«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ»"

Transcript

1 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Κωστακιοί Άρτας ΤΗΛ , ΦΑΞ: Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση υποψήφιου ωφελούμενου της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» Κατηγορία Παρέµβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης Θεµατικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» *Αρ. Πρωτ.: *Ημερομηνία: [*συμπληρώνεται από τον φορέα] Οδηγίες: 1. Όπου απαιτείται, σημειώστε «Χ» στο αντίστοιχο τετράγωνο. 2. Μπορείτε να συμπληρώσετε την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα. Σε κάθε περίπτωση, η Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει ιδιόχειρη υπογραφή του Αιτούντος- Υπεύθυνα Δηλούντος στην ορισμένη θέση. 3. Δεν θα γίνει αποδεκτή Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση με ελλιπή συμπλήρωση ή/και χωρίς υπογραφή. 4. Οδηγίες για την υποβολή/κατάθεση της πλήρως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης παρέχονται στο κείμενο της οικείας πρόσκλησης. 5. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

2 Φωτογραφία (προαιρετική) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ:... (Με λατινικούς χαρακτήρες:...) ΟΝΟΜΑ:... (Με λατινικούς χαρακτήρες:...) ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:... (Με λατινικούς χαρακτήρες:...) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:... /... /... ΦΥΛΟ: Άρρεν Θήλυ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Οδός:... Αριθμός:... Τ.Κ.:... Δήμος:... Δημοτική Ενότητα:... ΕΙΔΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ: Ιδιόκτητη κατοικία Ενοικιαζόμενη κατοικία Φιλοξενούμενος/η Άλλο ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: (παρακαλούμε προσδιορίστε):.. Μόνιμη διαμονή στην περιοχή Προσωρινή διαμονή στην περιοχή Συχνές μετακινήσεις ΤΗΛΕΦΩΝΑ: σταθερό:... κινητό: Α.Δ.Τ. ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:... Α.Φ.Μ.:... ΔΟΥ:... Α.Μ. ΙΚΑ... ΑΜΚΑ:... ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Εάν ΟΧΙ, ημερομηνία παρουσίασης:... /... /... ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:... ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ :... ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος/η Έγγαμος/η Διαζευγμένος/η Σε διάσταση Σε χηρεία Μονογονεϊκή οικογένεια Αριθμός Ανήλικων Τέκνων: Αριθμός προστατευομένων μη αυτοεξυπηρετούμενων μελών στην οικογένεια:...

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (παρακαλούμε επιλέξτε την κατηγορία στην οποία εντάσσεστε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης και συμπληρώστε τις αντίστοιχες πληροφορίες) Άνεργος/η εγγεγραμμένος/η στα Μητρώα του ΟΑΕΔ Ημερομηνία έκδοσης κάρτας ανεργίας:... /... /... Μήνες ανεργίας (από την ημ/νία έκδοσης της κάρτας):... Αριθμός κάρτας:. Αρμόδιο ΚΠΑ ΟΑΕΔ:. Οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα (Οικ. Έτος 2013):.. Νέος Επιστήμονας Έτος κτήσης πτυχίου (απόκτησης ειδικότητας για ιατρούς): Έτος κτήσης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης : Ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος: Έδρα: Ημερομηνία πρώτης μεταβολής (σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο):.. Ατομικό εισόδημα (βάσει εκκαθαριστικού σημειώματος Οικ. Έτους 2013): Ασφαλισμένος/η στον ΟΓΑ (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης) Ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες κατά το 2012:.. ΛΟΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Υποβάλλω αίτηση συμμετοχής στην Πράξη σας, γιατί επιθυμώ / με ενδιαφέρει: (σημειώστε με Χ όσα ισχύουν) Να παρακολουθήσω τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης που προσφέρετε Να επωφεληθώ από τις δράσεις συμβουλευτικής και υποστήριξης που προσφέρετε Να επωφεληθώ από τις δράσεις δικτύωσης που προσφέρετε Να υποστηριχθώ ώστε να ιδρύσω δική μου επιχείρηση Να υποστηριχθώ ώστε να συμμετάσχω στην ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης Να υποστηριχθώ για να προχωρήσω σε επέκταση των δραστηριοτήτων μου ως επιχειρηματίας (νέος επιστήμονας ή αγρότης) Να υποστηριχθώ ώστε να προσληφθώ σε κάποια επιχείρηση Να αποκτήσω εργασιακή εμπειρία Άλλο (διευκρινίστε): Ποια μορφή απασχόλησης προτιμάτε / επιθυμείτε: Ετεροαπασχόληση / Μισθωτή εργασία Αυτοαπασχόληση Κοινωφελής εργασία Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας Εθελοντική εργασία Άλλη (παρακαλούμε προσδιορίστε):..

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Έτος απόκτησης τίτλου/πτυχίου Ημερομηνία Αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχίο / μεταπτυχιακό που αποκτήθηκε σε χώρες εκτός ΕΕ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εάν δεν έχετε τελειώσει το Δημοτικό, γνωρίζετε ανάγνωση/γραφή; ΝΑΙ ΟΧΙ ΛΙΓΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Τύπος Λυκείου: ΛΥΚΕΙΟ Ι.Ε.Κ Τ.Ε.Ι. Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Διδακτορικό Κατεύθυνση (αν ισχύει):..... Ειδικότητα (αν ισχύει): Ειδικότητα:... Σχολή:... Σχολή:.... Ειδικότητα:... Τμήμα:... Ειδικότητα:... Τμήμα:... Βαθμός Απολυτηρίου / Πτυχίου:... ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (αν υπάρχει)

5 ΓΝΩΣΗ Η/Υ ΝΑΙ ΟΧΙ Word Excel PowerPoint Access Internet/Outlook Άλλο/α πρόγραμμα/τα: Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης: ΝΑΙ ΟΧΙ Πιστοποιητικό (ECDL ή άλλο): ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Συμμετοχή σε Σεμινάρια-Προγράμματα Κατάρτισης τα έτη ΝΑΙ Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα (ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο) ΟΧΙ Τίτλος Προγράμματος Σεμιναρίου / Αντικείμενο Κατάρτισης Φορέας Υλοποίησης Διάρκεια Κατάρτισης (σε ώρες) Περίοδος (μήνας/έτος) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, παρακαλούμε συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα αναγράφοντας όλες τις θέσεις εργασίας στις οποίες έχετε απασχοληθεί, ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη Επωνυμία & Δραστηριότητα Εργοδότη Θέση-αντικείμενο εργασίας Εργασιακή σχέση με εργοδότη Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες) Λόγος διακοπής

6 Επωνυμία & Δραστηριότητα Εργοδότη Θέση-αντικείμενο εργασίας Εργασιακή σχέση με εργοδότη Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες) Λόγος διακοπής ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Δηλώστε τα πρόσθετα προσόντα σας (π.χ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, κ.ο.κ.) α/α Περιγραφή Προσόντος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση) Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου (επικυρωμένο αντίγραφο) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση Τίτλος/Τίτλοι σπουδών (με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται) (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερού, κινητού τηλεφώνου, εκκαθαριστικό εφορίας) (απλό φωτοαντίγραφο) ή υπεύθυνη δήλωση Εκκαθαριστικό σημείωμα Οικ. Έτους 2013 (απλό φωτοαντίγραφο) Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης (απλό φωτοαντίγραφο) Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (απλό φωτοαντίγραφο) Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ (απλό φωτοαντίγραφο) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά και στην επαγγελματική εμπειρία) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ για την οποία απαιτείται η υποβολή ΥΠΟΒΟΛΗ (ΝΑΙ / ΟΧΙ / ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

7 Άλλα δικαιολογητικά του υποψηφίου που τεκμηριώνουν περαιτέρω την εργασιακή του εμπειρία (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εάν υπάρχουν) (απλά φωτοαντίγραφα) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α (απλό φωτοαντίγραφο) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) Έναρξη επιτηδεύματος Δ.Ο.Υ και μεταβολές έδρας (εάν υπάρχουν) (θεωρημένα φωτοαντίγραφα) Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους έναρξης της δραστηριότητας (απλό φωτοαντίγραφο) Βεβαίωση κτήσης ειδικότητας (επικυρωμένο αντίγραφο) Βεβαίωση του Ασφαλιστικού φορέα ΟΓΑ (πρωτότυπη ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας (αν είναι σε ισχύ) Εκκαθαριστικό σημείωμα Οικ. Έτους 2012 (απλό φωτοαντίγραφο) (μόνο για άρρενες) Κατηγορία α) ΑΝΕΡΓΟΣ Κατηγορία β) ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Κατηγορία β) ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ Κατηγορία β) ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (μόνο για ιατρούς) Κατηγορία γ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΟΓΑ Κατηγορία γ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΟΓΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι: I. Όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην παραπάνω αίτηση είναι αληθή II. Τα φωτοτυπημένα συνοδευτικά έγγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ΙΙΙ. Δίνω τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, από φορείς του δημοσίου ή φορείς που λειτουργούν για λογαριασμό του δημοσίου, με σκοπό τη διενέργεια ερευνών και την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης της συγκεκριμένης Πράξης. Επίσης δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντίρρησης, τα οποία δύναμαι να ασκήσω. Ο/Η αιτών/αιτούσα και υπεύθυνα δηλών/δηλούσα Ονοματεπώνυμο:... Υπογραφή:... Ημερομηνία:... /... /... (1) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Κοινωνία Απασχόλησης» - Αίτηση Υποψηφίου Σελίδα 1 από 8 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤοπΣΑ)» Αίτηση υποψήφιου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area "

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την εκκίνηση επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Φωτογραφία A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου :

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου : την Απασχόληση «ΠΑΣΙΘΕΑ» ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου : Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την Αναζωογόνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης: «Δίκτυο τοπικών φορέων για την ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ Στην Πράξη: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. ανακοίνωσης Τ O Π Σ Α... /... /... [συμπληρώνεται από τον υποψήφιο] Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το δικαιούχο φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*) Υποψήφιου Ωφελούμενου στο πλαίσιο Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. ανακοίνωσης Τ O Π Σ Α... /... /... [συμπληρώνεται από τον υποψήφιο] Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το δικαιούχο φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*) Υποψήφιου Ωφελούμενου στο πλαίσιο Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

12.000 έως και 16.000

12.000 έως και 16.000 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» για συμμετοχή στην πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area " Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area  Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την εκκίνηση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Φωτογραφία A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ, Συντονιστής Εταίρος Περιφέρεια Πελοποννήσου Πελοπόννησος ΚΣΣΑ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Δήμος Νότιας Κυνουρίας Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ www.topsagfp.gr Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» Η πράξη Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 67, ΤΚ 82200, Βροντάδος, Χίος ΤΗΛ: 22710 93364, ΦΑΞ: 22710 93760 e-mail: chios-eko@gmail.com Πληροφορίες: www.chios-eko.gr Αίτηση υποψήφιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν. Ρεθύμνου «Δίκτυο Αλληλεγγύης» - Έντυπο αίτησης Σελίδα 1 από 7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη: Α.Σ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα Τ.Κ. 104 38 Πλ. Βάθης 210. 88.18.946 210.52.45.302 Ημερομηνία:./ /. Αρ. Αίτησης:./ 2013 horizonsline12@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Πράξη: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 33 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18.12.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σχέδιο Δράσης «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Barcode : Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων»

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» «Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, 26223, Πάτρα e-mail: info@datarc.gr Τηλέφωνο/FAX: 2611100200/2610240902

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ. «Ανακυκλω - ΖΩ»

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ. «Ανακυκλω - ΖΩ» (φωτογραφία) «Δίκτυο Τοπικών Φορέων για την Δημιουργία Απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο τομέα της ανακύκλωσης» Έργο ΤΟΠΕΚΟ: «Ανακυκλω - ΖΩ» Συντονισμός Διαχείριση: BEE GROUP ΑΕ Παλαιολόγου 19,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, 47100 Κωστακιοί Άρτας ΤΗΛ. 26810-50234, ΦΑΞ: 26810-50330 www.topsa-arta.gr info@topsa-arta.gr www.facebook.com/topsa.arta Άρτα, 3-1-2014 Αριθ. Πρωτ.: 50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Barcode : Α Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ: (23330) 28010 Fax: (23330) 53060 www.alexandrinigi.gr, e-mail: alexandria@kaele.gr (Εταίροι: Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα