Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του"

Transcript

1 Σκοπός Μέθοδος 14 Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχή λειτουργίας του οπτικού φασματοσκόπιου και στην παρατήρηση διαφόρων φασμάτων, γραμμικών και συνεχούς κατανομής που προέρχονται aπό διαφορετικές πηγές φωτός. Το σενάριο της άσκησης προβλέπει αρχικά την βαθμονόμηση του φασματοσκόπιου, βάσει του φάσματος εκπομπής γνωστής λάμπας αερίου, ακολούθως τον προσδιορισμό της ταυτότητας άγνωστου αερίου μέσα από το φάσμα του, καθώς και την παρατήρηση σειράς φασμάτων συνεχούς κατανομής από λαμπτήρα πυράκτωσης και διαφορετικά είδη διόδων, όπως είναι διάφορα έγχρωμα και λευκά LED που εκπέμπουν φως,. Η μέθοδος που ακολουθείται και η διαδικασία στην διεξαγωγή της άσκησης συντείνουν σε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, στο βαθμό που συνδυάζεται και επιτυγχάνεται ικανοποιητικά τόσο η κατανόηση της λειτουργίας του οπτικού φασματοσκόπιου, που είναι βασικό όργανο για την παρατήρηση και ενδεχόμενα την καταγραφή φασμάτων, όσο και η ίδια η παρατήρηση γραμμικών φασμάτων και φασμάτων συνεχούς κατανομής, από σειρά διαφορετικών πηγών εκπομπής φωτός. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η βαθμονόμηση του φασματοσκοπίου, ως διαδικασία κοινή για πλήθος από μεθόδους μέτρησης, προκειμένου να προσδιοριστεί στην συνέχεια, μέσα από την ανάλυση του φάσματος εκπομπής του, το είδος του αγνώστου αερίου που εμπεριέχεται σε λαμπτήρα Geissler. Για σύγκριση θα μελετηθούν επίσης τα φάσματα διαφόρων άλλων πηγών φωτός (λαμπτήρας πυράκτωσης και διάφορα είδη LED). Η ταυτοποίηση του άγνωστου αερίου στον λαμπτήρα Geissler γίνεται μέσα από τη μέτρηση του μήκους κύματος των πλέον

2 χαρακτηριστικών φασματικών γραμμών που εμπεριέχονται στο γραμμικό φάσμα εκπομπής του. Στην παρούσα άσκηση χρησιμοποιείται ένα φασματοσκόπιο πρίσματος. Σ αυτό το μήκος κύματος που αντιστοιχεί σε κάθε παρατηρούμενη φασματική γραμμή υπολογίζεται έμμεσα, από την ανάλυση του φωτός εκπομπής. Οι μεμονωμένες φασματικές γραμμές, τα διαφορετικά χρώματα του στο φάσμα μετρούνται από τις διαφορετικές γωνίες εκτροπής που εμφανίζουν, καθώς το φως διαθλάται στο πρίσμα. Πειραματική διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται φαίνεται στο σχήμα 1. Αποτελείται από: α) το φασματοσκόπιο με το πρίσμα του, β) μια σειρά από σωλήνες Geissler διαφορετικών αερίων, με την βάση τους, στην οποία τοποθετείται ο καθένας κατακόρυφα, συνγκρατούμενος από στήριγμα, γ) το τροφοδοτικό υψηλής τάσης, με το οποίο συνδέονται μέσω καλωδίων οι δύο ακροδέκτες του σωλήνα και παρέχει τάση περίπου 3000V, δ) τον λαμπτήρα πυράκτωσης με το τροφοδοτικό του και ε) τα διaφόρων τύπων LED. Σχήμα 1: Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής διάταξης

3 Το φασματοσκόπιο Φασματοσκόπιο είναι ένα οπτικό όργανο, το οποίο επιτρέπει την παρατήρηση του φάσματος φωτός που εισέρχεται σ αυτό. Αποτελείται από μια βάση στην οποία στηρίζεται το πρίσμα και τρις στην προκειμένη περίπτωση σωλήνες: τον κατευθυντήρα, από την σχισμή του οποίου το φως οδηγείται στο πρίσμα, όπου και αναλύεται, την διόπτρα, που είναι ο σωλήνας παρατήρησης, ο οποίος φέρει προσοφθάλμιο σύστημα φακών για την μεγέθυνσης της εικόνας του φάσματος και έναν τρίτο σωλήνα, στο άκρο του οποίου υπάρχει υάλινη επιφάνεια με τη μετρητική κλίμακα. Η κλίμακα αυτή φωτιζόμενη με ένα λαμπτήρα πχ πυράκτωσης προβάλλεται σε μια έδρα του πρίσματος, ανακλάται σ αυτήν και βλέπεται από τον παρατηρητή ταυτόχρονα με την εικόνα του φάσματος. Σχήμα 2.: Σχηματική παράσταση της ανάλυσης φωτός από πρίσμα φασματοσκοπίου και τα γραμμικά φάσματα τριών αερίων λαμπτήρων ηλεκτρικής εκκένωσης.

4 Ως γνωστόν το φως που πέφτει στο πρίσμα αναλύεται στις φασματικές του συνιστώσες, στο βαθμό που αυτό εκτρέπεται υπό διαφορετική γωνία ανάλογα με τα μήκη κυμάτων που περιέχει. Το λευκό φως αναλύεται στα επιμέρους «χρώματά» του, με αποτέλεσμα το κάθε χρώμα να εμφανίζεται σε μια διαφορετική περιοχή στο οπτικό πεδίο του παρατηρητή, δηλαδή σε συγκεκριμένη θέση, επάνω στην μετρητική κλίμακα του φασματοσκοπίου. Με την βοήθεια του φασματοσκοπίου θα παρατηρηθούν φάσματα εκπομπής φωτός που προέρχονται από σωλήνες Geissler, από έναν κοινό λαμπτήρα πυράκτωσης και από LED (Light emitted Diode). Oι σωλήνες Geissler παράγουν γραμμικό φάσμα φωτός με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, σε αντίθεση με το συνεχές φάσμα των λαμπτήρων πυράκτωσης και των LED. Ο σωλήνας Geissler Ο σωλήνας Geissler είναι μια γνωστή πηγή φωτός γραμμικού φάσματος που χρησιμοποιείται συχνά στην βαθμονόμηση φασματοσκοπίων. Αποτελείται από έναν διαφανή, κλειστό και επιμήκη γυάλινο σωλήνα, με μια στένωση στο κέντρο του (βλ. σχήμα), στα άκρα του οποίου υπάρχουν δύο ηλεκτρόδια για την σύνδεσή τους με πηγή υψηλής τάσης. Ο σωλήνας περιέχει ένα τύπο με το συγκεκριμένο, συνήθως ευγενές αέριο, όπως Αr 2, Ηe 2, Ne 2, ή Η 2 ή ατμούς υδράργυρου, Hg, το οποίο βρίσκεται σε χαμηλή πίεση (5 10 Torr). Όταν συνδεθεί ο σωλήνας Geissler με την υψηλή τάση, περίπου 3000 V, δημιουργείται εντός του ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο, με αποτέλεσμα: τα ηλεκτρόνια που ελευθερώνονται από την κάθοδο (ή δημιουργούνται ως ελεύθερα ηλεκτρόνια στον σωλήνα), κάτω από την επίδραση του υψηλού ηλεκτρικού πεδίου, επιταχύνονται και μέσω κρούσεων αποδίδουν στα μόρια του αερίου την ενέργεια που έχουν αποκτήσει, προκαλώντας σ αυτά ιονισμό. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία διηγερμένων ατόμων και η φωτοβολία του αερίου,

5 λόγω αποδιέγερσής του. Το φως που παράγεται εμπεριέχει τις χαρακτηριστικές για τον τύπο του αερίου φασματικές γραμμές, αντίστοιχες των ενεργειακών σταθμών του συγκεκριμένου αερίου. Αφού οι στάθμες αυτές συνδέονται με την ατομική δομή του αερίου, οι φασματικές γραμμές είναι συγκεκριμένες σε απόλυτα καθορισμένα μήκη κύματος. Ετσι οι φασματικές γραμμές και τα μήκη κύματος της καθεμίας αποτελούν το δακτυλικό αποτύπωμα, ήτοι την ταυτότητα του αερίου, από το οποίο προέρχονται. Οι στάθμες αυτές είναι ίδιες είτε το αέριο ακτινοβολεί μετά από διέγερση, είτε διεγερθεί από φως με αποτέλεσμα να απορροφά τις συγκεκριμένες ενέργειές του., γεγονός που φαίνεται στο φάσμα απορρόφησης του αερίου. Σ χ ή μ α 3. : Σ χ η μ α τ ι κ ό δ ι ά γραμμα της κατανομής εκπεμπόμενης έντασης ακτινοβολίας συναρτήσει του μήκους κύματος για τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες

6 Ο Λαμπτήρας πυράκτωσης Σε πίνακες έχουν συστηματοποιηθεί για κάθε αέριο οι κυριότερες φασματικές γραμμές που εκπέμπει και τα αντίστοιχα σ αυτές μήκη κύματος. Στους κοινούς λαμπτήρες πυράκτωσης το μεταλλικό νήμα που φωτοβολεί, συνήθως από Βολφράμιο ή κάποιο κράμα του που είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, πυρακτώνεται από το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται, καθώς λειτουργεί ως ηλεκτρική, ωμική αντίσταση. Το φάσμα του φωτός που εκπέμπει είναι συνεχές. Παρουσιάζει μια κατανομή αντίστοιχη αυτής του μελανού σώματος δεδομένης θερμοκρασίας. Η κατανομή ως μια συνάρτηση της αφετικής ικανότητας του σώματος συναρτήσει του μήκους κύματος περιγράφεται από τον τύπο του Planck. Το μέγιστο της κατανομής αυτής είναι σύμφωνα με τον νόμο της μετατόπισης του Wien συνάρτηση της θερμοκρασίας στην οποία βρίσκεται το πυρακτωμένο σώμα: Το LED c (1) όπου Τ η θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin, λ το μήκος κύματος σε [nm], στο μέγιστο σημείο της κατανομής, όπως φαίνεται στο σχήμα 3 και c μια σταθερά ίση με 2989 [cm grad]. Η δίοδος που εκπέμπει φως, (LED, Light emitted Diode), αποτελεί σήμερα μια μοντέρνα πηγή φωτός, όχι μόνο ως ενδεικτική λυχνία συσκευών, αλλά και σε σειρά από εφαρμογές, αφού παρουσιάζει χαρακτηριστικά, όπως καλό βαθμό απόδοσης, ψυχρή πηγή φωτός, μερική φασματική καθαρότητα κλπ. Το υλικό που φωτοβολεί είναι ένας ημιαγωγός, στις φωτοεκπέμπουσες διόδους συνήθως τύπου P-N (κρυσταλλοδίοδος) που τροφοδοτείται από ρεύμα ορθής φοράς (πόλωσης) με συνεχή τάση λίγων βόλτ.

7 Εύρεση του άγνωστου αερίου Βαθμονόμηση φασματοσκοπίου Εκπέμπει οπτική ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού και του υπέρυθρου. Το φάσμα του είναι συνεχές και σχετικά εκτεταμένο (λευκά LED) ή συνεχές μεν, πλην όμως περιορισμένο, στην περίπτωση των έγχρωμων ενδεικτικών LED, σε μια στενότερη περιοχή (βλέπε σχήμα 5). Πειραματική διαδικασία Η σύνδεση του λαμπτήρα σωλήνα Geissler με το τροφοδοτικό πρέπει να γίνει με την δέουσα προσοχή από τον επιβλέποντα Καθηγητή, λόγω της υψηλής τάσης τροφοδοσίας που απαιτείται. Αναγνωρίζουμε τα μέρη της διάταξης και ακολούθως προβαίνουμε στις απαραίτητες συνδέσεις με την βοήθεια του διδάσκοντα, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Τοποθετούμε τον λαμπτήρα πυράκτωσης μπροστά από τον σωλήνα με την κλίμακα, έτσι ώστε αυτή να φωτίζεται επαρκώς και τον λαμπτήρα Geissler με το αέριο για την βαθμονόμηση (He) μπροστά στην σχισμή του κατευθυντήρα. Δεν πιάνουμε με τα χέρια μας τους ακροδέκτες του σωλήνα, λόγω της υψηλής τάσης με την οποία τροφοδοτούνται, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη μια απρόσεκτη κίνηση μας. Έτσι αφού έχουμε κάνει τις συνδέσεις του λαμπτήρα με το τροφοδοτικό υψηλής τάσης, ανοίγουμε τον διακόπτη του και στρέφουμε βαθμιδωτά το ποτενσιόμετρό του προς τα δεξιά, προς υψηλότερες τιμές τάσης, μέχρις ότου αρχίσει ο σωλήνας να φωτοβολεί. Ανοίγουμε τον διακόπτη τροφοδοσίας και του λαμπτήρα πυράκτωσης και παρατηρούμε, μέσω του προσοφθάλμιου φακού, στην διόπτρα, μετακινώντας την δεξιά ή αριστερά, το φάσμα του σωλήνα Geissler, ταυτόχρονα με την κλίμακα. Αναγνωρίζουμε τις φασματικές γραμμές του αερίου από τα χρώματά τους και διαβάζουμε την θέση της καθεμιάς πάνω στην φωτιζόμενη κλίμακα του φασματοσκοπίου. Καταχωρούμε στον πίνακα τιμών τις

8 τιμές των εντονότερων γραμμών, αυτών που αναγράφονται στον πίνακα Ι. Κατασκευάζουμε την γραφική παράσταση κ=f(λ), έτσι ώστε τα σημεία της να βρίσκονται εντός των αξόνων χ και y (δεν χρειάζεται οι κλίμακες να αρχίζουν από το μηδέν) και χαράσσουμε την καμπύλη που τα περιγράφει. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική καμπύλη μιας υπερβολής που οφείλεται στο γεγονός, ότι ο δείκτης διάθλασης του υλικού του πρίσματος είναι συνάρτηση του μήκους κύματος n=f(λ), του φωτός που περνάει από μέσα του και διαθλάται. Από την άλλη μεριά και η εκτροπή δ επίσης που δέχεται ακτίνα φωτός είναι ανάλογη του δείκτη διάθλασης n και της θλαστικής γωνίας Α του πρίσματος: ( n 1) A Εχοντας κλείσει τον διακόπτη στο τροφοδοτικό υψηλής τάσης, αντικαθιστούμε προσεκτικά τον σωλήνα Geissler του Hλίου με άλλον άγνωστου αερίου. Παρατηρούμε το φάσμα του και σημειώνουμε στον πίνακα ΙΙ τα χρώματα και τις τιμές της ενδεικτικής κλίμακας κ για τις πιο έντονες φασματικές γραμμές που βλέπουμε. Χρησιμοποιώντας την καμπύλη βαθμονόμησης μετατρέπουμε τις τιμές κ σε τιμές λ τις οποίες και αναγράφουμε στο πίνακα ΙΙ, στην προβλεπόμενη στήλη. Μ αυτήν την διαδικασία βρήκαμε τα μήκη κύματος των κυριότερων φασματικών γραμμών του φωτοβολώντος άγνωστου αερίου του σωλήνα Geissler. Συγκρίνουμε τις τιμές αυτές (βάσει του μήκους κύματος και των χρωμάτων) με τον πίνακα τιμών γνωστών αερίων (Πίνακας V) και αποφαινόμαστε για το σε ποιο αέριο αντιστοιχούν, δηλαδή για το ποιο αέριο εμπεριέχεται στον συγκεκριμένο λαμπτήρα. Παρατήρηση φασμάτων συνεχούς κατανομής Στην θέση του σωλήνα Geissler, μπροστά από την σχισμή, τοποθετούμε τον λαμπτήρα πυράκτωσης, τον οποίο έχουμε προηγούμενα συνδέσει και τροφοδοτήσει με μια χαμηλή τάση έως 15V. Παρατηρούμε το φάσμα του, ως προς τα χρώματα που εμπεριέχονται σ αυτό και τα όριά του, σημειώνοντας τις τιμές κ που αντιστοιχούν στον πίνακα ΙIΙ.

9 Επαναλαμβάνουμε την ίδια παρατήρηση και μέτρηση, έχοντας αυξήσει την τάση τροφοδοσίας του λαμπτήρα στα 25V. Αντικαθιστούμε τον λαμπτήρα πυράκτωσης και τοποθετούμε μπροστά από την σχισμή του φασματοσκοπίου διαδοχικά την σειρά των LED που θέλουμε να παρατηρήσουμε. Σημειώνουμε στον πίνακα τιμών (πίνακα ΙV) τα όρια του φάσματος καθενός από αυτά. Σχολιάζουμε τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων και των μετρήσεων που διεξαγάγαμε. Πίνακας τιμών Ι : κυριότερες Φασματικές γραμμές, χρώμα και σχετική ένταση στο Φάσμα Ηλίου [Ηe] A/A χρώμα τιμή μετρητικής κλίμακας κ λ(nm) σχετική ένταση 1 κόκκινο κόκκινο κίτρινο γαλάζιο γαλάζιο Βαθύ μπλε Βαθύ μπλε ιώδες

10 Πίνακας ΙΙ : Φασματικές γραμμές άγνωστου αερίου Α/Α Χρώμα Μήκος κύματος Ένδειξη κλίμακας k φασματοσκοπίου Α/Α 1 Πίνακας ΙΙΙ : Φάσμα λαμπτήρα πυράκτωσης Μήκος Μήκος Τάση Τιμή Τιμή κύματος λ1 κύματος λ2 τροφοδοσίας κλίμακας k1 κλίμακας k2 [nm] [nm] 15 V 2 25 V

11 Πίνακας ΙV : Φάσματα LED Α/Α χρώμα Τιμή κλίμακας k1 Τιμή κλίμακας k2 Μήκος κύματος λ1 [nm] Μήκος κύματος λ2 [nm] Εικόνα 1.: λυχνίας Geissler Φωτογραφία του φασματοσκόπιου με μια πηγή φωτός

12 Πίνακας τιμών V : Τα μήκη κύματος των κυριότερων φασματικών γραμμών σειράς αερίων (με την σχετική ένταση τους) Ηλιο Αργό Νέο Υδράργυρος Κρυπτόν Υδρογόνο Μήκος κύματος λ(nm) Σχετική ένταση Μήκος κύματος λ(nm) Σχετική ένταση Μήκος κύματος λ(nm) Σχετική ένταση Μήκος κύματος λ(nm) Μήκος κύματος λ(nm) Μήκος κύματος λ(nm) <

13

14 Σχήμα 4. Εικόνες από Φάσματα εκπομπής λαμπτήρων Νέου και Υδραργύρου, καταγεγραμένα με φασματόμετρο και φασματοσκόπιο, όπως φαίνονται στο δίκτυο: Σχήμα 5.: Φάσματα διαφόρων έγχρωμων LED και φάσματα δύο τύπων LED λευκού φωτός. Πηγή :

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης.

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. Ο9 Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. 1 Σκοπός Όταν αναλύεται το φως που εκπέμπεται από ένα σώμα τότε λαμβάνεται το φάσμα του. Ειδικά το φάσμα των αερίων αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 4 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1 Σύστημα χειρισμού χημικών ουσιών. 5 2.2 Σειρά χημικών ουσιών. 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1 1. Εισαγωγή Οπτική είναι το κεφάλαιο της Φυσικής που µελετά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού φωτός, τις ιδιότητές της και την αλληλεπίδρασή της µε την ύλη.

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο: Προσδιορισµός της σταθεράς του Planck και του έργου εξαγωγής φωτο-ηλεκτρονίων

Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο: Προσδιορισµός της σταθεράς του Planck και του έργου εξαγωγής φωτο-ηλεκτρονίων ΑΠ3 Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο: Προσδιορισµός της σταθεράς του Planck και του έργου εξαγωγής φωτο-ηλεκτρονίων 1. Σκοπός Σκοπός της εργαστηριακής αυτής άσκησης είναι αφ ενός η διερεύνηση του φωτοηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις για το Μάθημα «Εργονομία και Φωτισμός περιβάλλοντος» Του Ζ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής &

Διαβάστε περισσότερα

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues Εισηγητές: 1) Νικαλαϊδης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή.. 3. 2. Προαπαιτούμενες γνώσεις... 4. 3. Παιδαγωγικό περιεχόμενο 5. 4. Γνώσεις περιεχομένου.. 6. 4.1. Βασικά χρώματα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή.. 3. 2. Προαπαιτούμενες γνώσεις... 4. 3. Παιδαγωγικό περιεχόμενο 5. 4. Γνώσεις περιεχομένου.. 6. 4.1. Βασικά χρώματα... Επιλέγοντας μια νέα τηλεόραση Θεματική ενότητα: Φυσική Επίπεδο: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Διάρκεια: Εννέα 45-λεπτα μαθήματα Σχεδιασμός: Διονύσης Αποστολίδης Περίληψη Η ακολουθία των δραστηριοτήτων σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο της χημειοφωταύγειας

Το φαινόμενο της χημειοφωταύγειας Το φαινόμενο της χημειοφωταύγειας Πυγολαμπίδες, μέδουσες που λάμπουν και φωτεινές ράβδοι το ένα πετάει, το άλλο ζει στο βυθό των ωκεανών και το τελευταίο προσφέρει διασκέδαση στα νυχτερινά κέντρα. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φως: ορισμοί Από το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα (Σχήμα 2.1). Σχήμα 1.1: Το φωτεινό φάσμα Κάθε άνθρωπος διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη Καστανά Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. Κουρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ EXCIMER LASER»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ EXCIMER LASER» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ ΣΕ EXCIMER LASER» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ LASER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ LASER Α.Τ.E.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ LASER 1 Σπουδαστής : Καμπάνταης Παναγιώτης Εισηγητής : Γεωργίου Ευστράτιος Ηράκλειο, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών»

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Διδάσκων: κ. Σιγάλας «Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ 861) Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010 Περίληψη Σε αυτήν την εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

«Φωτισμός Δρόμων και Εξοικονόμηση Ενέργειας»

«Φωτισμός Δρόμων και Εξοικονόμηση Ενέργειας» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φωτισμός Δρόμων και Εξοικονόμηση Ενέργειας» Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

"Η εφαρμογή των LED στον φωτισμό δρόμων και οι προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας".

Η εφαρμογή των LED στον φωτισμό δρόμων και οι προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ "Η εφαρμογή των LED στον φωτισμό δρόμων και οι προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας". ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 5 Ο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/2007 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π/04082 ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟ Π/04086 ΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LASER 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

LASER 5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ LASER 5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΙΟ ΟΥ LASER GaAlAs ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α. ΘΕΩΡΙΑ 1. Εισαγωγή Τα Laser ηµιαγωγών (ή διοδικά Laser) έχουν γενικά µικρή ισχύ (µέχρι µερικές δεκάδες mw) και ως εκ τούτου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2006-07 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Επιβλέπουσα : Μήλιου Αμαλία 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - Β ΐΚΡί ΐ». Ο -'-*"' ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ * f S 'j ΒΙΒΛΙΟ Κ % -; - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι βελτίωσης του βαθµού απόδοσης των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα