Διεθνές Σύστημα Καταμέτρησης (International Measurement System) IMS Ι. Καλατζής, Μ. Σπυριδέλη, Z. Grubisa, D. Dobbs, J.L. Conti, N.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διεθνές Σύστημα Καταμέτρησης (International Measurement System) IMS 2015. Ι. Καλατζής, Μ. Σπυριδέλη, Z. Grubisa, D. Dobbs, J.L. Conti, N."

Transcript

1 Διεθνές Σύστημα Καταμέτρησης (International Measurement System) IMS 2015 Ι. Καλατζής, Μ. Σπυριδέλη, Z. Grubisa, D. Dobbs, J.L. Conti, N. Sironi 1

2 IMS - Εισαγωγή Καταμέτρηση Θεμελιώδες στοιχείο κάθε σύγχρονου συστήματος ισοζυγισμού. Καταμετρούνται τα χαρακτηριστικά του σκάφους που επηρεάζουν την επίδοσή του. Το Διεθνές Σύστημα Καταμέτρησης IMS αποτελεί ένα σύνολο κανονισμών, όπου καθορίζεται τί και πώς καταμετράται σε ένα σκάφος. Εφαρμόζοντας το IMS είναι εφικτή η πλήρης καταμέτρηση ενός σκάφους: περιλαμβάνονται το σχήμα της γάστρας, τα προσαρτήματά της, η προπέλα, τα έξαλα και η ευστάθεια, η εξαρτία και τα ιστία. 2

3 Βασικοί Κανονισμοί IMS - Εισαγωγή ISAF Rules: RRS (ISAF) The Racing Rules of Sailing ERS (ISAF) The Equipment Rules of Sailing. Το IMS χρησιμοποιεί τους ERS, τροποποιημένους στα θέματα που αφορούν στα σκάφη ανοικτής θαλάσσης. ORC Rules: IMS The International Measurement System ORC Rating Systems ORC International και ORC Club. Χρησιμοποιούν το IMS για τον υπολογισμό του βαθμού ικανότητας. 3

4 IMS - Εισαγωγή Βασικές Οδηγίες Πριν την καταμέτρηση Εξοικειωνόμαστε με τους κανονισμούς. Φροντίζουμε τον εξοπλισμό μας: Βασικά όργανα μέτρησης: δίμετρο 2m, μετροταινία 20-30m, κανταράκι/ζυγαριά kg, μικρό αλφάδι φυσαλίδας με 45, νήμα στάθμης, κουμπάσο/παχύμετρο, πυκνόμετρο (γύρω από το 1.025g/cm 3 ). Γραφική ύλη: έντυπα καταγραφής μετρήσεων, μολύβια-στυλό, αδιάβροχοι μαρκαδόροι (permanent/waterproof). Κατά την διάρκεια της καταμέτρησης Καταγράφουμε ο,τιδήποτε μετράμε, ΧΩΡΙΣ υπολογισμούς προς το παρόν. Χρησιμοποιούμε μόνο ΜΙΑ μονάδα μέτρησης. Μετά την καταμέτρηση Εισάγουμε τις μετρήσεις στον IMS Editor. Στέλνουμε τις μετρήσεις στο Γραφείο Ισοζυγισμού. Αρχειοθετούμε τα χειρόγραφα των μετρήσεων. 4

5 IMS - Εισαγωγή Λήψη μετρήσεων Πώς μετράμε: Οι μετρήσεις λαμβάνονται και στρογγυλοποιούνται προς την πλησιέστερη άνω τιμή ως εξής: Μετρικό σύστημα: Οι μετρήσεις μήκους είναι σε μέτρα με τρία δεκαδικά ψηφία (εκτός από τις μετρήσεις πανιών που είναι με δύο δεκαδικά). Τα βάρη είναι σε χιλιόγραμμα με ένα δεκαδικό ψηφίο. Αγγλοσαξωνικό σύστημα: Οι μετρήσεις μήκους είναι σε πόδια με δύο δεκαδικά ψηφία (εκτός από τις μετρήσεις πανιών που είναι με ένα δεκαδικό). Τα βάρη είναι σε λίβρες. Τι μετράμε: Το IMS χρησιμοποιείται από τους κανονισμούς που περιγράφονται στο ORC Rating Systems ώστε να προκύψουν τα πιστοποιητικά των συστημάτων ισοζυγισμού ORC International και ORC Club. Τα δύο συστήματα είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους. Το πιστοποιητικό ORC International δημιουργείται από τα δεδομένα όλων των μετρήσεων που περιγράφονται στο ORC Rating Systems, όπως ορίζονται από το IMS. Τα δεδομένα για το πιστοποιητικό ORC Club μπορούν να προέλθουν είτε από απ ευθείας μέτρηση, είτε από δήλωση του ιδιοκτήτη, είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, όπως φωτογραφίες, σχέδια, ή/και από δεδομένα από όμοια ή παρόμοια σκάφη. 5

6 IMS - Εισαγωγή Συμμόρφωση με τα πιστοποιητικά ORC Στο σύστημα IMS, ένα σκάφος συμμορφώνεται με το πιστοποιητικό του όταν: Όλες οι καταμετρημένες, δηλωμένες ή καταγεγραμμένες τιμές είναι όσο το δυνατόν εγγύτερα σε αυτές του πιστοποιητικού. Επιτρέπονται διαφορές μόνο αν οι τιμές στο πιστοποιητικό δίνουν ταχύτερο βαθμό ικανότητας (π.χ. μικρότερο GPH). Η επιφάνεια των πανιών πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό. Ο κατάλογος των πανιών (sails inventory) πρέπει να περιλαμβάνει: - τουλάχιστον το μεγαλύτερο πλωριό πανί στον πρότονο (headsail set on the forestay) - όλα τα πλωριά πανιά που τίθενται ελεύθερα (set flying), και - όλα τα πλωριά πανιά με LPG μεγαλύτερο από το 110% του J που φέρουν μπανέλες. Το βάρος πληρώματος (crew weight) δεν αποτελεί θέμα συμμόρφωσης με το πιστοποιητικό, αλλά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη δηλωμένη ή προκαθορισμένη τιμή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό. 6

7 7 IMS Μέρος B Γάστρα

8 IMS Γάστρα Γάστρα Το σχήμα και η γεωμετρία της γάστρας είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τον καθορισμό της επίδοσης ενός σκάφους. Το σχήμα της γάστρας περιγράφει το μήκος της ισάλου κατά την πλεύση, το εκτόπισμα του σκάφους, το εμβαδόν της βρεχάμενης επιφάνειας, καθώς και την κατανομή του όγκου κατά μήκος της γάστρας, από τα οποία υπολογίζονται οι υδροδυναμικές δυνάμεις της άνωσης και της αντίστασης στο νερό. Από την καταμέτρηση της γάστρας προκύπτει ένα ψηφιακό αρχείο γάστρας (offset file,.off), το οποίο περιγράφει το σώμα της γάστρας μαζί με τα προσαρτήματά της, χρησιμοποιώντας είτε την εγκεκριμένη από το ORC μηχανή μέτρησης γάστρας ή οποιοδήποτε διαθέσιμο όργανο ικανό να μεταφέρει το σύνολο των σημείων στο σύστημα των συντεταγμένων ως εξής: άξονας X διαμήκης, το 0 στην πλώρη και θετικά προς τα πίσω άξονας Y εγκάρσιος, το 0 στον κεντρικό άξονα και θετικά προς τα έξω άξονας Z κατακόρυφος, το 0 στην ίσαλο και θετικά προς τα πάνω 8

9 IMS Γάστρα Γάστρα 9

10 IMS Γάστρα Γάστρα Λαμβάνονται περίπου 20 σταθμοί από κάθε πλευρά, με μέγιστο αριθμό τους 180, σε μέγιστη απόσταση μεταξύ τους 5% του LOA (και 2.5% του LOA στο μπροστινό 15% της γάστρας). Δύο σταθμοί στα σημεία καταμέτρησης των εξάλων πρέπει βρίσκονται στην ίδια απόσταση από την πλώρη και στις δυο πλευρές του σκάφους: το πλωριό σημείο εξάλων συνήθως τοποθετείται 0.5m περίπου από την πλώρη το πρυμνιό σημείο εξάλων συνήθως τοποθετείται στο σημείο τομής της γάστρας και του καθρέπτη επί της γραμμής σιμότητας Λαμβάνονται σταθμοί στις ακμές κάθε προσαρτήματος, στο μέγιστο βύθισμα και σε κάθε σημαντική αλλαγή του περιγράμματος κάθε προσαρτήματος κατά την διαμήκη διεύθυνση. Για κάθε πλήρως καταμετρημένη γάστρα δημιουργείται ένα αρχείο offset (OFF). Κάθε τέτοιο αρχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα σκάφη του ίδιου μοντέλου παραγωγής. Στην βάση δεδομένων του ORC υπάρχουν περισσότερα από αρχεία offset, περιλαμβάνοντας τα περισσότερα τυπικά σκάφη παραγωγής. Έτσι, νέες καταμετρήσεις γαστρών απαιτούνται μόνο για εντελώς νέα σκάφη παραγωγής ή για ειδικές κατασκευές. 10

11 11 IMS Μέρος Γ Προσαρτήματα

12 IMS Προσαρτήματα Προσαρτήματα Centerboard Προσαρτήματα γάστρας που είναι ανασυρόμενα ή βρίσκονται εκτός του επιπέδου συμμετρίας καταμετρούνται ξεχωριστά από τις μετρήσεις της γάστρας, ώστε να παραχθεί ένα αρχείο τύπου OFF. Τα Centerboards (CB) μπορεί να είναι: περιστρεφόμενα ή κατερχόμενα/συρόμενα. ενσωματωμένα σε σταθερή καρίνα, ή όχι. Μετρήσεις προς λήψη: ECM = ύψος του εκτεθειμένου τμήματος του CB στην χαμηλότερη θέση KCDA = ύψος από την έξοδο του CB από την γάστρα ή την σταθερή καρίνα έως μια διαμήκη γραμμή ροής της γάστρας ή καρίνας σε απόσταση 2,5 φορές του μέγιστου πάχους του CB έξω από τον κεντρικό άξονα CBDA = ύψος από το κέντρο βάρους του CB (CBDB, για δεύτερο CB) CBRC, CBMC, CBTC = χορδές CB (root, mid, tip, αντίστοιχα) WCBA = βάρος του CB (WCBB, για δεύτερο CB) Buttock line above the maximum CB thickness point of the centerboard, at 2.5 maximum CB thickness off centerline CBDA Pivoting centerboard, Sliding board KCDA 0 ECM KCD A CBRC OF ECM) CBMC ECM) ECM CBTC ECM) CBD A 12

13 IMS Προσαρτήματα Προσαρτήματα Manual rudder Double rudder Distance from CL Span Angle Root chord External single rudder CG Span Tip chord 13

14 IMS Προσαρτήματα Προσαρτήματα Bilgeboard BX και BY διαμήκης και εγκάρσια θέση της πλωριάς ακμής του bilgeboard, BS άνοιγμα BC χορδή BT πάχος BA γωνία BF ποσοστό του bilgeboard που παραμένει έξω από την γάστρα, όταν είναι πλήρως ανασηκωμένο. Οι μετρήσεις για τα bilgeboard μπορούν να εφαρμοστούν σε μονά bilgeboard πάνω στον κεντρικό άξονα θέτοντας την μέτρηση BY ίση με 0. 14

15 IMS Προσαρτήματα Προσαρτήματα Dynamic Stability System Το Σύστημα Δυναμικής Ευστάθειας DSS (Dynamic Stability System) είναι ένα οριζόντιο πτερύγιο με δυνατότητα προέκτασης από την γάστρα με σκοπό την αύξηση της ευστάθειας. Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν: DSS άνοιγμα της εκτεταμένης πτέρυγας μετρημένο κατά μήκος οποιασδήποτε καμπύλης DSC μέγιστη χορδή DST μέγιστο πάχος DSA γωνία της πτέρυγας ως προς τον οριζόντιο άξονα DSD απόσταση από την κάτω (root) χορδή έως τον κεντρικό άξονα του σκάφους. 15

16 16 IMS Μέρος Δ Προπέλα

17 IMS Προπέλα Προπέλα Εγκατάσταση α) Strut drive (ποδάρι) β) Shaft, exposed (άξονας με μπρακέτο) γ) Shaft, not exposed (κρυμμένος άξονας χωρίς μπρακέτο) δ) In aperture (εντός ανοίγματος) (a) (b) (c) (d) 17

18 IMS Προπέλα Προπέλα Τύπος α) Solid (σταθερή) β) Folding (αναδιπλούμενη) γ) Feathering (μεταβλητού βήματος) a) Solid (2/3 πτερύγια) b) Folding (2/3 πτερύγια) e.g. Gori c) Feathering (2/3 πτερύγια) e.g. Max Prop 18

19 IMS Προπέλα Προπέλα Πτέρυγες PRD - Διάμετρος προπέλας PBW - Πλάτος πτέρυγας προπέλας PRD 2 = PRD PBW PBW 19

20 IMS Προπέλα Προπέλα Πλήμνη (hub) PHL Μήκος πλήμνης: από το κέντρο της προπέλας έως το άκρο της πλήμνης PHD Διάμετρος πλήμνης 20

21 IMS Προπέλα Προπέλα Πόδι και μπρακέτο ST1 = το ελάχιστο πάχος του ποδαριού/μπρακέτου ST2 = το ελάχιστο πλάτος του ποδαριού/μπρακέτου (μετρημένο παράλληλα προς τον άξονα) ST3 = το μέγιστο πλάτος του ποδαριού εντός του 0.3 PRD (μετρημένο παράλληλα προς τον άξονα) ST4 = η διάμετρος της πλήμνης του ποδαριού στο πρυμνιό της άκρο και εντός του ST2 ST5 = η απόσταση της πλήμνης του ποδαριού από τη γάστρα στο πλωριό σημείο του ST2 21

22 IMS Προπέλα Προπέλα Άξονας και απόσταση από την καρίνα PSD = διάμετρος άξονα προπέλας (συνήθης τυποποίηση: 25mm, 30mm, 35mm) EDL (σε ποδάρι) = οριζόντια απόσταση του κέντρου της προπέλας από την καρίνα ESL (σε άξονα) = το ελάχιστο των ESL(1) και ESL(2), όπου: ESL(1) = η απόσταση του κέντρου της προπέλας έως το σημείο εξόδου του άξονα από την γάστρα ESL(2) = η απόσταση του κέντρου της προπέλας από την καρίνα, σε απόσταση 8 PSD κάτω από τον άξονα και παράλληλα με αυτόν 22

23 IMS Προπέλα Προπέλα Γωνία άξονα PSA η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του άξονα και της γάστρας (στο μέσο του μήκους του άξονα και σε απόσταση 15εκ. από τον άξονα του σκάφους) y a x a = atan(y/x) Buttock line 0.15m off hull centerline b = atan(z/x) x Line tangent to 0.15m buttock at a point halfway along ESL(1) PSA = a + b a b z b PSA= a + b * If angles are in radians, multiply by 180/π, to convert in degrees. 23

24 IMS Προπέλα Προπέλα Γωνία άξονα PSA - η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του άξονα και της γάστρας (στο μέσο του μήκους του άξονα και σε απόσταση 15εκ. από τον άξονα του σκάφους) Buttock line 0.15m off hull centerline a a b y a b PSA= a + b 24

25 IMS Προπέλα Προπέλα Εντός ανοίγματος APH = ύψος ανοίγματος APT = πλάτος ανοίγματος στα PRD/3 πάνω από τον άξονα της προπέλας APB = πλάτος ανοίγματος στα PRD/3 κάτω από τον άξονα της προπέλας 25

26 26 IMS Μέρος E Έξαλα και Ευστάθεια

27 IMS Έξαλα και Ευστάθεια Έξαλα και Ευστάθεια Πιστοποιητικά ORCi Η μέτρηση των εξάλων και το πείραμα ευστάθειας είναι υποχρεωτικά και εκτελούνται πάντοτε συγχρόνως. Πιστοποιητικά ORC Club Το πείραμα ευστάθειας δεν είναι υποχρεωτικό (η ευστάθεια εκτιμάται από το VPP). Η μέτρηση των εξάλων εκτελείται μόνον όταν υπάρχει ακριβές ηλεκτρονικό αρχείο γάστρας (offset file) για τον συγκεκριμένο τύπο σκάφους. Εάν δεν υπάρχει αρχείο γάστρας, το σκάφος ζυγίζεται σε κατάσταση καταμέτρησης (measurement trim) με ζυγό πιστοποιημένο από την Εθνική Αρχή. Εάν η ζύγιση δεν είναι δυνατή, ο υπεύθυνος ισοζυγισμού μπορεί να αποδεχθεί εκτίμηση του εκτοπίσματος από (α) το εγχειρίδιο του σκάφους, ή (β) στοιχεία του σχεδιαστή, ή (γ) άλλα όμοια σκάφη. 27

28 IMS Έξαλα και Ευστάθεια Έξαλα Η μέτρηση των εξάλων δίνει την ίσαλο του σκάφους σε κατάσταση καταμέτρησης, και από αυτήν, μέσω των γραμμών της γάστρας, προκύπτουν το εκτόπισμα, η βρεχάμενη επιφάνεια και τα overhangs του σκάφους. Τα έξαλα μετρούνται και από τις δύο πλευρές του σκάφους στα σημεία μέτρησης εξάλων (freeboard points), όπως αυτά προσδιορίζονται στο αρχείο γάστρας σε συγκεκριμένες αποστάσεις από την πλώρη (SFFP και SAFP). Τα μετρημένα έξαλα προσαρμόζονται κατόπιν για το συγκεκριμένο ειδικό βάρος του νερού, καθώς και για σκάφη καταμετρημένα προ του 2013, ως προς τις τυχόν διαφορές από την συνθήκη καταμέτρησης άδειου σκάφους ( lightship condition). 28

29 IMS Έξαλα και Ευστάθεια Έξαλα κατάσταση καταμέτρησης Τα σκάφη καταμετρούνται στεγνά σε κατάσταση ελαφρού σκάφους (lightship condition) χωρίς πλήρωμα, όπως ορίζεται με λεπτομέρεια στο Β4 του IMS Rule. Στο σκάφος περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως: Μόνιμο έρμα Μπαταρίες Μόνιμη εσωτερική ενδιαίτηση, θύρες των hatch και πανιόλα Μόνιμος μηχανολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματα Εξωλέμβια μηχανή όταν αποθηκεύεται στο σκάφος σε κατάλληλο ειδικό χώρο Άλμπουρο, μάτσα, σπινακόξυλο ή/και μπαστούνι Σταθερή εξαρτία και εξαρτήματα Πηδάλιο, ρόδα/λαγουδέρα και εξοπλισμός τιμονέματος Centerboard (-s) και κινητές καρίνες πλήρως ανασηκωμένες ή κλειδωμένες και ασφαλισμένες ως για αγώνα Μόνιμος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όργανα, πυξίδες, φώτα, κεραίες, και συσκευές masthead Μαντάρια, κινητή εξαρτία μάτσας και vang ως για αγώνα Η μάτσα ασφαλισμένη στο κάτω όριο του P Κάγκελα, κολωνάκια και ρέλια Στρώματα/μαξιλάρες και μόνιμα τοποθετημένα τραπέζια και πόρτες Μόνιμα τοποθετημένες εστίες μαγειρέματος, θερμοσίφωνες και άλλες ηλεκτρικές συσκευές Τα προσαρτήματα DSS θα πρέπει να είναι πλήρως ανυψωμένα με κανένα τμήμα τους εκτός γάστρας 29

30 IMS Έξαλα και Ευστάθεια Έξαλα κατάσταση καταμέτρησης Ειδικά εξαιρούνται από την κατάσταση καταμέτρησης τα παρακάτω: Νερό και οποιοδήποτε υγρό περιεχόμενο στις δεξαμενές ή τα στεγανά της καρίνας ή άλλων προσαρτημάτων Άγκυρες και αγυρόσχοινα ή καδένες Σχοινιά, κάβοι, μπαλονάκια Όλα τα πανιά, συμπεριλαμβανομένων των πανιών θυέλλης και έκτακτης ανάγκης Σκότες, ράουλα, μανέλες Οποιοσδήποτε κινητός φορητός εξοπλισμός ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστήρων και της σωστικής λέμβου Μαξιλάρια και άλλα στρωσίδια Σκεύη μαγειρικής και φαγητού Φαγητό και προμήθειες Οποιοσδήποτε άλλος φορητός και προσωπικός εξοπλισμός, βιβλία, όργανα ναυσιπλοΐας κτλ. Εξωλέμβιες μηχανές που δεν αποθηκεύονται σε κατάλληλο χώρο και φορητές δεξαμενές καυσίμων Μια απλή εξήγηση της κατάστασης lightship είναι η εξής: εάν αναποδογυρίζαμε το σκάφος, οτιδήποτε θα έπεφτε έξω δεν πρέπει να βρίσκεται επάνω του. 30

31 IMS Έξαλα και Ευστάθεια Έξαλα sheer points Γραμμή σιμότητας (sheer line) Η νοητή γραμμή όπου τέμνονται η γάστρα και το κατάστρωμα. Sheer points Τα σημεία που αποτελούν την sheer line. Βρίσκονται στη χαμηλότερη θέση μιας εφαπτόμενης 45 στο επάνω μέρος της γάστρας (αλλά όχι υψηλότερα από το κατάστρωμα). Τα sheer points αποτυπώνονται κατά την καταμέτρηση της γάστρας του σκάφους (offset file) και είναι τα σημεία αναφοράς για τη μέτρηση του ύψους των εξάλων. Η κατακόρυφη θέση των sheer points περιγράφεται με ακρίβεια στο IMS Rule (βλ. σχήμα). Η απόσταση από την πλώρη των σημείων εκείνων που ορίζονται ως σημεία μέτρησης εξάλων είναι καταγεγραμμένη στο αρχείο γάστρας (πλώρα -fore- SFFP, πρύμα - aft- SAFP). 31

32 IMS Έξαλα και Ευστάθεια Έξαλα μέτρηση ύψους Προσοχή στο sheer point (*). Σε περίπτωση αμφιβολίας, φωτογραφίζουμε το σημείο μέτρησης. Συζητάμε με τον αρχικαταμετρητή/rating officer. Χρησιμοποιούμε αλφαδάκι με 45 για καμπύλη στη γάστρα. Επιλέγουμε ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο μέτρησης, μετρούμε από αυτό και υπολογίζουμε την διαφορά από την γραμμή σιμότητας. Για την μέτρηση εξάλων χρησιμοποιούμε άκαμπτο δίμετρο. Για το ειδικό βάρος του νερού (SG) χρησιμοπούμε πυκνόμετρο. FFM/FAM - έξαλα, όπως μετρήθηκαν επί τόπου FF/FA - έξαλα κατόπιν αναγωγής στο default SG (1.025) καθώς και για σκάφη καταμέτρημένα προ του 2013 ως προς τις τυχόν διαφορές από την συνθήκη καταμέτρησης ελαφρού σκάφους ( lightship condition). FM = x + y y x 32

33 IMS Έξαλα και Ευστάθεια Ευστάθεια πείραμα Τα αποτελέσματα του πειράματος ευστάθειας δίνουν την ροπή επαναφοράς του σκάφους, το κατακόρυφο κέντρο βαρύτητας (Vertical Center of Gravity, VCG) και το όριο θετικής ευστάθειας (Limit of Positive Stability, LPS), τα οποία, μαζί με τον δείκτη ευστάθειας (Stability Index, SI), μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας ενός σκάφους για συμμετοχή του σε αγώνες διαφόρων κατηγοριών των Offshore Special Regulations της ISAF. Το πείραμα ευστάθειας εκτελείται σε σκάφος που βρίσκεται σε κατάσταση καταμέτρησης (lightship measurement trim), καθώς αυτό επιπλέει σε ήρεμο νερό. Δύο σπινακόξυλα τοποθετούνται συγχρόνως ένθεν και ένθεν του σκάφους, περίπου στο κατά μήκος κέντρο πλευστότητας (Longitudinal Center of Flotation, LCF). Τα σπινακόξυλα κρεμιούνται προς τα έξω με τρόπο ώστε να παρέχουν βραχίονες από όπου θα αναρτηθούν βάρη και έτσι ώστε να είναι κάθετα ως προς τον άξονα του σκάφους και όσο το δυνατόν σε οριζόντια θέση. Ένα κλισιόμετρο (με αλφαδολάστιχο ή ηλεκτρονικό, πιστοποιημένο από το ORC) τοποθετείται στο κατάστρωμα και προς την πλώρη του σκάφους, όπου οι ενδείξεις του θα μπορούν να διαβαστούν από τον καταμετρητή. Αναρτώνται βάρη ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους από το ξύλο στην αριστερή πλευρά και καταγράφεται η προκύπτουσα γωνία κλίσης. Το μισό του συνολικού βάρους αναρτάται συγχρόνως στις δύο πλευρές, ούτως ώστε να μετρηθεί η συνολική απόσταση μεταξύ των βαρών. Κατόπιν, όλα τα βάρη αναρτώνται στην δεξιά πλευρά και καταγράφεται πάλι η προκύπτουσα γωνία κλίσης. 33

34 IMS Έξαλα και Ευστάθεια Ευστάθεια πείραμα Αλφαδολάστιχο Ηλεκτρονικό κλισιόμετρο 34

35 IMS Έξαλα και Ευστάθεια Ευστάθεια πείραμα PLM 2000mm PD Διάμετρος σωλήνα Διάμετρος δοχείου Σημειώνουμε την ένδειξη της επιφάνειας του υγρού στο σωλήνα, χωρίς αναρτημένα βάρη. Αναρτούμε αρκετό βάρος στην μία πλευρά του σκάφους, ώστε να προκαλέσουμε το μισό περίπου της επιτρεπόμενης απόκλισης. Σημειώνουμε την ένδειξη. Μεταφέρουμε τα βάρη στην άλλη πλευρά και μετρούμε την συνολική απόκλιση (PD). Στην περίπτωση που αυτή είναι εκτός ορίων, ρυθμίζουμε κατάλληλα τα βάρη και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία. 35

36 IMS Έξαλα και Ευστάθεια Ευστάθεια πείραμα 36

37 37 IMS Μέρος ΣΤ Εξαρτία

38 IMS Εξαρτία Εξαρτία Οι μετρήσεις της εξαρτίας ακολουθούν τους Equipment Rules of Sailing (ERS) της ISAF, με λίγες μόνο τροποποιήσεις ειδικά για τα σκάφη ανοικτής θαλάσσης: Το mast datum point βρίσκεται στο σημείο της γραμμής σιμότητας που αντιστοιχεί στην πλωριά πλευρά του άλμπουρου. Το rigging point είναι το σημείο στερέωσης του πρότονου με το άλμπουρο, ή το σημείο τομής της προέκτασης του πρότονου με την δομή του άλμπουρου. Mast datum point Rigging point 38

39 IMS Εξαρτία Εξαρτία μέτρηση BAS BAS - από την κάτω black band έως τη γραμμή σιμότητας στο άλμπουρο. Πρακτική μέθοδος μέτρησης: Τοποθετούμε κάθετα στον άξονα του σκάφους ένα νήμα και πάνω στα ρέλια και οριζόντιο νήμα που να εφάπτεται στην πλωριά πλευρά του άλμπουρου. Μετρούμε το ύψος του νήματος από την γραμμή σιμότητας και στις δύο πλευρές (X, Y). Z Μετρούμε την απόσταση από το νήμα έως την κάτω black band (Z). Υπολογίζουμε το BAS ως εξής: BAS = Z + (X+Y)/2 X Y 39

40 IMS Εξαρτία Εξαρτία μέτρηση BAS BAS - από την κάτω black band έως τη γραμμή σιμότητας στο άλμπουρο. Εναλλακτική μέθοδος μέτρησης: Σημειώνουμε πάνω στο άλμπουρο ένα σημείο 0.5 m κάτω από την κάτω black band. z Μετρούμε τις αποστάσεις από την γραμμή σιμότητας έως αυτό το σημείο και έως την κάτω black band. BAS = z 2 + a 2 b 2 ** Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και στην άλλη πλευρά και υπολογίζουμε τον μέσο όρο. a b ** Μόνο αν z=0.5m ακριβώς και αν οι τιμές είναι σε μέτρα. Αλλιώς, BAS = (z 2 + a 2 b 2 )/(2*z) 40

41 IMS Εξαρτία Εξαρτία βάση πλωριού τριγώνου J - από την πλωριά πλευρά του άλμπουρου έως την τομή του άξονα του πρότονου με το κατάστρωμα SFJ - από το πέρας του J έως την πλώρη J SFJ Παρατηρήσεις: Η πλώρη δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα, κατασκευές, μπαστούνι/bowsprit κτλ. Εάν το σημείο προσάρτησης του πρότονου στο κατάστρωμα βρίσκεται μπροστά από την πλώρη, τότε SFJ<0. J SFJ 41

42 IMS Εξαρτία Εξαρτία μέτρηση J J - από την πλωριά πλευρά του άλμπουρου έως την τομή του άξονα του πρότονου με το κατάστρωμα J J Τοποθετούμε το σπινακόξυλο οριζόντιο στην θέση του και το στερεώνουμε στον πρότονο, π.χ. με μια φασκιά. Κρεμάμε ένα νήμα της στάθμης από το σπινακόξυλο, ακριβώς επάνω από το σημείο μέτρησης του J στο κατάστρωμα. Μετράμε το J πάνω στο σπινακόξυλο, από την πλωριά πλευρά του καταρτιού έως το νήμα. Αν το νήμα δεν φτάνει εύκολα πάνω από το σημείο μέτρησης του J, σημειώνουμε ένα σημείο στο κατάστρωμα και εκτελούμε την μέτρηση σε δύο μέρη. 42

43 IMS Εξαρτία Εξαρτία μέτρηση άλμπουρου Οι μαύρες ταινίες (black bands, ταινίες καταμέτρησης) στο άλμπουρο και την μάτσα είναι ταινίες που προσδιορίζουν τα όρια της μεγίστης. Τοποθετούνται πάνω στο άλμπουρο και την μάτσα από τον ιδιοκτήτη σε χρώμα που να δημιουργεί αντίθεση και πρέπει να έχουν πλάτος 25 mm. Άνω μαύρη ταινία: Τοποθετείται στο κατάρτι, έτσι ώστε το ανώτατο σημείο της μεγίστης (head) να μην την υπερβαίνει. Κάτω μαύρη ταινία: Τοποθετείται στο κατάρτι, στο σημείο που ορίζεται από την εφαπτόμενη στην άνω πλευρά της μάτσας, όταν αυτή βρίσκεται κάθετα στο άλμπουρο. Αν το gooseneck είναι ρυθμιζόμενο, η μάτσα πρέπει να είναι στην χαμηλότερη θέση. Πίσω μαύρη ταινία: Τοποθετείται στη μάτσα, έτσι ώστε το πίσω μέρος της μεγίστης (clew) να μην την υπερβαίνει. 43

44 IMS Εξαρτία Εξαρτία μέτρηση P P - η απόσταση μεταξύ άνω και κάτω black band. * in absence of black band P* P Στην περίπτωση απουσίας της άνω black band: Μετράμε μέχρι το άνω μέρος του ράουλου του μανταριού της μεγίστης. P Στην περίπτωση απουσίας της κάτω black band: Μετράμε μέχρι την άνω πλευρά της μάτσας σε οριζόντια θέση, με το gooseneck στη χαμηλότερη θέση. 44

45 IMS Εξαρτία Εξαρτία μέτρηση IG IG - από το άνω σημείο του πρότονου έως τη γραμμή σιμότητας στο άλμπουρο. IG Άνω σημείο προτόνου: Το σημείο πρόσδεσης του προτόνου (πείρος προτόνου), ή το σημείο τομής του άξονα του πρότονου με την πλωριά πλευρά του άλμπουρου. IG IG Πρακτικός τρόπος μέτρησης: Μετράμε μέχρι την κάτω black band, και προσθέτουμε το BAS. BAS IG Sheer line at mast 45

46 IMS Εξαρτία Εξαρτία μέτρηση ISP ISP - από το άνω σημείο του μανταριού του μπαλονιού (ή ενός πλωριού πανιού που τίθεται ελεύθερο) έως τη γραμμή σιμότητας στο άλμπουρο. ISP ISP Άνω σημείο μανταριού μπαλονιού: Η άνω πλευρά του ράουλου του μανταριού, ή η κάτω πλευρά του κρίκου του μανταριού, εφόσον υπάρχει. ISP ISP Πρακτικός τρόπος μέτρησης: Μετράμε μέχρι την κάτω black band, και προσθέτουμε το BAS. BAS Sheer line at mast 46

47 Εξαρτία Διατομές άλμπουρου MDL1 - μέγιστη διαμήκης διάσταση άλμπουρου πάνω από το 0.5 P από την κάτω black band MDT1 - μέγιστη εγκάρσια διάσταση άλμπουρου πάνω από το 0.5 P από την κάτω black band MDL2 - ελάχιστη διαμήκης διάσταση άλμπουρου κάτω από την πάνω black band MDT2 - ελάχιστη εγκάρσια διάσταση άλμπουρου κάτω από την πάνω black band MW GO MW = GO IMS Εξαρτία MDL2 TL TL - απόσταση από το σημείο που το άλμπουρο αρχίζει να λεπταίνει έως την πάνω black band GO MW GO FSP - διαμήκης διάσταση άλμπουρου στο σημείο πρόσδεσης του προτόνου - διαμήκης απόσταση από το άνω σημείο του πρότονου έως την πίσω πλευρά του άλμπουρου - το διπλάσιο της εγκάρσιας διάστασης του πρότονου (αν ο πρότονος είναι σύρμα, τότε FSP=0) 2 = FSP MW MDL1 MDT E MDL 47

48 IMS Εξαρτία Εξαρτία Ζύγιση άλμπουρου Προαιρετική για όλα τα άλμπουρα (αλλά συνιστάται για τα carbon) Μικρά/ελαφριά άλμπουρα: - Ζύγιση από 1 σημείο. - Μέτρηση MWT και MCG (απευθείας). MWT MCG Μεγάλα/βαριά άλμπουρα: - Ζύγιση από 2 σημεία. - Μέτρηση w 1, w 2, d, - Υπολογισμός MWT και MCG. Παρατήρηση: Εάν η κάτω black band βρίσκεται μεταξύ των σημείων ζύγισης, τότε <0. w 1 d MCG 1 MWT = w 1 + w 2, MCG = + α w 1+w 2 w d w 2 Περιλαμβάνονται: πρότονος, επίτονος, σταυροί, κερατίδια, ξάρτια, εντατήρες, βαρδάρια, φώτα, κεραίες, καλώδια (και άλλα μόνιμα τοποθετημένα εξαρτήματα), με τα μπόσικα παρμένα και ασφαλισμένα με ελαφρύ υλικό (πχ με μονωτική ταινία) στο κάτω μέρος του άλμπουρου. Εξαιρούνται: checkstays, μαντάρια (μπορούν να αντικατασταθούν με λεπτό οδηγό μέγιστης διαμέτρου 4mm, μέγιστου βάρους 15 g/m), boom-vang, μουδόσκοινα. 48

49 IMS Εξαρτία Εξαρτία μέτρηση μάτσας E η απόσταση μεταξύ της πρυμνιάς πλευράς του άλμπουρου και της πίσω black band. Στην περίπτωση απουσίας της άνω black band: Μετράμε την απόσταση πάνω στην μάτσα στην οποία μπορεί να φτάσει το clew της μεγίστης (οποιασδήποτε μεγίστης) Πχ 1: Στο πίσω μέρος του ράουλου του outhaul. Πχ 2: Αν υπάρχει σιδηρόδρομος, πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο πρύμα. E* BD E BD * in absence of black band BD - μέγιστη κατακόρυφη εγκάρσια τομή της μάτσας. E 49

50 IMS Εξαρτία Εξαρτία Σπινακόξυλο SPL - μήκος σπινακόξυλου, μετρημένο από την κεντρική γραμμή του σκάφους έως το ακρότατο σημείο του σπινακόξυλου, όταν αυτό τοποθετηθεί οριζόντιο στη θέση του και κάθετα στον άξονα του σκάφους. SPL 50

51 Εξαρτία Σημείο κοτσαρίσματος μπαλονιού IMS Εξαρτία TPS - από την πλωριά πλευρά του καταρτιού μέχρι το πιο πλωριό σημείο κοτσαρίσματος πανιού (μπαλονιού ή πλωριού πανιού που τίθεται ελεύθερο ή έως μια black band στο μπαστούνι (ή μέχρι το ακρότατο σημείο του μπαστουνιού εάν δεν υπάρχει black band). TPS TPS 51

52 Εξαρτία Άλλα σημεία IMS Εξαρτία Jumpers Jumpers (κερατίδια): Yes/No Spreaders (σταυροί): Πλήθος ζευγών Runners (βαρδάρια) και checkstays: Πλήθος ζευγών - Βαρδάρια: πρόσκεινται στο ύψος του άνω μέρους του πρότονου. - Checkstays: πρόσκεινται κάτω από το άνω μέρος του πρότονου (Εξαιρούνται από τη μέτρηση τα checkstays που απέχουν 10% του IG από το ανώτερο βαρδάρι (IMS F9.5)) Inner forestay (εσωτερικός πρότονος): - adjustable (ρυθμιζόμενος) - fixed (σταθερός) - none (δεν υπάρχει) Forestay tension (τάση πρότονου): - aft = ρυθμιζόμενος επίτονος/βαρδάρια - fwd = ρυθμιζόμενος πρότονος - aft & fwd = ρυθμιζόμενοι επίτονος/βαρδάρια & πρότονος - fixed = σταθεροί επίτονος/βαρδάρια & πρότονος Backstay Runner Checkstays Forestay Inner forestay 52

53 53 IMS Μέρος Ζ Πανιά

54 IMS Πανιά Πανιά Τα πανιά καταμετρούνται σύμφωνα με τους Equipment Rules of Sailing (ERS) της ISAF. Μπορούν να καταμετρηθούν οι παρακάτω τύποι πανιών: Μεγίστη Πλωριά πανιά (στον πρότονο ή ελεύθερα) Μπαλόνια (συμμετρικά ή ασύμμετρα) Επίσης: Μετζάνα και ελεύθερο πανί μετζάνας (μεταξύ των 2 καταρτιών) Άλλες ονομασίες πανιών, όπως gennaker, drifter, wind seeker, staysail, κτλ, κατατάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, ανάλογα με τις σχετικές διαστάσεις τους. 54

55 Πανιά IMS Πανιά Τα πανιά, όταν καταμετρούνται, πρέπει να είναι: εντελώς στεγνά σε κανονική θερμοκρασία χωρίς μπανέλες Προσοχή: Μονίμως τοποθετημένα εξαρτήματα (σκυλάκια, βαγονάκια κτλ) κατά μήκος της πλευράς ενός πανιού (π.χ. στο γραντί) δεν λαμβάνονται υπ όψιν κατά την καταμέτρηση των διαστάσεων του πανιού. Μονίμως τοποθετημένες επεκτάσεις, ιμάντες κτλ στα άκρα πλωριού πανιού (συνήθως στο head ή στο tack) δεν λαμβάνονται υπ όψιν κατά την καταμέτρηση των διαστάσεων του πανιού. Κατά τη μέτρηση Τοποθετούνται ανοικτά σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Εφαρμόζεται τόση τάση, ώστε να απομακρύνονται τυχόν ζάρες κατά μήκος της γραμμής μέτρησης. 55

56 Πανιά Μεγίστη και μετζάνα Aft Head IMS Πανιά Head Head point: Κάθετα στο luff από το ανώτερο σημείο του πανιού Aft Head Head Leech Luff HB HB HB Tack point: Σημείο τομής μεταξύ luff και foot Clew point: Σημείο τομής μεταξύ foot και leech Clew Tack Clew Foot Tack 56

57 IMS Πανιά Πανιά Μεγίστη και μετζάνα Head Μετρήσεις μεγίστης HB: headboard (head to aft head) MGT: από τα 7/8 του αετού κάθετα στο γραντί MGU: από τα 3/4 του αετού κάθετα στο γραντί MGM: από τα 1/2 του αετού κάθετα στο γραντί MGL: από τα 1/4 του αετού κάθετα στο γραντί Leech 3/4 7/8 Luff 1/2 1/4 Σφραγίδα καταμέτρησης (συνήθως στην κορυφή) Clew Foot Tack 57

58 Πανιά Πλωριά πανιά IMS Πανιά Το mid width πρέπει να είναι μικρότερο από το 75% της ποδιάς (foot length). Τα πλωριά πανιά μπορούν να βιραριστούν στον πρότονο ή να τεθούν ελεύθερα (set flying). Σε όλα τα πλωριά πανιά επιτρέπονται οι μπανέλες. Tack Pennant is allowed, not greater than 0.762m (See RS 207.3) Tack Pennant is allowed, not greater than 0.762m (See RS 207.3) 58

59 Πανιά Πλωριά πανιά Head IMS Πανιά Aft Head Head Leech Luff Clew Tack Head point: Κάθετα στο luff από το ανώτερο σημείο του πανιού Tack point: Σημείο τομής μεταξύ luff και foot Clew point: Σημείο τομής μεταξύ foot και leech Clew Foot Tack 59

60 IMS Πανιά Πανιά Πλωριά πανιά Head Μετρήσεις πλωριών πανιών JH: headboard JGT: από τα 7/8 του αετού κάθετα στο γραντί JGU: από τα 3/4 του αετού κάθετα στο γραντί JGM: από τα 1/2 του αετού κάθετα στο γραντί JGL: από τα 1/4 του αετού κάθετα στο γραντί LPG: από το clew κάθετα στο γραντί JL: μήκος γραντιού (head to tack) Σημείωση για μπανέλες: Yes / No Σημείωση για set flying: Yes / No 7/8 3/4 Leech 1/2 Luff 1/4 Σφραγίδα καταμέτρησης (συνήθως στην κορυφή) Clew Foot Tack 60

61 Πανιά Πλωριά πανιά IMS Πανιά Aft Head Head Tack JH Head Προεκτάσεις, σύνδεσμοι ή τυχόν luff tape στις κορυφές των πλωριών πανιών δεν λαμβάνονται υπ όψιν. Σε πανιά μικρότερα του μέγιστου πανιού στο πιστοποιητικό, που έχουν φανερά αρνητικό αετό, επιτρέπεται να μετρηθούν μόνο τα LPG και JL. Για να ισιώσει το πανί και να μετρηθεί σωστά κάποια διάσταση, αναδιπλώνουμε (flaking) το πανί κατά μήκος της μετρούμενης διάστασης 61

62 Πανιά Μπαλόνια IMS Πανιά Συμμετρικό μπαλόνι Συμμετρικό ως προς το σχήμα, το υλικό και το κόψιμο. Πρέπει SMG 75% SF Ασύμμετρο μπαλόνι Κάθε μπαλόνι που δεν είναι συμμετρικό. Πρέπει AMG 75% ASF Προσοχή: Αν σε ένα πανί το πλάτος στο μέσον του ύψους του είναι μικρότερο του 75% του μήκους της ποδιάς του, τότε καταμετράται ως πλωριό πανί. (See RS 208.4) 62

63 Πανιά Μπαλόνια IMS Πανιά Head point: Σημείο τομής μεταξύ leech και luff Tack point: Σημείο τομής μεταξύ luff και foot Clew point: Σημείο τομής μεταξύ foot και leech 63

64 Πανιά Συμμετρικά μπαλόνια IMS Πανιά SL: Μήκος αετού ή γραντιού (head-clew ή head-tack) SMG: Πλάτος στο μέσον των αετών SF: Μήκος ποδιάς (tack-clew) Σφραγίδα καταμέτρησης (συνήθως στην κορυφή) 64

65 Πανιά Ασύμμετρα μπαλόνια IMS Πανιά SLU: Μήκος γραντιού (head-tack) SLE: Μήκος αετού (head-clew) AMG: Πλάτος μεταξύ των μέσων γραντιού και αετού ASF: Μήκος ποδιάς (tack-clew) Σφραγίδα καταμέτρησης (συνήθως στην κορυφή) 65

66 66 IMS Παράρτημα 1 Ενδιαίτηση

67 IMS Ενδιαίτηση Ενδιαίτηση Οι Διατάξεις Ενδιαίτησης του IMS (Accommodation Regulations) ορίζουν τους τύπους σκαφών Cruiser/Racer λαμβάνοντας υπ όψιν την επίδρασή της, ενώ παράλληλα προωθούν την ασφάλεια και την άνεση του πληρώματος. Τα σκάφη Cruiser/Racer είναι αυτά που έχουν σχεδιαστεί για κρουαζιέρα και παρατεταμένη διαμονή στο σκάφος. Οι ελάχιστες απαιτήσεις προτίθενται να εξασφαλίσουν ότι ο σχεδιασμός του σκάφους ακολουθεί αυτή την βασική φιλοσοφία και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: Ο σκοπός του σκάφους θα είναι πρωτίστως η αναψυχή. Η διαρρύθμιση και ο εξοπλισμός της ενδιαίτησης θα είναι κατ ελάχιστο συγκρίσιμα με τα standards των μοντέλων παραγωγής σειράς που θα έβρισκαν ευρεία ανταπόκριση στην αγορά ως σκάφη αναψυχής. Ο συμβιβασμός της διαρρύθμισης και του εξοπλισμού εις όφελος χαρακτηριστικών που αρμόζουν πρωτίστως στον αγωνιστικό χαρακτήρα ενός σκάφους θα είναι περιορισμένη. Το σκάφος χωρίς τροποποιήσεις θα είναι πλήρως κατάλληλο και θα χρησιμοποιείται όντως για κρουαζιέρα. Τα σκάφη που συμμορφώνονται με τους Accommodation Regulations του IMS ταξινομούνται στην κατηγορία Cruiser/Racer και λαμβάνουν επιδότηση στο βαθμό ικανότητας. Όλα τα υπόλοιπα σκάφη ταξινομούνται στην κατηγορία Performance. 67

68 IMS Ενδιαίτηση Ενδιαίτηση Πρακτικά, συνήθως η διάκριση μεταξύ σκαφών Cruiser/Racer και Performance είναι εύκολη. Τυπικά, ο κανονισμός (παράρτημα Accommodation Regulation του IMS) θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για το χαρακτηρισμό ενός σκάφους ως Cruiser/Racer, που περιγραφικά είναι οι εξής: Το εσωτερικό του σκάφους θα περιλαμβάνει: χώρο διαμονής με τραπέζι και καθιστικό, χώρο(υς) ύπνου, χώρο μαγειρικής, χώρο ναυσιπλοΐας και ένα χωριστό κλειστό θάλαμο για τουαλέτα/νιπτήρα, προσβάσιμο από κούφωμα με άκαμπτη πόρτα. Ο Χώρος Διαμονής (καμπίνα) θα αποτελείται από περιοχή που περιλαμβάνει τραπέζι και καθιστικά. Ο Χώρος Ύπνου θα αποτελείται από χώρο που περιλαμβάνει κουκέτες και επαρκείς εγκαταστάσεις για τοποθέτηση προσωπικών αποσκευών. Ο Χώρος Μαγειρικής θα περιλαμβάνει εστίες, νεροχύτες, χώρο τοποθέτησης σκευών μαγειρικής και τροφίμων. Ο Χώρος Ναυσιπλοΐας θα περιλαμβάνει επίπεδη επιφάνεια κατάλληλη για εργασία με χάρτη. Η περιοχή θα είναι κατασκευασμένη με αποθηκευτικό χώρο για χάρτες, όργανα ναυσιπλοΐας, βιβλία κτλ. Η Τουαλέτα θα είναι μόνιμα εγκαταστημένη. 68

69 IMS Ενδιαίτηση Ενδιαίτηση Το δάπεδο της καμπίνας θα επεκτείνεται προς πλώρα και πρύμα σε μήκος ικανό να παρέχει άνετη πρόσβαση σε ερμάρια, κουκέτες, κουζίνα, λεκάνη τουαλέτας, χώρο ναυσιπλοΐας και τα άλλα στοιχεία που αποτελούν το εσωτερικό του σκάφους. Το ελεύθερο ύψος του εσωτερικού καθορίζεται από το μήκος του σκάφους. Το ερμάριο(-α) με κρεμαστάρια θα είναι ικανής διάστασης ώστε να επιτρέπει το κρέμασμα των ρούχων κατακόρυφα. Η Χωρητικότητα Γλυκού Νερού καθορίζεται με βάση το μήκος του σκάφους και τον αριθμό των μελών του πληρώματος. Σκάφη με εσωλέμβια μηχανή θα έχουν άμεση παροχή από μόνιμα εγκατεστημένη στο σκάφος δεξαμενή καυσίμων. Για άνετη πλεύση, το cockpit θα παρέχει σταθερά καθίσματα με πλάτη. Το μήκος των καθισμάτων θα μπορεί να φιλοξενεί ένα πλήθος ατόμων πληρώματος τουλάχιστον ίσο με τον απαιτούμενο αριθμό κουκετών. 69

70 IMS Ενδιαίτηση Ενδιαίτηση Τυπικό σκάφος Cruiser/Racer Τυπικό σκάφος Performance 70

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΑΘ/ΕΙΟ 13/3/2014

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΑΘ/ΕΙΟ 13/3/2014 Ενημερωτικό Δελτίο ΕΑΘ/ΕΙΟ 13/3/2014 ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 2014 (ΕΙΟ, ΕΑΘ, OSR, ORC/IMS) Η ΕΑΘ/ΕΙΟ ενημερώνει τους ομίλους, τους αγωνιζομένους, τους ιδιοκτήτες σκαφών, τους διοργανωτές αγώνων, τα στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Ανοικτής Θαλάσσης 2015

Κανονισμοί Ανοικτής Θαλάσσης 2015 Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης (ΕΑΘ) Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ) Κανονισμοί Ανοικτής Θαλάσσης 2015 1. Ισοζυγισμός Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού 2. Αλλαγές OSR 2015 3. Αλλαγές IMS Rule 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 3 Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ International Measurement System (IMS) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ OFFSHORE RACING

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC

Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC IMS ORCi ORC Club IRC Γιάννης Καλατζής Αρχικαταμετρητής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης

Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Γιάννης Καλατζής Αρχικαταμετρητής ΕΑΘ 2011 v3 Έκδοση 2011 v3 Οι αγώνες ιστιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ RG-65. Ελληνική Έκδοση 2012

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ RG-65. Ελληνική Έκδοση 2012 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ RG-65 2010 Ελληνική Έκδοση 2012 Η κατηγορία RG-65 είναι µία κατηγορία µονόγαστρων Τ/Κ ιστιοπλοϊκών σκαφών, στην οποία όλα επιτρέπονται εκτός από τους περιορισµούς που ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/13 Αρ πρωτ.: 130304001 Hµεροµηνία 04 Μαρτίου 2013 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (EIO/EAΘ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2013 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2014 για

Διαβάστε περισσότερα

PIERO PIERRONI 2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

PIERO PIERRONI 2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 PIERO PIERRONI 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τον αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ-----ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-----ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ-----ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-----ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΔΑΡΙΣΜΑ Αν ένα σκάφος ταξιδεύει άνετα με πλήρη ιστιοφορία σε άνεμο 4 μποφόρ, είναι αυτονόητο ότι σε ισχυρότερο άνεμο οι δυνάμεις που θα αναπτύσσονται στα πανιά θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Οι δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ-----ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-----ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ-----ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-----ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ) ΠΑΝΙΩΝ Το σωστό τριμάρισμα των πανιών μας δεν είναι πολυτέλεια ή αγωνιστική ιστιοπλοΐα. Με την καλή εκμετάλλευση του ανέμου ταξιδεύουμε πιο άνετα, ευχάριστα, ταχύτερα και ασφαλέστερα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2012

ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/12 I IPK. : 1 2 0 2 1 6 0 0 3 HE>IHE@FU: 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ Σάββατο 12/9/2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι του Νότιου Ευβοικού : Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας (Ι.Ο.Α.Θ.Α), Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ*

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ* Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ* 08 Νοεµβρίου 2014 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος Περάµατος (ΝΑΟΠ) προκηρύσσει τον αγώνα «ΠΕΡΑΜΑ» για σκάφη καταµετρηµένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ 03 ΚΑΙ 04 ΜΑΙΟΥ 2014 Ο Ομιλος Θαλασσίων Αθλημάτων Καβάλας, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ. Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2012 15-16 Σεπτεμβρίου 2012 διοργανωτές Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 2. ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 2. ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ναυταθλητικός Όµιλος ελφινάριο διοργανώνει αγώνα για σκάφη ισοζυγισµένα κατά ORC International, IRC, ORC Club στις 20 & 21 Σεπτεµβρίου 2014, εις µνήµη Ηλία Μαντούβαλου. 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «COASTAL 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «COASTAL 2014» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «COASTAL 2014» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης - Φιλίας () προκηρύσσει τον αγώνα COASTAL 2014, για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ. Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ. Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis.gr ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 Ο ATHENS TROPHY 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 Ο ATHENS TROPHY 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6 Ο ATHENS TROPHY 2015 9 & 10 Μαΐου ORC International (CDL 8,0, Platu25, J24, J80) & IRC (TCC 0,950) 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Πανελλήνιος Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης προκηρύσσει τον ιστιοπλοϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC. 13-14-15 Ιουνίου 2014. Επίδαυρος 2014.

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC. 13-14-15 Ιουνίου 2014. Επίδαυρος 2014. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC 13-14-15 Ιουνίου 2014 Επίδαυρος 2014 Διοργανωτής Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος Φάληρο 12-14 Ιουνίου 2015 Διοργανωτής Όμιλος ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015

GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015 GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ GRAND PRIX Νοτίου Ευβοϊκού 2015 Κυριακή 13/9/2015 Σάββατο 19/9/2015 Κυριακή 20/9/2015 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 Ρόδος, Απρίλιος 2014 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 13 & 14 Ιουνίου 2015 Για πλήρωµα 2 ατόµων (άνδρας & γυναίκα) υποχρεωτικά. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τους σκοπούς του συλλόγου «το Χαµόγελο του Παιδιού»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ. Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ. Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ειρήνης Φιλίας 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙ 2015 Φάληρο Αγκίστρι Φάληρο 12-13 Σεπτεμβρίου 2015 Για σκάφη καταμετρημένα

Διαβάστε περισσότερα

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 8 έως 13 Αυγούστου 2015 Porto Carras Resort Χαλκιδική 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 υπό την αιγίδα της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι:

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΟΡΟΣ 2014 11 13 Απριλίου 2014 Στην μνήμη του ΜΑΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ. προκηρύσσει τον αγώνα Πόρος 2014 για σκάφη καταμετρημένα

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικός Όμιλος Καβάλας

Ναυτικός Όμιλος Καβάλας Ναυτικός Όμιλος Καβάλας Τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φθινοπωρινό Κύπελλο Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Φθινοπωρινό Κύπελλο Ν.Ο.Κ. 2015. 2. ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ TMHMA ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 81390 Φ. 604/24/0911 Σ. 587 Πειραιάς, 26 Mαι 14

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ TMHMA ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 81390 Φ. 604/24/0911 Σ. 587 Πειραιάς, 26 Mαι 14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΓΕΝ/ Γραφείο Διαδικτύου ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ TMHMA ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 81390 Φ. 604/24/0911 Σ. 587 Πειραιάς, 26 Mαι 14 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14 Αρ πρωτ.: 140221002 Hμερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η Διεύθυνση της Γραμματείας και της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η Διεύθυνση της Γραμματείας και της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη: Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Κέρκυρας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Iστιοπλοϊκού Aγώνα Aνοιχτής Θάλασσας για σκάφη ORCi, ORC Club, ΟRC Club No Spinnaker, IRC & Sport Boats στην θαλάσσια περιοχή του Ιονίου 26η ιεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδοµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ετήσιο Πρωτάθλημα Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Ετήσιο Πρωτάθλημα ΝΟΚ 2015 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1. Ο Ν.Ο.Καλαμακίου προκηρύσσει τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2015

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2015 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ COASTAL OFFSHORE ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο (ΝΟΚΒ) προκηρύσσει τον Ιστιοπλοικό Αγώνα Coastal Offshore 11o

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Äâ Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου θέλοντας να τιμήσει την επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571 όπου συμμετείχαν και γαλέρες από το Ιόνιο, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 -

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ 08* ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ 13-14 Οκτωβρίου 2012-2 - 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος

Διαβάστε περισσότερα

MTU ENGINES VOLVO OCEAN RACE PARIS/LONDON/DUSSELDORF BOAT SHOWS ROLEX SYDNEY-HOBART YACHT RACE plefsi / 117

MTU ENGINES VOLVO OCEAN RACE PARIS/LONDON/DUSSELDORF BOAT SHOWS ROLEX SYDNEY-HOBART YACHT RACE plefsi / 117 w w w. p l e f s i m a g. g r ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ BIMONTHLY YACHTING MAGAZINE ΤΕΥΧΟΣ 149 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 4.80 Project Chuan Revolver 44GT Prestige 750 Hanse 575 Lagoon 630 MY MTU ENGINES

Διαβάστε περισσότερα

27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2015

27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2015 27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ι.Ο. Πατρών, ο Ι.Ο. Κέρκυρας, ο ΝΑ.Ο. Κεφαλονιάς-Ιθάκης, ο Α.Ο. Ιθάκης «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», ο Α.Ν.Ο. Ζακύνθου, ο Ν.Ο. Λευκάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 Το πρωτάθληµα συνδιοργανώνεται από τον Ναυτικό Αθλητικό Όµιλο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, τον Ναυτικό Όµιλο Ανοιχτής Θάλασσας και τον Ναυτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ CRETAN UNION CUP 2015 23 29 Mαϊου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «NON-STOP 2014» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας (Ι.Ο.Χ.) προκηρύσσει τον αγώνα «NON-STOP 2014»

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ North Aegean Crossing 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον αγώνα «North Aegean Crossing 2015». 2 Κανονισμοί 2.1 Οι αγώνες διεξάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ORCi & IRC ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ

ORCi & IRC ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ ORCi ORCi 3 ORC-I Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2015 & ORCi, IRC Open International Offshore Regatta «In memory of Spiros Dimou» Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς 09-13 Σεπτεμβρίου 2015 Πειραιάς 1. Διοργανωτής 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ/ΕΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ/ΕΙΟ 2012 1/1 έως 30/9 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ/ΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ ο δυσμενές κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον που βιώνει η πατρίδα μας αναπόφευκτα επηρεάζει την ιστιοπλοϊκή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κύπελλο Άνοιξης Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Κύπελλο Άνοιξης ΝΟΚ 2015. 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΛΙΜΝΗ 2014 - ΚΩΣΤΑΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας (Ι.Ο.Χ.) προκηρύσσει τον αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

CALDWELL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ

CALDWELL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ CALDWELL ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ 1 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: Τα ελατήρια εξισορρόπησης κατασκευάζονται για ύψος φύλλου από 250 1800 mm, με ενδιάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ Ο ΟΣ ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ TΗΛ-ΦΑΞ 2821040265 ΤΗΛ- ΦΑΧ 2821041174

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ Ο ΟΣ ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ TΗΛ-ΦΑΞ 2821040265 ΤΗΛ- ΦΑΧ 2821041174 ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ Ο ΟΣ ΑΚΤΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ TΗΛ-ΦΑΞ 2821040265 ΤΗΛ- ΦΑΧ 2821041174 HANIA SAILING CLUB NEORIO MORO AKTI ENOSEOS STREET VENETIAN HARBOR XANIA TEL-FAX 2821040265

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Cyclades Regatta 2015

Cyclades Regatta 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 21 ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Cyclades Regatta 2015 26 Ιουνίου 5 Ιουλίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ. προκηρύσσει τον 21 ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συνδιοργανωτές: Το Ίδρυμα Chrisstine and Goran Schildt, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Λέρου «Άρτεμις» και ο Δήμος Λέρου.

1.2 Συνδιοργανωτές: Το Ίδρυμα Chrisstine and Goran Schildt, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Λέρου «Άρτεμις» και ο Δήμος Λέρου. 6 η ΡΕΓΚΑΤΑ ΓΙΩΡΑΝ ΣΙΛΝΤ 13-17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Η 6 η Ρεγκάτα Γιώραν Σίλντ διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Λέρου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Απεικόνιση του θέματος στον καθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Στερέωση εξαρτημάτων στήριξης μηχανισμών απλών ανοιγόμενων και ανοιγόμενων και ανακλινόμενων παραθύρων

Στερέωση εξαρτημάτων στήριξης μηχανισμών απλών ανοιγόμενων και ανοιγόμενων και ανακλινόμενων παραθύρων Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κατασκευαστών Κλειδαριών και Μηχανισμών Α.Σ.) Οδηγία: TBDK ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Έκδοση: 2008-07-24 Οδηγία Στερέωση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2015» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2015» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2015» ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ 1.1 Ο αγώνας θα διέπεται από τους κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας (Racing Rules of Sailing 2013 2016). 1.2 Ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

XCITING 400i ABS. Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter. της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης!

XCITING 400i ABS. Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter. της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης! XCITING 400i ABS Σχεδιάσαμε το πιο σύγχρονο scooter της κατηγορίας. Εσείς, δεν έχετε παρά να ζήσετε μαζί του: μια νέα εμπειρία οδήγησης! Θέλεις να κινηθείς γρήγορα αλλά και με άνεση. Να έχεις στην διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014 Φέτος θα γιορτάσουµε την 150η επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου µε την Ελλάδα.. Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Ο Αθλητικός Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

...a better point of view

...a better point of view ...a better point of view ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ TV ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤABLETS & SMARTPHONES Από το 1988 η εταιρία Barkan εξειδικεύεται στη σχεδίαση και κατασκευή καινοτόμων και πρωτοποριακών συστημάτων στήριξης ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 2009 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 4 ώρες (240 λεπτά) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Ευρωπαικό τυπολόγιο Μη προγραμματιζόμενος υπολογιστής, χωρίς γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΑΝΑΙΓΙ ΟΣ 2015» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 30 Μαΐου 1 Ιουνίου 2015 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος προκηρύσσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το κτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr ΟΝΟΜΑ Αλφάδι Μεταλλικό πλαίσιο που συγκρατεί μικρό γυάλινο σωλήνα με νερό και φυσαλίδα αέρα. Διαστάσεις: Μήκος ~ 30cm Βάρος: 500 gr Επαλήθευση οριζόντιου επιπέδου. Τρόπος Χρήσης: (πως χρησιμοποιείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

16ος Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

16ος Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 16ος Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν 3-10 Ιουλίου Βουλιαγμένη - Τήνος - Αιγιάλη Αμοργού - Πλατύς Γιαλός Σίφνου - Σούνιο Σελίδα 1 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Το δωμάτιο (υπνοδωμάτιο/διαμέρισμα) που φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ http://www.ikastiko.gr/ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ -

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - Σχήµα 2.1: Τυπική µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2α: Κοίλη µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2β: Κυρτή µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2γ: Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

The 38 th International Physics Olympiad Iran Theory Competition Sunday, 15 July 2007

The 38 th International Physics Olympiad Iran Theory Competition Sunday, 15 July 2007 The 38 th International Physics Olympiad Iran Theory Competition Sunday, 15 July 2007 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες: 1. Η εξέταση διαρκεί 5 h (πέντε ώρες). Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις και κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Β! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Β! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Β! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 19 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Λέρου, Ναυτικός Όμιλος Σάμου, Ναυταθλητικός Όμιλος Καρλοβάσου,

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Το μικρό εγχειρίδιο για. Κατασκευές

Το μικρό εγχειρίδιο για. Κατασκευές Το μικρό εγχειρίδιο για Κατασκευές Κλάδος Οδηγών Μάιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε μια κατασκευή είτε μικρή είτε μεγάλη, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως χρειάζεται λεπτομερής σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 65 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να γνωρίζεις τα µέρη του αµαξώµατος και την ονοµατολογία τους. Να µπορείς να διαβάζεις, από τα διαγραµµατικά σχέδια των αµαξωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας

Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας Ποιότητα είναι η δύναμή μας Η TORMAX υλοποιεί από κοινού με αξιόπιστους συνεργάτεςσε όλο τον κόσμο λύσεις συρόμενων πορτών για πολύ διαφορετικές ανάγκες. Η καρδιά του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ORCi 2009 (10-13/09/2009)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ORCi 2009 (10-13/09/2009) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ORCi 2009 (10-13/09/2009) 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ. προκηρύσσει το «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ORCi 2009» τη διοργάνωση του οποίου του ανάθεσε η Ε.Ι.Ο./Ε.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα