ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΟΝΑ Α ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ 3000 m 3 /h

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΟΝΑ Α ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ 3000 m 3 /h"

Transcript

1 ΜΟΝΑ Α ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ 3000 m 3 /h Η µονάδα περιλαµβάνει τα εξής: Το κτίριο παραγωγής όζοντος µε όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό προετοιµασίας αέρα, τους οζονιστήρες συνολικής δυναµικότητας 9,0 kg/h και τους ηλεκτρικούς πίνακες και πίνακες αυτοµατισµού. Η παραγωγή του όζοντος γίνεται από αέρα σε δύο παράλληλες µονάδες απο 4,9 κιλά όζοντος την ώρα η κάθε µία. Η συγκέντρωση του όζοντος στον αέρα είναι 3% κ.β. Την δεξαµενή επαφής όζοντος νερού µε τους διαχύτες, τα φρεάτια εισόδου και εξόδου και τον θερµοκαταλυτικό καταστροφέα όζοντος στα απαέρια της διεργασίας Όλα τα απαιτούµενα όργανα για τον έλεγχο του σηµείου δρόσου, την µέτρηση της συγκέντρωσης όζοντος καθώς επίσης και τον έλεγχο του ατµοσφαιρικού αέρα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ Ο αέρας που τροφοδοτεί τις γεννήτριες παραγωγής όζοντος είναι απαλλαγµένος από σκόνη, λάδι και υγρασία. Το σύστηµα προετοιµασίας του αέρα αποτελείται από τον αεροσυµπιεστή µε το αεροφυλάκιο, τον µεταψύκτη, τα φίλτρα και τον ξηραντήρα. Ο σκοπός του αεροσυµπιεστή είναι να τροφοδοτήσει τον οζονιστήρα µε αέρα σταθερής πίεσης. Ο αεροσυµπιεστής είναι αερόψυκτος τύπου υψηλής πίεσης, εµβολοφόρος. Προσοχή έχει δοθεί στην τιµή θορύβου του αεροσυµπιεστή, έτσι ώστε η στάθµη θορύβου στη µέγιστη πίεση και σε απόσταση m να είναι µικρότερη απο 75 db. Ο αεροσυµπιεστής είναι εξοπλισµένος µε φίλτρο αναρρόφησης για τη συγκράτηση σχετικά µεγάλων σωµατιδίων, καθώς και µε όλο τον εξοπλισµό που είναι απαραίτητος για την απρόσκοπτη και εύρυθµη λειτουργία του, όπως: Σιγαστήρας µε ηχοµόνωση ιακόπτης πίεσης Ασφαλιστική βάνα Βάνα εξόδου αέρα Βάνα αποµάστευσης Ενδεικτικό πίεσης ιακόπτης συστήµατος Βαλβίδα αντεπιστροφής Θερµοστατικός διακόπτης διακοπής λειτουργίας Μανόµετρο στην έξοδο Θερµόµετρο στην έξοδο AQUACHEM Αµαζόνων, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: Web:

2 Ωροµετρητής λειτουργίας Αεροψυκτήρας Αεροφυλάκιο Ο µεταψύκτης αέρα τοποθετείται µετά τον συµπιεστή και πριν τον ξηραντήρα µε σκοπό την αφύγρανση του αέρα µε µικρό κόστος λειτουργίας. Ο µεταψύκτης ψύχει τον αέρα στην έξοδο του συµπιεστή. Είναι υδρόψυκτος και περιλαµβάνει: Θερµόµετρο για τον έλεγχο της θερµοκρασίας εξόδου του αέρα ιαχωριστή µε αυτόµατο και χειροκίνητο σύστηµα αποµάκρυνσης των συµπυκνωµάτων. Ο ξηραντήρας τοποθετείται µετά τον συµπιεστή µε στόχο να ξηράνει τον συµπιεσµένο αέρα σε σηµείο δρόσου < C. Επίσης αποµακρύνει όλα τα σωµατίδια µεγαλύτερα του µ πριν την είσοδο του αέρα στον οζονιστήρα. Αποτελείται από δύο δοχεία µε πληρωτικό υλικό µοριακά κόσκινα (molecular sieves) και όλο τον απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισµό για την αυτόµατη λειτουργία και αναγέννηση. Από τα δύο δοχεία το ένα βρίσκεται σε φάση λειτουργίας ενώ το άλλο σε φάση αναγέννησης. Η εναλλαγή των δοχείων γίνεται αυτόµατα µέσω χρονικού προγραµµατισµού. Τα µοριακά κόσκινα προσροφούν τα µόρια του νερού από τον αέρα κατεβάζοντας το σηµείο δρόσου < C. Ένα φίλτρο τοποθετείται στην έξοδο του ξηραντήρα για να αποµακρύνει όλα τα σωµατίδια που πιθανόν να προέλθουν από το πληρωτικό υλικό ή το φίλτρο ενεργού άνθρακα. Πίεση λειτουργίας.. 7 bar g Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 4 bar g Μέγιστη θερµοκρασία εισόδου C Σηµείο δρόσου < C Ο ξηραντήρας περιλαµβάνει: ύο δοχεία µε µοριακά κόσκινα Φίλτρο άνθρακα Φίλτρο σκόνης Αυτόµατες βάνες Πίνακα ελέγχου Το σύστηµα προετοιµασίας αέρα περιλαµβάνει φίλτρα µε στόχο την παραγωγή αέρα που περιέχει στερεά σωµατιδία µεγέθους µέχρι 0,0 µm και διαφεύγουσα συγκέντρωση ελαίων µικρότερη από 0,0 mg/m 3. Το σύστηµα παραγωγής και επεξεργασίας αέρα για την τροφοδοσία των οζονιστή- AQUACHEM Αµαζόνων, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: Web:

3 ρων έχει διαστασιολογηθεί µε βάση τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των οζονιστήρων, τις συγκεκριµένες θερµοκρασίες περιβάλλοντος και το υψόµετρο από τη θάλασσα του χώρου της εγκατάστασης. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ Α} Στην παρούσα φάση έχει εγκατασταθεί ένα πλήρες σύστηµα παραγωγής όζοντος από αέρα συνολικής παραγωγής 4,5 kg/hr όζοντος, ενώ η συνολική µονάδα οζόνωσης έχει κατασκευασθεί για διπλάσια µελλοντική επέκταση. Η γεννήτρια όζοντος περιλαµβάνει όλον τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία µε βάση τις ανάγκες της εγκατάστασης. Ο οζονιστήρας αποτελείται από : Την γεννήτρια όζοντος Τον ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος τροφοδοσίας του οζονιστήρα Τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµών Το κύκλωµα νερού ψύξης της γεννήτριας όζοντος Το κύκλωµα νερού ψύξης του µετατροπέα συχνότητας Β) Η γεννήτρια όζοντος είναι κατασκευασµένη από κατάλληλα υλικά αντοχής στο όζον (ανοξείδωτος χάλυβας.47,.4435) µε διηλεκτρικά υψηλής αντοχής και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Παραγωγή όζοντος από αέρα µε ελάχιστη δυναµικότητα 4,5 Kg/hr σε συγκέντρωση όζοντος 3.0% κατά βάρος Ρυθµιζόµενη συγκέντρωση όζοντος στην έξοδο του οζονιστήρα από 0% έως 5% για µείωση του καταναλισκόµενου αέρα υνατότητα ρύθµισης της δυναµικότητας παραγωγής όζοντος (kg/hr) από 5% έως 00% Χειροκίνητη βάνα αποµόνωσης και διακοπής του αέρα τροφοδοσίας Βάνα ρύθµισης και ελέγχου της πίεσης και της ροής του αέρα Αυτόµατη βάνα ON/OFF στην παροχή του αέρα Αυτόµατη βάνα ON/OFF στην παροχή του όζοντος Μετρητή παροχής του αέρα Μετρητή πίεσης του αέρα ικλείδα ασφαλείας που θα διοχετεύει τον αέρα στην ατµόσφαιρα σε περίπτωση υπερπίεσης ιακόπτη ελέγχου θερµοκρασίας Σήµα κινδύνου (alarm) υψηλής και χαµηλής πίεσης του αέρα τροφοδοσίας Σήµα κινδύνου (alarm) υψηλής θερµοκρασίας Βάνα αποστράγγισης ψυκτικού κυκλώµατος γεννήτριας όζοντος AQUACHEM Αµαζόνων, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: Web:

4 Γ) Ο πίνακας ισχύος και µετατροπής συχνότητας του οζονιστήρα είναι τοποθετηµένος σε ιδιαίτερη καµπίνα αεριζόµενη µε κατάλληλους ανεµιστήρες και περιλαµβάνει όλον τον απαιτούµενο εξοπλισµό (µετασχηµατιστή, µετατροπέα συχνότητας, ασφάλειες κτλ) για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της γεννήτριας όζοντος. Ο εξοπλισµός ισχύος του οζονιστήρα συνοδεύεται µε πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ηλεκτροµαγνη-τικής συµβατότητας CE. Το κύκλωµα ισχύος και µετατροπής συχνότητας ψύχεται µε ψυκτικό νερό από ιδιαίτερο κύκλωµα που διαθέτει: Αντλία ανακυκλοφορίας Μετρητή ροής Προειδοποιητικό σήµα χαµηλής ροής Αυτόµατη βάνα ρύθµισης της θερµοκρασίας Ρυθµιστή θερµοκρασίας νερού ψύξης Βάνα αποστράγγισης ψυκτικού κυκλώµατος µετατροπέα Ο συντελεστής ισχύος του οζονιστήρα (Line power factor) είναι µεγαλύτερος η ίσος από 0,99 ( cosφ> 0,99 ) ) Ο πίνακας ελέγχου και αυτοµατισµών λειτουργίας του οζονιστήρα είναι τοποθετηµένος σε ιδιαίτερη καµπίνα αεριζόµενη µε κατάλληλους ανεµιστήρες και θα περιλαµβάνει: Κεντρικό διακόπτη ON/OFF του οζονιστήρα Μετασχηµατιστή τροφοδοσίας βοηθητικών κυκλωµάτων PLC για τον έλεγχο και ρύθµιση του εξοπλισµού Έλεγχο θερµοκρασίας καµπίνας Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων και εισαγωγής δεδοµένων µε δυνατότητα γραφικών ενδείξεων και καταγραφών της λειτουργίας και κατάστασης του επί µέρους εξοπλισµού (λειτουργία ετοιµότητα - σταµάτηµα) Ο εξοπλισµός ελέγχου και ρύθµισης του οζονιστήρα συνοδεύεται επίσης µε πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας CE. Στην οθόνη πολλαπλών ενδείξεων και εισαγωγής δεδοµένων εµφανίζονται µε κατάλληλους χειρισµούς όλες οι πληροφορίες για την κατάσταση της γεννήτριας όζοντος, του πίνακα ισχύος και των βοηθητικών κυκλωµάτων ρύθµισης και ελέγχου. Ειδικότερα εµφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες: Ρύθµιση από τον τοπικό πίνακα η από απόσταση Η θέση των αυτοµάτων βανών ανοικτή κλειστή AQUACHEM Αµαζόνων, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: Web:

5 Οζονιστήρας σε θέση λειτουργίας Γραφική απεικόνιση του σηµείου ρύθµισης και πραγµατικής παραγωγής όζοντος Οζονιστήρας σε διαδικασία καθαρισµού αυτόµατη η χειροκίνητη Η λειτουργία των ανεµιστήρων ψύξης του πίνακα ισχύος και πίνακα βοηθητικών κυκλωµάτων χειροκίνητα η αυτόµατα Η λειτουργία της αντλίας ψύξης του πίνακα ισχύος χειροκίνητα η αυτόµατα Οι ώρες λειτουργίας του οζονιστήρα Το σηµείο ρύθµισης (set point) Η πραγµατική παραγωγή ( actual production ) Πίνακα µε ιστορικά στοιχεία δυσλειτουργίας (alarm) του οζονιστήρα Το σύστηµα ελέγχου και ρύθµισης παρέχει την δυνατότητα εκκίνησης και λειτουργίας του εξοπλισµού χειροκίνητα η αυτόµατα από τον τοπικό πίνακα και την οθόνη πολλαπλών ενδείξεων η από απόσταση µέσω καταλλήλων σηµάτων. Ο εξοπλισµός παραγωγής όζοντος είναι εφοδιασµένος µε αυτόµατο σύστηµα διακοπής της παραγωγής όζοντος στις ακόλουθες περιπτώσεις: Υψηλή θερµοκρασία νερού ψύξης Χαµηλή ροή του νερού ψύξης Υψηλή θερµοκρασία του µετατροπέα συχνότητας Υψηλή θερµοκρασία του µετασχηµατιστή ισχύος Υψηλή πίεση αέρα τροφοδοσίας Χαµηλή πίεση αέρα τροφοδοσίας Τάση τροφοδοσίας εκτός ορίων ιακοπή επικοινωνίας PLC µε οθόνη πολλαπλών ενδείξεων ιακοπή τάσης η πρόβληµα στο βοηθητικό κύκλωµα ελέγχου Ο εξοπλισµός συνοδεύεται από αναλυτικά εγχειρίδια περιγραφής της διαδικασίας λειτουργίας, ρύθµισης της συγκέντρωσης και ποσότητας παραγόµενου όζοντος καθώς και αντιµετώπισης βλαβών Όλα τα µέρη του εξοπλισµού (σύστηµα προετοιµασίας αέρα και γεννήτριες όζοντος) είναι εγκατεστηµένα εντός ξεχωριστού κλειστού κτιρίου µε καλό σύστηµα εξαερισµού. Η οροφή του κτιρίου θα είναι στεγανοποιηµένη και η εξωτερική πόρτα του κτιρίου φέρει περσίδες εξαερισµού. Μέσα στο κτίριο έχει τοποθετηθεί ανιχνευτής για έλεγχο διαρροών όζοντος στον αέρα, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Ηλεκτροχηµικός αισθητήρας 0-ppm, προστασίας IP65 Βρόχος ηλεκτρικού ρεύµατος καλωδίων, φορτίο 750 ohm σε 4Vdc AQUACHEM Αµαζόνων, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: Web:

6 Θερµοκρασία λειτουργίας C Σήµα CE Μονάδα ελέγχου ρύθµισης µε ψηφιακή οθόνη, δύο ρελαί ρύθµισης, έξοδος 4-0 ma αποµονωµένη, τροφοδοσίας 0 VAC 50/60 Hz τοποθετηµένη σε κουτί IP65 ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗΣ ΟΖΟΝΤΟΣ ΝΕΡΟΥ Η δεξαµενή επαφής όζοντος νερού έχει κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Ό όγκος της δεξαµενής είναι 500 m 3 τουλάχιστον µε σκοπό να εξασφαλίζει ελάχιστο χρόνο παραµονής µεγαλύτερο από 0 λεπτά Στον πυθµένα έχει εγκατασταθεί υποβρύχιο σύστηµα διάχυσης για τη διάλυση του όζοντος στο νερό. Οι διαχύτες είναι λεπτής φυσαλίδας, θολωτοί από πορώδες κεραµικό υλικό. Το σώµα των διαχυτών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, η διάµετρος είναι Ø84mm, η ονοµαστική παροχή αέρα 0,4-4 Nm 3 /h και η απόδοση σε όζον 85-90% για 5 m ύψος νερού. Οι διαχύτες περιλαµβάνουν ανοξείδωτο δίσκο στήριξης, πάνω και κάτω παρέµβυσµα από τεφλόν, ανοξείδωτη ροδέλα προστασίας και ανοξείδωτο περικόχλιο σύσφιξης. Το ελάχιστο ύψος νερού πάνω από τους διαχύτες είναι µεγαλύτερο από 5 m Η δεξαµενή είναι διαµερισµατοποιηµένη µε διαδοχική διοχέτευση του νερού µέσω πυθµενικών ανοιγµάτων και βυθισµένων υπερχειλιστών από διαµέρισµα σε διαµέρισµα για την επίτευξη εµβολοειδούς ροής. H δεξαµενή είναι σκεπασµένη, πλήρως κλειστή. Η είσοδος και η έξοδος του νερού από την δεξαµενή γίνεται από φρεάτια µε ικανή στάθµη νερού. Τα απαέρια της διεργασίας απο την δεξαµενή οδηγούνται σε καταστροφέα και στη συνέχεια απουσία όζοντος απελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα. Στην έξοδο του νερού από τη δεξαµενή επαφής, έχει τοποθετηθεί µετρητής υπολειµµατικού όζοντος µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Περιοχή µέτρησης: 0/0.00 ppm όζοντος και -0/+0 0 C, C για µέτρηση και αντιστάθµιση θερµοκρασίας Έξοδος 0-4/0 ma, δύο διπλά σηµεία ρύθµισης set-points και πρόσθετη επαφή ελεύθερης τάσης alarm relay Λειτουργία αυτόµατη και χειροκίνητη και µη πτητική µνήµη (non-volatile EEPROM) για αποθήκευση δεδοµένων σε περίπτωση διακοπή ρεύµατος. Τάση λειτουργίας: 0 V / 50 Hz και αυτόµατη προστασία από υπερφόρτιση και reset του οργάνου. AQUACHEM Αµαζόνων, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: Web:

7 ΘΕΡΜΟΚΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΟΖΟΝΤΟΣ Ο καταστροφέας αυτός χρησιµοποιείται για την καταστροφή του υπολειµµατικού όζοντος στα απαέρια της διεργασίας επαφής όζοντος νερού. Τα απαέρια αυτά περιέχουν τουλάχιστον 0,5% κ.β. όζοντος και πριν διοχετευθούν στην ατµόσφαιρα πρέπει να καταστραφεί το υπολειµµατικό όζον στα όρια του 0, ppm περίπου. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του όζοντος επιτρέπουν την εύκολη καταστροφή του µε καταλυτική αποσύνθεση. Σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος η αποσύνθεση του όζοντος είναι πολύ οργή όπως φαίνεται στην εικόνα. Εικόνα : Ηµιπερίοδος ζωής όζοντος σε σχέση µε τη θερµοκρασία. Παρουσία καταλυτικών µέσων όπως είναι το οξείδιο του µαγγανίου (MnO ), το όζον αποσυντίθεται ακόµα και σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Οι θερµοκαταλυτικοί καταστροφείς όζοντος στηρίζονται στη µέθοδο αυτή. Τα απαέρια της διεργασίας στην είσοδο του καταστροφέα προθερµαίνονται µε ηλεκτρικό θερµαντήρα πριν εισέλθουν στην καταλυτική κλίνη. Τα αέρια θερµαίνονται στους 30 0 C για να αποφευχθεί η συµπύκνωση της υγρασίας στην καταλυτική κλίνη. Ο θερµικός αντιδραστήρας και η καταλυτική κλίνη είναι δύο ξεχωριστές ζώνες του καταστροφέα. Η απαιτούµενη πτώση πίεσης εξασφαλίζεται από ένα φυσητήρα αναρρόφησης κατάντι του καταστροφέα. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ δοχείο µε ηλεκτρικό θερµαντήρα δοχείο αντίδρασης µε καταλυτική κλίνη AQUACHEM Αµαζόνων, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: Web:

8 φυσητήρα αναρρόφησης µε κινητήρα ηλεκτρικό πίνακα και πίνακα αυτοµατισµών ενιαίο πλαίσιο στήριξης Β. Τα υλικά κατασκευής των µερών σε επαφή µε τα αέρια είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 304 καταστροφέας: EN.430/.4306 ενιαίο πλαίσιο στήριξης: γαλβανισµένος ανθρακούχος χάλυβας φυσητήρας: γαλβανισµένος ανθρακούχος χάλυβας Γ. Τροφοδοσία ισχύος: 3 x 400 V, 50 Hz. Ονοµαστικά χαρακτηριστικά λειτουργίας. Οι παροχές σχεδιασµού των αερίων ισχύουν για τα παρακάτω ονοµαστικά χαρακτηριστικά: θερµοκρασία εισόδου των αερίων: 0 0 C θερµοκρασία εισόδου θερµαντήρα: 0 0 C θερµοκρασία εξόδου θερµαντήρα: 70 0 C θερµοκρασία εξόδου καταστροφέα: < 70 0 C συνολική διαφορά πίεσης: - 0 mbar (να περιληφθεί η πίεση αναρρόφησης εισόδου) επίπεδο θορύβου (m): < 85 db (A) Ε. ιαστασιολόγηση κατά βάρος παροχή αερίου * : 403, Kg/h αέρα κατά βάρος παροχή αερίου * : 445,7 Kg/h οξυγόνου πίεση αερίου: 4 mbar συνολικό βάρος: 346 kg βάρος καταλύτη: 70 kg µοντέλο φυσητήρα: MKV 008 ισχύς φυσητήρα: 0,55 kw διάµετρος θερµαντήρα: 600 mm ισχύς θερµαντήρα: 6,0 kw διαστάσεις (µxπxυ): 84 x 790 x 3305 [=mm] σύνδεση εισόδου: 50 DN / 0 PN σύνδεση εξόδου (d a x s): 68,3 x,6 [=mm] απορροφούµενη ισχύς ** : 6,35 kw * : είναι τιµές σχεδιασµού, η µέγιστη παροχή λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον 80% της παροχής σχεδιασµού ** : συνολική απορροφούµενη ισχύς στην ονοµαστική παροχή AQUACHEM Αµαζόνων, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ: Fax: Web:

9 Notes AIR PREPARATION UNIT F I Flow indicator F S Flow switch GVO GVC CW VO CW VC TSH F S F C Flow controller F S F C GA PSL PSH TSH P I Presure indicator POWER SUPPLY UNIT PSL Presure shut down low PSH Presure shut down high T I Temperature indicator F I F S P I T I PSL PSH ATM ΤSH T I CWR GVO GVC CW VO Gas valves open Gas valves close Cooling water valve open ΤSH OZONATOR T I F S P I CWS ATM CW VC TSH ODU Cooling water valve close Temp. shut down high Ozone destruction unit P I FAN TI GA General alarm ODU FC INLET Supplied by others CONTACT TANK OUTLET AQUACHEM OZONATION Process and Instrument drawing Thessaloniki 07/006

10 Κ ΑΤ Ο Ψ Η Τ Ο Μ Η Σηµ. ) Η είσοδος και η έξοδος του νερού στην δεξαµενή πρέπει να γίνει µέσω φρεατίων µε φραγή για αποφυγή διαρροής όζοντος στην ατµόσφαιρα. Το ίδιο ισχύει και για τις θυρίδες επίσκεψης. ) Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά καθαρές. 3) Τα ανοίγµατα στην αέριο φάση της δεξαµενής για την επικοινωνία των θαλάµων θα είναι διαστάσεων 300Χ50 χιλιοστά, δύο σε κάθε θάλαµο. 4) Τα απαέρια τροφοδοτούνταιπρος τον καταστροφέα από τον τρίτο θάλαµο πριν την έξοδο των αποβλήτων 5) Η διάχυση όζοντος θα γίνει µε κεραµικούς διαχύτες σε πλήρη ανάπτυξη εντός της δεξαµενής µε µεταβαλόµενη πυκνότητα κατα την φορά της ροής AQUACHEM Σχεδιάγραµµα κάτοψης και τοµής της δεξαµενής επαφής όζοντος AQUACHEM 07/006

11 AQUACHEM Αµαζόνων, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 5533 Τηλ: Fax: Web:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΙ ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ 1.0. Ε ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Προέλευση νερού: γεώτρηση Παροχή: 60 m³/h Σίδηρος: 0,26 mg/l Μαγγάνιο: 0,1 mg/l Οι παραπάνω συγκεντρώσεις σιδήρου και µαγγανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΜΑΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1 Απαραίτητος Εξοπλισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.276.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο Ψυκτών & Αντλιών θερµότητας GR 9 kw 39 kw ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5. Η σειρά 6. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 8. Επιµέρους εξαρτήµατα 11. Μοντέλα και εκδόσεις 12. Τεχνικά χαρακτηριστικά 13. Αποδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 VRV INVERTER 1.1.1.2.1 1 /13

1.1.1  1.1.1.1 1.1.1.2 VRV INVERTER 1.1.1.2.1 1 /13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.1 Προδιαγραφή Συστήµατος Κλιµατισµού Νέων Γραφείων Νοµαρχίας 1.1.1.1 Γενικά Η παρούσα Τ.Ε. αφορά τον κλιµατισµό ( ψύξη - θέρµανση ) του έργου: "Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ

661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 661.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα δικτύων, που βρίσκονται εντός αντλιοστασίων ή δοµικών έργων, στο

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση και πρώτα αποτελέσµατα από µονάδα παραγωγής υδρογόνου από αιολική ενέργεια

Υλοποίηση και πρώτα αποτελέσµατα από µονάδα παραγωγής υδρογόνου από αιολική ενέργεια Υλοποίηση και πρώτα αποτελέσµατα από µονάδα παραγωγής υδρογόνου από αιολική ενέργεια Ε. Βαρκαράκη 1, Ε. Ζούλιας 1, Ν. Λυµπερόπουλος 1*, Γ. Καραγιώργης 2, Χ. Χριστοδούλου 2, Ε. Καλύβας 3 1 Κέντρο Ανανεώσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι µονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6,000 lt πόσιµου νερού ανά ηµέρα τα 15τεµ και 12000 ltr τα 6 τεµ και Θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

A I R C O M P R E S S O R S

A I R C O M P R E S S O R S A I R ROLLAIR C O M P R E S S O R S Εγγυηµένη Ποιότητα ιεθνή Φήµη Η Worthington ξεκίνησε να κατασκευάζει αντλίες το 1864.Το 1892 εγκαταστάθηκε στη Γαλλία κι άρχισε να κατασκευάζει αεροσυµπιεστές για την

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η όσµωση είναι µια φυσική διεργασία κατά την οποία αραιά διαλύµατα περνούν αβίαστα σε πιο πυκνά διαλύµατα διαµέσου ηµιπερατών µεµβρανών. Το φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» 1.612.400,00 (µε ΦΠΑ) Μάιος 2013 K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600a/5222 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Kύθνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC) Ο κατασκευαστής του PLC θα διαθέτει για όλα τα μέρη που συνθέτουν το PLC ήτοι τροφοδοτικό, κεντρική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ορισμός Με το όνομα Νοσοκομείο νοείται το κτηριακό συγκρότημα α) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου την Περιοχή Βουτών Ηρακλείου εις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευών - Εγκαταστάσεων - Παραγωγής Πτυχιακή Εργασία Τεχνική ανάλυση εγκαταστάσεων θέρμανσης Όνομα Φοιτητή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έλεγχος κεντρικών συστημάτων θέρμανσης με χρήση τρίοδης βάνας και ελεγκτή αντιστάθμισης Περιγραφή: θα κατασκευαστεί ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης αποτελούμενη

Διαβάστε περισσότερα