Μαρία Λοϊζίδου Κωνσταντίνος Μουστάκας Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρία Λοϊζίδου Κωνσταντίνος Μουστάκας Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ"

Transcript

1 Έργο SUSCON 01/10/ /09/2008 Αειφόρος Κατασκευή στα Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Μαρία Λοϊζίδου Κωνσταντίνος Μουστάκας Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ ΚΑΠΕ, Imperial

2 Life Περιβάλλον Χρηματοδοτεί καινοτόμα έργα επίδειξης στον τομέα του περιβάλλοντος Τα έργα αυτά θα πρέπει να παράγουν αποτελέσματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για ευρύτερες δράσεις διάδοσής τους με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος Έργο SUSCON

3 Συμμετέχοντες Φορείς Έργου SUSCON Αειφόρος Κατασκευή στα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Έργο SUSCON

4 Αειφόρος Κατασκευαστική Δραστηριότητα Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η προσέγγιση της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων, η οποία επιδιώκει τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, δηλ. από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι την κατασκευή, τη χρήση και τη διαχείριση των αποβλήτων τους.

5 ΓενικοίΣτόχοιΈργουSUSCON (1) Η υιοθέτηση και η εφαρμογή της έννοιας της «αειφόρου κατασκευής» στις πρακτικές των κατασκευαστικών και μελετητικών εταιρειών, των συμβουλευτικών επιχειρήσεων, των δημόσιων φορέων που συντάσσουν τις τεχνικές οδηγίες, των προμηθευτών των δομικών υλικών και όλων όσων εμπλέκονται στον κατασκευαστικό κλάδο Έργο SUSCON

6 ΓενικοίΣτόχοιΈργουSUSCON (2) Ανασκόπηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και την Κύπρο και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ίδρυση μιας συμβουλευτικής επιτροπής που θα συνδράμει στην ανάπτυξη της αειφόρου κατασκευής Εφαρμογή της μεθοδολογίας της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής σε δύο κατηγορίες κατασκευαστικών έργων Αξιολόγηση των παραμέτρων οικολογικού σχεδιασμού των κατασκευαστικών έργων και ανάπτυξη κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των συμμετεχόντων κατασκευαστικών εταιριών με χρήση των κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού Έργο SUSCON

7 ΓενικοίΣτόχοιΈργουSUSCON (3) Δημιουργία διαδικτυακής βάσης δεδομένων σχετικά με την αειφόρο κατασκευή για χρήση από τον κατασκευαστικό κλάδο Δημιουργία ενός λογισμικού για τον υπολογισμό του ποσοστού των οικολογικά φιλικών κατασκευαστικών έργων Διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε όλους τους ενδιαφερόμενους σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου στα περιβαλλοντικά ζητήματα με στόχο την καλύτερη βιωσιμότητα και αειφορία του & παρακίνησή του προς τη «βιώσιμη κατασκευή». Πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων για τη βιωσιμότητα και αειφορία του κατασκευαστικού τομέα Έργο SUSCON

8 Δράσεις Έργου SUSCON Δέσμη Εργασιών 1 Ανάλυση της κατάστασης του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα, την Κύπρο & την ΕΕ Δέσμη Εργασιών 2 Ανάλυση Κύκλου Ζωής σε δύο κατασκευαστικές δραστηριότητες Δέσμη Εργασιών 3 Ανάπτυξη κριτηρίων με σκοπό τον οικολογικό σχεδιασμό Δέσμη Εργασιών 4 Εφαρμογή των κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού στις κατασκευές Δέσμη Εργασιών 5 Άμεσης πρόσβασης βάση δεδομένων για τον κατασκευαστικό κλάδο Δέσμη Εργασιών 6 Διάδοση Αποτελεσμάτων Έργο SUSCON

9 Δέσμη Εργασιών 1 Ανάλυση της κατάστασης του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα, την Κύπρο & την ΕΕ 1. Προσδιορισμός όλων των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα και στην Κύπρο 2. Συλλογή & ανάλυση των εθνικών στοιχείων 3. Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από κάθε τομέα Έργο SUSCON

10 Δέσμη Εργασιών 2 Ανάλυση Κύκλου Ζωής σε δύο κατασκευαστικές δραστηριότητες 1. Επιλογή δύο κατηγοριών από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες 2. Εφαρμογή της μεθοδολογίας της ΑΚΖ Έργο SUSCON

11 Δέσμη Εργασιών 3 Ανάπτυξη κριτηρίων με σκοπό τον οικολογικό σχεδιασμό 1. Αξιολόγηση όλων των θεμάτων οικολογικού σχεδιασμού με τελικό στόχο τον οικολογικό σχεδιασμό μιας κατασκευής 2. Ανάπτυξη κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού Έργο SUSCON

12 Δέσμη Εργασιών 4 Εφαρμογή των κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού στις κατασκευές 1. Αξιολόγηση των κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται στις δύο κατασκευές 2. Παραγωγή ενός λογισμικού για τον υπολογισμό του οικολογικά φιλικού ποσοστού στις κατασκευές 3. Εφαρμογή του εργαλείου στις συμμετέχουσες κατασκευαστικές επιχειρήσεις 4. Διανομή του εργαλείου σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς Έργο SUSCON

13 Δέσμη Εργασιών 5 Βάση δεδομένων για τον κατασκευαστικό κλάδο 1. Δημιουργία μιας άμεσης πρόσβασης βάσης δεδομένων για τον κλάδο των τεχνικών έργων 2. Παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών για τις κατασκευές σε Έλληνες, Κύπριους και άλλους φορείς της ΕΕ 3. Προώθηση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης του κατασκευαστικού κλάδου Έργο SUSCON

14 Δέσμη Εργασιών 6 Διάδοση Αποτελεσμάτων 1. Διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς 2. Προώθηση του ελληνικού και κυπριακού κατασκευαστικού κλάδου προς την αειφόρο κατασκευή 3. Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στην αειφόρο κατασκευή Έργο SUSCON

15 Συμβουλευτική Επιτροπή σε Ελλάδα & Κύπρο Το ΕΜΠ είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ελλάδα Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Κύπρο Συνάντηση της κάθε Συμβουλευτικής Επιτροπής κάθε έξι μήνες, εκτός εάν αυτή δεν κρίνεται σκόπιμη Έργο SUSCON

16 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ελλάδα (1) Πρόγραμμα Life Environment SUSCON Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος Ελληνικού Κοινοβουλίου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) ΥΠ.ΑΝ., Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠ.ΑΝ., Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΤΕΕ Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων (Ο.Σ.Κ.) ΕΛΟΤ Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας & Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.) Έργο SUSCON

17 Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ελλάδα (2) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου (Σ.Ε.Κ.Α.) Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ) ΚΑΠΕ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών-Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Έργο SUSCON

18 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Η ΑΚΖ είναι μια τεχνική εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που συνδέονται με κάποιο προϊόν, διεργασία ή δραστηριότητα. Η ανάλυση επικεντρώνεται στον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση της ενέργειας και των υλικών που χρησιμοποιούνται, καθώς και των αποβλήτων που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Στη συνέχεια εκτιμώνται οι επιπτώσεις από τη χρήση της ενέργειας και των υλικών καθώς και των αποβλήτων. Επίσης διερευνώνται οι δυνατότητες περιβαλλοντικών βελτιώσεων. Η ανάλυση περιλαμβάνει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, της διεργασίας ή της δραστηριότητας: εξόρυξη και επεξεργασία πρώτων υλών, κατασκευή, μεταφορά και διανομή, χρήση, επαναχρησιμοποίηση, συντήρηση, ανακύκλωση και τελική απόρριψη.

19 1ο Αντικείμενο Μελέτης της ΑΚΖ 1 ο Αντικείμενο της ΑΚΖ είναι: «ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΚΑΡΑΖ», την κατασκευή του οποίου ανέλαβε η ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ από την ιδιοκτήτρια εταιρεία ELEVOR A.E.B.E. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο με τρία υπόγεια γκαράζ και τρία ισόγεια καταστήματα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κτίριο γραφείων και εκθεσιακό κέντρο της ELEVOR Α.Ε.Β.Ε. Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος καιπίνδουστομοσχάτο. Ο τελικός Προϋπολογισμός του εν λόγω έργου είναι

20 Κύκλος Ζωής Οικοδομικού Έργου Οκύκλοςτηςοικοδομικήςδραστηριότηταςστηδιάρκειατου οποίου εμφανίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποτελείται απόταεξήςτέσσεραστάδια: Παραγωγή οικοδομικών υλικών Λήψη πρώτων υλών από το φυσικό περιβάλλον Μεταφορά πρώτων υλών στη θέση επεξεργασίας Επεξεργασία πρώτων υλών - Βιομηχανική παραγωγή οικοδομικών υλικών Αποθήκευση και εμπορία οικοδομικών υλικών Κατασκευή κτιρίου Μεταφορά υλικών Οικοδόμηση Χρήση Κτιρίου Κατανάλωση Ενέργειας Κατανάλωση νερού Συντήρηση Κατεδάφιση Κτιρίου Κατεδάφιση Μεταφορά υλικών Απόρριψη υλικών στο περιβάλλον

21 Βάση Δεδομένων Κύκλου Ζωής Υλικών Τα δεδομένα του κύκλου ζωής των στοιχείων που αποτελούν την κατασκευή προέρχονται από εξειδικευμένη βάση δεδομένων υλικών και κατασκευαστικών διεργασιών που συνοδεύουν το λογισμικό Gabi της PE Europe GmbH. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει υλικά όπως: Τσιμεντοκονιάματα Τούβλα Υλικά Μονώσεων Σοβάδες Χρωματισμούς Μέταλλα, Πλαστικά, Ξυλεία

22 Μοντελοποίηση της ΑΚΖ του κτιρίου

23 Η μοντελοποίηση της κατασκευής του κτιριακού συγκροτήματος γίνεται χωριστά ανά κατασκευαστικό επίπεδο. Κατασκευαστικό Στάδιο του Κτιρίου

24 Κατασκευαστικό Στάδιο του Ισογείου

25 Στάδιο Χρήσης και Συντήρησης Η μοντελοποίηση του σταδίου της χρήσης του κτιριακού συγκροτήματος περιλαμβάνει την ενεργειακή κατανάλωση για τη θέρμανση, την ψύξη και το φωτισμό του κτιρίου κατά τα 80 χρόνια του κύκλου ζωής του. Οι κύριες επιπτώσεις κατά τη χρήση αναμένονται από την κατανάλωση ενέργειας και νερού. Για τη συντήρηση λαμβάνονται διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το είδος του υλικού, πχ. βαψίματα ανά 10 χρόνια, συντήρηση κουφωμάτων ανά 25 χρόνια

26 Ανάλυση επιπτώσεων Οι υπολογιζόμενες επιπτώσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε ομάδες σύμφωνα με τη μεθοδολογία CML2001: 1. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 2. Εκπομπές αερίων που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος 3. Εκπομπές αερίων και υγρών που προκαλούν οξίνιση 4. Εκπομπές αερίων και υγρών που προκαλούν ευτροφισμό 5. Εκπομπές ραδιενέργειας 6. Εκπομπές αερίων φωτοχημικού νέφους 7. Κατανάλωση μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων Ειδικοί συντελεστές βαρύτητας χρησιμοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντική επίπτωση για τον υπολογισμό ενός συνολικού αδιάστατου δείκτη επίπτωσης (Ecoindicator)

27 Ανάλυση Επιπτώσεων 2,50E-05 CML2001, Radioactive Radiation (RAD) [DALY] 2,00E-05 CML2001, Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] 1,50E-05 CML2001, Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] 1,00E-05 5,00E-06 0,00E+00 Construction of Building Use and Repairing of Building CML2001, Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] CML2001, Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate- Equiv.] CML2001, Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.] CML2001, Abiotic Depletion (ADP) [kg Sb-Equiv.]

28 Ανάλυση Επιπτώσεων 100% CML2001, Radioactive Radiation (RAD) [DALY] 90% 80% 70% CML2001, Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] 60% 50% CML2001, Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] 40% 30% CML2001, Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] 20% 10% CML2001, Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate- Equiv.] 0% 1st Basement 2nd Basement 3rd Basement Floor 1 Floor 2 Floor 3 GroundFloor Rooftop CML2001, Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.] CML2001, Abiotic Depletion (ADP) [kg Sb-Equiv.]

29 Συμπεράσματα ΑΚΖ κτιρίου Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής του κτιρίου επικεντρώνονται στο στάδιο της χρήσης του κτιρίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη χρήση αποτελούν το 92% των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς συνεισφέρει κατά 78% στη συνολική επίπτωση. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη χρήση του κτιρίου οφείλονται στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων στις διεργασίες παραγωγής ενέργειας.

30 Συμπεράσματα ΑΚΖ κτιρίου Η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης κατά το στάδιο της χρήσης του κτιρίου θα έπρεπε να είναι ο πρωταρχικός στόχος κατά το σχεδιασμό του για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η χρήση ΑΠΕ θα βελτίωνε σημαντικά το περιβαλλοντικό προφίλτουκύκλουζωήςτουκτιρίου. Η επιλογή των υλικών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα όσο εξαντλείται η διαθεσιμότητα των μη ανανεώσιμων υλικών Παρόλα αυτά με τα σημερινά δεδομένα, ησυνεισφορά των υλικών είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με τη συνεισφορά της χρήσης του κτιρίου. Οαρχικός σχεδιασμός του κτιρίου αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για τη μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

31 Συμπεράσματα ΑΚΖ κτιρίου Μελλοντικές βελτιώσεις στη μελέτη ΑΚΖ θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν μια πιο αναλυτική μοντελοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά το στάδιο της χρήσης του κτιρίου. Αναλυτικοί υπολογισμοί της ενεργειακής κατανάλωσης θα υποδείκνυαν τα πιθανά σημεία βελτίωσης του ενεργειακού προφίλ του κτιρίου Η μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών του κτιρίου που σχετίζεται με την ενεργειακή κατανάλωση θα μπορούσε επίσης να προσφέρει λύσης μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τα 80 χρόνια του κύκλου ζωής του κτιρίου.

32 2ο Αντικείμενο Μελέτης της ΑΚΖ 2 ο Αντικείμενο της ΑΚΖ αποτελεί τμήμα οδικού δικτύου: Το οδικό τμήμα έχει μήκος ενός χιλιομέτρου Ο δρόμος αποτελεί τμήμα του οδικού δικτύου της Κύπρου την κατασκευή του οποίου είχε αναλάβει η Κυπριακή κατασκευαστική εταιρία Cybarco. Αποτελείται από δύο ρεύματα κυκλοφορίας με μεταλλική μπάρα εκατέρωθεν της οδού.

33 Στάδια Κύκλου Ζωής του Δρόμου 1. Παραγωγή των υλικών Ο δρόμος αποτελείται κυρίως από αδρανή υλικά και άσφαλτο. 2. Μεταφορικές δραστηριότητες των υλικών Τα υλικά μεταφέρονται από το σημείο παραγωγής, στο σημείο που κατασκευάζεται ο δρόμος. Ειδικά για την άσφαλτο έχουμε μεταφορά των υλικών από τα οποία αποτελείται, στη μονάδα ανάμιξης και παραγωγής ασφάλτου, και στη συνέχεια μεταφορά της στο σημείο τοποθέτησης. 3. Κατασκευή του δρόμου Κατά τη κατασκευή του δρόμου λαμβάνουν χώρα διεργασίες διάνοιξης του δρόμου και επίστρωσης των υλικών. 4. Χρήση και Συντήρηση του δρόμου Κατά τη συντήρηση γίνεται αντικατάσταση του στρώματος που φθείρεται από τη χρήση.

34 Ανάλυση Κύκλου Ζωής 1km οδικού δικτύου Το στάδιο του τέλους του κύκλου ζωής δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη, καθώς συνήθως τα υλικά είτε μένουν στον τόπο κατασκευής, είτεοδρόμοςαλλάζειχρήσηκαικατασκευάζεται καινούργιος νέου τύπου. Μοντελοποίηση του κύκλου ζωής ενός χιλιόμετρου δρόμου στο λογισμικό Gabi:

35 Στάδιο Χρήσης και Συντήρησης Ο κύκλος ζωής του δρόμου λαμβάνεται ίσος με 50 χρόνια. Κατά τη χρήση και συντήρηση του δρόμου γίνεται επίστρωση ασφάλτου κάθε 8,5 χρόνια (Σύνολο 5 διαδικασίες επίστρωσης ασφάλτου).

36 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη κατασκευή και χρήση του δρόμου 1,60E-06 1,40E-06 1,20E-06 1,00E-06 8,00E-07 6,00E-07 4,00E-07 Radioactive Radiation (RAD) [DALY] Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate-Equiv.] Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.] 2,00E-07 0,00E+00 Road Construction Road Use and Maintenance

37 Συνεισφορά κάθε σταδίου του κύκλου ζωής του δρόμου σε κάθε περιβαλλοντική επίπτωση 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Road Use and Maintenance Road Construction 30% 20% 10% 0% Acidification Potential (AP) [kg SO2- Equiv.] Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate- Equiv.] Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] Radioactive Radiation (RAD) [DALY]

38 Ανάλυση Επιπτώσεων της Κατασκευής του δρόμου 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Radioactive Radiation (RAD) [DALY] Photochem. Ozone Creation Potential (POCP) [kg Ethene-Equiv.] Ozone Layer Depletion Potential (ODP, steady state) [kg R11-Equiv.] Global Warming Potential (GWP 100 years) [kg CO2-Equiv.] Eutrophication Potential (EP) [kg Phosphate- Equiv.] Acidification Potential (AP) [kg SO2-Equiv.] 10% 0% Aggregates Asphalt Mixing Excavation processes Material Transportation Prime Coat Road Pavement Tack Coat Bitumen Steel sheet 0.75mm el. zinc plated

39 Συμπεράσματα ΑΚΖ δρόμου Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής του δρόμου επιμερίζονται σχεδόν εξίσου μεταξύ των σταδίων της κατασκευής (51%) και της χρήσης (49%). Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς συνεισφέρει κατά 52% στη συνολική επίπτωση. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την κατασκευή του δρόμου οφείλονται στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων στις μεταφορικές διεργασίες μεγάλου όγκου υλικών (κυρίως αδρανή υλικά), αλλά και στις άλλες διεργασίες κατασκευής (εκσκαφή, επίστρωση υλικών).

40 Συμπεράσματα ΑΚΖ δρόμου Η παραγωγή και χρήση ασφάλτου συνεισφέρει σημαντικά στο στάδιο κατασκευής. Ηχρήσηδιπλήςμεταλλικήςμπάρας (εκατέρωθεν κάθε ρεύματος κυκλοφορίας) αυξάνει ακόμα περισσότερο την επίπτωση του κατασκευαστικού σταδίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη κατά τη χρήση. Η επιλογή των υλικών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της περιβαλλοντικής επίπτωσης του δρόμου.

41 Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων Eupalinus (www.uest.gr/eupalinus)

42 Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Η Βάση Δεδομένων Eupalinus σκοπό έχει να προωθήσει την αειφόρο κατασκευή στο Διαδίκτυο Το ενδιαφερόμενο κοινό είναι: κατασκευαστικές και συμβουλευτικές εταιρείες, εταιρείες προμήθειας κατασκευαστικών υλικών περιβαλλοντικούς φορείς δημόσιες υπηρεσίες καταναλωτές

43 Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Η Βάση Δεδομένων Eupalinus - Δομή

44 Γενικά για Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Τα Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον διοργανώθηκαν για πρώτη φορά το 2006 από τον ΠΑΣΕΠΠΕ, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ και τη στήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Αποτελούν το Ελληνικό τμήμα των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον που ξεκίνησαν το 1987 και απονέμονται κάθε 2 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιχειρήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώςκαιτωνπροςένταξηχωρών. Στόχος των Βραβείων είναι η ανάδειξη περιβαλλοντικών πρακτικών από επιχειρήσεις που πρωτοπορούν στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, του οικολογικού προϊόντος και της καθαρής τεχνολογίας. Έχει ήδη εγκριθεί η ένταξη στα Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον των βραβείων αειφόρου κατασκευής Απώτερος στόχος η μεγαλύτερη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και η δημιουργία μόνιμης κατηγορίας «Αειφόρες Κατασκευές» στα Βραβεία

45 Είδη Βραβείων και κριτήρια αξιολόγησης (1/2) Βραβείο Αειφόρου Κατασκευής Κτιρίου 1.Περιβαλλοντική Διάσταση (π.χ. χρήση βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών υλικών κατασκευής, ορθολογική χρήση πρώτων υλών κατά την κατασκευή και χρήση, ελαχιστοποίηση και διαχείριση παραγόμενων αποβλήτων) 2.Ενεργειακή Διάσταση (π.χ. στοιχεία βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, χαμηλές απαιτήσεις σε ενεργειακή κατανάλωση κατά την κατασκευή και χρήση, χρήση ΑΠΕ 3.Κοινωνική Διάσταση (π.χ. ικανοποίηση λειτουργικών αναγκών, συνθήκες άνεσης, διασφάλιση υγείας & ασφάλειας χρηστών, προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ) 4.Οικονομική Διάσταση (μειωμένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης, ποιότητα κατασκευής με στόχο την αυξημένη διάρκεια ζωής του έργου) 5.Αισθητική και Χωροταξία (π.χ. αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου, ένταξη σε φυσικό / ανθρωπογενές περιβάλλον)

46 Είδη Βραβείων και κριτήρια αξιολόγησης (2/2) Βραβείο Αειφόρου Κατασκευής Δρόμου 1.Περιβαλλοντική Διάσταση (π.χ. χρήση Ανακυκλωμένων Υλικών, ορθολογική χρήσηπρώτωνυλώνστηνκατασκευή, προστασία παρακείμενων οικοσυστημάτων, ελαχιστοποίηση και διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων) 2.Κοινωνική Διάσταση (π.χ. ασφάλεια εργαζομένων, εξασφάλιση υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας) 3.Οικονομική Διάσταση (π.χ. αυξημένη διάρκεια ζωής του έργου, μείωση κόστους συντήρησης) 4.Αισθητική και Χωροταξία (αισθητική τοπίου αποκατάσταση χώρου εργασιών) 5.Καινοτομία (τόσο στο σχεδιασμό για την αύξηση της προσβασιμότητα και τη μείωση κυκλοφοριακών συμφορήσεων, όσο και στη χρήση τεχνικών και εξοπλισμού)

47 Επιτροπή Αξιολόγησης Όνομα Μάρθα Γρόσσου- Βάλτα Μιχάλης Δακτυλίδης Τώνια Μοροπούλου Κίμων Χατζημπίρος Ιωάννης Βλάχος Βίκυ Κούρου Μαρία Λοϊζίδου Μαρία Κίκηρα Αθηνά Μπούρκα Ι.Γ.Μ.Ε. Φορέας Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Εργαστ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Σχ.Χ.Μ Ε.Μ.Π. / Εκπρόσωπος ΤΕΕ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων) Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ΕΜΠ ΚΑΠΕ ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων

48 Κανονισμοί Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι φορείς (μελετητική εταιρεία, κατασκευαστική εταιρεία ή τελικός χρήστης) που έχουν έδρα στην Ελλάδα και ανήκουν στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Ο κάθε φορέας θα μπορεί να συμμετάσχει και στις κατηγορίες του βραβείου αειφόρου κατασκευής. Κάθε πρόταση θα αποτελείται από 3 μέρη: Περίληψη της πρότασης, η οποία θα περιγράφει συνοπτικά την υποψηφιότητα της επιχείρησης Αναλυτικό Έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά ερωτήσεων για την υποψήφια επιχείρηση Παράρτημα, το οποίο θα περιλαμβάνει τα επισυναπτόμενα έγγραφα ή άλλα στοιχεία του υποψήφιου φορέα που τεκμηριώνουν την πρόταση

49 Αξιολόγηση Προτάσεων Κάθε κριτήριο θα βαθμολογείται σε κλίμακα του 5 Η βαθμολογία για κάθε κριτήριο προκύπτει από συγκεκριμένες ερωτήσεις στο Έντυπο της Πρότασης Όλατακριτήριαθαείναιισοβαρή Στη βαθμολόγηση θα λαμβάνεται υπόψη η τεκμηρίωση της πρότασης

50 Απονομή Βραβείων Οι δύο φορείς που θα αναδειχθούν πρώτοι στις δύο κατηγορίες αειφόρου κατασκευής θα βραβευτούν κατά τη διάρκεια της Τελετής Απονομής των Βραβείων που θα λάβει χώρα το Μάιο του Ανακοίνωση ονομάτων κατ ελάχιστον στην ιστοσελίδα του προγράμματος SUSCON, του ΠΑΣΕΠΠΕ, του ΣΕΒ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, καθώς και στον τύπο.

51

2) Ερευνητικό Πρόγραµµα SUSCON

2) Ερευνητικό Πρόγραµµα SUSCON Ανάλυση Κύκλου Ζωής σεδύο κατασκευαστικές δραστηριότητες (Task 2) Ερευνητικό Πρόγραµµα SUSCON Χριστοφής Ι. Κορωναίος ΜΟΝΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ LVS 3 Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Παραδοτέο προγράμματος το οποίο πραγματοποιήθηκε με οικονομική επιχορήγηση από το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή 12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή Στους βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγεται η προώθηση και εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020 Βόλος Τοπιικό σχέδιιο δράσης γιια την κλιιματιική αλλαγή 2010-2020 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Περίληψη σχεδίου... 6 Κεφάλαιο 1 ο : Οι κλιματικές αλλαγές... 12 Κεφάλαιο 2 ο : Το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου...

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακά κτίρια Βιώσιμες κατασκευές Μέτρα και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας Πλαίσιο ενεργειακής μελέτης κτιρίων ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ Νεκτάριος ΧΑΪΤΟΣ Αντώνης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ιωάννης 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία -

Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία - Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία - ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ European Commission DG Environment and Industry Ευρωπαϊκή νομοθεσία για ΜΜΕ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios

ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios Ο λ ο κ λ η ρ ω µένος Εν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δι α σ µ ός 2010-2020 I n t e gr a t e d E n e r gy Pl a n ni n g 2010-2 0 2 0 ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης Ε. Γιαμά 1 και Α.Μ. Παπαδόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα έργου: http://www.sarmaproject.eu. Πληροφορίες:

Ιστοσελίδα έργου: http://www.sarmaproject.eu. Πληροφορίες: Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων για την Παραγωγή Αδρανών (SARM) και Βιώσιμη Προμήθεια Αδρανών από Διάφορες Πηγές (SSM) σε Περιφερειακό, Εθνικό και Διακρατικό Επίπεδο Βασισμένο στα παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο δ ε λ τ ι ο - o k t ω β ρ ι ο σ 2 0 0 9 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα