Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23"

Transcript

1 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο Εκπαίδευση από απόσταση Ιστορική αναδρομή Τα χαρακτηριστικά της C Η κληρονομιά από τη C C++, μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα C++, μια μεταγλωττίσιμη γλώσσα Γιατί να μάθω C++; Βασικές έννοιες του προγραμματισμού Μεταβλητές Σταθερές Παραστάσεις Εντολές Αναγνωριστικά Φιλοσοφίες και τεχνικές προγραμματισμού Μη δομημένος προγραμματισμός Δομημένος διαδικαστικός προγραμματισμός Τμηματικός προγραμματισμός Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός Κλάσεις και αντικείμενα Ενθυλάκωση Αφαιρετικότητα Κληρονομικότητα Πολυμορφισμός Και όμως είναι αντικείμενα! Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγραμμάτων Λογικό διάγραμμα Αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός UML... 51

2 10 H γλώσσα C++ σε βάθος Κεφάλαιο 2 Μια πρώτη ματιά στη C Η δομή ενός προγράμματος της C Το πρώτο σας πρόγραμμα στη C Ας ξαναγράψουμε το πρώτο μας πρόγραμμα Προγράμματα με περισσότερες συναρτήσεις Σχόλια προγράμματος Τρόπος γραφής Δηλώσεις μεταβλητών Ανάθεση τιμής σε μεταβλητή Αρχικές τιμές μεταβλητών Μεταβλητές μόνο για ανάγνωση Παραστάσεις Παραστάσεις με μέλη διαφορετικού τύπου Λογικές παραστάσεις Αλφαριθμητικές παραστάσεις Είδη προτάσεων Παραδείγματα κώδικα με παραστάσεις Μετατροπή τύπου κατά την ανάθεση τιμής σε μεταβλητή Η C++ και οι αγκύλες της Σύνθετη πρόταση (compound statement) Ο προ-μεταγλωττιστής της C Η οδηγία #include Η οδηγία #define Κεφάλαιο 3 Προετοιμασία για αργότερα Η C++ και η μνήμη Ο τελεστής & Ο τελεστής sizeof Δύο αντικείμενα, μια συνάρτηση και μια εντολή Είσοδος/έξοδος Το αντικείμενο cout Το αντικείμενο cin Η συνάρτηση exit() Ολίγη if παρακαλώ Χώροι ονομάτων Χώροι ονομάτων (namespaces) της C Η καθιερωμένη βιβλιοθήκη της C

3 Περιεχόμενα 11 Κεφάλαιο 4 Οι βασικοί τύποι δεδομένων της C Ο τύπος δεδομένων int Σταθερές τύπου int Μεταβλητές τύπου int Ακέραιοι αριθμοί χωρίς πρόσημο (unsigned) Αριθμητικοί τελεστές Προτεραιότητα τελεστών Οι τύποι δεδομένων float και double Σταθερές τύπου float και double Μεταβλητές τύπου float και double Χρήση δεδομένων τύπου κινητής υποδιαστολής Η χρήση του αντικειμένου cout για μορφοποιημένη έξοδο Οι συναρτήσεις pow() και sqrt() Ο τύπος δεδομένων char Σταθερές τύπου char Μεταβλητές τύπου char Ο πίνακας ASCII Ο τύπος wchar_t Συμβολοσειρές (character strings) Οι συμβολοσειρές έχουν τιμή Μια πρώτη ματιά στη κλάση string Ο τύπος δεδομένων bool Σταθερές τύπου bool Μεταβλητές τύπου bool Σταθερές και αυτόματη μετατροπή τύπου Απόλυτος προσδιορισμός τύπου αριθμητικών σταθερών Αυτόματη μετατροπή τύπου Προσθήκες προτύπου C Αυτόματος τύπος δεδομένων Κεφάλαιο 5 Εντολές συνθήκης Η εντολή if με μια δεύτερη ματιά H απλή πρόταση if Η πρόταση if-else Η πρόταση if-else if Η εντολή switch-case Ο τελεστής συνθήκης?:

4 12 H γλώσσα C++ σε βάθος Κεφάλαιο 6 Δομές επανάληψης Ο βρόχος while O βρόχος do-while Ο βρόχος for Χορεύοντας με τη for! Απλά παραδείγματα Ένθετοι βρόχοι for Κλιμακωτή γραφή Ο τελεστής «κόμμα» (,) Η εντολή break Η εντολή continue Καταμέτρηση και άθροιση σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες Κεφάλαιο 7 Συναρτήσεις Oρισμός μιας συνάρτησης Συναρτήσεις χωρίς παραμέτρους Συναρτήσεις με παραμέτρους Συναρτήσεις που επιστρέφουν τιμή Συναρτήσεις που δεν επιστρέφουν τιμή: Ο τύπος void Η κλήση μιας συνάρτησης Παράμετροι συνάρτησης Ορίσματα και μεταβίβαση παραμέτρων Συναρτήσεις χωρίς παραμέτρους, με ρητή δήλωση Χρήση συναρτήσεων βιβλιοθήκης Πρωτότυπα συναρτήσεων Μετατροπή τύπου (type casting) Αυτόματη μετατροπή τύπου Υπερφόρτωση συναρτήσεων Συναρτήσεις με προκαθορισμένες τιμές παραμέτρων Υπερφόρτωση συναρτήσεων και ασάφεια Κεφάλαιο 8 Εμβέλεια μεταβλητών Τοπικές μεταβλητές (local variables) Δήλωση τοπικών μεταβλητών σε σύνθετη πρόταση Δήλωση τοπικής μεταβλητής σε βρόχο for Καθολικές μεταβλητές (global variables) Χρόνος ζωής καθολικών και τοπικών μεταβλητών Στατικές τοπικές μεταβλητές (static local variables)

5 Περιεχόμενα 13 Κεφάλαιο 9 Δείκτες Η C++ και οι δείκτες Μεταβλητές δείκτη (pointer variables) Δήλωση μιας μεταβλητής δείκτη Οι τελεστές & και * Αριθμητική δεικτών Δείκτες τύπου void Δείκτης NULL Δείκτες και συμβολοσειρές Δείκτες σε δείκτες Κεφάλαιο 10 Προχωρημένα θέματα συναρτήσεων Κλήση συνάρτησης με τιμή, δείκτη και αναφορά Κλήση συνάρτησης με δείκτη Κλήση συνάρτησης με αναφορά Συναρτήσεις που επιστρέφουν ως τιμή έναν δείκτη Συναρτήσεις που επιστρέφουν ως τιμή μια αναφορά Παραστάσεις αριστερής τιμής (lvalue) και δεξιάς τιμής (rvalue) Δείκτες σε συναρτήσεις Δήλωση δείκτη σε συνάρτηση Ανάθεση τιμής σε μεταβλητή δείκτη σε συνάρτηση Κλήση συνάρτησης με δείκτη σε συνάρτηση Έλεγχος των περιεχομένων ενός δείκτη σε συνάρτηση Δείκτες σε συναρτήσεις ως παράμετροι Δείκτες σε συναρτήσεις και αντικείμενα της C Εμβόλιμες συναρτήσεις (inline functions) Προσθήκες προτύπου C Η λέξη-κλειδί nullptr Κεφάλαιο 11 Πίνακες Πίνακες μίας διάστασης Χειρισμός πινάκων μίας διάστασης Πίνακες χαρακτήρων μίας διάστασης και συμβολοσειρές Αρχικές τιμές πίνακα μίας διάστασης Οι πίνακες χαρακτήρων και τα αντικείμενα cin και cout Πίνακες μίας διάστασης και δείκτες Μεταβίβαση πίνακα μίας διάστασης σε συνάρτηση Χειρισμός πινάκων μίας διάστασης μέσω συναρτήσεων

6 14 H γλώσσα C++ σε βάθος Συναρτήσεις και συμβολοσειρές Συναρτήσεις βιβλιοθήκης που εφαρμόζονται σε συμβολοσειρές Μεταβίβαση πινάκων χωρίς δυνατότητα τροποποίησης Αντικείμενα string και πίνακες Η συνάρτηση getline() Πίνακες από αντικείμενα string Πίνακες πολλών διαστάσεων Πίνακες δύο διαστάσεων Χειρισμός πινάκων δύο διαστάσεων Συμπλήρωση πίνακα δύο διαστάσεων με τυχαίους αριθμούς Άθροισμα στοιχείων πίνακα δύο διαστάσεων Εύρεση της μεγαλύτερης και της μικρότερης τιμής σε πίνακα δύο διαστάσεων Επεξεργασία πίνακα δύο διαστάσεων ανά γραμμή και ανά στήλη Αρχικές τιμές πινάκων δύο διαστάσεων Πίνακες δύο διαστάσεων και δείκτες Μεταβίβαση πινάκων δύο διαστάσεων σε συναρτήσεις Πίνακες με περισσότερες διαστάσεις Μεταβίβαση πινάκων πολλών διαστάσεων σε συναρτήσεις Μέγεθος πίνακα Πότε χρησιμοποιούμε πίνακες πολλών διαστάσεων Ειδικοί πίνακες Πίνακες δεικτών Δείκτες σε πίνακες Πίνακες δεικτών σε πίνακες Πίνακες δεικτών σε συναρτήσεις Κεφάλαιο 12 Τύποι δεδομένων οριζόμενοι από τον χρήστη Δομές Αναφορά στα μέλη μιας δομής Απόδοση αρχικών τιμών στα μέλη μιας δομής Πίνακες από δομές Μεταβίβαση δομής σε συνάρτηση Δείκτες σε δομές Σύνθετες δομές Πίνακες ως μέλη δομών Χρήση του τελεστή ανάθεσης τιμής με δομές του ίδιου τύπου Μέλη εύρους ενός ή περισσότερων bit (bit fields) Συναρτήσεις ως μέλη δομής Δομές και κλάσεις (classes)

7 Περιεχόμενα 15 Ενώσεις (unions) Απαριθμήσεις (Enumerations) Η χρήση της typedef Χρήση της typedef για πιο σύντομες και ευανάγνωστες δηλώσεις Κεφάλαιο 13 Κλάσεις και αντικείμενα Παίζοντας με αντικείμενα Τι είναι κλάση και τι αντικείμενο Ορισμός μιας κλάσης Ορισμός και χρήση αντικειμένων Δημόσια και ιδιωτικά μέλη κλάσης Μέθοδοι δόμησης και αποδόμησης Προκαθορισμένες μέθοδοι δόμησης και αποδόμησης Μέθοδοι δόμησης με παραμέτρους Υπερφόρτωση μεθόδων Υπερφόρτωση μεθόδων δόμησης Ανάθεση τιμών σε αντικείμενα Πίνακες από αντικείμενα Μεταβλητές μέλη με αρχικές τιμές Προκαθορισμένες τιμές στις παραμέτρους μεθόδων Κλάσεις και δομές Σκεφτείτε αντικειμενοστρεφώς Διαδικαστική αντιμετώπιση Αντικειμενοστρεφής αντιμετώπιση Απεικόνιση κλάσεων με τη UML Κεφάλαιο 14 Επιπρόσθετα θέματα κλάσεων και αντικειμένων Μεταβίβαση αντικειμένων σε συναρτήσεις Μεταβίβαση κατ' αξία Μεταβίβαση κατ' αναφορά Συναρτήσεις που επιστρέφουν αντικείμενα Φίλιες συναρτήσεις και κλάσεις Φίλιες κλάσεις Δείκτες σε αντικείμενα Ο δείκτης this Μέθοδοι δόμησης αντιγράφου Στατικά μέλη μιας κλάσης Στατικές μεταβλητές-μέλη Στατικές μέθοδοι κλάσης Στατικές μεταβλητές-μέλη μόνο για ανάγνωση (const)

8 16 H γλώσσα C++ σε βάθος Η κλάση string με μια δεύτερη ματιά Διαχείριση αντικειμένων της κλάσης string Σύνθετες κλάσεις Ένθετες κλάσεις Προκαταβολική δήλωση κλάσης Συσχέτιση κλάσεων Απεικόνιση συσχέτισης σύνθεσης με UML Λίστες αρχικοποίησης Πρόσθετα προτύπου C Άμορφες συμβολοσειρές Το προσδιοριστικό constexpr Κεφάλαιο 15 Υπερφόρτωση τελεστών Υπερφόρτωση τελεστών με χρήση μεθόδων της κλάσης Υπερφόρτωση διμελών τελεστών Υπερφόρτωση μονομελών τελεστών Υπερφόρτωση του τελεστή ανάθεσης = Υπερφόρτωση του τελεστή κλήσης συνάρτησης () Υπερφόρτωση του τελεστή πίνακα [] Υπερφόρτωση τελεστών με τη χρήση συναρτήσεων που δεν είναι μέλη κλάσης Υπερφόρτωση μεθόδων και συναρτήσεων υπερφόρτωσης τελεστών Κεφάλαιο 16 Κληρονομικότητα Δημιουργία παράγωγης κλάσης Προστατευμένα μέλη κλάσης Παράδειγμα κληρονομικότητας Δημόσια πρόσβαση σε βασική κλάση Ιδιωτική πρόσβαση σε βασική κλάση Προστατευμένη πρόσβαση σε βασική κλάση Αλλαγή προσδιοριστικού πρόσβασης για συγκεκριμένα μέλη Επίπεδα κληρονομικότητας Υποσκέλιση μεθόδων βασικής κλάσης (method override) Κληρονομικότητα και μέθοδοι δόμησης και αποδόμησης Λίστες αρχικοποίησης στην κληρονομικότητα Πού χρησιμεύει η κληρονομικότητα

9 Περιεχόμενα 17 Κεφάλαιο 17 Προλυμορφισμός και συσχέτιση κλάσεων Πολυμορφισμός Δείκτες σε παράγωγες κλάσεις Αριθμητική δεικτών σε βασικές κλάσεις Εικονικές μέθοδοι Γιατί χρειάζονται οι εικονικές μέθοδοι; Εικονικές και μη εικονικές μέθοδοι Γνήσιες εικονικές μέθοδοι (pure virtual methods) Αφηρημένες κλάσεις (abstract classes) Κληρονομικότητα πολλών επιπέδων και εικονικές μέθοδοι Αναπαράσταση εικονικών μεθόδων και αφηρημένων κλάσεων στη UML 584 Πολλαπλή κληρονομικότητα Εικονικές κλάσεις (virtual classes) Πολλαπλή κληρονομικότητα και μέθοδοι δόμησης Τι γίνεται με τις μεθόδους αποδόμησης; Συσχέτιση κλάσεων Συσχέτιση σύνθεσης Συσχέτιση συνάθροισης Συσχέτιση σύνδεσης Κλάσεις σύνδεσης Προσθήκες προτύπου C Τα προσδιοριστικά override και final Το προσδιοριστικό final Κεφάλαιο 18 Ρεύματα εισόδου και εξόδου της C Προκαθορισμένα αντικείμενα ρευμάτων Οι τελεστές εισαγωγής << και εξαγωγής >> Μνήμη προσωρινής αποθήκευσης Μορφοποιημένη είσοδος/έξοδος (formatted Ι/Ο) Σημαίες μορφοποίησης Χειριστές Μορφοποίηση με χρήση μεθόδων Προσαρμοσμένοι χειριστές Οι μέθοδοι getline() και ignore() Υπερφόρτωση τελεστών εισαγωγής και εξαγωγής Χειρισμός αρχείων Σειριακή και τυχαία προσπέλαση Άνοιγμα και κλείσιμο αρχείων Μορφοποιημένη είσοδος/έξοδος σε αρχεία κειμένου

10 18 H γλώσσα C++ σε βάθος Σφάλματα ρευμάτων Ανάγνωση και εγγραφή αντικειμένων κλάσης string Ανακεφαλαίωση Μη μορφοποιημένη είσοδος/έξοδος σε δυαδικά αρχεία Η μέθοδος put() Η μέθοδος get() Οι μέθοδοι write() και read() Οι μέθοδοι peek(), putback() και flush() Αρχεία και αντικείμενα Υπερφόρτωση των τελεστών << και >> για ρεύματα αρχείων Διαχείριση αρχείων από τις μεθόδους κλάσεων Εγγραφή και ανάγνωση αντικειμένων με χρήση των μεθόδων write() και read() Τυχαία προσπέλαση αρχείων Οι μέθοδοι seekg(), seekp(), tellg() και tellp() Η λογική της τυχαίας προσπέλασης Συμβολοσειρές ως ρεύματα εισόδου/εξόδου Παράμετροι γραμμής εντολών Κεφάλαιο 19 Αναδρομή, αναζήτηση και ταξινόμηση Αναδρομή Αναζήτηση και ταξινόμηση Σειριακή αναζήτηση Δυαδική αναζήτηση Ταξινόμηση φυσαλίδας Ταξινόμηση quick sort Ταξινόμηση πίνακα με αντικείμενα string Αντικειμενοστρεφής προσέγγιση Ταξινόμηση πίνακα αντικειμένων Κεφάλαιο 20 Δυναμική διαχείριση μνήμης Δυναμική κατανομή μνήμης Ο τελεστής new Ο τελεστής delete Αλλαγή στο μέγεθος ενός πίνακα Μέθοδοι δόμησης και αποδόμησης και δυναμική κατανομή μνήμης Εικονικές μέθοδοι αποδόμησης Μέθοδοι δόμησης αντιγράφου Ο παλιός μηχανισμός δυναμικής κατανομής μνήμης

11 Περιεχόμενα 19 Κεφάλαιο 21 Δυναμικές δομές δεδομένων Συνδεδεμένες λίστες Απλά συνδεδεμένη λίστα Κυκλικά συνδεδεμένη λίστα Διπλά συνδεδεμένη λίστα Προσθήκη νέου κόμβου σε λίστα Υλοποίηση συνδεδεμένης λίστας στη C Υλοποίηση της δομής στοίβας Υλοποίηση της δομής ουράς Συνοψίζοντας Δυαδικά δένδρα Δυαδικά δένδρα αναζήτησης Χειρισμός ενός δυαδικού δένδρου αναζήτησης Διάσχιση δυαδικού δέντρου αναζήτησης Διαγραφή κόμβου από δυαδικό δέντρο αναζήτησης Υλοποίηση της δομής δυαδικού δένδρου αναζήτησης Κεφάλαιο 22 Πρότυπα, εξαιρέσεις, και χώροι ονομάτων Πρότυπα συναρτήσεων και κλάσεων Πρότυπα συναρτήσεων Ρητή υπερφόρτωση προτύπου συνάρτησης Υπερφόρτωση πρότυπου συνάρτησης Πρότυπα συναρτήσεων με περισσότερες παραμέτρους Πρότυπα κλάσεων Δημιουργία προτύπου κλάσης στοίβας Πρότυπα κλάσεων με περισσότερες παραμέτρους Άτυπες παράμετροι στον ορισμό πρότυπων κλάσεων Εξαιρέσεις Πώς αντιμετωπίζονταν οι εξαιρέσεις μέχρι τώρα Η φιλοσοφία του χειρισμού εξαιρέσεων Ο χειρισμός εξαιρέσεων της C Εξαιρέσεις που συμβαίνουν στα... βαθιά Κλάσεις εξαιρέσεων Αντικείμενα εξαίρεσης που μεταφέρουν πληροφορίες Εξαιρέσεις με παράγωγες κλάσεις Ενσωματωμένες κλάσεις εξαιρέσεων Επανακατάθεση εξαίρεσης

12 20 H γλώσσα C++ σε βάθος Χώροι ονομάτων Προγράμματα με περισσότερα αρχεία κεφαλίδας Η χρησιμότητα των χώρων ονομάτων Ο χώρος ονομάτων std Ανώνυμοι χώροι ονομάτων Κεφάλαιο 23 Ο μεταγλωτιστής GCC Προγράμματα με πολλά πηγαία αρχεία Μεταγλώττιση και σύνδεση μεμονωμένων αρχείων Μεταγλώττιση και σύνδεση ξεχωριστών αρχείων Δημιουργία δικών μας βιβλιοθηκών Ο προμεταγλωττιστής της C Οι οδηγίες του προμεταγλωττιστή Η οδηγία #include Η οδηγία #define Χρήση της #define για ορισμό μακροεντολών Η οδηγία #undef Οι οδηγίες #if, #else, #elif και #endif Οι οδηγίες #ifdef και #ifndef Η οδηγία #error Αποσφαλμάτωση Η μακροεντολή assert() Κεφάλαιο 24 Μια ματιά στη καθιερωμένη βιβλιοθήκη προτύπων Τι είναι η καθιερωμένη βιβλιοθήκη προτύπων STL; Αποδέκτες, αλγόριθμοι και επαναλήπτες Αποδέκτες Ακολουθιακοί αποδέκτες Συνειρμικοί αποδέκτες Προσαρμογείς αποδεκτών Επαναλήπτες Εμπρόσθιοι επαναλήπτες Επαναλήπτες διπλής κατεύθυνσης Επαναλήπτες τυχαίας προσπέλασης Επαναλήπτες εξόδου Επαναλήπτες εισόδου

13 Περιεχόμενα 21 Αλγόριθμοι Ο αλγόριθμος find() O αλγόριθμος sort() O αλγόριθμος count() Ο αλγόριθμος copy() Αλγόριθμοι και αντικείμενα συναρτήσεων Ο αλγόριθμος count_if Ο αλγόριθμος for_each() Συνδυάζοντας όλα τα προηγούμενα Διανύσματα Ορισμός διανύσματος Χρήση μεθόδων στη διαχείριση διανυσμάτων Πρόσβαση στα στοιχεία ενός διανύσματος Μέγεθος και χωρητικότητα διανύσματος Χρήση επαναληπτών με αποδέκτες της κλάσης vector Εφαρμογή αλγορίθμων σε διανύσματα Διανύσματα με αντικείμενα προσαρμοσμένων κλάσεων Λίστες Μέθοδοι της κλάσης list Χρήση επαναληπτών και αλγορίθμων με αποδέκτες λίστας Αντιστοιχίες Αντιστοιχίες και επαναλήπτες Μέθοδοι και αλγόριθμοι σε αντιστοιχίες Η χρήση του υπερφορτωμένου τελεστή [ ] Χρήση της μεθόδου insert() Αντιστοιχίες με αντικείμενα προσαρμοσμένων κλάσεων Συμβατότητα αλγορίθμων, επαναληπτών και αποδεκτών Για κάτι περισσότερο Πρόσθετα προτύπου C Οι συναρτήσεις begin() και end() Βρόχος for βασισμένος σε εύρος Παράρτημα Α Επιλεγμένες συναρτήσεις βιβλιοθήκης της C Αρχείο κεφαλίδας <cctype> Αρχείο κεφαλίδας <cstdlib> Αρχείο κεφαλίδας <cstring> Αρχείο κεφαλίδας <cmath>

14 22 H γλώσσα C++ σε βάθος Παράρτημα Β Το ολοκληρωμένο περιβάλλον του Code::Blocks Εγκατάσταση του Code::Blocks Οι βασικές λειτουργίες του Code::Blocks Παραμετροποίηση του περιβάλλοντος για χρήση ελληνικών χαρακτήρων 947 Παραμετροποίηση του περιβάλλοντος για χρήση του πρότυπου C Δημιουργία νέου πηγαίου αρχείου ή έργου Σύνταξη του κώδικα Αποθήκευση του πηγαίου αρχείου Μεταγλώττιση και εκτέλεση του πηγαίου αρχείου Μηνύματα μεταγλωττιστή Αντιστοίχιση ελληνικών και αγγλικών όρων Βιβλιογραφία Ευρετήριο

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ Σταµατης Σταµατιαδης Copyright c 2004 2015 Σταµάτης Σταµατιάδης, stamatis@materials. uoc.gr Η στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παρεμφερείς Ειδικότητες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείων Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2567 18 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΚ2/29169 Τροποποίηση του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Τομέας Δραστηριοτήτων Ο Τεχνικός Τηλεπληροφορικής είναι σε θέση να γνωρίζει και να δίνει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα

Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημιουργία προγράμματος υπολογισμού υγρομόνωσης με την δημιουργία αντικειμενοστραφούς κώδικα Σπουδαστής: Γεώργιος Μιχάλης 17/11/2011 Επιβλέπων Δρ. Νικόλαος Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java Σημειώσεις Σεμιναρίου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ... 6 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1.3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 7 1.4 Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1 Κατανόηση της Microsoft Access 41. Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Microsoft Access; 43

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1 Κατανόηση της Microsoft Access 41. Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Microsoft Access; 43 Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες... 23 Ενημερώστε μας!... 25 Το CD του βιβλίου... 27 Τι περιλαμβάνεται στο CD... 27 Δείγματα εφαρμογών... 28 Χρήση του CD... 29 Απαιτήσεις συστήματος... 29 Πληροφορίες τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

http://cpp.bytes.gr 1

http://cpp.bytes.gr 1 Απαντήσεις ασκήσεων βιβλίου Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραµµα το οποίο να απεικονίζει την διαδικασία της λύσης µιας εξίσωσης δευτέρου βαθµού. http://cpp.bytes.gr 1 Νίκος Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL

Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL Luke Welling Laura Thomson Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά Μαθηματικός, MSc Computer Sci ence Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές. Αρχές, Τεχνικές & Εργαλεία. Δεύτερη Έκδοση. Alfred V. Aho Columbia University. Monica S. Lam Stanform University.

Μεταγλωττιστές. Αρχές, Τεχνικές & Εργαλεία. Δεύτερη Έκδοση. Alfred V. Aho Columbia University. Monica S. Lam Stanform University. Μεταγλωττιστές Αρχές, Τεχνικές & Εργαλεία Δεύτερη Έκδοση Alfred V. Aho Columbia University Monica S. Lam Stanform University Ravi Sethi Avaya Jeffrey D. Ullman Stanford University Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Profile της Ειδικότητας Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων» είναι ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος, ικανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 189 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...xxi Σημείωση προς τον αναγνώστη... xxiii Σημείωση προς το διδάσκοντα...xxiv ΜΕΡΟΣ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 0.1 Ιστορία των υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Παράρτηµα Ρεθύµνου Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σηµειώσεις Μαθήµατος Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Χρυσούλα Αλεξανδράκη - Ρέθυµνο 2009 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών Περιεχόμενα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου 4.2.1 Δίκτυα Υπολογιστών 4.2.2 Τοπολογίες Εταιρικών Δικτύων (Internet, Intranet,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803)

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ

Διαβάστε περισσότερα