ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

2 Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση» -κίνητρα για υιοθέτηση επωφελών για το περιβάλλον μέτρων πέραν των υποχρεωτικών Ενέργεια Κανονισμοί & Οδηγίες -η 2009/28/EC οδηγία για την υποχρεωτική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% της ενεργειακής κατανάλωσης κάθε μέλους της Ε.Ε μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, το «περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα»

3 Τι είναι το αποτύπωμα; Είναι μια ποσοτική μέτρηση (υπολογίζεται σε μονάδες έκτασης*) - ένας δείκτης - που περιγράφει την οικειοποίηση των φυσικών πόρων από τον άνθρωπο (Hoekstra, 2008) Περιγράφει πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες επιβάλλουν βάρη και επιπτώσεις στην παγκόσμια βιωσιμότητα * Δεν ισχύει για όλα τα αποτυπώματα

4 Πόσα αποτυπώματα υπάρχουν; Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά & Οικονομικά Συνδυασμός: EXF,CHF Σύνθεση: EF,SPI,SEPI Στα περιβαλλοντικά αποτυπώματα ανήκουν το αποτύπωμα του άνθρακα-cf*, το υδατικό-wf, το ενεργειακό -ENF, του αζώτου-nf, το αποτύπωμα των εκπομπών-emf, της χρήσης γης-lf, της μείωσης της βιοποικιλότητας-bl, κ.ά. GLF CF FLF BLF FGF CLF *CF αφορά το ποσό CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου(ghgs), που εκπέμπονται κατά τη διάρκεια ενός ολοκληρωμένου κύκλου ζωής ενός προϊόντος

5 Είναι το CF μια Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ); Το CF είναι μια ΑΚΖ με την ανάλυση να περιορίζεται στις εκπομπές που έχουν επίπτωση στην κλιματική αλλαγή. Πολλές φορές υπάρχει σύγχυση μεταξύ μιας ΑΚΖ και άλλων προσεγγίσεων βασισμένων στον Κύκλο Ζωής Οι προσεγγίσεις αυτές χρησιμοποιούν το σκεπτικό του Κύκλου Ζωής για να δουν το σύστημα προϊόντος από την κούνια στον τάφο, αλλά περιορίζουν τη μελέτη σε ένα προκαθορισμένο πεδίο όπως, η χρήση ενέργειας, η κλιματική αλλαγή, η χρήση υλικών κ.ά Ποιο είναι το σκεπτικό του κύκλου ζωής;

6 Το σκεπτικό του Κύκλου Ζωής Το σκεπτικό του Κύκλου Ζωής είναι ότι κάθε τι σε μια ολοκληρωμένη αλυσίδα παραγωγής ενός προϊόντος από την κούνια στον τάφο, δηλ από την αναζήτηση των πρώτων υλών έως το τέλος ζωής τους, έχει μία ευθύνη και ένα ρόλο να παίξει στην περιβαλλοντική επιβάρυνση, λόγω της κατανάλωσης των φυσικών πόρων, των εκπομπών διαφόρων ουσιών και άλλων ανταλλαγών με το περιβάλλον (π.χ ακτινοβολία). Για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, τις επιβαρύνσεις μας στο περιβάλλον, απαιτείται να καταλάβουμε από που προέρχονται και πως εξελίσσονται. Είναι απαραίτητη η διαδικασία αυτή καθώς τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πολύ πιθανόν να έχουν διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια των διαφορετικών σταδίων του κύκλου ζωής τους.

7 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

8 Τι είναι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής; (ΑΚΖ) Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14040, η ΑΚΖ ορίζεται ως: ΑΚΖ είναι μια μέθοδος αξιολόγησης περιβαλλοντικών θεμάτων και ενδεχόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται με ένα προϊόν ή διεργασία. Αποτελεί εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων, που καταγράφει, ποσοτικοποιεί και συγκρίνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με ένα προϊόν, μια διαδικασία ή υπηρεσία.

9 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις αφορούν: Επιπτώσεις που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας (φαινόμενο θερμοκηπίου, όξινη βροχή, εξάντληση φυσικών πόρων, κ.α.) Επιπτώσεις τοξικότητας που συνδέονται με χρήση αγροχημικών Μείωση της ποιότητας εδάφους (υποβάθμιση εδάφους, ρύπανση, διάβρωση, κ.α.) Επιφανειακή και υπόγεια ρύπανση υδάτων (νιτρικά, χημικά, κ.α) Εξάντληση υδατικών αποθεμάτων Μείωση της βιοποικιλότητας των καλλιεργούμενων εδαφών

10 Γιατί όμως η ΑΚΖ; Είναι ένα εργαλείο πληροφόρησης προσανατολισμένο στο προϊόν Διαμόρφωση περιβαλλοντικής στρατηγικής : Εθνική & Ευρωπαϊκή πολιτική π.χ., ΟΠΠ (Integrated Product Policy)- Πράσινη Βίβλος PAS 2050 Αποτύπωμα Άνθρακα (British Standards Institute) Επηρεάζει τα σχέδια παραγωγής και κατανάλωσης Οικολογικός σχεδιασμός Οικολογικά σήματα (Eco-labes) Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων, ΠΔΠ, -οικολογικά σήματα τύπου ΙΙΙ- (EPD). Είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο πληροφόρησης Αποτρέπει τη μεταβίβαση του προβλήματος σε : Άλλα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος (π.χ., από την φάση χρήσης στη φάση απόκτησης των υλικών) Σε άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα (π.χ., μειώνοντας τις εκπομπές προς αέρα και δημιουργώντας εκροή αποβλήτων στο έδαφος) Στο μέλλον

11 Τα Στάδια της μεθοδολογίας της ΑΚΖ κατά τα πρότυπα ISO

12 1. Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου: Καθορίζει το που θα χρησιμοποιηθεί η ΑΚΖ και από ποιόν! 1 ο Σχηματίζεις την ερώτηση και 2 ο Αναπτύσσεις το πεδίο να απαντήσεις την ερώτηση αυτή με το να: Περιγράψεις το σύστημα - ποια υλικά, διεργασίες και προϊόντα πρέπει να μελετηθούν. Καθιερώσεις την λειτουργική μονάδα ποια θα είναι η μονάδα μέτρησης. Επιλέξεις τα σχετικά όρια του συστήματος - ποιό θα είναι το απαιτούμενο βάθος ανάλυσης (όρια-περιορισμοί-υποθέσεις) Αναγνωρίσεις τις κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Καθορίσεις τα απαιτούμενα δεδομένα και την ποιότητα αυτών (πηγή δεδομένων, μέθοδος συλλογής, τρόπος παραγωγής τους, κόστος & χρόνος συλλογής)

13 Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου Ερώτηση/Σκοπός: ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την καλλιέργεια του Κενάφενεργειακό φυτό για παραγωγή βιομάζας- κάτω από διαφορετικές πρακτικές κατεργασίας;

14 Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου Βρίσκουμε ποιές είναι οι διεργασίες που θα εξεταστούν: 1 η της συμβατικής καλλιέργειας και 2 η της ακαλλιέργειας. Προετοιμασία εδάφους Σπορά Άρδευση Όργωμα Προετοιμασία σποροκλίνης (δισκοσβάρνα & ελαφρύς καλλιεργητής) Βασική Λίπανση Σπαρτική Στάγδην Προετοιμα σία εδάφους Σπορά Άρδευση Βασική Λίπανση λιπασματ/νομέα Σπαρτική Στάγδην Συγκομιδή θεριζοαλωνιστικ ή Συγκομιδή θεριζοαλωνιστική

15 Καθορισμός σκοπού και αντικειμένου Λειτουργική μονάδα: είναι το σημείο αναφοράς (σ.α.) για τις εισροές και εκροές που σχετίζονται με το υπό μελέτη σύστημα. Δηλαδή, η λ.μ. ποσοτικοποιεί τις διεργασίες του συστήματος ως προς ένα αριθμό (σ.α.), έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η σύγκριση δύο διαφορετικών βασικών συστημάτων Στην περίπτωσή μας η λειτουργική μονάδα είναι η παραγωγή 1 τόνου ξηρής βιομάζας.

16 Όρια Συστήματος-Διάγραμμα Ροής

17 Στη δική μας μελέτη μας ενδιαφέρει να βρούμε τις εκπομπές στο περιβάλλον που προκαλούνται από τις δυο πρακτικές καλλιέργειας στις εξής κατηγορίες επιπτώσεων: Κλιματική αλλαγή = kg CO 2 equivalents/1 t dry biomass

18 Οξίνιση= kg SO2 equivalents/1 t dry biomass Ευτροφισμός= kg NO - x equivalents/1 t dry biomass F fc (fossil fuels)= kg C equivalents/1 t dry biomass

19 2.Απογραφή-Ποσοτική Καταγραφή Ροών & ανταλλαγών Μάζας & Ενέργειας από και προς το σύστημα Συλλογή δεδομένων Υπολογισμός περιβαλλοντικώ ν φορτίων σε σχέση με την λ.μ. Αναγνώριση σημαντικότερων σταδίων στον κύκλο ζωής του προϊόντος με βάση τα περιβαλλοντικά φορτία (ποιες κατηγορίες επιπτώσεων!) Δημιουργία διαγράμματος ροής

20 2.Απογραφή: Εισροές για το Κεναφ ανά 1 τόνο ξηρής βιομάζας Εκροές: 24,234 βιομάζας τόνους ανά εκτάριο στη Συμβατική καλλιέργεια 20,13 τόνους βιομάζας ανά εκτάριο στην Ακαλλιέργεια

21 3. Εκτίμηση Επιπτώσεων: Αντιστοιχεί τα αποτελέσματα της απογραφής στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις Φάση Ταξινόμησης: Επιλογή των κατηγοριών επιπτώσεων, των δεικτών που τις αντιπροσωπεύουν καλύτερα, του μοντέλου υπολογισμού και γίνεται η αντιστοίχηση των αποτελεσμάτων της απογραφής στις κατηγορίες επιπτώσεων Δηλαδή επιλέγουμε τη μέθοδο αξιολόγησης (Impact Assessment) που θα χρησιμοποιήσουμε, όπως είναι η Eco-Indicator 99, η EDIP, η RECIPE, η IPCC κ.ά.. Φάση Χαρακτηρισμού: Η ανάλυση /ποσοτικοποίηση/ άθροιση των συνολικών δεικτών σε έναν αντιπροσωπευτικό της κατηγορίας επίπτωσης, χρησιμοποιώντας τους συντελεστές χαρακτηρισμού Μας δίνει το είναι το μέγεθος της επίπτωσης,δηλαδή το Περιβαλλοντικό Προφίλ του εξεταζόμενου Συστήματος

22 Εκτίμηση Επιπτώσεων/φάση χαρακτηρισμού: Υπολογίζονται οι δείκτες κατηγορίας επιπτώσεων των δύο καλλιεργητικών πρακτικών χρησιμοποιώντας την μέθοδο αξιολόγησης Eco-Indicator 99

23 3. Εκτίμηση Επιπτώσεων Κανονικοποίηση: είναι το συνολικό αποτέλεσμα ενός δείκτη κατηγορίας επίπτωσης διαιρούμενο με μία τιμή αναφοράς, π.χ τηνμέση ετήσια τιμή του περιβαλλοντικού φορτίου σε μία χώρα Στάθμιση: τα αποτελέσματα των δεικτών κατηγορίας επιπτώσεων πολ/νται με τους παράγοντες στάθμισης και προστίθενται για ν α διαμορφώσουν ένα συνολικό αποτέλεσμα Στόχος του είναι να ρυθμίσει τα αποτελέσματα ώστε να έχουν κοινές διαστάσεις Δείχνει σε ποια έκταση μία κατηγορία επίπτωσης έχει σημαντική συνεισφορά στο συνολικό περιβαλλοντικό βάρος, δηλαδή τη σειρά σημαντικότητας, ώστε οι κατηγορίες επιπτώσεων με μικρή συνεισφορά παραβλέπονται Εξυπηρετεί τη σύγκριση ανάμεσα σε διάφορες κατηγορίες επιπτώσεων

24 Εκτίμηση Επιπτώσεων/φάση κανονικοποίησης: οι δείκτες κατηγορίας επιπτώσεων των δύο καλλιεργητικών πρακτικών κανονικοποιούνται

25 Εκτίμηση Επιπτώσεων/φάση στάθμισης: οι δείκτες κατηγορίας επιπτώσεων των δύο καλλιεργητικών πρακτικών σταθμίζονται

26 Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, GHG, με τη μέθοδο IPCC 100a

27 4. Ερμηνεία αποτελεσμάτων Είναι το στάδιο κατά το οποίο: Τα αποτελέσματα των προηγούμενων σταδίων και όλες οι παραδοχές εξετάζονται και αξιολογούνται από την άποψη της πληρότητας και της ευρωστίας. Αναγνωρίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της μελέτης Εκπληρώνονται οι στόχοι της μελέτης Επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα της μελέτης (με πιθανή συλλογή επιπλέον δεδομένων) Ανάλυση ευαισθησίας, δημιουργία σεναρίων Προτάσεις για μελλοντική δουλειά

28 Συμπεράσματα Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γεωργικών δραστηριοτήτων πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη τα επόμενα χρόνια Η ανάλυση κύκλου ζωής είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την περιβαλλοντική αποτίμηση διαφόρων γεωργικών πρακτικών Στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑΛΗΣ το εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί για να διερευνηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαφορετικών καλλιεργητικών τεχνικών ενεργειακών καλλιεργειών

29 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ LVS 3 Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Παραδοτέο προγράμματος το οποίο πραγματοποιήθηκε με οικονομική επιχορήγηση από το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κυρίες και Κύριοι, Η στροφή στην οικολογία εμφανίζεται σήμερα σαν μία νέα τάση, απόρροια της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον. Συγκεκριμένα ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή

12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή 12. Ολοκληρωµένη Πολιτική Προϊόντων (OΠΠ) 12.1 Εισαγωγή Στους βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλέγεται η προώθηση και εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Πολιτικής Προϊόντων. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Σ.Κ Μυλωνάς Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA)

H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA) H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA) Σύνοψη Η LCA (Life Cycle Assessment) είναι µια τυποποιηµένη µέθοδος η οποία επιτρέπει την ολοκληρωµένη καταγραφή, ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the household drying system)

Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the household drying system) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού DRYWASTE (LIFE 8 ENV/GR/566) Deliverable 27 Μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής του Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης Οργανικών Απορριμμάτων (LCA Analysis of the

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση κύκλου Ζωής (LCA)

Εκτίµηση κύκλου Ζωής (LCA) 1 Περίληψη Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται ένα εργαλείο που ονοµάζεται εκτίµηση κύκλου ζωής (LCA), που οι πρώτες µελέτες σχετικά µε αυτό χρονολογούνται γύρω στη δεκαετία του 70. Μια σχετικά σύγχρονη µέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για υποδομές επεξεργασίας λυμάτων

Κριτήρια για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για υποδομές επεξεργασίας λυμάτων Quick appraisal of major project application: Κριτήρια για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για υποδομές επεξεργασίας λυμάτων Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής Ιούλιο του 2013 regio-publication@ec.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Jane Brandt Nichola Geeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 2 Περιεχόμενα ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Η ερήμοποιηση στη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΣΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΣΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΣΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΘΕΟΦΑΝΗ Γ. ΞΥΛΟΥΡΗ Α.Μ. 141/2003045 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

III. Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης

III. Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης III Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης Κεφάλαιο III: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης 1 2 3 Βασικές αρχές για τη διαδικασία σύναψης μιας δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση (recycling): ανάκτηση υλικού χωρίς την διατήρηση της ταυτότητας του προϊόντος, δηλαδή της αρχικής δομής και των χαρακτηριστικών

Ανακύκλωση (recycling): ανάκτηση υλικού χωρίς την διατήρηση της ταυτότητας του προϊόντος, δηλαδή της αρχικής δομής και των χαρακτηριστικών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα 1: Αφού μελετήσετε την ενότητα 4.3 του Ε Τόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ήµητρα Τζουρµακλιώτου Επίκουρος Καθηγήτρια. Π. Θ., Τµ. Πολ. Μηχ., Εργ. Μετ. Κατ. Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: dimitratz@gmail.com Μαριάννα Νάρη Υποψήφια ιδάκτορας. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας. Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας

Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας. Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας Οκτώβριος 2008 Πρόλογος Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ... 7 Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ... 7 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 10 2. Η ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 3.1: Εγχειρίδιο Χρήσης

Παραδοτέο 3.1: Εγχειρίδιο Χρήσης Παραδοτέο 3.1: Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΕ3. Εφαρμογή σε Πιλοτικά Οινοποιεία. Περίοδος Αναφοράς Εργασιών: Από 01/09/2012 έως 31/07/2013 ECO-POWINE - Life Cycle perspective for Low Impact Winemaking and Application

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 398 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Kλιματική Aλλαγή Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα