Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη"

Transcript

1 Κ. Γ. Τσάιμου Αρχαιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π. Ο ρόλος του συνδυασμού επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου στο οικονομικό αποτέλεσμα της τήξης του αργυρίτη TΑ ΜΕΤΑΛΛΕYΜΑΤΑ που εκμεταλλεύτηκαν οι αρχαίοι στο Λαύριο «η αργυρίτης γη» όπως τα ονόμαζαν, είναι μεταλλεύματα αργυρούχου μολύβδου. Δηλ. ο γαληνίτης, θειούχος μόλυβδος (PbS) με μαύρο χρώμα, και ο κερουσίτης, οξειδωμένος μόλυβδος (PbCO3) με χρώμα κιτρινωπό. Οι περιεκτικότητες σε μόλυβδο στα μεταλλεύματα αυτά κυμαίνονται από υψηλές περιεκτικότητες μέχρι χαμηλές περιεκτικότητες. Ο γαληνίτης έχει περιεκτικότητα σε μόλυβδο 86,6% και ο κερουσίτης 77,5%. Τα περισσότερα όμως μεταλλεύματα είχαν μικρές περιεκτικότητες σε μόλυβδο από 10-35%. Οταν μιλάμε για περιεκτικότητα του μεταλλεύματος μιλάμε για περιεκτικότητα σε μόλυβδο και όχι περιεκτικότητα σε άργυρο. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο άργυρος συνοδεύει το μόλυβδο. Μέσα στο μόλυβδο του μεταλλεύματος υπάρχει και ένα ποσοστό αργύρου από 1 μέχρι 3 κιλά ανά τόνο μολύβδου. Στο Λαύριο η περιεκτικότητα σε μόλυβδο εκφράζεται συνήθως σε κιλά ανά τόνο περιεχομένου μολύβδου και δίνεται με το σύμβολο Ag/Pb. Είναι ο λόγος βάρους αργύρου προς βάρος μολύβδου μέσα στο μετάλλευμα. Αν σε ένα τόνο μεταλλεύματος έχουμε περιεκτικότητα σε άργυρο 0,04% και σε μόλυβδο 20%, ο λόγος Ag/Pb θα είναι 0,04/20=0,2%. Εχουμε δηλ. 2 Κg/Ag ανά τόνο περιεχομένου μολύβδου. Πρέπει να σημειώσουμε ότι συναντάμε την ίδια περιεκτικότητα στο συμπύκνωμα κατά τον εμπλουτισμό, με αυτή που υπάρχει στον αργυρούχο μόλυβδο κατά την τήξη. Το φαινόμενο έχει την εξής εξήγηση. Στον εμπλουτισμό τα άτομα του αργύρου είναι μέσα στο πλέγμα των ατόμων του μολύβδου. Κατά την τήξη ο άργυρος διαλύεται ευκολότερα μέσα στο μόλυβδο λόγω της μεγάλης φυσικοχημικής συγγένειας που έχει προς το μόλυβδο. Ετσι ο άργυρος ακολουθεί το μόλυβδο στον εμπλουτισμό, τον ακολουθεί και στην τήξη.

2 84 Κ. Γ. ΤΣAΪΜΟΥ Ο αργυρούχος μόλυβδος περιέχει όλο τον άργυρο εκτός βέβαια από τις απώλειές του στο απόρριμμα κατά τον εμπλουτισμό, στη σκουριά και στους καπνούς της καμίνου κατά την τήξη. Οι μεταλλευτές προσπαθούσαν να βρουν μεταλλεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο αφού μέσα στο μόλυβδο ήταν και ο άργυρος. Η συνήθης περιεκτικότητα του αργύρου σε κιλά ανά τόνο περιεχομένου μολύβδου που δούλευαν οι αρχαίοι κατά τον 5ο αιώνα π.χ. έφθανε σε 3,4 κιλά ακόμη και μέχρι 6 Kg. Στην εποχή μας ο λόγος Ag/Pb είναι 1 Kg. Tα πλούσια μεταλλεύματα τα περνούσαν κατευθείαν στην κάμινο με μέση περιεκτικότητα κάτω από 50% σε Pb, γιατί η κάμινος δεν λειτουργεί κανονικά με μεγαλύτερη περιεκτικότητα. Οι αρχαίοι είχαν αντιληφθεί ότι κάτω από μια περιεκτικότητα η τήξη του μεταλλεύματος έδινε αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα λόγω του υψηλού κόστους του κάρβουνου. Έπρεπε να ελαττώσουν το βάρος του μεταλλεύματος που θα περνούσαν στην κάμινο. Ο εμπλουτισμός δεν κόστιζε πολύ. Δίνονται τα έξοδα κατεργασίας ανά τόνο αρχικού μεταλλεύματος σε αττικές δραχμές για τον 5 o αιώνα π.χ. και σε σύγχρονα νομίσματα, δολάρια και δραχμές (κατά Κονοφάγο) 1. Κόστος παραγωγής (ανά τόνο) Εξόρυξη Μ = 10 αττικές δρχ = 300$ 350 = δρχ. Εμπλουτισμός Ε = 4,4 αττ. δρχ. 4,4 30 = 132$ 350 = δρχ. Τήξη Τ = 71 αττ. δρχ = = δρχ. Κόστος παραγωγής (μέση παραχώρηση) Εξόρυξη αττ. δρχ. = δρχ. Εμπλουτισμός αττ. δρχ. = δρχ. Τήξη αττ. δρχ. = δρχ. Η τήξη κόστιζε το ίδιο είτε το μετάλλευμα ήταν πλούσιο είτε φτωχό σε μόλυβδο. Με τον εμπλουτισμό αντί να λιώσουν στην κάμινο τήξεως ένα τόνο μεταλλεύματος έλιωναν μόνο το συμπύκνωμα που ήταν το 1/4 του μεταλλεύματος. Ετσι στην τήξη τα έξοδα ήταν το 1/4, δηλ. μόνο 71/4 = 18 αττικές δραχμές ανά τόνο μεταλλεύματος και σε σημερινά νομίσματα: 1. Ο Κονοφάγος το έτος 1987 υπολόγισε την 1 αττική δραχμή σε 10 $, βάσει του ημερομισθίου στην αρχαιότητα. Με τα σημερινά δεδομένα (1999) η ισοτιμία είναι 1 αττική δραχμή = 30 $.

3 Ο ΡOΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟY ΕΠΙΠEΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟYΣ ΠΛΥΝΤΗΡIΟΥ $ = 540 $ = δρχ. (Πίν. 1). Με τον εμπλουτισμό μπορούσαν να τήξουν μεταλλεύματα με περιεκτικότητα χαμηλή μέχρι 12% σε Pb. Τονίζεται ότι εμπλουτισμός των μεταλλευμάτων γινόταν από τα πρώιμα χρόνια. Η χειροδιαλογή του μεταλλεύματος κατά την εξόρυξη μέσα και έξω του μεταλλείου είναι ένα είδος εμπλουτισμού. Ο Κονοφάγος στο τελευταίο έργο του με τίτλο Οι παραχωρήσεις των μεταλλείων της Λαυρεωτικής τον 4ο αιώνα π.χ. τονίζει την αναγκαιότητα του εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων και δίνει με γραφική παράσταση το κέρδος που θα έχει ένας μεταλλειοκτήτης ανά τόνο εξορυσσομένου μεταλλεύματος με κατευθείαν τήξη στην κάμινο και το κέρδος έπειτα από εμπλουτισμό και τήξη. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι σημαντικά. Συμπεραίνει ότι για ένα μετάλλευμα με περιεκτικότητα 30% Pb, αν πάει κατευθείαν για τήξη, το κέρδος ανά τόνο μεταλλεύματος είναι 34 αττικές δραχμές. Ενώ με πλύσιμο και τήξη το κέρδος είναι 48,12 αττικές δραχμές. Το κέρδος των 48 αττικών δραχμών είναι σημαντικό. Είναι σημερινές δρχ. (48 30 $ = = δρχ.) (Πίν. 2). Τονίζει ότι μετάλλευμα με περιεκτικότητα σε μόλυβδο κάτω από 22% αν πάει κατευθείαν στην κάμινο είναι ζημιογόνο. Δόθηκε η οικονομική σημασία του εμπλουτισμού ώστε ένα μετάλλευμα να αποβεί κερδοφόρο. Τονίζεται ότι όλοι οι ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την οικονομική σημασία του εμπλουτισμού κυρίως για τα επίπεδα πλυντήρια. Από τις ανασκαφές μας προκύπτει ότι ο συνδυασμός επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου με σκοπό τον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων συμβάλλει οικονομικά για μια αποτελεσματικότερη τήξη του μεταλλεύματος. Το Ε.Μ.Π. από το έτος 1996 με υπεύθυνη αρχαιολόγο την ομιλούσα διεξάγει συστηματική ανασκαφή στο ελικοειδές πλυντήριο στη θέση Μπερτσέκο Λαυρεωτικής (Πίν. 3). Είναι η πρώτη συστηματική ανασκαφή που γίνεται σε χώρους γύρω από ελικοειδές πλυντήριο. Οι δύο παλαιότερες ανασκαφές που διεξήχθηκαν από τη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή σε συνεργασία με τον αείμνηστο Κονοφάγο, στις θέσεις Δημολιάκι και στα Μεγάλα Πεύκα αντίστοιχα, απέβλεπαν κυρίως στην αποκάλυψη των δύο ελικοειδών πλυντηρίων. Κατά την ανασκαφική έρευνα, εκτός από το ελικοειδές πλυντήριο ήρθαν στο φως και 3 επίπεδα πλυντήρια (Πίν. 4). Καθαρίστηκαν τα δύο. Το πρώτο επίπεδο πλυντήριο (Π 1 ) βρίσκεται Βόρεια-Ανατολικά του ελικοειδούς πλυντηρίου σε μια απόσταση 1.50 m απ αυτό. Πρόκειται για το καλύτερα διατηρημένο πλυντήριο (Πίν. 5). Το δεύτερο (Π 2 ) νότια και απέχει από το ελικοειδές πλυντήριο 7.50 m.

4 86 Κ. Γ. ΤΣAΪΜΟΥ To μεγαλύτερο μέρος του πλυντηρίου Π 2 είναι κατεστραμμένο. Το τρίτο (Π 3 ) βρίσκεται δυτικά του ελικοειδούς σε μια απόσταση 11 m. Δεν αποκαλύφθηκε πλήρως. Πρόκειται για ένα συγκρότημα εμπλουτισμού μεταλλευμάτων με τα πλυντήρια, τις δεξαμενές νερού, τα τριβεία και με τους διάφορους χώρους. Στο συγκρότημα αυτό ανάμεσα στα επίπεδα πλυντήρια βρίσκεται το ελικοειδές πλυντήριο. Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζονται οι προβληματισμοί που γεννήθηκαν κατά την ανασκαφική έρευνα όσον αφορά τη σχέση του ελικοειδούς με τα επίπεδα πλυντήρια. Η ανασκαφή στην περιοχή είναι σε εξέλιξη. Οι πληροφορίες μας μπορεί να ενισχυθούν ή να τροποποιηθούν. Από την ανασκαφή διαφαίνεται ότι το ελικοειδές πλυντήριο δεν αποτελεί ένα ανεξάρτητο συγκρότημα εμπλουτισμού, αλλά εντάσσεται μέσα σε ένα συγκρότημα επιπέδων πλυντηρίων. Αποτελεί μέρος ενός τυπικού συγκροτήματος εμπλουτισμού μεταλλεύματος. Το ελικοειδές πλυντήριο κατασκευάστηκε σε χώρο του συγκροτήματος καταστρέφοντας παλαιότερο τοίχο της κλασικής εποχής (Πίν. 6). Διαφαίνεται ότι η νέα κατασκευή, πιθανότατα προς αποφυγή του υψηλού κόστους της κατασκευής των δεξαμενών ύδατος και των υπολοίπων τεχνικών χώρων, κατασκευάζεται μέσα σε παλαιότερο συγκρότημα εμπλουτισμού επιπέδων πλυντηρίων. Το ελικοειδές πλυντήριο χρονολογικά τοποθετείται στην εποχή που σημειώνεται πτώση της παραγωγής. Την εποχή αυτή τα πλούσια μεταλλεύματα έχουν ελαττωθεί και οι Αθηναίοι αναγκάζονται να εκμεταλλευθούν τα φτωχότερα. Το ελικοειδές πλυντήριο ουσιαστικά είναι ένα ρείθρο μεγάλου μήκους. Εχει μικρότερη δυναμικότητα σε σχέση με το επίπεδο πλυντήριο. Η δυναμικότητα του ελικοειδούς πλυντηρίου είναι 2,1 t για 12 ώρες εργασίας, δηλαδή 175 Kg την ώρα. Το ελικοειδές πλυντήριο είναι ένα κατασκεύασμα από τεχνικής άποψης πολύ ανώτερο από το ευθύγραμμο ρείθρο. Η φυγόκεντρος δύναμη που αναπτύσσεται κατά τη ροή του νερού στο ελικοειδές πλυντήριο βοηθά κατά πολύ στον καλλίτερο εμπλουτισμό. Το μεγάλο μήκος, το σχήμα του, δηλαδή ο έλικας, συνηγορούν ότι είναι ένα ειδικό πλυντήριο εμπλουτισμού μικρής παραγωγής αλλά καλής μεταλλικής απόδοσης. Κατάλληλο για δύσκολα υλικά, όπως είναι τα φτωχά λεπτόκοκκα μεταλλεύματα. Η νεότερη και καλύτερη από τεχνικής άποψης κατασκευή πιθανόν γίνεται αρωγός του παλαιότερου επιπέδου πλυντηρίου με το ευθύγραμμο ρείθρο των 2 m περίπου. Η ύπαρξη του ελικοειδούς πλυντηρίου ανάμεσα στα επίπεδα πλυντήρια και σε μικρή απόσταση από αυτά, η τελειότητά του από τεχνικής άποψης οδηγούν στην σκέψη ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι στο ελικοειδές πλυντήριο, εμπλούτιζαν προϊόντα εμπλουτισμού προερχόμενα από τα επίπεδα πλυντήρια με απώτερο και κύριο στόχο ένα καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα στην τήξη του μεταλλεύματος (Πίν. 7).

5 Ο ΡOΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟY ΕΠΙΠEΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟYΣ ΠΛΥΝΤΗΡIΟΥ 87 Ο Κονοφάγος στο βιβλίο του Οι παραχωρήσεις των μεταλλείων στο κεφάλαιο με τίτλο Το οικονομικό αποτέλεσμα από το συνδυασμό εμπλουτισμού και τήξεως του αργυρίτη γράφει ότι μεταλλεύματα με περιεκτικότητα μικρότερη του 12% σε Pb δεν συνέφερε οικονομικά να εμπλουτιστούν σε επίπεδο πλυντήριο. Ο συνδυασμός επιπέδων πλυντηρίων και ελικοειδούς, όπως δείχνει η ανασκαφή, μας οδηγεί στην άποψη ότι μεταλλεύματα με περιεκτικότητα κάτω του 12% σε Pb ήταν δυνατόν με διαδοχικό ταυτόχρονο εμπλουτισμό σε επίπεδα και ελικοειδές πλυντήριο να δώσουν πλουσιότερο εμπλούτισμα ικανό να διοχετευθεί στις καμίνους τήξεως. Η άποψη αυτή πρέπει να επιβεβαιωθεί και πειραματικά. Συμπέρασμα Φτωχά μεταλλεύματα με κατάλληλο διαδοχικό εμπλουτισμό σε επίπεδα και ελικοειδές πλυντήριο μπορούν να γίνουν κερδοφόρα. Ο συνδυασμός επιπέδων και ελικοειδούς πλυντηρίου απέβλεπε στον εμπλουτισμό φτωχών μεταλλευμάτων για ένα καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα στην τήξη του αργυρίτη. Βιβλιογραφία Κονοφάγος Κ.- Mussche H., «Τα ελικοειδή πλυντήρια των αρχαίων Ελλήνων στο Λαύριο. Μία απωλεσθείσα αρχαία εφεύρεσις», ΠΑΑ, Κονοφάγος Κ., Το Αρχαίο Λαύριο και η Ελληνική τεχνική παραγωγής του αργύρου, Αθήνα, Κονοφάγος Κ., Η δημοκρατία της Αθήνας και οι παραχωρήσεις στους πολίτες της των μεταλλείων αργύρου της Λαυρεωτικής κατά τον 4ο αιώνα π.χ., Αθήνα, Ε.Μ. Πολυτεχνείο, Τσάιμου Κ., «Τα ελικοειδή πλυντήρια της Λαυρεωτικής», Ορυκτός Πλούτος, 95, 1995, Τσάιμου Κ., Αρχαιογνωσία των Μετάλλων. Αρχαία Μεταλλευτική και Μεταλουργική Τεχνική, Αθήνα, 1997.

6 88 Κ. Γ. ΤΣAΪΜΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 71 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΡΧ./ΤΟΝΟ = $/Τ = ΔΡΧ./Τ ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ = ΔΡΧ./ΕΤΟΣ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 18 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ = 540 $/Τ = ΔΡΧ./Τ ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ = ΔΡΧ./ΕΤΟΣ Πιν. 1. Κόστος τήξης του μεταλλεύματος ανά έτος χωρίς εμπλουτισμό και με εμπλουτισμό. ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΤΗ (30% Pb/T) ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 34 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΡΧ./ΤΟΝΟ ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 48 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΡΧ./ΤONO ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ = ΔΡΧ./ΕΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΟΣ 14 ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΡΧ. = 420 $ = ΔΡΧ./ΤONO ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ = ΔΡΧ./ΤONO Πίν. 2. Το ετήσιο κέρδος ενός μεταλλειοκτήτη για μετάλλευμα με περιεκτικότητα 30% Pb χωρίς εμπλουτισμό είναι 34 αττικές δρχ./t και με εμπλουτισμό 48 αττικές δρχ./t. Το επιπλέον κέρδος των 14 αττ. δρχ. είναι σημαντικό και ισοδυναμεί με δρχ./t.

7 Ο ΡOΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟY ΕΠΙΠEΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟYΣ ΠΛΥΝΤΗΡIΟΥ 89 Πίν. 3. Το ελικοειδές πλυντήριο στο Μπερτσέκο. Ανασκαφή Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Πίν. 4. Συγκρότημα εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στο Μπερτσέκο. Το ελικοειδές βρίσκεται ανάμεσα στα επίπεδα πλυντήρια Π 1, Π 2 και Π 3. Πίν. 5. Στο πρώτο επίπεδο το πλυντήριο Π 1. Στο δεύτερο το ελικοειδές.

8 90 Κ. Γ. ΤΣAΪΜΟΥ Πίν. 6. Το ελικοειδές πλυντήριο κατασκευάστηκε καταστρέφοντας παλαιότερο τοίχο του συγκροτήματος κλασικής εποχής. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Πίν. 7. Η ύπαρξη του πλυντηρίου ανάμεσα στα επίπεδα και σε μικρή απόσταση από αυτά, οδηγεί στη σκέψη ότι οι αρχαίοι στο ελικοειδές εμπλούτιζαν προϊόντα προερχόμενα από τα επίπεδα πλυντήρια με στόχο ένα καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα στην τήξη. Σχηματική αναπαράσταση.

Οι παραχωρήσεις των μεταλλείων της Λαυρεωτικής και η οικονομία του κράτους των Αθηνών τον 5ο και 4ο αιώνα π.χ.

Οι παραχωρήσεις των μεταλλείων της Λαυρεωτικής και η οικονομία του κράτους των Αθηνών τον 5ο και 4ο αιώνα π.χ. Ηλίας Κ. Κονοφάγος Χημικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών, Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Οικονομολόγων Ενέργειας, Δν/τής Νέων Εκμεταλλεύσεων Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. Σταυρούλα Η. Σιδέρη Φιλόλογος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΤΣΑΪΜΟΥ Αρχαιολόγος Ομ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 2015 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ. ΤΣΑΪΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή μολύβδου στο Αρχαίο Λαύριο στη διάρκεια των Κλασικών και των Ρωμαϊκών χρόνων

Η παραγωγή μολύβδου στο Αρχαίο Λαύριο στη διάρκεια των Κλασικών και των Ρωμαϊκών χρόνων Γεώργιος Δ. Παπαδημητρίου Καθηγητής Ε. Μ. Πολυτεχνείου Η παραγωγή μολύβδου στο Αρχαίο Λαύριο στη διάρκεια των Κλασικών και των Ρωμαϊκών χρόνων 1. Εισαγωγή Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αποτελεί συνέχιση και ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε ΠΕΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλ. Δημητριάδης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αικ. Βέργου. Ν. Βλαχογιάννης. Κέντρο Υγείας Λαυρίου

Αλ. Δημητριάδης. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αικ. Βέργου. Ν. Βλαχογιάννης. Κέντρο Υγείας Λαυρίου Αλ. Δημητριάδης Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Αικ. Βέργου Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ν. Βλαχογιάννης Κέντρο Υγείας Λαυρίου Η ρύπανση της Λαυρεωτικής χερσονήσου και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργία, δημιουργία μετάλλων και η συμβολή τους στην ανθρώπινη ιστορία. Κεφάλαιο ΙΙ(2)

Μεταλλουργία, δημιουργία μετάλλων και η συμβολή τους στην ανθρώπινη ιστορία. Κεφάλαιο ΙΙ(2) Μεταλλουργία, δημιουργία μετάλλων και η συμβολή τους στην ανθρώπινη ιστορία Κεφάλαιο ΙΙ(2) Κωνσταντίνος Μαντάς, Χρυσάνθη Καρακώστα, Γιώργος Κατσίκης, Θάνος Κιτσικόπουλος, Κατερίνα Μαργέλου, Γιάννης Λαμπρινιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα

Επιστημονική Ημερίδα 1 Επιστημονική Ημερίδα Σάββατο 12 Μαρτίου 2011 Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη «Η Συμβολή του Ορυκτού Πλούτου της Βόρειας Ελλάδας στην Ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας» Συνδιοργάνωση: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Πορφυρίτης Σήμερα Χθες Χθες Σήμερα Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Χρυσός: Ιστορία, τέχνη, επιστήμη, οικονομία, περιβάλλον 2013 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή.1 1. Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το status των δισκογραφικών studios στην Ελλάδα του σήμερα, ως κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Εισαγωγή Ιστορική Επισκόπηση Αρχαιότητα Βυζαντινά / Μεταβυζαντινά Χρόνια Σύγχρονη Εποχή Αρχαίοι Τρόποι Εξόρυξης και Κατεργασίας των Μετάλλων Υπολείμματα (χώροι)

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική πορεία της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ) τα έτη 1926-1930

Η οικονομική πορεία της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ) τα έτη 1926-1930 Φωτεινή Ορφανού Υποψ. Δρ Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Η οικονομική πορεία της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (Γ.Ε.Μ.Λ) τα έτη 1926-1930 ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΑΣ αυτή θα επιχειρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Δέσμευση. Διάταξη Έργου

Περιβαλλοντική Δέσμευση. Διάταξη Έργου Αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική κληρονομιά Για το σχεδιασμό του Έργου, ζητήθηκε επίσημα η άποψη της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων ώστε να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν χώροι πολιτιστικής ή αρχαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κατασκευή: Το μονόχορδο του Πυθαγόρα 2005-2006 Τόλιας Γιάννης Α1 Λ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Α. Τσαγκογέωργα Περιεχόμενα: Τίτλος Εργασίας Σκοπός Υπόθεση (Περιγραφή Κατασκευής) Ορισμός Μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Eκταση και σημασία των αρχαιοελληνικών τεχνολογικών επιτευγμάτων

A ΦIEPΩMA. Eκταση και σημασία των αρχαιοελληνικών τεχνολογικών επιτευγμάτων A ΦIEPΩMA KYPIAKH 4 IANOYAPIOY 1998 2-32 AΦIEPΩMA Aρχαία ελληνική τεχνολογία Tου Θ.Π. Tάσιου Mηχανολογικές κατασκευές Tου Θ.Π. Tάσιου Oργανωμένα δίκτυα τηλεπικοινωνίας Tου Στέλιου Πολυκράτη Tεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΕΧΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΠΛΑΛΑΣ - ΠΙΛΑΓΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. Εισαγωγή ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο: Συστημική Προσέγγιση Προβλημάτων

Κεφάλαιο 2ο: Συστημική Προσέγγιση Προβλημάτων 2.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2ο: Συστημική Προσέγγιση Προβλημάτων Από τα συστήματα radar, νηοπομπών, οπλικά και επιχειρησιακά συστήματα, γεννάται η επιχειρησιακή έρευνα που εξελίσσεται στη συνέχεια, κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αδαμόπουλος Λεωνίδας, Δαμιανού Χαράλαμπος Σβέρκος Ανδρέας Επ Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπλ Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις του Μαθήματος Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων

Σημειώσεις του Μαθήματος Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργών Σημειώσεις του Μαθήματος Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων Μαρία Μενεγάκη Λέκτορας Ε.Μ.Π. Αθήνα 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA 2-31 AΦIEPΩMA. H μακραίωνη ιστορία των πέντε Δήμων και ο ρόλος των μεταλλείων EΛEYΘEPIA TPAΪOY ΣABBATO 6 - KYPIAKH 7 IANOYAPIOY 1996

A ΦIEPΩMA 2-31 AΦIEPΩMA. H μακραίωνη ιστορία των πέντε Δήμων και ο ρόλος των μεταλλείων EΛEYΘEPIA TPAΪOY ΣABBATO 6 - KYPIAKH 7 IANOYAPIOY 1996 A ΦIEPΩMA ΣABBATO 6 - KYPIAKH 7 IANOYAPIOY 1996 2-31 AΦIEPΩMA Aρχαία Λαυρεωτική. H μακραίωνη ιστορία των πέντε δήμων και ο ρόλος των μεταλλείων. Tα μεταλλεία του Λαυρίου. H πλούσια μεταλλευτική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση Πετρώματα ανυπολόγιστης αξίας στα έγκατα της ελληνικής γης ρα να επιλύσει, με αποτέλεσμα να ελέγχει το 97% της παγκόσμιας αγοράς και το 100% των ευρωπαϊκών εισαγωγών σε σπάνιες γαίες. Από ένα... καπρίτσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής:

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Αριθμητισμός ή Μαθηματικός Γραμματισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αδαμόπουλος Λεωνίδας, Δαμιανού Χαράλαμπος Σβέρκος Ανδρέας Επ Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπλ Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρυσός χρυσού

Εισαγωγή χρυσός χρυσού Εισαγωγή Ο χρυσός (Au), ένα, μαλακό, αστραφτερό κίτρινο μέταλλο, έχει μια εντυπωσιακή ιστορία. Είναι ένα από τα πρώτα μέταλλα με τα οποία ο άνθρωπος ήρθε σε επαφή. Αυτό διότι αντίθετα με άλλα μέταλλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΛΕΥΚΗΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ.

ΣΤΟΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΛΕΥΚΗΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ. ΣΤΟΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΛΕΥΚΗΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ. Βήματα στον χώρο και τον χρόνο, μια έρευνα επί του πεδίου» *** Στέλιου Βαρυπάτη *** Η παρούσα ανακοίνωση, αν και φέρει στο πρόγραμμα το όνομά μου, δεν είναι προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-04 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 60] 5η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Πώς περνάμε τη μέρα μας;

Πώς περνάμε τη μέρα μας; 182 Εποχή του Χαλκού 78 Πώς περνάμε τη μέρα μας; Διδακτική πρόταση 1: Ένα νέο υλικό αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων Ερώτημα-κλειδί Ποιο νέο υλικό αρχίζουν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και πώς το βρίσκουν;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ Καλαντίδου Πολυνίκη Επιβλέπων καθηγητής: Κονιτόπουλος Γεώργιος Θεσσαλονίκη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Mαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα