ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1."

Transcript

1 ΥΣΛΕΞΙΑ : ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΦΥΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Του Κώστα Χρηστάκη Ειδικού Παρέδρου (ε.τ.) του Π.Ι. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μερικά παιδιά προβληµατίζουν έντονα τους γονείς τους και τους δασκάλους τους, γιατί ενώ φαίνο-νται έξυπνα, δεν τα πάνε καλά µε τα µαθήµατά τους. Με τον καιρό συνειδητοποιούν τις δυσκολίες τους, αλλά δεν γνωρίζουν γιατί δυσκολεύονται. Σιγά σιγά, αν δεν αντιµετωπιστούν έγκαιρα και σωστά, χάνουν την αυτοϊδέα τους, µειώνεται το αυτοσυναίσθηµά τους και, µερικές φορές, όταν δέχονται πίεση από το σχολείο και τους γονείς καταφεύγουν σε µηχανισµούς άµυνας, γίνονται αρνητικά και εκδηλώνουν προβλήµατα συµπεριφοράς: ηλαδή αρνούνται ή προσπαθούν να διαφύγουν όταν πρέπει να εκτελέσουν σχολικές εργασίες καταφεύγοντας ακόµη και στο ψέµµα. Αυτά είναι µερικά από τα συµπτώµατα των δυσλεξικών µαθητών ή των µαθητών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, που είναι και το σωστότερο. Επισηµαίνουµε ότι η δυσλεξία δεν έχει καµιά σχέση µε νοητική καθυστέρηση ή άλλες προβληµατικές καταστάσεις. Ο δυσλεξικός µαθητής είναι ένας µαθητής όπως όλοι οι άλλοι, που µαθαίνει µε το δικό του τρόπο αλλά πρέπει να προσπαθεί περισσότερο από τους άλλους, για να υπερβεί τις δυσκολίες του και να επιτύχει ό,τι πετυχαίνουν και οι άλλοι µαθητές στον προσω-πικό, στον εκπαιδευτικό και στον ακαδηµαϊκό τοµέα. Οι γονείς αλλά και πολλοί εκπαιδευτικοί, όταν δεν είναι ενηµερωµένοι για τη δυσλεξία, προσπαθούν να ερµηνεύσουν τη συµπεριφορά των µαθητών µε την απλή λογική. Λένε, λοιπόν: "Αφού είναι ένας ευφυής µαθητής γιατί δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα µαθήµατά του;" Συχνά καταλήγουν στο εύκολο συµπέρασµα: " εν προσπαθεί, είναι τεµπέλης και αδιάφορος", Ακο- λουθούν η αρνητική κριτική, η καταπίεση και οι τιµωρίες, ενώ ο ίδιος ο µαθητής αισθάνεται ότι απαξιώνεται τόσο από αυτό καθαυτό το πρόβληµά του όσο και από τις αρνητικές παρεµβάσεις των προσώπων του περιβάλλοντός του. Αντίθετα, αν η δυσλεξία διαγνωστεί έγκαιρα και ο µαθητής αντιµετωπιστεί σωστά, δηλαδή µε κατανόηση και υποστήριξη, είναι βέβαιο ότι σταδιακά βελτιώνεται, ξεπερνά τις δυσκολίες του και µπορεί να φτάσει σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα προσωπικής, εκπαιδευτικής και ακαδηµαϊκής εξέλιξης. Ερώτηµα : εδοµένου ότι ζούµε στον αιώνα της πληροφορίας και της γνώσης έχοµε το δικαίωµα να αγνοούµε θέµατα, τα οποία επηρεάζουν σηµαντικά την προσωπική, την κοινωνική, την εκπαιδευτική και την ακαδηµαϊκή εξέλιξη και αποκατάσταση πολλών µαθητών, οι οποίοι κάτω από κατάλληλες συνθήκες µπορούν να εξελιχθούν και να επιτύχουν στη ζωή τους πολύ υψηλές επιδόσεις; 2. ΕΝΝΟΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η δυσλεξία είναι µια ειδική µαθησιακή δυσκολία, η οποία παρατηρείται κυρίως στον γραπτό λόγο, δηλαδή στην ανάγνωση και στη γραφή, αλλά όπως είναι επόµενο, επηρεάζει και τα άλλα µαθήµα-τα. Το 5% περίπου των µαθητών, µε αναλογία µεταξύ αγοριών και κοριτσιών 4 προς 1, δυσκολεύονται να µάθουν ανάγνωση και γραφή, διαβάζουν µε δυσκολία, µε πολλά λάθη και χωρίς χρώµα ένα κείµενο. Καµιά φορά λένε άλλα αντί άλλων όταν διαβάζουν. ύσκολα κατανοούν την έννοια ασυνήθιστων λέξεων ή το νόηµα του κειµένου που διαβάζουν. Κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη αν και ξέρουν τους ορθογραφικούς κανόνες. Μπορεί να γράψουν την ίδια λέξη στην ίδια σελίδα δυο φορές µε διαφορετική ορθογραφία. Αντιστρέφουν ή παραλείπουν γράµµατα όταν γράφουν. Γράφουν ακατάστατα και, µερικές φορές, δεν διαβάζονται αυτά που γράφουν. Γράφουν πολύ σύντοµες, φτωχές σε περιεχόµενο, εκθέσεις µε εκφράσεις χωρίς χρώµα, Συγχύζουν τα σύµβολα της αριθµητικής, κάνουν σοβαρά λάθη όταν εκτελούν αριθµητικές πράξεις και δυσκο-λεύονται σοβαρά να µάθουν την προπαίδεια. υσκολεύονται να µάθουν την ιστορία, τη γεωγρα-φία κλπ. Μερικές φορές ξέρουν τα µαθήµατά τους το βράδυ και µέχρι το πρωί τα έχουν έχουν ξεχάσει. Γενικά, η επίδοσή τους στα µαθήµατα είναι πολύ κατώτερη από αυτή που περιµένουµε, µε βάση το επίπεδο ευφυίας, το οποίο είναι από µέσο και άνω. Συνήθως είναι ακατάστατοι στα πρά-γµατά τους. Ξεχνούν συχνά τα βιβλία και τα τετράδιά τους στο σχολείο ή στο σπίτι και είναι αδέ-ξιοι στις κινήσεις τους.

2 Ο δυσλεξικός µαθητής έχει κώδικα ανάγνωσης και γραφής διαφορετικό από τον κώδικα του µη δυσλεξικού µαθητή. Και επειδή όλα, βιβλία, τρόπος γραφής κτλ, έχουν κατασκευαστεί για µη δυσλεξικούς µαθητές όσοι έχουν δυσλεξία δυσκολεύονται να τα χρησιµοποιήσουν σωστά, δηλαδή όπως τα χρησιµοποιεί ο µη δυσλεξικός µαθητής. Για παράδειγµα, όταν δίδονται οι συλλαβές ρα, θυ, πα, ρο και ζητείται η σύνθεσή τους και η παραγωγή µιας λέξης µε νόηµα, ο µη δυσλεξικός µαθητής πολύ γρήγορα ανακαλύπτει τη λέξη παράθυρο (Σχήµα 1). Αυτή είναι η µόνη λέξη που µπορεί να γίνει µε βάση τη δοµή της γλώσσας µας. Οι λέξεις δηλαδή σχηµατίζονται µε παράθεση ορισµένων συλλαβών, οι οποίες έχουν µεταξύ τους χωροχρονική σχέση. Αν στο παραπάνω παράδειγµα αλλάξει η θέση έστω και µιας συλλαβής δεν σχηµατίζεται λέξη η οποία να έχει νόηµα. Σχήµα 1. Πώς σχηµατίζονται οι λέξεις από τις συλλαβές ρα θυ πα ρο παράθυρο (γραφή µη δυσλεξικού µαθητή) πρθρο (γραφή δυσλεξικού µαθητή) Ο µη δυσλεξικός µαθητής στην πρώτη τάξη του δηµοτικού σχολείου, σιγά σιγά, µε συστηµατική εκπαίδευση και άσκηση µαθαίνει τα εξής: α. Να ανακαλύπτει γρήγορα τη χωροχρονική σχέση που υπάρχει ανάµεσα στις συλλαβές. β. Να αντιλαµβάνεται ότι όταν ακούει πα, αυτό σηµαίνει τα φωνήµατα π και α. Έτσι, περίπου πρέπει να εννοήσουµε τον µηχανισµό της ανάγνωσης και της γραφής, ο οποίος σύντοµα αυτοµατοποιείται και ο µαθητής αποκτά ευχέρεια στις αντίστοιχες δεξιότητες. Ο δυσλεξικός µαθητής για λόγους που θα εξετάσουµε παρακάτω, ιδιαίτερα στις µικρές ηλικίες, δεν αντιλαµβάνεται τη χωροχρονική σχέση που υπάρχει µεταξύ των συλλαβών, όταν διαβά-ζει ή γράφει λέξεις. Όταν ακούει πα, δεν καταλαβαίνει ότι αυτό σηµαίνει π και α. Γι' αυτόν πα, µπορεί να σηµαίνει µόνο π. Έτσι εξηγείται γιατί µπορεί να γράψει "πρθρο" αντί "παράθυρο". Χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο και άσκηση για να τα αποσαφηνίσει αυτά και γι' αυτό καθυ-στερεί πολύ να κατακτήσει τον µηχανισµό της ανάγνωσης και της γραφής. Μαθητές µε έντονα δυσλεξικά συµπτώµατα κατακτούν τον µηχανισµό της ανάγνωσης γύρω στα 8 έτη της ηλικίας τους. Στα 12 έτη έχουν υπερβεί τις δυσκολίες της ανάγνωσης και της γρα-φής, αλλά τα δυσλεξικά στοιχεία που έχουν εξακολουθούν να τους δυσκολεύουν όταν συναντούν µεγάλες, δύσκολες και ασυνήθιστες λέξεις και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της ανάγνωσης και της γραφής τους. Με δεδοµένη και τη δυσκολία της οργάνωσης του γραφικού χώρου, ο δυσλεξικός µαθητής δεν γράφει απλά λάθος τις λέξεις, αλλά και ακατάστατα -πάνω και κάτω από τις γραµµές του τετρα-δίου, στα περιθώρια κτό. Αν η µαµά στο σπίτι και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο ερµηνεύσουν το φαινόµενο αυτό ως αποτέλεσµα απροσεξίας και αδιαφορίας, τότε εύκολα ασκείται κριτική, γίνονται επίµονες υποδείξεις και µερικές φορές επιβάλλονται ποινές. Από το σηµείο αυτό αρχίζουν ουσιαστικά οι πιο σοβαρές παρενέργειες του προβλήµατος. Εκπαιδευτικοί και γονείς, αν δεν είναι ενηµερωµένοι, ανησυχούν για την πρόοδο του µαθητή, αµφισβητούν την ειλικρίνειά του, και εκδηλώνουν αισθήµατα αγανάκτησης, αγωνίας και άγχους, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την πίεση που ασκούν, νοµίζοντας ότι έτσι θα βελτιώσει την προσπά-θεια και τις επιδόσεις του. Πολλές φορές οι συµπεριφορές αυτές καταλήγουν σε σύγκρουση του µαθητή µε τους γονείς του και τους εκπαιδευτικούς, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις δηµιουργείται ο λεγόµενος φαύλος κύκλος. Από τον κύκλο αυτό δεν µπορεί µόνος του, χωρίς βοήθεια, να βγει ο µαθητής. Απογοητεύεται και, µερικές φορές, µειώνει σταδιακά την προσπάθειά του ή παραιτείται εντελώς και εγκαταλείπει το σχολείο, µε απρόβλεπτες συνέπειες για την προσωπική, την κοινω-νική και την επαγγελµατική του ζωή (σχήµα 2). Σχήµα 2. Ο φαύλος κύκλος του δυσλεξικού µαθητή υσκολίες µάθησης/ κακή σχολική επίδοση /κριτική και παρατηρήσεις/ ένταση στις σχέσεις/ χειρότερη επίδοση/ περισσότερη κριτική/

3 περισσότερη ένταση του µαθητή/ απογοήτευση του µαθητή / κακή αυτοϊδέα / χαµηλό αυτοσυναίσθηµα /περισσότερα προβλήµατα συµπεριφοράς/ παραίτηση από προσπάθεια /εγκατάλειψη του σχολείου / / / /;;; Έρευνες έχουν δείξει ότι τα περισσότερα από τα παιδιά που εγκαταλείπουν το γυµνάσιο είναι παιδιά µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, τα οποία δεν έγιναν αντιληπτά από το σχολείο και τους γονείς και δεν αντιµετωπίστηκαν σωστά, µε κατανόηση και ενίσχυση, όπως θα έπρεπε. Υπογραµµίζουµε τα εξής : Αν ένας µαθητής παρουσιάζει µερικά από τα συµπτώµατα που έχουµε σηµειώσει ενδεικτικά αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι οπωσδήποτε δυσλεξικός µαθητής. Αυτά µπορεί να οφείλονται σε άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος να εξηγήσουµε. Η διάγνωση της δυσλεξίας δεν είναι εύκολη. Προϋποθέτει συνολική αξιολόγηση του µαθητή από διεπιστηµονική οµάδα ή από πρόσωπο που έχει ειδικές γνώσεις, και γίνεται µε βάση συγκεκριµένη διαδικασία και µε τη χρήση κατάλληλου υλικού (π.χ. τυπικά και άτυπα tests, ειδικά ερωτηµατολόγια, κ.ά.). 3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ένα ερώτηµα που απασχόλησε τώρα και µερικές δεκαετίες τους ερευνητές είναι το εξής: - Γιατί ο δυσλεξικός µαθητής παρουσιάζει τις δυσκολίες αυτές ; Οι παράγοντες που προκαλούν τη δυσλεξία, µε απλά λόγια, έχουν σχέση µε τη δοµή και τη λειτουργία του εγκεφάλου, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι ελαττωµατικός. Ειδικότερα, έχει σχέση µε την κυριαρχία των ηµισφαιρίων, την υπολειτουργία του νευρικού συστήµατος και τις γνωστικές λειτουργίες. Τους παράγοντες αυτούς αναλύοµε πολύ συνοπτικά παρακάτω. α. Ελλιπής κυριαρχία των ηµισφαιρίων. Για λόγους που δεν µπορούµε να εξηγήσουµε ακόµη, στους δυσλεξικούς µαθητές παρατηρούνται ιδιαιτερότητες σ' ό,τι αφορά τη δοµή του εγκεφάλου. Όπως είναι γνωστό, ο εγκέφαλος αποτελείται από δύο ηµισφαίρια, το δεξί και το αριστερό. Σ' αυτά είναι εγκατεστηµένα τα κέντρα εντολών για όλες τις λειτουργίες. Κάθε ηµισφαίριο είναι υπεύθυνο για ορισµένες λειτουργίες. Ενδιάµεσα υπάρχει το µεσολόβιο σώµα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των πληροφοριών και τη διανοµή τους στα αντίστοιχα κέντρα του εγκεφάλου (σχήµα 3). Σχήµα 3. Η δοµή και η λειτουργία του εγκεφάλου Συµβαίνει µερικές φορές, για λόγους γενετικούς και άλλους που δεν γνωρίζουµε ακόµη, να διαταραχθούν οι λειτουργίες αυτές και να δίδεται π.χ. η εντολή για τη γραφή από το δεξί ηµισφαίριο στο αριστερό χέρι και όχι από το αριστερό ηµισφαίριο στο δεξί χέρι, όπως συµβαίνει στα περισσότερα παιδιά. Τότε λέµε ότι το δεξί ηµισφαίριο είναι το επικρατέστερο και το παιδί είναι αριστερόχειρο. Η δυσλειτουργία αυτή µπορεί να προκαλέσει σύγχυση στην αναγνώριση και γραφή γραµµάτων, λέξεων κτλ και να παρατηρηθούν δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή. β. Υπολειτουργία του νευρικού συστήµατος. υσκολίες µπορεί να προκαλέσει και η υπολει-τουργία του κεντρικού νευρικού συστήµατος, η οποία παρεµποδίζει την οµαλή µαθησιακή λει-τουργία. γ. Η ατελής επεξεργασία των πληροφοριών. ιάφορες ανωµαλίες στις γνωστικές

4 λειτουργίες, π.χ. αδύνατη βραχύχρονη µνήµη, εµποδίζουν την πλήρη και αποτελεσµατική επεξεργασία των πληροφοριών που δέχεται ο εγκέφαλος και δυσκολεύουν τα παιδιά στη µάθηση. Αλλά όλα αυτά δεν σηµαίνουν ότι οι δυσλεξικοί µαθητές δεν έχουν τις δυνατότητες και την προοπτική για εξέλιξη και επιτυχία στον εκπαιδευτικό, στον κοινωνικό και στον ακαδηµαϊκό τοµέα. Ωστόσο, µερικές φορές, λόγω των δυσκολιών που συναντούν, οι ίδιοι αισθάνονται διαφο-ρετικοί από τους άλλους συνοµηλίκους τους, και οι άλλοι τους αντιµετωπίζουν ως µειονεκτικούς, χωρίς στην πραγµατικότητα να είναι έτσι. Προστίθεται, λοιπόν στις δυσκολίες του δυσλεξικού µαθητή και η κοινωνική και συναισθηµατική πλευρά του προβλήµατος, η οποία οφείλεται περισσότερο στην έλλειψη κατανόησης και σε κακούς χειρισµούς από τους άλλους και όχι στους ίδιους τους δυσλεξικούς µαθητές. Υποχρέωση των γονέων και των εκπαιδευτικών είναι να βοηθήσουν το δυσλεξικό µαθητή να καταλάβει γιατί έχει τις δυσκολίες που έχει, να καταλάβει τις δυνατότητές του και να πιστέψει ότι, αν προσπαθήσει περισσότερο, µπορεί να πετύχει. 4. ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΥΣΛΕΞΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΣΠΟΥ ΑΖΟΥΝ ; ύο βασικά χαρακτηριστικά των δυσλεξικών µαθητών είναι τα εξής: α. Έχουν τουλάχιστο κανονική και άνω του κανονικού νοηµοσύνη. β. Με κατανόηση, ανοχή, ενίσχυση και υποστήριξη από τους άλλους, αλλά και µε περισσότερη δική τους προσπάθεια µπορούν να βελτιώνουν τους εαυτούς τους και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχολείου. Αυτά σηµαίνουν ότι αν όλοι είναι ενηµερωµένοι για το πώς λειτουργούν οι δυσλεξικοί µαθητές και πώς πρέπει να αντιµετωπίζονται, τότε είναι πολύ πιθανό: α) γονείς και εκπαιδευτικοί να δείχνουν περισσότερη κατανόηση και ανοχή στον δυσλεξικό µαθητή και να αναζητούν τρόπους να το βοηθούν αντί να τον επικρίνουν, να τον κατηγορούν και να τον καταπιέζουν. β) οι µαθητές να αισθάνονται καλύτερα, να διατηρούν καλή αυτοϊδέα και αυτοεκτίµηση, να αποφεύγουν τα δυ-σάρεστα συναισθήµατα που προέρχονται από τις αδυναµίες ή τις αποτυχίες τους και την κριτική, να κάνουν περισσότερη προσπάθεια για βελτίωση και να πετυχαίνουν περισσότερο στο σχολείο. Είναι,λοιπόν, σαφές ότι ο δυσλεξικός µαθητής, µε κατανόηση και υποστήριξη και µε περισσότερη δική του προσπάθεια, µπορεί να εξελιχθεί και να φτάσει στα ανώτατα επίπεδα της προσω-πικής, κοινωνικής, εκπαιδευτικής επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής του ζωής. Αυτό προϋποθέτει αποµυθοποίηση της δυσλεξίας µε ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του ίδιου, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Γι' αυτό κατά τη συνεργασία µας µε τον δυσλεξικό µαθητή, µετά από κάποια ηλικία και ανάλογα µε την ωριµότητά του, του εξηγούµε τι είναι δυσλεξία, γιατί δυσκολεύεται. και πώς µπορεί ο ίδιος να βοηθήσει τον εαυτό του να πάει καλύτερα. Τα πρόσωπα που αναφέρονται παρακάτω επιβεβαιώνουν την προοπτική αυτή. 5. ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΥΣΛΕΞΙΑ ΓΝΩΣΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Όλοι ξέρουµε πρόσωπα τα οποία ήταν δυσλεξικοί µαθητές, αλλά έφτασαν στα ανώτατα επίπεδα της τέχνης, της επιστήµης και του πνεύµατος. Αναφέρονται, για παράδειγµα: O Αϊνστάιν, ο µε-γάλος φυσικός, την πρώτη φορά δεν πέρασε στο πανεπιστήµιο. Αργότερα, καθηγητής στο πανεπι-στήµιο, επιστρέφοντας µια µέρα στο σπίτι του έχασε το δρόµο, µπερδεύτηκε και τηλεφώνησε στον πρύτανη να τον ρωτήσει από πού θα πάει για να το βρει. Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι. Ο Ροντέν, ο µεγαλύτερος γλύπτης µετά τον Μιχαήλ Άγγελο. Ο Θωµάς Έντισον, εφευρέτης της ηλεκτρικής λάµπας, ο Ροκφέλερ, Αντιπρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών και 4 φορές Κυβερνήτης της Ν. Υόρκης. Ο Λόυδ Τζώρτζ, πρωθυπουργός της Βρετανίας κατά τον Α. παγκόσµιο πόλεµο, είχε δηλώσει ότι δεν µπορεί να βασανίζεται να διαβάζει τα επίσηµα στρατιωτικά, διπλωµατικά και κυβερνητικά έγγραφα και του τα διάβαζαν άλλοι. Ο Τζώρτζ Πάττον, στρατηγός - ήρωας του Β. παγκοσµίου πολέµου, µέχρι την ηλικία των 12 ετών δεν µπορούσε να διαβάσει. Ο Πωλ Έρριχ, πρωτοπόρος στη χηµειοθεραπεία. Ο Κάρολος ΧΙ, µεγάλος µεταρρυθµιστής της Γαλλίας. Ο µεγάλος νευροχειρουργός Χάβρευ Κάσιν. Η διάσηµη συγγραφέας Αγκάθα Κρίστι. Ο Wilson, 28ος Πρόεδρος των ΗΠΑ και πιθανόν ο ηµοσθένης, όλοι αυτοί ήταν δυσλεξικά άτοµα.

5 6. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΣΛΕΞΙΚΟ ΜΑΘΗΤΗ Με βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέραµε και άλλα τα οποία δεν είναι δυνατό να αναφερθούν εδώ, διατυπώνονται παρακάτω µερικές γενικές αρχές και οδηγίες τις οποίες πρέπει να έχουν υπό-ψη τους οι γονείς. Αυτές είναι: 1. Προϋπόθεση για σωστή προσέγγιση του δυσλεξικού µαθητή και την αντιµετώπιση των δυσκολιών του είναι να έχει αξιολογηθεί και να έχει διαγνωστεί έγκαιρα η δυσλεξία, όχι µόνο ως γενική δυσκολία, αλλά να έχουν προσδιοριστεί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι επιµέρους δυσκολίες του. Αυτό είναι έργο ειδικών. 2. Όλοι οι δυσλεξικοί µαθητές δεν είναι ακριβώς ίδιες περιπτώσεις. Συχνά παρατηρούνται διαφορές στο είδος των δυσκολιών, στα λάθη που κάνουν κ.τ.ό. 3. Οι δυσκολίες του δυσλεξικού µαθητή δεν είναι δυνατό να αντιµετωπιστούν µόνο µε την προ-σπάθεια του εκπαιδευτικού στην τάξη. Χρειάζεται και εξατοµικευµένο, ειδικά δοµηµένο υποστη-ρικτικό πρόγραµµα, το οποίο πρέπει να σχεδιάζεται και να εκτελείται από ειδικά εκπαιδευµένους ή επιµορφωµένους εκπαιδευτικούς. 4. Ελέγχετε διακριτικά αν ο δυσλεξικός µαθητής έχει σηµειώσει σωστά τις εργασίες που έχει να κάµει στο σπίτι. 5. Βοηθάτε τον να οργανώνει το χρόνο του και τις εργασίες που έχει να κάµει στο σπίτι. 6. Βοηθάτε τον δυσλεξικό µαθητή να τακτοποιεί τα πράγµατά του στην τσάντα του από το βράδυ και να τα ελέγχει το πρωί πριν φύγει για το σχολείο. 7. Προτρέπετέ τον να κάνει το πρωί µια επανάληψη στα µαθήµατά του και ιδιαίτερα στα µαθή- µατα, όπως είναι η ιστορία, που µπορεί να έχει ξεχάσει από το βράδυ. 8. Προτρέπετε και βοηθάτε το δυσλεξικό παιδί να τακτοποιεί τα πράγµατά του (π.χ. τα ρούχα του, τα παπούτσια του κλπ), µε υποµονή και σταθερότητα, χωρίς εκνευρισµό και καταπίεση. 9. Αποφεύγετε τις επικριτικές παρατηρήσεις και µάλιστα σε στιγµές έντασης. 10. Παραβλέπετε, όσο γίνεται, τα επουσιώδη παραπτώµατα και τις αταξίες ή παραλείψεις του. 11. Βοηθείστε το δυσλεξικό µαθητή να µάθει να βάνει στόχους στη ζωή και στης εργασία του. 12. Επιβραβεύετέ τον για ό,τι καλό κάνει και ενισχύετέ τον όσο περισσότερο και όσο πιο συχνά µπορείτε. Αν δεν δίδει ο ίδιος ευκαιρίες, βρίσκετε τρόπους να δηµουργείτε εσείς. 7. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΣΛΕΞΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ; Στα προγράµµατα σπουδών των παραγωγικών σχολών των πανεπιστηµίων έχουν περιληφθεί µαθήµατα, για την καλύτερη κατάρτιση των καθηγητών και των δασκάλων. Με επιµορφωτικά σεµινάρια ενηµερώνονται και ευαισθητοποιούνται οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. Τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε ο θεσµός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης στα λύκεια και πολύ νωρίτερα είχε καθιερωθεί ο θεσµός της ενδοσχολικής βοήθειας ή ενισχυτικής διδασκαλίας και στις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης. Με ειδικές διατάξεις επιτρέπεται οι δυσλεξικοίς µαθητές να εξετάζονται προφορικά στο γυµνάσιο, στο λύκειο και στις γενικές εξετάσεις. Για να γίνει αυτό χρειάζεται βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας. Βέβαια, πρέπει να πούµε ότι, πολλές φορές, µόνο µε νόµους και αποφάσεις δεν λύονονται τα προβλήµατα. Για να είναι αποτελεσµατικοί οι θεσµοί πρέπει παράλληλα µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις να αλλάζει και η αντίληψη των προσώπων και των φορέων που τους υπηρετούν. Εκεί έχοµε δυσκολίες. Ευχή όλων µας είναι, καθώς εµπλουτίζεται η εµπειρία που έχουµε και βελτιώ-νεται καθηµερινά η ενηµέρωση και η στάση και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τους δυσλεξικούς µαθητές, να φτάσει η εκπαίδευσή µας στο ποιοτικό επίπεδο που απαιτείται, ώστε οι προσπάθειες που γίνονται να έχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Τέλος, υπογραµµίζουµε, ότι αν έχετε τις βασικές γνώσεις και αν µε βάση αυτές προσαρµόζετε τη στάση και τη συµπεριφορά σας απέναντι στα παιδιά µε δυσλεξία, είναι βέβαιοι ότι: Τα παιδιά σας και εσείς θα ζείτε καλύτερη, αρµονική και ήρεµη οικογενειακή ζωή και µε αισιοδοξία και αποτελεσαµτικότητα θα µπορέσετε εσείς να τους προσφέρετε τη βοήθεια που τους οφείλετε και τους αξίζει και εκείνα θα προσπαθήσουν και θα επιτύχουν, σε ικανοποιητικό βαθµό, την προσωπική, τη σχολική και την ακαδηµαϊκή εξέλιξή τους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου είναι δύσκολες, πολυσύνθετες, πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 3 Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Αναλογικός και Μη Συλλογισµός σε Μαθητές µε Συµπτώµατα υσλεξίας ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Κυριακή Φράγκου, Χαράλαµπος Καψάλης, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Βίκυ Σίμου Οικογένεια και Aυτοεκτίμηση. Αγνή Μαριακάκη Φροντιστήρια ή Ιδιαίτερα; Αγγελική Ν. Πανωφοροπούλου Ομιλείτε Ελληνικά;

Δρ. Βίκυ Σίμου Οικογένεια και Aυτοεκτίμηση. Αγνή Μαριακάκη Φροντιστήρια ή Ιδιαίτερα; Αγγελική Ν. Πανωφοροπούλου Ομιλείτε Ελληνικά; ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. ΑΡ. 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Δρ. Βίκυ Σίμου Οικογένεια και Aυτοεκτίμηση Αγνή Μαριακάκη Φροντιστήρια ή Ιδιαίτερα; Αγγελική Ν. Πανωφοροπούλου Ομιλείτε Ελληνικά; Στρατής Σημαντήρης Η σωματική

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΘEΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Γενικής Εκπαίδευσης για Μαθητές με

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση»

«Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ «Προσεγγίζοντας την Κώφωση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας

Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας Ελευθέριος Μουτσάνας Παιδίατρος Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας Φιλολογική επιμέλεια Μαρία Μιζάκη Παλαμάς 2013 1 «Μακάρι να κοιμούνταν και να ξυπνούσαν όταν θα είχαν πια ενηλικιωθεί» Σαίξπηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς»

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Αγαλιώτης, Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

A. Μαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες: Τα χαρακτηριστικά τους και οι ανάγκες τους.

A. Μαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες: Τα χαρακτηριστικά τους και οι ανάγκες τους. 1 A. Μαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες: Τα χαρακτηριστικά τους και οι ανάγκες τους. Συνήθως τα φώτα της δηµοσιότητας και τα ΜΜΕ ασχολούνται µε τις επιτυχίες των µαθητών στις εξετάσεις και µε τους µαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Η θέση της Πρωτοβουλίας Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για την Εκπαιδευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Χρήστος Σκαλούμπακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα