«Πλατωνόπολις» Διδακτικό σύστημα διαχείρισης ενός πλατωνικού μύθου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πλατωνόπολις» Διδακτικό σύστημα διαχείρισης ενός πλατωνικού μύθου"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ «Πλατωνόπολις» Διδακτικό σύστημα διαχείρισης ενός πλατωνικού μύθου Εργασία στο μάθημα: «Συστήματα Διαχείρισης της Μάθησης» 2 ο Παραδοτέο Υπεύθυνος Καθηγητής: Συμεών Ρετάλης Μέλη ΟΜΑΔΑΣ: Παππά Μαριλένα Πόλκας Λάμπρος Χαρατζόπουλος Παναγιώτης ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ 13

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ «ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ» 3 2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΕΛ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΟΜΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 22 ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ - 2 -

3 1. Εισαγωγή 1.1. Σκοπός του εγγράφου - Αποδέκτες του εγγράφου Υπενθυμίζεται ότι η Πλατωνόπολις είναι ένα διδακτικό σύστημα, που προορίζεται για τη διδασκαλία του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών της Γ Λυκείου (θεωρητικής κατεύθυνσης) και αναφέρεται στον μύθο «Το δαχτυλίδι του Γύγη» της Πολιτείας του Πλάτωνα. Η πρόσβαση στο διδακτικό σύστημα για τους χρήστες, εκπαιδευόμενους και τους επισκέπτες παρέχεται μέσω του Ιστού Παγκόσμιας Εμβέλειας (W.W.W.). Στη συνέχεια, περιγράφονται τα μέρη του Β παραδοτέου του συστήματος, τα οποία και υποβάλλονται προς κρίση στον διδάσκοντα του μαθήματος. 1.2 Γενική μορφή του δικτυακού τόπου «Πλατωνόπολις» Ο δικτυακός τόπος του μαθήματος αποτελείται από: 1. Την αρχική σελίδα «Το δαχτυλίδι του Γύγη», όπου και ο λογότυπος του μαθήματος. 2. Τα περιεχόμενα του μαθήματος, που εμφανίζονται στο αριστερό μέρος της ιστοσελίδας και στα οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση καθ όλη τη διάρκεια της πλοήγησής του στο σύστημα. Στα περιεχόμενα περιλαμβάνονται οι εξής διδακτικές ψηφίδες: Εισαγωγικά : οδηγεί, με επιλογή από τον εκπαιδευόμενο, σε τριών κατηγοριών πληροφορίες για: 1. Tο βασικό θέμα της Πολιτείας, που είναι η δικαιοσύνη. 2. Tα πρόσωπα που μετέχουν στη συζήτηση του βασικού θέματος, και 3. Tη θέση του Γλαύκωνα (και των σοφιστών) περί δικαιοσύνης. Ο Μύθος: δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει (στο πρωτότυπο και στη μετάφραση) την εμφάνιση είτε του συνόλου του πλατωνικού μύθου είτε τμημάτων του, μοιρασμένων σε τρεις διδακτικές ενότητες (πρώτη, δεύτερη, τρίτη). ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ - 3 -

4 Παράλληλα Έργα: δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει μεταξύ τεσσάρων κατηγοριών, τα «Αρχαία Κείμενα», τα «Νεότερα Κείμενα», τα «Αρχαία Έργα Τέχνης» και τα «Νεότερα Έργα Τέχνης», που σχετίζονται με το έργο του Γύγη στον Πλατωνικό μύθο. Στο κάτω μέρος των περιεχομένων της ίδιας ιστοσελίδας υπάρχουν χρήσιμοι Σύνδεσμοι, που οδηγούν: Στο σύστημα επικοινωνίας Moodle, όπου έχουν αναρτηθεί από τον καθηγητή μαθησιακές και επικοινωνιακές δραστηριότητες, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές, όπως περιγράφονται στα σενάρια που αναλύονται στη συνέχεια. Πολυτονικές γραμματοσειρές, τις οποίες μπορεί ο μαθητής να κατεβάσει στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια του εγγράφου περιγράφεται η σχεδίαση του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού «Πλατωνόπολις», με βάση τη μεθοδολογία CADMOS-D. Η μέθοδος σχεδίασης CADMOS-D σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης της εργασίας βασίζεται σε τρία τμήματα: Στην Αρχιτεκτονική Σχεδίαση, στη Λεπτομερή Σχεδίαση και στη Σχεδίαση Παρουσίασης. Ακολουθεί ανάλυση κάθε τμήματος της μεθόδου CADMOS-D. ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ - 4 -

5 2. Σχεδίαση Πόρων του ΔΕΛ 2.1 Αρχιτεκτονική σχεδίαση του ΔΕΛ με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο Η Αρχιτεκτονική Σχεδίαση περιγράφει τη δομή του ΔΕΛ και τις Δραστηριότητες που ενυπάρχουν σε αυτό. Στη φάση αυτή, αποτέλεσμα της οποίας είναι το Μοντέλο Δραστηριοτήτων, η ιδεατή λύση που προέκυψε κατά τη λυτική εργασία, αποτυπώνεται: (α) Στην ιεραρχία δραστηριοτήτων (απλών ή σύνθετων), μέσω των οποίων υλοποιούνται οι καθορισμένοι μαθησιακοί στόχοι. (β) Στον ορισμό πόρων (τους οποίους αποτελούν τα φυσικά συστατικά, σε δυαδική μορφή, που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική πραγματοποίηση των καθορισμένων δραστηριοτήτων) Δραστηριότητα 1 Τίτλος: Τύπος: Ένταξη του πλατωνικού μύθου στην «Πολιτεία». Προπαρασκευαστικός και διαγνωστικός, ενόψει της εισαγωγικής διδασκαλίας του μαθήματος. Σενάριο: Ο διδάσκων, ενημερώνει τους μαθητές ότι πρέπει, προκειμένου να ετοιμαστούν για την επόμενη συνάντηση, να εκτελέσουν τις ακόλουθες ενέργειες: 1. Να εισέλθουν στα «Εισαγωγικά» και να διαβάσουν όλο το περιεχόμενο της διδακτικής ψηφίδας. 2. Να ενεργοποιήσουν την ψηφίδα «Ο ΜΥΘΟΣ Όλες οι ενότητες», όπου και θα μελετήσουν τον πλατωνικό μύθο στο σύνολό του (κυρίως μέσω της μετάφρασης). 3. Να μεταβούν στο Moodle και να εκτελέσουν τη δραστηριότητα 1, στην οποία προβλέπεται να επισκεφθούν και τις παρακάτω ιστοσελίδες: ex.htm ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ - 5 -

6 απ όπου αντίστοιχα θ αντλήσουν πληροφορίες για: τα είδη των μυθολογικών αφηγήσεων, τη λειτουργία της επιχειρηματολογίας, τη χρήση του μύθου γενικά, την ειδική λειτουργία του μύθου στον Πλάτωνα. 4. Με χρήση του περιβάλλοντος Moodle θα υποβάλουν ένα δοκίμιο με τις απαντήσεις τους στο σχετικό forun του μαθήματος. 5. Ο διδάσκων, αφου έχει λάβει υπ όψιν του τις απαντήσεις των μαθητών υποβάλει στη συνέχεια του σχόλιά του στο forum του μαθήματος επίσης Δραστηριότητα 2 Τίτλος: Τύπος: Δομή-ποσοτική ανάλυση και πρόσληψη του πλατωνικού μύθου. Προπαρασκευαστικός και συνεργατικός (ανά 4 ομάδες εργασίας) ενόψει του δεύτερου μαθήματος. Σενάριο (για την 1 η ομάδα): Τίτλος: Η άρθρωση του πλατωνικού μύθου. 1. Οι μαθητές ενεργοποιούν την ψηφίδα «Ο ΜΥΘΟΣ Όλες οι ενότητες», όπου και επιλέγουν την εμφάνιση του πλατωνικού μύθου στο σύνολό του. 2. Μελετούν τον μύθο, προσέχοντας τόσο το αρχαίο κείμενο όσο και τη μετάφρασή του. 3. Ακολουθούν τις οδηγίες, που υπάρχουν στο φάκελλο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1 του Moodle, σύμφωνα με τα δεδομένα των οποίων καλούνται να: Ι. Αντιγράψουν το αρχαίο κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου τους. ΙΙ. Διαιρέσουν το αρχαίο κείμενο, που έχουν αντιγράψει, σε τμήματα, οριοθετώντας τις θεματικές του ενότητες ή τις μικροεπεισοδιακές του φάσεις. ΙΙΙ. Συγκρίνουν τη διαίρεση των θεματικών ενοτήτων με αυτή που επιχειρεί το βιβλίο τους και να εξηγήσουν τους λόγους της διαφοράς. ΙV. Τοποθετήσουν πλαγιότιτλους σε κάθε θεματική ενότητα. Ε. Αποδώσουν, παραφράζοντας με δικό τους τρόπο, το περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας, συντάσσοντας ένα ενιαίο δοκίμιο. V. Παραδίδουν τις απαντήσεις τους μέσω του συστήματος επικοινωνίας (Moodle) στην ομάδα 3 για επισκόπηση και αναθεώρηση. ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ - 6 -

7 VI. Αποδέχονται τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή διορθώσεις της ομάδας 3, και παραδίδουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους στον διδάσκοντα. Σενάριο (για τη 2 η ομάδα) Τίτλος: Ποσοτική ανάλυση του πλατωνικού μύθου Σενάριο: 1. Οι μαθητές ενεργοποιούν την ψηφίδα, «Ο ΜΥΘΟΣ Όλες οι ενότητες», όπου και επιλέγουν την εμφάνιση του πλατωνικού μύθου στο σύνολό του. 2. Μελετούν τον μύθο, προσέχοντας μόνο το αρχαίο κείμενο. 3. Ακολουθούν τις οδηγίες, που υπάρχουν στο φάκελλο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2 του Moodle, σύμφωνα με τις οποίες καλούνται να: Ι. Μεταφέρουν το αρχαίο κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου τους. ΙΙ. Υπολογίσουν σε ποια θεματική ενότητα του μύθου αφιερώνεται η μεγαλύτερη έκταση, η μέση και σε ποια η μικρότερη, επιλέγοντας από το μενού «Εργαλεία» του Word την Καταμέτρηση Λέξεων. ΙΙΙ. Αναπαραστήσουν, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο διάγραμμα ενός υπολογιστικού φύλλου (Εxcel), τις ποσοτικές σχέσεις που έχουν εντοπίσει ανάμεσα στις θεματικές ενότητες. ΙV. Eξηγήσουν, με ένα δοκίμιο 20 σειρών, τους λόγους για τους οποίους ο Πλάτωνας επιφυλλάσει διαφορετική έκταση (μεγάλη, μεσαία και μικρή) σε κάθε θεματική ενότητα. Δ. Aνταλλάξουν τις απαντήσεις τους μέσω του συστήματος επικοινωνίας με την ομάδα 4. ΣΤ. Προβούν στις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή διορθώσεις τούς προταθούν από την ομάδα 4. Ζ. Να καταθέσουν ηλεκτρονικά το τελικό τους δοκίμιο στον διδάσκοντα. ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ - 7 -

8 Σενάριο (για την 3 η ομάδα) Τίτλος: Ταξινόμηση / Αξιολόγηση, προσώπων, πραγμάτων και θεμάτων του πλατωνικού μύθου. Σενάριο: 1. Οι μαθητές ενεργοποιούν την ψηφίδα, «Ο ΜΥΘΟΣ Όλες οι ενότητες», όπου και επιλέγουν την εμφάνιση του πλατωνικού μύθου στο σύνολό του. 2. Μελετούν τον μύθο, προσέχοντας μόνο το αρχαίο κείμενο. 3. Ακολουθούν τις οδηγίες, που υπάρχουν στο φάκελλο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.3 του Moodle, σύμφωνα με τα δεδομένα των οποίων καλούνται να: Ι. Αντιγράψουν το αρχαίο κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου τους. ΙΙ. Δημιουργήσουν Πίνακα, με τρεις στήλες, καθεμιά από τις οποίες θα περιέχει τρεις τίτλους που χωρίζουν τον μύθο σε τρία μέρη: Περιγραφικό μέρος: ο βοσκός Γύγης βρίσκει το δαχτυλίδι. Λειτουργικό μέρος: ο Γύγης ανακαλύπτει τη λειτουργία του δαχτυλιδιού. Πολιτικο-ηθικό μέρος: ο Γύγης παίρνει την εξουσία και γίνεται τύραννος). ΙΙΙ. Συμπληρώσουν κάθε στήλη (με τα τρία μέρη του μύθου) με τις κρίσιμες αρχαίες λέξεις, που την αφορούν, ως προς τα πρόσωπα, τις ρηματικές ενέργειες και τα αντικείμενά τους. ΙV. Διατυπώσουν τη γνώμη τους, αφού παρατηρήσουν τα περιεχόμενα του Πίνακα, για το ποια κρίνουν ότι είναι η κρισιμότερη στιγμή της ιστορίας, συνδέοντάς την με τη συζήτηση που διεξάγεται ανάμεσα στον Γλαύκωνα και στον Σωκράτη. V. Ανταλλάξουν, μέσω του συστήματος επικοινωνίας, τις απαντήσεις τους με την ομάδα 1. VI. Προβούν στις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή διορθώσεις τούς προταθούν από την ομάδα 1. VII. Kαταθέσουν ηλεκτρονικά το τελικό τους δοκίμιο στον διδάσκοντα. ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ - 8 -

9 Σενάριο για την 4η ομάδα Τίτλος: Πρόσληψη / Δραματοποίηση του πλατωνικού μύθου. Σενάριο: 1. Οι μαθητές ενεργοποιούν την ψηφίδα, «Ο ΜΥΘΟΣ Όλες οι ενότητες», όπου και επιλέγουν την εμφάνιση του πλατωνικού μύθου στο σύνολό του. 2. Μελετούν τόν μύθο, προσέχοντας τόσο το αρχαίο κείμενο όσο και τη μετάφραση. 3. Ακολουθούν τις οδηγίες, που υπάρχουν στο φάκελλο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.4 του Moodle, σύμφωνα με τα δεδομένα των οποίων καλούνται να: I. Δημιουργήσουν μια σύντομη δική τους ιστορία, επιλέγοντας τα παράδοξα θέματα και αντικείμενα που τους εντυπωσίασαν στον μύθο. II Προσθέσουν έναν διάλογο ανάμεσα στα πρόσωπα του μύθου, ώστε η απλή ιστορία να αποκτήσει θεατρικότητα. III. Εκφράσουν μια προσωπική επιθυμία, διατυπώνοντας τις σκέψεις τους για το πότε και γιατί θα ήθελαν οι ίδιοι να γίνουν αόρατοι, προβλέποντας παράλληλα τις αντιδράσεις των άλλων απέναντί τους. IV. Δηλώσουν με τρία επιχειρήματα την προσωπική τους άποψη περί δικαιοσύνης παίρνοντας το μέρος είτε του Γλαύκωνα είτε του Σωκράτη. V. Ανταλλάξουν μέσω του συστήματος επικοινωνίας τις απαντήσεις τους με την ομάδα 2. VI. Προβούν στις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή διορθώσεις τους προταθούν από την ομάδα 2. VII. Καταθέσουν ηλεκτρονικά το τελικό τους δοκίμιο στον διδάσκοντα. Κατά τη δεύτερη συνάντηση, ο διδάσκων εξηγεί τις πλέον κρίσιμες πτυχές του μαθήματος και συζητά με τους μαθητές, κρίνοντας τα αποτελέσματα των εργασιών τους. ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ - 9 -

10 2.1.3 Δραστηριότητα 3 Τίτλος: Κειμενοκεντρική προσέγγιση του αρχαίου κειμένου Τύπος: Εξέταση και αξιολόγηση στην τάξη Χρόνος: 45 λεπτά Δραστηριότητα 3.1 Τίτλος: Ερμηνευτική ανάλυση Σενάριο: 1. Ο διδάσκων στην τάξη προβαίνει στην ερμηνευτική ανάλυση του αρχαίου κειμένου, επιμένοντας στην άρθρωση των μερών του λόγου του μύθου. 2. Αναλύει τη μορφή του μύθου, επιμένοντας στη διάκριση του προσκήνιου από το παρασκήνιο της δράσης και στις τρεις διδακτικές ενότητες. 3. Χωρίζει τους μαθητές σε τρεις ομάδες και τους καλεί να εκτελέσουν την επόμενη εργασία, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη. Τα μέλη κάθε ομάδας: Ενεργοποιούν την ψηφίδα, «Ο ΜΥΘΟΣ 1 η ή 2 η ή 3 η Ενότητα», όπου και επιλέγουν την εμφάνιση μιας ενότητας του πλατωνικού μύθου, η οποία είναι διαφορετική ανά ομάδα. Την ενότητα αυτή καλούνται να την αναπαραστήσουν συντακτικά. Εστιάζουν την προσοχή τους στη δομή της ενότητας, επιμένοντας στο αρχαίο κείμενο. Μεταφέρουν την ενότητα στον επεξεργαστή κειμένου τους. Αναπαριστούν με δέντρα και σχήματα τη συντακτική άρθρωση κάθε ενότητας, χρησιμοποιώντας εργαλεία από το μενού Autoshapes του επεξεργαστή κειμένου, διακρίνοντας με διαφορετικά χρώματα το προσκήνιο της δράσης από το παρασκήνιό της. Ανεβάζουν την εργασία τους στο σύστημα επικοινωνίας (Moodle) προς διορθωτική κρίση από τον διδάσκοντα. Παρατήρηση: Στην περίπτωση που το πλήθος των μελών μιας ομάδας είναι παραπάνω από τρία μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερες από τρεις ομάδες αλλά σε δύο τουλάχιστον ομάδες θα ανατεθεί να μελετήσουν την ίδια ενότητα. ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ

11 Δραστηριότητα 3.2. Τίτλος: Λέξεις και συμφραζόμενα Ο διδάσκων εξηγεί στους μαθητές ότι ένας κίνδυνος «παρανάγνωσης» των αρχαίων κειμένων οφείλεται και στο ότι ερμηνεύουμε τη σημασία τους γενικά ή διαχρονικά και δεν προσέχουμε το ειδικό και ιδιαίτερο βάρος που έχουν οι λέξεις αυτές στα γενικότερα και ειδικότερα συμφραζόμενα (context) του αρχαίου κείμενου. Φέρνει ως παράδειγμα παρανάγνωσης τη λέξη ποιμήν και το είδος σχολιασμού που δίνει το σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο δεν εξηγεί γιατί ο Γύγης -ένας ιστορικός βασιλιάς της Λυδίας- στον Πλάτωνα εμφανίζεται ως ποιμένας. Η επίλυση αυτής της ασάφειας δίνεται με την άσκηση των μαθητών, οι οποίοι καλούνται να: 1. Ανοίξουν την ψηφίδα, «Ο ΜΥΘΟΣ 1 η Ενότητα» και να επιλέξουν την εμφάνιση της πρώτης ενότητας του πλατωνικού μύθου. 2. Εστιάσουν και να επιλέξουν τη λέξη ποιμήν του αρχαίου κειμένου. 3. Παρατηρήσουν τα περιεχόμενα του νέου pop up παραθύρου, όπου θα υπάρχει το απόσπασμα (σε κείμενο και μετάφραση) προηγούμενης συνομιλίας ανάμεσα στον Θρασύμαχο και τον Σωκράτη. 4. Μεταφέρουν τα δύο αυτά κείμενα στον επεξεργαστή τους, και να εξηγήσουν αν παρατηρούν σχέσεις ανάμεσα στα δύο κείμενα ως προς τον ρόλο του ποιμένα και τί είδους σχέσεις είναι αυτές. 5. Εφαρμόσουν την ίδια τεχνική και για άλλες λέξεις του πλατωνικού μύθου, συγκεκριμένα τις λέξεις δακτύλιος και θαυμάζοντα, ανταλλάσσοντας τις γνώμες τους με άλλους συμμαθητές τους. Οι λέξεις αυτές θα είναι σύνδεσμοι, έτσι ώστε να μπορεί ο μαθητής εύκολα να τις εντοπίσει μέσα από το αρχαίο κείμενο. 6. Υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέσω του συστήματος επικοινωνίας στον διδάσκοντα. ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ

12 2.1.4 Δραστηριότητα 4 Τίτλος: Τύπος: Η διαχρονική εξέλιξη του πλατωνικού μύθου. Σύγκριση κειμένων. Οι μαθητές: 1. Χωρίζονται σε ομάδες από τον διδάσκοντα, οι οποίες και θα αναλάβουν να συγκρίνουν κατ επιλογή τον πλατωνικό μύθο με: i. Αλλα αρχαιοελληνικά κείμενα, τα οποία συμπληρώνουν και τροποποιούν τον μύθο του Γύγη, ή και διαγράφουν πλατωνικά μερίδιά του (Αρχίλοχος, Ηρόδοτος, Νικόλαος Ιστορικός, παπυρικό απόσπασμα, Ι. Τζέτζης-Φώτιος). ii. Λογοτεχνικά κείμενα της νεότερης εποχής («Αόρατος άνθρωπος» του G. Wells, «Η συντροφιά του δαχτυλιδιού» του J.R. Tolkien), που πραγματεύονται, σε μια νέα προοπτική, μοτίβα και θέματα του πλατωνικού μύθου iii. Έργα τέχνης της αρχαίας εποχής, τα οποία εικονοποιούν την κειμενική πληροφορία του πλατωνικού μύθου (πίθος της Μυκόνου, 7 ος αι. π.χ.) iv. Έργα τέχνης της νεότερης εποχής, τα οποία αναπαριστούν μοτίβα, πρόσωπα ή καταστάσεις του πλατωνικού μύθου («η γυναίκα του Κανδαύλη» του Jordaens, ο «Αόρατος άνθρωπος» του Νταλί). 2. Δηλώνουν τις προτιμήσεις τους στα θέματα και τους τίτλους που έχει παρουσιάσει ο διδάσκων στην τάξη και παραλαμβάνουν το έντυπο φύλλο εργασίας με οδηγίες χρήσης και ερωτήματα, το οποίο υπάρχει διαθέσιμο στο Moodle. 3. Παραλαμβάνουν από την ψηφίδα, «Ο ΜΥΘΟΣ Όλες οι ενότητες»,τη μετάφραση και τη μεταφέρουν στον επεξεργαστή κειμένου τους. 4. Παραλαμβάνουν από τα «Παράλληλα έργα» το απόσπασμα (αρχαίο ή νεότερο) ή το έργο τέχνης που έχουν επιλέξει και το αντιπαραβάλλουν με τον πλατωνικό μύθο στον επεξεργαστή κειμένου τους. 5. Ανταλλάσουν γνώμες μέσω του συστήματος επικοινωνίας με άλλους συμμαθητές τους που έχουν επιλέξει το ίδιο θέμα. 6. Απαντούν στα ερωτήματα που τους έχουν υποβληθεί και καταθέτουν τις απόψεις τους μέσω του συστήματος επικοινωνίας στον διδάσκοντα. ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ

13 3. Εννοιολογική Σχεδίαση - Μοντέλο Δραστηριοτήτων ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ 13

14 "Courseware" Platonopolis title = Πλατωνόπολις " Composite Activity" Activity 2 title = Δραστηριότητα 2 Δομή Ποσοτική ανάλυση και πρόσληψη του πλατωνικού μύθου "Activity" Structure title = " H δομή του πλατωνικού Μύθου "Activity" Quantity Analysis title = Ποσοτική Ανάλυση του Πλατωνικού Μύθου " Activity " Themes, Persons, Objects title = Ταξινόμηση και αξιολόγηση θεμάτων, προσώπων και πραγμάτων του μύθου "Activity" Reception & Drama type = Πρόσληψη και Δραματοποίηση "Resource" Instruction of exercise 2.1 mime type = html/link title = Οδηγίες Άασκηση 2 Ομάδα 1 url = "Resourse" Translation ( All text ) mime type = html/txt title = Το Δαχτυλίδι του Γύγη ( Κείμ & Μεταφρ.) url = "Resource" Instruction of exercise 2.2 mime type = html/link title = Οδηγίες Άασκηση 2 Ομάδα 2 url = "Resource" Instruction of exercise 2.3 mime type = html/link title = Οδηγίες Άασκηση 2 Ομάδα 3 url = "Resource" Instruction of exercise 2.4 mime type = html/link title = Οδηγίες Άασκηση 2 Ομάδα 4 url = ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ

15 ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ

16 "Courseware" Platonopolis title = Πλατωνόπολις " Composite Activity" Activity 4 title = Δραστηριότητα 4 Η Διαχρονική εξέλιξη του πλατωνικού μύθου "Activity" Αncient Greek Text title = " Αλλα αρχαιοελληνικά Κείμενα "Activity" Modern Greek text title = Νεωτερικά κείμενα "Activity" Τimely text title = Eπικαιρικά δοκίμια "Activity" Αncient Greek Art title = Εργα τέχνης αρχαίας εποχής "Activity" Modern Art title = Eργα τέχνης νεότερης εποχής "Resource" Instruction for activity 4 mime type = html/link title = Οδηγίες για τη δραστηριότητα 4 url = "Resourse" Translation ( All text ) mime type = html/txt title = Το Δαχτυλίδι του Γύγη ( Κείμ & Μεταφρ.) url = "Resourse" Modern Greek Art mime type = html/jpeg title = Παράλληλα έργα τέχνης νεότ. εποχής url = "Resourse" Ancient Greek text mime type = html/txt title = Παραλληλα αρχαιοελληνικά κείμενα url = "Resourse" Modern Greek Text mime type = html/txt title = Παράλληλα λογοτ. κείμενα νεότ. εποχής url = "Resourse" Timely Text mime type = html/txt title = Παράλληλα επικαιρικά κείμενα url = "Resourse" Αncient Greek Art mime type = html/jpeg title = Παράλληλα έργα τέχνης αρχ. εποχής url = ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ

17 4. Σχεδίαση Πλοήγησης - Μοντέλο Δομής Πλοήγησης ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ

18 ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ

19 " Composite Activity" Activity 2 title = Δραστηριότητα 2 Δομή Ποσοτική ανάλυση και πρόσληψη του πλατωνικού μύθου "Activity" Structure title = " H δομή του πλατωνικού Μύθου "Activity" Quantity Analysis title = Ποσοτική Ανάλυση του Πλατωνικού Μύθου " Activity " Themes, Persons, Objects title = Ταξινόμηση και αξιολόγηση θεμάτων, προσώπων και πραγμάτων του μύθου "Activity" Reception & Drama type = Πρόσληψη και Δραματοποίηση "Composite Node" Gygh's Ring title = Το δαχτυλίδι του Γύγη "Node" Trans_1 title = Ενότητα 1 "Node" Trans_2 title = Ενότητα 2 "Node" Trans_3 title = Ενότητα 3 "Node" Trans_All title = Ενότητα Όλο ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ

20 " Composite Activity" Activity 4 title = Δραστηριότητα 4 Η Διαχρονική εξέλιξη του πλατωνικού μύθου "Activity" Αncient Greek Text title = " Αλλα αρχαιοελληνικά Κείμενα "Activity" Modern Greek text title = Νεωτερικά κείμενα "Activity" Τimely text title = Eπικαιρικά δοκίμια "Activity" Αncient Greek Art title = Εργα τέχνης αρχαίας εποχής "Activity" Modern Art title = Eργα τέχνης νεότερης εποχής "Composite Node" Parallel Texts title = Παράλληλα Έργα Node Ancient Art title = Αρχαία Έργα Τέχνης "Node" News "Composite Node" Parallel Texts title = Παράλληλα Έργα title = Νεότερα "Composite Node" Parallel Texts title = Παράλληλα Έργα Node Modern Art title = Νεότερα Έργα Τέχνης "Composite Node" Gygh's Ring title = Το δαχτυλίδι του Γύγη "Node" Ancient title = Αρχαία "Node" News title = Νεότερα "Node" Trans_1 title = Ενότητα 1 "Node" Trans_2 title = Ενότητα 2 "Node" Trans_3 title = Ενότητα 3 "Node" Trans_All title = Ενότητα Όλο ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ

21 ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ

22 5. Σχεδίαση Παρουσίασης - Μοντέλο Παρουσίασης ΠΛΑΤΩΝΟΠΟΛΙΣ

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Σωκράτης Μυλωνάς Νίκος Ζάγγουλος Καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ. Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου. με υπολογιστή. Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ. Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου. με υπολογιστή. Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΕ Σύνθεση ενημερωτικού φυλλαδίου με υπολογιστή Εγχειρίδιο Επιμορφωτή ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιμορφωτών και βοηθών επιμορφωτών»

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο για την Καλλιέργεια της Δημιουργικής Σκέψης με τη Χρήση του LAMS στην Α Γυμνασίου

Εκπαιδευτικό Σενάριο για την Καλλιέργεια της Δημιουργικής Σκέψης με τη Χρήση του LAMS στην Α Γυμνασίου Εκπαιδευτικό Σενάριο για την Καλλιέργεια της Δημιουργικής Σκέψης με τη Χρήση του LAMS στην Α Γυμνασίου Δ. Κωτσίδου 1, Β. Μακρή 2, Ε. Ξάνθου 3, Φ. Σιαμέτη 4 1 2 3 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Tμήμα Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη

Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Θεματική ενότητα: Η

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Χρήση Λογισμικών για την διδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 48/2012 -ΦΕΚ 97 Α/27.4.2012 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) Υλικό Επιμόρφωσης ΣΕΠ ΕΑΠ για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΑΠ Πάτρα, Οκτώβριος 2013 0 1

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καθηγήτρια Φιλόλογος, 52 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, mgatni@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καθηγήτρια Φιλόλογος, 52 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, mgatni@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαλεκτική: Η επιστήμη των γενικών νόμων για τη μελέτη του φυσικού κόσμου, του κοινωνικού και ιστορικού γίγνεσθαι, της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Αλεβυζάκη Ευαγγελία Μεταπτυχιακή Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα