ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 κ Θέµα ο Οδηγία: Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα πο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα κύκλωµα LC εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις: α. Η ενέργεια το ηλεκτρικού πεδίο το πκνωτή παραµένει σταθερή µε το χρόνο β. Όταν ο πκνωτής εκφορτίζεται η ένταση το ρεύµατος πο διαρρέει το πηνίο µειώνεται κατά απόλτη τιµή. γ. Όταν η διαφορά δναµικού στα άκρα το πηνίο µειώνεται κατά απόλτη τιµή η ενέργεια το ηλεκτρικού πεδίο το πκνωτή µειώνεται. δ. Όταν ο πκνωτής είναι αφόρτιστος η ενέργεια µαγνητικού πεδίο το πηνίο είναι µηδέν (Μονάδες 5). Τη νύχτα αν ο δρόµος είναι στεγνός έχοµε καλύτερη ορατότητα από ότι αν είναι βρεγµένος. τό σµβαίνει γιατί το φως στο στεγνό δρόµο παθαίνει: α. κατοπτρική ανάκλαση β. διάχση γ. διάθλαση δ. απορρόφηση (Μονάδες 5) 3. ν σε ένα στερεό πο µπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής ενεργεί σταθερή ροπή, τότε αξάνεται µε σταθερό ρθµό: α. η γωνιακή επιτάχνση το στερεού. β. η ροπή αδράνειας το στερεού, γ. η στροφορµή το στερεού. δ. η κινητική ενέργεια το στερεού. (Μονάδες 5). Μία ακίνητη πηγή εκπέµπει αρµονικό ήχο σχνότητας f και µήκος κύµατος λ. Όταν η πηγή κινείται µε σταθερή ταχύτητα, πλησιάζοντας προς ακίνητο παρατηρητή, τότε το µήκος κύµατος πο φτάνει στον παρατηρητή είναι: α. λ λ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. λ γ. λ f ΙΓΩΝΙΣΜ λ f δ. λ λ + f ( Μονάδες 5)

2 ΘΕΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις πο ακοθούν, γράφοντας δίπλα στο γράµµα πο αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.. Τα παιδιά από πύ µικρή ηλικία, µαθαίνον ότι οι κινήσεις πο κάνον µε τα πόδια τος όταν κάνον κούνια πρέπει να έχον µια σγκεκριµένη σχνότητα προκειµένο να γίνεται µέγιστο το πλάτος της αιώρησης.. Οι ακτίνες Χ παράγονται όταν ταχέως κινούµενα ηλεκτρόνια επιβραδύνονται µε κρούση σε µεταλλικό στόχο. Γ. Η τιµή της ροπής αδράνειας ενός στερεού είναι ανεξάρτητη από τη θέση το άξονα περιστροφής.. Όταν το ηλεκτροµαγνητικό κύµα βρίσκεται κοντά στην κεραία εκποµπής, τότε το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο έχον διαφορά φάσης 90 ο. Ε. Η ροπή το βάρος µίας οµογενούς σφαίρας πο κατεβαίνει σε κεκλιµένο επίπεδο, είναι η αιτία της γωνιακής της επιτάχνσης. ( Μονάδες 5) Θέµα ο. Στο διπλανό διάγραµµα βλέποµε τη µεταβή της φάσης δύο αρµονικών ταλαντώσεων. Άρα: α. ν max, max, τότε β. ν max, max, τότε αmax, αmax, γ. ν max, max, τότε αmax, αmax, Επιλέξτε την σωστή πρόταση και δικαιογείστε την επιλογή σας. (Μονάδες +5). Σε γραµµικό ελαστικό µέσο, διαδίδεται αρµονικό κύµα, πο έχει εξίσωση y0,ηµ π (t 6x).Η ταχύτητα διάδοσης το κύµατος είναι: α. m β. m s 3s γ. m 3s Επιλέξτε την σωστή πρόταση και δικαιογείστε την επιλογή σας. δ. m s (Μονάδες +5) 3. ύο σιδερένιοι δίσκοι και ( Ι CM MR ) έχον το ίδιο πάχος h και η ακτίνα το δίσκο είναι διπλάσια από την ακτίνα το δίσκο. ν Ι και Ι είναι οι ροπές αδράνειας των δύο δίσκων, ως προς άξονες πο διέρχονται από τα κέντρα τος και είναι κάθετοι στα επίπεδά τος, τότε ισχύει

3 α. Ι Ι β. Ι Ι γ. Ι A 8Ι B δ. Ι 6Ι Επιλέξτε την σωστή πρόταση και δικαιογείστε την επιλογή σας (Μονάδες +5). ύο σώµατα και µε µάζες m A m και m B 3m αντίστοιχα, κινούνται µε αντίθετη κατεύθνση. Η ταχύτητα το είναι και το είναι. ν σγκροσθούν µετωπικά και πλαστικά, το ποσοστό της κινητικής ενέργειας πο χάθηκε, είναι: α β γ. 5 Επιλέξτε την σωστή πρόταση και δικαιογείστε την επιλογή σας. δ. (Μονάδες +6) Θέµα 3 ο Σε γραµµικό οµογενές ελαστικό µέσον πο εκτείνεται στην οριζόντια διεύθνση το άξονα x Οx διαδίδεται εγκάρσιο µηχανικό κύµα προς την θετική φορά. Όταν το κύµα φτάνει σε κάθε σηµείο το µέσο τότε ατό ξεκινάει..τ από τη θέση ισορροπίας το κινούµενο κατά τη θετική φορά το κατακόρφο άξονα y y µε m ταχύτητα µέτρο max. Το κάθε σηµείο περνάει από τη θέση ισορροπίας το,π s 36 φορές σε κάθε 3 δετερόλεπτα. Η ελάχιστη οριζόντια απόσταση δύο σηµείων 3π το µέσο, πο οι ταλαντώσεις τος έχον διαφορά φάσης φ rad, είναι x3m. α. Να πογίσετε το µήκος κύµατος, την περίοδο και την ταχύτητα διάδοσης το κύµατος. (Μονάδες ) Ένα δεύτερο πανοµοιότπο κύµα διαδίδεται στο ίδιο µέσον προς την αρνητική φορά το άξονα x Οx και σναντάει το πρώτο κύµα την στιγµή t0 στην αρχή Ο (όπο x0) το άξονα x Οx. β. Να γράψετε τις εξισώσεις των δύο κµάτων. (Μονάδες ) γ. Σε πόσο µήκος L το ελαστικού µέσο έχει δηµιοργηθεί στάσιµο κύµα τη στιγµή t 0,5s;. (Μονάδες ) δ. Πόσοι δεσµοί έχον δηµιοργηθεί την στιγµή t ;. (Μονάδες ) ε. Να γράψετε την εξίσωση το στάσιµο κύµατος. (Μονάδες ) 3

4 ΘΕΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ στ. Να βρείτε την ταχύτητα ταλάντωσης Μ πο έχει την χρονική στιγµή t το σηµείο Μ το ελαστικού µέσο µε x M -6,5m (Μονάδες 5) Θέµα ο Η οριζόντια οµογενής ράβδος ΚΛ το σχήµατος έχει µάζα M9Kg, µήκος Lm και µπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από κατακόρφο άξονα z z πο διέρχεται από το κέντρο µάζας της Ο, ως προς τον οποίο έχει ροπή αδράνειας Ι CM ΜL. ύο όµοιοι δακτύλιοι και µικρών διαστάσεων µάζας mkg βρίσκονται σε απόσταση dm από το Ο ο καθένας δεµένοι µε λεπτό νήµα πο έχει αµελητέα µάζα και δεν είναι εκτατό. Το σύστηµα αρχικά είναι ακίνητο. Στο άκρο Λ ασκείται οριζόντια δύναµη F σταθερού µέτρο κάθετη στη ράβδο και θέτει το σύστηµα σε περιστροφή. Την χρονική στιγµή t πs to σύστηµα έχει κάνει Ν5 πλήρεις περιστροφές, το νήµα σπάει, η δύναµη F καταργείται και οι δύο δακτύλιοι ωθούνται λόγω αδράνειας στα άκρα Κ και Λ της ράβδο. α. Να πογιστεί το µέτρο της δύναµης F. (Μονάδες 6) β. Να πογιστεί το όριο θραύσης Τ θρ το νήµατος. (Μονάδες 6) γ. Να πογιστεί η τελική κινητική ενέργεια το δακτλίο. (Μονάδες 6) δ. Να πογιστεί το επί τοις εκατό ποσοστό της προσφερόµενης από την δύναµη F ενέργειας πο εµφανίζεται τελικά ως κινητική ενέργεια της ράβδο. (Μονάδες 7) Θέµα ο γ β 3 γ γ 5. Σωστό Σωστό Γ Λάθος Σωστό Ε Λάθος ΠΝΤΗΣΕΙΣ

5 Θέµα ο. σωστό το (γ) ιτιόγηση: πό το διάγραµµα: ω ω φ ω π ω ω φ ω t φ ω π 0 ω ω φ ω t π () ν λάθος ν και λάθος ν και () max, max, ω ω ω ω δηλαδή το (α) είναι () max, max, ω ω ω ω α ω max, () (ω ) ω α max, α max, αmax, ω ω ω δηλαδή το (β) είναι () max, max, ω ω ω ω () α α σωστό. σωστό το (β) ιτιόγηση: ω (ω ) ω () max, () max, ω ω αmax, αmax, δηλαδή το (γ) είναι ω π t y 0,ηµ (t-6x) y 0,ηµ(πt-3πx) πt π Τ s σύγκριση Τ t x t x x y ηµπ( - ) y ηµ(π -π ) 3πx π λ m Τ λ Τ λ λ 3 Έτσι: m λ 3 m Τ s 3 s 3. σωστό το (δ) ιτιόγηση: Οι δύο δίσκοι έχον την ίδια πκνότητα d, άρα: d M M M V M πr h d V V M V M πr h 5

6 ΘΕΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ M R R R M R M M Έτσι: MR Ι Ι MR Μ Μ Ι Μ (R ) Ι R R Ι MR Ι 6 Ι 6Ι. σωστό το (α) ιτιόγηση: Κατά την πλαστική κρούση, το σύστηµα των δύο σωµάτων θεωρείται µονωµένο (δηλαδή ΣF εξ 0) άρα ισχύει η αρχή διατήρηση της ορµής ( Ο): pπριν pµετά m-3mmv V Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας πο χάθηκε κατά την κρούση είναι: Κ Κ m() + 3m mv Εαπωλ αρχ τελ Κ Κ αρχ αρχ m() + 3m 6m + 3m 6m + m( ) 3m Θέµα 3 ο α. Είναι 3π x φ 3π 3 φ π π λ m x 3m λ λ Σε κάθε ταλάντωση το σηµείο περνάει φορές από τη θέση ισορροπίας το. Άρα τα 36 περάσµατα αντιστοιχούν σε Ν8 ταλαντώσεις πο γίνονται σε χρόνο t3s. Άρα t t 3 Ν Τ Τ s Τ s και η σχνότητα είναι: f f 6Hz Τ Ν 8 6 Τ Η ταχύτητα διάδοσης το κύµατος είναι: m λf s 6

7 β. Είναι rad ω πf ωπ s και max,π max ω m 0,m ω π Οι εξισώσεις των κµάτων πο διαδίδονται κατά την θετική και την αρνητική φορά το άξονα x Οx είναι αντίστοιχα: t x x y y ηµπ( ) 0,ηµπ(6t ) (I) () Τ λ t x y x ηµπ( + ) y 0,ηµπ(6t + ) (I) () Τ λ γ. Τα κύµατα φτάνον στο σηµείο Ο (x0) την στιγµή t0. Έτσι την στιγµή t 0,5s έχει δηµιοργηθεί στάσιµο κύµα στην περιοχή το µέσο µε: t x t 6m x 6m Εποµένως το µήκος το ελαστικού µέσο πο έχει δηµιοργηθεί στάσιµο κύµα είναι από το σηµείο µε x-6m ως το σηµείο µε x6m δηλαδή Lm δ. Η θέση των δεσµών είναι λ λ m x δ (Ν ) x δ (Ν )m + + Όµως πρέπει: 6 xδ 6 6 Ν+ 6 7 Ν 5 3,5 Ν, 5 ηλαδή: Ν-3,-,-,0,, άρα 6 δεσµοί ε. Η εξίσωση το στάσιµο κύµατος είναι: πx π πx y σν ηµ t y 0,σν ηµπt (I) λ Τ στ. Την στιγµή t 0,5s έχει δηµιοργηθεί στάσιµο κύµα στην περιοχή το µέσο µε 6m x 6m Εποµένως στο σηµείο Μ µε x M -6,5m δεν έχει δηµιοργηθεί στάσιµο κύµα αλλά πάρχει µόνο το κύµα πο διαδίδεται κατά την θετική φορά και περιγράφεται από την σχέση (). Για την ταχύτητα ταλάντωσης το Μ θα είναι: t x t 0,5s Μ 6,5 5π Μ ωσνπ( ) Μ,πσνπ(6 0,5 + ) Μ,πσν Τ λ xμ 6,5m π π m Μ,πσν(6π + ) Μ,πσν Μ,π Μ 0, 6π s 7

8 Θέµα ο ΘΕΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ράβδο ΜL α. Είναι Ι ΙCM + md + md + md Ι Kgm και θ Ν 5 Ν θ 0πrad π Η κίνηση το σστήµατος είναι στροφική οµαλά επιταχνόµενη χωρίς αρχική γωνιακή ταχύτητα, άρα θ 0π rad θ 0π rad θ αγωνt αγων α γων t t π s π s 5 rad αγων π s πό Θ.Ν.Σ.Κ έχοµε: L Ι α 35 L π γων Στ Ιαγων F Ι αγων F F Ν β. Την στιγµή t π s το σύστηµα έχει γωνιακή 5rad ταχύτητα ω αγωνt ω π s ω 0 π s s Κάθε δακτύλιος δέχεται την τάση Τ το νήµατος και κάνει κκλική κίνηση, άρα η Τ είναι η κεντροµόλος δύναµη, η οποία την στιγµή t γίνεται ίση µε το όριο θραύσης Τ θρ το νήµατος και έτσι ατό σπάει. Άρα: rad ωd Τθρ FΚ Τθρ m Τθρ mω d Τθρ 00Ν d γ. Όταν σπάσει το νήµα και οι δακτύλιοι πάνε στα άκρα Κ και Λ της ράβδο το σύστηµα έχει ροπή αδράνειας L L ΜL L Ι Ι m( ) m( ) m Ι 0Kgm ράβδο CM Μετά το σπάσιµο το νήµατος, την κατάργηση της δύναµης F και την ώθηση των δακτλίων στα άκρα της ράβδο, στο σύστηµα δεν ασκούνται εξωτερικές ροπές. Σνεπώς η στροφορµή το σστήµατος διατηρείται σταθερή: Ιω rad L L Ιω Ι ω ω ω 7 Ι s L m δακτύλιος είναι: ω s Κ m Κ 98J Η ταχύτητα πο έχει τελικά ο και η κινητική το ενέργεια είναι: 8

9 δ. Η προσφερόµενη ενέργεια Ε προσφ στο σύστηµα είναι ίση µε το έργο της δύναµης F το οποίο ισούται µε την µεταβή της κινητικής ενέργειας το σστήµατος από την έναρξη της κίνησης µέχρι την κατάργηση της δύναµης F. Σνεπώς: Επροσφ WF Κ Ι ω 0 0 Ε προσφ 700J Η τελική κινητική ενέργεια της ράβδο είναι (I) ράβδο ML 9 ράβδο Κτελ ΙCMω ω 7 Κτελ 9J ράβδο Κτελ 9 Οπότε το ζητούµενο ποσοστό είναι: 00% 00% % Ε 700 προσφ Επιµέλεια: λαχόπολος Άρης 9

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β. Α1. δ. Α2. γ. Α3. β. Α4. γ

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β. Α1. δ. Α2. γ. Α3. β. Α4. γ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΗ ΦΥΙΚΗ ΘΕΜ. δ. γ 3. β 4. γ 5. α - Λ β - γ - δ - ε - Λ ΘΕΜ Β Β. I. ωστ απάντηση: β II. ΠΝΤΗΕΙ Οι εξωτερικές δνάµεις πο ασκούνται στον δίσκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ 1ο. ΘΕΜΑ 2ο. 3. Σωστό το δ. 2. Σωστό το β. 4. Σωστό το β 5. α περίοδος, β συµβολή, γ σύνθετη, δ µεγαλύτερη, ε κοιλίες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ 1ο. ΘΕΜΑ 2ο. 3. Σωστό το δ. 2. Σωστό το β. 4. Σωστό το β 5. α περίοδος, β συµβολή, γ σύνθετη, δ µεγαλύτερη, ε κοιλίες ΘΕΜ ο ΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ Γ ΤΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 3 ΕΞΕΤΖΟΜΕΝΟ ΜΘΗΜ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΠΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΤΩΝ. Σωστό το δ. Σωστό το γ 3. Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α γ Α α Α3 γ Α δ (ισχύει: Α5 ασ ισχύον: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Κριακή Αριλίο 3 ιάρκεια Εξέτασης: 3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής ιλογής Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 700 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: Ονοματεώνυμο: ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα