Περιεχόμενα. Καταστροφικές επιπτώσεις θα είχε η αποδοχή των προτάσεων για αύξηση των. Σελ. 3. Δ.Τ. Ε.Σ.Α Σχολιασμός νέων μέτρων Σελ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Καταστροφικές επιπτώσεις θα είχε η αποδοχή των προτάσεων για αύξηση των. Σελ. 3. Δ.Τ. Ε.Σ.Α Σχολιασμός νέων μέτρων Σελ."

Transcript

1

2 Περιεχόμενα Καταστροφικές επιπτώσεις θα είχε η αποδοχή των προτάσεων για αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. Σελ. 3 Δ.Τ. Ε.Σ.Α Σχολιασμός νέων μέτρων Σελ. 3 Υπόμνημα ΕΣΑ προς τον Πρωθυπουργό Σελ. 3 Προτάσεις Ε.Σ.Α, για την φορολογική μεταρρύθμιση Σελ. 7 Ο Ε.Σ.Α στην Βουλή Σελ. 16 Ο νόμος για τις επιχειρηματικές οφειλές Σελ. 30 Η Εγκύκλιος Σελ. 35 Ο νόμος για τη ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ, επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα. Σελ. 38 Η Εγκύκλιος Σελ. 54 Ο νόμος για την οικονομία Σελ. 54 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1018/ Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 15 Μαρτίου Βασικές ρυθμίσεις του φορολογικού νομοσχεδίου Σελ. 79 Σελ. 84

3 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Καταστροφικές επιπτώσεις θα είχε η αποδοχή των προτάσεων για αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. Δ.Τ.- ΕΣ.Α Μια τέτοια απόφαση : Θα μείωνε δραματικά τον όγκο των λιανικών πωλήσεων. Θα οδηγούσε σε ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν θα είχε ουσιαστική επίπτωση στα δημόσια έσοδα, αφού η πτώση της κατανάλωσης θα αντιστάθμιζε τα όποια «οφέλη». Η αγορά σήμερα χρειάζεται πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης και όχι μέτρα που θα την οδηγούν σε ακόμα εντονότερη ύφεση. Δ.Τ. Ε.Σ.Α Σχολιασμός νέων μέτρων Τα μέτρα που ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην μείωση της κατανάλωσης, στην συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της μικρομεσαίας εμπορικής επιχείρησης και την οικονομία σε βαθειά ύφεση. Και όλα αυτά ενώ δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές πρωτοβουλίες που θα αντιμετώπιζαν προβλήματα όπως το παρεμπόριο, την εμπορική συγκέντρωση και τη γκετοποίηση μέσω της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας. Πρόκειται δηλαδή για μια μονόπλευρη παρέμβαση που δεν λαμβάνει υπόψη τη πραγματικότητα της αγοράς. Υπόμνημα ΕΣΑ προς τον Πρωθυπουργό Μετά από επεξεργασία που έγινε από την διοίκηση του Συλλόγου προέκυψαν τα σημεία-θέσεις προτεινόμενης οικονομικής πολιτικής τα οποία βοηθούν όχι μόνο στην αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και στην προσαρμογή του εμπορίου γενικότερα στο νέο οικονομικό περιβάλλον. «Η μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση είναι η βάση της ελληνικής οικονομίας όπου στηρίζει τόσο την ανάπτυξη όσο και την απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασμός προκειμένου να αντιμετωπιστούν όχι μόνο οι επιπτώσεις της κρίσης αλλά -και το κυριότερο- οι νέες ανάγκες, προτεραιότητες και στρατηγικές που θα απαιτηθούν προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να εξακολουθούν και μετά την κρίση να έχουν τον σημερινό σημαίνοντα ρόλο τους.

4 Στον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας μελέτης των προβλημάτων και σχεδιασμού των προτεραιοτήτων του κλάδου. Μετά από επεξεργασία που έγινε από την διοίκηση του Συλλόγου προέκυψαν τα παρακάτω σημεία-θέσεις προτεινόμενης οικονομικής πολιτικής τα οποία βοηθούν όχι μόνο στην αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και στην προσαρμογή του εμπορίου γενικότερα στο νέο οικονομικό περιβάλλον. Σας υποβάλλουμε ένα συνοπτικό κείμενο θέσεων και προτάσεων. 1. Φορολογία: αναμόρφωση του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου προς τις εξής κατευθύνσεις: Το νέο φορολογικό πλαίσιο θα πρέπει να διαμορφωθεί με βάση τις αρχές της σαφήνειας, της απλούστευσης, της διαφάνειας και της διαχρονικότητας. Να μην υπάρχει αύξηση της φορολογίας σε εμπορικές επιχειρήσεις με βιβλία Γ κατηγορίας. Ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το οποίο θα βασίζεται σε ρεαλιστικούς φορολογικούς συντελεστές. Φορολογικά κίνητρα για αδιανέμητα κέρδη που επενδύονται στις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων που τηρούν. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπ όψιν η μορφή της επένδυσης και η συμβολή της στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της και την αύξηση της απασχόλησης προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επανεξέταση και προσαρμογή των φορολογικών δαπανών στην πραγματικότητα της αγοράς. Κατάργηση του Κ.Β.Σ.. Διαφάνεια και σταθερό πλαίσιο στους φορολογικούς ελέγχους. Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις συνεπείς φορολογικές συμπεριφορές. Θέσπιση ανεξάρτητου μηχανισμού για εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Κατάργηση έκτακτων εισφορών. Σύσταση συμβουλευτικού οργάνου με συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών φορέων, προκειμένου να εξετάζονται οι υψίστης σημασίας φορολογικές μεταβολές. Τα συμβουλευτικό αυτό όργανο δεν θα υποκαθιστά την δημόσια διαβούλευση, οι δε προτάσεις του θα έχουν και τα χαρακτηριστικά της δημοσιότητας. Θα μπορεί να συνεδριάζει και μετά από πρόσκληση των παραγωγικών φορέων με αντικείμενο προβλήματα που ανακύπτουν τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Για την διασφάλιση της ισότητας μεταξύ κράτους και φορολογουμένου απαιτούνται συμμετρικές διατάξεις για τις επιβαρύνσεις καθυστερημένης καταβολής και για τις προθεσμίες, ταχεία και έντοκη επιστροφή των ποσών, που οφείλει το κράτος, δυνατότητα αυτοδίκαιου συμψηφισμού πιστωτικών και χρεωστικών ποσών ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου. 2. Χρηματοδότηση Ρευστότητα της αγοράς Συνέχιση του προγράμματος Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. με αποκλειστική στόχευση την ενίσχυση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Απαιτείται άμεση επανεξέταση των κριτηρίων που εφαρμόζουν οι τράπεζες

5 Δυνατότητα παροχής κρατικής εγγύησης σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για ανεξάρτητο τραπεζικό δανεισμό τους κατά τα πρότυπα των κινήτρων που εφαρμόζονται στις φυσικές καταστροφές. Επιδότηση επιτοκίου για επενδυτικά δάνεια με κριτήριο τη διατήρηση ή και την αύξηση της απασχόλησης. Σύσταση μηχανισμού ελέγχου της χρηματοδοτικής πολιτικής των τραπεζών που συμμετέχουν σε προγράμματα (εθνικά και κοινοτικά) για την αντιμετώπιση της κρίσης, ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης του τραπεζικού συστήματος. Ενίσχυση της ζήτησης με: Παροχή βοηθήματος (αλληλόχρεου λογαριασμού) σε επιλεγμένες ασθενείς ομάδες πληθυσμού. Το βοήθημα θα παρέχεται σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, από τις οποίες ο επιδοτούμενος θα μπορεί να πραγματοποιεί αγορές. Να ορισθούν και εφαρμοστούν όροι και προϋποθέσεις προκειμένου να αναδειχθούν οι συνθήκες υπερβολικού αθέμιτου κέρδους του τραπεζικού συστήματος. Θεσμοθέτηση ομολογιακού δανείου μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο τη διαχείριση του συσσωρευμένου χρέους τους και σκοπό τη χρονική επιμήκυνση του με ευνοϊκούς όρους και με την παροχή κρατικής εγγύησης. 3. Εμπορική χωροταξία: Εφαρμογή και στην Αθήνα των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και εγκατάστασης νέων πολυχώρων και υπηρεσιών που σήμερα εξαιρούνται (Ν. 3377/2005, αρθ. 10). Χαρακτηρισμός του εμπορικού κέντρου της Αθήνας ως επιχειρηματικού και εμπορικού πάρκου με σκοπό τη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα των αγορών αλλά συγχρόνως δημιουργία υποδομών ανάπτυξης των εμπορικών επιχειρήσεων. Κίνητρα για τη διατήρηση, την επαναφορά και την ανάπτυξη θεματικών αγορών στο εσωτερικό κέντρο της Αθήνας και σε συνοικίες στις οποίες υπάρχει μεγάλος αριθμός κενών καταστημάτων. Στα πλαίσια της διατήρησης της παραδοσιακής μορφής της εμπορικής δραστηριότητας θα πρέπει να αποκλειστεί η δυνατότητα συνένωσης κτιρίων για την συνεγκατάσταση επιχειρήσεων διαφορετικού τομέα δραστηριότητας. Για τη διαφύλαξη της παραδοσιακής εμπορικής μορφής του κέντρου της Αθήνας, καθορισμός των επαγγελματικών χρήσεων. 4. Ασφαλιστικό Διατήρηση και βιωσιμότητα του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και του αναδιανεμητικού συστήματος. Σταθερή, συνεχής και επαρκής χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ με συγκεκριμένο ποσοστό από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εξάλειψη αδικιών διαδοχικής ασφάλισης.

6 Αποποινικοποίηση και κατάργηση της προσωποκράτησης για καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ. Ρυθμίσεις οφειλών στον ΟΑΕΕ κατά το πρότυπο του ΙΚΑ. Άρση ανισότητας στο ύψος της καταβληθείσας σύνταξης μεταξύ ασφαλισμένων προερχόμενων από το τέως ΤΕΒΕ και ΤΑΕ όπου με τα ίδια χρόνια και τις ίδιες εισφορές έχουμε κατά 35% παραπάνω αποδόσεις στις συντάξεις του ΤΕΒΕ. Εξυπακούεται ότι η άρση της ανισότητας σημαίνει προς τα πάνω εξομοίωση των αποδόσεων των συντάξεων. Επαναφορά των συνταξιούχων στο κλάδο υγείας του Οργανισμού, μέχρι την ενοποίηση των κλάδων υγείας όλων των Ταμείων σε ένα ενιαίο ασφαλιστικό οργανισμό υγείας. Διατήρηση των ορίων συνταξιοδότησης. Διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του ΟΑΕΕ και σε περιοχές κάτω των κατοίκων (με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια). Άμεση μηχανοργάνωση των Ταμείων για περιστολή των δαπανών και ταχεία απονομή σύνταξης. Ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΕ. Διατήρηση του αιρετού της Διοίκησης του ΟΑΕΕ και θεσμοθέτηση θέσεων Υποδιοικητών, ένας εκ των οποίων θα ορίζεται από τον κλάδο των Εμπόρων. Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαπαλλαγής με τη δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών έγκαιρης είσπραξης και προειδοποίησης. Εναρμόνιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ανάπτυξη διαύλων πληροφόρησης μεταξύ επιχειρήσεων και ΟΑΕΔ. Ποσοστό 50% επί των κρατήσεων υπέρ τρίτων με το οποίο επιβαρύνονται οι έμποροι στις συναλλαγές τους να κατευθύνεται για την ενίσχυση του ΟΑΕΕ. 5. Εμπορικό περιβάλλον Εκπτώσεις Προσφορές - Προωθητικές ενέργειες: επαναπροσδιορισμός του ισχύοντος πλαισίου και ενεργοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Παρεμπόριο. α) Κατάργηση κάθε υπαίθριας στάσιμης ή πλανόδια εμπορικής δραστηριότητας με εξαίρεση τις αδειοδοτούμενες θέσεις λαϊκών αγορών μόνο για νωπά προϊόντα γης και θάλασσας καθώς και των αδειοδοτούμενων σημείων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων (κάστανα, κουλούρια κλπ.). Προϋπόθεση για την άσκηση κάθε εμπορικής δραστηριότητας να είναι η απόκτηση αριθμού εμπορικού μητρώου. β) Θέσπιση κριτηρίων για την οργάνωση και λειτουργία περιστασιακών κλαδικών εκθέσεων-αγορών. Πιστοποίηση των Μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Καθιέρωση Ελληνικού Σήματος Ποιότητας (υλοποίηση της πρότασης του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών που εμπεριέχεται στο ΕΣΠΑ στο κεφάλαιο Πράσινη Ανάπτυξη). Πορείες-Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

7 Να προβλεφθούν και ορισθούν άμεσα συγκεκριμένοι χώροι στους οποίους θα λαμβάνουν χώρα οι διαμαρτυρίες πολιτών και ομάδων πολιτών, αποκλειομένης παράλληλα κάθε μετακίνησής τους. Κατ αυτό τον τρόπο : α) Εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της πόλης, β) Αποφεύγεται ο αποκλεισμός για μεγάλο χρονικό διάστημα μεγάλων τομέων της πόλης από την ΕΛ.ΑΣ. γ) Διασφαλίζονται θέσεις εργασίας δ) Δεν αποτρέπονται οι πολίτες, επισκέπτες της πόλης και εν δυνάμει καταναλωτές να επισκεφθούν το κέντρο της πρωτεύουσας. ε) Αναδεικνύεται και διασφαλίζεται η εικόνα του κέντρου της πόλης, ως φιλικός προορισμός για Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Εγκληματικότητα Διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας στην καθημερινότητα του πολίτη, του επιχειρηματία, του εργαζόμενου, του καταναλωτή, η οποία πλήττεται. Ήδη σε πολλές περιοχές έμποροι, εμποροϋπάλληλοι και καταναλωτές γίνονται καθημερινά μάρτυρες επεισοδίων και συμπλοκών μεταξύ παραβατικών ομάδων. Παρακαλούμε θεωρείστε αυτονόητο ότι θα είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση κρίνετε εσείς απαραίτητη.» Προτάσεις Ε.Σ.Α, για την φορολογική μεταρρύθμιση Σας κοινοποιούμε το υπόμνημα που απέστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών στον Υπουργό Οικονομικών, εν όψει της επικείμενης φορολογικής μεταρρύθμισης, με ιδιαίτερη αναφορά στο παραεμπόριο και τα μέτρα που απαιτούνται για την πάταξή του. Θέμα : «Προτάσεις μας στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και της διαβούλευσης, εν όψει της επικείμενης φορολογικής μεταρρύθμισης, ειδικότερα για το παραεμπόριο και τα επιβαλλόμενα μέτρα πάταξής του». «Με εξαιρετικά ιδιαίτερο και καθολικό ενδιαφέρον παρακολουθεί ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το έργο της διαβούλευσης από τη Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού της Φορολογικής Μεταρρύθμισης, στην οποία συμμετείχε αρκούντως μεγάλος αριθμός επαγγελματικών, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων. Οι απόψεις του εμπορικού και επαγγελματικού κόσμου, ασφαλώς και αποδόθηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο από τις συναρμόδιες οργανώσεις (ΟΚΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣEΒΕΕ,, EBEA, BEA, EEA, ΓΣΕΕ). Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ο μεγαλύτερος της Ελλάδας από το 1902) με το αίσθημα της μεγάλης ευθύνης απέναντι στην ιστορική και μακρόχρονη

8 πορεία του, επιβεβαιώνει την αγωνία του εμπορικού κόσμου που εκπροσωπεί και τάσσεται αλληλέγγυος με τους κοινωνικούς εταίρους στο προσκλητήριο της Κυβέρνησης να συζητήσει μαζί τους τις αναγκαίες προσαρμογές του επιχειρηματικού φορολογικού καθεστώτος και ευρύτερα του φορολογικού συστήματος, ώστε η χώρα να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Έτσι συμπληρώνει με τη φωνή του αυτά τα σημεία που ανέδειξε ως κοινό τόπο η οργανωμένη διαβούλευση, σε όλες σχεδόν τις ομάδες εργασίας. Ότι δηλαδή ο στόχος όλων των φορέων και κυρίαρχα της Κυβέρνησης δεν είναι απλά ένα ακόμη φορολογικό νομοσχέδιο αλλά η μετάβαση σε ένα νέο εθνικό φορολογικό σύστημα, απλό, δίκαιο, σταθερό και αποτελεσματικό, που θα κατανέμει τα φορολογικά βάρη στους πολίτες, με δίκαιο και αναλογικό τρόπο και θα επιβραβεύει όσους είναι φορολογικά συνεπείς. Όλες σχεδόν οι προτάσεις του εμπορικού και επαγγελματικού κόσμου στην ουσία κάνουν έκκληση στην Κυβέρνηση να θεραπεύσει τις πολύχρονες παθογένειες και αγκυλώσεις του φορολογικού συστήματος, μεταξύ των οποίων η εκτεταμένη φοροδιαφυγή, η παραοικονομία και το παραεμπόριο που παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, συνεχίζουν σταθερά να απειλούν και να δυναμιτίζουν την δημοσιονομική σταθερότητα, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την υγιή επιχειρηματικότητα, ενώ άμεσα πυροβολείται η κοινωνική συνοχή από τη στασιμότητα χρηματοδότησης των κοινωνικών παροχών, όπως της υγείας, της παιδείας, των συντάξεων και γενικά όλων των άλλων κοινωνικών αγαθών. Με βάση τα παραπάνω εστιάζουμε και εμείς στα βασικά χαρακτηριστικά της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος : 1. Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην πολυπλοκότητα που οφείλεται : Στον μεγάλο αριθμό των φόρων. Στη διατύπωση των φορολογικών νόμων. Στις πολύπλοκες διαδικασίες εφαρμογής του στην πράξη. Στις δαιδαλώδεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες διαχείρισής του, που «πνίγει» το επιχειρείν και μαζί με τη διαφθορά γίνονται βαρίδια στην ανάπτυξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το νέο φορολογικό σύστημα που χρειαζόμαστε πρέπει να γίνει απλό, έτσι ώστε να είναι εύκολα κατανοητό, χωρίς «γρίφους» και «παγίδες» στην ερμηνεία του. Οι αντιφατικές διοικητικές ερμηνείες είναι σήμερα ο «Δούρειος Ίππος» στην αλλοίωση και ερμηνεία κατά το δοκούν της αληθούς βούλησης του νομοθέτη. Μόνο έτσι, με την σαφήνεια, θα περιορισθεί στο ελάχιστο το μεγάλο γραφειοκρατικό κόστος εξυπηρέτησης και αποτελεσματικής διαχείρισης του φορολογικού συστήματος (στη χώρα μας υπολογίζεται επισήμως το όλο διοικητικό ετήσιο κόστος των επιχειρήσεων στο 5-6% του ΑΕΠ). Μόνο έτσι η διαχείριση του θα κοστίζει λιγότερο τόσο στο κράτος, όσο και στις επιχειρήσεις και στους φορολογούμενους πολίτες. Στον αντίποδα της μείωσης της γραφειοκρατίας «το κλειδί» είναι βεβαίως η προώθηση της

9 Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε η εφορία να επικοινωνεί με το ΙΚΑ, τα Επιμελητήρια, άλλες δημόσιες υπηρεσίες και να μειώνει έτσι, για τις ανάγκες της, το χρόνο απασχόλησης της επιχείρησης. 2. Μεγάλη επίσης βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην Σταθερότητα. Πρέπει να εξασφαλισθεί ορίζοντας τουλάχιστον δεκαετίας. Αυτό κρίνεται αναγκαίο όσο ποτέ, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, η αντιμετώπιση της οποίας προϋποθέτει βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα σε ένα περιβάλλον σταθερού φορολογικού συστήματος. 3. Φορολογία επιχειρήσεων 3.1. Για τον λόγο αυτό ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών θεωρεί ότι πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων και να είναι ει δυνατόν αφορολόγητα τα κέρδη που επανεπενδύονται. Τα αδιανέμητα δηλαδή κέρδη. Παράλληλα, πρέπει να δοθούν γενναία φορολογικά κίνητρα επιπλέον των όσων ισχύουν σήμερα, για τις συγχωνεύσεις ή μετατροπές των μικρών επιχειρήσεων χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και γραφειοκρατικά γρανάζια, ανεξαρτήτως του σκοπού δραστηριότητας τους, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών μονάδων Ενιαίος συντελεστής αποθεματικό επενδύσεων Συμφωνούμε και προσυπογράφουμε ανάλογες προτάσεις για την διάκριση φορολόγησης μεταξύ διανεμόμενων και μη διανεμόμενων κερδών ώστε να λειτουργήσουν κίνητρα επανεπένδυσης κερδών με κριτήρια που θα εξασφαλίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Την καθιέρωση ενιαίου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματικές δραστηριότητες εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ.) σε ποσοστό 20% (φόρος εισοδήματος δραστηριοτήτων). Δημιουργία ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη, με προϋπόθεση νέων θέσεων εργασίας για τρία έτη και σε ποσοστό τουλάχιστον στο 80% των αδιανέμητων αυτών κερδών. Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών από 80% σε 50% για στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων. 4. Έλεγχος 4.1. Η «αυτοπεραίωση αυτοέλεγχος» των επιχειρήσεων να συνεχισθεί (βλ. και προτάσεις Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών ΠΟΦΕΕ σελίδα 9) Η «αυτοπεραίωση αυτοέλεγχος» των επιχειρήσεων να συνεχισθεί και να βελτιωθεί με αύξηση των ορίων ει δυνατόν μέχρι το όριο τήρησης βιβλίων Β Κατηγορίας ( ευρώ) και επανακαθορισμό κάποιων συντελεστών καθαρού κέρδους βάσει της σημερινής οικονομικής παγκόσμιας συγκυρίας

10 αλλά και του ανταγωνισμού που ασκείται σε βάρος των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όποιος καλύπτει συγκεκριμένα κριτήρια να απαλλάσσεται από φορολογικούς ελέγχους ανά τριετία. Σε όλο τον κόσμο ο έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται δειγματοληπτικά και εάν συνεχισθεί ο αυτοέλεγχος θα μειωθούν οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να ελέγχονται περίπου στο 15% του συνόλου και οι οποίες θα έχουν ουσιαστικό αντικείμενο ελέγχου λόγω κύκλου εργασιών Δημιουργία «ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ» ώστε : Να αποτελέσει ισχυρό όπλο στην καταπολέμηση της πολυνομίας Να διευκολύνει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με στόχο την καταγραφή και αντικειμενικοποίηση των φορολογικών διαδικασιών ελέγχου Να υπάρχει σε ενιαίο κείμενο ο τρόπος επιλογής των υποθέσεων, η διαδικασία των τριών ειδών ελέγχου (προληπτικός, προσωρινός, τακτικός), οι κυρώσεις για τις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί, η διαδικασία προσδιορισμού αποτελεσμάτων, η διαδικασία κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου, βεβαίωση φόρων και προστίμων. Επαναλαμβάνουμε ότι οι προτάσεις αυτές αποβλέπουν στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών και πολλές φορές αδιάφανων διαδικασιών και βασίζεται στην ταυτόχρονη κατάργηση του ΚΒΣ, με ενσωμάτωση στις διατάξεις του φορολογικού νόμου των αναγκαίων διατάξεων που υπηρετούν ουσιαστικά το φορολογικό νόμο και τη λογιστική επιστήμη. Έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής εφορίας «e-doy» και του συστήματος ELENXIS για αντικειμενικοποίηση των ελέγχων με ταυτόχρονη «Πιστοποίηση» και οριοθέτηση ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ώστε να ασκείται από το Υπουργείο Οικονομικών ουσιαστικός έλεγχος στο ποιος ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή- Φοροτεχνικού. Ενοποίηση όλων των ελεγκτικών αρχών για τον έλεγχο των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και επαγγελματικών. Σύνδεση της Γ.Γ.Π.Σ. με την on-line έκδοση των παραστατικών (τιμολογίων, ταμειακών μηχανών). Η επιβράβευση των αγαθών πράξεων ήταν ύψιστη υποχρέωση της Πολιτείας στην Αρχαία Ελλάδα. Σήμερα η επιβράβευση της συνέπειας ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις και της σύννομης επιχειρηματικότητας δεν απαντάται στον ισχύοντα κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Πρέπει να γίνει θεσμός η επιβράβευση των συνεπών φορολογικά επιχειρήσεων, και η ανάρτηση τους από το Υπουργείο Οικονομικών στο διαδίκτυο, καθώς και η απονομή των ευσήμων σε ειδικές εκδηλώσεις που θα διοργανώνει κατ έτος σε όλη την Ελλάδα. Ένας τέτοιος θεσμός μπορεί να γίνει εφαλτήριο κινήτρων και παραδειγματικής διαδικασίας στην υπόθεση της εμπέδωσης εμπιστοσύνης και αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ φορολογούμενου και φορολογούσας αρχής (κράτους) Υποχρεωτικές δημοσιεύσεις στον Τύπο

11 Πρέπει να καταργηθούν οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις στον τύπο των κάθε είδους ανακοινώσεων καθώς και ισολογισμών των επιχειρήσεων. Αντίθετα με ότι συμβαίνει στις άλλες κοινοτικές χώρες αλλά και στις μη κοινοτικές χώρες τις οποίες καλούμε να ανταγωνιστούμε οι επιχειρήσεις μας αντιμετωπίζουν τόσο την ταλαιπωρία και μάλιστα με γραφειοκρατική διαδικασία όσο και το κόστος μιας αναχρονιστικής και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο για τα σημερινά δεδομένα. Μιλάμε για τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πέραν από την επίσημη εφημερίδα της Κυβέρνησης είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν κάθε είδους ανακοίνωση και κυρίως τους ετήσιους ισολογισμούς τους και σε δύο άλλες εφημερίδες (οικονομική και πολιτική) και επιπλέον σε μια τοπική της έδρας της. Και τούτο γίνεται χάριν της ενημέρωσης των μετόχων. Σε μια εποχή όμως που οι πληροφορίες κυκλοφορούν ταχύτατα και ασφαλέστατα χάριν της εξέλιξης της ηλεκτρονικής τεχνολογίας όπου αναζητούνται και ανευρίσκονται ευκολότατα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος, επιβάλλεται η άμεση απελευθέρωση των επιχειρήσεων από ξεπερασμένες πρακτικές που μόνον τις «επιδοτούμενες» εφημερίδες εξυπηρετούν. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών θεωρεί αναγκαίο ότι η Κυβέρνηση οφείλει να τολμήσει και να καταργήσει προνόμια χωρίς αντίκρισμα και που σε μια εποχή κρίσιμης καμπής για τις επιχειρήσεις θα απελευθερωθούν πόροι εξοικονόμησης ακόμα και για αύξηση της απασχόλησης. Σημειώστε κύριε Υπουργέ, ότι το κόστος αυτών των δημοσιεύσεων ανέρχεται ετησίως σε έως που ισοδυναμεί με εργοδοτικές εισφορές ενός και δύο εργαζόμενων. Πρακτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει οι μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών να κοινοποιούν τους ισολογισμούς τους μέσω των εταιρικών ιστοσελίδων που διατηρούν. Σε περίπτωση που δεν έχουν εταιρική ιστοσελίδα να τους κοινοποιούν στους οικείους Εμπορικούς Συλλόγους και Επιμελητήρια που ανήκουν, προκειμένου να αναρτώνται από τους εν λόγω φορείς. 5. Παραεμπόριο Παραοικονομία Φοροδιαφυγή Φορολογικός έλεγχος 5.1.Στο τραπέζι των συζητήσεων πολλοί φορείς με στοιχεία παρουσίασαν σαν τη μεγάλη πληγή που δεν κλείνει και αιμορραγεί ακατάσχετα την ανεξέλεγκτη δράση του παραεμπορίου και της παραοικονομίας γενικότερα. Στα συμπεράσματα καταγράφηκε το μεγάλο ζητούμενο : να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός ένταξης της παραοικονομίας στη νόμιμη οικονομία. 5.2.Επικεντρώνουμε τα κυριότερα σημεία που ανέδειξε η διαβούλευση :

12 Το παραεμπόριο έχει άμεση σχέση με την παραοικονομία, δηλαδή τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες φυσικά δεν αποτυπώνονται στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ). Οι παράνομες αυτές δραστηριότητες συμβάλλουν στην απόκτηση εισοδημάτων από μία κατηγορία πολιτών, τα οποία ως προϊόντα παραεμπορίου και παραοικονομίας είναι αδήλωτα και δεν φορολογούνται. Σύμφωνα με μελέτες ανεξαρτήτων οικονομικών ιδρυμάτων και διεθνών οικονομικών οργανισμών, η παραοικονομία στη χώρα μας υπερβαίνει το 25% του αναθεωρημένου ΑΕΠ. Ποσοστό από τα μεγαλύτερα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δε φοροδιαφυγή εκτιμάται σε ποσό που υπερβαίνει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα μεγέθη αυτά της παραοικονομίας, μεγάλο μέρος της οποίας προέρχεται και ταυτίζεται με το παραεμπόριο και τη φοροδιαφυγή αφού τα ποσά των φόρων που δεν εισπράττονται είναι τέτοια, όπου αν είχαν εισπραχθεί : - Το δημοσιονομικό έλλειμμα θα ήταν μηδέν - Το δημόσιο χρέος θα ήταν πολύ κάτω από το 100% του ΑΕΠ - Δεν θα χρειαζόταν έκτακτη εισφορά για τόνωση των δημοσίων εσόδων - Δεν θα χρειαζόταν αύξηση της κοινωνικά άδικης έμμεσης φορολογίας. Τα παράνομα κυκλώματα «πετυχαίνουν» λαθραίες πωλήσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, στερώντας φόρους από το κράτος πάνω από 5 δις ευρώ ετησίως. Σύμφωνα και με εκτιμήσεις στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, ο ετήσιος τζίρος του παραεμπορίου, κυμαίνεται από 15 έως 20 δις ευρώ. Εμείς ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ως παράγοντες της αγοράς εκτιμούμε ότι ο όγκος του παραεμπορίου αντιστοιχεί στο 1/3 της παραοικονομίας. Με δεδομένο όπως προαναφέρθηκε- ότι η παραοικονομία φθάνει το 25% του ΑΕΠ, το οποίο σε αξία μεταφράζεται σε 50 δισεκατομμύρια ευρώ, το μερίδιο του παραεμπορίου ξεπερνά σίγουρα τα 15 δις ευρώ. Στους κλασικούς κλάδους του λιανικού εμπορίου (ένδυση, υπόδηση, είδη δώρων κλπ) το 1/3 του συνολικού τζίρου, δηλαδή πάνω από 2 δις ευρώ καταλήγει στις «βαθιές τσέπες» του κυκλώματος του παραεμπορίου. Η μαύρη διακίνηση ρούχων, παπουτσιών, CDs, δερμάτινων και άλλων βιομηχανικών προϊόντων γίνεται από περίπου οικονομικούς μετανάστες. Στο κύκλωμα παράνομης διακίνησης προϊόντων συμμετέχουν μικροπωλητές στο λεκανοπέδιο και άλλοι στην υπόλοιπη Ελλάδα, που στην πλειονότητα τους είναι παράνομα ενοικιαζόμενοι εντολοδόχοι των λαθρεμπόρων. Στην πραγματικότητα το δίκτυο του παραεμπορίου, που δρα ως Μαφία, περιλαμβάνει τους «ευρώ-παραέμπορους», τα τοπικά δίκτυα με αποθήκες και διανομές. Οι μικροπωλητές της Ομόνοιας (Αφρικανοί, Ασιάτες κτλ) και των εισόδων στους σταθμούς του Μετρό, που τρέχουν με τους μπόγους στους ώμους να κρυφτούν στις εφόδους της αστυνομίας, αποτελούν απλώς τον τελευταίο τροχό μιας τεράστιας άμαξας.

13 Σε εβδομαδιαία βάση πωλούνται πάνω από δερμάτινα είδη «μαϊμού» (τσάντες, πορτοφόλια, ζώνες, βαλίτσες κλπ.). Προνομιακός χώρος για τους λαθρέμπορούς είναι ο κλάδος της αργυροχρυσοχοΐας (κοσμήματα). Υπολογίζεται ότι πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου πραγματοποιείται μέσω των παραεμπορικών μονοπατιών. 5.3.Άλλες συνέπειες Καταγράφηκαν πιο πάνω οι επιπτώσεις του παραεμπορίου στην οικονομία, την Δημοσιονομική προσαρμογή, στην αδυναμία άσκησης κοινωνικής πολιτικής και ενίσχυσης των παροχών στην υγεία, παιδεία, συντάξεις και γενικά όλων των άλλων κοινωνικών αγαθών. Όμως δώδεκα και πλέον εμπορικοί και επαγγελματικοί κλάδοι κινδυνεύουν με αφανισμό από το λαθρεμπόριο εμπορευμάτων. Κλάδοι όπως της αργυροχρυσοχοΐας, της κατασκευής πουκαμίσων, τα δισκάδικα, τα εργαστήρια και τα μαγαζιά ρούχων, δερμάτινων ειδών, ειδών ταξιδίου, υποδημάτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτου, ωρολογίων, οικιακών σκευών, ηλεκτρονικών, πώλησης λογισμικών, οδεύουν προς εξαφάνιση. Συνεπώς από το παράνομο παραεμπόριο που δρα ανενόχλητο εδώ και χρόνια χωρίς να πληρώνει φόρους, κερδοσκοπεί σε βάρος των καταναλωτών, ανταγωνίζεται αθέμιτα το υγιές εμπόριο, πλήττει τις τοπικές κοινωνίες και την συνοχή τους αφού εξαφανίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αποδυναμώνουν το νόμιμο, στεγασμένο, υγιές εμπόριο. Παράλληλα, πλήττεται η ποιοτική κατοχύρωση και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια του καταναλωτή. 5.4.Προτεινόμενα μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν στις αλλαγές και προσαρμογές του φορολογικού συστήματος : Ο έλεγχος του παραεμπορίου πρέπει να υλοποιηθεί αφού σχεδιασθεί με την προσήκουσα ευθύνη και εμπειρία των εμπλεκόμενων σήμερα αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών και οργάνων που είναι : - Το Υπ. Οικονομικών - Δ/νση Ελέγχων - Το Υπ. Οικονομικών - ΥΠΕΕ - Το Υπ.Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Το Υπ.Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Το Υπ.Εσωτερικών Αρμοδιότητες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Δήμων Στελέχη Δημοτικής Αστυνομίας, Στελέχη κλιμακίων ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου εμπορίου. Οι πολυκερματισμός πρέπει να ενοποιηθεί και να ανατεθεί ο έλεγχος με δημιουργία έμπειρου Σώματος Ένστολων Ελεγκτών, στην αρμοδιότητα του Υπ.Προστασίας του Πολίτη. Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στο νέο Σώμα πρέπει να έχουν οι αρμόδιοι φορείς του εμπορίου, βιοτεχνίας, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κωδικοποίηση των υφιστάμενων διατάξεων που αφορούν το πλανόδιο και υπαίθριο εμπόριο, όπως :

14 - ν.2323/1995 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν.3190/2003, 3377/2005, 3557/ Σχ.Υπ.Αποφάσεις ( Υπ.Ανάπτυξης Γεν.Γραμματεία Εμπορίου) Κ1-188/2006 (ΦΕΚ 66Β ) Κ1-1178/ (ΦΕΚ 1034 Β και 1390 Β ) Είδη ελέγχων Σχετικά κέντρα Κτύπημα του παραεμπορίου, σημαίνει καταρχάς κτύπημα στις πηγές. Στο χώρο δηλαδή των μεγάλων παραβατών. Προς τούτο σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. πρέπει να προωθηθούν μέτρα σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να χτυπηθεί το παραεμπόριο στους τόπους «βάπτισης» των εμπορευμάτων, στα τελωνεία, στις ευρώ-αποθήκες και στα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα διασυνοριακών μεταφορών. Εισαγωγή αποτελεσματικών τεχνολογικών μεθόδων στους διασυνοριακούς σταθμούς. - Σκανάρισμα κοντέϊνερς, για αυστηρή επαλήθευση και διασταύρωση των αναγραφόμενων στα παραστατικά εμπορευμάτων με το περιεχόμενο στα κοντέϊνερς. - Ηλεκτρονική παρακολούθηση της διαδρομής από τα σημεία εισόδου και τελωνειακού ελέγχου μέχρι τους τελικούς προορισμούς σε αποθηκευτικούς χώρους (λιμάνια, λιμάνι Πάτρας, σύνορα με Βαλκανικές χώρες από όπου κατά κοινή παραδοχή και στοιχεία εισέρχεται στη χώρα παράνομα ή νομότυπα ο μεγαλύτερος όγκος του λαθρεμπορίου). 5.6.Επίκαιρα στο σημείο αυτό ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών κρίνει αναγκαίο να υπενθυμίσει την επερώτηση που είχαν υποβάλλει 4 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στις 19/06/2009 από τους οποίους οι δύο είναι σήμερα Κυβερνητικά Στελέχη. Είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει η επίκληση αυτή στην αξιοπιστία της Διαβούλευσης από πλευράς συμβολής των απόψεων μας με το παρόν υπόμνημα. «Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί : - Πέραν της συνήθους στατιστικής των περιστασιακών ελέγχων και προστίμων, τι άμεσα μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να εκλείψει αυτή η τριτοκοσμική και ανεξέλεγκτη κατάσταση γενικευμένης ανοχής, ασυλίας και ατιμωρησίας, που πλήττει δεκάδες τομείς της Ελληνικής οικονομίας και επιδεινώνει την κρίση τους; - Ποια η στελέχωση και οι ανάγκες των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών στους χώρους του εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ, CD, κοσμημάτων, καυσίμων, τσιγάρων και τροφίμων- οπωροκηπευτικών και πως προτίθενται να τους ενισχύσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα; - Ζητείται να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία στελέχωσης των αρμόδιων για το θέμα ελεγκτικών μηχανισμών, ανά Νομό και υπηρεσία, σε όλη την Επικράτεια, καθώς και στοιχεία για τους ελέγχους που έκαναν και

15 τα πρόστιμα ή άλλα μέτρα που επιβλήθηκαν από τους εν λόγω ελεγκτικούς μηχανισμούς για δραστηριότητες παραεμπορίου το έτος Οι βουλευτές Δημήτρης Κουσελάς Λούκα Κατσέλη Στάθης Κουτμερίδης Γιάννης Μαγκριώτης 5.7. Λοιπά μέτρα Όλοι οι κάτοχοι αδειών υπαίθριου εμπορίου να εγγράφονται υποχρεωτικά στο Επιμελητήριο και στον ΟΑΕΕ (ασφαλιστικό οργανισμό) και να καθιερωθεί το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Χωρίς την επίδειξη της σχετικής κάρτας κατ αντιστοιχία με τη θέσπιση της κάρτας ΑΜΚΑ- δεν αποδεικνύεται η νομιμότητα άσκησης της υπαίθριας ή στεγασμένης εμπορικής επαγγελματικής δραστηριότητας. Εντατικοποίηση των ελέγχων από το φορολογικό μηχανισμό στους «δρόμους» διακίνησης προϊόντων και εμπορευμάτων ημέρα και νύκτα (ώστε να προστατευθούν οι έντιμοι επιχειρηματίες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Αύξηση των συνεργείων προληπτικού ελέγχου, τα οποία θα ελέγχουν αν έχουν εκδοθεί στοιχεία και όχι απλά την εφαρμογή των γραφειοκρατικών διατάξεων κατά την έκδοση των στοιχείων (συχνά παρακάμπτουν την ουσία και διεκδικούν έσοδα από την τυπολατρία). Έλεγχος τόσο κατά την έναρξη δραστηριοτήτων (λήψη ΑΦΜ, μητρώοέναρξη στη Δ.Ο.Υ.) από ξένους μετανάστες, όπου συχνά πολλοί χρησιμοποιούνται ως «αχυράνθρωποι» των κυκλωμάτων του παράνομου εμπορίου, όσο και στη συνέχεια. Πολλοί π.χ. Κινέζοι εμφανίζονται ως εκπρόσωποι ίδρυσης υποκαταστημάτων εταιρειών που εμφανίζονται να έχουν την έδρα της μητρικής εταιρείας στην Κίνα. Στην πραγματικότητα όμως «νομιμοποιούν» τον τρόπο και την «ελευθερία» που επιβάλλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, που ως Κράτος αποδεχόμαστε νόμιμα. Αυτό εφόσον είναι νόμιμο, δεν έχει να κάνει με τη νομοθεσία, αλλά με την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας, η οποία εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να συγκριθεί με την Κινεζική. Όμως το μεγάλο μέρος των προϊόντων που έρχονται από τις χώρες χαμηλού κόστους μπαίνουν στη χώρα μας παράνομα. Και δεν είναι μόνο Κινεζικά ρούχα, δερμάτινα, ηλεκτρονικά, αξεσουάρ, μικροσυσκευές κλπ. Είναι μια ευρύτατη γκάμα προϊόντων και από άλλες χώρες (CD, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, κοσμήματα, γυαλιά ηλίου, ακόμη και είδη λαϊκής τέχνης κλπ.) που τινάζουν στον αέρα ολόκληρα επαγγέλματα και έχουν εξαφανίσει από τον οικονομικό χάρτη της χώρας όπως αναφέρθηκε πιο πάνω- ολόκληρους κλάδους μέσα σε ελάχιστα χρόνια.

16 Ο Ε.Σ.Α στην Βουλή Στη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής για την προστασία του Περιβάλλοντος συμμετείχε στις 26/01/2010 και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών δια του Προέδρου του κ.παναγή Καρέλλα. Οι θέσεις και οι προτάσεις του Συλλόγου μας για την προστασία και ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας που εστάλησαν στον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος κ.κώστα Καρτάλη «Ανασυγκρότηση των Πόλεων- Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας» «Στη παρούσα μελέτη ως κέντρο της πρωτεύουσας ορίζεται η ευρύτερη περιοχή που περικλείουν οι οδικοί άξονες Λ.Αλεξάνδρας, Ιουλιανού, Λιοσιών, Αχιλλέως, Κωνσταντινουπόλεως, Ιερά Οδός, Πειραιώς, Ερμού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Λεωφόρος Αμαλίας, Αθανασίου Διάκου, Βασ.Κωσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μία ευρύτερη περιοχή η οποία περιλαμβάνει το παραδοσιακό ιστορικό κέντρο της πόλης, αλλά και τις γειτνιάζουσες συνοικίες. Οι τελευταίες εμφανίζουν εντελώς διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικά και εθνολογικά χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν στον παρατηρητή να ισχυριστεί ότι λόγω της ανομοιομορφίας του κέντρου της πρωτεύουσας απαιτούνται εντελώς εξειδικευμένες δράσεις και παρεμβάσεις σε κάθε μία υπό-περιοχή του, λόγω των εντελώς διαφορετικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζει η κάθε μία από αυτές. ΤΟΜΕΑΣ 1 : Εμπορικό Ιστορικό τρίγωνο Κολωνάκι Το ιστορικό εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας συγκεντρώνει μία πλειάδα χαρακτηριστικών στοιχείων τα οποία το έχουν αναδείξει σε πολιτικό, διοικητικό, χρηματοπιστωτικό, πολιτιστικό και εμπορικό «πνεύμονα» όχι μόνο της Αθήνας αλλά και ολόκληρης της χώρας. Παράλληλα, η δραστηριότητα μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων - Ομόνοια - Σύνταγμα - αλλά και η εύκολη πρόσβαση στα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα αναδεικνύουν και το ρόλο του στην βιομηχανία τουρισμού. Η συνύπαρξη κυβερνητικών υπηρεσιών, εταιριών του χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και η εμπορική δραστηριότητα η οποία απευθύνεται σε υψηλά εισοδηματικά και κοινωνικά στρώματα έχει περιορίσει σε έναν μεγάλο τομέα του, τα προβλήματα που συνδέονται με την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα τα οποία όμως χαρακτηρίζουν γειτονικές του περιοχές. Αυτό άλλωστε γίνεται φανερό και από τα αποτελέσματα πρόσφατης καταγραφής των εμπορικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κοραή - Σταδίου - Χρήστου Λαδά - Πραξιτέλους - Αιόλου - Μητροπόλεως - Πλατείας Συντάγματος - Βασιλίσσης Σοφίας -

17 Πλουτάρχου - Δεινοκράτους - Ηρακλείτου - Αναγνωστοπούλου - Δημοκρίτου -Σκουφά - Μασσαλίας. Όπως προέκυψε από την έρευνα τόσο ο αριθμός κενών καταστημάτων όσο και το μίγμα των εμπορικών δραστηριοτήτων παρουσιάζει μία οικονομική και κοινωνική ομοιογένεια και τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει συνδέονται περισσότερο με τη γενικότερη οικονομική συγκυρία και τις σύγχρονες τάσεις του εμπορίου παρά σε κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. ΤΟΜΕΑΣ 2 : Νεάπολη, Εξάρχεια, Μουσείο Στον τομέα της πόλης που περικλείεται από Μασσαλίας - Σκουφά - Ασκληπιού - Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Πατησίων - Ακαδημίας - Μασσαλίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας τα χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται αισθητά σε σύγκριση με την προαναφερθείσα περιοχή, τόσο όσο με οικονομικά και επαγγελματικά κριτήρια, όσο και με βάση τα χαρακτηριστικά της εμπορικής δραστηριότητας. Ο τομέας αυτός της πόλης συνδυάζει στοιχεία: - Συνοικιακών αγορών - Εξειδικευμένων αγορών προϊόντων Παράλληλα, δεν θα πρέπει να υποβαθμιστούν δύο φαινόμενα τα οποία ενισχύονται όλο και περισσότερο τα τελευταία δέκα χρόνια. Πρόκειται, για την σημαντική παρουσία οικονομικών μεταναστών οι οποίοι έχουν μόνιμη κατοικία στην περιοχή καθώς και την αύξηση της εγκληματικότητας οι δείκτες της οποίας αυξάνονται στα όρια με την Πατησίων που αποτελεί το σύνορο με τον άλλο μεγάλο τομέα της πόλης. ΤΟΜΕΑΣ 3 : Πλ.Βάθης, Μεταξουργείο, Ομόνοια, Ιστορικό εμπορικό τρίγωνο Ο τρίτος τομέας περικλείεται από τις οδούς Πατησίων - Ιουλιανού - Λιοσίων - Αχιλλέως - Κωνσταντινουπόλεως - Ιερά οδός - Πειραιώς - Ευρυπίδου - Αθηνάς - Πλατεία Ομονοίας - Πατησίων. Τα χαρακτηριστικά που κυριαρχούν στον τομέα αυτό είναι : - Η αυξημένη εγκληματικότητα και παραβατικότητα - Ο μεγάλος αριθμός οικονομικών μεταναστών (νόμιμων ή παράνομων) - Η απομάκρυνση παραδοσιακών ελληνικών επιχειρήσεων που αντικαθίσταται από επιχειρήσεις και δραστηριότητες - πολλές από τις οποίες κινούνται και περά από τα όρια της νομιμότητας-. Σε παραδοσιακούς εμπορικούς τομείς της πόλης και κυρίως σε αυτό που περικλείεται από Πλατεία Ομονοίας - Αγ.Κωνσταντίνου Αχιλλέως - Κολοκυνθούς - Ευριπίδου - Αθηνάς - Πλατεία Ομονοίας, η παρουσία των αλλοδαπών επιχειρήσεων εκτιμάται ότι ξεπερνά το 30% της συνολικής εμπορικής

18 δραστηριότητας με αυξητικές τάσεις οι οποίες επιταχύνονται λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας και των ανεπαρκών υποδομών αστυνόμευσης, δημόσιας υγείας κ.α. Ενδεικτικά θα πρέπει να θεωρηθούν τα υποδείγματα των αγορών στις οδούς Σοφοκλέους, Σωκράτους, Ευριπίδου, Κολοκυνθούς όπου η σχέση ελληνικών προς ξένες επιχειρήσεις υπερβαίνει το 40%. Το πρόβλημα επιδεινώνεται και από το γεγονός ότι ο αριθμός των παράνομων μεταναστών που έχουν την μόνιμη τους κατοικία στην περιοχή την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου. Αν και η τάση επέκτασης των αλλοδαπών επιχειρήσεων προς τον τομέα της πόλης που βρίσκεται ανατολικά της Αθηνάς έχει διακοπεί, εντούτοις ο μεγάλος αριθμός των κενών καταστημάτων π.χ. στην Οδό Σοφοκλέους (Αθηνάς-Αριστείδου) σε συνδυασμό με την αυξητικές τάσεις της εγκληματικότητας στην περιοχή δεν αποκλείει την επέκταση του τομέα αυτού τα επόμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή Αθηνάς - Βύσσης - Πραξιτέλους - Πλατεία Αγ.Θεοδώρων - Αριστείδου - Σοφοκλέους. Το γεγονός ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν οργανωμένες αγορές πχ. Βύσσης (είδη κιγκαλερίας), Αιόλου (λευκά είδη, ένδυση υπόδηση κ.λπ.) σίγουρα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα σε μία τέτοια προοπτική. ΤΟΜΕΑΣ 4 : Μοναστηράκι, Πλάκα, Ακρόπολη Ο τελευταίος εμπορικός τομέας της πόλης είναι η ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει τις συνοικίες : Μοναστηράκι και Πλάκα. Ήδη η περιοχή του Μοναστηρακίου έχει βιώσει μία βίαιη αλλαγή χρήσης με την απομάκρυνση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων και τη μετατροπή τους σε αγορά ψυχαγωγίας και εστίασης. Η υπόλοιπη περιοχή έχει μικτή χρήση (κατοικία και εμπορική δραστηριότητα). Προτάσεις-Δράσεις Η σύντομη αυτή περιγραφή της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας κάνει φανερό ότι δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε γενικές πολιτικές αλλά σε γενικούς στόχους η επίτευξη των οποίων θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε επιμέρους τομέα αντικατοπτρίζοντας τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώνονται από το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στη κάθε επιμέρους περιοχή. Συμπερασματικά η σημερινή κατάσταση είναι η εξής: - Έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των κενών καταστημάτων σε εμπορικούς δρόμους που χαρακτηρίζονταν από δραστηριότητες που σχετίζονται -κυρίως- με το χονδρεμπόριο και τις υπηρεσίες. - Έχει αυξηθεί το ποσοστό των αδιάθετων γραφειακών χώρων. - Έχει μειωθεί η εμπορική κίνηση καθώς:

19 1. Έχουν μετεγκατασταθεί μία πληθώρα υπηρεσιών του Δημοσίου αλλά και δραστηριότητες (υπουργεία, χρηματιστήριο κ.α.) με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά ο αριθμός των εν δυνάμει καταναλωτών. 2. Αυξάνεται η εγκληματικότητα σε ορισμένες ζώνες του κέντρου και κυρίως στο τρίγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ευριπίδου, Αθηνάς, Πειραιώς, Κουμουνδούρου. Στην ζώνη αυτή οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις είτε έχουν διακόψει την δραστηριότητα τους - κυρίως εκείνες που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο και στις υπηρεσίες- είτε έχουν μετεγκατασταθεί. Από επιτόπιες έρευνες προκύπτει το συμπέρασμα ότι η αύξηση των ποσοστών παραβατικότητας αποδίδεται στο γεγονός ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν οι οποίες δεν συνοδευτήκαν από αύξηση της αστυνόμευσης είχαν ως αποτέλεσμα οι περιοχές αυτές να λειτουργούν ως «θύλακες» στους οποίους η πρόσβαση σε εμπορικές δραστηριότητες δυσχεράνθηκε με αποτέλεσμα να περιορισθούν οι κοινωνικές «άμυνες» απέναντι στην εγκληματικότητα. - Παραδοσιακοί χώροι εμπορικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας έχουν αλλάξει χρήσεις καθώς έχουν μετατραπεί σε περιοχές στις οποίες κυριαρχούν δραστηριότητες που σχετίζονται με την διασκέδαση και την ψυχαγωγία. Κοινή συνιστώσα όμως είναι η συρρίκνωση του τομέα στον οποίο εξασκείται η παραδοσιακή εμπορική δραστηριότητα. Οι μεσοπρόθεσμες τάσεις δείχνουν ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση με αποτέλεσμα η Αθήνα να εξελιχθεί στην μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς αξιόλογη χωροταξική εμπορική συνοικία. Παράλληλα, οι αλλαγές χρήσεων στους χώρους που θα εγκαταλειφθούν σε συνδυασμό με συγκέντρωση της εμπορικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους δρόμους θα έχει πολλαπλά αποτελέσματα όπως: - Κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων των εμπορικών χώρων στους εναπομείναντες εμπορικούς δρόμους. Ενδεικτικό θα πρέπει να θεωρηθεί το υπόδειγμα της οδού Ερμού -από την πλατεία Συντάγματος έως την οδό Αθηνάς- στην οποία τα υψηλά μισθώματα είχαν ως αποτέλεσμα να κυριαρχήσουν οι εμπορικές αλυσίδες που κατέλαβαν τα εμπορικά πόστα των μικρομεσαίων παραδοσιακών εμπορικών επιχειρήσεων. - Θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η παρουσία των εμπορικών πολυεθνικών επιχειρήσεων καθώς θα έχουν την δυνατότητα μίσθωσης κτιριακών χώρων. Ας σημειωθεί ότι ήδη το φαινόμενο αυτό έχει κάνει την εμφάνιση του στην οδό Αθηνάς αφού οι ιδιοκτήτες κενών κτιρίων εμφανίζονται απρόθυμοι στο να μισθώσουν μεμονωμένους χώρους σε μικρές επιχειρήσεις ευελπιστώντας σε μισθωτήρια συμβόλαια με εμπορικές αλυσίδες. Μία τέτοια εξέλιξη δεν θα έχει επίπτωση μόνο στο οικονομικό προφίλ της περιοχής αλλά θα επιφέρει και γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αφού στη συγκεκριμένη περιοχή δραστηριοποιούνται 5.200

20 επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου και υπηρεσιών από τις οποίες περίπου έχουν αμιγώς εμπορικό αντικείμενο δραστηριότητας. Το σύνολο των εργαζόμενων σε αυτές τις επιχειρήσεις εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου. Η συρρίκνωση της δραστηριότητας τους όπως είναι φυσικό θα επιφέρει σημαντικές ανακατατάξεις και στο χάρτη της απασχόλησης της περιοχής. Η επόμενη μέρα Ο προβληματισμός ξεπερνά τα στενά πλαίσια της αδήριτης ανάγκης για αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Κεντρικό θέμα, είναι πλέον η φυσιογνωμία της πόλης αφού οι αλλαγές που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί είναι σημαντικές και έχουν οδηγήσει σε σημαντικές ανακατατάξεις. Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η πόλη βρίσκεται σε κομβικό σημείο όσο αφορά στην φυσιογνωμία της και στο πλαίσιο αυτό οι παρεμβάσεις θα πρέπει να «υπακούουν» σε ένα γενικότερο πλάνο το οποίο θα περιλαμβάνει τις επιλογές για την : - Κοινωνική φυσιογνωμία - Οικονομικό προφίλ - Εμπορική - επιχειρηματική χωροταξία - Αστυνόμευση - Υποδομές μεταφοράς Ο στόχος σίγουρα θα πρέπει να είναι το κέντρο της πρωτεύουσας να αποτελέσει προορισμό για το κάτοικο της Αττικής, τον κάτοικο της Ελλάδας και τον αλλοδαπό επισκέπτη. Ο στόχος αυτός αναδεικνύει νέες ανάγκες: - Κοινωνικές - Χωροταξικές - Γεωγραφικές - Πολεοδομικές, στις οποίες θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στην ανάγκη όλη αυτή η τεράστια χωροταξική ενότητα να μετατραπεί σε εθνικό κέντρο εμπορίου, πολιτισμού και γνώσης με τις απαραίτητες και ελεγχόμενες δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Μία τέτοια προοπτική προϋποθέτει καταρχήν: - Την δραστική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας - την ενσωμάτωση των γκετοποιημένων περιοχών στο κεντρικό σχεδιασμό της πόλης - Την αποτροπή γκετοποίησης και άλλων περιοχών

21 - Την ενσωμάτωση των νομίμων μεταναστών τόσο κοινωνικά όσο και επαγγελματικά. Η επίτευξη των τεσσάρων αυτών στόχων θα επιτρέψει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εμπορικού χωροταξικού σχεδιασμού ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη: - Την εμπορική προϊστορία κάθε τομέα και κάθε δραστηριότητας - Τις υπάρχουσες υποδομές καθώς και τις νέες ανάγκες που αναδεικνύονται - Την ανάγκη διατήρησης των συνοικιακών αγορών - Την ανάδειξη νέων ή ήδη υφισταμένων αγορών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πρωτεύουσας υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία επιτόπιας έρευνας ότι δραστηριοποιούνται άνω των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα της οικονομίας (τριτογενής τομέας) ενώ δεν είναι εφικτός ο καθορισμός των ατομικών επιχειρήσεων. Εκτιμάται επίσης ότι λειτουργούν περί τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας στο χώρο της ένδυσης, του δέρματος, στα είδη λαϊκής τέχνης και τις τυπογραφικές εργασίες. Συνολικά οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας εκτιμάται ότι προσεγγίζουν τις Κύριο χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής είναι το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο. Εκτιμάται ότι ο δείκτης του αριθμού εμπορικών επιχειρήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο είναι ο υψηλότερος στην χώρα και από τους υψηλότερους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η συντριπτική πλειοψηφικά των λιανεμπορικών και χονδρεμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη περιοχή έχουν έδρας εντός ενός νοητού τριγώνου που περικλείονται από τις οδούς Σταδίου - Πλατεία Συντάγματος-Μητροπόλεως - Ερμού - Καραϊσκάκη - Αριστοφάνους - Μενάνδρου - Πειραιώς - Πλατείας Ομονοίας. Από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι ο συνολικός αριθμός των εμπορικών επιχειρήσεων στην συγκεκριμένη περιοχή κινείται στα επίπεδα των επιχειρηματικών μονάδων. Η κατανομή των επιχειρήσεων αυτών έχει ως εξής - Λιανικό εμπόριο : Χονδρικό Εμπόριο : 1739 Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι πρόκειται για επιχειρήσεις των οποίων οι ανάγκες για τροφοδοσία είναι συχνή και γίνεται ανά 1 ημέρα έως 1 εβδομάδα.

22 Στον κλάδο του λιανεμπορίου κυριαρχούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της ένδυσης καθώς και αυτές που επικεντρώνουν την δραστηριότητα τους στον τομέα των τροφίμων. Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού (είδη νοικοκυριού, έπιπλα, ηλεκτρικά είδη). Ενδεικτικό θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα των ειδών ένδυσης ξεπερνά τις 700. Σε αντίστοιχα επίπεδα κινείται και ο αριθμός των επιχειρήσεων στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων ενώ στον κλάδο του εξοπλισμού για το σπίτι ο αριθμός των επιχειρήσεων υπερβαίνει τις 100. Χαρακτηριστικό, της δραστηριότητας των προαναφερόμενων επιχειρήσεων είναι ότι ο συχνός εφοδιασμός τους είναι προϋπόθεση για την ομαλή τους λειτουργία. Παράλληλα, όπως επισήμαιναν επιχειρηματίες ο εφοδιασμός είτε γίνεται με μεγάλα οχήματα είτε με μικρότερα οχήματα αλλά με μεγαλύτερη χρονική συχνότητα. Μάλιστα, οι ίδιοι απαντώντας σε ερώτηση για τις συνθήκες εφοδιασμού τις χαρακτήρισαν ως προβληματικές που χρήσουν άμεσης βελτίωσης. Ένα ακόμα στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι ο εφοδιασμός εκτός ωραρίου λειτουργίας επιβαρύνει σημαντικά το κόστος και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως ανεπιθύμητος. Στα προβλήματα που χαρακτηρίζονται ως οξυμμένα και τα οποία, σύμφωνα με τους επιχειρηματίες χρήζουν άμεσης παρέμβασης, είναι η δημιουργία εναλλακτικού σχεδίου πρόσβασης των φορτηγών μεταφοράς εμπορευμάτων καθώς ο συνδυασμός της κυκλοφοριακής συμφόρησης με τον αποκλεισμό κεντρικών οδικών αξόνων -ακόμα και σε μη εργάσιμες ώρες και μέρες - έχει εξελιχθεί σε θέμα πρώτης προτεραιότητας. Στον κλάδο του χονδρεμπορίου κυριαρχούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με : τρόφιμα, ενδύματα και καταναλωτικά προϊόντα γενικότερα. Αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία με τα οποία θα είναι εφικτός ο ακριβής εντοπισμός των επιχειρήσεων που ανέστειλαν την δραστηριότητα τους ή προχώρησαν στην μετεγκατάσταση τους λόγω επιδείνωσης των συνθηκών της τροφοδοσίας και εφοδιασμού, εντούτοις εκτιμάται ότι στην διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας ο αριθμός των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 40%. Διατυπώνονται μάλιστα εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες η μείωση είναι ακόμα μεγαλύτερη λόγω της αδυναμίας των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων να συνδυάσουν την παρουσία των διοικητικών τους υπηρεσιών με τους χώρους αποθήκευσης των προϊόντων τους, γεγονός που αναγκάζει είτε στην μετεγκατάσταση είτε στην ταυτόχρονη διατήρηση δύο διαφορετικών χώρων. Η ανάγκη αυτή γίνεται πιεστική σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαδικασία μεγέθυνσης. Πάντως από στοιχεία πρόσφατης έρευνας που πραγματοποίησε το ΕΒΕΑ προκύπτει ότι οι περισσότερες χονδρεμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο κέντρο της πρωτεύουσας διατηρούν αυτόνομους χώρους αποθήκευσης των εμπορευμάτων τους καθώς

23 το μέσο εμβαδόν της έδρας των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων υπολογίζεται στα 140 τετραγωνικά μέτρα περίπου. Από την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τον ημερήσιο τζίρο των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων προκύπτει ότι οι περισσότερες από αυτές είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το μέσο ημερήσιο λειτουργικό κόστος των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας (δεν υπολογίζεται το ενοίκιο) κινείται στα επίπεδα των 200 ευρώ περίπου. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση πολλών χώρων θα οδηγήσει πολλές από τις ήδη ευρισκόμενες σε λειτουργία επιχειρήσεις σε οικονομικό αδιέξοδο. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας στα πλαίσια της έρευνας υποδιαιρέθηκε στους παρακάτω τομείς: Α τομέας. Περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς - Βορέου - Κολοκοτρώνη - Σταδίου/Πλατείας Συντάγματος - Μητροπόλεως. Περιλαμβάνει τις οδούς - ή τμήματα οδών.: ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (εμπορικές-παροχής υπηρεσιών) ΑΘΗΝΑΣ 200 ΒΟΡΕΟΥ 37 ΑΒΡΑΜΙΩΤΟΥ 3 ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΝΗΣ 44 ΚΑΡΟΡΗ 34 ΑΙΟΛΟΥ 171 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΥ ΕΡΜΟΥ 453 ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ 32 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΚΟΥΖΕ ΛΥΜΠΟΝΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ 58 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 189 ΚΛΕΙΤΙΟΥ 13 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 50 ΚΤΕΝΑ 3 ΡΟΜΒΗΣ 41 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 100 ΦΩΚΙΩΝΟΣ 21

24 ΘΗΣΕΩΣ 51 ΚΟΡΝΑΡΟΥ 23 ΛΕΚΚΑ 77 ΠΕΤΡΑΚΗ 35 ΣΚΟΠΑ 2 ΑΞΑΡΛΙΑΝ 5 ΔΙΟΜΕΙΑΣ 2 ΒΟΥΛΗΣ 186 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 70 ΝΙΚΗΣ 150 Β τομέας. Περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς Ευριπίδου Σταδίου Κολοκοτρώνη Αιόλου - Βορέου και περιλαμβάνει τις οδούς: ΚΑΪΡΗ 17 ΒΛΑΧΑΒΑ 29 ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ 78 ΑΓΑΘΩΝΟΣ 19 ΒΥΣΣΗΣ 52 ΑΙΟΛΟΥ ΝΙΚΙΟΥ 50 ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ 6 ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ 89 ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 63 ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 55 ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 165 ΧΑΒΡΙΟΥ 34 ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 5 ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 4 ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 49 ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 20 ΚΑΡΥΤΣΗ 7 ΓΑΖΗ ΑΝΘΙΜΟΥ 18 ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 33 ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 49 Γ τομέας. Περικλείεται από τις οδούς Ευριπίδου - Δραγατσανίου - Σταδίου- Σοφοκλέους- Αθηνάς. Περιλαμβάνει τις οδούς: ΑΡΜΟΔΙΟΥ 29 ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΑΙΟΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 63

«Ανασυγκρότηση των Πόλεων- Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας»

«Ανασυγκρότηση των Πόλεων- Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας» Προς τον Κον Κώστα Καρτάλη Πρόεδρο Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνα 22 Ιανουαρίου 2010 Αρ.πρωτ. 38554 Αξιότιμε Κύριε Καρτάλη, Σε απάντηση της από 13/01/2010 επιστολής σας, σας αποστέλλω

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεσιμότητα εμπορικών χώρων. Α εξάμηνο 2009. Κος Γιάννης Σιώτος Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Αγοράς, Πρόεδρος PROPERTY LTD

Διαθεσιμότητα εμπορικών χώρων. Α εξάμηνο 2009. Κος Γιάννης Σιώτος Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Αγοράς, Πρόεδρος PROPERTY LTD Διαθεσιμότητα εμπορικών χώρων Α εξάμηνο 2009 Κος Γιάννης Σιώτος Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Αγοράς, Πρόεδρος PROPERTY LTD Από την οικονομική συγκέντρωση Στην απαξίωση εμπορικών αγορών Τα «ΠΡΟΣΩΠΑ» της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Μάιος 2007 ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ Άνω των 30.000 κτιρίων στο σύνολο της Αττικής έχουν τουλάχιστον κύρια χρήση καταστήµατα ή γραφεία. Εξ αυτών τα 23.777 έχουν αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΔΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΔΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Ερευνα της Property E.Π.E..E. για την Ενωση Ιδιοκτητών Ελλάδος Μάιος 2007 Απόθεμα και Κατανομή Κτιρίων 30.624 κτίρια της Αττικής έχουν κυρίως επαγγελματική χρήση (γραφεία-καταστήματα).

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Συμπληρωματική πρόταση για την προστασία των συναλλαγών, την επιστροφή της ρευστότητας στην αγορά, την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιγονιδών 2, τ.κ. 54630, Θεσσαλονίκη Τηλ. & Fax: 2310.270027 Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014

Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ. Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση Στρατηγικής Συνεργασίας ΥΔΜΗΔ ΟΟΣΑ Αθήνα, Μάιος 2014 Παρουσίαση του Σκοπού του Έργου και των Βασικών Στόχων Υφιστάμενη Κατάσταση Ο σκοπός του έργου Βασικοί Στόχοι- Οφέλη Τα κόστος της γραφειοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΡΝΕΙΑ Trafficking Μαστροπεία ανήλικων κοριτσιών. Διάσπαρτες πιάτσες σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Οίκοι ανοχής Έχουν καταγραφεί 250 οίκοι ανοχής (μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) Μετά από μελέτη των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ρόλος του φαρμακείου στην διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής φαρμάκου είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολυδιάστατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015. Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΤΕ 2015 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Προτάσεις για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Δεδομένων των περιορισμών της χρηματοοικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας στον ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΡΝΕΙΑ Trafficking Μαστροπεία ανήλικων κοριτσιών. ιάσπαρτες πιάτσες σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Οίκοι ανοχής Έχουν καταγραφεί 25 οίκοι ανοχής (μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1077/26.3.2012 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Κοινό Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου - Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Ίδρυση Ατομικών Επιχειρήσεων Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά!

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά! Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Θάνου Μωραΐτη Κυρίες και κύριοι, πριν λίγες μέρες με ένα κλιμάκιο ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ επισκεφτήκαμε ένα νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Είναι ένα έργο το

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση των ΚΕΠΠ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών.

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash Νόμος 4336/2015

Tax Flash Νόμος 4336/2015 Tax Flash Νόμος 4336/2015 Αύγουστος 2015 Στις 14 Αυγούστου 2015 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο πλαίσιο της λειτουργίας Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012 Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του

Newsletter Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012 Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του Newsletter Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012 Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ 3 ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ FORUM ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

Για την επόμενη ημέρα: Η αισιοδοξία επιστρέφει στην οικονομία

Για την επόμενη ημέρα: Η αισιοδοξία επιστρέφει στην οικονομία ΕΞΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «Η» Για την επόμενη ημέρα: Η αισιοδοξία επιστρέφει στην οικονομία Του Γιώργου Μανέττα gmanettas@pegasus.gr Βελτίωση του κλίματος υπέρ της Ελλάδας στο εξωτερικό, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 01-07-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης.

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Που προέκυψε από τη Λαϊκή Συνέλευση της 12 ης Μαρτίου 2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Που προέκυψε από τη Λαϊκή Συνέλευση της 12 ης Μαρτίου 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Που προέκυψε από τη Λαϊκή Συνέλευση της 12 ης Μαρτίου 2012 Ενάντια στο κλείσιμο των Υπηρεσιών της Καλλονής ( Δ.Ο.Υ- Ι.Κ.Α τηλ. Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Εύθραυστη αισιοδοξία για μικρομεσαίους ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 2 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Συνολικά, η αποτίμηση του β εξαμήνου 2014 εξακολουθεί να είναι αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Ετήσιο Φορολογικό Συνέδριο

4 ο Ετήσιο Φορολογικό Συνέδριο Πανοζάχος Δημήτριος, Γενικός Διευθυντής Ορθολογισμός Α.Ε. 4 ο Ετήσιο Φορολογικό Συνέδριο 16/11/2012 Ξενοδοχείο The Met Τι είναι η φοροδιαφυγή ; Αύξηση προσωπικού πλούτου Πως την εντοπίζουμε για να την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα