«Διαδικτυακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης Μαθημάτων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Διαδικτυακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης Μαθημάτων»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ Διδάσκων : Δημήτριος Σάμψων Ατομική εργασία: «Διαδικτυακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης Μαθημάτων» Παραδοτέο 1 Συντάκτης: Λάμπρος Πόλκας Πειραιάς, 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1. Γενική Περιγραφή 1.2. Καταγραφή κατηγοριών χρηστών 1.3. Λειτουργίες Εκπαιδευομένων 1.4. Λειτουργίες Εκπαιδευτών 1.5. Λειτουργίες Διαχειριστών 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 2.1 Στοιχεία Εκπαιδευόμενου 2.2 Στοιχεία Εκπαιδευτή 2.3 Στοιχεία Μαθήματος 2.4 Στοιχεία Διδακτικού Υλικού Μαθήματος 2.5 Στοιχεία Εργασίας Μαθήματος 2.6 Στοιχεία Ανακοινώσεων Συστήματος 2.7 Κριτήρια Αναζήτησης Εκπαιδευομένων 2.8 Κριτήρια Αναζήτησης Εκπαιδευτών 3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ UML 3.1. Διάγραμμα Σεναρίου Χρήσης (Use Case Diagram) Διάγραμμα Δραστηριοτήτων (Activity Diagram) Διάγραμμα Ακολουθιών (Sequence Diagram) Διάγραμμα Σχέσεων Οντοτήτων 33 2

3 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.Γενική Περιγραφή Σκοπός της προκείμενης εργασίας είναι η υλοποίηση ενός διαδικτυακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης Μαθημάτων. Στο σύστημα θα συμμετέχουν εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι, αφού θα αιτούνται την συμμετοχή τους σε μαθήματα, θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν διδακτικό υλικό, να εκπονήσουν εργασίες και να επικοινωνήσουν με τους συνεκπαιδευμένους τους στα πλαίσια ενός μαθήματος. Στο σύστημα θα συμμετέχουν επίσης εκπαιδευτές, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν μαθήματα, να εισάγουν διδακτικό υλικό και εργασίες σχετικά με τα μαθήματα αλλά και να επιλέγουν τους εκπαιδευόμενους που θα συμμετέχουν στα μαθήματα τους. Τέλος στο σύστημα θα συμμετέχουν και διαχειριστές, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του συστήματος, επιβλέποντας τους λογαριασμούς των χρηστών στο σύστημα Καταγραφή κατηγοριών χρηστών Στη διαδικτυακή εφαρμογή προβλέπονται τρεις κατηγορίες χρηστών: Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτές Διαχειριστές 1.3. Λειτουργίες Εκπαιδευομένων Ο εκπαιδευόμενος θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες: Να αιτηθεί την εγγραφή του και να συνδεθεί στο διαδικτυακό σύστημα Να αναζητήσει και να αιτηθεί την συμμετοχή του σε ένα μάθημα Να δει τα μαθήματα στα οποία συμμετέχει Να επιλέξει ένα μάθημα που συμμετέχει, προκειμένου να λάβει το διδακτικό υλικό του μαθήματος καθώς και τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στα πλαίσια του μαθήματος 3

4 Να επιλέξει ένα μάθημα που συμμετέχει, προκειμένου να δει τους συνεκπαιδευμένους του και να επικοινωνήσει μαζί τους μέσω Λειτουργίες Εκπαιδευτών Ο εκπαιδευτής θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες: Να αιτηθεί την εγγραφή του και να συνδεθεί στο διαδικτυακό σύστημα Να δημιουργήσει μαθήματα Να εισάγει διδακτικό υλικό και εργασίες σχετικά με τα μαθήματα Να επιλέξει τους εκπαιδευόμενους που θα συμμετάσχουν στα μαθήματα του με βάση την λίστα των εκπαιδευόμενων που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον Να αναζητήσει εκπαιδευόμενους με βάση κάποια προκαθορισμένα κριτήρια αναζήτησης Να δει το αναλυτικό προφίλ ενός εκπαιδευόμενου Να επικοινωνήσει με τους εκπαιδευόμενους μέσω Λειτουργίες Διαχειριστών Ο διαχειριστής του συστήματος θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες: Να εγκρίνει αιτήσεις εγγραφής στο σύστημα από ενδιαφερόμενους χρήστες (εκπαιδευτές ή εκπαιδευόμενους) Να δημιουργήσει και να διαχειριστεί ανακοινώσεις που θα προβάλλονται στην κεντρική σελίδα του συστήματος Να αναζητήσει εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές με βάση κάποια προκαθορισμένα κριτήρια αναζήτησης Να δει το αναλυτικό προφίλ ενός εκπαιδευτή ή εκπαιδευομένου Να διαγράψει έναν εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενο 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 2.1 Στοιχεία Εκπαιδευόμενου Τα στοιχεία του Εκπαιδευόμενου θα περιλαμβάνουν: 4

5 Όνομα* Επώνυμο* Φύλο* (το πεδίο μπορεί να πάρει μια από τις τιμές: Άνδρας, Γυναίκα) Αριθμός Μητρώου* Διεύθυνση Ταχυδρομικός Κωδικός * Τηλέφωνο Έτος* (το πεδίο αυτό μπορεί να πάρει τιμές: 1 ο, 2 ο ) Κατεύθυνση* (το πεδίο μπορεί να πάρει μια από τις τιμές: Ηλεκτρονικής Μάθησης, Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων, Δικτυοκεντρικών Συστημάτων) Όνομα Χρήστη* Κωδικός Χρήστη* Τα στοιχεία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά 2.2 Στοιχεία Εκπαιδευτή Τα στοιχεία του Εκπαιδευτή θα περιλαμβάνουν: Όνομα* Επώνυμο* Φύλο* (το πεδίο μπορεί να πάρει μια από τις τιμές: Άνδρας, Γυναίκα) Διεύθυνση Ταχυδρομικός Κωδικός * Τηλέφωνο Βαθμίδα* (το πεδίο αυτό μπορεί μια από τις τιμές: ΠΔ 407, Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Καθηγητής) Όνομα Χρήστη* Κωδικός Χρήστη* Τα στοιχεία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά 2.3 Στοιχεία Μαθήματος 5

6 Τα στοιχεία ενός Μαθήματος θα περιλαμβάνουν: Κωδικός Μαθήματος* Τίτλος Μαθήματος* Περιγραφή* Κατεύθυνση* (το πεδίο μπορεί να πάρει μια από τις τιμές: Ηλεκτρονικής Μάθησης, Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων, Δικτυοκεντρικών Συστημάτων) Κατηγορία Μαθήματος* (το πεδίο μπορεί να πάρει μια από τις τιμές:υποχρεωτικό, Προαιρετικό) Εξάμηνο* (το πεδίο μπορεί να πάρει μια από τις τιμές: Α, Β, Γ) Διδάσκων* (το πεδίο αυτό λαμβάνει αυτόματα ως τιμή το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή που δημιουργεί το μάθημα) Τα στοιχεία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά 2.4 Στοιχεία Διδακτικού Υλικού Μαθήματος Τα στοιχεία του Διδακτικού Υλικού ενός Μαθήματος θα περιλαμβάνουν: Τίτλος Διδακτικού Υλικού* Ημερομηνία Εισαγωγής στο Σύστημα* (η τιμή του πεδίου πρέπει να εισάγεται αυτόματα στο σύστημα) Συνοδευτικό αρχείο* Τα στοιχεία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά 2.5 Στοιχεία Εργασίας Μαθήματος Τα στοιχεία της Εργασίας ενός Μαθήματος θα περιλαμβάνουν: Τίτλος Εργασίας* Ημερομηνία Εισαγωγής στο Σύστημα* (η τιμή του πεδίου πρέπει να εισάγεται αυτόματα στο σύστημα) Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης 6

7 Συνοδευτικό αρχείο* Τα στοιχεία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά 2.6 Στοιχεία Ανακοινώσεων Συστήματος Τα στοιχεία των Ανακοινώσεων του Συστήματος θα περιλαμβάνουν: Τίτλος Ανακοίνωσης* Περιγραφή* Ημερομηνία Εισαγωγής στο Σύστημα* (η τιμή του πεδίου πρέπει να εισάγεται αυτόματα στο σύστημα) Συνοδευτικό αρχείο Τα στοιχεία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά 2.7 Κριτήρια Αναζήτησης Εκπαιδευομένων Τα κριτήρια για την αναζήτηση Εκπαιδευομένων θα περιλαμβάνουν: Όνομα Επώνυμο Αριθμό Μητρώου Έτος Κατεύθυνση 2.8 Κριτήρια Αναζήτησης Εκπαιδευτών Τα κριτήρια για την αναζήτηση Εκπαιδευτών θα περιλαμβάνουν: Όνομα Επώνυμο Βαθμίδα 2.8 Κριτήρια Αναζήτησης Μαθημάτων Τα κριτήρια για την αναζήτηση Μαθημάτων θα περιλαμβάνουν: 7

8 Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατεύθυνση (το πεδίο μπορεί να πάρει μια από τις τιμές: Ηλεκτρονικής Μάθησης, Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων, Δικτυοκεντρικών Συστημάτων) Κατηγορία Μαθήματος (το πεδίο μπορεί να πάρει μια από τις τιμές:υποχρεωτικό, Προαιρετικό) Εξάμηνο (το πεδίο μπορεί να πάρει μια από τις τιμές: Α, Β, Γ) Ονοματεπώνυμο Διδάσκοντα. 8

9 3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ UML 3.1. Διάγραμμα Σεναρίου Χρήσης (Use Case Diagram) 9

10 10

11 11

12 3.2. Διάγραμμα Δραστηριοτήτων (Activity Diagram) Αίτηση εγγραφής στο σύστημα εκπαιδευτή / εκπαιδευόμενου Εμφάνιση φόρμας Συμπλήρωση φόρμας Λάθος Στοιχεία Μήνυμα λάθους Μήνυμα επιτυχούς αίτησης 12

13 Αίτηση συμμετοχής σε μάθημα Επιλογή " Εμφάνιση μαθημάτων" Εμφάνιση λίστας μαθημάτων Επιλογή μαθήματος Επιλογή "Αίτηση συμμετοχής στο μάθημα" Αίτηση Μη ποδεκτή Μήνυμα απόρριψης Μήνυμα αποδοχής 13

14 Κατέβασμα υλικού Επιλογή "Τα μαθήματά μου" Εμφάνιση λίστας μαθημάτων Επιλογή μαθήματος Επιλογή "Προβολή υλικού" Προβολή διδακτ. υλικού Προβολή εργασιών Επιλογή υλικού Επιλογἠ εργασίας Προβολή Επιλογή "Προβολή διδ. υλικού" Επιλογή "Προβολή εργασίας" Προβολή Αποθήκευση Αποθήκευση Επιλογή "Αποθήκευση υλικού" Εμφάνιση υλικού Εμφάνιση εργασίας Επιλογή "Αποθήκευση εργασίας" 14

15 Επικοινωνία με συνεκπαιδευόμενους Επιλογή "Τα μαθήματά μου" Εμφάνιση λίστας μαθημάτων Επιλογή μαθήματος Επιλογή "Εμφάνιση λίστας συνεκπαιδευομένων" Εμφάνιση λίστας συνεκπαιδευομένων Επιλογή συνεκπαιδευομένων Επιλογή "Αποστολή " 15

16 Δημιουργία μαθημάτων από εκπαιδευτή Επιλογή "Δημιουργία μαθήματος" Εμφάνιση φόρμας μαθήματος Συμπλήρωση φόρμας Λάθος στοιχεία Μήνυμα λάθος Σωστά στοιχεία Μήνυμα επιτυχούς συμπλήρωσης 16

17 17

18 Επιλογή εκπαιδευομένων από τον εκπαιδευτή Επιλογή "Τα μαθήματά μου" Εμφάνιση λίστας μαθημἀτων Επιλογή μαθήματος Επιλογή "Λίστα εκπαιδευομένων" Εμφάνιση λίστας εκπαιδευομένων Επιλογή εκπαιδευομένων Επιλογή "Καταχώριση εκπαιδευομένων" Καταχώριση λίστας εκπαιδευομένων Μη επιτυχής Μἠνυμα λάθους Επιτυχής Μήνυμα επιτυχούς καταχώρισης 18

19 19

20 Επισκόπηση αναλυτ. προφίλ εκπαιδευομένου Επιλογή "Οι εκπαιδευόμενοί μου" Επιλογή "Ολοι οι εκπαιδευόμενοι" Εμφάνιση λίστας εκπαιδευομένων Επιλογή εκπαιδευομένου Επιλογή "Προβολή αναλυτικού προφίλ" Εμφάνιση αναλυτικού προφίλ 20

21 Επικοινωνία εκπαιδευτή με εκπαιδευόμενους μέσω Επιλογή "Οι εκπαιδευόμενοί μου" Επιλογή "Ολοι οι εκπαιδευόμενοι" Εμφάνιση λίστας εκπαιδευομένων Επιλογή εκπαιδευομένων Επιλογή "Αποστολή " 21

22 Έγκριση αίτησης εγγραφής από διαχειριστή Επιλογή "Εμφάνιση αιτήσεων προς έγκριση" Εμφάνιση λίστας αιτήσεων Επιλογή αιτήσεων που εγκρίνονται Επιλογἠ '"Εγκριση αιτήσεων" 22

23 Δημιουργία / Διαχείριση Ανακοίνωσης Επιλογή "Ανακοίνωση" Επιλογή "Δημιουργία Ανακοίνωσης" Δημιουργία Διαχείριση Επιλογή "Διαχείριση ανακοίνωσης" Εμφάνιση λίστας ανακοινώσεων Επιλογή " Δημιουργία Νέας" Επιλογή "Εισαγωγή απο αρχείο" Επιλογή ανακοίνωσης Εμφάνιση φόρμας Εμφάνιση λίστας ανακοινώσεων Επισκόπηση Εισαγωγή κειμένου Επιλογή ανακοίνωσης Διαγραφή Επιλογή "Αποθήκευση" Επιλογή "Εισαγωγή" Επιλογή "Διαγραφή" Εμφάνιση μηνύματος αποθήκευσης Εμφάνιση μηνύματος εισγωγής Εμφάνιση μηνύματος διαγραφής 23

24 24

25 Επισκόπ. αναλυτ. προφίλ Εκπαιδευτή / Εκπαιδευόμενου Επιλογή "Αναζήτηση χρήστη" Επιλογή "Ολοι οι εκπαιδευτές" Εκπαιδευτής Εκπαιδευόμενος Επιλογή "Ολοι οι εκπαιδευόμενοι" Εμφάνιση λίστας εκπαιδευτών Εμφάνιση λίστας εκπαιδευομένων Επιλογή εκπαιδευτή Επιλογή εκπαιδευόμενου Επιλογή "Αναλυτικό προφίλ" Επιλογή "Αναλυτικό προφίλ" Θέαση αναλυτ.προφίλ εκπαιδευτή Θεαση αναλυτικού προφίλ εκπαιδευόμενου 25

26 Διαγραφή Εκπαιδευτή / Εκπαιδευόμενου Επιλογή "Αναζήτηση χρήστη" Επιλογή "Ολοι οι εκπαιδευτές" Εκπαιδευτής Εκπαιδευόμενος Επιλογή "Ολοι οι εκπαιδευόμενοι" Εμφάνιση λίστας εκπαιδευτών Εμφάνιση λίστας εκπαιδευομένων Επιλογή εκπαιδευτή Επιλογή εκπαιδευόμενου Επιλογή "Διαγραφή" Επιλογή "Διαγραφή" Μήνυμα διαγραφής Μήνυμα διαγραφής 26

27 3.3. Διάγραμμα Ακολουθιών (Sequence Diagram) 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 3.4. Διάγραμμα Σχέσεων Οντοτήτων (E-R. Diagram) 33

34 ΣΥΝΟΔ. ΑΡΧΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΕΙΣΑΓ. ΗΜΕΡΟΜ. ΕΙΣΑΓ. ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΡΑΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΝΟΔ. ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΟ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 * 1 * ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ PASSWORD ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ USERNAME ISA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ EKΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ 1 * ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Μ. 0 * 1 ΒΑΘΜΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΕΙΣΑΓ. ΣΥΝΟΔ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Μ. ΦΟΙΤ. Diagram) 34

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διδάσκων : Δαμιανός Χατζηαντωνίου ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1/14 1. Εγγραφή Για την εγγραφή στο σύστημα ο Υπεύθυνος Παραγγελίας Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Έκδοση Εγγράφου:1.0 Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) 1 Κενή σελίδα 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Καθηγητή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Ηλεκτρονική Μάθηση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Ηλεκτρονική Μάθηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» Ηλεκτρονική Μάθηση Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διδάσκων : Δαμιανός Χατζηαντωνίου «Web-Based Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03. Εξεταστική Επιτροπή ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα: ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ 120/03 Εξεταστική Επιτροπή Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια. Μέλη: Ευαγγελίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου 1/40 Open eclass (ver.3.0) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Πληροφοριακού Συστήματος ΜΚΕ

Εγχειρίδιο Χρήστη Πληροφοριακού Συστήματος ΜΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Χρήστη Πληροφοριακού Συστήματος ΜΚΕ Υποσύστημα Ψηφιακού Αποθετηρίου, Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Δικτύωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους της δράσης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Σελίδα εισόδου... 3 Εγγραφή... 4 Σελίδα Εκτύπωσης Κουπονιού...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ www.dimosdelfon.gr/egov ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Δελφών Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων 2 Αρχική Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Εγγραφή Χρηστών... 5 Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1. «Εγγραφή Νέου Χρήστη»... 5 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Για τη διαδικτυακή εφαρμογή. Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Για τη διαδικτυακή εφαρμογή. Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Για τη διαδικτυακή εφαρμογή Εγγραφής Φοιτητών σε Ωρολόγια Προγράμματα και Ελέγχου Διενέργειας Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Εκφώνηση της εργασίας 3 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ Ομαδική Εργασία Εφαρμογή Super Market Η ομαδική εργασία αποτελεί συνέχεια της 2 ης άσκησης της 2 ης εργασίας και έχει στόχο τη δημιουργία ενός γραφικού περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013. «Υποέργο 4»

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013. «Υποέργο 4» Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2013 «Υποέργο 4» «Διαχείριση & Παρακολούθηση Στοιχείων Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου για τις ανάγκες αυτεπιστασιών συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα εγγραφής Συμβούλου Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ 1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ... 3 Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ... 4 1. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης... 4 2. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα