ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης"

Transcript

1 ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1

2 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν να μεταβάλλουν. Ανάλογα με το μέγεθός του, το καγκουρό, μπορεί να εκτελεί άλματα διαφορετικού μήκους. Μέσα από τον πειραματισμό με το μέγεθος και το μήκος του άλματος, οι μαθητές συγκρίνουν τα δύο αυτά μεγέθη, μελετούν τη σχέση τους, συγκρίνουν λόγους και σχηματίζουν αναλογίες. Στόχοι Τάξεις ΣΤ Δημοτικού Γνωστικά Αντικείμενα Μαθηματικά Πληροφορική Οι επιδιωκόμενοι στόχοι μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι: Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο Σύγκριση μεγεθών και έκφραση της σχέση τους με λόγο Σύγκριση λόγων και σχηματισμός αναλογίας Υπολογισμός του άγνωστου όρου μιας αναλογίας Σύνδεση με ΔΕΠΣ Μαθηματικά Λόγοι και αναλογίες Πληροφορική Ελέγχω και προγραμματίζω Β. Ως προς τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας Η ερμηνεία, κατανόηση, διόρθωση και δημιουργία απλών προγραμμάτων σε συμβολική γλώσσα Logo που περιέχουν παραμετρικές διαδικασίες (διαδικασίες με μεταβλητές). Σημείωση: Ο επιμέρους αυτός στόχος αφορά μόνο στην επέκταση της δραστηριότητας Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία Η ενθάρρυνση στο διάλογο και την επιχειρηματολογία και κάτω από αυτό το πρίσμα η προώθηση της συνεργατικής μάθησης και της επικοινωνίας. Η ενίσχυση της εκτίμησης ως παραγωγικής διαδικασίας σκέψης. Η εξάσκηση στην επίλυση προβλημάτων με μεθοδική σκέψη. Η διαμόρφωση υποθέσεων και ο έλεγχος τους μέσα από τον πειραματισμό. Τι κάνει ο μαθητής Συγκρίνει μεγέθη, μελετά τη σχέση τους και την εκφράζει με λόγο. Συγκρίνει λόγους, σχηματίζει αναλογίες και υπολογίζει τον άγνωστο όρο της αναλογίας. Πειραματίζεται με μεταβλητές προκειμένου να διαμορφώσει και να ελέγξει υποθέσεις. Ερμηνεύει τα αποτελέσματα και αναπροσαρμόζει την στρατηγική του. Εργαλεία Λογισμικό: Microworlds Pro Προτεινόμενη οργάνωση της τάξης Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε μικρές ομάδες (2 3 μέλη) 2

3 Διάρκεια (ενδεικτική) Α Φάση : Σύγκριση δύο μεγεθών και έκφραση της σχέσης τους με λόγο 1 2 διδακτικές ώρες Β Φάση : Αναλογία 1 2 διδακτικές ώρες Γ Φάση : Υπολογισμός του άγνωστου όρου μιας αναλογίας 1 διδακτική ώρα Σύνολο: 3-5 διδακτικές ώρες Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια της κάθε φάσης εξαρτάται εκτός των άλλων και από το βαθμό στον οποίο οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι τόσο με τον υπολογιστή όσο και με τη συνεργατική μέθοδο. Σε κάθε περίπτωση είναι στην απόλυτη ευχέρεια του διδάσκοντα να αναπροσαρμόσει το διδακτικό χρόνο. Επεξήγηση λειτουργίας λογισμικού Σελίδα 1 Εικόνα 1 Κουμπί πλοήγησης Κουμπί ΞΕΚΙΝΑ : Το καγκουρό εκτελεί άλματα. Το μήκος κάθε άλματος εξαρτάται από το μέγεθός του. Μεταβολέας Αλλαγή Μεγέθους : Ο χρήστης μπορεί να αλλάζει το μέγεθος του καγκουρό. Μήκος Άλματος : Καταγράφει το μήκος του κάθε άλματος που εκτελεί το καγκουρό. Κουμπί ΟΔΗΓΙΕΣ : Παρέχονται οδηγίες στο χρήστη. Κουμπί εκπαιδευτικός : Παρέχεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αλλάζει το λόγο των τιμών. Να αλλάζει δηλαδή την αναλογία μεταξύ του μεγέθους του καγκουρό και του μήκους του άλματος που θα εκτελεί κάθε φορά. 3

4 Όταν πατηθεί το κουμπί αρχικά θα ζητηθεί ένας κωδικός τον οποίο γνωρίζει ο εκπαιδευτικός 1 (εικόνα 1α). Στη συνέχεια, και μόνο στη περίπτωση που έχει δοθεί ο σωστός κωδικός, παρουσιάζεται ένα πλαίσιο διαλόγου στο οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να καθορίσει το λόγο που θέλει κάθε φορά (βλ. εικόνα 1β). Εικόνα 1 α Εικόνα 1 β Σελίδα 2 Εικόνα 2 Κουμπί μέγεθος_καγκουρό : Δείχνει το μέγεθος που κάθε φορά παίρνει με τυχαίο τρόπο το καγκουρό Μεταβολέας Μήκος_άλματος : Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει το μήκος του άλματος που θα εκτελεί κάθε φορά το καγκουρό ανάλογα με την εκτίμηση που κάνει. Κουμπί Εκτέλεση_άλματος : Το καγκουρό εκτελεί άλματα. [Υπενθυμίζεται ότι τα άλματα που εκτελεί έχουν καθοριστεί από το μέγεθός του (που ορίζει με τυχαίο τρόπο ο υπολογιστής) και το μήκος του άλματος που ορίζει ο χρήστης (κατ εκτίμηση) στο σχετικό χειριστήριο.] Κουμπί επιβεβαίωση : Το καγκουρό εκτελεί άλματα. Η διαφορά, σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα άλματα που εκτελεί καθορίζονται αφενός από το μέγεθος και αφετέρου από το λόγο που έχει καθορίσει ο εκπαιδευτικός. Απεικονίζονται 1 Ο κωδικός είναι 123. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να αλλάζει (βλ παράρτημα). 4

5 με κόκκινο χρώμα ώστε να διαχωρίζονται ευκρινώς από την πρόβλεψη του μαθητή (βλ. εικόνα 2α). Εικόνα 2α Ο μαθητής, μπορεί να εξακριβώνει την ορθότητα της πρόβλεψης τους συγκρίνοντας απεικονίσεις. τις δύο Κουμπί Αρχικές_Τιμές : Ξεκινά εκ νέου η διαδικασία. Ορίζεται με τυχαίο τρόπο ένα μέγεθος για το καγκουρό. Σελίδα 3 Κουμπί Εκκίνηση_1 : Το πρώτο καγκουρό εκτελεί άλμα με βάση τα δεδομένα που αναγράφονται στα ου δύο πλαίσια κειμένου πάνω αριστερά (Μέγεθος 1 καγκουρό και Μήκος άλματος). Ταυτόχρονα επιλέγεται με τυχαίο τρόπο ένα μέγεθος για το δεύτερο καγκουρό. 5

6 Κουμπί Εκκίνηση_2 : Το δεύτερο καγκουρό εκτελεί άλμα με βάση: α. Το μέγεθος του 2 ου καγκουρό το οποίο έχει επιλεχθεί τυχαίο από τον υπολογιστή και αναγράφεται στο πλαίσιο κειμένου Μέγεθος 2 ου καγκουρό β. Το μήκος του άλματος του 2 ου καγκουρό, το οποίο καθορίζεται από το χρήστη με τη βοήθεια του σχετικού χειριστηρίου (μεταβολέας) Κουμπί έλεγχος : Το δεύτερο καγκουρό εκτελεί άλμα. Τα δεδομένα με τα οποία εκτελείται το άλμα είναι το μέγεθος του και ο λόγος τον οποίο έχει καθορίσει ο εκπαιδευτικός (στην 1 η σελίδα του λογισμικού). Η κίνηση του άλματος φαίνεται με κόκκινο χρώμα ώστε να βοηθά τη σύγκριση με το άλμα το οποίο πρόβλεψε ο μαθητής Κουμπί ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ : Επιτρέπει στο χρήστη να ξαναπροσπαθήσει. Καθαρίζει την οθόνη, αφήνοντας ανεπηρέαστες τις δεδομένες αριθμητικές τιμές της αναλογίας. Μέγεθος 1 ου καγκουρό Μέγεθος 2 ου καγκουρό Μήκος άλματος = Μήκος άλματος Θέτει τη μονάδα στην θέση του όρου της αναλογίας που ζητείται (Μήκος άλματος). 6

7 Σημείωση Αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με το πώς δουλεύει το συγκεκριμένο λογισμικό μπορείτε να βρείτε στο σχετικό εγχειρίδιο του MicroWorlds Pro (τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή). Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας Το συνοδευτικό αρχείο λογισμικού αποτελείται από τρεις σελίδες καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί στις τρεις φάσεις της προτεινόμενης πορείας διδασκαλίας. Α Φάση Στην πρώτη σελίδα του λογισμικού οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό, του οποίου το μέγεθος μπορούν να αλλάζουν με τη χρήση του σχετικού εργαλείου. Ανάλογα με το μέγεθός του το καγκουρό εκτελεί άλματα διαφορετικού μήκους (βλ. εικόνες 3α και 3β). Οι μαθητές καλούνται να δοκιμάσουν διάφορα μεγέθη και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους στο Φύλλο Εργασίας 1 (Φ.Ε. 1). Ενθαρρύνετε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν πολλές διαφορετικές αριθμητικές τιμές. Το ζητούμενο στη φάση αυτή είναι μέσα από την παρατήρηση, το διάλογο και τη συμπλήρωση του Φύλλου Εργασίας, οι μαθητές να διακρίνουν τη σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών και να την εκφράσουν ως κλάσμα. Η σύγκριση των δύο μεγεθών και η έκφραση της σχέσης τους ως κλάσμα παρέχει την ευκαιρία για εισαγωγή (ή υπενθύμιση ανάλογα με την τάξη και τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της δραστηριότητας) στην έννοια του λόγου. Εικόνα 3 α 2 Οι αριθμητικές τιμές σε ό,τι αφορά το μέγεθος που μπορεί να πάρει το καγκουρό- έχουν περιορισθεί μέχρι το 10 για οικονομία χώρου στην οθόνη του υπολογιστή 7

8 Εικόνα 3β Β ΦΑΣΗ Γνωρίζοντας πλέον το λόγο, τη σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών (μεγέθους και μήκους άλματος), στη δεύτερη σελίδα του λογισμικού οι μαθητές καλούνται να προβλέψ ουν το μήκος του άλματος που θα εκτελεί κάθε φορά το καγκουρό, με βάση το μέγεθος που έχει κάθε φορά. Το μέγεθος του καγκουρό καθορίζεται με τυχαίο τρόπο κάθε φορά. Οι μαθητές θα πρέπει να προβλέψουν το μήκος του άλματος κάνοντας χρήση της σχέσης μεταξύ μεγέθους και μήκους άλματος που προσέγγισαν στην προηγούμενη φάση και να καθορίσουν το μήκος του άλματος με το σχετικό χειριστήριο (μεταβολέας Μήκος_Άλματος). Στη συνέχεια μπορούν να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν την πρόβλεψή τους και να δοκιμάσουν εκ νέου. Αφού έχουν συμπληρωθεί και οι πέντε στήλες στο Φύλλο Εργασίας. 2 και προκειμένου να προσεγγίσουν οι μαθητές το λόγο μεταξύ των δύο μεγεθών, παροτρύνετέ τους να κάνουν απλοποιήσεις στα κλάματα ώστε να γίνουν ανάγωγα. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να δοκιμάσουν αρκετές φορές με διαφορετικές τιμές ώστε να εμπεδώσουν τη σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών και την έννοια του λόγου. Για το σκοπό αυτό εκτός από το Φύλλο Εργασίας 2α, προτείνεται και το Φύλλο Εργασία 2β το οποίο αρχικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τη χρήση του υπολογιστή και στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις τους ( ή και να κάνουν τις όποιες διορθώσεις) με τη βοήθεια του υπολογιστή. Τέλος ενθαρρύνετε το διάλογο στις ομάδες των μαθητών ώστε να απαντηθεί η σχετική ερώτηση και να εισαχθούν οι μαθητές στην έννοια της αναλογίας. 8

9 Γ ΦΑΣΗ Στην τρίτη σελίδα οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν τον άγνωστο όρο μιας αναλογίας και να ασκηθούν σε αυτό με παιγνιώδη τρόπο. Χρησιμοποιώντας το σχετικό χειριστήριο ελέγχου (κουμπί : εκκίνηση_1) παρατηρούν το πρώτο καγκουρό να παίρνει διάφορα μεγέθη με τυχαίο τρόπο και να εκτελεί άλματα. Ταυτόχρονα βλέπουν τα στοιχεία σχετικά με την κίνησή του (μέγεθος καγκουρό και μήκος άλματος). Από τα στοιχεία αυτά και με βάση την προηγούμενη εμπειρία τους καλούνται να διακρίνουν τη σχέση των δύο μεγεθών και να την εκφράζουν ως λόγο (Φύλλο Εργασίας 3). Ενθαρρύνετε τους μαθητές να δοκιμάσουν διάφορες αριθμητικές τιμές και να συμπληρώσουν το σχετικό φύλλο εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην έκφραση της σχέσης μεταξύ μεγέθους και μήκους άλματος ως λόγο (στήλη με κίτρινο χρώμα στο Φ.Ε. 3). Στη συνέχεια, τονίζοντας ότι η κίνηση του δεύτερου καγκουρό είναι σε αναλογία με την κίνηση του πρώτου, καλέστε τους μαθητές να σχηματίσουν την αναλογία αυτή. Μέγεθος 1 ου καγκουρό Μήκος άλματος = Μέγεθος 2 ου καγκουρό Μήκος άλματος Από τα διατιθέμενα στοιχεία, μπορούν πλέον να υπολογίσουν τον άγνωστο όρο της αναλογίας και να προβλέψουν το μήκος του άλματος του δεύτερου καγκουρό (βλ. δεύτερο πίνακα του Φύλλου Εργασίας 3). Υπενθυμίζεται ότι είναι στην απόλυτη ευχέρειά σας να αλλάξετε το λόγο (βλ. πρώτη σελίδα του λογισμικού - κουμπί : εκπαιδευτικός) και να δώσετε επιπλέον ευκαιρίες στους μαθητές για τον υπολογισμό του άγνωστου όρου της αναλογίας. 9

10 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Φύλλο Εργασίας 1 Το καγκουρό που βλέπετε στην οθόνη σας, μπορεί να μεγαλώνει ή να μικραίνει και να εκτελεί άλματα. Δοκιμάστε διαφορετικές αριθμητικές τιμές για το μέγεθός του, χρησιμοποιώντας το εργαλείο με όνομα Αλλαγή μεγέθους και καταγράψτε τις αριθμητικές τιμές που χρησιμοποιείτε στην πρώτη γραμμή του παρακάτω πίνακα. Κάθε φορά που θα πατάτε το κουμπί ΞΕΚΙΝΑ το καγκουρό θα κάνει ένα άλμα. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας στη δεύτερη γραμμή του πίνακα. Στη συνέχεια συζητώντας στην ομάδα σας προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις Α Β Γ Δ Ε Μέγεθος κα γκουρό Μήκος άλματος Τι παρατηρείτε; Όταν αυξάνει το μέγεθος του καγκουρό, τι συμβαίνει με το μήκος του άλματός του; Όταν μειώνεται το μέγεθος του καγκουρό τι συμβαίνει με το μήκος του άλματός του; Οι αριθμοί της δεύτερης γραμμής έχουν κάποια σχέση με τους αριθμούς της πρώτης γραμμής; Αν ναι, τι σχέση; 10

11 ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Φύλλο Εργασίας 2 Το καγκουρό έχει κάθε φορά διαφορετικό μέγεθος. Προσπαθήστε να βρείτε ποιο θα είναι κάθε φορά το μήκος του άλματος που θα κάνει και αφού επιβεβαιώσετε τις προβλέψεις σας συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα Μέγεθος καγκουρό Μήκος άλματος Α Β Γ Δ Ε Τα κλάσματα που έχουν σχηματισθεί στις στήλες Α Ε τι είναι μεταξύ τους; Φύλλο Εργασίας 2β Προσπαθήστε να συμπληρώσετε τον παρακάτω π ίνακα. Ποιο νομίζετε ότι θα είναι κάθε φορά το μήκος του άλμ ατος που θα κάνει το καγκουρό; Α Β Γ Δ Ε Μέγεθος καγκουρό Μήκος άλματος Αφού συμπληρώσετε τον πίνακα, επιβεβαιώστε τις απαντήσεις σας με τη βοήθεια του υπολογιστή. 11

12 ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Φύλλο Εργασίας 3 Εδώ έχουμε δύο καγκουρό. Το καθένα από αυτά μπορεί να μεγαλώνει ή να μικραίνει. Τα άλματα που κάνει το δεύτερο καγκουρό είναι σε αναλογία με τα άλματα που κάνει το πρώτο. Μελετώντας την κίνηση του πρώτου καγκουρό προσπαθήστε να προβλέψετε τα άλματα του δεύτερου. Πατήστε το κουμπί : Εκκίνηση_1. Θα δείτε ότι αυτόματα το πρώτο καγκουρό μεγαλώνει ή μικραίνει και κάνει άλμα τα. Ταυτόχρονα το δεύτερο καγκουρ ό μεγαλώνει ή μικραίνει και αυτό και περιμένει να του πείτε πόσο νομίζετε ότι θα είναι το κάθε άλμα του. Δοκιμάστε διαφορετικά μεγέθη για το πρώτο καγκουρό (πατώντας το κουμπί : Εκκίνηση_1) και καταγράψτε στον παρακάτω πίνακα το μέγεθος που παίρνει κάθε φορά και το μήκος του κάθε άλματος που κάνει. Αφού συμπληρώσετε και τις πέντε στήλες, προσπαθήστε στη συνέχεια να βρείτε τη σχέση που έχει το μέγεθος του πρώτου καγκουρό με το μήκος του άλματος που κάνει και να τη γράψετε (στη στήλη με το κίτρινο χρώμα) ως κλάσμα (λόγος). ΠΡΩΤΟ ΚΑΓΚΟΥΡΟ Α Β Γ Δ Ε Μέγεθος καγκουρό Μήκος άλματος Γράψτε το λόγο που βρήκατε στον παρακάτω πίνακα (στη στήλη με το κίτρινο χρώμα). Γνωρίζοντας ότι η κίνηση του δεύτερου καγκουρό είναι σε αναλογία με την κίνηση του πρώτου, προσπαθήστε να υπολογίσετε το μήκος του άλματος του δεύτερου καγκουρό. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΓΚΟΥΡΟ Μέγεθος καγκουρό Μήκος άλματος 12

13 Αφού το βρείτε, χρησιμοποιήστε το μεταβολέα που φαίνεται στην οθόνη, για να καθορίσετε το μήκος του άλματος που θα κάνει και πατήστε το κουμπί : Εκκίνηση_2 για να το εκτελέσει. Επιβεβαιώστε την πρόβλεψή σας με το κουμπί : έλεγχος. Αν θέλετε να ξαναδοκιμάσετε χρησιμοποιήστε το κουμπί : ΝΕΑ_ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Όταν ξεκινά η εφαρμογή είναι σε περιβάλλον Προβολής Παρουσίασης (βλ εικόνα Π1) εικόνα Π1 Ωστόσο, το πάτημα ενός πλήκτρου στην μαυρισμένη περιοχή θα έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της Προβολής Παρουσίασης με συνέπεια ο χρήστης να βλέπει το περιβάλλον εργασίας του Microwordls Pro (εικόνα Π2) εικόνα Π2 Κατ αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν κάποιο παιδί (είτε κατά λάθος είτε σκόπιμα) να επέμβει στην καρτέλα Διαδικασίες και να αλλοιώσει ή ακόμα και να διαγράψει τον κώδικα του προγράμματος. Το Microwordls Pro δεν παρέχει τη δυνατότητα απόκρυψης των καρτελών. [Για την ακρίβεια αυτό είναι εφικτό μόνο με την προσθήκη ενός μικρού λογισμικού (web player) το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τον δικτυακό τόπο της εταιρείας παραγωγής του και την εκτέλεση της εφαρμογής μέσα από κάποιο φυλλομετρητή]. 14

15 Για να περιορίσουμε τις πιθανότητες καταστροφής της εφαρμογής έχουμε πάρει τα ακόλουθα μέτρα 1. Στο αρχείο της εφαρμογής έχει αποδοθεί η ιδιότητα Read Only (Μόνο για ανάγνωση). εικόνα Π3 Έτσι, ακόμα κι αν κάποιο μαθητές καταστρέψουν ή αλλοιώσουν τον κώδικα δεν θα μπορούν να αποθηκεύσουν με το ίδιο όνομα. Συνεπώς θα έχετε την δυνατότητα να εκτελέσετε εκ νέου χωρίς να έχει ενσωματωθεί η όποια αλλαγή κάνουν οι μαθητές. 2. Η καρτέλα Διαδικασίες η οποία περιέχει τον κώδικα της εφαρμογής, φαίνεται κενή ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Απλά έχουμε χρησιμοποιήσει το λευκό ως χρώμα της γραμματοσειράς με συνέπεια να δίνεται η αίσθηση της κενής. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, σε περίπτωση κατά την οποία διαγραφεί ή αλλοιωθεί ο κώδικας της εφαρμογής, μπορείτε να κλείσετε την εφαρμογή (χωρίς να την αποθηκεύσετε) και απλά να την επανεκκινήσετε. Πως μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό του εκπαιδευτικού 1. Πριν ακόμα ανοίξετε την εφαρμογή επιλέξτε το συγκεκριμένο αρχείο (αυτό που έχει όνομα ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ) και με δεξί κλικ εμφανίσετε τις ιδιότητες του (εικόνα Π3). Κάντε κλικ πάνω στο κουμπί Read Only (Μόνο για ανάγνωση), ώστε να μην είναι επιλεγμένο και πατήστε ΟΚ (εικόνα Π4) 15

16 εικόνα Π4 2. Ανοίξτε την εφαρμογή και κάντε κλικ σε κάποιο σημείο της μαυρισμένης περιοχής ώστε να εισέλθετε στο περιβάλλον εργασίας του Microworlds Pro (εικόνα Π2). 3. Κάντε κλικ μέσα στην καρτέλα Διαδικασίες και επιλέξτε όλο το περιεχόμενό της (εικόνα Π5) εικόνα Π5 16

17 4. Από το μενού Κείμενο επιλέξτε την επιλογή Χρώμα (εικόνα Π6) εικόνα Π6 5. Επιλέξτε το μαύρο χρώμα και πατήστε ΟΚ 6. Το περιεχόμενο της καρτέλας Διαδικασίες είναι πλέον αναγνώσιμο. 17

18 7. Αντικαταστήστε τον κωδικό 123 με κάποιον άλλο κωδικό της επιλογής σας 8. Στη συνέχεια ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες αλλάξτε πάλι το χρώμα της γραμματοσειράς σε λευκό ώστε να δίνεται η αίσθηση του κενού περιεχομένου, αποθηκεύστε το αρχείο (μπορείτε να το αποθηκεύσετε με το ίδιο όνομα ή με διαφορετικό). Στο τέλος μην ξεχάσετε να αποδώσετε στο αρχείο την ιδιότητα Read Only (Μόνο για ανάγνωση) (βλ εικόνα Π3) 18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο περιβάλλον του Microworlds Pro

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο περιβάλλον του Microworlds Pro ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο περιβάλλον του Microworlds Pro Εισαγωγή Οι μικροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου έχουν ανάγκη να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο όπως το αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ: 1986 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ» ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΑΞΗ: Ε ΤΜΗΜΑ: Ε 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.15: Παιχνίδια. 15.1 Super Pong. [15_π01.sb]

Κεφ.15: Παιχνίδια. 15.1 Super Pong. [15_π01.sb] Κεφ.15: Παιχνίδια... Σε αυτό το κεφάλαιο: 15.1 Super Pong 15.1 Ναρκοπέδιο! 15.3 Σκοποβολή 15.4 Ο καρχαρίας 15.5 Παραλλαγή Pacman 15.6 Καροτοκυνηγός... 15.1 Super Pong [15_π01.sb] Στο παιχνίδι Super Pong

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή Τάξη: Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ SCRATCH έκδοση 1.4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Scratch είναι μια νέα γλώσσα προγραμματισμού που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και κινούμενα σχέδια, καθώς και να τις μοιραστείτε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Εγχειρίδιο Χρήσης. Νεοελληνική Γλώσσα. Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα. Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή.

Οδηγός Εγκατάστασης. Εγχειρίδιο Χρήσης. Νεοελληνική Γλώσσα. Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα. Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή. Οδηγός Εγκατάστασης Εγχειρίδιο Χρήσης Νεοελληνική Γλώσσα Α-Γ Γυμνασίου Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή Τάξεις-Βαθμίδα Α-Γ Γυμνασίου Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Ο έλεγχος

Κεφάλαιο 11: Ο έλεγχος Κεφάλαιο 11: Ο έλεγχος... Σε αυτό το κεφάλαιο: 11.1 Εισαγωγή στον έλεγχο 11.2 Οι εντολές ελέγχου Η εντολή "Εάν..." Η εντολή "Εάν..." και οι τελεστές συνθηκών Η εντολή "Εάν...Αλλιώς.." 11.3 Παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός σε App Inventor

Προγραμματισμός σε App Inventor Προγραμματισμός σε App Inventor Β μέρος 1η έκδοση Μάρτιος 2014 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα