητα (Διαδρομές στον ηλεκτρονικό χάρτη) Ανοίξτε τη μηχανή αναζήτησης και από τη γραμμή menu επιλέξτε «Χάρτες». Γράψτε τη διεύθυνση του Σχολείου σας στο Πεδίο Αναζήτησης των Χαρτών. Πατήστε την αναζήτηση Όταν ανοίξει ο χάρτης με σημειωμένη την τοποθεσία του Σχολείου σας, πατήστε το κουμπί «Λήψη οδηγιών». Επιλέξτε το κουμπί «Πορεία» Το πεδίο προορισμού Β περιέχει τη διεύθυνση του σχολείου σας. Στο πεδίο αφετηρίας Α πληκτρολογήστε τη διεύθυνση διαμονής της κυπριακής αντιπροσωπείας. Κατόπιν επιλέξτε το κουμπί «Λήψη Οδηγιών» για να δείτε τις προτεινόμενες διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει η κυπριακή αντιπροσωπεία για να επισκεφτεί το σχολείο μας. Σελίδα 26 από 34

27 στον προορισμό τους. Παρατηρήστε τους δρόμους που προτείνονται σε κάθε εναλλακτική διαδρομή, την απόσταση και τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσουν οι επισκέπτες μας 2η Δραστηριότητα (Οδηγίες Προσανατολισμού)Ανοίξτε από τον ηλεκτρονικό φάκελο της ομάδας σας το αρχείο word «Οδηγίες Διαδρομής_1» που περιλαμβάνει έναν πίνακα με τις οδηγίες για την πορεία προς το σχολείο σας, όπως αυτές δίνονται από την εφαρμογή Google «Χάρτες» και τις οδηγίες για την εύρεση ενός ξενοδοχείου, όπως αυτές δίνονται στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου στο διαδίκτυο. Συζητήστε στην ομάδα σας και καταγράψτε στον παρακάτω πίνακα ομοιότητες και διαφορές που παρατηρείτε μεταξύ των δύο κειμένων. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελίδα 27 από 34

28 3η Δραστηριότητα (Οδηγίες Προσανατολισμού Χαρακτηριστικά) συμπληρωμένο χάρτη. Ανοίξτε από τον φάκελό σας το αρχείο «Χαρακτηριστικά Οδηγιών» και συμπληρώστε τον ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη με τα στοιχεία που θα αντλήσετε από τα κείμενα των οδηγιών του αρχείου word «Οδηγίες Διαδρομής». Αποθηκεύστε στον ηλεκτρονικό φάκελό σας τον 4η Δραστηριότητα (Οδηγίες Προσανατολισμού - Μετασχηματισμοί) Ανοίξτε από τον ηλεκτρονικό σας φάκελο το αρχείο word «Οδηγίες Διαδρομής». Αλλάξτε τα ρήματα των οδηγιών Α) στο α πρόσωπο πληθυντικού της οριστικής του ενεστώτα Β) στο β πρόσωπο ενικού της προστακτικής του ενεστώτα Αποθηκεύστε κάθε φορά με διαφορετικό όνομα το αρχείο σας. Συζητήστε για το νόημα των κειμένων μετά τις αλλαγές που κάνατε. Σελίδα 28 από 34

29 ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ 1η Δραστηριότητα (Σχεδίαση καθορισμένων διαδρομών Μετρήσεις στον ηλεκτρονικό χάρτη) Ανοίξτε την ηλεκτρονική διεύθυνση Γράψτε στο πλαίσιο τη διεύθυνση διαμονής της κυπριακής αποστολής και πατήστε GO. Όταν μεταφερθείτε στον χάρτη κάντε zoom και στο σημείο αφετηρίας κάντε κλικ για να τοποθετήσετε μια πράσινη σημαία. Συζητήστε με την ομάδα σας και τις άλλες ομάδες ποιο σημείο ενδιαφέροντος θα επιλέξει η κάθε ομάδα για να οδηγήσει μέσω αυτού την κυπριακή αποστολή στο σχολείο μας (Έχετε ήδη συγκεντρώσει τους χώρους ενδιαφέροντος στο ηλεκτρονικό σας σημειωματάριο και στο νοητικό σας χάρτη). Όταν αποφασίσετε, τοποθετήστε από το menu τη μαύρη πινέζα στη διεύθυνση του σημείου ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο κειμένου της πινέζας γράψτε σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία για το σημείο ενδιαφέροντος. Κάντε κλικ στην πράσινη Σελίδα 29 από 34

30 σημαία του σημείου αφετηρίας και με κλικ σε ευθείες γραμμές εντός των δρόμων οδηγήστε την κυπριακή αποστολή στο σημείο ενδιαφέροντος. Τοποθετώντας τον ποντίκι σας σε κάθε σημείο της διαδρομής έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε το μήκος της απόστασης που διανύθηκε σε km. (Η συγκεκριμένη δυνατότητα θα σας φανεί χρήσιμη για να είστε πιο αναλυτικοί στις οδηγίες σας). Με τον ίδιο τρόπο, οδηγήστε χαράσσοντας την πορεία στον χάρτη την κυπριακή αποστολή από το σημείο ενδιαφέροντος στο σχολείο μας. Αποθηκεύστε τον χάρτη σας. 2η Δραστηριότητα (Αναλυτικές Οδηγίες) Με βάση τη συγκεκριμένη διαδρομή που δημιουργήσατε και τη βοήθεια των στοιχείων που έχετε συλλέξει (χαρακτηριστικά οδηγιών, πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος, αποστάσεις) δημιουργήστε ένα κείμενο με σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο μετάβασης της κυπριακής αποστολής στο σχολείο μας δια μέσου του σημείου ενδιαφέροντος που επιλέξατε. Επισυνάψτε τον χάρτη με τη διαδρομή και το κείμενο των οδηγιών σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σταλεί στην κυπριακή αποστολή. 3η Δραστηριότητα (Παιχνίδι) Ανοίξτε μια κενή διαφάνεια στο πρόγραμμα παρουσιάσεων PowerPoint. Από τον υποφάκελο «Εικόνες» που βρίσκεται μέσα στον φάκελο της ομάδας σας κάνετε εισαγωγή στο λογισμικό των κατάλληλων τμημάτων δρόμων και των κτιρίων που επιθυμείτε, ώστε να δημιουργήσετε την απεικόνιση της περιοχής του σχολείου σας ή κάποιας άλλης πραγματικής ή φανταστικής περιοχής. Μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο κι άλλες εικόνες για να συμπληρώσετε με τον καλύτερο τρόπο τη γειτονιά σας. Σελίδα 30 από 34

31 Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ Το διδακτικό σενάριο «Διαδρομές στην πόλη μου» δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τον εκπαιδευτικό να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Το διδακτικό σενάριο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για να ασχοληθούν εκτενέστερα οι μαθητές με την Τοπική Ιστορία και να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους. Οι δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές θα πρέπει να ανακαλύψουν και να παρουσιάσουν στους επισκέπτες τους σημαντικά μνημεία ή χώρους πολιτισμού της περιοχής τους δίνουν την ευκαιρία και για μια άμεση γνωριμία με τους χώρους αυτούς με την πραγματοποίηση επισκέψεων και οργανωμένων περιηγήσεων. Η γνωριμία με τον τόπο μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις και τέλος μια ολοκληρωμένη παρουσίαση στο περιβάλλον του λογισμικού παρουσιάσεων σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή που θα ξεφεύγει από το πλαίσιο της απλής πληροφόρησης. Η συλλογή, η οργάνωση, η παρουσίαση των πληροφοριών και των ιστορικών στοιχείων που αφορούν φορτισμένους ιστορικά τόπους ανοίγει παράθυρο για τους μαθητές στην ιστορική γνώση του παρελθόντος. Σημαντική αξία για το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία έχει και η συνεργασία που θα αναπτυχθεί μεταξύ του σχολείου και των τοπικών φορέων και οργανώσεων (δήμος, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων κλπ.) στα πλαίσια της υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου. Στο διδακτικό αντικείμενο της Γεωγραφίας οι μαθητές γνωρίζουν την έννοια του υπομνήματος, γνωρίζουν διαφορετικά είδη χαρτών και συνειδητοποιούν την αξία τους ως πηγές πληροφόρησης. Κατανοούν ότι υπάρχουν κι άλλες πηγές πληροφόρησης (χάρτες, φωτογραφίες) πέρα από τον γραπτό και Σελίδα 31 από 34

32 προφορικό λόγο και κατασκευάζουν τους δικούς τους πραγματικούς ή φανταστικούς χάρτες στο αντικείμενο της Αισθητικής Αγωγής. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: και στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού χάρτη στο οποίο εργάζονται, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις μετρήσεις των αποστάσεων όχι μόνο για το κείμενο των οδηγιών που θα συντάξουν, αλλά και για να ασκηθούν στο διδακτικό αντικείμενο των Μαθηματικών. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να ζητείται από τους μαθητές να: καταγράψουν το μήκος του κάθε δρόμου που θα ακολουθήσει η κυπριακή αντιπροσωπεία να υπολογίσουν το συνολικό μήκος της απόστασης από την αφετηρία μέχρι το σχολείο να υπολογίσουν επί μέρους αποστάσεις μέχρι κάποια συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος να μετατρέψουν σε μεγαλύτερες ή μικρότερες μονάδες μήκους τη συνολική απόσταση που θα διανύσει η κυπριακή αντιπροσωπεία να ελέγξουν τον χρόνο που θα χρειαστεί για να διανύσει την ίδια απόσταση η αντιπροσωπεία αν χρησιμοποιήσει κάποιο όχημα να υπολογίσουν κάνοντας πράξεις τη διαφορά του χρόνου αν διανύσει κάποιος την απόσταση πεζός ή εποχούμενος Η. ΚΡΙΤΙΚΗ Όπως σημειώνει και ο δημιουργός του σεναρίου, πρόκειται για διαθεματικό σενάριο, που εμπλέκει στη Γλώσσα και το μάθημα της Γεωγραφίας με την παράλληλη χρήση χαρτών αλλά και τα μαθηματικά με τις μετατροπές μονάδων. Το σενάριο κινητοποίησε το ενδιαφέρον των μαθητών, που συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε όλες Σελίδα 32 από 34

33 τις δραστηριότητες. Κατά την εφαρμογή απαιτήθηκε λίγος επιπλέον χρόνος από τον προτεινόμενο, που μπορεί να οφείλεται και στους απαρχαιωμένους Η/Υ του εργαστηρίου μας. Θ. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλβανούδη Ζ., Σ. Γρόσδος, Γ. Καλέτος, Ε. Ντάγιου & Α. Χαραλαμπόπουλος Γλωσσικές δραστηριότητες για το δημοτικό σχολείο. Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Ιορδανίδου, Α. & Α. Φτερνιάτη Επικοινωνιακές διδακτικές προτάσεις για το γλωσσικό μάθημα στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Πατάκης. Κουτσογιάννης, Δ Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. [ ] Ματσαγγούρας, Η Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση: θεωρία και πράξη στη διδασκαλία κατά ομάδες. Αθήνα: Γρηγόρης. Ματσαγγούρας, Η. Γ Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου. Αθήνα: Γρηγόρης. Μικρόπουλος, Τ Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ράπτης, Α. & Α. Ράπτη Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, ολική προσέγγιση. Αθήνα. Σελίδα 33 από 34

34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στον συνοδευτικό φάκελο παρατίθεται το υλικό του δημιουργού του σεναρίου, ενώ στον φάκελο «Τεκμήρια» παρατίθεται το υλικό που δημιουργήθηκε από τα παιδιά κατά τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου. Σελίδα 34 από 34

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Διαδρομές στην πόλη μου»

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Διαδρομές στην πόλη μου» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Διαδρομές στην

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Τα ζώα που ζουν κοντά μας» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Τα ζώα που ζουν κοντά μας»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ζώα στη ζωγραφική» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Νεροδραστηριότητες»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το οικογενειακό μου δέντρο» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το οικογενειακό μου δέντρο»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Προβάλλω τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών Να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Θέατρο: από

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Εμένα με νοιάζει»

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Οι e-στορίες μας»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Δημοτικού. Τίτλος: «Οι e-στορίες μας» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Δημοτικού Τίτλος: «Οι e-στορίες μας»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος Σεπτέμβρης»

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος Σεπτέμβρης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ένας αλλιώτικος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Δημοτικού Τίτλος: «Πώς λέμε ΟΧΙ;»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ιστορίες του χειμώνα»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ιστορίες του χειμώνα» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ιστορίες του χειμώνα» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Καλοκαιρινές

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Γυμνασίου Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα E Δημοτικού Τίτλος: «28η Οκτωβρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου ΙΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Κ.Β ) Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου Δρ. Παύλος Ρήγας Χριστιάνα Λιασίδου Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα ενότητα Κατοικία / Γλώσσα ενότητα Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γνωριμία με τα κειμενικά είδη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...»

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Γ Δημοτικού Τίτλος: «Το ηλιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Αναζητώντας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. B Δημοτικού. Τίτλος: «Φτιάχνουμε ομάδες;»

Νεοελληνική Γλώσσα. B Δημοτικού. Τίτλος: «Φτιάχνουμε ομάδες;» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Φτιάχνουμε ομάδες;»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH Η Πρασιάδα Λίµνη Ε τάξη 3 ου.σ Ελευθερούπολης 2012-13 13 Γεωγραφία Ε τάξης άσκαλος τoυ µαθήµατος Κεχαγιάς Στέργιος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Ηµεροµηνίαυλοποίησης: 13/1/2013 Μάθηµα: Γεωγραφία «Μαθαίνω την Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 2015 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ https://greece450bc.wordpress.com/ ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Θέατρο: από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΚΛΟΓΕΣ» 2. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Παντελής Καλαμάρης 3. ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στ τάξη 4. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Wiki λεξικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 18: Ραβδογράμματα Πληθυσμού

Σενάριο 18: Ραβδογράμματα Πληθυσμού Σενάριο 18: Ραβδογράμματα Πληθυσμού Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Ραβδογράμματα Πληθυσμού Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα