Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα"

Transcript

1 EL EL EL

2 Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) [Άρθρο 27 παράγραφος 2) στοιχείο β) της ΣΣΣ] Οι δασµοί (κατ' αξίαν ή/και ειδικοί) για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα θα µειωθούν και θα καταργηθούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται για κάθε προϊόν στο Παράρτηµα αυτό. Εάν, εκτός από τον κατ' αξίαν ή/και ειδικό δασµό, εφαρµοστεί εποχιακός δασµός, ο εποχιακός δασµός [20%] θα καταργηθεί την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συµφωνίας. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε% σε% σε% σε% σε% σε% 0102 Βοοειδή ζωντανά: Άλλα: Κατοικίδια: Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 kg: Άλλα 70% 60% 50% 40% 30% 0% 0104 Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά: Προβατοειδή: Άλλα: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Αιγοειδή: Άλλα 80% 70% 60% 50% 30% 0% 0105 Ζώντα πουλερικά, δηλαδή πουλερικά του είδους Gallus domesticus, πάπιες, χήνες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες: Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g: Πετεινοί και κότες: Άλλα: Άλλα 90% 80% 60% 40% 20% 0% Άλλα: Πετεινοί και κότες 70% 60% 50% 40% 30% 0% EL 238 EL

3 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη 0204 Κρέατα προβατοειδών και αιγοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Κρέατα αιγοειδών 80% 70% 60% 50% 30% 0% 0206 Παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή µουλαριών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα: Βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: Άλλα: Συκώτια 80% 60% 40% 20% 10% 0% Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Βοοειδών, κατεψυγµένα: Γλώσσες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Συκώτια 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Που προορίζονται για την παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων Άλλα: 80% 60% 40% 20% 10% 0% Στύλοι διαφράγµατος και διάφραγµα 90% 70% 60% 50% 30% 0% Άλλα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα, κατεψυγµένα: 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0207 Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, πουλερικών της κλάσης 0105: Γάλου: Μη τεµαχισµένα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Μη τεµαχισµένα, κατεψυγµένα: Που παρουσιάζονται µαδηµένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, µε το λαιµό, την καρδιά, το συκώτι και το στοµάχι, και που ονοµάζονται «γάλοι 80%» Που παρουσιάζονται µαδηµένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιµό, τα πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στοµάχι, και που ονοµάζονται «γάλοι 73%», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά Τεµάχια και παραπροϊόντα σφαγείων νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Τεµάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγµένα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 70% 50% 40% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% EL 239 EL

4 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες: Μη τεµαχισµένες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη σε% σε% σε% σε% σε% σε% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Μη τεµαχισµένες, κατεψυγµένες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Συκώτια (φουά-γκρα) νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 80% 70% 60% 50% 40% 0% Άλλα, κατεψυγµένα 80% 70% 60% 50% 40% 0% Λαρδί χωρίς κρεάτινα µέρη, χοιρινό λίπος "ξίγκι" και λίπος πουλερικών, µη τετηγµένα ούτε εκχυλισµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αλατισµένα ή σε άλµη, αποξηραµένα ή καπνιστά: Λαρδί: Λίπος χοιρινό, άλλο από εκείνο των διακρίσεων ή % 60% 40% 20% 10% 0% Λίπη πουλερικών 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0401 Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά: Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1% αλλά δεν υπερβαίνει το 6%: Που δεν υπερβαίνει το 3%: Σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 95% 90% 60% 50% 40% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 3%: Σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 90% 80% 60% 40% 20% 0% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6% 0402 Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα), συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές µορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5%: Άλλα: 90% 80% 60% 40% 20% 0% EL 240 EL

5 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg σε% σε% σε% σε% σε% σε% 80% 60% 50% 40% 20% 0% Άλλα 95% 75% 55% 35% 15% 0% Άλλα: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 95% 75% 55% 35% 15% 0% Άλλα 95% 75% 55% 35% 15% 0% 0403 Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέµες που έχουν υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου: Άλλα: Μη αρωµατισµένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου: Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές µορφές: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: Που δεν υπερβαίνει το 1,5% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 27% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: Που δεν υπερβαίνει το 1,5% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 1,5% αλλά που δεν υπερβαίνει το 27% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 27% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: Που δεν υπερβαίνει το 3% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες: EL 241 EL

6 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε% σε% σε% σε% σε% σε% Που δεν υπερβαίνει το 3% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 3% αλλά που δεν υπερβαίνει το 6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει το 6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0404 Ορός γάλακτος, έστω και συµπυκνωµένος ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού: Ορός γάλακτος, τροποποιηµένος ή µη, έστω και συµπυκνωµένος ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0406 Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί: Τυριά τριµµένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου 90% 70% 50% 30% 15% 0% Άλλα τυριά: Που προορίζονται για µεταποίηση 90% 70% 50% 30% 15% 0% 0408 Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραµένα, βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, µορφοποιηµένα, κατεψυγµένα ή αλλιώς διατηρηµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: Κρόκοι αυγών: Αποξεραµένοι: Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων 80% 60% 40% 30% 10% 0% Άλλοι 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλοι: Άλλοι: Ρευστοί 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλοι συµπεριλαµβανοµένων των κατεψυγµένων Άλλοι: 80% 60% 40% 20% 10% 0% Αποξηραµένοι 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλοι 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0601 Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212: EL 242 EL

7 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Βολβοί, κρεµµύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώµατα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου: Ορχιδοειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών σε% σε% σε% σε% σε% σε% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0602 Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαµβάνονται και οι ρίζες τους), µοσχεύµατα και µπόλια. Λευκό (φύτρα) µανιταριών Μοσχεύµατα χωρίς ρίζα και µπόλια 80% 60% 40% 20% 10% 0% ένδρα, χαµόδενδρα, δενδρύλλια και θάµνοι, που δίνουν βρώσιµους καρπούς, µπολιασµένα ή µη 80% 60% 40% 20% 10% 0% Ροδόδενδρα και αζαλέες, µπολιασµένα ή µη 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Άλλα: Φυτά της υπαίθρου: έντρα, δενδρύλλια και χαµόδενδρα: ένδρα του δάσους 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Μοσχεύµατα µε ρίζα και νεαρά φυτά 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα φυτά της υπαίθρου: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Φυτά εσωτερικών χώρων: Μοσχεύµατα µε ρίζα και νεαρά φυτά, µε εξαίρεση τα κακτοειδή Άλλα: Ανθοφόρα φυτά µε µπουµπούκια ή άνθη, µε εξαίρεση τα κακτοειδή 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0603 Άνθη και µπουµπούκια ανθέων, κοµµένα, για ανθοδέσµες ή διακοσµήσεις, νωπά, αποξεραµένα, λευκασµένα, βαµµένα, διαβρεγµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα: Νωπά: Τριαντάφυλλα 90% 80% 70% 60% 35% 0% Γαρίφαλα 90% 80% 70% 60% 35% 0% EL 243 EL

8 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε% σε% σε% σε% σε% σε% Oρχιδοειδή (ορχιδέες) 90% 80% 70% 60% 35% 0% Χρυσάνθεµα 90% 80% 70% 60% 35% 0% Άλλα 90% 80% 70% 60% 35% 0% Άλλα 90% 80% 70% 60% 35% 0% 0701 Πατάτες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη: Άλλα: Που προορίζονται για την παραγωγή αµύλου Άλλες: Πρώιµες, από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 0703 Κρεµµύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόµοια λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: 95% 80% 65% 40% 25% 0% 95% 80% 65% 40% 25% 0% Κρεµµύδια και ασκαλώνια 90% 70% 50% 30% 10% 0% Σκόρδα 90% 70% 50% 30% 10% 0% Πράσα και άλλα παρόµοια λαχανικά 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0704 Κράµβες, κουνουπίδια, κράµβες σγουρές, γογγυλοκράµβες και παρόµοια βρώσιµα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: Κουνουπίδια και µπρόκολα 80% 60% 50% 40% 20% 0% Λαχανάκια Βρυξελλών 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Κράµβες λευκές και κόκκινες 80% 60% 50% 40% 20% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0706 Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόµοιες βρώσιµες ρίζες, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: Καρότα και γογγύλια 90% 80% 70% 60% 50% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0708 Λαχανικά λοβοφόρα, µε ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: Άλλα λαχανικά λοβοφόρα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0709 Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: Μελιτζάνες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα 80% 60% 40% 20% 10% 0% EL 244 EL

9 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Μανιτάρια και τρούφες: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Μανιτάρια του γένους Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες) Άλλα: Σαλατικά άλλα από µαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Αγκιναροειδή και αγριοαγκινάρες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0710 Λαχανικά άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα: Πατάτες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Λαχανικά λοβοφόρα, µε ή χωρίς λοβό: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες) Μανιτάρια: 80% 60% 40% 20% 10% 0% του γένους Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0711 Λαχανικά διατηρηµένα προσωρινά (π.χ. διοξείδιο του θείου ή σε άρµη, θειωµένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται: Μανιτάρια και τρούφες: Μανιτάρια του γένους Agaricus 80% 70% 60% 50% 40% 0% Άλλα 80% 70% 60% 50% 40% 0% Άλλα λαχανικά. Μείγµατα λαχανικών: Λαχανικά: Κρεµµύδια 80% 70% 60% 40% 20% 0% 0712 Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα: Κρεµµύδια 80% 60% 40% 20% 10% 0% EL 245 EL

10 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Auricularia spp.), τρεµέλες (Tremella spp.) και τρούφες: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Μανιτάρια του γένους Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% 'Ωτα του Ιούδα (Auricularia spp.) 80% 60% 40% 20% 10% 0% Τρεµέλες (Tremella spp.) 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα λαχανικά. Μείγµατα λαχανικών 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0713 Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα: Μπιζέλια (Pisum sativum): Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek Φασόλια "µικρά κόκκινα" (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis) Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris): 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% Που προορίζονται για σπορά 80% 70% 60% 50% 30% 0% Άλλα 90% 80% 60% 50% 30% 0% Φακές 80% 60% 40% 20% 10% 0% Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor) 0802 Άλλοι καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους: Φουντούκια (Corylus spp.): 80% 60% 40% 20% 10% 0% Με κέλυφος 80% 70% 50% 30% 15% 0% Καθαρισµένα 80% 70% 50% 30% 15% 0% Καρύδια κοινά: Με κέλυφος 95% 90% 85% 70% 65% 0% Καθαρισµένα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0807 Πεπόνια (στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας, νωπά: Πεπόνια, στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια: Καρπούζια 80% 70% 50% 30% 15% 0% Άλλα 80% 70% 50% 30% 15% 0% 0808 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά: EL 246 EL

11 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Αχλάδια και κυδώνια: Αχλάδια: Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύµα, από 1 Αυγούστου µέχρι 31 εκεµβρίου σε% σε% σε% σε% σε% σε% 90% 80% 60% 40% 20% 0% Άλλα 90% 80% 60% 40% 20% 0% 0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, νωπά: Βερίκοκα 70% 60% 40% 30% 15% 0% Κεράσια: Άλλα 70% 60% 45% 30% 15% 0% Ροδάκινα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines): Μπρουνιόν και νεκταρίνια 80% 60% 45% 30% 15% 0% Άλλα 95% 90% 75% 60% 40% 0% 0810 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά: Σµέουρα, µούρα ή βατόµουρα και µούρασµέουρα: Σµέουρα 90% 80% 60% 40% 20% 0% Άλλα 70% 60% 45% 30% 15% 0% 0811 Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο νερό, κατεψυγµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: Φράουλες: 80% 70% 60% 40% 20% 0% Σµέουρα, µούρα ή βατόµουρα, µούρασµέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους: Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος 90% 80% 70% 60% 40% 0% Άλλα 90% 80% 70% 60% 40% 0% Άλλα: Σµέουρα 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλα: Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος: Άλλα 80% 70% 60% 40% 20% 0% EL 247 EL

12 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Άλλα: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Βύσσινα (Prunus cerasus) 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλα 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλα 95% 90% 75% 60% 40% 0% 0812 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρηµένα (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άλµη, θειωµένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται: Κεράσια 95% 90% 80% 60% 40% 0% Άλλα: Βερίκοκα 95% 90% 80% 60% 40% 0% 0813 Καρποί και φρούτα αποξεραµένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 µέχρι και Μείγµατα αποξεραµένων καρπών και φρούτων ή καρπών µε κέλυφος του κεφαλαίου αυτού: Βερίκοκα 90% 80% 70% 60% 40% 0% Μήλα 90% 80% 70% 60% 40% 0% Άλλοι καρποί και φρούτα: Ροδάκινα, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines 90% 80% 70% 60% 40% 0% Αχλάδια 90% 80% 70% 60% 40% 0% Μείγµατα αποξεραµένων καρπών και φρούτων ή καρπών µε κέλυφος του κεφαλαίου αυτού: Μείγµατα αποξεραµένων καρπών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 µέχρι 0806: Με δαµάσκηνα 95% 90% 80% 60% 40% 0% 0901 Καφές, έστω και καβουρντισµένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του µείγµατος: Καφές καβουρντισµένος: Με καφεΐνη 70% 60% 50% 40% 20% 0% Χωρίς καφεΐνη 70% 60% 50% 40% 20% 0% 0910 Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυµάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα µπαχαρικά: Άλλα µπαχαρικά: EL 248 EL

13 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Άλλα: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Μη θρυµµατισµένα ούτε σε σκόνη 90% 80% 70% 60% 40% 0% Θρυµµατισµένα ή σε σκόνη 80% 70% 50% 40% 30% 0% Κριθάρι: Άλλα 80% 70% 50% 40% 30% 0% 1005 Καλαµπόκι: Για σπορά: Υβρίδιο: Υβρίδιο απλό 80% 70% 50% 40% 30% 0% Άλλα 80% 70% 50% 40% 30% 0% Άλλα 80% 70% 50% 40% 30% 0% Αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού: Σιτάλευρο: Σιταριού σκληρού 80% 60% 40% 30% 20% 0% 1103 Πλιγούρια, σιµιγδάλια και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων: Πλιγούρια και σιµιγδάλια: Σιταριού 80% 70% 50% 40% 30% 0% Καλαµποκιού: Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5% κατά βάρος Άλλων δηµητριακών: 80% 70% 50% 40% 30% 0% Κριθαριού 90% 85% 70% 55% 30% 0% Συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων: Σίκαλης 80% 70% 60% 40% 20% 0% Κριθαριού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Βρώµης 80% 70% 60% 40% 20% 0% Σιταριού 90% 85% 70% 55% 30% 0% Άλλα 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 Σπόροι δηµητριακών αλλιώς επεξεργασµένοι (π.χ. µε µερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσµένοι, σε νιφάδες, µε ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεµένα το δύο άκρα τους, τεµαχισµένοι, ή σπασµένοι), µε εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης Φύτρα δηµητριακών ολόκληρα, πλατυσµένα, σε νιφάδες ή αλεσµένα: Σπόροι πλατυσµένοι ή σε νιφάδες EL 249 EL

14 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Άλλων δηµητριακών: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Σιταριού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Σίκαλης 80% 70% 60% 40% 20% 0% Καλαµποκιού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Κριθαριού: Σπόροι πλατυσµένοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% Νιφάδες 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλοι: Άλλοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% Βρώµης: Άλλοι επεξεργασµένοι σπόροι (π.χ. µε µερική απόξεση του περικάρπιου, µε ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεµένα τα δύο άκρα τους, τεµαχισµένοι ή θρυµµατισµένοι): Με µερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωµένοι ή ξεφλουδισµένοι) 80% 70% 60% 40% 20% 0% Μόνο σπασµένοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% Καλαµποκιού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλων δηµητριακών: Κριθαριού: Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεµένα τα δύο άκρα τους 80% 70% 60% 40% 20% 0% Μόνο σπασµένοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλοι: Με µερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωµένοι ή ξεφλουδισµένοι), έστω και τεµαχισµένοι ή σπασµένοι: Σιταριού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεµένα τα δύο άκρα τους Μόνο σπασµένοι: 80% 70% 60% 40% 20% 0% Σιταριού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Σίκαλης 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% EL 250 EL

15 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Άλλοι: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Σιταριού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Σίκαλης 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλοι 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1106 Αλεύρια, σιµιγδάλια και σκόνη από ξηρά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714 ή από τα προϊόντα του κεφαλαίου 8: Αλεύρια και σιµιγδάλια από ξηρά όσπρια της κλάσης Βύνη, έστω και καβουρντισµένη: Ακαβούρντιστη: Σιταριού: 80% 70% 60% 40% 20% 0% Που παρουσιάζεται µε µορφή αλευριού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλη 80% 70% 60% 40% 20% 0% Καβουρντισµένη 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1108 Άµυλα κάθε είδους. Ινουλίνη: Άµυλα κάθε είδους: Άµυλο καλαµποκιού 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άµυλο πατάτας 80% 60% 40% 20% 20% 0% Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση Σπέρµατα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασµένα: 80% 60% 40% 20% 20% 0% Που προορίζονται για σπορά 80% 70% 60% 50% 30% 0% Άλλα: Χωρίς κέλυφος µε γκρίζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλα 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1208 Αλεύρια από σπέρµατα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (µουστάρδα): Από κουκιά σόγιας 90% 80% 70% 60% 40% 0% Άλλα 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1209 Σπέρµατα, καρποί και σπόροι για σπορά: Σπέρµατα ζαχαρότευτλων 80% 60% 40% 20% 20% 0% Σπέρµατα χορτονοµών: Μηδικής 80% 60% 40% 20% 20% 0% EL 251 EL

16 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη 1210 Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραµένοι, έστω και σπασµένοι, αλεσµένοι ή µε µορφή σβόλων. Λουπουλίνη: Κώνοι λυκίσκου, όχι σπασµένοι ούτε αλεσµένοι ή µε µορφή σβόλων Κώνοι λυκίσκου, σπασµένοι, αλεσµένοι ή µε µορφή σβόλων. Λουπουλίνη 1214 Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράµβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονοµές (foin, luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονοµές λούπινου, βίκου και παρόµοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων: Αλεύρι και συσσωµατώµατα µε µορφή σβόλων από µηδική (luzerne) Χοιρινά λίπη (συµπεριλαµβανοµένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503: Χοιρινό λίπος (συµπεριλαµβάνεται και το λαρδί): σε% σε% σε% σε% σε% σε% 80% 70% 60% 40% 20% 0% 80% 70% 60% 40% 20% 0% 80% 60% 40% 20% 0% 0% Άλλα 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1507 Λάδι σόγιας και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα: Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκοµµιωµένο: Άλλα 95% 80% 65% 50% 35% 0% Άλλα: Άλλα 95% 80% 65% 50% 35% 0% 1512 Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαµβακιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα: Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσµατά τους: Λάδι ακατέργαστο: Που προορίζονται για τεχνικές ή βιοµηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή Άλλα: 95% 80% 65% 50% 35% 0% Ηλιοτρόπιου 90% 80% 65% 50% 35% 0% Κνήκου 95% 80% 65% 50% 35% 0% Άλλα: EL 252 EL

17 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Που προορίζονται για τεχνικές ή βιοµηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή 1514 Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράµβης ή σιναπιού και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα: 1515 Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαµβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσµατά τους, έστω και εξευγενισµένα, αλλά όχι χηµικώς µετασχηµατισµένα: Λινέλαιο και τα κλάσµατά του: σε% σε% σε% σε% σε% σε% 95% 80% 65% 50% 35% 0% 80% 70% 60% 40% 20% 0% Λάδι ακατέργαστο 80% 70% 60% 40% 20% 0% Άλλα 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1517 Μαργαρίνη. Μείγµατα ή παρασκευάσµατα βρώσιµα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσµατα διαφόρων λιπών ή λαδιών τoυ κεφαλαίoυ αυτoύ, άλλα από τα λίπη και λάδια διατρoφής και τα κλάσµατά τoυς της κλάσης 1516: Άλλα: Άλλα: Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναµειγµένα 80% 70% 60% 50% 30% 0% Άλλα 80% 70% 60% 50% 30% 0% Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίµα. Παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα αυτά: Άλλα: Άλλα 90% 80% 60% 40% 20% 0% 1602 Άλλα παρασκευάσµατα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίµατος: Από πετεινούς και κότες 90% 80% 60% 40% 20% 0% Άλλα 90% 80% 60% 40% 20% 0% 1702 Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαµβάνεται η λακτόζη, η µαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χηµικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωµατικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του µελιού, έστω και αναµειγµένα µε φυσικό µέλι. Ζάχαρα και µελάσες καραµελωµένα: EL 253 EL

18 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Αλλα, στα οποία περιλαµβάνεται και το ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο (ή διιµβερτοποιηµένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση 50% φρουκτόζη: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Ισογλυκόζη 100% 80% 70% 60% 10% 0% Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι µαλτοδεξτρίνης 100% 80% 70% 60% 10% 0% Σιρόπι ινουλίνης 100% 80% 70% 60% 10% 0% 1703 Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισµό (ραφινάρισµα) της ζάχαρης: Μελάσες από ζαχαροκάλαµο 90% 80% 65% 50% 35% 0% Άλλα 90% 80% 65% 50% 35% 0% 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή οξικό οξύ: Αγγούρια και αγγουράκια 90% 80% 60% 40% 30% 0% Άλλα: Μανιτάρια 90% 80% 60% 40% 20% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2002 Τοµάτες παρασκευασµένες ή διατηρηµένες αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ: Ντοµάτες, ολόκληρες ή σε τεµάχια 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2003 Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ: Μανιτάρια του γένους Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% Τρούφες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2004 Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006: Πατάτες: Απλώς ψηµένες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα λαχανικά και µείγµατα λαχανικών: Ξινολάχανο, κάππαρη και ελιές 80% 70% 50% 30% 20% 0% Άλλα, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µείγµατα: EL 254 EL

19 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε% σε% σε% σε% σε% σε% Κρεµµύδια, απλώς ψηµένα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγµένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006): Λαχανικά οµογενοποιηµένα 80% 60% 40% 30% 20% 0% Πατάτες: Άλλα: Σε λεπτές φέτες, τηγανητές σε λίπος ή λάδι, αλατισµένες ή αρωµατισµένες, σε ερµητικά κλειστές συσκευασίες, που προορίζονται για άµεση κατανάλωση 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Μπιζέλια (Pisum sativum) 80% 60% 50% 40% 30% 0% Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.): Φασόλια σε σπόρους 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές 60% 50% 40% 30% 15% 0% Καρότα 80% 60% 50% 40% 30% 0% Ξινολάχανο 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα 60% 50% 40% 30% 15% 0% Λαχανικά, καρποί, φλοιοί καρπών και άλλα µέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισµένα, µε στιλπνή ή κρυσταλλική εµφάνιση): Κεράσια 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος: Πολτοί και πάστες δαµασκήνων, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει τα 100 kg και προορίζονται για βιοµηχανική µεταποίηση Άλλα: 80% 60% 40% 20% 10% 0% Φραουλών 80% 60% 50% 40% 30% 0% Σµέουρων 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% EL 255 EL

20 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Πολτοί µήλων 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα: Πολτοί µήλων 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού: Αχλάδια: Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει το 1 kg: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Βερίκοκα: Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει το 1 kg: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος 90% 80% 60% 40% 20% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% EL 256 EL

21 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου: σε% σε% σε% σε% σε% σε% kg ή περισσότερο 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει τα 4,5 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 kg 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 kg 80% 60% 40% 20% 10% 0% Κεράσια: Με προσθήκη αλκοόλης: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο κατά µάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο κατά µάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Ροδάκινα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines): Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει το 1 kg: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα 80% 60% 50% 40% 30% 0% Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15% κατά βάρος 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα 80% 60% 50% 40% 30% 0% Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου: kg ή περισσότερο 80% 60% 50% 40% 30% 0% Που δεν υπερβαίνει τα 5 kg 80% 60% 50% 40% 30% 0% Μείγµατα: Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα: EL 257 EL

22 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει το 1 kg: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Μείγµατα στα οποία κανένας από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50% κατά βάρος του συνόλου των καρπών και των φρούτων: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου: 5 kg ή περισσότερο: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που υπερβαίνει τα 4,5 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 kg: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Λιγότερο των 4,5 kg: Τροπικών φρούτων (συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50% ή περισσότερο) 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Με προσθήκη αλκοόλης: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13% κατά βάρος 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9% κατά βάρος: Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο κατά µάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Που έχουν αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο κατά µάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85% mas: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% EL 258 EL

23 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Άλλα: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Χωρίς προσθήκη αλκοόλης: Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που υπερβαίνει το 1 kg: Σταφύλια 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Με προσθήκη ζάχαρης, σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg: Μάγγες, µαγγούστες, καρποί παπαίας, καρποί οξυφοίνικα, µήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καράµβολες (καρποί της αβερροΐας της καράµβολας) και πιταχάγιες 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα: αµάσκηνα σε άµεσες συσκευασίες καθαρού περιεχοµένου: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2009 Χυµοί φρούτων (στους οποίους περιλαµβάνεται και µούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύµωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: Χυµοί πορτοκαλιού: Μη κατεψυγµένοι, αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 Χυµοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς: 80% 60% 40% 20% 10% 0% Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67: Αξίας που υπερβαίνει τα 30 ανά 100 kg καθαρού βάρους: Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 ανά 100 kg καθαρού βάρους: Λεµονιών: EL 259 EL

24 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος Άλλων εσπεριδοειδών: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα Χυµοί ανανά: σε% σε% σε% σε% σε% σε% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20 80% 60% 40% 20% 10% 0% Άλλα: Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67: Άλλα 80% 60% 40% 20% 10% 0% Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67: Αξίας που υπερβαίνει τα 30 ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα Άλλα: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30% κατά βάρος Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος Άλλα: Αξίας Brix που υπερβαίνει το 30 αλλά δεν υπερβαίνει το 67: Αξίας που υπερβαίνει τα 18 ανά 100 kg καθαρού βάρους: 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 80% 60% 40% 20% 10% 0% Συµπυκνωµένοι 80% 70% 60% 50% 40% 0% Χυµοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού: Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67: Χυµοί αχλαδιών: Άλλα: Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος: Άλλα 80% 70% 60% 50% 40% 0% EL 260 EL

25 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη 2106 Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού: Άλλα: Σιρόπια από ζάχαρα, αρωµατισµένα ή µε προσθήκη χρωστικών ουσιών: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Ισογλυκόζης 75% 65% 50% 40% 25% 0% Άλλα: Λακτόζης 75% 65% 50% 40% 25% 0% Γλυκόζης ή µαλτοδεξτρίνης 75% 65% 50% 40% 25% 0% Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύµωση (π.χ. µηλίτης, απίτης, υδρόµελι). Μείγµατα ποτών που προέρχονται από ζύµωση και µείγµατα ποτών που προέρχονται από ζύµωση και µη αλκοολούχων ποτών, µη κατονοµαζόµενα ούτε περιλαµβανόµενα αλλού: Κρασί δευτερίας (piquette) 75% 65% 50% 40% 25% 0% Άλλα: Αφρώδες: Μηλίτης και απίτης 75% 65% 50% 40% 25% 0% Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιµα που λαµβάνονται από οξικό οξύ: Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία µε περιεχόµενο: Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 75% 65% 50% 40% 25% 0% Που υπερβαίνει τα 2 l 75% 65% 50% 40% 25% 0% 2302 Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από το κοσκίνισµα, το άλεσµα ή άλλες κατεργασίες των δηµητριακών ή οσπριοειδών: Σιταριού: Των οποίων η περιεκτικότητα σε άµυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28% κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά µέσα από κόσκινο µε άνοιγµα βρόχων 0,2 mm, δεν υπερβαίνει το 10% κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει µέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5% κατά βάρος 90% 75% 70% 60% 40% 0% Άλλα 90% 75% 70% 60% 45% 0% EL 261 EL

26 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη 2303 Κατάλοιπα αµυλοποιίας και παρόµοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείµµατα ζαχαροκάλαµου και άλλα απορρίµµατα ζαχαροποιίας, υπολείµµατα και απορρίµµατα ζυθοποιίας ή οινοπνευµατοποιίας, έστω και συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων: Κατάλοιπα αµυλοποιίας και παρόµοια κατάλοιπα: Κατάλοιπα της αµυλοποιίας του καλαµποκιού (µε εξαίρεση τα συµπυκνωµένα νερά µουσκέµατος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που µετριέται σε ξερή ύλη: σε% σε% σε% σε% σε% σε% Ανώτερης του 40% κατά βάρος 90% 75% 70% 60% 40% 0% Κατώτερης ή ίσης του 40% κατά βάρος 90% 75% 70% 60% 45% 0% Άλλα 90% 75% 70% 60% 45% 0% Πολτοί τεύτλων, υπολείµµατα ζαχαροκάλαµου και άλλα απορρίµµατα ζαχαροποιίας: Πολτοί τεύτλων 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα 90% 75% 70% 60% 45% 0% Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου 2306 Πίτες και άλλα στερεά υπολείµµατα, έστω και σπασµένα ή συσσωµατωµένα µε µορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305: 80% 60% 50% 40% 30% 0% Σπερµάτων ηλιοτρόπιου 90% 75% 70% 60% 40% 0% 2309 Παρασκευάσµατα των τύπων που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων: Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασµένες για τη λιανική πώληση: Άλλα, όπου περιλαµβάνονται και τα προµείγµατα: Που περιέχουν κάθε είδους άµυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, µαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι µαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις µέχρι , , και ή γαλακτοκοµικά προϊόντα: Που περιέχουν άµυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή µαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι µαλτοδεξτρίνης: EL 262 EL

27 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Που δεν περιέχουν άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10%: Που δεν περιέχουν γαλακτοκοµικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% και κατώτερης του 75% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους ανώτερης του 10% και κατώτερης ή ίσης του 30%: Που δεν περιέχουν γαλακτοκοµικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους ανώτερης του 30%: Που δεν περιέχουν γαλακτοκοµικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10% και κατώτερης του 50% Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50% Που δεν περιέχουν άµυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε µαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι µαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκοµικά προϊόντα Άλλα: σε% σε% σε% σε% σε% σε% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% 80% 60% 50% 40% 30% 0% Πολτοί τεύτλων µε προσθήκη µελάσας 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα: EL 263 EL

28 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Περιεκτικότητας κατά βάρος σε χλωριούχο χολίνη ίσης ή ανώτερης του 49%, σε οργανικό ή ανόργανο υπόθεµα σε% σε% σε% σε% σε% σε% 80% 60% 50% 40% 30% 0% Άλλα 80% 60% 50% 40% 30% 0% EL 264 EL

29 Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III γ) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) [Άρθρο 27 παράγραφος 2) στοιχείο γ) της ΣΣΣ] Οι δασµοί (κατ' αξίαν ή/και ειδικοί δασµοί) για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα θα µειωθούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται για κάθε προϊόν στο Παράρτηµα αυτό. Ο εποχιακός δασµός (20%) θα συνεχίσει να εφαρµόζεται τόσο κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου όσο και µετά. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε % σε % σε % σε % σε % σε % Ντοµάτες νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 95% 80% 65% 40% 30% 20% Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta: Γλυκοπιπεριές 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0806 Σταφύλια, νωπά ή ξερά: Νωπά 80% 70% 50% 30% 15% 0% 0808 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά: Μήλα 90% 80% 60% 40% 20% 0% 0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, νωπά: Κεράσια: 80% 60% 45% 30% 15% 0% Βύσσινα (Prunus cerasus) αµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα: αµάσκηνα 90% 75% 60% 40% 20% 0% EL 265 EL

30 0810 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά: Φράουλες 90% 80% 60% 40% 20% 0% EL 266 EL

31 Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III δ) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα Που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) [Άρθρο 27 παράγραφος 2) στοιχείο γ) της ΣΣΣ] Οι δασµοί (κατ' αξίαν ή/και ειδικοί δασµοί) για τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα θα µειωθούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται για κάθε προϊόν στο Παράρτηµα αυτό. Εάν, εκτός από τον κατ' αξίαν ή/και ειδικό δασµό, εφαρµοστεί εποχιακός δασµός, ο εποχιακός δασµός [20%] θα καταργηθεί την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συµφωνίας. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε % σε % σε % σε % σε % σε % 0102 Βοοειδή ζωντανά: Άλλα: Κατοικίδια: Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg 70% 60% 50% 40% 30% 20% Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 kg: Που προορίζονται για σφαγή 70% 60% 50% 40% 30% 20% Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kg: Που προορίζονται για σφαγή 90% 80% 60% 50% 40% 30% Άλλα 70% 60% 50% 40% 30% 20% Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg: αµαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει): Που προορίζονται για σφαγή 95% 90% 85% 70% 60% 50% Άλλα 70% 60% 50% 40% 30% 20% Αγελάδες: Που προορίζονται για σφαγή 70% 60% 50% 40% 30% 20% Άλλα 90% 80% 60% 50% 40% 30% EL 267 EL

32 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε % σε % σε % σε % σε % σε % Άλλα: Που προορίζονται για σφαγή 90% 80% 70% 60% 50% 40% Άλλα 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0103 Χειροειδή ζωντανά: Άλλα: Με βάρος κατώτερο των 50 kg: Κατοικίδια 100% 95% 90% 85% 70% 65% Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg: Κατοικίδια: Θηλυκά που γέννησαν µία φορά τουλάχιστο και µε ελάχιστο βάρος 160 kg 90% 80% 70% 60% 50% 40% Άλλα 90% 80% 60% 50% 40% 30% 0104 Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά: Προβατοειδή: Άλλα: Αρνιά (ηλικίας µέχρι 1 έτους) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα: Νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: Σε ολόκληρα σφάγια ή µισά σφάγια: Κατοικίδιων χοιροειδών 90% 80% 70% 60% 50% 30% Χοιροµέρια (ζαµπόν), ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών, µε κόκαλα: Κατοικίδιων χοιροειδών: Χοιροµέρι (ζαµπόν) και τεµάχια αυτού 90% 80% 70% 60% 50% 30% Ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών 90% 80% 70% 60% 50% 30% Άλλα 90% 80% 70% 60% 50% 40% Άλλα: Κατοικίδιων χοιροειδών: Μπροστινά µέρη και τεµάχια µπροστινών µερών 90% 80% 70% 60% 50% 30% EL 268 EL

33 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεµάχια αυτής Koιλιακή χώρα (πανσέτα) entrelardés - και τεµάχια αυτής Άλλα: σε % σε % σε % σε % σε % σε % 90% 80% 70% 60% 50% 30% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Χωρίς κόκαλα 90% 80% 70% 60% 50% 40% Άλλα 90% 80% 70% 60% 50% 20% Κατεψυγµένα: Σε ολόκληρα σφάγια ή µισά σφάγια: Κατοικίδιων χοιροειδών 90% 80% 70% 60% 50% 40% Χοιροµέρια (ζαµπόν), ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών, µε κόκαλα: Κατοικίδιων χοιροειδών: Χοιροµέρι (ζαµπόν) και τεµάχια αυτού 90% 80% 70% 60% 50% 30% Ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών 90% 80% 70% 60% 50% 30% Άλλα: Κατοικίδιων χοιροειδών: Μπροστινά µέρη και τεµάχια µπροστινών µερών Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεµάχια αυτής Koιλιακή χώρα (πανσέτα) entrelardés και τεµάχια αυτής Άλλα: 90% 80% 70% 60% 50% 30% 90% 80% 70% 60% 50% 50% 90% 80% 70% 60% 50% 30% Χωρίς κόκαλα 90% 80% 70% 60% 50% 30% Άλλα 90% 80% 70% 60% 50% 30% Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα Παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή µουλαριών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα: Βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη: 90% 80% 70% 60% 55% 50% Άλλα 80% 60% 40% 40% 40% 40% Άλλα: Άλλα: EL 269 EL

34 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Έναρξη ισχύος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 και επόµενα έτη σε % σε % σε % σε % σε % σε % Άλλα 90% 70% 60% 50% 40% 20% Χοιροειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Χοιροειδών, κατεψυγµένα: 90% 70% 60% 50% 40% 20% Συκώτια 90% 70% 60% 50% 40% 20% Άλλα 90% 70% 60% 50% 40% 20% Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα, πουλερικών της κλάσης 0105: Από πετεινούς και κότες Μη τεµαχισµένες, νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 80% 70% 60% 50% 40% 35% Μη τεµαχισµένα, κατεψυγµένα 80% 70% 60% 50% 40% 30% Τεµάχια και παραπροϊόντα σφαγείων νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη Τεµάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγµένα Λαρδί χωρίς κρεάτινα µέρη, χοιρινό λίπος "ξίγκι" και λίπος πουλερικών, µη τετηγµένα ούτε εκχυλισµένα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αλατισµένα ή σε άλµη, αποξηραµένα ή καπνιστά: Λαρδί: Νωπό, διατηρηµένο µε απλή ψύξη, κατεψυγµένο, αλατισµένο ή σε άρµη 80% 70% 60% 50% 40% 30% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 90% 80% 70% 60% 50% 30% Αποξεραµένα ή καπνιστά 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιµα, αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιµα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων: Κρέατα χοιροειδών: Χοιροµέρια (ζαµπόν), ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών, µε κόκαλα. Κατοικίδιων χοιροειδών: Αλατισµένα ή σε άλµη: Χοιροµέρι (ζαµπόν) και τεµάχια αυτού 90% 85% 75% 70% 60% 40% Ωµοπλάτες και τεµάχια αυτών 90% 85% 75% 70% 60% 40% EL 270 EL

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ II-1 ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σημείωση 1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση «συσσωματωμένα με μορφή σβόλων»(πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. CE/AL/LA/el 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. CE/AL/LA/el 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για βιοµηχανικά προϊόντα της ΕΚ Παράρτηµα II(α) ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για πρωτογενή γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Griechisch (Normativer Teil) 1 von 73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Griechisch (Normativer Teil) 1 von 73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Griechisch (Normativer Teil) 1 von 73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για βιοµηχανικά προϊόντα της ΕΚ Παράρτηµα II(α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015 1:47 µµ ί ηfο ΑΝ: Ελληνοπολωνικό Αγροτικό

Διαβάστε περισσότερα

Είδη 6% 13% 23% Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα για παιδιά

Είδη 6% 13% 23% Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα για παιδιά Είδη 6% 13% 23% Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα για παιδιά Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 Σημείωση: Οι σκιασμένες επιφάνειες αποτελούν τις περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ της NACE αναθ. 2 και της CPA 2008 ΤΟΜΕΑΣ A ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σηµ: Ο ΚΑ αυτός δεν ακολουθεί τη µεθοδολογία της Ονοµατολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (HS: 1-24)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (HS: 1-24) 2015 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ (HS: 1-24) Επιμέλεια-Σύνταξη Π. Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Ιούνιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Η Σλοβενία καταλαμβάνει έκταση 20,273 τ.χ. ο δε πληθυσμός της ανέρχεται σε περίπου δυο (2) εκατομμύρια κατοίκους. Μεγάλο μέρος της έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή 10.1

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή 10.1 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή 10.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα, 17.7.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα, 17.7.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1160 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1160 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α. 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ - ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1160 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α. 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ - ΚΦΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1160 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 CODES ΤΕΠΙΧ NACE(LEVEL 1) ΚΑΔ_2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 131/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 1/88 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΚΥΠΡΟΥ ΕΟΚ (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και ΟΔΗΓΙΕΣ 1) Πατήστε Ctrl και F 2) Πληκτρολογήστε το ΚΑΔ που θέλετε να αναζητήσετε με τη μορφή ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ και πατήστε enter CODES JEREMIE NACE ΚΑΔ_2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ (LEVEL 1) B

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έναρξη ή μεταβολή εργασιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ: «Έναρξη ή μεταβολή εργασιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1122331/2373/ΔΜ Β ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΔ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΔ ΟΔΗΓΙΕΣ 1). Πατήστε Ctrl και F ή 2)Πληκτρολογήστε τον ΚΑΔ και αναζητήσετε με τη μορφή ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ. Και πατήστε enter CODES ΤΕΠΙΧ NACE(LEVEL 1) ΚΑΔ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 13.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 208/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 812/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα 15.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/19 ΟΔΗΓΙΑ 2007/7/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2014 Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Βερολίνου ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013 2013 2012 ΔΙΨΗΦΙΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓ ΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΨΗΦΙΑΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 137 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις Πληροφορίες 54ο έτος 6 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα ΙΙ Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενθάρρυνση της ηλεκτρονικοποίησης της λειτουργίας των Ελληνικών Μικροµεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003 17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16 εκεµβρίου 2003 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 15L0002 EL 12.11.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για

Διαβάστε περισσότερα

NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 311 NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο 13/07/2007 Eurostat Μονάδα 02 Στατιστική διακυβέρνηση, ποιότητα και αξιολόγηση ΤΟΜΕΑΣ Α - ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Αυτός

Διαβάστε περισσότερα