ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ"

Transcript

1 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα υλικά εφαρμόζονται όλο και περισσότερο στην ενίσχυση κατασκευών από σκυρόδεμα. Στην προκειμένη περίπτωση προεντεταμένα φύλλα ΙΟΠ (ινοπλισμένων πολυμερών) χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του κάτω πέλματος δοκών. Παρουσιάζονται δύο διαφορετικές μέθοδοι προέντασης και αγκύρωσης των φύλλων στη δοκό. Για κάθε μέθοδο γίνονται πειράματα που συγκρίνουν τη συμπεριφορά δοκών μη ενισχυμένων, ενισχυμένων με φύλλα ΙΟΠ και ενισχυμένων με προεντεταμένα φύλλα ΙΟΠ. Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων συμπεραίνουμε ότι η ενίσχυση των δοκών με προεντεταμένα φύλλα ΙΟΠ βελτίωσε την λειτουργικότητα κατά κύριο λόγο, αλλά και την αντοχή των δοκών. Πρέπει επομένως η εφαρμογή τους να μας απασχολήσει σοβαρά, παρά την δυσκολία που παρουσιάζει. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή των σύνθετων υλικών στην ενίσχυση κατασκευών σκυροδέματος αποτελεί εξέλιξη της τεχνικής της εξωτερικής επικόλλησης ελασμάτων χάλυβα. Η τεχνική αυτή είναι αξιόπιστη και σχετικά εύκολη στην εφαρμογή για ενισχύσεις κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Παρολ αυτά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως η διάβρωση του χάλυβα, η δυσκολία να έρθει σε πλήρη επαφή το έλασμα του χάλυβα με την επιφάνεια του σκυροδέματος και η δυσκολία εφαρμογής λόγω του μεγάλου βάρους του χάλυβα. Έτσι έρχονται τα φύλλα από σύνθετα υλικά (ΙΟΠ), τα οποία δεν διαβρώνονται εύκολα, έχουν μικρό βάρος, μεγάλη εφελκυστική αντοχή και διατίθενται σε μεγάλα μήκη, να αντικαταστήσουν το χάλυβα. Μια σημαντική εφαρμογή των φύλλων από σύνθετα υλικά είναι στην ενίσχυση δοκών. Οι δοκοί συχνά χρειάζονται ενίσχυση στο κάτω πέλμα τους εξαιτίας διαβρωμένου, βλαμμένου ή ελλειπή οπλισμού. Η ενίσχυση μπορεί να γίνει με επικόλληση με ρητίνη φύλλων ΙΟΠ στο κάτω πέλμα των δοκών. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η δύναμη αστοχίας της δοκού όχι όμως και η δύναμη ρηγμάτωσης, ούτε αλλάζει η συμπεριφορά της δοκού στα φορτία λειτουργίας. Αν τώρα προεντείνουμε τα φύλλα ΙΟΠ αυτά χρησιμοποιούνται πλέον πιο αποδοτικά μιας και συμμετέχουν στην ανάληψη των φορτίων. Επίσης, κλείνουν υπάρχουσες ρωγμές και εμποδίζουν την δημιουργία νέων βελτιώνοντας έτσι την λειτουργικότητα και μειώνοντας την πιθανότητα αστοχίας της δοκού λόγω αποκόλλησης των φύλλων. Επιπλέον, τα προεντεταμένα φύλλα ΙΟΠ αυξάνουν το φορτίο αστοχίας της δοκού σε σχέση με τα μη προεντεταμένα αφού ο τρόπος αστοχίας μπορεί να είναι πλέον διαφορετικός. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει δύο μεθόδους προέντασης και αγκύρωσης φύλλων ΙΟΠ για την ενίσχυση δοκών, να εξετάσει την συμπεριφορά των δοκών με προεντεταμένα φύλλα ΙΟΠ, καθώς και να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των 1

2 Στάμος Σταμάτιος. προεντεταμένων φύλλων σε σχέση με τα μη προεντεταμένα, με βάση τα πειραματικά δεδομένα, για κάθε μία μέθοδο χωριστά. Η μία μέθοδος, η οποία έχει προταθεί από Triantafillou et al. 1992, προτείνει την προένταση των φύλλων ΙΟΠ χρησιμοποιώντας μια εξωτερική δοκό αντίδρασης και την αγκύρωση των φύλλων στα άκρα με ισχυρή ρητίνη. Ενώ η άλλη μέθοδος, η οποία έχει προταθει από Wight et al. 2001, προτείνει την προένταση των φύλλων αντιδρώντας στην προς ενίσχυση δοκό και την αγκύρωση των φύλλων στα άκρα με μηχανικό σύστημα. 2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΟ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ. (Wight et al ) 2.1 Τρόπος εφαρμογής Το μηχανικό σύστημα προέντασης και αγκύρωσης των φύλλων ΙΟΠ πάνω στη δοκό φαίνεται στο σχ.1. Το μηχανικό σύστημα αγκύρωσης αποτελείται από τους μεταλλικούς κυλίνδρους που ενώνονται με τα φύλλα και από τα μεταλλικά συναρμολογούμενα αγκύρια που συνδέονται με τη δοκό. Τα φύλλα ΙΟΠ τυλίγονται στις άκρες 2.5 φορές γύρω απ τους κυλίνδρους και ενώνονται με αυτούς με ρητίνη. Για την προένταση ο κύλινδρος στο ένα άκρο του φύλλου αγκυρώνεται στη δοκό (νεκρή αγκύρωση) ενώ στο άλλο άκρο παραμένει κινητός (ενεργή αγκύρωση). Ο ελεύθερος κύλινδρος είναι αυτός που συνδέεται με το γρύλο, ο οποίος θα προεντείνει το φύλλο αντιδρώντας πάνω στη δοκό. Στη συνέχεια ο κινητός κύλινδρος αγκυρώνεται και αυτός στα μεταλλικά αγκύρια της δοκού με τη βοήθεια μπουλονιών. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για όσα στρώματα φύλλων ΙΟΠ απαιτούνται. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι κάθε επόμενο φύλλο που προεντείνεται πρέπει αναγκαστικά να είναι κοντύτερο απ το προηγούμενο έτσι ώστε να είναι εφικτή η αγκύρωση. Ανάμεσα στα φύλλα ΙΟΠ αλλά και στην επιφάνεια της δοκού, που έχει προηγουμένως λειανθεί και καθαριστεί, απλώνεται ειδική ρητίνη για να τα κρατήσει σε επαφή με τη δοκό. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο γιατί κατά τη διάρκεια της προέντασης τα φύλλα τείνουν να αποκολληθούν από τη δοκό. Γιαυτό το λόγο ασκείται στα φύλλα δύναμη κάθετη στην επιφάνεια της δοκού, με τη βοήθεια βαρών, για αρκετό διάστημα έτσι ώστε η ρητίνη να αποκτήσει την αντοχή της. σχήμα 2 σχήμα1 2

3 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος Πειραματικά δεδομένα Χρησιμοποιήθηκαν 4 δοκοί ορθογωνικής διατομής 0.3mx0.575m μήκους 5m σχ.2. Ο εφελκυόμενος οπλισμός αποτελείτο από 2 ράβδους διαμέτρου 25.2mm και 1 ράβδο διαμέτρου 11.3mm και είχε συνολική διατομή 1300 mm 2, ενώ ο θλιβόμενος οπλισμός αποτελείτο από 2 ράβδους διαμέτρου 11.3mm συνολικής διατομής 200mm 2. Είχαμε επίσης συνδετήρες κλειστούς με διάμετρο 11.3mm ανά 250 mm. H θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος ήταν 35Mpa και η εφελκυστική 2.9 Mpa ενώ είχαμε επικάλυψη 50 mm. Μία από τις δοκούς δεν ενισχύθηκε καθόλου και αποτέλεσε τη δοκό αναφοράς. Από τις υπόλοιπες τρεις, η μία ενισχύθηκε με απλά φύλλα ΙΟΠ ενώ οι άλλες δύο με προεντεταμένα φύλλα ΙΟΠ. Χρησιμοποιήθηκαν 5 στρώσεις φύλλων ΙΟΠ-άνθρακα (CFRP) με ποσοστό ινών 65% κατά βάρος. Τα φύλλα είχαν πάχος 0.2mm και πλάτος 300mm ενώ το μέτρο ελαστικότητας ήταν 125Gpa. Η απόσταση του άκρου του επόμενου φύλλου απ το άκρο του προηγούμενου ήταν 100mm για να διευκολυνθεί η αγκύρωση, ενώ η συνολική διατομή φύλλων ΙΟΠ-άνθρακα ήταν 300mm 2. Η συνολική προένταση στα φύλλα ήταν 200Mpa. Οι δοκοί, οι οποίες ήταν ανεστραμμένες κατά την διάρκεια της ενίσχυσης, υποβλήθηκαν σε δοκιμή 4 σημείων (σχ.3). Για τις δύο πρώτες δοκούς η δύναμη εφαρμόστηκε σε απόσταση 1.6m από τα άκρα ενώ για τις άλλες δύο σε απόσταση 2.0m. Η παραμόρφωση της δοκού μετρήθηκε με ειδικούς αισθητήρες που ήταν τοποθετημένοι πάνω της. σχήμα Πειραματικά αποτελέσματα Σχόλια Αποτελέσματα του πειράματος φαίνονται στον πίνακα 1.Με μια ματιά παρατηρούμε ότι η προσθήκη μη προεντεταμένων φύλλων ΙΟΠ-άνθρακα στη δοκό Β αύξησε σημαντικά το φορτίο αστοχίας, ενώ η χρησιμοποίηση προεντεταμένων φύλλων ΙΟΠ-άνθρακα στις δοκούς Γ και Δ βελτίωσε σημαντικά τη λειτουργικότητα αυξάνοντας το φορτίο ρηγμάτωσης. Διαγράμματα ροπών-μετατοπίσεων και ροπών-καμπυλοτήτων στο μέσο των δοκών φαίνονται στα σχήματα 4 και 5 αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι αρχικά οι δοκοί παρουσιάζουν γραμμική-ελαστική συμπεριφορά και η δοκός Α ρηγματώνεται για μικρό σχετικά φορτίο(περίπου 10% του φορτίου αστοχίας ). Στη συνέχεια ο εφελκυόμενος οπλισμός διαρρέει και τελικά η δοκός Α αστοχεί με την θραύση του σκυροδέματος στη θλιβόμενη ζώνη για παραμόρφωση 70mm. Δοκός Εξωτερική ενίσχυση Ροπή KNm Ρηγμάτωση Διαρροή χάλυβα Αστοχία Μετατόπιση Ροπή Μετατόπιση Ροπή mm KNm mm KNm Μετατόπιση mm Α Καμία Β φύλλα ΙΟΠ-άνθρακα Γ προεντεταμένα φύλλα ΙΟΠ-άνθρακα

4 Στάμος Σταμάτιος. Δ προεντεταμένα φύλλα ΙΟΠ-άνθρακα Πίνακας 1 Πρέπει να σημειώσουμε ότι η προσθήκη φύλλων ΙΟΠ-άνθρακα δεν άλλαξε την συμπεριφορά των δοκών πριν τη ρηγμάτωση καθώς η δυσκαμψία των δοκών δεν αυξάνεται με την προσθήκη προεντεταμένων ή μη φύλλων. Αυτό είναι λογικό αφού η διατομή των φύλλων είναι πολύ μικρή σε σχέση με αυτήν της δοκού. Όσον αφορά τώρα το φορτίο ρηγμάτωσης,η προσθήκη μη προεντεταμένων φύλλων ΙΟΠάνθρακα αυξάνει ελάχιστα τη τιμή του, όμως για προεντεταμένα φύλλα η τιμή του φορτίου παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Παρατηρούμε ότι τι φορτίο ρηγμάτωσης για τις δοκούς Γ και Δ είναι κατά 45 και 55KNm μεγαλύτερο από αυτό της δοκού Α. Μια αύξηση της ταξης του 150%. Από τα διαγράμματα ροπών-παραμορφώσεων και ροπών-καμπυλοτήτων παρατηρούμε ότι η συμπεριφορά των ενισχυμένων με φύλλα ΙΟΠ-άνθρακα δοκών έχει αλλάξει. Τα φύλλα ΙΟΠ-άνθρακα συμμετέχουν στην ανάληψη εφελκυστικών τάσεων μαζί με τον εφελκυόμενο οπλισμό. Έτσι, στη δοκό Β το φορτίο διαρροής είναι κατά 20% μεγαλύτερο σε σχέση με τη δοκό Α. Στις δοκούς Γ και Δ τώρα, που είναι ενισχυμένες με προεντεταμένα φύλλα ΙΟΠάνθρακα,έχουμε ανακούφιση του εφελκυόμενου οπλισμού με αποτέλεσμα το φορτίο διαρροής σε αυτές να είναι κατά 35% και 40% αντίστοιχα μεγαλύτερο απ ότι στην δοκό Α. σχήμα 4 σχήμα 5 Το φορτίο αστοχίας παρουσιάζει και αυτό αύξηση, που φτάνει στη δοκό Β το 35% και στις δοκούς Γ και Δ το 45%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του τρόπου αστοχίας. Δηλαδή, ενώ η δοκός Α αστοχεί λόγω θραύσης του σκυροδέματος στη θλιβόμενη ζώνη, η δοκός Β αστοχεί λόγω αποκόλλησης των φύλλων ΙΟΠ-άνθρακα και οι δοκοί Γ και Δ αστοχούν λόγω θραύσης των φύλλων ΙΟΠ-άνθρακα στο μέσο της δοκού. Η μετατόπιση και η καμπυλότητα σε κάθε σημείο των δοκών που είχαν ενισχυθεί με φύλλα ΙΟΠ-άνθρακα (Β,Γ,Δ) παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τη δοκό αναφοράς Α. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ικανότητα των φύλλων ΙΟΠ-άνθρακα να ελέγχουν τη ρηγμάτωση των δοκών. Η ενίσχυση με προεντεταμένα φύλλα ΙΟΠ-άνθρακα μειώνει ακόμα περισσότερο τις μετατοπίσεις και τις καμπυλότητες γιατί δίνει μια αρνητική καμπυλότητα αρχικά στη δοκό. 4

5 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι η σημασία της καθυστέρησης εμφάνισης ρωγμών είναι αρκετά σημαντική γιατί όχι μόνο η δοκός διατηρεί την αρχική της δυσκαμψία για μεγαλύτερο φορτίο αλλά γιατί καθυστερείται η εμφάνιση των ρωγμών που οδηγούν στην αστοχία. 3.ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ. (Triantafillou et al. 1992) 3.1 Τρόπος εφαρμογής Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο το φύλλο ΙΟΠ αρχικά προεντείνεται ξεχωριστά και εφαρμόζεται σ αυτό ειδική ρητίνη σχ. 6(a). Στη συνέχεια τοποθετείται στο εφελκυόμενο πέλμα της δοκού και αφήνεται εκεί μέχρι να σκληρυνθεί πλήρως η ρητίνη σχ. 6(b). Τελικά κόβουμε τα δύο άκρα του φύλλου και η προένταση έχει πλέον μεταφερθεί στη δοκό σχ.6(c). Πιο αναλυτικά, η επιφάνεια της δοκού χρειάζεται να αγριευτεί μέχρι να εμφανιστούν τα αδρανή και στη συνέχεια να καθαριστεί. Επίσης, και η επιφάνεια του φύλλου ΙΟΠ πρέπει να αγριευτεί και να καθαριστεί με ακετόνη λίγο πριν την επάλειψη της ειδικής ρητίνης. Στη συνέχεια γίνεται η προένταση του φύλλου ΙΟΠ με την βοήθεια δύο ζευγαριών μεταλλικών πλακών οι οποίες συγκολούνται με ισχυρή ρητίνη στα άκρα του φύλλου έτσι ώστε να αποτελέσουν σημεία στήριξης για την προένταση. Το ένα άκρο αγκυρώνεται σε μια δοκό και το άλλο συνδέεται με το γρύλο που θα προεντείνει το φύλλο αντιδρώντας στη δοκό. Πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουν προσδιοριστεί αναλυτικοί τύποι από Triantafillou and Deskovic 1991 που υπολογίζουν τη μέγιστη δύναμη προέντασης που μπορεί να εφαρμοστεί έτσι ώστε να μην έχουμε άμεση αποκόλληση σκυροδέματος στα άκρα με την εφαρμογή της προέντασης. Ακολούθως γίνεται η επάλειψη της ρητίνης τόσο στο φύλλο ΙΟΠ όσο και στη δοκό και τα δύο έρχονται σε επαφή. Κάτω απ το φύλλο ΙΟΠ τοποθετείται μαλακό επίπεδο ξύλο για στήριξη και πάνω στη δοκό τοποθετούνται βάρη για μεγαλύτερη πίεση. Μετά από 2 περίπου εβδομάδες έχει σκληρυνθε η ρητίνη και ελευθερώνονται τα άκρα μεταφέροντας την προένταση στην δοκό. σχήμα 6(a),(b),(c) 3.2 Πειραματικά δεδομένα 5

6 Στάμος Σταμάτιος. Χρησιμοποιήθηκαν 5 δοκοί μήκους 1.20m, πλάτους 0.07m και ύψους 0.12m, οι οποίες και υποβλήθηκαν σε δοκιμή κάμψης 3 σημείων με άνοιγμα 0.96m. Τα χαρακτηριστικά κάθε δοκού φαίνονται στον πίνακα 2,ενώ εκτός από το διαμήκη οπλισμό είχαμε και εγκάρσιο με συνδετήρες Φ4/40. Το όριο διαρροής του χάλυβα ήταν 414MPa ενώ για το σκυρόδεμα είχαμε όριο θραύσης 28.8 MPa,μέτρο ελαστικότητας 31.6GPa και όριο εφελκυστικής αντοχής 4.2 MPa. Τα φύλλα ΙΟΠ είχαν ίνες άνθρακα (CFRP) σε ποσοστό 60% κατά βάρος ενώ είχαν μέτρο ελαστικότητας 115GPa. Η ρητίνη είχε μέτρο διάτμησης 2.7GPa. Δοκός Πάχος φύλλου ΙΟΠ Πλάτος φύλλου ΙΟΠ Πίνακας 2 Διάμετρος διαμήκη οπλισμού mm Αρχική δύναμη προέντασης mm mm MPa Α Β Γ Δ Ε Πειραματικά αποτελέσματα Σχόλια Τα διαγράμματα φορτίων-παραμορφώσεων φαίνονται στο σχ.7. Η δοκός αναφοράς (Ε) αστόχησε λόγω διάρρηξης του σκυροδέματος στην εφελκυόμενη ζώνη. Όλες οι άλλες αστόχησαν με περίπου παρόμοιο τρόπο. Διαγώνιες ρωγμές είχαν σαν αποτέλεσμα την αποκόλληση του προεντεταμένου φύλλου ΙΟΠ-άνθρακα στα άκρα (σχ.8(α)) γεγονός που συνοδεύεται από μικρή πτώση του φορτίου (σχ.7). Η αποκόλληση όμως του προεντεταμένου φύλλου ΙΟΠ-άνθρακα εμποδίζεται στη συνέχεια από τις στηρίξεις λόγω των δυνάμεων αντίδρασης που ασκούν στη δοκό. Έτσι, το φορτίο αυξάνεται επιπλέον μέχρι την αστοχία του σκυροδέματος στην θλιβόμενη ζώνη που ακολουθείται από πλήρη αποκόλληση του προεντεταμένου φύλλου (σχ.8(β)). Σε σχέση με τις δοκούς Α και Β,η ρηγμάτωση στις Γ και Δ είναι πιο ελεγχόμενη εξαιτίας του μεγαλύτερου ποσοστού ενίσχυσης. σχήμα 7 6

7 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και οι τέσσερις ενισχυμένες δοκοί με προεντεταμένα φύλλα ΙΟΠ-άνθρακα παρουσίασαν πολύ μεγαλύτερη αντοχή (3-4 φορές μεγαλύτερη) σε σχέση με αυτήν της δοκού αναφοράς (Ε). Επίσης, οι ενισχυμένες δοκοί διατήρησαν τη δυσκαμψία τους σταθερή για μεγαλύτερες τιμές φορτίου με αποτέλεσμα να παραμορφώνονται γραμμικά-ελαστικά για μεγαλύτερα φορτία. σχήμα 8(α) σχήμα 8(β) 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα προεντεταμένα φύλλα ΙΟΠ βελτιώνουν σημαντικά την λειτουργικότητα των δοκών. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτά είναι πιο αποτελεσματικά στη μείωση των ρωγμών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι δοκοί με τα προεντεταμένα φύλλα να παρουσιάζουν μικρότερα βέλη και καμπυλότητες στην αστοχία. Επίσης, τα προεντεταμένα φύλλα αυξάνουν το φορτίο διαρροής του εφελκυόμενου οπλισμού γιατί τον αποφορτίζουν πριν την εφαρμογή των φορτίων λειτουργίας. Τέλος, η ενίσχυση με προεντεταμένα ή μη φύλλα ΙΟΠ αυξάνει εξίσου το φορτίο αστοχίας αλλά τα προεντεταμένα φύλλα παραμένουν ελάχιστα πιο αποτελεσματικά γιατί εμποδίζουν την πρόωρη αστοχία λόγω εφελκυστικων ρωγμών. Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν δύο μέθοδοι προέντασης και αγκύρωσης φύλλων ΙΟΠ σε δοκούς. Η μέθοδος εκείνη κατά την οποία η αγκύρωση στα άκρα γίνεται με την χρήση ρητίνης παρουσιάζει αβεβαιότητα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της αγκύρωσης. Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί δύο τρόποι ενίσχυσης της αγκύρωσης στα άκρα, ο ένας με περίσφιγξη των άκρων με σύνθετες λωρίδες και ο άλλος με επικόλληση μεταλλικών πλακών στα άκρα του φύλλου και αγκύρωση με βίδες (σχ.9).έτσι οι δοκοί δεν αστοχούν πλέον από αποκόλληση στα άκρα αλλά από θραύση του φύλλου. 7

8 Στάμος Σταμάτιος. σχήμα 9 Όσον αφορά την άλλη μέθοδο αγκύρωσης και προέντασης δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αποκόλλησης γιατί τα προεντεταμένα φύλλα ΙΟΠ συνδέονται απ ευθείας με το μηχανικό σύστημα αγκύρωσης που παραμένει στην δοκό και μετά την προένταση. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η δυνατότητα αγκύρωσης περισσοτέρων του ενός προεντεταμένων φύλλων ΙΟΠ. Με αυτό το τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε τον επιθυμητό τρόπο προέντασης της δοκού αφού δεν περιοριζόμαστε από την εφελκυστική αντοχή ενός μεμονωμένου φύλλου ΙΟΠ αλλά ούτε και από τη μέγιστη δύναμη αγκύρωσης σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Με βάση όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι παρ όλο που η ενίσχυση δοκών με προεντεταμένα φύλλα ΙΟΠ παρουσιάζει δυσκολίες στην εφαρμογή εντούτοις προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα που μας ωθούν να την λάβουμε περισσότερο υπόψη στο μέλλον. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Τριανταφύλλου Θ., (2001) Προηγμένες Τεχνολογίες Υλικών & Κατασκευών, Πανεπιστήμιο Πατρών Wight R., Green M., Erki M-A. (2001) Prestressed FRP Sheets for Poststrengthening Reinforced Concrete Beams, JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTUCTION/NOVEMBER 2001 Triantafillou T., Deskovic N., Deuring M., (1992) Strengthening of Concrete Structures with Prestressed Fiber Reinforced Plastic Sheets ACI Structural Journal /May-June 1992 Uomoto T., Mutsuyoshi H., Katsuki F., Misra S. (2002) Use of Fiber Reinforced Polymer Composites as Reinforcing Material for Concrete JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING/ MAY-JUNE 2002 Garden H., Hollaway L. (1998) An Experimental Study of the Failure Modes of Reinforced Concrete Beams Strenghthened with Prestessed Carbon Composite Plates Elsevier Science

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ Χριστόφορος ηµόπουλος Υποψήφιος ιδάκτορας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου Αθήνα, Ελλάδα e-mail: cdimop@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 264 Πειραματική και αναλυτική μελέτη σεισμικά μονωμένων γεφυρών με ή χωρίς πρόσθετη απόσβεση ενέργειας Experimental

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Σκαρβέλης Μ., Τζιτζιρής Κ.,Παπαδόπουλος Ι. Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, B. Γρίβα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα