ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ Εξαγωγή προϊόντων στο Ισραήλ Σύσταση εταιρείας στο Ισραήλ Επενδυτικά κίνητρα Εξαγωγή προϊόντων στο Ισραήλ (Πηγή: Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Εργασίας). Σε γενικές γραμμές το καθεστώς εισαγωγής στο Ισραήλ έχει προχωρήσει σημαντικά στην φιλελευθεροποίηση των εισαγωγών, στο πλαίσιο και των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου που έχει συνάψει με άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της συμφωνίας σύνδεσης με την ΕΕ), εντούτοις για ορισμένα προϊόντα απαιτείται άδεια εισαγωγής. Ο «Κανονισμός Ελεύθερης Εισαγωγής» (αρ.5766 του 2006) καθορίζει τους όρους για την εισαγωγή αγαθών στο Ισραήλ, με βάση την ταξινόμηση των προϊόντων στο πλαίσιο του Εναρμονισμένου Δασμολογίου (http://ozar.mof.gov.il/customs/eng/taarif_eng.htm ). 1

2 (Ι)Ταξινόμηση των εισαγωγών: Η ορθή ταξινόμηση των προϊόντων είναι βασική για τον καθορισμό των δασμών καθώς και για την χορήγηση των απαραίτητων αδειών και πιστοποιητικών. Πληροφόρηση σχετικά με την ταξινόμηση των υπό εισαγωγή προϊόντων δύναται να αντληθεί από την ιστοσελίδα της Φορολογικής και Δασμολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ (ΙΙ)Όροι εισαγωγής: Ο Κανονισμός Ελεύθερης Εισαγωγής και τα Παραρτήματά του ορίζουν: o τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής o για ποιά προϊόντα απαιτείται άδεια εισαγωγής ή ειδικά πιστοποιητικά και ποιές είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες που εκδίδουν τις άδειες αυτές. (ΙΙΙ)Πληροφορίες για τους δασμούς και επιβαρύνσεις στα εισαγόμενα προϊόντα: Πληροφορίες για τους δασμούς και τις επιβαρύνσεις στα εισαγόμενα προϊόντα με βάση τον κωδικό ταξινόμησής τους και ανά γεωγραφική προέλευση, είναι διαθέσιμες στο Εναρμονισμένο Δασμολόγιο του Ισραήλ στην ιστοσελίδα: (ΙV)Προϊόντα για τα οποία απαιτείται άδεια εισαγωγής: Για την λήψη σχετικής πληροφόρησης, υπάρχει δυνατότητα on-line αναζήτησης στα Παραρτήματα του Κανονισμού Ελεύθερης Εισαγωγής, η οποία είναι διαθέσιμη στην Εβραϊκή γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ιם Έλληνες εξαγωγείς μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ). (V) Χρήσιμοι ορισμοί: Άδεια Εισαγωγής: χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως, από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου σε ισραηλινούς εισαγωγείς και εταιρείες εγκατεστημένες στο Ισραήλ. 2

3 Ειδικό Πιστοποιητικό: εκδίδεται για τον εισαγωγέα από την αρμόδια υπηρεσία (λ.χ. Υπουργείο Υγείας για εισαγωγές φαρμάκων, Υπουργείο Μεταφορών για εισαγωγές αυτοκινήτων), η οποία πρέπει να εγκρίνει την εισαγωγή του προϊόντος υπό όρους που αναφέρονται ρητώς στο πιστοποιητικό. Έγκριση Προδιαγραφών: έγκριση που δίδεται στον εισαγωγέα από το Ίδρυμα Προδιαγραφών του Ισραήλ (Standards Institution of Israel) κατόπιν διενέργειας δοκιμών (Tests) στα προϊόντα πριν και κατά την άφιξή τους στο Ισραήλ. Η έγκριση αυτή περιλαμβάνει δήλωση ότι τα προϊόντα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και βασίζεται σε σχετικό πίνακα προϊόντων του Κανονισμού για την ελεύθερη εισαγωγή προϊόντων. (VI)Σήμανση Προϊόντων: Το Ισραήλ διατηρεί κανονισμούς για τη σήμανση των προϊόντων και των καταγραφή της χώρας προέλευσης. Όλες οι εισαγωγές στο Ισραήλ θα πρέπει να φέρουν σήμα που αναφέρει την χώρα προέλευσης του προϊόντος, το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, το όνομα και τη διεύθυνση του ισραηλινού εισαγωγέα και τα περιεχόμενα, βάρος και όγκο σε μονάδες μέτρησης. Επιπλέον, η σήμανση πρέπει να γίνεται στην Εβραϊκή γλώσσα και στην Αγγλική. (VII)Πιστοποιητικά Kosher: Όσον αφορά τα είδη διατροφής, αν ο εισαγωγέας επιθυμεί να διοχετεύσει στην αγορά προϊόντα με την ένδειξη Kosher 1, θα πρέπει να λάβει πιστοποιητικό Kosher από την Ανωτάτη Ραβινική Αρχή. (ΙΧ)Διαδικασίες έγκρισης υποχρεωτικών προδιαγραφών των εισαγομένων προϊόντων: Από την 1 η Ιουνίου 2005, όλα τα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στη διαδικασία έγκρισης προδιαγραφών από το Ίδρυμα Προδιαγραφών του Ισραήλ (SII) χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες επιθεώρησης αναλόγως με τον βαθμό επικινδυνότητας για την δημόσια υγεία και ασφάλεια: 1 Στα εβραϊκά σημαίνει «κατάλληλο πρός κατανάλωση». 3

4 1. Κατηγορία 1: προϊόντα που εμπεριέχουν το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, όπως λ.χ. παιδικά παιχνίδια και ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Για τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας, η εξέταση κάθε φορτίου για εκπλήρωση των προδιαγραφών που θέτει το πρότυπο, συνιστά προϋπόθεση για την απελευθέρωση του φορτίου από το τελωνείο. 2. Κατηγορία 2: προϊόντα που εμπεριέχουν μεσαίο επίπεδο κινδύνου για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, όπως λ.χ. γυαλιά ηλίου, λάμπες, χαλιά, μπουκάλια. Γι αυτήν την κατηγορία απαιτείται μια εφ άπαξ άδεια που βασίζεται σε εξέταση εκπλήρωσης των προδιαγραφών για τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος (type approval test), καθώς επίσης και σε δήλωση του εισαγωγέα ότι τα προϊόντα σε μεταγενέστερα φορτία είναι ταυτόσημα με τον εγκεκριμένο τύπο προϊόντος και πληρούν το σχετικό πρότυπο. Για τακτικές αποστολές φορτίων των προϊόντων αυτών, δεν θα απαιτείται κάθε φορά η διενέργεια επιθεωρήσεων πριν από την απελευθέρωση από το τελωνείο. 3. Κατηγορία 3: προϊόντα που εμπεριέχουν χαμηλό επίπεδο κινδύνου για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, όπως λ.χ. κεραμικά πλακάκια τοίχου, WC από κεραμικά υλικά κ.α. Σε αυτήν την κατηγορία, η μόνη απαίτηση είναι η δήλωση του εισαγωγέα ότι τα προϊόντα πληρούν τις υποχρεωτικές προδιαγραφές. Δεν απαιτείται διενέργεια επιθεώρησης των προϊόντων. 4. Κατηγορία 4: προϊόντα με αποκλειστικό σκοπό την βιομηχανική χρήση και όχι την άμεση κατανάλωση, όπως λ.χ. ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Η απελευθέρωση των προϊόντων αυτών από το τελωνείο δεν θα εξαρτάται από την λήψη πιστοποιητικού συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές προδιαγραφές. 4

5 2. Σύσταση εταιρείας στο Ισραήλ (Πηγή: Ισραηλινή Υπηρεσία Προσέλκυσης Επενδύσεων) Σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο του Ισραήλ, ως εταιρεία ορίζεται η επιχείρηση, η οποία ιδρύεται και εγγράφεται στο Ισραήλ με βάση το Ισραηλινό δίκαιο. Απαραίτητη είναι η εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών του Ισραήλ. Οι περισσότερες εταιρείες οριοθετούν την προσωπική ευθύνη των εταίρων με βάση το ποσοστό των μετοχών. Η εταιρεία δύναται να εγγραφεί είτε ως «ιδιωτική εταιρεία», είτε ως «κοινή εταιρεία», οι μετοχές της οποίας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αξιών του Τελ Αβίβ. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρουσιάζουν στους εταίρους, ετήσιους απολογισμούς και χρηματοοικονομικές καταστάσεις θεωρημένες από ορκωτό λογιστή. Σύσταση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας: Μια ξένη εταιρεία δύναται να ιδρύσει υποκατάστημα ή τοπικό γραφείο στο Ισραήλ εφόσον είναι εγγεγραμμένη ως αλλοδαπή εταιρεία στο Μητρώο Εταιρειών του Ισραήλ (Για περισσότερες πληροφορίες βλ. A5AE-4797-B2C4-196EFF11E0A6.htm). Εφόσον η επωνυμία της αλλοδαπής εταιρείας φέρει την επέκταση «περιορισμένη ευθύνη» (limited), τότε η πλήρης επωνυμία καθώς και η χώρα προέλευσης πρέπει να αναγράφονται σε όλα τα τιμολόγια, την αλληλογραφία, δημοσιεύσεις ή διαφημιστικές καταχωρήσεις του υποκ/τος. Για την εγγραφή της μια αλλοδαπή εταιρεία πρέπει να υποβάλλει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά στο Μητρώο Εταιρειών. Διαδικασία εγγραφής εταιρείας: Όλες οι εταιρείες στο Ισραήλ πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Εταιρειών και στις φορολογικές αρχές. Για την εγγραφή μιας εταιρείας στο Μητρώο είναι απαραίτητη η υποβολή: Αίτησης εγγραφής (φόρμα υπ.αρ. 1 του Μητρώου Εταιρειών), 5

6 Ιδρυτικής πράξης (Memorandum of Association) που καθορίζει τον εταιρικό τύπο, την αποστολή της εταιρείας, την ευθύνη των μετόχων και τα εταιρικά μερίδια. Καταστατικού (Articles of Association) που θέτει τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας. Απαιτείται επίσης, η καταβολή τέλους εγγραφής το οποίο ανέρχεται σε NIS. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, το Μητρώο εκδίδει πιστοποιητικό σύστασης και αριθμό μητρώου. Σημείωση: Τα εταιρικά έγγραφα πρέπει να εξακριβωθούν από Ισραηλινό δικηγόρο. Συνήθως ο δικηγόρος που διεκπεραιώνει την διαδικασία σύστασης, εκπροσωπεί την εταιρεία στο Μητρώο Εταιρειών. Φορολογία εταιρειών: Όλες οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Ισραήλ υπόκεινται σε εταιρική φορολογία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα φορολογικής μεταρρύθμισης του 2005, προβλέπεται σταδιακή μείωση του επιπέδου φορολογίας εταιρειών με βάση το εξής χρονοδιάγραμμα: % % % Η Ισραηλινή κυβέρνηση παρέχει επίσης φορολογικά κίνητρα στο πλαίσιο του Νόμου για την Ενθάρρυνση Επενδύσεων Κεφαλαίου. ΦΠΑ: Το τρέχον επίπεδο του ΦΠΑ για τα καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες ανέρχεται σε 16%. Οι εταιρείες υποχρεούνται να εγγραφούν ως φορείς απόδοσης του ΦΠΑ, το αργότερο έως την ημ/νια έναρξης της λειτουργίας τους. 6

7 Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης: Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καταβάλλονται από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκαιο, οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν εισφορές από τον μισθό των υπαλλήλων και να τις υποβάλουν μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές στο Ινστιτούτο Εθνικής Ασφάλισης. Τα επίπεδα των εισφορών παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Έως 60% του μέσου μισθού Σέκελ* (1.301 δολ. ΗΠΑ) Πάνω από 60% και μέχρι 5 φορές του μέσου μισθού* Εργαζόμενος ΕργοδότηςΣύνολο Εργαζόμενος Εργοδότης Σύνολο Κοινωνική ασφάλιση 0,40% 4,98% 5,38% 7% 5,68% 12,68% Περίθαλψη 3,10% 0 3,10% 5% 0 5% Σύνολο 3,50% 4,98% 8,48% 12% 5,68% 17,68% * Μέσος μισθός τον Φεβρουάριο του 2008= Σέκελ (2.169 δολ. ΗΠΑ) 3. Επενδυτικά κίνητρα (Πηγή: Ισραηλινή Υπηρεσία Προσέλκυσης Επενδύσεων) Το Ισραήλ παρέχει κίνητρα σε εγχώριους και αλλοδαπούς επενδυτές για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε όλους τους επιμέρους κλάδους της βιομηχανίας, στον τουρισμό, καθώς και στον κατασκευαστικό κλάδο. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του σχήματος των επενδυτικών κινήτρων στο πλαίσιο του νόμου προώθησης των επενδύσεων κεφαλαίου: Τα προγράμματα επενδυτικών κινήτρων διακρίνονται σε: - Πρόγραμμα επιδοτήσεων. - Πρόγραμμα αυτόματων φορολογικών κινήτρων. Για να υπαχθούν σε κάποιο πρόγραμμα κινήτρων, τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια (διεθνής ανταγωνιστικότητα, ελάχιστο απαιτούμενο ύψος επένδυσης, υψηλή προστιθέμενη αξία και εγγραφή της επιχείρησης στο Ισραήλ). Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος, η εταιρεία υπάγεται σε καθεστώς 7

8 «εγκεκριμένης εταιρείας» σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει την υπαγωγή της στο πρόγραμμα επιδότησης και «προτιμώμενης εταιρείας» σε περίπτωση που η εταιρεία επιλέξει την υπαγωγή της σε ένα από τα προγράμματα φορολογικών κινήτρων. 1. Πρόγραμμα επιδοτήσεων. Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από την περιοχή προτεραιότητας στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση. Οι περιοχές προτεραιότητας έχουν καθοριστεί ανάλογα με το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι η ζώνη Α διακρίνεται από χαμηλότερο επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης. Τα ποσοστά επιδότησης ανάλογα με την περιοχή προτεραιότητας είναι τα ακόλουθα: Περιοχή Προτεραιότητας Α * Περιοχή Προτεραιότητας B Βιομηχανικά σχέδια μέχρι 50 εκ. Σέκελ ** 24% 10% Βιομηχανικά σχέδια Πάνω από 50 εκ. Σέκελ 20% 10% Επενδύσεις σε ξενοδοχεία 24% - Άλλες τουριστικές επιχ/σεις 15% - *Συν πρόσθετη ενίσχυση έως 8% για εταιρείες που βρίσκονται στο νότο (νόμος Negev) και εξαίρεση από την φορολογία εταιρειών για τα 2 πρώτα έτη της ενίσχυσης. ** ή για σχέδια που πραγματοποιούνται σε πόλη με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ανάπτυξης. To ύψος της επιδότησης υπολογίζεται ως ποσοστό του αρχικού κόστους για την διαμόρφωση του χώρου της επένδυσης καθώς και της επένδυσης σε κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμό. 2. Φορολογικά κίνητρα φορολογικά κίνητρα στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτήσεων: Φορολογικά κίνητρα για περίοδο 7 ετών ξεκινώντας από το πρώτο έτος κατά το οποίο η επιχείρηση αποκτά φορολογητέο εισόδημα. Περαιτέρω, μια εγκεκριμένη εταιρεία στη ζώνη Α δικαιούται πλήρη φοροαπαλλαγή για τα δύο πρώτα έτη. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό ελέγχου των αλλοδαπών επενδυτών στην εταιρεία, τόσο μεγαλύτερα είναι τα φορολογικά οφέλη. Έτσι, εάν τουλάχιστον το 25% του 8

9 ιδιοκτησιακού ελέγχου μιας «εγκεκριμένης εταιρείας» ανήκει σε αλλοδαπούς επενδυτές, η εταιρεία δικαιούται δεκαετή περίοδο εφαρμογής φορολογικών κινήτρων. Πίνακας φορολογικών κινήτρων. Εταιρεία υπό ιδιοκτησία αλλοδαπών επενδυτών Εταιρεία που δεν έχει υπαχθεί στο καθεστώς επιδοτήσεων. % ιδιοκτησίας Λιγότερο από 49 Φορολογητέο εισόδημα (%) Φόρος εταιρειών (%) 10** 15** 20** Ισοζύγιο Φόρος μερίσματος (Dividend tax): 15% του ισοζυγίου * Συνολικός φόρος επί του διανεμηθέντος εισοδήματος (%) * Επί του βασικού επιπέδου φόρου μερίσματος 25%. ** Εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που ο αλλοδαπός επενδυτής επενδύσει τουλάχιστον 5 εκ. Σέκελ (περίπου 1 εκ. Ευρώ) Προγράμματα αυτόματων φορολογικών κινήτρων. Προβλέπονται 3 είδη αυτόματων φορολογικών προγραμμάτων: (α) Εναλλακτικό φορολογικό πρόγραμμα: Μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα αυτό εάν παραιτηθεί του δικαιώματός της σε επιδότηση. Στην περίπτωση αυτή θα λάβει πλήρη απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο επί του αδιανέμητου εισοδήματός της ως ακολούθως: Περιοχή Προτεραιότητας A Περιοχή Προτεραιότητας B Περιοχή Προτεραιότητας Γ (Κεντρικό Ισραήλ) 10 έτη πλήρους φοροαπαλλαγής 6 έτη πλήρους φοροαπαλλαγής και 1 έτος φορολογικών κινήτρων, 4 έτη για έναν αλλοδαπό επενδυτή* * Όπως στον πίνακα φορολογικών κινήτρων. 2 έτη πλήρους φοροαπαλλαγής και 5 έτη φορολογικών κινήτρων, 8 έτη για έναν αλλοδαπό επενδυτή * 9

10 (β) Το πρόγραμμα Περιοχών Προτεραιότητας: Για τις εταιρείες που επενδύουν στην Ζώνη Α ισχύουν τα εξής επίπεδα φόρων: -Φόρος εταιρειών 11,5%. -Φόρος μερίσματος 15% (Για έναν αλλοδαπό επενδυτή ο φόρος μερισμάτων είναι 4%). Η περίοδος ισχύος των ανωτέρω ποσοστών είναι τα 7 έτη. Εάν το ποσοστό ξένης ιδιοκτησίας στην εταιρεία είναι τουλάχιστον 25%, η περίοδος ισχύος των φορολογικών κινήτρων είναι 10 έτη. Α. Για νέες επενδύσεις (Greenfield investment) ύψους τουλάχιστον σέκελ. Β. Για επέκταση επένδυσης ύψους τουλάχιστον σέκελ ή ποσού ίσου προς το «εγκεκριμένο ποσοστό» των παραγωγικών στοιχείων του ενεργητικού (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο), όπως φαίνεται στον πίνακα: Αξία παραγωγικών στοιχείων του ενεργητικού (productive assets) σε εκ. NIS Απαιτούμενο ύψος επένδυσης ως % επί των παραγωγικών στοιχείων του ενεργητικού Μέχρι % % % (γ)στρατηγικό πρόγραμμα: Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά κυρίως μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 13 δισεκ. σέκελ και ελάχιστο ύψος επέδυνσης 600 εκ. σέκελ στην Ζώνη Α. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εταιρειών και τον φόρο μερισμάτων για περίοδο 10 ετών. 10

1 Π. Γκάσιος, Γραμματέας Α Ο.Ε.Υ. 1 Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο 2009 συνάφθηκε συμφωνία Ε.Ε.-Ισραήλ για την απελευθέρωση του

1 Π. Γκάσιος, Γραμματέας Α Ο.Ε.Υ. 1 Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο 2009 συνάφθηκε συμφωνία Ε.Ε.-Ισραήλ για την απελευθέρωση του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β3 Δ/νση Οικ.Σχέσεων με Χώρες Β.Αφρικής, Μ.Ανατολής και Κόλπου Φεβρουάριος 10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Η πλειονότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μπίτολα. Σύντομος Επενδυτικός Οδηγός BITOLA БИТОЛА. Επενδύοντας στa INVESTING IN ИНВЕСТИРАЈЌИ ВО

Μπίτολα. Σύντομος Επενδυτικός Οδηγός BITOLA БИТОЛА. Επενδύοντας στa INVESTING IN ИНВЕСТИРАЈЌИ ВО HELLENIC REPUBLIC A r i s t o t l e University of Thessaloniki Laboratory of Economic A n a l y s i s a n d P o l i c y REGIONAL ENTERPRISE SUPPORT CENTRE - BITOLA Επενδύοντας στa Μπίτολα (Μοναστήρι) της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Γλώσσα Γερμανική Πρωτεύουσα Βερολίνο Πολίτευμα Κοινοβουλευτική Δημοκρατία Επί κεφαλής κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ.Α. ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η νομοθεσία η οποία ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών στην Ρωσία είναι: -Ο νόμος της Ρωσικής Ομοσπονδίας του 1999 περί ξένων επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ: Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V4 24/07/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.2) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Γλώσσα Πρωτεύουσα Πολίτευμα Επί κεφαλής κράτους Διάρθρωση πολιτεύματος Επί κεφαλής κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Γράφει ο Φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος(*) 1.... οι στόχοι: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «το σχέδιο (για τον ΚΦΑΣ), με τις απαραίτητες νομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος 2012 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος 2013 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Ι.Π.Ε.Κ. Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 3. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ...11 Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...11 1. Ξένοι Επενδυτές...11 2. Ορισµός και µορφές επενδύσεων...12 3. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΤΟ ΛΟ ΓΓ Ι ΣΣΤ ΙΚΟ Ι ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟ ΓΓ ΙΚΟ Ι ΠΛΑΙ ΣΣ ΙΟ Ι ΤΗ ΣΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΙ ΣΣ ΚΑΙ Η ΥΙΟΘΙ ΕΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων «Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (Logistics) στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 ------------------------------------------------------------------- Προϋποθέσεις και περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Partner Head of Tax Services TMS Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Λουκιανού 6,10675 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ:210 7253580 1,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα