Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό: - Την αφαίρεση του αερίου ( SF6 ) από τον χώρο του εξοπλισµού. - Τον καθαρισµό του αερίου και την αποθήκευσή του. - Την δηµιουργία κενού στον ίδιο χώρο. - Την επαναπλήρωσή του µε SF6. 2. Ειδικότερα, θα έχει την δυνατότητα αποµάκρυνσης του αερίου από τον ήδη εγκατεστηµένο ηλεκτρολογικό εξοπλισµό µε µηδενική απώλειά του στην ατµόσφαιρα και µε δυνατότητα αποθήκευσής του και σε υγρή κατάσταση. 3. Επίσης θα µπορεί: α) να αποµακρύνει όλο το αέριο που υπάρχει στο κύκλωµά της αποθηκεύοντας το και β) να εφαρµόσει κενό σε ολόκληρο το κύκλωµά της. 4. Θα είναι τροχήλατη (όχι ρυµουλκούµενη) εγκατεστηµένη σε φορείο στιβαρής κατασκευής, άκαµπτο και θα διαθέτει κατάλληλες αναρτήσεις για την ασφαλή ανύψωσή της και µεταφορά της. Οι ρόδες, αν είναι συµπαγείς και όχι µε αέρα, εξωτερικά θα έχουν κατάλληλη και υψηλής ποιότητας ελαστική επίστρωση για προστασία του δαπέδου και τουλάχιστον δύο από αυτές θα είναι περιστρεφόµενες. Θα φέρει δε κατάλληλα διαµορφωµένο κάλυµµα από ειδικό µουσαµά υψηλής αντοχής. 5. Η λειτουργία της θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη, ελαχιστοποιώντας ανεπιθύµητες ανθρώπινες ενέργειες, µε δυνατότητα καθορισµού ορισµένων ή όλων των παραµέτρων της κάθε διαδικασίας και ο χειρισµός της γενικά εύκολος. Αυτό (η ευκολία του χειρισµού της) θα προκύπτει εµφανώς από τις οδηγίες λειτουργίας. 6. θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης ανεξάρτητης εξωτερικής δεξαµενής, ή 1

2 συγκροτήµατος φιαλών. Για τον σκοπό αυτό θα συνοδεύεται από επί πλέον εύκαµπτο σωλήνα DN 20, µήκους 5 µέτρων περίπου, µε αυτοσφράγιστους συνδέσµους στα άκρα του, ικανό για λειτουργία σε πίεση 25 bar και κενό 1mbar και κατάλληλη διάταξη-συλλέκτη για την σύνδεση των φιαλών. 7. Θα είναι εύκολη στην συντήρησή της. 8. Θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα βασικά εργαλεία, ειδικά ή όχι, για την εκτέλεση των εργασιών ρουτίνας που σχετίζονται µε την σύνδεση και αποσύνδεσή της µε τον εξοπλισµό, καθώς και µε απλές εργασίες συντήρησής της ή και αποκατάστασης βλαβών. Αν είναι απαραίτητα κάποια ειδικά εργαλεία για την γενική συντήρησή της, να παρέχονται. 9. Επιπρόσθετα, ζητείται σύστηµα φίλτρων υγρασίας, σωµατιδίων και παραπροϊόντων ( προ φίλτρο) το οποίο θα µπορεί να συνδεθεί πριν την µονάδα µε δικό του σωλήνα, συµβατό µε αυτόν της µονάδας, ώστε να προλαµβάνεται ρύπανσή της, όταν το αέριο είναι πολύ µολυσµένο. Θα δοθεί ξεχωριστή τιµή, δεν θα αποτελεί ενιαία προµήθεια ούτε θα είναι δεσµευτική. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Για τον καθαρισµό του αερίου θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστο: - Φίλτρο συγκράτησης σωµατιδίων 1.0 µm. - Φίλτρο συγκράτησης της υγρασίας. - Φίλτρο κατακράτησης προϊόντων αποσύνθεσης του SF6. Ο καθαρισµός του αερίου θα µπορεί να γίνεται και κατά την ανάκτησή του από τον χώρο και κατά την επαναπλήρωσή του. - Θα µπορεί να επιτευχθεί αναγέννηση του αερίου, εξαρτώµενη από την ποιότητα του ανακτώµενου αερίου, ως εξής: Υγρασία: σηµείο δρόσου < -35 C στα 100 kpa 20 C CF4: < 0,4 % vol Οξύτητα (HF): < Ο,2 ppmw Για τα φίλτρα συγκράτησης υγρασίας και κατακράτησης παραπροϊόντων θα περιγράφεται η µέγιστη δυνατότητά τους, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου 2

3 του κορεσµού των. Τα παραπάνω φίλτρα θα µπορούν να αντικαθίστανται εύκολα, η δε διαδικασία αντικατάστασής των θα περιγράφεται στις οδηγίες συντήρησης. 2. Η µονάδα θα µπορεί να αποµακρύνει το αέριο από τον χώρο του εξοπλισµού από την αρχική του πίεση µέχρι απόλυτης πίεσης < 10 mbar µε µηδενική απώλεια αερίου στην ατµόσφαιρα. Ο εξοπλισµός της διάταξης άντλησης συµπίεσης θα είναι ξηρού τύπου (απαλλαγµένος από λάδια) και µε δυνατότητα τελικής πίεσης αποθήκευσης τα 50 bar περίπου. Θα περιγράφεται δε αναλυτικά στα συνοδευτικά τεχνικά φυλλάδια καθώς και οι δυνατότητες (παροχή - πίεση) του καθενός επί µέρους εξοπλισµού χωριστά. 3. Συνολική απόδοση της µονάδας: Σε καµπύλη χρόνου - πίεσης ή µε άλλον σαφή τρόπο θα περιγράφεται η απόδοσή της. ηλαδή: χώρος 2450 λίτρων, γεµάτος µε αέριο σε πίεση 5,3 bar σχετική και βάρους 105 κιλών περίπου, θα δίνεται ο συνολικός χρόνος που θα αδειάσει, χρησιµοποιώντας την µονάδα, µέχρι την επιθυµητή τελική πίεση (< 10mbar απόλυτη), µε σωλήνα σύνδεσης DN20 / 5m περίπου. Επιθυµητός χρόνος: 160 min περίπου. Η απόδοση της µονάδας για τον παραπάνω χώρο των 2430 λίτρων θα βεβαιώνεται ρητά. Σε κάθε περίπτωση, θα δοθεί σαφής και αναλυτική περιγραφή της απόδοσης της µονάδας συνολικά, από την οποία θα προκύπτει µε πολύ µεγάλη προσέγγιση η απόδοση για τον χώρο που αναφέρθηκε. Ακόµα, θα αναφέρονται όλες οι παράµετροι που επηρεάζουν την απόδοσή της και έχουν σχέση µε στοιχεία της µονάδας, καθώς και η διαβάθµιση της επιρροής τους. 4. Η µονάδα θα µπορεί να εξαερίσει τον χώρο από τον οποίο έχει ήδη αφαιρεθεί το αέριο. 5. Μετά τις εργασίες στον εξοπλισµό και πριν την πλήρωσή του µε SF6 πρέπει να γίνει κενό στον χώρο. Για τον σκοπό αυτό η µονάδα θα διαθέτει αντλία κενού µόνο για αέρα µε δυνατότητα παροχής 40 m³/h, τελικού κενού 1 mbar. και σε χρόνο 70 min. περίπου. Θα διαθέτει δε προστασία από ανεπιθύµητη λειτουργία για αναρρόφηση SF6. ( π.χ. µια ηλεκτροβαλβίδα υπερπίεσης θετικής πίεσης στην είσοδό της θα απαγορεύει την λειτουργία της.) 6. Για την σύνδεση της µονάδας µε τον χώρο του εξοπλισµού θα παρέχεται κατάλληλος για χρήση SF6 εύκαµπτος σωλήνας DN 20 και µήκους περίπου 5 m,ικανός για λειτουργία σε πίεση 25 bar και κενό 1 mbar,ο οποίος και στα 3

4 δύο άκρα του θα φέρει αυτοσφράγιστους συνδέσµους συνοδευόµενοι από τάπες στεγανοποίησης. Αντίστοιχα για την σύνδεσή του, ανάλογοι, επίσης αυτοσφράγιστοι, σύνδεσµοι θα υπάρχουν: - στην µονάδα: µόνιµα εγκατεστηµένος. - και για την πλευρά του εξοπλισµού: θα διατίθεται (φορητός). Έτσι, σε οποιαδήποτε αποσύνδεση του σωλήνα δεν θα γίνεται καµία διαφυγή αερίου. Καθ όλη δε την διάρκεια της εργασίας δεν θα χρειάζεται καµία άλλη σύνδεση ή αποσύνδεση του σωλήνα, πλην της αρχικής. Ακόµα, για την σύνδεσή της µε ανεξάρτητη δεξαµενή, θα διαθέτει επίσης αυτοσφράγιστο σύνδεσµο, συµβατό µε τον σωλήνα της δεξαµενής. 7. Για την πλήρωση του χώρου, αν απαιτείται µειωτής πίεσης, θα διατίθεται ενσωµατωµένος. Επίσης θα φέρει αντίσταση θέρµανσης ελεγχόµενη µε θερµοστάτη για την αποφυγή συµπυκνωµάτων κατά την ροή αερίου από την δεξαµενή, όσο αυτό θα είναι σε υγρή κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση θα δίνονται σαφείς οδηγίες για την ρύθµιση της ροής παροχής και αν απαιτείται θα διατίθεται µετρητής ροής. 8. Η µονάδα θα µπορεί να δεχθεί στην είσοδό της το αέριο µε πίεση τουλάχιστον 7 bar. 9. Θα υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ή σταδιακού ελέγχου της ποιότητας (περιεκτικότητας) και της υγρασίας του αερίου καθ όλη τη διάρκεια της άντλησής του σε δύο σηµεία: ένα στην είσοδο της µονάδας και ένα πριν την αποθήκευσή του. Για τον σκοπό αυτό θα διαθέτει είτε ενσωµατωµένη συσκευή ελέγχου της ποιότητας και υγρασίας, είτε κατάλληλες αναµονές δειγµατοληψίας µε βάνες και αυτοσφράγιστους συνδέσµους, για την εύκολη σύνδεση εξωτερικών συσκευών. Με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχεται συνεχώς πιθανή ανεπιθύµητη αναρρόφηση αέρα, ειδικά κατά τη διαδικασία της άντλησης υπό κενό, αλλά και το επίπεδο καθαρισµού του αερίου από την µονάδα. Εάν η ενσωµάτωση ή όχι της παραπάνω συσκευής ελέγχου είναι εναλλακτική, να δοθεί διαφορετική τιµή (εναλλακτικά) 10. Οι πιέσεις όλων των οργάνων θα δίνονται σε bar/mbar. 11. Για την µέτρηση και ένδειξη του κενού θα διαθέτει ψηφιακό όργανο περιοχής mbar. 12. Όταν η µονάδα δεν χρησιµοποιείται θα διασφαλίζεται η στεγανοποίηση όλων των αναµονών συνδέσεων, καθώς και στο σύνολό της. 4

5 13. Τα σπειρώµατα όλων των συνδέσεων θα είναι αποκλειστικά: όλα µετρικά ή όλα BSP(G). Αυτό θα βεβαιώνεται ρητά από τον προµηθευτή. 14. Θα είναι εφοδιασµένη µε όλες τις απαραίτητες και προβλεπόµενες από την σχετική ιεθνή, Ευρωπαϊκή αλλά και την Ελληνική νοµοθεσία διατάξεις ασφαλείας. Γι αυτό θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου του επί µέρους εξοπλισµού από αναγνωρισµένο Ευρωπαϊκό Οργανισµό Πιστοποίησης (όπου απαιτείται). 15. Θα υπάρχει πλήρης προστασία από υπερφόρτωση όλων των κινητήρων. 16. Θα διαθέτει χρονοµετρητή λειτουργίας συνολικά αλλά και ξεχωριστά για την αντλία κενού. 17. Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 χρόνων από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής. Γ. ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 1. Η τροφοδοσία της θα είναι 400 V/ 3 Ph / 50 Hz. 2. Καλώδιο παροχής κατάλληλης διατοµής τουλάχιστον 15 µέτρων. 3. Θα έχει δυνατότητα αυτόµατου ελέγχου διαδοχής των φάσεων, προστασία λειτουργίας της σε περίπτωση που δεν είναι σωστή και δυνατότητα αλλαγής µε διακόπτη. 4. Θα παραδοθεί στην έδρα του ΣΣΜ / ΠΤΒΕ Θεσσαλονίκη, έτοιµη προς χρήση µαζί µε όλα τα παρελκόµενα. 5. Θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού του Α ΜΗΕ στη λειτουργία και συντήρηση του συγκροτήµατος στον ίδιο χώρο που θα παραδοθεί. Η ανάγκη της εκπαίδευσης θα επανεκτιµηθεί µετά την παραλαβή, γι αυτό το κόστος της θα δοθεί ξεχωριστά, χωρίς να είναι δεσµευτική η πραγµατοποίησή της. 6. Θα συνοδεύεται από: - Τεχνικό φυλλάδιο µε τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά της. - Πλήρες ηλεκτρολογικό διάγραµµα και αναλυτικό σχεδιάγραµµα όλου του επί µέρους εξοπλισµού. - Γενικές οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας του προσωπικού. - Αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας και κωδικοποιηµένα τα βήµατα των χειρισµών για την εκτέλεση των επί µέρους σταδίων της όλης εργασίας. 5

6 - Γενικές οδηγίες συντήρησης, διαστήµατα συντήρησης και γενική λίστα ανταλλακτικών µε Part. Nrs. - Τεχνικά φυλλάδια και αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης όλου του επί µέρους εξοπλισµού, (ξεχωριστά για τον καθένα) καθώς και αναλυτική λίστα ανταλλακτικών του, επίσης µε Part. Nrs. - Όλα τα παραπάνω θα είναι στην Αγγλική γλώσσα ενώ οι απαραίτητες γενικές οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας του προσωπικού, θα δοθούν στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα. - Λίστα µε τα προτεινόµενα ανταλλακτικά και υλικά για την πρώτη γενική συντήρηση. Θα δοθεί ξεχωριστή τιµή, χωρίς δέσµευση της προµήθειάς των. - Για τα ευρείας χρήσης υλικά στεγανοποίησης και συναρµολόγησης να δοθεί διαστασιολόγηση, τυποποίηση, ποιότητα υλικών. - Πρόσθετο σωλήνα σύνδεσης, όπως στην παρ. Β6 περιγράφεται, αλλά µήκους 10 m. - Όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά Ελέγχου. 7. Όλα τα εξαρτήµατα της µονάδας θα φέρουν αρίθµηση ή άλλη σήµανση η οποία θα φαίνεται και στο σχεδιάγραµµα. 8. Θα είναι σύµφωνη µε τους σχετικούς διεθνείς κανονισµούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά την διαχείριση του SF6, όταν αυτό χρησιµοποιείται σαν µονωτικό µέσο σε ηλεκτρολογικό εξοπλισµό υψηλής και υπερυψηλής τάσης. Σχετικές οδηγίες IEC , IEC 60480, (EU) 517/2014. Επίσης όλες οι συνδέσεις και τα χρησιµοποιούµενα όργανα, υλικά κ.λ.π. θα είναι συµβατά µε ευρωπαϊκές τυποποιήσεις. 9. Θα δοθεί διαβεβαίωση από τον προµηθευτή για 10ετή τεχνική υποστήριξη. Επίσης και δέσµευση από τον οίκο κατασκευής για κάλυψή της µε αναλώσιµα και ανταλλακτικά τουλάχιστον για 20 χρόνια. 10. Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2000 ή µεταγενέστερο. Μιχάλης Βούρας Θεσσαλονίκη Μάρτιος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΛΑ ΙΩΝ ΜΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΛΑ ΙΩΝ ΜΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΛΑ ΙΩΝ ΜΣ ΙΣΧΥΟΣ 1. Γενική Περιγραφή και Προορισµός: Το φίλτρο προορίζεται για αναγέννηση χρησιµοποιηµένων λαδιών ΜΣ Ισχύος (regeneration) και θα επανακτά όλες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ορισμός Με το όνομα Νοσοκομείο νοείται το κτηριακό συγκρότημα α) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου την Περιοχή Βουτών Ηρακλείου εις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι µονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6,000 lt πόσιµου νερού ανά ηµέρα τα 15τεµ και 12000 ltr τα 6 τεµ και Θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΟΚΤΩ (8) ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.525.200 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια: Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων (Ambulance) Πρoνοσοκοµειακής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» Σκοπός: Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC) Ο κατασκευαστής του PLC θα διαθέτει για όλα τα μέρη που συνθέτουν το PLC ήτοι τροφοδοτικό, κεντρική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ Αντικείµενο των Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισµός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής (σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Λέβητας Ray 6 28 K

Ηλεκτρικός Λέβητας Ray 6 28 K Ηλεκτρικός Λέβητας Ray 6 28 K Εισαγωγή 3 Εξοπλισμός και προστασία χρηστών 3 Χαρακτηριστικά λέβητα και εξοπλισμός 4 Χαρακτηριστικά 4 Εξοπλισμός λέβητα 5 Έλεγχος και σημάνσεις 5 Προϋποθέσεις εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ELDRO Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Ευρετήριο εικόνων Ευρετήριο πινακίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 671.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής εργοστασιακά προκατασκευασµένων πινάκων Μέσης Τάσης κατάλληλων για εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.276.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Enersave / Enersave Plus

Enersave / Enersave Plus Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave / Enersave Plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.2 10/2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την προμήθεια εξοπλισμού μηχανικού κλειστού συστήματος κομποστοποίησης και κάδων προσωρινής αποθήκευσης οργανικών απορριμμάτων του Έργου «Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc N0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα