Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα"

Transcript

1 EL EL EL

2 Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) [Άρθρο 27 παράγραφος 2) στοιχείο β) της ΣΣΣ] Οι δασµοί (κατ' αξίαν ή/και ειδικοί) για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα θα µειωθούν και θα καταργηθούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται για κάθε προϊόν στο Παράρτηµα αυτό. Εάν, εκτός από τον κατ' αξίαν ή/και ειδικό δασµό, εφαρµοστεί εποχιακός δασµός, ο εποχιακός δασµός [20%] θα καταργηθεί την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συµφωνίας. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε% σε% σε% σε% σε% σε% 0102 Βοοειδή ζωντανά: Άλλα: Κατοικίδια: Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 kg: Άλλα 70% 60% 50% 40% 30% 0% 0104 Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά: Προβατοειδή: Άλλα: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Αιγοειδή: Άλλα 80% 70% 60% 50% 30% 0% 0105 Ζώντα πουλερικά, δηλαδή πουλερικά του είδους Gallus domesticus, πάπιες, χήνες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες: Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g: Πετεινοί και κότες: Άλλα: Άλλα 90% 80% 60% 40% 20% 0% Άλλα: Πετεινοί και κότες 70% 60% 50% 40% 30% 0% EL 238 EL

3 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη 0204 Κρέατα προβατοειδών και αιγοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Κρέατα αιγοειδών 80% 70% 60% 50% 30% 0% 0206 Παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή µουλαριών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα: Βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: Άλλα: Συκώτια 80% 60% 40% 20% 10% 0% Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Βοοειδών, κατεψυγµένα: Γλώσσες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Συκώτια 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Που προορίζονται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων Άλλα: 80% 60% 40% 20% 10% 0% Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα 90% 70% 60% 50% 30% 0% Άλλα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα, κατεψυγµένα: 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0207 Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, πουλερικών της κλάσης 0105: Γάλου: Μη τεµαχισµένα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Μη τεµαχισµένα, κατεψυγµένα: Που παρουσιάζονται µαδηµένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, µε το λαιµό, την καρδιά, το συκώτι και το στοµάχι, και που ονοµάζονται «γάλοι 80%» Που παρουσιάζονται µαδηµένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιµό, τα πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στοµάχι, και που ονοµάζονται «γάλοι 73%», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά Τεµάχια και παραπροϊόντα σφαγείων νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Τεµάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγµένα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 70% 50% 40% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% EL 239 EL

4 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες: Μη τεµαχισµένες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη σε% σε% σε% σε% σε% σε% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Μη τεµαχισµένες, κατεψυγµένες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Συκώτια (φουά-γκρα) νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 80% 70% 60% 50% 40% 0% Άλλα, κατεψυγµένα 80% 70% 60% 50% 40% 0% Λαρδί χωρίς κρεάτινα µέρη, χοιρινό λίπος "ξίγκι" και λίπος πουλερικών, µη τετηγµένα ούτε εκχυλισµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αλατισµένα ή σε άλµη, αποξηραµένα ή καπνιστά: Λαρδί: Λίπος χοιρινό, άλλο από εκείνο των διακρίσεων ή % 60% 40% 20% 10% 0% Λίπη πουλερικών 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0401 Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 6%: Που δεν υπερβαίνει το 3%: Σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 95% 90% 60% 50% 40% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 3%: Σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 90% 80% 60% 40% 20% 0% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6% 0402 Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5%: Άλλα: 90% 80% 60% 40% 20% 0% EL 240 EL

5 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg σε% σε% σε% σε% σε% σε% 80% 60% 50% 40% 20% 0% Άλλα 95% 75% 55% 35% 15% 0% Άλλα: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 95% 75% 55% 35% 15% 0% Άλλα 95% 75% 55% 35% 15% 0% 0403 Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέµες που έχουν υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου: Άλλα: Μη αρωµατισµένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου: Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές µορφές: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: Που δεν υπερβαίνει το 1,5% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 27% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: Που δεν υπερβαίνει το 1,5% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 27% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: Που δεν υπερβαίνει το 3% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: EL 241 EL

6 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε% σε% σε% σε% σε% σε% Που δεν υπερβαίνει το 3% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0404 Ορός γάλακτος, έστω και συµπυκνωµένος ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού: Ορός γάλακτος, τροποποιηµένος ή µη, έστω και συµπυκνωµένος ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0406 Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί: Τυριά τριµµένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου 90% 70% 50% 30% 15% 0% Άλλα τυριά: Που προορίζονται για µεταποίηση 90% 70% 50% 30% 15% 0% 0408 Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραµένα, βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, µορφοποιηµένα, κατεψυγµένα ή αλλιώς διατηρηµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: Κρόκοι αυγών: Αποξεραµένοι: Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων 80% 60% 40% 30% 10% 0% Άλλοι 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλοι: Άλλοι: Ρευστοί 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλοι συµπεριλαµβανοµένων των κατεψυγµένων Άλλοι: 80% 60% 40% 20% 10% 0% Αποξηραµένοι 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλοι 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0601 Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212: EL 242 EL

7 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου: Ορχιδοειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών σε% σε% σε% σε% σε% σε% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0602 Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαµβάνονται και οι ρίζες τους), µοσχεύµατα και µπόλια. Λευκό (φύτρα) µανιταριών Μοσχεύµατα χωρίς ρίζα και µπόλια 80% 60% 40% 20% 10% 0% ένδρα, χαµόδενδρα, δενδρύλλια και θάµνοι, που δίνουν βρώσιµους καρπούς, µπολιασµένα ή µη 80% 60% 40% 20% 10% 0% Ροδόδενδρα και αζαλέες, µπολιασµένα ή µη 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Άλλα: Φυτά της υπαίθρου: έντρα, δενδρύλλια και χαµόδενδρα: ένδρα του δάσους 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Μοσχεύµατα µε ρίζα και νεαρά φυτά 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα φυτά της υπαίθρου: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Φυτά εσωτερικών χώρων: Μοσχεύµατα µε ρίζα και νεαρά φυτά, µε εξαίρεση τα κακτοειδή Άλλα: Ανθοφόρα φυτά µε µπουµπούκια ή άνθη, µε εξαίρεση τα κακτοειδή 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0603 Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά, αποξεραµένα, λευκασµένα, βαµµένα, διαβρεγµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα: Νωπά: Τριαντάφυλλα 90% 80% 70% 60% 35% 0% Γαρίφαλα 90% 80% 70% 60% 35% 0% EL 243 EL

8 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε% σε% σε% σε% σε% σε% Oρχιδοειδή (ορχιδέες) 90% 80% 70% 60% 35% 0% Χρυσάνθεµα 90% 80% 70% 60% 35% 0% Άλλα 90% 80% 70% 60% 35% 0% Άλλα 90% 80% 70% 60% 35% 0% 0701 Πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη: Άλλα: Που προορίζονται για την παραγωγή αµύλου Άλλες: Πρώιµες, από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 0703 Κρεµµύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόµοια λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: 95% 80% 65% 40% 25% 0% 95% 80% 65% 40% 25% 0% Κρεµµύδια και ασκαλώνια 90% 70% 50% 30% 10% 0% Σκόρδα 90% 70% 50% 30% 10% 0% Πράσα και άλλα παρόµοια λαχανικά 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0704 Κράµβες, κουνουπίδια, κράµβες σγουρές, γογγυλοκράµβες και παρόµοια βρώσιµα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: Κουνουπίδια και µπρόκολα 80% 60% 50% 40% 20% 0% Λαχανάκια Βρυξελλών 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Κράµβες λευκές και κόκκινες 80% 60% 50% 40% 20% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0706 Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόµοιες βρώσιµες ρίζες, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: Καρότα και γογγύλια 90% 80% 70% 60% 50% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0708 Λαχανικά λοβοφόρα, µε ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: Άλλα λαχανικά λοβοφόρα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0709 Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: Μελιτζάνες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα 80% 60% 40% 20% 10% 0% EL 244 EL

9 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Μανιτάρια και τρούφες: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Μανιτάρια του γένους Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες) Άλλα: Σαλατικά άλλα από µαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Αγκιναροειδή και αγριοαγκινάρες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0710 Λαχανικά άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα: Πατάτες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Λαχανικά λοβοφόρα, µε ή χωρίς λοβό: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες) Μανιτάρια: 80% 60% 40% 20% 10% 0% του γένους Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0711 Λαχανικά διατηρηµένα προσωρινά (π.χ. διοξείδιο του θείου ή σε άρµη, θειωµένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται: Μανιτάρια και τρούφες: Μανιτάρια του γένους Agaricus 80% 70% 60% 50% 40% 0% Άλλα 80% 70% 60% 50% 40% 0% Άλλα λαχανικά. Μείγµατα λαχανικών: Λαχανικά: Κρεµµύδια 80% 70% 60% 40% 20% 0% 0712 Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα: Κρεµµύδια 80% 60% 40% 20% 10% 0% EL 245 EL

10 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Auricularia spp.), τρεµέλες (Tremella spp.) και τρούφες: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Μανιτάρια του γένους Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% 'Ωτα του Ιούδα (Auricularia spp.) 80% 60% 40% 20% 10% 0% Τρεµέλες (Tremella spp.) 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα λαχανικά. Μείγµατα λαχανικών 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0713 Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα: Μπιζέλια (Pisum sativum): Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek Φασόλια "µικρά κόκκινα" (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis) Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris): 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% Που προορίζονται για σπορά 80% 70% 60% 50% 30% 0% Άλλα 90% 80% 60% 50% 30% 0% Φακές 80% 60% 40% 20% 10% 0% Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor) 0802 Άλλοι καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους: Φουντούκια (Corylus spp.): 80% 60% 40% 20% 10% 0% Με κέλυφος 80% 70% 50% 30% 15% 0% Καθαρισµένα 80% 70% 50% 30% 15% 0% Καρύδια κοινά: Με κέλυφος 95% 90% 85% 70% 65% 0% Καθαρισµένα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0807 Πεπόνια (στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας, νωπά: Πεπόνια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια: Καρπούζια 80% 70% 50% 30% 15% 0% Άλλα 80% 70% 50% 30% 15% 0% 0808 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά: EL 246 EL

11 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Αχλάδια και κυδώνια: Αχλάδια: Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύµα, από 1 Αυγούστου µέχρι 31 εκεµβρίου σε% σε% σε% σε% σε% σε% 90% 80% 60% 40% 20% 0% Άλλα 90% 80% 60% 40% 20% 0% 0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, νωπά: Βερίκοκα 70% 60% 40% 30% 15% 0% Κεράσια: Άλλα 70% 60% 45% 30% 15% 0% Ροδάκινα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines): Μπρουνιόν και νεκταρίνια 80% 60% 45% 30% 15% 0% Άλλα 95% 90% 75% 60% 40% 0% 0810 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά: Σµέουρα, µούρα ή βατόµουρα και µούρασµέουρα: Σµέουρα 90% 80% 60% 40% 20% 0% Άλλα 70% 60% 45% 30% 15% 0% 0811 Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο νερό, κατεψυγµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: Φράουλες: 80% 70% 60% 40% 20% 0% Σµέουρα, µούρα ή βατόµουρα, µούρασµέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους: Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος 90% 80% 70% 60% 40% 0% Άλλα 90% 80% 70% 60% 40% 0% Άλλα: Σµέουρα 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλα: Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος: Άλλα 80% 70% 60% 40% 20% 0% EL 247 EL

12 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Άλλα: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Βύσσινα (Prunus cerasus) 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλα 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλα 95% 90% 75% 60% 40% 0% 0812 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρηµένα (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άλµη, θειωµένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται: Κεράσια 95% 90% 80% 60% 40% 0% Άλλα: Βερίκοκα 95% 90% 80% 60% 40% 0% 0813 Καρποί και φρούτα αποξεραµένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 µέχρι και Μείγµατα αποξεραµένων καρπών και φρούτων ή καρπών µε κέλυφος του κεφαλαίου αυτού: Βερίκοκα 90% 80% 70% 60% 40% 0% Μήλα 90% 80% 70% 60% 40% 0% Άλλοι καρποί και φρούτα: Ροδάκινα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines 90% 80% 70% 60% 40% 0% Αχλάδια 90% 80% 70% 60% 40% 0% Μείγµατα αποξεραµένων καρπών και φρούτων ή καρπών µε κέλυφος του κεφαλαίου αυτού: Μείγµατα αποξεραµένων καρπών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 µέχρι 0806: Με δαµάσκηνα 95% 90% 80% 60% 40% 0% 0901 Καφές, έστω και καβουρντισµένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του µείγµατος: Καφές καβουρντισµένος: Με καφεΐνη 70% 60% 50% 40% 20% 0% Χωρίς καφεΐνη 70% 60% 50% 40% 20% 0% 0910 Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυµάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα µπαχαρικά: Άλλα µπαχαρικά: EL 248 EL

13 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Άλλα: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Μη θρυµµατισµένα ούτε σε σκόνη 90% 80% 70% 60% 40% 0% Θρυµµατισµένα ή σε σκόνη 80% 70% 50% 40% 30% 0% Κριθάρι: Άλλα 80% 70% 50% 40% 30% 0% 1005 Καλαµπόκι: Για σπορά: Υβρίδιο: Υβρίδιο απλό 80% 70% 50% 40% 30% 0% Άλλα 80% 70% 50% 40% 30% 0% Άλλα 80% 70% 50% 40% 30% 0% Αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού: Σιτάλευρο: Σιταριού σκληρού 80% 60% 40% 30% 20% 0% 1103 Πλιγούρια, σιµιγδάλια και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων: Πλιγούρια και σιµιγδάλια: Σιταριού 80% 70% 50% 40% 30% 0% Καλαµποκιού: Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5% κατά βάρος Άλλων δηµητριακών: 80% 70% 50% 40% 30% 0% Κριθαριού 90% 85% 70% 55% 30% 0% Συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων: Σίκαλης 80% 70% 60% 40% 20% 0% Κριθαριού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Βρώµης 80% 70% 60% 40% 20% 0% Σιταριού 90% 85% 70% 55% 30% 0% Άλλα 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 Σπόροι δηµητριακών αλλιώς επεξεργασµένοι (π.χ. µε µερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσµένοι, σε νιφάδες, µε ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεµένα το δύο άκρα τους, τεµαχισµένοι, ή σπασµένοι), µε εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης Φύτρα δηµητριακών ολόκληρα, πλατυσµένα, σε νιφάδες ή αλεσµένα: Σπόροι πλατυσµένοι ή σε νιφάδες EL 249 EL

14 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Άλλων δηµητριακών: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Σιταριού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Σίκαλης 80% 70% 60% 40% 20% 0% Καλαµποκιού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Κριθαριού: Σπόροι πλατυσµένοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% Νιφάδες 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλοι: Άλλοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% Βρώµης: Άλλοι επεξεργασµένοι σπόροι (π.χ. µε µερική απόξεση του περικάρπιου, µε ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεµένα τα δύο άκρα τους, τεµαχισµένοι ή θρυµµατισµένοι): Με µερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωµένοι ή ξεφλουδισµένοι) 80% 70% 60% 40% 20% 0% Μόνο σπασµένοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% Καλαµποκιού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλων δηµητριακών: Κριθαριού: Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεµένα τα δύο άκρα τους 80% 70% 60% 40% 20% 0% Μόνο σπασµένοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλοι: Με µερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωµένοι ή ξεφλουδισµένοι), έστω και τεµαχισµένοι ή σπασµένοι: Σιταριού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεµένα τα δύο άκρα τους Μόνο σπασµένοι: 80% 70% 60% 40% 20% 0% Σιταριού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Σίκαλης 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% EL 250 EL

15 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Άλλοι: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Σιταριού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Σίκαλης 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1106 Αλεύρια, σιµιγδάλια και σκόνη από ξηρά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714 ή από τα προϊόντα του κεφαλαίου 8: Αλεύρια και σιµιγδάλια από ξηρά όσπρια της κλάσης Βύνη, έστω και καβουρντισµένη: Ακαβούρντιστη: Σιταριού: 80% 70% 60% 40% 20% 0% Που παρουσιάζεται µε µορφή αλευριού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλη 80% 70% 60% 40% 20% 0% Καβουρντισµένη 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1108 Άµυλα κάθε είδους. Ινουλίνη: Άµυλα κάθε είδους: Άµυλο καλαµποκιού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άµυλο πατάτας 80% 60% 40% 20% 20% 0% Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση Σπέρµατα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασµένα: 80% 60% 40% 20% 20% 0% Που προορίζονται για σπορά 80% 70% 60% 50% 30% 0% Άλλα: Χωρίς κέλυφος µε γκρίζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλα 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1208 Αλεύρια από σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (µουστάρδα): Από κουκιά σόγιας 90% 80% 70% 60% 40% 0% Άλλα 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1209 Σπέρµατα, καρποί και σπόροι για σπορά: Σπέρµατα ζαχαρότευτλων 80% 60% 40% 20% 20% 0% Σπέρµατα χορτονοµών: Μηδικής 80% 60% 40% 20% 20% 0% EL 251 EL

16 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη 1210 Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραµένοι, έστω και σπασµένοι, αλεσµένοι ή µε µορφή σβόλων. Λουπουλίνη: Κώνοι λυκίσκου, όχι σπασµένοι ούτε αλεσµένοι ή µε µορφή σβόλων Κώνοι λυκίσκου, σπασµένοι, αλεσµένοι ή µε µορφή σβόλων. Λουπουλίνη 1214 Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράµβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονοµές (foin, luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονοµές λούπινου, βίκου και παρόµοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων: Αλεύρι και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων από µηδική (luzerne) Χοιρινά λίπη (συµπεριλαµβανοµένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503: Χοιρινό λίπος (συµπεριλαµβάνεται και το λαρδί): σε% σε% σε% σε% σε% σε% 80% 70% 60% 40% 20% 0% 80% 70% 60% 40% 20% 0% 80% 60% 40% 20% 0% 0% Άλλα 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1507 Λάδι σόγιας και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα: Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκοµµιωµένο: Άλλα 95% 80% 65% 50% 35% 0% Άλλα: Άλλα 95% 80% 65% 50% 35% 0% 1512 Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαµβακιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα: Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσµατά τους: Λάδι ακατέργαστο: Που προορίζονται για τεχνικές ή βιοµηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή Άλλα: 95% 80% 65% 50% 35% 0% Ηλιοτρόπιου 90% 80% 65% 50% 35% 0% Κνήκου 95% 80% 65% 50% 35% 0% Άλλα: EL 252 EL

17 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Που προορίζονται για τεχνικές ή βιοµηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 1514 Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα: 1515 Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαµβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα: Λινέλαιο και τα κλάσµατά του: σε% σε% σε% σε% σε% σε% 95% 80% 65% 50% 35% 0% 80% 70% 60% 40% 20% 0% Λάδι ακατέργαστο 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλα 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1517 Μαργαρίνη. Μείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών τoυ κεφαλαίoυ αυτoύ, άλλα από τα λίπη και λάδια διατρoφής και τα κλάσµατά τoυς της κλάσης 1516: Άλλα: Άλλα: Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναµειγµένα 80% 70% 60% 50% 30% 0% Άλλα 80% 70% 60% 50% 30% 0% Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα. Παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα αυτά: Άλλα: Άλλα 90% 80% 60% 40% 20% 0% 1602 Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος: Από πετεινούς και κότες 90% 80% 60% 40% 20% 0% Άλλα 90% 80% 60% 40% 20% 0% 1702 Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαµβάνεται η λακτόζη, η µαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χηµικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωµατικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του µελιού, έστω και αναµειγµένα µε φυσικό µέλι. Ζάχαρα και µελάσες καραµελωµένα: EL 253 EL

18 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Αλλα, στα οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο (ή διιµβερτοποιηµένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση 50% φρουκτόζη: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Ισογλυκόζη 100% 80% 70% 60% 10% 0% Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι µαλτοδεξτρίνης 100% 80% 70% 60% 10% 0% Σιρόπι ινουλίνης 100% 80% 70% 60% 10% 0% 1703 Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισµό (ραφινάρισµα) της ζάχαρης: Μελάσες από ζαχαροκάλαµο 90% 80% 65% 50% 35% 0% Άλλα 90% 80% 65% 50% 35% 0% 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ: Αγγούρια και αγγουράκια 90% 80% 60% 40% 30% 0% Άλλα: Μανιτάρια 90% 80% 60% 40% 20% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2002 Τοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ: Ντοµάτες, ολόκληρες ή σε τεµάχια 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2003 Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ: Μανιτάρια του γένους Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% Τρούφες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2004 Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006: Πατάτες: Απλώς ψηµένες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα λαχανικά και µείγµατα λαχανικών: Ξινολάχανο, κάππαρη και ελιές 80% 70% 50% 30% 20% 0% Άλλα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µείγµατα: EL 254 EL

19 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε% σε% σε% σε% σε% σε% Κρεµµύδια, απλώς ψηµένα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006): Λαχανικά οµογενοποιηµένα 80% 60% 40% 30% 20% 0% Πατάτες: Άλλα: Σε λεπτές φέτες, τηγανητές σε λίπος ή λάδι, αλατισµένες ή αρωµατισµένες, σε ερµητικά κλειστές συσκευασίες, που προορίζονται για άµεση κατανάλωση 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Μπιζέλια (Pisum sativum) 80% 60% 50% 40% 30% 0% Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.): Φασόλια σε σπόρους 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές 60% 50% 40% 30% 15% 0% Καρότα 80% 60% 50% 40% 30% 0% Ξινολάχανο 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα 60% 50% 40% 30% 15% 0% Λαχανικά, καρποί, φλοιοί καρπών και άλλα µέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισµένα, µε στιλπνή ή κρυσταλλική εµφάνιση): Κεράσια 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος: Πολτοί και πάστες δαµασκήνων, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει τα 100 kg και προορίζονται για βιοµηχανική µεταποίηση Άλλα: 80% 60% 40% 20% 10% 0% Φραουλών 80% 60% 50% 40% 30% 0% Σµέουρων 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% EL 255 EL

20 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Πολτοί µήλων 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα: Πολτοί µήλων 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού: Αχλάδια: Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει το 1 kg: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Βερίκοκα: Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει το 1 kg: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος 90% 80% 60% 40% 20% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% EL 256 EL

21 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου: σε% σε% σε% σε% σε% σε% kg ή περισσότερο 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει τα 4,5 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 kg 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 kg 80% 60% 40% 20% 10% 0% Κεράσια: Με προσθήκη αλκοόλης: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο κατά µάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο κατά µάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Ροδάκινα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines): Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει το 1 kg: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα 80% 60% 50% 40% 30% 0% Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα 80% 60% 50% 40% 30% 0% Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου: kg ή περισσότερο 80% 60% 50% 40% 30% 0% Που δεν υπερβαίνει τα 5 kg 80% 60% 50% 40% 30% 0% Μείγµατα: Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα: EL 257 EL

22 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει το 1 kg: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Μείγµατα στα οποία κανένας από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50% κατά βάρος του συνόλου των καρπών και των φρούτων: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου: 5 kg ή περισσότερο: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει τα 4,5 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 kg: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Λιγότερο των 4,5 kg: Τροπικών φρούτων (συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερο) 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Με προσθήκη αλκοόλης: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο κατά µάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο κατά µάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% EL 258 EL

23 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Άλλα: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει το 1 kg: Σταφύλια 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg: Μάγγες, µαγγούστες, καρποί παπαίας, καρποί οξυφοίνικα, µήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καράµβολες (καρποί της αβερροΐας της καράµβολας) και πιταχάγιες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα: αµάσκηνα σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2009 Χυµοί φρούτων (στους οποίους περιλαµβάνεται και µούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύµωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: Χυµοί πορτοκαλιού: Μη κατεψυγµένοι, αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 Χυµοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς: 80% 60% 40% 20% 10% 0% Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67: Αξίας που υπερβαίνει τα 30 ανά 100 kg καθαρού βάρους: Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 ανά 100 kg καθαρού βάρους: Λεµονιών: EL 259 EL

24 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος Άλλων εσπεριδοειδών: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα Χυµοί ανανά: σε% σε% σε% σε% σε% σε% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67: Αξίας που υπερβαίνει τα 30 ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα Άλλα: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος Άλλα: Αξίας Brix που υπερβαίνει το 30 αλλά δεν υπερβαίνει το 67: Αξίας που υπερβαίνει τα 18 ανά 100 kg καθαρού βάρους: 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Συµπυκνωµένοι 80% 70% 60% 50% 40% 0% Χυµοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού: Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67: Χυµοί αχλαδιών: Άλλα: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος: Άλλα 80% 70% 60% 50% 40% 0% EL 260 EL

25 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη 2106 Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού: Άλλα: Σιρόπια από ζάχαρα, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη χρωστικών ουσιών: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Ισογλυκόζης 75% 65% 50% 40% 25% 0% Άλλα: Λακτόζης 75% 65% 50% 40% 25% 0% Γλυκόζης ή µαλτοδεξτρίνης 75% 65% 50% 40% 25% 0% Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύµωση (π.χ. µηλίτης, απίτης, υδρόµελι). Μείγµατα ποτών που προέρχονται από ζύµωση και µείγµατα ποτών που προέρχονται από ζύµωση και µη αλκοολούχων ποτών, µη κατονοµαζόµενα ούτε περιλαµβανόµενα αλλού: Κρασί δευτερίας (piquette) 75% 65% 50% 40% 25% 0% Άλλα: Αφρώδες: Μηλίτης και απίτης 75% 65% 50% 40% 25% 0% Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιµα που λαµβάνονται από οξικό οξύ: Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία µε περιεχόµενο: Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 75% 65% 50% 40% 25% 0% Που υπερβαίνει τα 2 l 75% 65% 50% 40% 25% 0% 2302 Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από το κοσκίνισµα, το άλεσµα ή άλλες κατεργασίες των δηµητριακών ή οσπριοειδών: Σιταριού: Των οποίων η περιεκτικότητα σε άµυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά µέσα από κόσκινο µε άνοιγµα βρόχων 0,2 mm, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει µέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος 90% 75% 70% 60% 40% 0% Άλλα 90% 75% 70% 60% 45% 0% EL 261 EL

26 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη 2303 Κατάλοιπα αµυλοποιίας και παρόµοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείµµατα ζαχαροκάλαµου και άλλα απορρίµµατα ζαχαροποιίας, υπολείµµατα και απορρίµµατα ζυθοποιίας ή οινοπνευµατοποιίας, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων: Κατάλοιπα αµυλοποιίας και παρόµοια κατάλοιπα: Κατάλοιπα της αµυλοποιίας του καλαµποκιού (µε εξαίρεση τα συµπυκνωµένα νερά µουσκέµατος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που µετριέται σε ξερή ύλη: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Ανώτερης του 40% κατά βάρος 90% 75% 70% 60% 40% 0% Κατώτερης ή ίσης του 40% κατά βάρος 90% 75% 70% 60% 45% 0% Άλλα 90% 75% 70% 60% 45% 0% Πολτοί τεύτλων, υπολείµµατα ζαχαροκάλαµου και άλλα απορρίµµατα ζαχαροποιίας: Πολτοί τεύτλων 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα 90% 75% 70% 60% 45% 0% Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου 2306 Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305: 80% 60% 50% 40% 30% 0% Σπερµάτων ηλιοτρόπιου 90% 75% 70% 60% 40% 0% 2309 Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων: Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασµένες για τη λιανική πώληση: Άλλα, όπου περιλαµβάνονται και τα προµείγµατα: Που περιέχουν κάθε είδους άµυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, µαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι µαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις µέχρι , , και ή γαλακτοκοµικά προϊόντα: Που περιέχουν άµυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή µαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι µαλτοδεξτρίνης: EL 262 EL

27 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Που δεν περιέχουν άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%: Που δεν περιέχουν γαλακτοκοµικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%: Που δεν περιέχουν γαλακτοκοµικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%: Που δεν περιέχουν γαλακτοκοµικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% Που δεν περιέχουν άµυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε µαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι µαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκοµικά προϊόντα Άλλα: σε% σε% σε% σε% σε% σε% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% Πολτοί τεύτλων µε προσθήκη µελάσας 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα: EL 263 EL

28 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Περιεκτικότητας κατά βάρος σε χλωριούχο χολίνη ίσης ή ανώτερης του 49%, σε οργανικό ή ανόργανο υπόθεµα σε% σε% σε% σε% σε% σε% 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα 80% 60% 50% 40% 30% 0% EL 264 EL

29 Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III γ) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) [Άρθρο 27 παράγραφος 2) στοιχείο γ) της ΣΣΣ] Οι δασµοί (κατ' αξίαν ή/και ειδικοί δασµοί) για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα θα µειωθούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται για κάθε προϊόν στο Παράρτηµα αυτό. Ο εποχιακός δασµός (20%) θα συνεχίσει να εφαρµόζεται τόσο κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου όσο και µετά. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε % σε % σε % σε % σε % σε % Ντοµάτες νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 95% 80% 65% 40% 30% 20% Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta: Γλυκοπιπεριές 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0806 Σταφύλια, νωπά ή ξερά: Νωπά 80% 70% 50% 30% 15% 0% 0808 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά: Μήλα 90% 80% 60% 40% 20% 0% 0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, νωπά: Κεράσια: 80% 60% 45% 30% 15% 0% Βύσσινα (Prunus cerasus) αµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα: αµάσκηνα 90% 75% 60% 40% 20% 0% EL 265 EL

30 0810 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά: Φράουλες 90% 80% 60% 40% 20% 0% EL 266 EL

31 Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III δ) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα Που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) [Άρθρο 27 παράγραφος 2) στοιχείο γ) της ΣΣΣ] Οι δασµοί (κατ' αξίαν ή/και ειδικοί δασµοί) για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα θα µειωθούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται για κάθε προϊόν στο Παράρτηµα αυτό. Εάν, εκτός από τον κατ' αξίαν ή/και ειδικό δασµό, εφαρµοστεί εποχιακός δασµός, ο εποχιακός δασµός [20%] θα καταργηθεί την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συµφωνίας. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε % σε % σε % σε % σε % σε % 0102 Βοοειδή ζωντανά: Άλλα: Κατοικίδια: Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg 70% 60% 50% 40% 30% 20% Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 kg: Που προορίζονται για σφαγή 70% 60% 50% 40% 30% 20% Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kg: Που προορίζονται για σφαγή 90% 80% 60% 50% 40% 30% Άλλα 70% 60% 50% 40% 30% 20% Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg: αµαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει): Που προορίζονται για σφαγή 95% 90% 85% 70% 60% 50% Άλλα 70% 60% 50% 40% 30% 20% Αγελάδες: Που προορίζονται για σφαγή 70% 60% 50% 40% 30% 20% Άλλα 90% 80% 60% 50% 40% 30% EL 267 EL

32 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε % σε % σε % σε % σε % σε % Άλλα: Που προορίζονται για σφαγή 90% 80% 70% 60% 50% 40% Άλλα 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0103 Χειροειδή ζωντανά: Άλλα: Με βάρος κατώτερο των 50 kg: Κατοικίδια 100% 95% 90% 85% 70% 65% Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg: Κατοικίδια: Θηλυκά που γέννησαν µία φορά τουλάχιστο και µε ελάχιστο βάρος 160 kg 90% 80% 70% 60% 50% 40% Άλλα 90% 80% 60% 50% 40% 30% 0104 Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά: Προβατοειδή: Άλλα: Αρνιά (ηλικίας µέχρι 1 έτους) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα: Νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: Σε ολόκληρα σφάγια ή µισά σφάγια: Κατοικίδιων χοιροειδών 90% 80% 70% 60% 50% 30% Χοιροµέρια (ζαµπόν), ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών, µε κόκαλα: Κατοικίδιων χοιροειδών: Χοιροµέρι (ζαµπόν) και τεµάχια αυτού 90% 80% 70% 60% 50% 30% Ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών 90% 80% 70% 60% 50% 30% Άλλα 90% 80% 70% 60% 50% 40% Άλλα: Κατοικίδιων χοιροειδών: Μπροστινά µέρη και τεµάχια µπροστινών µερών 90% 80% 70% 60% 50% 30% EL 268 EL

33 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεµάχια αυτής Koιλιακή χώρα (πανσέτα) entrelardés - και τεµάχια αυτής Άλλα: σε % σε % σε % σε % σε % σε % 90% 80% 70% 60% 50% 30% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Χωρίς κόκαλα 90% 80% 70% 60% 50% 40% Άλλα 90% 80% 70% 60% 50% 20% Κατεψυγµένα: Σε ολόκληρα σφάγια ή µισά σφάγια: Κατοικίδιων χοιροειδών 90% 80% 70% 60% 50% 40% Χοιροµέρια (ζαµπόν), ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών, µε κόκαλα: Κατοικίδιων χοιροειδών: Χοιροµέρι (ζαµπόν) και τεµάχια αυτού 90% 80% 70% 60% 50% 30% Ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών 90% 80% 70% 60% 50% 30% Άλλα: Κατοικίδιων χοιροειδών: Μπροστινά µέρη και τεµάχια µπροστινών µερών Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεµάχια αυτής Koιλιακή χώρα (πανσέτα) entrelardés και τεµάχια αυτής Άλλα: 90% 80% 70% 60% 50% 30% 90% 80% 70% 60% 50% 50% 90% 80% 70% 60% 50% 30% Χωρίς κόκαλα 90% 80% 70% 60% 50% 30% Άλλα 90% 80% 70% 60% 50% 30% Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα Παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή µουλαριών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα: Βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: 90% 80% 70% 60% 55% 50% Άλλα 80% 60% 40% 40% 40% 40% Άλλα: Άλλα: EL 269 EL

34 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε % σε % σε % σε % σε % σε % Άλλα 90% 70% 60% 50% 40% 20% Χοιροειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Χοιροειδών, κατεψυγµένα: 90% 70% 60% 50% 40% 20% Συκώτια 90% 70% 60% 50% 40% 20% Άλλα 90% 70% 60% 50% 40% 20% Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, πουλερικών της κλάσης 0105: Από πετεινούς και κότες Μη τεµαχισµένες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 80% 70% 60% 50% 40% 35% Μη τεµαχισµένα, κατεψυγµένα 80% 70% 60% 50% 40% 30% Τεµάχια και παραπροϊόντα σφαγείων νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Τεµάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγµένα Λαρδί χωρίς κρεάτινα µέρη, χοιρινό λίπος "ξίγκι" και λίπος πουλερικών, µη τετηγµένα ούτε εκχυλισµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αλατισµένα ή σε άλµη, αποξηραµένα ή καπνιστά: Λαρδί: Νωπό, διατηρηµένο µε απλή ψύξη, κατεψυγµένο, αλατισµένο ή σε άρµη 80% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 90% 80% 70% 60% 50% 30% Αποξεραµένα ή καπνιστά 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιµα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων: Κρέατα χοιροειδών: Χοιροµέρια (ζαµπόν), ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών, µε κόκαλα. Κατοικίδιων χοιροειδών: Αλατισµένα ή σε άλµη: Χοιροµέρι (ζαµπόν) και τεµάχια αυτού 90% 85% 75% 70% 60% 40% Ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών 90% 85% 75% 70% 60% 40% EL 270 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 148 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ L 285/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της κλάσης 1214. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ Σημείωση 1. Περιλαμβάνονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Περιγραφή εμπορεύματος *)***) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0202 Κρέατα βοοειδών,

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Περιγραφή εμπορεύματος *)***) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0202 Κρέατα βοοειδών, Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Περιγραφή εμπορεύματος *)***) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα 0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015 1:47 µµ ί ηfο ΑΝ: Ελληνοπολωνικό Αγροτικό

Διαβάστε περισσότερα

L 355/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 355/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1422/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη δημοσίευση, για το 2014, της ονοματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012 Ζωγραφάκης Σταύρος 6 Ιουνίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: Επιστροφή στην γεωργία; Μύθοι και πραγματικότητα Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Π.Μ.Σ. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο Γ.Γ. ΕΣΥΕ Πίνακας 2.11: Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά Συνολικός αριθμός νοικοκυριών 3992964 - Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ II-1 ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σημείωση 1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση «συσσωματωμένα με μορφή σβόλων»(πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 29.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, 1974 και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.213 COM(213) 779 final 213/385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου στη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 73.000 Σιτηρά Σίτος μαλακός 87.000 30.450 ξ.β. ξ.β. 0,35 ξ.β. Σίτος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Είδη 6% 13% 23% Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα για παιδιά

Είδη 6% 13% 23% Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα για παιδιά Είδη 6% 13% 23% Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα για παιδιά Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

(2) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα αποτελούν αντικείμενο συνεχούς. (3) Η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι, όσον αφορά ορισμένα

(2) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα αποτελούν αντικείμενο συνεχούς. (3) Η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι, όσον αφορά ορισμένα 29.6.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 175/61 ΟΔΗΓΙΑ 2006/59/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση παραρτημάτων των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιγ του ν. 721/1977, όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/ 30.7.1999 (Α 154). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2000/48/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2000/48/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 197/26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.8.2000 Ο ΗΓΙΑ 2000/48/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2000 για την τροποποίηση των παραρτηµάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 EL L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των καθεστώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Παράρτηµα I : Παράρτηµα II : Παράρτηµα III : Παράρτηµα IV : Παράρτηµα V : Πίνακας προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 25-97 του εναρµονισµένου συστήµατος και αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ Σημείωση 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει: α) όσον αφορά τις κλάσεις 0201 μέχρι 0208

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07.

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : 7Ξ44Η-Δ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1188 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. CE/AL/LA/el 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. CE/AL/LA/el 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για βιοµηχανικά προϊόντα της ΕΚ Παράρτηµα II(α) ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για πρωτογενή γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα. (5) Στην περίπτωση των benomyl και carbendazim για τα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα. (5) Στην περίπτωση των benomyl και carbendazim για τα 27.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 59/75 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα 15.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/19 ΟΔΗΓΙΑ 2007/7/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

DIR doc No50 β σχέδιο.doc 1

DIR doc No50 β σχέδιο.doc 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8- 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 119576 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ CE/MTN/P1/el 1 ΑΡΘΡΟ 1 1. Η Κοινότητα και το Μαυροβούνιο εφαρµόζουν στα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-2-2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 120981 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την γλυκόζη στο αίμα. Ανάλογα με το αν είναι απλοί υδατάνθρακες (ζάχαρη, χυμοί φρούτων, μέλι κλπ) ή σύνθετοι υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 1. 3. 86 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 60/ 17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 635/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Η Σλοβενία καταλαμβάνει έκταση 20,273 τ.χ. ο δε πληθυσμός της ανέρχεται σε περίπου δυο (2) εκατομμύρια κατοίκους. Μεγάλο μέρος της έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ... Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Η Σλοβενία καταλαμβάνει έκταση 20,273 τ.χ. ο δε πληθυσμός της ανέρχεται σε περίπου δυο (2) εκατομμύρια κατοίκους. Μεγάλο μέρος της έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο 1. για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Άρθρο 1

Πρωτόκολλο 1. για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Άρθρο 1 Πρωτόκολλο 1 για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Άρθρο 1 1. Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Griechisch (Normativer Teil) 1 von 429 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ CE/MTN/P1/el

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ Σ 10.11.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη 10.11.11 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.4.2015 COM(2015) 181 final ANNEX 1 PART 3/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο 1. για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

Πρωτόκολλο 1. για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Πρωτόκολλο 1 για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ της Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Άρθρο 1 1. Η Κοινότητα και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εφαρμόζουν στα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ (1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ (1) - Κρέατα: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ (1) Κρέας χοιρινό (2) νωπό, κατεψυγμένο ή διατηρημένο με απλή ψύξη, συσκευασμένο ή μη, ολόκληρο, σε τεμάχια ή μέρη, με κόκαλα ή μη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-08 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 121297 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β & Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Ταχ. κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Το Εμπόριο των Αγροτικών Προϊόντων μεταξύ της Ελλάδας και των Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Το Εμπόριο των Αγροτικών Προϊόντων μεταξύ της Ελλάδας και των Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 11(1): 1-26 Το Εμπόριο των Αγροτικών Προϊόντων μεταξύ της Ελλάδας και των Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης Γιώργος Θεοδοσίου Τμήμα Εμπορίας και Ποιότητας Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2007/11/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21ης Φεβρουαρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/11/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21ης Φεβρουαρίου 2007 L 63/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.3.2007 ΟΔΗΓΙΑ 2007/11/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ "Β Ι Ο Α Γ Ρ Ο Σ" Α.Ε. ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΚΑΛΗ 3KG 100 kg Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΚΑΛΗ 1KG 5000 kg Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΛΕΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 55472/24.04.1997 Περιορισμοί στα παρεχόμενα βάσει του κωδικοποιημένου Ν.1892/90 επενδυτικά κίνητρα για ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (HS: 1-24)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (HS: 1-24) 2015 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (HS: 1-24) Επιμέλεια-Σύνταξη Π. Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιούνιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

2003R1784 EL 01.07.2007 002.001 1

2003R1784 EL 01.07.2007 002.001 1 2003R1784 EL 01.07.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2015 L 333/89 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2405 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2015 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD Οι τιμές του σογιαλεύρου και των κρυσταλλικών αμινοξέων παραμένουν ασταθείς. Κατά καιρούς, υπάρχει ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ "Β Ι Ο Α Γ Ρ Ο Σ" Α.Ε. προϊόντος ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΦΡΟΥΤΑ ΔΙΣΚΑΚΙ / ΧΥΜΑ 20000 κιλά Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΦΡΟΥΤΑ ΔΙΣΚΑΚΙ / ΧΥΜΑ 1000 κιλά Όλο το έτος Μ 31.08.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αθήνα 19-4-2011 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΧΟΡΤΑΡΙΚΑ (+A-Ο) Μαύρα ραπανάκια 39,4 39,4 Σιταρόχορτο 33,8 Αγγούρια, τα νωπά 31,5 31,5 Νεαροί βλαστοί σόγιας 29,5 29,5 Alfalfa Grass 29,3

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΧΟΡΤΑΡΙΚΑ (+A-Ο) Μαύρα ραπανάκια 39,4 39,4 Σιταρόχορτο 33,8 Αγγούρια, τα νωπά 31,5 31,5 Νεαροί βλαστοί σόγιας 29,5 29,5 Alfalfa Grass 29,3 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΧΟΡΤΑΡΙΚΑ Μαύρα ραπανάκια 39,4 39,4 Σιταρόχορτο 33,8 Αγγούρια, τα νωπά 31,5 31,5 Νεαροί βλαστοί σόγιας 29,5 29,5 Alfalfa Grass 29,3 29,3 Chia σπόροι με φύτρa 28,5 28,5 Σπόροi με φύτρο Ραπανάκι

Διαβάστε περισσότερα

Ζυμώνετε τα συστατικά όλα μαζί για να γίνουν μία ζύμη. Τα αφήνετε σκεπασμένα επί 3 ώρες. Κατόπιν τα απλώνετε για την επακόλουθη επεξεργασία.

Ζυμώνετε τα συστατικά όλα μαζί για να γίνουν μία ζύμη. Τα αφήνετε σκεπασμένα επί 3 ώρες. Κατόπιν τα απλώνετε για την επακόλουθη επεξεργασία. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΥΜΗΣ Ζύμη για γεμιστό πιτάκι 1,5 kg αλεύρι 15 g αλάτι 250 g βούτυρο ή λίπος 3/8 l νερό Ζυμώνετε τα συστατικά όλα μαζί για να γίνουν μία ζύμη. Τα αφήνετε σκεπασμένα επί 3 ώρες. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΝΘΟΣ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΧΛΑΔΙ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΒΕΡΙΚΟΚΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΕΛΙΑ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΚΑΡΟΤΟ ΒΑΒΥ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τάσεις, Ανταγωνισμός, Μερίδια στις Ξένες Αγορές Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς Εξωτερικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 2007-2008 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ κατά τη συνεδρίαση της Πέµπτης 24 Μαΐου 2007 P6_TA-PROV(2007)05-24 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚ ΟΣΗ PE 389.517 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ P6_TA-PROV(2007)0207

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πελάτη: XXXXX XXXXX Ημερομηνία Εξέτασης: XXXXX XXXXX

Αριθμός Πελάτη: XXXXX XXXXX Ημερομηνία Εξέτασης: XXXXX XXXXX Όνομα Πελάτη: XXXXXXX ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Α-ΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗ (0) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Β-ΛΑΚΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (0) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΓΑΛΑ ΒΟΥΒΑΛΙΟΥ (0) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΖΕΪΝΗ (150) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ (71) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΣΠΡΑΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών)

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Στοιχεία Προσφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 CPV 5800000-6 Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 5.6699.00-5.648.000-0.606.0007-0.606.0007-5.606.0007-45.606.0006

Διαβάστε περισσότερα