Περιεχόμενα. Καταστροφικές επιπτώσεις θα είχε η αποδοχή των προτάσεων για αύξηση των. Σελ. 3. Δ.Τ. Ε.Σ.Α Σχολιασμός νέων μέτρων Σελ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Καταστροφικές επιπτώσεις θα είχε η αποδοχή των προτάσεων για αύξηση των. Σελ. 3. Δ.Τ. Ε.Σ.Α Σχολιασμός νέων μέτρων Σελ."

Transcript

1

2 Περιεχόμενα Καταστροφικές επιπτώσεις θα είχε η αποδοχή των προτάσεων για αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. Σελ. 3 Δ.Τ. Ε.Σ.Α Σχολιασμός νέων μέτρων Σελ. 3 Υπόμνημα ΕΣΑ προς τον Πρωθυπουργό Σελ. 3 Προτάσεις Ε.Σ.Α, για την φορολογική μεταρρύθμιση Σελ. 7 Ο Ε.Σ.Α στην Βουλή Σελ. 16 Ο νόμος για τις επιχειρηματικές οφειλές Σελ. 30 Η Εγκύκλιος Σελ. 35 Ο νόμος για τη ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ, επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα. Σελ. 38 Η Εγκύκλιος Σελ. 54 Ο νόμος για την οικονομία Σελ. 54 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1018/ Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 15 Μαρτίου Βασικές ρυθμίσεις του φορολογικού νομοσχεδίου Σελ. 79 Σελ. 84

3 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Καταστροφικές επιπτώσεις θα είχε η αποδοχή των προτάσεων για αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. Δ.Τ.- ΕΣ.Α Μια τέτοια απόφαση : Θα μείωνε δραματικά τον όγκο των λιανικών πωλήσεων. Θα οδηγούσε σε ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν θα είχε ουσιαστική επίπτωση στα δημόσια έσοδα, αφού η πτώση της κατανάλωσης θα αντιστάθμιζε τα όποια «οφέλη». Η αγορά σήμερα χρειάζεται πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης και όχι μέτρα που θα την οδηγούν σε ακόμα εντονότερη ύφεση. Δ.Τ. Ε.Σ.Α Σχολιασμός νέων μέτρων Τα μέτρα που ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην μείωση της κατανάλωσης, στην συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της μικρομεσαίας εμπορικής επιχείρησης και την οικονομία σε βαθειά ύφεση. Και όλα αυτά ενώ δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές πρωτοβουλίες που θα αντιμετώπιζαν προβλήματα όπως το παρεμπόριο, την εμπορική συγκέντρωση και τη γκετοποίηση μέσω της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας. Πρόκειται δηλαδή για μια μονόπλευρη παρέμβαση που δεν λαμβάνει υπόψη τη πραγματικότητα της αγοράς. Υπόμνημα ΕΣΑ προς τον Πρωθυπουργό Μετά από επεξεργασία που έγινε από την διοίκηση του Συλλόγου προέκυψαν τα σημεία-θέσεις προτεινόμενης οικονομικής πολιτικής τα οποία βοηθούν όχι μόνο στην αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και στην προσαρμογή του εμπορίου γενικότερα στο νέο οικονομικό περιβάλλον. «Η μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση είναι η βάση της ελληνικής οικονομίας όπου στηρίζει τόσο την ανάπτυξη όσο και την απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασμός προκειμένου να αντιμετωπιστούν όχι μόνο οι επιπτώσεις της κρίσης αλλά -και το κυριότερο- οι νέες ανάγκες, προτεραιότητες και στρατηγικές που θα απαιτηθούν προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να εξακολουθούν και μετά την κρίση να έχουν τον σημερινό σημαίνοντα ρόλο τους.

4 Στον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας μελέτης των προβλημάτων και σχεδιασμού των προτεραιοτήτων του κλάδου. Μετά από επεξεργασία που έγινε από την διοίκηση του Συλλόγου προέκυψαν τα παρακάτω σημεία-θέσεις προτεινόμενης οικονομικής πολιτικής τα οποία βοηθούν όχι μόνο στην αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και στην προσαρμογή του εμπορίου γενικότερα στο νέο οικονομικό περιβάλλον. Σας υποβάλλουμε ένα συνοπτικό κείμενο θέσεων και προτάσεων. 1. Φορολογία: αναμόρφωση του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου προς τις εξής κατευθύνσεις: Το νέο φορολογικό πλαίσιο θα πρέπει να διαμορφωθεί με βάση τις αρχές της σαφήνειας, της απλούστευσης, της διαφάνειας και της διαχρονικότητας. Να μην υπάρχει αύξηση της φορολογίας σε εμπορικές επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας. Ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το οποίο θα βασίζεται σε ρεαλιστικούς φορολογικούς συντελεστές. Φορολογικά κίνητρα για αδιανέμητα κέρδη που επενδύονται στις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων που τηρούν. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν η μορφή της επένδυσης και η συμβολή της στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της και την αύξηση της απασχόλησης προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επανεξέταση και προσαρμογή των φορολογικών δαπανών στην πραγματικότητα της αγοράς. Κατάργηση του Κ.Β.Σ.. Διαφάνεια και σταθερό πλαίσιο στους φορολογικούς ελέγχους. Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις συνεπείς φορολογικές συμπεριφορές. Θέσπιση ανεξάρτητου μηχανισμού για εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Κατάργηση έκτακτων εισφορών. Σύσταση συμβουλευτικού οργάνου με συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών φορέων, προκειμένου να εξετάζονται οι υψίστης σημασίας φορολογικές μεταβολές. Τα συμβουλευτικό αυτό όργανο δεν θα υποκαθιστά την δημόσια διαβούλευση, οι δε προτάσεις του θα έχουν και τα χαρακτηριστικά της δημοσιότητας. Θα μπορεί να συνεδριάζει και μετά από πρόσκληση των παραγωγικών φορέων με αντικείμενο προβλήματα που ανακύπτουν τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Για την διασφάλιση της ισότητας μεταξύ κράτους και φορολογουμένου απαιτούνται συμμετρικές διατάξεις για τις επιβαρύνσεις καθυστερημένης καταβολής και για τις προθεσμίες, ταχεία και έντοκη επιστροφή των ποσών, που οφείλει το κράτος, δυνατότητα αυτοδίκαιου συμψηφισμού πιστωτικών και χρεωστικών ποσών ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου. 2. Χρηματοδότηση Ρευστότητα της αγοράς Συνέχιση του προγράμματος Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. με αποκλειστική στόχευση την ενίσχυση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Απαιτείται άμεση επανεξέταση των κριτηρίων που εφαρμόζουν οι τράπεζες

5 Δυνατότητα παροχής κρατικής εγγύησης σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για ανεξάρτητο τραπεζικό δανεισμό τους κατά τα πρότυπα των κινήτρων που εφαρμόζονται στις φυσικές καταστροφές. Επιδότηση επιτοκίου για επενδυτικά δάνεια με κριτήριο τη διατήρηση ή και την αύξηση της απασχόλησης. Σύσταση μηχανισμού ελέγχου της χρηματοδοτικής πολιτικής των τραπεζών που συμμετέχουν σε προγράμματα (εθνικά και κοινοτικά) για την αντιμετώπιση της κρίσης, ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης του τραπεζικού συστήματος. Ενίσχυση της ζήτησης με: Παροχή βοηθήματος (αλληλόχρεου λογαριασμού) σε επιλεγμένες ασθενείς ομάδες πληθυσμού. Το βοήθημα θα παρέχεται σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, από τις οποίες ο επιδοτούμενος θα μπορεί να πραγματοποιεί αγορές. Να ορισθούν και εφαρμοστούν όροι και προϋποθέσεις προκειμένου να αναδειχθούν οι συνθήκες υπερβολικού αθέμιτου κέρδους του τραπεζικού συστήματος. Θεσμοθέτηση ομολογιακού δανείου μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο τη διαχείριση του συσσωρευμένου χρέους τους και σκοπό τη χρονική επιμήκυνση του με ευνοϊκούς όρους και με την παροχή κρατικής εγγύησης. 3. Εμπορική χωροταξία: Εφαρμογή και στην Αθήνα των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και εγκατάστασης νέων πολυχώρων και υπηρεσιών που σήμερα εξαιρούνται (Ν. 3377/2005, αρθ. 10). Χαρακτηρισμός του εμπορικού κέντρου της Αθήνας ως επιχειρηματικού και εμπορικού πάρκου με σκοπό τη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα των αγορών αλλά συγχρόνως δημιουργία υποδομών ανάπτυξης των εμπορικών επιχειρήσεων. Κίνητρα για τη διατήρηση, την επαναφορά και την ανάπτυξη θεματικών αγορών στο εσωτερικό κέντρο της Αθήνας και σε συνοικίες στις οποίες υπάρχει μεγάλος αριθμός κενών καταστημάτων. Στα πλαίσια της διατήρησης της παραδοσιακής μορφής της εμπορικής δραστηριότητας θα πρέπει να αποκλειστεί η δυνατότητα συνένωσης κτιρίων για την συνεγκατάσταση επιχειρήσεων διαφορετικού τομέα δραστηριότητας. Για τη διαφύλαξη της παραδοσιακής εμπορικής μορφής του κέντρου της Αθήνας, καθορισμός των επαγγελματικών χρήσεων. 4. Ασφαλιστικό Διατήρηση και βιωσιμότητα του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και του αναδιανεμητικού συστήματος. Σταθερή, συνεχής και επαρκής χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ με συγκεκριμένο ποσοστό από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εξάλειψη αδικιών διαδοχικής ασφάλισης.

6 Αποποινικοποίηση και κατάργηση της προσωποκράτησης για καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ. Ρυθμίσεις οφειλών στον ΟΑΕΕ κατά το πρότυπο του ΙΚΑ. Άρση ανισότητας στο ύψος της καταβληθείσας σύνταξης μεταξύ ασφαλισμένων προερχόμενων από το τέως ΤΕΒΕ και ΤΑΕ όπου με τα ίδια χρόνια και τις ίδιες εισφορές έχουμε κατά 35% παραπάνω αποδόσεις στις συντάξεις του ΤΕΒΕ. Εξυπακούεται ότι η άρση της ανισότητας σημαίνει προς τα πάνω εξομοίωση των αποδόσεων των συντάξεων. Επαναφορά των συνταξιούχων στο κλάδο υγείας του Οργανισμού, μέχρι την ενοποίηση των κλάδων υγείας όλων των Ταμείων σε ένα ενιαίο ασφαλιστικό οργανισμό υγείας. Διατήρηση των ορίων συνταξιοδότησης. Διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του ΟΑΕΕ και σε περιοχές κάτω των κατοίκων (με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια). Άμεση μηχανοργάνωση των Ταμείων για περιστολή των δαπανών και ταχεία απονομή σύνταξης. Ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΕ. Διατήρηση του αιρετού της Διοίκησης του ΟΑΕΕ και θεσμοθέτηση θέσεων Υποδιοικητών, ένας εκ των οποίων θα ορίζεται από τον κλάδο των Εμπόρων. Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαπαλλαγής με τη δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών έγκαιρης είσπραξης και προειδοποίησης. Εναρμόνιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ανάπτυξη διαύλων πληροφόρησης μεταξύ επιχειρήσεων και ΟΑΕΔ. Ποσοστό 50% επί των κρατήσεων υπέρ τρίτων με το οποίο επιβαρύνονται οι έμποροι στις συναλλαγές τους να κατευθύνεται για την ενίσχυση του ΟΑΕΕ. 5. Εμπορικό περιβάλλον Εκπτώσεις Προσφορές - Προωθητικές ενέργειες: επαναπροσδιορισμός του ισχύοντος πλαισίου και ενεργοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Παρεμπόριο. α) Κατάργηση κάθε υπαίθριας στάσιμης ή πλανόδια εμπορικής δραστηριότητας με εξαίρεση τις αδειοδοτούμενες θέσεις λαϊκών αγορών μόνο για νωπά προϊόντα γης και θάλασσας καθώς και των αδειοδοτούμενων σημείων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων (κάστανα, κουλούρια κλπ.). Προϋπόθεση για την άσκηση κάθε εμπορικής δραστηριότητας να είναι η απόκτηση αριθμού εμπορικού μητρώου. β) Θέσπιση κριτηρίων για την οργάνωση και λειτουργία περιστασιακών κλαδικών εκθέσεων-αγορών. Πιστοποίηση των Μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Καθιέρωση Ελληνικού Σήματος Ποιότητας (υλοποίηση της πρότασης του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών που εμπεριέχεται στο ΕΣΠΑ στο κεφάλαιο Πράσινη Ανάπτυξη). Πορείες-Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

7 Να προβλεφθούν και ορισθούν άμεσα συγκεκριμένοι χώροι στους οποίους θα λαμβάνουν χώρα οι διαμαρτυρίες πολιτών και ομάδων πολιτών, αποκλειομένης παράλληλα κάθε μετακίνησής τους. Κατ αυτό τον τρόπο : α) Εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της πόλης, β) Αποφεύγεται ο αποκλεισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα μεγάλων τομέων της πόλης από την ΕΛ.ΑΣ. γ) Διασφαλίζονται θέσεις εργασίας δ) Δεν αποτρέπονται οι πολίτες, επισκέπτες της πόλης και εν δυνάμει καταναλωτές να επισκεφθούν το κέντρο της πρωτεύουσας. ε) Αναδεικνύεται και διασφαλίζεται η εικόνα του κέντρου της πόλης, ως φιλικός προορισμός για Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Εγκληματικότητα Διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας στην καθημερινότητα του πολίτη, του επιχειρηματία, του εργαζόμενου, του καταναλωτή, η οποία πλήττεται. Ήδη σε πολλές περιοχές έμποροι, εμποροϋπάλληλοι και καταναλωτές γίνονται καθημερινά μάρτυρες επεισοδίων και συμπλοκών μεταξύ παραβατικών ομάδων. Παρακαλούμε θεωρείστε αυτονόητο ότι θα είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση κρίνετε εσείς απαραίτητη.» Προτάσεις Ε.Σ.Α, για την φορολογική μεταρρύθμιση Σας κοινοποιούμε το υπόμνημα που απέστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών στον Υπουργό Οικονομικών, εν όψει της επικείμενης φορολογικής μεταρρύθμισης, με ιδιαίτερη αναφορά στο παραεμπόριο και τα μέτρα που απαιτούνται για την πάταξή του. Θέμα : «Προτάσεις μας στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και της διαβούλευσης, εν όψει της επικείμενης φορολογικής μεταρρύθμισης, ειδικότερα για το παραεμπόριο και τα επιβαλλόμενα μέτρα πάταξής του». «Με εξαιρετικά ιδιαίτερο και καθολικό ενδιαφέρον παρακολουθεί ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το έργο της διαβούλευσης από τη Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού της Φορολογικής Μεταρρύθμισης, στην οποία συμμετείχε αρκούντως μεγάλος αριθμός επαγγελματικών, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων. Οι απόψεις του εμπορικού και επαγγελματικού κόσμου, ασφαλώς και αποδόθηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο από τις συναρμόδιες οργανώσεις (ΟΚΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣEΒΕΕ,, EBEA, BEA, EEA, ΓΣΕΕ). Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ο μεγαλύτερος της Ελλάδας από το 1902) με το αίσθημα της μεγάλης ευθύνης απέναντι στην ιστορική και μακρόχρονη

8 πορεία του, επιβεβαιώνει την αγωνία του εμπορικού κόσμου που εκπροσωπεί και τάσσεται αλληλέγγυος με τους κοινωνικούς εταίρους στο προσκλητήριο της Κυβέρνησης να συζητήσει μαζί τους τις αναγκαίες προσαρμογές του επιχειρηματικού φορολογικού καθεστώτος και ευρύτερα του φορολογικού συστήματος, ώστε η χώρα να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Έτσι συμπληρώνει με τη φωνή του αυτά τα σημεία που ανέδειξε ως κοινό τόπο η οργανωμένη διαβούλευση, σε όλες σχεδόν τις ομάδες εργασίας. Ότι δηλαδή ο στόχος όλων των φορέων και κυρίαρχα της Κυβέρνησης δεν είναι απλά ένα ακόμη φορολογικό νομοσχέδιο αλλά η μετάβαση σε ένα νέο εθνικό φορολογικό σύστημα, απλό, δίκαιο, σταθερό και αποτελεσματικό, που θα κατανέμει τα φορολογικά βάρη στους πολίτες, με δίκαιο και αναλογικό τρόπο και θα επιβραβεύει όσους είναι φορολογικά συνεπείς. Όλες σχεδόν οι προτάσεις του εμπορικού και επαγγελματικού κόσμου στην ουσία κάνουν έκκληση στην Κυβέρνηση να θεραπεύσει τις πολύχρονες παθογένειες και αγκυλώσεις του φορολογικού συστήματος, μεταξύ των οποίων η εκτεταμένη φοροδιαφυγή, η παραοικονομία και το παραεμπόριο που παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, συνεχίζουν σταθερά να απειλούν και να δυναμιτίζουν την δημοσιονομική σταθερότητα, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την υγιή επιχειρηματικότητα, ενώ άμεσα πυροβολείται η κοινωνική συνοχή από τη στασιμότητα χρηματοδότησης των κοινωνικών παροχών, όπως της υγείας, της παιδείας, των συντάξεων και γενικά όλων των άλλων κοινωνικών αγαθών. Με βάση τα παραπάνω εστιάζουμε και εμείς στα βασικά χαρακτηριστικά της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος : 1. Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην πολυπλοκότητα που οφείλεται : Στον μεγάλο αριθμό των φόρων. Στη διατύπωση των φορολογικών νόμων. Στις πολύπλοκες διαδικασίες εφαρμογής του στην πράξη. Στις δαιδαλώδεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες διαχείρισής του, που «πνίγει» το επιχειρείν και μαζί με τη διαφθορά γίνονται βαρίδια στην ανάπτυξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το νέο φορολογικό σύστημα που χρειαζόμαστε πρέπει να γίνει απλό, έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητό, χωρίς «γρίφους» και «παγίδες» στην ερμηνεία του. Οι αντιφατικές διοικητικές ερμηνείες είναι σήμερα ο «Δούρειος Ίππος» στην αλλοίωση και ερμηνεία κατά το δοκούν της αληθούς βούλησης του νομοθέτη. Μόνο έτσι, με την σαφήνεια, θα περιορισθεί στο ελάχιστο το μεγάλο γραφειοκρατικό κόστος εξυπηρέτησης και αποτελεσματικής διαχείρισης του φορολογικού συστήματος (στη χώρα μας υπολογίζεται επισήμως το όλο διοικητικό ετήσιο κόστος των επιχειρήσεων στο 5-6% του ΑΕΠ). Μόνο έτσι η διαχείριση του θα κοστίζει λιγότερο τόσο στο κράτος, όσο και στις επιχειρήσεις και στους φορολογούμενους πολίτες. Στον αντίποδα της μείωσης της γραφειοκρατίας «το κλειδί» είναι βεβαίως η προώθηση της

9 Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε η εφορία να επικοινωνεί με το ΙΚΑ, τα Επιμελητήρια, άλλες δημόσιες υπηρεσίες και να μειώνει έτσι, για τις ανάγκες της, το χρόνο απασχόλησης της επιχείρησης. 2. Μεγάλη επίσης βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην Σταθερότητα. Πρέπει να εξασφαλισθεί ορίζοντας τουλάχιστον δεκαετίας. Αυτό κρίνεται αναγκαίο όσο ποτέ, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η αντιμετώπιση της οποίας προϋποθέτει βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα σε ένα περιβάλλον σταθερού φορολογικού συστήματος. 3. Φορολογία επιχειρήσεων 3.1. Για τον λόγο αυτό ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών θεωρεί ότι πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων και να είναι ει δυνατόν αφορολόγητα τα κέρδη που επανεπενδύονται. Τα αδιανέμητα δηλαδή κέρδη. Παράλληλα, πρέπει να δοθούν γενναία φορολογικά κίνητρα επιπλέον των όσων ισχύουν σήμερα, για τις συγχωνεύσεις ή μετατροπές των μικρών επιχειρήσεων χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και γραφειοκρατικά γρανάζια, ανεξαρτήτως του σκοπού δραστηριότητας τους, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών μονάδων Ενιαίος συντελεστής αποθεματικό επενδύσεων Συμφωνούμε και προσυπογράφουμε ανάλογες προτάσεις για την διάκριση φορολόγησης μεταξύ διανεμόμενων και μη διανεμόμενων κερδών ώστε να λειτουργήσουν κίνητρα επανεπένδυσης κερδών με κριτήρια που θα εξασφαλίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Την καθιέρωση ενιαίου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματικές δραστηριότητες εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ.) σε ποσοστό 20% (φόρος εισοδήματος δραστηριοτήτων). Δημιουργία ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη, με προϋπόθεση νέων θέσεων εργασίας για τρία έτη και σε ποσοστό τουλάχιστον στο 80% των αδιανέμητων αυτών κερδών. Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών από 80% σε 50% για στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων. 4. Έλεγχος 4.1. Η «αυτοπεραίωση αυτοέλεγχος» των επιχειρήσεων να συνεχισθεί (βλ. και προτάσεις Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών ΠΟΦΕΕ σελίδα 9) Η «αυτοπεραίωση αυτοέλεγχος» των επιχειρήσεων να συνεχισθεί και να βελτιωθεί με αύξηση των ορίων ει δυνατόν μέχρι το όριο τήρησης βιβλίων Β Κατηγορίας ( ευρώ) και επανακαθορισμό κάποιων συντελεστών καθαρού κέρδους βάσει της σημερινής οικονομικής παγκόσμιας συγκυρίας

10 αλλά και του ανταγωνισμού που ασκείται σε βάρος των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όποιος καλύπτει συγκεκριμένα κριτήρια να απαλλάσσεται από φορολογικούς ελέγχους ανά τριετία. Σε όλο τον κόσμο ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται δειγματοληπτικά και εάν συνεχισθεί ο αυτοέλεγχος θα μειωθούν οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να ελέγχονται περίπου στο 15% του συνόλου και οι οποίες θα έχουν ουσιαστικό αντικείμενο ελέγχου λόγω κύκλου εργασιών Δημιουργία «ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ» ώστε : Να αποτελέσει ισχυρό όπλο στην καταπολέμηση της πολυνομίας Να διευκολύνει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με στόχο την καταγραφή και αντικειμενικοποίηση των φορολογικών διαδικασιών ελέγχου Να υπάρχει σε ενιαίο κείμενο ο τρόπος επιλογής των υποθέσεων, η διαδικασία των τριών ειδών ελέγχου (προληπτικός, προσωρινός, τακτικός), οι κυρώσεις για τις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί, η διαδικασία προσδιορισμού αποτελεσμάτων, η διαδικασία κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου, βεβαίωση φόρων και προστίμων. Επαναλαμβάνουμε ότι οι προτάσεις αυτές αποβλέπουν στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών και πολλές φορές αδιάφανων διαδικασιών και βασίζεται στην ταυτόχρονη κατάργηση του ΚΒΣ, με ενσωμάτωση στις διατάξεις του φορολογικού νόμου των αναγκαίων διατάξεων που υπηρετούν ουσιαστικά το φορολογικό νόμο και τη λογιστική επιστήμη. Έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής εφορίας «e-doy» και του συστήματος ELENXIS για αντικειμενικοποίηση των ελέγχων με ταυτόχρονη «Πιστοποίηση» και οριοθέτηση ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ώστε να ασκείται από το Υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικός έλεγχος στο ποιος ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή- Φοροτεχνικού. Ενοποίηση όλων των ελεγκτικών αρχών για τον έλεγχο των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και επαγγελματικών. Σύνδεση της Γ.Γ.Π.Σ. με την on-line έκδοση των παραστατικών (τιμολογίων, ταμειακών μηχανών). Η επιβράβευση των αγαθών πράξεων ήταν ύψιστη υποχρέωση της Πολιτείας στην Αρχαία Ελλάδα. Σήμερα η επιβράβευση της συνέπειας ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και της σύννομης επιχειρηματικότητας δεν απαντάται στον ισχύοντα κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Πρέπει να γίνει θεσμός η επιβράβευση των συνεπών φορολογικά επιχειρήσεων, και η ανάρτηση τους από το Υπουργείο Οικονομικών στο διαδίκτυο, καθώς και η απονομή των ευσήμων σε ειδικές εκδηλώσεις που θα διοργανώνει κατ έτος σε όλη την Ελλάδα. Ένας τέτοιος θεσμός μπορεί να γίνει εφαλτήριο κινήτρων και παραδειγματικής διαδικασίας στην υπόθεση της εμπέδωσης εμπιστοσύνης και αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ φορολογούμενου και φορολογούσας αρχής (κράτους) Υποχρεωτικές δημοσιεύσεις στον Τύπο

11 Πρέπει να καταργηθούν οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις στον τύπο των κάθε είδους ανακοινώσεων καθώς και ισολογισμών των επιχειρήσεων. Αντίθετα με ότι συμβαίνει στις άλλες κοινοτικές χώρες αλλά και στις μη κοινοτικές χώρες τις οποίες καλούμε να ανταγωνιστούμε οι επιχειρήσεις μας αντιμετωπίζουν τόσο την ταλαιπωρία και μάλιστα με γραφειοκρατική διαδικασία όσο και το κόστος μιας αναχρονιστικής και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο για τα σημερινά δεδομένα. Μιλάμε για τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πέραν από την επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν κάθε είδους ανακοίνωση και κυρίως τους ετήσιους ισολογισμούς τους και σε δύο άλλες εφημερίδες (οικονομική και πολιτική) και επιπλέον σε μια τοπική της έδρας της. Και τούτο γίνεται χάριν της ενημέρωσης των μετόχων. Σε μια εποχή όμως που οι πληροφορίες κυκλοφορούν ταχύτατα και ασφαλέστατα χάριν της εξέλιξης της ηλεκτρονικής τεχνολογίας όπου αναζητούνται και ανευρίσκονται ευκολότατα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος, επιβάλλεται η άμεση απελευθέρωση των επιχειρήσεων από ξεπερασμένες πρακτικές που μόνον τις «επιδοτούμενες» εφημερίδες εξυπηρετούν. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών θεωρεί αναγκαίο ότι η Κυβέρνηση οφείλει να τολμήσει και να καταργήσει προνόμια χωρίς αντίκρισμα και που σε μια εποχή κρίσιμης καμπής για τις επιχειρήσεις θα απελευθερωθούν πόροι εξοικονόμησης ακόμα και για αύξηση της απασχόλησης. Σημειώστε κύριε Υπουργέ, ότι το κόστος αυτών των δημοσιεύσεων ανέρχεται ετησίως σε έως που ισοδυναμεί με εργοδοτικές εισφορές ενός και δύο εργαζόμενων. Πρακτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει οι μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών να κοινοποιούν τους ισολογισμούς τους μέσω των εταιρικών ιστοσελίδων που διατηρούν. Σε περίπτωση που δεν έχουν εταιρική ιστοσελίδα να τους κοινοποιούν στους οικείους Εμπορικούς Συλλόγους και Επιμελητήρια που ανήκουν, προκειμένου να αναρτώνται από τους εν λόγω φορείς. 5. Παραεμπόριο Παραοικονομία Φοροδιαφυγή Φορολογικός έλεγχος 5.1.Στο τραπέζι των συζητήσεων πολλοί φορείς με στοιχεία παρουσίασαν σαν τη μεγάλη πληγή που δεν κλείνει και αιμορραγεί ακατάσχετα την ανεξέλεγκτη δράση του παραεμπορίου και της παραοικονομίας γενικότερα. Στα συμπεράσματα καταγράφηκε το μεγάλο ζητούμενο : να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός ένταξης της παραοικονομίας στη νόμιμη οικονομία. 5.2.Επικεντρώνουμε τα κυριότερα σημεία που ανέδειξε η διαβούλευση :

12 Το παραεμπόριο έχει άμεση σχέση με την παραοικονομία, δηλαδή τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες φυσικά δεν αποτυπώνονται στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ). Οι παράνομες αυτές δραστηριότητες συμβάλλουν στην απόκτηση εισοδημάτων από μία κατηγορία πολιτών, τα οποία ως προϊόντα παραεμπορίου και παραοικονομίας είναι αδήλωτα και δεν φορολογούνται. Σύμφωνα με μελέτες ανεξαρτήτων οικονομικών ιδρυμάτων και διεθνών οικονομικών οργανισμών, η παραοικονομία στη χώρα μας υπερβαίνει το 25% του αναθεωρημένου ΑΕΠ. Ποσοστό από τα μεγαλύτερα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δε φοροδιαφυγή εκτιμάται σε ποσό που υπερβαίνει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα μεγέθη αυτά της παραοικονομίας, μεγάλο μέρος της οποίας προέρχεται και ταυτίζεται με το παραεμπόριο και τη φοροδιαφυγή αφού τα ποσά των φόρων που δεν εισπράττονται είναι τέτοια, όπου αν είχαν εισπραχθεί : - Το δημοσιονομικό έλλειμμα θα ήταν μηδέν - Το δημόσιο χρέος θα ήταν πολύ κάτω από το 100% του ΑΕΠ - Δεν θα χρειαζόταν έκτακτη εισφορά για τόνωση των δημοσίων εσόδων - Δεν θα χρειαζόταν αύξηση της κοινωνικά άδικης έμμεσης φορολογίας. Τα παράνομα κυκλώματα «πετυχαίνουν» λαθραίες πωλήσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, στερώντας φόρους από το κράτος πάνω από 5 δις ευρώ ετησίως. Σύμφωνα και με εκτιμήσεις στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, ο ετήσιος τζίρος του παραεμπορίου, κυμαίνεται από 15 έως 20 δις ευρώ. Εμείς ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ως παράγοντες της αγοράς εκτιμούμε ότι ο όγκος του παραεμπορίου αντιστοιχεί στο 1/3 της παραοικονομίας. Με δεδομένο όπως προαναφέρθηκε- ότι η παραοικονομία φθάνει το 25% του ΑΕΠ, το οποίο σε αξία μεταφράζεται σε 50 δισεκατομμύρια ευρώ, το μερίδιο του παραεμπορίου ξεπερνά σίγουρα τα 15 δις ευρώ. Στους κλασικούς κλάδους του λιανικού εμπορίου (ένδυση, υπόδηση, είδη δώρων κλπ) το 1/3 του συνολικού τζίρου, δηλαδή πάνω από 2 δις ευρώ καταλήγει στις «βαθιές τσέπες» του κυκλώματος του παραεμπορίου. Η μαύρη διακίνηση ρούχων, παπουτσιών, CDs, δερμάτινων και άλλων βιομηχανικών προϊόντων γίνεται από περίπου οικονομικούς μετανάστες. Στο κύκλωμα παράνομης διακίνησης προϊόντων συμμετέχουν μικροπωλητές στο λεκανοπέδιο και άλλοι στην υπόλοιπη Ελλάδα, που στην πλειονότητα τους είναι παράνομα ενοικιαζόμενοι εντολοδόχοι των λαθρεμπόρων. Στην πραγματικότητα το δίκτυο του παραεμπορίου, που δρα ως Μαφία, περιλαμβάνει τους «ευρώ-παραέμπορους», τα τοπικά δίκτυα με αποθήκες και διανομές. Οι μικροπωλητές της Ομόνοιας (Αφρικανοί, Ασιάτες κτλ) και των εισόδων στους σταθμούς του Μετρό, που τρέχουν με τους μπόγους στους ώμους να κρυφτούν στις εφόδους της αστυνομίας, αποτελούν απλώς τον τελευταίο τροχό μιας τεράστιας άμαξας.

13 Σε εβδομαδιαία βάση πωλούνται πάνω από δερμάτινα είδη «μαϊμού» (τσάντες, πορτοφόλια, ζώνες, βαλίτσες κλπ.). Προνομιακός χώρος για τους λαθρέμπορούς είναι ο κλάδος της αργυροχρυσοχοΐας (κοσμήματα). Υπολογίζεται ότι πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου πραγματοποιείται μέσω των παραεμπορικών μονοπατιών. 5.3.Άλλες συνέπειες Καταγράφηκαν πιο πάνω οι επιπτώσεις του παραεμπορίου στην οικονομία, την Δημοσιονομική προσαρμογή, στην αδυναμία άσκησης κοινωνικής πολιτικής και ενίσχυσης των παροχών στην υγεία, παιδεία, συντάξεις και γενικά όλων των άλλων κοινωνικών αγαθών. Όμως δώδεκα και πλέον εμπορικοί και επαγγελματικοί κλάδοι κινδυνεύουν με αφανισμό από το λαθρεμπόριο εμπορευμάτων. Κλάδοι όπως της αργυροχρυσοχοΐας, της κατασκευής πουκαμίσων, τα δισκάδικα, τα εργαστήρια και τα μαγαζιά ρούχων, δερμάτινων ειδών, ειδών ταξιδίου, υποδημάτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτου, ωρολογίων, οικιακών σκευών, ηλεκτρονικών, πώλησης λογισμικών, οδεύουν προς εξαφάνιση. Συνεπώς από το παράνομο παραεμπόριο που δρα ανενόχλητο εδώ και χρόνια χωρίς να πληρώνει φόρους, κερδοσκοπεί σε βάρος των καταναλωτών, ανταγωνίζεται αθέμιτα το υγιές εμπόριο, πλήττει τις τοπικές κοινωνίες και την συνοχή τους αφού εξαφανίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποδυναμώνουν το νόμιμο, στεγασμένο, υγιές εμπόριο. Παράλληλα, πλήττεται η ποιοτική κατοχύρωση και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια του καταναλωτή. 5.4.Προτεινόμενα μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν στις αλλαγές και προσαρμογές του φορολογικού συστήματος : Ο έλεγχος του παραεμπορίου πρέπει να υλοποιηθεί αφού σχεδιασθεί με την προσήκουσα ευθύνη και εμπειρία των εμπλεκόμενων σήμερα αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών και οργάνων που είναι : - Το Υπ. Οικονομικών - Δ/νση Ελέγχων - Το Υπ. Οικονομικών - ΥΠΕΕ - Το Υπ.Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Το Υπ.Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Το Υπ.Εσωτερικών Αρμοδιότητες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Δήμων Στελέχη Δημοτικής Αστυνομίας, Στελέχη κλιμακίων ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου εμπορίου. Οι πολυκερματισμός πρέπει να ενοποιηθεί και να ανατεθεί ο έλεγχος με δημιουργία έμπειρου Σώματος Ένστολων Ελεγκτών, στην αρμοδιότητα του Υπ.Προστασίας του Πολίτη. Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στο νέο Σώμα πρέπει να έχουν οι αρμόδιοι φορείς του εμπορίου, βιοτεχνίας, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κωδικοποίηση των υφιστάμενων διατάξεων που αφορούν το πλανόδιο και υπαίθριο εμπόριο, όπως :

14 - ν.2323/1995 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν.3190/2003, 3377/2005, 3557/ Σχ.Υπ.Αποφάσεις ( Υπ.Ανάπτυξης Γεν.Γραμματεία Εμπορίου) Κ1-188/2006 (ΦΕΚ 66Β ) Κ1-1178/ (ΦΕΚ 1034 Β και 1390 Β ) Είδη ελέγχων Σχετικά κέντρα Κτύπημα του παραεμπορίου, σημαίνει καταρχάς κτύπημα στις πηγές. Στο χώρο δηλαδή των μεγάλων παραβατών. Προς τούτο σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. πρέπει να προωθηθούν μέτρα σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να χτυπηθεί το παραεμπόριο στους τόπους «βάπτισης» των εμπορευμάτων, στα τελωνεία, στις ευρώ-αποθήκες και στα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα διασυνοριακών μεταφορών. Εισαγωγή αποτελεσματικών τεχνολογικών μεθόδων στους διασυνοριακούς σταθμούς. - Σκανάρισμα κοντέϊνερς, για αυστηρή επαλήθευση και διασταύρωση των αναγραφόμενων στα παραστατικά εμπορευμάτων με το περιεχόμενο στα κοντέϊνερς. - Ηλεκτρονική παρακολούθηση της διαδρομής από τα σημεία εισόδου και τελωνειακού ελέγχου μέχρι τους τελικούς προορισμούς σε αποθηκευτικούς χώρους (λιμάνια, λιμάνι Πάτρας, σύνορα με Βαλκανικές χώρες από όπου κατά κοινή παραδοχή και στοιχεία εισέρχεται στη χώρα παράνομα ή νομότυπα ο μεγαλύτερος όγκος του λαθρεμπορίου). 5.6.Επίκαιρα στο σημείο αυτό ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών κρίνει αναγκαίο να υπενθυμίσει την επερώτηση που είχαν υποβάλλει 4 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στις 19/06/2009 από τους οποίους οι δύο είναι σήμερα Κυβερνητικά Στελέχη. Είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει η επίκληση αυτή στην αξιοπιστία της Διαβούλευσης από πλευράς συμβολής των απόψεων μας με το παρόν υπόμνημα. «Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί : - Πέραν της συνήθους στατιστικής των περιστασιακών ελέγχων και προστίμων, τι άμεσα μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να εκλείψει αυτή η τριτοκοσμική και ανεξέλεγκτη κατάσταση γενικευμένης ανοχής, ασυλίας και ατιμωρησίας, που πλήττει δεκάδες τομείς της Ελληνικής οικονομίας και επιδεινώνει την κρίση τους; - Ποια η στελέχωση και οι ανάγκες των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών στους χώρους του εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ, CD, κοσμημάτων, καυσίμων, τσιγάρων και τροφίμων- οπωροκηπευτικών και πως προτίθενται να τους ενισχύσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα; - Ζητείται να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία στελέχωσης των αρμόδιων για το θέμα ελεγκτικών μηχανισμών, ανά Νομό και υπηρεσία, σε όλη την Επικράτεια, καθώς και στοιχεία για τους ελέγχους που έκαναν και

15 τα πρόστιμα ή άλλα μέτρα που επιβλήθηκαν από τους εν λόγω ελεγκτικούς μηχανισμούς για δραστηριότητες παραεμπορίου το έτος Οι βουλευτές Δημήτρης Κουσελάς Λούκα Κατσέλη Στάθης Κουτμερίδης Γιάννης Μαγκριώτης 5.7. Λοιπά μέτρα Όλοι οι κάτοχοι αδειών υπαίθριου εμπορίου να εγγράφονται υποχρεωτικά στο Επιμελητήριο και στον ΟΑΕΕ (ασφαλιστικό οργανισμό) και να καθιερωθεί το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Χωρίς την επίδειξη της σχετικής κάρτας κατ αντιστοιχία με τη θέσπιση της κάρτας ΑΜΚΑ- δεν αποδεικνύεται η νομιμότητα άσκησης της υπαίθριας ή στεγασμένης εμπορικής επαγγελματικής δραστηριότητας. Εντατικοποίηση των ελέγχων από το φορολογικό μηχανισμό στους «δρόμους» διακίνησης προϊόντων και εμπορευμάτων ημέρα και νύκτα (ώστε να προστατευθούν οι έντιμοι επιχειρηματίες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Αύξηση των συνεργείων προληπτικού ελέγχου, τα οποία θα ελέγχουν αν έχουν εκδοθεί στοιχεία και όχι απλά την εφαρμογή των γραφειοκρατικών διατάξεων κατά την έκδοση των στοιχείων (συχνά παρακάμπτουν την ουσία και διεκδικούν έσοδα από την τυπολατρία). Έλεγχος τόσο κατά την έναρξη δραστηριοτήτων (λήψη ΑΦΜ, μητρώοέναρξη στη Δ.Ο.Υ.) από ξένους μετανάστες, όπου συχνά πολλοί χρησιμοποιούνται ως «αχυράνθρωποι» των κυκλωμάτων του παράνομου εμπορίου, όσο και στη συνέχεια. Πολλοί π.χ. Κινέζοι εμφανίζονται ως εκπρόσωποι ίδρυσης υποκαταστημάτων εταιρειών που εμφανίζονται να έχουν την έδρα της μητρικής εταιρείας στην Κίνα. Στην πραγματικότητα όμως «νομιμοποιούν» τον τρόπο και την «ελευθερία» που επιβάλλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, που ως Κράτος αποδεχόμαστε νόμιμα. Αυτό εφόσον είναι νόμιμο, δεν έχει να κάνει με τη νομοθεσία, αλλά με την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας, η οποία εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να συγκριθεί με την Κινεζική. Όμως το μεγάλο μέρος των προϊόντων που έρχονται από τις χώρες χαμηλού κόστους μπαίνουν στη χώρα μας παράνομα. Και δεν είναι μόνο Κινεζικά ρούχα, δερμάτινα, ηλεκτρονικά, αξεσουάρ, μικροσυσκευές κλπ. Είναι μια ευρύτατη γκάμα προϊόντων και από άλλες χώρες (CD, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, κοσμήματα, γυαλιά ηλίου, ακόμη και είδη λαϊκής τέχνης κλπ.) που τινάζουν στον αέρα ολόκληρα επαγγέλματα και έχουν εξαφανίσει από τον οικονομικό χάρτη της χώρας όπως αναφέρθηκε πιο πάνω- ολόκληρους κλάδους μέσα σε ελάχιστα χρόνια.

16 Ο Ε.Σ.Α στην Βουλή Στη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής για την προστασία του Περιβάλλοντος συμμετείχε στις 26/01/2010 και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών δια του Προέδρου του κ.παναγή Καρέλλα. Οι θέσεις και οι προτάσεις του Συλλόγου μας για την προστασία και ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας που εστάλησαν στον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος κ.κώστα Καρτάλη «Ανασυγκρότηση των Πόλεων- Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας» «Στη παρούσα μελέτη ως κέντρο της πρωτεύουσας ορίζεται η ευρύτερη περιοχή που περικλείουν οι οδικοί άξονες Λ.Αλεξάνδρας, Ιουλιανού, Λιοσιών, Αχιλλέως, Κωνσταντινουπόλεως, Ιερά Οδός, Πειραιώς, Ερμού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Λεωφόρος Αμαλίας, Αθανασίου Διάκου, Βασ.Κωσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μία ευρύτερη περιοχή η οποία περιλαμβάνει το παραδοσιακό ιστορικό κέντρο της πόλης, αλλά και τις γειτνιάζουσες συνοικίες. Οι τελευταίες εμφανίζουν εντελώς διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικά και εθνολογικά χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν στον παρατηρητή να ισχυριστεί ότι λόγω της ανομοιομορφίας του κέντρου της πρωτεύουσας απαιτούνται εντελώς εξειδικευμένες δράσεις και παρεμβάσεις σε κάθε μία υπό-περιοχή του, λόγω των εντελώς διαφορετικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζει η κάθε μία από αυτές. ΤΟΜΕΑΣ 1 : Εμπορικό Ιστορικό τρίγωνο Κολωνάκι Το ιστορικό εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας συγκεντρώνει μία πλειάδα χαρακτηριστικών στοιχείων τα οποία το έχουν αναδείξει σε πολιτικό, διοικητικό, χρηματοπιστωτικό, πολιτιστικό και εμπορικό «πνεύμονα» όχι μόνο της Αθήνας αλλά και ολόκληρης της χώρας. Παράλληλα, η δραστηριότητα μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων - Ομόνοια - Σύνταγμα - αλλά και η εύκολη πρόσβαση στα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα αναδεικνύουν και το ρόλο του στην βιομηχανία τουρισμού. Η συνύπαρξη κυβερνητικών υπηρεσιών, εταιριών του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και η εμπορική δραστηριότητα η οποία απευθύνεται σε υψηλά εισοδηματικά και κοινωνικά στρώματα έχει περιορίσει σε έναν μεγάλο τομέα του, τα προβλήματα που συνδέονται με την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα τα οποία όμως χαρακτηρίζουν γειτονικές του περιοχές. Αυτό άλλωστε γίνεται φανερό και από τα αποτελέσματα πρόσφατης καταγραφής των εμπορικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κοραή - Σταδίου - Χρήστου Λαδά - Πραξιτέλους - Αιόλου - Μητροπόλεως - Πλατείας Συντάγματος - Βασιλίσσης Σοφίας -

17 Πλουτάρχου - Δεινοκράτους - Ηρακλείτου - Αναγνωστοπούλου - Δημοκρίτου -Σκουφά - Μασσαλίας. Όπως προέκυψε από την έρευνα τόσο ο αριθμός κενών καταστημάτων όσο και το μίγμα των εμπορικών δραστηριοτήτων παρουσιάζει μία οικονομική και κοινωνική ομοιογένεια και τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει συνδέονται περισσότερο με τη γενικότερη οικονομική συγκυρία και τις σύγχρονες τάσεις του εμπορίου παρά σε κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. ΤΟΜΕΑΣ 2 : Νεάπολη, Εξάρχεια, Μουσείο Στον τομέα της πόλης που περικλείεται από Μασσαλίας - Σκουφά - Ασκληπιού - Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Πατησίων - Ακαδημίας - Μασσαλίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας τα χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται αισθητά σε σύγκριση με την προαναφερθείσα περιοχή, τόσο όσο με οικονομικά και επαγγελματικά κριτήρια, όσο και με βάση τα χαρακτηριστικά της εμπορικής δραστηριότητας. Ο τομέας αυτός της πόλης συνδυάζει στοιχεία: - Συνοικιακών αγορών - Εξειδικευμένων αγορών προϊόντων Παράλληλα, δεν θα πρέπει να υποβαθμιστούν δύο φαινόμενα τα οποία ενισχύονται όλο και περισσότερο τα τελευταία δέκα χρόνια. Πρόκειται, για την σημαντική παρουσία οικονομικών μεταναστών οι οποίοι έχουν μόνιμη κατοικία στην περιοχή καθώς και την αύξηση της εγκληματικότητας οι δείκτες της οποίας αυξάνονται στα όρια με την Πατησίων που αποτελεί το σύνορο με τον άλλο μεγάλο τομέα της πόλης. ΤΟΜΕΑΣ 3 : Πλ.Βάθης, Μεταξουργείο, Ομόνοια, Ιστορικό εμπορικό τρίγωνο Ο τρίτος τομέας περικλείεται από τις οδούς Πατησίων - Ιουλιανού - Λιοσίων - Αχιλλέως - Κωνσταντινουπόλεως - Ιερά οδός - Πειραιώς - Ευρυπίδου - Αθηνάς - Πλατεία Ομονοίας - Πατησίων. Τα χαρακτηριστικά που κυριαρχούν στον τομέα αυτό είναι : - Η αυξημένη εγκληματικότητα και παραβατικότητα - Ο μεγάλος αριθμός οικονομικών μεταναστών (νόμιμων ή παράνομων) - Η απομάκρυνση παραδοσιακών ελληνικών επιχειρήσεων που αντικαθίσταται από επιχειρήσεις και δραστηριότητες - πολλές από τις οποίες κινούνται και περά από τα όρια της νομιμότητας-. Σε παραδοσιακούς εμπορικούς τομείς της πόλης και κυρίως σε αυτό που περικλείεται από Πλατεία Ομονοίας - Αγ.Κωνσταντίνου Αχιλλέως - Κολοκυνθούς - Ευριπίδου - Αθηνάς - Πλατεία Ομονοίας, η παρουσία των αλλοδαπών επιχειρήσεων εκτιμάται ότι ξεπερνά το 30% της συνολικής εμπορικής

18 δραστηριότητας με αυξητικές τάσεις οι οποίες επιταχύνονται λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας και των ανεπαρκών υποδομών αστυνόμευσης, δημόσιας υγείας κ.α. Ενδεικτικά θα πρέπει να θεωρηθούν τα υποδείγματα των αγορών στις οδούς Σοφοκλέους, Σωκράτους, Ευριπίδου, Κολοκυνθούς όπου η σχέση ελληνικών προς ξένες επιχειρήσεις υπερβαίνει το 40%. Το πρόβλημα επιδεινώνεται και από το γεγονός ότι ο αριθμός των παράνομων μεταναστών που έχουν την μόνιμη τους κατοικία στην περιοχή την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου. Αν και η τάση επέκτασης των αλλοδαπών επιχειρήσεων προς τον τομέα της πόλης που βρίσκεται ανατολικά της Αθηνάς έχει διακοπεί, εντούτοις ο μεγάλος αριθμός των κενών καταστημάτων π.χ. στην Οδό Σοφοκλέους (Αθηνάς-Αριστείδου) σε συνδυασμό με την αυξητικές τάσεις της εγκληματικότητας στην περιοχή δεν αποκλείει την επέκταση του τομέα αυτού τα επόμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή Αθηνάς - Βύσσης - Πραξιτέλους - Πλατεία Αγ.Θεοδώρων - Αριστείδου - Σοφοκλέους. Το γεγονός ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν οργανωμένες αγορές πχ. Βύσσης (είδη κιγκαλερίας), Αιόλου (λευκά είδη, ένδυση υπόδηση κ.λπ.) σίγουρα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα σε μία τέτοια προοπτική. ΤΟΜΕΑΣ 4 : Μοναστηράκι, Πλάκα, Ακρόπολη Ο τελευταίος εμπορικός τομέας της πόλης είναι η ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει τις συνοικίες : Μοναστηράκι και Πλάκα. Ήδη η περιοχή του Μοναστηρακίου έχει βιώσει μία βίαιη αλλαγή χρήσης με την απομάκρυνση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων και τη μετατροπή τους σε αγορά ψυχαγωγίας και εστίασης. Η υπόλοιπη περιοχή έχει μικτή χρήση (κατοικία και εμπορική δραστηριότητα). Προτάσεις-Δράσεις Η σύντομη αυτή περιγραφή της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας κάνει φανερό ότι δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε γενικές πολιτικές αλλά σε γενικούς στόχους η επίτευξη των οποίων θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε επιμέρους τομέα αντικατοπτρίζοντας τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώνονται από το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στη κάθε επιμέρους περιοχή. Συμπερασματικά η σημερινή κατάσταση είναι η εξής: - Έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των κενών καταστημάτων σε εμπορικούς δρόμους που χαρακτηρίζονταν από δραστηριότητες που σχετίζονται -κυρίως- με το χονδρεμπόριο και τις υπηρεσίες. - Έχει αυξηθεί το ποσοστό των αδιάθετων γραφειακών χώρων. - Έχει μειωθεί η εμπορική κίνηση καθώς:

19 1. Έχουν μετεγκατασταθεί μία πληθώρα υπηρεσιών του Δημοσίου αλλά και δραστηριότητες (υπουργεία, χρηματιστήριο κ.α.) με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά ο αριθμός των εν δυνάμει καταναλωτών. 2. Αυξάνεται η εγκληματικότητα σε ορισμένες ζώνες του κέντρου και κυρίως στο τρίγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ευριπίδου, Αθηνάς, Πειραιώς, Κουμουνδούρου. Στην ζώνη αυτή οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις είτε έχουν διακόψει την δραστηριότητα τους - κυρίως εκείνες που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο και στις υπηρεσίες- είτε έχουν μετεγκατασταθεί. Από επιτόπιες έρευνες προκύπτει το συμπέρασμα ότι η αύξηση των ποσοστών παραβατικότητας αποδίδεται στο γεγονός ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν οι οποίες δεν συνοδευτήκαν από αύξηση της αστυνόμευσης είχαν ως αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές να λειτουργούν ως «θύλακες» στους οποίους η πρόσβαση σε εμπορικές δραστηριότητες δυσχεράνθηκε με αποτέλεσμα να περιορισθούν οι κοινωνικές «άμυνες» απέναντι στην εγκληματικότητα. - Παραδοσιακοί χώροι εμπορικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας έχουν αλλάξει χρήσεις καθώς έχουν μετατραπεί σε περιοχές στις οποίες κυριαρχούν δραστηριότητες που σχετίζονται με την διασκέδαση και την ψυχαγωγία. Κοινή συνιστώσα όμως είναι η συρρίκνωση του τομέα στον οποίο εξασκείται η παραδοσιακή εμπορική δραστηριότητα. Οι μεσοπρόθεσμες τάσεις δείχνουν ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση με αποτέλεσμα η Αθήνα να εξελιχθεί στην μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς αξιόλογη χωροταξική εμπορική συνοικία. Παράλληλα, οι αλλαγές χρήσεων στους χώρους που θα εγκαταλειφθούν σε συνδυασμό με συγκέντρωση της εμπορικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους δρόμους θα έχει πολλαπλά αποτελέσματα όπως: - Κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων των εμπορικών χώρων στους εναπομείναντες εμπορικούς δρόμους. Ενδεικτικό θα πρέπει να θεωρηθεί το υπόδειγμα της οδού Ερμού -από την πλατεία Συντάγματος έως την οδό Αθηνάς- στην οποία τα υψηλά μισθώματα είχαν ως αποτέλεσμα να κυριαρχήσουν οι εμπορικές αλυσίδες που κατέλαβαν τα εμπορικά πόστα των μικρομεσαίων παραδοσιακών εμπορικών επιχειρήσεων. - Θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η παρουσία των εμπορικών πολυεθνικών επιχειρήσεων καθώς θα έχουν την δυνατότητα μίσθωσης κτιριακών χώρων. Ας σημειωθεί ότι ήδη το φαινόμενο αυτό έχει κάνει την εμφάνιση του στην οδό Αθηνάς αφού οι ιδιοκτήτες κενών κτιρίων εμφανίζονται απρόθυμοι στο να μισθώσουν μεμονωμένους χώρους σε μικρές επιχειρήσεις ευελπιστώντας σε μισθωτήρια συμβόλαια με εμπορικές αλυσίδες. Μία τέτοια εξέλιξη δεν θα έχει επίπτωση μόνο στο οικονομικό προφίλ της περιοχής αλλά θα επιφέρει και γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αφού στη συγκεκριμένη περιοχή δραστηριοποιούνται 5.200

20 επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου και υπηρεσιών από τις οποίες περίπου έχουν αμιγώς εμπορικό αντικείμενο δραστηριότητας. Το σύνολο των εργαζόμενων σε αυτές τις επιχειρήσεις εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου. Η συρρίκνωση της δραστηριότητας τους όπως είναι φυσικό θα επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις και στο χάρτη της απασχόλησης της περιοχής. Η επόμενη μέρα Ο προβληματισμός ξεπερνά τα στενά πλαίσια της αδήριτης ανάγκης για αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Κεντρικό θέμα, είναι πλέον η φυσιογνωμία της πόλης αφού οι αλλαγές που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί είναι σημαντικές και έχουν οδηγήσει σε σημαντικές ανακατατάξεις. Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η πόλη βρίσκεται σε κομβικό σημείο όσο αφορά στην φυσιογνωμία της και στο πλαίσιο αυτό οι παρεμβάσεις θα πρέπει να «υπακούουν» σε ένα γενικότερο πλάνο το οποίο θα περιλαμβάνει τις επιλογές για την : - Κοινωνική φυσιογνωμία - Οικονομικό προφίλ - Εμπορική - επιχειρηματική χωροταξία - Αστυνόμευση - Υποδομές μεταφοράς Ο στόχος σίγουρα θα πρέπει να είναι το κέντρο της πρωτεύουσας να αποτελέσει προορισμό για το κάτοικο της Αττικής, τον κάτοικο της Ελλάδας και τον αλλοδαπό επισκέπτη. Ο στόχος αυτός αναδεικνύει νέες ανάγκες: - Κοινωνικές - Χωροταξικές - Γεωγραφικές - Πολεοδομικές, στις οποίες θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στην ανάγκη όλη αυτή η τεράστια χωροταξική ενότητα να μετατραπεί σε εθνικό κέντρο εμπορίου, πολιτισμού και γνώσης με τις απαραίτητες και ελεγχόμενες δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Μία τέτοια προοπτική προϋποθέτει καταρχήν: - Την δραστική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας - την ενσωμάτωση των γκετοποιημένων περιοχών στο κεντρικό σχεδιασμό της πόλης - Την αποτροπή γκετοποίησης και άλλων περιοχών

21 - Την ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών τόσο κοινωνικά όσο και επαγγελματικά. Η επίτευξη των τεσσάρων αυτών στόχων θα επιτρέψει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εμπορικού χωροταξικού σχεδιασμού ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη: - Την εμπορική προϊστορία κάθε τομέα και κάθε δραστηριότητας - Τις υπάρχουσες υποδομές καθώς και τις νέες ανάγκες που αναδεικνύονται - Την ανάγκη διατήρησης των συνοικιακών αγορών - Την ανάδειξη νέων ή ήδη υφισταμένων αγορών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πρωτεύουσας υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία επιτόπιας έρευνας ότι δραστηριοποιούνται άνω των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα της οικονομίας (τριτογενής τομέας) ενώ δεν είναι εφικτός ο καθορισμός των ατομικών επιχειρήσεων. Εκτιμάται επίσης ότι λειτουργούν περί τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας στο χώρο της ένδυσης, του δέρματος, στα είδη λαϊκής τέχνης και τις τυπογραφικές εργασίες. Συνολικά οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας εκτιμάται ότι προσεγγίζουν τις Κύριο χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής είναι το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο. Εκτιμάται ότι ο δείκτης του αριθμού εμπορικών επιχειρήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο είναι ο υψηλότερος στην χώρα και από τους υψηλότερους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η συντριπτική πλειοψηφικά των λιανεμπορικών και χονδρεμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη περιοχή έχουν έδρας εντός ενός νοητού τριγώνου που περικλείονται από τις οδούς Σταδίου - Πλατεία Συντάγματος-Μητροπόλεως - Ερμού - Καραϊσκάκη - Αριστοφάνους - Μενάνδρου - Πειραιώς - Πλατείας Ομονοίας. Από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι ο συνολικός αριθμός των εμπορικών επιχειρήσεων στην συγκεκριμένη περιοχή κινείται στα επίπεδα των επιχειρηματικών μονάδων. Η κατανομή των επιχειρήσεων αυτών έχει ως εξής - Λιανικό εμπόριο : Χονδρικό Εμπόριο : 1739 Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι πρόκειται για επιχειρήσεις των οποίων οι ανάγκες για τροφοδοσία είναι συχνή και γίνεται ανά 1 ημέρα έως 1 εβδομάδα.

22 Στον κλάδο του λιανεμπορίου κυριαρχούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της ένδυσης καθώς και αυτές που επικεντρώνουν την δραστηριότητα τους στον τομέα των τροφίμων. Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού (είδη νοικοκυριού, έπιπλα, ηλεκτρικά είδη). Ενδεικτικό θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα των ειδών ένδυσης ξεπερνά τις 700. Σε αντίστοιχα επίπεδα κινείται και ο αριθμός των επιχειρήσεων στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων ενώ στον κλάδο του εξοπλισμού για το σπίτι ο αριθμός των επιχειρήσεων υπερβαίνει τις 100. Χαρακτηριστικό, της δραστηριότητας των προαναφερόμενων επιχειρήσεων είναι ότι ο συχνός εφοδιασμός τους είναι προϋπόθεση για την ομαλή τους λειτουργία. Παράλληλα, όπως επισήμαιναν επιχειρηματίες ο εφοδιασμός είτε γίνεται με μεγάλα οχήματα είτε με μικρότερα οχήματα αλλά με μεγαλύτερη χρονική συχνότητα. Μάλιστα, οι ίδιοι απαντώντας σε ερώτηση για τις συνθήκες εφοδιασμού τις χαρακτήρισαν ως προβληματικές που χρήσουν άμεσης βελτίωσης. Ένα ακόμα στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι ο εφοδιασμός εκτός ωραρίου λειτουργίας επιβαρύνει σημαντικά το κόστος και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως ανεπιθύμητος. Στα προβλήματα που χαρακτηρίζονται ως οξυμμένα και τα οποία, σύμφωνα με τους επιχειρηματίες χρήζουν άμεσης παρέμβασης, είναι η δημιουργία εναλλακτικού σχεδίου πρόσβασης των φορτηγών μεταφοράς εμπορευμάτων καθώς ο συνδυασμός της κυκλοφοριακής συμφόρησης με τον αποκλεισμό κεντρικών οδικών αξόνων -ακόμα και σε μη εργάσιμες ώρες και μέρες - έχει εξελιχθεί σε θέμα πρώτης προτεραιότητας. Στον κλάδο του χονδρεμπορίου κυριαρχούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με : τρόφιμα, ενδύματα και καταναλωτικά προϊόντα γενικότερα. Αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία με τα οποία θα είναι εφικτός ο ακριβής εντοπισμός των επιχειρήσεων που ανέστειλαν την δραστηριότητα τους ή προχώρησαν στην μετεγκατάσταση τους λόγω επιδείνωσης των συνθηκών της τροφοδοσίας και εφοδιασμού, εντούτοις εκτιμάται ότι στην διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας ο αριθμός των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 40%. Διατυπώνονται μάλιστα εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη λόγω της αδυναμίας των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων να συνδυάσουν την παρουσία των διοικητικών τους υπηρεσιών με τους χώρους αποθήκευσης των προϊόντων τους, γεγονός που αναγκάζει είτε στην μετεγκατάσταση είτε στην ταυτόχρονη διατήρηση δύο διαφορετικών χώρων. Η ανάγκη αυτή γίνεται πιεστική σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαδικασία μεγέθυνσης. Πάντως από στοιχεία πρόσφατης έρευνας που πραγματοποίησε το ΕΒΕΑ προκύπτει ότι οι περισσότερες χονδρεμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο κέντρο της πρωτεύουσας διατηρούν αυτόνομους χώρους αποθήκευσης των εμπορευμάτων τους καθώς

23 το μέσο εμβαδόν της έδρας των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων υπολογίζεται στα 140 τετραγωνικά μέτρα περίπου. Από την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τον ημερήσιο τζίρο των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων προκύπτει ότι οι περισσότερες από αυτές είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το μέσο ημερήσιο λειτουργικό κόστος των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας (δεν υπολογίζεται το ενοίκιο) κινείται στα επίπεδα των 200 ευρώ περίπου. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση πολλών χώρων θα οδηγήσει πολλές από τις ήδη ευρισκόμενες σε λειτουργία επιχειρήσεις σε οικονομικό αδιέξοδο. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας στα πλαίσια της έρευνας υποδιαιρέθηκε στους παρακάτω τομείς: Α τομέας. Περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς - Βορέου - Κολοκοτρώνη - Σταδίου/Πλατείας Συντάγματος - Μητροπόλεως. Περιλαμβάνει τις οδούς - ή τμήματα οδών.: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (εμπορικές-παροχής υπηρεσιών) ΑΘΗΝΑΣ 200 ΒΟΡΕΟΥ 37 ΑΒΡΑΜΙΩΤΟΥ 3 ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΝΗΣ 44 ΚΑΡΟΡΗ 34 ΑΙΟΛΟΥ 171 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΥ ΕΡΜΟΥ 453 ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ 32 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΚΟΥΖΕ ΛΥΜΠΟΝΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ 58 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 189 ΚΛΕΙΤΙΟΥ 13 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 50 ΚΤΕΝΑ 3 ΡΟΜΒΗΣ 41 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 100 ΦΩΚΙΩΝΟΣ 21

24 ΘΗΣΕΩΣ 51 ΚΟΡΝΑΡΟΥ 23 ΛΕΚΚΑ 77 ΠΕΤΡΑΚΗ 35 ΣΚΟΠΑ 2 ΑΞΑΡΛΙΑΝ 5 ΔΙΟΜΕΙΑΣ 2 ΒΟΥΛΗΣ 186 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 70 ΝΙΚΗΣ 150 Β τομέας. Περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς Ευριπίδου Σταδίου Κολοκοτρώνη Αιόλου - Βορέου και περιλαμβάνει τις οδούς: ΚΑΪΡΗ 17 ΒΛΑΧΑΒΑ 29 ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ 78 ΑΓΑΘΩΝΟΣ 19 ΒΥΣΣΗΣ 52 ΑΙΟΛΟΥ ΝΙΚΙΟΥ 50 ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ 6 ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ 89 ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 63 ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 55 ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 165 ΧΑΒΡΙΟΥ 34 ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 5 ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 4 ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 49 ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 20 ΚΑΡΥΤΣΗ 7 ΓΑΖΗ ΑΝΘΙΜΟΥ 18 ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 33 ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 49 Γ τομέας. Περικλείεται από τις οδούς Ευριπίδου - Δραγατσανίου - Σταδίου- Σοφοκλέους- Αθηνάς. Περιλαμβάνει τις οδούς: ΑΡΜΟΔΙΟΥ 29 ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΑΙΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 63

Αρχαιρεσίες Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

Αρχαιρεσίες Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Αρχαιρεσίες Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Στις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας που διεξήχθησαν στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2011, οι επικεφαλής και τα μέλη των συνδυασμών, που μετείχαν στις προηγούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr * ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Νίκος Βρεττός Γιάννης Στουρνάρας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σεπτέμβριος 2009 www.amcham.gr www.bhcc.gr www.ccifhel.org.gr www.german-chamber.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 4. Πράσινος Τουρισμός

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 4. Πράσινος Τουρισμός NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 4 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ / Ο Θ Ω Ν Ο Σ 3, Τ. Κ. 3 5 1 0 0 Λ Α Μ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα και Αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση του 2013

Συμπεράσματα και Αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση του 2013 Συμπεράσματα και Αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση του 2013 Στην περσινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας της 10 ης Απριλίου 2013, εγκρίθηκαν οι χειρισμοί του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008 ΣΥΝΟΨΗ Η αυξανόμενη ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση της Έκθεσης Εφαρμογής για το 2009 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010»

«Αξιολόγηση της Έκθεσης Εφαρμογής για το 2009 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010» «Αξιολόγηση της Έκθεσης Εφαρμογής για το 2009 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010» Αθήνα, Οκτώβριος 2009 3 Ο.Κ.Ε. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αδειοδότηση επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια

Αδειοδότηση επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια Το Επιμελητήριο των Μικρών & πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της επιχείρησής σας... διμηνιαιο δελτιο βιοτεχνικου ΕΠιμΕλΗτΗΡιΟυ ΑθΗνΑΣ ακαδημιασ 18, 10671 αθηνα www.acsmi.gr info@acsmi.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αθήνα βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μία βαθειά, πολλαπλή και συνεχώς διογκούμενη κρίση. Οι συνιστώσες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Άξονες οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής Πρώτη προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής της νέας Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013 Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3943/2011 κάθε τρία χρόνια εκπονείται εθνικό επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, Ιούλιος 2014 12 ΑΜΕΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 47 επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα χρήσιμα EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ www.korinthiacc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Το κείμενο που ακολουθεί είναι αποτέλεσμα των επεξεργασιών που έγιναν στον Τομέα Φορολογικής Πολιτικής, του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου!

Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου! Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 46 H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ) ΑΘΗΝΑ 29-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη φωνή σου! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ 2124/09. Kωδ.: 8467. ανταγωνιστικότητα. ανάπτυξη. καινοτομία. ενέργεια. εξωστρέφεια

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ 2124/09. Kωδ.: 8467. ανταγωνιστικότητα. ανάπτυξη. καινοτομία. ενέργεια. εξωστρέφεια E Τ Ο Σ 5 ο T E Y X Ο Σ 2 4 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ 2124/09 Kωδ.: 8467 E Τ Ο Σ 5 ο T E Y X Ο Σ 2 4 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 1 ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος συνοπτική παρουσίαση oκτωbριοσ 2009 πρώτα ο πολίτης Περιεχόμενα 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 53 4. ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 9 10 13 16

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Νοέμβριος 2009 Μάιος 2012 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Νοέμβριος 2009 Μάιος 2012 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Νοέμβριος 2009 Μάιος 2012 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Αθήνα, Μάιος 2012 Περιεχόμενα 1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (προμήθεια αγαθών παροχή υπηρεσιών)....

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας Μάιος 2014 Τα μεγάλα διμερή Επιμελητήρια (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοϊταλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα