ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ. Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ. Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών"

Transcript

1 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ Εισηγητής Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης Πρόεδρος Επιτροπής για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

2 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ Η παρούσα εισήγηση στηρίχτηκε: 1. Σε στοιχεία που µας έδωσε το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ύστερα από ουσιαστική παρέµβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και ιδιαίτερα του Προέδρου. 2. Σε συλλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές όπως δηµοσιευµένες εργασίες, Τράπεζα της Ελλάδος, Βουλή των Ελλήνων και δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο, αλλά και στον ηλεκτρονικό τύπο

3 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1925 Ιδρύεται το Ταµείο Ασφάλισης ιατρών ( ΝΔ 8/1925 ) 1932 Μετατροπή σε Ταµείο Ασφάλισης Υγειονοµικών ( Ν 5333/1932 ) 1934 Οριστική ονοµασία του ταµείου σε «Ταµείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών» και για συντοµία ΤΣΑΥ ( Ν 5945/1934 ) 2008 Ιδρύεται το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων ( ΕΤΑΑ) ως ΝΠΔΔ εποπτευόµενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγκροτούµενο από τέσσερις κλάδους ( Ν 3655/2008 ) 1ον Κλάδος κύριας ασφάλισης 2ον Κλάδος Επικουρικής ασφάλισης 3ον Κλάδος Πρόνοιας 4ον Κλάδος Υγείας

4 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ Στον Κλάδο κύριας ασφάλισης εντάχτηκε ο κλάδος κύριας σύνταξης του ΤΣΑΥ ως τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών Στον Κλάδο Πρόνοιας εντάχτηκε ο κλάδος πρόνοιας του ΤΣΑΥ ως Τοµέας Πρόνοιας Υγειονοµικών Στον Κλάδο Υγείας εντάχτηκε ο κλάδος ασθένειας του ΤΣΑΥ ως Τοµέας Υγείας Υγειονοµικών Οι ανωτέρω τοµείς του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ διέπονται εφεξής από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντιστοίχων κλάδων του πρώην ΤΣΑΥ οι οποίες έχουν καταστεί καταστατικές διατάξεις των τοµέων αυτών 2012 O κλάδος υγείας του ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ αποσχίζεται από το ΕΤΑΑ και εντάσσεται στο ΕΟΠΥΥ, ενώ στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δηµιουργείται λογαριασµός παροχών υγείας σε χρήµα ( Ν 4570 / 2012 Άρθρο 47 ) Στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ασφαλίζονται υποχρεωτικά οι γιατροί, οι οδοντίατροι, οι

5 ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΤΣΑΥ Ο πρώτος γιατρός που γράφτηκε στις 9/5/32 ήταν ο Ορφανός Δηµήτριος του Ιωάννη µε αύξοντα αριθµό µητρώου 1, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου από 6 Απριλίου του έτους Ασκούσε το επάγγελµα στην Αθήνα και είχε γεννηθεί το Ο πρώτος φαρµακοποιός που γράφτηκε στις 15/5/32 µε αύξοντα αριθµό µητρώου 11 ήταν ο Κωστόπουλος Ιωάννης του Μιλτιάδη που ασκούσε το επάγγελµα στην Αθήνα και είχε γεννηθεί το Ο πρώτος οδοντίατρος που γράφτηκε στις 25/5/32 µε αύξοντα αριθµό µητρώου 17 ήταν ο Δανιηλίδης Ευάγγελος του Χατζησάββα ο οποίος ασκούσε το επάγγελµα στο Αγρίνιο και είχε γεννηθεί το Ο πρώτος κτηνίατρος που γράφτηκε στις 16/9/32 µε αύξοντα αριθµό µητρώου 170 ήταν ο Παπασπυρόπουλος Χρήστος του Κων/νου ο οποίος ασκούσε το επάγγελµα στο Ναύπλιο και είχε γεννηθεί το 1892 Η πρώτη σύνταξη γήρατος µε αύξοντα αριθµό 1, δόθηκε στις 14/2/36 στον ιατρό Βασιλείου Νικόλαο του Δηµοσθένη από την Χαλκίδα, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1866 και είχε αύξοντα αριθµό µητρώου 665. Η πρώτη σύνταξη θανάτου µε αύξοντα αριθµό 1 δόθηκε στις 29./5/33 στη Βασιλική Αγγελίδη χήρα του θανόντος ιατρού Χρήστου Αγγελίδη και στη θυγατέρα του Αγγελική από το Βαθύ Σάµου. Ο θανών είχε γεννηθεί το 1866 και είχε αύξοντα αριθµό µητρώου Η πρώτη σύνταξη ανικανότητας δόθηκε στις 12/9/34 στον γιατρό Αλαβάνο Νικόλαο του

6 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΑ Η Διεύθυνση υγειονομικού καταργήθηκε με το άρθρο 44 Ν4570/2012

7 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΑ n Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων ( ΕΤΑΑ ) διοικείται από Διοικητικό συµβούλιο που αποτελείται από: Τον Πρόεδρο δεκατριαµελές n Τους Προέδρους της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων ως Αντιπρόεδρο Α, της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονοµικών ως Αντιπρόεδρο Β, της Διοικούσας Επιτροπής Νοµικών ως Αντιπρόεδρο Γ, µε τους αναπληρωτές τους n Ένα µέλος της Διοικούσας επιτροπής Υγειονοµικών ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του n Ένα µέλος της Διοικούσας επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του n Ένα µέλος της Διοικούσας επιτροπής Νοµικών ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του n Τα υπό στοιχεία 3, 4, και 5 µέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας n Δυο υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας κοινωνικών ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. n Έναν Ειδικό Επιστήµονα µε προσόντα ανάλογα του Προέδρου µε τον αναπληρωτή του n Δυο εκπροσώπους των ασφαλισµένων που προτείνονται από τις οικείες Πανελλήνιες Ενώσεις, ένας του ΤΣΑΥ και ένας του ΤΣΜΕΔΕ µε τους αναπληρωτές των n Έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από τις οικίες ενώσεις µε τον αναπληρωτή του

9 n ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονοµικών είναι επταµελής και αποτελείται από: Δυο εκπροσώπους των Ιατρών που προτείνονται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο µε τους αναπληρωτές των n Έναν εκπρόσωπο των Οδοντιάτρων που προτείνεται από τη Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία µε τον αναπληρωτή του. n Έναν εκπρόσωπο των φαρµακοποιών που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο µε τον αναπληρωτή του n Έναν εκπρόσωπο των Κτηνιάτρων που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο µε τον αναπληρωτή του n Έναν εκπρόσωπο των Συνταξιούχων Υγειονοµικών που προτείνεται από την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υγειονοµικών µε τον αναπληρωτή του n Έναν Υπάλληλο Της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ασφάλισης µε τον αναπληρωτή του Ως Πρόεδρος ορίζεται ένας από τους ιατρούς

10 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΕΤΟ Σ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙ ΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟ ΛΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ,21/ ,20/ ,12/ ,14/ ,95/ ,58/1 Στις οι Νέοι Ασφαλισμένοι ήταν και οι Παλαιοί ασφαλισμένοι

11 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΟ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Οργανικές θέσεις µονίµων υπαλλήλων 138 Προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου 10 Οργανικές θέσεις µονίµων υπαλλήλων που είναι καλυµµένες 122 Υπηρετούντες σήµερα 71 Υπηρετούντες σήµερα 8 Απουσιάζουν 51 Αποσπασµένοι 2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 25 2 Διεύθυνση Ασθενείας 23 Διεύθυνση Συντάξεως-Πρόνοιας 11 1 Ενιαίες Υπηρεσίες ΕΤΑΑ 12 4 Φύλακες 1 ΣΥΝΟΛΟ 71 8

12 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΟ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Οργανικές θέσεις µονίµων υπαλλήλων 36 Προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου 6 Οργανικές θέσεις µονίµων υπαλλήλων που είναι καλυµµένες 36

13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Από τους 122 Μόνιµους Υπαλλήλους του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που υπηρετούν στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας οι 51 υπάλληλοι απουσιάζουν κάνοντας χρήση αδειών: n Κύησης n Λοχείας n Ανατροφής τέκνου n Ανευ αποδοχών ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η απάντηση αυτή δόθηκε µε το υπ αριθµό πρωτ / Έγγραφο του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ σε ερώτηµα µας

14 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

15 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Το Νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα για τις καταθέσεις των Ασφαλιστικών Οργανισµών, για την διαχείριση και αξιοποίηση των αποθεµατικών και της κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτών είναι : Α.Ν. 1611/50, Ν.Δ. 2999/54 Ν. 876/79, Ν.1266/82 Ν.1902/90, Ν /92, Ν. 2076/92, Ν. 2216/94, Ν.2469/97, Ν.2642/98 Ν.2676/99,2778/99. Από τις επί µέρους διατάξεις των ανωτέρω Νόµων προβλέπονται κυρίως τα εξής: n Υποχρεωτική τήρηση των διαθεσίµων κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Οργανισµών στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ενεργεί ως διαχειρίστρια και επενδύει τα διαθέσιµα τους σε τίτλους του Δηµοσίου. n Τήρησης λογαριασµού ταµειακής διαχείρισης σε Τράπεζα ή Τραπεζικό Οργανισµό. n Δυνατότητα επένδυσης από τους Ασφαλιστικούς, Οργανισµούς ποσοστού 20% των διαθεσίµων τους σε ακίνητα και κινητές αξίες, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις επενδύσεις που κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος. n Από το ανωτέρω ποσοστό, το 40% επενδύεται σε ακίνητα και το 60% σε χρεώγραφα (Ν.2042/92 άρθρο 14, Ν.2676/99 αρθρο 40) n Σηµείωση Με τις διατάξεις του αρθ. 40 του Ν. 2676/99 προβλέπεται εκτός των άλλων η αύξησή του ανωτέρω ποσοστού σε 23% από

16 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Τα πλεονάζοντα κεφάλαια του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ τοποθετούνται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε τον Α.Ν 1611/1950, τον Ν 2216/1994 και τον Ν 3586/2007 και επενδύονται σε τίτλους του Ελληνικού Δηµοσίου µέσω του Κοινού Κεφαλαίου σύµφωνα µε τον Ν 2469/1997 Το Κoνό Κεφάλαιο αποτελεί οµάδα περιουσίας της οποίας τα επί µέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαίρετου στους συµµετέχοντες σ αυτό φορείς ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους ( άρθρο 15 παρ 11 υποπαρ β του Ν.2469/1997) Με την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης και την έγκριση της απόφασης των οµολογιούχων για την τροποποίηση επιλέξιµων τίτλων ( Ν 4050/2012, πράξη Υπουργικού Συµβουλίου υπ αρ 10/ και υλοποίηση µε της υπ αρ απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και την υπ αρ 2/31229/0023/12/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ) κατέστη υποχρεωτική η συµµετοχή του Κοινού Κεφαλαίου στο πρόγραµµα ανταλλαγής οµόλογων για αναδιάταξη του Ελληνικού Χρέους, τόσο για τα οµολόγα υπό Ελληνικό Δίκαιο ( πρώτη φάση του PSI που ολοκληρώθηκε στις 12/3/2012 ), όσο και για τα οµόλογα υπό Αλλοδαπό Δίκαιο.( δεύτερη φάση του PSI που ολοκληρώθηκε στις 11/4/2012 )

17 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Κοινό Κεφάλαιο λόγω της συµµετοχής του στο 1ο PSI υπέστη µια µείωση κατά 53,5% της ονοµαστικής άξιας του ενεργητικού του και κατά το ίδιο ποσοστό µειώθηκε το χαρτοφυλάκιο του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Το Κοινό Κεφάλαιο υπέστη µια περεταίρω µείωση από την συµµέτοχη του στο 2ο PSI η οποία ανέρχεται σε ευρώ. Αντίστοιχη µείωση υπέστη και το χαρτοφυλάκιο του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ κατά τον λόγο συµµετοχής του στα υπό Αλλοδαπό Δίκαιο οµολόγα του Ελληνικού Δηµοσίου

18 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πριν και μετά το PSI 1 και 2

19 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ονοµαστι κή αξία 9 Μαρτίου 2012 Ονοµαστική αξία µετά την συµµετοχή στο 1ο PSI 12 Μαρτίου 2012 Απώλεια Τρέχουσα άξια 31 Ιουλίου 2012 Κλάδος Υγείας , , , ,73 Κλάδος Σύνταξης , , , ,34 Κλάδος Πρόνοιας , , , ,18 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,25 Έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αριθµό 222/ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών

20 ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΔΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ονομαστική αξία 9 Μαρτίου 2012 Ονομαστική αξία μετά την συμμετοχή στο PSI 12 Μαρτίου 2012 Απώλεια Τρέχουσα άξια 31 Ιουλίου 2012 Κλάδος Υγείας , , , ,9 5 Κλάδος Σύνταξης , , , ,7 2 Κλάδος Πρόνοιας , , , ,6 2 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,3 0 Έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αριθµό 222/ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών

21 ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου προ και µετά του PSI Προ PSI 9/3/ ,09 Μετά το 1ο PSI 12/3/ ,50 Μετά το 2ο PSI 14/3/ ,50 και 31/7/ /7/ ,55 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για την μείωση από το δεύτερο Δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία Για το ΕΤΑA -ΤΣΑΥ που έχει PSI των υπό Αγγλικό Δίκαιο ομολόγων αλλά μόνο η συνολική απώλεια του κοινού ,00 συμμετοχή στο κοινό κεφάλαιο ,00 του Ελληνικού Δημοσίου κεφαλαίου που είναι 3,0546% υπολογίζεται σε Έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αριθµό 222/ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών

22 ΕΙΚΟΝΑ ΧΑΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΑΠ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Αξία κτήσης Τρέχουσα Αξία Κλάδος Σύνταξης , ,51 Κλάδος Υγείας , ,96 Κλάδος Πρόνοιας , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , ,19 Από αντίγραφο κίνησης µερίδας ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ στο Κοινό Κεφάλαιο του ν 2469/1997 της Τράπεζας της Ελλάδος

23 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

24 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σταδίου 29 Αθήνα Αχαρνών 29 Αθήνα Λ. Αλεξάνδρας 175 Αθήνα Ιωνίας 80 Αθήνα Μπουµπουλίνας 32 Αθήνα Θράκης 3 Φιλόθεη Αθήνα Αριστοτέλους 134 Αθήνα Λέοντος Σοφού 1 Θεσσαλονίκη 26ης.Οκτωβριου.90 Θεσσαλονίκη Λουτρόπολη Θερµής Σαρλιτσα Λέσβος Λέσβος Λέσβος περιοχή άνω Λιά ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΗΝΑ Επαγγελµατική Στέγη Επαγγελµατική Στέγη Επαγγελµατική Στέγη Διαµέρισµα Διαµέρισµα Μονοκατοικία Διαµέρισµα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επαγγελµατική Στέγη Επαγγελµατική Στέγη ΛΕΣΒΟΣ Οικόπεδο ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ τ.µ , , ,3 80,00 32,60 105,00 24,70 141, , ,90 520, , ,99

25 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Αξία κτήσεως ακινήτων ,48 Τρέχουσα Αντικειµενική Αξία ,00

26 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

27 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ&ΑΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 31/12/2012 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ,56 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ,23,00 ALPHA BANK , ,84 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , ,92 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ,67 EFG EUROBANK , ,96 OTE , ,75 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ , ,00 ΕΛΛ.ΕΤ.ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ , ,00 ΦΦΓΚΡΠ=ΠΡΩΙ ΚΑΕ , ,24 ΔΕΗ , ,80 ΕΥΔΑΠ , ,80 ΟΛΘ , ,60 ΟΠΑΠ , ,00 ΕΛΛ.ΧΡ/ΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜΜ/ΧΩΝ , ,00 ΤΙΤΑΝ , ,40 ΗΡΑΚΛΗΣ , ,35 ΣΥΝΟΛΟ , ,89

28 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

29 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ-ΜΙΚΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 31/12/2012 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA BANK , ,16 ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ,51 INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ EFG EUROBANK , ,14 ΜΙΚΤΟ ΕΣ.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ,16 INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EFG EUROBANK , ,33 ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EFG EUROBANK , ,39 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ EFG EUROBANK , ,71 ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ,48 ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ,10 ΣΥΝΟΛΟ , ,98

30 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚ ΑΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 31/12/2012 ΔΗΛΟΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ INERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ DHLOS EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALICO ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ,96 EFG EUROBANK EFG EUROBANK , , , ,32 ALPHA BANK , ,59 EFG EUROBANK , ,18 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , ,91 ALPHA BANK , ,79 EFG EUROBANK , ,34 PIRAUS INVEST EUROPEAN BOND ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , ,40

31 ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 31/12/2012 ΜΕΤΟΧΕΣ , ,89 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΙΚΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ , ,98 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ , ,40 ΣΥΝΟΛΟ , ,27 Η απουσία επενδυτικού συµβούλου στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ οδήγησαν το χαρτοφυλάκιο των κινητών αξιών ( πλην οµολόγων) να καταγράφει απώλειες στις 31 Δεκεµβρίου 2012 της τάξεως του 71,69%

32 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ

33 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ EUROBANK Κλάδος Σύνταξης ,07 Κλάδος Υγείας ,67 Κλάδος Πρόνοιας ,85 ΣΥΝΟΛΟ ,59 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΑTTICA BANK

34 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

35 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.Σ ΤΣΑΥ - Δ.Ε ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΝΟΜΟΣ 2084 / 1992 Άρθρο 71 Αναλογιστικές Μελέτες παράγ. 2: Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται όπως ανά πενταετία αρχής γινόµενης από το έτος 1993 καταρτίζουν αναλογιστικές µελέτες ώστε να τίθεται σε υγιείς βάσεις η σχέση εισφορών-παροχών για να µην διαταράσσεται µακροχρόνια η οικονοµική κατάσταση των φορέων. παράγ. 3: Αναλογιστικές µελέτες καταρτίζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση που καθιστάτε αναγκαία η µεταβολή των πόρων χρηµατοδότησης και παροχών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

36 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.Σ ΤΣΑΥ - Δ.Ε ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Νόµος 3518 / 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 43 Υποχρεώσεις κυρώσεις Διοικητικών Συµβουλίων ασφαλιστικών φορέων 1.α) Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί υποχρεούνται να υποβάλλουν αναλογιστικές µελέτες, ισολογισµούς και επιχειρησιακά σχέδια δράσης στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για έγκριση. Επίσης, τον Ιανουάριο κάθε έτους οι φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν απολογισµό µε τα πεπραγµένα του προηγούµενου έτους. β) Οι προθεσµίες υποβολής των αναφεροµένων στην προηγούµενο παράγραφο καθορίζονται ως εξής: αα. Οι αναλογιστικές µελέτες καταρτίζονται και υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η κατάρτιση που προβλέπεται από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου θα γίνεται ανά τριετία. Η παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 2042/2002 (ΦΕΚ 75 Α ) εφαρµόζεται και για την κατάρτιση των αναλογιστικών µελετών. Οι ασφαλιστικοί φορείς που δεν έχουν υποβάλει µέχρι σήµερα αναλογιστικές µελέτες υποχρεούνται να καταρτίσουν µελέτες µέχρι Η µη εµπρόθεσµη υποβολή από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης των ανωτέρω αποτελεί λόγο παύσης από τα καθήκοντά τους, του προέδρου και των µελών του οικείου Διοικητικού Συµβουλίου.

37 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.Σ ΤΣΑΥ - Δ.Ε ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Η τελευταία αναλογιστική µελέτη που έγινε σύµφωνα µε τους κανόνες της αναλογιστικής επιστήµης ήταν το 1997 To 2006 στις 28 Ιουνίου µε το υπ αριθµό πρωτ έγγραφο παραδόθηκε στο τότε ΤΣΑΥ µια ελλιπής αναλογιστική µελέτη του Πανεπιστηµίου Αθηνών όπου στην σελίδα 7 αναφέρει ο συντάκτης αυτής τα εξής: << Στο δεύτερο µέρος της αναλογιστικής µελέτης για το ΤΣΑΥ παρουσιάζονται αρχικά τα αποτελέσµατα προγενέστερης αναλογιστικής µελέτης ( 1997) προκειµένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση µε την οικεία µελέτη... Τέλος όσον αφόρα στα αποτελέσµατα ( της παρούσης µελέτης ) θα παρατεθούν µε την ολοκλήρωση αυτής, η οποία θα συµπεριλαµβάνει την εξαγωγή βασικών συµπερασµάτων καθώς και την διατύπωση προτάσεων για την αναµόρφωση του ΤΣΑΥ>>. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το δεύτερο µέρος ουδέποτε ολοκληρώθηκε και για τον λόγω αυτό η µελέτη αυτή είναι µια απλή ιστορική καταγραφή δεδοµένων.

38 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

39 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Δ.Σ ΤΟΥ ΤΣΑΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ.Ε ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΣ 2084 / 1992.Άρθρο 84 Κατασταλτικός έλεγχος Ο έλεγχος της διαχείρισης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης ανατίθεται κάθε έτος από τα Δ.Σ των φορέων σε ορκωτούς ελεγκτές. Οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών για τον παραπάνω έλεγχο υποβάλλονται από τους Υπουργούς Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης στον Πρόεδρο της Βουλής. Άρθρο 85 Προϋπολογισµός- Απολογισµός-Ισολογισµός Φορέων παράγ. 2: Ο προϋπολογισµός συντάσσεται από τον φορέα και εισάγεται για ψήφιση µε αιτιολογηµένη ένθεση στο Διοικητικό Συµβούλιο εντος του µηνός Δεκεµβρίου του προηγουµένου οικονοµικού έτους. Παράγ. 4: Οι απολογισµοί Ισολογισµοί των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για κάθε οικονοµικό έτος καταρτίζονται και υποβάλλονται µέχρι τέλος Απριλίου του εποµένου έτους στο Δ.Σ του φορέα για έγκριση. Μέχρι τέλος Ιουνίου του εποµένου έτους οι απολογισµοί-ισολογισµοί υποβάλλοµαι από το Δ.Σ στον Υπουργό Υγείας Πρόνοος και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για έγκριση. Η µη κατά τα ανωτέρω κατάρτιση και υποβολή για έγκριση στον Υπουργό των

40 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Δ.Σ ΤΟΥ ΤΣΑΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ.Ε ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 43 Νόµος 3518 /2006 Υποχρεώσεις κυρώσεις Διοικητικών Συµβουλίων ασφαλιστικών φορέων 1.α) Οι ασφαλιστικοί οργανισµοί υποχρεούνται να υποβάλλουν αναλογιστικές µελέτες, ισολογισµούς και επιχειρησιακά σχέδια δράσης στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για έγκριση. Επίσης, τον Ιανουάριο κάθε έτους οι φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν απολογισµό µε τα πεπραγµένα του προηγούµενου έτους. β) Οι προθεσµίες υποβολής των αναφεροµένων στην προηγούµενο παράγραφο καθορίζονται ως εξής: βεβ.. Οι ισολογισµοί καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, και υποβάλλονται µέχρι το τέλος Ιουνίου του επόµενου έτους. γ.γ. Τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 3232/2004, υποβάλλονται κάθε έτος από τον Πρόεδρο µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του φορέα, το Δεκέµβριο του προηγούµενου έτους. Η µη εµπρόθεσµη υποβολή από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης των ανωτέρω αποτελεί λόγο παύσης από τα καθήκοντά τους, του προέδρου και των µελών του οικείου Διοικητικού Συµβουλίου.

41 . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Δ.Σ ΤΟΥ ΤΣΑΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ.Ε ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

42 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Δ.Σ ΤΟΥ ΤΣΑΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ.Ε ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Νόµος 2084/1992 άρθρο 84 Ο ετήσιος τακτικός κατασταλτικός έλεγχος των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο Στην ελληνική έννοµη τάξη και κατά τις επιταγές του συνταγµατικού νοµοθέτη (άρθρο 98 Συντ.), για τη διασφάλιση της καλής διαχείρισης των οικονοµικών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται να γίνονται κάθε χρόνο διάφοροι έλεγχοι παράλληλοι και επάλληλοι των δαπανών και των λογαριασµών των Ασφαλιστικών Ταµείων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται σύµφωνα µε τους κανόνες της δηµόσιας ελεγκτικής από µέλη του Ανωτάτου Δηµοσιονοµικού Δικαστηρίου της Χώρας (δικαστικούς υπαλλήλους και λειτουργούς) Ο έλεγχος κινείται σε προληπτικό επίπεδο (έλεγχος πριν από τη διενέργεια µιας δαπάνης), σε προσυµβατικό επίπεδο (έλεγχος πριν από τη σύναψη µιας συµβάσεως προµήθειας, έργου ή παροχής υπηρεσιών), αλλά και σε κατασταλτικό επίπεδο (έλεγχος που διενεργείται, µετά την πληρωµή των δαπανών, στους λογαριασµούς των δηµοσίων υπολόγων και στους απολογισµούς των Ασφαλιστικών Ταµείων).

43 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ Δ.Σ ΤΟΥ ΤΣΑΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ.Ε ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Η τελευταία αναλογιστική µελέτη έγινε το 1997 Ο τελευταίος Ισολογισµός-Απολογισµός του ΤΣΑΥ νυν ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ήταν για το οικονοµικό έτος 2002 χρήση Καταρτίστηκε από την Εταιρεία Intraway και όχι από ορκωτούς λογιστές ως έπρεπε σύµφωνα µε το άρθρο 84 του Ν 2084/1997. Παραδόθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2003 (Αποσπασµα Πρακτικων 58ης Συνεδριασης του Δ.Σ του ΤΣΑΥ στις 21/12/2005 ) Εγκρίθηκε από το Δ.Σ του ΤΣΑΥ στις 21 Δεκεµβρίου Κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στις 12 Σεπτεµβρίου του 2006 µε το υπ αρ πρωτ 69521/5708 συνοδευτικό έγγραφο του ΤΣΑΥ Ο ισολογισµός αυτός δεν στάλθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για κατασταλτικό έλεγχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.2084/ Σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη ισολογισµών των ετών ενώ έχει γίνει προκήρυξη για ανάθεση σύνταξης Ισολογισµών-Απολογισµών

44 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Δ.Σ ΤΟΥ ΤΣΑΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ.Ε ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Σύνταξης Περίθαλψης

45 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Δ.Σ ΤΟΥ ΤΣΑΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ.Ε ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Έλεγχος ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ από το ελεγκτικά όργανα του ΤΣΑΥ για την ορθή απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών NΟΜΟΣ άρθρο 12 Επιτρέπεται στα ελεγκτικά όργανα του ΤΣΑΥ όπως διενεργούν έλεγχο των τηρούµενων βιβλίων και λοιπών στοιχείων των οιασδήποτε µορφής νοµικών προσώπων η επιχειρήσεων που απασχολούν καθ οιανδήποτε τρόπον ασφαλισµένους του Ταµείου προς εξακρίβωση της ορθής απόδοσης των εισφορών ( ασφαλισµένων και εργοδοτών ) Ο ανωτέρω έλεγχος δύναται µετά από απόφαση του Δ.Σ του ΤΣΑΥ νυν ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ να ανατίθεται κατά περίπτωση σε µια από τις εταιρίες η κοινοπραξίες ελεγκτών που είναι εγγεγραµµένες στο ειδικό Μητρώο της παραγράφου 5 του άρθρου 1 3 του ΠΔ 226/1992 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η απουσία ελεγκτικών οργάνων από το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ αλλά και η µη ανάθεση του ελεγκτικού έργου σε ελεγκτικές εταιρείες ορκωτών λογιστών στερεί το Ταµείο από σηµαντικά έσοδα

46 Ασφαλιστικές ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΔΕΛΕΜΒΡΙΟ 2012 ΕΤΟΣ 2012 Εισφορές ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΕΣΟΔΑ ,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ ,00 Εισφορές Εργοδοτών , ,00 Εισφορές Ασφαλισµένων , ,00 Ασφαλιστικές Παροχές κύριας Παροχές Ασφάλισης ΕΞΟΔΑ , ,00 ΕΞΟΔΑ , ,00 Παροχές Επικουρικής Ασφάλισης , ,00 Παροχές Ασθενείας σε είδος , ,00 Παροχές Ασθενείας σε χρήµα

47 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΑΠ3 ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΟΠΥΥ Υποχρεώσει σε παρόχους Υγείας που µέχρι τώρα έχουν καταγραφτεί: Διαθέσιµα κλάδου ασθενείας ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Αποθεµατικά ( οµολόγα Ελληνικού.Δηµοσίου) ,88 ( Άξια κτήσεως) ,96 ( Τρέχουσα Άξια) Ταµειακά διαθέσιµα σε τράπεζα EUROBANK : ,67 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Τα σηµερινά διαθέσιµα του κλάδου ασθενείας του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ είναι ,63

48 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ Δ.Σ ΤΟΥ ΤΣΑΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ.Ε ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Απουσία ισολογισµών- απολογισµών αλλά και ετησίων οικονοµικών καταστάσεων τα τελευταία 10 έτη Απουσία αναλογιστικών µελετών Απουσία ελεγκτικού µηχανισµού για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών. Απουσία επενδυτικού συµβούλου Απουσία οργανωµένου λογιστηρίου Αυτές είναι µερικές από τις αιτίες που οδήγησαν το Ταµείο στην σηµερινή δραµατική κατάσταση του

49 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΓΕΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

50 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ν.3863/2010 Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Μείωση 3% για ποσό σύνταξης από έως Μείωση 4% για ποσό σύνταξης από έως Μείωση 5% για ποσό σύνταξης από έως Μείωση 6% για ποσό σύνταξης από έως Μείωση 7% για ποσό σύνταξης από 2601 έως Ν.3986/2011 Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Αφορά του µονοσυνταξιούχους Μείωση 3% για ποσό σύνταξης από 300,01 έως 350 Μείωση 4% για ποσό σύνταξης από 350,01 έως 400 Μείωση 5% για ποσό σύνταξης από 400,01 έως 450 Μείωση 6% για ποσό σύνταξης από 450,01 έως 500 Μείωση 7% για ποσό σύνταξης από 500,01 έως 550 Μείωση 8% για ποσό σύνταξης από 550,01 έως 600 Μείωση 9% για ποσό σύνταξης από 600,01 έως 650 Μείωση 10% για ποσό σύνταξης από 650,01 και ανω Η ειδική αυτή εισφορά επιβάλλεται γιατί η προσαύξηση της σύνταξης θεωρείται από το

51 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ν.4024/2011 Μείωση 20% στο ποσό άνω των 1200 ευρώ Ν.4051/2012 Μείωση 12% στο ποσό άνω των 1300 ευρώ Ν.4093/2012 Μείωση 5% για ποσό σύνταξης από 1000,01 έως 1500 Μείωση 10% για ποσό σύνταξης από 1500,01 έως 2000 Μείωση 15% για ποσό σύνταξης από 2000,01 έως 3000 Μείωση 20% για ποσό σύνταξης πάνω από 3000,01

52 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 21/12/2012 Ποσό σύνταξης και µειώσεις Σύνταξη γήρατος απλή 35 ετών Σύνταξη γήρατος απλή 39 ετών Σύνταξη γήρατος µονοσ/ξιουχου 35 ετών Σύνταξη γήρατος µονοσ/ ξιούχου 39 ετών Ακαθάριστο 1.361, , , ,15 Κράτηση περίθαλψης 4% 54,46 62,48 81,69 93,73 Κράτηση Στέγης Υγειονοµικών 2,00 2,00 2,00 2,00 Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ν.3863/2010 & ν.3986/2011 0,00 46,86 142,96 210,88 Μείωση ν.4024/ % στο ποσό άνω των 1200 ευρώ 32,30 63,05 139,86 186,45 Μείωση ν.4051/ % στο ποσό άνω των 1300 ευρώ 3,51 18,26 55,13 77,50 Μείωση ν.4093/2012 5% µεταξύ των και 10% µεταξύ ευρώ???? Φορολογητέο 1.269, , , ,59

53 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

54 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1ον Τα Δ.Σ του ΤΣΑΥ και οι Δ.Ε του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Γιατί δεν άσκησαν µε την επιµέλεια που θα έπρεπε να τα διακρίνει τα καθήκοντα τους για την προστασία των συµφερόντων των µετόχωνασφαλισµένων του Ταµείου. 2ον Τα Διοικητικά Συµβούλια των Πανελληνίων Υγειονοµικών Συλλόγων ήτοι: των Ιατρών, Φαρµακοποιών Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων και συνταξιούχων Υγειονοµικών. Γιατί δεν άσκησαν την πρέπουσα εποπτεία και τον έλεγχο επί των πράξεων και παραλείψεων των υγειονοµικών µελών του Δ.Σ του ΤΣΑΥ και του ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ τους οποίους οι ίδιοι πρότειναν 3ον Ο εκάστοτε Υπουργός που επόπτευε τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Γιατί δεν άσκησε την πρέπουσα εποπτεία και τον έλεγχο επί των πράξεων και παραλείψεων των Δ.Σ του ΤΣΑΥ, του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ αλλά και του ΕΤΑΑ.

55 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΟΣ Επειδή οι συντάξεις του Ταµείου µας µετά το 2015 δεν είναι εγγυηµένες από το Κράτος ν.3863/2010 άρθρο 37, η µελλοντική επιβίωση του Ταµείου µας θα εξαρτηθεί από την ενεργοποίηση του καθ ενός από µας, αλλά και των ιατρικών κοινοτήτων. Διαφορετικά για όλα όσα θα επακολουθήσουν θα φταίµε εµείς

56 ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1η. Κατάρτιση βραχυπροθέσµου-µεσοπροθέσµου-και µακροπροθέσµου σχεδίου για την βιωσιµότητα του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και νοµοτεχνική επεξεργασία σχεδίου νόµου για την αναµόρφωση του Ταµείου 2η Πλαισίωση της Δ.Ε του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ µε Νοµική υπηρεσία µε εξειδίκευση στα θέµατα ασφαλιστικού και εργατικού Δικαίου 3η Πλαισίωση της Δ.Ε του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ µε ειδικό σύµβουλο λογιστή-φοροτεχνικό για διαρκή έλεγχο των οικονοµικών του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 4η Πλαισίωση της Δ.Ε του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ µε ειδικό σύµβουλο επενδύσεων για διαρκή παρακολούθηση και αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου των µετοχών που κατέχει το Ταµείο 5η Αναδιάταξη της εκπροσώπησης µας στο Δ.Σ του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και στο ΕΤΑΑ ώστε να υπάρχει διαρκής παρουσία µας στα κέντρα λήψης αποφάσεων αλλά και για να υπάρχει ενεργητική και διαρκής εποπτεία και έλεγχος των ενεργειών και παραλήψεων των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ταµείου. 6ον Ενηµέρωση του Ιατρικού σώµατος για την κατάσταση που υπάρχει σήµερα στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ µε οργάνωση ειδικής ηµερίδας µε την συµµέτοχη και ειδικών επιστηµόνων σε θέµατα ασφαλιστικά εργατικά και αναλογιστικά Η στρατηγική της µελλοντικής κατεύθυνσης το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ θα πρέπει να

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Σοφίαείναιναξέρειςτιπρέπεινακάνεις Iκανότηταείναιναξέρειςπώςνατοκάνεις καιαρετήείναινατοκάνεις David Starr Jordan, 1851-1931 Εισήγηση στο ιοικητικό Συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών του Dr. Κιτσοπανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3518 Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2297 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.... 1 Αυτασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα