banheira μπανιέρες bad kade wanny kar

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "banheira μπανιέρες bad kade wanny kar"

Transcript

1 banheira μπανιέρες bad kade wanny kar Manual de instalação GURDR COM CUIDDO Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Installatiehandleiding ZORGVULDIG EWREN Priručnik o instaliranju PŽLJIVO ČUVTI Instrukcja montażu STRNNIE ZCHOWĆ Installationshandbok SPR DETT HÄFTE

2

3 Index Português...4 Ελληνικά...9 Nederlands...14 Hrvatski...29 Polski...33 Svenska...38

4 LER COMPLETMENTE S INSTRUÇÕES NTES DE PROCEDER À INSTLÇÃO. Importante No momento do recebimento da banheira deve ser verificada a sua integridade (especialmente a presença de danos visíveis na embalagem), para poder encaminhar imediatamente uma eventual contestação ao transportador, como previsto pelas leis vigentes. RECOMEND-SE VERIFICR QUE S PREDISPOSIÇÕES ESTEJM CONFORMES ÀS INDICÇÕES PRESENTDS N FICH DE PRÉ-INSTLÇÃO. Usando luvas de protecção, tire a banheira da embalagem, levantando-a exclusivamente pela borda e nunca pelas tubagens. Controle a eventual presença de defeitos, tirando a película protectora. ocorrência da instalação invalida a garantia em caso de danos por impactos ou abrasões. Verifique a fixação de todas as braçadeiras (mangas de borracha e tubos da linha de ar). Recomenda-se instalar a banheira com paredes e pisos acabados (já revestidos), aplicando silicone entre a borda da banheira e a parede. Os painéis permitem o acesso aos órgãos electromecânicos em baixo da banheira e uma adequada ventilação, necessária também para a mistura ar-água durante a hidromassagem. ventilação deve ser garantida, mesmo se não se utilizam os painéis Jacuzzi (veja ficha de pré-instalação). Os painéis devem ser fixados estavelmente e a sua remoção requer o uso de uma ferramenta apropriada. berturas, furos, grelhas, usados para a ventilação, não devem permitir a introdução de objectos com Ø 12 mm de diâmetro. OPERÇÕES PRELIMINRES (1) Posicione a banheira no local de instalação, nivele-a e regule-a em altura, girando manualmente os pés () colocados nos cantos da mesma. NOT: as quotas em relação à altura do plano da banheira variam em base ao modelo de banheira (consulte a respectiva ficha de préinstalação). Para compensar eventuais desníveis do piso, os pés permitem uma regulação de -0,5 a +1,5 cm. NÃO CTUE NS PORCS DE LOQUEIO (G) D ESTRUTUR EVIDENCIDS POR UM ETIQUET COM SET VERMELH(2). (2) Marque no piso o furo para cada pé externo (é suficiente um único furo). Desloque a banheira e fure o piso. Introduza as buchas (), reposicione a banheira no local predisposto e verifique que os pés centrais (1) também se apoiem no piso (1). LIGÇÃO HIDRÁULIC anheiras com distribuição pelo ladrão: (3) Deve ser efectuada a ligação do tubo da água misturada (veja ficha de pré-instalação) com o difusor da coluna de descarga. coluna dispõe de uma entrada ø1/2. Neste ponto monte a coluna de descarga seguindo as indicações contidas na respectiva embalagem e ligue-a à descarga por meio de um sifão (recomenda-se usar um sifão de plástico). Nota: No caso em que seja utilizada uma coluna de descarga metálica (diferente daquela fornecida) é preciso ligá-la ao contacto de equipotencialidade (veja capítulo Segurança eléctrica do manual ESQUEMS ELÉCTRICOS). (4) Quando o enchimento da banheira ocorra pela coluna (distribuição pelo ladrão) é necessário instalar uma unidade de protecção específica de tipo D (norma EN 1717), posicionada pelo menos 15 cm acima da borda da banheira. No que se refere às modalidades de instalação, dirija-se à própria Empresa de fornecimento de água e/ou ao próprio hidráulico. (IEC /2:2006) pressão da instalação hidráulica que alimenta a aparelhagem não deve superar os 600 kpa (6 bar). MONTGEM DS TORNEIRS (se prevista) Recupere a caixa do kit de acessórios na qual estão presente os vários componentes das torneiras e as instruções relativas à montagem. NOT: a montagem das torneiras deve ser realizada com a banheira fora do local de instalação e de qualquer modo antes de fixá-la no piso. FIXÇÃO D NHEIR (5-6) ntes de fixar a banheira no piso, encha-a com água a um nível de ~7 cm além dos jactos de hidromassagem mais altos. Verifique que não haja perdas, deixando a banheira cheia por pelo menos uma hora. (2) Esvazie a banheira e fixe definitivamente os pés com os parafusos (C) no piso; verifique que os pés centrais (1)também se apoiem no piso (1). LIGÇÃO ELÉCTRIC (consulte também o capítulo Segurança eléctrica do manual ESQUEMS ELÉCTRICOS). 4

5 Realize a conexão entre a caixa eléctrica e a linha de alimentação, respeitando a simbologia L -fase, N -neutro e -terra: remova a tampa da caixa e, depois de ter realizado as conexões, feche-a cuidadosamente apertando bem o prensador de cabos, de modo a garantir a protecção contra os jactos d água. Forneça tensão à banheira accionando o interruptor geral localizado à montante(consulte o capítulo Segurança eléctrica do manual ESQUEMS ELÉCTRICOS). No que se refere à tipologia do cabo, do interruptor disjuntor unipolar e à conexão eléctrica, consulte o cap. Segurança eléctrica. MONTGEM DOS CESSÓRIOS (7 detalhe 1) Monte os manípulos nos pinos dos reguladores de ar, até o fim de curso. O acoplamento do manípulo tem uma posição obrigatória com relação ao pino do regulador: desrespeitando o acoplamento e forçando o manípulo pode-se romper o pino. (detalhe 2) Onde previsto, introduza o manípulo no desviador de hidromassagem dorsal/lombar. (8 detalhe 1)Onde previsto, monte por pressão a tampa no corpo do farol. (detalhe 2) Fixe a tampa do bocal de aspiração, dotado de O- ring, com o parafuso adequado. (detalhe 3) Monte por pressão as coberturas da flange nos bocais de hidromassagem. Importante: Conserve a chave cónica () de plástico, necessária para desmontar os bicos dos bocais de hidromassagem. (detalhe 4) Nos modelos dotados de hidromassagem dorsal, monte os bicos giratórios. Preste atenção que as ranhuras debaixo da tampa se introduzam nos respectivos entalhes realizados no corpo do bocal. (9) Nos modelos dotados de sistema de sanitização, deitar o líquido desinfectante no reservatório apropriado fixado à estrutura metálica da banheira. Recomenda-se o uso do líquido desinfectante J-MX 07 proposto pela Jacuzzi Europe Sp e que pode ser encontrado nos Centros de ssistência autorizados ou junto dos Revendedores autorizados (embalagens de 1, 2 litros). O mesmo foi testado especificamente para garantir a máxima eficiência com as doses previstas pela instalação montada na banheira. Onde previsto, monte a maçaneta, consultando as respectivas instruções de montagem. Consultando o manual de uso, realize um ciclo de hidromassagem, certificando-se de que não haja perdas, em especial em relação às ligações hidráulicas e à descarga. FINLIZÇÕES (10) Onde previsto, posicione o apoio de cabeça no encosto. (30) plique silicone cuidadosamente em toda a borda nos pontos de apoio na parede. Nos modelos que o aceitam, recomenda-se instalar os perfis de acabamento Jacuzzi (optional) que garantem um perfeito acabamento estético. NOT: recomenda-se realizar a aplicação de silicone após a eventual montagem dos painéis. INSTLÇÃO DOS PINÉIS (se prevista) ntes de iniciar a montagem dos painéis frontais e laterais consulte o desenho (11) e as respectivas tabelas para identificar o sistema de componentes previsto (molas, suportes, estribos) no específico modelo de banheira que está a instalar e as quotas de regulação dos suportes e dos estribos. O painel frontal (e o/s lateral/is, se previsto/s) é enganchado à borda da banheira e aos pontaletes da estrutura do seguinte modo ( 11): - À borda da banheira por meio das molas abaixo da borda (), a fixar abaixo da mesma, e por meio das molas angular () ou (C), de acordo ao modelo, a posicionar nos cantos da banheira. - os pontaletes da estrutura por meio dos suportes e ganchos, ou estribos (D, E, F, G), presentes na base dos próprios pontaletes. quantidade e o tipo de suportes/estribos previstos são indicados na respectiva tabela. s molas, e C tem uma posição fixa, enquanto os suportes e estribos (E, F, G) deverão ser regulados em função do modelo de banheira, segundo as quotas (X) e (Y) indicadas na respectiva tabela. NOT: O suporte (D) é regulado apenas em altura (Y). s quotas podem ser diferentes segundo o tipo de estribo e da sua posição: para detectar a quota com relação a projecção da borda da banheira, é necessário considerar a posição (X1, X2, X3) evidenciada na figura (11) relativa aos estribos E, F, G e obter também as quotas na sucessiva tabela. lguns modelos podem ser montados no centro dos estribos diferentemente daqueles montados nos pontaletes de ângulo, com uma regulação diferente em altura(quotas Y e Y1). NOT: Para os modelos spesia, Theris, Thalis, consulte os desenhos e os respectivos capítulos. lguns exemplos ( 11): Mod. ulica Pela respectiva tabela se observa que estão previstas 2 molas abaixo da borda () e 2 molas angular (C). Sempre desde a tabela, se observa que este modelo de banheira possui 1 estribo (F) (posicionado no pontalete indicado), e de 2 estribos (G) (posicionados nos cantos). s quotas de posicionamento são X= 12 mm (paratodososestribos), 5

6 Y= 479 mm (para os estribos G) e Y1= 496 mm (para o estribo F). s quotas são obtidas conforme indicado nos detalhes F e G, apresentados sobre a tabela. NOT: Em alguns modelos, os estribos metálicos são posicionados de modo que fiquem paralelos à secção frontal sobre a qual se apoiam. Mod. lba Pela respectiva tabela se observa que estão previstas 2 molas abaixo da borda () e 2 molas angular (C). Sempre desde a tabela, se observa que este modelo de banheira possui 4 estribos (E) (posicionados nos pontaletes indicados). s quotas de posicionamento são X1= 34 mm (para os estribos localizados nos cantos)e X2= 85 mm (para os estribos localizados no centro); no que se refere a quota em altura: Y= 480 mm (para todos os estribos). s quotas são obtidas conforme indicado no detalhe E, apresentado sobre a tabela. Mod. Harpa 170 Pela respectiva tabela se observa que está prevista 1 mola abaixo da borda () e 2 molas angular (). Sempre desde a tabela, se observa que este modelo de banheira possui 2 suportes de plástico (D) (posicionados nos pontaletes indicados). s quotas de posicionamento são Y= 497 mm (para todos os suportes). De todo modo o painel frontal é enganchado aos suportes (D) mediante 2 ganchos (D1) a montar no próprio painel frontal (ver tabela e desenho). Caso seja necessário também instalar o painel lateral, será preciso outros 2 ganchos (posição D2 no desenho) aos quais, eventualmente, será acrescentado outros 2, se houver necessidade de instalar um segundo painel lateral. Operações preliminares (12) Fixe a(as) mola(as) abaixo da borda (), por meio dos dois parafusos auto-atarraxantes, na bucha debaixo da borda da banheira. (13) Introduza por pressão as molas angular (/C) nos pontaletes localizados nos cantos da banheira e faça-as deslizar para cima, até o batente, forçando-as por ambas as partes de modo que se coloquem dentro da borda da banheira. Por isso introduza o anel de paragem na apropriada garganta do pontalete. Consulte a tabela (11) e os respectivos desenhos para identificar o tipo de molas. NOT: Quando os cantos da banheira são superiores a 90, as molas angular não são simétricas(os dois braços apresentam comprimentos diferentes): nesse caso, o braço mais longo deve ser disposto sobre o lado frontal da banheira (13 detalhe -C). (14-15) Posicione os suportes de plástico (D)(ou os estribos, se previstos) perpendicular à borda da banheira; portanto realize a regulação em altura por meio do aro serrilhado (L). Os estribos metálicos E, F, G, devem ser regulados inclusive horizontalmente (veja tabela 11). Uma vez alcançada a quota de montagem, bloqueie o suporte ou os estribos metálicos usando a porca (M). Instalação do(os) painel(eis) lateral (ais) (se previsto) Se o modelo de banheira não possui painel(eis) lateral(ais) (p. ex. banheira angular) passe ao capítulo Instalação do painel frontal. (16) Tire a película de protecção do painel(eis) (detalhe ). Se a banheira possui suportes de plástico (D) aplique no(os) painel(eis) os ganchos(d2) usando os parafusos com arruelas, conforme indicado. NOT: Utilize os furos 1-2 se for necessário instalar o painel de esquerda; ao contrário utilize os furos 3-4 se for preciso instalar o painel de direita. (17-18) Encoste o painel lateral na banheira e pressione a borda superior contra as molas angular (), introduzindo-a entre as molas e a borda da banheira. Modelos com suportes de plástico. (17) Pressione a borda inferior do painel de modo que os ganchos (D2) se introduzam nos suportes de plástico (D)(aja eventualmente sobre os parafusos (V) dos suportes para regular a perpendicularidade do painel)(detalhe 1). Opere do mesmo modo para instalar o eventual segundo painel lateral e introduza os capuzes de plástico nos parafusos (U). Modelos com estribos metálicos (18) Faça coincidir os furos presentes na borda inferior do painel com os ilhós dos estribos metálicos e aplique os parafusos com arruelas indicados (aja eventualmente nas porcas (M) e nos ilhós dos estribos (F) para regular a perpendicularidade do painel). Opere do mesmo modo para instalar o eventual segundo painel lateral. Instalação do painel frontal (19) Tire a película de protecção (detalhe 1) do painel; onde prevista a aplicação da guarnição na borda superior do mesmo, elimine dessa última eventuais marcas de sujidade (detalhe 2) e aplique a própria guarnição, conforme indicado, cortando o pedaço supérfluo (detalhe 3). Se a banheira prevê suportes de plástico, aplique os ganchos nas extremidades do painel (D1) usando os parafusos com arruelas, conforme indicado (detalhe 4). (17-18) Encoste o painel frontal na banheira e pressione a borda superior contra as molas angular (), e contra as molas abaixo da borda () introduzindo-a entre estas e a borda da banheira. Modelos com suportes de plástico (17) Pressione a borda inferior do painel de modo que os ganchos (D1) se introduzam nos suportes de plástico (D) (aja 6

7 eventualmente nos parafusos (V) dos suportes para regular a perpendicularidade do painel)(detalhe 1). Modelos com estribos metálicos (18) Faça coincidir os furos presentes na borda inferior do painel com os ilhós dos estribos metálicos e aplique os parafusos indicados com arruelas ( aja eventualmente nas porcas (M) e nos ilhós dos estribos (F) para regular a perpendicularidade do painel). (18) Controle a perpendicularidade dos painéis e aplique sobre a cabeça de todos os parafusos os capuzes de plástico, conforme indicado. Mod. spesia, Theris (12) Fixe a mola abaixo da borda (), por meio dos dois parafusos auto-atarraxantes, na bucha debaixo da borda da banheira. (13) Introduza por pressão as molas angular () nos pontaletes localizados nos cantos da banheira e faça-as deslizar para cima, até o batente, forçando-as por ambas as partes de modo que se coloquem dentro da borda da banheira. Por isso introduza o anel de paragem na apropriada garganta do pontalete. (20-21) Segundo os modelos, monte os cilindros de plástico nos estribos a L, conforme indicado nos desenhos. Monte os estribos nos pontaletes, conforme indicado, regulando, de todo modo, a posição dos cilindros de plástico com respeito à borda da banheira, segundo as quotas indicadas. (22) Fixe o estribo à travessa central da estrutura regulando-o em altura segundo a quota indicada. (19) Tire as películas de protecção dos painéis frontal e lateral(ais) (se previsto/s); antes da aplicação da guarnição na borda superior do painel frontal, elimine dessa última eventuais marcas de sujidade e aplique a guarnição em espuma de borracha, conforme indicado, cortando o pedaço supérfluo. (23) No lado interno de cada painel (frontal e lateral/is, se previsto/s) fixe os suportes metálicos () em correspondência dos pontos indicados. Por isso, introduza um gancho de plástico (), posicionando-o próximo à metade do ilhós. (24) Proceda (antes da introdução do painel frontal) à instalação do eventual painel/eis lateral/is (L), pressionando a borda superior contra as molas angular (detalhe 1) e introduzindo-o entre estas e a borda da banheira; por isso, pressione a borda inferior de modo que os ganchos se bloqueiem nos cilindros de plástico (detalhe 3). (24) Proceda do mesmo modo para o painel frontal (F) introduzindo a borda superior entre as molas angular (detalhe 1), a mola abaixo da borda (detalhe 2) e a borda da banheira; por isso pressione a borda inferior de modo que os ganchos se bloqueiem nos cilindros de plástico (detalhe 3). (24 detalhe 4) Fixe o painel frontal estavelmente ao estribo utilizando o parafuso indicado. Mod. Thalis (19) Tire a película de protecção do painel e siga as indicações dadas anteriormente para a aplicação da guarnição de espuma de borracha. (20 e 25) Monte os cilindros de plástico nos estribos a L, conforme indicado. Em base ao modelo (direito ou esquerdo) monte os estribos nos pontaletes, conforme indicado, regulando, de todo modo, a posição dos cilindros de plástico com respeito à borda da banheira, segundo as quotas indicadas. (26) parafuse as placas metálicas na borda superior do painel, conforme indicado e aplique o logo Jacuzzi. (27 detalhe 1-2-3) Fixe os suportes () no lado interno do painel em correspondência dos pontos indicados; por isso, sobre cada suporte, introduza um gancho de plástico (), posicionandoopróximoàmetadedoilhós. (detalhe 4) Desaparafuse os pinos roscados, deixando-os sobressair conforme indicado. (28) Coloque o painel em batente nos pinos roscados (detalhe 5) e bloqueie os ganchos () nos cilindros de plástico (detalhe 6); finalmente fixe o painel à armação de madeira, usando um parafuso para cada placa, conforme indicado (detalhe 7). Corte dos painéis Caso seja necessário reduzir o comprimento dos painéis (por exemplo para banheiras encastradas) proceda como indicado a seguir: (29) plique na zona a cortar uma fita adesiva (largo 2/3 cm) que assegure uma óptima aderência no metracrilato e trace a linha de corte. TENÇÃO! Jamais corte além da posição de engate do painel. Realize o corte com uma serra de dentes finos (p. ex. serra para ferro) ou com uma fresa de disco portátil de baixa velocidade, para não alterar ou deteriorar o metracrilato. O corte deve ser realizado agindo desde a superfície externa. loqueie fortemente o painel em mais pontos durante a operação e preste muita atenção na fase final, quando a reduzida secção do material diminui a resistência e aumenta o risco de ruptura. Lixe com papel abrasivo de estrutura grossa (80-120) para obter uma perfeita linearidade da borda cortada. Chanfre a aresta cortada externa com papel abrasivo de estrutura fina ( ). Desmontagem dos painéis ( 17-18) Caso seja necessário desmontar os painéis, por exemplo para regular a perpendicularidade, deve-se antes de 7

8 tudo remover os capuzes da cabeça dos parafusos. seguir afrouxe completamente os parafusos (U). Libere o painel das molas angular () e abaixo da borda (), prestando atenção para não deixar cair a guarnição superior (presente nos painéis frontais). Se a banheira tem suportes de plástico (17 detalhe 1) recupere os ganchos restantes nos suportes e monte-os novamente no painel. DVERTÊNCIS GERIS JCUZZI EUROPE S.P.. declina de qualquer responsabilidade no caso em que: instalação seja executada por pessoal não qualificado e/ou não habilitado para realizar a própria instalação. Não sejam respeitadas as normas e disposições de lei relativas às instalações eléctricas dos imóveis em vigor no Estado em que é executada a instalação. Não sejam respeitadas as disposições de instalação e de manutenção apresentadas neste manual. Sejam utilizados para a instalação materiais não idóneos e/ou não certificados. Sejam executadas operações não correctas que reduzam o grau de protecção contra os jactos ou modifiquem a protecção contra a electrocussão por contactos directos e indirectos, ou também gerem condições de isolamento, dispersões de corrente e superaquecimento anormais. Sejam trocados ou modificados componentes ou partes do aparelho em relação ao estado de fornecimento, fazendo declinar a responsabilidade do Fabricante. O aparelho seja reparado por pessoal não autorizado ou usando peças sobressalentes não originais da Jacuzzi Europe S.p.. Os produtos para hidromassagem Jacuzzi são equipamentos de classe I, ou seja, instalações fixas, e como tais, estão excluídas do campo de aplicação da DIRECTIV EUROPEI 2002/95/CERHOS. Caso o equipamento seja demolido, as peças que o compõem devem ser eliminadas como lixo especial. 8

9 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Προσοχή Κατά την παραλαβή, πρέπει να ελεγχθεί η ακεραιότητα της μπανιέρας (ιδίως σε περίπτωση εμφανών ζημιών στη συσκευασία) έτσι καθίσταται δυνατή η άμεση καταγγελία της μεταφορικής εταιρείας, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Φορώντας προστατευτικά γάντια, απομακρύνετε την μπανιέρα από την συσκευασία της, σηκώνοντας την αποκλειστικά από τα χείλη αποφεύγοντας σε κάθε περίπτωση να σηκώσετε την μπανιέρα από τις σωληνώσεις. Ελέγξτε για να εντοπίσετε τυχόν ελαττώματα αφού απομακρύνετε την προστατευτική μεμβράνη. Η εγκατάσταση αίρει την ισχύ της εγγυήσεως που καλύπτει την συσκευή για ζημιές από πρόσκρουση ή τριβή. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κολάρα είναι κατάλληλα στερεωμένα (ελαστικές συνδέσεις και σωληνώσεις της γραμμής αέρα). Συνιστάται η εγκατάσταση της μπανιέρας να γίνεται αφού έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των τοιχωμάτων και του δαπέδου (αφού έχουν ήδη επενδυθεί), βάζοντας σιλικόνη ανάμεσα στο χείλος της μπανιέρας και στον τοίχο. Τα πάνελ επιτρέπουν την πρόσβαση στα ηλεκτρομηχανικά όργανα που βρίσκονται κάτω από την μπανιέρα καθώς και επαρκή αερισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος, μεταξύ άλλων, και για την μείξη νερού και αέρα κατά την λειτουργία του υδρομασάζ. Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός ακόμη και στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται τα πάνελ Jacuzzi (βλέπε έντυποπροεγκατάστασης). Τα πάνελ πρέπει να στερεώνονται σταθερά, ενώ η αφαίρεσή τους γίνεται με χρήση κατάλληλου εργαλείου. Η μέγιστη διάμετρος αντικειμένων που δύνανται να περάσουν από τα ανοίγματα, τις οπές και τις σχάρες αερισμού είναι Ø 12 χιλιοστά. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ (1) Τοποθετήστε την μπανιέρα στο σημείο εγκατάστασης, αλφαδιάστε την και ρυθμίστε το ύψος της περιστρέφοντας με το χέρι τα πόδια () που βρίσκονται στις γωνίες της μπανιέρας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα ποσοστά ύψους της στάθμης της μπανιέρας αλλάζουν με βάση το μοντέλο της μπανιέρας (αναφορά στην σχετική καρτέλα προεγκατάστασης). Για να αντισταθμίσετε τυχόν διαφορές επιπέδου στο δάπεδο, χρησιμοποιήστε τα πόδια της μπανιέρας, τα οποία επιτρέπουν διακύμανση των ρυθμίσεων μεταξύ -0,5 και +1,5 cm. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (G) ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ (2). (2) Σημειώστε στο δάπεδο την οπή για κάθε εξωτερικό πόδι (μία οπή είναι αρκετή). Μετατοπίστε την μπανιέρα και τρυπήστε το δάπεδο. Εισάγετε τα ούπα (Β), επανατοποθετήστε την μπανιέρα στην προκαθορισμένη θέση και βεβαιωθείτε ότι και τα κεντρικά πόδια (1) πατούν στο δάπεδο (1). ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Μπανιέρες με παροχή από την υπερχείλιση: (3) Ο σωλήνας του ανάμεικτου νερού(βλ. σχέδιο προεγκατάστασης) πρέπει να συνδεθεί με το στόμιο εκροής της στήλης διαφυγής. Στη στήλη υπάρχει μια είσοδος ø1/2. Σε αυτό το σημείο συναρμολογήσετε την στήλη διαφυγής (ακολουθώντας τις επισυναπτόμενες οδηγίες και συνδέσετε τη με την αποχέτευση μέσω ενός σιφονιού(σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε πλαστικό σιφόνι). Σημείωση: Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μεταλλική στήλη διαφυγής (διαφορετική από αυτή που παρέχεται με τη συσκευή) πρέπει να συνδεθεί στην επαφή ισοδυναμικής σύνδεσης (βλ. κεφ. Ηλεκτρική ασφάλεια του εγχειριδίου «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ»). (4) Στην περίπτωση που το γέμισμα της μπανιέρας γίνεται μέσω της στήλης (παροχή από την υπερχείλιση) είναι απαραίτητονα εγκαταστήσετε μια ειδική μονάδα προστασίας τύπου D (πρότυπο EN 1717), τοποθετημένη τουλάχιστον 15 cm πάνω από το χείλος της μπανιέρας. Σε ότι αφορά τον τρόπο εγκατάστασης, απευθυνθείτε στην Εταιρεία υδραυλικού εξοπλισμού με την οποία συνεργάζεστε ή/και στον υδραυλικό σας. (IEC /2:2006) Η πίεση της υδραυλικής εγκατάστασης που τροφοδοτεί τη συσκευή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600 kpa (6 bar). ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (εάν προβλέπεται) Ανοίξτε το κουτί στο οποίο περιέχονται τα διάφορα υδραυλικά εξαρτήματα και οι οδηγίες σχετικές με την συναρμολόγησή τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η συναρμολόγηση των υδραυλικών εξαρτημάτων θα πρέπει να γίνει με την μπανιέρα εκτός του χώρου εγκατάστασης και, κατά συνέπεια, πριν τη στερεώσετε στο δάπεδο. ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ (5-6) Πριν στερεώσετε την μπανιέρα στο δάπεδο, γεμίστε την με νερό σε στάθμη ~7 cm πιο πάνω από τα υψηλότερα τζετ νερού. Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν διαρροές, αφήνοντας την μπανιέρα γεμάτη νερό για τουλάχιστον μία ώρα. 9

10 (2) Αδειάστε την μπανιέρα και στερεώστε οριστικά τα πόδια (C). Επιβεβαιώστε ότι και τα κεντρικά πόδια (1) ακουμπάνε καλά στο δάπεδο (1). ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ (ανατρέξτε στοκεφάλαιο«ηλεκτρική ασφάλεια» του εγχειριδίου ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ) Πραγματοποιήστε την σύνδεση ανάμεσα στο ηλεκτρικό κουτί και την γραμμή τροφοδοσίας και σύμφωνα με τα σύμβολα «L» - φάση, «N» ουδέτερος και -γείωση: αφαιρέστε το καπάκι του κουτιούκαι αφούπραγματοποιήσετε τις συνδέσεις, ξανακλείστε σχολαστικά το καπάκι, σφίγγοντας προσεκτικά τον πιεστήρα καλωδίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία του συστήματος από τα τζετ νερού. Δώστε τάση στην λεκάνη ενεργοποιώντας τον γενικό διακόπτη ο οποίος βρίσκεται ανάντη (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ηλεκτρική ασφάλεια» του εγχειριδίου ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ) Σε ότι αφορά τον τύπο του καλωδίου, τον διακόπτη ισχύος πολλαπλών πόλων και γενικά ότι αφορά την ηλεκτρική σύνδεση, ανατρέξτε στοκεφ. «Ηλεκτρική ασφάλεια». ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (7 λεπτ. 1) Συναρμολογήστε τις λαβές στους πείρους των ρυθμιστών αέρα, μέχρι το τέλος διαδρομής. Η υποδοχή της λαβής έχει μια προκαθορισμένη θέση σε σχέση με τον πείρο του ρυθμιστή: αν δεν ακολουθήσετε την προκαθορισμένη ζεύξη και πιέσετε την λαβή μπορεί να σπάσει ο πείρος. (λεπτ. 2) όπου προβλέπεται, εισάγετε την λαβή στον εκτροπέα ραχιαίου/οσφυϊκούυδρομασάζ. (8 λεπτ. 1) Όπου προβλέπεται τοποθετήστε το κάλυμμα πάνω στο σώμα του προβολέα προσέχοντας να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ του κουμπώματος. (λεπτ. 2) Στερεώστε το κάλυμμα του, εξοπλισμένου με δακτύλιο τύπου Ο, στομίου αναρρόφησης με τον κατάλληλο κοχλία. (λεπτ. 3) Τοποθετήστε πιέζοντας τα καλύμματα των φλαντζών στα στόμια του υδρομασάζ. Προσοχή: Φυλάξτε τοκωνικό πλαστικό κλειδί(). Είναι απαραίτητο για να αποσυναρμολογήσετε τα ακροφύσια από τα στόμια του υδρομασάζ. (λεπτ. 4) Στα μοντέλα που προβλέπεται ραχιαίο υδρομασάζ, συναρμολογήστε τα περιστρεφόμενα τζετ. Φροντίστε ώστε οι αύλακες κάτω από το κάλυμμα να μπουν στις αντίστοιχες εγκοπές που υπάρχουν στο σώμα του στομίου. (9) Στα μοντέλα που είναι εφοδιασμένα με σύστημα απολύμανσης, TÔ appleúòùô appleú ÁÌ appleô appleú appleâè Ó Î ÓÂÙÂ Â Ó È Ó Ú ÍÂÙ ÙÔ appleôï Ì ÓÙÈÎfi ÁÚfi Ì Û ÛÙÔ Ô Â Ô, appleô apple Ú ÂÈ ÛÙÔ ÌÂÙ ÏÏÈÎfi appleï ÛÈÔ ÙË Ìapple ÓÈ Ú. ÓÈÛÙ Ù È Ë Ú ÛË ÙÔ appleôï Ì ÓÙÈÎÔ ÁÚÔ J-MX 07 appleô appleúôùâ ÓÂÙ È applefi ÙË Jacuzzi Europe Sp Î È ÙÔ ÔappleÔ Ô ÌappleÔÚ ÙÂ Ó Ú Ù ÛÙ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ Ó ÓÙÚ ÀappleÔÛÙ ÚÈÍË ÛÙ ÂÍÔ ÛÈÔ ÔÙËÌ Ó Î Ù ÛÙ Ì Ù appleòïëûë (Û ÛÎÂ Û Â ÙÔ 1/2 Ï ÙÚÔ ). TÔ ÁÚfi Ùfi Â Ó È ÂÈ ÈÎ ÌÂÏÂÙËÌ ÓÔ ÁÈ Ó ÂÍ ÛÊ Ï ÂÈ ÙË Ì ÁÈÛÙË appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ ÁÈ ÙÈ ÔÛÔÏÔÁ  appleô appleúô Ï appleôóù È ÛÙÔ Û ÛÙËÌ appleôï Ì ÓÛË appleô Â Ó È ÂÁÎ ÙÂÛÙËÌ ÓÔ ÛÙËÓ Ìapple ÓÈ Ú. Ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο εγκατάστασης, εκτελέστε έναν κύκλο υδρομασάζ, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχουν διαρροές, ειδικά όσον αφορά τις υδραυλικές συνδέσεις και την αποχέτευση. ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ (10) Όπου προβλέπεται τοποθετήστε το υποστήριγμα κεφαλής στην πλάτη καθίσματος. (30) Βάλτε προσεκτικά σιλικόνη γύρω από το χείλος της μπανιέρας στα σημεία επαφής με τον τοίχο. Στα μοντέλα που το επιτρέπουν, προτείνεται η εγκατάσταση των προφίλ φινιρισμάτων Jacuzzi (optional) που εγγυώνται ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα. ΣΗΜΕIΩΣΗ: προτείνεται η πραγματοποίηση εναπόθεσης σιλικόνης μετά την ενδεχόμενη συναρμολόγηση των πάνελ. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ (εάν προβλέπεται) Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης των εμπρόσθιων και πλευρικών πάνελ ανατρέξτε στο σχέδιο (11) και στους σχετικούς πίνακες για να εντοπίσετε τα σχετικά εξαρτήματα (ελατήρια, στηρικτικά, βραχίονες) που σχετίζονται με το ειδικό μοντέλο της μπανιέρας της οποίας πραγματοποιείται η εγκατάσταση, καθώς και τα ποσοστά ρύθμισης των στηριγμάτων και των βραχιόνων. Το εμπρόσθιο πάνελ (και εκείνο/α πλευρικό/α, αν προβλέπεται/ονται) συναρμολογείται στο χείλος της μπανιέρας και στα αντερείσματα της μπανιέρας με τον ακόλουθο τρόπο ( 11): - Στο άκρο της μπανιέρας διαμέσου των εγκάρσιων ελατηριωτών μηχανισμών (Α), που θα πρέπει να εγκατασταθούν κάτω από αυτό και διαμέσου των γωνιακών ελατηριωτών μηχανισμών () ή (C) και σύμφωνα με το μοντέλο που θα πρέπει να τοποθετηθεί στις γωνίες της μπανιέρας. - Στα αντερείσματα του πλαισίου διαμέσου στηριγμάτων και συζευκτικών, ή βραχιόνων (D, E, F, G), που παρουσιάζονται στην βάση των ίδιων των αντερεισμάτων. Η ποσότητα και ο τύπος των στηριγμάτων/ βραχιόνων που προβλέπονται υποδεικνύονται στον αντίστοιχο πίνακα. Οι ελατηριωτοί μηχανισμοί, και C έχουν μια σταθερή θέση, ενώ τα στηρίγματα και οι βραχίονες (E, F, G) θα πρέπει να 10

11 ρυθμίζονται με βάση το μοντέλο της λεκάνης, σύμφωνα με τα ποσοστά (X) και (Y) που υποδεικνύονται στον αντίστοιχο πίνακα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοστήριγμα (D) ρυθμίζετε μόνοσε ύψος (Y). Τα ποσοστά μπορεί να είναι διαφορετικά σύμφωνα με τον τύπο του βραχίονα και με την θέση του: για τον εντοπισμό του ποσοστούσύμφωνα με την προβολή του άκρου της μπανιέρας, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την θέση (X1, X2, X3) που προβάλλεται στην εικόνα (11) σχετική με τους βραχίονες E, F, G και να εντοπιστούν κατά συνέπεια τα ποσοστά στον επόμενο πίνακα. Μερικά μοντέλα είναι δυνατό να χρησιμοποιούν στο κέντρο, διαφορετικά είδη βραχιόνων σε σχέση με εκείνα που συναρμολογούνται στα γωνιακά αντερείσματα, με μια διαφορετική ρύθμιση ύψους (ποσοστά Υ και Υ1). ΣΗΜΕIΩΣΗ: Για τα μοντέλα spesia, Theris, Thalis, ανατρέξτε στα αντίστοιχα σχέδια και κεφάλαια. Μερικά παραδείγματα (11): Μοντ. ulica Από τον αντίστοιχο πίνακα φαίνεται ότι προβλέπονται 2 ελατήρια εγκάρσια (Α) και 2 γωνιακοί ελατηριωτοί μηχανισμοί (C). Πάντα από τον πίνακα, φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο μπανιέρας διαθέτει ένα βραχίονα (F) (τοποθετημένο στο υποδεικνυόμενο αντέρεισμα) και 2 βραχίονες (G) (τοποθετημένοι στις γωνίες). Τα ποσοστά ρύθμισης είναι X= 12mm (για όλους τους βραχίονες), Y= 479 mm (για όλους τους βραχίονες G) και Y1= 496 mm (για τοβραχίονα F). Τα ποσοστά εντοπίζονται κατά τις υποδείξεις στις λεπτομέρειες των F και G που αναγράφονται πάνω από τον πίνακα. Μοντ. lba Από τον αντίστοιχο πίνακα φαίνεται ότι προβλέπονται 2 ελατηριωτοί μηχανισμοί () και 2 γωνιακοί ελατηριωτοί μηχανισμοί (C). Πάντα από τον πίνακα, φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο μπανιέρας διαθέτει τέσσερις βραχίονες (Ε) (τοποθετημένους στο υποδεικνυόμενο αντέρεισμα ). Τα ποσοστά ρύθμισης είναι X1= 34 mm (για τους βραχίονες που βρίσκονται στις γωνίες),χ2=85mm(για όλους βραχίονες που βρίσκονται στη κέντρο) και σε ότι αφορά το ποσοστό ύψους: Y= 480 mm (για όλους τους βραχίονες). Τα ποσοστά εντοπίζονται κατά τις υποδείξεις στις λεπτομέρειες του Ε που αναγράφονται πάνω από τον πίνακα. Μοντ. Harpa 170 Από τον αντίστοιχο πίνακα φαίνεται ότι προβλέπονται 1 ελατηριωτοί μηχανισμοί () και 2 γωνιακοί ελατηριωτοί μηχανισμοί (Β). Πάντα από τον πίνακα, φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο μπανιέρας διαθέτει 2 πλαστικά στηρικτικά (D) (τοποθετημένα στα υποδεικνυόμενα αντερείσματα ). Τα ποσοστά τοποθέτησης είναι Y= 497 mm (για όλους τους βραχίονες). Το εμπρόσθιο κατά συνέπεια συνδέεται στα στηρίγματα (D) διαμέσου των 2 εφάγκιστρων (D1) προς συναρμολόγηση στο ίδιο εμπρόσθιο (δείτε πίνακα και σχέδιο). Σε περίπτωση που θα πρέπει να εγκατασταθεί και το πλευρικό πάνελ, θα πρέπει να γίνει χρήση και άλλων δυο εφάγκιστρων (θέση D2 στοσχέδιο) στο οποίο θα προστεθούν ενδεχόμενα άλλοι 2 σε περίπτωση που θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση ενός δεύτερου πλευρικού πάνελ. Προκαταρκτικές εργασίες (12) Στερεώστε το/τα εγκάρσιο ελαστικό/ά μεταλλικό στήριγμα/τα (Α) βιδώνοντας τις δύο λαμαρινόβιδες στα ούπα κάτω από το χείλος της μπανιέρας. (13) Περάστε τα ελάσματα (/C) μέχρι να κουμπώσουν στις αντηρίδες που βρίσκονται στις γωνίες της μπανιέρας και σπρώξτε τα προς τα επάνω ως το τέρμα ώστε να καλύψουν το εσωτερικό του χείλους. Εισάγετε τον δακτύλιο στην κατάλληλη σχισμή της αντηρίδας. Ανατρέξτε στον πίνακα (11) και στα αντίστοιχα σχέδια και κεφάλαια για την αναγνώριση τύπου και μοντέλου. ΣΗΜΕIΩΣΗ: Όταν οι γωνίες της μπανιέρας είναι μεγαλύτερες από 90, τα γωνιακά ελαστικά μεταλλικά στηρίγματα, δεν είναι συμμετρικά (οι δυο βραχίονες έχουν διαφορετικά μήκη): σε αυτή την περίπτωση, ο πιο μακρύς βραχίονας θα πρέπει να τοποθετηθεί στην εμπρόσθια πλευρά της λεκάνης (13 λεπτ. -C). (14-15) Τοποθετήστε τα πλαστικά στηρίγματα (D) (ή τους βραχίονες, αν προβλέπονται) κάθετα σε σχέση με το χείλος της λεκάνης. Πραγματοποιήστε κατά συνέπεια την ρύθμιση του ύψους διαμέσου του ρικνού κοχλία (L). Οι μεταλλικοί βραχίονες E, F, G θα πρέπει να ρυθμιστούν και οριζόντια (δείτε πίνακα 11 ). Όταν έχουμε το ποσοστό ρύθμισης, μπλοκάρετε το στήριγμα ή τους μεταλλικούς βραχίονες διαμέσου του παξιμαδιού (M). ΣΗΜΕIΩΣΗ: Σε μερικά μοντέλα οι μεταλλικοί βραχίονες τοποθετούνται ώστε να είναι παράλληλοι στο πλευρικό εμπρόσθιου τμήματος όπου ακουμπούν. Εγκατάσταση του/των πλευρικού/ών πάνελ (εάν προβλέπονται) Αν τομοντέλοτης μπανιέρας δεν είναι εφοδιασμένομε πλευρικό/ά πάνελ (π.χ γωνιακή μπανιέρα) περάστε στοκεφάλαιο«εγκατάσταση του εμπρόσθιου πάνελ». (16) Απομακρύνετε την προστατευτική μεμβράνη από το/τα πάνελ (λεπτ. ). Αν η μπανιέρα διαθέτει πλαστικά στηρικτικά (D) τοποθετήστε στο/στα πάνελ τα εφάγκιστρα (D2) διαμέσου των βιδών με τις ροδέλες, όπως υποδεικνύεται. ΣΗΜΕIΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τις οπές «1-2» αν θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πάνελ στα αριστερά. Χρησιμοποιήστε τις οπές «3-4» στην περίπτωση που θα πρέπει να εγκαταστήσετε το πάνελ στα δεξιά. ( 17-18) Πλησιάστε το πλευρικό πάνελ στην μπανιέρα και πατήστε το άνω άκρο της έναντι των γωνιακών ελαστικών μεταλλικών στηριγμάτων (), βάζοντας το ανάμεσα στα τελευταία και το άκρο της μπανιέρας. 11

12 Μοντέλα με πλαστικά στηρίγματα (17) Πατήστε το κάτω άκρο του πάνελ έτσι ώστε τα εφάγκιστρα (D2) να εισχωρήσουν στα πλαστικά στηρίγματα (D) (ενδεχομένως ενεργείστε στις βίδες (V) των στηριγμάτων για την ρύθμιση της καθετότητας του πάνελ ) (λεπτ. 1). Ενεργείστε με τον ίδιο τρόπο για την εγκατάσταση ενός δεύτερου πλευρικού πάνελ και εισάγετε τα πλαστικά καλύμματα στις βίδες τύπου (U). Μοντέλα με μεταλλικούς βραχίονες (18) Συνταιριάξτε τις παρούσες οπές στο κάτω άκρο του πάνελ με τις διατρήσεις στους μεταλλικούς βραχίονες και τοποθετήστε τις βίδες και τις ροδέλες που υποδεικνύονται (ενδεχομένως ενεργείστε στα παξιμάδια (M) και στις διατρήσεις των βραχιόνων (F) για την ρύθμιση της καθετότητας του πάνελ). Ενεργείστε με τον ίδιο τρόπο για την εγκατάσταση ενός δεύτερου πλευρικού πάνελ. Εγκατάσταση του εμπρόσθιου πάνελ (19) Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη (λεπτ.1) από το πάνελ. Όπου προβλέπεται η εφαρμογή της τσιμούχας άκρου στο πάνω άκρο του ίδιου, αφαιρέστε από αυτό το τελευταίο, κάθε ίχνος ακαθαρσίας (λεπτ.2) και εφαρμόστε την τσιμούχα, όπως υποδεικνύεται, κόβοντας το τμήμα που περισσεύει (λεπτ. 3). Αν η μπανιέρα διαθέτει πλαστικά στηρικτικά, τοποθετήστε στην άκρη του πάνελ τα εφάγκιστρα (D1) διαμέσου των βιδών με τις ροδέλες, όπως υποδεικνύεται (λεπτ. 4). (17-18) Πλησιάστε το πλευρικό πάνελ στην μπανιέρα και πατήστε το άνω χείλος της έναντι των γωνιακών ελαστικών μεταλλικών στηριγμάτων (Β) και έναντι των εγκάρσιων ελαστικών μεταλλικών στηριγμάτων (Α) βάζοντας το ανάμεσα στα τελευταία και το άκρο της μπανιέρας. Μοντέλα με πλαστικά στηρίγματα (17) Πατήστε το κάτω άκρο του πάνελ έτσι ώστε τα εφάγκιστρα (D1) να εισχωρήσουν στα πλαστικά στηρίγματα (D) (ενεργείστε ενδεχόμενα στις βίδες (V) των στηριγμάτων για την ρύθμιση της καθετότητας του πάνελ) (λεπτ. 1). Μοντέλα με μεταλλικούς βραχίονες (18) Συνταιριάξτε τις παρούσες οπές στο κάτω άκρο του πάνελ με τις διατρήσεις στους μεταλλικούς βραχίονες και τοποθετήστε τις βίδες και τις ροδέλες που υποδεικνύονται (ενδεχομένως ενεργείστε στα παξιμάδια (M) και στις διατρήσεις των βραχιόνων (F) για την ρύθμιση της καθετότητας του πάνελ). (18) Ελέγξτε την καθετότητα των πάνελ και εισάγετε τα πλαστικά καλύμματα σε όλες τις ορατές βίδες, όπως υποδεικνύεται. Μοντ. «spesia, Theris» (12) Στερεώστε το εγκάρσιο ελαστικό μεταλλικό στήριγμα (Α) βιδώνοντας τις δύο λαμαρινόβιδες στα ούπα κάτω από το χείλος της μπανιέρας. (13) Περάστε τα γωνιακά ελαστικά μεταλλικά στηρίγματα () στις αντηρίδες που βρίσκονται στις γωνίες της μπανιέρας και σπρώξτε τα προς τα επάνω ως το τέρμα, τεντώνοντας και από τις δυο πλευρές ώστε να καλύψουν το εσωτερικό του χείλους. Εισάγετε τον δακτύλιο ακινησίας στην κατάλληλη σχισμή της αντηρίδας. (20-21) Σύμφωνα με τα μοντέλα, συναρμολογήστε τους πλαστικούς κυλίνδρους στους βραχίονες «L», όπως φαίνεται στα σχέδια. Συναρμολογήστε τους βραχίονες στις αντηρίδες, όπως υποδεικνύεται, ρυθμίζοντας την θέση των πλαστικών κυλίνδρων σύμφωνα με το χείλος της μπανιέρας και σε συμφωνία με τα ποσοστά που υποδεικνύονται. (22) Στερεώστε στην κεντρική δοκό του πλαισίου τον βραχίονα ρυθμίζοντας τον σε ύψος σύμφωνα με το υποδεικνυόμενο ποσοστό. (19) Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από τα εμπρόσθια και πλευρικά/ό πάνελ (αν προβλέπονται/εται ). Πριν από την εφαρμογή της τσιμούχας χείλους στο πάνω άκρο του εμπρόσθιου πάνελ, αφαιρέστε από αυτό το τελευταίο κάθε ίχνος ακαθαρσίας και εφαρμόστε την τσιμούχα διογκωμένου ελαστικού, όπως υποδεικνύεται, κόβοντας το τμήμα που περισσεύει. (23) Στην εσωτερική πλευρά κάθε πάνελ (εμπρόσθιο και πλευρικό/α, αν προβλέπεται/ονται) στερεώστε τα μεταλλικά στηρίγματα (Α) σε αντιστοιχία με τα σημεία που υποδεικνύονται. Σε κάθε στήριγμα κατά συνέπεια, εισάγετε ένα πλαστικό εφάγκιστρο (Β), τοποθετώντας το περίπου στην μέση της διάτρησης. (24) Συνεχίστε (πριν από την εισαγωγή του εμπρόσθιου πάνελ) στην εγκατάσταση του/των πλευρικού/ων πανέλ (L), πατώντας το άνω χείλος έναντι των γωνιακών ελαστικών μεταλλικών στηριγμάτων (λεπτ.1) και βάζοντας το ανάμεσα στα τελευταία και το χείλος της μπανιέρας, κατά συνέπεια πατήστε το κάτω χείλος έτσι ώστε τα εφάγκιστρα να μπλοκαριστούν στους πλαστικούς κυλίνδρους (λεπτ. 3). ( 24) Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο αναφορικά με το εμπρόσθιο πάνελ (F) εισάγοντας το πάνω άκρο ανάμεσα στα γωνιακά ελαστικά μεταλλικά στηρίγματα (λεπτ.1), το γωνιακό ελαστικό μεταλλικό στήριγμα (λεπτ.2) και το χείλος της μπανιέρας. Κατά συνέπεια πατήστε το κάτω άκρο έτσι ώστε τα εφάγκιστρα να μπλοκαριστούν στους πλαστικούς κυλίνδρους (λεπτ. 3). ( 24 λεπτ. 4) Στερεώστε σταθερά το εμπρόσθιο πάνελ στον βραχίονα χρησιμοποιώντας τις υποδεικνυόμενες βίδες. 12

13 Μοντ. «Thalis» (19) Απομακρύνετε την προστατευτική μεμβράνη από το πάνελ και ακολουθήστε τις υποδείξεις που δόθηκαν πριν από την εφαρμογή της τσιμούχας διογκωμένου ελαστικού. (20 και 25) Σύμφωνα με τα μοντέλα, συναρμολογήστε τους πλαστικούς κυλίνδρους στους βραχίονες «L», όπως φαίνεται στα σχέδια. Συναρμολογήστε τους βραχίονες στις αντηρίδες, όπως υποδεικνύεται (δεξιό ή αριστερό), ρυθμίζοντας την θέση των πλαστικών κυλίνδρων σύμφωνα με το άκρο της μπανιέρας και σε συμφωνία με τα ποσοστά που υποδεικνύονται. (26)Βιδώστε τις μεταλλικές πλάκες στο πάνω άκρο του πάνελ, όπως υποδεικνύεται και τοποθετήστε τον λογότυπο Jacuzzi. (27 λεπτ.1-2-3) Στην εσωτερική πλευρά του πάνελ στερεώστε τα στηρικτικά (Α) σε αντιστοιχία με τα σημεία που υποδεικνύονται. Σε κάθε στήριγμα κατά συνέπεια, εισάγετε ένα πλαστικό εφάγκιστρο (Β), τοποθετώντας το περίπου στην μέση της διάτρησης. (λεπτ. 4) Συναρμολογήστε τους πείρους φιλέ, αφήνοντας τους να προεξέχουν όπως υποδεικνύεται. (28) Τοποθετήστε το πάνελ στους πείρους φιλέ (λεπτ. 5) και μπλοκάρετε τα εφάγκιστρα () στους πλαστικούς κυλίνδρους (λεπτ. 6) τέλος, στερεώστε σταθερά το πάνελ στην ξύλινη κορνίζα, διαμέσου μιας βίδας για κάθε πλάκα, όπως υποδεικνύεται (λεπτ. 7). Κοπή πάνελ Στην περίπτωση που θα πρέπει να μειωθεί το μήκος των πάνελ (για παράδειγμα εντοιχισμένες μπανιέρες) συνεχίστε σύμφωνα με το παρακάτω: (29) Εφαρμόστε στην ζώνη προς κοπή μια κολλητική ταινία (με πλάτος 2/3 cm) όπου θα βεβαιώσει άρτια πρόσφυση στο μετακρυλικό υλικό και στη συνέχεια σχεδιάστε την γραμμή κοπής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην κόβετε ποτέ πέρα από τη θέση εφαγκίστρωσης του πάνελ. Πραγματοποιήστε την κοπή με ένα πριόνι λεπτής οδόντωσης (π.χ σιδηροπρίονο) ή με μια φορητή φρέζα δίσκου σε χαμηλή ταχύτητα, για να μην χαλάσετε ή καταστρέψετε το μετακρυλικό υλικό. Η κοπή θα πρέπει να πραγματοποιείται από την εξωτερική επιφάνεια. Μπλοκάρετε σταθερά σε περισσότερο από ένα σημείο το πάνελ κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην τελική φάση, γιατί η μειωμένη διατομή του υλικούμειώνει την αντίσταση και αυξάνει τον κίνδυνο ρήξης. Τρίψτε με χοντρό γυαλόχαρτο (80-120) για μια άρτια ευθυγράμμιση του κομμένου υλικού. Εξομαλύνετε την εξωτερική κομμένη γωνία με λεπτό γυαλόχαρτο ( ). Αποσυναρμολόγηση πάνελ (17-18) Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η αποσυναρμολόγηση των πάνελ, για παράδειγμα για την ρύθμιση της καθετότητας, θα πρέπει αρχικά να αφαιρεθούν τα καλύμματα των κεφαλών των βιδών. Ξεβιδώστε κατά συνέπεια εντελώς τις βίδες τύπου (U). Τραβήξτε το πάνελ από τα γωνιακά ελαστικά μεταλλικά στηρίγματα (Β) και τα εγκάρσια (Α), δίνοντας προσοχή στο να μην καταστραφούν οι άνω τσιμούχες (που βρίσκονται στα εμπρόσθια πάνελ). Αν η μπανιέρα προβλέπει τα πλαστικά στηρικτικά (17 λεπτ. 1) ανακτήστε τα εναπομείναντα εφάγκιστρα στα στηρίγματα και επανασυναρμολογήστε τα στο πάνελ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η εταιρεία JCUZZI EUROPE S.p.. αρνείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση: Πραγματοποίησης της εγκατάστασης από μη εξειδικευμένο και/ή εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό προσωπικό. Παράβασης των ισχυόντων στοκράτος της εγκατάστασης νομοθετικών κανόνων και διατάξεων που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων. Παράβασης των κανόνων εγκατάστασης και συντήρησης του παρόντος εγχειριδίου. Χρήσης κατά την εγκατάσταση ακατάλληλων και/ή μη πιστοποιημένων υλικών. Εκτέλεσης εσφαλμένων εργασιών, οι οποίες περιορίζουν τον βαθμό προστασίας από εκροές, τροποποιούν την προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από άμεση ή έμμεση επαφή ή δημιουργούν μη ομαλές συνθήκες μόνωσης, διαρροής ρεύματος και υπερθέρμανσης. Αλλαγής ή τροποποίησης εξαρτημάτων ή μερών της συσκευής σε σχέση με την κατάσταση παραλαβής με αποτέλεσμα την άρση της ευθύνης του κατασκευαστή. Επισκευής της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή με χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών, τα οποία δεν προέρχονται από την Jacuzzi Europe S.p.. Τα προϊόντα υδρομασάζ Jacuzzi είναι συσκευές κατηγορίας I, δηλαδή σταθερής εγκατάστασης και, ως εκ τούτου, δεν υπάγονται στοπεδίοεφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/95/ΕΚ RHOS. Σε περίπτωση διάλυσης της συσκευής, τα τμήματα που την αποτελούν πρέπει να απορρίπτονται ως ειδικά απόβλητα. 13

14 LEES DE INSTRUCTIES VOLLEDIG DOOR VOORDT U N DE INSTLLTIE EGINT. elangrijk ij ontvangst moet het bad op beschadigingen worden gecontroleerd (met name bij zichtbare schade aan de verpakking), om direct een eventuele klacht te kunnen indienen bij de transporteur, zoals voorzien door de geldende wetten. CONTROLEER OF DE VOORINSTLLTIES IN OVEREEN- STEMMING ZIJN MET DE NWIJZINGEN OP HET VOORINSTLLTIELD. Draag veiligheidshandschoenen bij het verwijderen van het bad uit de verpakking. Til het bad alleen aan de rand op en nooit aan de leidingen. Verwijder de beschermfolie en controleer het bad op eventuele defecten. Nadat de installatie is uitgevoerd komt de garantie te vervallen bij stoot- of schuurschade. Controleer of alle klemmen vastzitten (rubberslangen en luchtleidingen). angeraden wordt het bad aan reeds afgewerkte (betegelde) wanden en vloer te installeren, en siliconenkit tussen badrand en muur aan te brengen. De panelen maken toegang tot de elektromechanische onderdelen onder het bad en een geschikte ventilatie mogelijk, die ook nodig is voor de lucht-watermenging tijdens de hydromassage. De ventilatie moet gegarandeerd worden, ook als geen Jacuzzi panelen worden gebruikt (zie voorinstallatieblad). De panelen moeten stabiel worden bevestigd en bij verwijdering ervan moet speciaal gereedschap vereist zijn. Voor ventilatie gebruikte openingen, boringen en roosters mogen geen toegang toelaten van voorwerpen met een diameter van Ø 12 mm. VOOREREIDENDE WERKZMHEDEN (1) Plaats het bad op de installatieplek, nivelleer het en stel de hoogte ervan af, door de pootjes () aan de hoeken handmatig te regelen. (2) Teken op de vloer de boring voor elk buitenste pootje af (één boring is voldoende). Verplaats het bad en maak de boringen in de vloer. reng de pluggen aan (), zet het bad weer op zijn plaats en controleer of ook de middelste pootjes (1) op de vloer rusten (1). WTERNSLUITING admodel met vullen uit overloopsysteem: (3) De mengkraanwaterleiding moet worden aangesloten (zie voorinstallatieblad) op de vulkraan van de afvoerkolom. De kolom heeft een ingang van ø1/2. Monteer nu de bijgeleverde afvoerkolom volgens de aanwijzingen die u in de betreffende verpakking vindt en sluit hem op de afvoer aan met behulp van een sifon (het gebruik van een kunststof sifon wordt aangeraden). Opmerking: Indien een metalen afvoerkolom is gebruikt (anders dan de bijgeleverde kolom) dan moet deze worden aangesloten op het contact van de potentiaalvereffening (zie hoofdstuk Elektrische veiligheid van de handleiding ELEKTRISCHE SCHEM S). (4) Indien het bad wordt gevuld via de kolom (uit het overloopsysteem) moet een specifieke beveiligingsunit van het type D (norm EN 1717) geïnstalleerd worden, op een hoogte van ten minste 15 cm boven de badrand. Wend u voor de installatievoorschriften tot het Waterleidingbedrijf en/of uw loodgieter. (IEC /2:2006) De waterleidingdruk waarmee de installatie wordt gevoed mag niet hoger zijn dan 600 kpa (6 bar). MONTGE VN DE KRNGROEP (indien voorzien) Maak gebruik van de kraanonderdelen in de doos met accessoires en de bijbehorende montageinstructies. OPMERKING: de kraangroep moet gemonteerd worden met het bad buiten de installatieplek, en hoe dan ook voordat het bad aan de vloer bevestigd wordt. OPMERKING: de hoogtematen van het badvlak variëren afhankelijk van het badmodel (raadpleeg het betreffende voorinstallatieblad). Om eventuele hoogteverschillen in de vloer te compenseren, kunnen de pootjes van -0,5 tot +1,5 cm worden afgesteld. DE ORGMOEREN (G) VN HET FRME DIE MET EEN ETIKET MET RODE PIJL ZIJN NGEGEVEN, MOGEN NIET WORDEN VERSTELD (2). EVESTIGING VN HET D (5-6) lvorens het bad aan de vloer te bevestigen, moet het tot ~7 cm boven de bovenste hydromassage-jets worden gevuld. Controleer of er geen lekken zijn door het bad ten minste een uur gevuld te laten. (2) Laat het bad leeglopen en bevestig de pootjes definitief met de schroeven (C) aan de vloer; controleer of ook de middelste pootjes (1) op de vloer rusten (1). 14

15 ELEKTRISCHE NSLUITING (zie ook het hoofdstuk Elektrische veiligheid van de handleiding ELEKTRISCHE SCHEM S) Maak de verbinding tussen aansluitkastje en voedingsleiding, volgens de symbolen L -fase, N -nulleider en -aarde: verwijder het deksel van het aansluitkastje, maak de verbindingen en sluit het deksel daarna zorgvuldig. Zet de kabelklem goed vast zodat afscherming tegen waterspatten is gegarandeerd. Schakel de stroomvoorziening naar het bad in via de voor het bad geïnstalleerde hoofdschakelaar (zie hoofdstuk Elektrische veiligheid van de handleiding ELEKTRISCHE SCHEM S). Voor het type kabel, de alpolige schakelaar en alles wat betrekking heeft op de elektrische aansluiting, wordt verwezen naar hoofdstuk Elektrische veiligheid. Waar voorzien de handgreep monteren volgens de betreffende montageinstructies. Voer een hydromassagecyclus uit onder raadpleging van de handleiding voor gebruik, en controleer opnieuw of er geen lekken zijn, met name m.b.t. de wateraansluitingen en de afvoer. NVULLINGEN (10) Waar voorzien, de hoofdsteun op de rugleuning aanbrengen. (30) reng siliconenkit aan langs de hele rand die tegen de muur komt. ij de modellen waarop deze optie mogelijk is, wordt aangeraden de Jacuzzi sierprofielen aan te brengen, die een uitstekende esthetische afwerking vormen. OPMERKING: het is raadzaam de siliconenkit aan te brengen nadat de eventuele panelen zijn gemonteerd. MONTGE VN DE CCESSOIRES (7 detail 1) Monteer de knoppen tot de aanslag op de pennen van de luchtregelaars. De koppeling van de knop heeft een verplichte positie ten opzichte van de pen van de regelaar. indien deze pasrichting niet wordt aangehouden en de knop erop wordt geforceerd, kan de pen breken. (detail 2) Waar voorzien de omstelknop voor hydromassage lenden-/rugzone aanbrengen. (8 detail 1) Waar voorzien de afdekking met klikbevestiging op de lampzitting aanbrengen. (detail 2) evestig het deksel van de aanzuigopening, voorzien van o-ring, met de bijbehorende schroef. (detail 3) Monteer de flensafdekkingen met klikbevestiging op de hydromassage-openingen. elangrijk: ewaar de conische sleutel () van kunststof, die u nodig heeft voor het demonteren van de persmonden van de hydromassage-openingen. (detail 4) ij modellen met rug-hydromassage, de draaiende jets monteren. Let op dat de nerven onder het deksel in de overeenkomstige gleuven in de zitting vallen. (9) ij modellen met desinfectiesysteem, llereerst moet u de desinfecterende vloeistof in de speciale tank doen, die aan het metalen frame van het bad bevestigd is. anbevolen wordt de desinfecterende vloeistof J-MX 07 te gebruiken die wordt aangeraden door Jacuzzi Europe Sp en die verkrijgbaar is bij de erkende Servicecentra of bij de erkende dealers (flessen van een 1/2 liter). Deze is speciaal getest om een maximale efficiëntie te garanderen met de hoeveelheden die voorzien zijn voor de installatie die op het bad gemonteerd is. MONTGE VN DE PNELEN (indien voorzien) lvorens met de montage van de voor- en zijpanelen te beginnen, de tekening (11) en bijbehorende tabellen raadplegen voor de juiste onderdelen (klemmen, steunen, beugels) voor het specifieke badmodel dat geïnstalleerd wordt en de afstelmaten van de steunen en beugels. Het voorpaneel (en eventuele zijpanelen) wordt als volgt aan de badrand en aan de steunen van het frame bevestigd ( 11): - an de badrand via de klemmen (), die onder de rand worden bevestigd, en via de hoekklemmen () of (C), naar gelang het model, die aan de hoeken van het bad worden geplaatst. - an de steunen van het frame via steunen en haken, of beugels (D, E, F, G), die zich onderaan de framesteunen bevinden. Het aantal en type benodigde steunen/beugels zijn in de betreffende tabel aangegeven. De klemmen, en C hebben een vaste positie, terwijl de steunen en beugels (E, F, G) op basis van het badmodel afgesteld moeten worden volgens de maten (X) en (Y) die in de betreffende tabel zijn aangegeven. OPMERKING: De steun (D) wordt alleen in hoogte (Y) versteld. De maten kunnen anders zijn afhankelijk van het type beugel en de positie ervan: voor het opmeten van de afstand ten opzichte van de projectie van de badrand, moet men rekening houden met de positie (X1, X2, X3) die in afbeelding (11) m.b.t.de beugels E, F, G is aangegeven en de maten in de onderstaande tabel opzoeken. Enkele modellen kunnen in het midden andere beugels hebben t.o.v. die welke op de hoeksteunen zijn gemonteerd, met een andere hoogteafstelling (maat Y en Y1). 15

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

AQUASOUL. Banheiras de hidromassagem Μπανιέρες υδρομασάζ Hydromassagebaden Whirlpoolwannen Wanny z hydromasażem Hydromassagerna

AQUASOUL. Banheiras de hidromassagem Μπανιέρες υδρομασάζ Hydromassagebaden Whirlpoolwannen Wanny z hydromasażem Hydromassagerna 1 2 3 DESENHOS NO INTERIOR ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑ TEKENINGEN AAN DE BINNENKANT PRIKAZI I SLIKE RYSUNKI ZAMIESZCZONO WEWNĄTRZ RITNINGAR FINNS INVÄNDIGT AQUASOUL Banheiras de hidromassagem Μπανιέρες υδρομασάζ Hydromassagebaden

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE UTILIZAÇÃO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Beste klant, Dank u wel voor het kiezen van een hydromassage uit de Teuco Easy lijn. De hydromassage zorgt voor heerlijke ontspannende momenten

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

BUTTERFLY. 1. Ανοίξτε το πλαίσιο/μπροστινό κρύσταλλο.

BUTTERFLY. 1. Ανοίξτε το πλαίσιο/μπροστινό κρύσταλλο. BUTTERFLY 1. Ανοίξτε το πλαίσιο/μπροστινό κρύσταλλο. 2. Ξεβιδώστε τις βίδες του καλύμματος του πληκτρολογίου (που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του μπροστινού πάνελ) και βγάλτε το. 3. Ξεβιδώστε τις βίδες

Διαβάστε περισσότερα

TKHS 315 M. Manual de serviços original... 3 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας... 22 Original brugsvejledning... 42. www.metabo.com. 0017_31_3v5IVZ.

TKHS 315 M. Manual de serviços original... 3 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας... 22 Original brugsvejledning... 42. www.metabo.com. 0017_31_3v5IVZ. 0017_31_3v5IVZ.fm TKHS 315 M 115 169 4353 / 1215-3.1 Manual de serviços original...................................... 3 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας.................................. 22 Original brugsvejledning........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο

Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο Παρακαλώ περάστε στο τραπέζι Χαμηλό τραπέζι σαλονιού με ένθετο δίσκο Αυτό το χαμηλό τραπέζι σαλονιού τα έχει όλα: Περιλαμβάνει έναν ένθετο δίσκο, για να προσφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Αποστολή στον κόσμο των ζώων. Σπίτι πουλιών Οι μικροί και οι μεγάλοι ερευνητές ζώων μπορούν σύντομα να αρχίσουν να καραδοκούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο εκ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Σετ απαγωγής καπναερίων LISA - LIA

Σετ απαγωγής καπναερίων LISA - LIA Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product. - El manual de instrucciones es parte integrante del producto. - O Manual de Instruções faz parte integrante do produto. Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών Όψη προς τα εμπρός Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 2-3 15-36 kg 4-12 ετών 1 ! Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Up Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep ISOfix Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατος βοηθός Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Ευτελώς πρακτικό: Ένα τέτοιο καρότσι είναι πάντοτε εκεί, όπου ακριβώς χρειάζεται, και προσφέρει πολύ χώρο για το ένα και το άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C366-NL-P-GR-SLO 03/2011 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας KALIVIS KD-5130S Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης Οδηγίες Λειτουργίας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις ασφαλείας του παρόντος φυλλαδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αθήνα, (30)210 5381427, Φαξ 2105451128, islab@in.teipir.gr Καθηγητής Γ. Ε. Χαµηλοθώρης ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝ ΙΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Power Bench ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία

Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Υψηλός δείκτης προστασίας Πλαίσιο άμμου με αντηλιακή προστασία Χάρη στην ενσωματωμένη οροφή ηλίου μπορούν τα παιδιά σου να παίζουν ακόμα και στην καρδιά του καλοκαιριού,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επενδύσεις δαπέδων. ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επενδύσεις δαπέδων ZM14024 & LINY Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ «ZM14024 και LINY» ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. Σκευοθήκη

Robert Bosch GmbH. Σκευοθήκη Σκευοθήκη Τόσο ντιζάιν πρέπει να υπάρχει. Σκευοθήκη Ξεχωριστό στοιχείο προσέλκυσης της προσοχής και ταυτόχρονα πρακτικός χώρος φύλαξης: Η σκευοθήκη σε μοντέρνα υλικά. 1 Εισαγωγή Από τα διάφορα υλικά γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD9875.0. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB F NL I E P GR Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Να διαβαστούν προσεκτικά οι οδηγίες και να φυλαχτούν για µελλοντική χρήση. Προσέξτε επίσης τις πληροφορίες πάνω στην συσκευασία.

Να διαβαστούν προσεκτικά οι οδηγίες και να φυλαχτούν για µελλοντική χρήση. Προσέξτε επίσης τις πληροφορίες πάνω στην συσκευασία. Dimplex Ultra-Slim Θερµοσυσσωρευτές Μοντέλα XL12 12N, XL18 18N, XL24 24N Twin Μοντέλα µε σένσορα XLS12 12N Αυτόµατο, XLS18 18N Αυτόµατο, XLS24 24N Αυτόµατο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οδηγίες Εγκατάστασης Στατικών Θερµοσυσσωρευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ Κεφάλαιο 3 Οδηγίες τοποθέτησης 1. Πριν την εγκατάσταση του συστήματος διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες εγκατάστασης που αναφέρονται και απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 2. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι.

Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι. «Soapbox» για μικρούς οδηγούς αγώνων Τρύπημα, βίδωμα, γκάζι. Χωρίς PS, αλλά με πολύ πάθος: Το «Soapbox» κάνει τις καρδιές των μικρών οδηγών αγώνων ράλι να χτυπούν γρηγορότερα 1. Εισαγωγή Είναι «μόνο» ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΟΛΑ Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ A.B. E.E ΣΥΣ ΤΗΜΑΤΑ Ρ ΟΛΩΝ Α Λ Ο ΥΜΙΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ρ ΟΛΑ Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ A.B. E.E ΣΥΣ ΤΗΜΑΤΑ Ρ ΟΛΩΝ Α Λ Ο ΥΜΙΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ρ ΟΛΑ Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ A.B. E.E ΣΥΣ ΤΗΜΑΤΑ Ρ ΟΛΩΝ Α Λ Ο ΥΜΙΝΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΑ ΚΩΝ ΡΟΛ ΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΙΜΑΝΤΑ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ Μ ΑΝΙΒ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αυτές είναι γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Cocobelt, πρέπει να το εγκαταστήσετε σωστά. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Cocobelt, πρέπει να το εγκαταστήσετε σωστά. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Συγχαρητήρια που αγοράσατε το Cocobelt! Τώρα μπορείτε να μεταφέρετε παντού με ασφάλεια και άνεση το παιδικό σας κάθισμα αυτοκινήτου. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από το Cocobelt

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport

Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport Προστασία από τον άνεμο και τον καιρό. Γκαράζ ποδηλάτων Bikeport Έχετε κουραστεί να μεταφέρετε το ποδήλατό σας στο υπόγειο; Αυτό το αυτοκατασκευαζόμενο γκαράζ ποδηλάτων σας δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας.

Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας. Κρεβάτι με απλό ντιζάιν Όμορφος ύπνος Με την πολύ λεπτή μορφή του και τα δύο κομοδίνα βρίσκεται αυτό το ονειρεμένο κρεβάτι μέσα στην τάση της μόδας. 1 Εισαγωγή Το «απλό και χαμηλό» είναι η τάση, που συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP800 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ενεργοποιητής, φορτίο 150 Kg ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ RP805 - ενεργοποιητής LINAK, φορτίο 150 Kg RP806 - ενεργοποιητής HIWIN, φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Τύπος RA / RL Χαρακτηριστικά Προϊόντων: Model Number RL0606 / RA0606 RL 0609 / RA0609 RL0612 / RA0612 RL0615 / RA06 15 RL0409 / RA0409 RL0415 / RA0415 Διαστάσεις 600mm

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43974

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012

T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 T40W IC T48 IC GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C388-NL-P-GR-SLO 02/2012 Vertaling van de originele instructies Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing...2

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

T50 T59 T70 T74 S20 S25

T50 T59 T70 T74 S20 S25 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Σκευοθήκη ως διαχωριστικό χώρου

Σκευοθήκη ως διαχωριστικό χώρου Σκευοθήκη ως διαχωριστικό χώρου Μόνο σοκολατένιες πλευρές Σκευοθήκη ως διαχωριστικό χώρου Όλα έχουν από δύο πλευρές. Αλλά σε αυτό το διαχωριστικό χώρου η μια πλευρά είναι ωραιότερη από την άλλη. Να τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010

ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 ATTIX 115-01 ATTIX 125-01 GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P GR SLO C365-NL-P-GR-SLO 12/2010 Vertaling van oorspronkelijke instructies Inhoudsopgave

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού. Όψη προς τα πίσω. Ύψος αναστήματος 61-105 εκ. Μεγ. Βάρος 18 κιλά. UN regulation no. R129 i-size. Ηλικία 6 μήνες -4 ετών

Eγχειρίδιο χειρισμού. Όψη προς τα πίσω. Ύψος αναστήματος 61-105 εκ. Μεγ. Βάρος 18 κιλά. UN regulation no. R129 i-size. Ηλικία 6 μήνες -4 ετών 1 23 2 4 3 Eγχειρίδιο χειρισμού 5 6 7 24 25 8 9 10 11 12 13 27 14 26 Όψη προς τα πίσω Ύψος αναστήματος 61-105 εκ. 16 17 18 20 Μεγ. Βάρος 18 κιλά Ηλικία 6 μήνες -4 ετών UN regulation no. R129 i-size 15

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη δαπέδου. Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης

Επικάλυψη δαπέδου. Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης Επικάλυψη δαπέδου Δάπεδο Laden Οδηγός Εγκατάστασης και Συναρμολόγησης ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ «LADEN» Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

WET ISTRUZIONI LIGHT by WET

WET ISTRUZIONI LIGHT by WET 1 5 GREEK INTRO WET ISTRUZIONI LIGHT by WET Η ασφάλεια του προϊόντος μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο

Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο Απλό 1 x 8πολικό Αρ. παραγγελίας: 0180 00 Διπλό 2 x 8πολικό Αρ. παραγγελίας: 0178 00 Απλό, (ειδικό για κατασκευή καναλιού) Αρ. παραγγελίας: 0802 00 Διπλό,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης

Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Πώς να ξεκινήσετε Press Brake Productivity - Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ποιοτικό προϊόν που κατασκευάστηκε από την Wila Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Wila προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro BGE 10 Συσκευή παρασκευής ζεστού νερού

Διαβάστε περισσότερα

Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN

Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO. Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Uso e Manutenção GUARDAR COM CUIDADO Χρήση & Συντήρηση ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Gebruik & Onderhoud ZORGVULDIG BEWAREN Upotreba i održavanje PAŽLJIVO ČUVATI Użytkowanie & Konserwacja STARANNIE ZACHOWAĆ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

HYDRO BASIC 543 544 545 546/546M 552 554 571 573 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

HYDRO BASIC 543 544 545 546/546M 552 554 571 573 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα