ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 281

2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αγαπητέ /ή κύριε /α, Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γίνεται συζήτηση σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική που ασκήθηκε και ασκείται από την επίσημη πολιτεία καθώς το φαινόμενο της μετανάστευσης τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο ήδη αποτελεί, κατά γενική ομολογία, κεντρικό θέμα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται, μέσω των Προγραμμάτων Σπουδών, στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας που επιχειρώ, είναι να διερευνήσω και να καταγράψω τις αντιλήψεις, τις στάσεις και τα προβλήματα, αν υπάρχουν, των τελειοφοίτων των ΠΤΔΕ σχετικά με την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευσή τους σε ζητήματα διαπολιτισμικού περιεχομένου, προτείνοντας βελτιώσεις της υπάρχουσας πραγματικότητας και της ακολουθούμενης πορείας προς όφελος όλων. Σας παρακαλώ, αφού διαβάσετε το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας, να το συμπληρώσετε προσεκτικά, επειδή η συνεργασία σας θα συμβάλει καθοριστικά στην παραπάνω προσπάθεια. Οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο είναι απολύτως εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για ερευνητικούς σκοπούς. Ευχαριστώ για τη συνεργασία Βασίλειος Κ. Χαρίτος 282

3 Α ΜΕΡΟΣ Ατομικά στοιχεία 1. Φύλο: Άνδρας. Γυναίκα. 2. Ηλικία (σε έτη):. 3. Τίτλος άλλου πτυχίου ΑΕΙ, αν υπάρχει, / Ειδικότητα:. 4. Άλλου είδους φοίτηση ή πρόγραμμα κατάρτισης ή επιμόρφωσης στο οποίο συμμετείχατε μέχρι σήμερα, σχετικά με παλιννοστούντες ή αλλοδαπούς μαθητές: Ναι. Όχι. 5. Αν ναι, να αναφέρετε το Ίδρυμα και τη διάρκεια:.. Β ΜΕΡΟΣ Διαβάστε προσεκτικά τις ερωτήσεις που ακολουθούν και σημειώστε (κυκλώστε) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας τον αριθμό που αντιστοιχεί στη δική σας απάντηση, ανάλογα με το πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό που λέει η πρόταση. (Κλίμακα: 1=Καθόλου, 2=Σε Μικρό Βαθμό, 3=Σε Ικανοποιητικό Βαθμό, 4=Σε Αρκετά Μεγάλο Βαθμό, 5=Σε Πολύ Μεγάλο Βαθμό) 1. Εκδηλώνεται από το Τμήμα σας το απαραίτητο ενδιαφέρον για ζητήματα της πολυπολιτισμικής μας κοινωνίας; Υπάρχουν στο Τμήμα προγράμματα ή εργαστήρια που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαιδευτική πολιτική; Αν υπάρχουν, είστε ικανοποιημένοι από τη λειτουργία τους; Οργανώνονται επιστημονικές συναντήσεις (συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις κ.ά) διαπολιτισμικού περιεχομένου; Έχει συσταθεί στο Τμήμα σας ομάδα διδασκόντων με αντικείμενο τη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Οργανώνονται για σας διαπολιτισμικές διδακτικές πρακτικές σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή σε πολυπολιτισμικές τάξεις κανονικών σχολείων; Έχετε, από το Τμήμα, το απαραίτητο ενδιαφέρον για τη βελτίωση της προετοιμασίας σας στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; Προσεγγίζει το Τμήμα, από όσο γνωρίζετε, με τη δέουσα προσοχή τους συμφοιτητές σας με εθνοτικές και πολιτισμικές διαφορές (αν υπάρχουν); Λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές εθνοτικές και πολιτισμικές στάσεις των συμφοιτητών σας (αν υπάρχουν);

4 10. Υπάρχει γενικά στο Τμήμα, κατά τη γνώμη σας, προσανατολισμός διαπολιτισμικού περιεχομένου; Διαπιστώνετε να υπάρχει στο Τμήμα προβληματισμός γύρω από την ιστορία και το μέλλον της παρούσας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας; Πιστεύετε ότι τα σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση μαθήματα του Τμήματος, σας εφοδίασαν με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα χρειαστείτε έτσι ώστε να εμπλακείτε στη διδακτική πρακτική και μαθησιακή διαδικασία μιας πολυπολιτισμικής τάξης; Το πρόγραμμα σπουδών σας παρείχε ως τώρα γνώσεις σχετικά με: 13. την έννοια, το περιεχόμενο και τους σκοπούς της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό; τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τα ανθρώπινα δικαιώματα; τις σύγχρονες, σχετικές με τη μετανάστευση ιδεολογικοπολιτικές τάσεις; τα θέματα ρατσισμού, προκατάληψης και αποκλεισμού των αλλοδαπών μαθητών; τις στάσεις και τις αντιλήψεις που ενδεχομένως θα διαμορφώσετε σχετικά με τους αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές; την επίδραση των προσδοκιών σας στη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών; την εθνοτική-πολιτισμική ποικιλία και τη διαφορετικότητα; Είχατε την ευκαιρία μέσα από τη θεωρητική κατάρτιση ή τις πρακτικές σας ασκήσεις να ενημερωθείτε σχετικά με τα παιχνίδια, τη μουσική, τα έθιμα ή τις παραδόσεις παιδιών άλλων εθνοτήτων; Διαπιστώνετε, αν υπήρξε στο Τμήμα, διεπιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; Σας παρείχε το πρόγραμμα σπουδών μέχρι τώρα τις απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με: 22. το πώς να αντιλαμβάνεστε τα μηνύματα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών των σχολείων μας; τον τρόπο με τον οποίον οι γονείς των αλλοδαπών μαθητών αντιμετωπίζουν την εκπαίδευσή μας;

5 24. το πώς επικοινωνούμε με τους γονείς και τις οικογένειες των αλλοδαπών μαθητών; τη μετανάστευση, τις συνθήκες διαβίωσης, τη γλώσσα και τη θρησκεία των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών και των οικογενειών τους; προγράμματα συμβουλευτικής και οικογενειακού ενδιαφέροντος για αλλοδαπούς; προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης για παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές; διαδικασίες εμπλοκής γονέων αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών σε σχολικές δραστηριότητες των παιδιών τους; τις μορφές και τα μοντέλα διδασκαλίας που θα χρησιμοποιήσετε όταν εργαστείτε σε πολυπολιτισμικές τάξεις; τους διαφορετικούς γλωσσικούς προσανατολισμούς των μαθητών στα σχολεία; τη διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας; τη δίγλωσση εκπαίδευση για μαθητές ηλικίας δημοτικού σχολείου; τη φροντίδα τοποθέτησης αλλοδαπών μαθητών σε τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα; το σχεδιασμό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τόσο στην τάξη όσο και στα σχολεία; το πώς πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές στο πρόγραμμα μιας πολυπολιτισμικής τάξης; Από τις σπουδές σας μέχρι σήμερα έχετε συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα να γνωρίζετε να διδάσκετε εθνοπολιτισμικά διαφορετικούς μαθητές; Από τις σπουδές σας μέχρι σήμερα έχετε τη γνώση να χρησιμοποιείτε διαπολιτισμικό υλικό; Σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις: 285

6 (Κλίμακα: 1=Καθόλου, 2=Σε Μικρό Βαθμό, 3=Σε Ικανοποιητικό Βαθμό, 4=Σε Αρκετά Μεγάλο Βαθμό, 5=Σε Πολύ Μεγάλο Βαθμό) 38. Η ζωή ανθρώπων από διαφορετικές εθνοπολιτισμικές ομάδες καθιστά την κοινωνία πλουσιότερη Η μετανάστευση μπορεί να συμβάλει στην ευημερία της Ελλάδας Οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές θα πρέπει να έχουν ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες με τους ντόπιους Η πολυπολιτισμική ποικιλία μιας τάξης ευνοεί την κοινωνική ένταξη των μελών της Μία πολυπολιτισμική τάξη εμπλουτίζει την εργασία με διαφορετικά και ελκυστικά αντικείμενα Η επαφή των μαθητών μιας πολυπολιτισμικής τάξης ευνοεί την προσαρμογή στις κοινωνικές αλλαγές Η κοινή ζωή «διαφορετικών» μαθητών ενθαρρύνει τη μαθησιακή τους προσπάθεια Η εθνοπολιτισμική ποικιλία στην τάξη εμπλουτίζει τις μαθησιακές εμπειρίες Με δεδομένο ότι όλοι οι πολιτισμοί είναι το ίδιο σημαντικοί όσο ο δικός μας τα σχολεία θα έπρεπε να καλωσορίζουν την πολυπολιτισμική ποικιλία Η εθνοπολιτισμική διαφορετικότητα είναι κάτι θετικό για τους μαθητές Η εθνοπολιτισμική ποικιλία κάνει δύσκολη τη δουλειά του δασκάλου Οι μαθητές που προέρχονται από εθνικές μειονότητες θα προόδευαν περισσότερο αν παρακολουθούσαν «δικά τους» σχολεία Η παρουσία αλλοδαπών δημιουργεί προβλήματα πειθαρχίας στις τάξεις Η παρουσία αλλοδαπών δημιουργεί περισσότερο προβλήματα από ότι οφέλη σε μία τάξη

7 52. Τα σχολεία θα έπρεπε να επικεντρώνουν αποκλειστικά στη διδασκαλία της ελληνικής κουλτούρας ακόμη και σε μαθητές με διαφορετική καταγωγή Εσείς προσωπικά αισθανθήκατε ή όχι την ανάγκη να καλύψετε κάποια θεωρητικά ή πρακτικά κενά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση; Αν ναι, πώς εκδηλώσατε την αναζήτησή σας και πόσο ικανοποιήθηκε η απαίτησή σας; Τώρα που βρίσκεστε κοντά στο τέλος των προπτυχιακών σπουδών σας τι θα θέλατε να σημειώσετε ή να προτείνετε στο συγκεκριμένο Παιδαγωγικό Τμήμα, σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και τα μαθήματα διαπολιτισμικού περιεχομένου;

8 Συνέντευξη Διδασκόντων Σας ευχαριστώ που δεχθήκατε να γίνει η συνέντευξη και σας διαβεβαιώνω ότι σε περίπτωση που μέρος της συνέντευξης δημοσιευθεί, θα παρουσιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι αδύνατο να αποδοθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Έχετε αντίρρηση να ηχογραφήσουμε τη συζήτηση; Εξυπακούεται ότι δεν είστε υποχρεωμένος /η να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και μπορούμε να διακόψουμε όποτε το θελήσετε. Θα σας παρακαλούσα να μιλήσουμε για την κατάρτιση των φοιτητών του συγκεκριμένου Παιδαγωγικού Τμήματος σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Πείτε μας σας παρακαλώ την ειδικότητά σας, το/α ακριβές/ή σχετικό/ά αντικείμενο/α το/α οποίο/α διδάσκετε και εάν αναφέρεται/ονται στον πρόσφατο οδηγό σπουδών του τμήματος. Υπάρχει κάποια ασάφεια στον Οδηγό Σπουδών;.. Γνωρίζετε σας παρακαλώ αν η διαπολιτισμική προσέγγιση διδάσκεται εμβόλιμη στα περιεχόμενα άλλων μαθημάτων του Τμήματος;. Αν ναι, θυμάστε να μας πείτε σε ποια; Μήπως υπάρχει άλλο μάθημα στο Τμήμα παρεμφερές με το δικό σας;. Πότε εισήχθη προς διδασκαλία το συγκεκριμένο αντικείμενο; Όλα τα χρόνια εσείς το διδάσκετε ή συνεργάζεστε με άλλον εκπαιδευτικό;. Παρατηρείτε να το επιλέγουν οι φοιτητές της σχολής σας (όπου δεν είναι υποχρεωτικό); Γνωρίζετε το ποσοστό (κατά προσέγγιση); Όσοι το επιλέγουν βλέπετε ότι είναι συνεπείς στις παρακολουθήσεις (πιθανό ποσοστό) και τις εξετάσεις και δείχνουν ενδιαφέρον ή όχι;. Κρίνετε επαρκή, για τους φοιτητές, το χρόνο της διδασκαλίας;. Υπάρχουν προγράμματα με συναφές αντικείμενο στα οποία συμμετέχετε ή προτρέπετε τους φοιτητές σας να συμμετέχουν;.. Συμμετέχετε σε επιστημονικές συναντήσεις και έχετε επαφή με άλλα Τμήματα της χώρας σχετικά με το αντικείμενό σας;.. Έχετε εικόνα αν οι υποψήφιοι δάσκαλοι παρακολουθούν συνέδρια και διαλέξεις διαπολιτισμικού ενδιαφέροντος;. Γνωρίζετε αν και πότε πήρε το Τμήμα κάποιες πρωτοβουλίες διαπολιτισμικού ενδιαφέροντος; Γνωρίζετε πόσοι διδάσκοντες επίσημα ή ανεπίσημα ασχολούνται στο Τμήμα σας με τα ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης; Μήπως υπάρχει επιτροπή, εργαστήριο, ερευνητική ομάδα ή κάτι άλλο; Αν υπάρχει, γνωρίζετε κάθε πότε συνεδριάζει, πώς στελεχώνεται και με ποια θέματα ασχολείται; Συμμετέχουν οι μελλοντικοί δάσκαλοι σε πρακτικές ασκήσεις μεθοδολογίας;. Συνεργάζεστε με διαπολιτισμικά σχολεία ή τάξεις προς όφελος των φοιτητών σας; Γνωρίζουν την εικόνα που επικρατεί σήμερα στα σχολεία;.. Διατυπώνουν κάποιες προτάσεις για το μέλλον;.. Πιστεύετε ότι είναι ή όχι ευαισθητοποιημένοι στη διαφορετικότητα; Μιλώντας γενικά, ποιος είναι κατά την εκτίμησή σας ο βαθμός κατάρτισης των φοιτητών στα ανωτέρω ζητήματα;.. Είναι σε θέση (Παιδαγωγικά-Διδακτικά) να αναλάβουν τις πολυπολιτισμικές τάξεις των σχολείων μας; 288

9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ-ΔΕΙΚΤΗΣ ALPHA CRONBACH (Πιλοτική έρευνα) (Τιμές του δείκτη όταν αφαιρέσουμε κάποια από τις 52 ερωτήσεις) Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Squared Alpha if Item if Item Total Multiple if Item Deleted Deleted Deleted QUEST1 115, ,3333,3069.,8907 QUEST2 115, ,0945,5451.,8875 QUEST3 115, ,6559,5479.,8879 QUEST4 115, ,1957,4116.,8894 QUEST5 115, ,4588,3829.,8899 QUEST6 115, ,2726,2376.,8918 QUEST7 115, ,3077,2692.,8912 QUEST8 115, ,9973,2729.,8913 QUEST9 115, ,0904,3148.,8906 QUEST10 115, ,9919,4423.,8891 QUEST11 115, ,7544,5572.,8872 QUEST12 115, ,0783,3156.,8906 QUE13 115, ,2186,3149.,8907 QUE14 115, ,4588,3933.,8899 QUE15 115, ,5358,0608.,8933 QUE16 115, ,3131,6126.,8866 QUE17 115, ,9555,6306.,8866 QUE18 114, ,5182,5346.,8873 QUE19 115, ,7787,6021.,8871 QUE20 116, ,1026,3109.,8907 QUE21 115, ,3779,5315.,8883 QUE22 116, ,3576,4538.,8898 QUE23 116, ,3617,6286.,8887 QUE24 115, ,3009,6191.,8872 QUE25 115, ,2564,6329.,8871 QUE26 115, ,3887,4324.,8893 QUE27 116, ,7463,6127.,8886 QUE28 116, ,3657,5924.,8881 QUE29 115, ,4629,5296.,8885 QUE30 115, ,7868,4576.,8890 QUE31 115, ,7220,2852.,8910 QUE32 115, ,5547,3370.,8904 QUE33 115, ,8745,5354.,8879 QUE34 115, ,4629,4451.,8894 QUE35 115, ,2888,5138.,8889 QUE36 114, ,2483,4971.,8879 QUE37 116, ,3360,4133.,8900 QUE38 114, ,3090,2763.,8913 QUE39 114, ,0094,1887.,

10 QUE40 113, ,3050,2619.,8915 QUE41 113, ,6248,4133.,8893 QUE42 113, ,8516,3107.,8911 QUE43 113, ,3009,4881.,8883 QUE44 114, ,6734,4710.,8884 QUE45 113, ,6734,3266.,8906 QUE46 113, ,7287,3257.,8905 QUE47 113, ,8151,3302.,8907 QUE48 113, ,5155 -,0640.,8956 QUE49 115, ,3414,0356.,8948 QUE50 115, ,8313,0006.,8953 QUE51 115, ,7220 -,1649.,8974 QUE52 115, ,1228 -,2525.,9005 Reliability Coefficients 52 items Alpha =,8921 Standardized item alpha =,

11 291

12 Συσχετίσεις Pearson (Πιλοτική έρευνα) QUEST1 QUEST2 QUEST3 QUEST4 QUEST5 QUEST1A QUEST2A QUEST3A QUEST4A QUEST5A QUEST1 Pearson 1,000,474,461,548,025,652,434,515,542,276 Sig. (2-tailed),,002,003,000,878,001,034,012,006,192 N QUEST2 Pearson,474 1,000,761,516,382,421,703,503,350,342 Sig. (2-tailed),002,,000,001,016,040,000,014,093,102 N QUEST3 Pearson,461,761 1,000,597,369,539,521,595,589,384 Sig. (2-tailed),003,000,,000,021,007,009,003,002,064 N QUEST4 Pearson,548,516,597 1,000,211,359,367,336,665,334 Sig. (2-tailed),000,001,000,,198,085,078,117,000,110 N QUEST5 Pearson,025,382,369,211 1,000,165,483,425,239,748 Sig. (2-tailed),878,016,021,198,,442,017,043,260,000 N QUEST1A Pearson,652,421,539,359,165 1,000,448,505,460,169 Sig. (2-tailed),001,040,007,085,442,,028,014,024,430 N QUEST2A Pearson,434,703,521,367,483,448 1,000,652,445,537 Sig. (2-tailed),034,000,009,078,017,028,,001,029,007 N QUEST3A Pearson,515,503,595,336,425,505,652 1,000,410,436 Sig. (2-tailed),012,014,003,117,043,014,001,,052,038 N QUEST4A Pearson,542,350,589,665,239,460,445,410 1,000,438 Sig. (2-tailed),006,093,002,000,260,024,029,052,,032 N QUEST5A Pearson,276,342,384,334,748,169,537,436,438 1,000 Sig. (2-tailed),192,102,064,110,000,430,007,038,032, N ** is significant at the 0.01 level (2-tailed). 292

13 QUEST6 QUEST7 QUEST8 QUEST9 QUEST10 QUEST6A QUEST7A QUEST8A QUEST9A QUEST10A QUEST6 Pearson 1,000,512,235,223,347,607,187,230,232,404 Sig. (2-tailed),,001,144,168,028,002,382,281,275,050 QUEST7 Pearson,512 1,000,149,202,226,161,401,186,124,526 Sig. (2-tailed),001,,359,212,161,454,052,384,564,008 QUEST8 Pearson,235,149 1,000,640,268 -,041 -,103,717,603 -,163 Sig. (2-tailed),144,359,,000,095,848,631,000,002,448 QUEST9 Pearson,223,202,640 1,000,491 -,146,073,434,703,077 Sig. (2-tailed),168,212,000,,001,495,734,034,000,722 QUEST10 Pearson,347,226,268,491 1,000,164,491,121,393,429 Sig. (2-tailed),028,161,095,001,,445,015,572,057,037 QUEST6A Pearson,607,161 -,041 -,146,164 1,000,250 -,212 -,245,112 Sig. (2-tailed),002,454,848,495,445,,239,320,249,601 QUEST7A Pearson,187,401 -,103,073,491,250 1,000 -,053 -,024,225 Sig. (2-tailed),382,052,631,734,015,239,,806,910,291 QUEST8A Pearson,230,186,717,434,121 -,212 -,053 1,000,759,021 Sig. (2-tailed),281,384,000,034,572,320,806,,000,923 QUEST9A Pearson,232,124,603,703,393 -,245 -,024,759 1,000,193 Sig. (2-tailed),275,564,002,000,057,249,910,000,,367 QUEST10A Pearson,404,526 -,163,077,429,112,225,021,193 1,000 Sig. (2-tailed),050,008,448,722,037,601,291,923,367, ** is significant at the 0.01 level (2-tailed). * is significant at the 0.05 level (2-tailed). 293

14 s QUEST11 QUEST12 QUE13 QUE14 QUE15 QUEST11A QUEST12A QUE13A QUE14A QUE15A QUEST11 Pearson 1,000,286,437,465,156,663,153,140,244,390 Sig. (2-tailed),,074,005,002,336,000,476,514,250,060 QUEST12 Pearson,286 1,000,268 -,013 -,212,318,765,076,135,193 Sig. (2-tailed),074,,095,935,190,130,000,724,528,367 QUE13 Pearson,437,268 1,000,341,028,194,162,298,075,377 Sig. (2-tailed),005,095,,031,862,363,449,157,728,070 QUE14 Pearson,465 -,013,341 1,000,314,544,033,499,551,588 Sig. (2-tailed),002,935,031,,049,006,878,013,005,003 QUE15 Pearson,156 -,212,028,314 1,000 -,052,053,042 -,095,209 Sig. (2-tailed),336,190,862,049,,809,806,847,660,327 QUEST11A Pearson,663,318,194,544 -,052 1,000,330,307,643,479 Sig. (2-tailed),000,130,363,006,809,,116,144,001,018 QUEST12A Pearson,153,765,162,033,053,330 1,000,138,264,237 Sig. (2-tailed),476,000,449,878,806,116,,519,213,265 QUE13A Pearson,140,076,298,499,042,307,138 1,000,650,588 Sig. (2-tailed),514,724,157,013,847,144,519,,001,003 QUE 14A Pearson,244,135,075,551 -,095,643,264,650 1,000,615 Sig. (2-tailed),250,528,728,005,660,001,213,001,,001 QUE 15A Pearson,390,193,377,588,209,479,237,588,615 1,000 Sig. (2-tailed),060,367,070,003,327,018,265,003,001, ** is significant at the 0.01 level (2-tailed). * is significant at the 0.05 level (2-tailed). 294

15 s QUE16 QUE17 QUE18 QUE19 QUE20 QUE16A QUE17A QUE18A QUE19A QUE20A QUE16 Pearson 1,000,787,570,556,278,432,369,413,237 -,055 Sig. (2-tailed),,000,000,000,082,035,076,045,264,798 QUE17 Pearson,787 1,000,691,539,056,421,537,410,322 -,028 Sig. (2-tailed),000,,000,000,732,040,007,046,125,897 QUE18 Pearson,570,691 1,000,469,165,064,340,603,334 -,021 Sig. (2-tailed),000,000,,002,309,765,104,002,111,924 N QUE19 Pearson,556,539,469 1,000,216,307,364,068,375,098 Sig. (2-tailed),000,000,002,,181,145,080,753,071,649 QUE20 Pearson,278,056,165,216 1,000 -,182 -,255 -,100,277,290 Sig. (2-tailed),082,732,309,181,,396,229,641,189,170 QUE16A Pearson,432,421,064,307 -,182 1,000,335 -,079,073 -,114 Sig. (2-tailed),035,040,765,145,396,,110,714,736,596 QUE17A Pearson,369,537,340,364 -,255,335 1,000,431,511 -,071 Sig. (2-tailed),076,007,104,080,229,110,,036,011,741 QUE18A Pearson,413,410,603,068 -,100 -,079,431 1,000,361,050 Sig. (2-tailed),045,046,002,753,641,714,036,,083,815 QUE19A Pearson,237,322,334,375,277,073,511,361 1,000,000 Sig. (2-tailed),264,125,111,071,189,736,011,083, 1,000 QUE20A Pearson -,055 -,028 -,021,098,290 -,114 -,071,050,000 1,000 Sig. (2-tailed),798,897,924,649,170,596,741,815 1,000, ** is significant at the 0.01 level (2-tailed). is significant at the 0.05 level (2-tailed). 295

16 s QUE21 QUE22 QUE23 QUE24 QUE25 QUE21A QUE22A QUE23A QUE24A QUE25A QUE21 Pearson 1,000,290,243,328,354,576 -,068,369,184,276 Sig. (2-tailed),,069,131,039,025,003,752,076,390,192 QUE22 Pearson,290 1,000,598,339,469,249,033,304,238,397 Sig. (2-tailed),069,,000,032,002,241,880,148,262,055 QUE23 Pearson,243,598 1,000,453,368,249 -,072,304,397,397 Sig. (2-tailed),131,000,,003,020,241,739,148,055,055 QUE24 Pearson,328,339,453 1,000,641,234,034,192,485,336 Sig. (2-tailed),039,032,003,,000,272,876,370,016,109 QUE25 Pearson,354,469,368,641 1,000,071 -,077,348,490,490 Sig. (2-tailed),025,002,020,000,,743,719,095,015,015 QUE21A Pearson,576,249,249,234,071 1,000,154,175,188,000 Sig. (2-tailed),003,241,241,272,743,,472,412,379 1,000 QUE22A Pearson -,068,033 -,072,034 -,077,154 1,000,014 -,049 -,082 Sig. (2-tailed),752,880,739,876,719,472,,949,819,703 QUE23A Pearson,369,304,304,192,348,175,014 1,000,729,617 Sig. (2-tailed),076,148,148,370,095,412,949,,000,001 QUE24A Pearson,184,238,397,485,490,188 -,049,729 1,000,600 Sig. (2-tailed),390,262,055,016,015,379,819,000,,002 QUE25A Pearson,276,397,397,336,490,000 -,082,617,600 1,000 Sig. (2-tailed),192,055,055,109,015 1,000,703,001,002, * is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** is significant at the 0.01 level (2-tailed). 296

17 s QUE26 QUE27 QUE28 QUE29 QUE30 QUE31 QUE32 QUE26A QUE27A QUE28A QUE29A QUE26 QUE27 QUE28 QUE29 QUE30 QUE31 QUE32 QUE26A QUE27A QUE28A QUE29A QUE30A QUE31A Pearson 1,000,667,478,136,307,313,462,252 -,041 -,011,340 -,033,594 Sig. (2-tailed),,000,002,403,054,049,003,236,847,958,104,878,002 N Pearson,667 1,000,599,310,433,223,393,100,095,197,713,277,774 Sig. (2-tailed),000,,000,051,005,167,012,643,659,355,000,189,000 N Pearson,478,599 1,000,418,554,376,453,334,165,524,565,220,308 Sig. (2-tailed),002,000,,007,000,017,003,110,440,009,004,302,144 N Pearson,136,310,418 1,000,644,169,126 -,027,112,248,503,409,060 Sig. (2-tailed),403,051,007,,000,296,440,900,604,242,012,047,782 N Pearson,307,433,554,644 1,000,253,311,193,114,155,545,545,249 Sig. (2-tailed),054,005,000,000,,116,050,365,596,471,006,006,241 N Pearson,313,223,376,169,253 1,000,532,344,429,583,203,211,376 Sig. (2-tailed),049,167,017,296,116,,000,099,036,003,341,323,070 N Pearson,462,393,453,126,311,532 1,000,107,266,515,399,155,537 Sig. (2-tailed),003,012,003,440,050,000,,617,209,010,053,468,007 N Pearson,252,100,334 -,027,193,344,107 1,000,589,574,213,193 -,143 Sig. (2-tailed),236,643,110,900,365,099,617,,002,003,318,365, Pearson -,041,095,165,112,114,429,266,589 1,000,737,293,114,035 Sig. (2-tailed),847,659,440,604,596,036,209,002,,000,165,596, Pearson -,011,197,524,248,155,583,515,574,737 1,000,397,155,047 Sig. (2-tailed),958,355,009,242,471,003,010,003,000,,055,471, Pearson,340,713,565,503,545,203,399,213,293,397 1,000,350,426 Sig. (2-tailed),104,000,004,012,006,341,053,318,165,055,,093,

18 QUE30A Pearson -,033,277,220,409,545,211,155,193,114,155,350 1,000,304 Sig. (2-tailed),878,189,302,047,006,323,468,365,596,471,093,, QUE31A Pearson,594,774,308,060,249,376,537 -,143,035,047,426,304 1,000 Sig. (2-tailed),002,000,144,782,241,070,007,505,872,827,038,149, QUE32A Pearson,326,367,329,049,107,446,740,120,224,451,276,465,598 Sig. (2-tailed),120,078,117,820,618,029,000,578,292,027,192,022, ** is significant at the 0.01 level (2-tailed). * is significant at the 0.05 level (2-tailed). 298

19 s QUE33 QUE34 QUE35 QUE36 QUE37 QUE33A QUE34A QUE35A QUE36A QUE37A QUE33 Pearson 1,000,228,248,149,164,266,245,072,077 -,354 Sig. (2-tailed),,157,124,358,312,209,248,738,722,089 QUE34 Pearson,228 1,000,739,047,171 -,103,763,776,319,421 Sig. (2-tailed),157,,000,772,292,631,000,000,128,041 QUE35 Pearson,248,739 1,000,290,358 -,094,603,923,412,472 Sig. (2-tailed),124,000,,069,023,661,002,000,046,020 QUE36 Pearson,149,047,290 1,000,260,084,207,320,714,028 Sig. (2-tailed),358,772,069,,105,696,332,128,000,897 QUE37 Pearson,164,171,358,260 1,000 -,357,317,698,204,357 Sig. (2-tailed),312,292,023,105,,087,132,000,340,087 QUE33A Pearson,266 -,103 -,094,084 -,357 1,000,271 -,153,400,089 Sig. (2-tailed),209,631,661,696,087,,201,474,053,679 QUE34A Pearson,245,763,603,207,317,271 1,000,661,501,387 Sig. (2-tailed),248,000,002,332,132,201,,000,013,062 QUE35A Pearson,072,776,923,320,698 -,153,661 1,000,464,563 Sig. (2-tailed),738,000,000,128,000,474,000,,022,004 QUE36A Pearson,077,319,412,714,204,400,501,464 1,000,251 Sig. (2-tailed),722,128,046,000,340,053,013,022,,237 QUE37A Pearson -,354,421,472,028,357,089,387,563,251 1,000 Sig. (2-tailed),089,041,020,897,087,679,062,004,237, ** is significant at the 0.01 level (2-tailed). * is significant at the 0.05 level (2-tailed). 299

20 s QUE38 QUE39 QUE40 QUE41 QUE42 QUE38A QUE39A QUE40A QUE41A QUE42A QUE38 Pearson 1,000,624,407,542,585,713,401,425,615,507 Sig. (2-tailed),,000,009,000,000,000,052,038,001,011 QUE39 Pearson,624 1,000,404,500,594,717,827,499,389,455 Sig. (2-tailed),000,,010,001,000,000,000,013,061,026 QUE40 Pearson,407,404 1,000,466,463,080,314,523,140,015 Sig. (2-tailed),009,010,,002,003,711,135,009,513,944 QUE41 Pearson,542,500,466 1,000,723,582,392,650,887,743 Sig. (2-tailed),000,001,002,,000,003,058,001,000,000 QUE42 Pearson,585,594,463,723 1,000,629,483,594,743,754 Sig. (2-tailed),000,000,003,000,,001,017,002,000,000 QUE38A Pearson,713,717,080,582,629 1,000,686,466,650,705 Sig. (2-tailed),000,000,711,003,001,,000,022,001,000 QUE39A Pearson,401,827,314,392,483,686 1,000,496,398,492 Sig. (2-tailed),052,000,135,058,017,000,,014,054,015 QUE40A Pearson,425,499,523,650,594,466,496 1,000,656,489 Sig. (2-tailed),038,013,009,001,002,022,014,,001,015 QUE41A Pearson,615,389,140,887,743,650,398,656 1,000,821 Sig. (2-tailed),001,061,513,000,000,001,054,001,,000 QUE42A Pearson,507,455,015,743,754,705,492,489,821 1,000 Sig. (2-tailed),011,026,944,000,000,000,015,015,000, ** is significant at the 0.01 level (2-tailed). * is significant at the 0.05 level (2-tailed). 300

21 s QUE43 QUE44 QUE45 QUE46 QUE47 QUE43A QUE44A QUE45A QUE46A QUE47A QUE43 Pearson 1,000,577,468,459,365,614,109,289,320,123 Sig. (2-tailed),,000,002,003,020,001,612,171,127,565 QUE44 Pearson,577 1,000,785,665,446,642,428,404,422,193 Sig. (2-tailed),000,,000,000,004,001,037,050,040,367 QUE45 Pearson,468,785 1,000,656,594,706,262,546,555,317 Sig. (2-tailed),002,000,,000,000,000,216,006,005,132 QUE46 Pearson,459,665,656 1,000,544,500,348,416,762,469 Sig. (2-tailed),003,000,000,,000,013,096,043,000,021 QUE47 Pearson,365,446,594,544 1,000,509,249,226,554,799 Sig. (2-tailed),020,004,000,000,,011,241,289,005,000 QUE43A Pearson,614,642,706,500,509 1,000,446,452,458,381 Sig. (2-tailed),001,001,000,013,011,,029,027,024,066 QUE44A Pearson,109,428,262,348,249,446 1,000,627,309,213 Sig. (2-tailed),612,037,216,096,241,029,,001,142,317 QUE45A Pearson,289,404,546,416,226,452,627 1,000,344,079 Sig. (2-tailed),171,050,006,043,289,027,001,,100,712 QUE46A Pearson,320,422,555,762,554,458,309,344 1,000,614 Sig. (2-tailed),127,040,005,000,005,024,142,100,,001 QUE47A Pearson,123,193,317,469,799,381,213,079,614 1,000 Sig. (2-tailed),565,367,132,021,000,066,317,712,001, ** is significant at the 0.01 level (2-tailed). * is significant at the 0.05 level (2-tailed). 301

22 s QUE48 QUE49 QUE50 QUE51 QUE52 QUE48A QUE49A QUE50A QYE51A QUE52A QUE48 Pearson 1,000,426,470,512,326,749,355,462,181,329 Sig. (2-tailed),,006,002,001,040,000,089,023,397,117 QUE49 Pearson,426 1,000,720,646,363,407,732,669,727,358 Sig. (2-tailed),006,,000,000,021,049,000,000,000,086 QUE50 Pearson,470,720 1,000,741,464,087,317,711,623,343 Sig. (2-tailed),002,000,,000,003,685,132,000,001,101 QUE51 Pearson,512,646,741 1,000,578,518,601,580,846,399 Sig. (2-tailed),001,000,000,,000,010,002,003,000,054 QUE52 Pearson,326,363,464,578 1,000,300,129,590,416,882 Sig. (2-tailed),040,021,003,000,,154,548,002,043,000 QUE48A Pearson,749,407,087,518,300 1,000,550,251,313,345 Sig. (2-tailed),000,049,685,010,154,,005,237,136,098 QUE49A Pearson,355,732,317,601,129,550 1,000,428,622,263 Sig. (2-tailed),089,000,132,002,548,005,,037,001,214 QUE50A Pearson,462,669,711,580,590,251,428 1,000,698,696 Sig. (2-tailed),023,000,000,003,002,237,037,,000,000 QYE51A Pearson,181,727,623,846,416,313,622,698 1,000,524 Sig. (2-tailed),397,000,001,000,043,136,001,000,,009 QUE52A Pearson,329,358,343,399,882,345,263,696,524 1,000 Sig. (2-tailed),117,086,101,054,000,098,214,000,009, ** is significant at the 0.01 level (2-tailed). * is significant at the 0.05 level (2-tailed) 302

23 303

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 1. Φύλο Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία 22 30 31 40 41 50 51 + 3. Χρόνια υπηρεσίας 1 5 6 15 16+ 4. Σημειώστε τα πτυχία που κατέχετε Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2016-2017 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος στατιστικής ανάλυσης (πολλά κεφάλαια λείπουν) Ανάλυση αξιοπιστίας της κλίµακας PCRS

Μέρος στατιστικής ανάλυσης (πολλά κεφάλαια λείπουν) Ανάλυση αξιοπιστίας της κλίµακας PCRS Μέρος στατιστικής ανάλυσης (πολλά κεφάλαια λείπουν) 6.2.2 Ανάλυση αξιοπιστίας της κλίµακας PCRS Πίνακας 16: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items,963 8 Ο Cronbach a είναι κοντά στο 1 για αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση Ακαδ.. Έτος 2016 Ακαδ 2016--17 Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) Φοιτητών// τριών Φοιτητών ΠΤΔΕ Φλώρινας Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρακτική άσκηση 2 Χαρακτηριστικά της Π.Α. (1) Φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό σεμινάριο

Eπιμορφωτικό σεμινάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Eπιμορφωτικό σεμινάριο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

«Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ»

«Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ» «Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1 Ερευνώ Απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Πραγματικές ανάγκες Σχέδια δράσης Βελτιώνομαι Επιμορφωτικές δράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε;

Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε; Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε; 4% 56% ΚΑΘΟΛΟΥ 4% 36% Θεωρείτε και σε τι βαθμό ικανοποιητικό τον συντονισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ενότητα 5: Χρήστος Παρθένης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Το παράδειγμα του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Διγλωσσία και Εκπαίδευση

Διγλωσσία και Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Διγλωσσία και Ζητήματα Εκπαίδευσης Διδάσκουσα: Ρούλα Τσοκαλίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 6 Σημειώστε προβλήματα που αντιμετωπίσατε Αν και από τους τίτλους των ενοτήτων φαινόταν να υπάρχει συνάφεια με την προσχολική, ωστόσο με ελάχιστες εξαιρέσεις υπήρξε απογοητευτικό για εμάς. Το σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

1. Είχατε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ στην αρχή του σχολικού έτους;

1. Είχατε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ στην αρχή του σχολικού έτους; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης > 147 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία The project Εισαγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και διδασκαλία Στόχοι Να κατανοήσετε τις έννοιες της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας και ένταξης στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης > Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης

Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης 5: Ορισμοί και πολυπολιτισμική πραγματικότητα στο ελληνικό σχολείο Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής Συντονίστρια: Επίκουρη Καθηγήτρια, Ελένη Μουσένα [Σύγχρονες Τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη] «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕ 9. Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Ενίσχυση της Ένταξης. Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν.

ΘΕ 9. Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Ενίσχυση της Ένταξης. Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. ΘΕ 9. Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Ενίσχυση της Ένταξης Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας Η αρχιτεκτονική της ένταξης Προσπελάσιμα κτίρια Εξοπλισμένες αίθουσες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχολική Πρακτική Ι» οι φοιτητές/φοιτήτριες σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων πρόκειται να επισκεφτούν σε πέντε (5) διαφορετικές ημέρες μία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία ημάση ιαπολιτισμική Εκπαίδευση την Ελλάδα

Μαρία ημάση ιαπολιτισμική Εκπαίδευση την Ελλάδα ΠΕΓΑ - Νέες τεχνολογίες και πρόσβαση στον πολιτισμό και την τοπική ιστορία για άτομα με αναπηρίες. Η περίπτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Μαρία ημάση ιαπολιτισμική Εκπαίδευση την Ελλάδα Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας στη ΜΕ Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ Σ Α Κ Ο Ν Ι Δ Η Σ, Δ Π Θ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Τ Ζ Ε Κ Α Κ Η, Α Π Θ Α. Μ Α Ρ Κ Ο Υ, Δ Π Θ Α Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο 2 0 17-2018 2 ο παραδοτέο 8/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 2: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πολυπολιτισμικό σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ: - κατά τη διάρκεια της ζωής - στο χώρο της εκπαίδευσης Ν----» Δ. Διαχείριση των προβλημάτων 2. Άμεσα εμπλεκόμενοι

ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ: - κατά τη διάρκεια της ζωής - στο χώρο της εκπαίδευσης Ν----» Δ. Διαχείριση των προβλημάτων 2. Άμεσα εμπλεκόμενοι ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ: - κατά τη διάρκεια της ζωής - στο χώρο της εκπαίδευσης Ν----» Δ Διαχείριση των προβλημάτων 2 1 Άμεσα εμπλεκόμενοι Ελλάδα, από τη 10ετία του 1990 ----» ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ των δασκάλων και νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ «Η Δημιουργική χρήση της τεχνολογίας στα Μαθηματικά μέσω της αυτενέργειας των παιδιών.» Συντονίστρια: Στέλια Δημητρίου-Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου

Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου 1 Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας, έχει σαν στόχο να βελτιώνει κάθε χρόνο, όλο και περισσότερο, τις υπηρεσίες που προσφέρει στους εκπαιδευόμενους και των δύο κύκλων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2013-2014 Αγαπητοί συνάδελφοι, Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» -

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - http://blogs.sch.gr/nikitpapa ΜΙΑ ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΡΑΚΗΣ κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ «Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» 1. κ. Κωσταντινίδου υπηρετείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΖΑΧΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 9 Προλογικό σημείωμα... 9 1. Η αναγκαιότητα της ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης...

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Μάθηση και ζητήματα επικοινωνίας, σχέσεων, συμπεριφοράς, κινήτρων των μαθητών/τριών

Επαγγελματική Μάθηση και ζητήματα επικοινωνίας, σχέσεων, συμπεριφοράς, κινήτρων των μαθητών/τριών Επαγγελματική Μάθηση και ζητήματα επικοινωνίας, σχέσεων, συμπεριφοράς, κινήτρων των μαθητών/τριών Ιωάννης Μεγάλεμος, Β.Δ.Α Συντονιστής Προγράμματος Ε.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Το προσφυγικό ως ανθρωπιστικό ζήτημα»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Το προσφυγικό ως ανθρωπιστικό ζήτημα» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Το προσφυγικό ως ανθρωπιστικό ζήτημα» «Διδάσκοντας αλλοδαπούς μαθητές στο Εσπερινό Γυμνάσιο Βόλου» Απόστολος Ν. Ζαχαρός Διδάκτωρ Θεολογίας Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή 2016-2017 Βαβαρούτα Κατερίνα Σπυρόπουλος Βασίλης Ψηλοπαναγιώτη Άννα Ψυχομάνη Γεωργία Ριόλος 2016-17 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Παράρτημα V.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία και Εφαρμογές (Ψ-445) Διδάσκουσα: Ελευθερία Ν. Γωνίδα, Αναπλ. Καθηγήτρια Ακαδ. Έτος: 2017-18, Χειμερινό Εξάμηνο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Οι εφαρμογές φέτος

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS Παράρτημα V.1.β.ii Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος :... ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS Παρακαλούμε:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάνες Απρίλιος 2018

Αρχάνες Απρίλιος 2018 ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Πρόγραμμα: «Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει ως κύριο στόχο να διερευνήσει τις απόψεις και τις αντιλήψεις των μαθητών όσον αφορά την παραγωγικότητα στην εκπαίδευση. Η έρευνα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω με επιτυχία την Επαγγελματική μου Σταδιοδρομία! Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σχεδιάζω με επιτυχία την Επαγγελματική μου Σταδιοδρομία! Υπεύθυνος Σ.Ε.Π. του ΚΕ.ΣΥ.Π. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣ/ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΣΥ.Π)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ZA6936. Flash Eurobarometer 466 (The European Education Area) Country Questionnaire Cyprus

ZA6936. Flash Eurobarometer 466 (The European Education Area) Country Questionnaire Cyprus ZA696 Flash Eurobarometer 66 (The European Education Area) Country Questionnaire Cyprus ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ DX9 Σε πόσες γλώσσες μπορείτε να διαβάσετε και να γράψετε; Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

πρόσφυγες ένταξη STEMigrants.eu

πρόσφυγες ένταξη STEMigrants.eu πρόσφυγες ένταξη STEMigrants.eu Πρόσφυγες μαθητές STEMigrants.eu Πολυμεσικά κείμενα Γιατί STEMigrants.eu; Επιστημονική θεωρία Το δείγμα αποτέλεσαν 18 εκπαιδευτικοί της Ε & Στ τάξης από σχολεία της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση»

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722 Περιγραφικά Στοιχεία - Ανάλυση ανά ερώτηση στο σύνολο του δείγματος και ανά κλίμακα μελέτης στα ερωτηματολόγια εξαμήνου χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 για το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τα περιγραφικά στατιστικά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 37 1.1. Λειτουργικός ορισµός των εννοιών 38 1.1.1. Λειτουργικός ορισµός της έννοιας παλιννοστούντες 38 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος :...

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος :... Παράρτηµα V.5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Υποομάδα Στόχου 4. Κεντεποζίδου Νατάσσα- Τσακιρούδη Τριάδα- Τσάμτσας Γιώργος- Τσαπατσάρη Ευαγγελία

Υποομάδα Στόχου 4. Κεντεποζίδου Νατάσσα- Τσακιρούδη Τριάδα- Τσάμτσας Γιώργος- Τσαπατσάρη Ευαγγελία Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση Υποομάδα Στόχου 4 Κεντεποζίδου Νατάσσα- Τσακιρούδη Τριάδα- Τσάμτσας Γιώργος- Τσαπατσάρη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς Project No: 787-LLP--00--TR-KA-KAMP Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει ως στόχο την αξιολόγηση και τη συλλογή πληροφοριών και προτάσεων σχετικά με το περιεχόμενο, τη χρηστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ Ημερίδα ΠΕΚΑΔΕ, 2 Οκτωβρίου 2010 Getting Prepared for the New School Β. Δενδρινού, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) 2015-2016 Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Προφίλ σχολείου λειτούργησε το 1967-68, και μετακόμισε σε καινούριο κτήριο το 2014-2015 (ΚΑ) 129 μαθητές 10 εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εκπαίδευση από απόσταση Η τηλεμάθηση Ιδρυματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή

Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή Βασιλική Ποθητού, Στ εξάμηνο ΤΕΞΓΔΕ Ετεοκλής Καλιμάνης, Δ εξάμηνο ΤΕΞΓΔΕ Στέφανος Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής ΤΕΞΓΔΕ και ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Τι και γιατί; Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 1: Η πολυπολιτισμικότητα στην κοινωνία και στο σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα