ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ"

Transcript

1 ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή τάσεις άρα και παραμορφώσεις. Οι ρηγματώσεις επηρεάζουν την εμφάνιση αλλά πολύ περισσότερο την αντοχή, τη δυνατότητα δηλαδή της κατασκευής να φέρει με ασφάλεια τα φορτία για τα οποία έχει σχεδιαστεί. Επομένως, για την σωστή επισκευή των ρωγμών που έχουν εμφανιστεί, πρέπει να προσδιοριστούν πρωτίστως τα αίτιά τους και να επιλεγεί η βέλτιστη τεχνική αποκατάστασης της βλάβης. Η συγκεκριμένη εργασία προσπαθεί να παρουσιάσει περιληπτικά τους λόγους που οδηγούν σ αυτές τις βλάβες το σκυρόδεμα και τις βασικές τεχνικές επισκευής τους. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΡΩΓΜΩΝ Ρωγμή ορίζεται ως η ασυνέχεια του υλικού, η οποία ασυνέχεια έχει τη μία διάσταση πολύ μικρότερη από τις άλλες. Οι ρωγμές στις κατασκευές από σκυρόδεμα είναι κάτι ιδιαίτερα συνηθισμένο, αφού υποδηλώνουν την ανάπτυξη παραμορφώσεων στο φορέα. Η ανάπτυξή τους είναι επιθυμητή, αφού υποδεικνύουν το πρόβλημα που υπάρχει, γι αυτό και ο μηχανικός θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί την αιτία που οδήγησε στη ρηγμάτωση του σκυροδέματος, μετά από λεπτομερή και επιτόπια εξέταση του στοιχείου. Η επισκευή των ρωγμών στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων δεν συνεπάγεται αύξηση της αντοχής του μέλους αλλά αποκατάστασης της ήδη μειωμένης. Η επισκευή τους, όμως, επιβάλλεται συνήθως από αισθητικούς και πρακτικούς λόγους. Το ρηγματωμένο στοιχείο χρήζει επισκευής μόνο όταν από στατικής άποψης είναι ασφαλές κατά τη χρήση του, διαφορετικά απαιτείται και η ενίσχυσή του. Άρα, αν η ασφάλεια επιτυγχάνεται οι ρωγμές επιδιορθώνονται για να διατηρηθεί το αίσθημα ασφάλειας στους χρήστες και να αντιμετωπιστούν άλλα προβλήματα όπως διαρροές υγρών, εισχώρηση υγρασίας Άλλωστε ο μηχανικός είναι υπεύθυνος για την παράδοση κατασκευών οι οποίες όχι μόνο είναι αλλά και φαίνονται ασφαλείς. Κατηγοριοποίηση των ρωγμών μπορεί να γίνει με βάση διάφορα κριτήρια: αίτιο δημιουργίας θέση στο στοιχείο(επιφανειακές, εσωτερικές ) σπουδαιότητα ανάλογα με το μέγεθός τους και τη χρήση της κατασκευής(επιτρεπτές ή μη σε σχέση με την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα ) μεμονωμένες ή ομάδα ρωγμών διάδοση (ενεργές ή μη ενεργές)

2 Αγγελάκης Άγγελος, Σβεντζούρης Χρήστος Οι συνηθέστεροι λόγοι ρηγμάτωσης είναι: υπέρβαση ορίου αντοχής του μέλους σφάλμα κατά το σχεδιασμό (ανεπαρκής οπλισμός) διάβρωση του οπλισμού συστολή ξήρανσης καθίζηση θεμελίων ανάπτυξη τάσεων άρα και παραμορφώσεων λόγω αυξημένων θερμοκρασιακών μεταβολών ιδιαίτερα διαβρωτικό περιβάλλον ελλιπής ή ανεπαρκής συντήρηση κατόπιν σκυροδέτησης (κατάβρεξη ) υπερφόρτιση κατασκευαστικά σφάλματα Εφόσον διαπιστωθεί ρηγμάτωση και προσδιοριστούν τα αίτια που την προκάλεσαν ο υπεύθυνος μηχανικός καλείται να λάβει κάποιες αποφάσεις. Ανάλογα με την αιτία που οδήγησε στην ανάπτυξη ρωγμών οι πιθανές ενέργειες είναι: επισκευή ρωγμών με την κατάλληλη τεχνική αφαίρεση του αιτίου (π.χ. μείωση επιβαλλόμενων φορτίων) «συνετή παραμέληση (judicious neglect)»,(ορισμένες φορές η καλύτερη θεραπεία είναι η λήψη κανενός μέτρου) Κατά καιρούς έχουν προταθεί μέγιστα επιτρεπτά εύρη ρωγμών ανάλογα με το περιβάλλον και το είδος της κατασκευής. Πίνακας 1 Είδος κατασκευής και περιβαλλοντικές συνθήκες Μέγιστο εύρος ρωγμής mm εσωτερικές κατασκευές ξηρό περιβάλλον, παροχή αδιαπέραστης επικάλυψης 0.4 ~ 0.5 εξωτερικές κατασκευές, μέτρια υγρό περιβάλλον, όχι διαβρωτικοί παράγοντες 0.3 ~ 0.4 εξωτερικές κατασκευές, ιδιαίτερα υγρό περιβάλλον 0.2 ~ 0.3 ιδιαίτερα υγρό περιβάλλον, ύπαρξη διαβρωτικών παραγόντων (θαλασσινό νερό ) 0.1 ~ 0.15 δεξαμενές υγρών 0.1

3 Ακολουθούν εικόνες με τα πιο συνηθισμένα είδη ρωγμών σε κατασκευές από σκυρόδεμα: εικόνα 1. Εμφάνιση ρωγμών λόγω ανάπτυξης τάσεων άρα και παραμορφώσεων εξαιτίας θερμοκρασιακών μεταβολών 7 εικόνα 2. Εμφάνιση ρωγμής που οφείλεται σε διάτμηση λόγω καθίζησης 7 εικόνα 3. Εμφάνιση ρωγμών παράλληλων στον κύριο οπλισμό δηλώνουν τη διάβρωσή του 5

4 Αγγελάκης Άγγελος, Σβεντζούρης Χρήστος εικόνα 4. Εμφάνιση ρωγμών λόγω φόρτισης (διατμητικές αριστερά και καμπτικές δεξιά 5 εικόνα 5. Ρηγμάτωση λιμενικού δαπέδου από σκυρόδεμα λόγω διαβρωτικού περιβάλλοντος 5 εικόνα 6. Συσκευές μέτρησης εύρους ρωγμών με ακρίβεια έως mm 5

5 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΩΝ Επιτυχής επισκευή ρωγμής σε σκυρόδεμα εξαρτάται άμεσα από τον ακριβή προσδιορισμό των αιτίων και την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής για την επισκευή της. Ο μηχανικός θα πρέπει να έχει τις γνώσεις και την εμπειρία για μια επιτυχημένη επισκευή. Παρακάτω περιγράφεται βήμα-βήμα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί έτσι ώστε η αναγνώριση των λόγων της ρηγμάτωσης να είναι η σωστή. 1) Λεπτομερής εξέταση της εμφάνισης και του εύρους ρωγμής o Μεμονωμένη ρωγμή ή ομάδα ρωγμών ; o Πλάτος ρωγμής o Ανοιχτή ή κλειστή ρωγμή ; o Έκταση ρωγμής 2) Προσδιορισμός του χρόνου εμφάνισης 3) Ενεργές ή μη ενεργές ρωγμές ; Στο βήμα αυτό ίσως χρειαστεί παρακολούθηση της ρωγμής για συγκεκριμένο διάστημα έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν η ρωγμή ακόμη αναπτύσσεται ή αν κυκλικά ανοίγει και κλείνει π.χ. λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. Τέλος, αν τα αίτια δεν είναι τα συνηθισμένα που αναφέρονται στον πίνακα 2 τότε θα πρέπει να ακολουθήσει μια λεπτομερής ανάλυση ή ακόμα και εργαστηριακός έλεγχος. Πίνακας 2 5 Αιτία Επιβολή αυξημένης φόρτισης Θερμοκρασιακές μεταβολές Τύπος ρωγμής ενεργή Διάβρωση οπλισμού Μη ενεργή Καθίζηση θεμελίων Διαβρωτικό περιβάλλον Σχόλιο Αφαίρεση των επιπλέον φορτίων και επισκευή αλλιώς ενίσχυση Η επισκευή δεν ωφελεί αν συνεχιστούν οι μεταβολές Πρέπει να εφαρμοστούν τεχνικές που θα τη σταματήσουν Απαιτούνται μετρήσεις για το αν η καθίζηση συνεχίζεται Όσο η υγρασία παραμένει οι ρωγμές θα συνεχίσουν να εμφανίζονται

6 Αγγελάκης Άγγελος, Σβεντζούρης Χρήστος Λάθος κατασκευαστικές διαδικασίες(μη κατάβρεξη κατά τη σκυροδέτηση, λάθος ξυλοτύπου ) Λάθος κατά το σχεδιασμό (ανεπαρκής οπλισμός ) Απαιτείται και ενίσχυση του φορέα εκτός από επισκευή Ακολουθεί υπό μορφή διαγράμματος η συνολική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο μηχανικός στις περιπτώσεις επισκευής κατασκευών από σκυρόδεμα. (Emmons, 1994) Αποτέλεσμα (εμφάνιση ρωγμών) Προσδιορισμός αιτίων Λόγοι που απαιτούν την επισκευή Δημόσια ασφάλεια Αισθητικοί λόγοι λειτουργικότητα Περιβαλλοντικοί λόγοι

7 Αξιολόγηση αιτίων και αποτελεσμάτων Επισκευή λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα κόστος Ανάγκες κατασκευής λειτουργικότητα Επιπτώσεις στην κατασκευή αισθητική Ανάγκες του ιδιοκτήτη 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) μέθοδος ρητινενέσεων Οι ρητινενέσεις αποτελούν ίσως την πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική τεχνική επισκευής ρωγμών. Ρητινένεση καλείται η διαδικασία κατά την οποία εγχύεται με ενέσιμο τρόπο ρητινοειδής κόλλα στη ρωγμή, αποκαθιστώντας πλήρως την στατική ακεραιότητα και μονολιθικότητα της κατασκευής. Η επιτυχία της μεθόδου επηρεάζεται από την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Η τεχνική των ρητινενέσεων παρουσιάζει βασικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων τεχνικών: οι ρητίνες είναι υλικά με υψηλές αντοχές εφελκυσμού και συνάφειας με το σκυρόδεμα εμποδίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη των ρωγμών. επιτυγχάνεται λόγω της ρευστότητας των ρητινών πλήρης σφράγισμα της ρωγμής παρέχοντας στον οπλισμό προστασία από διάβρωση καθώς επίσης και στεγανότητα. οι ρητίνες είναι ανθεκτικά υλικά σε διαβρωτικούς παράγοντες. μπορούν να προσφέρουν ίσως το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά το αισθητικό μέρος της επισκευής.

8 Αγγελάκης Άγγελος, Σβεντζούρης Χρήστος διαδικασία εφαρμογής 1. καθαρισμός της ρωγμής με αέρα υπό πίεση. Η ρωγμή θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνη, μικρά αδρανή, λάδια και οποιοδήποτε άλλο ξένο υλικό. Καλό θα ήταν ακόμη και το πλύσιμο της ρωγμής με νερό και στη συνέχεια να στεγνώσει. 2. σφράγισμα της ρωγμής με ειδική ταινία ή κόλλα έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της ένεσης η ρητίνη να μην διαρρεύσει από τη ρωγμή. 3. διάνοιξη μικρών οπών (5 10 mm) κατά μήκος της ρωγμής στα οποία θα τοποθετηθούν ειδικά στόμια. Τα στόμια απέχουν μεταξύ τους cm συνήθως. 4. προετοιμασία της ρητίνης για να χρησιμοποιηθεί. Κατά την προετοιμασία της ρητίνης υπάρχουν και παράγοντες που παίζουν ρόλο όπως ο χρόνος ανάμιξης, η θερμοκρασία, η απόσταση ανάμιξης από τη ρωγμή και ο τρόπος ανάμιξης. Συνιστάται πάντως ο μηχανικός και ο τεχνίτης να συμβουλεύονται το εγχειρίδιο τεχνικών χαρακτηριστικών που παρέχει η εταιρία παραγωγής της ρητίνης. 5. έγχυση της ρητίνης στη ρωγμή. Η έγχυση πρέπει να γίνεται από το κάτω μέρος προς τα πάνω. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πίεση του ενέματος καθώς υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω διάνοιξης της ρωγμής. Συνήθως προτιμούνται οι ρητίνες με χαμηλό ιξώδες άρα και χαμηλότερης πίεσης που απαιτείται για το ένεμα. 6. αφαίρεση των στομίων και επεξεργασία της επιφάνειας (τρίψιμο) για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα Εποπτικά, τα βήματα της μεθόδου αυτής περιγράφονται και στις εικόνες που ακολουθούν: εικόνα 7. τοποθέτηση των ειδικών στομίων κατά μήκος της ρωγμής 7 εικόνα 8. σφράγισμα της ρωγμής με ειδική κόλλα 7 εικόνα 9. έγχυση της ρητίνης με ενέσιμο τρόπο 7

9 2) μέθοδος <<ραμμάτων>> Η μέθοδος των ραμμάτων αποτελεί μια τεχνική επισκευής ρωγμών, η οποία με τη χρήση μεταλλικών στοιχείων σε μορφή U αποσκοπεί στην αποκατάσταση της εφελκυστικής αντοχής κατά μήκος των ρωγμών. Τα ράμματα προσδίδουν δυσκαμψία στην κατασκευή, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ρηγμάτωση σε διπλανό σημείο. Όσο πιο πυκνά είναι τα ράμματα τόσο μικρότερες εφελκυστικές δυνάμεις δέχονται. διαδικασία εφαρμογής 1. διάνοιξη οπών κατά μήκος της ρωγμής δεξιά και αριστερά αυτής για την αγκύρωση των σκελών του μεταλλικού στοιχείου. 2. καθαρισμός των οπών από σκόνη και άλλα ξένα σώματα. 3. γέμισμα των οπών με εποξειδική ρητίνη 4. τοποθέτηση των μεταλλικών σκελών κάθετα στη ρωγμή. Στη διεπιφάνεια σκυροδέματος και μεταλλικού στοιχείου απαιτείται και εκεί εποξειδική ρητίνη για την ανάπτυξη συνάφειας. 5. η μέθοδος αυτή εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της ρωγμής, δεν την επισκευάζει. Άρα, αν απαιτείται στεγανότητα η ρωγμή πρέπει να σφραγιστεί. Αναλυτικότερα, η μέθοδος αυτή παρουσιάζεται στην εργασία των Sameer Hamoush και S. H. Ahmad 3 η οποία περιέχει και πειράματα, που δείχνουν την δύναμη που δέχονται τα ράμματα ανάλογα με το πλήθος τους, τη διατομή τους, την απόσταση μεταξύ τους, το μήκος του στοιχείου και το μήκος της ρωγμής. Εποπτικά, τα βήματα της μεθόδου περιγράφονται και στις εικόνες που ακολουθούν: εικόνα 10. Διάνοιξη οπών εκατέρωθεν της ρωγμής 7 εικόνα 11. Καθαρισμός της ρωγμής και των οπών 7 εικόνα 12. Γέμισμα της οπής με ειδική κόλλα 7

10 Αγγελάκης Άγγελος, Σβεντζούρης Χρήστος εικόνα 13. Κόλλα στη διεπιφάνεια μετάλλου και σκυροδέματος για συνάφεια 7 εικόνα 14. σφράγισμα της ρωγμής αν απαιτείται στεγανότητα 7 εικόνα 15. Τελική μορφή της ρωγμής 7 εικόνα 16. Τυπικές μορφές ρωγμών επισκευασμένων με ράμματα 5,3 3) μέθοδος πρόσθετου εξωτερικού οπλισμού Η μέθοδος αυτή παρέχει πρόσθετη αντοχή στο ρηγματωμένο μέλος για να παραλάβει τις δυνάμεις που το οδήγησαν στη ρηγμάτωση με τη χρήση πρόσθετου εξωτερικού οπλισμού. Η τεχνική έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στην αποκατάσταση ρηγματωμένων κύριων δοκών γεφυρών (Stratton, Alexander and Nolting, 1982). Όπως φαίνεται και στην εικόνα 17 χρησιμοποιείται εξωτερικός οπλισμός για την εφαρμογή θλιπτικής δύναμης. Στο μέσο των ανοιγμάτων των δοκών, όταν ξεπεραστεί η ροπή αντοχής του μέλους στη θέση αυτή, παρατηρούνται ρωγμές στο κάτω πέλμα το οποίο και εφελκύεται. Η δύναμη που προσθέτει ο εξωτερικός οπλισμός δημιουργεί επιπλέον ροπή αντοχής στη διατομή γι αυτό και θα πρέπει να χρησιμοποιείται με όσο μεγαλύτερο μοχλοβραχίονα ως προς τον ουδέτερο άξονα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί έτσι ώστε η αγκύρωση πάνω στο σκυρόδεμα να είναι επαρκής και να μην οδηγήσει στην αποκόλλησή του. Υπάρχει και ένα πρακτικό πρόβλημα όμως για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής αφού κατά την

11 αγκύρωση είναι πιθανό να καταστρέψουμε τον εσωτερικό οπλισμό. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί καθώς προσθέτουμε ένταση στον φορέα και θα πρέπει να μελετηθεί αν η ένταση αυτή επηρεάζει δυσμενώς το φορέα (αντιδράσεις στήριξης, ροπές λόγω εκκεντρότητας ). εικόνα 17. τυπική μορφή δοκού επισκευασμένης με την τεχνική του πρόσθετου εξωτερικού οπλισμού 5 4) μέθοδος <<διάτρησης και πλήρωσης>> (drilling and plugging) Η τεχνική αυτή είναι εφαρμόσιμη συνήθως σε τοίχους αντιστήριξης, όπου οι ρωγμές είναι ευθείες, τρέχουν κάθετα στον τοίχο και είναι προσβάσιμες από το ένα άκρο τους. Με ειδικό μηχάνημα τρυπάμε το σκυρόδεμα κατά μήκος της ρωγμής δημιουργώντας οπή διαμέτρου mm και μήκος όσο η ρωγμή. Στη συνέχεια αφαιρείται το υλικό που δημιουργήθηκε κατά τη διάτρηση. Η οπή που δημιουργήθηκε γεμίζεται με τσιμεντένεση προκαλώντας αντίσταση στα 2 τμήματα και δεν τα επιτρέπει να κινηθούν αντίθετα το ένα από το άλλο. Η τσιμεντένεση αποτρέπει και την έντονη διαρροή νερού. Στην περίπτωση που δεν μας ενδιαφέρει η φέρουσα ικανότητα αλλά η στεγανότητα αντί για τσιμέντο μπορούμε να γεμίσουμε με άλλο υλικό όπως αφρός πολυουρεθάνης, ασφαλτικό υλικό εικόνα 18. τυπική μορφή τοίχου επισκευασμένου με την τεχνική της διάτρησης και πλήρωσης 5

12 Αγγελάκης Άγγελος, Σβεντζούρης Χρήστος 5) χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος Το ινοπλισμένο σκυρόδεμα αποτελείται από το συνηθισμένο τσιμέντο, αδρανή και ίνες από μέταλλο, γυαλί Οι ίνες έχουν μήκος της τάξης μερικών εκατοστών και διάμετρο κλάσμα του χιλιοστού. Οι ίνες αναμιγνύονται στη μάζα του σκυροδέματος σε ποσοστό 1-3 % κ.ό. Ο βασικός τους ρόλος είναι η αύξηση της παραμόρφωσης αστοχίας του υλικού (που σχετίζεται με εφελκυστικές τάσεις) και ο περιορισμός της ρηγμάτωσης (π.χ. λόγω συστολής ξήρανσης) ενώ μερικές φορές επιτυγχάνεται και μικρή αύξηση αντοχής. Το ινοπλισμένο σκυρόδεμα σε σχέση με το άοπλο αναλαμβάνει φορτία σε μεγαλύτερες παραμορφώσεις και αστοχεί μετά τη δημιουργία αρκετών ρωγμών. Ο μηχανισμός αυτός οφείλεται στο γεγονός ότι μετά τη ρηγμάτωση οι ίνες που «γεφυρώνουν» το κενό μεταφέρουν το φορτίο προς το γειτονικό σκυρόδεμα. Στις εικόνες 20 και 21 φαίνεται η μορφή αστοχίας του ινοπλισμένου και του άοπλου σκυροδέματος. Άρα λόγω των παραπάνω ιδιοτήτων είναι σαφές ότι η χρήση ινοπλισμένου σκυροδέματος μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή τεχνική επισκευής συνήθως επιφανειακών στοιχείων. Βιομηχανικά δάπεδα, διάδρομοι αεροδρομίων, πεζοδρόμια και υδραυλικές κατασκευές (π.χ. δεξαμενές) όταν ρηγματωθούν από θερμοκρασιακές μεταβολές, υπερφορτίσεις μπορούν να επισκευαστούν επιτυχώς αν αφαιρέσουμε το παλαιό σκυρόδεμα και το αντικαταστήσουμε με ινοπλισμένο. εικόνα 19. τυπικές μορφές ινών χάλυβα 1 εικόνα 20. ινοπλισμένο σκυρόδεμα 1 εικόνα 21. άοπλο σκυρόδεμα 1

13 Βιβλιογραφία 1. Αθ.Χ. Τριανταφύλλου, Δομικά Yλικά, εκδόσεις πανεπιστημίου Πατρών, Σ. Η. Δρίτσος, Eνισχύσεις Eπισκευές Kατασκευών Aπό Oπλισμένο Σκυρόδεμα, εκδόσεις πανεπιστημίου Πατρών, Sameer Hamoush and S. H. Ahmad, Concrete Repair By Stitches, scientific reports, 4. Khaled Soudki, Concrete Problems And Repair Techniques, university of Waterloo 5. U.S Army Corps Of Εngineers, Evaluation And Repair Of Concrete Structures, manual no , S. M. Johnson, Deterioration, maintenance and repair of structures, McGraw Hill, New York,

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επισκευή ρωγμών με την χρήση ρητινενέσεων «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μέθοδο επισκευής ρωγμών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.T.E.I ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑ: ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εργασία Νο 27 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚ ΝΤΑΙΖΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία ερευνούμε τις βλάβες αλλά και τις πιθανές αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΔΡΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Εργασία Νο 12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΣΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία τονίσθηκε η σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ FIBRAN AE Βιομηχανία μονωτικών υλικών 6 ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου ΤΚ. 57013, Ωραιόκαστρο ΤΘ. 40306, ΤΚ.56010, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη Τηλ: +30 2310 682425 +30 2310 692700 Fax: +30 2310 683131

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Έλενα Ψύλλου Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ»

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΖΩΓΡΑΥΙΑ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» Εξεταστική Επιτροπή Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Καθηγητής (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα