ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ"

Transcript

1 Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ » / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΠΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» (ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟΥ) /ΝΣΗ: ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ & ΜΙΧ. ΑΓΓΕΛΟΥ 1 Τ.Κ.: ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Α.Π. Ηµεροµηνία: [συµπληρώνεται από το φορέα] Ηµ/νια Έκδοσης: Σελίδα 1 από 9

2 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [Συµπληρώστε κατάλληλα (µε κεφαλαία γράµµατα, αριθµούς ή το σηµείο Χ τα ατοµικά σας στοιχεία] 1. Επώνυµο:.. 2. Όνοµα: Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:. 4. Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:. 5. /νση Κατοικίας: Οδός: Αριθµός: ήµος: ηµοτική Ενότητα: Τ.Κ.: Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6. Ηµεροµηνία Γέννησης: Ηµέρα: Μήνας: Έτος: 7. Φύλο: Άνδρας Γυναίκα 8. Αριθµός ελτίου Ταυτότητας ή ιαβατηρίου: 9. Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.: 10. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων: ΝΑΙ ΟΧΙ Νόµιµη Απαλλαγή 11. Υπηκοότητα: Εθνικότητα: 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ [Σηµειώστε Χ σε ένα µόνο από τα παρακάτω δύο πεδία (α. ή β.) ανάλογα µε την κατηγορία του δυνητικά ωφελούµενου στην οποία ανήκετε] α. Άνεργος/η εγγεγραµµένος/η στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ β. Ασφαλισµένος/η στον ΟΓΑ (σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης) Ηµ/νια Έκδοσης: Σελίδα 2 από 9

3 3. ΗΛΙΚΙΑ [Σηµειώστε Χ σε ένα µόνο από τα παρακάτω τρία πεδία (α. ή β. ή γ.) ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκετε] α. Έως και 30 ετών β. Από 31 ετών έως και 54 ετών γ. Από 55 ετών και άνω 4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ [Σηµειώστε Χ σε ένα µόνο από τα παρακάτω τρία πεδία (α. ή β. ή γ.) ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκετε. Για όσους ανήκετε στα πεδία α. ή β. και εφόσον έχετε προστατευόµενα µέλη, συµπληρώνετε τον αριθµό των προστατευόµενων µελών στο πεδίο δ.] α. Μονογονεϊκή Οικογένεια β. Έγγαµος/η γ. Άγαµος (η)/ ιαζευγµένος (η) χωρίς παιδιά δ. Με προστατευόµενα µέλη (αριθµός προστατευόµενων µελών) 5. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ [Σηµειώστε Χ σε ένα µόνο από τα παρακάτω τέσσερα πεδία (α. ή β. ή γ. ή δ.) ανάλογα µε το εισόδηµα που αποκτήσατε από έως και (βάσει του εκκαθαριστικού σηµειώµατος που λάβατε για το οικονοµικό έτος 2011)] α. Έως και 6.900,00 β , ,00 γ , ,00 δ ,01 και άνω 6. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο [Σηµειώστε µε Χ το ανώτερο επίπεδο σπουδών σας και συµπληρώστε τις σχετικές πληροφορίες] ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Εάν δεν έχετε τελειώσει το ηµοτικό γνωρίζετε ανάγνωση/γραφή; ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΙΓΟ Έτος: Έτος: ΛΥΚΕΙΟ Κατεύθυνση: Έτος: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Κατεύθυνση: Έτος: Ηµ/νια Έκδοσης: Σελίδα 3 από 9

4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ/Τ.Ε.Ε. Ειδικότητα: Έτος: Ι.Ε.Κ. Ειδικότητα: Έτος: Τ.Ε.Ι. Σχολή: Έτος: Α.Ε.Ι. Σχολή: Έτος: Master Ειδικότητα & Τµήµα: Έτος: ιδακτορικό Ειδικότητα & Τµήµα: Έτος: 7. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ [Σηµειώστε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας και συµπληρώστε τις σχετικές πληροφορίες] Εάν ΝΑΙ συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: ΕΠΙΠΕ Ο ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΤΥΧΙΟ Άριστο Πολύ Καλό Μέτριο Χαµηλό 1. Αγγλικά 2. Γαλλικά 3. Γερµανικά 4. Ιταλικά 5. Ισπανικά 6. Άλλη. Ποιά; 7. Άλλη. Ποιά; 8. Άλλη. Ποιά; Ηµ/νια Έκδοσης: Σελίδα 4 από 9

5 8. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ [Σηµειώστε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας και συµπληρώστε τις σχετικές πληροφορίες] Εάν ΝΑΙ συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: ΕΠΙΠΕ Ο ΓΝΩΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Άριστο Πολύ Καλό Μέτριο Χαµηλό 1. Βασικές έννοιες της Πληροφορικής 2. Χρήση Η/Υ- ιαχείριση αρχείων (Windows) 3. Επεξεργασία κειµένου (π.χ. MS Word) 4. Λογιστικά Φύλλα (π.χ. MS Excel) 5. Βάσεις εδοµένων (π.χ. MS Access) 6. Παρουσιάσεις (π.χ. MS Power Point) 7. Επικοινωνίες- ιαδίκτυο (π.χ. MS Internet Explorer και MS Outlook) 8. Άλλα προγράµµατα. Ποιά; 9. Άλλα προγράµµατα. Ποιά; 10. Άλλα προγράµµατα. Ποιά; Ηµ/νια Έκδοσης: Σελίδα 5 από 9

6 9. ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ; [Σηµειώστε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας και συµπληρώστε τις σχετικές πληροφορίες] Εάν ΝΑΙ, παρακαλούµε συµπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα µε τα στοιχεία του προγράµµατος συµβουλευτικής ή/και κατάρτισης: Αντικείµενο συµβουλευτικής ή/και κατάρτισης ιάρκεια (σε ώρες) Φορέας Υλοποίησης Χρονική Περίοδος 10. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ [Σηµειώστε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας και συµπληρώστε τις σχετικές πληροφορίες] Εάν ΝΑΙ, παρακαλούµε συµπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα: Χρονική Περίοδος Ειδικότητα/Θέση Εργασίας Εργοδότης Από Έως Μήνας/Έτος Μήνας/Έτος Ηµ/νια Έκδοσης: Σελίδα 6 από 9

7 11. ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΑΝΕΡΓΟΣ/Η» Στοιχεία Ανεργίας [Συµπληρώστε τις κάτωθι πληροφορίες] α. Αριθµός Κάρτας Ανεργίας β. Ηµεροµηνία Έκδοσης Κάρτας Ανεργίας: Ηµέρα:.../Μήνας:./ Έτος:. γ. Αριθµός µηνών ανεργίας (από την ηµεροµηνία έκδοσης της κάρτας ανεργίας): Κατάσταση Ανεργίας [Σηµειώστε Χ σε ένα µόνο από τα παρακάτω τρία πεδία (α. ή β. ή γ.) ανάλογα µε την κατάσταση ανεργίας σας] α. Μακροχρόνια Άνεργος [για διάστηµα > 12 µηνών] β. Βραχυχρόνια Άνεργος [για διάστηµα 12 µηνών & > 6 µηνών] γ. Νέος Άνεργος [για διάστηµα 6 µηνών] Παίρνετε επίδοµα ανεργίας; [Σηµειώστε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας] 12. ΕΙ ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/Η ΣΤΟΝ ΟΓΑ» Έδρα Αγροτικής Εκµετάλλευσης [Σηµειώστε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας (α. ή β. ή γ.)] α. Εντός της Περιοχής Παρέµβασης και εντός του ήµου µόνιµης κατοικίας β. Εντός της Περιοχής Παρέµβασης και εκτός του ήµου µόνιµης κατοικίας γ. Εκτός της Περιοχής Παρέµβασης και εντός της Π.Ε. Ιωαννίνων Ατοµικό Εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες επί του συνολικού ατοµικού εισοδήµατος [Σηµειώστε µε Χ το κουτάκι που αντιστοιχεί στην απάντησή σας (α. ή β.)] α. Ατοµικό Εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες 50% του συνολικού ατοµικού εισοδήµατος β. Ατοµικό Εισόδηµα από γεωργικές δραστηριότητες < 50% του συνολικού ατοµικού εισοδήµατος Ηµ/νια Έκδοσης: Σελίδα 7 από 9

8 13. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Υποχρεωτικά ικαιολογητικά ικαιολογητικό (Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) Κατηγορία που αφορά σύµφωνα µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1. Αίτηση Συµµετοχής Υπεύθυνη ήλωση 2. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε.) ή Ταυτότητα οµογενούς (για τους Έλληνες οµογενείς) ή Άδεια διαµονής σε ισχύ (για τους υπηκόους τρίτων χωρών). 3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή επικυρωµένα άλλα δηµόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνοµικής αρχής ή τις κρίσιµες σελίδες του διαβατηρίου (δηλαδή αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιµες σελίδες του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης, πρέπει να προσκοµισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης. 4. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαµονής ή σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία θα συνοδεύεται από έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο τόπος διαµονής π.χ. αντίγραφο µισθωτηρίου κατοικίας ή αντίγραφο λογαριασµού ΕΗ, ΟΤΕ κλπ. 5. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος Οικονοµικού Έτους 2011, για εισοδήµατα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2010 έως 31/12/2010 αλλά (και για την απόδειξη του αριθµού των προστατευόµενων µελών) ή Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 θεωρηµένη από την αρµόδια.ο.υ. περί µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, λόγω χαµηλού εισοδήµατος στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόµενος/η νοµίµως δεν υποχρεούται να υποβάλλει Φορολογική ήλωση. 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου ήµου πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής). 7. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του κριτηρίου της µονογονεϊκής οικογένειας ανάλογα την περίπτωση µονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εµπίπτουν. Οι συµµετέχοντες από όλες τις κατηγορίες που πληρούν το κριτήριο 8. Επικυρωµένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας ΟΑΕ. Κατηγορία: Άνεργοι/ες 9. Βεβαίωση ασφάλισης στον κύριο κλάδο ασφάλισης ΟΓΑ. Κατηγορία: Ασφαλισµένοι/ες Υποβολή Ηµ/νια Έκδοσης: Σελίδα 8 από 9

9 10. Φωτοαντίγραφο του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) 11. Ε1 για το οικονοµικό έτος 2011 ή φωτοαντίγραφο αυτού. στον ΟΓΑ Κατηγορία: στον ΟΓΑ Κατηγορία: στον ΟΓΑ Ασφαλισµένοι/ες Ασφαλισµένοι/ες Προαιρετικά ικαιολογητικά 12. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών 13. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας 14. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισµού Η/Υ 15. Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών 16. Φωτοαντίγραφο παρακολούθησης σεµιναρίου κατάρτισης σχετικού µε το αντικείµενο και τους στόχους του τοπικού σχεδίου δράσης 17. ικαιολογητικά απόδειξης επαγγελµατικής εµπειρίας ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση συµµετοχής-δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών», δηλώνω υπεύθυνα ότι: όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παραπάνω αίτηση είναι αληθή τα φωτοτυπηµένα συνοδευτικά έγγραφα ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα γνωρίζω ότι στοιχεία µου, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα αίτηση, θα περαστούν στο Σύστηµα Παρακολούθησης Ωφελουµένων Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων, µε αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης και παρακολούθησης της Παρέµβασης δίνω τη συγκατάθεσή µου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων µου, συµπεριλαµβανοµένων και των ευαίσθητων, από φορείς του δηµοσίου ή φορείς που λειτουργούν για λογαριασµό του δηµοσίου, µε σκοπό τη διενέργεια ερευνών και την εκπόνηση µελετών αξιολόγησης της συγκεκριµένης Πράξης. Επίσης δηλώνω ότι έχω ενηµερωθεί για το δικαίωµα πρόσβασης και το δικαίωµα αντίρρησης, τα οποία δύναµαι να ασκήσω. Ο/Η αιτών/ούσα (ονοµατεπώνυµο). (υπογραφή) Ηµεροµηνία: / / Ηµ/νια Έκδοσης: Σελίδα 9 από 9

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ www.topsagfp.gr Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΑΜΑ, 1-09-014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1370 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΡΑΜΑΣ Ν.Π... Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση: Βεργίνας 18 Α, 66100 Τηλέφωνο: 510-470 Φαξ: 510-577 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " ΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ" ιεύθυνση: Λεωφ. Χαϊνα 93, Χαλκίδα, ΤΚ 34100 Πληροφορίες: Λυσαίος Ευάγγελος Τηλ. : 2221026626,89706 Fax: 2221077747,36040 E-mail: info@anevia.gr Χαλκίδα, 21/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 25-07 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/4189 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο) Ονοματεπώνυμο : --------------------------------------------------------------------------------------- Ημερομηνία γέννησης :---------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου» ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λαμία 4 Δεκεμβρίου 2013 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 8.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/04396οικ. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα