ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2012"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/12 I IPK. : / 0 2 / ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International & IRC ΘΕΜΑ 2. Έγκριση Χορηγιών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης ΘΕΜΑ 3. Σκάφη ORC Club χωρίς μπαλόνι. ΘΕΜΑ 4. Σκάφη ORC Club με πανιά από πολυεστερικό ύφασμα. ΘΕΜΑ 5. Αθλητικές Ταυτότητες Ιστιοπλόων. ΘΕΜΑ 6. Αλλαγές OSR ΘΕΜΑ 7. Συνημμένες οι ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (EIO/EAΘ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ORC INTERNATIONAL, ORC CLUB & IRC 2012 Δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικού ORC International, IRC έχουν όλα τα σκάφη. Δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικού ORC-Club έχουν: α) Όλα τα σκάφη με GPH >= 700. β) Τα σκάφη με GPH < 700 που διαθέτουν μεγίστη και πλωριά πανιά μόνο από πολυεστερικό υλικό και δεν περιέχουν υλικά όπως Kevlar, Carbon κλπ. Για την έκδοση πιστοποιητικού ORC-Club λαμβάνονται υπόψη όλες οι μετρήσεις που έχει στη διάθεσή του το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών της Ε.Α.Θ. / Ε.Ι.Ο. Για πιστοποιητικά ORC η κατηγορία που έχει επιλεχθεί με την έκδοση του πιστοποιητικού 2012 (International ή Club) παραμένει η ίδια για όλο το αθλητικό έτος και μέχρι την λήξη του πιστοποιητικού. Κάθε σκάφος μπορεί να έχει πιστοποιητικό IRC και πιστοποιητικό ORC εντός του ίδιου αθλητικού έτους. Οποιοδήποτε αίτημα πιστοποιητικών για το έτος 2012 (ανανέωση, έκδοση νέου κλπ) διαβιβάζεται στην ΕΑΘ με συμπλήρωση και αποστολή της κατάλληλης ηλεκτρονικής αίτησης, που βρίσκεται στην σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης, συνοδευόμενη από: α) Αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογαριασμού 080/ IBAN GR Το αποδεικτικό θα πρέπει απαραιτήτως να αποστέλλεται στη γραμματεία της ΕΑΘ για χρήση λογιστηρίου. β) Αντίγραφο εγγράφου Εθνικότητας του σκάφους (σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία της ιδιοκτησίας ή για νέο σκάφος) γ) Δεδομένα μετρήσεων από τον καταμετρητή σε ηλεκτρονική μορφή, εάν υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία του σκάφους ή νέα καταμέτρηση. w w w. o f f s h o r e. o r g. g r $:hte: sehl A:ccaAr:Q e a t o f f s h o r e. o r g. g r M a r i n a K a l l i et ah s, A t h e n s +. : , ?ak?alarq : ( 3 ) f a x : P. O. B o x : , G r e e c e T e l. : ( 3 ) f a x :

2 δ) Βεβαίωση του οικείου Ομίλου ότι το σκάφος ανήκει στην δύναμή του. Εναλλακτικά, ο Όμιλος μπορεί να αποστείλει συγκεντρωτική κατάσταση των σκαφών που ανήκουν στη δύναμή του. H κατάσταση πρέπει να αναγράφει όνομα σκάφους, ιδιοκτήτη και νούμερο πανιών (GRE ). Κάθε Πέμπτη εκδίδονται τα πιστοποιητικά για τις αιτήσεις που παρελήφθησαν μέχρι την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας, εφόσον έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη αποστολή των εγγράφων αυτών. Αιτήσεις για τις οποίες δεν έχουν παραληφθεί όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα θα θεωρούνται ελλιπείς, το δε πιστοποιητικό θα εκδίδεται στα ανωτέρω χρονικά πλαίσια από την στιγμή που η αίτηση θεωρηθεί πλήρης. Το εκδοθέν πιστοποιητικό ORC αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή στον αιτούντα και στον όμιλο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναρτάται στον κατάλογο των ισχυόντων πιστοποιητικών, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΑΘ. Tα πιστοποιητικά ORC αναρτώνται επίσης σε μορφή Portable Document (PDF). Τα πιστοποιητικά IRC αποστέλλονται απ ευθείας στον αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ψηφιακό πιστοποιητικό θεωρείται πλέον έγκυρο. Η εγκυρότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού ORC/IRC επαληθεύεται αντιπαραβάλλοντας την ημερομηνία έκδοσης και τον Γενικό Βαθμό Ικανότητας/Time Correction Factor (GPH/TCC) με τα δημοσιευμένα στον κατάλογο των ισχυόντων πιστοποιητικών. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η επαλήθευση δεν είναι δυνατή, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να επικοινωνήσει με την ΕΑΘ. Όλες οι μορφές του ισχύοντος πιστοποιητικού (έντυπες ή ψηφιακές) που επαληθεύονται επιτυχώς θεωρούνται ακριβή αντίγραφα του πρωτοτύπου. Για την διευκόλυνση των ελέγχων κατά την διάρκεια των αγώνων, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να έχουν στο σκάφος τους διαθέσιμο αντίγραφο του ισχύοντος πιστοποιητικού. Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να καταθέτουν αντίγραφο του ισχύοντος πιστοποιητικού στην εκάστοτε γραμματεία αγώνων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους κανονισμούς και στην προκήρυξη των αγώνων. Θεωρείται ότι ο ιδιοκτήτης αυτονοήτως αποδέχεται και επιβεβαιώνει την ορθότητα των μετρήσεων και των στοιχείων ισοζυγισμού του ισχύοντος πιστοποιητικού του σκάφους του, από την στιγμή που δηλώνει συμμετοχή σε αγώνα χρησιμοποιώντας ή/και καταθέτοντας το πιστοποιητικό αυτό. Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORC International για το έτος 2012 είναι: 1) Έκδοση 1 ου πιστοποιητικού του 2012: Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 132 Για σκάφη με LOA 7,00μ. 7,99μ : 134 Για σκάφη με LOA 8,00μ. 8,99μ. : 136 Για σκάφη με LOA 9,00μ. 9,99μ. : 138 Για σκάφη με LOA 10,00μ. 10,99μ. : 140 Για σκάφη με LOA 11,00μ. 11,99μ. : 142 Για σκάφη με LOA 12,00μ. 12,99μ. : 144 Για σκάφη με LOA 13,00μ. 13,99μ. : 146 Για σκάφη με LOA 14,00μ. 14,99μ. : 148 Για σκάφη με LOA > 15,00μ.: 150 2) Αλλαγή στοιχείων καταμέτρησης του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου: Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. :

3 Για σκάφη με LOA 7,00μ. 7,99μ : 89 Για σκάφη με LOA 8,00μ. 8,99μ. : 91 Για σκάφη με LOA 9,00μ. 9,99μ. : 93 Για σκάφη με LOA 10,00μ. 10,99μ. : 95 Για σκάφη με LOA 11,00μ. 11,99μ. : 97 Για σκάφη με LOA 12,00μ. 12,99μ. : 99 Για σκάφη με LOA 13,00μ. 13,99μ. : 101 Για σκάφη με LOA 14,00μ. 14,99μ. : 103 Για σκάφη με LOA > 15,00μ.: 105 3) Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας ή ομίλου του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου: 30. 4) Έκδοση ORC Speed Guide με ελληνική μετάφραση: 75. 5) Έκδοση δοκιμαστικού πιστοποιητικού: 50. Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών ORC club για το 2012 είναι: 1) Έκδοση 1 ου πιστοποιητικού του 2012: Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 112 Για σκάφη με LOA 7,00μ. 7,99μ : 114 Για σκάφη με LOA 8,00μ. 8,99μ. : 116 Για σκάφη με LOA 9,00μ. 9,99μ. : 118 Για σκάφη με LOA 10,00μ. 10,99μ. : 120 Για σκάφη με LOA 11,00μ. 11,99μ. : 122 Για σκάφη με LOA 12,00μ. 12,99μ. : 124 Για σκάφη με LOA 13,00μ. 13,99μ. : 126 Για σκάφη με LOA 14,00μ. 14,99μ. : 128 Για σκάφη με LOA > 15,00μ.: 130 2) Αλλαγή στοιχείων καταμέτρησης του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου: Για σκάφη με LOA έως 7,00μ. : 72 Για σκάφη με LOA 7,00μ. 7,99μ : 74 Για σκάφη με LOA 8,00μ. 8,99μ. : 76 Για σκάφη με LOA 9,00μ. 9,99μ. : 78 Για σκάφη με LOA 10,00μ. 10,99μ. : 80 Για σκάφη με LOA 11,00μ. 11,99μ. : 82 Για σκάφη με LOA 12,00μ. 12,99μ. : 84 Για σκάφη με LOA 13,00μ. 13,99μ. : 86 Για σκάφη με LOA 14,00μ. 14,99μ. : 88 Για σκάφη με LOA > 15,00μ.: 90 3) Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας ή ομίλου του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου: 30 4) Έκδοση ORC Speed Guide με ελληνική μετάφραση: 75. 5) Έκδοση δοκιμαστικού πιστοποιητικού: 50. Τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικών IRC για το 2012 είναι: 1) Έκδοση 1 ου πιστοποιητικού του 2012: - 3 -

4 Εφόσον έχει εκδοθεί προηγούμενο πιστοποιητικό από το 2006 και μετά 13 x LOA. Η ανανέωση μπορεί να περιλαμβάνει και αλλαγές, χωρίς επιπλέον χρέωση. Νέο πιστοποιητικό 15 x LOA 2) Αλλαγή στοιχείων καταμέτρησης του πιστοποιητικού μετά την έκδοση του πρώτου: 10 x LOA. 3) Δοκιμαστικό πιστοποιητικό επί ισχύοντος πιστοποιητικού: 13 x LOA. O υπολογισμός της τιμής του παραβόλου γίνεται αυτόματα στην ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα υποβολής της αντίστοιχη αίτησης, συμπληρώνοντας το μήκος του σκάφους σε μέτρα. ΘΕΜΑ 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την έγκριση των Χορηγιών Διαφημίσεων, επί των σκαφών Ανοικτής Θάλασσας τα οποία συμμετέχουν στους Αγώνες του προγράμματος της ΕΑΘ για το έτος 2012 είναι οι ακόλουθες. Προϋποθέσεις: Α. Η τήρηση του Κανονισμού της ISAF Κανόνας 20 (ISAF advertising code). Β. Συμμόρφωση με το Άρθρο 33 παρ.4 του Ν Διαδικασία: 1. Υποβάλλεται στην ΕΑΘ/ΕΙΟ (μέσω του Ομίλου του ενδιαφερομένου) αίτηση, η οποία συνοδεύεται από το πρωτότυπο της Σύμβασης και το αποδεικτικό πληρωμής του αναλογούντος υπέρ της ΕΑΘ τέλους σύμφωνα με τα παρακάτω. Επίσης πρέπει να επισυνάπτεται μία σύντομη περιγραφή του προϊόντος ή κάποιο πληροφοριακό έντυπο. Όποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί, μπορεί να δηλώνει στην αίτηση την ακριβή διεύθυνση της ιστοσελίδας του χορηγού, ώστε να τοποθετείται σύνδεσμος στην ιστοσελίδα χορηγιών του τόπου της ΕΑΘ. 2. Μετά την χορήγηση της έγκρισης και μέχρι την 30 η του επόμενου μηνός από την λήξη του τριμήνου εντός του οποίου έχει υπογραφεί η σύμβαση, θα πρέπει να προσκομισθεί στην ΕΑΘ το πρωτότυπο της αναγγελίας της διαφήμισης στην ΔΟΥ του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ (ώστε να φωτοτυπηθεί και να αρχειοθετηθεί), ή αντίγραφο θεωρημένο από το ΚΕΠ. 3. Εάν δεν προσκομισθεί η αναγγελία μέσα στο ανωτέρω διάστημα ή δεν έχει γίνει αναγγελία στην ΔΟΥ του ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥ, αυτομάτως ανακαλείται η έγκριση. 4. Στην περίπτωση κατά την οποία η υλοποίηση της συμφωνίας γίνεται με Ναυλοσύμφωνο, το Ναυλοσύμφωνο θα είναι θεωρημένο από Λιμεναρχείο και θα συνοδεύει την αίτηση. 5. Στο site της ΕΑΘ θα είναι αναρτημένος ο πίνακας των σκαφών με την έγκριση της χορηγίας και την διάρκειά της. Οι διοργανωτές των Αγώνων Όμιλοι, για να δεχθούν τη συμμετοχή σκάφους με διαφήμιση, θα πρέπει να ελέγχουν στο site, εάν η έγκριση χορηγίας είναι σε ισχύ. 6. Για τα τέλη χορηγίας υπέρ της ΕΑΘ ισχύουν: α) Το ελάχιστο ποσό ορίζεται στα 220, β) Για ποσό χορηγίας μέχρι 5000 ποσοστό 8%, γ) Για ποσό χορηγίας από 5001 μέχρι ποσοστό 4%, δ) Για ποσό χορηγίας από και πάνω ποσοστό 2%. Παράδειγμα : Για ποσό χορηγίας τα τέλη ανέρχονται στο ποσό των Ο υπολογισμός του τέλους χορηγίας γίνεται και αυτόματα μέσα από το site της ΕΑΘ. 7. Στην περίπτωση που ένα σκάφος έχει περισσότερες από μια χορηγίες τα τέλη αντιστοιχούν στο άθροισμα του ποσού όλων των χορηγιών

5 8. Των διατάξεων εξαιρούνται τα σκάφη των κλάσεων J/24 και PLATU25 εφόσον συμμετέχουν σε αγώνες των κλάσεων τους. 9. Λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της αβεβαιότητας ως προς την ανανέωση των ισχυουσών συμβάσεων παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων χορηγιών του έτους 2011 μέχρι την 30 η Μαρτίου ΘΕΜΑ 3: ΣΚΑΦΗ ORC CLUB ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΟΝΙ Κατά την διάρκεια της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου παρατηρήθηκε η τάση να αφαιρείται το μπαλόνι από το πιστοποιητικό αρκετών σκαφών ORC Club, τακτική που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εκμεταλλεύεται τους κανονισμούς αγώνων. Προς αποφυγήν του παραπάνω συμπτώματος η ΕΑΘ συνιστά στους διοργανωτές ομίλους να συμπεριλαμβάνουν ξεχωριστή κλάση σκαφών ORC Club που δεν χρησιμοποιούν μπαλόνι στις προκηρύξεις των αγώνων τους, στην οποία, βάσει του νέου κανονισμού αγώνων, θα συμμετέχουν υποχρεωτικά τα σκάφη αυτά. ΘΕΜΑ 4: ΣΚΑΦΗ ORC CLUB ME ΠΑΝΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με διευκρίνιση από το ORC, ο χαρακτηρισμός «Dacron Sails» επί του πιστοποιητικού ORC Club αφορά μόνον πανιά κατασκευασμένα από πολυεστερικό ύφασμα (woven polyester). Επομένως πανιά με οποιαδήποτε επικάλυψη μεμβράνης (πχ. Pentex, Mylar) δεν δικαιούνται την σχετική επιδότηση στο rating, ακόμα και αν το εσωτερικό υλικό είναι πολυεστερικό. Η ύπαρξη μεμβράνης ωστόσο δεν αναιρεί το δικαίωμα απόκτησης πιστοποιητικού ORC Club, το οποίο αναφέρεται μόνον στα πανιά από «εξωτικά» υλικά (πχ Kevlar, Carbon) στις προσθήκες της εθνικής αρχής στους RRS. ΘΕΜΑ 5: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ Η ΕΑΘ εφιστά την προσοχή στο άρθρο 5.3 των προσθηκών της εθνικής αρχής για το 2012, το οποίο προβλέπει βαθμολογική ποινή στην ετήσια κατάταξη, στην περίπτωση παράβασής του. Η απόκτηση αθλητικής ταυτότητας αποτελεί προφανώς ευθύνη των αγωνιζομένων κυβερνητών και πληρωμάτων, ωστόσο οι διοργανωτές όμιλοι, βάσει του κανονισμού, πρέπει να ελέγχουν και να στέλνουν εγκαίρως στην γραμματεία της ΕΑΘ τις καταστάσεις πληρωμάτων, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα του αγώνα. ΘΕΜΑ 6: ΑΛΛΑΓΕΣ OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS Προς διευκόλυνση ιδιοκτητών και κυβερνητών παρατίθενται συνοπτικά οι αλλαγές στις φόρμες επιθεώρησης των ειδικών κανονισμών ανοικτής θαλάσσης (OSR) της ISAF για το Οι φόρμες αυτές διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΘ. Αλλαγές 2012 που αφορούν μόνο στην Κατηγορία 3: Δεύτερη πυξίδα (OSR b) Κατ. 3: Η δεύτερη πυξίδα που απαιτείται στην Κατηγορία 3 πρέπει να είναι μαγνητική, ανεξάρτητη από κάθε παροχή ενέργειας (μπορεί να είναι φορητή ή όχι). Μπαταρίες σκάφους (OSR b) - 5 -

6 Κατ. 3: Οι μπαταρίες του σκάφους πρέπει να είναι κλειστού τύπου (όσες υπάρχουν στο σκάφος την 1/1/2012 επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μέχρι τη λήξη τους). Υλικό ιμάντων ζωνών ασφαλείας (OSR a) Κατ. 3: Οι ιμάντες καταστρώματος για την πρόσδεση των ζωνών ασφαλείας μπορεί να είναι (εκτός από ιμάντα ή σύρμα) και από σκοινί Dyneema ή Spectra ίδιας αντοχής (high modulus polyethylene such as Dyneema/Spectra). Εμβαδόν μεγίστης θυέλλης (OSR c, g) Κατ. 3: Το εμβαδόν των μεγιστών θυέλλης κατασκευής, όταν υπάρχει, μετά την 1/1/2012 θα υπολογίζεται από τον τύπο: 0.5 μήκος αετού (ελάχιστη απόσταση μεταξύ tack και αετού) Αλλαγές 2012 που αφορούν στις Κατηγορίες 3 και 4: Άτομο υποκατάστασης του επικεφαλής του σκάφους (OSR ) Κατ. 3 & 4: Ο επικεφαλής του σκάφους πρέπει να ορίσει ένα μέλος του πληρώματος που θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του σε περίπτωση αδυναμίας του. Πυρίμαχη κουβέρτα (OSR ) Κατ. 3 & 4: Πρέπει να υπάρχει μια πυρίμαχη κουβέρτα κοντά σε κάθε συσκευή μαγειρέματος ανοικτής φλόγας. Προβολέας (OSR a) Κατ. 3 & 4: Πρέπει να υπάρχει προβολέας (φακός υψηλής ισχύος εστιασμένης δέσμης), κατάλληλος για έρευνα ατόμων στη θάλασσα τη νύχτα και για αποφυγή σύγκρουσης, με αμοιβές μπαταρίες και λάμπες. Παθητικός ανακλαστήρας radar (OSR ) Κατ. 3 & 4: Πρέπει να είναι οκταεδρικός (τριγωνικών πλακών διαγωνίου 456mm ή κυκλικών πλακών διαμέτρου 304mm) ή διαφορετικά πρέπει να έχει ελάχιστη τεκμηριωμένη ενεργό διατομή 10τμ., απόδοση 360. Ατομικά σωσίβια (OSR ) Κατ. 3 & 4: Αν έχουν κατασκευαστεί μετά την 1/1/2012 πρέπει να είναι εξοπλισμένα επιπλέον και με ζώνη ασφαλείας και κουκούλα (sprayhood) και, αν φουσκώνουν, αυτό πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με χειροκίνητο και με πνευστό τρόπο. Εμβαδόν φλόκου μεγάλης κακοκαιρίας και φλόκου θυέλλης (OSR b) Κατ. 3 & 4: Το εμβαδόν των φλόκων μεγάλης κακοκαιρίας και φλόκων θυέλλης, όταν υπάρχουν, κατασκευής μετά την 1/1/2012 θα υπολογίζεται από τον τύπο: μήκος γραντιού (κάθετη στο γραντί + 2 πλάτος στο μέσον) Συμβολισμός ORC: JL (LPG + 2 JGM) Συμβολισμός IRC: LL (LP + 2 HHW) Υλικό ρελιών (OSR a) Κατ. 3 & 4: Τα ρέλια (εκτός από ανοξείδωτο σύρμα) μπορεί να είναι και από μονόπλεκτο σκοινί Dyneema ή Spectra ίδιας αντοχής (Single-braided High Modulus Polyethylene (HMPE) (Dyneema /Spectra or equivalent), ματισμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του. Άτομο για αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης (OSR ) Κατ. 3 & 4: Τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος πρέπει να είναι εξοικειωμένο με Πρώτες Βοήθειες, υποθερμία, πνιγμό, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και σχετικά συστήματα επικοινωνίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14 Αρ πρωτ.: 140221002 Hμερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/14 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1. Έκδοση πιστοποιητικών ORC Club, ORC International

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ. Θαλάσσης 2015. Πιστοποιητικά IRC. χρονική εκδοθέν.

ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ. Θαλάσσης 2015. Πιστοποιητικά IRC. χρονική εκδοθέν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ HELLENICC SAILING FEDERATION Αρρ πρωτ.: 150224010 Hμερομηνία 24 /2/ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 02/15 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟ ΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ για σκάφη ανοιχτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club, IRC Φάληρο Αίγινα Νέα Επίδαυρος Φάληρο 12-14 Ιουνίου 2015 Διοργανωτής Όμιλος ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ CRETAN UNION CUP 2015 23 29 Mαϊου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1. Ο Ν.Ο.Καλαμακίου προκηρύσσει τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ North Aegean Crossing 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ 1 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει τον αγώνα «North Aegean Crossing 2015». 2 Κανονισμοί 2.1 Οι αγώνες διεξάγονται

Διαβάστε περισσότερα

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 14 Ος ΑΓΩΝΑΣ «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 13 & 14 Ιουνίου 2015 Για πλήρωµα 2 ατόµων (άνδρας & γυναίκα) υποχρεωτικά. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τους σκοπούς του συλλόγου «το Χαµόγελο του Παιδιού»

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC

Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης Συστήματα Καταμέτρησης και Ισοζυγισμού Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ανοικτής Θαλάσσης IMS, ORC & IRC IMS ORCi ORC Club IRC Γιάννης Καλατζής Αρχικαταμετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 3 Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ International Measurement System (IMS) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ OFFSHORE RACING

Διαβάστε περισσότερα

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 8 έως 13 Αυγούστου 2015 Porto Carras Resort Χαλκιδική 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 υπό την αιγίδα της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κύπελλο Άνοιξης Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Κύπελλο Άνοιξης ΝΟΚ 2015. 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 503037 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων

ΟΜΙΛΟΣ. τον. διεξαχθεί ΤΡΙΤΗ. Βουλιαγμένης. ακόλουθη: Για 4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2012. IMS Rule 2012. Συγκρούσεων ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2012 Προκήρυξη Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Α Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ COASTAL OFFSHORE ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο (ΝΟΚΒ) προκηρύσσει τον Ιστιοπλοικό Αγώνα Coastal Offshore 8o Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015

Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 . ΜΕΕΜΕΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 490/13-2-2015 Η ΚΕΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει : Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ενοποιημένο κείμενο: Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α'/186), Π.Δ. 60/1997 (ΦΕΚ Α'/53) Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α'/143), Ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α'/178), Ν. 3444/2006(ΦΕΚ Α /46) Για τη διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα