Ο ρόλος των Ελλήνων μηχανικών στο βιομηχανικό Λαύρειο της μεταλλείας και της μεταλλουργίας η σχέση με το Ε.Μ.Π. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος των Ελλήνων μηχανικών στο βιομηχανικό Λαύρειο της μεταλλείας και της μεταλλουργίας η σχέση με το Ε.Μ.Π. 1"

Transcript

1 Γ. Ν. Δερμάτης Δρ του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (Βιομηχανική Αρχαιολογία) του Πανεπιστημίου της Louvain-la-Neuve (Βέλγιο) Ο ρόλος των Ελλήνων μηχανικών στο βιομηχανικό Λαύρειο της μεταλλείας και της μεταλλουργίας η σχέση με το Ε.Μ.Π. 1 Εισαγωγή ΤΟ ΛΑΥΡΕΙΟ απ τα μέσα, περίπου, του 19 ου αι. απετέλεσε τον κατ εξοχήν τόπο της βιομηχανικής νεωτερικής ταυτότητας της Ελλάδας η βιομηχανική μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα με τα ιστορικά της χαρακτηριστικά, μετά τους αιώνες της μεγάλης σιγής, ορθώνεται στο Λαύρειο και ως αιχμή παραγωγική, τεχνολογική, οικονομική, εργασιακή, εισβάλλει στη νεοελληνική κοινωνία παράγονται σκληρός μεταλλικός αργυρούχος μόλυβδος και μεταλλεύματα πυρωμένης ψευδαργυρούχου καλαμίνας, σιδήρου και σιδηρομαγγανιούχων, αργότερα και τα υποπροϊόντα του μεταλλικού αργυρούχου μολύβδου, αρσενικώδες οξύ, μαλακός μόλυβδος, μόλυβδος σε φύλλα, λιθάργυρος, μίνιο και άργυρος. Η τεχνολογία έδειξε τη δύναμή της στις εγκαταστάσεις των σπουδαιοτέρων εταιρειών του Λαυρείου, της ιταλογαλλικής Ilarion Roux et Cie ( ), της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρείου (ελληνική εταιρεία, ) και της Compagnie Française des Mines du Laurion (γαλλική εταιρεία, ), που ήσαν σε επαφή με τα πιο προηγμένα μεταλλευτικά-μεταλλουργικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής Το παρόν κείμενο είναι αποτέλεσμα περαιτέρω επεξεργασίας της ανακοίνωσης του συγγραφέα με το ίδιο, κατ ουσίαν, θέμα, που παρουσιάσθηκε στην Θ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ Αττικής, Λαύρειο, 13/4-16/4/2000, αναγνώσθηκε δε στο Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου για τα 170 χρόνια απ την ίδρυση του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, 7/12/ Βλ. Γ.Ν. Δερμάτης, Λαύρειο το μαύρο φως η μεταλλευτική και μεταλλουργική βιομηχανία στο Λαύρειο, , ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση, (Διδακτορική διατριβή εκπονηθείσα στο Πανεπιστήμιο της Louvain-La-Neuve του Βελγίου, ), έκδοση του Τεχνολογικού-Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρείου (Ε.Μ. Πολυτεχνείο), Λαύρειο, 2003.

2 676 Γ. Ν. ΔΕΡΜΑΤΗΣ Η Σχολή των Τεχνών, ο πρόδρομος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ιδρυθείσα το 1837 (31/12/1836), θα αρχίσει να αναβαθμίζεται σταδιακά. Στη δεκαετία του 1870 θα παρέχει διπλώματα αντίστοιχα με το επίπεδο μιας Μέσης Τεχνικής Σχολής, το 1887 θα ονομασθεί Σχολείον των Βιομηχάνων Τεχνών με την ανάπτυξη των Σχολών των Πολιτικών Μηχανικών, των Μηχανουργών και των Εργοδηγών-Γεωμετρών και το 1914 θα γίνει Ανωτάτη Σχολή, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ισότιμη με το Πανεπιστήμιο, εμπλουτισμένη με νέες ειδικότητες 3 το Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ιδρύεται το Ειδικότητες, επομένως, πανεπιστημιακού επιπέδου που αφορούσαν στη μεταλλεία και στη μεταλλουργία δεν ήταν δυνατόν να αποκτηθούν στην Ελλάδα του 19 ου αι., παρ ότι παρέχονταν απ το 1878 βασικές γνώσεις μέσα απ τα μαθήματα της «Ορυκτολογίας και Γεωλογίας» της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, αργότερα της «Μεταλλουργίας του Σιδήρου» στη Σχολή Μηχανουργών και απ το 1917 των «Μεταλλευτικών Έργων». 5 Εκείνοι που είχαν κλίση στις θετικές, τεχνολογικές επιστήμες και εν προκειμένω της μεταλλευτικής και της μεταλλουργίας θα στραφούν και θα τραφούν απ την πνευματική παράδοση αντίστοιχων Σχολών της Γερμανίας, του Βελγίου και της Γαλλίας και φυσικά θα συνδεθούν μετά το πέρας των σπουδών τους με το Λαύρειο. Π. Βουγιούκας, ο πρώτος Έλληνας μηχανικός μεταλλειολόγος- Ο πρωτοπόρος Α. Κορδέλλας και ο Φ. Νέγρης, οι μεγάλοι μηχανικοί της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας του Λαυρείου Θα αναφερθούμε πρώτα σε τρεις προσωπικότητες του κλάδου της μεταλλειολογίας, που έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην πρώτη 35ετία ( ) της έναρξης και μεγάλης ανάπτυξης των έργων του Λαυρείου. Είναι ο Π. Βουγιούκας ( ) και πολύ περισσότερο ο Α. Κορδέλλας ( ) και ο Φ. Νέγρης ( ). Ο Π. Βουγιούκας, 6 έχοντας αποφοιτήσει απ τη Σχολή των Ευελπίδων, θα μεταβεί το 1840, με υποτροφία του ελληνικού κράτους, στην Βασιλική Μεταλλειολογική Ακαδημία του Freiberg της Σαξωνίας. Από εκεί θα λάβει, πρώτος Έλληνας, το δίπλωμα του μηχανικού μεταλλειολόγου-ορυκτολόγου και στη συνέχεια, το 3. Μ. Μπίρης, Τα πρώτα εκατό χρόνια-η ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από τη Σχολή των Τεχνών έως τις αρχές του 20 ου αιώνα στο συλλογικό έργο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, , εκατόν εξήντα χρόνια, Αθήνα, 1997, σ Δ. Μπασαντής, Χρονολόγιο του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών στο συλλογικό έργο Εθνικό Μετσόβιο, ό. π., σ Δ. Μπασαντής, Χρονολόγιο, ό. π., σ Βλ. Σ. Βοβολίνης, Μέγα Βιογραφικόν Λεξικόν, Αθήναι, 1958, λήμμα Βουγιούκας Παναγιώτης, τόμ. Α, σ

3 Ο ΡOΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛHΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΑΥΡΕΙΟ , θα σπουδάσει στo Πανεπιστήμιο του Βερολίνου Φυσική και Μαθηματικά. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα θα συμβάλει στην «ανάγνωση» του μεταλλούχου αποθέματος του Λαυρείου. Το 1856 στην πραγματεία του «Περιληπτική περιγραφή των άχρι τούδε γνωστών εν Ελλάδι ορυκτών», μετά από επιτόπια έρευνα, δεν θεωρεί τα μεταλλεία του Λαυρείου εξηντλημένα και διατυπώνει σοβαρές απόψεις για την αργυρομολυβδούχο και σιδηρομαγγανιούχο μεταλλοφορία του 7, όπως αποδείχθηκε με την εκ των υστέρων εκμετάλλευση. Στο κρίσιμο διάστημα , ως διευθύνων το Τμήμα των Ορυκτών του Υπουργείου Οικονομικών, θα ενθαρρύνει και θα βοηθήσει τον Α. Κορδέλλα για να καταδειχθεί το προσοδοφόρο απ την ανακαμίνευση των αρχαίων σκωριών. O Α. Κορδέλλας στην έκθεσή του (22/5/1861) διατυπώνει τα θετικά συμπεράσματά του μετά την ανάτηξη σκωριών σε δοκιμαστική κάμινο, που σχεδιάσθηκε απ αυτόν και κατασκευάσθηκε στον Θορικό εκεί είχε σταλεί μετά από εισήγηση του Π. Βουγιούκα «όστις μόνος κατενόησεν εν τω υπουργείω την ουσία της εκθέσεώς μου» 8 και συνεχίζει ο Α. Κορδέλλας: «... Μετά την έναρξιν της χωνεύσεως των μολυβδούχων σκωριών και μετά πολλάς ώρας παρετηρείτο ο αποχωριζόμενος μόλυβδος εκ της οπής... καταρρέων εν είδει σταγόνων προς τον πυθμένα της καμίνου... θεωρώ τας δοκιμασθείσας σκωρίας μολυβδούχους καθότι τούτο αποδεικνύεται εκ του δείγματος» 9. Εδώ διαφαίνεται η σύνδεση της επιστημονικής, πειραματικής φάσης με την προοπτική της παραγωγής. Επιστημονική γνώση και τεχνολογικός πειραματισμός με στόχο να μετατραπούν σε υλική παραγωγική δύναμη το νεωτερικό πνεύμα του 19 ου αι. Ο Π. Βουγιούκας και ο Α. Κορδέλλας είναι εκ των βασικών συντακτών του πρώτου νόμου «Περί μεταλλείων» του 1861, έχοντας ως βάση τον αντίστοιχο γαλλικό του Να σημειώσουμε ότι ο Π. Βουγιούκας προΐστατο των επιστημονικών επιτροπών στο Λαύρειο για να εξετάσει συστηματικά το μεν 1865 τις αρχαίες σκωρίες, το δε 1870 τις εκβολάδες και υπέβαλε σχετικές εκθέσεις στο Υπουργείο. Ήδη αναφερθήκαμε στην άλλη μεγάλη προσωπικότητα του νεότερου Λαυρείου, τον Α. Κορδέλλα, ο οποίος εσπούδασε απ το στη Βασιλική Βιομηχανική Σχολή του Zittau της Σαξωνίας και περαιτέρω απ το στη Μεταλλειολογική Ακαδημία του Freiberg και στη Λιέγη του Βελγίου ακολούθως δε επεσκέφθη την École des Mines του Παρισιού. Ένας τεχνικός επιστήμονας με συνολική παιδεία, ένας homo industriae, πλήρης μεταλλευτικού ενθουσιασμού, που συνέδεσε ακατάλυτα τη ζωή του με το Λαύρειο, με την ακαταπόνητη δρα- 7. Π. Βουγιούκας, Περιληπτική περιγραφή των άχρι τούδε γνωστών εν Ελλάδι ορυκτών, Εν Αθήναις, 1856, σ , 18, Α. Κορδέλλας, Περί των σκωριών και της μεταλλουργικής βιομηχανίας εν Ελλάδι, Εν Αθήναις, 1865, σ Α. Κορδέλλας, Περί των σκωριών..., ό.π., σ. 9.

4 678 Γ. Ν. ΔΕΡΜΑΤΗΣ στηριότητά του και τα συγγράμματά του, με οραματισμό, αλλά και καθοριστική συμβολή σε έργα για την ανάπτυξη της πόλης. Υπήρξε αρχιμηχανικός των έργων της εταιρείας Ilarion Roux et Cie, της εταιρείας των I. Roux, J.B. Serpieri και Γ. Παχύ και απ το 1873 της εταιρείας Τα Μεταλλεία Καμαρίζης των J.B. Serpieri, Α. Συγγρού και I. Roux, μετεξέλιξη της οποίας υπήρξε η γαλλική εταιρεία. Ο Α. Κορδέλλας απετέλεσε το γνωστικό κεφάλαιο του Λαυρείου και της μεταλλευτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα σ αυτόν, πρώτιστα, οφείλεται η «ανάγνωση» της παραγωγικής αξίας των σκωριών, απ το 1868 των εκβολάδων και απ το 1869 η ανακάλυψη των τεράστιων κοιτασμάτων της ψευδαργυρούχου καλαμίνας και η επανακατανόηση της μεταλλοφορίας των τριών επαφών, που έθεσαν τις βάσεις της ανάπτυξης και των τριών εταιρειών, προ παντός της γαλλικής εταιρείας. Απ το 1887 έως το 1894 θα αναλάβει τη γενική διεύθυνση της ελληνικής εταιρείας-συνολικά στο Λαύρειο 22,5 χρόνια. Η βιομηχανική συνείδηση του Α. Κορδέλλα για την ανάπτυξη των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών έργων, στην αρχική φάση, δια της εταιρείας Ilarion Roux et Cie, στην παραδοσιακή αγροτική Ελλάδα, όπως και η οργανική του σχέση, ως διευθυντή των έργων της, ερμηνεύουν τη διολίσθησή του σε σιωπές για τις υπερβάσεις της στο διάστημα της λειτουργίας της, Ο τρίτος, ο Φ. Νέγρης, μηχανικός μεταλλειολόγος, κι αυτός, με σπουδές στην École Polytechnique, στην École des Mines και στη Σορβόννη (Μαθηματικά), διετέλεσε γενικός διευθυντής της ελληνικής εταιρείας, θέση που κατείχε απ το 1875 μέχρι το τέλος του 1886 και από το 1894 μέχρι και το τέλος τού 1898, συνολικά, δηλαδή, 16 χρόνια ο ρόλος του στην παραγωγική της ανάπτυξη υπήρξε καταλυτικός, όπως και στην πόλη του Λαυρείου. Ήταν ομολογουμένως μια αεικίνητη ηγετική προσωπικότητα, οργανωτής της παραγωγής, εισηγητής και εφαρμοστής των τεχνολογικών καινοτομιών και των κρίσιμων θετικών επιλογών σε όλους τους τομείς της εταιρείας. Υπήρξε δήμαρχος Λαυρείου απ το , βουλευτής Αττικής, πολλές φορές υπουργός και εισηγητής, το 1901, του νόμου για την κοινωνική ασφάλιση των μεταλλωρύχων και μεταλλουργών, «Περί περιθάλψεως των εν τοις μεταλλείοις και μεταλλουργείοις παθόντων και των οικογενειών αυτών», ο οποίος ψηφίζεται 5 χρόνια μετά το εκρηκτικό 1896, την κορυφαία απεργία-εξέγερση των μεταλλωρύχων της Καμάριζας του Λαυρείου, το βουητό της οποίας, οπωσδήποτε, επηρέασε τον Φ. Νέγρη, πλήρως γνώστη των συνθηκών εργασίας της περιοχής άλλωστε είναι εκείνος, ο οποίος είχε παίξει εξισορροπητικό ρόλο στη λύση αυτής της απεργίας, ως πρόσωπο με κύρος και αποδοχή από τους εργάτες του Λαυρείου. Ο Φ. Νέγρης υπήρξε Α πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης των Συλλόγων της Κοινωνίας των Eθνών, προδρόμου του σημερινού Ο.Η.Ε Για το θετικό έργο του, ιδιαίτερα συνδεδεμένο με το Λαύρειο, και την προσωπικότητά του βλ. Ι. Π. Δοανίδης, Φωκίων Νέγρης, στο Ημερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος, Αθήναι, 1928.

5 Ο ΡOΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛHΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΑΥΡΕΙΟ 679 Τα παραδείγματα των μηχανικών Α. Κορδέλλα και Φ. Νέγρη δείχνουν και τα όριά τους, ως φορέων τεχνογνωσίας, γενικών διευθυντών της ελληνικής εταιρείας, έναντι βασικών επιχειρηματικών επιλογών του διοικητικού συμβουλίου της το έλλειμμα βιομηχανικού, στρατηγικού σχεδίου, η απουσία μακρόπνοης προοπτικής με τη μη έγκαιρη πρόσκτηση μεταλλείων οδήγησε στην πτωχεία και στην εξάντληση των μεταλλούχων πόρων της, στη μείωση των βιομηχανικών έργων της και τελικά στο κλείσιμό της ενώ και τα δύο ηγετικά στελέχη της είχαν υποβάλει πιεστικά σχετικές προτάσεις, οι οποίες προσωρινά έγιναν αποδεκτές, στο τέλος εγκαταλείφθηκαν. Ήδη απ το 1881 ο Φ. Νέγρης έκρουε τον κώδωνα του μελλοντικού κινδύνου «καθ ότι η απόκτησις τοιούτων [μεταλλείων] λαμβάνει σπουδαιότατον χαρακτήρα, όταν αποβλέψη τις εις το απώτερον μέλλον της Εταιρίας...και αναποφεύκτως θα έλθη στιγμή, καθ ην η εξάντλησις των εκβολάδων θα επιφέρη την διάλυσιν αυτής» 11. Ο δε Α. Κορδέλλας έγραφε το 1906: «Ατυχώς εσπευσμένη απόφασις χωρίς να ζητηθή η γνώμη της διευθύνσεως της Εταιρείας συνετέλεσεν ίνα τα περισπούδαστα ταύτα και πλούσια μεταλλεία [της Μ. Ασίας και του Ισβόρου της Χαλικιδικής] εξατμισθώσιν εκ των χειρών αυτής, ότε ήρχισεν η επικερδής αυτών παραγωγή.» 12. Το Λαύρειο χώρος τεχνογνωσίας οι Έλληνες μηχανικοί Και οι τρεις μεγάλες εταιρείες του Λαυρείου, η Ilarion Roux et Cie, η ελληνική και η γαλλική, μετέφεραν τεχνολογία απ τη δυτική και κεντρική Ευρώπη και την Αμερική επίσης όχι μόνον το ανώτερο και μεσαίο τεχνικό προσωπικό, προέρχονταν απ τις χώρες της δυτ. Ευρώπης, αλλά και οι ειδικευμένοι εργάτες, όπως οι Ισπανοί καμινευτές και οι Ιταλοί μεταλλωρύχοι. Αλλά τα πράγματα έχουν πάρει την ιστορική φορά τους: Ήδη με την πρόοδο των έργων θα αναπτυχθεί μια τεχνική κουλτούρα σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα η παρουσία των δύο μεγάλων μηχανικών, του Α. Κορδέλλα και του Φ. Νέγρη ήταν εξ αρχής καθοριστική, από τεχνική εκπαιδευτική άποψη, όχι μόνον ως διευθυνόντων τα έργα, αλλά όπως αναφέρει για τον δεύτερο ο χημικός-μετέπειτα γενικός διευθυντής-της ελληνικής εταιρείας Ι.Π. Δοανίδης «[ο Φ. Νέγρης συγκέντρωνε] έπειτα ημάς γύρω του αργά το απόγευμα εις σχετικάς συζητήσεις, σ και Π. Βογιατζής, Στα χρόνια του Φωκίωνα Νέγρη στην εφημ. Λαυρεωτικό Μέλλον, φ. 3, 7/1964, φ.4, 8/1964, φ.5, 9/1964, φ.6-7, 10-11/1964, φ.8,12/1964, φ.10-11, 3/1965, φ. 12, 4/1965, φ.13-14, 5-6/ Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρίας των Μεταλλουργείων Λαυρίου προς την γενικήν συνέλευσιν των μετόχων (10/3/1881), Εν Αθήναις, 1881, σ Α. Κορδέλλας, Προσλαλιά κατά την ΣΤ επιστημονικήν εκδρομήν του Πολυτεχνικού συλλόγου Αθηνών εις Λαύρειον στο Αρχιμήδης, έτος Ζ, αρ. 3, Αθήναι, Ιούλιος 1906, σ. 4.

6 680 Γ. Ν. ΔΕΡΜΑΤΗΣ τεχνικάς και επιστημονικάς». 13 Το Λαύρειο απετέλεσε ένα Πρακτικό Σχολείο τεχνικών στελεχών, ειδικευμένων εργατών και πεδίο μεγάλης εμπειρίας και βελτίωσης της γνώσης τεχνικών επιστημόνων, οι οποίοι θα διαχυθούν στην υπόλοιπη Ελλάδα εξυπηρετώντας την αναπτυσσόμενη μεταλλεία και γενικότερα την ελληνική βιομηχανία. Αυτό το γεγονός άνθρωποι που πρωτοστάτησαν στα τεχνικά έργα του Λαυρείου δεν χάνουν την ευκαιρία να το επαναλαμβάνουν, όπως ο Α. Κορδέλλας: «[το Λαύρειο]... κατέστη κέντρον ου μόνον πλουτοπαραγωγικόν, αλλά και σχολείον ή κάλλιον ειπείν πρακτική βιομηχανική Ακαδημία...πολλοί αρτίας μορφώσεως μεταλλειολόγοι και μεταλλουργοί, Έλληνες και Αλλοδαποί εφαρμόζοντες τας επιστημονικάς αυτών γνώσεις, κατέβαλον μεγάλους αγώνας και θυσίας προς ανάπτυξιν και εξασφάλισιν των έργων πολλαί μυριάδες τοιούτων εμορφώθησαν ενταύθα διασπαρέντες καθ όλην την Ελλάδα και μεταδώσαντες τας κτηθείσας γνώσεις και συνετέλεσαν εις την προαγωγήν και ενίσχυσιν της καθόλου ελληνικής βιομηχανίας και ιδίως εις τον σχηματισμόν πολλών άλλων μεταλλευτικών εταιριών.» 14, και ο Ι. Π. Δοανίδης: «[στο Λαύρειο]...εμορφώθη τάξις ολόκληρος τεχνιτών και εργοδηγών, η οποία δια του χρόνου διεχύθη εις ολόκληρον την Ελλάδα, συντελούσα εις την διάδοσιν των μηχανικών εγκαταστάσεων εν τη βιομηχανία και την ανάπτυξιν των μεταγενεστέρως δημιουργηθέντων κέντρων.» 15. Η ελληνική εταιρεία, ήδη το 1881, επαίρεται ότι σε όλες τις εργασίες της «..υπηρετούσιν από του Διοικητού [γενικού διευθυντή] μέχρι του τελευταίου εργάτου Έλληνες» 16. Μάλιστα δε οι Έλληνες μηχανικοί της εταιρείας θα τροποποιούν επί τα βελτίω τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα και θα παράγουν νέα. Αποκαλυπτικό είναι το παράδειγμα του τμηματάρχη των Πλυντηρίων Σ. Λαζίδη και των μηχανικών Α. Γρίβα και Ο. Κωνσταντά. Αυτοί κατά το 1892 μπόρεσαν στο νέο Πλυντήριο να εγκαταστήσουν, να συναρμολογήσουν, να τροποποιήσουν και να θέσουν σε λειτουργία τα νέας τεχνολογίας μηχανήματα, που είχε εισηγηθεί και επόπτευσε ο Α. Κορδέλλας, καινοτομίες του μεγάλου μηχανικού εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, Γερμανού C. Lührig, εξ αιτίας της αδυναμίας των συνεργατών του, που είχε εκείνος αποστείλει στο Λαύρειο, να προβούν σ αυτό το έργο τελικά σ αυτήν την κρίσιμη στιγμή για το μέλλον τής ελληνικής εταιρείας πέτυχαν μεταλλικές αποδόσεις τέτοιες, που έδωσαν 27 χρόνια παράταση στον βιομηχανικό της βίο. Από το 1906 έως το 1912 ο Ι.Π. Δοανίδης, ως αναφέρθηκε, αναδεικνύεται στη θέση του γενικού διευθυντή και με επιτυχία άσκησε τα καθήκοντά του σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, που η εταιρεία διερχόταν μεγάλη κρίση είχε σπουδάσει 13. Ι. Π. Δοανίδης, Φωκίων Νέγρης, ό. π., σ Α. Κορδέλλας, Προσλαλιά στο Αρχιμήδης έτος Ζ, 7/1906, ό.π., σ Ι. Π. Δοανίδης, Φωκίων Νέγρης, ό. π., σ Εκθέσεις του Δ. Σ....(12/3/1882) , σ. 2.

7 Ο ΡOΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛHΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΑΥΡΕΙΟ 681 στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταλλειολογία, και αυτός, στην Ακαδημία του Freiberg της Σαξωνίας. Απ το 1912 έως το 1914 Διευθυντής υπήρξε ο Ξ. Ασλόγλου, απόφοιτος της Μεταλλευτικής Σχολής της Λιέγης και από το 1914 έως το 1917 ο Ε.Σ. Δεσπόζιτος. Το 1870 η προμελέτη και η χάραξη του βιομηχανικού σιδηροδρόμου Λαυρείου-Καμάριζας έγινε από τον Α. Κορδέλλα μια παρένθεση: δεν μπορεί το 1870 να κατασκευάζεται στην Καμάριζα τούνελ 265 m και το 2007 να μην μπορεί να κατασκευασθεί υπόγειο έργο 500 m, όσες δυσκολίες και αν παρουσιάζει, για τη διέλευση του προαστιακού σιδηρόδρομου, με το Ε.Μ.Π. δίπλα μας, το 1875 η κατασκευή της προέκτασής του προς τη θέση Μπαρμπαλιάκι έγινε από τον μηχανικό, Ι. Μαρκόπουλο, ή το ο Αττικός Σιδηρόδρομος Λαυρείου-Αθηνών, από τους μηχανικούς Ν. Γαζή και Ρίζο με την εποπτεία του Φ. Νέγρη υπεύθυνος της καμινείας αναδεικνύεται ο Α. Αποστολίδης, του μεταλλείου Νικίας ο Ν. Πραγματευτάκης. Επίσης, ήδη απ το 1888 χημικός και μετέπειτα, απ το , αρχιμηχανικός παραγωγής, με σπουδές στην École des Mines, ο Γ.Α. Γεωργιάδης, κατά το 1910 τη θέση αυτή αναλαμβάνει ο Σ. Δημολίτσας, υπεύθυνος δε του Μηχανουργείου ο Σ. Λάμπρου, ο οποίος εργάσθηκε, συνεχώς και αδιαλείπτως επί 52 χρόνια ( ) στην ελληνική εταιρεία σε όλο τον βίο της, πατέρας του Λ. Λάμπρου, ιδρυτή, το 1948, στο Λαύρειο της μεταλλουργικής εταιρείας ΑΛΑΚΟ, που έκλεισε πριν λίγα χρόνια και στην οποία απ το 1956 ο Κ. Κονοφάγος υπήρξε συμμέτοχος. Και στη γαλλική εταιρεία η μεταφορά τεχνολογίας συνοδευόταν και με την πρόσληψη ειδικών μηχανικών για τη διεύθυνση των έργων των μεταλλείων και της μεταλλουργίας, τους οποίους ευχερώς μετακαλούσε σχεδόν αποκλειστικά απ τη Γαλλία. Πάμπολλοι απόφοιτοι της École des Mines του Παρισιού θα δουλέψουν στο Λαύρειο. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά το 1917 ομιλεί για τους «Γάλλους μηχανικούς μας» 17, ως ένα, δηλαδή, συμπαγές σώμα ανωτέρων στελεχών της, που εργάζεται στο Λαύρειο. Όμως αρκετά ενωρίς θα υπάρξουν και περιπτώσεις Ελλήνων μηχανικών, που θα επανδρώσουν νευραλγικούς παραγωγικούς τομείς ήδη απ το 1877 εντοπίσαμε τον χημικό Ι. Αργυρόπουλο, τον ίδιο κατά το 1896, ως μηχανικό μεταλλείων της Πλάκας, όπως και τον Γ.Α. Γεωργιάδη, τον Ν. Μαντζαβίνο απ το 1880 χημικό και υπεύθυνο των καμίνων τήξης, κατά το 1890 τον Γ. Ματθιά, γεωμέτρη και μηχανικό μεταλλείων, κατά το 1904 αρχιμηχανικό εκμετάλλευσης τον Κ. Νέγρη, αδελφό του Φ. Νέγρη, τον Ο. Αργυρόπουλο απ το 1914, στην ίδια θέση. O γυιος του Π. Βουγιούκα, ο Γ. Βουγιούκας, απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. το 1897, εργάσθηκε, απ την ίδια χρονιά μέχρι και το 17. Compagnie Française des Mines du Laurium, Rapport du conseil d administration, rapport des commissaires, (27/6/1917), Paris, 1917, σ. 4.

8 682 Γ. Ν. ΔΕΡΜΑΤΗΣ 1900, ως μηχανικός στην Δάρδεζα 18, μιαν ελάσσονα, αλλά δυναμική εταιρεία του Λαυρείου, την οποία το 1908 αφομοίωσε η γαλλική. Είναι εκείνος που μετέφρασε στα ελληνικά το θεμελιώδες έργο του R. Lepsius, Geologie von Atttika, Berlin, 1893 (Γεωλογία της Αττικής. Συμβολή εις την θεωρίαν επί της μεταμορφώσεως των πετρωμάτων, Εν Αθήναις, 1906) 19. Αργότερα αναδεικνύονται και άλλοι Έλληνες σε καίριες διευθυντικές θέσεις, με εξαιρετική περίπτωση αυτήν του Κ. Κονοφάγου ( ), μετά το πέρας των σπουδών του στην École Centrale του Παρισιού, ως μηχανικού της μεταλλουργίας και μετά αρχιμηχανικού της παραγωγής, απ το , με πλήθος δικών του καινοτομιών στον εμπλουτισμό, στην τήξη και στην απαργύρωση του μολύβδου και στην κυπέλλωση του αργύρου 20. Αναφέρουμε, επίσης, τον Ι. Καλαντζόπουλο, ειδικό μηχανικό στα θέματα εμπλουτισμού, υπεύθυνο της επίπλευσης απ το τα σπάνια προσωπικά του βιβλία ξένων συγγραφέων για την επεξεργασία των μεταλλευμάτων αποτελούν πολύτιμα αποκτήματα της Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης, στην οποία εκείνος τα δώρισε. Τόσο στον τομέα των μεταλλείων, όσον και της μεταλλουργίας ήδη πριν απ τον Β παγκόσμιο πόλεμο και πολύ περισσότερο μετά απ αυτόν, οι Έλληνες μηχανικοί θα πυκνώνουν, αναφερόμαστε ενδεικτικά για τον πρώτο τομέα τους Κυριακίδη, Β. Αργυράκη, Παπαϊωάννου, Κ. Παπαθανασίου και στον δεύτερο τους Τ. Γκιόκα, Ι. Χατζηπανάγο, Μ. Βλάδο, Ε. Τεολόγλου το διάστημα 1977 έως 1981 γενικός διευθυντής, Γ. Οικονόμου, Γ. Παπαδόπουλο, Α. Αγγελίδη 22. Φυσικά στο επίπεδο του μεσαίου τεχνικού προσωπικού μεταπολεμικά σχεδόν όλοι ήσαν Έλληνες. Γνωρίζουμε, επίσης, μίαν άλλη μεγάλη προσωπικότητα της μεταλλευτικής επιστήμης, τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. και ακαδημαϊκό Λ. Μούσουλο, ο οποίος ανέλαβε το 1954 γενικός διευθυντής της Αμερικάνικης εταιρείας στο Λαύρειο, Mediterranean Mines Inc., μετατρέποντας και επεκτείνοντας τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού της Βλ. Σ. Βοβολίνης, Μέγα Βιογραφικόν λήμμα Βουγιούκας Γεώργιος, ό. π., σ Σ αυτό το έργο για τη Λαυρεωτική βλ. III σ , IV σ , , , , VIII σ Κ. Κονοφάγος Έκθεσις περί των τίτλων και των έργων του Κ. Κονοφάγου προς την Ακαδημίαν Αθηνών, Αθήναι, 1976, βλ. βιογραφικό σημείωμα στο Κ. Κονοφάγος, Το αρχαίο Λαύριο και η ελληνική τεχνική παραγωγής του αργύρου, Αθήνα, 1980, επίσης στον συλλογικό τόμο Αργυρῖτις γῆ, Χαριστήριο στον Κ. Κονοφάγο, εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1998, σ Χειρόγραφη έκθεση του πρώην λογιστή της γαλλικής εαιρείας Μ. Μπαλόπητα και προφορικές μαρτυρίες. 22. Ό.π. σημ Στο συλλογικό έργο, Τιμητική έκδοση για τον ομότιμο καθηγητή του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, ακαδημαϊκό Λουκά Μούσουλο, εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1992, σ. 15, 35.

9 Ο ΡOΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛHΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΑΥΡΕΙΟ 683 Απ τα έργα του Λαυρείου καθηγητές στο Ε.Μ.Π.- κορυφαία περίπτωση ο Κ. Κονοφάγος Το Ε.Μ.Π., το μόνον Τεχνολογικό Ίδρυμα, έστω με το μέσο επίπεδο, με τάσεις να μετεξελιχθεί σε ανώτατο και ένας κατ εξοχήν βιομηχανικός, τεχνολογικός χώρος, όπως το Λαύρειο, δεν μπορούσαν παρά να βρίσκονται σε επαφή. Άλλωστε και ο Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος, ο οποίος επεδίωκε «σκοπόν υψηλόν και καθαρώς επιστημονικόν να καταδείξωμεν εις πάντας τους εντός και εκτός της Ελλάδος ασχολουμένους περί την εφαρμογήν των τεχνικών και φυσικών επιστημών, ότι και η ημετέρα πατρίς εν τη σμικρότητι αυτής και εν πάση μετριοφροσύνη δεν καθυστέρησεν εν τη σταδιοδρομία των τεχνικών επιχειρήσεων και εν τη πνευματική κινήσει των άλλων πεπολιτισμένων και γεγηρακότων Εθνών να έλθη αρωγός επιστημονικώς και ηθικώς προς πάντας τους συναδέλφους» 24, είχε ως επί κεφαλής τον Α. Κορδέλλα και τον Φ. Νέγρη, συσπειρώνοντας τους Έλληνες μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Αυτό το γεγονός διαμόρφωνε το κλίμα και ωθούσε εκ των πραγμάτων στην αναβάθμιση του Τεχνολογικού Ιδρύματος της χώρας σε ανώτατο πανεπιστημιακό επίπεδο, στο Ε.Μ.Π. Ο Α. Κορδέλλας υπήρξε πρόεδρος του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου απ την ίδρυσή του, το 1898 μέχρι το 1909 χρόνος του θανάτου του, από δε του 1909 μέχρι το 1919 πρόεδρος εξελέγη ο Φ. Νέγρης 25, και οι δύο ήσαν εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και πλήρεις τεχνικών εμπειριών απ την επί δεκαετίες θητεία τους στο Λαύρειο. Απ την βιομηχανική συνθήκη της πόλης προέρχεται και η ίδρυση του Πρακτικού Λυκείου το Μηχανικοί που εργάσθηκαν στο Λαύρειο ή ασχολήθηκαν επισταμένως με τα μεταλλευτικά ζητήματα της περιοχής, αναδείχθηκαν καθηγητές των προδρόμων Σχολών του Πολυτεχνείου και του ιδίου ως ανωτάτου Τεχνολογικού Ιδρύματος. Ο Α. Ζηνόπουλος που εργάσθηκε στην πρώτη εταιρεία, την Ilarion Roux et Cie υπήρξε καθηγητής απ το , ο Ν. Γαζής της ελληνικής εταιρείας, απ το , ο Ι. Μαρκόπουλος της ίδιας εταιρείας, το 1888, ο Ι.Π. Δοανίδης 24. Βλ. στο περιοδικό του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου, Αρχιμήδης, Ιανουάριος 1899, Αθήναι, σ. 2 να επισημάνουμε ότι επίτιμα μέλη του ήσαν επιφανείς καθηγητές των θετικών επιστημών στην Ευρώπη, ενδεικτικά αναφέρουμε τον H. Blümner, καθηγητή στην Ζυρίχη, τον L. Magne, αρχιτέκτονα του γαλλικού κράτους, καθηγητή της Σχολής των Ωραίων Τεχνών στο Παρίσι, τον J. Boulvin, καθηγητή στη Γάνδη του Βελγίου, τον J. Durm, καθηγητή της αρχιτεκτονικής στην Καρσλούη, στο Αρχιμήδης, Ιούλιος-Αύγουστος 1899, Αθήναι, σ Ι. Π. Δοανίδης, Φωκίων Νέγρης, ό. π., σ Βιβλίο Πράξεων και αποφάσεων συνεδριών του συλλόγου [των καθηγητών] του Πρακτικού Λυκείου από του σχολ. έτους , πράξη 1, σ. 1.

10 684 Γ. Ν. ΔΕΡΜΑΤΗΣ καθηγητής απ το , επί 28 χρόνια 27, ο Ι. Αργυρόπουλος της γαλλικής εταιρείας, απ το , ο Κ. Κονοφάγος, απ το και πρύτανης του Ιδρύματος στην κρίσιμη για την Δημοκρατία περίοδο , ή όντας καθηγητής, όπως ο Λ. Μούσουλος εργάσθηκε στο Λαύρειο ή όπως ο Αν. Χρηστομάνος, ο Αρ. Βουσάκης, ο Δημ. Σκαλιστήρης, Ιω. Σέχος, ως μέλη των επιστημονικών επιτροπών ασχολήθηκαν επί τόπου με τα κρίσιμα ζητήματα των σκωριών και των εκβολάδων του Λαυρείου, υπήρξαν καθηγητές ανάμεσα στα έτη ακόμη ο Κ. Μητσόπουλος με σπουδές μεταλλειολογίας και αυτός στο Freiberg της Σαξωνίας, ο οποίος, αφού μελέτησε επί τόπου τη λειτουργία των ισπανικών καμίνων τήξης Castiliano της ελληνικής εταιρείας, εισηγήθηκε την αντικατάστασή τους, καθηγητής της Ορυκτολογίας, μετά της Γεωλογίας απ το ή ο Η. Γούναρης, απόφοιτος της Λιέγης, επιθεωρητής μεταλλείων απ τη θέση του αυτή ήλθε σε επαφή με τα έργα της περιοχής, τα μελέτησε, δίνοντάς μας πολύτιμες πληροφορίες γι αυτά στις στατιστικές εργασίες του το και εκείνος, απ το 1917, καθηγητής του Ε.Μ.Π. 30. Μια συστηματική δουλειά στα αρχεία των εταιρειών και του Ε.Μ.Π. θα μας έδινε πολύ ενδιαφέροντα ποσοτικά στοιχεία. Αλλά και οργανωμένες επισκέψεις φοιτητών του Ιδρύματος είχαμε πριν απ τον Β παγκόσμιο πόλεμο, μια παράδοση που συνεχίσθηκε και μετά απ αυτόν με τις περιοδικές ασκήσεις και εργασίες φοιτητών, κυρίως του Τμήματος των Αρχιτεκτόνων και του Τμήματος των Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών. Μια σχέση Λαυρείου και Ε.Μ.Π., που βρήκε στον Κ. Κονοφάγο τη δυνατή έκφρασή της και τον πιο βαθύ συμβολισμό, στην κυριολεξία ως σχέση ζωής, με τη σωτηρία των παιδιών του Λαυρείου κατά τον τρομερό χειμώνα του , διοργανώνοντας συσσίτια από την πώληση αργύρου που παρήγαγε ο ίδιος κρυφά απ τις Δυνάμεις της ναζιστικής κατοχής, επί κεφαλής μιας ομάδας πατριωτών (Ι. Χατζηπανάγος, Γ. Γεροδήμος, Ι. Κουτούζος) εργαζομένων στη γαλλική εταιρεία, επίσης με την απελευθέρωση ως Δήμαρχος της πόλης, με το πρωτοποριακό, διεθνώς, συγγραφικό του έργο πάνω στο αρχαίο Λαύρειο, επιστημονικό ενδιαφέρον, που 27. Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου, λήμμα Δοανίδης Ι.Π., τόμ. ΣΤ, Αθήναι, (δεν αναφέρεται χρόνος έκδοσης), σ Για την θητεία των Α. Ζηνόπουλου, Ν. Γαζή, Ι. Μαρκόπουλου, Ι. Αργυρόπουλου, Α. Χρηστομάνου, Α. Βουσάκη, Δ. Σκαλιστήρη, Ι. Σέχου, Κ. Μητσόπουλου, ως καθηγητών στο Ε.Μ.Π., βλ. στο Κ.Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήναι, 1957, σ Έκθεσις του επιθεωρητού των μεταλλείων Ηλ. Π. Γούναρη, Η εκμετάλλευσις των μεταλλείων της Ελλάδος κατά το 1910, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, Υπηρεσία Επιθεωρήσεως των Μεταλλείων, Εν Αθήναις, Νεώτερον Ηλίου, λήμμα Γούναρης Η., τόμ. Ε., ό. π., σ. 633 βλ. και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Μαθήματα Μεταλλευτικής κατά τας παραδόσεις του καθηγητού Η.Π. Γούναρη, τόμ. Α, Εν Αθήναις, 1933, τόμ. Β, Εν Αθήναις, 1936.

11 Ο ΡOΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛHΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΑΥΡΕΙΟ 685 εμφύσησε στους συναδέλφους και στους συνεργάτες του, ήδη σήμερα καθηγητές του Ε.Μ.Π., στον γυιο του, Η. Κονοφάγο, Δρα Χημικό-Μηχανικό, ενίσχυσε δε την κλίση του γράφοντος, όπως και ο φίλος του μηχανικός, συνεργάτης του στην καμινεία της γαλλικής εταιρείας, Γ. Μάνθος, για να ασχοληθώ συστηματικά με τα θέματα του Λαυρείου. Η πόλη του Λαυρείου, για την κοινωνική και επιστημονική προσφορά του Κ. Κονοφάγου προς αυτήν, ανήγειρε το 1994 στη συνοικία Κυπριανός, την προτομή του, έργο του γλύπτη Γ. Καλακαλλά, καθηγητή του Ε.Μ.Π.. Είναι, επίσης, άξιο και δίκαιο να αναφέρουμε ότι ο μηχανικός Γ. Μάνθος, παθιασμένος Λαυριώτης, υπήρξε απ τις πιο ισχυρές φωνές της αυτοσυνειδησίας του χώρου, σταθερός και αταλάντευτος στην προστασία και ανάδειξη της βιομηχανικής μας κληρονομιάς και αυτού του συγκροτήματος, που βρισκόμαστε σήμερα. Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου: Το περιεχόμενο της συνάντησης και της τομής Ε.Μ.Π. και Λαυρείου Μια σχέση Λαυρείου και Ε.Μ.Π. που τα τελευταία 17 χρόνια έγινε οργανική, μετά τα διατρέξαντα απ το 1990 μέχρι σήμερα με την ίδρυση του Τεχνολογικού- Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρείου (Τ.Π.Π.Λ), έχοντας ένα κοίτασμα προτάσεων και ενεργειών απ το 1977 και το 1981 του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών και ενώ σε όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε την ανάδειξη Ελλήνων μηχανικών στη θέση του καθηγητή του Ε.Μ.Π., προερχομένων απ τα μεταλλευτικά και μεταλλουργικά έργα του Λαυρείου τελευταία και ταυτόχρονα κορυφαία τέτοια περίπτωση, ως αναφέρθηκε, είναι ο Κ. Κονοφάγος τώρα συμβαίνει η αντίστροφη «ροή», απολύτως συναρτωμένη με το προηγούμενο υπόβαθρο της σχέσης Λαυρείου και Ε.Μ.Π., πρώτιστα των Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, λόγω του εξ ορισμού γνωστικού αντικειμένου τους, που δεν επέτρεπε την «αποδέσμευσή» τους απ τον χώρο του Λαυρείου με την τόση ιστορική, παραγωγική, τεχνολογική και εκπαιδευτική πυκνότητα, αντίθετα καθιστούσε αναγκαία την επαφή τους και την αναζήτηση νοήματος η πορεία του Τ.Π.Π.Λ έχει, εξ αρχής και μέχρι σήμερα, την σφραγίδα του καθηγητή τότε αντιπρύτανη Κ. Παναγόπουλου 31, μηχανικού μεταλλείων και αυτού, ως ηγέτη και εμψυχωτή του έργου σε επίπεδο οραματικό, επιστημονικό, θεωρητικό, πρακτικό και οργανωτικό και ασφαλώς με τη συστράτευση των πρυτανικών αρχών και τώρα πιστεύουμε του νέου πρύτανη 31. Κ. Παναγόπουλος, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας και Βιομηχανικών καινοτομιών Λαυρίου, δακτυλ. 9/1990, δημοσιεύθηκε με τον υπότιτλο Ανάπτυξη μέσα από τα ερείπια του Λαυρίου, στο Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι Ελλάδος, τεύχ. 1, 1/1992, σ , του ιδίου, Το τεχνολογικό πάρκο Λαυρίου και το Ε.Μ.Π. ( ) στο συλλογικό έργο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Εκατόν εξήντα χρόνια, Αθήνα, 1997, σ , του ιδίου, Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου στο Αργυρῖτις Κ. Κονοφάγο 1998, ό. π., σ

12 686 Γ. Ν. ΔΕΡΜΑΤΗΣ Κ. Μουτζούρη, και την αρξάμενη υλοποίησή του, επί προεδρίας του αντιπρύτανη, καθηγητή Γ. Πολύζου 32, με το πολυτεχνειακό κύμα τόσων καθηγητών ολόκληρος «στρατός» επιστημόνων, μηχανικών ιδιαίτερα του Τμήματος των Αρχιτεκτόνων, με έμφαση στο κτιριολογικό πρόβλημα του χώρου, έχοντας πάντα ως δυναμικό σύμμαχο την κοινωνία του Λαυρείου αυτήν τη σύνδεση της μνήμης του Λαυρείου με τις τεχνολογίες αιχμής, με το μέλλον, για μια νέα ανάπτυξη, μέσα στην κρίση της αποβιομηχάνισης και της ανεργίας, οι θεσμικοί φορείς της πόλης, οι εργαζόμενοι την πίστεψαν και αγωνίσθηκαν με πολύμορφους αγώνες για να συμβάλουν στην υλοποίησή της καταθέτοντας αξίες ιστορικές, περιβαλλοντικές, ηθικές, πολιτικές. Είναι γεγονός: Το υψηλό επιστημονικό κύρος του Ε.Μ.Π., η οντότητα της τεχνογνωσίας του έδωσαν και δίνουν τα εχέγγυα για την βιωσιμότητα του έργου τελικά ο ρόλος των Ελλήνων μηχανικών, και μάλιστα καθηγητών του EΜΠ, στο μετα-βιομηχανικό Λαύρειο είναι και πάλι καθοριστικός και σήμερα είναι το ίδιο το έργο του Τ.Π.Π.Λ, που συνεχίζει να έχει ανάγκη και να απαιτεί τη συμπόρευση του Ε.Μ.Π. και του Λαυρείου, σε πνεύμα αλληλοσεβασμού και ισοτιμίας η συνάντηση του Ε.Μ.Π. με το Λαύρειο δεν είναι συνάντηση με μια συγχρονική τοπικότητα, με μια συγκυριακή τοπική συνθήκη, αυτό είναι το ολιγότερο αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι και να προωθούμε σταθερά στην πράξη είναι ότι: Αυτά που τέμνονται, αυτά που συναντώνται εδώ είναι το επιστημονικό-τεχνολογικό πνεύμα των Ελλήνων μηχανικών, καθηγητών του Ε.Μ.Π., με την εφαρμοσμένη διαχρονικά επιστημονική γνώση στη μεταλλευτική-μεταλλουργική βιομηχανία του Λαυρείου, το υπόβαθρο της οποίας βρίσκεται, όπως έδειξα, στο βάθος του χρόνου και στις καλλίτερες πανεπιστημιακές-μεταλλευτικές σχολές της Ευρώπης αυτά που τέμνονται, αυτά που συναντώνται εδώ είναι η ιστορία του χώρου με το παραγωγικό νόημα, η βαρειά ιστορική παράδοση με τις τεχνολογικές καινοτομίες, η βιομηχανική αρχαιολογία με τις τεχνολογίες αιχμής στο Τ.Π.Π.Λ έχουμε ένα παράδειγμα, όπου αποτυπώνεται ο ενιαίος χρόνος της ιστορίας με μιαν εξαιρετική πυκνότητα έχουμε, δηλαδή, μια συμπλήρωση αλλά μάλλον ανατροπή είναι της θεωρησιακής αντίληψης για την ιστορία αυτή η ανατροπή πηγάζει απ τη δημιουργική επιστήμη, εννοώ την τεχνολογία, που καλλιεργείται στο Ε.Μ.Π. και δημιουργεί υλικά έργα, μετασχηματίζοντας την πραγματικότητα η επανάχρηση των βιομηχανικών καταλοίπων, χώρων, κτιρίων, υλικών, τεχνολογίας, ιδεών, πρέπει να προσεγγίζεται όχι με στατική, αλλά με δυναμική-ολιστική αντίληψη 32. Συλλογικό έργο, (Γ. Πολύζος, Πρόεδρος Τ.Π.Π.Λ, Α. Βρυχέα, Συντονίστρια), Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, Μελέτες και έργα , Πανεπιστημιακές εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1997.

13 Ο ΡOΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛHΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΑΥΡΕΙΟ 687 παραμένει η ιδέα της αξιοποίησης των υλικών και άυλων καταλοίπων και δίνεται σύγχρονο καινοτομικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό περιεχόμενο συναντάται εδώ η υψηλή επιστημονική παραγωγή του Ε.Μ.Π. με το τεράστιο έργο, όπως καταδεικνύεται στη διεθνή βιβλιογραφία και στο σημερινό ενδιαφέρον ξένων Πανεπιστημίων και Πολιτιστικών Ιδρυμάτων, για τη Λαυρεωτική, αρχαία και νεότερη η συνάντηση αυτή περιέχει και έναν ακόμη βαθύ συμβολισμό, συνδέει το Ε.Μ.Π., ως προπύργιο των δημοκρατικών ελευθεριών με το Λαύρειο, ως πρωτοπορία για την κατάκτηση των εργατικών δικαιωμάτων αναφερθήκαμε στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης ένα ακόμη κορυφαίο παράδειγμα: Το 1924, μετά την επί 60 περίπου χρόνια, απ το 1865, σκληρή και ανθυγιεινή εργασία των μεταλλωρύχων και μεταλλουργών του Λαυρείου, μετά από αλλεπάλληλες απεργίες και σε συνάρτηση με το ελληνικό και παγκόσμιο εργατικό κίνημα, θεσπίζεται, το 8ωρο για πρώτη φορά στην Ελλάδα και κατόπιν σταδιακά στους υπόλοιπους εργαζόμενους της χώρας μέχρι το 1940 με το ειδικό Ν. Δ. της 20 ης Μαρτίου του 1924 «Περί εφαρμογής τού 8ώρου της εργασίας κατά εικοσιτετράωρον και 48ώρου καθ εβδομάδα εις τας μεταλλευτικάς και μεταλλουργικάς επιχειρήσεις Λαυρείου». Ας ακούσουμε τις σωματικές φωνές των εργατών, φωνές σε εξέγερση, από μια μεγάλη απεργία, αυτήν του Φεβρουαρίου: «...Ύστερα από τη συνέλευση [οι] εργάτες ξεχύθηκαν προς τα μεταλλεία Μπρος τους φούρνους όμως [των μεταλλευμάτων], [αφορά στον χώρο της καμινείας της πρώην γαλλικής εταιρείας], [οι χωροφύλακες] τους υπεδέχθησαν με μια ομοβροντία πυροβολισμών, ο δε ενωμοτάρχης Τούμπας ξάπλωσε νεκρό με δυο σφαίρες τον εργάτη Συρίγο 33. Μπρος σ αυτή τη δολοφονική ενέδρα οι εργάτες καταγανακτισμένοι, ενώ άλλοι μετέφεραν το πτώμα του συναδέλφου των στο νοσοκομείο, εισόρμησαν μέσα στους φούρνους των μεταλλευμάτων και σταμάτησαν όσους δούλευαν και από κει εν σώματι ξεκίνησαν για τα γραφεία του Σωματείου [στην πλατεία του Λαυρείου]. Εκεί συνεκρότησαν μεγαλειώδη συγκέντρωση και μετά τους λόγους των ρητόρων διετράνωσαν την απόφασή τους να εκδικηθούν τον σκοτωμένον συνάδελφόν τους και εξεδήλωσαν παντοιοτρόπως την αγανάκτησή των σήμερα απήργησαν και οι υπάλληλοι της Εταιρείας τιθέμενοι στο πλευρό των εργατοτεχνιτών». 27 Φεβρουαρίου 1929: «Οι γυναίκες των απεργών του Λαυρίου με ρόπαλα ελευθέρωσαν βιαίως τα συλληφθέντα μέλη της κεντρικής απεργιακής επιτροπής. Συγκροτήθηκε πρωτοφανής συγκέντρωσις 7 χιλιάδων ατόμων. Οι απεργοί αποφασισμένοι να αγωνιστούν μέχρις ότου νικήσουν» «Γεώργιος Δημ. Συρίγος ετών 28 εξ εκπυρσοκροτήσεως πυροβόλου όπλου.» (Ληξιαρχική πράξις θανάτου, 6 Φεβρουαρίου 1929, Αρχείο Δήμου Λαυρεωτικής). 34. Στην εφημ. Ριζοσπάστης, 8/2/1929 και 28/2/1929 Βλ. επίσης εφημ. της περιόδου: Πρωία, Καθημερινή, Ελεύθερον Βήμα.

14 688 Γ. Ν. ΔΕΡΜΑΤΗΣ Όταν το Λαύρειο υποδέχεται το Ε.Μ.Π. σ αυτόν εδώ τον χώρο, όπου το αίτημα για τον εξανθρωπισμό της ζωής τέθηκε με τον πιο δραματικό τρόπο, αυτό γίνεται με το φορτίο μιας οδυνηρής μνήμης, με μια σταθερή παράδοση αγωνιστικού φρονήματος, και ο καθένας από τους πολίτες του Λαυρείου, άλλος ολιγότερο, άλλος περισσότερο κουβαλά αυτά τα πράγματα μέσα του και γι αυτό, σήμερα που τιμάμε τα 170 χρόνια αυτού του μεγάλου Πνευματικού Ιδρύματος της χώρας πρέπει να πούμε ότι απ το 1990 την οργανική σχέση μεταξύ Ε.Μ.Π. και Λαυρείου για τη δημιουργία του Τ.Π.Π.Λ, την είδαμε και ως ένα είδος δικαιοσύνης, που απλωνόταν με πολλές ελπίδες πάνω σε τούτη την πόλη, που τόσα έχει περάσει στο παρελθόν. Προτάσεις για μια προωθητική συνέχεια στο Τ.Π.Π.Λ Σήμερα, έχω τη γνώμη, με παγιωμένο, πλέον, τον αναπτυξιακό ρόλο του Τ.Π.Π.Λ πρέπει να δώσουμε μια νέα ορμή, αξιοποιώντας και διευρύνοντας τις συμμαχίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εκ των πραγμάτων, αντικειμενικά, απαιτείται μια νέα ανάπτυξη, μια προωθητική συνέχεια εξισορροπώντας αντίθετες απόψεις, εναρμονίζοντας διαφορετικές αναπτυξιακές ανάγκες και προτεραιότητες: Οπωσδήποτε να παραμείνει δεσπόζουσα η τεχνολογική λειτουργία είναι ο σκληρός πυρήνας της συνέχειας του Λαυρείου, επί αιώνες τόπου παραγωγής. Χρειάζεται σε πρώτη φάση η άμεση αποπεράτωση του Ηλεκτρικού Σταθμού και μετά η αποκατάσταση του κτιρίου της Flotation αυτά τα έργα θα διευρύνουν κατά πολύ την κτιριακή υποδομή του Τ.Π.Π.Λ. Στην τάξη των ιδεών του καθηγητή Κ. Παναγόπουλου, με πρωτεύουσα ιδέα, πάντα, το να επιστρέψει παραγωγικά η τεχνολογία, εκεί που υπήρχε, μέσα στα κτίρια, κτίρια-εργαλεία, κτίρια μηχανήματα της γαλλικής εταιρείας χωρίς να σημαίνει ότι εμείς σήμερα δεν βλέπουμε πάνω σ αυτά το χρώμα του χρόνου του 19 ου αι., την ποιητική φωνή της αρχιτεκτονικής τους, τα παράθυρά τους σαν μεγάλα μάτια, που μας κοιτάζουν επίμονα, τα πάθη των εργατών προτείνω, λοιπόν, τη θεσμοθέτηση μιας Ετήσιας Έκθεσης Τεχνολογικών Προϊόντων Αιχμής πανελλαδικής εμβέλειας και υψηλού κύρους, με μιαν οργανωμένη κινητοποίηση δυνάμεων που θα την προκαλέσουν και θα την υλοποιήσουν πέραν της αξίας και οικονομικής αυτής καθ εαυτής της Έκθεσης, κάποιοι εκθέτες θα θελήσουν να εγκαταστήσουν μετά τις εταιρείες ή τμήμα τους μέσα στο Τ.Π.Π.Λ. Η περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου του Τ.Π.Π.Λ είναι έργο προστασίας της ζωής με επιπτώσεις και στην πόλη του Λαυρείου και είναι «εκ των ών ουκ άνευ» προϋπόθεση για την αναβάθμιση του Τ.Π.Π.Λ και την αύξηση της ελκτικής του δύναμης, αλλά σ αυτό θα συμβάλλουν, επίσης, και άλλα σπουδαία

15 Ο ΡOΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛHΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΑΥΡΕΙΟ 689 έργα υποδομής. Εννοώ την ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου, εντός του Τ.Π.Π.Λ, σύμφωνα με την υπογραφή του εκπροσώπου της Πολιτείας και όπως το απαιτεί το περιεχόμενο των «συναντήσεων» Ε.Μ.Π. και Λαυρείου, όπως το εξέθεσα παραπάνω, ως ενός έργου υψηλού επιπέδου στην υλοποίησή του, που θα εξασφαλίζει όχι μόνον την δική του οικονομική αυτοδυναμία, αλλά θα συμβάλλει έμμεσα και σ αυτήν του Τ.Π.Π.Λ θα πω τούτο μόνον: Ένας ποταμός επισκεπτών του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ετησίως, έρχονται βλέπουν το ηλιοβασίλεμα και φεύγουν η εκτροπή ενός παραποτάμου προς το Τ.Π.Π.Λ και την πόλη με την αξιοποίηση εκεί, στο Σούνιο, μ ένα ψηφιακό τρόπο αυτής της μεγάλης πύλης εισόδου, όπως και με σχεδιασμένες ενέργειες με τα μεγάλα τουριστικά γραφεία, προϋποθέτει ότι αυτό που είναι εν δυνάμει θα το αναδείξουμε ως ένα Μουσείο ευρωπαϊκών προδιαγραφών κατά τις επιστήμες της βιομηχανικής αρχαιολογίας και της μουσειολογίας. Το Μουσείο Μεταλλείας-Μεταλλουργίας Λαυρείου είναι η αφετηρία μας, η ατμομηχανή για την περαιτέρω ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής και μαζί μ αυτό θα αποτελούν ένα πολιτιστικό «προϊόν» με μια διεθνή ταυτότητα. Ταυτόχρονα, επειδή ο χώρος του Τ.Π.Π.Λ έλκει όχι μόνον την τεχνολογία, αλλά και την τέχνη, πρέπει οι σύγχρονες εκδηλώσεις πολιτισμού, να λάβουν συστηματικό χαρακτήρα. Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω όσους Λαυριώτες έσπευσαν να προσφέρουν στο Μουσείο πολύτιμα αντικείμενα, που είχαν στην κατοχή τους. Πρέπει αμέσως να προχωρήσουμε με συνεργασία σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες προώθησης στην πράξη αυτού του αναπτυξιακού, ώριμου έργου με μιαν αξιόπιστη, δημόσια διαχείρισή του. Πέραν όλων των άλλων το απαιτεί το πνευματικό και ιστορικό ήθος απέναντι στις δυνάμεις της παραγωγής, της εργασίας, τους μηχανικούς, τους τεχνίτες, όλους τους εργαζόμενους, τους μεταλλωρύχους του Λαυρείου, σ αυτούς τους δεσμώτες του σπηλαίου της Πολιτείας του Πλάτωνα, διεκδικώντας την παιδεία και την δικαιοσύνη που δεν αξιώθηκαν στη ζωή τους, σ αυτόν τον κόσμο, ζωντανό ή πεθαμένο, που περιμένει καρτερικά να υψωθεί απ τα έγκατα της λαυρεωτικής γης, απ το σκοτάδι των στοών στο φως της συλλογικής μνήμης, στο φως του χρόνου. Αναφέρομαι και στο άλλο μεγάλο έργο που περιμένει, εννοώ την ανάδειξη, ψηφιοποίηση και ψηφιακή τεκμηρίωση του Αρχείου της γαλλικής εταιρείας, ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα πρόσβασης σ αυτό το μεγαλύτερο σωζόμενο βιομηχανικό αρχείο της Ελλάδας, που φυλάττει ένα μέρος του πολιτισμού της βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη, ως ελληνικής πραγματικότητας στο Λαύρειο σημειωτέον ότι η αυτή η πρόταση, και με τη συμβολή του γράφοντος, υπάρχει στο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών και μπορεί να επανέλθει εμπλουτισμένη, όπως και η πρόταση για την ψηφιοποίηση και ψηφιακή τεκμηρίωση της συλλογής του Ορυκτολογικού Μουσείου της Εταιρείας Μελε-

16 690 Γ. Ν. ΔΕΡΜΑΤΗΣ τών Λαυρεωτικής. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, του Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, που ενδιαφέρονται ήδη γι αυτά τα μεγάλα έργα, τα οποία οδηγούν σε μονιμότερες σχέσεις, διαδικτυώσεις, δημιουργία δικτύου πόλεων και περιοχών της Ευρώπης με ιστορικούς δεσμούς με το Λαύρειο. Πέραν αυτού, μπορεί να σκεφθεί κανείς ότι τα παραπάνω έργα θα απασχολήσουν πολλούς νέους επιστήμονες του Λαυρείου, που σήμερα υποαπασχολούνται ή είναι και άνεργοι. Μα είναι εύκολα όλα αυτά, θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί μήπως ήταν εύκολα η ίδρυση και τα πρώτα βήματα του Τ.Π.Π.Λ; Όποιος αγωνίσθηκε, συνέβαλε σ αυτήν την υπόθεση και έζησε όλη την δίνη των σχεδόν άλυτων προβλημάτων, ιδιαίτερα την κρίσιμη περίοδο , τότε βάσιμα αισιοδοξεί και τα θεωρεί εφικτά. Η προώθηση των παραπάνω έργων στον τομέα της πολιτιστικής οικονομίας, πέραν της αυταξίας τους, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα του Τ.Π.Π.Λ, του προσθέτει συνολική αξία και με βάση την αρχή της αλληλοτροφοδότησης δίνει βαθύτερο και πιο ουσιαστικό περιεχόμενο στην έννοια της ανάπτυξής του και της οικονομικής του αυτοδυναμίας. Το Τ.Π.Π.Λ είναι, πλέον, μέρος της ιστορίας του Ε.Μ.Π. και για μας η φυσική εξέλιξη της ιστορίας μας ένα πρωτοποριακό έργο εν προόδω, που εμπλουτίζει μ ένα σύγχρονο, δυναμικό περιεχόμενο την ελληνικότητα, την Ελλάδα της προκοπής και της δημιουργίας. «Είμεθα ένα κράμα εδώ» Ο Κ. Καβάφης έγραψε για μιαν ελληνιστική πόλη, την Οσροηνή: «Είμεθα ένα κράμα εδώ Σύροι, Γραικοί, Αρμένιοι, Μήδοι». Μας ταιριάζει καλά εδώ στο Λαύρειο των μεταλλείων και της μεταλλουργίας αυτό το «Είμεθα ένα κράμα εδώ» του Κ. Καβάφη, σ αυτήν την πόλη που έδωσε στην Ελλάδα απ τον 19 ο αι. αυτό το κράμα της νεοτερικότητας, του βιομηχανικού πολιτισμού, κράμα ιδεών, τεχνολογιών, ανθρώπων διαφορετικής κουλτούρας, κοινωνικών αγώνων, αυτό το κράμα ενός μεγάλου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, του Ε.Μ.Πολυτεχνείου με μιαν ιστορική πόλη, το Λαύρειο. «Είμεθα ένα κράμα εδώ».

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ.

Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. Όλγα Σενή E.M.Π. Τ.Π.Π.Λ. 1 1 1 1 1 1. ΔΙΑΣΠΑΡΤΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Πηγάδια, στοές, γαύριες, μηχανοστάσια Βοηθητικά οικήματα, κατοικίες εργατών 4 2 2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Μεταλλουργία. Παραγωγή, προώθηση, αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων. 20-22 Νοεμβρίου 2014. Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων. 20-22 Νοεμβρίου 2014. Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων 20-22 Νοεμβρίου 2014 Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε,

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε, Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, αγαπητοί απόφοιτοι, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι απόψε

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς Βία & Ανεκτικότητα ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ «ΒΙΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Χαδουμέλλης Ασημάκης Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Τ.Π.Π.Λ. Η μετάβαση 1977 Διακοπή της Μεταλλευτικής δραστηριότητας της ΓΕΜΛ 1981 Διακοπή της Μεταλλουργικής δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το προφίλ του Τμήματος και των Αποφοίτων σε 10 Ερωτήσεις 1. Τί είδους Μηχανικός είναι ο Μηχανικός Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου www.papathanassiou-sa.gr/new/ Αγαπητοί μας φίλοι, 1979-2013 34 χρόνια ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε. ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ! Σύντομα θα συμπληρωθούν 34 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων, που ονομάζονται ατομικοί. Σε αυτούς συγκαταλέγονται τα

Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων, που ονομάζονται ατομικοί. Σε αυτούς συγκαταλέγονται τα Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων, που ονομάζονται ατομικοί. Σε αυτούς συγκαταλέγονται τα ενδιαφέροντα του ατόμου, οι ικανότητες και τις δεξιότητές του,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε,

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, κύριε Κάλλιε, Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε, ονομάζομαι Δημήτρης Ντεντάκης, γεννήθηκα και μεγάλωσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική πορεία της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ) τα έτη 1926-1930

Η οικονομική πορεία της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ) τα έτη 1926-1930 Φωτεινή Ορφανού Υποψ. Δρ Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Η οικονομική πορεία της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ) τα έτη 1926-1930 ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΑΣ αυτή θα επιχειρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22378101- Φαξ:22379122 cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία Το Γαλλικό σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από το αντίστοιχο Ελληνικό και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις πανεπιστηµιακές σπουδές και

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Θερμώς ευχαριστώ το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας i. Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom»

«Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» «Ελκυστική η Ελλάδα για ένα τεχνολογικό boom» Συνέντευξη του Προέδρου ΕΙΕ Δρ. Βασίλη Γρηγορίου στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Fortune (23.10.2014) http://www.fortunegreece.com/article/elkistiki-ellada-gia-ena-technologiko-boom/

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσκεκλημένοι. στην επίσημη τελετή εγκαινίων των εργασιών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Οι προσκεκλημένοι. στην επίσημη τελετή εγκαινίων των εργασιών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ διατηρεί και εκθέτει σημαντικές συλλογές, στενά συνδεδεμένες με την ιστορία των ελληνικών τηλεπικοινωνιών και βέβαια του ΟΤΕ, καθώς και με την ιστορία της Ελλάδας και την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ Περιήγηση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το μεταλλευτικό συγκρότημα τοποθετείται Ανατολικά του Οικισμού Λιμεναρίων ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία: από την Επιστήμη στην Εφαρμογή

Γεωμετρία: από την Επιστήμη στην Εφαρμογή ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αιγάλεω, 18.02.2012 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων είχε ως άμεση συνέπεια τη ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Βιογραφικό Σημείωμα Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου A. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Υπηκοότητα:Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες.

Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες. Γαλιλαίος (1581-1643) Γεννήθηκε στην Πίζα το 1581 Αρχικά σπούδασε Ιατρική, όμως ο καθηγητής του Οστίλιο Ρίτσι (μαθηματικός) τον έστρεψε στις Θετικές Επιστήμες. Ως δευτεροετής φοιτητής ανακάλυψε: 1. Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Κεφαλαιο Πρωτο ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ χρηματιστηριου Αξιων Αθηνων Χρηματιστήριο είναι ο τόπος όπου διεξάγονται αγοραπωλησίες αξιών, οι τιμές των οποίων διαμορφώνονται σύμφωνα με τους κανόνες προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ Θέσεις για νέους εργαζομένους δεν υπάρχουν μόνο στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Παρουσίαση: Γεώργιος Οικονόμου Δρ Γεωλόγος Δ/ντής Ορυκτών Φυσικών Πόρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Α. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Προπτυχιακές σπουδές : η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. Εισαγωγή ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση.

Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Νέα Μέσα και Ψηφιακή Τηλεόραση: νέες προοπτικές για καινοτόμο εκπαίδευση. Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης Κυρίες και κύριοι, Το 1970, ο μέσος όρος των αναλφάβητων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος Όλγα Τραγανού-Δεληγιάννη Αρχιτέκτων ΥΠ.ΠΟ./ΕΝΜΚΜ, Μέλος TICCIH Αθηνά Καλλαρά Σχολική Σύμβουλος Α βάθμιας Εκπαίδευσης ΧΑΡΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα